Personvern anno Er det fritt fram for bruk av personopplysninger til testing?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personvern anno 2014. Er det fritt fram for bruk av personopplysninger til testing?"

Transkript

1 Personvern anno 201. Er det fritt fram for bruk av personopplysninger til testing? Tre tema i dag Personvern anno 201 hva truer? Hovedpunkter i personopplysningsloven Bruk av personopplysninger ved testing Eksemplifisert gjennom tre saker 2 1

2 Teknologitrender - Lokalisering - Briller og annen kroppsnær teknologi - Trusler mot informasjonssikkerheten - Innsamling, bruk og deling - Identifisering og profilering devide fingerprinting Side 3 Side 2

3 Side 5 Side 6 3

4 Side 7 Side 8

5 Side 9 Side 10 5

6 Side 11 Side 12 6

7 Side 13 Side 1 7

8 Side 15 - Politiregisterloven trer i kraft - Datalagringsdirektivet utsettes igjen - Usikkerhet om gjeldsregisteret - Ny pasientjournallov og helseregisterlov på høring Side 16 8

9 Side 17 Side 18 9

10 Bryr folk seg om personvern? Side 19 70% 60% I hvilken grad er du opptatt av personvern? 55% 61% 50% 0% 30% 20% 22% 26% 23% 13% % 0% Svært opptatt av personvern Ganske opptatt av personvern Lite opptatt av personvern 10

11 60% 50% Har du blitt mer eller mindre opptatt av personvern de siste to-tre årene? 6% 9% 0% 30% 20% 10% 2% 3% 0% Mer opptatt enn før Like opptatt som før Mindre opptatt enn før Vet ikke Tegn til nedkjøling i Norge? 11

12 Tegn til nedkjøling etter Snowden Er det enkelte ting du har unnlatt å gjøre nettopp fordi du er usikker på hvordan opplysningene kan blir brukt senere? Nei, har ikke gjort noen av disse aktivitetene 37% Meldt deg ut av et sosialt nettsamfunn 12% Unnlatt å informere om kritikkverdige forhold fordi det kan bli knyttet til deg som informant 9% Betalt kontant istedenfor å bruke kort der varekjøpene blir registrert 19% Heller tatt en muntlig samtale enn å kommunisere elektronisk (f.eks. SMS, e-post, chat) Unnlatt å skrive under på et opprop/støttekampanje fordi det kan bli lagt ut på nett Unnlatt å gjennomføre et kjøp 26% 26% 28% Unnlatt å foreta et søk (av en person, begrep, ting) på nett 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 12

13 Etter at du fikk høre om den amerikanske overvåkingen, passer noen av følgende påstander for deg? 70% 60% 62% 50% 0% 30% 20% 10% 21% 8% 5% 2% 0% Denne saken har ikke påvirket mine handlinger Jeg har tenkt på muligheten for at utenlandske etterretningstjenester fanger opp mine aktiviteter på nett Jeg har tenkt meg om en ekstra gang før jeg brukte visse ord i e-post, i en telefonsamtale eller i et Internettsøk Jeg har endret bruken av visse tjenester og/eller kommunikasjonskanaler Jeg har sluttet å bruke visse tjenester og/eller kommunikasjonskanaler Hvilke regler gjelder for behandling av personopplysninger - crashkurs Behandles det overhode personopplysninger? Kan opplysningene knyttes til en enkeltperson? Dataminimalisering Det skal ikke behandles mer data enn det som er nødvendig Risikovurdering Internkontroll 26 13

14 Hvilke regler gjelder for behandling av personopplysninger - crashkurs Hva er formålet med behandlingen av data? Hva er behandlingsgrunnlaget? Samtykke Lov Etter en interesseavveining Behandles det sensitive data? I så fall gjelder en del tilleggskrav Side 27 Grunnkrav - oversikt - Internkontroll - Behandlingsansvar - Oversikt over hvilke elevopplysninger skolen har, og hva de brukes til - Arkivering - Elevene/de foresattes rettigheter - Informasjon, innsyn, retting og sletting - Risikovurderinger - Sikkerhetsledelse som eget punkt eller del av internkontrollen Side 28 1

15 Nærmere om internkontroll 1. Internkontroll Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet. Den behandlingsansvarlige skal dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda. Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om internkontroll Side 29 Styrende Gjennomførende Kontrollerende Side 30 15

16 Styrende del: Avklaring av hvem som er behandlingsansvarlig, rettslig grunnlag og formål med behandling Utforme og holde ved like oversikt over behandlinger Avklare Melde- eller konsesjonsplikt Utforme policy for personvern Gjennomførende del: Rutiner for Innhenting av samtykke Informasjon til den registrerte Vurdering av opplysningenes kvalitet Innsyn i egne opplysninger Utlevering Retting Sletting Kontrollerende del: Avvikshåndtering Interne kontroller Rapportering til ledelsen Krav til internkontroll-systemets omfang står i forhold til virksomhetens størrelse, opplysningenes beskyttelsesverdighet og risiko Side 31 Nærmere om risikovurderinger - Risikovurderinger skal gjøres når et nytt system tas i bruk - Hvilke personopplysninger behandles i systemet - Hva kan vi akseptere av risiko husk at det alltid vil være en risiko og det må vi akseptere - Hva kan gå galt - Hvor stor er risikoen for at dette skjer - Hva er konsekvensen hvis det skjer - Det må gjøres nye risikovurderinger når nye systemer tas i bruk, gamle systemer kobles mot nye eller gamle systemer konverteres Side 32 16

17 Nærmere om forankring og sikkerhetsledelse - Sikkerhetsledelse - Ansvarsplassering internt - Forankring hos skoleleder - Alle ledd skal ha kjennskap regelverket - Informasjonssikkerhet er for viktig til å overlates til sikkerhetsfolk Side 33 Databehandleravtaler - Rettslig grunnlag: POL 15 - Grunnkrav til databehandleravtaler: Avtalens hensikt, formål, databehandlers plikter, bruk av underleverandør, sikkerhet, sikkerhetsrevisjoner, avtalens varighet, ved opphør, meddelelser, samt lovvalg og verneting. - Særlig viktig: Formålsavgrensninger, forbud mot å utlevere data til andre, informasjonssikkerhetstiltak - Datatilsynet fant at databehandleravtalen oppflyte lovens krav Side 3 17

18 Syv prinsipper for bruk av innebygd personvern 1. Man må ligge i forkant av utviklingen og se hva som kommer 2. Den personvernvennlige løsningen er forhåndsvalgt 3. Personvernet må være bygd inn i løsningen fra starten av. Innebygd personvern må skape en vinn-vinn situasjon for borger og næringsliv 5. Innebygd personvern skal gjelde fra vugge til grav 6. Åpenhet og etterprøvbarhet 7. Respekt for borgeren: brukervennlighet i design og informasjon Side 35 Hva så med testdata? 36 18

19 Noen utgangspunkter Personopplysningsloven gjelder også i testfasen. Dersom det brukes reelle data gjelder personopplysningslovens regler Det er ikke alltid enkelt å se når man er i en testfase, når man er i en implementeringsfase og når man setter systemer i drift Man unngår mange problemer ved å bruke anonymiserte data, men vi forstår at dette ikke kan gjøres gjennom hele prosessen 37 Grindgut og bruk av testdata Innsamling av bilder av bilder fra bompasseringer Bildene skulle brukes til «test og tuning av OCR-motoren for automatisk gjenkjenning og nummerskilt og til ytelse av maskinvaren» Hvorfor test på reelle data? - Det var nødvendig med stort volum ( bilder fra bomselskapene) - En del bilder kunne være av dårlig kvalitet ergo trengtes volum 38 19

20 Grindgut og bruk av testdata Det ble gitt konsesjon, men som så ofte, stilt vilkår: Det måtte etableres databehandleravtale med underleverandør, som var IBM Alle data måtte slettes innen , da testperioden var slutt Opplysninger om tid og sted for passering av bomstasjonene måtte slettes før bildene ble utlevert = anonymisering Vi har nå fått inn en tilsvarende sak fra Fjellinjen, som vil teste ytelsen i systemet ( blant annet). 39 Svenske jernbaner ( SJ) og test av IT-systemer Her gikk det galt. Under testen ble det gjennomført kredittvurderinger, bestilt billetter og sendt ut fakturaer til intetanende kunder Saken ble påklaget og behandlet av det svenske datatilsynet, som konkluderte med lovbrudd. De kom med flere uttalelser som er interessante for hvor grensen går for bruk av personopplysninger i testvirksomhet 0 20

21 Svenske jernbaner ( SJ) og test av IT-systemer «Det kan i visse tilfelle være behov for å teste på ekte opplysninger, og dette kan være forenlig med det opprinnelig formålet ( som altså er å kjøpe billetter til jernbanen).» «Virksomheter som behandler store mengder personopplysninger har et større ansvar for å finne alternative måter å teste på enn å bruke reelle data» «Det bør i størst mulig grad brukes fiktive data» 1 Svenske jernbaner ( SJ) og test av IT-systemer «Dette gjelder selv om det vil bli mer kostbart for virksomheten Test data bør kun lagres i kortere tid og de bør slettes etter at behandlingen er gjennomført De samme reglene gjelder i testmiljøet som i produksjonsmiljøet, dvs reglene i personopplysningsloven Test- og produksjonsmiljøet må være tydelig adskilt» 2 21

22 Bruk av pasientdata til utvikling av journalsystemer Helseopplysninger om pasienter ble gjort tilgjengelig for forskningsmiljøene ved NTNU for «forskning og systemutvikling» Også i saken kom retten med en del uttalelser som har interesse for hvor langt man kan gå i å bruke personopplysninger som testdata Grensen mellom helsehjelp, kvalitetsutvikling, systemutvikling og forskning er ulike formål etter loven, men skillet mellom de ulike formålene er langt fra klare 3 Bruk av pasientdata til utvikling av journalsystemer Selv om lovverket er fragmentert og vanskelig å forstå forventes det at man setter seg inn i lovverket som gjelder Det er viktig at man sjekker ut grensen mellom det lovlige og ulovlige, og sørger for klarering av sine prosjekter Saken endte med en bot på kroner. 22

23 Testdata som inneholder helse- og personopplysninger Faktaark 3 5 Oppsummert Det er vanskelig å gi helt klare svar, og ofte ender det opp med en konkret vurdering Formålet er styrende for hva man kan gjøre Det skal i størst mulig grad brukes Donald Duck data i testfasen Grensen mellom testdata og reelle data er ofte flytende Det er aksept for å bruke reelle data i siste fase før man «går på lufta». Det er viktig å understreke at behandlingsansvaret ligger hos virksomheten Hvis tvil: spør! 6 23

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig 29.10.2014 Dagens tema Bruk av skytjenester, og bevisst(løs) bruk Skytjenester og informasjonssikkerhet Datatilsynets krav til skytjenester Hvor trykker

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00139 Dato for kontroll: 18.03.2014 Foreløpig rapport: 22.04.2014 Endelig rapport: 14.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsberg kommune, Skrim ungdomsskole Sted: Kongsberg

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01433 Dato for kontroll: 26.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 08.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hurtigruten ASA Sted: Tromsø Utarbeidet av: Martha Eike

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01435 Dato for kontroll: 13.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 06.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: TUI Norway Holding AS Sted: Stabekk Utarbeidet av: Knut

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk Forord Den 7. juni i år trykket Washington Post en artikkel om en mann med navn Edward Snowden. Han var

Detaljer

VIRKE. 12. mars 2015

VIRKE. 12. mars 2015 VIRKE 12. mars 2015 Agenda Internkontroll etter personopplysningsloven Typiske utfordringer i reiselivsbransjen Informasjonssikkerhet et ledelsesansvar Dokumentasjonskravet Kartlegge behandlingene Plikter

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01426 Dato for kontroll: 27.01.2015 Rapportdato: 07.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Troms fylkeskommune Sted: Tromsø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Martha Eike 1

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00937 Dato for kontroll: 17.10.2013 Foreløpig rapport: 13.01.2014 Endelig rapport: 13.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Randaberg kommune, Harestad skole Sted: Randaberg Utarbeidet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Internkontroll og informasjonssikkerhet Lovkravene Personopplysningsloven 13 - Informasjonssikkerhet Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby

PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby Datatilsynets referanse: 11/00291-19/MAB PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby Personvernnemndas avgjørelse

Detaljer