Appbutikker: Google Play og Apple Store. Appen kan lastes ned på flere måter: - fra App Store for ios (itunes- konto kreves)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Appbutikker: Google Play og Apple Store. Appen kan lastes ned på flere måter: - fra App Store for ios (itunes- konto kreves)"

Transkript

1 ALMINNELIGE VILKÅR FOR BRUK AV LINK MYPEUGEOT- APPEN 1 - INNLEDNING Appen Link MyPeugeot (heretter kalt "appen") er en gratis mobilapp som er kompatibel med ios 6 eller nyere og Androïd 2.3 eller nyere, og som er laget for brukernes personlige opplysninger. Adgang til og bruk av appen er underlagt de alminnelige bruksvilkårene beskrevet nedenfor (heretter kalt "de alminnelige bruksvilkårene") og gjeldende lovgivning. Tilkobling og adgang til appen forutsetter total og uforbeholden aksept fra brukerens side av alle bestemmelser i disse alminnelige vilkårene. 2 - UTGIVER Appen publiseres av Automobiles Peugeot, aksjeselskap med en kapital på euro, med hovedkontor i 6, rue Fructidor, Paris, registrert i handelsregisteret i Paris under nummeret Publikasjonsansvarlig: Linda Jackson Appansvarlig: Emmanuel Houéry Appbutikker: Google Play og Apple Store 3 - TILGANG TIL APPEN Appen er tilgjengelig for myndige fysiske personer (over 18 år). For å bruk appen må brukeren ha en kompatibel smarttelefon med ios 6 eller nyere versjon eller Androïd 2.3 eller nyere versjon og en PEUGEOT utstyrt med berøringsskjerm308 (date TBC) og fra Juli for 508, 208/2008. Appen kan lastes ned på flere måter: - fra App Store for ios (itunes- konto kreves)

2 - fra Google Play for Androïd (Gmail- konto kreves) Første gang appen starter, må brukeren angi VIN- nummeret (understellsnummeret) til den bilen der appen skal brukes. Det anbefales å gjøre dette mens bilen står stille, før den startes. Brukeren må deretter koble seg til via Bluetooth til bilens integrerte utstyr for å sikre forbindelsen mellom bilen og smarttelefonen. Appen kan ikke kobles til flere biler samtidig. Hvis brukeren ønsker å bruke appen med en annen aktuell bil, slettes opplysningene fra den første bilen. For å gjøre dette sendes en bekreftelse til brukeren. Neste gang appen brukes, må brukeren simpelthen sørge for at smarttelefonen er aktivert via Bluetooth før bilen starter. 4 - OPPLYSNINGER OM APPENS INNHOLD Appen gjør det mulig å sende opplysninger om den aktuelle bilen utstyrt med berøringsskjerm til brukerens smarttelefon for å foreslå følgende funksjoner: Kjørelengde: Mellom to strekninger kan brukeren kontrollere drivstoffmåleren og bilens gjenstående kjørelengde. Strekningsstatistikk: Når brukeren er fremme ved bestemmelsesstedet, kan han eller hun se de viktigste tallene fra sin siste tur (varighet, gjennomsnittsforbruk, tilbakelagt strekning). Siden drivstofforbruket (i liter per 100 km) på en strekning der distansen er mindre enn 1 km ikke er representativ, vises den ikke. Det kan derfor være et avvik mellom reelt forbruk og vist forbruk. Visningen av forbruk er ikke desto mindre kun veiledende. Det skal likeledes bemerkes at strekningene hvis distanse er mindre enn 100 meter, ignoreres. Hvis det er bare 5 minutter mellom 2 strekninger (mellom slutten på den første og starten på den andre), vises de som én og samme strekning. Et symbol viser brukeren at denne linjen tilsvarer sammensmeltingen av 2 strekninger.

3 Hvis brukeren tilbakelegger strekning i ikke- tilkoblet Bluetooth- modus, lagrer den aktuelle bilen de ikke- overførte strekningene (høyst 100) og overfører dem til appen under neste tilkobling. Appen varsler da brukeren om en eller flere strekninger som er lagret ved hjelp av en melding på smarttelefonen. Vedlikehold og varsler: Straks strekningen er tilbakelagt, mottar brukeren servicepåminnelser og varsler om hendelser vedrørende bilen. Det dreier seg om varsler knyttet til bruk og/eller vedlikehold av bilen. Disse påminnelsene og varslene erstatter på ingen måte bilens servicehefte og instruksjonsbok. "Finn bilen min": Bilens GPS- koordinater og dato og klokkeslett for registrering av bilens posisjon sendes til smarttelefonen når brukeren skrur av tenningen, forutsatt at Bluetooth- funksjonen på smarttelefonen er aktivert. Hvis brukeren ønsker å bruke "Finn bilen min"- funksjonen, overføres bilens GPS- koordinater til navigasjonsappen installert på brukerens smarttelefon og valgt av brukeren, noe som således gjør det mulig for brukeren, når han eller hun går til fots, å finne igjen nøyaktig hvor han eller han har parkert bilen sin. Dette kan bruke datatrafikk. Avhengig av hvilken kontrakt brukeren har med sin mobiloperatør, kan han eller hun bli fakturert tilleggsomkostninger. Brukeren må innhente informasjon om dette fra sin mobiloperatør. "Finn bilen min"- funksjonen virker bare hvis appen er installert og initialisert og smarttelefonen er koblet til. Denne funksjonen er ikke mulig hvis den aktuelle bilen er utstyrt med en berøringsskjerm uten GPS. "Fortsett navigasjonen": GPS- koordinatene for brukerens bestemmelsessted lagt inn i bilens GPS sendes til smarttelefonen når brukeren skrur av tenningen, forutsatt at Bluetooth- funksjonen på smarttelefonen er aktivert. Hvis brukeren ønsker å bruke "Fortsett navigasjonen"- funksjonen, overføres GPS- koordinatene for bestemmelsesstedet til navigasjonsappen installert på brukerens

4 smarttelefon og valgt av brukeren, noe som således gjør det mulig for brukeren å gå til fots. Dette kan bruke datatrafikk. Avhengig av hvilken kontrakt brukeren har med sin mobiloperatør, kan han eller hun bli fakturert tilleggsomkostninger. Brukeren må innhente informasjon om dette fra sin mobiloperatør. "Fortsett navigasjonen"- funksjonen virker bare hvis appen er installert og installert og smarttelefonen er koblet til. Denne funksjonen er ikke mulig hvis den aktuelle bilen er utstyrt med en berøringsskjerm med GPS. For smarttelefoner fra Apple kan alle funksjonene beskrevet ovenfor likeledes benyttes ved hjelp av en USB- kabel koblet til den aktuelle bilen. 5 - IMMATERIALRETTIGHETER Appen er laget for brukernes personlige informasjon. Ingen markedsføring, ikke engang delvis, av opplysningene som vises, kan gjøres uten en skriftlig forhåndstillatelse fra Automobiles Peugeot. Automobiles Peugeot underretter brukerne av appen om at mange elementer i den: 1 - er beskyttet av opphavsrettslovgivningen, det kan være blant annet bilder, artikler, tegninger, filmsekvenser, lydinnspillinger eller digital video 2 - og/eller er beskyttet av lovgivningen om mønstre og modeller, noe som spesielt gjelder bilmodeller som vises på appen 3 - er beskyttet av lovgivningen om varemerker, noe som blant annet gjelder PEUGEOT- merket, PEUGEOT- logoen, det halvfigurative merket "PSA PEUGEOT Citroën " og likeledes merket til bilmodellene. Disse beskyttede elementene tilhører Automobiles Peugeot, dets datterselskaper og/eller en tredjepart som har gitt AUTOMOBILES PEUGEOT lov til å bruke dem. Følgelig er det forbudt med enhver reproduksjon, representasjon, bruk, tilpasning, endring, innlemming, oversettelse, markedsføring,

5 helt eller delvis, uansett fremgangsmåte eller underlag (papir, digitalt osv.) på hele eller deler av nettstedet, uten skriftlig forhåndstillatelse av Automobiles Peugeot, med forbehold om unntakene i artikkel L122.5 i den franske loven om immaterialrett, der enhver overtredelse vil utgjøre brudd på loven om opphavsrett og/eller mønstre og modeller og/eller merke, noe som straffes med tre (3) års fengsel og en bot på euro i tilfelle brudd på loven om opphavsrett og fire (4) års fengsel og fire hundre tusen euro ( ) i tilfelle brudd på loven om varemerker. 6 - BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER IKT OG FRIHET For å yte tjenesten beskrevet i artikkel 4 samler den aktuelle bilen inn og overfører via Bluetooth- teknologi forskjellige opplysninger om bilen og dens bruk til appen. For hver strekning overføres dato for strekningens start, kilometerstand, drivstofforbruk, bilvarsler, bilens siste tidsstemplede GPS- posisjon og GPS- posisjon for brukerens bestemmelsessted slik den er angitt i den integrerte GPS- en dato for strekningens slutt. Ved å akseptere disse alminnelige bruksvilkårene samtykker brukeren i at disse opplysningene samles inn på denne måten og overføres til appen for å yte tjenestene beskrevet i artikkel 4. Brukerne er informert om at opplysningene som kan være innhentet via appen, er innhentet av Automobiles Peugeot og kan brukes av de sistnevnte, deres datterselskaper, deres forhandlernett, og alle firmaer som yter tjenester på vegne av Automobiles Peugeot og/eller alle firmaer som tilhører den samme gruppen som Automobiles Peugeot, for å sende ut salgstilbud, spørreundersøkelser og analyser. I forbindelse med sin virksomhet kan Automobiles Peugeot ha behov for å overføre opplysningene innhentet i andre land for et av de samme formålene som opplysningene opprinnelige var blitt innhentet for, eller for formål som deltagerne har gitt sitt samtykke til på et senere tidspunkt. Når disse opplysningene blir overført til et annet land, tar Automobiles Peugeot alle nødvendige forholdsregler for å

6 unngå enhver skade. Opplysningene blir kun overført til land som garanterer et tilsvarende nivå av personvern. Personopplysningene kan gis til land som ikke er medlem av Den europeiske Union. I henhold til lov nr av 6. januar 1978 om IKT, filer og personvern har du rett til innsyn i og rettelse av dine personopplysninger, og du har også rett til å nekte at disse opplysningene blir behandlet. Denne retten kan benyttes overfor Automobiles Peugeot, Kundeservice: med post til følgende adresse: Peugeot Norge AS Postboks Lørenskog via Internett på Kontakt oss 7 - SIKKERHET - Ingen funksjon i appen er tilgjengelig mens bilen er i bevegelse. Opplysninger samles inn når tenningen skrus av. - Bruker forplikter seg i sin bruk av appen til ikke å gjøre noe som kan tenkes å medføre virus og dataproblemer, funksjonsproblemer eller andre problemer som kan påvirke funksjonen til appen eller enhver server eller tjeneste som er tilgjengelig gjennom appen. - Den bruk som gjøres av appen eller enhver server eller tjeneste som er tilgjengelig gjennom appen, skal overholde gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning samt tredjeparters rettigheter og må ikke være til skade for renommeet til Automobiles Peugeot i noen som helst forbindelse. 8 - ANSVARSBEGRENSNING - Brukeren benytter appen med eneansvar. Automobiles Peugeot og deres datterselskaper kan ikke holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skade så som materiell skade, tap av data eller program, økonomisk skade som skylds bruk av appen eller navigasjonsappen installert på brukerens smarttelefon. - Automobiles Peugeot gjør oppmerksom på at visse tjenester på appen kan være gjenstand for spesielle regler eller restriksjoner og/eller forbud i visse land.

7 - Appen er tilgjengelig via Internett. Det minnes om at Internett er et uformelt og åpent nettverk, bygget opp med sammenkobling av datanettverk på et internasjonalt plan. Internett styres ikke av noen sentral enhet, og hver del av nettverket tilhører en uavhengig offentlig eller privat instans. Dets funksjon bygger på samarbeid mellom operatørene i de forskjellige nettverkene uten at det foreligger forpliktelse om levering eller kvalitet mellom disse operatørene. Nettverkene kan ha ulike overføringskapasiteter og egne bestemmelser om bruk. Ingen kan garantere at Internett i sin helhet fungerer som det skal. Automobiles Peugeot påtar seg følgelig ikke noe ansvar eller noen garanti hvis Internett skulle fungere dårlig (forsinkelse i overføringen eller andre feilfunksjoner). Adgang til og bruk av Internett fordrer kjennskap til og aksept av Internetts karakteristika og begrensinger når det gjelder fravær av beskyttelse av visse opplysninger mot eventuelt underslag eller tyveri og risiko for infisering fra eventuelle virus som sirkulerer i nettverket, tekniske ytelser, svartid for å konsultere, forespørre eller overføre opplysninger, risiko for brudd og mer generelt, risiko forbundet med enhver tilkobling og overføring på Internett. Automobiles Peugeot kan likeledes ikke holdes ansvarlig for blant annet feil, datavirus, sikkerheten for overføring av opplysninger, oppkoblingtiden, eventuelle adgangsbegrensninger på Internett eller tilknyttede nettverk. Automobiles Peugeot kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle brudd på adgangen til appen, helt eller delvis utilgjengelighet for appen på grunn av blant annet teleoperatøren, overføringfeil eller problemer forbundet med overføringsikkerheten, feil på mottaksmateriellet eller brukerens telefonlinje. 9 - OPPHØR ELLER AVBRUDD AV TILGANG TIL APPEN Automobiles Peugeot kan til enhver tid stanse, midlertidig eller ikke, brukerens adgang til appen i tilfelle: brudd på de alminnelige bruksvilkårene fra brukerens side, uten at det berører alle andre rettigheter og tiltak til fordel for Automobiles Peugeot, tekniske

8 problemer forbundet med infrastrukturen for drift av appen og vedlikehold av appen OPPDATERING AV DE ALMINNELIGE BRUKSVILKÅRENE Automobiles Peugeot forbeholder seg retten til uten varsel å endre og oppdatere disse alminnelige bruksvilkårene og alle elementer eller tjenester i appen. Alle disse endringene gjelder for brukerne, som må lese de alminnelige bruksvilkårene hver gang de kobler seg til appen. Brukeren anses for å akseptere de alminnelige bruksvilkårene i deres seneste versjon hver gang han eller hun kobler seg til appen ANVENDELIG RETT Appen og de alminnelige bruksvilkårene er underlagt fransk rett med forbehold om lovkonfliktregler. Originalteksten er på fransk. Med mindre noe annet er angitt, skal enhver tvist i forbindelse med tolkning eller gjennomføring av de alminnelige vilkårene kun behandles av domstolene i Paris.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

Brukerbetingelser CATSJ

Brukerbetingelser CATSJ Brukerbetingelser CATSJ 1. Fastsettelse av betingelser 1.1. Disse forholdene ("Vilkårene") for bruk av CATSJs applikasjon ("App") regulerer forholdet mellom CATSJ og deg. 1.2. Forholdene må aksepteres

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro, Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Versjon: Norsk Formål: Test- og betalingslisens

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter og Premium Support Tjenester Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Kan 2015 VIKTIG: DENNE

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer