Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 18-01-2012-18-01-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Ole Edvin Høyåsen Gnr. 21, bnr. 8, 14 og15 - Steinsfossvegen 22 A. Søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig. Tiltakshaver: Ole Edvin Høyåsen Gnr. 21, bnr Steinsfossvegen 22 A. Søknad om å rive eksisterende bolig og bygge nytt. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ I Norconsult AS Hægeland vannverk / vannbehandlingsanlegg - bygningsmessige arbeider - tilbudsinnstilling. (Se tidl. sak 11/02043.) Oversendelse av ett av 4 stk. forhandlingsnotater før maskinleveranse Hægeland vannverk. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 11/ I Agder politidistrikt, Vennesla & Iveland lensmannskontor Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning 2011 og (Se tidl. sak 11/00729.) Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - Minifestival Norwegian Cold & Country v/ Line Skøii Vennesland. Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens vegvesen - Region Sør Gnr. 2, bnr. 67, Venneslavegen 153. Søknad om oppføring av leilighetsbygg. Ansvarlig søker: Norsk Byggservice AS. Gnr. 2, bnr. 67, Venneslavegen 153. Uttalelse til søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen for oppføring av leilighetsbygg (foreløpig svar). Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Vennesla jeger og sportsfirskeforening v/axel Ståhl v/axel Sthål Gnr. 13, bnr. 1, Bjortjønn. Regulering - flytting av leirduebane fra Skjerkedalen. (Se tidl. sak 10/01679.) Tilsvar til protest mot leirduebanen avgitt av natruvernforbudet i vest - agder. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Anne-Cathrine Hodnemyr Personalmappe -

2 11/ Vikaravtale - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann I Statens Kartverk Tinglysingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. - Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 88, bnr 22 og Gnr. 88, bnr. 44. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Erlend Magnussen 11/ I Statens Kartverk Tinglysingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. - Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 88, bnr 22 og Gnr. 88, bnr. 44. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Ann- Karin Hoel 11/ I Statens Kartverk Tinglysingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. - Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 30, bnr 45. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Vilbo Eiendom AS 11/ I Statens Kartverk Tinglysingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. - Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 23, bnr 782. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Liv Karin Leland 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Advokat Olav Andreas Bryge Sak overformynderiet - hjelpevergeoppdrag - Salær for hjelpevergeoppdrag / I Dok.dato: Jour.dato: Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA Sak overformynderiet - hjelpevergeoppdrag - Oversendelse av faktura for hjelpevergeoppdrag. 11/ I Tommy Pettersen Rapportering / registrering av deffekte gatelys - samlemappe. (Fiksgatami.no) Rapportering av deffekte gatelys på Slettebrotan. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ I

3 Finn Godtfredsen Rapportering / registrering av deffekte gatelys - samlemappe. (Fiksgatami.no) Rapportering av deffekt gatelys i Hommenesvegen på Hægeland. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ I Sigbjørn Dybesland Rapportering / registrering av deffekte gatelys - samlemappe. (Fiksgatami.no) Problemrapport: Gatelys Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ I Tor Arne Aasen Rapportering / registrering av skader på lekepark, benker, m.m. Samlemappe. (Fiksgatami.no) Rapportering av hull i gjerde på bro på Hægeland / Tveite. Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Advokat Svein A. Hagen - advokatfirma Tofte DA Erstatningssak - hjelpeverge - overføringer - Salær 3 og 4 kvartal 2011 for hjelpeverge oppdrag for - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA Erstatningssak - hjelpeverge - overføringer - Oversendelse av faktura for hjelpeverge. Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Advokat Svein A. Hagen - advokatfirma Tofte DA Verge - økonomi - overføringer - Salær 3 og 4 kvartal 2011 for hjelpeverge oppdrag for - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA Verge - økonomi - overføringer - Oversendelse av faktura for hjelpevergeoppdrag. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Oppnevning av hjelpeverge - arv - salg av eiendom - Anmodning om å bli orientert om navn / adresse til fosterforeldre. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokatfirma Tofte DA Hjelpeverge - økonomi/overføringer - Hjelpevergeoppdrag for - Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 11/ I

4 Arkivdel: Kvarstein Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Kvarstein skole / teleiv 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Skaiå barnehage Elevmappe - Papirer fra Skaiå barnehage på - Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Samkom skole / malper 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla boligstiftelse Refusjon arbeid utført for stiftelsen 2011 Refusjon arbeid utført for stiftelsen 2011 Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / jorjan 11/ N Enhet for plan og utbygging - iverun Organisasjonsseksjonen - casmar Kommunal viltforvaltning - samlemappe. (Se tidl. sak 09/00518.) Fellingsavgift for elg og hjort Vennesla kommune. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Jan Magne Godtfredsen Søknad vedr. utført skogkultur - eget arbeid - til behandling i Samlemappe. Gnr. 88, bnr. 20. Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur. Søker: Jan Magne Godtfredsen. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest - Agder fylkeskommune strategi og utviklingsenheten Gnr. 7, bnr. 34, 40 og 155, Veråsvegen 59. Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid. Konsulent / forslagsstilller: Finn Oskar Hansen. Gnr. 7, bnr. 34, 40 og 155, Veråsvegen 59. Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Helgestillinger i bofellesskap ved enhet for psykisk helse Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste 11/ U Tilg. kode: UO OFFL / U Helgestillinger i bofellesskap ved enhet for psykisk helse Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste

5 Jakub Jarebica Søknad om økonomisk støtte. Søknad om økonomisk støtte til utstilling skal holdes i 2012 på biblioteket eller et annet lokale Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov 11/ I Agder Kollektivtrafikk AS Avviksrapport - Oppvekstseksjonen Vedr. hendelse - regler som gjelder. Saksansv: Seksjon for oppvekst / hanjor Saksbeh: Seksjon for oppvekst / hanjor 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Byggmester Dag Søren Omdal Gnr. 5, bnr. 561, Bakhei 35. Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av garasje. Tiltakshaver: Aslak Wegge. Gnr. 5, bnr. 561, Bakhei 35.Svar på søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av garasje. Tiltakshaver: Aslak Wegge. Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 12/ I Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Anmodning om innsyn i dokument på offentlig journal. Eksp RH Saksansv: Servicetorget / Reidunn Hagelin Saksbeh: Servicetorget / Reidunn Hagelin 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hunsfoss skole - nesmar Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / nesmar 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hunsfoss skole - nesmar Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / nesmar 12/ U Vennesla Seniordans v/ Gunhild Sveine Søknad om ledertreningstilskudd Samlemappe. (Se tidl. sak 11/02043.) Ledertreningstilskudd til Vennesla Seniordans Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov 12/ I Arkivdel: Kvarstein Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Vennesla kommune elevmapper PP-tjenesten, enhet for barn og famile Elevmappe - Vedr. henvisning PPT-ventebrev Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Kvarstein skole / teleiv 12/ I Dok.dato: Jour.dato:

6 Vennesla Jeger og Fiskeforbund v/ Arnt Olav Penne Søknad om spillemidler til diverse idrettsanlegg Vedr. spillemiddelsøknad fra Vennesla Jeger og Fiskeforbund - supplering tegninger m.m. 12/ I Det Kongelige kultur og kirkedepartement - Idrettsavdeling Søknad om spillemidler til diverse idrettsanlegg Referansenr. IV25IE - søknad fra Vennesla kommune om spillemidler til Grovane tømmerrenne - rehabilitering 1. byggetrinn. Kvittering mottatt søknad. 12/ I Det Kongelige kultur og kirkedepartement - Idrettsavdeling Søknad om spillemidler til diverse idrettsanlegg Referansenr. MY73VN - søknad fra Vennesla kommune om spillemidler til gjennoppbygging av Øvrebøhallen. Kvittering mottatt søknad. 12/ I Det Kongelige kultur og kirkedepartement - Idrettsavdeling Søknad om spillemidler til diverse idrettsanlegg Referansenr. HEPVZC - søknad fra Vennesla kommune om spillemidler til kunstgress Heptekjerr balløkke. Kvittering mottatt søknad. 12/ I Det Kongelige kultur og kirkedepartement - Idrettsavdeling Søknad om spillemidler til diverse idrettsanlegg Referansenr. VJBIPW - søknad fra Vennesla kommune om spillemidler til kunstgress på balløkke ved Eikeland skole. Kvittering mottatt søknad. 12/ I Det Kongelige kultur og kirkedepartement - Idrettsavdeling Søknad om spillemidler til diverse idrettsanlegg Referansenr. VQGPNW - søknad fra Vennesla kommune om spillemidler til Øvrebøhallen skytebane. Kvittering mottatt søknad. 12/ I Det Kongelige kultur og kirkedepartement - Idrettsavdeling Søknad om spillemidler til diverse idrettsanlegg Referansenr. E7X4QV - søknad fra Vennesla kommune om spillemidler til Øvrebøhallen sosialt rom. Kvittering mottatt søknad. 12/ I Det Kongelige kultur og kirkedepartement - Idrettsavdeling Søknad om spillemidler til diverse idrettsanlegg Referansenr. 7EWIWB - søknad fra Vennesla kommune om spillemidler til Øvrebøhallen treningsrom. Kvittering mottatt søknad.

7 12/ I Det Kongelige kultur og kirkedepartement - Idrettsavdeling Søknad om spillemidler til diverse idrettsanlegg Referansenr. 28IHYR - søknad fra Vennesla Jeger & Fiskerforening om spillemidler til klubbhus Honnemyr leirduebane. Kvittering mottatt søknad. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Tilfeldig vikar som barne og ungdomsarbeider / assistent i grunnskolen i Vennesla. Politiattest, attester og søknad vedlagt. Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for byggforvaltning - bolwen Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / bolwen 12/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref / I

8 Tilg. kode: UO OFFL. 25 Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Agder Rør AS Anbud på rørarbeider i Øvrebøhallen. Oversendelse av anbud fra Agder Rør A/S. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Finn og Albert Egeland AS Anbud på rørarbeider i Øvrebøhallen. Oversendelse av anbud fra Finn og Albert Egeland Kristiansand AS. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Steinar Holbæk AS Anbud på rørarbeider i Øvrebøhallen. Oversendelse av anbud fra Steinar Holbæk AS. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 12/ U Homebase A/S Betaling av TV-abonnement - overføring til leieboer i Stiftelsen.

9 TV. signaler via Homebase AS. Betaling av abonnement. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / jorjan 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ I Distriktssenteret - Kompetansenter for distriktsutvikling Utlysing - Statens pris for attraktivt sted Utlysing - Statens pris for attraktivt sted - lokalsamfunn som er attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke. Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hunsfoss skole - nesmar Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Hunsfoss skole / nesmar Saksbeh: Hunsfoss skole / nesmar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging Vedlikehold, Samkom skole Innmelding av oppgaver til ekstraordinært vedlikehold Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Samkom skole / malper 12/ N Samkom skole - malper Enhet for byggforvaltning - myktel Vedlikehold, Samkom skole Prioritert list over vedlikeholdsoppgaver. Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Samkom skole / malper 12/ I Helse- og omsorgsdepartement Høring av forslag til endringer i tobakksskadeloven. Invitasjon til høring av forslag til endringer i tobakkskadeloven. Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 12/ I Statens Kartverk Tinglysingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. - (Se tidl.sak 11/02004) Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 23, bnr 419. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Karete Fauske

10 12/ I Statens Kartverk Tinglysingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. - (Se tidl.sak 11/02004) Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 88, bnr 54. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Gry Anita Lian 12/ I Statens Kartverk Tinglysingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. - (Se tidl.sak 11/02004) Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 88, bnr 54. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Egil Risdal 12/ I Statens Kartverk Tinglysingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. - (Se tidl.sak 11/02004) Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 23, bnr 785. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Jostein Andersen 12/ I Statens Kartverk Tinglysingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. - (Se tidl.sak 11/02004) Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 23, bnr 785. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Rita Fjermeros 12/ I Knut Inge Larsen AS Gnr. 5, bnr. 292, Rakkestad 16. Søknad om oppføring av garasje. Navn: Knut Inge Larsen Gnr. 5, bnr. 292, Rakkestad 16. Søknad om oppføring av garasje. Navn: Knut Inge Larsen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ I Øvrebø Bygg AS Gnr. 57, bnr Engeland, 4715 Øvrebø. Søknad om oppføring av nytt bolig bygg. Tiltakshaver: Øvrebø bygg AS. Gnr. 57, bnr Engeland, 4715 Øvrebø. Søknad om oppføring av nytt bolig bygg. Tiltakshaver: Øvrebø bygg AS. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 12/ U Dok.dato: Jour.dato:

11 Vedr. hjelpeverge for - Opphør av hjelpeverge ordning. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA Vedr. hjelpeverge for - Oversendelse av faktura for hjelpeverge. Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 12/ I Kai Otto Gundersen Gnr. 31, bnr Homstean Senter - Søknad om ferdigattest. Gnr. 31, bnr. 46 Homstean Senter, 4715 Øvrebø. Søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Kai Otto Gundersen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ I Erik Fuskeland Gnr. 31, bnr Slettebrotan 68. Søknad om endring av gitt tilltatelse eller godkjenning. Tiltakshaver: Eirik Fuskeland. (Se tidl.sak 08/00424) Gnr. 31, bnr Slettebrotan 68. Søknad om endring av gitt tilltatelse eller godkjenning. Tiltakshaver: Eirik Fuskeland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ I Yngvar Bakken Gnr. 23, bnr Hunsfoss - Søker om endring av gitt tilltatelse eller godkjenning. Tiltakshaver: Yngvar Bakken Gnr. 23, bnr Hunsfoss - Søknad om endring av gitt tilltatelse eller godkjenning. Tiltakshaver: Yngvar Bakken (Se tidl.sak 07/03739) Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 16-02-2012-16-02-2012

Periode: 16-02-2012-16-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2012 Offentlig journal Periode: 16-02-2012-16-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-14 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-02-2013-06-02-2013

Periode: 06-02-2013-06-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.02.2013 Offentlig journal Periode: 06-02-2013-06-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01728-22 I Hjalmar Olsen

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 13-10-2011-13-10-2011

Periode: 13-10-2011-13-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 14.10.2011 Offentlig journal Periode: 13-10-2011-13-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01581-29 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 19-10-2011-19-10-2011

Periode: 19-10-2011-19-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.10.2011 Offentlig journal Periode: 19-10-2011-19-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01581-27 U Bygderådet

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-11 U Dok.dato: 15092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02187-8 U Dok.dato: 07092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer