Ved å kjenne vår fortid kan vi skape en bedre framtid. Har tørrfisken en rolle i dag som næringstema?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved å kjenne vår fortid kan vi skape en bedre framtid. Har tørrfisken en rolle i dag som næringstema?"

Transkript

1 Artikkel i Årbok 2011, Bryggens Venner Ved å kjenne vår fortid kan vi skape en bedre framtid. Har tørrfisken en rolle i dag som næringstema? Terje Inderhaug, seniorrådgiver, Hordaland fylkeskommune

2

3 Tørrfiskens betydning for Bergen er velkjent. Tørrfisken fra Nord-Norge skapte ikke bare Bergen by - vår første hovedstad fram til 1299, men tørrfisken var også viktig for vår nasjonale identitet og nasjonsdanningen. Tørrfisken sto for 80 % av eksporten vår og var i en relativ sammenlikning mer betydningsfull for den nasjonale verdiskapingen gjennom flere hundre år enn oljen vår kan sies å være i dag. Det store markedet for tørrfisken var fra vikingtiden av først Storbritannia og Nord-Europa, men etter hvert som Hanseatene gjorde seg gjeldende, strakte handelen seg sørover til den iberiske halvøy og nordsiden av Middelhavet, så langt som til de nordlige delene av Hellas. Vi kan den dag i dag finne fysiske spor etter tørrfiskhandelen gjennom nevninger på gater og steder og historiske bygg, men også gjennom folklore, fortellinger, tradisjoner, ikke minst innenfor gastronomi. De mange og økende tall for tørrfiskfestivaler og tørrfiskevenementer i mange europeiske land vitner om dette. I europeiske regioner i dag leter man etter sine røtter og sin identitet for å utvikle og styrke særegenhet og egenverdi. Tørrfisken er en del av mange lands tradisjoner. Matkultur og historie gir grunnlag for nye opplevelser og verdiskaping lokalt. Vi kan nå se en betydelig framvekst i interessen for de historiske båndene til tørrfisknasjonen Norge fra flere regioner og steder i Europa. Bergen er i dag dessverre blitt litt akterutseilt som hovedsted for tørrfiskhandel, og all fokus omkring tørrfiskeksport i dag skjer mellom utenlandske importører og produsenter i Nordland og Finnmark, kanskje med unntak for Mowinckel AS på Bryggesiden. I møte med tørrfiskinteresserte europeere i dag må man alltid forklare hva Bergen har vært og er fordi tørrfisken blir identifisert med Nord-Norge, med Lofoten, Isola della Lofoten, og med Finnmark, presidia della stoccafisso. Det er slik tørrfisken blir markedsført i dag og det er slik den blir opplevd av turister til og i Norge. Utfordringen vi står ovenfor er om Bergen og Bryggen bør, vil og kan ivareta sin kulturhistoriske hovedrolle overfor de mange tørrfisktradisjoner knyttet til religion og høytider, fysisk bygningsarv, kulturhistorie, formidling og de mange tørrfiskentusiaster sine ønsker og behov i Europa.

4 Bryggen som UNESCO verdensarvsted og Lofoten som framtidig UNESCO kulturlandskap / verdensarvområde et naturlig samarbeid Det er laget et søknadsutkast for UNESCO verdensarv/ kulturlandskap med sikte på godkjenning for deler av Lofoten. Dette utkastet er nå oversendt Miljøverndepartementet, men søknaden er ikke blitt ferdigbehandlet i påvente av forvaltningsplanen for oljevirksomheten i havområdene i nord. UNESCO status for Lofoten må derfor vente ennå noe tid før eventuell realisering. Kulturlandskapet i Lofoten dreier seg om den levende kystkulturen, om fiskeværene, om sjarkene og om fiskehjellene som gir det unike særpreget til kystlandskapet og naturen. Bryggen i Bergen er et resultat av den tradisjonelle næringsvirksomheten i Lofoten gjennom 1000 år. Som UNESCO områder med en integrert og felles historie bør det være naturlig å samarbeide tettere om tradisjoner, handverk, markedskunnskap og formidling rundt tørrfisken som et levende verdensarvprodukt. Vrakingen av tørrfisk var det viktigste håndverksfaget på Bryggen Det egentlige og essensielle håndverket på Bryggen gjennom de historiske tider var ikke først og fremst bygningsvernet, som man får inntrykk av i dag, men vrakingen og handelen med tørrfisk. Det er flere lover og forordninger som har regulert vrakerfaget fram til i dag. Vraking var først nevnt i Kong Kristoffers retterbot av 4. des. 1444, og vi fikk de første offentlig beskikkede vrakere 5. mai Bergen hadde monopol på vraking og handel med tørrfisk i 800 år. Historien viser oss at vrakerfaget var ettertraktet, og det heter seg at det var vanskeligere å utdanne seg til vraker i Bergen enn til prest. I dag er det ca. 3 års utdanning, dels gjennom bedriftsintern erfaring og intern kontroll, for å kunne bli en kvalifisert tørrfiskvraker. Det er fremdeles et eget Laug for tørrfiskvrakerne i Nord-Norge med 25 medlemmer, hvorav 1 i Bergen.

