Høgskolen i Gjøvik Bachelor i Mediedesign Typografi-historie Høst ANTIKVASKRIFTENS VERSALER Malin Milder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Gjøvik Bachelor i Mediedesign Typografi-historie Høst 2007. ANTIKVASKRIFTENS VERSALER Malin Milder"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Bachelor i Mediedesign Typografi-historie Høst 2007 ANTIKVASKRIFTENS VERSALER Malin Milder

2 Oppgavetekst grei ut om ulike teorier og synspunkter gjennom historien om hvordan antikvaskriftens versaler har blitt til og eller bør konstrueres. Inskripsjon hentet fra Museo Nazionale Romano. Foto: Malin Milder, 2007 Innledning En antikvaskrift er en skrift som har kontrast mellom hårstrek og grunnstrek, og som også har seriffer. Antikvaskriftens versaler har vært mye brukt opp gjennom tidene spesielt i Italia og Hellas. Skriften ble da ofte kalt Capitalis monumentalis, fordi den var mye brukt på monumenter. I Museo Nazionale Romano avdeling «Terme di Diocleziano» i Roma, kan man se den største samlingen av inskripsjoner som fremdeles er bevart. Det fins ingen dokumentert informasjon om hvordan antikvaskriften ble til. Gjennom historien har det vært mange forskjellige teorier og synspunkter rundt temaet om antikvaskriftens versaler, både om hvordan de oppsto og om den «rette» måten å konstruere de på. Dette skal jeg gå nærmere inn på i dette essayet. Jeg skal også ta for meg litt av historien rundt de romerske bokstavene. Opprinnelsen til de romerske bokstavene Vi må gå langt tilbake i tid for å finne opprinnelsen til de romerske bokstavene. Man vet at det romerske alfabetet stammer fra det greske, og at grekerne lærte å skrive av fønikerne rundt 8. eller 7. århundre f.kr. Lenge før dette, i Sør-Italia, lærte greske kolonister etruskene å skrive. Det var dermed etruskene som lærte dette videre til romerne. Dette var sannsynligvis i tiden da etruskiske konger regjerte over Roma, fra omkring 616 til 509 f.kr. Det romerske alfabetet hadde 21 bokstaver, men etter en stund tilføyet de Y og Z slik at de kunne brukes i greske låne ord. Historie I det tredje århundre f.kr. begynte man å se en forandring i stil. Det ble nå forskjeller mellom tynne og tykke linjer, C en har en spesiell tegnet ending, og toppen av M en har hint av tykke og tynne strøk. Problemet er at det fins forhåndsvis lite skrift som har overlevd fra den republikanske perioden. Noe av det første vi har funnet er fra byen Pompei. Pompei ble begravd av vulkanen Vesuv 24 august 79 e.kr. På blant annet husveggene kan man se notater påført av en pensel. Det fantes mange forskjellige bokstavtyper der, men alle var versaler. Den viktigste kulturarven vi har fått fra antikken er antikvaskriften (i følge Coldevin 1969 s. 15). Antikken er perioden mellom 700 f.kr og 500 e.kr. Gjennom de første seks århundrene av romerske 1

3 bokstavers eksistens så var ikke steinhoggingen eksepsjonell. Først i starten av den kristne tidsregimet i ca år 0 begynte steinhoggerne å arrangere og utføre bokstavene sine med autoritet og eleganse. (Anderson 1969 s. 46) I høymiddelalderen fra 1100 til 1400 var gotisk skrift veldig utbredt. På slutten av 1200-tallet kunne man se de på blant annet skulpturer av Nicola and Giovanni Pisano i Pisa og Siena (Grey 1986, s. 122). I renesans Italia på begynnelsen av 1400-tallet vokste det frem en ny skrifttype. Humanister som Proggio Bracciolini ( ) ønsket en skrifttype ulik gotisk. Den nye skrifttypen besto av humanistiske minuskler i kombinasjon av de eldre versalene. Slik ble de tradisjonelle versalene gjeninnført. I høyrenessansen i Italia( ) begynte boktrykkerene i Roma å benytte seg av denne skriften som humanistene lagde på 1400-tallet. Tyske og nordiske boktrykkere fortsatte med gotisk skrift i mange år til. Imellomtiden utviklet antikvaskriften seg til å bli den trykkskriften med mange variasjoner, som brukes over hele den vestlige verden i dag. Trajansøylen Trajansøylen er en 42 m høy marmorsøyle som står i Roma. Den ble reist ca. 113 e.kr, som en minnesmerke for keiser Trajans erobringen av Dakia, nåtidens Romania. Nederst på denne søylen er det inskripsjoner. Man pleier å kalle disse bokstavene for prototypen på romerske bokstaver. En kommer ikke utenom Trajan-inskripsjonen hvis man skal studere skrift. Blant annet gjorde Fader Edward Catich ( ) en nøye studie av Trajan-inskripsjonen på slutten av 1930-tallet. Disse bokstavene på Trajansøylen er opphavet til de versalene vi kjenner i dag. ( se Catich 1968; Hochuli 1973) Prosessen Man deler ofte inskripsjonsarbeidet inn i tre deler. Skissering av tekst, overføringen av tekst til steinen, og til sist selve kuttingen. Jean Mallon mener at den første delen er den viktigste, det er også den delen som ikke har satt noen spor (i følge Susini 1973, s. 2). Mallon tror at bokstavene først ble skrevet i vanlig håndskrift, kursive versaler eller små bokstaver. Det var «ordinatoren», altså en person som tegnet de korrekte versalene over på selve steinen. Det fins beviser for at det har eksistert «ordinatorer», en person som lagde layouten, men man har ingen bekreftelser på at denne personen ikke var den samme som personen som steinhoggeren. Trajansøylen i Roma. Reist ca.113. Kilde: se referanser side 7 2

4 Seriffer For å finne antikvaskriftens opprinnelse må man se nærmere på seriffene. Det har vært mange teorier om hvordan disse ble til. En av de mest utbredte teoriene er at seriffene kommer fra steinhoggeren som lagde et merke på toppen og bunnen av bokstavstammen. Dette skulle fungere som et stopptegn, slik at han ikke meislet lenger enn det han skulle. Denne teorien antyder at hoggeren ikke hadde kontroll, men hadde han ikke hatt det så hadde han heller ikke klart å lage disse stoppmerkene. Det fins ingenting som tyder på at denne teorien er korrekt. Det eneste vi vet om seriffens oppstandelse er antakelser man har skrevet om i nyere tid. Fader Edward Catich, som skrev The origin of the serif: brush writing & roman letters (1968), er en av disse forfatterne. Han tror at denne teorien oppsto som en forveksling av trekutting. Når det gjelder trekutting må man ta hensyn til treets retning. Trehoggere lager stoppmerker for at den trestykket man arbeider med ikke skal splitte utenfor ønsket område. Teknikken til steinhogging går ut på at hvert klubbeslag fjerner små pudderaktige partikler av stein. Da er det ikke behov for disse såkalte stoppmerkene, for det er ingenting som trengs å stoppes. Frederic W. Goudy skrev i 1936 (The capitals from the Trajan Column in Rome; i følge Catich 1968, s. 22) at man lagde disse stoppmerkene litt lenger på hver side av bokstavstammen. På flere monumenter og bygninger, for eksempel Trajansøylen, ser man at noen av seriffene er kortere på den ene siden enn på den andre. Hvis Frederic Goudys antakelser var korrekte, så ville seriffene vært like lange på begge sider av stammen. «Guidelines» På flere gamle inskripsjoner kan vi se antydninger til inngraverte linjer over og under bokstavene. Både horisontalt og vertikalt, såkalte «guidelines». Egon Weiss (The Design of lettering 1932; i følge Catich 1968, s. 23) skrev at disse linjene ble risset med en meisel for å avverge overkutting. Vi har nok av bevis på at dette stemmer, men det er ingen grunn til å tro at disse linjene har noe med opphavet til seriffene å gjøre, slik som noen antyder. Seriffene går ofte både over og under linjene, dermed er det usannsynlig at de hadde noen annen hensikt enn å vise håndverkeren hvor han skulle kutte. Her ser man tydelige linjer under og over bokstavene. Denne inskripsjonen er nå på Museo Nazionale Romano i Roma. Foto: Malin Milder, Penn og pensel Det fins forskjellige synspunkter på om inskripsjonene først var tegnet med en penn eller en blyant. Frederic Goudy mente at formen og proporsjonene til bokstavene er slik som penntegnete bokstaver ville vært (i følge Hochuli 1973 s.76). Josh Hochuli (1973) skriver at inskripsjonene må ha blitt noe influerte av pennen, men bokstavene har ikke fått sin form fra dette redskapet. En penn kan man holde i forskjellige vinkler som vil gi ulikt resultat. De romerske 3

5 inskripsjonene har en horisontal linje som er halve bredden til den vertikale. Dette får man ved å holde pennen i vinkel. Blir pennen holdt i en mindre vinkel så blir streken for tynn. Stein har en røft overflate. Det er vanskelig å skrive med penn på stein. Derfor lette man etter et bedre alternativ, noen som lignet på den velkjente pennen, men som ville virke bedre. Man trengte noe som ville fungere på den type struktur, som kunne ta opp mer farge og som kunne skrive bokstaver i stor størrelse, altså en pensel. Derfor mener Catich at penselen er nøkkelen til seriffene. Som han sa: «the use of the brush is the key to the origin of roman serif» Bevegelsen avgjorde hvor lang en seriff vil bli. Han mente at den øverste og den midtre stammen av E en avgjorde hvordan de andre seriffene skulle se ut. De ble lagd like lange. Man kan jo undre seg over hvorfor akkurat denne seriffen ble valgt ut som den beste. W. R. Lethaby skrev i 1906 i Edward Johnstons bok Writing and illuminating and lettering, at bokstavene måtte ha blitt formet av en flat, stiv pensel eller lignende gjenstand. Arrangementet av tykt og tynt og den eksakte formen på kurvene måtte ha blitt lagd av et slikt instrument. Her ser vi da opphavet til antikvaskriftens duolineære linjer. Holder man penselen i en viss vinkel så vil man oppnå den effekten. Man kan jo si at Walter Käch (hythmus und proportion in der schrift 1956) hadde rett da han sa at penselen ga de romerske inskripsjonene deres karakteristiske form (i følge Hochuli 1973). Konstruering av bokstaver I 1460 lagde Felice Feliciano ( ) et alfabet av versabokstaver. Dette er det første kjente eksempelet på publisert teori om konstruksjonen av romerske versaler (Mosley 1964, s.18). Feliciano formet bokstavene ved hjelp av sirkler og kvadrater. Han brukte passer og linjal som hjelpemiddel. Giovanbattista Palatino ( ) er en annen sentral person. Han sto for det samme som Felicianio. Begge mente at bokstaver skulle bli konstruert på et geometrisk grunnlag. Palatinos alfabet hadde en rekke av instruksjoner for hvordan man skulle konstruere bokstavene geometrisk riktig. Barokken oppsto i Roma på slutten av 1500-tallet, og varte til Bygninger i Roma fra denne tiden bærer ofte monumentale skriftinskripsjoner. Et eksempel er fontana di Trevi. Giovanni Lorenzo Bernini ( ) ble valgt av pave Urban VIII til å bygge fontenen, men det var Nicola Salvi som fullførte den i Den høye kvaliteten og likheten til bokstavene på barokk-byggningene førte til den konklusjonen at under pavedømmets «capitale identity» i Roma ble det adoptert et ensartet mønster på innskrevne bokstaver. Arkitekter og bokstavhuggere holdt seg til denne stilen de neste to århundrene. Etter slike geometriske regler tegnet Felice Feliciano og Giovanbattista Palatino. 4

6 På andre halvdel av 1500-tallet begynte Roma å bygges opp igjen etter mangt et nederlag. Man gjenoppbygde blant annet Peterskirken. På 1500-tallet var en ny stil på vei. Man brukte tynnere og mer fleksible penner til å produsere en mer flytende kurve. Giovanni Francesco Cresci, som var en skriver i Vatikanbiblioteket, fikk æren for denne utviklingen. Han skrev Essemplare di più sorti lettere i 1560 og Il perfetto scrittore i 1570 (Mosley 1997 s. 2) Begge manualene hadde alfabeter av gamle romerske versaler og tekst som rådet folk til å øve på frihåndstegning istedenfor å følge geometrisk konstruksjon. Palatino likte dårlig det alternative synet til Cresci. Cresci derimot mente at det ikke var sikkert at romerne hadde konstruert bokstavene ved hjelp av en geometrisk-mekaniske konstruksjonsmetode. Han hadde ikke noe i mot bruk av hjelpemidler, men det måtte være på bokstaver med rette linjer, en perfekt kurve kunne man bare få ved hjelp av øyet. Giovanni Crescis bokstaver var utført med skrå kurver, seriffene var subtile med en avrunding på endene og proporsjonene var smale. Disse versalene var fortsatt i bruk langt ut på 1700-tallet, før man gikk over til en mer moderne fransk og engelsk stil. En av Crescis elever var Luca Horfei. Horfei var designer av inskripsjoner på mange monumenter som var opprettet for pave Sixtus V ( ). I 1590 publiserte han en bok med kopperplateinngraveringer som viste versaler. Et av Luca Horfeis mest kjente verk er en tekst rundt en kuppel i Peterskirken. De romerske bygningene fortsatte å ha den samme type bokstaver gjennom 17., 18. og til og med det 19. århundre. Fontana di Trevi. Foto: Malin Milder, 2007 Avslutning Slike bygninger og monumenter er store turistattraksjoner i dag. Peterskirken, Trajan-søylen og fontana di Trevi er noe alle som drar til Roma har lyst til å få med seg. Hvordan antikvaskriften, som er på disse bygningene, egentlig ble til er det vanskelig å vite, men i denne oppgaven har jeg belyst flere av de teorier og synspunkter som har oppstått i kjølevannet av denne diskusjonen. Det fins mange forskjellig teorier og det eksisterer veldig lite med bevismaterialet, men vi har over inskripsjoner man kan studere. Antikvaskriften vi kjenner i dag er basert på inskripsjoner fra disse gamle bygningene. Vi kan kjenne igjen seriffene og de duolineære linjene. Antikvaskriften er den skrifttypen, med mange variasjoner, som eneråder over den vestlige verden i dag. Som Axel Coldevin skrev i epoker i Europas stilhistorie (1968) «en av de største verdiene vi har fått gjennom arven fra antikken, dette mektige fond av kultur, er den skriften vi leser her», altså antikvaskriften. 5

7 referanser Anderson, D.M., The art of written forms ( New York, 1969) Catich, E.M., The origin of the serif: Brush writing and roman letters (Dawenport, Iowa, 1968) Coldevin, A., Epoker i Europas stilhistorie (1968) Gray, N., A histroy of lettering (Oxford, 1986) Hochuli, J., «Review of E.M. Catich, The origin of the serif». Visible Language, vol 7, no.1 (1973), pp Mosley, J., «Trajan revived», Alphabet, (1964) pp Mosley, J., «The baroque inscriptional letter in Rome», Printing Historical Society Bulletin, no. 43, (1997), pp.1 4 Susini, G., The Roman stonecutter: an introduction to Latin epigraphy (Oxford, 1973) Caplex, Barokken, Trevifontene, Pompei, Antikken: Bilder St.Peter kirken, s_basilica_ Facade,_Rome,_June_2004.jpg/350px-St._Peter s_basilica_facade,_rome,_june_2004.jpg Trajansøylen, Geometrisk metode, 6

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

grafisk utforming av leif-erik andreassen

grafisk utforming av leif-erik andreassen grafisk utforming av leif-erik andreassen Forord Dette heftet er ment som en enkel veiledning innen typografiens spennende verden for deg som skal lage en trykksak. Mange tror at det bare å sette seg

Detaljer

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter:

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter: Stereoskopi Jeg har i denne teksten tenkt til å gå nærmere inn på hva stereoskopi er, hvordan teknikken fungerer, og se litt på hvordan det har blitt brukt og hvordan det har utviklet seg gjennom historien.

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

DET GYLNE SNITT. av Ellen Grøntvedt. Det Gylne Snitt av Ellen Grøntvedt. Årsoppgave ved Steinerskolen i Trondheim, våren 2003. 1

DET GYLNE SNITT. av Ellen Grøntvedt. Det Gylne Snitt av Ellen Grøntvedt. Årsoppgave ved Steinerskolen i Trondheim, våren 2003. 1 DET GYLNE SNITT av Ellen Grøntvedt Det Gylne Snitt av Ellen Grøntvedt. Årsoppgave ved Steinerskolen i Trondheim, våren 2003. 1 Det Gylne Snitt av Ellen Grøntvedt Årsoppgave ved Steinerskolen i Trondheim.

Detaljer

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering.

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering. Samfundets Skole Kristiansand april 2006 Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 På høsten brukte vi mye tid for å komme frem til en god problemformulering. Vi startet

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

TEGNESERIEKURS. Vanlig pensel kan også brukes. Hvitlakk (blanco) til å dekke pennestreker. Pennesplitt og blekk Blyant HB

TEGNESERIEKURS. Vanlig pensel kan også brukes. Hvitlakk (blanco) til å dekke pennestreker. Pennesplitt og blekk Blyant HB TEGNESERIEKURS Visste du at Norge er ett av de landene i verden der det leses mest tegneserier? I tegneseriekurset får du vite hvordan en serietegner jobber, hvordan du skal tegne og du blir kjent med

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG...

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG... Innhold PROSESSLOGG..................................... 1 FAGRAPPORT...................................... 5 Forord............................................. 5 Regulære romlegemer.................................

Detaljer

DØDEHAVSRULLER, KILESKRIFT OG APOKRYFER

DØDEHAVSRULLER, KILESKRIFT OG APOKRYFER DØDEHAVSRULLER, KILESKRIFT OG APOKRYFER Ουτω γαρ ηγαπησεν ο Θεον κοσµον ωστε τον υιον τον µονογενη εδωκεν ινα πασ ο πιστευων εισ αυτον µη αποληται αλλ εχη ξωηων αιωνιον. Noen som leser dette, forstår det,

Detaljer

Logikk. Utsagn. Kapittel 1. Kapittel 1 LOGIKK Side 1

Logikk. Utsagn. Kapittel 1. Kapittel 1 LOGIKK Side 1 Kapittel 1 Logikk Logikk er viktig i mange sammenhenger, for eksempel når vi skal argumentere for en sak, når vi skal bygge, programmere og bruke datamaskiner og når vi skal gjennomføre bevis i matematikken.

Detaljer

Hvorfor speiler objekter seg i vann?

Hvorfor speiler objekter seg i vann? Hvorfor speiler objekter seg i vann? Laget av klasse 7c Løkeberg Skole 2015 1 Forord Vi er klasse 7c på Løkeberg skole. Vi har fått hjelp av fire studenter fra høyskolen i Oslo, som har hatt praksisuker

Detaljer

Tiden går og alt forandres, selv om vi stopper klokka. Stoffet i dette kapittelet vil være en utømmelig kilde med tanke på eksamensoppgaver.

Tiden går og alt forandres, selv om vi stopper klokka. Stoffet i dette kapittelet vil være en utømmelig kilde med tanke på eksamensoppgaver. Kapittel 4 Anvendelser av lineære likningssystemer Tiden går og alt forandres, selv om vi stopper klokka Stoffet i dette kapittelet vil være en utømmelig kilde med tanke på eksamensoppgaver 4 Populasjonsdynamikk

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener I Huin 105 Webdesign og webestetikk fikk vi i oppgave å lage et større nettsted som et gruppeprosjekt. Nettstedet kunne være kulturformidlende eller en

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Kan skjønnhet måles? 9. klasse Samfundets skole 16.03.05

Kan skjønnhet måles? 9. klasse Samfundets skole 16.03.05 Kan skjønnhet måles? 9. klasse Samfundets skole 16.03.05 Innhold 1. Forord.............................. 4 2. Faktadel............................. 5 3. Våre undersøkelser.................... 6 Del 1:

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår?

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Innlevert av 6A ved Mjølkeråen (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Aslak Hordvik Antall deltagere (elever): 22 Deltagere: Henrikke

Detaljer