Høgskolen i Gjøvik Bachelor i Mediedesign Typografi-historie Høst ANTIKVASKRIFTENS VERSALER Malin Milder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Gjøvik Bachelor i Mediedesign Typografi-historie Høst 2007. ANTIKVASKRIFTENS VERSALER Malin Milder"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Bachelor i Mediedesign Typografi-historie Høst 2007 ANTIKVASKRIFTENS VERSALER Malin Milder

2 Oppgavetekst grei ut om ulike teorier og synspunkter gjennom historien om hvordan antikvaskriftens versaler har blitt til og eller bør konstrueres. Inskripsjon hentet fra Museo Nazionale Romano. Foto: Malin Milder, 2007 Innledning En antikvaskrift er en skrift som har kontrast mellom hårstrek og grunnstrek, og som også har seriffer. Antikvaskriftens versaler har vært mye brukt opp gjennom tidene spesielt i Italia og Hellas. Skriften ble da ofte kalt Capitalis monumentalis, fordi den var mye brukt på monumenter. I Museo Nazionale Romano avdeling «Terme di Diocleziano» i Roma, kan man se den største samlingen av inskripsjoner som fremdeles er bevart. Det fins ingen dokumentert informasjon om hvordan antikvaskriften ble til. Gjennom historien har det vært mange forskjellige teorier og synspunkter rundt temaet om antikvaskriftens versaler, både om hvordan de oppsto og om den «rette» måten å konstruere de på. Dette skal jeg gå nærmere inn på i dette essayet. Jeg skal også ta for meg litt av historien rundt de romerske bokstavene. Opprinnelsen til de romerske bokstavene Vi må gå langt tilbake i tid for å finne opprinnelsen til de romerske bokstavene. Man vet at det romerske alfabetet stammer fra det greske, og at grekerne lærte å skrive av fønikerne rundt 8. eller 7. århundre f.kr. Lenge før dette, i Sør-Italia, lærte greske kolonister etruskene å skrive. Det var dermed etruskene som lærte dette videre til romerne. Dette var sannsynligvis i tiden da etruskiske konger regjerte over Roma, fra omkring 616 til 509 f.kr. Det romerske alfabetet hadde 21 bokstaver, men etter en stund tilføyet de Y og Z slik at de kunne brukes i greske låne ord. Historie I det tredje århundre f.kr. begynte man å se en forandring i stil. Det ble nå forskjeller mellom tynne og tykke linjer, C en har en spesiell tegnet ending, og toppen av M en har hint av tykke og tynne strøk. Problemet er at det fins forhåndsvis lite skrift som har overlevd fra den republikanske perioden. Noe av det første vi har funnet er fra byen Pompei. Pompei ble begravd av vulkanen Vesuv 24 august 79 e.kr. På blant annet husveggene kan man se notater påført av en pensel. Det fantes mange forskjellige bokstavtyper der, men alle var versaler. Den viktigste kulturarven vi har fått fra antikken er antikvaskriften (i følge Coldevin 1969 s. 15). Antikken er perioden mellom 700 f.kr og 500 e.kr. Gjennom de første seks århundrene av romerske 1

3 bokstavers eksistens så var ikke steinhoggingen eksepsjonell. Først i starten av den kristne tidsregimet i ca år 0 begynte steinhoggerne å arrangere og utføre bokstavene sine med autoritet og eleganse. (Anderson 1969 s. 46) I høymiddelalderen fra 1100 til 1400 var gotisk skrift veldig utbredt. På slutten av 1200-tallet kunne man se de på blant annet skulpturer av Nicola and Giovanni Pisano i Pisa og Siena (Grey 1986, s. 122). I renesans Italia på begynnelsen av 1400-tallet vokste det frem en ny skrifttype. Humanister som Proggio Bracciolini ( ) ønsket en skrifttype ulik gotisk. Den nye skrifttypen besto av humanistiske minuskler i kombinasjon av de eldre versalene. Slik ble de tradisjonelle versalene gjeninnført. I høyrenessansen i Italia( ) begynte boktrykkerene i Roma å benytte seg av denne skriften som humanistene lagde på 1400-tallet. Tyske og nordiske boktrykkere fortsatte med gotisk skrift i mange år til. Imellomtiden utviklet antikvaskriften seg til å bli den trykkskriften med mange variasjoner, som brukes over hele den vestlige verden i dag. Trajansøylen Trajansøylen er en 42 m høy marmorsøyle som står i Roma. Den ble reist ca. 113 e.kr, som en minnesmerke for keiser Trajans erobringen av Dakia, nåtidens Romania. Nederst på denne søylen er det inskripsjoner. Man pleier å kalle disse bokstavene for prototypen på romerske bokstaver. En kommer ikke utenom Trajan-inskripsjonen hvis man skal studere skrift. Blant annet gjorde Fader Edward Catich ( ) en nøye studie av Trajan-inskripsjonen på slutten av 1930-tallet. Disse bokstavene på Trajansøylen er opphavet til de versalene vi kjenner i dag. ( se Catich 1968; Hochuli 1973) Prosessen Man deler ofte inskripsjonsarbeidet inn i tre deler. Skissering av tekst, overføringen av tekst til steinen, og til sist selve kuttingen. Jean Mallon mener at den første delen er den viktigste, det er også den delen som ikke har satt noen spor (i følge Susini 1973, s. 2). Mallon tror at bokstavene først ble skrevet i vanlig håndskrift, kursive versaler eller små bokstaver. Det var «ordinatoren», altså en person som tegnet de korrekte versalene over på selve steinen. Det fins beviser for at det har eksistert «ordinatorer», en person som lagde layouten, men man har ingen bekreftelser på at denne personen ikke var den samme som personen som steinhoggeren. Trajansøylen i Roma. Reist ca.113. Kilde: se referanser side 7 2

4 Seriffer For å finne antikvaskriftens opprinnelse må man se nærmere på seriffene. Det har vært mange teorier om hvordan disse ble til. En av de mest utbredte teoriene er at seriffene kommer fra steinhoggeren som lagde et merke på toppen og bunnen av bokstavstammen. Dette skulle fungere som et stopptegn, slik at han ikke meislet lenger enn det han skulle. Denne teorien antyder at hoggeren ikke hadde kontroll, men hadde han ikke hatt det så hadde han heller ikke klart å lage disse stoppmerkene. Det fins ingenting som tyder på at denne teorien er korrekt. Det eneste vi vet om seriffens oppstandelse er antakelser man har skrevet om i nyere tid. Fader Edward Catich, som skrev The origin of the serif: brush writing & roman letters (1968), er en av disse forfatterne. Han tror at denne teorien oppsto som en forveksling av trekutting. Når det gjelder trekutting må man ta hensyn til treets retning. Trehoggere lager stoppmerker for at den trestykket man arbeider med ikke skal splitte utenfor ønsket område. Teknikken til steinhogging går ut på at hvert klubbeslag fjerner små pudderaktige partikler av stein. Da er det ikke behov for disse såkalte stoppmerkene, for det er ingenting som trengs å stoppes. Frederic W. Goudy skrev i 1936 (The capitals from the Trajan Column in Rome; i følge Catich 1968, s. 22) at man lagde disse stoppmerkene litt lenger på hver side av bokstavstammen. På flere monumenter og bygninger, for eksempel Trajansøylen, ser man at noen av seriffene er kortere på den ene siden enn på den andre. Hvis Frederic Goudys antakelser var korrekte, så ville seriffene vært like lange på begge sider av stammen. «Guidelines» På flere gamle inskripsjoner kan vi se antydninger til inngraverte linjer over og under bokstavene. Både horisontalt og vertikalt, såkalte «guidelines». Egon Weiss (The Design of lettering 1932; i følge Catich 1968, s. 23) skrev at disse linjene ble risset med en meisel for å avverge overkutting. Vi har nok av bevis på at dette stemmer, men det er ingen grunn til å tro at disse linjene har noe med opphavet til seriffene å gjøre, slik som noen antyder. Seriffene går ofte både over og under linjene, dermed er det usannsynlig at de hadde noen annen hensikt enn å vise håndverkeren hvor han skulle kutte. Her ser man tydelige linjer under og over bokstavene. Denne inskripsjonen er nå på Museo Nazionale Romano i Roma. Foto: Malin Milder, Penn og pensel Det fins forskjellige synspunkter på om inskripsjonene først var tegnet med en penn eller en blyant. Frederic Goudy mente at formen og proporsjonene til bokstavene er slik som penntegnete bokstaver ville vært (i følge Hochuli 1973 s.76). Josh Hochuli (1973) skriver at inskripsjonene må ha blitt noe influerte av pennen, men bokstavene har ikke fått sin form fra dette redskapet. En penn kan man holde i forskjellige vinkler som vil gi ulikt resultat. De romerske 3

