Ved å kjenne vår fortid kan vi skape en bedre framtid. Har tørrfisken en rolle i dag som næringstema?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved å kjenne vår fortid kan vi skape en bedre framtid. Har tørrfisken en rolle i dag som næringstema?"

Transkript

1 Artikkel i Årbok 2011, Bryggens Venner Ved å kjenne vår fortid kan vi skape en bedre framtid. Har tørrfisken en rolle i dag som næringstema? Terje Inderhaug, seniorrådgiver, Hordaland fylkeskommune

2

3 Tørrfiskens betydning for Bergen er velkjent. Tørrfisken fra Nord-Norge skapte ikke bare Bergen by - vår første hovedstad fram til 1299, men tørrfisken var også viktig for vår nasjonale identitet og nasjonsdanningen. Tørrfisken sto for 80 % av eksporten vår og var i en relativ sammenlikning mer betydningsfull for den nasjonale verdiskapingen gjennom flere hundre år enn oljen vår kan sies å være i dag. Det store markedet for tørrfisken var fra vikingtiden av først Storbritannia og Nord-Europa, men etter hvert som Hanseatene gjorde seg gjeldende, strakte handelen seg sørover til den iberiske halvøy og nordsiden av Middelhavet, så langt som til de nordlige delene av Hellas. Vi kan den dag i dag finne fysiske spor etter tørrfiskhandelen gjennom nevninger på gater og steder og historiske bygg, men også gjennom folklore, fortellinger, tradisjoner, ikke minst innenfor gastronomi. De mange og økende tall for tørrfiskfestivaler og tørrfiskevenementer i mange europeiske land vitner om dette. I europeiske regioner i dag leter man etter sine røtter og sin identitet for å utvikle og styrke særegenhet og egenverdi. Tørrfisken er en del av mange lands tradisjoner. Matkultur og historie gir grunnlag for nye opplevelser og verdiskaping lokalt. Vi kan nå se en betydelig framvekst i interessen for de historiske båndene til tørrfisknasjonen Norge fra flere regioner og steder i Europa. Bergen er i dag dessverre blitt litt akterutseilt som hovedsted for tørrfiskhandel, og all fokus omkring tørrfiskeksport i dag skjer mellom utenlandske importører og produsenter i Nordland og Finnmark, kanskje med unntak for Mowinckel AS på Bryggesiden. I møte med tørrfiskinteresserte europeere i dag må man alltid forklare hva Bergen har vært og er fordi tørrfisken blir identifisert med Nord-Norge, med Lofoten, Isola della Lofoten, og med Finnmark, presidia della stoccafisso. Det er slik tørrfisken blir markedsført i dag og det er slik den blir opplevd av turister til og i Norge. Utfordringen vi står ovenfor er om Bergen og Bryggen bør, vil og kan ivareta sin kulturhistoriske hovedrolle overfor de mange tørrfisktradisjoner knyttet til religion og høytider, fysisk bygningsarv, kulturhistorie, formidling og de mange tørrfiskentusiaster sine ønsker og behov i Europa.

4 Bryggen som UNESCO verdensarvsted og Lofoten som framtidig UNESCO kulturlandskap / verdensarvområde et naturlig samarbeid Det er laget et søknadsutkast for UNESCO verdensarv/ kulturlandskap med sikte på godkjenning for deler av Lofoten. Dette utkastet er nå oversendt Miljøverndepartementet, men søknaden er ikke blitt ferdigbehandlet i påvente av forvaltningsplanen for oljevirksomheten i havområdene i nord. UNESCO status for Lofoten må derfor vente ennå noe tid før eventuell realisering. Kulturlandskapet i Lofoten dreier seg om den levende kystkulturen, om fiskeværene, om sjarkene og om fiskehjellene som gir det unike særpreget til kystlandskapet og naturen. Bryggen i Bergen er et resultat av den tradisjonelle næringsvirksomheten i Lofoten gjennom 1000 år. Som UNESCO områder med en integrert og felles historie bør det være naturlig å samarbeide tettere om tradisjoner, handverk, markedskunnskap og formidling rundt tørrfisken som et levende verdensarvprodukt. Vrakingen av tørrfisk var det viktigste håndverksfaget på Bryggen Det egentlige og essensielle håndverket på Bryggen gjennom de historiske tider var ikke først og fremst bygningsvernet, som man får inntrykk av i dag, men vrakingen og handelen med tørrfisk. Det er flere lover og forordninger som har regulert vrakerfaget fram til i dag. Vraking var først nevnt i Kong Kristoffers retterbot av 4. des. 1444, og vi fikk de første offentlig beskikkede vrakere 5. mai Bergen hadde monopol på vraking og handel med tørrfisk i 800 år. Historien viser oss at vrakerfaget var ettertraktet, og det heter seg at det var vanskeligere å utdanne seg til vraker i Bergen enn til prest. I dag er det ca. 3 års utdanning, dels gjennom bedriftsintern erfaring og intern kontroll, for å kunne bli en kvalifisert tørrfiskvraker. Det er fremdeles et eget Laug for tørrfiskvrakerne i Nord-Norge med 25 medlemmer, hvorav 1 i Bergen.

5 Kvalitetsortering av tørrfisken og trussel fra klimaendringer og effektivitetshensyn Om selve kvalitet sorteringen kan det nevnes at det har skjedd endringer gjennom tidene, kanskje mer av klimatiske grunner enn av markedsgrunner. I 1750 var det dobbelt så mange (14) rotskjærkvaliteter av skrei, det vil si splittet fisk som henger sammen i halen, som rundfisk (7) det vil si hodekappet fisk som blir hengt opp to og to bundet sammen. Vi hadde den lille istid fra 1400 til 1850, og som de fleste vet, er tørrfisken lett utsatt for fryseskader. Tynnere, splittet fisk tørker fortere enn hel rundfisk og kan derfor lettere unngå frostskader som oppstår i en tidlig fase av tørkeprosessen, mens det er stort vanninnhold i fiskekjøttet. Det er derfor det er mer rotskjær i Finnmark enn i Lofoten, hvor man finner rundfisk kvalitetene. Det er mer rasjonelt og kostnadseffektivt å kunne henge opp hel fisk enn splittet fisk. På slutten av 1800 tallet og framover, ble kvalitetssorteringen til slutt bestående av 24 rundfiskkvaliteter og 3 råskjærskvaliteter, men med en rekke finsorteringer innenfor kategoriene, etter størrelse og vekt m.m. Det hører med til historien at Nord-Norge er det eneste området i verden hvor det tørkes skrei ute i dag. Klippfisken derimot har sin forklaring i de store fiskeriene utenfor østkysten av USA og Canada, som trakk til seg spanjoler og portugisere gjennom flere hundre år. I disse områdene var det umulig å tørke fisk ute på grunn av av kulde og fuktighet. Derfor måtte de salte skreien for å konservere den. Det tørkes i dag en slags tørrfisk/klippfisk i Gaspie området i Canada, men den er saltet før utetørking om våren.

6 Det store torskefisket utenfor USA og Canada, handelen med denne i Boston - dannet det økonomiske grunnlaget for frigjøringskampen og det selvstendige USA (M.Kurlansky 2005). Dette med utgangspunkt i torskefisket, salting og tørking og handelsvirksomheten. Kjenner vi oss igjen i Bergen? Jeg vil hevde at klippfisken sin markedsdominans over tørrfisken er et resultat av de store volumfiskeriene i USA, og ikke på grunn av en bedre kvalitet enn tørrfisken. Det at verdens matkulturland nr.1 i verden, Italia, - foretrekker tørrfisken framfor klippfisken, er også en bekreftelse på denne smaksvurderingen og kvalitetsdiskusjonen. Både utetørkingen og kvalitetsorteringen synes i dag å bli utsatt for press i Norge av ulike årsaker. På Island har de måttet gå innendørs med tørkingen pga. den tradisjonelt dårlige kvaliteten og det store svinn som de får for mer kulde enn i Norge. I Lofoten kan et varmere klima gi problemer med økende flueplage og makk på fisken. Dessuten har vi begynt å tilpasse tørrfisken til eget bruk i Norge ved å produsere ferdig utvannet, skinn og benfri tørrfiskstykker for salg. Denne tørrfisken blir spesialbehandlet ved at skreien blir bearbeidet til beinfri filet før opphenging. Det vil si at tilberedning av fisken ikke følger helt de ordinære tradisjonene for håndverk og tørkeprosess; der det skal være med litt blod og bein som gir en ekstra fermentering som naturlig del av modningsprosessen som gir grunnlaget for kvalitetsorteringene. Vi kan lett få en industriell, forenklet og mer smakløs kvalitet på tørrfisken vår etter hvert på grunn av klima og effektivitetshensyn, og vårt verdensarvprodukt for matkulturen i mange land kan risikere å bli detronisert. Øknede interesse for matkultur rundt tørrfisken Det er et stort kulturhistorisk marked for tørrfisken i Europa, både det eksisterende og det potensielle. Alle med internett kan google seg inn på den europeiske tørrfiskhistorien i dag. Dersom vi for eksempel klikker oss inn på tysk for tørrfiskoppskrifter stockfisch rezepten, så er det i dag treff, som er en økning på 835 % på ett år, fra google treff høsten Tilsvarende oppskriftstreff finnes på alle europeiske språk, og særlig i kjernelandene for vår historiske tørrfiskhandel. Hva er årsaken til denne digitale interessen for tørrfisken i dag? Skyldes det en bedre søketeknologi, er det flere som har opplevd tørrfisk i Sør-Europa og vil skrive om det på sine facebook sider, eller er det en generell økende interesse for matkulturen i alle land? Det siste er nok mest riktig, for det viser seg at i alle land letes det tilbake til den historiske matkulturen, og da synes plutselig tørrfisken å dukke opp over alt, særlig langs steder og handelsruter der tørrfisken ble fraktet eller fant sitt marked.

7 Det vi ser er at tørrfisken er en økonomisk drivkraft for verdiskaping og salg av lokale kvalitetsprodukt, på steder der tørrfisken er blitt revitalisert som matkulturopplevelse. Grunnen til det er enkel: de lokale tørrfiskretter bruker maksimalt 25 % tørrfisk i hovedretten og der resten av ingrediensene er lokale råvarer. Et tørrfiskmåltid består også av lokale forretter, desserter og god drikke. Etter hvert bygges det gjerne opp en god historie omkring måltidet, der tørrfisken sine handelssveier og Lofoten er nevnt i ord og bilder, men der Bergens kulturhistoriske rolle ofte blir uteglemt i dag. Hovedårsaken til at man har et tørrfiskmarked i Sør-Europa i dag er katolisismen med sine tradisjoner rundt faste, høytider og fisk på fredag. Mye av tørrfisktradisjonene i nord forsvant med reformasjonen og mindre forpliktelser til å spise fisk, kombinert med økt tilgjengelighet av andre matprodukter og konserveringsmetoder. Oppskrifter knyttet til lokale råvarer, klimasoner, religion og historie Det er interessant å finne stadig flere gode og varierte historiske tørrfiskoppskrifter over hele Nord-Europa. Det spesielle med de nordeuropeiske matoppskriftene er at man bruker lokale råvarer sammen med tørrfisken, og da faller mye av ingrediensene fra Sør-Europa ut av oppskriftene, mens melkeprodukter og nordlige grønnsaker blir mer framtredende. Jeg vil hevde at bruk av melk og rømme, samt det tradisjonelle tilbehør med stuet kålrot, erter og gulrot, samt bacon og fett er både typiske ingredienser og gir en veldig god smak.

8 Vi kan finne oppskrift fra England fra The good Huswifes Handmaide for the Kitchin, To roste a peece of stockfish. Andre oppskrifter er fra Holland; Brandade van stokvis met courgette og Resepte Afrikaans Stokvisgereg. Den siste oppskriften forteller at tørrfisken også har et stort internasjonalt marked i tidligere europeiske kolonier og særlig i Vest-Afrika, Angola og Sør- Amerika, men disse er ikke er omtalt i denne artikkelen. I Tyskland finner vi oppskrifter som Stockfischkugeln, Stockfisch mit Rosinen Stockfisch Hofer Art, Stockfisch mit Blattspinat, Stockfisch-Rote-Bete Auflauf Gebackener Stockfisch mit Bohnen, Stockfisch in einer Rahmsauce, og Stockfisch mit zwiebeln und sardellen for å illustrere historie, variasjon og samrøre mellom lokale råvarer og tørrfisken vår. Det er tilgjengelige matoppskrifter for tørrfisken i Sveits, Østerike, Belgia og andre tilstøtende land. Når vi beveger oss sørover Europa så må jeg nevne den utrolige historien om tørrfisk tradisjonene som man finner i Mid-Pyreneene og Valle de Lot, midt i Frankrike. Marco Trebbi ved Hanseatisk museum har dokumentert omfanget for meg. Her feirer de sine tørrfisktradisjoner omkring sin spesialitet L estadofinado som er en most tørrfiskrett med bl.a. lokale valnøtter og egg. De har ifølge Marco ikke en fullstendig forklaring på sine tørrfisktradisjoner, men det har nok en sammenheng med Bordaux og elvetransport derfra til dalen å gjøre, og/eller det kan ha med deltaging i kriger i Holland, der tørrfisken var viktig matvare for hærene. Denne historien er en forskingsoppgave i seg selv. Det er fire restauranter i området som serverer denne retten fra oktober til april hvert år. De har satt opp en fiskehjell kopi utenfor en av restaurantene for å vise det særpregede ved matretten. De har nå planer om en tørrfiskfestival i området. Videre har man via Marco sitt initiativ fått opprettet et skolesamarbeide mellom Blokkhaugen skole i Åsane og en skole i Rodez, så her er det i hvert fall etablert et godt grunnlag for kunnskap om Bergen. Italia er det store tørrfisklandet, hvor de mange kvalitetene blir verdsatt av forbrukerne etter at den har vært igjennom alle mellomleddene, agentene, utvanningsstasjonene og fiskebutikkene. Forbrukerne ser bare det utvannede sluttproduktet i fiskedisken og det ser helt annerledes ut enn det vi i Norge forbinder med en tørrfisk. Den utvannede filet ser veldig delikat ut og er klar til bruk for restauranter og forbrukere. Liguriaregionen nord i Italia med Genova, er hovedmarkedet for den mellomstore og mellomfete tørrfisken, og westre ancona er en typisk kvalitetsortering for dette området. Tørrfisken brukes mest til gryteretter i Liguria. I Sør-Italia vil de ha den største og feteste tørrfisken, Lub, Grand Premier og Bremer er typiske tørrfisk kvaliteter for Sør-Italia som bruker den til steaks, dvs.store stykker som serveres sammen med de mange spesialiteter som det finnes utallige oppskrifter på lokalt.

9 Tørrfisken kalles i Calibria for Lo Stocco som betyr sverdet, og kan vel forståes for de som har litt fantasi. Det utrolige er at utvanningen i Mammola med mineralrikt vann har gitt Stocco Mammola en spesiell nasjonal godkjenning og beskyttelse som ett tradisjonelt Food Products (artikkel 8 i forskrift til italiensk Law 173/98). Stocco Mammola utvannet tørrfisk blir eksportert til restauranter (men og forbrukere) i Benelux landene, Brussel og til de store byene i Italia, - noe som forteller om det store markedspotensialet for tørrfisken i Nord-Europa. Et lite googlesøk på italian restaurants in London gir 13,5 mill treff, som ett lite apropos til et stort nærmarked for vår tørrfisk. Tørrfisk råvaren ser veldig forskjellig ut i Veneto/Venezia området, sammenlignet med Liguria og i Sør-Italia, ettersom Veneto vil ha den tynneste tørrfisken som har gytt før den fiskes, dvs. ragno kvalitet (ragno betyr edderkoppen og slik ser den ut også dersom man bruker litt fantasi igjen). Denne råvaren blir strimlet som spaghetti og most sammen med andre ingredienser til den kjente Baccalà alla vicentina eller til ulike forretter. De bruker for øvrig tørrfisk til mange andre retter også, men de moste retter er deres regionale kjennetegn. Tørrfisken er lansert som et av deres fire regionale kjerneprodukter for matkulturen, dvs. tørrfisk, polenta (maismel), ris og bønner. Disse produktene er alle importerte til Italia og Venezia fra 1500-tallet, hvor de ble satt i jordbruksproduksjon lokalt, unntatt tørrfisken som fortsatt måtte komme fra Norge. Det er vanskelig å være kortfattet om matkulturen for tørrfisken i Europa, men jeg vil avslutte med Kroatia som har et sterkt tradisjonsforhold til tørrfisken. Der må den serveres på selveste julaften. Det er flere julaften tørrfisk retter som brukes.

10 I nabolandet Slovenia serveres den tradisjonelle tørrfiskretten som heter Bakalar Bianco på Nyttårsaften. I Hellas er det enda mer alvorlig med tradisjonene. Der serveres den kjente Bakaliaros me Skorthalia (tørrfisk/klippfisk med hvitløk og potetmos dip), men hvor det dessverre gjennom de siste to generasjoner brukes altfor mye klippfisk i retten. Bakalarios Skordalia retten serves alltid på 25. mars som både er Hellas sin uavhengighetsdag i forhold til Tyrkia, og en av de helligste dager i gresk ortodoks religion, nemlig Maria sin bebudelsesdag eller marimesse i Norge, vår viktigste merkedag før sommeren. Jeg har ikke tatt med matretter fra Serbia, Bulgaria og Romania som vi vet finnes. Om våre norske tørrfisktradisjoner Tilbake til Norge, hvorfor har vi fått et så elendig forhold til dette matproduktet, som av mange andre oppfattes som et verdensarvprodukt de ikke kan være foruten, og som er knyttet opp til deres viktigste høytider, sammenkomster og festligheter? Vi gir tørrfisk til hundemat, vi banker den til snacks, vi har intet forhold til kvaliteter, og vi luter det vi får tak i av fisken og det er det. Vel, den enkleste forklaring er å se nærmere på våre historiske kvalitetssorteringer og hva som står om tørrfiskkvalitetene våre. De beste kvaliteter ble eksportert som det heter seg, og man spiser ikke pengene sine. Det vi holdt igjen i Norge til oss selv var den tørrfisken som ikke kunne selges til noen, ikke engang til Afrika. Som det heter i beskrivelsene, Utskudd rundfisk er bedervet i hodet av mark som i alminnelighet ikke går langt nedover, idet den øvrige del av fisken er god. Den avgir en sterk og ond lukt og blir ikke utskipet, men kjøpes og forbrukes av de herboende bønder. Og om Utskudd lenger, ødelagt av mark etc. Kjøpes av bøndene til høitidsmat. Dette forklarer nok også lutefisktradisjonene i Norge. De er ikke så eksotiske som mange vil ha det til, men man måtte rett og slett ta livet av fluemarken, og man måtte få bort det meste av den vonde lukten i tørrfisken, og hva er vel bedre enn å bruke kraftig lut og lage lutefisk av den til høitidsmat, som man sier i kvalitetsbeskrivelsene fra 1700-tallet. Vi møtte heller aldri konsumentene av vår beste tørrfisk i Bergen, verken i tidligere tider eller i de senere århundrene, slik som det var med klippfisken og Kristiansund. Dit kom spanjolene selv med sine seilskuter og hentet klippfisken, og slik møtte vi de kvalitetsbevisste kunder, og slik lærte vi oss å sette pris på deres matkultur omkring klippfisken. Det er derfor et stort gap i kunnskapen vår om bruken av de beste kvaliteter av tørrfisken vår ifra Sør-Europa. Det er gjort en del med utveksling av kokker, kurs for kokker i Bergen på sjømatsenteret bruk av italienske kokker, og man arbeider med å utvikle mer bruk av tørrfisken på norsk vis på restaurantene i Bergen, men vi har mye å lære og mye å ta igjen.

11 Bygningsarv, folklore og kulturhistorie langs tørrfiskens handelssveier Hanseatene utviklet de innenlandske handelsveiene gjennom Tyskland og Østerrike/Sveits og sørover til middelhavet. Senere kom hollenderne med sine seilskuter og etter hvert deltok også handelsmennene i Bergen med handelen med tørrfisk langs sjøveien til Middelhavet. Vi finner derfor en rekke bygninger og stedsnavn knyttet til tørrfisken i de hanseatiske byene, også i King s Lynn, den eneste hansaby utenfor London, hvor kommunehuset ligger i Stockfish street. I Zeeland i Holland finner vi pakhuis van stokvis som også forklarer pakkhus nevningen vår i Norge. Vi finner stokvis verlaat i Rotterdam (verlaat er en vippebro) og vi finner en rekke historiske hus og steder med norske eller Bergensrelaterte navn og nevninger i handelsbyene. Det mest kjente og særpregete bygget er vel Stockfisch Hause i Erfurt, på veien mot Østerrike hvor det står på plaketten over inngangsdøra, das hause stehet in gottes hand zum stockfisch ist genand. Når det gjelder folklore og fortellinger er det mange historier og litteratur man kan grave i som f.eks barneregler fra Belgia (oversatt til engelsk for Bryggens venner) Slik lyder sangreglen Handjes draaien: Turn little hands, baking cake. Turn little hands, baking fish. You can t really believe, How good it is: Stockfish

12 I byen Trogir i Kroatia er tørrfisken livsviktig for unge beilere, der er det vanlig at mannen har med seg en tørrfisk i ryggsekken når han drar til kjærestens far for å be om datterens hånd. I Italia er det utallige historier og anekdoter knyttet til tørrfisken og flere av historiene er så viktige lokalt at de har resultert i årlige feiringer og tørrfiskfestivaler. Tørrfiskfestivalen i Badalucco i Liguria har sitt utgangspunkt i en beleiring av byen på 16 tallet hvor det eneste man hadde innfor byens borg var tørrfisk og en brønn. Slik overlevde landsbyen beleiringen og denne hendelsen feires den dag i dag med en årlig tørrfiskfestival. I Imperia har de laget en spesiell tørrfisk gryte for sin festival. Gryta som heter Batistita har havnet i Guinnies rekordbok pga av sin størrelse på over 3 meter diameter. Tørrfiskfestivaler Vi har tørrfiskfestivaler over det meste av Italia i dag, og det er interessant å se at de ikke er særlig gamle noen av dem, de fleste er etablert etter år Sandrigo er vel en av de eldste og mest kjente med sine 40 års tradisjon og nære samarbeid med Røst kommune. Hordaland fylkeskommune har gjennomført en liten kartlegging og intervju med noen utvalgte tørrfiskfestivaler i Italia i 2008, og felles for de alle var at de var svært interessert i et samarbeide med Norge, dessuten visste ingen hva Bergen var for noe, det eneste de kjente til om Norge var at tørrfisken kom fra Isola della Lofoten, noe som er helt riktig.

13 Hordaland fylkeskommune arrangerte to internasjonale tørrfiskfestivaler i Bergen, i 2005 og i 2007, sammen med Nordland fylkeskommune, Bergen kommune, kommuner i Lofoten, Commune di Genoa og region Liguria, og mange andre næringsaktører, institusjoner og organisasjoner i både i Bergen og fra Italia. Fylkeskommunen er dessverre ingen festivalarrangør, så etter utprøvingen som alle var fornøyd med, er det rom for nye ideer og initiativtakere. Ut fra kunnskap gitt oss fra intervju prosjektet med de italienske festivaler ble det nevnt en rekke tiltak som kan være interessante for Bryggens venner og for Bergen. - Felles tørrfisk kulturarvguide og en felles webside/tørrfiskportal for opplevelser gjennom året. Her kan man legge inn generell informasjon om alle tørrfisk evenementer og oppdatert informasjon om årets arrangement, program, overnatting, opplevelser etc. - En krevende oppgave kan være en kulturhistorisk vegbok for tørrfisken i Europa. - Turisme, f.eks et reisekart over lokale opplevelser, som f. eks i og rundt Sandrigo. (Museum Vest laget en tørrfisk vandringsrute fra Bryggen til Sandviken i 2007) - Samarbeid omkring tørrfiskens matkultur i Europa, samle inn alle oppskrifter, og gi kokkeopplæring både i Lofoten i tørkesesongen, i Bergen og i europeiske land. - Samarbeide omkring handels og bygningsarven langs handelsrutene. - Historisk handelsveg utstilling og museums samarbeide. - Skole samarbeide på ulike nivå, tema og land. - Internasjonalt og nasjonalt tørrfisk festival samarbeide kan være aktuelt.

14 Academia og Confraternities Tørrfiskens venneforening og nye tørrfiskopplevelser i Bergen? I Italia skiller de mellom Academia foreninger omkring tørrfisken som er forskningsbaserte og opptatt av historien, og det de kaller for Confraternities som er mer sosiale tørrfiskforeninger for matglade personer, kokker og restauranteiere m.m. Bergen burde absolutt ha en seriøs tørrfiskforening tilknyttet Bryggemiljøet, som kan ta et ansvar for å rettleie og informere interesserte om vår rike og viktige tørrfiskhistorie i Bergen, om vrakerne og vrakerfaget, og presentere tørrfisken gjennom lukt og smak, dokumentasjon og oppskrifter, m.m., før Bergen sin rolle for utviklingen av det eneste norske verdensarv matkultur produkt forsvinner i glemselens slør internasjonalt og kulturhistorisk. Museum Vest arbeider med å etablere en tørrfiskbutikk med en kulturformidlingsarena for Bergen sin historie omkring tørrfiskhandelen og det internasjonale markedet. Vi får håpe dette viktige tiltaket for tørrfiskens renessanse i byen vår snart blir realisert, og at tørrfisk av de beste kvaliteter, kan tilbyes byens borgere. Vi har med dagens kjøpekraft passert utskuddkvalitetene, og vi fortjener nå det beste av tørrfisken vår tilgjengelig i Bergen og vi ønsker en mer levende kulturarv synlig på Bryggen!

15

Tørrfisk en opplevelse av tradisjon og smak som beriker vår matkultur Norsk Sjømatsenter, Bergen 29. mars 2011

Tørrfisk en opplevelse av tradisjon og smak som beriker vår matkultur Norsk Sjømatsenter, Bergen 29. mars 2011 Tørrfisk en opplevelse av tradisjon og smak som beriker vår matkultur Norsk Sjømatsenter, Bergen 29. mars 2011 Halvor Hansen - Svein Ingvar Bjørndal Halvors Tradisjonsfisk AS Halvors Tradisjonsfisk AS

Detaljer

Fisken som gjorde Noreg kjent i verda

Fisken som gjorde Noreg kjent i verda Fisken som gjorde Noreg kjent i verda Frå gammalt av er tørrfisk og klippfisk Noregs viktigaste bidrag på den globale sjømatmarknaden. Desse fiskeprodukta var ein effektiv og rimeleg måte å konservere

Detaljer

Sett tørrfisk. på menyen. Særnorsk delikatesse. Godt bevart hemmelighet.

Sett tørrfisk. på menyen. Særnorsk delikatesse. Godt bevart hemmelighet. Sett tørrfisk på menyen Særnorsk delikatesse. Godt bevart hemmelighet. Delikatessen tørrfisk hva er tørrfisk Delikatessen tørrfisk Norges eldste handelsvare Vikingene sørget for å introdusere tørrfisken

Detaljer

Selskapsmenyer Middag

Selskapsmenyer Middag Selskapsmenyer Middag Bryggen Tracteursted er den eneste eksisterende og opprinnelige Schøtstuen fra den Hanseatiske tiden. Et fantastisk sted med mye historie og kultur da dette var Hanseatenes felles

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

SELSKAPSMENY BRYGGEN TRACTEURSTED HØST / VINTER 2015 / 2016

SELSKAPSMENY BRYGGEN TRACTEURSTED HØST / VINTER 2015 / 2016 SELSKAPSMENY BRYGGEN TRACTEURSTED HØST / VINTER 2015 / 2016 Omkring 1360 ble Bryggen i Bergen etablert som Hanseatisk "kontor" og Tyskerne kom til å dominere handelen til og fra Bergen i de neste 400 år.

Detaljer

SELSKAPSMENY BRYGGEN TRACTEURSTED VINTER 2014-2015

SELSKAPSMENY BRYGGEN TRACTEURSTED VINTER 2014-2015 VINTER 2014-2015 Omkring 1360 ble Bryggen i Bergen etablert som Hanseatisk "kontor" og Tyskerne kom til å dominere handelen til og fra Bergen i de neste 400 år. Eksport av tørrfisk fra Nord Norge og import

Detaljer

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48 Den tredje verden befinner seg på marsj mot Europa. Gjennom asylpolitikken har man stort sett eliminert all motstand. Våre etablerte politikere, vår kulturelle elite og våre massemedia har hittil forsøkt

Detaljer

SELSKAPSMENY BRYGGEN TRACTEURSTED SOMMER 2015

SELSKAPSMENY BRYGGEN TRACTEURSTED SOMMER 2015 Omkring 1360 ble Bryggen i Bergen etablert som Hanseatisk "kontor" og Tyskerne kom til å dominere handelen til og fra Bergen i de neste 400 år. Eksport av tørrfisk fra Nord Norge og import av korn fra

Detaljer

Walisisk lam. Produsert i tusenvis av år. Selges på noen minutter. hccmpw.co.uk EatPGIWelshLamb.com. Det handler om kvalitetstid

Walisisk lam. Produsert i tusenvis av år. Selges på noen minutter. hccmpw.co.uk EatPGIWelshLamb.com. Det handler om kvalitetstid Walisisk lam Produsert i tusenvis av år. Selges på noen minutter. hccmpw.co.uk EatPGIWelshLamb.com Det handler om kvalitetstid P15753 Welsh Lamb export brochure (N).indd 1 17/10/2012 12:26 Wales Leverer

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter Et kulturnæringsprosjekt Foto: Kjell Ove Storvik er lokalisert i Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. Selskapet er eid av Museum Nord, Galleri Espolin, Lofotakvariet og

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-37

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden Mer aktivitet Trivsel, næring- og stedsutvikling på og ved fjorden Trondheims- og Beitstadfjorden og området som grenser til fjordene, har i historisk sammenheng hatt en betydelig rolle i Norgeshistorien.

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014.

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. 19. desember 2014 NYHETSBREV Velkomst og innholdsfortegnelse NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. Signér deg opp

Detaljer

Verdensarvutredning i Lofoten

Verdensarvutredning i Lofoten Verdensarvutredning i Lofoten Orientering 03.03.11 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten Lofoten består av seks øykommuner: Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Muligheter og utfordringer for norsk sild i Russland

Muligheter og utfordringer for norsk sild i Russland Muligheter og utfordringer for norsk sild i Russland Pirjo Honkanen Denne artikkelen beskriver russiske konsumenters forbruksvaner og preferanser for sild. Den drøfter hvem som er forbrukere, hvordan og

Detaljer

Verdensarv i Lofoten. Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal

Verdensarv i Lofoten. Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarv i Lofoten Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal omvær, Røst Sko Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten et øyrike i havet Lofoten er under utredning for nominering

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Christian Bjelland tillatelse til å bruke hans navn og bilde på deres sardinbokser.

Christian Bjelland tillatelse til å bruke hans navn og bilde på deres sardinbokser. Volumstrategi Høy effektivitet Lave kostnader per enhet produsert «God nok» kvalitet Norsk fiskeindustri har hovedsakelig en volumstrategi. En av årsakene er lite forutsigbar kvalitet. Klarer ikke å være

Detaljer

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN Bli med på en spennende reise til to av Italias vakreste regioner, Veneto og Friuli! Vi bor flott i den fine badebyen Lido di Jesolo, og tar utflukter til unike Venezia, til

Detaljer

FOTO: GRETHE RINGDAL 1. PRODUKTUTVIKLING

FOTO: GRETHE RINGDAL 1. PRODUKTUTVIKLING FOTO: GRETHE RINGDAL 1. PRODUKTUTVIKLING KJØTTETS TILSTAND 2011: Produktutvikling MER MANGFOLD I KJØTTDISKEN GIR ØKT VERDISKAPNING I Norge har det lenge vært økende etterspørsel etter biffer og fileter

Detaljer

Pinnekjøtt fra Norge? Markedsundersøkelse pinnekjøtt des.-12. Torunn Thauland Håseth, Animalia Bransjesamling spekemat 2013

Pinnekjøtt fra Norge? Markedsundersøkelse pinnekjøtt des.-12. Torunn Thauland Håseth, Animalia Bransjesamling spekemat 2013 Pinnekjøtt fra Norge? Markedsundersøkelse pinnekjøtt des.-12 Torunn Thauland Håseth, Animalia Bransjesamling spekemat 2013 Pinnekjøtt fra Norge Animalia: Lede og delta i prosessen for å søke om beskyttelse

Detaljer

Trender på kornet. Strategi- og analysesjef Hilde Mortvedt 090609

Trender på kornet. Strategi- og analysesjef Hilde Mortvedt 090609 Trender på kornet Strategi- og analysesjef Hilde Mortvedt 090609 Kilde: PEJ gruppens Foodtrends, Spisefakta 2007 Foto: Opplysningskontoret for Kjøtt, Opplysningskontoret for Frukt og Grønt, Opplysningskontoret

Detaljer

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO Om Opplæringskontoret Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland (ORMNN) ble stiftet 1988, og har lang erfaring og god kompetanse. Vårt formål er å kvalitetssikre læretiden for alle

Detaljer

PIEMONTE. Kultur og historie, sport og natur, mat og vin Opplevelsene er mange. «La Dolce Vita»

PIEMONTE. Kultur og historie, sport og natur, mat og vin Opplevelsene er mange. «La Dolce Vita» PIEMONTE Kultur og historie, sport og natur, mat og vin Opplevelsene er mange Piemonte ligger i NordvestItalia og grenser til de franske alper i vest og Sveits i nord. Navnet kommer fra «piede» og «monte»,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Mat og måltider i barnehagen En arena for helsefremming og pedagogisk arbeid

Mat og måltider i barnehagen En arena for helsefremming og pedagogisk arbeid Mat og måltider i barnehagen En arena for helsefremming og pedagogisk arbeid Mari Helene Kårstad Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 3000 måltider Foto: Johner.se Kartlegging av mat og

Detaljer

DYBVIK FRA RÅVAREPRODUSENT TIL MERKEVARELEVERANDØR

DYBVIK FRA RÅVAREPRODUSENT TIL MERKEVARELEVERANDØR DYBVIK FRA RÅVAREPRODUSENT TIL MERKEVARELEVERANDØR Vår historie! OMSTILLING - VÅR REISE: Fra en anonym tilværelse gjennom 80 år og en omsetning på 100 million til 30 million i omsetning og å bli «Klippfisk

Detaljer

Konserv. Salting. Foto: Snöball Film

Konserv. Salting. Foto: Snöball Film Konserv I dag handler røyking, salting og graving av fisk kun om smak. Men før dypfryseren ble vanlig, måtte maten konserveres for å at man skulle ha mat på de tidene den ikke var mulig å få tak i fersk.

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Mat og helse- kjennetegn på måloppnåelse etter 10.trinn.

Mat og helse- kjennetegn på måloppnåelse etter 10.trinn. Mat og helse- kjennetegn på måloppnåelse etter 10.trinn. Det er viktig å merke seg at for å oppnå en høyere karakter, må kjennetegnene for de lavere karakterene allerede være oppnådd. Merk at dette kompetansemålet

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

5 Nederland Amsterdam

5 Nederland Amsterdam Europa Europa er den nest minste verdensdelen. Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Det bor mer enn 700 millioner mennesker i Europa. Mer enn halvparten av innbyggerne

Detaljer

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Galina Gaivoronskaia*, info@futuresfood.no Ellinor Helge, ellinor.helge@getmail.no Norwegian foraged food, Craterellus tubaeformis(chanterelle), collected

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Reisebrev Den Dominikanske Republikk

Reisebrev Den Dominikanske Republikk Reisebrev Den Dominikanske Republikk Rundt denne tiden for akkurat et år siden var jeg godt i gang med søking, papirarbeid og valg av land. Hvor i verden ville jeg tilbringe et helt år? Ville jeg i det

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

Sandefjordskolen. planlegge og lage trygg og. ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder

Sandefjordskolen. planlegge og lage trygg og. ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MAT OG HELSE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 planlegge og lage trygg og. ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

SUPPE NYTT KONSEPT. i alle former og varianter. Vi følger opp suksessen! Supper, sauser og grytebasiser ferdiglaget og klare til bruk.

SUPPE NYTT KONSEPT. i alle former og varianter. Vi følger opp suksessen! Supper, sauser og grytebasiser ferdiglaget og klare til bruk. SUPPE i alle former og varianter Supper, sauser og grytebasiser ferdiglaget og klare til bruk. NYTT KONSEPT Vi følger opp suksessen! NYHET Yellow Pea Soup with meat Gul ertesuppe med saltkjøtt Tradisjonell

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

TORSKENETTVERKSMØTET Bergen 9.-10. februar 2011

TORSKENETTVERKSMØTET Bergen 9.-10. februar 2011 TORSKENETTVERKSMØTET Bergen 9.-10. februar 2011 Norsk torsk og norske næringsaktørers omdømme i utvalgte markeder Eksportutvalget for fisk Karin Olsen Bransjesjef for hvitfisk og nye arter La oss begynne

Detaljer

Internasjonale prosjekter på Vargstad vgs

Internasjonale prosjekter på Vargstad vgs Internasjonale prosjekter på Vargstad vgs Vargstad er engasjert i fem internasjonale prosjekter, og har flere under utvikling:» Skolebygging i Sierra Leone Lillehammerhuset i Oberhof Treasures of the Mountains

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Derfor er torsk sunt - Godt.no - Finn noe godt å spise. http://www.godt.no/#!/artikkel/22696974/derfor-er-torsk-sunt 15-01-2014 01:44:13

Derfor er torsk sunt - Godt.no - Finn noe godt å spise. http://www.godt.no/#!/artikkel/22696974/derfor-er-torsk-sunt 15-01-2014 01:44:13 Derfor er torsk sunt - Godt.no - Finn noe godt å spise http://www.godt.no/#!/artikkel/22696974/derfor-er-torsk-sunt 15-01-2014 01:44:13 1 http://www.godt.no/a22696974 FISK JEVNLIG: Spiser du torsk i stedet

Detaljer

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag?

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Det kommer en dag i morgen også Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Hva innebærer bærekraft? Den enkleste måten å forstå begrepet bærekraft

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat Sak: Nasjonal økologikonferanse 7. og 8. september 2010 Tid: Tirsdag 7. september

Detaljer

F O R N Ø Y D E M E N N E S K E R

F O R N Ø Y D E M E N N E S K E R FORNØYDE MENNESKER SERVIT VET Å LEVERE Vi skal være best på varmmat til alle typer arrangementer. Det er et høyt mål vi setter oss. Samtidig vet vi at vi kan holde ord. Over 20 års erfaring fra cateringbransjen

Detaljer

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 DET BESTE AV BAYERN REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 nyttig.no VELKOMMEN TIL BAYERN! Bayern er den største forbundsstaten i Tyskland. Regionen er kanskje best kjent for sine særegne folkedrakter, «lederhosen»

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 8

Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Tema: GEOGRAFI: kartet lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Vite forskjellen mellom globus og kart Kunne forklare hva nullmeridianen

Detaljer

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova Eksotisk frukt og bær vet de fleste hva er, men hva med eksotisk grønt? Det er grønnsaker

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

j p gg Produktinformasjon

j p gg Produktinformasjon Produktinformasjon Delikatesser fra havet Brødr. Remø AS er en tradisjonsrik fiskeforedlingsbedrift, som gjennom tre generasjoner har sørget for festmat på mangt ett middagsbord, både i Norge og i utlandet.

Detaljer

Mat og helse Klasse:9A og 9B 2015/2016 Lærere: Hanne Marie Haagensen, Anniken Løvdal, Lena Veimoen

Mat og helse Klasse:9A og 9B 2015/2016 Lærere: Hanne Marie Haagensen, Anniken Løvdal, Lena Veimoen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Mat og helse Klasse:9A og 9B 2015/2016 Lærere: Hanne Marie Haagensen, Anniken Løvdal, Lena Veimoen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Månedsbrev April 2014

Månedsbrev April 2014 Månedsbrev April 2014 Da er april på hell, og vi har hatt en super måned med masse sol, og mye uteliv. Til tross for at barnehagenhverdagen ble avbrutt av påskeferie, har vi på Steingrua likevel rukket

Detaljer

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Høsten 2013 var jeg på utveksling til Universidad Politecninca de Valencia. I løpet av de 6 månedene jeg var i Valencia møtte jeg nye venner fra alle

Detaljer

Er det rom for spekemat i et sunt kosthold?

Er det rom for spekemat i et sunt kosthold? Er det rom for spekemat i et sunt kosthold? Ellen Hovland Klinisk ernæringsfysiolog Fagsjef ernæring med ansvar for kjøtt og egg i kostholdet hos Animalia Hva På dagens kjennetegner meny spekemat? Ganske

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER BINOR PRODUCTS AS ble etablert i 2004 med fire likeverdige eiere - Rolf Jentoft AS - Gunnar Klo AS - Kræmer AS - Båtsfjordbruket

Detaljer

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Lager Rom Introduksjon: Mellom Lista og Kristiansand finnes flere små fjorder, flere av dem egnet for landsetting av styrker.

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan siden oktober 2011, og tiden er nå inne for evaluering i form av rapport. Vi kommer til

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Lofoten og Vestvågøy på verdensarvlista?

Lofoten og Vestvågøy på verdensarvlista? Lofoten og Vestvågøy på verdensarvlista? Verdensarvutredning i Lofoten - orientering 24.06.08 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten et eventyr i havet Med sin fantastiske

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

Globalhistorisk atlas. Eivind Heldaas Seland

Globalhistorisk atlas. Eivind Heldaas Seland Globalhistorisk atlas Eivind Heldaas Seland 38 globalhistorisk atlas Gresk og fønikisk bydannelse og ekspansjon Vognføreren fra Delfi, 474 før vår tidsregning. De greske byene rundt Middelhavet og Svartehavet

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger. Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen

Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger. Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen Om Nasjonale turistveger Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger.

Detaljer

Hva skjer med kornet på mølla?

Hva skjer med kornet på mølla? Historie Stangeland Mølle har drevet mølleproduksjon siden 1846, da familien Aareskjold etablerte ei havremølle, drevet med vannkraft av Olavskilden (i dag Oalskilden) i Sandnes. I dag er hele produksjonen

Detaljer

von Tangen Fiskebar Kafe 10.00 16.00 King Oscar Sardiner i Olje servert med Urtesalat, Toast & Smør Fisk, Gluten og Melk Kr.115,-

von Tangen Fiskebar Kafe 10.00 16.00 King Oscar Sardiner i Olje servert med Urtesalat, Toast & Smør Fisk, Gluten og Melk Kr.115,- von Tangen Fiskebar Kafe 10.00 16.00 King Oscar Sardiner i Olje servert med Urtesalat, Toast & Smør Kr.115,- Bøkling varmrøkt Sild med syltet Rødbet Knekkebrød & Smør Grønlandsreker med Majones og Sitron.

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I MAT OG HELSE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 9. trinn (NB: avgangsfag)

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I MAT OG HELSE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 9. trinn (NB: avgangsfag) Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MAT OG HELSE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. trinn (NB: avgangsfag) KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne -...

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

visste du AT som produseres i verden i dag blir kastet

visste du AT som produseres i verden i dag blir kastet visste du AT 1/3 av all mat som produseres i verden i dag blir kastet verdens miljøverndag Verdens Miljøverndag blir årlig markert den 5. juni verden rundt. Dagen ble etablert etter FNs miljøvernkonferanse

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Smakfulle Småtterier Bryggen Tracteursted 2013. Sjømat

Smakfulle Småtterier Bryggen Tracteursted 2013. Sjømat Smakfulle Småtterier Bryggen Tracteursted 2013 Norske Tapas Vi krysser av dagens valg, og anbefaler 5-6 stk til middag Sjømat Jomfrusild i Lefse med Rødbete, Løk og Rømme Jomfrusild tre år gammel og akkurat

Detaljer