I forkant av søknaden, var det et orienteringsmøte mellom næringssjefen i kommunen og Nils Mæhle, som representerte Høgskolen i Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I forkant av søknaden, var det et orienteringsmøte mellom næringssjefen i kommunen og Nils Mæhle, som representerte Høgskolen i Bergen."

Transkript

1 Dato: 6. april 2010 Byrådssak 1171/10 Byrådet Nyskapingsparken Inkubator - Søknad om støtte ESDR SARK Hva saken gjelder: Høgskolen i Bergen har sent søknad til Bergen kommune om støtte til Nyskapingsparken Inkubator i brev datert 10. mars Det søkes om at Bergen kommune går inn med et fast årlig beløp på kr ,- og at kommunen derved også inngår i Nyskapingsparkens styre. I forkant av søknaden, var det et orienteringsmøte mellom næringssjefen i kommunen og Nils Mæhle, som representerte Høgskolen i Bergen. Nyskapingsparken ble åpnet av næringsbyråd Henning Warloe høsten 2007, og var en sammenslåing av tre tidligere inkubatorer; Akademikerbedriften, HiB-inkubator og Sarsia Innovasjon Inkubator. Nyskapingsparken Inkubator Høgskolen i Bergen (HiB), Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen (UiB), Hordaland Fylkeskommune og SIVA er eiere av inkubatoren, og utgjør også styret for Parken. Senter for Nyskaping ved HiB er inkubatorens driftsorganisasjon. kontorer, to møterom og sosiale arealer. I dag er det 11 gründerbedrifter som holder til i Parken, i tillegg til bl.a. Bergen Teknologioverføring (BTO), Sarsia og Connect Vest-Norge. Innovasjon og entrepenørskap er viktige satsningsområder for Bergen kommune, som ønsker å være en positiv bidragsyter til initiativ som kan føre til økt innovasjon og derved flere nye og fremtidsrettede arbeidsplasser i vår region. Nyskapingsparken spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og flere av de gründerbedriftene som holder til i parken i dag, kan vise til gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. Bergen kommune ønsker derfor å bidra til videre utvikling og Nyskapingsparken, ved å innvilge en støtte på kr ,- for Ettersom vi må ta forbehold når det gjelder fremtidige behandlinger, vil det måtte søkes på nytt for neste driftsår. 1

2 Når det gjelder styreplass i Nyskapingsparken Inkubator, vil det være naturlig at det er næringsbyråden som bekler denne plassen på vegne av Bergen kommune. Vedtakskompetanse: I følge reglement vedtatt av bystyret 24. april 2006 (b-sak ), 19, har Byrådet fullmakt til å tildele midler fra Næringsfondet for å bidra til næringsutvikling i Bergen. Byråden for byutvikling, næring og klima innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Nyskapingsparken Inkubator innvilges en støtte på kr ,- for Beløpet belastes ansvarssted næring , tjeneste 32550, artskonto Lisbeth Iversen byråd for byutvikling, næring og klima 2

3 Saksutredning: Høgskolen i Bergen søker Bergen kommune om et fast årlig beløp på kr ,- og kommunen vil derved også få styreplass i Nyskapingsparken Inkubator. I forkant av søknaden, var det et orienteringsmøte mellom næringssjefen i kommunen og Nils Mæhle, som representerte Høgskolen i Bergen. Historikk: Nyskapingsparken åpnet høsten 2007 etter en sammenslåing av tre tidligere inkubatorer: Akademikerbedriften (inkubator for nyutdannede fra UiB) HiB-inkubator (inkubator for studenter, ansatte og nyutdannede fra HiB) og Sarsia Innovation Inkubator (inkubator for forsknings- og/eller kunnskapsbaserte bedrifter.) Nyskapingsparken ble forankret i et felles utdanningsprosjekt mellom UiB, HiB og NHH (Nyskapingskompetanse.) Senter for Nyskaping ved HiB var sekretariat og driftsansvarlig for samarbeidsprosjektet og ble dermed også inkubatorens driftsorganisasjon. Dette innebærer personalansvar og tilgang på et kollegium, likviditet, økonomisk garantist, kontraktsinngåelser og prosjektstyring av inkubatoren. Det felles utdanningsprosjektet opphørte høsten 2008, men Senter for Nyskaping fortsatte som driftsorganisasjon for inkubatoren som før. Det vil i løpet av våren/ sommeren 2009 oppnevnes en egen styringsgruppe for inkubatoren. Hordaland Fylkeskommune har fra starten av finansiert en betydelig andel av driften til inkubatoren med regionale utviklingsmidler. Dette har ført til sterkt regionalt fokus med blant annet etablering av nettverket Inunet (se Regionalt samarbeid ). SIVA har også vært en svært viktig støttespiller og finansieringskilde i etableringen av inkubatoren. SIVA er en nasjonal aktør under Nærings- og handelsdepartementet, som blant annet forvalter kompetanse og finansielle midler til inkubatorene i Norge. Nyskapingsparken og SIVA inngikk en samarbeidsavtale gjeldene fra 1. januar Definisjon på inkubator: En inkubator er kunnskap, nettverk og kontorplass med infrastruktur som stilles til disposisjon for oppstartsbedrifter. Målet er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. Målgruppen er nystartede bedrifter utsprunget fra utdannings- og forskningsmiljøene i Hordaland med stort vekstpotensial og innovasjonsgrad. Vi ser etter fremtidens verdiskapere i samfunnet i form av nyskaping og nye arbeidsplasser. Høgskolen i Bergen (HiB), Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen (UiB), Hordaland Fylkeskommune og SIVA er eiere av inkubatoren. Senter for Nyskaping ved HiB er inkubatorens driftsorganisasjon. kontorer, to møterom og sosiale arealer. 3

4 Lokalisering og innhold: kontorer, to møterom og sosiale arealer. I dag er det 11 gründerbedrifter som holder til i Parken; ARRG utvikler augmented reality (AR) applikasjoner til mobiltelefoner som let brukaren røyne trykte medier på ein heilt ny måte. Vostopia er ei nystarta bedrift på Voss innan dataspel-bransjen. Bedrifta har 4 tilsette med over 35 års samla erfaring, og jobbar for tida med utviklinga av sitt fyrste produkt. Institute Ink. er eit konseptuelt klesmerke med 100% nettbasert handelslysing. Webshopping you can feel, touch and smell. Gjennom ein ny forretningsmodell tilbyr vi også kundane våre ein taktil produktopplevelse, og lyser dermed den viktigaste problemstillinga kring netthandel. Technomodule utvikler nye metoder og utstyr for å analysere menneskers hjertefunksjoner og blodsystem. Vi fokuserer på apparater for personbruk. isentio AS er et samarbeid mellom lege Øyvind Kommerdal, og to it spesialister fra SpockIT. De har sammen utviklet en metode og et dataprogram som reduserer den totale bakterieidentifikasjonstiden i laboratorier med 50-90%. Stormfjord utvikler ledende programvare for visualisering av oljeplattformer og prosessanlegg som gir god følelse av tilstedeværelse og eksepsjonell visuell kvalitet. Teknologien består av en sanntids 3D-motor som kan håndtere svært store mengder 3D-CAD data (oljebransjens arkitekturformat). Løsningen er i bruk i olje- og gass bransjen. ProGress bistår kunder og samfunn med små og store endrings- og utviklingsprosjekter. De spesialdesigner prosesser, workshops og utviklingsforløp. ProGress arbeider for sosial innovasjon, og fokuserer på prosjekter som løser sosiale, kulturelle og miljømessige utfordringer. Skrible designer og fasiliteter prosesser og workshops. Bedriften utfører visuell dokumentasjon av foredrag, seminarer og debatter, og tilbyr både skreddersydde visualiseringer og standardskabeloner som kunden kan bruke selv. TextUrgy har utviklet et søkeverktøy som automatisk gir deg det tematiske innholdet i et hvilket som helst dokument. Denne tematiseringen går langt utover det en indeks normalt gjør, og gir for eksempel en mer detaljert tekstnavigasjon i forlengelsen av et vanlig internettsøk. Kitemill AS: Introducing a new water craft and a new world sport, based on innovative sustainable energy solutions, applicable for shipping and for turbine generators. Dictatr utvikler teknologi som kan omgjøre din egen tale til fortløpende tekst i nettleseren din. Produktet vil kunne erstatte kostbare skrivestuer på sykehus, og andre potensielle brukere er advokater, aksjemeglere og journalister. 4

5 I tillegg er også Bergen Teknologioverføring (BTO), Sarsia og Connect Vest-Norge samlokalisert i Nyskapingsparken Inkubator. Oppsummering og konklusjon: Innovasjon og entrepenørskap er viktige satsningsområder for Bergen kommune, som ønsker å være en positiv bidragsyter til initiativ som kan føre til økt innovasjon og derved flere nye og fremtidsrettede arbeidsplasser i vår region. Nyskapingsparken spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og flere av de gründerbedriftene som holder til i parken i dag, kan vise til gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. Når det gjelder styreplass i Nyskapingsparken Inkubator, vil det være naturlig at det er næringsbyråden som bekler denne plassen på vegne av Bergen kommune. Bergen kommune ønsker derfor å bidra til videre utvikling og Nyskapingsparken, ved å innvilge en støtte på kr ,- for Ettersom vi må ta forbehold når det gjelder fremtidige budsjettforhandlinger, vil det måtte søkes på nytt for neste driftsår. 5

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368 Byrådssak /12 Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen ESAN SARK-332-201000099-368 Hva saken gjelder: Bakgrunn for saken er bystyrets flertallsmerknad i forbindelse med Bergen

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Dato: 10. mai 2011. Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet

Dato: 10. mai 2011. Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Dato: 10. mai 2011 Byrådssak 127/11 Byrådet Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet BJOL SARK-03-201103312-2 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Rapport Filmfabrikken 2013

Rapport Filmfabrikken 2013 Levanger Kommune C/O Grete Ludvigsen 7600 Levanger Vår ref. Deres ref. Prosjekt Dato Svenn Frøseth Grete Ludvigsen Filmfabrikken 31.1.2014 Rapport Filmfabrikken 2013 Bakgrunn Våren 2011 inngikk Tindved,

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en

Detaljer

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG SAMFERDSEL 1 Innhold Innledning 3 a) Bakgrunn 3 Merknader med flertall

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Saksfremlegg Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune slutter seg til hovedtrekkene i

Detaljer

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark UNTATT OFFENTLIGHET 13 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark 1. Innledning Direktøren er kontaktet for å se om FeFo kan bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget på Norut Alta opprettholdes etter

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE

Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE Hedmark Revisjon IKS Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE Hedmark Revisjon IKS Kildev. 84 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Utarbeidet 08. november 2012 U. OFF

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013

Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2013 Styremøte.20.06.2013 Side 1 av 52 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Årsberetning for Storby Marin

ÅRSBERETNING. 2013 Årsberetning for Storby Marin ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning for Storby Marin Innhold MÅL... 3 OM STORBY MARIN... 3 STYRETS BERETNING... 4 NYE WEBSIDER... 8 STORBY MARIN MØTET I OSLO... 9 NASF, MARIN INNOVATION DAY... 10 BIOTEK HØRINGSSVAR...

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer