TØNSBERG/ HUSVIKÅSEN REINVEIEN 3 B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØNSBERG/ HUSVIKÅSEN REINVEIEN 3 B"

Transkript

1 TØNSBERG/ HUSVIKÅSEN REINVEIEN 3 B Rekkehusleilighet i 4 mannsbolig i et barnevennlig og attraktivt område! Prisantydning: ,- Eier (Selveier) rekkehus BRA: 134 m² / P-ROM: 94 m²

2 NØKKELINFORMASJON ADRESSE Reinveien 3 B POSTNUMMER/POSTSTED 3124 TØNSBERG GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR 150/125/2 EIER/HJEMMELSHAVER Staten v/forsvarsdep. forvaltes av Forsvarsbygg ENERGIMERKING Oransje G PRISANTYDNING kr ,- OMKOSTNINGER kr ,- *TOTALKOSTNAD kr ,- (prisantydning+omskostninger **) OMKOSTNINGER* Dokumentavgift: kr ,- 2,5 % av salgssum. Notering av hjemmelsdokument: kr. 525,- Reg. av pantedokument: Kr. 525,- Panteattest: kr. 199,50 LIGNINGSVERDI Staten er selger. Det er derfor ingen ligningsverdi for boligen. LÅNEVERDI: kr ,- FELLESKOSTNADER Det er pt ingen felleskostnader til sameiet. KOMMUNALE AVGIFTER Kr ,- pr. år ihht opplysninger fra Tønsberg kommune. GARASJE/PARKERING Det er parkering på felles parkeringsplass for sameiet. P-ROM / S-ROM /BTA/BRA 94 / 40 / 148 / 134 m² Kjeller: P-rom: 6 kvm / Bra: 42 kvm / Bta: 50 kvm / S-rom: 36 kvm 1.Etasje: P-rom: 88 kvm / Bra: 92 kvm / Bta: 98 kvm / S-rom: 4 kvm ANTALL SOVEROM 3 EIERFORM Eier (Selveier) EIENDOMSTYPE Selveiet leilighet i vertikaldelt 4 manns bolig BYGGEÅR 1965 ETASJE 1. etasje og kjeller. TOMT Felles eiet tomt. Tomteareal: 8130 kvm

3

4 FAKTA OM EIENDOMMEN BELIGGENHET Boligen er beliggende i et meget solrikt, attraktivt og barnevennlig boligområde i Husvikåsen, med umiddelbar nærhet til Husvik Barneskole. Her er det få minutters gange til blant annet barnehage, idrettsanlegg, småbåthavn, populære badestrender og fine tur- og rekreasjonsområder. Det er ca. 6 km til Tønsberg sentrum. INNHOLD Boligen inneholder følgende: 1. etasje: Vindfang, gang, stue og kjøkken i åpen løsning, 3 soverom og bad. Kjeller: Gang, vaskerom og 4 boder. Krypkjeller med kryprom. Felles frittstående utebod på ca. 15 kvm. STANDARD Boligen har blant annet: 1. etasje: Vindfang og gang. Stue og kjøkken i åpen løsning med peisovn. Kjøkken i åpen løsning, med innredning i hvit utførelse fra Huseby Kjøkken, ny i ca Det er opplegg til oppvaskmaskin. 3 lyse soverom. Gulvene har vinylbelegg av ulik alder. Veggene har glassfiberstrie og panel. Hilmlinger med malte plater, dels panel. Badet er innredet med badekar, servant og toalett. Det er laminat våtromsplater (Respatex) på vegger. Gulvet er belagt med vinylbelegg. Kjeller: Vaskerommet er innredet med opplegg for vaskemaskin og skyllekum på vegg. Gulvene er i betong og veggene med malt murpuss. 4 romslige lagringsboder. Vinduer fra Kjellervinduer er fra byggeår. Balkongdør fra Hoveddør fra 80 tallet. Taktekke, inkludert renner og beslag er antatt skiftet på 80 tallet. Boligen fremstår med behov for utvendig oppgradering, samt med behov for innvendig modernisering og oppussing. Det presiseres at utvendig oppgradering må være i samsvar med antikvariske retningslinjer for bygningen. Se vedlegg. For ytterligere og utfyllende opplysninger, se boligsalgsrapport fra takstmann Anders Kjær. ADKOMST Fra Tønsberg kjører man Ringveien forbi Kilden Kino. Ta Husvikveien til høyre i Presterødbakken. Følg Husvikveien og ta til høyre inn Mårveien, deretter til høyre inn Reinveien. Det kan parkeres på felles parkeringsplass for sameiet. Det vil bli skiltet ved fellesvisning. PARKERING Det er parkering på felles parkeringsplass for sameiet. OPPVARMING Elektrisk. Rentbrennende vedovn. Høyax berder fra 2012 med kapasitet på 200 L. El- anlegg med åpent ledningsnett. Sikringsskap oppgradert med automatsikringer til alle kurser. TINGLYSTE BESTEMMELSER Servitutter i grunn: Bestemmelse om veg Rettighetshaver: 0704/150/10// overført fra: 0704/150/125// Gjelder denne matrikkelen med flere. GRUNNDATA SEKSJONERING Opprettet seksjoner: Seksjon: 0704 / 150 / 125 / / 2 Formål: BOLIG Sameiebrøk: 129 / 1782 BYGGEMÅTE Gulv av betong, på komprimerte grusmasser. Grunnmur av betong. Innvendig grunnmur er stedvis isolert med lettbetongblokker av Siporex eller tilsvarende. Drenering antatt fra byggeår. Grunnmur er fuktsikret med murpuss, påsmurt Goudron, samt bølgeplater av eternitt. Veggkonstruksjoner fra byggeår med 100 mm bindingsverk, isolasjon, vindsperre og stående/liggende kledning. Partier mellom vinduer med finer. Det er brann/ lydisolerende vegg av murverk mellom seksjonene. Plassbyget takkonstruksjon fra byggeår med sperrer. Konstruksjonen er isolert med 100 mm isolasjon. Undertak med rupanel og underlagstekking av papp. Det opplyses at det er stedvis tilnærmet tilstoppede ventilasjons spalter ved raft, med fare for kondensering på loft ved kalde årstider. Taket er tekket med takstein av betong, antatt fra 80 tallet. Takrenner og nedløp i plastbelagt stål fra 80 tallet. Pipebeslag og ventilasjonshetter av plastbelagt stål. Det presiseres at kanal opp til loft inneholder asbest, og krever spesialbehandling/deponering ved eventuell utskiftning. For ytterligere og utfyllende opplysninger, se boligsalgsrapport fra taktsmann Anders Kjær. TOMTEBESKRIVELSE Solrik felles hagetomt på ca kvm. Tomten er pent beplantet med gressplen. Felles parkeringsplass og adkomstveier mellom leilighetene er asfaltert. VEI, VANN OG AVLØP Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Offentlig vann og avløp. Ihht opplysninger fra Tønsberg kommune. FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE. Det foreligger ihht opplysninger fra Tønsberg kommune ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for boligen.

