Magalaupet Xtrem- Camp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magalaupet Xtrem- Camp"

Transkript

1 Magalaupet Xtrem- Camp 2

2 Forarbeid til masteroppgave i arkitektur ved NTNU høsten 2010 Johan Gangås Veileder: Ole Møystad Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

3 Bakgrunn for oppgaven Oppgaveformulering Introduksjon til Magalaupet Virksomhetsprogram Program for Xtrem-Campen Program for rasteplassprosjektet Funksjonsskjema Referanser: Juvet Landskapshotell Referanser: Prekestolen Basecamp Aktuelle aktiviteter Potensielle brukere Metode Innlevert materiale Fremdriftsplan Inspirasjonskilder Side 3 Side 4 Side 5 Side 9 Side 10 Side 13 Side 15 Side 17 Side 18 Side 19 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 27

4 Bakgrunn for oppgaven To ganger i den senere tid har jeg hatt gleden av å kunne besøke Magalaupet. Stedet er fantastisk på mange måter! Det er et sted man kan utfordre sine egne grenser. Selve spranget over Magalaupet er vesentlig kortere enn det velkjente Ridderspranget. Likevel er det nók bare å høre lyden av Driva for å bli usikker på sitt eget mot. Blikket suges automatisk ned i de frådende vannmassene og frykten for menneskelig svikt melder seg ufrivillig hos de fleste. Det er denne frykten for egen svikt og den gode mestringsfølelsen ved å overvinne denne sin egen frykt jeg ønsker å legge til rette for ved å prosjektere et aktivitetssenter i tilknytning til området rundt Magalaupet. 3

5 Oppgaveformulering Prosjektere en rasteplass og et overnattings- og aktivitets-senter i tilknytning til elvejelet Magalaupet sør for Oppdal. 4

6 Introduksjon til Magalaupet Magalaupet ligger noen steinkast fra E6 og Dovrebanen ved Engan i Drivdalen 12.5 km sør for Oppdal sentrum. Følg skilting fra hovedveien. Magalaupet eller Måggålaupet er et nesten 100 meter langt, sikksakkformet, elvegjel i elva Driva. Gjelet består av en rekke store, sammenlenkede jettegryter som elva Driva har gravd ut etter siste istid. Fjellet består av hard øyegneis. Gneisens vridde former understreker stedets villskap. Dybden er anslått til ca 10 meter på det dypeste. 5

7 Snittskisse av elvegjelet 6

8 Oppdal 12 km Driva Engan gård E6 Dovrebanen Magalaupet meter

9 Sunndalsøra Oppdal Engan n ale ivd Å Dr alen tsd mo Snøhetta Hjerkinn Dovrefjell Folldal Dombås Alvdal 8

10 Virksomhetsprogram Magalaupet Xtrem-Camp har en todelt virksonhet. Den ene knytter seg til det å ta imot korttidsgjester til Magalaupet som severdighet. Den andre går ut på å være et senter som legger til rette for aktiviteter i tilknytning til elva Driva, samt tilbyr overnatting. Rasteplassprosjekt Aktivitets- og overnattingssenter 9

11 Program for Xtrem-Campen Utomhus: Ut e k j ø k k e n: Tilrettelagte spiseplasser ute i nærheten av hyttene. Det kan være bålplass/grillplass og/eller enkel benk med låsbart skap som inneholder utlånsutstyr som primus etc. Betjenes med samme nøkkel som til hyttene. Pa r k e r i n g: Denne er felles med besøksparkering til Magalaupet. (Se Program for rasteplass.) Ut s t y r s b o d: En utendørs utstyrsbod for større enheter som elvekajakker etc. Det kan være aktuelt med to boder, en ved parkeringsplassen og en ved elva. Den ved elva brukes i direkte tilknytning til aktiviteter som foregår på stedet. Den ved parkeringsplassen benyttes ved behov for transport til andre steder av elva. Arealbehovet avhenger av hvilket utstyr og mengde utstyr. 10

12 innomhus: Ka f e t e r i a: Selvbetjeningsareal og spiseplasser til personer. Uteplasser kommer i tillegg. Kj ø k k e n: Tilberedningrom, kjølerom, avfallsrom, oppvaskrom, tørrvarelager, vaskerom, vare-mottak og lager. Ut s t y r s b o d: I tilknytning til resepsjon med tanke på utleie av mindre enheter som hjelmer etc. Sa n i t æ r a n l e g g: Garderober og dusj. Tiltenkt besøkende til Xtrem-Campen. WC plasseres i tilknytning til garderobene. Ov e r n at t i n g: Selvstendige hytter med toalett. Det skal være plass til 2-6 personer i hver hytte. Hyttene plasseres som selvstendige enheter i terrenget. 5-7 hytter. Flere kan bygges ved behov. Det skal også legges til rette for andre overnattingsmuligheter. Det kan 11

