Grønt Hår Økologisk Frisørsalong. Trine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10.11.2011. Grønt Hår Økologisk Frisørsalong. Trine"

Transkript

1 GRUPPE 3 TILGJENGELIGHET ÅPEN Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: Telefax: KLASSE 1Ra SKOLEÅR 2011 OPPGAVENS TITTEL Miljøkartlegging av en bedrift/virksomhet FORFATTER Herland Callejas, Lars M. Ballangrud, Erling Knudsen, Nikolai From og Håvard Myren DATO ANTALL SIDER: 33 ANTALL VEDLEGG: 5 UTFØRT I SAMARBEID MED Grønt Hår Økologisk Frisørsalong KONTAKTPERSON Trine SAMMENDRAG Følgende rapport avhandler en miljøkartlegging av Grønt Hår, økologisk frisørsalong. Her har vi kartlagt avfall, energiforbruk, produkter og forbruk, og transport samt en HMS undersøkelse. I resultatene vil vi se ulike aspekter som vi fant gode og andre som kan forbedres. Vi har kommet frem til at Grønt Hår er en bedrift som tar miljøet på alvor men har fortsatt noe å gå på hvis de skal nå målet om miljøsertifisering av Miljøfyrtårn. 3 STIKKORD Miljøkartlegging Strømforbruk Økologisk frisørsalong 1

2 Forord Vi er en gruppe av 5 studenter som går på Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi er alle på første år i Ingeniørfaget Energi og Miljø i bygg. I faget Miljø og Kjemi har vi blitt tildelt en prosjektoppgave som består av en miljøkartlegging av en selvvalgt bedrift samt forskning på hva det vil si med miljøsertifisering, miljøstyring og produktorientert miljøinnsats. Oppgaven er delt på to delrapporter og en sluttrapport. Dette er sluttrapporten. For miljøkartleggingen har vi samarbeidet med frisørsalongen Grønt hår. For miljøkartleggingen har vi sett på de mest vesentlige miljøaspektene. Rapporten er utarbeidet av: Herland Callejas, Lars M. Ballangrud, Erling Knudsen, Nikolai From og Håvard Myren. 2

3 Innholdsfortegnelse Forord Sammendrag Bakgrunn Innhold Resultat Innledning Grønt hår Mål Forventninger Teori Hva innebær en miljøkartlegging? Miljøstyringssystem Miljøaspekt Prosjekt beskrivelse Metode Lys og strømforbruk Energiforbruk Forbruk og salg Avfall Transport HMS Resultat Lys og strømforbruk Energiforbruk Forbruk og salg Avfall Transport HMS Diskusjon Lys og strømforbruk Energiforbruk Forbruk og salg

4 6.4 Avfall Transport HMS Konklusjon Kildeliste Vedlegg Forklaring av formel for CO 2 utslipp Miljøfyrtårn bransjekrav for frisør HMS Undersøkelse Spørsmål med svar fra Osram kundeservice Møtereferat og timeliste

5 1 Sammendrag 1.1 Bakgrunn Følgende rapport er den avsluttende del av et skoleprosjekt som omhandler miljøaspekter og forurensninger fra: bedrifter, produkter og industrier. Under hele prosjektet lærer vi mer om miljøstyringssystem, miljøsertifisering og produktorientert miljøinnsats. Prosjektet er i faget Miljø og Kjemi. Personene bak prosjektet er en gruppe av fem studenter som går linjen Energi og Miljø i bygg. Hele prosjektet er delt på tre deler, to delrapporter og en sluttrapport. Dette er sluttrapporten og omhandler en kartlegging av en bedrift. Bedriften som vi har valgt er Grønt hår. Dette er en økologisk frisørsalong som allerede har et mål om å drive bedriften så miljøvennlig som mulig. I rapporten vil det fremgå mer detaljert informasjon om bedriften. 1.2 Innhold Rapporten vil avhandle de miljøaspekter som vi finner mest relevante i bedriften og der de har en realistisk mulighet for å gjøre endringer uten at det vil gi et betydelig økonomisk tap. Derimot vil vi gjerne se om vi kan bidra med ideer som fører til økonomisk gevinst. For kartleggingen har vi sendt en rekke spørsmål, besøkt bedriften for å undersøke utrustning, treffe ansatte og se over lokalene samt en HMS spørreundersøkelse av de ansatte. Detaljene som vi vil se nærmere på i bedriften er: Energi og lys, HMS, kjemikalier, avfall, rutiner, krav mot produsenter, reklame, eventuell oppmuntring til miljøvennlighet mot kunder og transport av produkter. 1.3 Resultat Grønt hår har som mål å bli miljøsertifisert av miljøfyrtårn. De satser på de mest miljøvennlige produktene og skapelsen av en bærekraftig bedrift, både økonomisk og miljøvennlig. Vi fant ut at Grønt Hår bruker produkter som ligger på positivlisten fra København, det betyr ingen kjemikalier i produktene de bruker og selger. Dette er miljøvennlig og trygt for allergikere og gravide. Videre bruker de miljøvennlige desinfiseringsmiddel, vaskemiddel (Vaskenøtter) og gulvvask (miljømerket). De bruker riktige pærer til riktig belysning, og bedriften bruker minimalt med engangsutstyr (bomull, folie og dopapir). De ansatte er engasjerte, dyktige og bryr seg om miljøet. Etter kartleggingen fant vi ut at de kan forbedre: De hadde ikke blandeskap med avsug og punktavsug. Dette kreves av miljøfyrtårn (bransjekrav). Til tross for at det hersker tvil om det trengs, anbefaler vi likevel å installere dette fordi det er et krav. Videre bør bedriften gå mer aktivt inn for å informere kundene om miljøarbeidet de gjør, samt skape bevissthet på å bruke rene produkter. Vi anbefaler å installere et termometer for å kunne følge med på temperaturen i lokalene. Installere en temperatursensor på varmeovnene slik at man ikke får de store temperatursvingningene enkelte har opplevd. Montere sparedusjer (bransjekrav) og inngå opprinnelsesgarantiavtale med Hafslund. Til tross for at dimmer senker energiforbruket for lys med 20 %, så anbefaler vi at Grønt Hår ikke installerer dimmere. Kostnadene for installasjonen er alt for høy og ressurskrevende for at det skal lønne seg. LED-lys bruker allerede lite energi og 20 % blir da minimalt. Vi anbefaler at de utarbeider HMS og går i bresjen for kildesortering. (bransjekrav). 5

6 2 Innledning I verden har vi i senere år blitt mer klar over hvordan miljøet blir påvirket av de forskjellige forurensninger vi direkte eller indirekte er ansvarlige for. På tross av at det er en konstant debatt på hvor mye vi er ansvarlige for ting som den globale oppvarming, er det med sikkerhet at vi bidrar negativt. Menneskene er dog direkte ansvarlig for tilfeller der vår negative og ansvarsløse påvirking av miljøet fører til massedød av dyr og vegetasjon, og i mange tilfeller også utryddelse. I de mer utviklede områder i verden har dette ført til at politiker og regjering er under større press for å jobbe for miljøet. Fler og fler tiltak blir gjennomført og store penger satses på kampanjene for å informere befolkningen. Når det kommer til bedrifter som vil satse på å drive miljøvennlig er det i dag sett positivt hos konsumenter og partnere. Det er oftest ikke en lett overgang å bli en miljøvennlig bedrift, men det er fler og fler konsumenter som velger mer miljøvennlige alternativ i dag. Den største ulempen med økologiske og miljøvennlige alternativ er prisen og kostnadene. Det er her en god forskning og kartlegging av bedrifter kommer til nytte. Med hjelp av en miljøkartlegging kan man velge ut de mest miljøvennlige alternativ samtidig som man har fokus på bedriftens økonomiske muligheter. For faget Miljø og Kjemi har vi blitt tildelt en oppgave der vi kartlegger en fritt valgt bedrift. I dette prosjektet; Miljøkartlegging har vi fra starten vært interesserte i å kartlegge en frisørsalong, og gjerne en som satser på miljøvennlige produkter. Vi fant konseptet av en miljøvennlig frisørsalong veldig interessant. En gruppemedlem ga et tips om en salong som befinner seg i Lørenskog. Vi tok kontakt med salongen og fikk inngått et samarbeid. Frisørsalongen heter Grønt hår, og er allerede en bedrift som jobber med å være miljøvennlig. Grønt hår har vist interesse for en miljøkartlegging da de er interessert i å bli sertifisert av Miljøfyrtårn. Under vår miljøkartlegging vil vi prøve å bringe frem de mest vesentlige miljøaspekter i bedriften, både positive og negative. En frisørsalong bruker og selger en rekke kjemiske produkter og mange kjemiske stoffer blir skylt med vann i avløp. De bruker en del produkter som avgir stoff til luften som i noen grad bidrar til forurensning og vil sikkert ikke være noe særlig bra å puste inn. Det vil bety dårlig luft for de som jobber i salongen i flere timer om dagen. Dette er noe av de ting som vi kommer å se nærmere på i kartleggingen. 6

7 2.1 Grønt hår Frisørsalong Grønt Hår Adresse: Ola Hegerbergsgate 2, 1476 Lørenskog Beskrivelse: Bedriften ble startet 2008 av Stine Angvik og Jannike Bakken. Ideen bak å starte en miljøvennlig frisørsalong kom fra at en av de to hadde bodd i København, Danmark i noen år. Der har de kommet langt med grønt og miljøvennlige salonger er en vanlig sak, visstnok over 50 %. I tillegg var det i grunnen to ting som var avgjørende for oppstarten av Grønt Hår. Allergi mot hårfargeprodukter og en graviditet. I dag er de 4 ansatte. Lokalet er ca. 80 m 2, som bedriften leier av Skårer bolig AS. Eier til lokalene har liten interesse for hva som skjer i salongen. En vaktmester finnes tilgengelig som er ansvarlig for vedlikehold og service av lokalene. I starten av bedriftens historie var det litt vanskelig å få kunder. Konseptet miljøvennlig frisørsalong er relativt nytt i Lørenskog, men i dag går det tross alt bra for Grønt Hår, og de er ikke avhengige av drop-in kunder. De har en del faste kunder, hvor mange av disse er allergikere og gravide kvinner. Salongen har som mål å tilby en skånsom frisørbehandling både for kroppen og naturen. Behandlingene er derfor også godt egnet for allergikere og gravide. De ønsker å oppnå et godt resultat mot kunden uten å belaste miljøet. 7

8 2.2 Mål Grønt Hår har som mål å få Miljøfyrtårn sertifisering og jobber med å være så miljøvennlige som mulig. Å finne aspekter i bedriften som kan forbedres blir en utfordring for oss. Vårt mål er dog ikke bare å finne de aspekter som kan forbedres men også å bringe frem de som er allerede bra, og de er mange. Vi vil også utforske mer på om noen av de miljøvennlige alternativene er det klokeste alternativet mot det mindre miljøvennlige. Ressurser og tid vil være noe begrenset for oss så vi har valgt å kartlegge de mest vesentlige aspekter i bedriften. HMS undersøkelse Med godkjennelse av ansatt kommer vi til å gjennomføre en HMS spørreundersøkelse av de ansatte. Dette er for å få et innblikk av miljøet hos de ansatte ser ut, og spørre de ansatte om rutiner og informasjon. Energi og lys En undersøkelse av belysningen i lokalen. Er det nok lys eller bruker de for mye lys? Bruk av elektriske produkter og rutiner rundt forbruk av strøm er noen av de ting som vi vil se nærmere på. Kjemikalier En frisørsalong bruker mange produkter for å farge og behandle hår. Mange av disse produkter blir skylt ned i avløp. Vi kommer til å se nærmere på hva det er for produkter de bruker og selger. Avfall Vi vil se på hvordan de handterer avfall fra bedriften. Vi vet at kildesortering i Lørenskog er begrenset, men tror at mye kan gjøres hvis man vil uansett. Vi vil også se på hvordan de gir kunder mulighet til å kaste avfall i lokalene. Rutiner Vi vil se nærmere på rutinene som finnes i bedriften. Kildesortering kan være tilgjengelig, men uten gode rutiner har den ingen funksjon. Rutiner for å lære samt føre videre kunnskap om de produkter de bruker og selger. Krav mot produsenter Stiller bedriften noen krav til produsentene? Det er alltid bra hvis man som bedrift stiller realistiske krav hos produsenter og leverandører for en kontinuerlig forbedring. Reklame Vi vil se på hvordan bedriften reklamerer. Bruker de mye papir? Er den effektiv? Oppmuntring til miljøvennlighet Gruppen vil se om bedriften prøver å inspirere kunder og personal til å være mer miljøbevisst og oppmuntre til for eksempel kildesortering. Transport Her vil vi se nærmere på transporten av de produkter de kjøper inn. 8

9 2.3 Forventninger Vi forventer å finne aspekter i bedriften som kan forbedres på tross av at bedriften allerede jobber godt med å være miljøvennlig. Vi vil også bringe frem de aspekter som allerede er bra. Vi vil gjerne at selve arbeidet inspirerer bedriften til å fortsette å jobbe med forbedringer og eventuelt ta Miljøfyrtårn sertifikatet. Ved siden av hovedhensikten med dette prosjekt forventer vi også å lære oss å bli flinkere med å jobbe som gruppe og bli mer effektive for organisering for slike prosjekt i fremtiden. 3 Teori Her vil vi gi et sammendrag om hva en miljøkartlegging er samt se nærmere på hva miljøstyringssystem og miljøaspekt innebærer, før vi går videre med beskrivelsen av selve oppgaven. Her har vi bestemt at mer eller mindre kopieres teksten vi har skrevet for de tidligere delrapportene ettersom det ikke er logisk å bruke tid på å komponere en ny som vil gi samme informasjon. 3.1 Hva innebær en miljøkartlegging? En Kartlegging er en framgangsmåte og et verktøy for å samle spesifikk informasjon om forholdene i et spesifikt valgt miljø. En miljøkartlegging er et av de første stegene for å få en god oversikt over miljøaspekter i et arbeidsmiljø. Disse miljøaspektene kan være i ulike kategorier, så den spesifikke hensikten med en miljøkartlegging kan variere. Noen av de ulike miljøaspektene kan for eksempel være: Fysiske forhold og risiko i en arbeidsplass Psykososiale og kommunikative forhold Energi og økonomiske forhold En grunn til at man gjennomfører en miljøkartlegging kan være at man har som mål å bli sertifisert under et miljøstyringssystem som for eksempel Iso eller Miljøfyrtårn Miljøstyringssystem Et miljøstyringssystem skal omfatte alt som påvirker eller kan påvirke miljøet innom en virksomhet. Miljøstyringssystem er definert som: den delen av det totale styringssystemet som omfatter organisasjonsstruktur, planleggingsaktiviteter, ansvarsforhold, praksis, prosedyrer, prosesser og ressurser for å utforme, iverksette, oppnå, gjennomgå, og holde vedlike miljøpolitikken. Med andre ord så har dette systemet som mål å effektivisere, skape rutiner og bearbeide frem en spesifikk plan for å oppnå, vedlikeholde og forbedre energiforbruket for og bli en mer miljøvennlig virksomhet. 9

10 3.1.3 Miljøaspekt Vi begynner med å beskrive hva en Miljøeffekt er. Vi deler ofte miljøeffekter inn i 2 hovedgrupper: Akutt effekt: Kjemiske stoffer kan forårsake akutte forgiftninger i naturen og hos dyr, som i sin tur forgifter videre i naturkjeden. Langtidseffekt: Forgiftninger som forekommer under en lang periode av tid. Kan være mye mer alvorlige. For eksempel en nedgang i fotplantningsevnen og et synkende immunforsvar. Under disse to kategoriene plasserer man alle miljøeffekter. Her er utvinning og forbruk av fornybare og ikke fornybare ressurser et av de mest nå omtalte aspekter innom miljøeffekt. Dette er viktig å forstå. Det er dette vi tilslutt vil motarbeide når vi kjemper for miljøvennlige produkter og metoder. En Miljøeffekt er resultatet av en Miljøpåvirkning. Miljøpåvirkningen er beskrivelsen av for eksempel hvordan en kjemikalie har virket på miljøet. Til sist kommer vi til Miljøaspektet som er beskrivelsen av selve bruket av kjemikalien. Miljøaspekt i en bedrift kan være en aktivitet, et produkt eller tjeneste som bedriften tilbyr, så lenge den har noen påvirkninger på miljøet. 3.2 Prosjekt beskrivelse Vi har kartlagt Grønt hår i de tidligere nevnte miljøaspektene. Vi startet med å skrive ned en rekke spørsmål som vi fant relevant for å begynne kartleggingen. Spørsmålene ble sendt via e-post. Deretter har vi besøkt lokalene to ganger hvorav den siste var et intervju. Her fikk vi svar på de siste spørsmålene vi hadde og fikk opplysninger som var relevant for produkter og tjenester de tilbyr. For eksempel ble det nevnt at de bruker økologiske vaskenøtter istedenfor tradisjonell vaskesåpe. Vi fant ut at de, på tross av at de er et 100 % miljøvennlig alternativ så er de i følge forbrukerrådets tester litt dårligere en å bruke kun rent vann. Her følger en liste samt en enkel beskrivelse over de miljøaspekter som vi har gått øver i bedriften samt om HMS (helse, miljø og sikkerhet). Lys Lyspærer er en av de viktigste oppfinnelsene gjennom tidene. Dessverre har den vanlige glødelampen en effektivitet på rundt 5 %. Resten (Ca. 95 %) av energien tilført en glødepære går over til varme, og pærene er derfor ikke så aktuelle hvor man er miljøbevisst. I flere land har man forbudt bruken av glødlamper og man må dermed bruke andre typer lyspærer. Under en kartlegging vil man også se på lysstyrken (Lux). Hvis den er under eller over en anbefalt verdi. 10

11 I dag har vi noen alternativ for belysning, de vanligste er: Halogen: Halogenlampe bygger videre på konseptet til glødepære men inneholder halogengass som sørger for at glødetråden ikke brenner like fort. Halogengassen tillater glødetråden å være varmere og dermed gir sterkere lys enn den vanlige glødepæren. I glasset er det tilsatt stoffer som blokkerer UV stråling. Det betyr at plast ikke blir brutt ned over tid. Det finnes flere typer halogenlamper, noen fokuserer på energisparing mens andre fokuser på levetid. Lysrør: Lysstoffrør også kalt lysrør består av et "rør" med en spesiell gass. Når man sender strøm gjennom gassen blir den eksitert og sender ut kortbølget lys (ultrafiolett). Dette lyset er umulig for mennesket å se, men i glasset befinner det seg fosfater som reagerer med UV- Lyset og gir fra seg hvit lys. Fordelene med lysstoffrør er at de har en lang levetid og veldig god effektivitet. De trenger bare 20 % av energien for å matche en tilsvarende glødepære. LED: Den nyeste og "beste" lyspæren. LED som står for Light emitting diode er en elektrisk komponent som gir fra seg lys når den mottar elektrisk strøm. Fordelene med lysdiodene er at de lyser konstant og har en lang levetid. Pærene reagerer ikke på temperaturforskjeller, vibrasjoner eller rystelser, men er svært følsomme for store spenningsforskjeller. Lyset fra LED-pærer er kraftig, og i nyere tid har man dannet LED-pærer som gir fra seg varmhvit lys. Dette er meget essensielt ettersom kaldhvitt lys, som er den vanligste LED fargen, er slitsom for øynene og svære lite egnet som opplysning i hus, bedrifter, etc. Energiforbruk & Utslipp Energi er blant annet brukt for oppvarming, industriprosesser, elektriske utstyr og transport. De vanligste energitypene vi bruker i dag er elektrisitet, råolje, naturgass, kull, fjernvarme og biomasse. I Norge har vi godt med vannkraft, råolje og naturgass. I følge statistisk sentralbyrå har Norge 10 ganger mer elektrisk kraftforbruk enn verdensgjennomsnitt. Det skyldes på kraftintensiv industri og at elektrisitet er en mer vanlig oppvarmingskilde sammenlignet med andre land. Energikilder som bruker forbrenning av for eks kull og råolje bidrar hyppig med klimagassutslipp, i hovedsak CO 2. Denne gassen bidrar stort til drivhuseffekten. Her har vi en mulighet å påvirke som både privatperson og bedrift. Dersom vi effektiviserer og kutter ned på strømforbruket vil vi frigjøre strøm som kan erstatte energikilder som har store utslipp. Norge kan da eksportere miljøvennlig strøm til Europa. Ren norsk vannkraft har en CO 2 utslipp på 7 gram per kwh. Ett land som baserer seg på kullkraft har 700 gram CO 2 per kwh. 11

