Aktuelle praktiske innslag (elevøvelser) under privatisteksamen i realfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle praktiske innslag (elevøvelser) under privatisteksamen i realfag"

Transkript

1 Aktuelle praktiske innslag (elevøvelser) under privatisteksamen i realfag Fag: Offentlig fagkode Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogram NAT Gjennomføre en undersøkelse der en indentifiserer variabler, anslår måleusikkerhet og vurderer mulige feilkilder. 2. Påvise karbohydrater og proteiner i ulike matvarer 3. Lage et kosmetisk produkt med varedeklarasjon 4. Demonstrere solceller 5. Demonstrere solfanger Fag: Offentlig fagkode Naturfag påbyggingsåret NAT Måle radioaktiv stråling og demonstrere skjerming mot radioaktiv stråling 2. Gjennomføre forsøk med halveringstid og bakgrunnsstråling 3. Lage et galvanisk element og forklare de ulike delene sin virkning. Daniel-cellen. 4. Forbrenningsreaksjoner 5. Elektrolyse

2 Fag: Offentlig fagkode Naturfag for studieforberedende utdanningsprogram NAT Gjennomføre en undersøkelse der en indentifiserer variabler, anslår måleusikkerhet og vurderer mulige feilkilder. 2. Påvise karbohydrater og proteiner i ulike matvarer 3. Lage et galvanisk element og forklare de ulike delene sin virkning. Daniellcellen 4. Måle radioaktiv stråling og demonstrere skjerming mot radioaktiv stråling 5. Gjennomføre forsøk med halveringstid og bakgrunnsstråling 6. Demonstrere solceller 7. Demonstrere solfanger 8. Forbrenningsreaksjoner 9. Elektrolyse 10. Lage et kosmetisk produkt med varedeklarasjon Fag: Kjemi 1 Offentlig fagkode REA Vurdere løselighet og felling av salter i vann på grunnlag av forsøk og beregninger. 2. Lage løsninger med ulike konsentrasjoner ved hjelp av innveiing og fortynning 3. Gjennomføre forsøk med renseprosesser for vann og gjøre rede for forurensning i drikkevannskilder 4. Måle ph med ulike metoder og beregne ph i sterke og svake syrer og baser 5. Planlegge og gjennomføre syrebasetitrering, begrunne valg av indikator og tolke titrerkurver. 6. Gjøre rede for protolyse av salter og gasser i vann Generelt for forsøkene legges det vekt på planlegging og gjennomføring samt diskusjon og vurdering av risiko, feilkilder og resultater.

3 Fag: Kjemi 2 Offentlig fagkode REA Påvise metaller i legeringer og ioner i salter og gjøre rede for resultatene 2. Utføre analyser med kolorimetri og tolke enkle massespektre og 1 H-NMR spektre 3. Planlegge og gjennomføre enkle vannanalyser og vurderer analyseresultatene i forhold til vannets bruksområde 4. Gjøre påvisningsreaksjoner på enkle organiske forbindelser 5. Gjøre rede for og utføre kromatografi, destillasjon og omkrystallisering 6. Gjøre forsøk med enzymer og forklare hvordan de fungerer 7. Gjøre forsøk med forbrenningsreaksjoner og forklare hva som skjer 8. Gjøre forsøk med korrosjon og forklare hvordan korrosjon kan hindres 9. Planlegge og utføre analyser ved hjelp av redoks-titrering 10. Gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke spontane redoksreaksjoner 11. Gjøre forsøk med antioksidanter og forklare virkningen av dem 12. Gjennomføre forsøk med renseprosesser for vann og gjøre rede for forurensning i drikkevannskilder 13. Måle ph med ulike metoder og beregne ph i sterke og svake syrer og baser 14. Planlegge og gjennomføre syrebasetitrering, begrunne valg av indikator og tolke titrerkurver 15. Gjøre rede for protolyse av salter og gasser i vann Generelt for forsøkene legges det vekt på planlegging og gjennomføring samt diskusjon og vurdering av risiko, feilkilder og resultater.