5 inskripsjonene har en horisontal linje som er halve bredden til den vertikale. Dette får man ved å holde pennen i vinkel. Blir pennen holdt i en mindre vinkel så blir streken for tynn. Stein har en røft overflate. Det er vanskelig å skrive med penn på stein. Derfor lette man etter et bedre alternativ, noen som lignet på den velkjente pennen, men som ville virke bedre. Man trengte noe som ville fungere på den type struktur, som kunne ta opp mer farge og som kunne skrive bokstaver i stor størrelse, altså en pensel. Derfor mener Catich at penselen er nøkkelen til seriffene. Som han sa: «the use of the brush is the key to the origin of roman serif» Bevegelsen avgjorde hvor lang en seriff vil bli. Han mente at den øverste og den midtre stammen av E en avgjorde hvordan de andre seriffene skulle se ut. De ble lagd like lange. Man kan jo undre seg over hvorfor akkurat denne seriffen ble valgt ut som den beste. W. R. Lethaby skrev i 1906 i Edward Johnstons bok Writing and illuminating and lettering, at bokstavene måtte ha blitt formet av en flat, stiv pensel eller lignende gjenstand. Arrangementet av tykt og tynt og den eksakte formen på kurvene måtte ha blitt lagd av et slikt instrument. Her ser vi da opphavet til antikvaskriftens duolineære linjer. Holder man penselen i en viss vinkel så vil man oppnå den effekten. Man kan jo si at Walter Käch (hythmus und proportion in der schrift 1956) hadde rett da han sa at penselen ga de romerske inskripsjonene deres karakteristiske form (i følge Hochuli 1973). Konstruering av bokstaver I 1460 lagde Felice Feliciano ( ) et alfabet av versabokstaver. Dette er det første kjente eksempelet på publisert teori om konstruksjonen av romerske versaler (Mosley 1964, s.18). Feliciano formet bokstavene ved hjelp av sirkler og kvadrater. Han brukte passer og linjal som hjelpemiddel. Giovanbattista Palatino ( ) er en annen sentral person. Han sto for det samme som Felicianio. Begge mente at bokstaver skulle bli konstruert på et geometrisk grunnlag. Palatinos alfabet hadde en rekke av instruksjoner for hvordan man skulle konstruere bokstavene geometrisk riktig. Barokken oppsto i Roma på slutten av 1500-tallet, og varte til Bygninger i Roma fra denne tiden bærer ofte monumentale skriftinskripsjoner. Et eksempel er fontana di Trevi. Giovanni Lorenzo Bernini ( ) ble valgt av pave Urban VIII til å bygge fontenen, men det var Nicola Salvi som fullførte den i Den høye kvaliteten og likheten til bokstavene på barokk-byggningene førte til den konklusjonen at under pavedømmets «capitale identity» i Roma ble det adoptert et ensartet mønster på innskrevne bokstaver. Arkitekter og bokstavhuggere holdt seg til denne stilen de neste to århundrene. Etter slike geometriske regler tegnet Felice Feliciano og Giovanbattista Palatino. 4

6 På andre halvdel av 1500-tallet begynte Roma å bygges opp igjen etter mangt et nederlag. Man gjenoppbygde blant annet Peterskirken. På 1500-tallet var en ny stil på vei. Man brukte tynnere og mer fleksible penner til å produsere en mer flytende kurve. Giovanni Francesco Cresci, som var en skriver i Vatikanbiblioteket, fikk æren for denne utviklingen. Han skrev Essemplare di più sorti lettere i 1560 og Il perfetto scrittore i 1570 (Mosley 1997 s. 2) Begge manualene hadde alfabeter av gamle romerske versaler og tekst som rådet folk til å øve på frihåndstegning istedenfor å følge geometrisk konstruksjon. Palatino likte dårlig det alternative synet til Cresci. Cresci derimot mente at det ikke var sikkert at romerne hadde konstruert bokstavene ved hjelp av en geometrisk-mekaniske konstruksjonsmetode. Han hadde ikke noe i mot bruk av hjelpemidler, men det måtte være på bokstaver med rette linjer, en perfekt kurve kunne man bare få ved hjelp av øyet. Giovanni Crescis bokstaver var utført med skrå kurver, seriffene var subtile med en avrunding på endene og proporsjonene var smale. Disse versalene var fortsatt i bruk langt ut på 1700-tallet, før man gikk over til en mer moderne fransk og engelsk stil. En av Crescis elever var Luca Horfei. Horfei var designer av inskripsjoner på mange monumenter som var opprettet for pave Sixtus V ( ). I 1590 publiserte han en bok med kopperplateinngraveringer som viste versaler. Et av Luca Horfeis mest kjente verk er en tekst rundt en kuppel i Peterskirken. De romerske bygningene fortsatte å ha den samme type bokstaver gjennom 17., 18. og til og med det 19. århundre. Fontana di Trevi. Foto: Malin Milder, 2007 Avslutning Slike bygninger og monumenter er store turistattraksjoner i dag. Peterskirken, Trajan-søylen og fontana di Trevi er noe alle som drar til Roma har lyst til å få med seg. Hvordan antikvaskriften, som er på disse bygningene, egentlig ble til er det vanskelig å vite, men i denne oppgaven har jeg belyst flere av de teorier og synspunkter som har oppstått i kjølevannet av denne diskusjonen. Det fins mange forskjellig teorier og det eksisterer veldig lite med bevismaterialet, men vi har over inskripsjoner man kan studere. Antikvaskriften vi kjenner i dag er basert på inskripsjoner fra disse gamle bygningene. Vi kan kjenne igjen seriffene og de duolineære linjene. Antikvaskriften er den skrifttypen, med mange variasjoner, som eneråder over den vestlige verden i dag. Som Axel Coldevin skrev i epoker i Europas stilhistorie (1968) «en av de største verdiene vi har fått gjennom arven fra antikken, dette mektige fond av kultur, er den skriften vi leser her», altså antikvaskriften. 5

7 referanser Anderson, D.M., The art of written forms ( New York, 1969) Catich, E.M., The origin of the serif: Brush writing and roman letters (Dawenport, Iowa, 1968) Coldevin, A., Epoker i Europas stilhistorie (1968) Gray, N., A histroy of lettering (Oxford, 1986) Hochuli, J., «Review of E.M. Catich, The origin of the serif». Visible Language, vol 7, no.1 (1973), pp Mosley, J., «Trajan revived», Alphabet, (1964) pp Mosley, J., «The baroque inscriptional letter in Rome», Printing Historical Society Bulletin, no. 43, (1997), pp.1 4 Susini, G., The Roman stonecutter: an introduction to Latin epigraphy (Oxford, 1973) Caplex, Barokken, Trevifontene, Pompei, Antikken: Bilder St.Peter kirken, s_basilica_ Facade,_Rome,_June_2004.jpg/350px-St._Peter s_basilica_facade,_rome,_june_2004.jpg Trajansøylen, Geometrisk metode, 6

antikvaskriftens versaler ann-kristin torgeirsen typografihistorie høsten 2014 13hbmeda

antikvaskriftens versaler ann-kristin torgeirsen typografihistorie høsten 2014 13hbmeda antikvaskriftens versaler ann-kristin torgeirsen typografihistorie høsten 2014 13hbmeda Oppgave: Grei ut om ulike teorier og synspunkter gjennom historien om hvordan antikvaskriftens versaler har blitt

Detaljer

Antikvaskriftens versaler. Rune Simensen, 04hbmeda Typografihistorie Høgskolen i Gjøvik, høsten 2005

Antikvaskriftens versaler. Rune Simensen, 04hbmeda Typografihistorie Høgskolen i Gjøvik, høsten 2005 Antikvaskriftens versaler Rune Simensen, 04hbmeda Typografihistorie Høgskolen i Gjøvik, høsten 2005 Innledning Oppgavetekst Essay (maksimum 5 sider; inkludert inntil 2 sider med illustrasjoner; individuelt):

Detaljer

Antikvaskrifta sine versalar

Antikvaskrifta sine versalar Antikvaskrifta sine versalar IMT 2312 Typografihistorie Haust 2014, IMT, Høgskulen i Gjøvik havard.kvalnes@hig.no Oppgåvetekst Grei ut om ulike teorier og synspunkter gjennom historien om hvordan antikvaskriftens

Detaljer

Versalenes opphav og utvikling

Versalenes opphav og utvikling Versalenes opphav og utvikling Håvard Seljevold Methi, 08HBMEDA Typografihistorie, Essay 2 Bachelor i mediedesign, tredje semester, ved Høgskolen i Gjøvik, høst 2009. Oppgavetekst: Grei ut om ulike teorier

Detaljer

antikvaskr if ten s VERSALER

antikvaskr if ten s VERSALER Grei ut om ulike teorier og synspunkter gjennom historien om hvordan antikvaskriftens versaler har blitt til eller bør konstrueres. antikvaskr if ten s VERSALER et essay av kari dahn 07hbmeda oktober 2008

Detaljer

utviklinga til versalane i Antikvaskrifta

utviklinga til versalane i Antikvaskrifta utviklinga til versalane i Antikvaskrifta Grei ut om ulike teoriar og synspunkt gjennom historia om korleis versalane i antikvaskrifta har blitt til - eller bør konstrueras. Utviklinga til versalane i

Detaljer

EN KORT INNFØRING I ASKRIFT HISTORIKK BOKSTAVOPPBYGGING KLASSIFISERING SKRIFTBLANDING ASSOSIASJON/KOMMUNIKASJON

EN KORT INNFØRING I ASKRIFT HISTORIKK BOKSTAVOPPBYGGING KLASSIFISERING SKRIFTBLANDING ASSOSIASJON/KOMMUNIKASJON EN KORT INNFØRING I ASKRIFT HISTORIKK BOKSTAVOPPBYGGING KLASSIFISERING SKRIFTBLANDING ASSOSIASJON/KOMMUNIKASJON INNLEDNING Skrift handler først og fremst om kommunikasjon. For tusener av år siden risset

Detaljer

grafisk design Forelesning 3, onsdag 20.januar 2016 (12.15-14.00)

grafisk design Forelesning 3, onsdag 20.januar 2016 (12.15-14.00) grafisk design Forelesning 3, onsdag 20.januar 2016 (12.15-14.00) grafisk design verktøy Photoshop, onsdag 20.januar 2016 (14.15-16.00) kap 2 i læreboka A Brief History of Graphic Design kap 2 mål diskutere

Detaljer

IMT2312 Typografihistorie

IMT2312 Typografihistorie IMT2312 Typografihistorie - 2015-2016 Emnekode: IMT2312 Emnenavn: Typografihistorie Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 10 Varighet: Høst Språk: Norsk, alternativt engelsk Forutsetter bestått:

Detaljer

Essay 1. Designhistorie & designteori

Essay 1. Designhistorie & designteori Essay 1. Designhistorie & designteori Malin Milder Mediedesign 06 Institutt for medieteknologi Høgskolen i Gjøvik 4. mars 2008 Essay 1: Din oppgave er å lese fra perm til perm boken The Evolution of Useful

Detaljer

910 Pyramiden et arbeid med målestokk, areal og volum

910 Pyramiden et arbeid med målestokk, areal og volum 910 Pyramiden et arbeid med målestokk, areal og volum Presentasjon av oss som har workshop: Kari Haukås Lunde, lærer ved bryne skole. Sitter i sentralstyret for Landslaget for matematikk i Norge. Email:

Detaljer

HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009

HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009 HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009 Litt om HUS PÅ VANDRING HUS PÅ VANDRING er et nytt skoleprosjekt fra SKMU Sørlandets Kunstmuseum. Her ønsker vi å sende kun ett kunstverk i følge med et ferdig

Detaljer

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag Edward Rutherfurd PARIS En roman Oversatt av Arve Torkelsen juritzen forlag PARIS Copyright 2013 Edward Rutherfurd Norsk utgave juritzen forlag as 2014, Oslo www.juritzen.no Materialet er vernet etter

Detaljer

ESERO AKTIVITET LAG DITT EGET TELESKOP. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

ESERO AKTIVITET LAG DITT EGET TELESKOP. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 7-8 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 65 min Å vite at oppfinnelsen av teleskopet gjorde at vi fant bevis for at Jorden ikke er sentrumet

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

Innledning. Sjanger og målgruppe 4 Budskap 5. Typografi 7 Farger 8-9

Innledning. Sjanger og målgruppe 4 Budskap 5. Typografi 7 Farger 8-9 Profilmanual 1 2 3 Innledning Denne profilhåndboken er skrevet for å gi deg informasjon om Noroff House Mafias grafiske profil. Denne boken skal fungere som en bruksanvisning til forskjellige valg man

Detaljer

ESERO AKTIVITET HVORDAN BLE KANALENE PÅ MARS DANNET? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

ESERO AKTIVITET HVORDAN BLE KANALENE PÅ MARS DANNET? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 5-6 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 45 og 30 min fordelt på to dager Å: vite at en kanal kan bli dannet av vann se at kanaler som

Detaljer

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde:

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: -Skyggelegging Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: Skal jeg tegne etter hukommelsen, eller skal jeg ha det jeg tegner foran meg? Hvor skal jeg stå eller sitte i forhold

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Stjerner i Istanbul. For LAMIS Bergen: Stella Munch, Renate Jensen, Gjert-Anders Askevold

Stjerner i Istanbul. For LAMIS Bergen: Stella Munch, Renate Jensen, Gjert-Anders Askevold Stjerner i Istanbul For LAMIS Bergen: Stella Munch, Renate Jensen, Gjert-Anders Askevold Sultanen sin by, dit skulle vi! Dette ble enda mer aktuelt da vi hadde laget Matematikkdagshefte for 2010. Da heftet

Detaljer

Nr. 14. Grå granitt Gradhugget front

Nr. 14. Grå granitt Gradhugget front Nr. 14 Gradhugget front 1 Johansen MonuMenthuggeri as Bedriften ble etablert i 1946. Grunnet bevisst holdning til bevaring av et gammelt håndverk kombinert med ny teknologi, kan vi påta oss mange forskjellige

Detaljer

INNOVATIVE MONUMENTALE STEINER

INNOVATIVE MONUMENTALE STEINER INNOVATIVE MONUMENTALE STEINER LIDENSKAP FOR STEIN OG HISTORIE «Jeg vokste opp i Portugal og lekte i slott der bekjente av mine foreldre bodde. Ubevisst forankres disse minnene, og man bærer denne atmosfæren

Detaljer

TROW & HOLDEN. Kvalitetsverktøy til skikkelig steinarbeid

TROW & HOLDEN. Kvalitetsverktøy til skikkelig steinarbeid Trow brosjyre 02.2012_Layout 1 20.02.12 16.16 Side 1 TROW & HOLDEN Kvalitetsverktøy til skikkelig steinarbeid Meiselholder T&H Varenr.: 127505 Produkt: Meiselholder T&H Meiselholder er en trygg måte å

Detaljer

Temaer fra vitenskapen i antikken

Temaer fra vitenskapen i antikken Temaer fra vitenskapen i antikken Matematikkens utvikling i det gamle Hellas. Etablering av begrepet om aksiomatisk system. Utvikling av astronomien som et geosentrisk matematisk system. 1 Nøkkelmomenter

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Gutenberg. Typografi. Definisjon: Læren om bokstaver og skriftbilde. Typografiens historie. Typografi som fagområde. Desktop Publishing.

Gutenberg. Typografi. Definisjon: Læren om bokstaver og skriftbilde. Typografiens historie. Typografi som fagområde. Desktop Publishing. Typografi Definisjon: Læren om bokstaver og skriftbilde Typografiens historie Typografi som fagområde Desktop Publishing Webdesign Gutenberg Fonter En font er en digitalisert skrifttype en dataskrift.

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Illustrator, bruk av Pen tool. Pentool og rette linjer

Illustrator, bruk av Pen tool. Pentool og rette linjer Illustrator, bruk av Pen tool Pentool er ikke det enkleste tegneredskapet man kan bruke, men når man blir godt kjent med det og kommer over opplevelsen i første møtet så er min erfaring at det er et utmerket

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Tema: Juleverksted. Aktiviteter: 2 typer julekurv Stjerne. Tidsbruk: 4 timer. Utstyr: Glanspapir Saks Linjal Passer Blyant. Anskaffelse av utstyr:

Tema: Juleverksted. Aktiviteter: 2 typer julekurv Stjerne. Tidsbruk: 4 timer. Utstyr: Glanspapir Saks Linjal Passer Blyant. Anskaffelse av utstyr: Tema: Juleverksted Aktiviteter: 2 typer julekurv Stjerne Tidsbruk: 4 timer Utstyr: Glanspapir Saks Linjal Passer Blyant Anskaffelse av utstyr: Beskrivelse: 1) Julekurver Lag to eksempler på julekurver

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Elever utforsker symmetri

Elever utforsker symmetri Svein H. Torkildsen Elever utforsker symmetri To pedagogiske utfordringer (Intuisjon og presisjon) Jeg har gjennom år registrert at elever behandler symmetri spesielt speiling med den største selvfølgelighet

Detaljer

Pytagoras, Pizza og PC

Pytagoras, Pizza og PC Øistein Gjøvik Pytagoras, Pizza og PC Skal vi bestille en stor eller to små? Eller kanskje en medium og en liten? Magnus har helt klart tenkt seg å få mest for pengene. Kan du regne ut hvor stor forskjellen

Detaljer

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Kapittel 1 Innledning I denne oppgaven skal jeg skrive en bildeanalyse av reklameplakaten til DKNY. Bildet reklamerer for parfymen til Donna Karen New

Detaljer

Figurtall en kilde til kreativitet

Figurtall en kilde til kreativitet Vigdis Brevik Petersen Figurtall en kilde til kreativitet I læreplanen er det lagt vekt på at elevene skal bruke initiativ, kreativitet og utforskning for å etablere kjennskaper og innsikt i matematikkfaget.

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK Teglstein: FORMAT & FORBAND Tekst: Murmester Øyvind Buset, Wienerberger AS Illustrasjoner: Ø.B/Wienerberger, BMC/Daas Baksteen, H.Yggeseth+O.J.Røysland/Mur-Sentret Akkurat som musikk har teglflaten noen

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 4 NB! Husk å få med deg det du trenger av utstyr til timene: skrivebøker, plan og utstyr til kroppsøving og FyFo. MÅNEDSSLUTT mandag 1. februar Ukens vits 25

Detaljer

10.trinn uke 50. UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Informasjon:

10.trinn uke 50. UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Informasjon: Uke 52 Uke 51 Uke 50 10.trinn uke 50 Informasjon: Et godt sted å være - et godt sted å lære Sosialt læringsmål: Kjenne og uttrykke egne følelser. ABONNER på skolens hjemmeside: Les mer på skolens hjemmeside:

Detaljer

Mandatory Assignment 04 Layout

Mandatory Assignment 04 Layout Mandatory Assignment 04 Layout Forhåndsord og arbeidsbeskrivelse: Den 4 oppgaven går ut på å lage en oppdiktet kokebok. Vi skal designe layouten på boka og vise eksempler på hvordan sidene i boka skal

Detaljer

ter». Men det er et problem med denne påstanden, for hvis den er absolutt sann, så må den være absolutt usann.

ter». Men det er et problem med denne påstanden, for hvis den er absolutt sann, så må den være absolutt usann. Da jeg var liten stilte jeg slike spørsmål som mange barn gjør. Barn vil vite hvor langt er langt, hvor lite er lite. Særlig vil de vite hvorfor? Jeg ble aldri voksen. Jeg stiller fremdeles sånne spørsmål,

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Algebra Vi på vindusrekka

Algebra Vi på vindusrekka Algebra Vi på vindusrekka Utsagn... 2 Åpne utsagn... 3 Den ukjente... 4 Likhetstegnet... 5 Likninger... 6 Løs likninger... 7 Matematiske uttrykk... 8 Formel... 9 Tilordning... 10 Funksjon... 11 Koordinatsystem...

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

6: Trigonometri. Formlikhet bør kanskje repeteres. Og Pytagoras læresetning. Se nettsidene! Oppgaver Innhold Dato

6: Trigonometri. Formlikhet bør kanskje repeteres. Og Pytagoras læresetning. Se nettsidene! Oppgaver Innhold Dato Plan for hele året: - Kapittel 7: Mars - Kapittel 8: Mars/april 6: Trigonometri - Repetisjon: April/mai - Økter, prøver, prosjekter: Mai - juni Ordet geometri betyr egentlig jord- (geos) måling (metri).

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Lær sjonglering med baller

Lær sjonglering med baller Lær sjonglering med baller Er du en nybegynner, er det lurt å starte med 3 baller Forklaringen er skrevet av en høyrehendt, men kan like godt brukes av venstrehendte. Bare les venstre i stedet for høyre

Detaljer

Kvilesteinen fra Fosseland

Kvilesteinen fra Fosseland Kvilesteinen fra Fosseland Av Endre Wrånes på oppdrag for Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Ansvarlig for rapporten: Endre Wrånes Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Detaljer

Kul geometri - volum og overflate av kulen

Kul geometri - volum og overflate av kulen Kul geometri - volum og overflate av kulen Helmer Aslaksen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning/matematisk institutt Universitetet i Oslo helmer.aslaksen@gmail.com www.math.nus.edu.sg/aslaksen/

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44 PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44 Dette skal vi gjøre! NAVN: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE

Detaljer

2013/3219 25. Rapport fra kurs i. høvelmaking

2013/3219 25. Rapport fra kurs i. høvelmaking 2013/3219 25 Rapport fra kurs i høvelmaking på Buskerud bygningsvernsenter 7. 9. mars 2014 Mål for kurset: Kurs 7. 9. mars 2014 Målet med kurset er å gi en forståelse av kvaliteten og egenskapene til en

Detaljer

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet.

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. 1 I dagliglivet opplever vi at volum spiller en sentral rolle på en rekke områder. Når du går i

Detaljer

Lærerveiledning. Oppgave 1. Hva er arealet av det grå området i figuren? Tips til veiledning:

Lærerveiledning. Oppgave 1. Hva er arealet av det grå området i figuren? Tips til veiledning: Oppgave 1 Hva er arealet av det grå området i figuren? A 3 B 5 C 6 D 9 E 1 Hva slags geometriske figurer er det grå området er sammensatt av? Finn grå områder som er like store. Tenke dere de mørke bitene

Detaljer

Må nedsbrev for Pilotene

Må nedsbrev for Pilotene Må nedsbrev for Pilotene April 2017 Bygg/konstruksjon Denne måneden har barna bygd mye med kapla-staver under morgenaktivitetene. Det har blitt mange fantastiske byggverk. En del av guttene er veldig opptatt

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Arbeid med geometriske figurer på 1. trinn

Arbeid med geometriske figurer på 1. trinn Bjørg Skråmestø Arbeid med geometriske figurer på 1. trinn På 1. trinn har vi jobbet med geometriske figurer på forskjellige måter. Vi har lagt vekt på at barna skulle få bli kjent med figurene gjennom

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER NOTAT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 GJELDER Borgen skole. Solskjermingssystemer

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter.

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. I. Sagn Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. Ordet sagn betyr «å fortelle noe» eller «å si». Et sagn er en kort fortelling fra eldre tid. Et sagn

Detaljer

NIVÅ FORTREFFELIG KOMPETENT UNDERVEIS PÅ BEGYNNER- STADIET KRITERIER. Bruker til sammen minst 4 ulike uttrykk for å hevde egne meninger

NIVÅ FORTREFFELIG KOMPETENT UNDERVEIS PÅ BEGYNNER- STADIET KRITERIER. Bruker til sammen minst 4 ulike uttrykk for å hevde egne meninger Elev 1 av 3 VURDERINGSKRITERIER, ENGELSK 8A, UKE 48-50 TEMA: Young people s voices KOMPETANSEMÅL fra læreplanen i engelsk: Eleven skal kunne: - skrive tekster som argumenterer, kommunisere via digitale

Detaljer

Matematisk juleverksted

Matematisk juleverksted GLASSMALERI Matematisk juleverksted Mona Røsseland 1 2 GLASSMALERI GLASSMALERI Slik går du frem: Fremgangsmåte for å lage ramme Lag en ramme av svart papp. Lag strimler av svart papp, som skal brukes til

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

Geometri med GeoGebra

Geometri med GeoGebra Geometri med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner uten å måtte tegne dem på nytt. Dette gir oss mange muligheter til å utforske

Detaljer

Japanske puslespill. - Induktiv og deduktiv tenking. Novemberkonferansen 2014 Astrid Bondø Svein H Torkildsen NSMO

Japanske puslespill. - Induktiv og deduktiv tenking. Novemberkonferansen 2014 Astrid Bondø Svein H Torkildsen NSMO Japanske puslespill - Induktiv og deduktiv tenking Novemberkonferansen 2014 Astrid Bondø Svein H Torkildsen NSMO Sudoku og andre spill Kjenner du reglene? Deduktiv tenking Må du finne mønster og system

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

MATEMATIKK I LEK OG KUNST. Abra Cadabra barnehage

MATEMATIKK I LEK OG KUNST. Abra Cadabra barnehage MATEMATIKK I LEK OG KUNST Abra Cadabra barnehage HOKUS POKUS (småbarnsavdeling) o Vi ønsket å flette inn matematikk i leik og hverdagsrutiner. o Vi ville bruke gjenbruksmaterialer i arbeidet, da vi har

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

D E S I G N M A N U A L 1

D E S I G N M A N U A L 1 DESIGNMANUAL 1 INNHOLD Farger s.4 Farger brukt i logo s.5 Logo s.6 Typografi s.8 Dekorelementer s.10 X-avstand s.11 Biprodukt s.12 FORORD er et rusfritt arrangement for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Detaljer

Du finner meg på Facebook her: https://www.facebook.com/atelierkarinmogard/

Du finner meg på Facebook her: https://www.facebook.com/atelierkarinmogard/ TEGNING EN INNFØRING Hva er en tegning? En tegning er en samling punkter eller streker. Det er nettopp teknikken med bruk av streker og punkter som sier deg at det er en tegning. Tegning er grunnlaget

Detaljer

Funksjoner og andregradsuttrykk

Funksjoner og andregradsuttrykk 88 4 Funksjoner og andregradsuttrykk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder løse likninger, ulikheter

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Tema: Sannsynlighet og origami

Tema: Sannsynlighet og origami Tema: Sannsynlighet og origami Aktiviteter: Møbiusbånd Håndtrykk Hotell uendelig Papirbretting Tidsbruk: 2 timer Utstyr: Papirstrimler Saks Papir og blyant Origamipapir, eller farga A4-ark Anskaffelse

Detaljer

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 3-6 år 2013 «A TASTE OF HONEY»

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 3-6 år 2013 «A TASTE OF HONEY» Austbø andelsbarnehage «A TASTE OF HONEY» KORT OM PROSJEKTET En dag fant vi et (heldigvis tomt) vepsebol. Er det her de plagsomme vepsene bor? Barnas naturlige nysgjerrighet ble vekket av vepsebolet og

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

Løsningsforslag, eksamen MAT104 våren 2013

Løsningsforslag, eksamen MAT104 våren 2013 Løsningsforslag, eksamen MAT104 våren 2013 Oppgave 1 (35%) La ( ) a) Bruk definisjonen på den deriverte til å finne ( ). Løsning: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). b) Hva er stigningstallet til ( ) når? Løsning:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen! Da var en innholdsrik september måned over. Vi har startet opp med vikinggym sammen med resten av barnehagen. Førskolegruppene er godt i gang.

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Prosjekt plankehytte. Elevprosjekt i 5. 6. og 7.klasse Høsten 2015

Prosjekt plankehytte. Elevprosjekt i 5. 6. og 7.klasse Høsten 2015 Prosjekt plankehytte Elevprosjekt i 5. 6. og 7.klasse Høsten 2015 Hvordan vi planla hytta. I den første kunst og håndverkstimen i dette skoleåret eksperimenterte vi med kjempestore passere og gatekritt.

Detaljer

PORTRETT OG VALØRTEGNING

PORTRETT OG VALØRTEGNING PORTRETT OG VALØRTEGNING Elevarbeider, Jessheim vgs. Foto: K. Loughran KORT OM PROSJEKTET Intensjonen med undervisningsopplegget er at elevene skal få grunnleggende kunnskap om og erfaring med proporsjoner.

Detaljer

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Innledning Oppgaven omfatter: skriv et fortellende resymé av Bryan Lawsons bok What Designers Know Oxford England :

Detaljer

The evolution of useful things. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006

The evolution of useful things. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 The evolution of useful things Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Innledning Oppgaven omfatter: skriv et fortellende resymé av Henry Petroskis bok The

Detaljer

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Åse Eriksen januar 2015 Fragment 30, 26h, 36, 38, 77 og 12L1 er brukt i forsøket, egne foto og Sofie Kraft sine tegninger. Silken i Osebergfunnet

Detaljer

Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål. Fag: Norsk 2. Eksamensdato: 24. mai 2011. Studium/klasse: Norsk 2

Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål. Fag: Norsk 2. Eksamensdato: 24. mai 2011. Studium/klasse: Norsk 2 Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Norsk 2 Eksamensdato: 24. mai 2011 Studium/klasse: Norsk 2 Emnekode: NOR200 Eksamensform: Skriftlig skoleeksamen Antall sider: 4 (inkludert forside)

Detaljer

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon...

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Designer - Lars Gunnar Bergstad - www.bergstad-design.no - larsg_bergstad@hotmail.com - Odins Gt. 16, N-4332 Kr.Sand - Tlf:91358804 Profilhåndbok Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Hyttehagen - www.hyttehagen.no

Detaljer

Periodeplan for revene oktober og november 2014.

Periodeplan for revene oktober og november 2014. Periodeplan for revene oktober og november 2014. Hva har vi gjort i august og september. Nå er barnehageåret godt i gang, og vi har brukt tiden som har gått mye på å bli kjent som en gruppe, og at alle

Detaljer

typografikanalen typografi i teori og praksis

typografikanalen typografi i teori og praksis 33Øyvin Rannem typografikanalen typografi i teori og praksis Abstrakt forlag Typografikanalentypografi i teori og praksis 33Øyvin Rannem typografikanalen typografi i teori og praksis Abstrakt forlag Oslo

Detaljer