Leders betraktning om 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leders betraktning om 2014"

Transkript

1 Leders betraktning om 2014 Igjen er et år omme. Alle arrangementer er gjennomført på en glimrende måte av foreningens tillitsmenn og kvinner. Alle som leser terminlisten ser at vi holder et høyt aktivitetsnivå. Det har ikke vært uhell og skader, noe styret er meget glad for. Administrasjonen av jakten Nittedal kommunes skoger, Oslo kommune skog i Nittedal og Dynos fungerer utmerket. Vårt samarbeid med Aas gård om småviltjakt og fiske-pleie fungerer godt. Foreningen samarbeider godt med mange grunneiere, men jeg må nevne Nils Thomas Fearnley for hans velvillighet overfor foreningen, og det er også hyggelig å melde at han gir tilbakemelding om at han er meget fornøyd med»oss». Vi er fornøyd med vårt samarbeid med Romeriksåsens fiskeadministrasjon. Det ble ikke holdt noe jegerprøvekurs i 2014 på grunn av liten påmelding, men håper vi kan gjennomføre et kurs neste år. Det ble i 2014 gjort en del store investeringer. Det ble kjøpt inn Truck til leirduebanen som kostet 150 tusen som budsjettert. Dette har gjort håndteringen av duer og patroner mye lettere. Vårt klubbhus er et godt samlingspunkt for våre medlemmer, og tirsdags-treffen for våre seniorer er blitt populært. Vårt skyteanlegg har gjort det lett for jegere og skyttere å trene. Våre konkurranse skyttere er med i toppen både på Norsk- Nordisk og Europeisk sammenheng. Sindre Krågsrud vant Nordisk mesterskap i København i år. Skytterne har også innkassert NM gull i lag-(adrian Terp. Saeed Moradi, Geir W. Haaland) Simen Terp, May-Lill Sørensen, Tina Øybakken m/fl har gjort det godt i forskjellige konkurranser. Det er bare og gratulere. Når det gjelder Elgbane- prosjektet vil denne stå ferdig ca mai/juni. Vår økonomi er god, takket være alt arbeide som er lagt ned av våre tillitsvalgte og medlemmer. EN STOR TAKK TIL ALLE!!! Det var så uendelig trist da vi fikk beskjed om at vårt Æresmedlem Jens Erik Bækken hadde gått bort, selv om vi visste han var alvorlig syk. Jens Erik var et unikum. Han var levende og skapte bare hygge rundt seg, og vi er mange som husker tilbake på hans galgenhumor og gode historier. Han var liksom mister Varpet. Det er ikke mange om noen, som har lagt ned så mye dugnad på banen. Han hadde alltid løsninger på det meste. Han vil også bli husket for at banen ble til under hans glødene innsats. Vi vil alltid huske deg Jens Erik. For styret Kjell Øybakken Leder

2 - 2-1 INNLEDNING Styret Fiskeutvalget Jaktutvalget Jaktskytterutvalget Ungdomsutvalget Revisorer Valgkomité Materialforvalter Æresmedlemmer Medlemmer med hedersmerke Medlemsoversikt Medlemsmøter 5 2 FISKEUTVALGETS DEL AV ÅRSBERETNINGEN Møter Arbeidslag Ørekyte Bekkerydding Stamfiske Fiskeutsett Fiskesommer Konkurranser Fiskekort Sluttbemerkninger 6 3 JAKTUTVALGETS DEL AV ÅRSBERETNINGEN Jaktsti Revejakt Jakthundutstillingen 21. juni Harehundprøven Hundetreningsområde Nesgutu gård 2014 (1 april til ut juli måned) Jaktkort Åsmarka Jaktstatistikk Åsmarka Ettersøk Hund/sau dressur Jegerprøven JAKTSKYTTERUTVALGETS DEL AV ÅRSBERETNINGEN Styringsgruppen Status baner Dugnad Vaktlag, drift Møter 10

3 Instruksjon/utleie Konkurranser 10 5 Ungdomsutvalgets del av årsberetningen Naturvernutvalgets del av årsberetningen 11 7 Felles del av årsberetningen Familiedagen på Raasjøen Jaktområder Godt å vite om medlemskapet Virksomheten generelt Grasrotandelen 12 8 REGNSKAPER Fiskeutvalgets regnskap Jaktutvalgets regnskap Jaktskytterutvalgets regnskap Jegerprøvens regnskap Hovedkassens regnskap Foreningens totale kapital ved årets slutt: 15 9 BUDSJETTER Budsjett Fiskeutvalget Budsjett Jaktutvalget Budsjett Jaktskytterutvalget Budsjett Jegerprøven Budsjett Hovedkassen Budsjettert kapital ved slutten av år

4 - 4 - STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Siden forrige årsmøte har styret og utvalgene bestått av følgende personer: 1.1 STYRET Leder Øybakken, Kjell På valg i 2016 Nestleder Øybakken, Kjell Erik På valg i 2016 Sekretær Fossum, Morten På valg i 2016 Kasserer Bachmann, Jostein På valg i 2015 Leder Fiskeutvalget Belseth, Reidar På valg i 2015 Leder Jaktutvalget Aarstad, Jon På valg i 2016 Leder Jaktskytterutvalget Sørensen, May-Lill På valg i 2016 Leder Ungdomsutvalget Ivaretas av hovedstyret Leder naturvernutvalget: Johansen, Marius På valg i 2015 Varamedlemmer til styret: 1. varamedlem Arnesen, Håkon På valg i varamedlem Øybakken. Tina På valg i FISKEUTVALGET Leder: Belseth, Reidar På valg i 2015 Sekretær: Martinsen, Terje På valg i 2015 Kasserer: Martinsen, Otto På valg i 2016 Varamedlem: Mølster, Magne På valg i JAKTUTVALGET Leder: Aarstad, Jon På valg i 2016 Sekretær: Tveøy, Kari På valg i 2015 Kasserer: Hafel, Sverre På valg i 2016 Varamedlem: Eriksen, Bjørn På valg i JAKTSKYTTERUTVALGET Leder: Sørensen, May-Lill På valg i 2016 Nestleder: Krågsrud, Sindre På valg i 2015 Sekretær: Johansen, Jan Erik På valg i 2016 Kasserer: Flemmen, Mona På valg i 2015 Varamedlem Marka, Kjell På valg i UNGDOMSUTVALGET Legges inn under Hovedstyret og de andre utvalgene. 1.6 REVISORER Bergersen, Per På valg i 2015 Tønnessen, Kjell Syver På valg i VALGKOMITÉ Bergli, Heinrich På valg i 2016 Røine, Magne På valg i 2015 Bøckmann, Erling På valg i MATERIALFORVALTER Håkon Arnesen På valg i ÆRESMEDLEMMER Æresmedlemskap i foreningen er tildelt følgende personer (i alfabetisk orden): Arnesen, Håkon Bækken, Jens Øybakken, Kjell Lappegaard, Olav Fearnley, Thomas With, Hans Ording, Alf

5 MEDLEMMER MED HEDERSMERKE Foreningens hedersmerke er tildelt følgende personer: Bekkedal, Knut Eriksen, Bjarne Haga, Olav Hustad, Sigmund Jensen, Grethe Johansen, Odd Lappegård, Olav Løwer-Nilsen, Per Pettersen, Kjell-Petter Svendsen, Knut Fossum, Arne Lindstad, Dag Einar Lindstad, Per Åge Syversen, Tom Hagen, Lars Bøckmann, Erling Bækken Jens Nord, Ottar Hesselberg, Arne Bekkedal, Mildrid Fossum, Gunvor Åsheim, Martin Eilertsen, Tore Brun, Per Bergersen, Per Mølster, Magne Fossum, Morten 1.11 MEDLEMSOVERSIKT Pr hadde foreningen totalt 690 medlemmer mot 726 i Disse er fordelt på følgende kategorier: Kategori Totalt 2014 Totalt 2013 Totalt 2012 Totalt 2011 Totalt : Hovedmed. m/tids : Barne-/Ungdomsmedlem. m/tidskr : Barne-/Ungdomsmedl. u/tidskr : Pensj./Uføremedl. m/tids : Familiemedlem u/tidsskrift : Sidemedlem u/tidsskrift : Æresmedlem : Direktemedlem : Direktemedlem fiskeklubben Totalt Antallet i tabellen angir aktive (betalte) medlemmer. Søknader om medlemskap blir vurdert og behandlet i overensstemmelse med vedtektenes MEDLEMSMØTER Det er i 2014 holdt 2 medlemsmøter: 19. mars Årsmøte 3. desember Julemøte på Varpe med premieutdeling v/styret 2 FISKEUTVALGETS DEL AV ÅRSBERETNINGEN 2.1 MØTER Fiskegruppa har i år hatt fire møter. Vi har hatt besøk av RFA i et av møtene hvor det ble gjennomgått hvilke planer RFA hadde for året Etter dette har fiskegruppa i samarbeid med RFA gjennomført følgende: Prøvefiske, tatt vannprøver og sparkeprøver. Det er også utført el-fiske for telling av fisk/årsklasser. Pr. nå foreligger ikke de offisielle svarene da det er en stor jobb og analysere dette. Ut i fra det som fremkom under disse prøvene ser det imidlertid meget bra ut. Fiskegruppa vil følge opp dette. 2.2 ARBEIDSLAG Arbeidslagene fungerer fint. 2.3 ØREKYTE Utfisking av ørekyte går sin gang. Dette er fortsatt, i enkelte vann, et problem. Det ble i 2014 fisket ut +/ kyter. 2.4 BEKKERYDDING Dette arbeidet fortsetter, og vi har arbeidet med dette over flere kvelder. Oppfordrer alle lag til å bidra her. Bekkerydding betyr ikke at bekkene skal renses for alt av trær, stein og busker. Det må være slik at fisken finner naturlig skjul når de står på bekken