4 Fag: Biologi 1 Offentlig fagkode REA3001 For de som ikke har levert egen leseliste med oversikt over øvelser, kan disse være aktuelle som praktisk innslag under muntlig eksamen: 1. Klassifisering av arter 2. Cellebiologi a. Mikroskopere ferdigpreparat b. Lage et preparat 3. Osmose-forsøk 4. Forklare sentrale organsystem hos mennesket fra modeller 5. Refleksreaksjoner hos mennesket 6. Disseksjon av fisk 7. Tverrsnitt av blad Fag: Biologi 2 Offentlig fagkode REA3003 For de som ikke har levert egen leseliste med oversikt over øvelser, kan disse være aktuelle som praktisk innslag under muntlig eksamen: 1. Celleånding hos dyr og planter (påvisning med kalkvann og fenolrødt) 2. Fotosyntese (påvisning av stivelse og spalteåpninger) 3. Blodtypetesting 4. Noen arvelige egenskaper hos mennesket 5. Kloning av plante 6. DNA-analyse (bruk av gel-elektroforese) 7. Genetisk drift (plastperler med ulike farger)

5 Fag: Fysikk 1 Offentlig fagkode REA Bevegelse og krefter. Eksempler på bevegelse kan være: lekebil som bremser, gjenstander som faller eller lekebil som kjører gjennom en loop. Du må kunne måle, beregne, forklare og diskutere ulike forhold i bevegelsen, som for eksempelvis fart, energi, friksjon og luftmotstand. 2. Newtons lover: Sette opp relevant måleutstyr (kraftmålere, tau, klosser, vekter og lignende). Bruke resultatene til å avgjøre om lovene er bekreftet. 3. Termofysikk: Tema kan være adiabatisk fyrtøy, faseovergangene is -vann- damp, dampmaskinen eller varmepumpen. 4. Svingninger, bølger, lyd og lys. Eksempler på øvelser kan være: Planpendel eller fjærpendel, lydfarten i luft, stående bølger eller interferens og bølgelengden til laserlys. Du må kunne måle, beregne, forklare og diskutere ulike forhold. 5. Atomfysikk: Bølgelengden til spektrallinjene til en lysende gass som for eksempel hydrogen eller kvikksølv. 6. Elektrisitet: Koble opp enkle elektriske kretser bestående av lyspærer og motstander i serie- og parallell. Foreta måling av spenning og strøm med analoge og/eller digitale måleinstrumenter og bruke de målte verdiene til å beregne forhold som resistanse, energi, og effekt. 7. Fysikk og teknologi: Koble opp enkle kretser bestående av en lyspære, motstander og en diode eller en transistor og demonstrere hva dioden eller transistoren kan brukes til. Foreta målinger av spenning og strøm.

6 Fag: Fysikk 2 Offentlig fagkode REA Bevegelse og krefter: Eksempler på bevegelse kan være: Horisontalt og skrått kast, vannrett og loddrett sirkelbevegelse, bevegelse nedover eller oppover et skråplan. Du må kunne måle, beregne, forklare og diskutere ulike forhold i bevegelsen (som for eksempelvis fart, akselerasjon, krefter, energi, friksjon og kastlengde ved kast). En annen type praktisk oppgave tar for seg gjenstander festet i metallfjærer eller strikker som kan strekkes (eller eventuelt presses sammen). Også her må du kunne måle, beregne, forklare og diskutere ulike forhold, for eksempel om krefter og energi. Støt mellom to gjenstander, for eksempel mellom to små vogner med ulik masse som kolliderer på en horisontal bane. Støtet kan også være fullstendig uelastisk. Foreta aktuelle målinger og forklare, beregne og diskutere. 2. Elektrisk og magnetisk felt, induksjon: Her nevnes aktuelle praktiske innslag punktvis. Flere av kulepunktene vil kunne forekomme. Sentralt står høyrehåndsreglene. Forklare og demonstrere magnetisk felt i og omkring spole og rundt rett strømførende leder. Magnetiske krefter. Strømvekt: Sammenheng mellom magnetisk kraft på rett strømførende leder i homogent magnetfelt. Målinger og beregning av magnetisk flukstetthet B Induksjon: Magnet føres inn og ut av en spole som er tilkoblet et ampermeter eller et voltmeter. Alternativt kan magneten falle gjennom spolen. Diskusjon av målinger. Teltronrøret: Elektroner i bevegelse gjennom krysset elektrisk og magnetisk felt. Forsøket er mer eller mindre ferdig oppkoblet. Diskusjon av felt, bevegelse og krefter med mer. 3. Kvantefysikk: Fotoelektrisk effekt: Demonstrasjon og bestemmelse av Planckkonstanten Lys gjennom polarisasjonsfiltre: I fortsettelsen av dette praktiske innslaget er temaet sammenfiltring av fotoner. 4. Digital Lyd: Bruk av lydediteringsprogram. Sampling og endring av lyden.

