SIGMA AIR MANAGER For opp til 16 kompressorer "Vi holder øye med dine trykkluftkostnader"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kaeser.com SIGMA AIR MANAGER For opp til 16 kompressorer "Vi holder øye med dine trykkluftkostnader""

Transkript

1 SIGMA AIR MANAGER For opp til 16 kompressorer "Vi holder øye med dine trykkluftkostnader"

2 Hvorfor en overordnet styring? Det er mange ulike krav som må oppfylles når det gjelder moderne trykkluftstasjoner. Sikkerhet, pålitelighet, lavt energiforbruk og lavt vedlikeholdsbehov er viktige faktorer for å produsere trykkluft i riktig mengde og kvalitet. Vanligvis er det i en trykkluftstasjon nødvendig å koordinere samhandlingen av flere kompressorer og etterbehandlingsutstyr, og i denne forbindelsen må det først og fremst legges vekt på samarbeidet mellom kompressorene: Her ligger nemlig det største energisparepotensialet. Slike komplekse oppgaver kan ikke lenger løses på tradisjonell måte med enkle valgbrytere eller hovedlastvekslinger. Det er her nødvendig å ta i bruk intelligente computere. Disse må i tillegg til å få de enkelte kompressorene til å arbeide sammen som en velfungerende enhet og lede gruppen på en slik måte at man oppnår en optimal energieffektivitet, også kunne løse fremtidsrettede oppgaver som trykkluft- og trykkluftkostnadsstyring, og ikke å forglemme kommunikasjon. Den nyeste generasjonen av trykkluftstyring har KAESER utviklet for det 21. århundre: I SIGMA AIR MANAGER inngår årtier med akkumulert know-how hos KAESER i en syntese sammen med fremtidsrettet kommunikasjons- og informasjonsteknologi. Styre Analysere SIGMA AIR MANAGER fremtidsrettet teknologi Ekte innovasjon: SIGMA AIR MANAGER Sigma Air Manager samler, som den første overordnede styring for trykkluftstasjoner i verden, mulighetene som ligger i moderne industri-pc- og internetteknologi på en helt ny måte. Dette gjør Sigma Air Manager i stand til å kombinere den energisparende forbruksavhengige trykkbåndstyringen med en oversiktlig visualisering av driftsdataene. I tillegg bidrar mulighetene ved bruk av internettet, for eksempel i forbindelse med teleservice til ytterligere å redusere trykkluftkostnadene. Optimere Trykkluftstyring For å kunne styre en trykkluftstasjon på en trygg og sikker måte, er det nødvendig med en omfattende informasjonsutveksling mellom den overordnede styringen og den interne kompressorstyringen. På grunn av den integrerte internettmuligheten i Sigma Air Manager, kan du alltid holde oppsyn med trykkluftstasjonen og trykkluftkostnadene, uansett hvor du måtte befinne deg. Teleservice Hver SIGMA AIR MANAGER kan trådløst tilkobles teleservicetjenesten SIGMA TELECARE fra KAESER. Via et standard modemgrensesnitt sendes alle relevante data uten forsinkelser pr. SMS eller internett til KAESERs servicesenter. Trykk bar Selvforklarende Logisk oppbygde tekstmenyer og en rekke forhåndsprogrammerte funksjonstaster gjør det lettere å stille inn parametrene. Det lett leselige grafikkdisplayet med en oppløsning på 240 x 128 piksler behersker dessuten 30 språk, herunder kinesisk og japansk. Trykkbåndstyring Alle Sigma Air Manager-styringer arbeider med forbruksavhengig trykkbåndstyring. Dette gir et minimalt og ensartet nettrykk, med en Kaskadestyring minimal båndbredde på ± 0,1 bar. Dermed unngår man en unødvendig høy komprimering, og man sparer en ganske betydelig mengde verdifull energi. SIGMA AIR MANAGER Trykkbåndstyring Tid Visualisering basic Visualisering plus Alle Sigma Air Manager-styringer kan ved hjelp av den standardmessige datavisualiseringen Sigma Air Control basic, vise informasjon om trykkluftstasjonen i en nettleser. På den måten synliggjøres kompressorens aktuelle driftstilstander, status for Sigma Air Manager-kontrollpanel samt vedlikeholds- og feilmeldinger for brukeren. KAESER Høy maskinytelse og stor lagringskapasitet kjennetegner den fremtidsrettede overordnede styringen SIGMA AIR MANAGER med industri-pc-teknologi. Takket være det standardmessige Profibus DP-grensesnittet (Master) holder det med én kabel for raskt og sikkert å kunne utveksle store datamengder med kompressorstyringen SIGMA CONTROL, som også er utstyrt med Profibus DP-grensesnitt (Slave). Dette automatiseringssystemet med nøyaktig tilpassede komponenter tilbyr en mye mer fintfølende, energisparende og sikker styring enn en tradisjonell hovedlastveksling med begrenset dataoverføring- og bearbeidingspotensiale. Det forebyggende, behovsorienterte vedlikeholdet som muliggjøres med fjerndiagnosen øker trykklufttilgjengeligheten og sikkerheten betraktelig. Datavisualiseringen Sigma Air Control plus viser data fra langtidsminnet til Sigma Air Manager på bildeskjermen: Grafisk fremstilling av nettrykket, luftforbruket, pålast- /tomgangsegenskapene, kapasitetsutnyttelse og energiforbruk for kompressorene over lengre tidsrom. For samkjøring av vedlikehold er det mulig å hente opp alle driftstimetellerne. Med Sigma Air Control plus har du alltid full oversikt over trykkluftkostnadene, og trykkluftrevisjon gjør det enkelt å optimere trykkluftforsyningen. Sigma Air Control plus leveres som ekstrautstyr eller som utstyr for ettermontering i PCMCIA-spalten.

3 SIGMA AIR MANAGER SIGMA AIR MANAGER 4/4 SIGMA AIR MANAGER 8/4 SIGMA AIR MANAGER 8/8 SIGMA AIR MANAGER 16/8 Modell 4/4 Trykkbånd Totalt antall kompressorer som kan styres 1) Tilkoblingsmuligheter for trykkluftstasjonen Via Profibus DP Trykkregulering Kompressorer med SIGMA CONTROL 2) Via spenningsfrie kontakter Ledige utgangssignaler Ledige inngangssignaler Visualisering SIGMA AIR CONTROL via innebygget internettserver Kompressorer Digital Analog Digital Analog uten SIGMA CONTROL (også 0-20 ma 24 V DC 0-20 ma/ andre fabrikater) PT 100 basic plus 1x(DU) (DU) 1x - RS 232 3) Profibusomformer Kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet (for lokalt nettverk) 4) Profibus DP (master) 5) Dimensjoner B x H x D mm 380 x 500 x 220 Vekt kg 15 8/4 (DU) 1x(DU) 1x x 500 x /8 (2xDA+2xDI) (DU) 1x 1x 500 x 700 x /8 16x 16x (2xDU+2xDI) 16x(DU) 2x 32x 3x 800 x 1200 x Standard Ekstrautstyr, kan også ettermonteres Ikke tilgjengelig DU = digital utgang DE = digital inngang 1) F. eks, SIGMA AIR MANAGER 8/4: 8 kompressorer totalt, eksempelvis 6 med SIGMA CONTROL og 2 uten SIGMA CONTROL 2) Mulig profibusomformer PBU 4+4, PBU 8, PBU 8R, PBU 8K, PBU 32, PBU 8/4+4K; maks. 80 innganger 3) RS 232 kan også brukes: - direkte bruk til visualiseringen SIGMA AIR CONTROL basic og plus, maks. ledningslengde 15 m - ved tilkobling til en grensesnittomformer på RS 485, maks. ledningslengde 800 m 4) For visualisering SIGMA AIR CONTROL og prosesstyringssystemer til bruk av visualisering SIGMA CONTROL basic og plus i lokalt nettverk 5) For tilkobling av skruekompressorer med Sigma Control eller profibusomformer fra KAESER Systemkrav for bruk av visualiseringen SIGMA AIR CONTROL: PC med Internet Explorer fra IE 6.0 eller Netscape V4.7 med installert Java-plug-in.

4 SIGMA AIR MANAGER åtte avgjørende fordeler 1 Enkel montering, sikker tilkopling Både den overordnede styringen Sigma Air Manager og kompressorstyringen Sigma Control er utstyrt med Profibus-DP-grensesnitt. Det reduserer kablingsarbeidet for styring av anlegget til én koplingskabel med standardiserte Profibus-DP-plugger mellom kompressor og Sigma Air Manager. Typene Sigma Air Manager 4/4 og 8/4 er konstruert for enkel og plassbesparende montering på vegg. 5 Robust industri-pc Den overordnede styringen Sigma Air Manager er pålitelig fordi den baserer seg på grundig testede og gjennomprøvde maskinvarekomponenter i industrikvalitet. Den spesialtilpassede industri-pc-en har en integrert industriprosessor med 32-bit-teknologi og et stort arbeidsminne. Oppgraderingsmulighetene letter integreringen av nyutviklede funksjoner. Temperaturer fra 0 til +40 C byr ikke på problemer. Også i omgivelser med fuktighet og smuss garanteres sikker drift takket være beskyttelsesklasse IP 54. Det standardmessige koblingsskapet i metall beskytter elektronikken mot elektromagnetiske forstyrrelser. 2 Tydelig menyanvisning Den enkle og logisk oppbygde bruksveiledning letter arbeidet med å bli kjent med menystrukturen. Kombinasjonen av fire markørtaster og seks funksjonstaster med flere funksjoner gjør det enklere å navigere mellom menypunktene. I tillegg hjelper lett forståelige symboler og oversiktlig grafikk til med navigasjonen. En oppløsning på 240x128 bildepunkter gjør displayet lett å lese. På grunn av integrerte tegnsett på 30 språk, kan brukere over hele verden føle seg dus med Sigma Air Manager. 6 Visualisering Sigma Air Control basic (standard): Hver eneste Sigma Air Manager er utstyrt med en integrert internettserver som kan generere en grafisk fremstilling av trykkluftstasjonens aktuelle status i form av HTML-sider. Denne visualiseringen inneholder informasjon om trykkluftstasjonen: Kompressorenes aktuelle driftstilstander vises på samme måte som den aktuelle statusen på Sigma Air Manager-kontrollpanelet, utviklingen av nettrykket i løpet av siste driftsfase og vedlikeholds- og feilmeldinger. Alt dette kan - passordbeskyttet - hentes frem på enhver PC med nettleser; uten dyr spesialprogramvare. 3 Få opplysninger er nok Allerede etter registrering av nominelt nettrykk, trykkbåndbredde samt størrelser, grupperinger og tilkoblingstype for kompressorene, er den overordnede styringen SIGMA AIR MANAGER i stand til å styre trykkluftstasjonen på en sikker måte. I tillegg har man muligheten å stille inn flere parametre individuelt, og tilpasse disse optimalt til trykkluftstasjonens driftsbetingelser. 7 Visualisering Sigma Air Control plus (opsjon) HTML-sider generert med SIGMA AIR CONTROL plus viser data fra SIGMA AIR MANAGERs langtidsminne. Denne funksjonen, som også er passordbeskyttet, fremstiller grafisk nettrykket, leveringsmengde, pålast-/tomgangsdata, kapasitetsutnyttelse og energiforbruk for kompressorene over et lengre tidsrom. Muligheten for å lagre data over lang tid muliggjør en effektiv trykkluftrevisjon. Hvis det er ønskelig kan fagpersoner fra Kaeser analysere dataene, slik at trykkluftproduksjonen alltid er tilpasset det aktuelle behovet. SIGMA AIR CONTROL plus leveres som ekstrautstyr sammen med SIGMA AIR MANAGER, eller som oppgraderingssett til ettermontering i PCMCIA-spalten. Også her er det nok med en PC med nettleser og analogt modem; separat programvare er ikke nødvendig. Energisparepotensial Trykk (bar) Ekstra sikkerhet for å sikre minimumstrykket Tradisjonelt Energisparende Tid 4 Energisparende trykkbåndstyring Trykkbåndstyringen med smalt trykkbånd og trendgjenkjenning er ideelt for en energisparende styring av flere kompressorer, siden den forhindrer unødvendig høyt sluttrykk. Dette gir gevinst, siden en senking av maksimaltrykket på 1 bar betyr 6 % lavere energiforbruk og 25 % mindre lekkasjetap. 8 Klart for teleservice: Sigma Tele Care (opsjon): Når en sikker og uavbrutt trykkluftforsyning er helt vesentlig, er teleservice-tjenesten Sigma Tele Care en god alliert å ha: Denne kombinasjonen av fjerndiagnose og behovsorientert, forebyggende vedlikehold gir en optimal forsyningssikkerhet. Basisen for Sigma Tele Care er den overordnede styringen Sigma Air Manager med standardmessig modemgrensesnitt for kommunikasjon via SMS eller telefonlinjen. Alle trykkluftstasjoner som styres av en Sigma Air Manager kan selvfølgelig når som helst integreres i Kaesers verdensomspennende teleservice-nettverk Sigma Tele Care gjennom en oppgradering.

5 Informasjonsteknologi globalt nettverk Telefonnett Ethernet Sigma Air Manager kan ved hjelp av den standardmessige visualiseringen SIGMA AIR CONTROL basic vise kompressorenes driftstilstand, kontrollpanelets status, nettrykket samt vedlikeholds- og feilmeldinger som passordbeskyttet HTMLside. Denne kan hentes frem med en alminnelig nettleser. Dette er med på å minimere kostnader siden man sparer tid og arbeid i forbindelse med kontrollrunder. Individuelle innstillinger RS opp til 15 m Aktuell informasjon om stasjonens tilstand, med meldingsliste Nettrykkets utvikling over en time Meldingshistorikk Stasjonsdata Profibus DP Med den overordnede styringen SIGMA-AIR-MANAGER arbeider trykkluftstasjonen energiøkonomisk. Viktige driftsdata vises som HTML-sider. Hvis det er ønskelig kan det leveres et langtidsminne. Ethernet/Layer 4 send/receive SIGMA AIR CONTROL plus kan med en alminnelig nettleser hentes frem fra Sigma Air Managers internettserver i form av passordbeskyttede HTML-sider. Her vises en grafisk fremstilling av verdiene for nettrykk, luftforbruk, pålast-/tomgangsdata, samlet kapasitetsutnyttelse og energiforbruk for kompressorene over et lengre tidsrom. Muligheten for å hente frem alle driftstimetellerne gjør det lettere å koordinere vedlikeholdet. Lagringen av data over tid muliggjør en målrettet trykkluftrevisjon og effektiv controlling med en informativ energikostnadstabell. Presis informasjon for komplett kostnadsoversikt Alle kompressortilstander samlet på ett sted Leveringsmengde over tid Spesifikk effekt Stasjonstilstand Innstillinger Prosesstyringssystem hos kunden Basisen er den interne kompressorstyringen SIGMA CONTROL. Den styrer og kontrollerer skruekompressoren. Datautvekslingen mellom Sigma Control og Sigma Air Manager foregår via Profibus-DP-grensesnittet. Informasjonen om trykkluftstasjonen som lagres og behandles i den overordnede styringen Sigma Air Manager kan videreformidles via et analogt modem og telefonlinjen, eller via et lokalt datanettverk (Ethernet). SMS-meldinger f. eks. til serviceteknikerens mobiltelefon hører med til teleservice-tjenesten SIGMA TELE CARE, og fås som opsjon i prosesstyringssystemet Sigma CC. Oversiktlig energikostnadstabell Effektopptak over tid Nettrykk med historikk Gjeldende nettrykk Meldingshistorikk Stasjonsdata

6 Vedlikeholds-/feilmeldinger via SMS til ditt personlige mobilnummer Visualisering SIGMA AIR CONTROL basic Standard for alle SIGMA AIR MANAGER: mer sikkerhet, siden aktuelle driftstilstander, vedlikeholds- og feilmeldinger er umiddelbart tilgjengelige kan hentes frem i en nettleser, separat programvare ikke nødvendig, kan brukes med en alminnelig PC via intranett eller analogt modem kostnadsminimering, mindre tidsforbruk og behov for arbeid, siden kontrollrunder på kompressorstasjonen kan reduseres Langtidsanalyse med SIGMA AIR CONTROL plus (Opsjon) langtidsdata for reporting, analyse, controlling og audits for målrettet minimering av trykkluftkostnader informasjonsspekket energikostnadstabell kostnadsblokker kan tilføyes individuelt separat programvare ikke nødvendig visualisering via RS 232/analogt modem/intranett alltid oppdatert informasjon online

7 Verdensomspennende salgs-og servicenett KAESER også i nærheten av deg Egypt Algerie Argentina Australia Bangladesh Bahrain Hviterussland Belgia Brasil Bulgaria Chile Kina Costa Rica Danmark Tyskland Ecuador El Salvador Estland Finland Frankrike Hellas Storbritannia Guatemala India Indonesia Irland Island Italia Japan Jordan Canada Qatar Kenya Colombia Korea Kroatia Latvia Litauen Luxembourg KAESER Kompressorer AS Malaysia Marokko Mauritius Mexico Nederland Norge Oman Østerrike Pakistan Panama Filippinene Polen Portugal Romania Russland Saudi-Arabia Sverige Sveits Singapore Slovakia Slovenia Spania Sør-Afrika Sri Lanka Taiwan Thailand Verpetveien Vestby Tlf Faks E-post: Tsjekkia Tunisia Tyrkia Ukraina Ungarn Uruguay USA Vietnam FAE Kypros P-790NOR.1/07 med forbehold om tekniske endringer!

SERVICE SIGMA AIR UTILITY

SERVICE SIGMA AIR UTILITY SERVICE SIGMA AIR UTILITY kjøp bare trykluft Hvorfor kjøpe en kompressor? Det finnes jo SIGMA AIR UTILITY! I et skjerpet konkurransemarked, kan en bedrift bare overleve hvis den konsentrerer seg om sin

Detaljer

Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM

Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM www.kaeser.com Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 3,18 til 57,8 m³/min. Arbeidstrykk 9 bar. Hva forventer du av ditt trykkluftanlegg? Som driftsansvarlig

Detaljer

Intern kompressorstyring

Intern kompressorstyring Intern kompressorstyring Neste generasjons kompressorer Med et helt nytt modulbasert konsept presenterer KAESER fremtidens interne kompressorstyring,. Moduloppbygging er bygd opp etter modulprinsippet.

Detaljer

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M170 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 11,5 til 17,0 m³/min

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M170 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 11,5 til 17,0 m³/min www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M170 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 11,5 til 17,0 m³/min Made in Germany Kommpressorene i Mobilair-serien blir produsert i Coburg

Detaljer

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M135 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 10,5 til 13,0 m³/min

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M135 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 10,5 til 13,0 m³/min www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M135 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 10,5 til 13,0 m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobilair-serien blir produsert i Coburg med

Detaljer

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M200 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 14,5 til 21,2 m³/min

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M200 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 14,5 til 21,2 m³/min www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M200 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 14,5 til 21,2 m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobilair-serien blir produsert i Coburg med

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar.

Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar. Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Effektiv plukking med Kardex Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar. Nytt MOD UL ÆR T I L PA S S E T FLEKSIBEL Løsninger for effektiv

Detaljer

E-serien operatørterminaler forenkler informasjonsutveksling

E-serien operatørterminaler forenkler informasjonsutveksling E-serien operatørterminaler forenkler informasjonsutveksling De grafiske operatørterminalene er enkle å bruke, samtidig som de byr på en rekke avanserte funksjoner. Operatørdialogen forenkles ved kombinasjoner

Detaljer

Bevegelsessensorer. Sone 2

Bevegelsessensorer. Sone 2 Bevegelsessensorer Sone 2 Din globale partner for et fullt spektrum belysningsløsninger Vi er Havells-Sylvania, en av verdens største belysningsleverandører gjennom mer enn 100 år. Vi jobber for å forbedre

Detaljer

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTA-serien everingsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar vorfor dentalkompressorer fra KAESER? Som bruker forventer du at din dentalkompressor skal kunne håndtere

Detaljer

Trykkluft. Hovedprinsipper, råd og impulser kompakt oversiktlig lett forståelig

Trykkluft. Hovedprinsipper, råd og impulser kompakt oversiktlig lett forståelig Trykkluft Hovedprinsipper, råd og impulser kompakt oversiktlig lett forståelig 3 6 8 0 2 6 8 20 22 2 26 28 Innhold Leder. Hva er trykkluft? 2. Lønnsom etterbehandling av trykkluft 3. Hvorfor trykklufttørking?.

Detaljer

report Kraftpakker på 1100 m dyp! Skruekompressorene fra Kaeser tåler støvet Ørret-sekstetten bauma Africa I saltstøvet Mineralvann

report Kraftpakker på 1100 m dyp! Skruekompressorene fra Kaeser tåler støvet Ørret-sekstetten bauma Africa I saltstøvet Mineralvann report Fagblad for produksjonsbedrifter 2/13 Kraftpakker på 1100 m dyp! Skruekompressorene fra Kaeser tåler støvet I saltstøvet Ørret-sekstetten bauma Africa Mineralvann Kaeser kompressorer i Saltgruven

Detaljer

Ascotel IntelliGate. Kortnummer til fremtiden

Ascotel IntelliGate. Kortnummer til fremtiden Ascotel IntelliGate Kortnummer til fremtiden Systemplattformen. Innovasjon vår og din suksess Suksess avhenger av effektivitet. Særlig når det gjelder kommunikasjon er rask og effektiv betjening, samt

Detaljer

Kardex Remstar Horisontal En effektiv løsning for lagring og plukking!

Kardex Remstar Horisontal En effektiv løsning for lagring og plukking! Standard Solutions Horizontal Carousel Kardex Remstar Horisontal En effektiv løsning for lagring og plukking! Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horisontal: Spar tid gjennom rask, effektiv og driftssikker

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Automasjon og Instrumentering

Automasjon og Instrumentering Automasjon og Instrumentering Spesialtilpassede løsninger for styring og regulering av pumpedrift Flygt is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. Forord Innhold Inhalt Impregnering av viklingshodene

Detaljer

Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner

Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner apple Klargjøringsveiledning for Power Mac G4 Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2000 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Detaljer

Serie CSDX Leveringsmengde 9,8 til 16,1 m3 /min

Serie CSDX Leveringsmengde 9,8 til 16,1 m3 /min Skruekompressorer Serie CSDX Leveringsmengde 9, til 6, m /min Trykk, til bar Hva forventer du av en kompressor? Som bruker forventer du fremfor alt at trykkluftforsyningen skal arbeide lønnsomt og pålitelig.

Detaljer

Årsrapportering til IEH for 2008 Fair Trade Norge as

Årsrapportering til IEH for 2008 Fair Trade Norge as Årsrapportering til IEH for 2008 Til lesere av rapporten Bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser som er medlem av IEH har gjennom sitt medlemskap forpliktet seg til målrettet å jobbe for å forbedre

Detaljer

X560n Brukerhåndbok Mai 2008 www.lexmark.com 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett.

X560n Brukerhåndbok Mai 2008 www.lexmark.com 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. X560n Brukerhåndbok Mai 2008 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Volvo Cars øker tempoet med ix Side: 14 17

Volvo Cars øker tempoet med ix Side: 14 17 A Beijer Electronics magazine #1 2011 Volvo Cars øker tempoet med ix Side: 14 17 Rett temperatur på havet Side: 4 7 customer case: Høy kapasitet og lokal support gir medvind i handelen med Kina Side: 10

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper

oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper standard-serien Miljøvennlig varme på enkelt vis! AlphaWeb Varmepumper med PC tilkobling og klargjort for overvåkning pr. internett Luft/vann varmepumpe

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

HIGHLIGHTS 2015. Innovasjoner for din fremgang

HIGHLIGHTS 2015. Innovasjoner for din fremgang HIGHLIGHTS 2015 Innovasjoner for din fremgang HIGHLIGHTS 2015 Innovasjoner for din fremgang Fremskritt gjennom innovative løsninger som skaper begeistring det er vår oppgave. For å klare dette trenger

Detaljer