6 STAMFISKE Det ble i høst fanget mye gyteklar fisk i bekkene. Arbeidet utføres ved at vi stenger bekkene med håver og jager fiskene nedover bekken med el-apparat. Veldig artig og jobbe med. Hvis flere ønsker å være med på dette, ta kontakt med oss. Dette medførte at vi i år fikk levert ca. 1 liter rogn og melke til klekkeriet på Bjørkelangen. 2.6 FISKEUTSETT Som en følge av pkt. 4 får vi tilbake utsettingsklar fisk fra klekkeriet. I år (2014) ble det i september satt ut somrig fisk i åsen. Utsetting av fisk 2015: Dette vil også i 2015 bli gjort på høsten. Det er bestilt 700 stk. 2-somrig fisk. Datoen for dette er satt til den 19. september. 2.7 FISKESOMMER Fra NJFF fikk vi i år utdelt 6 sett med fluestenger og 16 sett haspelutstyr*. Dette ble brukt ved årets Råsjødager. Fiskegruppa bidro her med fluekasterkurs, kurs i praktisk meitefiske og vi hadde egen stand med fluebinding. Disse aktivitetene var meget populære. Fiskegruppa mottok i 2014 fra NJFF kr ,- til bruk til forskjellige aktiviteter. *Vi betalte for halvparten selv. Gjelder haspel. 2.8 KONKURRANSER Som tidligere år er det avholdt fiskekonkurranser. Klubbmesterskap Isfiske: Ikke avholdt p.g.a dårlige isforhold Klubbmesterskap Meite: Senior Veteran Dame 1 Ivar Romedal 1 Reidar Belseth 1 Laila Mølster 2 Morten Fossum 2 Magne Mølster 3 Terje Martinsen 3 Rolf Pedersen Størst fisk: Ørret 460g Fanget av: Rolf Pedersen Klubbmester og Årets fisker gikk til: Blir ikke utdelt som følge av isforhold. Dette er sammenlagt av isfiske/meite. Vi kan gjerne ta i mot enda flere deltagere til disse konkurransene. 2.9 FISKEKORT Prisene for fiskekort har i 2013 vært: RFA kortet Kr Døgnkort Kr 50.- Familiefiskekort Kr SLUTTBEMERKNINGER Vi takker alle som har jobbet for fisken i Vi vil også takke Fylkesmannen, RFA og Thomas Fearnley for samarbeidet og økonomisk støtte. Nittedal kommune skuffet oss igjen ved å ikke bidra noe økonomisk. Reidar Belseth Leder fiskeutvalget

7 3 JAKTUTVALGETS DEL AV ÅRSBERETNINGEN JAKTSTI 2014 Konkurransen ble avviklet lørdag 14. juni på Varpet. I tradisjon med tidligere år, ble konkurransen gjennomført i samarbeid med Norsk Harehund Klubb som avviklet sitt klubbmesterskap. Løypen er meget variert og byr på en rekke forskjellige og krevende skuddsituasjoner. Konkurransen har mye til felles med praktisk jakt og mange flere småviltjegere bør benytte denne muligheten til trening. Plassering Navn Kl NHSJFF HHK Poengsum 1D Marie Eng D x 33 1J Kristoffer Sundtveten J x x 77 2J Bjørnar Bjørkevoll J x x 63 Markus 3J Slommerud J x 58 4J Erlend Rudi J x x 51 5J Henrik Johnsen J x x 48 1S Bjørn Eriksen S x x 76 2S Jesper Pettersen S x 60 3S Per Einar Johnsen S x 57 4S Thorbjørn Eng S x 57 5S Kjetil Fuskeland S x 53 6S Gjert Sundtveten S x x 50 Dag Inge 7S Bjørkevoll S x x 49 8S Hans Chr. Hauge S x 39 9S Per Kristiansen S x 38 10S Christer Bosse S x 33 11S Kjell Marka S x x 30 1V Jon Aarstad V x 68 2V Johan Hunæs V x 61 3V Kåre Haug V x x REVEJAKT Revejakten for 2013 ga følgende resultat: Bjørn Eriksen Kristoffer Sundtveten Henrik Johnsen Område 2: Åsmarka: 4 stk. 6 stk. 5 stk. 6 stk. 1 stk. 3.3 JAKTHUNDUTSTILLINGEN 21. JUNI 2014 Utstillingen ble arrangert på Varpe. Det var totalt 86 påmeldte hunder. Dommere: Per Kristian Andersen dømte elghunder Trygve Heyerdahl dømte stående fuglehunder

8 - 8 - Rasevinnerne: Jãmthund, tispe NV-13 NJV-13 Tuike Salon Garita FI44553/12, Rønaas, Nils Sverre, Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BTK BIR Norsk Elghund Grå, hannhund N FI UCH FI JCH Kosselon Hiski FI28398/09, Stenberg, Tron, Exc CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR Engelsk setter, tispe NV Bekkensetra s Tiny 19733/04, Albech, Hilde og Knut, Exc.BK 1.BKK CK 1.BTK BIR Gordon setter, tispe Askeskogens Aura NO32303/12, Bratland, Janne, Exc. AK 1.AKK CK 1.BTK BIR Pointer, tispe Bjønroas Qvanta NO39373/09, Ording, Birgit, Exc. AK 1.AKK CK 1.BTK BIR Vorstehhund Strihåret, hannhund Tareskogens Jago NO51645/09, Huuse, Heidi Og Terje, Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR 3.4 HAREHUNDPRØVEN / gikk Nittedals prøven med kjemperesultater. 100% premiering Det var innlagt klubbkamp mot Värmland Støvarklubb. Kampen vant Värmland overlegent med 23 p mot 12 til Norsk kp, 1EP. Dunker. Sundtoppen`s Rita. Bjørn Eriksen kp, 1EP. Schiller. SE UCH SE JCH Kronefjällets Nelli. Ragnar Erikson kp, 1EP. Finsk Støver. Edsvallens Rappi. Jan Klevestedt kp, 1EP. Finsk Støver. SE JCH Belger Du Nord Edvin. Birgitta Johansson kp, 1EP. Hamilton. RR SE UCH SE JCH Nybackas Nicke. Gösta Green kp, 2EP. Finsk Støver. Hb Birk. Arnulf Fornes kp, 2EP. Finsk Støver. Utanmyra Paavo. Øystein Frorud kp, 2EP. Finsk Støver. N UCH Finnelias Lydin. Gjert Sundtveten kp, 3EP. Finsk Støver. N UCH Fb Toska. Tom Espen Trangsrud kp. 3EP. Hygen. Hera Av Holmerud. Karl Ole Solberg 3.5 HUNDETRENINGSOMRÅDE NESGUTU GÅRD 2014 (1 APRIL TIL UT JULI MÅNED) Treningsområdet administreres nå av Stig Skottun. 3.6 JAKTKORT ÅSMARKA Totalt er det solgt 26 kort inkludert 2 treningskort. Antall rådyrkort: Antall harekort: Antall kort fugl: 9 stk 13 stk 9 stk 3.7 JAKTSTATISTIKK ÅSMARKA Som det fremgår av fangstoppgavene, er det for sesongen 2014 felt: Art / / /11 Tiur Røy Orrhane Orrhøne Jerpe Ender Hare Rugde Rådyr Bever Duer Andre arter

9 - 9 - Til sammen 31 stk vilt i løpet av 153 jaktdager som gir et gjennomsnitt på 0,203 vilt pr jaktdagsverk. For øvrig taler tabellen for seg. Det er ikke meldt om uregelmessigheter i forbindelse med jaktøvelsen denne sesongen. 3.8 ETTERSØK Foreningen har som vanlig avviklet kurs for opplæring av ettersøkshunder. Kurset hadde 8 deltakere, hvorav 6 fra bygda. Vi måtte dessverre si nei til flere som ville delta. Ved våre NKK terminfestede sporprøver har det i 2014 blitt avholdt 17 blodsporprøver og 3 fersksporprøve. 3 hunder med hjemmehørende i bygda ble godkjente ettersøkshunder. Både kurs og prøver er avholdt med våre egne instruktører og dommere. Det planlegges nye prøver og kurs neste år. I følge ettersøksregisterert er det nå 39 stk. godkjente ekvipasjer i bygda. Dette er en økning på 3 hunder, og det er andre året på rad at antallet øker igjen. Det er fortsatt økende gjennomsnittsalder på hundene. At det forsatt utdannes og godkjennes nye ekvipasjer er både positivt og nødvendig. Mange av ekvipasjene i Nittedal tjenestegjør ikke i Nittedal, men blir med jegere utenbygds. Det er derfor vesentlig at de nå blir en jevn etterfylling med nye ekvipasjer. Foreningen har ikke noe eget tilbud om ettersøksring. Etterspørselen så langt er liten og ved behov har kontakt til aktuelle ekvipasjer blitt formidlet. 3.9 HUND/SAU DRESSUR Stedet for aversjonstrening var også i 2014 på Nesgutu. Vi hadde 70 ferdigbehandlede hunder fordelt på 18 kvelder. I og med at vi er så få instruktører så er det vanskelig å få fylt opp listen. Vi trenger derfor flere nye instruktører, dersom noen vil være med. I 2014 hadde vi 5 instruktører JEGERPRØVEN 2014 Avlyst grunnet for få deltagere. 4 JAKTSKYTTERUTVALGETS DEL AV ÅRSBERETNINGEN 4.1 STYRINGSGRUPPEN May-Lill Sørensen leder (representant hovedstyret) Arnold Sørensen Jan Terp Bent Øverhagen Jesper Pettersen Jan Erik Johansen Mona Flemmen kasserer Ottar Nord (vara) Styringsgruppa har hatt møter og arrangert 7 O L stevner og 1 dobbeltrapp stevne i tillegg til klubbmesterskap i Jegertrap, O L trapp, sporting og skeet. Elgbanen var ikke klar til klubbmesterskapet. 4.2 STATUS BANER Skyteanlegget på Varpet består nå av følgende baner regnet fra syd - En instruksjonsbane for hagleskyting - Elgbane (ferdigstilles våren 2015) - Bane 1: Jegertrap - Bane 2: Jegertrap - Bane 3: Olympisk/dobbelltrap Bane 4: Sporting, skeet og autottrap. (Bane anlegget er under oppgradering vil bli automatisert med betalingskort). - En mini hjullaster innkjøpt våren DUGNAD 2014 Vedlikehold: Det har blitt gjennomført flytting av containere og lagt tak mellom container (garasje hjullaster).

10 Vedlikehold av maskiner og klubbhus. Elgbane bygging. Rep klipper. Mottak duer og patroner. Diverse innkjøp kiosk i tillegg kommer daglig vedlikehold for å holde banen og klubbhuset oppe. 4.4 VAKTLAG, DRIFT Det er fire faste vaktlag som deler på å holde banen opp på skytekvelder. Skyting på skeet og sporting har tatt seg opp i år. Det har vært avholdt 5 styremøter og 2 vaktlagsmøter i MØTER Det har vært avholdt flere møter i INSTRUKSJON/UTLEIE Grorud JFF leier banen mandager til jegerprøvekurs skyting. De har leid 11 ganger i I tillegg har vi Løvli Elektriske som fast leietager også på mandager, Nets, og private personer til ren skytekurs eller utdrikningslag, firma events etc. 4.7 KONKURRANSER OL-Trap Senior 1. Agustin Liero 2. Saeed Moradi 3. Arnold Sørensen Junior 1. Simen Terp 2. Adrian Terp Damer 1. May-Lill Engstrøm Sørensen Jegertrap Senior 1. Oddvar Rogneby 2. Christer Bosse 3. Ove Østerhus Junior 1. Bjørnar Bjørkevoll 2. Henrik Meland 3. Markus Slommerud Damer 1. May-Lill Engstrøm Sørensen Sporting Senior 1. Sindre Krågsrud 2. Håkon Østby

11 Thorbjørn Eng Damer 1. Marie Eng Skeet 1. Bent Øverhagen 2. Thorbjørn Eng 3. Jesper Pettersen 5 UNGDOMSUTVALGETS DEL AV ÅRSBERETNINGEN. Året 2014 har preget av at vi har spisset aktiviteten mot en del bestemte arrangementer, og tilnærmet ingen løpende aktivitet for Ungdomsutvalgets vedkommende. Hovedstyret besluttet i 2003 å satse mer på enkeltarrangementer, rettet mot ungdom. Fiskegruppa har i forbindelse med skolestangprosjektet hatt med en del klasser på fisketur, og fått bra respons på dette. I forbindelse med kommunes sommeruke for bygdas barn og ungdom valgte foreningen å trå til med tre skytedager. Det ble svært vellykket. Ellers bør vi ta med oss at vi har fått en fin liten gruppe av unge skyttere på leirduebanen, som både skyter bra og er aktive i miljøet. 6 NATURVERNUTVALGETS DEL AV ÅRSBERETNINGEN Foreningen har i løpet av året ikke vært forelagt miljøsaker av betydning Marius Johansen Naturvernutvalget 7 FELLES DEL AV ÅRSBERETNINGEN 7.1 FAMILIEDAGEN PÅ RAASJØEN Den tradisjonelle familiedagen på Raasjøen ble arrangert søndag 24. august. Været var ikke det helt store denne gang men likevel et brukbart oppmøte tross alt. Vi regner med at det var i overkant 100 besøkende i løpet av dagen. Siden stort sett alle de som faktisk møtte opp var fornøyd, må arrangementet sies å ha vært vellykket. Arrangementet fikk også god omtale i Varingen. Av aktiviteter kan nevnes natursti, stand med knivlaget, musikalsk innslag på trekkspill og sang, samt servering av mat og forfriskninger. Foreningen innser at det er vanskelig å få engasjert mange til å komme seg ut på en slik tur, siden konkurransen med andre aktiviteter i bygda er stor. Vi tar likevel sikte på å utvikle dette arrangementet slik at det i framtiden vil bli et naturlig valg for alle turinteresserte i bygda. 7.2 JAKTOMRÅDER Foreningen disponerer Nittedal kommunes jaktrettigheter i jaktområde 1, 4, 5 og 6, Oslo kommunes jaktrettigheter i område 4 og Dyno Industriers jaktrettigheter i område 5. I tillegg disponerer vi småviltjakt og rådyrjakt i Aasmarka. 7.3 GODT Å VITE OM MEDLEMSKAPET Medlemskap kan du tegne eller endre ved å gå inn på Der finner du også opplysninger om de forskjellige medlemskategorier. Du kan også henvende deg til en som allerede er medlem og få hun eller han til å verve deg. Det gir ververen vervepoeng som kan omsettes i vervepremier. Det er viktig at du selv holder medlemsregisteret oppdater med alle endringer i adresse, telefon og e- post adresse. Dette kan du enkelt gjøre ved å gå inn på side. Hvis du ikke har tilgang til nettet kan du be en med tilgang om å hjelpe deg. Vi oppfordrer alle som har en nettadresse om å registrere denne i medlemsregisteret. Hvis mange gjør det kan vi redusere våre portoutgifter og bedre kontakten mellom forening og medlem.

12 VIRKSOMHETEN GENERELT Det har vært stor aktivitet i de enkelte utvalgene. Det tegner bra for tiden framover. Men vi sliter med å skaffe kandidater til vervene som tillitsvalgte. 7.5 GRASROTANDELEN Fra 1. januar 2009 kan alle som spiller på spill fra Norsk Tipping bestemme at 5% av innsatsen skal gå til det laget eller den foreningen som spilleren bestemmer. Denne andelen av innsatsen kalles Grasrotandelen. Vi oppfordrer alle våre medlemmer, som spiller, om å la Grasrotandelen tilfalle foreningen. Foreningens org. Nr. er Nittedal, den 31. desember 2014 Kjell Øybakken (s) Kjell Erik Øybakken(s) Morten Fossum (s) May-Lill Sørensen (s) Jostein Bachmann (s) Reidar Belseth (s) Jon Aarstad (s) Marius Johansen (s)

13 REGNSKAPER 8.1 FISKEUTVALGETS REGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Sveltihjel 4 300, , , ,50 Fiskestell / Viltstell 2 655, , ,01 Fiskekort / Nøkler , , , ,00 Arrangementer / Kurs , , , ,29 Administrasjon / Diverse , ,80 746, ,97 SUM , , , ,77 Kapital pr. 31/12/ ,82 Under/Overskudd ,12 Overført til Hovedkasse - Kapital pr 31/12/ ,94 Spesifikasjon av kapitalen: Kasse 9 864,20 DnB ,74 Kapital pr 31/12/ ,94 Revidert og funnet i orden 19. februar 2015 Syver Tønnesen (sign) revisor Otto Martinsen (sign) kasserer 8.2 JAKTUTVALGETS REGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Regnskap 2013 Tekst Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Harehundprøven + etterslep , , , , , ,00 Sporkurs 4 700,00 995, , , ,00 624,00 Hund/sau - saueaversjon, 70 stk , , , , , ,25 Jakthundutstilling , , , , , ,29 Jaktsti/Figurjakt 2 250, , , , ,00 200,00 Viltstell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sleppområde hund , , , , , ,00 Jakt OKS Felt 4 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Telefon/porto/kontorrekvisita 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Renter/bankgebyrer 165,45 64,00 100,00 70,00 133,10 52,00 Valpeshow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporprøve 7 000, , , , , ,00 Premier 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Kostnad klubbhus-varpe 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Jegerprøven 0,00 786, ,00 809, ,00 764,00 Diverse 1 065, ,20 0, ,00 0, , , , , , ,54

14 ,10 Overskudd/underskudd , , , , , , , , ,10 Balanse Kapital 1/ , ,13 Overskudd/underskudd , , Kapital pr. 31/ ,03 017,69 Som fordeler seg slik Bankkonto , ,69 Kasse hund/sau 0,00 200,00 Kasse, harehundprøven ,00 0,00 Kasse, kasserer 4 742, , ,03 017,69 Rotnes, 31/ Kasserer Sverre Hafel Revisor 8.3 JAKTSKYTTERUTVALGETS REGNSKAP 2014 Inntekter Utgifter Patroner , ,00 Leirduer , ,80 Kiosk , ,60 Vedlikehold 0, ,19 Nybygging(større rehab) 0, ,00 Adm.kost.tlf,porto,geb.kort.. 0, ,55 Opplæring 7 500,00 0,00 Diverse driftskostn , ,45 Diverse elgb.baneleie.prem ,00 0,00 Startskontigent 0,00 0,00 Beholdning , , ,59 Endring av balansen ,00 Driftsresultat , , , JEGERPRØVENS REGNSKAP 2014 Ingen jegerprøve i Jegerprøvens regnskap vil i framtiden være en del av jaktutvalgets regnskap. 8.5 HOVEDKASSENS REGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Regnskap 2013 Tekst Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter

15 Medlemskontingent/tilskudd , , ,00 0, , ,00 Medlemsinfo 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Familiedagen 0, , , , , ,90 Medlemsmøter 0, ,20 0, ,00 0, ,00 Adm. Kostnader 0, ,63 0, ,00 0, ,50 Reiser/møter 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Renter/kostn ,29 48, ,00 0, ,82 89,00 Drift/investeringer Varpet 7 541, ,87 0, ,00 0, ,25 Jaktkort , , , , , ,00 Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,65 Overskudd/underskudd , , , , , , , , ,25 Balanse Kapital 1/ , ,81 Overskudd/underskudd , ,60 Overført fra Jegerprøven 0,00 0,00 Overført fra Fiskeutvalget 0,00 0,00 Overført fra Jaktskytterutvalget 0,00 0,00 Kapital pr. 31/ , ,41 Som fordeler seg slik , , , , , , , ,41 Åneby Kasserer Jostein Bachmann Revisor Kjell Syver Tønnesen Regnskapstallene for jaktskytterutvalget mangler. Det totale regnskapet er derfor ikke komplett. 8.6 FORENINGENS TOTALE KAPITAL VED ÅRETS SLUTT: Foreningens totale kapital ved årets slutt Samlet kapital Kapital Resultat Overført i Kapital Resultat Overført i Endring i resultat Hovedkassa , ,03 0, , ,60 0, ,63 Fiskeutvalg , ,12 0, , , ,66 Jaktutvalg , ,34 0, , , ,22 Jegerprøve avviklet i ,00 0,00 0,00 0,00 Jakskytterutvalget , ,33 0, , , , , ,10 0, , ,47 0, ,37

16 BUDSJETTER 9.1 BUDSJETT FISKEUTVALGET 2015 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Sveltihjel - - Fiskestell ,00 Fiskekort / Nøkler , ,00 Arrangementer / Kurs 5 000, ,00 Administrasjon / Diverse ,00 SUM , ,00 Overskudd 9 000, BUDSJETT JAKTUTVALGET 2015 Budsjett 2015 Tekst Inntekter Utgifter Harehundprøven + etterslep , ,00 Sporkurs 5 000, ,00 Hund/sau - saueaversjon, 70 stk , ,00 Jakthundutstilling , ,00 Jaktsti/Figurjakt 2 300, ,00 Viltstell 0,00 0,00 Sleppområde hund , ,00 Jakt OKS Felt 4 0,00 0,00 Telefon/porto/kontorrekvisita 0, ,00 Renter/bankgebyrer 100,00 70,00 Valpeshow 0,00 0,00 Sporprøve 6 000, ,00 Premier 0, ,00 Kostnad klubbhus-varpe 0, ,00 Jegerprøven ,00 809,50 Diverse 0, , , ,50 Overskudd/underskudd , BUDSJETT JAKTSKYTTERUTVALGET 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Patroner , , , , , ,00 Leirduer , , , , , ,00 Kiosk , , , , , ,33 Vedlikehold , , ,00 Investering , , Adm.kost.tlf,porto,geb.kort , , , , ,73 Opplæring , , , ,00 - Diverse driftskostn , , , , , ,10 Diverse elgb.baneleie.prem , , , ,00 -

17 Startskontigent , , , ,00 Beholdning , , , , , , , , ,16 Endring av balansen , , ,00 Driftsresultat , , , , , , , , ,01 Balanse Kapital , , ,76 Driftsresultat , , ,85 Reduksjon av balansen , , ,88 Kapitalt , , ,73 Som fordeler seg slik Konto , , ,73 Kasse 0,00 0,00 0,00 Varebeholdning , , , , , , BUDSJETT JEGERPRØVEN 2015 Det føres ikke eget budsjett for jegerprøven. Dette blir for ettertiden slått sammen med jaktutvalget. 9.5 BUDSJETT HOVEDKASSEN 2015 Budsjett Hovedkassa 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Medlemskontingent/tilskudd ,00 0, , ,00 Medlemsinfo 0, ,00 0, ,00 Familiedagen 5 000, ,00 0, ,40 Medlemsmøter 0, ,00 0, ,20 Adm.kostnader 0, ,00 0, ,63 Reiser/møter 0, ,00 0, ,00 Drift/investering Varpe 0, , , ,87 Jaktkort Aasmarka , , , ,00 Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 Renter/kostn ,00 0, ,29 48, , , , ,10 Overskudd/underskudd , , BUDSJETTERT KAPITAL VED SLUTTEN AV ÅR 2015 Foreningens samlede Kapital Budsjettert Budsjettert Kapital Budsjett Overførsler Hovedkassa , ,00 0, ,38 Fiskeutvalg , ,00 0, ,94 Jaktutvalg , ,50 0, ,53 Jegerprøve aviklet i ,00 0,00 0,00 0,00 Jakskytterutvalget , ,00 0, , , ,50 0, ,25

18 Arbeidsprogram 2015 Styret ser det som sin hovedoppgave å følge retningslinjer som er lagt opp av hovedorganisasjonen nemlig å sikre og styrke allmennhetens adgang til jakt, fiske og friluftsliv. Dette kan vi bidra til ved å: A. Videreføre arbeidet med sikker og human jakt- og fiskeutøvelse, herunder ha et høyt aktivitetsnivå innenfor jegerprøven, jakthundarbeid, opplæring innen jaktledelse, skyteopplæring med mer og aktiviteter på fiskesiden med vekt på fisketurer og annen kursvirksomhet rettet mot barn og ungdom. B. Forsøke å trekke våre ungdomsmedlemmer sterkere inn i aktivitetene i de forskjellige utvalgene. Synliggjøre oss for de lokale skolene og markedsføre våre tilbud. C. Prioritere kursing, skolering og etterutdanning av tillitsvalgte. Få flere mennesker aktivt med i dette arbeidet ved å motivere til deltagelse på kurs, samlinger og møter. D. Være med å sikre produksjonsgrunnlaget ved aktivt vilt- og fiskestell, og da i særlig grad naturens egen evne til å produsere vilt og fisk. E. Trekke flere pensjonister inn i foreningens arbeid og utnytte den kompetanse og erfaring disse sitter inne med. F. Øke enkeltmedlemmenes og foreningens miljøengasjement. Være med å bekjempe naturinngrep som reduserer naturens egen evne til produksjon av vilt og fisk og dens verdi som kilde til økt trivsel og rekreasjon. G. Bekjentgjøre medlemsfordeler samt profilere foreningen ved å ha arrangement på den etter hvert så populære familiedagen på Råsjøen. H. Fortsette arbeidet med å sikre medlemmene jakt- og fiskemuligheter.

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 24. UTGAVE Opplag 1000 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 24. UTGAVE Opplag 1000 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2011 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 24. UTGAVE Opplag 1000 2 Foreningens medlemmer får ved fremvisning av medlemskort

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden:

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden: www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2013 Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening Årsmelding 2014 Verdal Jeger- og Fiskeforening Innhold: Årsmelding fra Leder Hovedstyret 2014 Årsmøte Valgkomiteens forslag 2015 Årsmelding fra Elveutvalget Årsmelding fra Studieutvalget Årsmelding fra

Detaljer

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Aktivitetskalender 2015 side 11 Lederens hjørne Da er nok et

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag

KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag 27. årgang Nr. 1-2013 Årsmøte 2012 Onsdag 13. februar kl 19:30 på Skytterhuset Vel møtt! Lederen har ordet 2012 har på nytt vært ett aktivt år for Opdal Jæger-& Fiskarlag.

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING

Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Redaktør: Heidi Aasen Kverndalen Frank V. Andersen Styret Innhold Formann har ordet..........................side 3 Innkalling til årsmøte........................side

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og

Detaljer

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 Jakt og fiskenytt nr 1 2015 På veg over Gåssandvatnet til hjortejakt i Stokkedalen For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 vera betalt. Sakliste: 1.

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

Stange og Romedal skytterlag

Stange og Romedal skytterlag Stange og Romedal skytterlag Årsberetning 2011 Styresammensetning Leder Nestleder Kasserer Leder ungdom Sekretær Lars Standerholen Fride Berg Standerholen Rune Tangen Torill Engevoll Bjørn Oustad Arbeidsfordeling

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 Vi ønsker alle våre lesere et Godt Nyttår! GULL TIL GJERDRUM 16 KVEITE OG 14 LAKS ALT DU LURER PÅ OM JAKT I GJERDRUM OVERRASKENDE

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 INNKALLING ÅRSMØTE Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 Dato: Torsdag 5. mars 2015 kl. 18:00 Sted: Kantina Rishaughallen, Haakon VII gt. 23, Lade Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2.

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

God jul & godt nytt år!

God jul & godt nytt år! Nr. 4 Desember 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul & godt nytt år! Lederen har ordet Ja, så er vi der igjen,

Detaljer

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Styret har bestått av følgende Formann: Bjørn Breen Nestformann: Kjell Disenbroen Kasserer: Hans Jørgen Lien Sekretær: Ulv Skafle Styremedlem: Bjarne

Detaljer