Introduksjon til Agrivets jordbruksprosjekt i Malawi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til Agrivets jordbruksprosjekt i Malawi"

Transkript

1 Introduksjon til Agrivets jordbruksprosjekt i Malawi Sommeren 2008 gjorde Marit Svahn og Sigvart Byberg, sammen med Gudrun og Olav Midtbø, en rundreise i Øst Afrika. Konklusjonen på turen ble at hvis vi skulle engasjere oss i noe i Afrika, så var det beste stedet i Kande, Nkhata Bay. I flere perioder de påfølgede årene har vi arbeidet for å sette oss inn i forholdene i distriktet, og for å legge til rette for framtidig aktivitet og skape en en situasjon som øker trivselen. Utgangspunktet for arbeidet vårt har vært utdannelsessenteret Vibitac, like ved Malawisjøen. Vibitac, ledet av pastor Sydney Kasengwa, ble opprinnelig etablert for å utdanne pinsepastorer, og de sliter i dag for å overleve økonomisk som privat videregående skole. Utenlandske pinsemenigheter har vært sterkt inne i bildet for å bygge opp Vibitac til et bærekraftig sentrum for helse og utdanning. I England har waliseren Danny overtatt kallet etter en pensjonert politimann i London, og har nå fullført byggingen av en privat klinikk hvor Marit rakk å omgjøre et stort venterom til klasserom for førskolelærerutdanning før klinikken var ferdigbygd. Distriktet Nkhata dekker et areal på 4071 km², og har en befolkning på Folk lever på eksistensminimum. Naturalhushold er utbredt, og samfunnet er så godt som pengeløst. Samfunnet er uten sosial sikkerhet. Kommunale investeringer er få og beskjedne. Enten du er arbeidsløs, arbeidsufør, eldre eller foreldreløs, så ytes ingen sosialstønad. Folk står i kø å få arbeid som betales med kr 8,50 per dagsverk. Hovedmenyen som folk overlever på er kasawa. Denne planten overlever tørketidene og har jordknoller som holder seg i bakken i tre år. Næringsinnholdet kan sammenlignes med potet (vesentlig kullhydrater). Den mest brukte varianten er giftig og må skaves opp til en masse som ligger og gjærer i to dager før den tørkes, staukes og eltes til grøt. Folk generelt bærer ikke preg av å være underernært, men stormagede barn vitner om for lite protein i maten, og hjulbente smårollinger med vitamin D-mangel forekommer rett som det er. Dyrehold Moderne dyrehold slik som i Europa og USA, under forhold man finner i kommersielt jordbruk, er fraværende i området. Dyreholdet foregår på det viset som kalles pastoristisk fehold. Det vil si at eieren vet hvor dyra holder til og tar dem til vanningsplassen med visse mellomrom. Men maten må dyra finne selv. Når tørketiden varer i fem - seks måneder og all underskog er vissen, sier det seg selv at produksjonen må bli minimal. For å komme over til kommersielt jordbruk som først ble introdusert i Afrika på 1960 tallet, må de gjennom stadiet kalt agrikulturistisk dyrehold, som betyr at dyreholder dyrker noe av dyreforet selv. Verst stilt

2 er husdyr som konkurerer med mennesket i matfatet, så som grisen. Kraftfòr betyr i beste fall maiskli. Dyreholdet problematiseres også i stor grad ved at de flakkende dyreflokkene holder i live den dødelige flåttbårne storfelidelsen Teileriose (forårsaket av parasitten Teileria Parva) som angriper de hvite blodlegemene og kan betraktes som kuas malaria. Lokalt sforfe (Zebu) er delvis resistent mot sykdommen og er friske smittebærere med lav produksjonsevne, slik som BVD i Norge. Storfetuberkulose forekommer også og enkelte besetninger er gjennominfisert, men i Kandeområdet er den lite utbredt. Problemet med storfetuberkulose er at den lett smitter til menneske og kan true folkehelsa. Agrivets plan Den jordbruksaktiviteten som foregår i kandeområdet er selvberging uten andre investeringer enn hakke. Uten informasjon sammen med nyskapning, vil aktiviteten vår lett ende opp i et avhengighetsforhold. Meningen er derfor å benytte anskuelsesundervisning. Det vil da bli lagt vekt på å starte med planteproduksjon, dyrehold og fiskeoppdrett. Planteproduksjon Moringa olifera er et mellomstort tre som inneholder alle essensielle aminosyrer, kan brukes både som mat til folk og som dyrefor, er brukt som medisin for en rekke sykdommer. Pulver av frøene er et effektivt vannrensemiddel, knuste blader blandet i vann og sprayet på grønnsakplanter stimulerer veksten. Frøene inneholder den helsebringende fettsyren oleinsyre som ikke harskner og hindrer dannelse av frie radikaler. Treet er tørkesterkt, tilpasset tropiske forhold og har dype røtter slik at det ikke konkurerer om næringen med mellomkulturer.

3 Søtpotet er en tørkesterk vekst i solaneumfamilien. Den gir god avling og kan vokse hele året under forutsetning av moderat irrigasjon. Søtpotet gir større avling enn vanlig potret og kan betraktes som sikringskost siden den er så rik på vitamin A. Ved å introdusere den i førskolen vil en få bukt med en av Afrikas fire øyensykdommer som forårsaker blindhet hos barn. Plantene utvikler seg fra en avkuttet stengel plantet i jorden. Bannagras er et hybridgras der elefantgras er krysset med et annet gras, og veksten er dermed enda større. Planten er mer hardfør enn elefantgras. Det såes ikke, men må plantes som stiklinger. Passer en på å kutte opp stengelen med to knær på hver bit, vil det utvikle seg røtter fra nederste kne etter to dager og skudd fra øverste kne. Ved måling vokste skuddet 35 cm den andre uken etter at stiklingen var plantet. Avokadotrær utvikler seg fra kjerner som er plantet Ananasplanter fås ved å plante den øverste delen som kalles kronen og som skjæres bort når ananasen blir skrelt. Foreløpig er det disse planteslagene jeg har prøvd å formere opp, men flere vil komme til etter hvert som jeg kommer over dem. Storfeavl Planen er å krysse lokalt Zebufe med NRFsæd. Det foreligger importtillatelse for 2000 doser. Sæden venter ved universitetet i Morogoro, Tansania. Den planlegges tatt inn til høsten når jeg er sikker på at jeg har personale som skjønner at sæden dør når den flytende nitrogenen har fordampet. Geit Geit ser ut til å være den dyrearten som greier seg best i Malawi. Sansynligvis fordi den er best egnet til å sanke mat over alt. Det ville nok oppnås mye ved å krysse inn norsk geit, men foreløpig må dette bero siden det fra norsk hold ikke er ønskelig å eksportere sæd så lenge vi sliter med en virussjukdom på geit. Sau Litt sør for Kande er det tradisjon for sauehold. Norge er ett av få land i verden som kan levere sauesæd. Men skal vi til med å foredle sauen, må dette skje på et senere tidspunkt. Gris Griseavl er også mulig å få til, men ikke før vi har lyktes med de første forsettene.

4 Tillapia havets kylling Vi planlegger å starte fiskeproduksjon i tilslutning til den 500 mål store eiendommen vi har ervervet i Kande-området. I lang tid har karpe vært oppdrettsfisk, og er også i dag den oppdrettsfisken som det produseres mest av. På 1960-tallet vokste det fram oppdrett av laks, og på 1980 tallet skjøt tilapiaoppdrett fart. I dag produseres det omtrent like mye tilapia som laks. De største produsentene av tillapia i verden er Kina og Egypt, mens Sør-Amerika forsyner det amerikanske markedet med tillapia fra store ferskvannsanlegg. Tilapia er en hurtigvoksende tropisk ferskvannsfisk av afrikansk opprinnelse. Den vokser best i temperaturer mellom 26 og 30 gr. C. og spiser plantekost. Dette betyr at fisken kan fôres billig og vi unngår opp-akkumulering av toksiner og tungmetaller i matkjeden. På larvestadiet er den ikke avhengig av å spise plankton, og i forsøk med å erstatte 20 % av animalsk protein til fiskeyngel med moringaplanten, var tilvekst tilnærmet like god som fôring med ren animalsk protein. Fisken er velsmakende, og ved å utnytte filetene kan 30 til 37 % av fiskens vekt utnyttes som ben- og skinnfrie fileter. Fiskeproduksjonen kan kombineres med annen produksjon. Fisken settes ut i tilplantede rismarker, og før risen er moden når fisken salgbar størrelse til konsum. Ellers er det vanlig å holde fisken i dammer sammen med ender. Andemøkk bidrar da som gjødsel for plantevekst eller blir spist direkte. Det er rapportert at fisken også spiser «bakteriesuppe» på bunnen av fiskedammen. Ellers er det også vanlig å bruke konstruksjoner som slipper lyset godt til vannmassene for å stimulere plantevekst. Det tar seks måneder for at fisken skal nå en størrelse på 1 kg. Den når 2 kg i løpet av ett år. Oppdrettstilapia er foredlet slik at den får mer fyldige fileter og hurtig vekst. Mest vanlig er å holde kjønnene adskilt siden monokultur med hanfisk vokser best. Det finnes genetiske fiskelinjer der kjønnsfordelingen er 98 % hanfisk og 2 % hunfisk. Det finnes to måter å oppdrette fisk på. Den klassiske måten er ekstensiv produksjon hvor fisken holdes over store områder og det produseres ca kg fisk per dekar areal. Ved intensiv produksjon tilføres nødvendige ressurser etter behov og hvor ca. 10 % av vannmassene kan bestå av biomasse. Det er knyttet innledende kontakt med Genomar, som har bekreftet at de kan levere GIFT tilapia (genetic improved farm tillapia). Denne fisken skal vokse dobbelt så fort som annen tillapia. De reklamerer også med «fra egg til tallerken» tjenester, dvs. at de kan levere kunnskap om alle steg i produksjonen fra klekkeri til ferdig produsert fiskefileter. Det er planlagt å bygge ut tillapia-produksjonen på farmen, som nå er i rask utvikling. Vestsiden er begrenset av to elver. Den ene skal være vannførende hele året. Vanntilførsel skulle derfor ikke være

5 noen begrensende faktor. Da jordbruket også har behov for vann til irrigasjon, er det naturlig å planlegge vannforsyning slik at alle aktivitetene kan bli forsynt fra samme kilde. Naturlige forutsetninger Malawi har ideelt klima for tillapiaproduksjon. Det er rapportert at ideell temperatur for vekst er en vanntemperatur på gr. C. Denne temperaturen skulle være lett å oppnå året rundt i lukkede systemer bare ved soloppvarming. I mer tempererte land brukes plastdrivhus over dammene for å holde temperaturen oppe gjennom nettene. Malawi har et betydelig fiske som foregår i Malawisjøen. Der finnes mange fiskearter, men den mest populære fisken er den lokale tillapiaen kalt Chomba. Den er småvokst og har status som en truet fiskeart grunnet overfiske Malawis fiskeproduksjon Det produseres til sammen tonn fisk i Malawi. Regjeringa har som mål å øke produksjonen til tonn. Billigste måte å produsere fisk på er å produsere for hjemmemarkedet. En slipper da både fryselagring og lange transporter. Filetproduksjon utnytter ca. 35 % av fiskens totalvekt. Da det er stort behov for proteinfôr, må det også vurderes å produsere fiskemel av fiskeavfallet. Det finnes områder (flatbunnet dal) som kan omgjøres til oppdrettsanlegg uten store investeringer. Det er også planlagt å bygge landbaserte tresiloer foret med en plaststrømpe for å få til mer kontrollert produksjon. Symbiotisk produksjon sammen med andre dyrearter vil også bli forsøkt. Ellers vil vi dra nytte av allerede eksisterende ekspertise på området. Furnes, mai 2013 Sigvart Byberg

6 Fra stiklinger til plantefelt på farmen.

Problemer i bøtter og spann!

Problemer i bøtter og spann! Ikke akkurat et fruktfat! Men laken smaker visstnok mye bedre enn den ser ut. Pilotprosjektet i Stjørdal utvikler seg videre, men ikke i det tempoet gründerne håper på. I år har det meste gått på tverke,

Detaljer

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte Økosau: Rådgivning og omorganisering gav større utbytte - Alle tiltak i den nye drifts - planen er ennå ikke gjennomført, men om det hadde vært det, tror jeg faktisk at jeg ville ha sittet igjen med dobbel

Detaljer

Klimaendringen er alt i gang

Klimaendringen er alt i gang «Fra asken til ilden» Klimaendringen er alt i gang Klimaendringene er i ferd med å forandre levekårene til millioner av mennesker i utviklingslandene. Det som før bare var en teoretisk mulighet, er i dag

Detaljer

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda.

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda. Ordliste Art Annet ord for type dyr, insekt, fugl eller plante. Artsmangfold Artsmangfold betyr at det finnes mange forskjellige arter. En øy med to fuglearter og en pattedyrart har større artsmangfold

Detaljer

Tradisjonelt og Integrert Havbruk

Tradisjonelt og Integrert Havbruk BELLONA RAPPORT 2013 Tradisjonelt og Integrert Havbruk Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger Sammendrag Havbruksnæringen har økt kraftig i Norge siden 1970-tallet, og er per i dag verdens

Detaljer

Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 23.april 1997 Genteknologi og havbruk

Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 23.april 1997 Genteknologi og havbruk Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 23.april 1997 Genteknologi og havbruk 1 Innhold: Forord s.3 Program for møtet s.4 Introduksjon til møtet: Wiktor Sørensen. Bioteknologinemnda s.5 Tarald Sivertsen.

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Skolehagen som læringsarena Naturfag & Mat og helse

Skolehagen som læringsarena Naturfag & Mat og helse Oslo kommune Utdanningsetaten Skolehagen som læringsarena Naturfag & Mat og helse Et veilednigshefte for lærere på 1. - 7. trinn og ansatte i Aktivitetsskolen Utviklet av lærere i Osloskolen og Forskerfabrikken

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

TITTEL. Den norske soyaavhengigheten - og veien ut

TITTEL. Den norske soyaavhengigheten - og veien ut TITTEL Den norske soyaavhengigheten - og veien ut 2 Hovedforfatter: Nora Hougen Medforfattere: Siri Haugan Holden, Anna Karlsson, Maria Skaare, Maria Baudonnel Underdal Øvrig redaksjon: Mari Gjengedal,

Detaljer

Tradisjonelt og Integrert Havbruk

Tradisjonelt og Integrert Havbruk BELLONA RAPPORT 2013 Tradisjonelt og Integrert Havbruk Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona har som

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

Rapport fra Malawi-prosjektene, 2. februar 25. mars 2014

Rapport fra Malawi-prosjektene, 2. februar 25. mars 2014 Rapport fra Malawi-prosjektene, 2. februar 25. mars 2014 Reisen Denne gangen var det bare Sigvart og Marit som reiste. Flyturen med SAS og Etiophian Airlines Oslo- Lilongwe gikk problemfritt. Både vi og

Detaljer

Foto: Norwegian Seafood Export Council. Å dyrke østers

Foto: Norwegian Seafood Export Council. Å dyrke østers Foto: Norwegian Seafood Export Council Å dyrke østers Østers, eksklusiv nytelse gir muligheter God østers får tennene til å løpe i vann hos personer med sans for matnytelse. Og vår europeiske flatøsters

Detaljer

Nytt liv til landbruket

Nytt liv til landbruket Nytt liv til landbruket lokal økologisk mat i felleskap Verdier og mål i Øverland Andelslandbruk BA 2010 Øverland Andelslandbruk BA Gamle Ringeriksvei 123 1356 Bekkestua www.overlandel.no Beskriver verdier,

Detaljer

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good Evening AS Alle fotografier: Esten Borgos Forfattere:

Detaljer

NUMMER 1 2010. Vaksine mot lakselus [ side 4 ] Resirkulert energi [ side 8 ] Hva skjer i Chile? [ side 20 ] Grorud fisk og vilt AS [ side 36 ]

NUMMER 1 2010. Vaksine mot lakselus [ side 4 ] Resirkulert energi [ side 8 ] Hva skjer i Chile? [ side 20 ] Grorud fisk og vilt AS [ side 36 ] NUMMER 1 2010 Vaksine mot lakselus [ side 4 ] Resirkulert energi [ side 8 ] Hva skjer i Chile? [ side 20 ] Grorud fisk og vilt AS [ side 36 ] [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal 338 16 Avskoging Mye av stoffet er hentet fra Global Forest Resources Assessment 2005, forkortet FRA 2005. Denne boka er utgitt av Food and Agriculture Organization (FAO). Dette er FNs organisasjon for

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens

Detaljer

1 Vi selger vår framtid

1 Vi selger vår framtid 13 1 Vi selger vår framtid Fra tid til annen går jeg tilbake og leser om tidligere sivilisasjoner som forfalt og brøt sammen, for å prøve å forstå hvorfor det gikk som det gikk. I de fleste tilfeller er

Detaljer

parasitter Tema: Tarmsnylter gir diarélam Nye beregningsmetoder skal gi bedre smittevarsling Jakter på vaksine mot lakselus Lakselus:

parasitter Tema: Tarmsnylter gir diarélam Nye beregningsmetoder skal gi bedre smittevarsling Jakter på vaksine mot lakselus Lakselus: Nr. 04 2012 Årg. 03 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Tema: parasitter Lakselus: Nye beregningsmetoder skal gi bedre smittevarsling Tarmsnylter gir diarélam Jakter på vaksine mot lakselus Aktuelt fra Veterinærinstituttet

Detaljer

Fra gotikken til nåtiden

Fra gotikken til nåtiden Fra gotikken til nåtiden Av Wenche Frogn Sellæg Innledning Kjære alle sammen Det er en glede for meg å kunne åpne denne konferansen med det nye seniorrådet som tema skjønt helst skulle jeg sett at vi fortsatt

Detaljer

I butikkhyllene i Hellas merkes olivenoljen med et hjerte for å signalisere helseeffekten ved å bruke olivenolje i matlagingen. Foto: Morten Günther

I butikkhyllene i Hellas merkes olivenoljen med et hjerte for å signalisere helseeffekten ved å bruke olivenolje i matlagingen. Foto: Morten Günther Vol.1 Nr.44 2006 www.bioforsk.no I butikkhyllene i Hellas merkes olivenoljen med et hjerte for å signalisere helseeffekten ved å bruke olivenolje i matlagingen. Foto: Morten Günther Oljeproduserende vekster:

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

Imiddelalderen var landbruksområdene

Imiddelalderen var landbruksområdene Barentshavet et globalt spiskammer Knut Sunnanå Verdens økende befolkning har behov for mat. Fisk fra havet dekker store deler av dette behovet. Langs verdens kyster tas det hver dag fisk som enkelt blir

Detaljer

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse Framtidas mat et felles prosjekt er et diskusjonsnotat utgitt av Utviklingsfondet med mål om å bidra til kunnskap og skape debatt omkring framtidas matproduksjon og hvordan denne bør organiseres. Utviklingsfondet

Detaljer