Fra hekseborger og ruiner til italiensk byliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra hekseborger og ruiner til italiensk byliv"

Transkript

1 Fra hekseborger og ruiner til italiensk byliv Etsninger, tegning og en trykkplate av Chrix Dahl Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2005

2 Innhold Forord... 3 Chrix Dahl ( )... 4 Bildekommentarer... 5 Om etsning en grafisk teknikk Forslag til undervisningsopplegg Billedsamtale En drøm fra Fra Venezia, som tegning (1936), trykk (1981) og trykkplaten Fra Canal Grande Fra Campagnaen Arbeidsoppgaver Teknikk Motiver Lag en utstilling Tverrfaglig bruk av bildene Litteratur

3 Forord Gjennom flere vandreutstillinger med forskjellige tema formidler Nordnorsk Kunstmuseum kunst til barn og unge i skolene i Nord-Norge. Mange skoler ligger langt fra byer og steder der man kan se originalkunst, og vandreutstillingene blir en måte å nå ut til disse skolene. Fra hekseborger og ruiner til italiensk byliv er en kunstkoffert som inneholder seks etsninger, en tegning og en trykkplate av Chrix Dahl. Skoleutstillingen fokuserer på Dahls reiseskildringer, med scener som enten er fra virkeligheten eller gir assosiasjoner til drømmenes verden. Det kan være en av Italias byer, med sine gamle, ærverdige bygninger og folkeliv eller et mystisk miljø med ruiner befolket av hekser, flaggermus og andre uhyggelige skapninger. Trykketeknikken er også et hovedtema i denne utstillingen. Den originale trykkplaten til et av motivene er tatt med for at elevene lettere skal forstå hvordan et trykk blir til. I dette heftet får læreren en kort presentasjon av kunstneren, bildene og teknikken, og forslag til hvordan man kan bruke utstillingen i undervisningen. De tre førstnevnte delene er ment som en innføring for lærerne slik at de kan få en oversikt over hva og hvem utstillingen handler om. Den siste er ment å brukes sammen med elevene, slik at de får dannet seg sine egne tanker om hva bildene fremstiller og hvilke inntrykk bildene gir dem. Vandreutstilling kan brukes av alle klassetrinn fra 1. til 10. klasse. Tromsø, august 2005 Kristin Løvås Museumslektor 3

4 Chrix Dahl ( ) Chrix Dahl var en av Norges mest fremtredende tegnere og grafikere på 1900-tallet. I tillegg var han kjent og kjær blant et stort publikum som illustrasjonskunstner. Chrix Dahls spesielle posisjon i etterkrigstidens grafikkhistorie beror imidlertid ikke bare på hans kunstneriske virksomhet, men i høy grad også på hans virke som lærer og kunstnerisk leder av Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles radérklasse. Ved sin varsomme veiledning og forståelsesfulle oppmuntring, har Dahl hjulpet frem de fleste av etterkrigstidens mange talentfulle grafikere. Chrix (egentlig Christian Axel) Dahl var utdannet maler og grafiker. Først gikk han et år ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole , deretter ved Statens Kunstakademi under Axel Revold og Halfdan Strøm og ved radérklassen under Olaf Willums. I tråd med den tradisjonelle kunstnerutdannelsen foretok Dahl også studiereiser til utlandet. Han var flere ganger i Italia, hvorav Italia-oppholdene i 1927 og 1931 alltid nevnes som spesielt grunnleggende opplevelser, så vel personlig som kunstnerisk. I 1930 debuterte Dahl med sin første separatutstilling hos Blomqvist, og grafikk skulle etter hvert bli hans foretrukne medium, ved siden av tegning. Etter annen verdenskrig vendte Dahl tilbake til Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, men nå som lærer. I nærmere 30 år kom Radérklassen til å stå under Dahls kyndige ledelse. Chrix Dahl var på mange måter en ensom fugl. I en tid da modernismen dominerte, arbeidet Dahl stadig i et figurativt, realistisk formspråk. Ofte fant han inspirasjon i fortiden. For eksempel kunne han la seg inspirere av rokokkoens sirlige kunst, eller Goyas stemningsfulle grafikk. En serie etsninger fra 1929 viser ruiner befolket av hekser, flaggermus eller andre uhyggelige skikkelser, i mareritt-lignende scener. Disse bildene er nok inspirert av Goyas serie Los Caprichos fra 1790-årene. I andre arbeider kom det frem stemningsfylte reiseminner etter flere Italia-opphold. Men det Italia som møter oss i Dahls bilder, er ikke det solfylte landskap og det bekymringsløse folkeliv. Han har sikkert beundret de praktfulle kirker og monumentale palasser, men det var livet i de trange smug og mørke portrom som først og fremst fanget hans interesse. I løpet av mellomkrigstiden fant han etter hvert sin personlige form: en uttrykksfull, men nøktern skildring av mennesker og miljøer basert på selvopplevde situasjoner, skapt gjennom en lett og livlig strekføring. Chrix Dahl var virksom som grafiker i vel 50 år, men til tross for dette var Dahls grafikk lite synlig i det generelle kunstlivet. En viss betydning hadde det nok at han ikke viet sin arbeidstid alene til grafikken, men også var meget aktiv som lærer. Likevel er det nærliggende å se grafikeren Chrix Dahls beskjedne posisjon i sammenheng med det tradisjonspregete i hans uttrykksform. Grensesprengende radikal var han ikke. I stedet 4

5 arbeidet han for å bevare den klassiske grafikken. Dette kom til uttrykk både i hans eget kunstneriske arbeide og hans lærervirke. Han så det som en ulykke om den klassiske kunstutdannelsen skulle bli borte fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Gjennom sin mangeårig lærergjerning medvirket han derfor til en oppblomstring av norsk grafikk. Bildekommentarer Hekseborgen Hekseborgen fra 1929 er en streketsning (se «om etsning en grafisk teknikk»). Bildet viser flere hekser som oppholder seg i ruinene av et tårn. Det er som om de er midt i en heksesabbat, de fekter ivrig med armene, og vi kan nesten høre deres hese rop. Er de i ferd med å samle sine krefter til en mektig og uhyggelig hendelse en hendelse som for betrakteren fremdeles er ukjent? Men hva det er heksene er i ferd med å gjøre det overlates til fantasien å finne ut av. Vi bare aner at noe skal skje! I tillegg brygger det opp til uvær og storm; skyene har samlet seg rett over tårnet. Dette er med på understreke den uhyggelige stemningen i bildet. Forestillinger om hekser har vært vanlig i de fleste land og til ulike tider, og var for eksempel velkjente i de nordiske landene i eldre tid. Det var vanlig å tro at hekser kunne påføre folk og fe sykdommer og ufruktbarhet, ødelegge avlinger, lage uvær osv. I kristen tid ble hekser regnet for djevelens tjenere. Ifølge folketroen mente man at heksene hadde årlige sammenkomster, og til disse stevnene, i skriftlig tradisjon kalt heksesabatt, red heksene gjennom luften på sopelime. Folk trodde heksene samlet seg på Blocksberg (navnet på et fjell i Tyskland), Blåkulla (i Sverige) eller ved en kirke. Her møtte de djevelen, skrev kontrakt med ham og fikk ordrer om hva de skulle gjøre. Den første hekseprosessen fant trolig sted i Frankrike 1254, i Norge Man kunne prøve heksens skyld med den såkalte vannprøven. Heksen ble bundet og kastet i vannet, og hvis hun fløt var hun skyldig. I Norge var hekseprosesser en relativt sjelden foreteelse, men også her ble kvinner dømt og henrettet som hekser. Bl.a. er prosessen mot Anne Pedersdotter, som ble dømt og brent i Bergen 1590, kjent. Heksejakten foregikk langt inn på 1700-tallet: i Europa fant den siste hekseprosessen sted i Tyskland Og selv om vi ikke tror på hekser lengre, så lar vi oss fremdeles fascineres av dem noe også Chrix Dahl har vist i sitt bilde. 5

6 Flaggermus Flaggermus fra 1929 er en streketsning og akvatint (se «om etsning en grafisk teknikk»). Bildet viser en uhyggelig scene hvor to menn angripes av flaggermus. De er utenfor en romansk portal og bakenfor denne skimter vi flere rundbuer. Disse er ruinene av en stor, treskipet basilika. Nå er ruinene befolket av en hel skare av flaggermus som er i ferd med å angripe de to menneskene som har forvillet seg inn på deres område! En person ligger nede og blir overfalt av en stor flaggermus. Den andre personen står fremdeles, men han blir angrepet av flere andre udyr. Med den ene armen foran ansiktet forsøker han å skjerme seg, og med den andre fekter han vekk de nærgående flaggermusene. Scenen er som i et mareritt, vi blir minnet om redselens følelser. Flaggermus assosieres med det underjordiske og farlige, og de har fanget menneskenes interesse innen mange kulturer. I Vesten betraktes den som en frastøtende og skremmende skapning. I eldre tid trodde mange at flaggermus var skapt av djevelen, og at den kunne nappe ut hår av mennesker og fly til djevelen med det. Folk trodde også at den kunne gjøre folk til tyver ved å sette seg på hodet deres. Men klarte man å fange en flaggermus, betydde det lykke; flaggermusblod skulle ha en magisk virkning. I kunsten fremstilles djevelen som fallen engel med flaggermusvinger, ettersom han i likhet med det lille dyret skyr dagslyset. Flaggermus har også blitt nært knyttet til Dracula. Historien om Dracula har oppstått etter mytefortellingen om fyrsten fra Transsylvania i Romania (ca ), kjent som Dracul (= djevelen). Han ledet motstanden mot tyrkerne og var beryktet for sin grusomhet mot fienden; han lot dem spidde på pæler. Minnet om ham er blitt vevd inn i historien om Dracula. Fyrstens grusomheter ga næring til myten om at Dracula var en vampyr. Flaggermusenes vampyregenskaper skyldes historiene om de ekte, blodsugende vampyrene fra Sør-Amerika. De ekte vampyrene er pattedyr i ordenen flaggermus; de skjærer ved hjelp av skarpe og knivliknende fortenner et hull i huden på andre pattedyr og drikker ved hjelp av tungen. Historiene om de blodsugende vampyrene i Sør-Amerika har bidratt til at også Europas flaggermus, som er harmløse myggspisere, har fått ord på seg for å være skrekkinngytende skapninger. Derfor har flaggermus oftest blitt forbundet med det mystiske og har en naturlig plass i både Draculas og heksenes fryktinngytende omgivelser. 6

7 En drøm En drøm fra 1929 er en streketsning og akvatint. Dette er kanskje det mest spøkelsesaktige og skremmende motivet av de tre fantasibildene til Chrix Dahl. Her ser vi hvordan Chrix Dahl forestiller seg Helvetet, og bildet er nærmest et dommedagsmotiv hvor menneskene blir spist av uhyrer. Skapningene er til forveksling lik Gollum-skikkelsen i Tolkiens bok Ringenes Herre. Det ligger hodeskaller og menneskeskjelett rundt omkring på ruinene. Et menneske er nettopp blitt fortært av to uvesener: nederst i høyre hjørne sloss to skapninger om restene etter et menneske. Den ene biter i armen, den andre sliter i begge benene! Det er også to drager i motivet; en i hvert hjørne, samt gribbelignende fugler. Både ruinene, det døde treet til venstre i bildet, samt de gribbelignende fuglene, er alle detaljer som er med på å forsterke den nifse stemningen. De tunge uværsskyene som skimtes over dette kalde, øde ruinlandskapet, gir samme virkning. Tittelen på trykket hentyder at dette er en drøm, et svært uhyggelig mareritt! Mange andre kunstnere har også tatt opp dommedagsmotiv i sine arbeider, og i den sammenheng er Hieronymus Bosch (nederlandsk, ca ) interessant. Med sin fantasirikdom og særegenhet har hans senmiddelalderske arbeider vært til inspirasjon for mange senere kunstnere. Hans maleri preges av mystikk og uutømmelig fantasirikdom, og er befolket av allslags uhyrer og djevelens verktøy. Boschs mest berømte kunstverk er altertavlen Lystenes hage, formet som en triptyk (tredelt bilde med midtfløy og to sidedører). Helvetet er illustrert på den ene fløydøren (se ill. 4). Her blir menneskehetens syndefulle verden visualisert en fryktinngytende verden av tortur, frykt, ondskap og all slags hesligheter. Goyas Los Caprichos I kunsthistorien er det spesielt Goyas grafiske serie Los Caprichos (Kaprisene) fra årene, som tydeligst viser likhetspunkter til alle de tre fantasifulle trykkene til Chrix Dahl. Goyas serie er hovedsakelig utført i streketsning og akvatint. Et bildet som gir tydelige assosiasjoner til Chrix Dahls Flaggermus, er et av hovedbildene i Goyas serie; El sueño de la razon produce monstruos («Når fornuften sover, kommer monstrene») (ill. 1). Vi ser en sovende forfatter lent over et bord, og som i sine drømmer blir forfulgt av monstrene (synlig som skygger av flaggermus, svevende over den sovende). I begge bildene blir vi konfrontert med de uhyggelige flaggermusene som angriper menneskene, enten det er i drømmene, som hos Goya, eller i en borg, som hos Dahl. I et annet bilde i Goyas serie, Se repulen («De steller seg») (ill. 2), finner vi uhyggelige vesener som er svært lik Gollum-skikkelsene i Chrix Dahls bilde En drøm. I Goyas bilde sitter vesenene og klipper neglene på sine føtter! Begge kunstnerne har i sine arbeider også vist stor fascinasjon for hekseri. I Hekseborgen til Chrix 7

8 Dahl er heksene midt i en heksesabatt, og i et bilde fra serien Los Caprichos, Linda maestra! («Vakker lærerinne!»), ser vi to nakne hekser, en ung og en gammel, som flyr på et sopelime (ill. 3). Goyas grafikk, og da særlig serien Los Caprichos, er et av den europeiske grafikkhistoriens mest spennende kapitler. Den har derfor blitt et av de mest beundrede og skattede verk i kunsthistorien. Chrix Dahl har nok kjent til denne serien, og det er svært sannsynlig at disse særegne arbeider har inspirert Dahl til sine fantasifulle trykk. 8

9 Fra Venezia Chrix Dahls streketsning Fra Venezia fra 1981 finnes også som tegning fra 1936, og i tillegg har vi med trykkplaten for etsningen i skoleutstillingen. Etsningen viser en karakteristisk italiensk bygård, med et mørkt portrom og tre boligetasjer over. Like utenfor portrommets to rundbuer går en mann og en kvinne i hver sin retning. I portrommet sitter en person lent inntil veggen, kanskje er det en tigger eller en gategutt? Bygningen er gammel og slitt, med enkle vinduer. Flere av vinduene står åpne, noe som antyder en varm sommerdag. Det er ingen detaljer ved arkitekturen som kan avsløre en ærverdig bygning med epokebeskrivende detaljer. Motivet er upretensiøst og beskriver hverdagslivet i Venezia. Fra Venezia har en virkningsfull kontrast mellom lyse og mørke partier. Personene i og utenfor portrommet avtegner seg i svart silhuett mot den lyse bakgrunnen. Bakgrunnen står i sterk kontrast til det mørke portrommets vegger og rundbuer. Det er altså gjennom kontraster mellom lyse og mørke partier at motivet trer fram. Chrix Dahls karakteristiske lette og elegante strekføring bygger også opp bildet. Variasjonene linjene imellom når det gjelder tykkelse og retning er med på å gi et livaktig uttrykk innenfor det stillferdig komponerte arbeidet. Den skisseaktige strekføringen avslører ingen detaljer ved menneskene og miljøet. Det er stemningen i motivet som er viktig. Og i stedet for å beskrive Italias monumentale palasser og praktfulle kirker, er det bolighusene med de mørke portrom som fanget Chrix Dahls interesse, slik vi også ser det i dette bildet. I vandreutstillingen viser vi motivet Fra Venezia i tre ulike teknikker, for å kunne vise skoleelevene hvordan en streketsning blir laget. Først har Chrix Dahl tegnet en skisse som er laget under Italia-oppholdet i år senere har han laget en etsning med tilsvarende motiv (det er usikkert når trykkplaten er fra). For å få en beskrivelse av etsningsteknikken, se nærmere under «om etsning en grafisk teknikk». I etsningen er en del av detaljene fra skissen fjernet. Trykket har fått en strammer og enklere komposisjon. I skissen kan vi se flere 9

10 personer i portrommet, i tillegg til et bakgrunnsmiljø som skimtes igjennom rundbuene. I trykket er denne delen av bildet forenklet. Vi står igjen med tre personer som avtegner seg i svart silhuett mot en lys bakgrunn i portrommet. Fra Canal Grande Fra Canal Grande er en streketsning som viser et motiv fra den store italienske havnebyen Venezia, med Canal Grande, som er byens hovedferdselsåre. Sentralt plassert i bildet viser Chrix Dahl oss den svært særegne gondolen. Gondolen er selve symbolet på denne havnebyen; en lang, smal robåt med høy stevn. Gondolen drives frem av én gondolier som står akterut og ror med én åre. Venezia er bygget på 117 øyer i lagunen, og hvor Canal Grande slynger seg gjennom byen i store, slakke svinger. Langs kanalens bredder ligger mer enn 200 palasser og flere kirker fra Venezias storhetstid. Byens sentrum er øya Rialto, hvor vi finner den monumentale Piazza San Marco (Markusplassen) med Dogepalasset. Her er også Markuskirken og kampanilen, tårnet som stiger som et landemerke opp over byen. Venezia har flere hundre broer; den mest kjente er Ponte de Rialto. Kvarterene mellom kanalene er oppdelt i trange gater og er bare for fotgjengere. Trafikken ellers besørges av motorbåter, vaporetto (vannbusser) og av de tradisjonsrike gondolene. Gondolene er nå for turistene. Venezias historie går tilbake til folkevandringstiden. Men det er først på 1200-tallet at Venezia kontrollerte handelen i mesteparten av det østre Middelhavet. Venezia ble dermed Middelhavets mektigste handelsby, med monopol på orienthandelen. Enorme rikdommer strømmet til byen. På og 1500-tallet var Venezia blitt et midtpunkt for kunst, kultur og fornøyelsesliv. Men i løpet av og 1700-tallet svant inntektene langsomt inn, og dermed mistet etter hvert Venezia stadig mer av sin innflytelse. Dagens Venezia er en spennende og særpreget kunst- og turistby, men den har også lenge vært preget av forfall. Palasser, kirker, bolighus, fresker og statuer smuldrer opp pga. luftforurensningen. I tillegg til dette, har det i senere år vist seg at ikke bare enkeltbygninger, men byen som helhet er i ferd med å synke langsomt i havet. På lengre sikt kan det være aktuelt å bygge store demninger for å redde byen fra ødeleggelse. En stor innsats legges ned for å vedlikeholde byens gamle broer, kirker og palasser. 10

11 Fra Campagnaen Fra Campagnaen er en streketsning med et stemningsfylt motiv hentet fra utkanten av byen Roma. Campagna Romana er Romas omegn. Tiberen og mange småelver, som for det meste er tørre om sommeren, renner gjennom den ganske flate sletten. I oldtiden var Campagna Romana et rikt og fruktbart land, hvor de romerske stormenn hadde villaer (landsteder), og det fantes også flere byer. Men i perioden fra 400-tallet til 700-tallet ble området herjet av inntrengende barbarer, gotere, vandaler, senere også normannere. Tørke og overbeiting bidrog til å omskape landet til ørken og sump, hvor malariaen herjet. Nå finnes det bare ruiner igjen av de store vannledningene og veier, palasser og gravmæler. På tallet har Campagnaen blitt drenert og dyrket og bebygd; store strekninger er forvandlet fra ødemarken til fruktbar jord. Chrix Dahls bilde viser ruinene av akveduktene i bakgrunn, det vil si oldtidens vannledningssystem. Akveduktene er et av de synlige bevisene på Romerrikets store ingeniørkunst. De er formet som broer som fører vannledning over en dal eller i en høyde over terrenget som sikrer den rennende fremføring av vannet. Mest imponerende er akveduktene på campagnaen, hvorav enkelte fremdeles forsyner Roma med vann. Selve vannledningene kunne gå i lukkede, murte kanaler, eller i rør av tegl, bly eller bronse. Over Pont du Gard i Nĭmes, Frankrike, står restene etter en akvedukt med buer i tre høyder, med en samlet høyde på femti meter, hvorav de nederste har en spennvidde på opptil tjuefem meter (bygd f.kr.). I trykkets forgrunn er to hyrder med sine lam. Den ene står og den andre sitter, og begge er lent opp til restene av en antikk søyle. Bildet gir preg av et bibelsk motiv; vi assosierer raskt til hyrdene på marken i juleevangeliet. Pastorale motiver er kjent både i diktningen og malerkunsten, hvor man gjennom hyrdediktning/-motiv gir uttrykk for lengselen bort fra sivilisasjonens overkultiverte forhold og til en enklere natur og levemåte. Slike hyrdemotiv kan vi se flere eksempler på i kunsthistorien, ett er Nicolas Poussin ( ), som i sine arbeider idealiserer hyrde- og landlivet med dets uskyldige gleder og harmoniske fred. Pastoraletemaet i malerkunsten er opprinnelig inspirert av antikke forfatteres hyrdepoesi. I antikken ble motivet brukt som et symbol på hyrden som viser omsorg for de hjelpeløse. Den ene gjeteren sitter og spiller på et fløyteliknende instrument, noe som også gir assosiasjoner til pastoralen innen musikk. Ordet «pastorale» er av latinsk herkomst og betyr 11

12 «gjetersang» - eller rett og slett «hyrdemusikk». I tidlig kristen tid hadde gjeterne i fjellene rundt Roma og Napoli sitt spesielle julerituale, hvor de julenatt dro ned til byene og spilte på «pifa». Det var snakk om enkle fløyter og sekkepipelignende instrumenter. Tradisjonen skal være ubrutt til i dag, og musikerne kaller seg «pifferari» eller «zampognari». Bruken av kontrast mellom det lyse og mørke i motivet er et viktig billedvirkemiddel, noe Dahl har benyttet for å understreke det som er vesentlig for bildets innhold. Gjeterne er tydelig avtegnet mot den lyse bakgrunnen og akveduktene trer også tydelig frem mot den samme bakgrunnen. 12

13 Om etsning en grafisk teknikk Grafikk er en samlebetegnelse på billedtrykk utført med en metode som tillater mangfoldiggjørelse. I Europa oppsto grafikken trolig i Sør-Tyskland mot slutten av årene, altså omtrent på samme tid og sted som boktrykkerkunsten. De to teknikkene var da også opprinnelig nært beslektet. På samme tid som typografien gjorde det skrevne ord tilgjengelig for et stort publikum, bidro billedtrykkteknikken til å spre et høyt antall like bilder. Grafikken har tradisjonelt vært nært knyttet til bokproduksjon, med det praktiske formål å illustrere tekster. I dag assosieres imidlertid ordet grafikk først og fremst med trykk hvor det kunstneriske uttrykket er et mål i seg selv. Chrix Dahls streketsninger er en form for dyptrykk. Dette er en teknikk som utnytter de skapte høydeforskjellene i platen ved trykkingen; ved hjelp av riss/utskjæringer/etsninger i platen blir farven sittende igjen og blir overført til papiret. Dyptrykk kan deles i to hovedmåter. I den ene bearbeides platen direkte med et skarpt redskap. Her under finner vi de to teknikkene kobberstikk og koldnål. Koldnålsraderingen er kanskje den enkleste av dyptrykksteknikkene. Linjene risses ned i kobberplaten med et spisst instrument av stål som holdes og brukes nærmest som en blyant. Stålnålen pløyer metallet opp som en liten plogfure og etterlater grader på hver side av linjen. Det som kjennetegner koldnålsraderingen er de myke, nesten lodne linjene. Ved kobberstikk benyttes gravstikler i forskjellige profiler og finhetsgrader. Verktøyet graverer linjene ned i kobberplaten og pløyer opp metallet i fine spon som fjernes. Det som er mest karakteristisk ved kobberstikk er strekenes distinkte klarhet. I den andre hovedmåten av dyptrykk lages fordypningene indirekte ved hjelp av en etsende væske. Fellesbetegnelsen for metoden er etsning og omfatter bl.a streketsning og akvatint. Chrix Dahl benyttet streketsning som sin fremste grafiske teknikk. Dette er den enkleste av de kjemiske metodene for fremstilling av trykkplaten. Ved denne metoden blir fordypningene dannet gjennom syre-etsninger i metallplaten. Først beskyttes hele metallplaten med et syrebestandig materiale, en voksholdig masse. Så fjernes voksen fra de partiene som skal etses, ved at det risses ned i voksgrunnen med et spisst redskap som blottlegger metallet. Når de ønskede streker er tegnet i voksgrunnen, legges platen ned i et kar med egnet syreblanding. På denne måten etser syren de ønskede sporene i platen. Så påføres trykkfarven slik at farven kun blir liggende i fordypningene i metallplaten, og deretter kan 13

14 motivet overføres til papiret. I denne metoden blir motivet på papiret speilvendt av det innrissede bildet på metallplaten. Akvatint er en av de andre etseteknikkene. Over det partiet i platen som skal trykkes som en flate, drysses det harpikskorn. Ved at platen varmes opp, smelter kornene og fester seg til metallet, som kan utsettes for syre. Harpikskornene fungerer som små øyer av dekkferniss som det etses fordypninger omkring. Når platen er ferdig etset og rengjort, står de flekkene som kornene beskyttet, som uberørte biter av platens blanke overflate, omgitt av knudrete små fordypninger. Så påføres trykkfarven slik at farven kun blir liggende i fordypningene i metallplaten og motivet overføres på papir. I denne metoden vil den harpiksbearbeidete flaten gi et avtrykk med hvite flekker (det vil si i papirets farvetone), mens de partiene som ble behandlet med syren gir en farvet flate i papiret. Formålet med denne trykketeknikken er å skape en flatevirkning med jevnere valørforskjeller, i stedet for streketsningens strekstruktur. Man kan også benytte begge de ovenfornevnte etseteknikkene i samme trykk. Først brukes streketsningen for å skape bildets figurer og detaljer i platen, så legges harpiksblandingen over dette området. Ved å fullfører prosessen med akvatint, slik som beskrevet ovenfor, får man en etsning der enkelte deler i bildet har en flatevirkning med jevnere valørforskjeller. Dette ser vi spesielt godt i to av trykkene til Chrix Dahl; En drøm og Flaggermus. I bildene har kunstneren brukt streketsning til detaljene, og akvatint til å fylle ut med en jevn, ensfarvet flate inni ruinene og figurene. 14

15 Forslag til undervisningsopplegg Læreren kan velge om de vil montere utstillingen i hemmelighet for så å ha en «offisiell» åpning, eller om de vil ta elevene med i dette arbeidet. Kanskje kan man kjøpe inn champagnebrus og gjøre litt moro ut av det. Fordi noen av bildene i utstillingen er svært stemningsfulle og litt skumle, kan det også være spennende å skru ned belysningen i klasserommet! Billedsamtale Læreren kan på forhånd gå gjennom forskjellige virkemidler med elevene og eksemplifisere disse. Så kan man se på bildene sammen og læreren kan stille spørsmål som gjør elevene oppmerksom på hva de inneholder og hvilke virkemidler kunstneren har brukt for å formidle dette innholdet. Elevene kan for eksempel deles opp i grupper og beskrive hvert sitt bilde for de andre i klassen. Læreren kan også prøve å finne ut hvilke følelser trykkene vekker hos den enkelte. Er det noen av bildene som er komiske, triste, kjedelige, stygge, fine osv? Her er noen forslag til spørsmål for å få i gang en dialog med elevene om innholdet i bildene: Hekseborgen fra 1929 Hva skjer her? La elevene få spinne videre på bildets innhold hva er det heksene driver med? Lag en fortsettelse på historien hva kommer til å skje videre? Hva er det som gjør bildet skummelt? Flaggermus fra 1929 Hva skjer her? Hvorfor er de to personene kommet til ruinene? Hvorfor kommer flaggermusene og angriper de to personene? La elevene fantasere videre rundt motivet hva kommer til å skje med de to personene i bildet? Hva er det som gjør bildet skummelt? En drøm fra 1929 Her kan elevene fantasere videre rundt bildet: Hvem er de skumle skapningene? Bor vesenene i ruinene, og bare venter på at noen uheldige mennesker skal forville seg inn i deres verden? Hva skjer videre? Hva er det som gjør bildet skummelt? Man kan også ta opp temaet mareritt. Hvorfor får vi mareritt? 15

16 Fra Venezia, som tegning (1936), trykk (1981) og trykkplaten. Fra Canal Grande Fra Campagnaen Se på disse bildene samlet: Hva forbinder dere med Venezia/Roma har noen av elevene vært i disse byene? Hva opplevde dere? Hva er disse byenes kjennetegn? La elevene søke informasjon om Roma. Om Romerikets historie og keisere og om de historisk viktige monumentene som Colosseum, Pantheon, Forum Romanum og Peterskirken. Med bortgangen av Pave Johannes Paul II og utnevnelsen av Pave Benedikt XVI i april 2005, vil nok en god del av elevene ha en viss kjennskap til den katolske kirken: la elevene søke mer informasjon om pavemakten. Har stedet der dere bor et kjennemerke? Har det noen særegenheter? Har dere en Piazza eller et annet viktig samlingspunkt? Det kan jo være interessant å diskutere om dette er viktig for et sted: og hva har vært samlingspunkt i tidligere tider hvor er samlingspunktet i dag? Finnes andre historiske steder og bygninger som er viktig? Teknikk: i forbindelse med bildet Fra Venezia kan elevene diskutere teknikk og utviklingsprosessen fra tegning via trykkplate til ferdig trykk. Arbeidsoppgaver Teknikk Fingeravtrykk, potettrykk og linoleumstrykk er ulike former for høytrykk (en trykketeknikk hvor man utnytter de opphøyede partiene i platen ved trykking). Man kan derfor bruke potettrykk med de minste og linoleumsplater med de større elevene. (Legg linoleumsplaten i varmt vann, da blir den lettere å skjære i.) Når man bruker potettrykk kan man skjære ut mange forskjellige figurer i flere farver som man tilslutt trykker på ett ark for å få et fullstendig bilde. Prøv å få figurene til å stemme sammen ved for eksempel å gjøre de som skal være bak i bildet mindre. Når man jobber med linoleumstrykk kan man lage noen bilder i svart/hvitt, det vil si med én trykkplate, og noen med flere farver og dermed flere trykkplater. Se hvordan bildet forandrer uttrykk og stemning etter hvilken farve som er brukt. Prøv ut forskjellige romskapende virkemidler som forminskning, overlapping og perspektivlinjer. 16