13 være alt fra lavvo til mer ekstreme enheter som for eksempel henger langs en fjellvegg over elva eller fra et tre. Dr i f t: Resepsjon. Administrasjonskontor. Vaskerom og bøttekott. Bestyrerbolig. Ku r s r o m: Tilrettelagt for bruk av AV-utstyr. Brukes først og fremst til kursing i sikkerhet knyttet til elveaktivitetene, men kan også benyttes av de besøkende. Det skal være plass til grupper på personer. Et lite lager bør være tilknyttet dette rommet. 12

14 Program for rasteplassprosjektet P Utomhus: Pa r k e r i n g: Skal kunne ta imot korttidsgjester til Magalaupet. Parkeringsplassen skal også kombineres også med parkering til Magalaupet Xtrem-Camp. Kapasitet: Tre busser og 20 biler. Parkeringsplassen må kunne utvides på sikt ved behov. In f o r m a s j o n s tav l e r: Skal orientere om Driva/Magalaupet og om Xtrem-Campen (I kart og tekst). Plassering: ved parkeringsplass. Ra s t e p l a s s e r: Tiltenkt korttidsbesøkende til Magalaupet. Sø p p e l h å n d t e r i n g: Plasseres ved hver enkelt rasteplass og ved informasjonstavlene (skjult beholder under bakken). Trassé t i l Ma g a l a u p e t: Det skal legges til rette for en enkel trassé ned til Magalaupet. 13

15 Denne skal også være farbar for rullestolbrukere om det lar seg gjøre på en fornuftig måte. Si k r i n g: Skal sikre mot fall/ drukningsulykker ved selve Magalaupet. Vil i hovedsak utgjøre et gjerde ved selve juvet. Bygninger: Ka f e t e r i a/ki o s k: Selvbetjening og betaling i kasse. Kafeteriaen skal deles med de besøkende til Xtrem-Campen og implementeres i Xtrem-Campens bygningskropp. Det skal være plass til mellom 30 og 40 gjester totalt. WC To a l e t t e r: Tre toaletter med vask. Dame-, herre- og handicaptoalett. Handicaptoalettet kombineres med stellerom. Plassering av toalettene må vurderes i forhold til eventuell sambruk med Xtrem-Campen. 14

16 Funksjonsskjema Sov 5-7 stk hytter Sov Opphold Sov Utekjøk. Utekjøk. Parkering WC Dame WC Herre HCWC Rasteplass Rasteplass Rasteplass Rasteplass WC Utstyrsbod ved elva Utstyrsbod Rasteplass 15

17 Varemottak og lager Kursrom Lager Tørrvarelager Garderober Dusj Kjølerom Kjøkken/ tilberedning Servering Spiserom Vestibyle Toaletter Vaskerom Avfallsrom Oppvask Uteservering/ rasteplasser Resepsjon Adm.kontor Utstyrsbod Bestyrerbolig 16

18 Referanser: Juvet Landskapshotell Juvet landskapshotell har inspirert meg mye med sine enkle former og konstruksjon og nøkterne materialbruk. Sju hotellrom er plassert som selvstendige enheter i terrenget. En til to veggflater åpner opp for den spektakulære utsikten. Interiøret er mørkt for ikke å ta oppmerksomheten bort fra det stadig skiftende naturbildet. Det er dette naturbildet som setter preg på hvert enkelt hotellrom som ellers er ganske like i plan. Mitt ønske er å kunne bringe noe av denne elegansen inn i Magalaupet Xtrem-Camp. 17

19 Referanser: Prekestolen Basecamp Prekestolen Basecamp er en camp i tilknytning til Prekestolhytta med alternative overnattingsmuligheter. Her kan man overnatte i bikubeaktige enheter i trærne (trecamp), eller på køyer av sikkerhetsnett i ulike høyder i en lettkonstruksjon på en hylle oppe i fjellveggen (fjellcamp), eller i hengekøyer på en overbygd brygge nede ved vannet (vanncamp). Magalaupet innbyr til å utfordre de konvensjonelle måtene å overnatte på og dette er noe av det jeg ønsker å arbeide med i Magalaupet Xtrem-Camp. 18

20 Aktuelle aktiviteter Pa d l i n g Strekningen fra Kongsvold til Magalaupet inneholder mye vakker padling og anbefales på det varmeste av ekspertene. Strekningen er dog litt lang og bør kanskje deles opp litt. Man må også påregne noe bæring på enkelte partier avhengig av om vannføringen er stor nok. Strykene varierer fra grad 1-5. Det anbefales forøvrig å forlate elva i god tid(!) før Magalaupet. Ju v i n g Juving eller juv-vandring er en fri 19

21 lek i ekstreme omgivelser der målet er å strekke personlige grenser på en kontrollert måte. Leken kan bestå av å klatre i juv, rapellere ned fosser, hoppe fra høye berghyller ned i dype vannkulper, skli med elva osv. Det er bare fantasien og sikkerheten som setter grenser. Nødvendig utstyr er hjelm, redningsvest, våtdrakt, sko, hansker og klatresele. Dette er en aktivitet som egner seg godt i området rundt Magalaupet. Elv e b r e t t Lek med elvebrett består i å surfe 20

22 på bølger eller la seg drive med strømmen nedover elva via stryk og kulper. Målet er å bli ett med elva og utnytte potensialet i strømmen til å la seg lede dit man vil og tør. Nødvendig utstyr er våtdrakt, hansker, hjelm, redningsvest, svømmeføtter og elvebrett. Ta u b a n e Dette kan være en selvstendig aktivitet, men kan også inngå som en del av aktiviteten juving. Et potensielt egnet sted er over den store kulpen nedenfor Magalaupet. Aktiviteten krever planlegging og tilrettelegging. 21

23 Potensielle brukere Brukerne av Xtrem-Campen kan være mange. Noen aktiviteter krever større grad av erfaring. Andre er mer egnet for nybegynnere. Det er også mulig å avpasse vanskelighetsgraden. Med dyktige ledere og god opplæring i sikkerhet er det derfor lett å se for seg følgende aktuelle grupper: - Skoleklasser - Bedrifter - Organisasjoner - Vennegjenger - Turister - Utdrikningslag etc. 22

24 Metode Jeg vil undersøke hvilke aktiviteter elva Driva muliggjør og la disse være med å programmere hvilke støttefunksjoner jeg trenger i form av bygninger og utstyr etc. Videre ønsker jeg å erfare de nære omgivelsene rundt Magalaupet på en slik måte at de lar meg fornemme hva som er stedets karaktér og topografi. Målet er at stedets karaktér og topografi skal kunne gi klare føringer for plassering og fysisk formgivning. Det videre arbeidet vil i hovedsak bestå av skissering på papir og pc, samt modellbygging. Målet er at en stadig gjentagelse av disse øvelsene skal føre til at prosjektet etterhvert utkrystalliserer seg og blir et velfungerende prosjekt som gagner stedet og de besøkende. 23

25 Innlevert materiale Oppgaven vektes ca 40/60 mellom rasteplassprosjektet (1) og Xtrem-Campen (2). 1 og 2: Prosjektbeskrivelse, presentasjon av stedet, situasjonsplan og situasjonssnitt. Gjerne også situasjonsmodell. Foto etc. 1: Illustrasjon av felles adkomstplass/uteplass med parkering og wc. Illustrasjon/aksonometri av rasteplass(er). Tegninger (plan og snitt) av wc-anlegg. Snittmodell av juvet. Illustrasjoner av sikringstiltak ved juvet. Etc. 2: Planer, snitt og fasader av Xtrem-Camp-Senteret. Detaljtegninger. Planer og snitt av hytter. Detaljtegninger. Illustrasjoner av alternative overnattingsmuligheter. Tegninger av utekjøkkenløsning og utstyrsboder. Etc. 24

26 Fremdriftsplan Forarbeid til diplomen Innlevering av forarbeid Diplomgjennomganger Besøke Magalaupet Tomteanalyse Programmering Konseptutforming Konstruksjon og material Skisseprosjekt

27 Midtsemestergjennomgang 1. des Prosjektering Juleferie Prosjektering Innlevering av justert forarbeid Presentasjon Innlevering av masteroppgave

28 Inspirasjonskilder

Årestua på Hogevarde. Melis:Ragnhild og Sigrid

Årestua på Hogevarde. Melis:Ragnhild og Sigrid Årestua på Hogevarde l Melis:Ragnhild og Sigrid 01 TOMT:KRINGLEÅSEN Tomta Solfylt uteplass Utsikten 2 3 02 VIKTIGE SPORSMÅL l Mens vi var på Høgevarde kom vi fram til noen punkter vi ville legge vekt på

Detaljer

Evaluering etter idekonkurranse

Evaluering etter idekonkurranse Evaluering etter idekonkurranse Jardar IL mottok forslag til nytt klubbhus og barnehage fra alle de tre inbudte arkitektkontorene, Egg arkitekter, 3xBiong arkitkekter og Landsbyarkitektene. Alle tre prosjektene

Detaljer

Valg av tomt. Undring. Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund

Valg av tomt. Undring. Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund Valg av tomt Undring Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund 1 Undring / Valg av tomt / Innhold Innhold Situasjon og premisser s. 5 Romprogram s. 7 Alternativ tomt:

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Samlokalisering av nødetater

Samlokalisering av nødetater Samlokalisering av nødetater Romprogram og programillustrasjon Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 PROSJEKTORIENTERING 2 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Å leve med narkotika. - et sted å være for narkomane i Oslo. Forarbeid til diplom våren -12 Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard

Å leve med narkotika. - et sted å være for narkomane i Oslo. Forarbeid til diplom våren -12 Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard Å leve med narkotika - et sted å være for narkomane i Oslo Forarbeid til diplom våren -12 Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard Underveis i prosessen av prosjekteringen har det fremkommet noen

Detaljer

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli. Forord Da E134 fra Hegstad til Damåsen ble åpnet i 2002, ble vegen gjennom Fiskum avlastet for trafikk. Det var også satt av penger til opprustning av det avlastede vegnettet, men arbeidet med å planlegge

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S Forfattet i 2003 av Graeme Carter fra Bergen Trial Team og Ivar Larsen fra Nesodden Trial Klubb. Andre utgave i 2005 er redigert av Graeme Carter. Tredje utgave i 2007 er redigert

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

2013A. Velkommen til Drageid leirskole Sætervik i Osen

2013A. Velkommen til Drageid leirskole Sætervik i Osen 2013A Velkommen til Drageid leirskole Sætervik i Osen 2 INNHOLD Forord... 3 Drageid leirskole... 4 Sted og beliggenhet... 4 Natur... 4 Vegetasjon... 4 Dyreliv... 4 Historisk miljø... 4 Klima... 5 Leirskoleopplegget...

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Kø til hver en utpost?

Kø til hver en utpost? Kø til hver en utpost? En kvalitativ studie om deltakerperspektiv på ekspedisjonsturisme. Av: Kandidatnummer: 5, Annichen Emilia Andvig Iwarsson Bachelor i friluftsliv ID3-322 Desember 2013 Forord Denne

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

VILLA NYHEIM FORTID - NÅTID - FRAMTID

VILLA NYHEIM FORTID - NÅTID - FRAMTID VILLA NYHEIM FORTID - NÅTID - FRAMTID DOKUMENTASJON OG VIDEREUTVIKLING AV EN VILLA FRA ENGELSKTIDA SOLVEIG BERGSTRØM Dette heftet inneholder elementene fra plansjen, nedskalert. OPPGAVEN Villaen Nyheim

Detaljer

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

Barnehagens fysiske miljø

Barnehagens fysiske miljø Temahefte Utgitt av Barne- og familiedepartementet november 2000, i samarbeid med Husbanken Design: Mike Mills Illustrasjon: Heidi Asdahl Publikasjonsnummer: Q 1011 B Trykk: www.kursiv.no Barnehagens fysiske

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

aktivitetsbarnehage i Trondheim av Kine Djupevåg Fristad

aktivitetsbarnehage i Trondheim av Kine Djupevåg Fristad aktivitetsbarnehage i Trondheim av Kine Djupevåg Fristad I en aktivitetsbarnehage er aktivitetene det bærende strukturelementet i barnas hverdag. Barna har ikke faste baser, men barnehagen består av definerte

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

etablerer.no Veien til egen bedrift

etablerer.no Veien til egen bedrift Veien til egen bedrift Velkommen til skolen Tenk deg en skolebygning. Det er. I denne skolebygningen er det flere rom. Ett av klasserommene tilhører e 2 -skolen. Har du en PC med internettilkobling kan

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer