Fra hekseborger og ruiner til italiensk byliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra hekseborger og ruiner til italiensk byliv"

Transkript

1 Fra hekseborger og ruiner til italiensk byliv Etsninger, tegning og en trykkplate av Chrix Dahl Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2005

2 Innhold Forord... 3 Chrix Dahl ( )... 4 Bildekommentarer... 5 Om etsning en grafisk teknikk Forslag til undervisningsopplegg Billedsamtale En drøm fra Fra Venezia, som tegning (1936), trykk (1981) og trykkplaten Fra Canal Grande Fra Campagnaen Arbeidsoppgaver Teknikk Motiver Lag en utstilling Tverrfaglig bruk av bildene Litteratur

3 Forord Gjennom flere vandreutstillinger med forskjellige tema formidler Nordnorsk Kunstmuseum kunst til barn og unge i skolene i Nord-Norge. Mange skoler ligger langt fra byer og steder der man kan se originalkunst, og vandreutstillingene blir en måte å nå ut til disse skolene. Fra hekseborger og ruiner til italiensk byliv er en kunstkoffert som inneholder seks etsninger, en tegning og en trykkplate av Chrix Dahl. Skoleutstillingen fokuserer på Dahls reiseskildringer, med scener som enten er fra virkeligheten eller gir assosiasjoner til drømmenes verden. Det kan være en av Italias byer, med sine gamle, ærverdige bygninger og folkeliv eller et mystisk miljø med ruiner befolket av hekser, flaggermus og andre uhyggelige skapninger. Trykketeknikken er også et hovedtema i denne utstillingen. Den originale trykkplaten til et av motivene er tatt med for at elevene lettere skal forstå hvordan et trykk blir til. I dette heftet får læreren en kort presentasjon av kunstneren, bildene og teknikken, og forslag til hvordan man kan bruke utstillingen i undervisningen. De tre førstnevnte delene er ment som en innføring for lærerne slik at de kan få en oversikt over hva og hvem utstillingen handler om. Den siste er ment å brukes sammen med elevene, slik at de får dannet seg sine egne tanker om hva bildene fremstiller og hvilke inntrykk bildene gir dem. Vandreutstilling kan brukes av alle klassetrinn fra 1. til 10. klasse. Tromsø, august 2005 Kristin Løvås Museumslektor 3

4 Chrix Dahl ( ) Chrix Dahl var en av Norges mest fremtredende tegnere og grafikere på 1900-tallet. I tillegg var han kjent og kjær blant et stort publikum som illustrasjonskunstner. Chrix Dahls spesielle posisjon i etterkrigstidens grafikkhistorie beror imidlertid ikke bare på hans kunstneriske virksomhet, men i høy grad også på hans virke som lærer og kunstnerisk leder av Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles radérklasse. Ved sin varsomme veiledning og forståelsesfulle oppmuntring, har Dahl hjulpet frem de fleste av etterkrigstidens mange talentfulle grafikere. Chrix (egentlig Christian Axel) Dahl var utdannet maler og grafiker. Først gikk han et år ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole , deretter ved Statens Kunstakademi under Axel Revold og Halfdan Strøm og ved radérklassen under Olaf Willums. I tråd med den tradisjonelle kunstnerutdannelsen foretok Dahl også studiereiser til utlandet. Han var flere ganger i Italia, hvorav Italia-oppholdene i 1927 og 1931 alltid nevnes som spesielt grunnleggende opplevelser, så vel personlig som kunstnerisk. I 1930 debuterte Dahl med sin første separatutstilling hos Blomqvist, og grafikk skulle etter hvert bli hans foretrukne medium, ved siden av tegning. Etter annen verdenskrig vendte Dahl tilbake til Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, men nå som lærer. I nærmere 30 år kom Radérklassen til å stå under Dahls kyndige ledelse. Chrix Dahl var på mange måter en ensom fugl. I en tid da modernismen dominerte, arbeidet Dahl stadig i et figurativt, realistisk formspråk. Ofte fant han inspirasjon i fortiden. For eksempel kunne han la seg inspirere av rokokkoens sirlige kunst, eller Goyas stemningsfulle grafikk. En serie etsninger fra 1929 viser ruiner befolket av hekser, flaggermus eller andre uhyggelige skikkelser, i mareritt-lignende scener. Disse bildene er nok inspirert av Goyas serie Los Caprichos fra 1790-årene. I andre arbeider kom det frem stemningsfylte reiseminner etter flere Italia-opphold. Men det Italia som møter oss i Dahls bilder, er ikke det solfylte landskap og det bekymringsløse folkeliv. Han har sikkert beundret de praktfulle kirker og monumentale palasser, men det var livet i de trange smug og mørke portrom som først og fremst fanget hans interesse. I løpet av mellomkrigstiden fant han etter hvert sin personlige form: en uttrykksfull, men nøktern skildring av mennesker og miljøer basert på selvopplevde situasjoner, skapt gjennom en lett og livlig strekføring. Chrix Dahl var virksom som grafiker i vel 50 år, men til tross for dette var Dahls grafikk lite synlig i det generelle kunstlivet. En viss betydning hadde det nok at han ikke viet sin arbeidstid alene til grafikken, men også var meget aktiv som lærer. Likevel er det nærliggende å se grafikeren Chrix Dahls beskjedne posisjon i sammenheng med det tradisjonspregete i hans uttrykksform. Grensesprengende radikal var han ikke. I stedet 4

5 arbeidet han for å bevare den klassiske grafikken. Dette kom til uttrykk både i hans eget kunstneriske arbeide og hans lærervirke. Han så det som en ulykke om den klassiske kunstutdannelsen skulle bli borte fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Gjennom sin mangeårig lærergjerning medvirket han derfor til en oppblomstring av norsk grafikk. Bildekommentarer Hekseborgen Hekseborgen fra 1929 er en streketsning (se «om etsning en grafisk teknikk»). Bildet viser flere hekser som oppholder seg i ruinene av et tårn. Det er som om de er midt i en heksesabbat, de fekter ivrig med armene, og vi kan nesten høre deres hese rop. Er de i ferd med å samle sine krefter til en mektig og uhyggelig hendelse en hendelse som for betrakteren fremdeles er ukjent? Men hva det er heksene er i ferd med å gjøre det overlates til fantasien å finne ut av. Vi bare aner at noe skal skje! I tillegg brygger det opp til uvær og storm; skyene har samlet seg rett over tårnet. Dette er med på understreke den uhyggelige stemningen i bildet. Forestillinger om hekser har vært vanlig i de fleste land og til ulike tider, og var for eksempel velkjente i de nordiske landene i eldre tid. Det var vanlig å tro at hekser kunne påføre folk og fe sykdommer og ufruktbarhet, ødelegge avlinger, lage uvær osv. I kristen tid ble hekser regnet for djevelens tjenere. Ifølge folketroen mente man at heksene hadde årlige sammenkomster, og til disse stevnene, i skriftlig tradisjon kalt heksesabatt, red heksene gjennom luften på sopelime. Folk trodde heksene samlet seg på Blocksberg (navnet på et fjell i Tyskland), Blåkulla (i Sverige) eller ved en kirke. Her møtte de djevelen, skrev kontrakt med ham og fikk ordrer om hva de skulle gjøre. Den første hekseprosessen fant trolig sted i Frankrike 1254, i Norge Man kunne prøve heksens skyld med den såkalte vannprøven. Heksen ble bundet og kastet i vannet, og hvis hun fløt var hun skyldig. I Norge var hekseprosesser en relativt sjelden foreteelse, men også her ble kvinner dømt og henrettet som hekser. Bl.a. er prosessen mot Anne Pedersdotter, som ble dømt og brent i Bergen 1590, kjent. Heksejakten foregikk langt inn på 1700-tallet: i Europa fant den siste hekseprosessen sted i Tyskland Og selv om vi ikke tror på hekser lengre, så lar vi oss fremdeles fascineres av dem noe også Chrix Dahl har vist i sitt bilde. 5

6 Flaggermus Flaggermus fra 1929 er en streketsning og akvatint (se «om etsning en grafisk teknikk»). Bildet viser en uhyggelig scene hvor to menn angripes av flaggermus. De er utenfor en romansk portal og bakenfor denne skimter vi flere rundbuer. Disse er ruinene av en stor, treskipet basilika. Nå er ruinene befolket av en hel skare av flaggermus som er i ferd med å angripe de to menneskene som har forvillet seg inn på deres område! En person ligger nede og blir overfalt av en stor flaggermus. Den andre personen står fremdeles, men han blir angrepet av flere andre udyr. Med den ene armen foran ansiktet forsøker han å skjerme seg, og med den andre fekter han vekk de nærgående flaggermusene. Scenen er som i et mareritt, vi blir minnet om redselens følelser. Flaggermus assosieres med det underjordiske og farlige, og de har fanget menneskenes interesse innen mange kulturer. I Vesten betraktes den som en frastøtende og skremmende skapning. I eldre tid trodde mange at flaggermus var skapt av djevelen, og at den kunne nappe ut hår av mennesker og fly til djevelen med det. Folk trodde også at den kunne gjøre folk til tyver ved å sette seg på hodet deres. Men klarte man å fange en flaggermus, betydde det lykke; flaggermusblod skulle ha en magisk virkning. I kunsten fremstilles djevelen som fallen engel med flaggermusvinger, ettersom han i likhet med det lille dyret skyr dagslyset. Flaggermus har også blitt nært knyttet til Dracula. Historien om Dracula har oppstått etter mytefortellingen om fyrsten fra Transsylvania i Romania (ca ), kjent som Dracul (= djevelen). Han ledet motstanden mot tyrkerne og var beryktet for sin grusomhet mot fienden; han lot dem spidde på pæler. Minnet om ham er blitt vevd inn i historien om Dracula. Fyrstens grusomheter ga næring til myten om at Dracula var en vampyr. Flaggermusenes vampyregenskaper skyldes historiene om de ekte, blodsugende vampyrene fra Sør-Amerika. De ekte vampyrene er pattedyr i ordenen flaggermus; de skjærer ved hjelp av skarpe og knivliknende fortenner et hull i huden på andre pattedyr og drikker ved hjelp av tungen. Historiene om de blodsugende vampyrene i Sør-Amerika har bidratt til at også Europas flaggermus, som er harmløse myggspisere, har fått ord på seg for å være skrekkinngytende skapninger. Derfor har flaggermus oftest blitt forbundet med det mystiske og har en naturlig plass i både Draculas og heksenes fryktinngytende omgivelser. 6

7 En drøm En drøm fra 1929 er en streketsning og akvatint. Dette er kanskje det mest spøkelsesaktige og skremmende motivet av de tre fantasibildene til Chrix Dahl. Her ser vi hvordan Chrix Dahl forestiller seg Helvetet, og bildet er nærmest et dommedagsmotiv hvor menneskene blir spist av uhyrer. Skapningene er til forveksling lik Gollum-skikkelsen i Tolkiens bok Ringenes Herre. Det ligger hodeskaller og menneskeskjelett rundt omkring på ruinene. Et menneske er nettopp blitt fortært av to uvesener: nederst i høyre hjørne sloss to skapninger om restene etter et menneske. Den ene biter i armen, den andre sliter i begge benene! Det er også to drager i motivet; en i hvert hjørne, samt gribbelignende fugler. Både ruinene, det døde treet til venstre i bildet, samt de gribbelignende fuglene, er alle detaljer som er med på å forsterke den nifse stemningen. De tunge uværsskyene som skimtes over dette kalde, øde ruinlandskapet, gir samme virkning. Tittelen på trykket hentyder at dette er en drøm, et svært uhyggelig mareritt! Mange andre kunstnere har også tatt opp dommedagsmotiv i sine arbeider, og i den sammenheng er Hieronymus Bosch (nederlandsk, ca ) interessant. Med sin fantasirikdom og særegenhet har hans senmiddelalderske arbeider vært til inspirasjon for mange senere kunstnere. Hans maleri preges av mystikk og uutømmelig fantasirikdom, og er befolket av allslags uhyrer og djevelens verktøy. Boschs mest berømte kunstverk er altertavlen Lystenes hage, formet som en triptyk (tredelt bilde med midtfløy og to sidedører). Helvetet er illustrert på den ene fløydøren (se ill. 4). Her blir menneskehetens syndefulle verden visualisert en fryktinngytende verden av tortur, frykt, ondskap og all slags hesligheter. Goyas Los Caprichos I kunsthistorien er det spesielt Goyas grafiske serie Los Caprichos (Kaprisene) fra årene, som tydeligst viser likhetspunkter til alle de tre fantasifulle trykkene til Chrix Dahl. Goyas serie er hovedsakelig utført i streketsning og akvatint. Et bildet som gir tydelige assosiasjoner til Chrix Dahls Flaggermus, er et av hovedbildene i Goyas serie; El sueño de la razon produce monstruos («Når fornuften sover, kommer monstrene») (ill. 1). Vi ser en sovende forfatter lent over et bord, og som i sine drømmer blir forfulgt av monstrene (synlig som skygger av flaggermus, svevende over den sovende). I begge bildene blir vi konfrontert med de uhyggelige flaggermusene som angriper menneskene, enten det er i drømmene, som hos Goya, eller i en borg, som hos Dahl. I et annet bilde i Goyas serie, Se repulen («De steller seg») (ill. 2), finner vi uhyggelige vesener som er svært lik Gollum-skikkelsene i Chrix Dahls bilde En drøm. I Goyas bilde sitter vesenene og klipper neglene på sine føtter! Begge kunstnerne har i sine arbeider også vist stor fascinasjon for hekseri. I Hekseborgen til Chrix 7

8 Dahl er heksene midt i en heksesabatt, og i et bilde fra serien Los Caprichos, Linda maestra! («Vakker lærerinne!»), ser vi to nakne hekser, en ung og en gammel, som flyr på et sopelime (ill. 3). Goyas grafikk, og da særlig serien Los Caprichos, er et av den europeiske grafikkhistoriens mest spennende kapitler. Den har derfor blitt et av de mest beundrede og skattede verk i kunsthistorien. Chrix Dahl har nok kjent til denne serien, og det er svært sannsynlig at disse særegne arbeider har inspirert Dahl til sine fantasifulle trykk. 8

9 Fra Venezia Chrix Dahls streketsning Fra Venezia fra 1981 finnes også som tegning fra 1936, og i tillegg har vi med trykkplaten for etsningen i skoleutstillingen. Etsningen viser en karakteristisk italiensk bygård, med et mørkt portrom og tre boligetasjer over. Like utenfor portrommets to rundbuer går en mann og en kvinne i hver sin retning. I portrommet sitter en person lent inntil veggen, kanskje er det en tigger eller en gategutt? Bygningen er gammel og slitt, med enkle vinduer. Flere av vinduene står åpne, noe som antyder en varm sommerdag. Det er ingen detaljer ved arkitekturen som kan avsløre en ærverdig bygning med epokebeskrivende detaljer. Motivet er upretensiøst og beskriver hverdagslivet i Venezia. Fra Venezia har en virkningsfull kontrast mellom lyse og mørke partier. Personene i og utenfor portrommet avtegner seg i svart silhuett mot den lyse bakgrunnen. Bakgrunnen står i sterk kontrast til det mørke portrommets vegger og rundbuer. Det er altså gjennom kontraster mellom lyse og mørke partier at motivet trer fram. Chrix Dahls karakteristiske lette og elegante strekføring bygger også opp bildet. Variasjonene linjene imellom når det gjelder tykkelse og retning er med på å gi et livaktig uttrykk innenfor det stillferdig komponerte arbeidet. Den skisseaktige strekføringen avslører ingen detaljer ved menneskene og miljøet. Det er stemningen i motivet som er viktig. Og i stedet for å beskrive Italias monumentale palasser og praktfulle kirker, er det bolighusene med de mørke portrom som fanget Chrix Dahls interesse, slik vi også ser det i dette bildet. I vandreutstillingen viser vi motivet Fra Venezia i tre ulike teknikker, for å kunne vise skoleelevene hvordan en streketsning blir laget. Først har Chrix Dahl tegnet en skisse som er laget under Italia-oppholdet i år senere har han laget en etsning med tilsvarende motiv (det er usikkert når trykkplaten er fra). For å få en beskrivelse av etsningsteknikken, se nærmere under «om etsning en grafisk teknikk». I etsningen er en del av detaljene fra skissen fjernet. Trykket har fått en strammer og enklere komposisjon. I skissen kan vi se flere 9

10 personer i portrommet, i tillegg til et bakgrunnsmiljø som skimtes igjennom rundbuene. I trykket er denne delen av bildet forenklet. Vi står igjen med tre personer som avtegner seg i svart silhuett mot en lys bakgrunn i portrommet. Fra Canal Grande Fra Canal Grande er en streketsning som viser et motiv fra den store italienske havnebyen Venezia, med Canal Grande, som er byens hovedferdselsåre. Sentralt plassert i bildet viser Chrix Dahl oss den svært særegne gondolen. Gondolen er selve symbolet på denne havnebyen; en lang, smal robåt med høy stevn. Gondolen drives frem av én gondolier som står akterut og ror med én åre. Venezia er bygget på 117 øyer i lagunen, og hvor Canal Grande slynger seg gjennom byen i store, slakke svinger. Langs kanalens bredder ligger mer enn 200 palasser og flere kirker fra Venezias storhetstid. Byens sentrum er øya Rialto, hvor vi finner den monumentale Piazza San Marco (Markusplassen) med Dogepalasset. Her er også Markuskirken og kampanilen, tårnet som stiger som et landemerke opp over byen. Venezia har flere hundre broer; den mest kjente er Ponte de Rialto. Kvarterene mellom kanalene er oppdelt i trange gater og er bare for fotgjengere. Trafikken ellers besørges av motorbåter, vaporetto (vannbusser) og av de tradisjonsrike gondolene. Gondolene er nå for turistene. Venezias historie går tilbake til folkevandringstiden. Men det er først på 1200-tallet at Venezia kontrollerte handelen i mesteparten av det østre Middelhavet. Venezia ble dermed Middelhavets mektigste handelsby, med monopol på orienthandelen. Enorme rikdommer strømmet til byen. På og 1500-tallet var Venezia blitt et midtpunkt for kunst, kultur og fornøyelsesliv. Men i løpet av og 1700-tallet svant inntektene langsomt inn, og dermed mistet etter hvert Venezia stadig mer av sin innflytelse. Dagens Venezia er en spennende og særpreget kunst- og turistby, men den har også lenge vært preget av forfall. Palasser, kirker, bolighus, fresker og statuer smuldrer opp pga. luftforurensningen. I tillegg til dette, har det i senere år vist seg at ikke bare enkeltbygninger, men byen som helhet er i ferd med å synke langsomt i havet. På lengre sikt kan det være aktuelt å bygge store demninger for å redde byen fra ødeleggelse. En stor innsats legges ned for å vedlikeholde byens gamle broer, kirker og palasser. 10

11 Fra Campagnaen Fra Campagnaen er en streketsning med et stemningsfylt motiv hentet fra utkanten av byen Roma. Campagna Romana er Romas omegn. Tiberen og mange småelver, som for det meste er tørre om sommeren, renner gjennom den ganske flate sletten. I oldtiden var Campagna Romana et rikt og fruktbart land, hvor de romerske stormenn hadde villaer (landsteder), og det fantes også flere byer. Men i perioden fra 400-tallet til 700-tallet ble området herjet av inntrengende barbarer, gotere, vandaler, senere også normannere. Tørke og overbeiting bidrog til å omskape landet til ørken og sump, hvor malariaen herjet. Nå finnes det bare ruiner igjen av de store vannledningene og veier, palasser og gravmæler. På tallet har Campagnaen blitt drenert og dyrket og bebygd; store strekninger er forvandlet fra ødemarken til fruktbar jord. Chrix Dahls bilde viser ruinene av akveduktene i bakgrunn, det vil si oldtidens vannledningssystem. Akveduktene er et av de synlige bevisene på Romerrikets store ingeniørkunst. De er formet som broer som fører vannledning over en dal eller i en høyde over terrenget som sikrer den rennende fremføring av vannet. Mest imponerende er akveduktene på campagnaen, hvorav enkelte fremdeles forsyner Roma med vann. Selve vannledningene kunne gå i lukkede, murte kanaler, eller i rør av tegl, bly eller bronse. Over Pont du Gard i Nĭmes, Frankrike, står restene etter en akvedukt med buer i tre høyder, med en samlet høyde på femti meter, hvorav de nederste har en spennvidde på opptil tjuefem meter (bygd f.kr.). I trykkets forgrunn er to hyrder med sine lam. Den ene står og den andre sitter, og begge er lent opp til restene av en antikk søyle. Bildet gir preg av et bibelsk motiv; vi assosierer raskt til hyrdene på marken i juleevangeliet. Pastorale motiver er kjent både i diktningen og malerkunsten, hvor man gjennom hyrdediktning/-motiv gir uttrykk for lengselen bort fra sivilisasjonens overkultiverte forhold og til en enklere natur og levemåte. Slike hyrdemotiv kan vi se flere eksempler på i kunsthistorien, ett er Nicolas Poussin ( ), som i sine arbeider idealiserer hyrde- og landlivet med dets uskyldige gleder og harmoniske fred. Pastoraletemaet i malerkunsten er opprinnelig inspirert av antikke forfatteres hyrdepoesi. I antikken ble motivet brukt som et symbol på hyrden som viser omsorg for de hjelpeløse. Den ene gjeteren sitter og spiller på et fløyteliknende instrument, noe som også gir assosiasjoner til pastoralen innen musikk. Ordet «pastorale» er av latinsk herkomst og betyr 11

12 «gjetersang» - eller rett og slett «hyrdemusikk». I tidlig kristen tid hadde gjeterne i fjellene rundt Roma og Napoli sitt spesielle julerituale, hvor de julenatt dro ned til byene og spilte på «pifa». Det var snakk om enkle fløyter og sekkepipelignende instrumenter. Tradisjonen skal være ubrutt til i dag, og musikerne kaller seg «pifferari» eller «zampognari». Bruken av kontrast mellom det lyse og mørke i motivet er et viktig billedvirkemiddel, noe Dahl har benyttet for å understreke det som er vesentlig for bildets innhold. Gjeterne er tydelig avtegnet mot den lyse bakgrunnen og akveduktene trer også tydelig frem mot den samme bakgrunnen. 12

13 Om etsning en grafisk teknikk Grafikk er en samlebetegnelse på billedtrykk utført med en metode som tillater mangfoldiggjørelse. I Europa oppsto grafikken trolig i Sør-Tyskland mot slutten av årene, altså omtrent på samme tid og sted som boktrykkerkunsten. De to teknikkene var da også opprinnelig nært beslektet. På samme tid som typografien gjorde det skrevne ord tilgjengelig for et stort publikum, bidro billedtrykkteknikken til å spre et høyt antall like bilder. Grafikken har tradisjonelt vært nært knyttet til bokproduksjon, med det praktiske formål å illustrere tekster. I dag assosieres imidlertid ordet grafikk først og fremst med trykk hvor det kunstneriske uttrykket er et mål i seg selv. Chrix Dahls streketsninger er en form for dyptrykk. Dette er en teknikk som utnytter de skapte høydeforskjellene i platen ved trykkingen; ved hjelp av riss/utskjæringer/etsninger i platen blir farven sittende igjen og blir overført til papiret. Dyptrykk kan deles i to hovedmåter. I den ene bearbeides platen direkte med et skarpt redskap. Her under finner vi de to teknikkene kobberstikk og koldnål. Koldnålsraderingen er kanskje den enkleste av dyptrykksteknikkene. Linjene risses ned i kobberplaten med et spisst instrument av stål som holdes og brukes nærmest som en blyant. Stålnålen pløyer metallet opp som en liten plogfure og etterlater grader på hver side av linjen. Det som kjennetegner koldnålsraderingen er de myke, nesten lodne linjene. Ved kobberstikk benyttes gravstikler i forskjellige profiler og finhetsgrader. Verktøyet graverer linjene ned i kobberplaten og pløyer opp metallet i fine spon som fjernes. Det som er mest karakteristisk ved kobberstikk er strekenes distinkte klarhet. I den andre hovedmåten av dyptrykk lages fordypningene indirekte ved hjelp av en etsende væske. Fellesbetegnelsen for metoden er etsning og omfatter bl.a streketsning og akvatint. Chrix Dahl benyttet streketsning som sin fremste grafiske teknikk. Dette er den enkleste av de kjemiske metodene for fremstilling av trykkplaten. Ved denne metoden blir fordypningene dannet gjennom syre-etsninger i metallplaten. Først beskyttes hele metallplaten med et syrebestandig materiale, en voksholdig masse. Så fjernes voksen fra de partiene som skal etses, ved at det risses ned i voksgrunnen med et spisst redskap som blottlegger metallet. Når de ønskede streker er tegnet i voksgrunnen, legges platen ned i et kar med egnet syreblanding. På denne måten etser syren de ønskede sporene i platen. Så påføres trykkfarven slik at farven kun blir liggende i fordypningene i metallplaten, og deretter kan 13

14 motivet overføres til papiret. I denne metoden blir motivet på papiret speilvendt av det innrissede bildet på metallplaten. Akvatint er en av de andre etseteknikkene. Over det partiet i platen som skal trykkes som en flate, drysses det harpikskorn. Ved at platen varmes opp, smelter kornene og fester seg til metallet, som kan utsettes for syre. Harpikskornene fungerer som små øyer av dekkferniss som det etses fordypninger omkring. Når platen er ferdig etset og rengjort, står de flekkene som kornene beskyttet, som uberørte biter av platens blanke overflate, omgitt av knudrete små fordypninger. Så påføres trykkfarven slik at farven kun blir liggende i fordypningene i metallplaten og motivet overføres på papir. I denne metoden vil den harpiksbearbeidete flaten gi et avtrykk med hvite flekker (det vil si i papirets farvetone), mens de partiene som ble behandlet med syren gir en farvet flate i papiret. Formålet med denne trykketeknikken er å skape en flatevirkning med jevnere valørforskjeller, i stedet for streketsningens strekstruktur. Man kan også benytte begge de ovenfornevnte etseteknikkene i samme trykk. Først brukes streketsningen for å skape bildets figurer og detaljer i platen, så legges harpiksblandingen over dette området. Ved å fullfører prosessen med akvatint, slik som beskrevet ovenfor, får man en etsning der enkelte deler i bildet har en flatevirkning med jevnere valørforskjeller. Dette ser vi spesielt godt i to av trykkene til Chrix Dahl; En drøm og Flaggermus. I bildene har kunstneren brukt streketsning til detaljene, og akvatint til å fylle ut med en jevn, ensfarvet flate inni ruinene og figurene. 14

15 Forslag til undervisningsopplegg Læreren kan velge om de vil montere utstillingen i hemmelighet for så å ha en «offisiell» åpning, eller om de vil ta elevene med i dette arbeidet. Kanskje kan man kjøpe inn champagnebrus og gjøre litt moro ut av det. Fordi noen av bildene i utstillingen er svært stemningsfulle og litt skumle, kan det også være spennende å skru ned belysningen i klasserommet! Billedsamtale Læreren kan på forhånd gå gjennom forskjellige virkemidler med elevene og eksemplifisere disse. Så kan man se på bildene sammen og læreren kan stille spørsmål som gjør elevene oppmerksom på hva de inneholder og hvilke virkemidler kunstneren har brukt for å formidle dette innholdet. Elevene kan for eksempel deles opp i grupper og beskrive hvert sitt bilde for de andre i klassen. Læreren kan også prøve å finne ut hvilke følelser trykkene vekker hos den enkelte. Er det noen av bildene som er komiske, triste, kjedelige, stygge, fine osv? Her er noen forslag til spørsmål for å få i gang en dialog med elevene om innholdet i bildene: Hekseborgen fra 1929 Hva skjer her? La elevene få spinne videre på bildets innhold hva er det heksene driver med? Lag en fortsettelse på historien hva kommer til å skje videre? Hva er det som gjør bildet skummelt? Flaggermus fra 1929 Hva skjer her? Hvorfor er de to personene kommet til ruinene? Hvorfor kommer flaggermusene og angriper de to personene? La elevene fantasere videre rundt motivet hva kommer til å skje med de to personene i bildet? Hva er det som gjør bildet skummelt? En drøm fra 1929 Her kan elevene fantasere videre rundt bildet: Hvem er de skumle skapningene? Bor vesenene i ruinene, og bare venter på at noen uheldige mennesker skal forville seg inn i deres verden? Hva skjer videre? Hva er det som gjør bildet skummelt? Man kan også ta opp temaet mareritt. Hvorfor får vi mareritt? 15

16 Fra Venezia, som tegning (1936), trykk (1981) og trykkplaten. Fra Canal Grande Fra Campagnaen Se på disse bildene samlet: Hva forbinder dere med Venezia/Roma har noen av elevene vært i disse byene? Hva opplevde dere? Hva er disse byenes kjennetegn? La elevene søke informasjon om Roma. Om Romerikets historie og keisere og om de historisk viktige monumentene som Colosseum, Pantheon, Forum Romanum og Peterskirken. Med bortgangen av Pave Johannes Paul II og utnevnelsen av Pave Benedikt XVI i april 2005, vil nok en god del av elevene ha en viss kjennskap til den katolske kirken: la elevene søke mer informasjon om pavemakten. Har stedet der dere bor et kjennemerke? Har det noen særegenheter? Har dere en Piazza eller et annet viktig samlingspunkt? Det kan jo være interessant å diskutere om dette er viktig for et sted: og hva har vært samlingspunkt i tidligere tider hvor er samlingspunktet i dag? Finnes andre historiske steder og bygninger som er viktig? Teknikk: i forbindelse med bildet Fra Venezia kan elevene diskutere teknikk og utviklingsprosessen fra tegning via trykkplate til ferdig trykk. Arbeidsoppgaver Teknikk Fingeravtrykk, potettrykk og linoleumstrykk er ulike former for høytrykk (en trykketeknikk hvor man utnytter de opphøyede partiene i platen ved trykking). Man kan derfor bruke potettrykk med de minste og linoleumsplater med de større elevene. (Legg linoleumsplaten i varmt vann, da blir den lettere å skjære i.) Når man bruker potettrykk kan man skjære ut mange forskjellige figurer i flere farver som man tilslutt trykker på ett ark for å få et fullstendig bilde. Prøv å få figurene til å stemme sammen ved for eksempel å gjøre de som skal være bak i bildet mindre. Når man jobber med linoleumstrykk kan man lage noen bilder i svart/hvitt, det vil si med én trykkplate, og noen med flere farver og dermed flere trykkplater. Se hvordan bildet forandrer uttrykk og stemning etter hvilken farve som er brukt. Prøv ut forskjellige romskapende virkemidler som forminskning, overlapping og perspektivlinjer. 16

17 Motiver Lag trykk med motiver som viser et reiseminne fra en by eller et annen sted, som for eksempel et naturområde eller kanskje din hemmelige drømmeplass. Hvilken stemning hadde du når du var der og hvilken stemning vil du få frem i ditt trykk. Var det skummelt og dramatisk eller idyllisk og vakkert. Hvilke virkemidler bruker du for å få fram det du ønsker å vise? Lag en utstilling Når alle har laget et bilde de er fornøyd med kan dere montere opp en utstilling i klassen etter tema. Bildene kan limes opp på større ark eller dere kan lage passepartout (kartongramme). Elevene bør få snakke om eget arbeid, slik at den enkelte øves i å vurdere sin egen bruk av kunstneriske virkemidler. Les eventyr og annen litteratur knyttet til temaet i utstillingen Ulike hekseeventyr, Harry Potter, Ringenes Herre det er mye litteratur som tar opp hekser og overnaturlige skikkelser, og som dermed kan leses samtidig med at dere ser på bildene i utstillingen. Man kan også få både god informasjon og stemning i sammenheng med bildene fra Italia og Roma, ved å lese tegneseriene om Asterix i Roma! For de minste og mellomste klassetrinnene vil dette være morsom lesning samtidig som man ser på bildene. Lag karneval Dere kan kle dere ut som hekser og flaggermus og kanskje lage en liten forestilling basert på et av hekseeventyrene som dere leste? Tverrfaglig bruk av bildene I norsktimene kan man bruke bildene til å skrive historier eller reiseskildringer. La elevene velge et bilde og skrive en historie om dette. Eller bruk et bilde som utgangspunkt for å lage en felles fortelling. La hele klassen komme med innspill til hvordan fortellingen skal bli. Noter elevenes svar i stikkord, og fortell ut fra notatene eller lag en stafettfortelling hvor elevene forteller et avsnitt hver. En annen mulighet er å la elevene skrive en historie ut i fra det bildet de selv har laget. Elevene kan også leke kunstkritikere og skrive anmeldelser av Dahls eller sin egen utstilling. I samfunnsfagstimene kan man snakke om forskjellige Europeiske byer og historikken rundt disse. Temaet byskildringer kan også utvides til en mer moralsk vinkling. Elevene kan snakke om industriens påvirkning på by og natur, og om vi skal bevare de gamle historiske bygningene eller om vi skal bygge nytt når en bygning blir gammel og falleferdig! Ta 17

18 utgangspunkt i stedet der du bor. Hvordan har stedet utviklet seg, både på godt og vondt? Er det bygninger som er bevaringsverdige, og blir de tatt vare på eller ikke? 18

19 Litteratur Helliesen, Sidsel: Norsk grafikk gjennom 100 år, Oslo 2000 Oslo Kunstforening januar (utstillingskatalog): Chrix Dahl. Tegninger grafikk malerier. En minneutstilling, Oslo 1996 Helliesen, Sidsel: Nasjonalgalleriet 15. mars 4. mai 1986 (utstillingskatalog): Chrix Dahl. Tegninger til bøker, Oslo 1998 Helliesen, Sidsel : Vi ser på grafikk, Oslo 1987 Illustrasjon 1: Illustrasjon 2: Illustrasjon 3: Illustrasjon 4: 19

20 20

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Grafisk workshop! Barcelona - Quadrad Nou! okt 2014

Grafisk workshop! Barcelona - Quadrad Nou! okt 2014 Grafisk workshop Barcelona - Quadrad Nou okt 2014 foto, fra v : Are Andreassen, Kurt Edvind Blix Hansen,verkstmester Alain Chardon, Magne Vangsnes og Arnold Johansen. Grafisk workshop I oktober 2014 møttes

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7.

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7. RISS - grafikkverksted med Solveig Landa og Anita Tjemsland Klassetrinn: 7. RISS grafikkverksted, om programmet Anita Tjemsland og Solveig Landa er begge grafikere og har gjennom samarbeid med Den kulturelle

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger.

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Forberedelse før skrivingen begynner Begynn med å se/lese teksten og

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1:

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Den følelsen når man ligger i en fremmed seng, i et fremmed hus, hos er fremmed familie, i en ny by og et veldig spesielt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

LINOSNITT INNHOLDSFORTEGNELSE

LINOSNITT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 LINOSNITT Vandreutstillingen "Linosnitt" omfatter 6 linosnitt og 3 tresnitt. Linosnitt og tresnitt har til felles at de er høytrykk. Når vi studerer bildene i utstillingen for å få inntrykk, ideer og

Detaljer

Grøss og gru- et skriveopplegg

Grøss og gru- et skriveopplegg Grøss og gru- et skriveopplegg Undervisningsopplegget passer godt på høsten, gjerne rundt Halloween. Det er mørkt ute og i rommet er det tent lys. En kan kjenne og føle på stemningen (The Haunted House,

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Arhild Skre. Askeladd og troll

Arhild Skre. Askeladd og troll Arhild Skre Askeladd og troll Om boken: Nøkken som skuler på oss fra tjernet. Askeladden som drømmer om gullslottet. Eventyrharen som ler så kjeften sprekker. Pesten som kommer snikende med død ut av

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE

LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE År 1000. Dette er en illustrasjon fra Otto 3.s Evangelarium, ca år 1000. Foldene i klærne gir en illusjon av lys som kommer ovenfra, og strålene som kommer ovenfra

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen KOM TIL LUKAS Lærerveiledning VANDREUTSTILLING nr. 107 En utstilling produsert av Kunst i Skolen Kom til Lukas - en utstilling for barnehagen De seks originalillustrasjonene i denne utstillingen fra Kunst

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister E in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister E in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6 og 12 år. Det

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret 2015-2016 Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 35-39 tegne hus ved hjelp av topunktsperspektiv. vurdere funksjonell

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Figurer. Litografier av Johanne Marie Hansen-Krone. Lærerveiledning

Figurer. Litografier av Johanne Marie Hansen-Krone. Lærerveiledning Figurer Litografier av Johanne Marie Hansen-Krone Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM 1998/2001 Innhold Forord... 3 Johanne Marie Hansen-Krone... 4 Bildekommentarer... 5 Grafiske teknikker... 9 Bildevirkemidler...

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

Bordet er dekket til kunstverksted. Klar til start:

Bordet er dekket til kunstverksted. Klar til start: Bordet er dekket til kunstverksted. Klar til start: Abonnementstilbud fra DKS Finnmark. Visuell kunst. 6.klasse. Produsent: Nordnorsk Kunstnersenter Ide: Bjørn Tore Stavang SYSTEMKAOS: Fotocollage med

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

TEMA ER GLASS. med Kari Malmberg og Kristin Risan. 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest

TEMA ER GLASS. med Kari Malmberg og Kristin Risan. 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest TEMA ER GLASS med Kari Malmberg og Kristin Risan 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest Et prosjekt fra Den kulturelle skolesekken i Finnmark og Nordnorsk Kunstnersenter Kursets varighet: ½ dag Antall

Detaljer

Tre- perioden uke Skrevet av Christian, Julie og Mia

Tre- perioden uke Skrevet av Christian, Julie og Mia Tre- perioden uke 36-37 Skrevet av Christian, Julie og Mia Det at vi jobber og leker med trematerialer i barnehagen, er viktig for å gi rom for barna der de kan møte sine interesser. Dette fordi de skal

Detaljer

KUNST OG HÅNDVERK 3-4 klasse LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK. Etter 4. å rstrinn

KUNST OG HÅNDVERK 3-4 klasse LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK. Etter 4. å rstrinn KUNST OG HÅNDVERK 3-4 klasse 2016-17 LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK Etter 4. å rstrinn Visuell kommunikasjon visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer benytte overlapping i arbeid

Detaljer

HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009

HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009 HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009 Litt om HUS PÅ VANDRING HUS PÅ VANDRING er et nytt skoleprosjekt fra SKMU Sørlandets Kunstmuseum. Her ønsker vi å sende kun ett kunstverk i følge med et ferdig

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 Farge først så form I et nøtteskall er dét oppgaven Lisbet Hjort har stilt seg selv, det er rammen hun velger å arbeide innenfor. Stramme komposisjoner

Detaljer

Olav Mosebekk 100 år

Olav Mosebekk 100 år Olav Mosebekk 100 år Mor og barn Kongsberg Rådhus 11. oktober 21. oktober 2010 Olav Mosebekk 100 år Formidlingsprogram KJÆRE ALLE LÆRERE! I år er det 100 år siden Olav Mosebekk ble født i Kongsberg. Kongsberg

Detaljer

TRYKK, MØNSTER & DESIGN. Lærerveiledning. VANDREUTSTILLING nr. 127 A En utstilling fra Kunst i Skolen

TRYKK, MØNSTER & DESIGN. Lærerveiledning. VANDREUTSTILLING nr. 127 A En utstilling fra Kunst i Skolen TRYKK, MØNSTER & DESIGN Lærerveiledning VANDREUTSTILLING nr. 127 A En utstilling fra Kunst i Skolen TRYKK, MØNSTER OG DESIGN Vandreutstilling 127 a Produsert av Kunst i Skolen 2013 Fotografier, illustrasjoner

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

FINURLIG - 7 humoristiske litografier av Eli Hovdenak

FINURLIG - 7 humoristiske litografier av Eli Hovdenak 1 Vandreutstilling nr.112 FINURLIG - 7 humoristiske litografier av Eli Hovdenak Humor med alvor? Eli Hovdenak har en usedvanlig evne til å fremstille situasjoner og konstellasjoner på en enkel og leken

Detaljer

"Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.)

Purriot og den forsvunne bronsehesten av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) "Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) En ekte detektiv dukket opp da Katrin Handeland presenterte denne boken til en andreklasse. Presentasjon av boka Boken er

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Velkommen til Fredrikstad museum

Velkommen til Fredrikstad museum Velkommen til Fredrikstad museum Vi på museet ønsker barn og unge velkommen til oss. Oppleggene i dette heftet tilbys til skolene uten kostnad utover transportkostnad. Historiske museer som arena kan hevdes

Detaljer

Designjungelen. Lærerveiledning

Designjungelen. Lærerveiledning Designjungelen Lærerveiledning Lærerveiledning En stor rosa filtelefant svever våkende over gulvet. Kanskje vokter den over eggene som ligger litt lengre bort? Det som ser ut som farget elefantavføring

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Kunst og håndverk 4. trinn og 5. trinn 2013-2014

Kunst og håndverk 4. trinn og 5. trinn 2013-2014 Kunst og håndverk 4. trinn og 5. trinn 2013-2014 Visuell kommunikasjon hovedområde kompetansemål innhold/arbeidsmåter -lære å (blande og) bruke farger i eget skapende arbeid - visualisere og formidle egne

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman Karin Fossum Jeg kan se i mørket roman CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34986-8 ISBN 978-82-525-7775-4 (Bokklubben) 1. utgave, 1. opplag 2011 Omslagsdesign: Juve Design Sats: Type-it AS Trykk og innbinding:

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Overganger. Tresnitt, fargetresnitt og håndkolorert trykkplate av Reidar Aulie. Lærerveiledningshefte

Overganger. Tresnitt, fargetresnitt og håndkolorert trykkplate av Reidar Aulie. Lærerveiledningshefte Overganger Tresnitt, fargetresnitt og håndkolorert trykkplate av Reidar Aulie Lærerveiledningshefte INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD 3 REIDAR AULIE (1904-1977) 4 BILDEKOMMENTARER 5 GRAFISKE TEKNIKKER 12 BILDEVIRKEMIDLER

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET Et bilde forteller mer enn 1000 ord Her har vi et bilde av et rom hvor vi finner noen uvanlige former som elementer i dette rommet, og fotografen

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

TERJE FAGERMO. I sin etter hvert lange kunstnerkarriere har Terje Fagermo skapt malerier innen de forskjelligste

TERJE FAGERMO. I sin etter hvert lange kunstnerkarriere har Terje Fagermo skapt malerier innen de forskjelligste TERJE FAGERMO Terje Fagermo har en lang og imponerende, men på ingen måte avsluttet kunstnerkarriere bak seg selv om han nettopp fylte åtti år. Akkurat det er forresten nesten ikke til å tro. Maleren og

Detaljer

Skoletorget.no Myter, sagn og eventyr KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Myter, sagn og eventyr KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Skylla og Karybdis Tekst/illustrasjoner: Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Krigeren og helten Odyssevs er på vei hjem til Itaka

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Presenterer: BRENTE ORD En utstilling om kunst og ord Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Telemark kunstnersenters mål med utstillingen: Telemark Kunstnersenter ønsker å synliggjøre keramikken som

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Holocaust i kulturen -elevens materiale

Holocaust i kulturen -elevens materiale Holocaust i kulturen -elevens materiale Sannsynligvis har du mange inntrykk av 2. verdenskrig, nazismen og Holocaust fra andre kilder enn læreboka. Kanskje har du sett spillefilmer, lest romaner eller

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen.

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. Juryens kommentarer på bilder. Vibeke Seldal Kristiansen Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. tredje plass 8 poeng: Dette synes jeg var

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Eleven skal kunne:

Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Eleven skal kunne: FAG: Kunst og håndverk TRINN: 8 Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Designe produkter

Detaljer