17 Motiver Lag trykk med motiver som viser et reiseminne fra en by eller et annen sted, som for eksempel et naturområde eller kanskje din hemmelige drømmeplass. Hvilken stemning hadde du når du var der og hvilken stemning vil du få frem i ditt trykk. Var det skummelt og dramatisk eller idyllisk og vakkert. Hvilke virkemidler bruker du for å få fram det du ønsker å vise? Lag en utstilling Når alle har laget et bilde de er fornøyd med kan dere montere opp en utstilling i klassen etter tema. Bildene kan limes opp på større ark eller dere kan lage passepartout (kartongramme). Elevene bør få snakke om eget arbeid, slik at den enkelte øves i å vurdere sin egen bruk av kunstneriske virkemidler. Les eventyr og annen litteratur knyttet til temaet i utstillingen Ulike hekseeventyr, Harry Potter, Ringenes Herre det er mye litteratur som tar opp hekser og overnaturlige skikkelser, og som dermed kan leses samtidig med at dere ser på bildene i utstillingen. Man kan også få både god informasjon og stemning i sammenheng med bildene fra Italia og Roma, ved å lese tegneseriene om Asterix i Roma! For de minste og mellomste klassetrinnene vil dette være morsom lesning samtidig som man ser på bildene. Lag karneval Dere kan kle dere ut som hekser og flaggermus og kanskje lage en liten forestilling basert på et av hekseeventyrene som dere leste? Tverrfaglig bruk av bildene I norsktimene kan man bruke bildene til å skrive historier eller reiseskildringer. La elevene velge et bilde og skrive en historie om dette. Eller bruk et bilde som utgangspunkt for å lage en felles fortelling. La hele klassen komme med innspill til hvordan fortellingen skal bli. Noter elevenes svar i stikkord, og fortell ut fra notatene eller lag en stafettfortelling hvor elevene forteller et avsnitt hver. En annen mulighet er å la elevene skrive en historie ut i fra det bildet de selv har laget. Elevene kan også leke kunstkritikere og skrive anmeldelser av Dahls eller sin egen utstilling. I samfunnsfagstimene kan man snakke om forskjellige Europeiske byer og historikken rundt disse. Temaet byskildringer kan også utvides til en mer moralsk vinkling. Elevene kan snakke om industriens påvirkning på by og natur, og om vi skal bevare de gamle historiske bygningene eller om vi skal bygge nytt når en bygning blir gammel og falleferdig! Ta 17

18 utgangspunkt i stedet der du bor. Hvordan har stedet utviklet seg, både på godt og vondt? Er det bygninger som er bevaringsverdige, og blir de tatt vare på eller ikke? 18

19 Litteratur Helliesen, Sidsel: Norsk grafikk gjennom 100 år, Oslo 2000 Oslo Kunstforening januar (utstillingskatalog): Chrix Dahl. Tegninger grafikk malerier. En minneutstilling, Oslo 1996 Helliesen, Sidsel: Nasjonalgalleriet 15. mars 4. mai 1986 (utstillingskatalog): Chrix Dahl. Tegninger til bøker, Oslo 1998 Helliesen, Sidsel : Vi ser på grafikk, Oslo 1987 Illustrasjon 1: Illustrasjon 2: Illustrasjon 3: Illustrasjon 4: 19

20 20

Natur og folketro. Litografi, serigrafi og tresnitt av Dag Rødsand og Iver Jåks. Lærerveiledning

Natur og folketro. Litografi, serigrafi og tresnitt av Dag Rødsand og Iver Jåks. Lærerveiledning Natur og folketro Litografi, serigrafi og tresnitt av Dag Rødsand og Iver Jåks Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 1998/2001 Innhold Forord... 3 Presentasjon av kunstnerne... 4 Presentasjon av

Detaljer

Innledning: Kunst og identitet Side 3. Bildene i utstillingen... Side 4. Kort om kunstnerne Side 4

Innledning: Kunst og identitet Side 3. Bildene i utstillingen... Side 4. Kort om kunstnerne Side 4 1 VANDREUTSTILLING NR. 109 IDENTITET Utstillingen består av åtte grafiske blad som alle kan knyttes til begrepet IDENTITET. Det er bilder som på forskjellige måter kan danne utgangspunkt for spennende

Detaljer

Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street. Lærerveiledning

Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street. Lærerveiledning Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2010 Innhold I. Sverre Koren Bjertnæs Innledning... 3 Sverre Koren Bjertnæs kunstnerskap... 5 Bjertnæs og samtiden...

Detaljer

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen 1 STREK en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Til formidlingsansvarlig side 3 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 4 Om tegning, tegneredskaper og ulike

Detaljer

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Edvard Munch barn som motiv, barn som tema Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Kunst i Skolen Kongens gate 2 (inngang Bankplassen) 0153 OSLO Tlf 23 35 89 30 Fax 22 42 35 44 kis@kunstiskolen.no www.kunstiskolen.no

Detaljer

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen VANDREUTSTILLING NR. 114 BLYANT OG KULL en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Til formidlingsansvarlig side 2 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 3 Om

Detaljer

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 1 IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 2 Praktisk informasjon Utstillingen består av tre store, innrammede fargefotografier: Kisstvillingene 2001 str.: 93 x 97

Detaljer

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning Nærbilder Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2000 Innhold Forord... 3 Fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel... 4 Morten Krogvold... 7 Rune

Detaljer

Skattkisten. Lærerveiledning

Skattkisten. Lærerveiledning Skattkisten Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2003 Innhold Forord... 3 Kunsthåndverkets og designens historie... 4 Skattkistens innhold... 7 Del 1: Kunsthåndverk... 7 Del 2: Design... 14 Forslag

Detaljer

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter 1952 1967 Emnekode KVI-3900 Sissel Dybvik Mastergradsoppgave i kunstvitenskap Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø

Detaljer

Etikk og filosofi 7. Presentasjon av kapitlet. Mål. Filosofer i antikken. Platon (427 f.kr. 347 f.kr.) Sommerfugl. Gutt som husker

Etikk og filosofi 7. Presentasjon av kapitlet. Mål. Filosofer i antikken. Platon (427 f.kr. 347 f.kr.) Sommerfugl. Gutt som husker Etikk og filosofi for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om filosofen Sokrates uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker samtale om familieskikker i hverdag

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Eli Hovdenak. Vi du og jeg. For barnehager og grunnskole

Eli Hovdenak. Vi du og jeg. For barnehager og grunnskole Eli Hovdenak Vi du og jeg For barnehager og grunnskole «Komplott» 2001 Informasjon om transport av vandreutstillinger Den aktuelle barnehage eller skole som skal motta en vandreutstilling sørger selv for

Detaljer

DAGEN SOM DEMRER Bare den dagen gryr som finner oss våkne. Mer dag vil demre H. D. Thoreau

DAGEN SOM DEMRER Bare den dagen gryr som finner oss våkne. Mer dag vil demre H. D. Thoreau 1 DAGEN SOM DEMRER Bare den dagen gryr som finner oss våkne. Mer dag vil demre H. D. Thoreau Er det en skjebne som styrer våre liv? Er det en skjebnens understrøm som på et eller annet tidspunkt vil føre

Detaljer

- å fortelle om, beskrive eller avbilde rom på plane flater. Forord. Rom og billedrom. Billedromskapende midler

- å fortelle om, beskrive eller avbilde rom på plane flater. Forord. Rom og billedrom. Billedromskapende midler Forord - å fortelle om, beskrive eller avbilde rom på plane flater. Rom og billedrom Billedromskapende midler 1. Symbolsk billedrom 2. Figur mot bakgrunn 3. Overskjæring 4. Plassering av figurer i bildet

Detaljer

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 RBR r a p p o r t r a p p o r t N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 R edaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

JESUS OG ESSEERNE. Dolores Cannon. Innholdsfortegnelse

JESUS OG ESSEERNE. Dolores Cannon. Innholdsfortegnelse Dolores Cannon JESUS OG ESSEERNE Utgitt første gang i 1992 Trykt på nytt i 1993 av GATEWAY BOOKS The Hollies, Wellow, Bath, England. Copyright Dolores Cannon, 1992 Copyright norsk utgave: Solveig J. Hansen,

Detaljer

Dagfin Kjølsrud skulptur og grafikk

Dagfin Kjølsrud skulptur og grafikk Dagfin Kjølsrud skulptur og grafikk Kristiansand Kunsthall 20.10 31.12 2012 Farlig dyr, 1965 Selvportrett med skulderparti, 1972 Bjørn Fredriksen, 1962 Kosestund, 1968 1 Skadet dyr/dyret, 1966 Akrobatene,

Detaljer

Til norsklærere i videregående skole

Til norsklærere i videregående skole Til norsklærere i videregående skole Lilleord trilogien er et omfattende litterært verk, som spenner over et helt menneskeliv, fra Lillelord er 14 år til han dør 45 år gammel. Verket består av tre deler,

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

Kort ved ørene. En analyse av adaptasjonen av Lars Saabye Christensens Den misunnelige frisøren. Nor-3930. Marianne Isaksen Grøtheim

Kort ved ørene. En analyse av adaptasjonen av Lars Saabye Christensens Den misunnelige frisøren. Nor-3930. Marianne Isaksen Grøtheim Kort ved ørene En analyse av adaptasjonen av Lars Saabye Christensens Den misunnelige frisøren Nor-3930 Marianne Isaksen Grøtheim Mastergradsoppgave i nordisk- integrert 10 stp PPU. Fakultet for humaniora,

Detaljer

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen Rigmor Haugen Jensen Frodos vei Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre Mange har som jeg et sted i sin bevissthet, innredet akkurat som Tolkiens «Middle-earth»: Det er befolket av stridbare dverger,

Detaljer

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE ET IDÉ- OG VEILEDNINGSHEFTE I π DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE Elisabeth Killie Kanebog Heftet er utarbeidet med støtte av RENATEsenteret OM FORFATTEREN. Elisabeth Rebekka Killie Kanebog Født 1972.

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel Swedenborg: Emanuel En himmelsk lære om det nye Jerusalem Det skandinaviske Swedenborgselskapet 2013 E-post: info@swedenborgselskapet.no Hjemmeside: swedenborgselskapet.no Facebook: facebook.com/swedenborgselskapet

Detaljer

NR. 4 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 4 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 4 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955).

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Foredrag ved Truls Winther, Nordberg Menighet 26 mars 2011. I. Kjære

Detaljer