5 Kvalitetsortering av tørrfisken og trussel fra klimaendringer og effektivitetshensyn Om selve kvalitet sorteringen kan det nevnes at det har skjedd endringer gjennom tidene, kanskje mer av klimatiske grunner enn av markedsgrunner. I 1750 var det dobbelt så mange (14) rotskjærkvaliteter av skrei, det vil si splittet fisk som henger sammen i halen, som rundfisk (7) det vil si hodekappet fisk som blir hengt opp to og to bundet sammen. Vi hadde den lille istid fra 1400 til 1850, og som de fleste vet, er tørrfisken lett utsatt for fryseskader. Tynnere, splittet fisk tørker fortere enn hel rundfisk og kan derfor lettere unngå frostskader som oppstår i en tidlig fase av tørkeprosessen, mens det er stort vanninnhold i fiskekjøttet. Det er derfor det er mer rotskjær i Finnmark enn i Lofoten, hvor man finner rundfisk kvalitetene. Det er mer rasjonelt og kostnadseffektivt å kunne henge opp hel fisk enn splittet fisk. På slutten av 1800 tallet og framover, ble kvalitetssorteringen til slutt bestående av 24 rundfiskkvaliteter og 3 råskjærskvaliteter, men med en rekke finsorteringer innenfor kategoriene, etter størrelse og vekt m.m. Det hører med til historien at Nord-Norge er det eneste området i verden hvor det tørkes skrei ute i dag. Klippfisken derimot har sin forklaring i de store fiskeriene utenfor østkysten av USA og Canada, som trakk til seg spanjoler og portugisere gjennom flere hundre år. I disse områdene var det umulig å tørke fisk ute på grunn av av kulde og fuktighet. Derfor måtte de salte skreien for å konservere den. Det tørkes i dag en slags tørrfisk/klippfisk i Gaspie området i Canada, men den er saltet før utetørking om våren.

6 Det store torskefisket utenfor USA og Canada, handelen med denne i Boston - dannet det økonomiske grunnlaget for frigjøringskampen og det selvstendige USA (M.Kurlansky 2005). Dette med utgangspunkt i torskefisket, salting og tørking og handelsvirksomheten. Kjenner vi oss igjen i Bergen? Jeg vil hevde at klippfisken sin markedsdominans over tørrfisken er et resultat av de store volumfiskeriene i USA, og ikke på grunn av en bedre kvalitet enn tørrfisken. Det at verdens matkulturland nr.1 i verden, Italia, - foretrekker tørrfisken framfor klippfisken, er også en bekreftelse på denne smaksvurderingen og kvalitetsdiskusjonen. Både utetørkingen og kvalitetsorteringen synes i dag å bli utsatt for press i Norge av ulike årsaker. På Island har de måttet gå innendørs med tørkingen pga. den tradisjonelt dårlige kvaliteten og det store svinn som de får for mer kulde enn i Norge. I Lofoten kan et varmere klima gi problemer med økende flueplage og makk på fisken. Dessuten har vi begynt å tilpasse tørrfisken til eget bruk i Norge ved å produsere ferdig utvannet, skinn og benfri tørrfiskstykker for salg. Denne tørrfisken blir spesialbehandlet ved at skreien blir bearbeidet til beinfri filet før opphenging. Det vil si at tilberedning av fisken ikke følger helt de ordinære tradisjonene for håndverk og tørkeprosess; der det skal være med litt blod og bein som gir en ekstra fermentering som naturlig del av modningsprosessen som gir grunnlaget for kvalitetsorteringene. Vi kan lett få en industriell, forenklet og mer smakløs kvalitet på tørrfisken vår etter hvert på grunn av klima og effektivitetshensyn, og vårt verdensarvprodukt for matkulturen i mange land kan risikere å bli detronisert. Øknede interesse for matkultur rundt tørrfisken Det er et stort kulturhistorisk marked for tørrfisken i Europa, både det eksisterende og det potensielle. Alle med internett kan google seg inn på den europeiske tørrfiskhistorien i dag. Dersom vi for eksempel klikker oss inn på tysk for tørrfiskoppskrifter stockfisch rezepten, så er det i dag treff, som er en økning på 835 % på ett år, fra google treff høsten Tilsvarende oppskriftstreff finnes på alle europeiske språk, og særlig i kjernelandene for vår historiske tørrfiskhandel. Hva er årsaken til denne digitale interessen for tørrfisken i dag? Skyldes det en bedre søketeknologi, er det flere som har opplevd tørrfisk i Sør-Europa og vil skrive om det på sine facebook sider, eller er det en generell økende interesse for matkulturen i alle land? Det siste er nok mest riktig, for det viser seg at i alle land letes det tilbake til den historiske matkulturen, og da synes plutselig tørrfisken å dukke opp over alt, særlig langs steder og handelsruter der tørrfisken ble fraktet eller fant sitt marked.

7 Det vi ser er at tørrfisken er en økonomisk drivkraft for verdiskaping og salg av lokale kvalitetsprodukt, på steder der tørrfisken er blitt revitalisert som matkulturopplevelse. Grunnen til det er enkel: de lokale tørrfiskretter bruker maksimalt 25 % tørrfisk i hovedretten og der resten av ingrediensene er lokale råvarer. Et tørrfiskmåltid består også av lokale forretter, desserter og god drikke. Etter hvert bygges det gjerne opp en god historie omkring måltidet, der tørrfisken sine handelssveier og Lofoten er nevnt i ord og bilder, men der Bergens kulturhistoriske rolle ofte blir uteglemt i dag. Hovedårsaken til at man har et tørrfiskmarked i Sør-Europa i dag er katolisismen med sine tradisjoner rundt faste, høytider og fisk på fredag. Mye av tørrfisktradisjonene i nord forsvant med reformasjonen og mindre forpliktelser til å spise fisk, kombinert med økt tilgjengelighet av andre matprodukter og konserveringsmetoder. Oppskrifter knyttet til lokale råvarer, klimasoner, religion og historie Det er interessant å finne stadig flere gode og varierte historiske tørrfiskoppskrifter over hele Nord-Europa. Det spesielle med de nordeuropeiske matoppskriftene er at man bruker lokale råvarer sammen med tørrfisken, og da faller mye av ingrediensene fra Sør-Europa ut av oppskriftene, mens melkeprodukter og nordlige grønnsaker blir mer framtredende. Jeg vil hevde at bruk av melk og rømme, samt det tradisjonelle tilbehør med stuet kålrot, erter og gulrot, samt bacon og fett er både typiske ingredienser og gir en veldig god smak.

8 Vi kan finne oppskrift fra England fra The good Huswifes Handmaide for the Kitchin, To roste a peece of stockfish. Andre oppskrifter er fra Holland; Brandade van stokvis met courgette og Resepte Afrikaans Stokvisgereg. Den siste oppskriften forteller at tørrfisken også har et stort internasjonalt marked i tidligere europeiske kolonier og særlig i Vest-Afrika, Angola og Sør- Amerika, men disse er ikke er omtalt i denne artikkelen. I Tyskland finner vi oppskrifter som Stockfischkugeln, Stockfisch mit Rosinen Stockfisch Hofer Art, Stockfisch mit Blattspinat, Stockfisch-Rote-Bete Auflauf Gebackener Stockfisch mit Bohnen, Stockfisch in einer Rahmsauce, og Stockfisch mit zwiebeln und sardellen for å illustrere historie, variasjon og samrøre mellom lokale råvarer og tørrfisken vår. Det er tilgjengelige matoppskrifter for tørrfisken i Sveits, Østerike, Belgia og andre tilstøtende land. Når vi beveger oss sørover Europa så må jeg nevne den utrolige historien om tørrfisk tradisjonene som man finner i Mid-Pyreneene og Valle de Lot, midt i Frankrike. Marco Trebbi ved Hanseatisk museum har dokumentert omfanget for meg. Her feirer de sine tørrfisktradisjoner omkring sin spesialitet L estadofinado som er en most tørrfiskrett med bl.a. lokale valnøtter og egg. De har ifølge Marco ikke en fullstendig forklaring på sine tørrfisktradisjoner, men det har nok en sammenheng med Bordaux og elvetransport derfra til dalen å gjøre, og/eller det kan ha med deltaging i kriger i Holland, der tørrfisken var viktig matvare for hærene. Denne historien er en forskingsoppgave i seg selv. Det er fire restauranter i området som serverer denne retten fra oktober til april hvert år. De har satt opp en fiskehjell kopi utenfor en av restaurantene for å vise det særpregede ved matretten. De har nå planer om en tørrfiskfestival i området. Videre har man via Marco sitt initiativ fått opprettet et skolesamarbeide mellom Blokkhaugen skole i Åsane og en skole i Rodez, så her er det i hvert fall etablert et godt grunnlag for kunnskap om Bergen. Italia er det store tørrfisklandet, hvor de mange kvalitetene blir verdsatt av forbrukerne etter at den har vært igjennom alle mellomleddene, agentene, utvanningsstasjonene og fiskebutikkene. Forbrukerne ser bare det utvannede sluttproduktet i fiskedisken og det ser helt annerledes ut enn det vi i Norge forbinder med en tørrfisk. Den utvannede filet ser veldig delikat ut og er klar til bruk for restauranter og forbrukere. Liguriaregionen nord i Italia med Genova, er hovedmarkedet for den mellomstore og mellomfete tørrfisken, og westre ancona er en typisk kvalitetsortering for dette området. Tørrfisken brukes mest til gryteretter i Liguria. I Sør-Italia vil de ha den største og feteste tørrfisken, Lub, Grand Premier og Bremer er typiske tørrfisk kvaliteter for Sør-Italia som bruker den til steaks, dvs.store stykker som serveres sammen med de mange spesialiteter som det finnes utallige oppskrifter på lokalt.

9 Tørrfisken kalles i Calibria for Lo Stocco som betyr sverdet, og kan vel forståes for de som har litt fantasi. Det utrolige er at utvanningen i Mammola med mineralrikt vann har gitt Stocco Mammola en spesiell nasjonal godkjenning og beskyttelse som ett tradisjonelt Food Products (artikkel 8 i forskrift til italiensk Law 173/98). Stocco Mammola utvannet tørrfisk blir eksportert til restauranter (men og forbrukere) i Benelux landene, Brussel og til de store byene i Italia, - noe som forteller om det store markedspotensialet for tørrfisken i Nord-Europa. Et lite googlesøk på italian restaurants in London gir 13,5 mill treff, som ett lite apropos til et stort nærmarked for vår tørrfisk. Tørrfisk råvaren ser veldig forskjellig ut i Veneto/Venezia området, sammenlignet med Liguria og i Sør-Italia, ettersom Veneto vil ha den tynneste tørrfisken som har gytt før den fiskes, dvs. ragno kvalitet (ragno betyr edderkoppen og slik ser den ut også dersom man bruker litt fantasi igjen). Denne råvaren blir strimlet som spaghetti og most sammen med andre ingredienser til den kjente Baccalà alla vicentina eller til ulike forretter. De bruker for øvrig tørrfisk til mange andre retter også, men de moste retter er deres regionale kjennetegn. Tørrfisken er lansert som et av deres fire regionale kjerneprodukter for matkulturen, dvs. tørrfisk, polenta (maismel), ris og bønner. Disse produktene er alle importerte til Italia og Venezia fra 1500-tallet, hvor de ble satt i jordbruksproduksjon lokalt, unntatt tørrfisken som fortsatt måtte komme fra Norge. Det er vanskelig å være kortfattet om matkulturen for tørrfisken i Europa, men jeg vil avslutte med Kroatia som har et sterkt tradisjonsforhold til tørrfisken. Der må den serveres på selveste julaften. Det er flere julaften tørrfisk retter som brukes.

10 I nabolandet Slovenia serveres den tradisjonelle tørrfiskretten som heter Bakalar Bianco på Nyttårsaften. I Hellas er det enda mer alvorlig med tradisjonene. Der serveres den kjente Bakaliaros me Skorthalia (tørrfisk/klippfisk med hvitløk og potetmos dip), men hvor det dessverre gjennom de siste to generasjoner brukes altfor mye klippfisk i retten. Bakalarios Skordalia retten serves alltid på 25. mars som både er Hellas sin uavhengighetsdag i forhold til Tyrkia, og en av de helligste dager i gresk ortodoks religion, nemlig Maria sin bebudelsesdag eller marimesse i Norge, vår viktigste merkedag før sommeren. Jeg har ikke tatt med matretter fra Serbia, Bulgaria og Romania som vi vet finnes. Om våre norske tørrfisktradisjoner Tilbake til Norge, hvorfor har vi fått et så elendig forhold til dette matproduktet, som av mange andre oppfattes som et verdensarvprodukt de ikke kan være foruten, og som er knyttet opp til deres viktigste høytider, sammenkomster og festligheter? Vi gir tørrfisk til hundemat, vi banker den til snacks, vi har intet forhold til kvaliteter, og vi luter det vi får tak i av fisken og det er det. Vel, den enkleste forklaring er å se nærmere på våre historiske kvalitetssorteringer og hva som står om tørrfiskkvalitetene våre. De beste kvaliteter ble eksportert som det heter seg, og man spiser ikke pengene sine. Det vi holdt igjen i Norge til oss selv var den tørrfisken som ikke kunne selges til noen, ikke engang til Afrika. Som det heter i beskrivelsene, Utskudd rundfisk er bedervet i hodet av mark som i alminnelighet ikke går langt nedover, idet den øvrige del av fisken er god. Den avgir en sterk og ond lukt og blir ikke utskipet, men kjøpes og forbrukes av de herboende bønder. Og om Utskudd lenger, ødelagt av mark etc. Kjøpes av bøndene til høitidsmat. Dette forklarer nok også lutefisktradisjonene i Norge. De er ikke så eksotiske som mange vil ha det til, men man måtte rett og slett ta livet av fluemarken, og man måtte få bort det meste av den vonde lukten i tørrfisken, og hva er vel bedre enn å bruke kraftig lut og lage lutefisk av den til høitidsmat, som man sier i kvalitetsbeskrivelsene fra 1700-tallet. Vi møtte heller aldri konsumentene av vår beste tørrfisk i Bergen, verken i tidligere tider eller i de senere århundrene, slik som det var med klippfisken og Kristiansund. Dit kom spanjolene selv med sine seilskuter og hentet klippfisken, og slik møtte vi de kvalitetsbevisste kunder, og slik lærte vi oss å sette pris på deres matkultur omkring klippfisken. Det er derfor et stort gap i kunnskapen vår om bruken av de beste kvaliteter av tørrfisken vår ifra Sør-Europa. Det er gjort en del med utveksling av kokker, kurs for kokker i Bergen på sjømatsenteret bruk av italienske kokker, og man arbeider med å utvikle mer bruk av tørrfisken på norsk vis på restaurantene i Bergen, men vi har mye å lære og mye å ta igjen.

11 Bygningsarv, folklore og kulturhistorie langs tørrfiskens handelssveier Hanseatene utviklet de innenlandske handelsveiene gjennom Tyskland og Østerrike/Sveits og sørover til middelhavet. Senere kom hollenderne med sine seilskuter og etter hvert deltok også handelsmennene i Bergen med handelen med tørrfisk langs sjøveien til Middelhavet. Vi finner derfor en rekke bygninger og stedsnavn knyttet til tørrfisken i de hanseatiske byene, også i King s Lynn, den eneste hansaby utenfor London, hvor kommunehuset ligger i Stockfish street. I Zeeland i Holland finner vi pakhuis van stokvis som også forklarer pakkhus nevningen vår i Norge. Vi finner stokvis verlaat i Rotterdam (verlaat er en vippebro) og vi finner en rekke historiske hus og steder med norske eller Bergensrelaterte navn og nevninger i handelsbyene. Det mest kjente og særpregete bygget er vel Stockfisch Hause i Erfurt, på veien mot Østerrike hvor det står på plaketten over inngangsdøra, das hause stehet in gottes hand zum stockfisch ist genand. Når det gjelder folklore og fortellinger er det mange historier og litteratur man kan grave i som f.eks barneregler fra Belgia (oversatt til engelsk for Bryggens venner) Slik lyder sangreglen Handjes draaien: Turn little hands, baking cake. Turn little hands, baking fish. You can t really believe, How good it is: Stockfish

12 I byen Trogir i Kroatia er tørrfisken livsviktig for unge beilere, der er det vanlig at mannen har med seg en tørrfisk i ryggsekken når han drar til kjærestens far for å be om datterens hånd. I Italia er det utallige historier og anekdoter knyttet til tørrfisken og flere av historiene er så viktige lokalt at de har resultert i årlige feiringer og tørrfiskfestivaler. Tørrfiskfestivalen i Badalucco i Liguria har sitt utgangspunkt i en beleiring av byen på 16 tallet hvor det eneste man hadde innfor byens borg var tørrfisk og en brønn. Slik overlevde landsbyen beleiringen og denne hendelsen feires den dag i dag med en årlig tørrfiskfestival. I Imperia har de laget en spesiell tørrfisk gryte for sin festival. Gryta som heter Batistita har havnet i Guinnies rekordbok pga av sin størrelse på over 3 meter diameter. Tørrfiskfestivaler Vi har tørrfiskfestivaler over det meste av Italia i dag, og det er interessant å se at de ikke er særlig gamle noen av dem, de fleste er etablert etter år Sandrigo er vel en av de eldste og mest kjente med sine 40 års tradisjon og nære samarbeid med Røst kommune. Hordaland fylkeskommune har gjennomført en liten kartlegging og intervju med noen utvalgte tørrfiskfestivaler i Italia i 2008, og felles for de alle var at de var svært interessert i et samarbeide med Norge, dessuten visste ingen hva Bergen var for noe, det eneste de kjente til om Norge var at tørrfisken kom fra Isola della Lofoten, noe som er helt riktig.

13 Hordaland fylkeskommune arrangerte to internasjonale tørrfiskfestivaler i Bergen, i 2005 og i 2007, sammen med Nordland fylkeskommune, Bergen kommune, kommuner i Lofoten, Commune di Genoa og region Liguria, og mange andre næringsaktører, institusjoner og organisasjoner i både i Bergen og fra Italia. Fylkeskommunen er dessverre ingen festivalarrangør, så etter utprøvingen som alle var fornøyd med, er det rom for nye ideer og initiativtakere. Ut fra kunnskap gitt oss fra intervju prosjektet med de italienske festivaler ble det nevnt en rekke tiltak som kan være interessante for Bryggens venner og for Bergen. - Felles tørrfisk kulturarvguide og en felles webside/tørrfiskportal for opplevelser gjennom året. Her kan man legge inn generell informasjon om alle tørrfisk evenementer og oppdatert informasjon om årets arrangement, program, overnatting, opplevelser etc. - En krevende oppgave kan være en kulturhistorisk vegbok for tørrfisken i Europa. - Turisme, f.eks et reisekart over lokale opplevelser, som f. eks i og rundt Sandrigo. (Museum Vest laget en tørrfisk vandringsrute fra Bryggen til Sandviken i 2007) - Samarbeid omkring tørrfiskens matkultur i Europa, samle inn alle oppskrifter, og gi kokkeopplæring både i Lofoten i tørkesesongen, i Bergen og i europeiske land. - Samarbeide omkring handels og bygningsarven langs handelsrutene. - Historisk handelsveg utstilling og museums samarbeide. - Skole samarbeide på ulike nivå, tema og land. - Internasjonalt og nasjonalt tørrfisk festival samarbeide kan være aktuelt.

14 Academia og Confraternities Tørrfiskens venneforening og nye tørrfiskopplevelser i Bergen? I Italia skiller de mellom Academia foreninger omkring tørrfisken som er forskningsbaserte og opptatt av historien, og det de kaller for Confraternities som er mer sosiale tørrfiskforeninger for matglade personer, kokker og restauranteiere m.m. Bergen burde absolutt ha en seriøs tørrfiskforening tilknyttet Bryggemiljøet, som kan ta et ansvar for å rettleie og informere interesserte om vår rike og viktige tørrfiskhistorie i Bergen, om vrakerne og vrakerfaget, og presentere tørrfisken gjennom lukt og smak, dokumentasjon og oppskrifter, m.m., før Bergen sin rolle for utviklingen av det eneste norske verdensarv matkultur produkt forsvinner i glemselens slør internasjonalt og kulturhistorisk. Museum Vest arbeider med å etablere en tørrfiskbutikk med en kulturformidlingsarena for Bergen sin historie omkring tørrfiskhandelen og det internasjonale markedet. Vi får håpe dette viktige tiltaket for tørrfiskens renessanse i byen vår snart blir realisert, og at tørrfisk av de beste kvaliteter, kan tilbyes byens borgere. Vi har med dagens kjøpekraft passert utskuddkvalitetene, og vi fortjener nå det beste av tørrfisken vår tilgjengelig i Bergen og vi ønsker en mer levende kulturarv synlig på Bryggen!

15

04/10 THE NORWEGIAN-SPANISH SALTED FISH PROJECT DEN NORSK-SPANSKE SALTFISKHANDELS HISTORIE. Einar Richter Hansen REPORT

04/10 THE NORWEGIAN-SPANISH SALTED FISH PROJECT DEN NORSK-SPANSKE SALTFISKHANDELS HISTORIE. Einar Richter Hansen REPORT 04/10 REPORT THE NORWEGIAN-SPANISH SALTED FISH PROJECT Einar Richter Hansen DEN NORSK-SPANSKE SALTFISKHANDELS HISTORIE The Norwegian-Spanish Salted Fish Project Department of Geography University of Bergen

Detaljer

SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ. Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag

SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ. Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag Birgitte F. Tokheim 15. mai 2007 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN... 5 1.1.1 Matens

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ 2006 EUROPEERNE VIL HA MER FISK! SKREI -STANDARD ENDELIG KLAR TØRRFISKFEST I ITALIA LAKS MED SUKSESS I KINA

TILBAKEBLIKK PÅ 2006 EUROPEERNE VIL HA MER FISK! SKREI -STANDARD ENDELIG KLAR TØRRFISKFEST I ITALIA LAKS MED SUKSESS I KINA EKSPORTUTVALGET FOR FISK NR 1 2007 TILBAKEBLIKK PÅ 2006 EUROPEERNE VIL HA MER FISK! LAKS MED SUKSESS I KINA LAKS OG MAKRELL SOM TEGNESERIE NORSK-SVENSKE STJERNEKOKKER I FRANKRIKE SKREI -STANDARD ENDELIG

Detaljer

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Navn klasse Skole innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Ovnsbakt

Detaljer

Lofotfiskets kulturarvsenter

Lofotfiskets kulturarvsenter Lofotfiskets kulturarvsenter The Lofoten Fisheries Heritage Centre Foto: Kjell Ove Storvik Etablering av Lofotfiskets kulturarvsenter med hovedvekt på kulturnæringsutvikling Storvågan AS Revidert prosjektrapport

Detaljer

FORTELLINGER OM KYST-NORGE DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN. Torskefiskets historie

FORTELLINGER OM KYST-NORGE DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN. Torskefiskets historie FORTELLINGER OM KYST-NORGE 1 DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN Torskefiskets historie Innhald Torsk fra mat tll eksportvare Lange linjer Tørrfisk til salgs Hansatid og jektefart Svingninger i markeder

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 18-2000. Matkulturens plass i norsk reiselivsbransje - om forskningsmuligheter, opplevelser og noen foreløpige resultater

Arbeidsnotat nr. 18-2000. Matkulturens plass i norsk reiselivsbransje - om forskningsmuligheter, opplevelser og noen foreløpige resultater !!!!!!!!!!!!!!! Arbeidsnotat nr. 18-2000 Matkulturens plass i norsk reiselivsbransje - om forskningsmuligheter, opplevelser og noen foreløpige resultater av Virginie Amilien & Reidun Heggem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Detaljer

Markedsinnovasjoner og merkevarebygging i Nord-Norge:

Markedsinnovasjoner og merkevarebygging i Nord-Norge: Markedsinnovasjoner og merkevarebygging i Nord-Norge: HVORDAN FÅ DET TIL? INNHOLD 1. Vi står han av - og andre nordnorske myter...2 2. Markedsinnovasjoner...4 3. Markedsorientering og merkevarebygging...8

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Markedsforskning; Sushi og Sashimi

Markedsforskning; Sushi og Sashimi Rapport 26/2011 Utgitt september 2011 Markedsforskning; Sushi og Sashimi Agnete Ryeng Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen

Detaljer

Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn

Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn Navn klasse Skole bokmål innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. Mat og kultur Forslag til mål for arbeidet 9 Sjømat i norsk matkultur 10 Maten

Detaljer

Klippfisk en samling populærvitenskapelige artikler

Klippfisk en samling populærvitenskapelige artikler RAPPORT 19/2007 Utgitt desember 2007 Klippfisk en samling populærvitenskapelige artikler Jens Østli, Morten Heide, Merit Reiertsen, Bjørg Helen Nøstvold og Ingebrigt Bjørkevoll Fiskeriforskning (Norsk

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Høst 2014 MED VERDEN SOM MARKED

Høst 2014 MED VERDEN SOM MARKED Høst 2014 MED VERDEN SOM MARKED 21 INNHOLD 3 Med verden som marked 4 Fra produkt til merkevare 6 Fra nordnorsk hav til verdens fat 11 Fra Eidkjosen til Mexicogolfen 13 Spisset for internasjonal konkurranse

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

Markeds- og produktutvikling av tørrfisk til Nigeria

Markeds- og produktutvikling av tørrfisk til Nigeria RAPPORT 2/2002 Utgitt februar 2002 Markeds- og produktutvikling av tørrfisk til Nigeria Morten Heide og Roger Richardsen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling og består av morselskap

Detaljer

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis. Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis. Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis Afrikanske

Detaljer

GRENSELØS TRENDY FJORDØRRET I MOSKVA FRISK SILDEKAMPANJE I UKRAINA VENNEBESØK I PORTUGAL MARKEDSFØRING AV NORSK LAKS. Norges sjømatråd Høst 2013

GRENSELØS TRENDY FJORDØRRET I MOSKVA FRISK SILDEKAMPANJE I UKRAINA VENNEBESØK I PORTUGAL MARKEDSFØRING AV NORSK LAKS. Norges sjømatråd Høst 2013 Norges sjømatråd Høst 2013 GRENSELØS MARKEDSFØRING AV NORSK LAKS TRENDY FJORDØRRET I MOSKVA NORSK FJORDØRRET PÅ RUSSISKE RESTAURANTBORD FRISK SILDEKAMPANJE I UKRAINA VENNEBESØK I PORTUGAL 16 18 19 INNHOLD

Detaljer

ipilegrim i Nord innsyn og utsyn

ipilegrim i Nord innsyn og utsyn bak ipilegrim i Nord innsyn og utsyn Nordland på det nasjonale og internasjonale pilegrimskartet et forprosjekt 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for forprosjektet... 4 2.1 Prosjektmål... 5 2.2 Avgrensninger...

Detaljer

ET IDÉHEFTE MED FIRE TEMAER OM AVFALLSFOREBYGGING LÆRERVEILEDNING

ET IDÉHEFTE MED FIRE TEMAER OM AVFALLSFOREBYGGING LÆRERVEILEDNING ET IDÉHEFTE MED FIRE TEMAER OM AVFALLSFOREBYGGING LÆRERVEILEDNING INNHOLD 1 HVORFOR UNDERVISE OM Å FOREBYGGE AVFALL? 3 2 INTRODUKSJON 4 2.1 Læringsmål og pedagogisk tilnærming 2.2 Oppbygning og bruk av

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Norsk laks i kinesiske supermarkeder Krav til produkt, leverandør og markedsføring

Norsk laks i kinesiske supermarkeder Krav til produkt, leverandør og markedsføring RAPPORT 7/2000 Utgitt april 2000 Norsk laks i kinesiske supermarkeder Krav til produkt, leverandør og markedsføring Kåre Hansen og Jostein Rørtveit Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og

Detaljer

ICOMOS Norge ICOMOS NORGE OG CULTURAL ROUTES. Ny norsk arbeidsgruppe INNLEDNING CULTURAL ROUTES I NORGE

ICOMOS Norge ICOMOS NORGE OG CULTURAL ROUTES. Ny norsk arbeidsgruppe INNLEDNING CULTURAL ROUTES I NORGE ICOMOS Norge ICOMOS NORGE OG CULTURAL ROUTES Ny norsk arbeidsgruppe INNLEDNING ICOMOS har en vitenskapelig komité for Cultural Routes. Temaet er blitt stadig viktigere og arbeidet med et internasjonalt

Detaljer

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 arena>design BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 Design gir forsprang! PRODUSERT AV RØD TRÅD REKLAMEBYRÅ OG TANK DESIGN FOR SPAREBANK 1 NORD-NORGE OG INNOVASJON NORGE INNLEDNING Næringsrettet

Detaljer