12 Forbruk og salg Produksjonen av et produkt vil bidra med forskjellige former av miljøpåvirkninger, for eksempel fra energien som blir brukt, materialforbruket og utslipp av kjemikalier. Her kan konsumenter bidra stort med å støtte produkter som har en miljøvaredeklarasjon, samt bruke produkter med god kvalitet som har en påvist lengre livslengd. Videre vil det være meget viktig med hvilke produkter som blir videre solgt, ikke bare hvilke som blir brukt i en bedrift. Gjennom å selge og informere om miljøvennlige produkter vil vi motarbeide unødvendige forurensninger og energiforbruk. Dette spesielt med produkter som inneholder kjemikalier. Vi vil her også poengtere at ikke alle miljømerkede produkter er kloke alternativ. Man må se på effektivitet, transport og pris. Avfall Det finnes en rekke typer av avfall, noen blant dem er: Farlig avfall, våtorganisk avfall, elektriske avfall, papir, metaller, plast, tre og lignende. Avfall som ikke er håndtert på en forsvarlig måte heter Søppel. Håndteringen av alt avfall er begrenset av mulighetene for de forskjellige anleggenes kapasitet, og deres muligheter for å håndtere det. For en bedrift som vil drive miljøvennlig må alt avfall sorteres med nøyaktighet for å få en så liten miljøbelastning som mulig. Det finns dog flere lover som tvinger ulike bransjer å kildesortere uansett. En kort beskrivelse av aktuell avfallshåndtering: Forbrenning av avfall gir utslipp av kjemiske stoff, støv og en hel del CO 2. Asken som er restproduktet må handteres spesielt fordi den inneholder kjemikalier som er farlige for miljøet. Energien som produseres ved forbrenning brukes til fjernvarme og elektrisitet. Deponering av organisk nedbrytbart avfall er forbudt siden Organisk avfall brytes ned og fører til utslipp av metangass gjennom helsefarlige mikroorganismer som lever av avfallet. Her vil man isteden utnytte det material og energiressurs den tilbyr. Resirkulering av kasserte gjenstander, restprodukter og materialer er en viktig ressurs ved resirkulering og gjenvinning. Ved resirkulering blir avfallet brukt for å produsere nye varer eller ressurser istedenfor å bli brent eller bare akkumulere seg i søppelfyllinger. Begrensede ressurser som for eksempel metaller krever lavere energi å bli resirkulert enn å ta frem nytt og bearbeide stoffet fra grunnen av. De vanligste resirkulerte materialer i dag er glass, papir, stål, aluminium, tekstil, plast og avløpsvann. 12

13 Transport I dag er fossilt brensel den mest utbredte energi kilden. Dessverre er det slik at forbrenning og utvinning av fossilt brensel har stor påvirkning på miljøet. Forbrenningen produserer mye CO 2 som er den mest kjente drivhusgassen og bidrar til den globale oppvarmingen. Når bensin forbrennes dannes også gasser som svoveldioksid (SO 2 ) og nitrogenoksid (NO X ). Disse reagerer med vann i atmosfæren og danner svovelsyre (H 2 SO 4 ) og salpetersyre (HNO 3 ). Syrene bidrar til forsurning av vannet i atmosfære og i jord. Kalkning er et viktig tiltak for å redde dyrelivet fra denne form av forurensning. Bakkenær ozon dannes når gasser som nitrogenoksider (NO X ) og er flyktige organiske forbindelser (VOC) reagerer under påvirkning av sollys. Høye nivåer av ozon nær bakken fører til skade for helse, vegetasjon og material. Kortfattet er fossile brensel en stor skurk for miljøet samt det er ikke en fornybar ressurs. Transport av personer og produkter er noe som skal holdes så kort og effektivt som mulig for miljøets skyld. HMS Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid dreier seg om dette. En HMS ansvarlig må finnes på hver bedrift eller arbeidsplass. Innenfor produksjon, produkter og tjenester skal det oppfylles forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det er finnes forskjellige krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeid. Alle bedrifter skal føre internkontroll og et systematisk HMS-arbeid. Dette er arbeidsgiverens ansvar. Videre har arbeidstaker både rett og plikt til å melde fra om kritikkverdige forhold. Hvordan innføre og føre HMS-arbeid i bedrifter: Igangsette: Ta initiativ til arbeidet, informere og motivere, sette mål og beskrive ansvar og myndighet, organisere og planlegge innføringen. Kartlegge: skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter, kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet, systematisere og oppbevare dokumenter, kartlegge problemområder. Planlegge samt prioritere tiltak: planlegge, prioritere tiltak og lage handlingsplan for gjennomføring. Oppfølgning: gjennomføre tiltak, rette opp feil, gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften, foreta jevnlig gjennomgang. 13

14 Krav spesielt rettet mot frisøryrket: o Frisør og hudpleievirksomhet skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte for å hindre overføring av smittsomme sykdommer. o Lokaler til bruk for frisør- og hudpleievirksomhet skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte. o Dersom lokalene har dusjanlegg, skal anlegget bygges, tilrettelegges og drives på en slik måte at det gir tilfredsstillende vern mot Legionella. Bedrifter som har et forbruk av produkter som inneholder sterke kjemikalier skal holde seg innenfor de verdier som er satt av arbeidstilsynet. Det skal også finnes datablader tilgjengelig på arbeidsplassen. Et datablad skal inneholde: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen, av selskapet/foretaket, fareidentifikasjon, sammensetning/opplysninger om bestanddeler, førstehjelpstiltak, brannslokkingstiltak, tiltak ved utilsiktet utslipp, håndtering og lagring, eksponeringskontroll/personligbeskyttelse, fysiske og kjemiske egenskaper, stabilitet og reaktivitet, toksikologiske opplysninger, økologiske opplysninger, instrukser om disponering, transportopplysninger, Andre opplysninger. 4 Metode Her følger beskrivelse av hva og hvordan vi har utført de forskjellige metninger og analyse av de valgte aspekter i Grønt Hår 4.1 Lys og strømforbruk Grønt hår bruker LED pærer for belysning av frisørstolene mens de bruker kompaktlysrør til generell opplysning av lokalene. De har valgt disse pærene fordi de ble fortalt at de hadde best levetid og effekt. Selv om LED pærene er av typen som lyser varmhvit fikk man en følelse av at lyset var litt kaldere en normalt. Dette var noe frisørene også har lagt merke til, men de mener at det hvite lyset gjør jobben deres enklere da de ser ting klarere. Vi hadde med oss en iphone med lux-måler(luxmeter PRO 2) applikasjon for å måle lux verdiene i lokalene. For å prøve å få beste resultat kalibrerte vi lux-måleren etter anvisninger. Selv om iphonen ikke er 100 % feilfri, så gir den en grei pekepinn. Frisørsalongen har to store vinduer som strekker seg fra gulv til tak som slipper inn en del lys. Vi har spurt etter hvor mye strømforbruk bedriften har i siffer. Med opplysningene regner vi ut utslipp av CO 2 fra strømforbruket av Grønt Hår. 4.2 Energiforbruk Temperaturen er ustabil og endrer seg mye. Salongen har ett airconditionsystem med varme. Styringen er manuell og kun vaktmesteren har tilgang. På grunn av ustabil temperatur har salongen ekstra varmeelement i lokalen som bruker strøm. Med hjelp av en telefonsamtale kan vaktmesteren regulere varmemengde som blir tilført lokalen. 14

15 4.3 Forbruk og salg Frisører bruker flere typer redskap i sitt daglige arbeid. For eksempel: flere typer sakser, børster, kam osv. Detter er manuelle verktøy som ikke har noen større innvirkning på miljøet hvis av god kvalitet. Annen typ av redskap er hårføner, hårklipper og tørker. Disse instrumentene drives av en elektrisk motor og forbruker elektrisitet. Bruket av elektriske instrumenter har en indirekte påvirkning på miljøet ved at de bidrar til utslipp av klimagasser. Bruken av elektriske verktøy i en liten frisør salong, bidrar naturligvis svært lite til klimagassutslipp i den globale sammenhengen, men dette bør likevel tas med i en vurdering av en virksomhets miljøpåvirkning. Videre bruker salongen månedshansker, bomullspads, hårhette, folie, dopapir, rengjøringsmiddel, vaske-nøtter og kvitteringspapir. 4.4 Avfall For tiden er Lørenskogs kommune dårlig utviklet for kildesortering. Renovasjonsstasjoner finnes, hvor man selv kan kaste, men kommunen har ikke en god håndtering av kildesortering. All organiskavfall kastes sammen med restavfall. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har som løsning valgt å samle inn organisk avfall sammen med det øvrige restavfallet fra husholdningene gjennom den ordinære renovasjonsordningen. Avfallet kjøres til Hurum Energigjenvinning hvor energien i avfallet utnyttes til produksjon av damp som brukes til å produsere nytt papir av usorterte drikkekartonger. På grunn av dette har Grønt hår sluttet med å kildesortere organisk og plast. I dag kildesorterer de kun Papir/Papp og resten går til restavfall. 4.5 Transport Grønt Hår tilbyr ikke noen tjenester som krever noen form av transport fra bedriften. Vi har gått igjennom de produkter de kjøper inn og har kartlagt deres transport. Grønt Hår bestiller varer fra Danmark, England og Hønefoss i Norge. Varene blir leverte med posten. 4.6 HMS Vi har utført en skriftlig HMS spørreundersøkelse av de fire ansatte. 5 Resultat Her vil nå alle resultater bli presentert fra de observasjoner og beregninger som blitt gjort. 5.1 Lys og strømforbruk Målinger med iphone Lux-måler: 1000 Lux ved de mest lyssterke områdene som var der selve klippingen skjer. Rundt resten av lokalen var resultatet mellom 700 til 990 lux. Ved tidspunktet av målingene var det lyst ute men det var ikke noen direkte sollys som strålet inn gjennom vinduene. Veggene i salongen er hvite, noe som reflekterer mer lys enn andre farger. Grønt Hår har skiftet alle spotlysene til LED pærer. 15

16 Grønt hår har 2 type pærer. De har kompaktlysrør (26W, 1800 lumen, klasse B) som er den nyeste og mest effektive lysstoffrøret. De har også LED spotlights (11 W, 700 lumen). Kompaktlysrørene har en levetid på timer, mens LED pærene har timer. Lyspære Watt Lysstyrke Levetid Strømforbruk Strømpris kr á t Pris pr pære Pris totalt kr á t (W) (Lumen) timer (kwh) Kompaktlysrør ,25 kr ,25 Kompaktlysrør ,25 kr ,25 LED ,50 kr ,50 LED ,38 kr ,38 Halogenpære ,13 kr ,00 Halogenpære ,25 kr ,25 Glødelampe ,00 kr ,00 Strømforbruk = Watt timer Strømpris timer = strømforbruk strømpris Totalpris timer = timer levetid pris pr pære + strømpris timer Når vi vet Watt og levetid kan vi gjøre et par enkle regnestykker for å se hva som lønner seg. Vi tar utgangspunkt i timer som er levetiden til en LED pære. Strømpris er 42,25 øre/kwh (fjordkraft.no). Priser (kelkoo.no) Her ser vi at den mest energisparende pæren(kompaktlysrøret) også er det billigste alternativet. Dette er et godt eksempel på at miljøvennlig også kan være økonomisk, men det er viktig å huske at det finnes forskjellige typer belysning. LED pærer har en smalere belysningsområde enn halogenpærer, glødepærer og lysstoffrør. LED har mindre lumen/watt, men lyser opp et mye mer spesifikt område enn de andre pærene. I og med at lux er lumen/areal gir LED lys høyre lux ved lavere lumen som igjen betyr lavere watt. LED pærer er dermed veldig egnet for punktopplysning og løsningen til grønt hår er det beste alternativet. De bruker kompaktlysrør til å lyse opp hele lokalet, mens de har LED(spotlights) ved frisørstolene og produktene slik at disse blir ekstra godt lyst opp. «Generelt vil du ved å dimme lyset 50 % oppnå en reduksjon av forbruket på nesten 50 % (minus "standby effekten" på noen Watt i transformatorer eller forkoblingsutstyr)» - Cato Johannessen, ansatt i Osram. Vi nevnte at grønt hår burde vurdere dimere på LED lysene som lyste opp frisørstolene. Dette var fordi lysstyrken var unødvendig sterk når de ikke hadde noen kunder. Nesten 1000 lux, trenger ikke mer en 400 lux i et rom man skal oppholde seg i. Ansatte ved grønt hår sa at de hadde kunder % av arbeidstiden. 16

17 Max spart strøm med dimmer blir da: E kunder = 11 W h 0,6 = Wt = 330 kwh E ingen kunder = 5.5 W h 0,4 = Wt = 110 kwh E = E kunder + E ingen kunder = 330 kwh kwh = 440 kwh E spart = E ingen dimer E dimer = 550 kwh 440 kwh = 110 kwh 110 kwh øre = kr kwh I løpet av timer sparer de 110 kwh per pære. Som tilsvarer 46,45 kr per pære. Spart energi er minimalt og det er ikke verdt å bytte pærer og installere dimmer når de bare har mellom 10 og 15 LED pærer. Salongen var åpen fra 10:00 19:00, 9 timer hver dag /9 = 5555 arbeidsdager dager tilsvarer ca femten og et halvt år. Strømforbruk Grønt hår har fra 24. Januar 2011 til 7. November 2011, brukt Kw/h elektrisitet. Dette utgjør et gjennomsnittlig månedlig forbruk på 1335 Kw/h. På et år vil strømforbruket da være Kw/h. Grønt hår sine lokaler er ca. 75 kvm. Det vil si at gjennomsnittlig forbruk pr.kvm pr. år er 214 KWh. Gjennomsnittet for den kommunale byggmasse i Lørenskog er 166 KWh pr. kvm pr. år. Ut ifra disse tallene er Grønt hår ansvarlig for 3,6 tonn CO₂ utslipp årlig. -Beregningene er basert på faktisk produktmiks for nordisk kraftproduksjon. Ved å bruke et rullerende gjennomsnitt av de tre siste årenes tilgjengelig statistikk viser beregningen at nordisk kraft inneholder i gjennomsnitt ca 10 % kull og fyringsolje og 5 % naturgass (årene ). Videre er det lagt til grunn at 1 MWh kraft generert av kull medfører et CO₂ utslipp på 0,9 tonn, og 1 MWh kraft generert fra naturgass medfører et CO₂ utslipp på 0,4 tonn. Kilde: Klimakalkulator fra Klimaløtet. Se kilder. 5.2 Energiforbruk Salongen ligger i skyggesiden og flere av de ansatte føler at det er kaldt i salongen og flere kunder har også klaget på dette. Når de bruker de eksterne varmeelementene kan det hende at de får for høy varme og lar da ytterdøren være åpen. På grunn av mangel av data har vi ikke noen målinger eller beregninger for varmen. 17

18 5.3 Forbruk og salg Når vi kartlegger en virksomhets miljøpåvirkning med hensyn på bruk av verktøy, er det bruken av strøm som må vurderes. Etter en enkel oversikt av de elektriske verktøyene fant vi ut at forskjellen er liten mellom ulike leverandører for profesjonelle verktøy. Grønt Hår kjøper inn verktøy, manuelle eller elektriske etter kvalitet så de holder så lang tid som mulig. Strømforbruket fra verktøyene er samlet med total strømforbruk av lokalen. Innkjøp av elektriske verktøy skjer sjelden då de bruker kvalitative produkter. Vaskenøtter: Grønt Hår bruker Vaskenøtter for vask av tøy istedenfor vanlig vaskemiddel. Vi har søkt etter informasjon om disse Vaskenøtter og fant en test gjennomført av Forbrukerrådet. Resultat av testet viser at Vaskenøtter er i dag best i test utav de vanligste miljøvasker. Forbausende er dog at vaskenøttene har fått dårligere resultat enn vask med bare rent vann. Bedriften bruker og selger hårprodukter som finnes med i en liste som heter Positivlisten. Det er en liste som er laget av Danmarks Frisør og Kosmetiker Forbund og Københavns miljønettverk. I listen finnes produkter som påvist ikke er skadelig for miljøet. Grønt Hår bruker 4 forskjellige leverandører som de jevnlig bestiller produkter fra for eget bruk og videre salg. For å spare miljø og penger på emballasje brukes kun en-liters-flasker med sjampo og balsam, til eget bruk på kunder. Produktet som selges mest er Sassafras, det er en sjampo med Ph verdi på Den er til daglig bruk som og inneholder: 100 % rene ekstrakt av økologisk kamille 100 % rene eteriske oljer Ekstrakt fra hvete som tilfører håret næring. Det er en sjampo til daglig bruk for alle hårtyper. Sikker ved bruk i farget, permanenter og naturlig hår. Ved bruk av disse varene slipper man faren for utslett og lignende bivirkninger. Det selges i snitt 11 flasker av denne typen i uka, som gir nesten 600 flasker á 40g. Årlig vil det gi opp mot 24 kg ren plast. Av all sjampoen, 1500 sjampoflasker, som selges gjennom et år gir 60 kg ren plast. Grønt hår tilbyr refill på Sjampo og balsam. 5.4 Avfall Grønt Hår kildesorterer papp/papir. Resten faller in i restavfall. 5.5 Transport Bedriften bestiller miljøvennlige produkter fra Danmark, England og Hønefoss i Norge. De må bestille lav kvantitet av miljøvennlige hårprodukter på grunn av kortere holdbarhet i forhold til andre produkter. Produktene fra Danmark og England kommer via fly og posten til døren. 18

19 5.6 HMS Resultat av HMS spørreundersøkelse: 1. Alle de ansatte i bedriften syntes at lokalene har god belysning. 2. De ansatte syntes at temperaturen i lokalene var enten for lav eller ustabil. 3. Luftkvaliteten opplevde alle som god. 4. Støynivået var det ingen som tenkte over eller syntes den var passe. 5. De ble spurt om det var mulig å åpne vinduene. Det var det ikke. Det var dog mulig å åpne døra. 6. De ansatte hadde relativt dårlig score på kursing i/informasjon om HMS/HMSarbeidet i bedriften. En av tre svarte at hun hadde fått informasjon om bedriftens HMS-arbeid. 7. Alle følte at de hadde fått tilstrekkelig opplæring i utstyret og produktene de bruker. 8. Når det gjelder bedriftens miljøpolitikk syntes en at den var best i bransjen, mens en annen sier grunntanken er bra, men at de mangler endel rutiner for å nå dit. 9. De mente selv at de var flinke til å informere om bedriftens miljøarbeid. 10. To satte ganske lav karakter på seg selv når det gjaldt kildesortering. En satte relativt høy. Dette pga at Lørenskog kommune bare har sortering av papp/papir og restavfall. De sorterte det de kunne sortere. 11. Bedriftens energiforbruk trodde alle var middels. I tillegg har vi notert: Frisørene har regulerbare arbeidsstoler og de har en årlig ergonomi gjennomgang av fysioterapeut. 6 Diskusjon 6.1 Lys og strømforbruk Grønt hår har nylig installert LED pærer noe de sparer mye energi på. Led pærer trenger mindre Watt for samme lysstyrke som andre type pærer. Målingen av Lux er ikke 100 % fordi vi bruker en applikasjon på iphone (Luxmeter pro2). En iphone er ikke laget for Luxmåling med den gir en grei pekepinn. Ettersom våre ressurser er begrenset så var Iphonen de beste vi hadde. Tiltak: Vi anbefaler å vurdere installasjon en dimmer. På denne måten kan man senke lysstyrken når man ikke har noen kunder og man slipper tørre/vonde øyner noe en konstant lux over 800 ofte kan føre til. Det er også viktig å vite at dimmbare LED trekker mer strøm an vanlige LED pærer. Desto mer watt pæren har jo mindre vil dimeren påvirke strømforbruket. Det er derfor viktig å vurdere om skifte av pærene i det hele tatt er energisparende. I grønt hår brukte de 26 Watts pærer og dimere vil ikke føre til at strømforbruket vil øke drastisk. Hvis man skulle installert en dimmer ville jeg anbefalt en dimmer med ulike sensorer. For eksempel kunne de installere trykksensorer/bevegelsesensorer i/ved frisørstolene slik at lysstyrken synker til et komfortabelt nivå når det ikke sitter noen i stolene. Når man skal oppholde seg i et rom kreves det ikke mer en 400 lux og 990 lux er over dobbelt så mye som nødvendig. 19

20 I og med at Grønt hår har to store vinduer kommer det mye lys utenifra kan derfor også være gunstig med en lux/lumen/lysstyrke sensor slik at lyset automatisk justerte seg. Skal man justere lyset manuelt hele tiden fører det til at det blir en rutine som lett kan glemmes. Dette kan senke energiforbruket til grønt hår da de ikke alltid har kunder. Det er unødvendig å ha pærene på maks styrke hele tiden, men igjen må man huske at sensorene trekker strøm og at grønt hår har kunder % av arbeidstiden og man må derfor regne på om det er lønnsomt (se resultater). En positiv ting er at veggene i salongen er hvite og dette gjør at lyset i rommet øker. I tillegg har de 2 store vinduer hvor det slippes inn lys. 6.2 Energiforbruk Vi har ikke klart å samle inn nok data til og kunne skille mellom hvor mye av forbruket som går med til belysning, oppvarming og andre ting. Men det er grunn til å anta at der det er størst mulighet for besparelser er oppvarming da, all oppvarming i lokalene til Grønt hår er elektrisk. Tiltak: Det optimale ville vært og gå over til en annen mer fornybar oppvarmingskilde for eksempel fjernvarme, men siden Grønt hår ikke direkte styrer hva slags oppvarming som blir brukt i næringslokalet de holder til i, vil en installasjon av et temperaturstyringssystem være lønnsomt. Med et temperaturstyringssystem vil de ansatte kunne ha bedre kontroll over oppvarmingen, slik at den er tilpasset behovet. Det vil også være enklere og redusere oppvarmingen om natten og når lokalet holder stengt. Et forslag har blitt tatt frem om at installere en temperaturmåler i lokalen. Dette bør de montere slik at de kan få bedre bilde av den virkelige temperaturen og da kunne ta kontakt med vaktmester for å regulere temperaturen i lokalene ved behov, og ved lang sikt få en mer stabil og behagelig temperatur. Vi fant ut at det ikke var montert sparedusjer for vask av hår. Dette må gjøres hvis de skal bli miljøsertifisert (bransjekrav), samtidig som man bruker mindre ressurser. Et mulig problem er at det kan gå på bekostning av tiden de bruker for å vaske hår. En annen mulighet er bruken av halogenpærer. Som sagt er ikke halogen pærer like effektive som lysstoffrør eller LED lys. Mer av energien man bruker går over til varme, men i Norge hvor allerede så mye energi går til varme kan man prøve å undersøke om netto energiforbruk vill øke eller minke hvis man bruker halogenpærer. På denne måten vil de slippe å bruke eksterne varmeovner. Det har vist seg at i noen bygg så vil man bruke mindre energi om man lar pærene varme opp, men dette regnestykket er stort og tidskrevende noe som kanskje ikke er så aktuelt for en liten bedrift. 20

21 De bruker Hafslund som leverandør. Vi mener at for å heve miljøprofilen kan de tegne en opprinnelsesgaranti avtale med Hafslund. Opprinnelsesgaranti vil si at mengden energi brukt garantert er fra en fornybar energikilde. Gjør man et regnskap ang. bedriftens CO 2 utslipp vil da strømmen til bedriften regnes som CO 2 nøytral. Dette koster 1,5 øre mer per kwh enn vanlig strøm. På kwh (gjennomsnitt årsforbruk for Grønt Hår) gir det 240kr i tillegg på strømregningen per år. De vasket tøy på 90. Kan man vaske på lavere temperatur iom at håndklærne bare brukes til å tørke hår? Et alternativ er å bruke eco-program eller hurtigvask hvis det finnes. 6.3 Forbruk og salg. All informasjonen om produktene og salg har vi fått fra samtaler med ansatte. Vi har også besøkt produktenes hjemmeside Grønt Hår bruker fire forskjellige leverandører som de jevnlig bestiller produkter fra for eget bruk og videre salg. Disse fire leverandørene er de beste miljøprodusentene. De ligger alle på Københavns liste over godkjente produkter og de inneholder ingen av de farlige kjemikalene. Alle produkter er miljøvennlige, allergifrie og kommer med 100 % nedbrytbar emballasje. Alle produktene er på positivlisten(se vedlegg 1). Prisene er heller ikke høyere enn vanlige frisørpriser. De vasket alt tøy med såkalte vaske-nøtter, som ved kontakt med varmt vann utskiller såpe. Dette er ett 100 % naturprodukt og de har gode erfaringer med bruk av disse. De hadde ikke blandeskap med avsug, og punktavsug ved klippestolene. Dette var de selv klar over og hadde fått det pålagt. Dette er en stor kostnad samtidig som at det er tvil om de må installere det iom at ingen av produktene inneholder skadelige stoffer. Dette er de i dialog med arbeidstilsynet i samarbeid med en liknende frisørsalong i Bergen. Tiltak: De bemerket at det ikke ble solgt voldsomt mye produkter, at de til og med var litt late. Vi mener at sjefen(e) burde ta tak og motivere til å selge flere produkter. Dette vil øke omsetning og skape mer bevissthet hos kundene om å bruke rene produkter 6.4 Avfall All informasjonen om avfall og kildesortering har vi fått fra samtaler med ansatte og div nettsider. De bruker månedshansker/måneds-hetter isteden for engangshansker og engangs-hetter. De gir hvert år hår fra 5-6 kunder og donerer det til locksoflove.org som lager parykker til barn med kreft. 21

22 Tiltak: Gå foran å kreve bedre kildesortering. Dette er dog planlagt av Lørenskog kommune og antas gjennomført innen De burde også oppmuntre de andre bedriftene i bygget til å begynne når dette kommer samt tjuvstarte med rutinene slik at overgangen blir naturlig og det ikke går i glemmeboken. De har mulighet å bestille avhenting av kildesortert avfall gjennom for eksempel Grønt Punkt AS. 6.5 Transport All informasjonen om transport har vi fått fra samtaler med ansatte og div nettsider Tiltak: Å frakte pakken fra Danmark til Norge med fly og så med posten er nok en av de mest miljøvennlige måtene man kan gjøre det på. Dette er billig i tillegg. Alternativt kunne pakken blitt sendt med båt eller lastebil, som er mindre miljøvennlig, samtidig som det tar lengre tid. Det mest miljøvennlige hadde nok vært å bestille større kvanta, men dette er vanskelig pga. mengden den selger og «siste forbruksdag» på produktene de bestiller. 6.6 HMS Her fikk vi informasjonen gjennom HMS undersøkelsen og samtalene med ansatte. De har regulerbare arbeidsstoler for frisørene og en årlig ergonomigjennomgang av en fysioterapeut. Tiltak: De ansatte i bedriften hadde relativt dårlig score på kursing i/informasjon om HMS/HMSarbeidet i bedriften. Bare en svarte at hun hadde fått tilstrekkelig informasjon om bedriftens HMS-arbeid. Vi mener derfor et HMS hadde vært aktuelt. Dette er dog noe sjefen er i gang med å iverksette. 22

23 7 Konklusjon Grønt hår har som mål å bli miljøsertifisert av miljøfyrtårn. De satser på de mest miljøvennlige produktene og skape en bærekraftig bedrift, både økonomisk og miljøvennlig. Dette gjør de bra: Alle produktene ligger på positivlisten fra København. Ingen kjemikalier i produktene de bruker og selger. Dette er miljøvennlig og trygt for allergikere og gravide. Miljøvennlig desinfiseringsmiddel, vaskemiddel (Vaskenøtter) og gulvvask (miljømerket). LED lys til belysning Regulerbare arbeidsstoler (bransjekrav) Årlig ergonomigjennomgang av fysioterapeut (bransjekrav). Minimalt med engangsutstyr (bomull, folie og dopapir). De brukte i tillegg månedshansker og månedshetter. Engasjerte og dyktige ansatte som bryr seg om miljøet. De donerer hvert år hår til Locks of love (www.locksoflove.org). Dette kan gjøres bedre: De hadde ikke blandeskap med avsug og punktavsug. Dette kreves av miljøfyrtårn (bransjekrav). Til tross for at det hersker tvil om det trengs, anbefaler vi likevel å installere dette fordi det er et krav fra miljøfyrtårn. Gå mer aktivt inn for å informere kundene om miljøarbeidet de gjør, samt skape bevissthet på å bruke rene produkter. Vi anbefaler å installere et termometer for å kunne følge med på temperaturen i lokalene, installere en temperatursensor på varmeovnene slik at man ikke får de store temperatursvingningene enkelte har opplevd, montere sparedusjer (bransjekrav) og inngå opprinnelsesgarantiavtale med Hafslund. Vaske tøy ved lavere temperatur, evt med hurtig- eller eco-program. Gå i bresjen for kildesortering. Vi anbefaler ikke å installere dimmere til lyset, fordi det blir for dyrt. De må utarbeide HMS (bransjekrav) 23

24 8 Kildeliste Akershus Fylkeskommune: Fjernvarmeanlegg åpnet, Senest endret :48 Arbeidstilsynet: HMS Helse, miljø og sikkerhet, Forbrukerrådet: Renere med vann enn miljøvask, Senest endret :28 c= Sparepærer på sparebluss, Senest endret :56 Test av halogenlyspærer, Senest endret :56 Klimaløftet: Klimaregnskap (samt klimakalkulator), senest endret XX Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune , fra htm Københavns Kommune, Værktøjer, Positivlisten for hårkosmetiske produkter, Miljoinnkjop.no: Elektrisitet fra fornybare energikilder (Primær kilde: Enviro Energi ASA), Mop products, Osram, Osram Produktkatalog, f 24

25 Pact: Purepact shampo, Regelhjelp.no: Frisør, kroppspleie og helsestudio, ROAF (Romerike Avfallsfordeling): Matavfall, Skagerak Varme: Lønnsomt å være miljøbevisst, Statistisk Sentralbyrå: Energi, Store Norske Leksikon: Glødelampe, Lyspære, Senest endret Wikipedia: Avfall, Senest endret :02 Fornybar energi, Senest endret :46 Glødelampe, Senest endret :52 Halogenlampe, Senest endret :28 Lysrør, Senest endret :08 Opprinnelsesgaranti, Senest endret :44 Resirkulering, Senest endret :49 Sparepære, Senest endret :53 25

26 9 Vedlegg 9.1 Forklaring av formel for CO2 utslipp Elektrisitetsforbruk: Antall KWh x Tonn CO2 utslipp per MWh (Nordisk gjennomsnitt)/1 000 = tonn CO2 utslipp 26

27 9.2 Miljøfyrtårn bransjekrav for frisør 27

28 28

29 9.3 HMS Undersøkelse 29

30 9.4 Spørsmål med svar fra Osram kundeservice 1) Bedriften vi har sett på har nettopp endret til 26 watt LED pærer Klasse B (1800 lm). Det jeg ønsker å vite er hvor mange watt en Halogen pære fra dere må ha for å yte samme lysstyrke som LED pærene. -Gå inn på våre nettsider, last ned Produktkatalogen hvor allelumenverdiene står. Da kan du bare sammenligne med både 230V- og 12V halogen 2) Hva er levetiden på en 26 watt LED pære klasse B (1800 lm)? -Levetider og energiklasser er forskjellige, men de fleste er klasse A. Gå inn på denne lenken til "Consumer Lighting" og se under "more product information" når du finner aktuell type, så får du svar. ew/led_classic_lamps/led_classic_a/index.html 3) Jeg lurer også på om dere vet hvor mye energi og ressurser som går til å lage en LED pære i forhold til Halogen-,Lysrør-,glødepærer. -Vi sier generelt at det brukes like mye ressurser på å lage én LED-lyskilde som det går med til de 10 glødelampene som eventuelt må benyttes i det samme tidsrommet LED-pæren lever. Energi-gevinsten kommer som en bonus. 4) Vi brukte iphone til å finne en tilnærmet Lux verdi og fant ut at lysstyrken var litt over det nødvendige. Vi målte mellom lux og det trengs ikke mer en lux når man bare skal oppholde seg i rommet. Jeg lurer på om det er mulig å regne ut hvor mye energi man sparer ved å halvere lysstyrken. -Generelt vil du ved å dimme lyset 50% oppnå en reduksjon av forbruket på nesten 50% (minus "standby effekten" på noen Watt i transformatorer eller forkoblingsutstyr) 5) Er det noen spesielle forhåndsregler man må kunne før man installerer dimbare LED pærer? -Egentlig ikke ved 230V variantene uten dimming. Men ved bruk av 12V variantene, må man være klar over at elektroniske halogentrafoer generelt ikke er bygget for LED og kan opptre ulikt (se vedlagt info). 6) lønner det seg med dimbare LED pærer. -Ja, hvis du kun vil spare strøm. Halogen er fortsatt best på farger. 30

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS LED LYSRØR VÆR MILJØBEVISST Argumentasjon for utskifting til LED Lysstoffrør og sparepærer inneholder verstingstoffet kvikksølv noen tusendels gram som må være der for at de skal virke. Kvikksølv er et

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Samme form, bedre lys...

Samme form, bedre lys... .osram.no % Samme form bedre lys. CLASSIC LIGHT Samme form, bedre lys... Informasjonsbrosjyre våren 2012 * Se.osram.no for mer informasjon INNHOLD De første glødepærene har allerede blitt fjernet fra markedet.

Detaljer

Innføring i MRS. Desember 2010

Innføring i MRS. Desember 2010 Innføring i MRS Desember 2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om MRS... 2 Generelt... 2 Sykefravær... 2 Innkjøp og materialbruk... 2 Avfall... 3 Energi... 3 Transport... 3 Utslipp til luft og vann...

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv.

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. PRODUKTKATALOG 2014/2015 Hvorfor velge LED Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. Farger: Finnes i fargene rødt, grønt og blått, og flere dioder kan få plass i den samme lampen. Fargene kan

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 GHG protokollen GHG protokollen er ofte brukt til å sette opp klimaregnskap. Standarden deler utslippene inn i indirekte og direkte utslipp. De direkte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Samme form bedre lys Informasjonsbrosjyre 2016 / 2017

Samme form bedre lys Informasjonsbrosjyre 2016 / 2017 www.osram-lamps.com OSRAM LED LAMPER LED RETROFIT samme form og lys som glødelampen Samme form bedre lys Informasjonsbrosjyre 2016 / 2017 Light is OSRAM Hvilken lyspære skal jeg velge? For å spare energi

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 482,8 Millioner kr. 7 213 555,2 Millioner

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole 1.3.217, 12.35 Tingvoll vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Muligheter som gjør forskjell

Muligheter som gjør forskjell Muligheter som gjør forskjell RS GRUNNPAKKE Ikke stikk deg ut Stikkontakter har vært et lite designervennlig element inntil nå. Kraftige stikkontakter i hvit plast som står ut fra veggen kan i dag erstattes

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer