VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2013-2014"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN

2 Tranevågen ungdomsskule info: Tranevågen ungdomsskule si heimeside Kontakt påp e-post lærar l / foreldre SMS - rette telefonnr? NB kan ikkje svarast påp

3 PRAKTISK INFORMASJON: Fjell og Tranevågen ungdomsskular gjev ikkje elevane permisjon for feriereiser siste halvåret av skuletida, dvs. våren i 10. kl. Inndeling av skuledagen Skriv vedr.. utlån n av bøkerb

4 SKULEN SINE SATSINGSOMRÅDE: RESPEKT - struktur og relasjon VURDERING FOR LÆRING eit prosjekt under UDIR SOL Systematisk Observasjon av Lesing

5 EI LÆRINGSØKT 1. Presis og førebudd 4. Ver positiv 2. Helsing 5. Oppsummering og frampeik 3. Mål 6. Rydding

6 VURDERING FOR LÆRING Undervegsvurdering og sluttvurdering Korleis bli betre på utviklingssamtalen? Korleis bli flinkare å gje elevane framovermelding? Korleis auke eleven si forståing av eiga læring?

7 Systematisk observasjon av lesing

8 SOL-tips på vegen for god lesing Vis interesse for skoleaktivitetane deira. Les gjerne bøker saman. Oppmuntra og støtta dei på vegen mot gode strategiar for lesing og læring. Snakk med ungdommen din om ord og begrep som dei møter i fagtekstar. Dette utviklar og styrkjer evna deira til å lese med forståing. Hjelp ungdommen din til å trekkje ut det viktigaste i fagtekstar. Ver med å skapa ein kultur for læring I love you, but you are going to learn Systematisk observasjon av lesing

9 Kontaktlærarar: 10A1 10A2 10B1 10B2 10C1 10C2 Lars Erik Løvaas Ann-Magritt Skogen Geir Ove Neset Trine Eide Åge Arntzen Elisabeth Hovstad

10 Kontaktlærarar: 10D1 10D2 10E1 10E2 Andreas Nordeide Thomas Grønner Vibecke Spjeld Trine Omland

11 Faglærarar 10. trinn: Ingrid Larsen rådgjevar yrkesval May-Gunn Heimark rådgjevar sos.ped Sonja Jacobsen spes.ped. Inger Hovland bibl.ansvarleg Else Anita Lønøy Ellen G. G.Aarseth + norsk velkomstkl. Boglarka Reszler norsk velkomstkl. Anne-Lin S. Olsen spesialpedagog

12 Faglærarar frå andre lag: Renate Strønen - kunst og handverk Hege Osebakken - kunst og handverk / arbeidslivsfag Ann-Elin Møvik - kunst og handverk Otto Dyrkolbotn arbeidslivsfag Terje Skei arbeidslivsfag på p Rover Lars Kvalem - tysk Petra Kegelmann - tysk

13 Barne & ungdomsarbeidarar / assistentar: Anne-Lisbet Lie Paul Johansen Mona N. Torsvik Therese Kviteberg (lærling) Tonje Algrøy (lærling)

14 Miljøterapeut Lars-Johan Fløisand-Hansen

15 Videregåendeopplæring Faget utdanningsvalg i 10.kl fokus på videregående opplæring og de ulike utdanningsprogrammene Rådgiver gir generell info om utdanningsprogrammene i videregående skole Fag på it s learning med informasjon og lenker til aktuelle nettsider

16 Sotra videregåendeskole/forsvaret Skulebesøk frå Sotra videregående skole Hospitering Teambygging med Forsvaret Andre tilbud kommer etterhvert

17 Utdanningsmesse Yrkeslabyrinten i Vestlandshallen oktober (i skoletida for alle) Utdanningsmesse i regi av Rotary på Bildøy januar (kveldstid) Utdanningsmesse i Grieghallen mest info om høyere utdanning februar

18 Individuelle samtaler med rådgiver Rådgiver vil tilby alle elevene på 10.trinn en individuell samtale med fokus på yrke- og utdanningsvalg. Elevene får innkalling med et skjema som de skal fylle ut som utgangspunkt for samtalen.

19 Søknad Elektronisk søknad Søknadsfrist 1.mars - (søknadsfrist særskilt grunnlag 1.februar). Eleven må/bør søke tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Han/hun har rett til å komme inn på et av disse, men ikke til en bestemt skole. Eleven kan søke på 6 skoler innenfor hvert utd.program.

20 Søknad Private skoler kan ha andre frister. Søknad direkte til skolen. OBS -karakterutskrift fra 1.termin skal legges ved Rådgiver går gjennom søknadsprosedyre med elevene. MinID elevene må logge seg inn med MinID Pin-kode kommer i posten i til folkeregistrert adresse. Ta godt vare på pin-kodene! Søkerhåndboka kommer i posten.

21 Aktuelle nettsider: Aktuelle nettsider:

22 Ingrid Larsen rådgiver Tlf

23 VIKTIGE DATOAR FOR 10.TRINN Torsdag 19. desember blir det framføring av Ung 2012 i Sotra Arena Haustterminen avslutta til jul PRØVEMUNNLEG: Onsdag 16. oktober HEILDAGSPRØVER HAUSTEN 2013: Onsdag 6. november Heildagsprøve norsk hovudmål Torsdag 7. november Heildagsprøve norsk sidemål Onsdag 20. november Heildagsprøve engelsk Mandag 25. november Heildagsprøve matematikk

24 VÅREN 2014 INNSØKING TIL VIDAREGÅANDE SKULE: Fredag 1. februar Søknadsfrist særskilt inntak Fredag 1. mars Søknadsfrist ordinært inntak PRØVEEKSAMEN 6. februar Prøveeksamen munnleg april Prøveeksamen skriftleg EKSAMEN I GRUNNSKULEN 2013: Mandag 19. mai Eksamen matematikk Tysdag 20. mai Eksamen engelsk Torsdag 22. mai Eksamen norsk hovudmål Fredag 23. mai Eksamen norsk sidemål

25 MUNNLEG EKSAMEN 2014 Nye reglar frå våren 2014 Usikker kva form det vil bli Lokalt innan Askøy, Sund, Fjell og Øygarden Var lova avklaring innan 1. sept Truleg i veke 23 eller 24

26 FØRING AV FRÅVÆR PÅ VITNEMÅLET Alt fråværet eleven har frå trinn skal førast på vitnemålet. 3-41: Føring av fråvær i grunnskulen: Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

27 FØRING AV FRÅVÆR PÅ VITNEMÅLET For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar b) innvilga permisjon etter opplæringslova 2-11 For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn 3 dagar, og det er berre fråvær frå og med 4. dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a pga funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Føresette må søke om å få stryke dagar på vitnemålet.

28 SPIRIT OF HOPE - ÅR 2 Frankrike november -13: 6 elevar og 2 lærarar Motevisning vikingtid / alle andre sine land/tider Modell av båt frå vikingtida Mock-council EU - møte om ny medlem Vatn er viktig for alle på ulike måtar Italia mai 14: Dramaforestilling Besøk i Pompeii

29 DUSJING ETTER GYMTIMANE Mange elevar går frå gymtimen utan å dusje Kan noko gjerast for å snu trenden?

30 Korleis få eleven til å yte sitt beste? Motivasjon Primærbehov dekka? (mat, søvn, tryggleik) Forstyrrande element (pc, telefon,???) Stå saman med andre, bli enige? Skryt eller kjeft? Kva virkar best? Tema for samtale i klassane

31 VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ VG2

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ VG2 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ VG2 Tysdag 15. september 2015 kl.19:00 Sjå presentasjonane på : www.volda.vgs.no VEL MØTT TIL ALLE Program Presentasjon av

Detaljer

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog 3 år i skole eller 2 + 2 modellen? Yrkeskompetanse Yrkesfaglige løp ved skolen Naturbruk: 3 år i skole:

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC ar og

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Orientering om skulen og organisering

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 onsdag 3. september 2014 kl.19:00 Sjå presentasjonane på : www.volda.vgs.no Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT

Detaljer

Velkommen til Ås ungdomsskole

Velkommen til Ås ungdomsskole Velkommen til Ås ungdomsskole Informasjonshefte 2015/2016 August 2015 Til nye elever og foresatte Nå er sommerferien snart slutt, og vi ønsker deg velkommen til nytt skoleår på 8. trinn ved Ås ungdomsskole.

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 2. Sept. 2010 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane, systemansvarleg

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Helsing frå rektor... 4 2. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule... 5 3. Felles pedagogisk plattform - Norddalsplakaten...

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 onsdag 4. september 2013 kl.19:00 Sjå presentasjonane på : www.volda.vgs.no VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2012-2013 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014

Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014 Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014 Til foreldre og foresatte Konfliktrådets arbeid: Magne Ekker informerer om hva dette arbeidet går ut på. Klassebytte I høst ble klassene delt på

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 1. september 2011 kl.19:00 Sjå presentasjonen på : www.volda.vgs.no Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 203 Søknadsfrist 3. mars 203 kl. 23.59 på vigo.no Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Vestre Strømkaien

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer