Programmeringsmanual Nummersender GSM 4. (Programversjon 4.02)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programmeringsmanual Nummersender GSM 4. (Programversjon 4.02)"

Transkript

1 Programmeringsmanual Nummersender GSM 4 (Programversjon 4.02) NO/

2 A D V A R S E L Av sikkerhetsgrunner bør modulen installeres av kvalifisert personell. For å unngå oppstarts problemer, bør du lese denne manualen nøye før du begynner å bruke utstyret. Gjør aldri hardware endringer på kortet. Fjern aldri front som beskytter elektronikken. PS!! Kobl aldri spenning på enheten uten at den eksterne antennen er tilkoblet. Telefon terminalene på modulen skal kun brukes til analoge ( PSTN ) telefonlinjer. Kobler du til ISDN kan dette skade enheten.

3 1. GSM-4 muligheter Begrensninger Beskrivelse av modulen Virkemåte for GM47 mobil telefon Installasjon Oppsett av modul med alarmsentral og fast telelinje Beskrivelse av utganger og innganger på modulen Utganger Innganger Beskrivelse av metoder for kontroll av status av utganger og forbikobling av innganger Fjernkontroll/styring via DTMF signaler Fjern kontroll/styring via SMS Kontroll/styring av utganger etter aktivering på innganger Manuell kontroll/styring Sending av melding SMS meldinger Stemme melding Programmeringsmodus/servicemodus Programmering av GSM Beskrivelse av service/programmerings funksjoner... 24

4 1. GSM-4 muligheter Simulering av analog telelinje, dette gir deg mulighet for å bruke GSM delen som sekundær oppringskanal. Dette gir deg mulighet for økt sikkerhet. Kobling mot alarmsentraler eller annet utstyr for å sende SMS eller talemelding (SM-2) Svare innkommende eller gjøre utgående anrop via telelinje eller GSM-nettet. Valg av primær linje for utgående linje: GSM eller fast telelinje Valg mellom puls eller tone Fire innganger. Ved brudd på noen av disse kan du få beskjed via SMS eller tale Tre utganger for styring av eksternt utstyr Utgang for indikering av telelinjefeil eller GSM linje feil Mulighet for å kontrollere utganger etter innganger Kontroll av status på modulens utganger og mulighet for utkobling av innganger ved hjelp av SMS eller DTMF signaler. Mulighet å gi tilgang kun til spesifikke telefonnr. Intern sjekk av telelinje og GSM dekning RS interface gir deg mulighet for: Mulighet for fjernprogrammering ved hjelp av DLOAD10 Bruke modulen til fax/modem Etc.

5 Figur 1. Tilkoblings eksempel 2. Begrensninger Siden mobiltelefoner er designet for best mulig tale overføring, kan dette gi problemer ved overføring av alarmprotokoller. Bruk av den simulerte telelinjen ved overføring av modem signaler vil kunne skape problemer. Husk at ved fjernkontroll av enheten må det brukes SMS eller DTMF signaler, noen mobiltelefoner har egen innstilling for bruk av DTMF signaler, ved slikt tilfelle husk å aktivere mulighet for DTMF signaler. Ved bruk av fast telefon vil du alltid ha mulighet for kontroll via DTMF signaler. Eneste begrensning er kvalitet på telelinjen og signal kvaliteten som når modulen.

6 3. Beskrivelse av modulen EKSTERN ANTENNE TILKOBLING GM47 telefon LCD display ESC CHANGE NEXT OK SUMMER SM-2, TILKOBLING AV TALE MODUL RS 232 INTERFACE SM2 OT1 OT2 OT3 OT4 +V IN1 IN2 IN3 IN4 -V +12 GND +12V T-1 R-1 TIP RING PHONE LINE SIM KORT EKSTERN SP.TILFØRSEL TELEFON PLUGGER Figur 2. GSM-4 med tilkoblingsklemmer Modulens terminaler: TIP, RING - Fast analog telelinje, skru terminaler LINE - RJ for fast analog linje T-1, R-1 - Telelinje for eksternt utstyr (f. eks: alarmsentral eller telefon) PHONE - RJ for eksternt utstyr (analog linje) + 12VDC - Spenningsforsyning inngang GND - Jord (0V) + V - Spenningsutgang 12VDC max 300mA - V - Jord (0V) SM2 - Sokkel for SM-2 stemme modul IN1-IN4 - Modulens innganger OT1-OT3 - Modulens utganger (OC) OT4 - Utgang for signal ved feil på telelinje eller GM47

7 Figur 2 viser hvordan terminaler og viktige deler er plassert. For spenningsforsyning av eksternt utstyr skal det brukes +V og V utganger, husk max 300mA. Spenningsforsyningen som er koblet til GSM-4 skal dekke både GSM-4 og eksternt utstyr. Modulen har innebygd LCD display, dette viser status og brukes ved programmering av modulen. LCD displayet`s første linje viser (ved normal drift) følgende informasjon: Status på telefonlinje Status på GM47 telefon Status på signal til GM47, fra antenna 0-4 Status på innganger og utganger Antenne symbolet vil blinke ved kommunikasjon mellom GM47 og GSM base stasjon. I andre linje i LCD displayet vil du se informasjon slik som Phone line loss etc, andre linje vil hele tiden vise nåværende status. P S! Meldingen Phone line loss vises dersom fast analog linje ikke er tilkoblet TIP og RING. F o r å f j e r n e d e n n e m e l d i n g e n, v e l g : S h o w T I. f a i l u r e i h o v e d m e n y e n. Status på innganger og utganger veksler i displayet (2s/2s). Dette er de fire siste karakterene som vises i første linje. Betydning av karakterer : Innganger: INPUT OUTPUT SYMBOL i l b o O Table 1 MEANING normal status aktivert forbikoblet normal status aktiv Normal status, inngang (i) - Status ifølge inngangs type (NO,NC), settes i programmering Aktivert (l) - Inngang aktivert, må være aktiv min. etter tid som er satt som følsomhet for inngang Forbikoblet (b) - Inngang forbikoblet, blir ikke overvåket av modulen Utganger: Normal status, utgang (o) - Utgang er ikke koblet til jord Aktiv (0) - Utgang er koblet til jord

8 Dersom symbol/karakter 0 eller o for utgangs status blinker, vil det si at utgangen har vært aktivert av en monostable circut (for tidsperioden satt i programmeringen). Hjelpetekst som vises på displayet ved sending av SMS: SMS sent - Etter en sms tekst er sent via GM47 SMS received - Etter en SMS med korrekt passord er mottatt Wrong SMS received - Etter en SMS med feil eller uten passord er mottatt.

9 symbol vist ved modem tilkobling Telefon linje status - GSM telefon symbol - innk.anrop til GSM telefon GSM telefon status RS-232 port - - mottar Mottar data Data - Sender data - telefon set symbol - telefon mottaker har tatt røret antenne signal level status på inng./utgan. (se tabell 1) tilkoblings type - modem tilkobling - stemme tilkobling Telefon nummer eller melding Figur 3. LCD display

10 Plassert under displayet er det 4 trykk knapper, disse brukes til programmering og manuell kontroll av modulen (styring av innganger og utganger). T r y k k k n a p p n u m m e r Trykk knapp beskrivelse 1 ESC 2 CHANGE 3 NEXT 4 OK Nummer på trykk knapper i tabel over korresponderer med nummer på innganger og utganger ved manuell kontroll. Ved å samtidig trykke og holde nede ESC og OK i mer enn 1 sek vil restarte modulen. Programversjon og GSM telefon modell vil vises på LCD displayet. Restart av modulen vil ikke endre status på innganger og utganger. Ved fullt tap av spenning til modulen, vil innganger og utganger huske status ved tilførsel av spenning igjen. 4. Virkemåte for GM47 mobil telefon GM47 industriell mobil telefon må ha et SIM-kort (tilsvarende det du har i din mobil). SIM kortet plasseres i egen sokkel nede til venstre på modulen. Dersom det er behov for bruk av PIN kode, programmeres dette inn under GM47 options. For å endre PIN kode eller skrive inn PUK kode må dette gjøres via en vanlig mobil telefon. 5. Installasjon Husk : GSM-4 bør ikke installeres i nærhet av andre elektroniske installasjoner, dette kan medføre fare for at GSM-4 ikke fungerer slik den skal. Ta spesielt hensyn til kabel mellom telefon inn og evt. alarm sentral. P S! Sett aldri på spenning på GM47 uten at den eksterne antennen er tilkoblet.

11 De følgende stegene må følges ved oppstart av GSM-4: Gjør ferdig all kabling, husk antenne. Sett på spenning uten SIM kort i GM47- Set the PIN code vil vises i display. Aktiver programmerings modus, dersom modulen har vært programmert tidligere slett alt via Delete all. Skriv inn PIN kode, dersom det er behov for det. Fra fabrikk er det satt at PIN kode ikke trengs. Trengs det PIN kode, se Beskrivelse av programmering under GM47 options Ta bort spenning Sett inn SIM kort Sett på spenning igjen SIM card 1. slide the card carrier down 2. turn the carrier aside and slide the card into the guides 3. press the carrier to the plate and slide the carrier up to fix it in place Figure 4. Entering the SIM card into its socket PS! Dersom SIM kort ikke aksepterer PIN kode får du melding Bad PIN, og on? ESC =Stop. Modulen venter da 60 sek. for brukers reaksjon, deretter prøver den igjen å sende PIN kode. Husk at etter 3 forsøk må du inn med PUK kode for å aktivisere kortet igjen. Under nedtelling (ved feil PIN kode) kan du trykke OK da vil PIN kode sendes med en gang. Trykker du ESC vil du stoppe nedtellingen, slik at du kan legge inn rett PIN kode. 1. Programmer modulen slik du vil at den skal virke Modulens strømforsyning må ha nok strøm kapasitet. Maks strømtrekk er 0,6A. Dersom spenningsforsyningen er lavere enn 9,8 Volt vil modulen restarte seg selv. Pass derfor på at spenningen aldri kommer under 9.8 volt ved maks strømtrekk.

12 6. Oppsett av modul med alarmsentral og fast telelinje Som figur 1 viser skal modulen kobles i serie på telefonlinjen sammen med evt annet utstyr som bruker samme telefonlinje. Husk å velge hvilken ut linje som vil være den primære, der du kan velge linje. Modulen vil da sjekke tilgjenglighet på primær linjen, dersom denne er ute av drift vil sekundærlinjen bli brukt. Simulering av telefonlinje. Denne modusen vil gi en simulert telespenning ut på T-1 og R-1. Når du tar av røret på apparat tilkoblet T-1 og R-1, vil modulen generere summetone og ta i mot DTMF eller puls toner for å ringe ut via GM47. Når telelinje er borte eller GSM telefon er valgt som primær tilkobling, vil modulen etter å ha mottatt hele telefonnummeret for utgående samtale initiere ringing og gi kontakt via GM47. Dersom telelinjen er aktiv og har blitt valgt som primær, vil signaler fra telefonsett (T-1, R-1) bli direkte overført til TIP, RING. Stemme melding. Når du ringer fra et telefonsett koblet til GSM-4, har du mulighet til å velge tilkoblings vei, via kabel (fast linje eller GSM). Når du løfter røret vil du få linjen som er valgt som primær. Ved å trykke FLASH tasten på telefon vil du få sekundær linjen. Oppsettet velges under FLASH GSM/TL i programmeringen. Siden mobiltelefonen GM47 er integrert i GSM-4 har den sitt eget nummer ( SIM kort nummer ), dette gjør det mulig å ringe inn til dette nummeret. Innkommende samtaler til GM47 mobiltelefon vil bli overført til T-1 og R-1 terminalene, på denne måten kan du svare på innkommende anrop på et telefonsett tilkoblet T-1 og R-1. For å gjøre denne funksjonen aktiv må du velge at enheten skal svare på innkommende anrop. Nummeret på det innkommende anropet vises i LCD displayet på GSM-4. Siden enheten kan svare på innkommende anrop har vi også mulighet til å styre/kontrollere innganger/utganger. Dette kan også gjøres via SMS meldinger.

13 7. Beskrivelse av utganger og innganger på modulen GSM-4 har 3 utganger og 4 innganger. Bruken av utganger vil være å slå de av og på til etter programmerte parametere. Inngangene vil være koblet mot enheter som vil gi endring i status. Overvåking av innganger kan bli forbikoblet. Utganger Utganger, åpen kollektor (OC), er ment for tilkoblet utstyr som skal styres av spenninger. Tilkoblinger av utganger og konfigurering av de er vist figur 6. R - motstand n - modulens utgangs nr. +12V R +U cc R n Figur utgang 5. n=1,2,3,4 OTn GND Figure 6. Det kan tilkobles en last R direkte til en utgang, forutsatt at strømtrekket ikke overstiger 50mA. Utgangene har en av to følgende statuser: 0 utgang er AV: normal status, 1 utgang er PÅ: aktiv status. GSM-4 har 3 utganger, som kan brukes til styring av elektrisk utstyr. Styring av utgangene kan gjøres fra telefon( mobil eller fast), eller manuelt med trykk knappene på GSM-4. Utgangene kan også styres etter aktivitet på inngangene. Fjernstyring må gjøres med DTMF signaler eller SMS meldinger. Styring via DTMF gjøres ved at man ringer opp til GM47 og taster inn passord for kontrollering av utganger. Kontroll via SMS gjøres ved at man sender, til GM47, en SMS som inneholder rett passord. SMS meldingen kan sendes fra mobiltelefon eller PC og internett. Status på utganger kan endres på følgende måte:

14 Bistable switcing (latch): endring av status fra AV til PÅ og mottsatt, Monostable switching (puls): endring av status fra AV til PÅ og mottsatt, endringen vil følge tiden satt i programmeringen, (separat for hver utgang), Forbikobling av alle utganger alle innganger vil bli forbikoblet uavhengig av tidligere status, Tilkobling av alle utganger alle innganger vil bli tilkoblet uavhengig av tidligere status. Kontroll av utganger settes i programmering under: controll of SMS, controll of DTMF. Innganger Inngangene settes til NO eller NC. Type inngang settes i programmering. Inngangene skal kobles til terminal for inngang IN og jord (GND), som vist i figur 7 n inngang n=1,2,3,4 INn NO INn NC GND GND Figure 7. Den første parameteren som settes er følsomhet for inngang (separat for hver inngang). Følsomheten for inngangen er definert som min tid for status endring på inngang. Programmerbar fra 20ms til 1275ms. Tid for tilbakestilling av inngang er neste parameter som skal programmeres for hver inngang. Tid for tilbakestilling er definert som tiden det vil ta fra aktivering av inngangen til inngangen igjen er klar for aktivering fra en ny alarm, inngangen vil med andre ord være forbikoblet under den tiden som blir programmert, ( 4sek eller 4min). Du vil også kunne se at symbolet for inngangen på LCD displayet vil endre seg etter denne tiden. Kontroll av innganger vil bestå av forbikobling og tilkobling av inngangene. Dette kan styres manuelt eller via mobil/telefon. Inngangene kan også automatisk forbikobles etter 1, 3 aktiveringer eller fra aktivering av en annen inngang.

15 Figure 8. Måter for fjern kontroll av innganger og utganger.

16 8. Beskrivelse av metoder for kontroll av status av utganger og forbikobling av innganger Fjernkontroll/styring via DTMF signaler For å kunne fjernkontrollere/styre via DTMF er det nødvendig å programmere: Merk answering calls Sett tid for Time of ringing Programmer inn passordet (4 siffer) for kontroll/styring av status på utgang og evt. for forbikobling av innganger. Passordene programmeres inn under DTMF control. PS! Pass på at samme passord ikke blir brukt flere steder. For å slette et passord, trykk CHANGE og NEXT samtidig. For fjernstyring av status på utganger eller forbikobling/tilkobling av innganger: ring til GM47 fra en telefon med DTMF toner Vent til Time of ringing er utgått, etter dette svarer GM47 med 3 korte pipe toner, dette er klar signal for at modulen er klar for DTMF kontroll/styring. PS! Når du ringer til GM47 vil det, dersom det er tilkoblet, ringe i telefon som er tilkoblet T- 1 og R-1. Dersom det svares på telefonen vil det være umulig å bruke funksjonene for kontroll/styring. tast ditt passord for kontroll/styring. Etter at passordet er i gjenkjent vil respektive handling aktiveres. Eks. dersom passord for DTMF bist. OUT2 blir tastet vil dette endre status for OT2. Lyd indikasjoner for status endring: 3 korte pip: slår AV utgang 4 korte pip: slår PÅ utgang, dette vil også være signal for å slå AV samtlige utganger DTMF off OUT 123, og for å slå PÅ samtlige utganger DTMF on OUT 123 Etter implementering av funksjonen for forbikoble/tilkoble inngang, vil modulen automatisk sjekke status på alle innganger og generere lydsignal for indikering av status på inngangene - kort pip: inngang er tilkoblet - langt pip: inngang er forbikoblet Eks: sekvens: kort, langt, kort, langt vil indikere at inngang 1 og 3 er tilkoblet mens 2 og 4 er forbikoblet 2 lange pip: passord er ukjent Tast neste passord eller legg på. Andre muligheter ved DTMF kontroll/styring er funksjonen sjekking av status av utganger uten å aktivere/deaktivere disse. Ring opp GM47 tast så passord for DTMF check outs. Etter sjekk av passord vil du få lydsignaler for indikering av status på utganger: 1 kort pip: utgang 1 er PÅ 2 korte pip: utgang 2 er PÅ 3 korte pip: utgang 3 er PÅ 4 korte pip og 1 langt pip: alle 3 utganger er AV Eks: etter tasting av korrekt passord vil du høre 1 pip, så etter litt vil du høre 3 pip. Dette indikerer at utgang 1 og 3 er PÅ, mens utgang 2 er AV.

17 PS! Dersom du taster feil passord, trykk * eller # for så å taste passord på nytt. Hvis har tastet passord feil 3 ganger vil modulen legge på Fjern kontroll/styring via SMS Fjern kontroll/styring via SMS er mulig ved samme prinsipp som ved DTMF kontroll/styring. Du må først programmere inn passord for respektive kontroll/styring, dette gjøres under SMS control. Passordet må være unikt. For å slette passord: trykk CHANGE og NEXT samtidig. Dersom denne funksjonen er aktivert vil en SMS, til GM47, med rett passord ( 6 karakterer ) aktivere respektive hendelse. Eks. dersom man sender passord som er lagt inn for SMS mono. OUT3 vil dette endre status på utgang 3. Meldingen som sendes til GM47 kan godt inneholde opptil 32 tegn, men det er viktig at passordet ligger i begynnelsen av meldingen som sendes. Kun ett passord kan bli sendt i hver melding. Dersom det sendes meldinger til GSM-4 som ikke inneholder korrekt passord vil ikke dette ha noen betydning for funksjonaliteten til modulen. Ved å programmere inn nummer for tilbakering SMS acknowl. No. ved kontroll/styring via SMS, vil det etter en handling sendes en SMS til dette nummeret, slik at du kan ha en form for sjekk at ting er utført. Forutsetter at det også er lagt inn SMS centre No.. Meldingen du får tilbake vil ha en av følgende former: - OUT [n] switched PÅ (status: OUT1 =? OUT2 =? OUT3 =?) - OUT [n] switched AV (status: OUT1 =? OUT2 =? OUT3 =?) - OUT [n] monostably switched (status: OUT1 =? OUT2 =? OUT3 =?) - status på innganger: IN1 =?, IN2 =?, IN3 =?, IN4 =?, status på utganger: OUT1 =?, OUT2 =?, OUT3 =? Hvor karakter [n] er byttet ut med utgangens nummer: 1, 2 eller 3. Tegn? vil være byttet ut med indikasjon av status på utganger: 0 = utgang er AV 1 = utgang er PÅ. For innganger vil tegn? være byttet ut med: i = normal status, I = aktiv status, b = forbikoblet. NOTE: The module always acknowledges the stable status, in which the output remains after completing the control (for the monostably switched output the status in which the output will go after the switching time expires). Kontroll/styring av utganger etter aktivering på innganger Aktivering av innganger, utenom telefonmeldinger, kan styre aktivering av en eller flere utganger samtidig. For å initiere en slik kontroll/styring er det nødvendig å programmere relevante funksjoner i meny inputs/outputs, ( se beskrivelse av funksjoner for programmering av modulen ). Kontroll av denne typen kan gi deg:

18 Monostable switching: Endring av status til motsatt for tiden programmert under Time mono. OUT[n] hvor n indikerer utgangens nummer. Bistable switching with delay: endring av status på utgang til motsatt for tid programmert under Time mono. OUT[n] hvor n indikerer utgangens nummer. Bistable switching Endring av status på utgang til motsatt. Manuell kontroll/styring Utganger Ved å trykke,(hold for ca. 1 sek), en av trykk knappene på GSM-4 vil du aktivere utgang som refererer til trykk knapp. ESC vil referere til utgang 1, CHANGE til utgang 2 og NEXT til utgang 3. Ved å trykke en gang til vil du deaktivere utgang. Utgangens status vises på LCD på GSM-4. Eks.: 1. ESC - kontroll OT1; forbikoble IN1 2. CHANGE - kontroll OT2; forbikoble IN2 3. NEXT - kontroll OT3; forbikoble IN3 4. OK - Slår AV alle utganger; forbikoble IN4 Innganger Ved å trykke 3 ganger på ESC vil du forbikoble inngang 1, 3 ganger på CHANGE vil forbikoble inngang 2, 3 ganger på NEXT vil forbikoble inngang 3 og 3 ganger på OK vil forbikoble inngang 4. 3 nye tastetrykk vil tilkoble respektive inngang igjen. LCD på GSM-4 vil vise status når du forbikobler/tilkobler inngang. Ved forbikobling vil LCD vise Inp. N bypassed hvor N referer til inngangs nr. Ved tilkobling vil LCD vise Inp. N unbypassed hvor N referer til inngangs nr.

19 9. Sending av melding Denne funksjonen er relatert til modulens innganger, meldinger kan bli sendt ved aktivering eller tilbakestilling av innganger, forutsatt at disse ikke er forbikoblet. Aktivering og tilbakestilling av utgang 4 vil også gi mulighet for sending av meldinger slik som ved innganger. Det kan sendes meldinger til max. 4 telefonnummer. Meldingene kan bestå av SMS eller lyd informasjon. For talemelding, forutsetter tilkobling av SM-2, kan det ringes til et nummer to ganger. SMS meldinger SMS meldingen som skal sendes kan inneholde standard tekst, eller du kan skrive inn din spesifikke tekst. Meldingen skrives da inn ved hjelp av trykk knappene eller via software. Via trykk knapper skriver du inn meldingen under MESSAGING. For å endre standard tekster må du gjøre følgende prosedyre: gå inn i programmerings meny gå til meny MESSAGING. velg funksjon hvor du skal skrive inn tekst. du får opp gjeldende tekst. Ved bruk av NEXT og CHANGE kan du skrive inn din tekst. kvitter teksten du har lagt inn ved å taste OK. Fortsett med å skrive inn neste tekst eller gå ut av menyen. Dersom du vil skrive inn tekst via en annen mobiltelefon, må du gjøre følgende: etter du har hentet frem funksjonen hvor du skal skrive inn teksten, trykk NEXT og CHANGE samtidig for noen sek. dersom teksten du fikk opp er standard, vil du få opp Read-out from SMS i LCD. Etter dette vil GSM-4 vente ca 110 sek på en SMS med innehold som skal legges inn. Send så SMS til GM47 fra en annen mobiltelefon. Meldingen som skal legges inn må være bygd opp på følgende sett: (*tekst som skal legges inn*) PS! Max lengde for tekst melding er 32 karakterer, inkl mellomrom. Det er svært viktig at du trykker NEXT og CHANGE samtidig, ved innlasting fra en SMS Standard oppsett for SMS som skal sendes er: Violation of input n Restoration of input n for innganger; n = 1,2,3,4 Failure of telephone line Restoration of telephone line for utgang OT4

20 Stemme melding Dersom SM-2 med lagret stemme melding er tilkoblet modulen, kan denne meldingen sendes ved aktivering av en inngang, tilbakestilling av en inngang eller aktivering/tilbakestilling av utgang 4. Når denne meldingen sendes vil korresponderende informasjon vises i display på GSM-4. Siden SM-2 kun kan sende en melding kan du aktivere lydinformasjon for indikering av grunn til oppring. Ved tilkobling, vil modulen generere følgende etter type hendelse: 1 kort pip = aktivering av inngang 1 2 korte pip = aktivering av inngang 2 3 korte pip = aktivering av inngang 3 4 korte pip = aktivering av inngang 4 2 korte og 1 langt pip = aktivering av utgang 4 1 langt og 1 kort pip = tilbakestilling av inngang 1 1 langt og 2 korte pip = tilbakestilling av inngang 2 1 langt og 3 korte pip = tilbakestilling av inngang 3 1 langt og 4 korte pip = tilbakestilling av inngang 4 1 langt, 1 kort og 1 langt pip = tilbakestilling av utgang 4 For å gjøre sending av meldinger tilgjengelig, følg prosedyren under: Etter power up av GSM-4 og tilkobling av givere på innganger, må modulen programmeres på følgende måte programmer minst 1 telefonnr. som kan ta imot meldingen Tel. 1 for mess Avgjør om utgang 4, eller innganger skal aktivere meldinger etter tilbakestilling eller ved aktivering. Sett også opp hvilke telefonnr. som skal brukes ved hvilke hendelser og meldingsformat (stemme (voice) eller SMS (SMS)). Ved bruk av stemme melding, og flere innganger kan aktivere denne, programmer da inn Mess. Sounds. Dette for at du skal kunne separere innganger All functions for programming the passwords which control the status of outputs and the bypass of inputs are described in section Description of functions for programming the module.

21 10. Programmeringsmodus/servicemodus For å komme inn i programmeringsmodus, tast og hold inne samtidig CHANGE og NEXT for ca. 1 sek. Ved bruk av trykk knapper på GSM-4 kan du bla i menyer, velge funksjoner og sette parametere. Tilgang til Programmerings modus kan beskyttes av passord. Dette gjøres ved å legge inn en kode ( passord ) under Service code, denne deaktiveres igjen ved at du sletter koden. Dersom du skal slette passordet, hold inne CHANGE og NEXT. Dersom det tastes feil Service code vil du få spørsmål om du vil slette prom (programmering), Delete all (123=yes), ved inntasting av 123 vil all data slettes. Du vil nå få tilgang til GSM-4 men all programmering må gjøres på nytt. Vil du tilbake uten å slette programmering, tast ESC Oversikt over taster på GSM-4: - ESC Hopp til End of Service i meny. Ett steg tilbake i undermenyer. Ut av funksjoner uten å lagre, - CHANGE Tilbake til forrige funksjon i menyer eller endring av valgt element i funksjoner. Eks endre fra. til Y - NEXT Hopp til neste funksjon eller neste plass - OK Velg funksjon. Ut av funksjon med lagring av endringer. Modulen fungerer likt under Service mode som under normal drift, status vil ikke vises. Siden du er inne i service vil service tekster vises. Mulighet for manuell styring av utganger og innganger er ikke mulig i service. Dersom det ikke er tastet på noen tast iløpet av ca. 1 min i service meny, vil modulen automatisk hoppe ut av service. Hoved menyen vil se slik ut, de med under menyer er uthevet: End of service Service code T line loss time GSM loss time Time of ringing Show T l.failure Show dial.num. Signal testing Answering calls GSM for STAM-1 Any numbers OT4 - GSM only GSM main line FLASH GSM/TL

22 Outgoing no 1 Outgoing no 2 Outgoing no 3 Outgoing no 4 Perm. prefix 1 Perm. prefix 2 Perm. prefix 3 Perm. prefix 4 Prefix to erase Prefix to add Allowed numbers Messaging SMS control DTMF control Inputs/Outputs GM-47 options Erase settings Undermeny for programmering av tillatte telefon nummer: Allowed numbers: Tel. No. 1 begin Tel. No. 2 begin Tel. No. 3 begin... Tel. No. 31 begin Tel. No. 32 begin Undermeny for programmering av data og meldinger: Messaging: Tel.1 for mess. Tel.2 for mess. Tel.3 for mess. Tel.4 for mess. + for tel. 1 + for tel. 2 + for tel. 3 + for tel. 4 Mess.x2 for t.1 Mess.x2 for t.2 Mess.x2 for t.3 Mess.x2 for t.4 SMS violat.in.1 SMS violat.in.2 SMS violat.in.3 SMS violat.in.4 SMS fail. line SMS restor.in.1 SMS restor.in.2 SMS restor.in.3 SMS restor.in.4 SMS restor.line

23 In.1 -> Tel. In.2 -> Tel. In.3 -> Tel. In.4 -> Tel. L.F. -> Tel. Rest.1 -> Tel. Rest.2 -> Tel. Rest.3 -> Tel. Rest.4 -> Tel. Rest.L -> Tel. No spaces Mess. priority Mess. sounds Undermeny for programmering av kontroll/styring via SMS: SMS control: SMS bypass In.1 SMS bypass In.2 SMS bypass In.3 SMS bypass In.4 SMS bypass all SMS unbyps.in.1 SMS unbyps.in.2 SMS unbyps.in.3 SMS unbyps.in.4 SMS unbyps.all SMS bist. OUT1 SMS bist. OUT2 SMS bist. OUT3 SMS mono. OUT1 SMS mono. OUT2 SMS mono. OUT3 SMS off OUT123 SMS on OUT123 SMS check I/O SMS mod. format SMS service SMS user Undermeny for programmering av kontroll/styring via DTMF: DTMF control: DTMF bypass In1 DTMF bypass In2 DTMF bypass In3 DTMF bypass In4 DTMF bypass all DTMF unbyps.in1 DTMF unbyps.in2

24 DTMF unbyps.in3 DTMF unbyps.in4 DTMF unbyps.all DTMF check inps DTMF bist. OUT1 DTMF bist. OUT2 DTMF bist. OUT3 DTMF mono. OUT1 DTMF mono. OUT2 DTMF mono. OUT3 DTMF off OUT123 DTMF on OUT123 DTMF check outs. Undermeny for programmering av parametere og type innganger og utganger: Inputs/Outputs: Input 1 type Input 2 type Input 3 type Input 4 type Input 1 sensit. Input 2 sensit. Input 3 sensit. Input 4 sensit. Input 1 restore Input 2 restore Input 3 restore Input 4 restore Inp.1 bypass #1 Inp.2 bypass #1 Inp.3 bypass #1 Inp.4 bypass #1 Inp.1 bypass #3 Inp.2 bypass #3 Inp.3 bypass #3 Inp.4 bypass #3 Bypassing input Time mono. OUT1 Time mono. OUT2 Time mono. OUT3 In.1 -> Outputs In.2 -> Outputs In.3 -> Outputs In.4 -> Outputs

25 Undermeny for programmering av data for GM47 telefon: GM-47 options: SIM needs PIN PIN code PAGER tel. No. CA-64 tel. No. SMS centre No. SMS acknowl. No. Prefix for SMS LCD backlight Fax/Modem Modem format DWNL code RS baud rate 11. Programmering av GSM-4 Valg ved programmering. Etter du har valgt en meny, ved å trykke OK. Vil du f.eks kunne velge Show TL failure, her vil du velge om tele feil skal vises eller ikke. Vil du ha indikasjon på tele feil, passer du på at det vises en Y i displayet, viss ikke taster du CHANGE. Gjenta trykk på CHANGE, å du vil se at du fjerner telelinje indikasjon. Etter du har gjort ditt valg taster du OK, du lagrer da valget ditt. Skrive inn numerisk eller alfanumerisk data. Skal du skrive inn tekst eller siffer bruker du CHANGE tasten. Etter valgt siffer eller bokstav taster du NEXT for å hoppe ett steg til høyre. Når du er ferdig med tekst/siffer kombinasjon taster du OK for å lagre. Siffer: osv. Bokstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ,. + - ς / : ; = A B C D osv. Beskrivelse av service/programmerings funksjoner End of service Ferdig I service/programmerings modus og hopper til normal drift. Service code Legg her inn passord/service kode, slik at uvedkommende ikke får tillgang. Tel. line loss time angi hvor lang tid det skal gå før linjefeil skal angis dersom fastlinje blir borte. Tid angis fra min, gjelder når det ikke er linjestrøm eller linjespenning på (TIP, RING). Etter utløpt tid vil status på OT4 endre. OT4 kan programmeres for å gjelde for GSM, se OT4 only GSM. Tiden som settes her vil ikke ha effekt tid det vil ta for GSM-4 å detektere linjefeil på fastlinje, for så å bruke GM47. Tiden det tar å detektere

26 fastlinje feil vil være ca. 16 sek. Du setter kun tid det skal ta før det skal indikeres feil på telelinje. GSM loss time Setter her tid det skal ta før feil på GSM skal indikeres på OT4, tid settes fra 1 99 min. Du vil få indikasjon når: GM47 er frakoblet modulen, dersom det ikke er SIM kort i GM47, feil PIN blir angitt, det ikke er antenne signal (fra 0 til 4) eller GM47 er ødelagt. Time of ringing Denne parameteren må det tas hensyn til dersom det er valgt at GM47 skal svare på innkommende samtaler ( Answering calls ). Angi her antall sekunder det skal ta før GM47 svarer på innkommende anrop, fra sek. Dersom du har en telefon tilkoblet T-1 og R-1 kan du iløpet av denne tiden svare med telefonapparatet, dette vil da ikke gi deg tilgang til kontroll/styring via DTMF. Skal du ha GM47 til å svare for å kontrollere/styre utganger må du passe på at ikke mobilsvar slår inn før tiden angitt her utgår. Show T l.failure Her velger du om telelinje feil skal vises i LCD, gjelder dersom du har tilkoblet fast analog linje. Show dial. num. Her velger du om telefon nummer som blir ringt via modulen skal vies i LCD. Signal testing Her velger du om det skal sjekkes for rett summetone på telefonlinjen, etter røret er løftet av. Dersom modulen ikke finner noen fast summetone vil den etter ca. 2 sek automatisk bruke GM47 for å prøve å ringe ut via denne. Answering calls Denne opsjonen avgjør om GM47 skal svare på innkommende samtaler til GM47. Ved oppring til GM47, dersom denne opsjonen er satt, vil modulen generere ring toner til T-1 og R-1. Ved å løfte røret tilkoblet T-1 og R-1 vil du kunne kommunisere med det/de som ringer til GM47. Dersom ingen tar røret, under tiden satt i Time of ringing, vil modulen legge på eller svare for å gi tilgang til kontroll/styring via DTMF toner. Forutsatt det er lagt inn mulighet for kontroll/styring via DTMF. GSM for STAM-1 Denne opsjonen skal kun aktiveres ved bruk av STAM-1 mot GSM-4. Any numbers Dersom du setter denne opsjonen vil du kunne ringe ut på T-1 og R-1 via GSM-4 modulen til hvilket som helst telefon nummer (husk outgoing line numbers, permanent prefixes, prefixes to be added og prefixes to be erased). Dersom denne opsjonen ikke er satt, vil det via GM47, kun være mulig å ringe telefon nummer som har de første sifferne eller hele nummerer angitt under Tel. No 1 begin. Tel. No. 32 begin.. OT4 - GSM only Når denne opsjonen er satt vil OT4 kun reagere når det er feil på GSM telefonen. Når denne opsjonen ikke er satt vil OT4 reagere ved feil på GSM telefonen og feil på fast analog linjen tilkoblet TIP,RING. GSM main line Når denne opsjonen er satt vil GM47 bli valgt som primær linje for opppring (initiert fra T-1, R-1 terminalene). Dersom opsjonen ikke er satt vil fast analog linje bli valgt som primær linje. FLASH GSM/TL Denne opsjonen aktiverer muligheten for manuelt valg av linje for utgående oppring (fast analog linje / GM47 ), når du har en telefon tilkoblet T-1, R-1 terminalene. Hvilken linje som er primær velges under GSM main line. Dersom kun en av linjene er tilgjengelige, vil modulen automatisk uten mulighet for switching. ALLOWED NUMBERS: Her legges inn de nummerne som modulen tillater.

27 NOTE: Listen over telefonnummer 1 32 og opsjonen Any number vil ikke ha noen innvirkning for sending av SMS meldinger. MESSAGING: Undermeny for programmering av data og funksjoner for meldinger. Tel. 1 4 for mess. programmering av telefonnummer for meldinger om aktiveringer og tilbakestillinger av innganger eller aktivering/deaktivering av OT4. Telefonnummer programmert i denne funksjonen må inneholde prefix foran telefonnummer, eks: må legges inn som for tel Denne funksjonen, som kun refererer til tale meldinger, aktiverer / deaktiverer opsjonen for å legge til + før telefonnummeret. Mess. x2 for T. 1 4 Ved å sette denne opsjonen for et telefonnummer vil resultere i at nummeret blir ringt opp to ganger for å gjenta talemeldingen. SMS violat. In.1 4 programmer her inneholdet til meldingene (SMS) som skal bli sent til mobiltelefon ved aktivering av en gitt inngang. Du kan velge standard tekst eller skrive inn en selv, maks 32 tegn. SMS fail. line skriv inn tekst som skal sendes (SMS) til en mobiltelefon ved feil på telefonlinje (aktivering av OT4). SMS restor. In. 1 > 4 skriv inn tekst som skal sendes (SMS) til en mobiltelefon når en inngang blir tilbakestilt (normal drift). SMS restor. line skriv inn tekst som skal sendes (SMS) til en moobiltelefon etter tilbakestilling av OT4 ( telefonlinje er operativ igjen). In > Tel. og F. L. -> Tel. Her programmerer du inn opsjoner for meldinger. Du velger hvilke telefonnummer som skal motta meldinger etter aktivering av innganger eller feil på telefonlinje. Velg også type melding som skal sendes (SMS/VOICE). Du velger opsjon av/på ved tast CHANGE. Ved flere taste trykk vil indikasjonen for type melding endres: s SMS melding v Lyd/stemme melding. (blankt display) indikerer at et gitt nummer er utelatt ved aktivering av en gitt inngang. Rest > Tel. og Rest. L -> Tel Her programmerer du hvilke telefonnummere som skal ha melding ved tilbakestilling av en inngang, eller normal tilstand på telefon linje. Porgrammeres på samme måte som ved aktivering av innganger. No spaces Med denne funksjonen valgt vil ikke modulen sende opphold etter siste karakter i meldingen (SMS) Mess. priority: Ved å sette denne opsjonen vil du gi sending av meldinger 1. prioritet. Eks. Du snakker I telefon tilkoblet T-1,R-1 når en av inngangene blir active, din samtale blir da lagt ned for at modulen skal ringe ut sin melding. Dersom du ikke setter denne opsjonen, vil meldingen bli sent etter at du legger på. Mess. sounds: Setter du denne opsjonen for tale meldigner vil modulen generere lydsignaler for å gi deg beskjed om hvilke(n) inngang(er) som er gått aktiv.(se: MESSAGING ).

28 SMS CONTROL: I disse undermenyene programmerer du inn passord for styring/kontroll via SMS (6 alphanumeric karakterer) SMS bypass In. 1 4: Her legger du inn passord for å forbikoble innganger (individuelt). SMS bypass all: Her legger du inn passord for å forbikoble alle innganger samtidig. SMS unbyps. In 1 4: Her legger du inn passord for å innkoble innganger (individuelt). SMS unbypass all: Her legger du inn passord for å innkoble alle innganger samtidig. SMS bist. OUT 1 3: Her setter du passord for endring av status på valgt utgang (bistable switch). SMS mono. OUT 1 3: Her setter du passord for endring av status på valgt utgang (monostable switch). SMS off OUT 123: Her sett du passord for å slå av alle utganger samtidig. SMS on OUT 123: Her setter du passord for å slå på alle utganger samtidig. SMS check I/O: Her setter du passord for å gi modulen mulighet til å gi tilbakemelding om status på innganger og utganger. Når modulen mottar dette passordet vil den sende en tekst melding, hvor den presenterer status på utganger og forbikoblede innganger. Meldingen vil gå til nummer som er skrevet inn i SMS acknowl. No. SMS mod. format Denne funksjonen gir deg mulighet til endre formatet til modem ved å sende et passord. Formatet vil endres etter hvilken kode du sender, passord=format kode, som SMS. Du skal her sende 2 sifret kode, se tabell under beskrivelse av Modem format. DTMF CONTROL: I disse undermenyene programmerer du inn passord for styring/kontroll via DTMF (4 siffer). DTMF bypass In. 1 4: Her legger du inn passord for forbikobling av innganger,individuelt. DTMF bypass all: Her legger du inn passord for forbikobling av alle innganger samtidig. DTMF unbyps. In. 1 4: Her legger du inn passord for innkobling innganger individuelt. DTMF unbypas. all: Her legger du inn passord for innkobling av alle innganger samtidig. DTMF check inps: Her legger du inn passord for sjekk av status på innganger (forbikoblet/innkoblet). Indikasjonen du får er beskrevet under Beskrivelse av utganger og innganger. Etter hver kommando for forbikobling/innkobling, vil modulen automatisk utføre denne funksjonen. DTMF bist. OUT 1 3: Her legger du inn passord for endring av status på utgang (individuelt) til mottsatt (bistable switch). DTMF mono OUT 1 3: Her legger du inn passord for endring av status på utgang (individuelt) til mottsatt (monostable switch). DTMF off OUT 123: Her legger du inn passord for å slå av alle utganger samtidig.

29 DTMF on OUT 123: Her legger du inn passord for å slå på alle utganger samtidig. DTMF check outs: Her legger du inn passord som gir modulen lov til å sjekke status på alle utgangene. Måten det skal signaleres på er beskrevet under Kontroll/styring fra telefon med DTMF toner. INPUTS/OUTPUTS: Under disse under menyene programmerer du parametere for funksjonene til innganger og utganger. Input 1 4 type: Her programmerer du type normal tilstand inngang skal ha, (1.NO; 2.NC). Valg gjøres ved tast CHANGE. Input 1 4 sensit.: Her programmerer du følsomheten for hver enkelt inngang, dvs hvor lang tid inngang må være aktiv for at modulen skal reagere. Tidene ( i msek) er følgende: 20, 40, 60, 80, 100, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, Input 1 4 restore: Her setter du tiden fra en aktivering på inngang til inngangen igjen er klar for ny aktivering. Valgene er 4sek eller 4min. Status på inngang vil vises som aktiv (som l i LCD på modulen) til tiden satt her utgår. Inp. 1 4 bypass # 1: Her kan du velge om inngang som aktiveres skal forbikobles etter 1 aktivering. Inp. 1 4 bypass # 3: : Her kan du velge om inngang som aktiveres skal forbikobles etter 3 aktiveringer, forutsatt at inngang ikke er satt til forbikobling etter 1 aktivering. Bypassing input: Her kan du velge en inngang som skal overstyre de andre inngangene, dvs aktivering av en inngang forbikobler de andre inngangene. Inngangene vil være forbikoblet så lenge referanse inngang er aktivert. Funksjonen blir deaktivert dersom du i programmering velger opsjonen No number. Time mono. OUT 1 3: Her legger du inn tiden en inngang skal være aktiv (1-99 seconds). Dette må legges inn dersom du vil styre innganger monostably or bistably med forsinkelser. In > Outputs: Her programmerer du hvordan du vil at utgangene skal aktiveres i forhold til innganger. En eller to karakterer kan vises I displayet for hver utgang: b - bistable switching for utgang m - monostable switching for utgang bm - bistable switching forsinket I tiden programmert under funksjonen Time mono OUT 1 3. (no mark) - ingen kontroll av utgang.

30 GM-47 OPTIONS I denne undermenyen vil du programmere data for funksjon av GM47 mobil telefon. SIM needs PIN Avhengig av SIM kort som blir brukt, du vleger her om du skal bruke PIN kode eller ikke. Fabrikkverdi er at det kreves PIN kode. Husk at skal du fjerne PIN kode på SIM kortet ditt, må du gjøre dette via en mobiltelefon. PIN code Her legger du in PIN kode til SIM kortet. Dersom du skulle angi feil PIN kode, kan det være at du må inn med PUK kode. Dersom dette skulle skje må du ta SIM kortet inn i telefonen din og angi PUK kode. Du vil få beskjed i LCD dersom du må inn med PUK kode. SMS acknowl. No.: Her legger du inn telefonnummer som GSM-4 sender SMS til for å gi beskjed om at kommando er utført, det vil samtidig sendes status oversikt på innganger og utganger. Husk at nummeret som legges inn må inneholde tlf.nr. + landskode (0047). LCD backlight Her stiller du inn lys i LCD. Følgedne instillinger er mulig: - Ingen, - auto, - permanent. Fax/modem Med denne opsjonen satt kan du bruke modulen som fax/modem, via RS kontakten. Velg mellom 2 overføringshastigheter, 4800 eller 9600bps. Modulen begynner å arbeide som modem når den mottar AT signal vis RS kontakten og stopper når den mottar DTR signal. Modem format Funksjoner som blir brukt for å sette parametere modem som GSM-4 kommuniserer med. Tabellen nedenfor viser tilgjengelige formater og koder som er tildelt de respective. Disse kan endres med en SMS melding. format code 00 auto modem format V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V V V V V V V22bis

31 DWNL code Legg inn password som gir mulighet for kommunikasjon til DLOAD10 software (program versjon eller senere). RS baud rate Setter hastighet på kommunikasjon via RS-232 kontakt. Valgene er: bps bps Erase settings: Denne funksjonen sletter alle telefonnummer og setter tilbake fabrikkverdier. Programmeringseksempler : Eks 1 : alarmsentral bruker simulert telefonlinje til overføring til alarmstasjon/privat/mobil. Eks 2 : alarmsentral mot innganger på GSM-4, for sending av SMS til mobil Eks 3 : alarmsentral bruker analog linje som primær og GSM som sekudær. Alle eksemplene er satt opp med simkort uten pinkode og med tanke på at du bruker software som følger med GSM-4 Eksempel 1: alarmsentral bruker simulert telefonlinje til overføring til alarmstasjon/privat/mobil. Det er ikke behov for andre endringer på GSM-4. GSM-4 vil bruke telefon nr. som er programmert inn på evt. alarmsentral.

32 Eksempel 2: alarmsentral mot innganger på GSM-4, for sending av SMS til mobil Side 1 (GSM-4) Side 2 (Meldinger)

33 Side 3 (Styring/innganger/utganger) Eksempel viser at inngangene ligger normalt åpne. Det er ingen autoforbikobling og inngangene tilbakestilles etter 4 sek.

34 Eksempel 3: alarmsentral bruker analog linje som primær og GSM som sekudær. Det er ikke behov for andre endringer på GSM-4. GSM-4 vil bruke telefon nr. som er programmert inn på evt. alarmsentral.

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

Security International s.r.l.

Security International s.r.l. 3i GSM-sender med Tale- og SMS melding med innebygd GPRS modul Security International s.r.l. Made in Italy Bruker-manual Sintex GPRS 6 rt.nr. 07.6 Holars S Dato 07.09.2006 Side (20) 3i Security International

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Installasjon av Galeo

Installasjon av Galeo Installasjon av Galeo Informasjon Teknisk informasjon: Innspenning 12 24 VAC/ 12 48 VDC 12-siffers bakgrunnsbelyst kodepanel EPROM minnelagring 100 valgfrie koder med 4-, eller 5-siffers kode 1 reléutgang,

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

GSM sender. Oppkobling 10.01.11

GSM sender. Oppkobling 10.01.11 GSM sender 10.01.11 Generelt: Artikkel nr: 251391.01 Wavecom SMS sender, med ferdig kabel til Com port på Delta Op og 24V kabel (F2,5A glass sikring) samt antenne. Det medfølger også en CD med alle funksjoner.

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM C

BESKRIVELSE ComControllerGSM C Dato: 27.06.2014 Firmware 5.0.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING..................2 2.0 GUI (PC-PROGRAM).............. 2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE..........3

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

TDC Scale. Utmelding av mobilen. Info

TDC Scale. Utmelding av mobilen. Info TDC Scale Utmelding av mobilen Info 1 TDC Scale utmelding av mobilen oppsummert Nå kan du melde ut mobiltelefonen fra Scaleløsningen med et tastetrykk. Hvis du melder ut mobilen, kan man nå deg på ditt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting 6 Gsm A Alarm Driftsetting Dato : 6 mars 00 Utskrevet: februar 006 Art.nr; 07.68 Metall boks Art. nr: 07.69 Plastboks. INPUTS A6A!! A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!06 A6A!!07 A6A!! A6A!!09 A6A!!

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 111 Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 222 Forberedelser / sjekk liste. Kontroller at telefonsentralens software versjon støtter TAPI. Sjekk at PC har ledig COM port. Sjekk om det finnes gamle TAPI

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C

BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C Dato: 25706.2014 Firmware 4.2.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 GUI (PC-PROGRAM)............2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE.......

Detaljer