5

6 FAKTA OM EIENDOMMEN REGULERING Eiendommen ligger i et regulert område. Navn på plan er Husvikåsen, vedtatt 7/ Formål: Bolig. Eiendommen ligger i kommuneplanen innenfor et område avsatt til boligområde - Nåværende. Det er ikke igangsatt planleggingsarbeid på et område som berører / inkluderer eiendommen. Ihht opplysninger fra Tønsberg Kommune. VEDLIKEHOLD/TILSTAND Boligen er benyttet som tjenestebolig for Forsvarets personell i området og har slitasje etter år med bruk. Kjøper må derfor påregne oppussing/renovering. Se også vedlagte boligsalgsrapport fra takstmann Anders Kjær, datert for utfyllende opplysninger om vedlikehold/tilstand. DIVERSE Det gjøres oppmerksom på at boligen har behov for oppussing. Det gjøres også oppmerksom på at utvendig oppgradering må være i samsvar med antikvariske retningslinjer for bygningen. Se vedlegg. Det er ingen konsesjon/odel på eiendommen. Boligen er registrert med en boenhet. Denne kan fritt leies ut. Det er en gammel rotstubbe i krypkjelleren - denne anbefales å fjerne. UTLEIE For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis. OPPGJØR/OVERTAKELSE Etter avtale. MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Privatmegleren Wilhelmsen & Partenere AS Monita Wrangsund (a:) (m:) PROSJEKTLEDER SKIFTE EIENDOM Eli Heggelund (m:) OPPDRAGSNUMMER MEGLERS VEDERLAG Provisjon: Meglers vederlag er avtalt til kr ,- VEDLEGG Boligsalgsrapport datert Enegimerking. Seksjonering. Vedtekter for sameiet. Reguleringsplan med bestemmelser. Antikvariske retningslinjer. Kjøpekontrakt. Oversiktskart med VA. Budskjema OPPRETTET Radonmåling i bygningen viser moderate verdier der høyeste verdi i kjeller er målt til 60 bq/kbm. (Grense for nødvendige tiltak er 200 bq/kbm.)

7

8 VIKTIG INFORMASJON DIVERSE Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig. FORSIKRING Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort. FORBEHOLD/ANNET Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. KONTRAKTSFORHOLD Kjøpesum og omkostninger må være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse kan finne sted. BUDGIVNING Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. TILBAKEMELDING Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget. SALGS- OG BETALINGSVILKÅR Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse. Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr. avhl 3 2, annet ledd. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. Avhendingsloven 3-9 ( as is ). Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

9

10

11 Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) 0704 TØNSBERG KOMMUNE Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 5065

12 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Forutsetninger BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER B N T F NTF NITO T B T D B R T E D TAKSTRAPPORTEN T N T F NTF L OM TAKSERINGSFORETAK T NTF B F OM TAKSTMENN T NTF N NTF D I KLAGEORDNING D B K F B A B F N RAPPORTENS STRUKTUR R N S NS NS M NS B NS T TG I T TG S T TG M T TG K TG BEFARINGEN NS D I D I F F D D A Y U B S V A Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 2 av 15

13 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG LEVETIDSBETRAKTNINGER D B I SINTEF B R N L L TILLEGGSUNDERSØKELSER P T E NS D E T ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER T TG U R G S E S E N G S E T E S T R V D F T K H Arealberegning A NS P T A V P ROM S ROM P P ROM S ROM F E M S H R R Egne forutsetninger Boligsalgsrapport over leilighet med bygning søkt oppført 1965 i hht. byggeårets krav og byggeforskrifter. Bygningens konstruksjoner kan ikke sammenlignes med dagens krav og forskrifter, særlig med tanke på dimmensjonering, isolasjonstykkelser, samt krav til inne mjljø. Rapporten bygger kun på takstmannens egne observasjoner, målinger og vurderinger ved befaring. Bygningsdeler med skjulte konstruksjoner som er beskrevet i rapporten er antatt materialvalg/utførelse for hva som måtte være vanlig for aktuelle byggeår. Det er ikke vurdert om det foreligger påbud, reguleringsmessige forhold, eller om boligrom som benyttes er godkjent av bygningsmyndighetene. Det er ikke innhentet dokumenter utover tilsendte tegninger, seksjoneringsdokumenter, utskrift fra eiendomsregisteret, matrikkelbrev, melding til tinglysing, vedtekter for sameiet, antikvariske retningslinjer, samt inventarbeskrivelser for byggene. Det er benyttet husnummer og seksjonsnummer ut fra kommunens situasjonskart datert 19/ Det er viktig at rapporten leses og godkjennes av selger før den tas i bruk som dokumentasjon ved salg av eiendommen. Det må gis tilbakemelding til takstmann for retting av eventuelle feil. Gis det ikke tilbakemelding, er dette å regne som at rapporten er godkjent av selger. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 3 av 15

14 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Takstmannens rolle D T F Konklusjon tilstand Leilighet i sameiet bygning oppført 1965, fremstår med alle bærende konstruksjoner, drenering, samt utvendige kledninger fra byggeår. Det meste av vinduer er skiftet 1990, og taktekke inkludert renner og beslag er skiftet på 80 tallet. Kjøkkeninnredning er montert ny ca. år Boligen fremstår med behov for utvendig oppgradering. Innvendig fremstår boligen som fullt beboelig, men oppgradering og modernisering bør påregnes grunnet bruksslitasjer og utidsmessighet. Det presiseres at utvendig oppgradering må være i samsvar med antikvariske retningslinjer for bygningen. Det henvises forøvrig til rapportens enkelte punkter med beskrivelser og tilstandsgraderinger Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Markedsverdien er beregnet ut fra eiendommens beliggenhet i forhold sol og utsikt, samt avstander til skoler, barnehaver, idrettsanlegg, samt avstander til sentrumsnære forretning og servicetilbud. I tillegg er det tatt hensyn til bygningens standard, samt heftelser ang. antikvariske retningslinjer for eventuell renovering/ modernisering av bygningen. Verdien er forøverig vurdert ut fra beste skjønn, og sammenlignet med tilsvarende objekter omsatt i nærområde senere tid. Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr RAMNES, Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: Anders Auen Takstmann Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 4 av 15

15 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Rekvirent: Takstmenn: Forsvarsbygg Anders Kjær, Anders Auen Befaring/tilstede: Befaringsdato: Anders Kjær. Takstmann. Tlf Anders Auen. Takstmann. Tlf Torstein Madssen. Prosjektleder Skifte Eiendom. Eiendomsopplysninger Eiendomsbetegnelse : Befaringsdato: Anders Kjær. Tlf Boligeiendom Andre forhold: Felles frittstående utebod på ca. 15 kvm oppført ca Bygningen fremstår med behov for oppgraderinger. Matrikkeldata Matrikkel: Kommune: 0704 TØNSBERG Gnr: 150 Bnr: 125 Seksjon: 2 Eiet/festet: Areal: Eiet m² Arealkilde: GAB register Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 129/1782 Hjemmelshaver: Adresse: Kommentar: Kilder/vedlegg Forsvarsbygg Reinveien 3B 3124 TØNSBERG Felles eiet tomt. Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt Seksjonering Fremvist Matrikkelbrev Fremvist Antikvariske retningslinjer Eiendomskart Avtale om veirett, gnr/ bnr 150/10 Inventarbeskrivelse Radonmåling Vedtekt til reguleringsplan Fremvist Fremvist Fremvist Fremvist Fremvist Fremvist Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 5 av 15

16 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Bygninger på eiendommen Vertikaldelt firemannsbolig Vertikaldelt firemannsbolig Byggeår: 1965 Kilde: forsvarsbygg Anvendelse: Bolig Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar Kjeller stk. boder, vaskerom, gang Krypkjeller Ikke målbart areal., kryperom 1. etasje Bad, kjøkken, stue, gang, soverom 3 stk Sum bygning: Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal Arealene er målt ved befaring, og er utført i hht. NS 3940 samt til Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Målingene tar nødvendigvis ikke hensyn til byggeforskriftene. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) Kjeller Vaskerom 4 stk. boder, gang Krypkjeller 1. etasje Bad, kjøkken, stue, gang, soverom 3 stk Kryperom Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 6 av 15

17 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Konstruksjoner Utendørs Grunn og fundamenter - Utendørs Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Beskrivelse: Grunnforhold bestående av sandholdige løsmasser. Tilstandsvurdering/ Grunnforhold ansees som stabile. Det er ikke gjort grunnundersøkelser utover vurdering av byggets stabilitet, samt vurdering av utvendig terreng. Radonmåling i bygningen viser moderate verdier der høyeste verdi i kjeller er målt til 60 bq/ kbm. (Grense for nødvendige tiltak er 200 bq/ kbm) Gulv på grunn Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ Grunnmur - Utendørs Gulver av betong på komprimerte grusmasser. Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er år. Ingen synlige avvik registrert. Noe fuktutslag i gulv grunnet kapillært oppsug, og ansees som normalt ut fra alder, grunnforhold og byggemåte. Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vegger mot grunn Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ Drenering - Utendørs Grunnmur av betong. Innvendig grunnmur er stedvis isolert med lettbetongblokker av Siporex eller tilsvarende. Utvendig malt overflate over terreng. Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er år. Avskallet utvendig malingsoverflate. Mindre setningsprekk i hjørne mot øst (utvendig), samt grunnmur mot vest. Dette ansees ikke være til fare for konstruksjonens sikkerhet. Noe fuktutslag ved nedkant av vegg grunnet kapillært oppsug, og ansees som normalt ut fra alder, grunnforhold og byggemåte. Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ Drenssystem antatt fra byggeår. Grunnmur er fuktsikret med murpuss, påsmurt Goudron, samt bølgeplater av eternitt. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal levetid for drenssystem ansees som oppbrukt. Det presiseres at eternittplater inneholder asbest, og krever spesial deponering ved eventuelle tiltak for fuktsikring. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 7 av 15

18 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Utendørs Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ Veggkonstruksjon fra byggeår med 100 mm bindingsverk, isolasjon, vindsperre og stående / liggende kledning. Det er ikke registrert synlige skjevheter eller skader på veggkonstruksjon. Andre primære bygningsdeler Beskrivelse: Brann/ lydisolerende vegg av murverk mellom seksjoner. Tilstandsvurdering/ Ingen synlige avvik registrert. Utvendig komplettering, vegg Beskrivelse: Stående, dels liggende kledning fra byggeår. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trekledning er år. Tilstandsvurdering/ Kledning fremstår med stedvis vær og aldringsslitasje. Vask og overflatebehandling av kledning må påregnes. Utskiftninger må på sikt påregnes. Takkonstruksjon - Utendørs Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Beskrivelse: Plassbygget konstruksjon fra byggeår med sperrer. Konstruksjonen er isolert med 100 mm isolasjon. Undertak med rupanel, og underlagstekking av papp. Tilstandsvurdering/ Stedvis tilnærmet tilstoppede ventilasjon spalter ved raft, med fare for kondensering på loft ved kalde årstider. Fuktmerker ved pipegjennomføring antas å være fra tiden før pipen ble helbeslått. Ingen fukt i område ved befaring. Taktekking - Utendørs Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekking og membraner Beskrivelse: Tak tekket med takstein av betong, antatt fra 80 tallet. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av betongtakstein er år. Tilstandsvurdering/ Det er ikke registrert skader utover værslitt overflate, samt stedvis mosegrodd overlate på tekkingen. Vasking av taktekke anbefales. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 8 av 15

19 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Renner, nedløp og beslag - Utendørs Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ Terrasse, balkonger, trapper ol - Utendørs Takrenner og nedløp fra 80 tallet av plastbelagt stål. Pipebeslag og ventilasjonshetter av plastbelagt stål. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Normal tid før utskifting av luftelyrer, ventilasjonshetter er år. Renner og nedløp fra 80 tallet fremstår uten skader utover normal slitasje, samt stedvis mose. Rensing av renner må påregnes.. Stedvis tilløp til rust og avskallet overflatebelegg på takhatter. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Balkonger, terrasser ol. Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ Etasjeskillere - Utendørs Terrasse med bjelker og gulvbord av trykkimpregnert materiale. Konstruksjonen er fundamentert på punktfundamenter av betong. Ingen synlige skader utover normal slitasje. Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Beskrivelse: Gulvbjelkelag mellom etasjer av trevirke med isolasjon. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er år. Tilstandsvurdering/ Det er ikke registrert synlige skjevheter utover normal svikt og nedbøyning i konstruksjonen. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 9 av 15

20 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Vertikaldelt firemannsbolig Bygning generelt - Vertikaldelt firemannsbolig Bygning, generelt - Krypkjeller / Kryperom Beskrivelse: Krypkjeller ventilert med ventiler ut i grunnmur. En luke var ikke tilgjengelig Tilstandsvurdering/ Krypkjeller virket tørr, men fuktmåling i bjelkelag og stubbloft viser 13,7-15,4 % fuktinnhold. Det anbefales ytterligere ventiler i grunnmur (min. totalt 2. stk. på hver vegg), samt dampsperre (plast) på grunn som vil redusere fuktoptrekket. Gammel rotstubbe i krypkjeller bør fjernes. Krypkjeller er inspisert fra luke. Vinduer og dører - Vertikaldelt firemannsbolig Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ Innvendige dører Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ Ytterdører og porter Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ Glidehengslede, dels fastkarmvinduer fra 1990 med to lag isolerglass. Kjellervinduer fra byggeår med enkle koblede glass. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er år. Alder på isolerglass tilsier at punkteringer ikke kan utelukkes. Generelt behov for utvendig vedlikehold av vinduer. Finerte dører fra byggeår. Normal tid før utskifting av tredør er år. De fleste dører subber mot gulvet, samt behov for justering av de fleste innvendige dører. Utskifting av innvendige dører bør vurderes. Balkong terrassedør fra 2008 med to lag energiglass og malt overflate. Isolert hoveddør fra 80 tallet med teak finer og oljet overflate. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2-8 år. Vær/ aldringsslitasje på hoveddør. Utskifting bør på sikt påregnes. TG: 1 gis for terrassedør. Terrasse, balkonger, trapper ol - Vertikaldelt firemannsbolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ Innvendig plassbygget trapp med vinylbelegg i trinn. Normal tid før utskifting av trapper i tre er år. Ingen synlige skader utover normal slitasje. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 10 av 15

21 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Piper og ildsteder - Vertikaldelt firemannsbolig Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Beskrivelse: Murt pipe fra byggeår av teglstein med puss og malt overflate. Sotluke i kjeller. Helbeslag av plastbelagt stål på pipe over tak. Tilstandsvurdering/ Ingen synlige avvik registrert. Tilstandsgrad er vurdert ut fra visuell kontroll av pipe og ildsted. Ønskes en nærmere tilstandsvurdering anbefales det en kontroll utført av feievesen/ branntilsyn. Monteringsferdige ildsteder Beskrivelse: Peisovn med rent brennende kammer. Tilstandsvurdering/ Minimum avstand til brennbart materiale er ivaretatt. Bad - Vertikaldelt firemannsbolig Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Bad Beskrivelse: Gulvkonstruksjon av trevirke med påstøp av betong og vinylbelegg. Tilfredsstillende fall til. Sluk av støpejern. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og gulvvarme er år. Tilstandsvurdering/ Tilfredsstillende oppkant på belegg til vegg. Ved bruk av fuktindikator er det registrert unormale verdier rundt sluk. Belegg dårlig tilpasset rundt avløp til wc. Oppgradering/ renovering av overflater bør påregnes. Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Bad Beskrivelse: Vegger med laminat våtromsplater (respatex). Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, baderomspanel er år. Tilstandsvurdering/ Ingen synlige skader utover normal slitasje, samt eventuelle hull etter nedmontert utstyr. Noe fukt fukt i plateskjøter i dusjsone. Oppgradering/ renovering av overflater bør påregnes. Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Bad Beskrivelse: Himlinger med malte plater. Tilstandsvurdering/ Ingen synlige skader registrert utover normal slitasje. Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Bad Beskrivelse: Rommet inneholder: Servant på vegg. Toalett. Badekar. Tilstandsvurdering/ Ingen skader registrert utover normal slitasje. Tilstandsgrad er vurdert med hovedvekt for alder. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 11 av 15

22 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Bad Beskrivelse: Rommet ventileres via ventil i himling ført i kanal over tak. Tilluft via spalte under dørblad. Tilstandsvurdering/ Det presiseres at kanal opp til loft inneholder asbest, og krever spesialbehandling/ deponering ved eventuell utskiftning. Ventilasjon ansees som underdimensjonert. Vaskerom - Vertikaldelt firemannsbolig Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Overflater på innvendige gulv - Kjeller / Vaskerom Beskrivelse: Gulver av betong med sluk av støpejern Tilstandsvurdering/ Tilfredsstillende fall til sluk.fremstår noe grovt. Overflater på innvendige vegger - Kjeller / Vaskerom Beskrivelse: Vegger med malt murpuss. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av puss, malt er år. Tilstandsvurdering/ Ingen synlige skader utover normal slitasje. Innredning og garnityr for våtrom - Kjeller / Vaskerom Beskrivelse: Rommet inneholder: Rustfri skyllekum på vegg. Bereder. Opplegg for vaskemaskin. Tilstandsvurdering/ Ingen skader registrert utover normal slitasje. Luftbehandling, generelt - Kjeller / Vaskerom Beskrivelse: Rommet ventileres via ventil med kanal ført over tak, samt ventil ut i grunnmur.. Tilstandsvurdering/ Det presiseres at kanal opp til loft inneholder asbest, og krever spesialbehandling/ deponering ved eventuell utskiftning. Kjøkken - Vertikaldelt firemannsbolig Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken Beskrivelse: Kjøkkeninnredning fra Huseby montert ny ca. år Innredningen består av massive finerte skrog, og massive fronter av mdf materiale. Massive benkeplater med høytrykkslaminat overflate. Ventilator med kanal ført i kanal ut i vegg. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin. Tilstandsvurdering/ Innredningen fremstår uten skader utover normal bruksslitasje. Det er ikke registrert fukt/ fuktskader i kjøkkenbenk. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 12 av 15

23 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Innvendige overflater - Vertikaldelt firemannsbolig Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Overflater på innvendige gulv Beskrivelse: Gulver med vinylbelegg av ulik alder. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av vinyl er år. Tilstandsvurdering/ Stedvis misfarging og slitasje på belegg, samt dårlig grunnarbeid med synlige plateskjøter i kjøkken og stue. Overflater på innvendige vegger Beskrivelse: Vegger malt glassfiberstrie samt panel. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av glassfibervev, malt er 8-16 år. Tilstandsvurdering/ Ingen synlige skader utover normal slitasje, samt hull etter nedmontert utstyr, bilder ol. Overflater på innvendig himling Beskrivelse: Himlinger med malte plater, dels panel. Enkelte himlinger er nye senere tid. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er år. Tilstandsvurdering/ Ingen synlige skader registrert utover normal slitasje.. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Vertikaldelt firemannsbolig Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Beskrivelse: Innvendig avløpsrør og sluk av støpejern. Innvendige vannrør av kobber. Hovedstoppekran plassert i tilstøtende seksjon. Utvendiig vannledning inn til stoppekran av plast. Tilstandsvurdering/ Ingen synlige avvik registrert utover normal slitasje. Utvendig vann og avløpsrør er ikke nærmere vurdert. Ønskes en nærmere tilstandsvurdering anbefales det en kontroll utført av vvs fagmann. Tilstandsgrad er vurdert med hovedvekt for alder. Utstyr for sanitærinstallasjoner Beskrivelse: Høyax bereder fra 2012 med kapasitet på 200 liter. Tilstandsvurdering/ Ingen synlige avvik registrert. Elektriske anlegg - Vertikaldelt firemannsbolig Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 13 av 15

24 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Elkraft, generelt Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ El- anlegg med åpent ledningsnett. Sikringsskap oppgradert med automatsikringer til alle kurser. Anlegget er ikke nærmere vurdert. Ønskes en nærmere tilstandsvurdering av anlegget anbefales det en kontroll utført av godkjent el-fagmann. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 14 av 15

25 Matrikkel: Gnr 150: Bnr 125 (snr: 2) Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Adresse: Reinveien 3B, 3124 TØNSBERG Beregninger Teknisk verdi bygninger Vertikaldelt firemannsbolig Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, Kr tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Vertikaldelt firemannsbolig Kr Sum teknisk verdi bygninger Kr Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomtekostnad: Kr Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet: Kr Sum tomteverdi: Kr Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 15 av 15

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 BAKGRUNN LOVVERK OG FORVALTNING VERNESTATUS GRUNNHOLDNINGER TIL VERN

36 HISTORIKK

37 VERN OG TILTAK BEGRUNNELSE OG OMFANG AV VERN VERNEVERDIER

38

39 RETNINGSLINJER FOR UTVENDIGE TILTAK Grunnmur Yttervegg Vindu og ytterdør Yttertak Terrasse og uteplass Utomhus

40

41 Tegnforklaring Kum Sandfangskum Avløp_felles Overvannsledning Spillvannsledning Vannledning Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt Anslått grensepunkt Flaggstang MurFrittstående MurLoddrett Hekk AnnetGjerde Stolpe Gatelys Bygningsdelelinje Bygningslinje Mønelinje Takkant Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg Veranda Annet vegareal avgrensning Parkeringsområdeavgrensning Vegdekkekant Vegkant annet vegareal Vegkantavkjørsel avgrensning Garasje og uthus Godkjente byggetiltak Høydekurve Forsenkningskurve :22:50 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 2 av 2

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Tønsberg kommune Planstatus MATRIKKELENHET Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Tønsberg kommune KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato) Boligområde - Nåværende Kommuneplan ( ) GJELDENDE REGULERING Ligger eiendommen i et regulert område? PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål Ja Husvikåsen ( ) 110 Bolig BEBYGGELSESPLAN Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? Nei MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK Ligger eiendommen eller del av eiendommen innenfor et område med nedlagt midlertid forbud mot tiltak? Nei REGULERING UNDER ARBEID Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? Nei KOMMENTARFELT: :23:31 Side 1 av 2

55 Det tas forbehold om feil og mangler :23:31 Side 2 av 2

56

57

58

59 Tegnforklaring Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt Anslått grensepunkt RpOmråde igangsatt RpOmråde detaljregulering/mindre endring RpOmråde vedtatt på bakkenivå Flaggstang MurFrittstående MurLoddrett Hekk AnnetGjerde Stolpe Gatelys Bygningsdelelinje Bygningslinje Mønelinje Takkant Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg Veranda Annet vegareal avgrensning Parkeringsområdeavgrensning Vegdekkekant Vegkant annet vegareal Vegkantavkjørsel avgrensning Garasje og uthus Godkjente byggetiltak Vegstenging Avkjørsel Formålsgrense Eiendomsgrense som skal oppheves Grense for restriksjonsområde Byggegrense Regulert senterlinje Frisiktlinje i vegkryss Regulert kant kjørebane Frisiktsone ved veg Bolig Kjøreveg Gang-/sykkelveg Annet friområde Felles avkjørsel RpSikringGrense Frisikt Boligbebyggelse-frittliggende Veg småhusbebygelse Kjøreveg Gang-/sykkelveg Annen veggrunn - tekniske anlegg Annen veggrunn - grøntareal Høydekurve Forsenkningskurve :24:08 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 2 av 2

60

61 Tegnforklaring Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt Anslått grensepunkt Flaggstang MurFrittstående MurLoddrett Hekk AnnetGjerde Stolpe Gatelys Bygningsdelelinje Bygningslinje Mønelinje Takkant Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg Veranda Annet vegareal avgrensning Parkeringsområdeavgrensning Vegdekkekant Vegkant annet vegareal Vegkantavkjørsel avgrensning Garasje og uthus Høydekurve Forsenkningskurve Hovedveg - På bakken - Nåværende KpOmråde planforslag Gang-/sykkelveg - På bakken - Framtidig KpOmråde gjeldende Boligområde - Nåværende :23:46 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 2 av 2

62

63

64

65

66 Budskjema forbrukerkjøp av eiendom Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

67 Budskjema forbrukerkjøp av eiendom Adresse: Reinveien 3 B Oppdrag nr: Gnr. 150 Bnr. 125 Snr. 2 i kommune Undertegnede 1: Personnr.: Undertegnede 2: Personnr.: Adresse: Postnr./sted: E-post privat: E-post arbeid: Telefon: Mobil: Oppdragsansvarlig: Monita Wrangsund Telefon: Mobil: Fax: E-post: gir herved bindende bud stort kr. på ovennevnte eiendom med tillegg av off. omkostninger. Kroner: Finansieringsplan: Kontant v/kontraktsunderskrift Långiver: Egenkapital Referanseperson og tlf. nr.: kr kr kr kr Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som framkommer i salgsoppgaven for eiendommen. Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den kl. Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Hvis det foreligger eierskifteforsikring på eiendommen, plikter kjøper å gjøre seg kjent med selgers egenerklæringskjema før budgivning. Aksept av bud gis med forbehold om godkjennelse fra oppdragsgiver. Skifte Eiendom aksepterer budet, gis aksepten med forbehold om godkjennelse fra oppdragsgiver. Blir godkjennelse ikke gitt vil det ikke foreligge en avtalerettslig binding. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette budskjema leveres på meglerkontoret, sendes pr. post eller pr. e-post til eiendomsmegleren. Bud må være... i hende innen... På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift: Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

68 Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

SYD FOSSUM 55 BÆRUM. 4-roms selveierleilighet i 4. etg. med to terrasser og utsikt. Garasjeplass og bod.

SYD FOSSUM 55 BÆRUM. 4-roms selveierleilighet i 4. etg. med to terrasser og utsikt. Garasjeplass og bod. SYD FOSSUM 55 BÆRUM 4-roms selveierleilighet i 4 etg med to terrasser og utsikt Garasjeplass og bod Prisantydning: 3 400 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 106 m² / P-rom: 94 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER

SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER Hundvåg - Enebolig Prisantydning: 5 000 000,- Eier (Selveier) enebolig BRA: 172 m² / P-rom: 123 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Huus Eiendomsmegling

Detaljer

ÅSSTUBBEN 58 OSLO. 4-roms selveierleilighet i u.etg. med terrasse. Heis. Garasjeplass og bod.

ÅSSTUBBEN 58 OSLO. 4-roms selveierleilighet i u.etg. med terrasse. Heis. Garasjeplass og bod. ÅSSTUBBEN 58 OSLO 4-roms selveierleilighet i uetg med terrasse Heis Garasjeplass og bod Prisantydning: 4 300 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 162 m² / P-rom: 141 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune. Odderudveien 38 3089 Holmestrand

Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune. Odderudveien 38 3089 Holmestrand Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune Odderudveien 38 3089 Holmestrand Eiendommen har fantastisk utsikt og følelsen av det gode liv på landet NØKKELINFORMASJON

Detaljer

VESTERÅSVEIEN 38 OSLO

VESTERÅSVEIEN 38 OSLO VESTERÅSVEIEN 38 OSLO 5-roms selveierleilighet med terrasse og garasje Moderniseringsbehov Prisantydning: 4 350 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 152 m² / P-rom: 134 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

OLE BRUMS VEI 40 OSLO

OLE BRUMS VEI 40 OSLO OLE BRUMS VEI 40 OSLO 3-roms andelsleilighet i 2 etg med balkong Leiligheten trenger total oppussing Heis Prisantydning: 1 350 000,- Andel leilighet BTA: 80 m² / P-rom: 70 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

FANTASTISK TOMT MED EN "SLITEN" ENEBOLIG VÅGSBYGD. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje.

FANTASTISK TOMT MED EN SLITEN ENEBOLIG VÅGSBYGD. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje. FANTASTISK TOMT MED EN "SLITEN" ENEBOLIG VÅGSBYGD Prisantydning: Kr. 2 100 000,- + omk. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje. Auglandsveien 18 MEGLERS KOMMENTAR Her

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Østenåslia 33 1344 HASLUM Gnr. 1 Bnr. 812 BÆRUM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Stein Rølles AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 000 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

RINGSHAUG - TØNSBERG. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 190 000,- Adresse: Rosenlundveien 17 P-rom/Bra: Antall soverom: Energimerke:

RINGSHAUG - TØNSBERG. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 190 000,- Adresse: Rosenlundveien 17 P-rom/Bra: Antall soverom: Energimerke: RINGSHAUG - TØNSBERG Pent oppusset enebolig med garasje Skoler og badestrand i nærområdet Prisant: 2 190 000,- Adresse: Rosenlundveien 17 P-rom/Bra: Antall soverom: Energimerke: 84/148 kvm 1 Orange G Tomteareal:

Detaljer

BARKÅKER - TØNSBERG. www.smartmegling.no

BARKÅKER - TØNSBERG. www.smartmegling.no BARKÅKER - TØNSBERG Enebolig med stor tomt 3 soverom Carport Underetasje/kjeller med egen inngang Prisant: 2 490 000,- Adresse: Vestre Ekeberg 30 P-rom/Bra: 151/208 kvm Tomteareal: 2 408 kvm Oppdragsnr:

Detaljer

LANDINGSVEIEN 106 OSLO

LANDINGSVEIEN 106 OSLO LANDINGSVEIEN 106 OSLO 4-roms andelsleilighet i uetg med terrasse Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 600 000,- Andel leilighet BTA: 102 m² / P-rom: 88 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED

Detaljer

LANDINGSVEIEN 130 OSLO

LANDINGSVEIEN 130 OSLO LANDINGSVEIEN 130 OSLO 4-roms andelsleilighet i 5etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² Borettslaget startet rehabilitering

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 100 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

ROMSLIG ENEBOLIG I NATURSKJØNNE OMGIVELSER SØGNE. Årstøl - Meget romslig enebolig med dobbel garasje og solrike uteplasser.

ROMSLIG ENEBOLIG I NATURSKJØNNE OMGIVELSER SØGNE. Årstøl - Meget romslig enebolig med dobbel garasje og solrike uteplasser. ROMSLIG ENEBOLIG I NATURSKJØNNE OMGIVELSER SØGNE Prisantydning: Kr. 2 500 000,- + omk. Årstøl - Meget romslig enebolig med dobbel garasje og solrike uteplasser. Årstølveien 92 MEGLERS KOMMENTAR Her har

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

VADUM - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 650 000,- Adresse: Øverliveien 6 P-rom/Bra: 166/169 kvm Tomteareal: Soverom: Energimerking:

VADUM - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 650 000,- Adresse: Øverliveien 6 P-rom/Bra: 166/169 kvm Tomteareal: Soverom: Energimerking: VADUM - STOKKE Vedlikeholdt og oppgradert enebolig med 5 soverom og 2 bad beliggende i blindvei Garasje Lekestue Prisant: 2 650 000,- Adresse: Øverliveien 6 P-rom/Bra: 166/169 kvm Tomteareal: Soverom:

Detaljer

VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS

VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS 3-roms selveierleilighet i 4.etg. med 2 terrasser. Garasjeplass. Oppussingsbehov. Prisantydning: 1 650 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 96 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN

Detaljer

GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO

GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO 5-roms selveierleilighet i 4. etg. over 3 plan med terrasse. Garasjeplass. Oppussingsbehov. Prisantydning: 3 350 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 123 m² / P-rom: 114 m² FAKTA

Detaljer