7 Fag: Informasjonsteknologi 1 Offentlig fagkode REA3014 Muntlig-praktisk: Programvarevalg meldes skolen i god tid før eksamen. Det er en dags forberedelse til eksamen. Temaet for forberedelsen fås på skolen. Eksamen er muntlig praktisk og varer 3-5 timer uavhengig av antall kandidater. Fag: Informasjonsteknologi 2 Offentlig fagkode REA3016 Muntlig-praktisk: Programvarevalg meldes skolen i god tid før eksamen. Eksamen er organisert med 40 min forberedelsestid og 30 min eksaminasjon.

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag, programfag Fagkode og fagnavn: REA3011 Kjemi 1 REA3013 Kjemi 2 Eksamensordning: Forberedelse

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Fysikk. Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Fysikk. Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Fysikk Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag, programfag Fagkode og fagnavn: REA3004 Fysikk 1 REA3006 Fysikk 2 Oppgaveproduksjon: Eksaminator

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02. ELEKTRISITET - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.2008 Revidert av Lene, Øyvind og NN Innledning Dette forsøket handler om

Detaljer

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05 NATURFAG Formål med faget Barn og unge opplever undring og glede over naturens og dagliglivets utallige mysterier. Naturvitenskapens beskrivelser kan berike denne opplevelsen. Kunnskap og forståelse kan

Detaljer

Forskerspiren og systematisk laboratoriearbeid på Vg1

Forskerspiren og systematisk laboratoriearbeid på Vg1 side 1 av 11 Forskerspiren og systematisk laboratoriearbeid på Vg1 Einstein: Hvis du vil vite noe om forskere og de metodene de bruker, så hold deg til ett prinsipp: Ikke hør på hva de sier, se heller

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Naturfag Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i naturfag - å kunne uttrykke seg skriftlig i naturfag - å kunne lese i naturfag - å

Detaljer

Innspill til læreplanarbeidet i programfagene innen realfaglig studieretning i studieforberedende kurs. Lærere i Vestfold fylkeskommune, fagforum.

Innspill til læreplanarbeidet i programfagene innen realfaglig studieretning i studieforberedende kurs. Lærere i Vestfold fylkeskommune, fagforum. Innspill til læreplanarbeidet i programfagene innen realfaglig studieretning i studieforberedende kurs. Lærere i Vestfold fylkeskommune, fagforum. 6. juni 2005 Innholdsfortegnelse Forklaring på arbeidsmetoder..2

Detaljer

Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36

Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36 Alt henger sammen med alt Kompetansemål fra læreplanen Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Lærer: Steffen Håkonsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-38 Tema: kjemi Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE - KRAFTFULL FYSIKKTIME VEILEDNINGSHEFTE. KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

VEILEDNINGSHEFTE - KRAFTFULL FYSIKKTIME VEILEDNINGSHEFTE. KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag VEILEDNINGSHEFTE KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag 1 Lag en kraftfull fysikktime Energi Norge oppmuntrer ingeniører i kraftnæringen til å ta del i fysikkundervisningen i videregående

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen:

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen: Oversikt og manus Kort oversikt over dagen: 1. Innledning til dagen - velkomst, link til forarbeid - kompetansemål 2. Innledning energi. Ses i sammenheng med kulebaneaktivitet. 3. Kulebaneaktivitet. Grubletegninger,

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 LAILA LØSET 2005 1 INNHOLD Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 2 STATISK ELEKTRISITET Elektrisk ladning Atommodellen Elektrisk ladning

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2015/2016 * 1 2 I N N H O L D: Om KKGs fagtilbud og fagkombinasjoner 4 Om fremmedspråk i Kunnskapsløftet fellesfag og programfag 6 Matematikk fellesfag

Detaljer

Trinn 8 Tema Kompetansemål Fagstoff Demonstrasjoner/aktivite ter Uke 33-36. Trigger 8, s. 10 s. 33 Å lære å skrive labrapport Forskerspiren

Trinn 8 Tema Kompetansemål Fagstoff Demonstrasjoner/aktivite ter Uke 33-36. Trigger 8, s. 10 s. 33 Å lære å skrive labrapport Forskerspiren Trinn 8 Tema Kompetansemål Fagstoff Demonstrasjoner/aktivite ter Uke 33-36 Alt henger sammen med alt: Demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og Trigger 8, s. 10 s. 33 Å lære å skrive labrapport Forskerspiren

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer