ÅRSBERETNING 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012/2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012/2013 Kretstinget Bodø Februar 2014 NORDLAND FOTBALLKRETS NM-vinner junior kvinner 2013.

2 KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED : Thon Hotel Bodø DATO : februar 2014 KLOKKESLETT : 15:00 SAKSLISTE : 1. Tingets åpning v/leder Ernst Pedersen. 2. Godkjennelse av fullmakter og dagsorden 3. Valg av dirigent 4. Valg av desisorer/ reisefordelingskomite 3 medlemmer. 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Innkomne forslag 8. Fastsette neste års kontingenter og avgifter 9. Faglig program : Kvalitetsklubb v/ Kjell Nikolaisen Spillerutvikling v/ Torkild Veraas Kvinneprosjektet v/ Jeanette Kristensen 10. Budsjett Valg 12. Tingets avslutning 13. Ting middag (utdeling av pokaler, diplomer og blomster) NORDLAND FOTBALLKRETS Ernst Pedersen leder Tore Børstad daglig leder 2

3 FORRETNINGSORDEN FOR KRETSTINGET 1. Tingforhandlingene ledes av en/to valgte dirigenter som skifter på å lede tingforhandlingene. Representantene benytter talerstolen ved innlegg, replikk, oppklaringer, etc.. Protokollen føres av valgt sekretærer. 2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 5 minutter første gang og 3 minutter senere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens og klubbens navn. Forslag kan ikke trekkes, og nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov for NFF og fotballkretsene. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt. 5. Det velges to representanter til å undertegne protokollen. (desisorer). Alle må slå av lyden på sine mobiltelefoner under tingforhandlingene. 3

4 ÅRSBERETNING FOR På Nordland Fotballkrets ting 2012 ble følgende valgt for en 2-års periode: STYRET Leder Ernst Pedersen FK Bodø/Glimt Nestleder Pål Vinje Nesna IL Styremedlem Turid J. Willumstad Sørfold FK Styremedlem Jeanette S.Kristensen Nedre Beiarn IL Styremedlem Kjell Vist Mosjøen IL Varamedlem Karl A. Langbakk FK Bodø/Glimt Varamedlem Mette Anfindsen Dønna IL Varamedlem Ketil Monssen FK Saltdalkameratene KONTROLLKOMITE Leder Geir Terje Hansen Tverlandet IL Medlem Frithjof Arntsen FK Bodø/Glimt Varamedlem Karl Einar Haukland IL Stålkameratene Varamedlem Rita Kristensen Bossmo & Ytteren IL VALGKOMITE Leder Einar Mikalsen Bossmo & Ytteren IL Medlem Terje Hansen FK Bodø/Glimt Medlem Anita Sollie Mo IL Varamedlem Øystein Moldrem Mosjøen IL Varamedlem Mona Lisa Skipnes Grønnåsen IL ADMINISTRASJON KRETSKONTOR: Kretskontor Aspmyra Stadion, Postboks 1421, 8002 Bodø. Telefon Daglig leder Tore Børstad Utviklingskonsulent Torkild Veraas Serie/ kampavikler Frank Aas Dommerkonsulent Kjell Nikolaisen Engasjement spillerutvikler Stein Hanssen ( 19 % stilling ) Styremøter: Nordland Fotballkrets har i 2012 avholdt 7 styremøter, hvor det har blitt behandlet 21 saker. i 2013 avholdt 3 styremøter, hvor det har blitt behandlet 8 saker. Nordland Fotballkrets vil takke sine samarbeidspartnere for gode forbindelser i sesongen Disse er : Statens Vegvesen Sparebank 1 Nord-Norge Indre Østfold Reisebyrå Umbro Thon Hotel Nordlys 4

5 STYRET HAR I PERIODEN OPPNEVNT FØLGENDE UTVALG: ANLEGGSUTVALG: Leder Per Eidsvik Bodø Internasjonale Idrettsklubb Medlem Karl Anton Langbakk Kretsstyret Medlem Sven Aune IK Junkeren Sekretær Tore Børstad Administrasjon DOMMERUTVALG: Leder Karl Anton Langbakk Kretsstyret Medlem Jens Johansen IL Stålkameratene Medlem Jan-Egil Løvli Olderskog IL Medlem Arnfinn Sørensen Dønna IL Medlem Geir Nydahl Sømna IL Sekretær Kjell Nikolaisen Administrasjon FAIR-PLAY UTVALG: Leder Kjell Vist Kretsstyret Kjell Nikolaisen Administrasjon Torkild Veraas Administrasjon SPILLERUTVIKLINGSUTVALGET: Leder Pål Vinje Kretsstyret Medlem Kjell Vist Kretsstyret Torkild Veraas Administrasjon Stein Hanssen Administrasjon SONEANSVARLIGE: Cato Johnsen Olderskog IL Roy Arve Pedersen Brønnøysund IL Kenneth Karlsen Sandnessjøen IL Stein Hanssen Mo IL Per G. Tysnes Stålkameratene IL Sven Håvard Bakken Sørfold FK Sture Karlsen Fauske/Sprint, FK Hans J. Andersen Bodøkameratene FK 5

6 STYRETS ÅRSBERETNING FOR TINGPERIODEN Det nyvalgte styret med Ketil Monsen som eneste nye representant fortsatte sitt arbeid. Alle i styret har fått rikelig anledning til å delta i kretsens oppgaver og det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. I tillegg har det vært avholdt mange møter i forbindelse med jenteprosjektet, spillerutvikling og dommerarbeidet. På kretstinget i Bodø 2012 ble det argumentert med at kretsen måtte ha større fokus på Futsal. Nordland Fotballkrets etablerte Futsalserier for menn på Helgeland og Salten med totalt 9 lag i 2012/2013 og 10 lag i 2013/2014. I 2012 ble det arrangert Nord Norsk mesterskap i Mørkvedhallen hvor Svartisen Futsal og Hulløy FC representerte Nordland Fotballkrets. I desember måned 2012 ble det arrangert tre nasjons-landskaper i Futsal hvor Danmnark, England og Norge deltok. Landskampene ble arrangert i Bodø Spektrum i samarbeid med Bodø HK og FC Hulløy. Uten deres deltakelse hadde det vært umulig å ta dette store arrangementet til Bodø. Anleggskomiteen ved Per Eidsvik har også hatt møter med Hålogaland FK om samarbeidstiltak i forbindelse med anleggsutvikling. Styreleder deltar jevnlig på møter i NFF og møter mellom de nord-norske kretsene. I NFF deltar styreleder også i AU for breddekomiteen. AU består av 3 representanter fra kretsene og er koordinerende utvalg for breddekomiteen i saker som skal behandles i NFF. På møtene i breddekomiteen blir kretsene orientert om NFF sin status og utvikling. Forbundet har fortsatt hatt en anstrengt økonomi og dårlige sportslige resultater rund A- landslaget har medført mindre kampinntekter enn budsjettert for 2013 spesielt. Dette medfører at kretsene ikke har fått tilført de ønskede midler med oppstart av ny prosjekter. Det medfører at kretsene selv må basere sin virksomhet på organisasjonsbaserte inntekter. Aktiviteten i kretsen må anses som stabil og god. Likevel har vi trender på jentesiden som ikke er bra. 6

7 Tilbudet til jenter som ønsker å spille fotball er magert i mange av våre klubber. På dette området må vi bedre tilbudet. Se egen rapport fra Jenteprosjektet. Kretsens egenkapital viser fortsatt en positiv utvikling og har i tingperioden økt fra kr 1,2 mill til kr 4,88 mill. Av dette er ca 2,9 mill. bundet opp i Klubb Nordland og kunstgressprosjekter. Likevel har vi gjennom driften akkumulert overskudd på ca kr i tingperioden. Dette skyldes i all hovedsak økt momskompensasjon, økt tilskudd og streng kostnadskontroll. Kretsens administrasjon fikk mere ressurser gjennom omorganisering på utviklingssiden der det ble flere aktive sonekontakter. Dette har medført at spillerutviklingen har fått et bedre innhold og gjennomføring. I forbindelse med NFF sin satsing på kvalitetsklubbprosjektet har styret vedtatt å utvide administrasjonen med en 50% stilling for å ivareta denne aktiviteten. Dette skjer fra 1.januar Vi tror at dette vil medføre bedre klubbdrift og mer målrettet arbeid i de klubbene som deltar i prosjektet. Kompetanse er viktig i alle deler av organisasjonen og kretsens utdanningsaktivteter har vi fortsatt store forventninger til. Klubbene må utdanne flere ledere, trenere og dommere. Fotballens interne kommunikasjonssystem FIKS er for de aller fleste klubbene et nyttig verktøy. Her må klubbene berømmes for sin forståelse og viktighet ved bruk av dette systemet. Det har vært en stor innsats fra administrasjonen og klubbene for å få dette på plass. Styret er godt fornøyd med at dette systemet nå er implementert. Kretsen har i perioden arrangert sonemøter minst to ganger årlig i hver av våre 7 soner og dette viser seg å være verdifulle møte både for kretsen og klubbene. Fagseminarer er en ønsket tiltaksaktivitet og samarbeidet i Klubb Nordland og spillerutviklingen har medført stor aktivitet i samarbeid med FK Bodø Glimt og IK Grand og de andre klubbene. 7

8 Det ble arrangert et fotballseminar høsten 2013 med over 60 deltakere. Forelesere var president Yngve Hallen, Stein Rodahl fra UiN, Trond Schjølberg fra IK Grand, Tynke Tøring fra Toppfotballsentret og Sigurd Rushfeldt fra Tromsø IL. I tillegg deltok Øyvind Iversen fra FK Bodø Glimt. Det ble foretatt en Quest back undersøkelse etter seminaret med gode tilbakemeldinger. Klubbene ønsker slike seminarer velkommen. Styret vil takke administrasjonen og klubbene for en utmerket innsats i tingperioden. Kretsens arbeid er helt avhengig av et godt samarbeidsklima mellom deltagende klubber og administrasjonen. Vi vil gratulerer alle som har vunnet mesterskap eller på annen måte utmerket seg med utvikling av spillere, utdannet ledere, trenere og dommere, bygget haller, binger og baner eller klubbhus. Vi gir en ekstra hyllest til IK Grand som rykket opp i Toppserien i 2013 og som vant jr.nm for jenter 19 år. Til slutt gratulerer vi også FK Bodø Glimt med opprykket til Tippeligaen i Nordland FK er i fortsatt solid fremgang takket være dere. Lykke til med tinget! 8

9 ÅRSBERETNING UTDANNING OG UTVIKLING Tingperioden 2012 og 2013 har vært preget av ferdigstillelse og iverksetting av nye kurs både innen leder- og trenerutdanningen. For lederkursene har alle fire nivåer gjennomgått en total forvandling, og kommet ut i ny drakt. Lederkursene, med materiell og kursveileder, ble først ferdigstilt senhøsten Trenerkursets første trinn, C-Lisens, består nå av totalt 72 timer fordelt på seks ulike del-kurs, hvorav to er keepertrenerkurs. Dette kurset stod ferdig i 2012, men har altså gjennomgått en endring av både innhold og tid. Det medfører en lengre, men forhåpentligvis kvalitativt bedre, vei for deltageren. Det har dermed ikke vært lagt ordentlig trykk på spesielt lederutdanningen i tingperioden. Den oppvakte ting-delegat vil kanskje erindre at man ved forrige kretsting fikk servert gode tall for trenerutdanningen. Tallene for tingperioden var gledelige. For vårt vedkommende fortsatte veksten på dette området inn i I 2010 var Nordland Fotballkrets den kretsen med sterkest vekst fra året før på Trener 1 kurs i Norge. Et år da landet i gjennomsnitt opplevde en reduksjon i gjennomsnitt på 10 prosent, hadde vi 30% vekst fra året før på de fire delkursene. I 2011 var vi imidlertid tilbake til nivået i Vi ligger nå omtrent på samme nivå som foregående tingperiode for antall deltagere på trenerkurs. Men vi har opplevd en økning på 20% siden i forhold til antall trenere med fullstendig C-lisens / Trener 1 kompetanse. I årsrapporten for to og for fire år siden ropte jeg et varsku for ungdoms- og inkluderingsarbeidet. Vi har heller ikke i siste tingperiode klart å sette disse områdene godt nok på kartet. Spesielt innen inkludering av fremmedkulturelle og funksjonshemmede, og tiltak for disse gruppene, har vi et stort forbedringspotensiale. Et annet område hvor man kan se på tiltak er jentefotballen. Tiltak for å bedre rekrutteringen er spesielt ønsket. Avventer i skrivende stund et prosjekt styret satte i gang i forrige tingperiode, som forhåpentligvis kan igangsettes snarlig og forhåpentligvis gi en effekt. I tråd med ønsket fra Fotballforbundet om at kvaliteten på klubbesøk skal bli bedre er det en reduksjon i antall klubbesøk fra forrige tingperiode. Oppfølging både i forkant og etterkant av besøket er mer inngående. Både hva gjelder vår deltagelse, men også klubbens engasjement. 9

10 Det er grunn til å tro at disse tallene vil ta seg opp, både i forhold til hver enkelt klubb, men også generell mengde klubbesøk i neste tingperiode. Norges Fotballforbund setter i skrivende stund i gang sitt Kvalitetsklubb-prosjekt. Dette innebærer også en økt satsing fra vår side, med Kjell Nikolaisen som ansvarlig for gjennomføringen hos oss, og som kontaktperson ut til klubbene. Siden spillerutviklingsområdet falt mellom flere stoler vintersesongen , og undertegnede først kom i gang med jobben som Spillerutvikler høsten 2011, har det vært en av hovedoppgavene å gjøre våre tiltak både faglig og administrativt godt gjennomført og forutsigbare for klubbene. Vi har et erfarent og godt skolert sonekorps som forvalter kretsens ansvar på en utmerket måte i sonene. Med 5-6 tiltak i hver av de sju sonene på høsten, to kretssamlinger (desember og februar) samt to områdesamlinger for Helgeland og Salten i januar, har vi innarbeidet en fin arena både for påvirkning og kartlegging av spillere. I tillegg og parallelt med våre tiltak har det dukket opp akademier drevet av klubbene i Vefsn og Rana. Ekstratrening organiseres i Brønnøy, og Glimt har ekstratilbud til talentfulle guttespillere i Salten. Det jobbes også i IK Grand Bodø med å få til et lignende opplegg på jentesiden. Videre er det gledelig at Fotballfritidsordninger har dukket opp i vår krets. Reipå IL, Grand Bodø, Bodø/Glimt og Sandnessjøen IL startet opp i 2012 med sine tilbud. I tillegg jobber Mosjøen IL, Brønnøysund IL og IL Stålkameratene nå med å starte opp egne FFO. Totalt sett har vi en tingperiode med store endringer i innhold og kvalitetskrav innen feltet utvikling. Gledelig da at antall lag i serien, kursdeltagere innen trenerutdanningen og antall spillere på sone- og kretstiltak ligger på et jevnt nivå. Torkild Veraas Utviklingsansvarlig Nordland Fotballkrets 10

11 Gjennomførte tiltak 2012/2013 Klubbesøk I følgende klubber ble det arrangert klubbesøk, klubbkvelder eller lignende, hvor tema var utvikling eller utdanning: FK Fauske/Sprint, IK Grand Bodø, Hamarøy IL, Halsøy IL, Sandnessjøen IL, Steigen SPK, Tjongsfjord IL, Tverlandet IL. Utdanning 2012/2013 Fotballeder 1 Bjugn, Peder Christensen, Erik Jensen, Rune Jensen, Rune Kaspersen, Kent Are Langfjell, Andreas Moen, Eirik Olsen, Roger Strøm, Frank Ulrik Svendsen, Magnus Trondsen, Eva Wikerøy, Roger Aagnes, Kjetil Innstrandens IL Tverlandet IL Grønnåsen IL FK Bodø/Glimt Tverlandet IL Hunstad FK Innstrandens IL Tverlandet IL Tverlandet IL Tverlandet IL Tverlandet IL Tverlandet IL Tverlandet IL 11

12 Trener 1 / C-lisens Trener 1 / C-lisens består av fire delkurs av 16 skoletimer. Pluss Keepertrener 1 Barn og Keepertrener 1 Ungdom, hver seg av fire timer. Hvert del-kurs er delt opp i fire moduler. Totalt 72 timer. Følgende personer har gjennomført hele kursrekken i Trener 1 og er dermed autorisert: 2012 Albertsen, Sissel Marit Didriksen, Christian Fiskum, Simon Fossmo, Jøran E. Guttormsen, Morten Henriksen, Åge Ingebrigtsen, Elise Ingebrigtsen, Johan-Chr. Iversen, Didrik Jensen, Bjørn Terje Johansen, Stian N Klaussen, Ivar Larsen, Rune Leirvik, Tom Snorre Monssen, Ketil Møgster, Adrian Nygård, Martin Olsen, Lena C. Olsen, Stephan Rinø, Ole Gerhard Rise, William Robertsen, Runar L Rølvåg, Knut Salamonsen, Kjell Sjøvoll, Vegar Sandnessjøen IL Grand Bodø, IK Stålkameratene, IL Stålkameratene, IL Sandnessjøen IL Sandnessjøen IL Saltdalkameratene, FK Saltdalkameratene, FK Mo IL Sandnessjøen IL Mo IL Saltdalkameratene, FK Sandnessjøen IL Dønna IL Saltdalkameratene, FK Mo IL Stålkameratene, IL Saltdalkameratene, FK Saltdalkameratene, FK Sandnessjøen IL Mo IL Bossmo & Ytteren IL Sandnessjøen IL Sandnessjøen IL Sandnessjøen IL 12

13 Skevik, Ida Skjæran, Helen Slotterøy, Jonas Trulsen, Stian Unosen, Christian Vassbotn, Lars Værnes, Tom Rune Bossmo & Ytteren IL Bossmo & Ytteren IL Stålkameratene, IL Bossmo & Ytteren IL Saltdalkameratene, FK Saltdalkameratene, FK Sandnessjøen IL 2013 Andreassen, Børge Berg-Hanssen, Erling Ole Berntsen, Ole Magnus Bjugn, Peder Blakstad, Julie Brønlund, Terje Dreyer, Morten Fredriksen, Danielle Halvorsen, Lars Kalstad, Magnus B. Kaspersen, Kent Are Loe, Bendik Marthinussen, Espen Mjelde, Erlend O. Nielsen, Maria A Olsen, Torkil Rørmark, Jon-Erik Rånes, Vebjørn Sandbakk, Ingar Sjåvik, Henrik Steinli, Kristian Steiro, Victoria Sørmo, Stian Tverlandet IL Grand Bodø, IK Nesna IL Innstrandens IL Hemnes IL Mo IL Grand Bodø, IK Hemnes IL Grand Bodø, IK Bossmo & Ytteren IL Tverlandet IL Mo IL Grønnåsen IL Grønnåsen IL Hemnes IL Grand Bodø, IK Sømna IL Grand Bodø, IK Nordstranda IL Åga IL Bossmo & Ytteren IL Bossmo & Ytteren IL Innstrandens IL 13

14 Spillerutvikling Sone- og kretsaktivitet Både høsten 2012 og 2013 har det blitt avholdt fem-seks sonesamlinger i de sju sonene; Brønnøy, Vefsn, Alstahaug, Rana, Indre Salten, Meløy og Bodø. Til sammen har omtrent 380 spillere født 1998, 1999 og 2000 deltatt på disse tiltakene hvert år. Målet er kartlegging, påvirkning og inspirasjon gjennom trening og samtaler. Hver sone har oppstartsmøte med foreldre og trenere om innhold, veien videre og treningstips. Våre faste kretstiltak går av stabelen første helga i desember hvert år for 13- og 14-åringer, med totalt 90 spillere. I januar arrangeres områdesamlinger (Salten og Helgeland) for 14-, 15- og 16-åringer med totalt 100 spillere, og i månedsskiftet er de samme aldersgruppene på kretssamling på Mo med 64 spillere. Sistnevnte samling danner grunnlag for uttak til Statoil Region som arrangeres av NFF og Krets, hvorpå uttak til nasjonale tiltak foregår. Statoil Region Følgende spillere har deltatt på regionssamling for Nord-Norge: 2012 Tromsø 18.april (spillere født 1996) Fredrik Rise IL Stålkameratene Ali Al-Nashi FK Fauske/Sprint Elias Undersåker Enga Meløy FK Cecilie Falch IK Grand Bodø Ane Marie Johansen Breimo Bossmo &Ytteren IL Ingvild Villa IK Grand Bodø Ingrid Altermark Bossmo &Ytteren IL Maja Olsen Bossmo &Ytteren IL 14

15 Bodø april (spillere født 1997 og 1998): William Torsvik FK Bodø/Glimt Per Magnus Steiring FK Fauske/Sprint Patrick Berg FK Bodø/Glimt Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt Vebjørn A. Lysberg FK Bodø/Glimt James Ainasoja Åga IL Vilde Steinåmo Meløy FK Marthe Berg Andreassen Meløy FK Benedicte Leiråmo Åga IL Sortland 9-11.november (spillere født 1997 og 1998): William Torsvik FK Bodø/Glimt Per Magnus Steiring FK Fauske/Sprint Patrick Berg FK Bodø/Glimt Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt Vebjørn A. Lysberg FK Bodø/Glimt Andreas Fossmo Åga IL Vilde Steinåmo Meløy FK Marthe Berg Andreassen Meløy FK Iselin Sandes Olsen Grand Sara Eggesvik Grand Benedicte Leiråmo Åga IL 15

16 2013 Hommelvik 7-10.mars (spillere født 1997 og 1998) Sara K. Eggesvik IK Grand Bodø Elise N. Johnsen IK Grand Bodø Vilde Steinåmo Meløy FK Marthe B. Andreassen Meløy FK Iselin S. Olsen IK Grand Bodø Fredrikke Johansen IL Tjalg Per Magnus Steiring FK Fauske/Sprint Marius A. Paulsen FK Bodø/Glimt William Arne Hanssen FK Bodø/Glimt Daniel Anfindsen Sandnessjøen IL James Ainasoja Åga IL Dennis B. Smalsundmo Korgen IL Bodø oktober (spillere født 1998 og 1999) Helene Schjelderup IK Grand Bodø Karoline Waage Bossmo & Ytteren IL Astrid Kirkesæther Hunstad IL Sirianna S. Pettersen Ørnes IL Oda B. Røst IK Grand Bodø Ronaldo Paul FK Fauske Sprint Fredrik A. Bjørkan Bodø/Glimt Casper Øyvann Bodø/Glimt Dennis B. Smalsundmo Brønnøysund IL Joakim S. Halsen Brønnøysund IL Magnus Fjellgaard Gruben IL 16

17 Statoil Talentleir 2012 Stavanger juni (spillere født 1998) Benedicte Leiråmo Åga IL James Ainasoja Åga IL Porsgrunn 27.juni-1.juli (spillere født 1996 og 1997) Morten Ågnes Konradsen FK Bodø/Glimt Ali Al Nashi FK Fauske/Sprint Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt Vilde Steinåmo Meløy FK 2013 Stavanger juni (spillere født 1999) Helene Schjelderup IK Grand Bodø Casper Øyvann FK Bodø/Glimt Porsgrunn juni (spillere født 1997 og 1998) Per Magnus Steiring FK Fauske/Sprint Patrik Berg FK Bodø/Glimt Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt Fredrik Andrè Bjørkan FK Bodø/Glimt 17

18 Landslag Følgende spillere har deltatt på aldersbestemte landslag: Martin Pedersen Mathias Normann Morten Ågnes Konradsen Ali Al Nashi Per Magnus Steiring Patrik Berg Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt FK Fauske/Sprint FK Fauske/Sprint FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 18

19 SKOLECUPEN Det har vært arrangert skole-cup for ungdomstrinnet i kretsen i 2012/2013: Arrangør har vært: Bankgata ungdomskole v/ Per Ivar Steinbakk Totalt har over ca 300 elever fra ungdomsskolene vært i aktivitet i forbindelse med skolecupen begge årene. Nordland Fotballkrets har stilt med baller, diplomer og pokaler til vinnerne. Nordland Fotballkrets har for 2012 og 2013 behandlet og godkjent henholdsvis 80 turneringssøknader for disse to årene. Følgende klubber søkte om å få gjennomføre Tine Fotballskole i 2012 : IK Grand Bodø, Bossmo/Gruben/Mo IL, Brønnøysund IL, Dønna IL, Innstrandens IL, Nesna IL, Herøy IL, Hunstad FK, Sandnessjøen IL, Grane IL, Leirfjord IL, IL Vega, Tverlandet IL. Følgende klubber søkte om å få gjennomføre Tine Fotballskole i 2013 : IK Grand Bodø, Herøy IL, Brønnøysund IL, Dønna IL, Grane IL, Innstrandens IL, Nesna IL Sandnessjøen IL, IL Vega, Leirfjord IL, Tverlandet IL, Glomfjord IL, Hunstad FK. 19

20 Rapport fra anleggskomiteen Utviklingen i Nordland Fotballkrets i antall kunstgressbaner har vært meget positiv. De aller fleste kommunene har nå egne anlegg, og de største kommunene har flere baner, både 11, 7-er og 5-er. Det er imponerende når de minste kommunene, til tross for store økonomiske utfordringer, sammen med idrettslag, greier å bygge gode kunstgress 11 baner. Dette viser at denne type anlegg betyr mye for de ulike lokalsamfunnene i fylket, både i by og distrikter. Baner som ble bygd i 2012 er følgende : Valnesfjord 11 Hemnes 11 Nesna 11 Skjerstad 11 Bodøsjøen 7 Grønnåsen ( Bodø ) 7 Neverdal 7 Neverdal 5 Baner som ble bygd i 2013 er følgende : Brønnøyhallen 11 Hattfjelldal 11 Finneid 7 Finneid 5 For 2014 ligger det an til at Saltstraumen og Halsa får ferdigstilt 11-er baner. Alt tyder på at det vil bli bygd flere haller med kunstgressbaner. At Brønnøy nå har en hall med 11-er bane er et uttrykk for dette. Kostnadene er på et akseptabelt nivå og løsningene blir stadig bedre. Når det gjelder ball-binger er interessen avtagende, noe som skyldes at dette er bygd ut en rekke steder. Det kan imidlertid være behov for mindre og enklere binger, ikke minst knyttet til skoler, barnehager og kunstgressbaner. Det er mange barn som blir med foreldre og søsken på kamper og trening som ønsker å spille fotball mens de venter. Da bør det være muligheter ved siden av de nye anleggene. 20

21 Det er også grunn til å tro at det vil bli lagt kunstgress på flere skolegårder og ball-løkker. Dette bør koordineres med utskifting av kunstgress på store baner. Anleggskomiteen har også tatt initiativ sammen med Hålogaland FK å arrangere seminar om bygging av tribuner og andre fasiliteter knyttet til kunstgressbanene. Disse har nå en topp kvalitet, men omgivelsene er ofte ikke i stil med dette. Her kan det gjøres mye på dugnad, men løsningene er ofte ikke de beste. Her kan felles erfaringer komme til nytte. Anleggskomiteen har prøvd, sammen med Hålogaland FK, å utvikle et samarbeidsprosjekt med mulige partnere i Barentsregionen, etter et initiativ fra NIF for noen år siden. Dette initiativet er blitt motarbeidet av NFF, og er foreløpig stilt i bero, til tross for at det oppmuntres til samarbeid her og det stilles penger til disposisjon. Anleggskomiteen har gitt innspill til kommuner, spesielt Bodø kommune, i anleggsspørsmål. Komiteen er beredt til å gi råd og støtte til klubbene og kommuner som ber om dette. Leder anleggskomiteen Per Eidsvik 21

22 RAPPORT FRA DOMMERUTVALGET 2013 INNLEDNING Dommerutvalget har i perioden bestått av: Leder: Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt & Kretsen Medlemmer: Jens Johansen IL Stålkameratene Jan Egil Løvli Mosjøen IL Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna IL Dommerutvikler NFK Inge Henning Andersen Innstrandens IL Sekretær: - Dommerkonsulent Kjell Nikolaisen Kretskontoret Regionvise kontaktmenn (områdekontakter) har vært: - Salten Kjell Nikolaisen Kretskontoret * Hjelpekontakt i Indre Salten Johnny Pedersen Sørfold FK * Hjelpekontakt i Indre Salten Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske/Sprint - Rana / Hemnes / Nesna / Lurøy Jens Johansen IL Stålkameratene - Sandnessjøen - området Arnfinn Sørensen Dønna IL * Hjelpekontakt i Sandnessjøen Knut Wang Sandnessjøen IL - Mosjøen - området Jan Egil Løvli Mosjøen IL - Brønnøysund - området Geir Nydahl Sømna IL * Hjelpekontakt i Brønnøysund Jan Solbakk Brønnøysund IL ADMINISTRASJON/MØTER Dommerutvalget har avholdt to møter, herav et telefonmøte. Til sammen er det behandlet 21 saker. Kontakten medlemmene imellom har vært opprettholdt pr e-post og telefon. 22

23 MÅL / TILTAK OG RESULTATVURDERING AV SESONGEN Innledende kommentarer Dommerdekningen i kretsen er tilfredsstillende, men dessverre med en noe skjev geografisk fordeling. Situasjonen er fortsatt anstrengt i Rana-regionen. Ny utdanning har imidlertid hjulpet noe i denne regionen da det våren 2012 ble gjennomført både rekrutteringsdommerkurs og klubbdommerkurs. Klubbdommerkurs er også gjennomført av Bossmo &Ytteren IL i april 2013 i med 18 deltagere. La oss håpe at dette gir en bedre dommerkapasitet i Rana-regionen? Rekruttering Det er avviklet rekrutteringsdommerkurs på/i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Nesna, Fauske og Bodø(2). Klubbdommerkurs er gjennomført i Mo i Rana, Fauske og Valnesfjord. Det er til sammen utdannet 54 nye rekrutteringsdommere, 84 kampledere og 41 klubbdommere. Klubbdommerne skal primært dømme 7'- og 5 er fotball. De nye dommermedhjelperne får den praktiske veiledningen i hovedsak under turneringene. Dommerkontakter Klubbene skal ha/har en ansvarlig og aktiv dommerkontakt. Dommerutvalget ser det som en fordel om dommerkontakten har dommerutdanning og at kontakten kan og vil veilede nyutdannede rekrutterings- og klubbdommere. En god støtte/oppfølging av nye dommere er en forutsetning for å beholde disse noen år, samtidig som Dommerkontakten skal bidra til at det blir et godt miljø for de nye dommerne. Dommerkontakter Klubbene skal ha/har en ansvarlig og aktiv dommerkontakt. Dommerutvalget ser det som en fordel om dommerkontakten har dommerutdanning og at kontakten kan veilede nyutdannede rekrutterings- og klubbdommere. En god oppfølging av nye dommere er en forutsetning for å kunne beholde disse noen år, samtidig som Dommerkontakten skal bidra til at det blir et godt miljø for de nye dommerne. Dommerkontaktenes arbeid i klubbene kan absolutt bli bedre. Dommersamlinger Forbundsassistentdommer Øystein Havig, Innstrandens IL deltok på NFFs elitedommersamling(er). 23

24 Dette året ble hovedsamlingen for regiondommerne(2 div) avviklet felles for hele landet i NFF-regi. Kretsen hadde et lag i årets 2.div, ingen regiondommere, men 2 veiledere er oppnevnt for evaluering på dette nivå. Årets distriktsdommersamling ble avviklet i Bodø 5-7 april. De fleste distriktsdommerne og veiledere/observatører i kretsen deltok, samt at det også var godt oppmøte fra gruppene 3,4,5 - og 6 divisjonsdommere. Kretsens øvrige veiledere/observatører, dommere og eldre rekrutteringsdommere var før sesongstart innkalt til en kveldssamlinger i henholdsvis Bodø, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Samlingene hadde en teoretisk del og det ble avviklet fysisk test. Evalueringsmøter etter sesongen, med leder i dommerutvalget og dommerkonsulent til stede, er gjennomført i Bodø, Mosjøen og Mo i Rana i nov/des I noen regioner ble det i tillegg gjennomført lokale evalueringsmøter. Veiledervirksomheten Kretsens dommerutvikler, Inge Henning Andersen har vært presset i egen arbeidssituasjon og har kun delvis ivaretatt samarbeidet med NFFs Regionansvarlige for Nord-Norge(RA). Målsettingen for veiledertjenesten i kretsen er å få til gjennomsnittlig 2 3 rapporter pr dommer. Unge dommerne i 3,4 og 5 div ble gitt prioritet dette året. NFK endte opp med en dekningsprosent på 19,0 % og dette er alt for lavt. Høyere dekningsprosent og oftere veiledning for dommere lengre ned i systemet må være en arbeidsoppgave i årene framover. Veiledere er dessverre mangelvare og de etablerte dommerne i kretsen er bedt om å følge opp yngre dommere/rekrutteringsdommere i løpet av sesongen. Dette fungerer ikke som det skal og DU velger derfor å fokusere videre på dette området for å få til en heving av veilederdekningen i kommende sesonger. Tildeling av oppgaver Det er satt opp dommere/assistentdommere på alle kamper ned t o m smågutter/småjenter, samt i de fleste av kampene i smågutte- / småjenteklassene. Selv om kretsen har reisefordeling for dommerutgiftene på seniornivå, er det under oppsettet tatt et hensyn til utgiftene for klubbene. 24

25 Nord-Norsk dommersamarbeid NFF og de fire N-N-dommerkomitene dannet høsten 2012 et forum for å få fram N-N talenter og en bedre dommerutvikling i nord. Regionansvarlig og dommerutviklerne i kretsene har nå et ansvar for å få til en ennå bedre utvikling innenfor dommersektoren. Det ble bestemt at et par turneringer, inneholdende juniorlag, årlig skulle benyttes i dommerutviklingen og at alle kretsene skulle delta med unge talentfulle dommere og assistentdommere. (1) Juniorkvalifisering/Juniorturnering i Bodø (mars): Fra vår krets deltok følgende dommere: Martin Skarstein, Halsøy IL - Simon Bakkan Eidem, Skonseng UL Tor Morten Strøm, Halsøy IL Martin Berg, Hunstad FK Jørgen Nesje, Tverlandet IL. (2) Alta-turneringen (aug): Fra vår krets deltok følgende dommere: Chakkrit Sandmo, Olderskog IL og Fredrik Kristiansen, Nordstranda IL REPRESENTASJON Et viktig årlig utviklingstiltak for unge dommere er NFFs NTF U19 -turnering på Hamar. Kretsen var denne sommeren representert med en dommer, Martin Berg, Hunstad FK som var med som assistentdommer. NFK var dette året representert med lovende Jørgen Nesje, Tverlandet IL på dommerkurset under Norway Cup. NFF avviklet også samling/kurs for kvinnelige dommere under turneringen og Kristin Haugen, IK Junkeren representerte NFK i denne forbindelse. Også Utover overnevnte deltok det på frivillig basis flere dommere, rekrutteringsdommere og veiledere fra NFK i Norway Cup. Kjell Brækkan, Innstrandens IL, deltok i NFF s oppdateringskurs i januar for regioninstruktører. 25

26 STATUSOVERSIKT Dommerinstruktører Fotballkretsen disponerer i dag følgende aktive dommerinstruktører: Navn Klubb Regioninstruktør Kjell Brækkan Innstrandens IL Kretsinstruktører Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL Lars Ove Sørmo Hanssen Halvard Johansen Jens Johansen Karl Anton Langbakk Geir Nydahl Remi Strand FK Bodø / Glimt IK Grand Bodø IL Stålkameratene FK Bodø/Glimt Sømna IL Nordstranda IL Klubbene må bruke dommerinstruktørene aktivt i klubbforberedelsene før sesongstart. Veileder- / observatøroppnevnelser for sesongen 2013 Navn Klubb Kampinspektør Tippeligaen Ingen 1 div menn / Toppserien for Halvard Johansen IK Grand Bodø Jonny Ditlefsen Gruben IL 2 div menn / 1 div kvinner Kjell Brækkan Innstrandens IL Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL 3-4 div menn / 1 & 2 div Jens Johansen IL Stålkameratene Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt Inge Henning Andersen Innstrandens IL Karl - Einar Haukland IL Stålkameratene Kjell Nikolaisen IK Grand Bodø Rolf Karlsen IK Grand Bodø Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna Il Knut Wang Sandnessjøen IL Kay Bjørnar Øyås IK Grand Bodø 26

27 Dommeroppnevnelser for sesongen 2013 Navn Klubb Forbundsdommere Tippeligaen Forbundsassistentdommere Tippeligaen og 1 div, menn Forbundsdommere 1 divisjon, menn Regiondommere 2 divisjon, menn Ingen Øystein Havig Ingen Ingen Innstrandens IL Distriktsdommere - 3 divisjon (HÅNO) Navn Klubb Navn Klubb Simon Bakkan Eidem Skonseng UIL Fredrik Olsson IK Grand Bodø Lars Ove Sørmo Hanssen FK Bodø / Glimt Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske / Sprint Tor Anders Johansen Halsøy IL Martin Skarstein Halsøy IL - Fotball Frans Oskar Myrvang Gruben IL Remi Strand Nordstranda IL Geir Håkon Olsen Nordstranda IL Øyvind Wang Sandnessjøen IL 4 divisjon (HESA) Navn Klubb Navn Klubb Knut Arild Antonsen FK Herøy/Dønna Ole Jørgen Holan Nidelv IL Kjell Brækkan Innstrandens IL Andrej Jefremov Bossmo & Ytteren IL Jeppe Halvorsen Nardo FK Tor Morten Strøm Halsøy IL - Fotball Oddbjørn Lund Hansen IK Junkeren Kristian Wangsfjord FK Bodø / Glimt Ove Andre Hansen FK Bodø / Glimt Herlof Øverdal Åga IL Rune Haugen IL Tjalg 5 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Martin Berg Hunstad FK Karl Øyvind Nilsson Tverlandet IL Runar Ness Eide FK Bodø / Glimt Johnny Pedersen Sørfold FK - Fotball Roger Fick Mosjøen IL Geir Rådmannsøy Sandnessjøen IL Sture Hansen Innstrandens IL Jan Solbakk Brønnøysund IL Kristin Haugen IK Junkeren - Fotball Kurt Eirik Steffensen Hunstad FK Tommy Horn Brønnøysund IL Tommy Sørensen FK Fauske/Sprint Øyvind Iversen IL Stålkameratene Per Frode Titland Hunstad FK Hallgeir Jensen Åga IL - Fotball Morten Trælnes FK Fauske/Sprint Håkon Johansen FK Bodø / Glimt Tony Øwre Nesna IL Bjørn Tore Myrvang IK Grand Bodø 27

28 6 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Gustav Busch Arntsen Sport Torghatten Kristian Krey Løkås FK Fauske/Sprint Espen Aune Mosjøen IL Johannes Martinussen IK Grand Bodø Per Arne Berg Hunstad FK Jørgen Nesje Tverlandet IL Ole Harry Hansen Brønnøysund IL Åge Andreas Røilid Mosjøen IL Elin Sofie Helland IK Grand Bodø Trygve Johnsen Rønning Sandnessjøen IL Jan Vidar Hildrum IL Stålkameratene Chakkrit Sandmo Mosjøen IL Roger Johansen Neverdal IUL Remi Alexander Aase FK Fauske/Sprint Jean Karekezi Sandnessjøen IL Frank Ulrik Strøm Tverlandet IL Kjell Kristiansen Ørnes IL - Fotball Ahmed Taki Bossmo & Ytteren IL Glenn Larsen IL Stålkameratene Hans - Eirik Trodal IK Grand Bodø Bård Løkås Sandnessjøen IL Bård Våtvik Tverlandet IL AUTORISASJON AV DOMMERE Etterfølgende 56 rekrutteringsdommere er autorisert til kretsdommere etter sesongen 2013: Navn ALSTAD, Thomas Klubb FK Bodø/Glimt Navn Klubb JOHANSEN, Silje Mari Meløy FK BANGSTAD, Sigurd Sandnessjøen IL JOHANSEN, Vegard IK Grand Bodø BHELLAY, Ajit Innstrandens IL JOHNSEN, Linn IK Grand Bodø BIRKELUND, Ove IL Halsakameratene KASPERSEN, Edvard Sandnessjøen IL BJERK, Anna Innstrandens IL KIBROM, Robel IK Grand Bodø BREIVIK, Nicholas FK Bodø/Glimt KJELDÅSLETT, IK Grand Bodø DOBAKK, Fredrik Innstrandens IL LARSEN, Rune N IK Grand Bodø DOBOYOU, Alpha FK LEIRVIK, Luis Miguel IK Junkeren DUNDAS, Anne-Julie IK Grand Bodø LEIRÅMO, Andreas Åga IL EDVARTSEN, Selfors UL MOE, Adam Bossmo & Ytteren ELIASSEN, Christer FK Bodø/Glimt NÆSTBY, Tor Asbjørn FK Fauske/Sprint FAGERMO, Erlend Hunstad FK O'KEEFFE, Patrick Gruben IL FAGERVIK, Håvard Leirfjord IL OLSEN, Sander FK Bodø/Glimt FINNSETH, Didrik IK Grand Bodø OPLAND, Anna Dønna IL FØRDE, Joakim Innstrandens IL RASMUSSEN, Tom FK Fauske/Sprint HAGEN, Erling Olderskog IL ROSØ, Nikolai Nesna IL HAGEN, Jørgen Olderskog IL SALHUS, Fredrik Brønnøysund IL HAMID, Rafiola Sandnessjøen IL SKIPNES, Viktoria Innstrandens IL HANSEN, Benjamin Nordstranda IL SLOTVIK, Kristian Brønnøysund IL HANSSEN, Marie IK Grand Bodø STØVER, Isak Innstrandens IL HOGNESTAD, IK Junkeren TRONDSEN, Eva Tverlandet IL HOLMSTRØM, FK Fauske/Sprint TVERÅMO, Simon Brønnøysund IL HOLMVÅG, Espen Innstrandens IL UTVIK, Simon Rene Brønnøysund IL HOSET, Sveinung Innstrandens IL VAN DER SPA, FK Bodø/Glimt 28

29 HAARVIK, Reidun Innstrandens IL WETJEN, Magnus Åga IL IMØY, Trym Adrian IK Junkeren WÅDE, Ingeborg Dønna IL JENSEN, Eirik IK Grand Bodø ØVERDAL, Mathias F Åga IL JENSEN, Håvard Åga IL AAGNES, Bente Tverlandet IL DOMMERSTATISTIKK STATUSOVERSIKT Antall veiledere, dommere, rekr.dommere, kampledere & KLD Antall veiledere ved sesongstart Antall dommere ved sesongstart - forbundsdommere (Tippel og 1 div) forbundsassistentdommere regiondommere (divisjonsdommere) distriktsdommere ( 3 div - HÅNO) distriktsdommere ( 3 div - HESA) divisjonsdommere (HESA) divisjonsdommere divisjonsdommere divisjonsdommere kretsdommere resevedommere Antall dommere og veiledere rekrutteringsdommere Dommerantall inkludert rekrutteringsdommerne

30 Tilgang gjennom året (+) Avgang gjennom året (-) Dommere & rekrutteringsdommere v/sesongslutt herav kvinnelige dommere Antall kampledere v/ sesongstart herav kvinnelige dommere Antall klubbdommere v/sesongstart herav kvinnelige dommere Antall rekrutteringsdommere som ble autorisert etter sesongen Etter sesongslutt blir kretsens dommer- / rekrutteringsdommerstall evaluert. Det vil også dette året bli sett med kritiske øyne på hvordan den enkelte dommer har gjennomført denne og tidligere sesonger, hvoretter flere av ulike årsaker vil bli plassert på listen over passive. ÅRETS DOMMER OG -DOMMERKLUBB I tråd med tradisjoner og med bakgrunn i god innsats og arbeide for dommersiden i Nordland siste sesong, har dommerutvalget i samarbeid med ulike partnere, kommet fram til at etterfølgende fortjener årets hedersbevisninger på dommersiden: ÅRETS DOMMER: Ahmed Taki, Bossmo & Ytteren IL ÅRETS DOMMERKLUBB: Innstrandens IL Karl Anton Langbakk (sign) Jens Johansen (sign) Jan Egil Løvli (sign) Geir Nydahl (sign) Arnfinn Sørensen (sign) Inge Henning Andersen(sign) 30

31 RAPPORT FRA DOMMERUTVALGET 2012 INNLEDNING Dommerutvalget har i perioden bestått av: Leder: Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt & Kretsen Medlemmer: Jens Johansen IL Stålkameratene Jan Egil Løvli Mosjøen IL Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna IL Dommerutvikler NFK Inge Henning Andersen Innstrandens IL Sekretær: - Dommerkonsulent Kjell Nikolaisen Kretskontoret Regionvise kontaktmenn (områdekontakter) har vært: - Salten Kjell Nikolaisen Kretskontoret * Hjelpekontakt i Meløy Roger Johansen Neverdal IL * Hjelpekontakt Indre Salten Johnny Pedersen Sørfold FK * Hjelpekontakt på Fauske Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske/Sprint - Rana / Hemnes / Nesna / Lurøy Jens Johansen IL Stålkameratene - Sandnessjøen - området Arnfinn Sørensen Dønna IL * Hjelpekontakt i Sandnessjøen Knut Wang Sandnessjøen IL - Mosjøen - området Jan Egil Løvli Mosjøen IL - Brønnøysund - området Geir Nydahl Sømna IL * Hjelpekontakt i Brønnøysund Jan Solbakk Brønnøysund IL 31

32 ADMINISTRASJON/MØTER Dommerutvalget har avholdt to møter, herav et telefonmøte. Til sammen er det behandlet 23 saker. Kontakten medlemmene imellom har vært opprettholdt pr e-post og telefon. MÅL / TILTAK OG RESULTATVURDERING AV SESONGEN Innledende kommentarer Dommerdekningen i kretsen er tilfredsstillende, men dessverre med en noe skjev geografisk fordeling. Situasjonen er fortsatt vanskelig i Rana-regionen. Nyutdanning har imidlertid hjulpet noe i denne regionen da det i mai 2012 ble gjennomført et rekrutteringsdommerkurs med 12 deltagere og et klubbdommerkurs i april i regie av Selfors UIL, med 13 deltagere. La oss håpe at dette gir det resultat at vi får til en økende dommervirksomhet i denne regionen? Rekruttering Det er avviklet rekrutteringsdommerkurs på/i Mosjøen, Korgen, Mo i Rana og Bodø(2). Klubbdommerkurs er gjennomført i Saltdal og Selfors(Mo i Rana). Det er til sammen utdannet 25 nye rekrutteringsdommere, 49 kampledere og 30 klubbdommere. Klubbdommerne skal primært dømme 7'- og 5 er fotball. De nye dommermedhjelperne får den praktiske veiledningen i hovedsak under turneringene. Dommerkontakter Klubbene skal ha en ansvarlig og aktiv dommerkontakt. Dommerutvalget ser det som en fordel om dommerkontakten har dommerutdanning og at kontakten kan veilede nyutdannede rekrutterings- og klubbdommere. En god oppfølging av nye dommere er en forutsetning for å kunne beholde disse noen år, samtidig som Dommerkontakten skal bidra til at det blir et godt miljø for de nye dommerne. 32

33 Dommersamlinger Forbundsassistentdommer Øystein Havig, Innstrandens IL deltok på NFFs elitedommersamling(er). Dette året ble hovedsamlingen for regiondommerne(2 div) avviklet felles for hele landet i NFF-regie. Kretsen hadde et lag i årets 2.div, ingen regiondommere, men 2 veiledere er oppnevnt for evaluering på dette nivå. Årets distriktsdommersamling ble avviklet i Mo i Rana mars. De fleste distriktsdommerne og veiledere/observatører i kretsen deltok, samt at det også var godt oppmøte fra gruppene 3, 4,5- og 6 divisjonsdommere. Kretsens øvrige veiledere/observatører, dommere og eldre rekrutteringsdommere var før sesongstart innkalt til enkveldssamlinger i henholdsvis Bodø, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Samlingene hadde en teoretisk del og det ble avviklet fysisk test. Evalueringsmøter etter sesongen, med leder i dommerutvalget og dommerkonsulent til stede, er gjennomført i Bodø, Mosjøen og Mo i Rana i nov/des I noen regioner ble det i tillegg gjennomført lokale evalueringsmøter. Veiledervirksomheten Kretsens dommerutvikler, Inge Henning Andersen har ivaretatt samarbeidet med NFFs Regionansvarlige for Nord-Norge(RA). Målsettingen for veiledertjenesten i kretsen er å få til gjennomsnittlig 2 3 rapporter pr dommer. Dommerne i 3 og 4 div har prioritet og dette året endte NFK opp med en dekningsprosent på 37,0 %. Dekningen er akseptabelt disse divisjonene, men utover disse divisjonene burde det nok vært oftere veiledning for dommere lengre ned i systemet. Veiledere er dessverre mangelvare og de etablerte dommerne i kretsen er bedt om å følge opp yngre dommere/rekrutteringsdommere i løpet av sesongen. Dette fungerer ikke som det skal og DU velger derfor å fokusere videre på dette området for å få til en heving av veilederdekningen i kommende sesonger. Tildeling av oppgaver Det er satt opp dommere/assistentdommere på alle kamper ned t o m smågutter/småjenter, samt i de fleste av kampene i smågutte- / småjenteklassene. Selv om kretsen har reisefordeling for dommerutgiftene på seniornivå, er det under oppsettet tatt et hensyn til utgiftene for klubbene. 33

34 REPRESENTASJON Et viktig årlig utviklingstiltak for unge dommere er NFFs NTF U19 -turnering på Hamar. Kretsen var denne sommeren representert med en dommer. Dette var Tommy Sørensen, FK Fauske/Sprint som var med som assistentdommer. NFK var dette året representert med lovende Kristian Wangsfjord, FK Bodø/Glimt på dommerkurset under Norway Cup. Også dette året deltok det på frivillig basis flere dommere, rekrutteringsdommere og veiledere fra NFK i Norway Cup. Kjell Brækkan, Innstrandens IL, deltok i NFF s oppdateringskurs i januar for regioninstruktører. STATUSOVERSIKT Dommerinstruktører Fotballkretsen disponerer i dag følgende aktive dommerinstruktører: Navn Klubb Regioninstruktør Kjell Brækkan Innstrandens IL Kretsinstruktører Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL Lars Ove Sørmo Hanssen Olav Hogstad Halvard Johansen Jens Johansen Karl Anton Langbakk Geir Nydahl Remi Strand FK Bodø / Glimt Ørnes IL IK Grand Bodø IL Stålkameratene FK Bodø/Glimt Sømna IL Nordstranda IL Klubbene må bruke dommerinstruktørene aktivt i klubbforberedelsene før sesongstart. 34

35 Veileder- / observatøroppnevnelser for sesongen 2012 Navn Klubb Kampinspektør Tippeligaen Ingen 1 div menn / Toppserien for Halvard Johansen IK Grand Bodø Jonny Ditlefsen Gruben IL 2 div menn / 1 div kvinner Kjell Brækkan Innstrandens IL Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL 3-4 div menn / 1 & 2 div Jens Johansen IL Stålkameratene Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt Inge Henning Andersen Innstrandens IL Karl - Einar Haukland IL Stålkameratene Olav Hogstad Ørnes IL Kjell Nikolaisen IK Grand Bodø Rolf Karlsen IK Grand Bodø Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna Il Knut Wang Sandnessjøen IL Kay Bjørnar Øyås IK Grand Bodø Dommeroppnevnelser for sesongen 2012 Navn Klubb Forbundsdommere Tippeligaen Forbundsassistentdommere Tippeligaen og 1 div, menn Forbundsdommere 1 divisjon, menn Regiondommere 2 divisjon, menn Ingen Øystein Havig Ingen Ingen Innstrandens IL 35

36 Distriktsdommere - 3 divisjon (HÅNO) Navn Klubb Navn Klubb Lars Ove Sørmo Hanssen FK Bodø / Glimt Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske / Sprint Tor Anders Johansen Halsøy IL Martin Skarstein Halsøy IL - Fotball Frans Oskar Myrvang Gruben IL Remi Strand Nordstranda IL Fredrik Olsson IK Grand Bodø Øyvind Wang Sandnessjøen IL 4 divisjon (HESA) Navn Klubb Navn Klubb Knut Arild Antonsen Dønna IL Ole Jørgen Holan IL Nidelv Kjell Brækkan Innstrandens IL Andrej Jefremov Bossmo & Ytteren IL Simon Bakkan Eidem Skonseng UIL Geir Håkon Olsen Nordstranda IL Ove Andre Hansen FK Bodø/Glimt Tor Morten Strøm Halsøy IL - Fotball Rune Haugen IL Tjalg Herlof Øverdal Åga IL Navn Klubb Navn Klubb Runar Ness Eide FK Bodø/Glimt Johnny Pedersen Sørfold FK - Fotball Roger Fick Mosjøen IL Martin Pettersen FK Saltdalkameratene Tor Gusjås FK Saltdalkameratene Geir Rådmannsøy Sandnessjøen IL Sture Hansen Innstrandens IL Jan Solbakk Brønnøysund IL Kristin Haugen IK Junkeren - Fotball Kurt Eirik Steffensen Hunstad FK Hallgeir Jensen Åga IL - Fotball Tommy Sørensen FK Fauske/Sprint Håkon Johansen FK Bodø/Glimt Per Frode Titland Hunstad FK Bjørn Tore Myrvang IK Grand Bodø Tony Øwre Nesna IL Freddy Pedersen Innstrandens IL 6 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Øyvind Alstad Skjerstad IL Glenn Larsen IL Stålkameratene Martin Berg Hunstad FK Frode Lyeng Drevja IL Per Arne Berg Hunstad FK Bård Løkås Sandnesssjøen IL Einar Lohne Bjøru Sømna IL - Fotball Åge Andreas Røilid Mosjøen IL Mari Darell FK Vinkelen Remi Alexander Aase FK Fauske/Sprint Ole Harry Hansen Brønnøysund IL Frank Ulrik Strøm Tverlandet IL Elin Sofie Helland IK Grand Bodø Matts William Sørensen IL Stålkameratene Jan Vidar Hildrum IL Stålkameratene Ahmed Taki Bossmo & Ytteren IL Tommy Horn Brønnøysund IL Morten Trælnes FK Fauske/Sprint Roger Johansen Neverdal IUL Bård Våtvik Tverlandet IL Jean Karekezi Sandnessjøen IL Kristian Wangsfjord FK Bodø/Glimt Kjell Kristiansen Ørnes IL - Fotball 36

37 AUTORISASJON AV DOMMERE Etterfølgende 42 rekrutteringsdommere er autorisert til kretsdommere etter sesongen 2012: Navn EIDE, Vegard Klubb FK Bodø/Glimt Navn BRÅTEN, Lars - Otto Klubb Mosjøen IL LARSEN, Matias FK Bodø/Glimt ERIKSEN, Lehart Mosjøen IL MARTHINUSSEN, FK Bodø/Glimt SIMONSEN, Lars Mosjøen IL ALBERTSEN, Gard Brønnøysund IL STENSLAND, Marcus Mosjøen IL FLATÅS, Ruben Brønnøysund IL WIIK, Julian Mosjøen IL GRANDE, Hallvard Brønnøysund IL DAHL, Elise Nesna IL HAUGEN, Christian Brønnøysund IL HEISKANEN, Tuomas Nesna IL STEGLI, Benjamin Brønnøysund IL MEHUS, Øyvind Nesna IL BJØRNVIK, Martin Dønna IL RABLIÅS, Solveig Nesna IL SKAR, Mathias Dønna IL SMUKKESTAD, Jonas Nesna IL ILSTAD, Thorbjørn IK Grand Bodø ANDREASSEN, Nordstranda IL JÆGER, Amalie Miko IK Grand Bodø HELSTAD, Elias Nordstranda IL RYDMARK, Vetle IK Grand Bodø ERIKSEN, Øyvind Ny Kronborg JOHANSEN, Serine Hunstad FK JOHANSEN, Mathilde Olderskog IL DOBAKK, Vebjørn Innstrandens IL LARSEN, Camilla H Olderskog IL HANSEN, Marte Innstrandens IL GUSJÅS, Lars-Jøran FK Saltdalkam OLAUSSEN, Sandra Innstrandens IL BERG, Ida Mari Hals Sandnessjøen IL SKARSTAD, Amalie Innstrandens IL BERGE, Olve Sandnessjøen IL ÅSENG, Kjerstin Innstrandens IL RINGKJØP, Marius Sandnessjøen IL ELLE, Erland IK Junkeren DAHLE, Unn-Mari Tverlandet IL NORDLAND, Morits IK Junkeren LØBECK, Kent Andre IL Vega 37

38 DOMMERSTATISTIKK STATUSOVERSIKT Antall veiledere, dommere, rekrdommere, kampledere & KLD Antall veiledere ved sesongstart Antall dommere ved sesongstart - forbundsdommere (Tippel og 1 div) forbundsassistentdommere regiondommere (divisjonsdommere) distriktsdommere ( 3 div - HÅNO) distriktsdommere ( 3 div - HESA) divisjonsdommere (HESA) divisjonsdommere divisjonsdommere divisjonsdommere kretsdommere resevedommere Antall dommere og veiledere rekrutteringsdommere Dommerantall inkludert rekrutteringsdommerne Tilgang gjennom året (+) Avgang gjennom året (-) Dommere & rekrutteringsdommere v/sesongslutt herav kvinnelige dommere Antall kampledere v/ sesongstart

39 - herav kvinnelige dommere Antall klubbdommere v/sesongstart herav kvinnelige dommere Antall rekrutteringsdommere som ble autorisert etter sesongen Etter sesongslutt blir kretsens dommer- / rekrutteringsdommerstall evaluert. Det vil også dette året bli sett med kritiske øyne på hvordan den enkelte dommer har gjennomført denne og tidligere sesonger, hvoretter flere av ulike årsaker vil bli plassert på listen over passive. ÅRETS DOMMER OG -DOMMERKLUBB I tråd med tradisjoner og med bakgrunn i god innsats og arbeide for dommersiden i Nordland siste sesong, har dommerutvalget i samarbeid med ulike partnere, kommet fram til at etterfølgende fortjener årets hedersbevisninger på dommersiden: ÅRETS DOMMER: Tom Gunnar Rasmussen, FK Fauske/Sprint ÅRETS DOMMERKLUBB: Nordstranda IL Karl Anton Langbakk (sign) Jens Johansen (sign) Jan Egil Løvli (sign) Geir Nydahl (sign) Arnfinn Sørensen (sign) Inge Henning Andersen(sign) 39

ÅRSBERETNING 2010/2011

ÅRSBERETNING 2010/2011 ÅRSBERETNING 2010/2011 Kretstinget Bodø 25-26. Februar 2012 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretsmestere 2011 Småjenter 11-er: Bossmo & Ytteren (foto: Stian Høgland) KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED : Thon

Detaljer

Til spillere og deres klubber

Til spillere og deres klubber Til spillere og deres klubber INFORMASJON OG PROGRAM FOR KRETSSAMLING Mo i Rana 1-3.februar 2013. Kretssamlingen er et tiltak for de presumptivt beste spillerne i Nordland Fotballkrets i alderen 13-16

Detaljer

Kretssamling, Mo i Rana 30.jan-1.feb 2015

Kretssamling, Mo i Rana 30.jan-1.feb 2015 Innkalling til Kretssamling, Mo i Rana 30.jan-1.feb 2015 arrangerer Kretssamling for spillere født 1999, 2000 og 2001 på Mo i Rana 30.januar -1.februar. Uttaket er basert på de samlingene vi har hatt høsten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

Til spillere og deres klubber

Til spillere og deres klubber Til spillere og deres klubber 3. apr. 2012 INFORMASJON OG PROGRAM FOR STATOIL REGION Region 1 Statoil Region er et tiltak for de presumptivt beste spillerne i regionen i alderen 13-16 år på det tidspunktet

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

COOP-cup 3 - Klassisk

COOP-cup 3 - Klassisk 09.02.206 IU Menn - km fellesstart Tor Karl Skoglund Innstrandens Il 08:59 2 Steffan Bugge Andersen Innstrandens Il 2 7:56 08:57 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km fellesstart Magnus

Detaljer

Tovåsrennet Kretsrenn "SPRINT - FRISTIL" Prolog. Navn Klubb Slutt-tid

Tovåsrennet Kretsrenn SPRINT - FRISTIL Prolog. Navn Klubb Slutt-tid Tovåsrennet 20.01.2007 Kretsrenn "SPRINT - FRISTIL" Prolog Navn Klubb Slutt-tid Jenter 9 år Zahl Eriksen, Tone A. 12:07:18 Olaisen, Jenny 12:04:36 Johnsen, Sonja 12:06:32 Johnsen, Synne 12:05:32 Gjesbakk,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Herøy idrettslag Fotballgruppa 8850 HERØY 25. februar 2012. Fotballtinget i Nordland Fotballkrets lørdag 25.02.2012 kl 11:30 16:15.

Herøy idrettslag Fotballgruppa 8850 HERØY 25. februar 2012. Fotballtinget i Nordland Fotballkrets lørdag 25.02.2012 kl 11:30 16:15. Herøy idrettslag Fotballgruppa 8850 HERØY 25. februar 2012 Fotballtinget i Nordland Fotballkrets lørdag 25.02.2012 kl 11:30 16:15. Sted: Thon Hotell Bodø FOTBALLTING 2010/2011 1 Åpning og opptelling Ca

Detaljer

Innstrandarennet Fris

Innstrandarennet Fris Jenter 8 år 1 km fri Kjelstrup Lena Martine Elveos Innstrandens IL - Ski 2 07:55 Olsen Nora Siso, IL - Ski 1 07:47 Tryggestad Sigrid Tammel Hunstad FK 5 10:08 Dahlskjær Susann Olsen Siso, IL - Ski 4 09:27

Detaljer

J 13 år. Poengskala Nordlands 2013/14

J 13 år. Poengskala Nordlands 2013/14 J 13 år Poengskala Nordlands 2013/14 Klass Fri Fri Klass Fri Klass Fri Klass Andrine Bjørkmo Åga IL 1 100 1 100 200 1 Sigrid Moen Tverlandet IL 2 80 3 60 140 2 Tirill Bjørneberg Sortland & O 3 60 2 80

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

J 13 år. Poengskala Nordlandscup 2013/14

J 13 år. Poengskala Nordlandscup 2013/14 J 13 år Andrine Bjørkmo Åga IL 1 100 1 100 1 100 300 1 Sigrid Moen Tverlandet IL 2 80 3 60 4 50 190 2 Tirill Bjørneberg Sortland & O 3 60 2 80 4 50 190 2 Sofie Mathisen Bossmo og Ytteren IL 4 50 5 45 8

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 4

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 4 3 år gutter 200 meter Sander Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200 meter Frida Birkelund Antonsen Tverlandet IL Deltatt Kristel Henriksen Tverlandet IL Deltatt 4 år gutter 200 meter Henrik

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Korgen IL. Nordstranda. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 4. september kl. 15.00. Dommer: Herlof Øverdal, Åga IL Dagens bedrift: mot. Dagens spillerprofil:

Korgen IL. Nordstranda. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 4. september kl. 15.00. Dommer: Herlof Øverdal, Åga IL Dagens bedrift: mot. Dagens spillerprofil: 4.divisjon HESA 2011 Søndag 4. september kl. 15.00 Korgen IL mot Nordstranda Korgen IL Dagens tropp: Mats Buskli Geir Magne Reinfjell Tom Rune Reinfjell Bård Arne Vatnan Glenn Hjemaas Bjørn Erik Dambråten

Detaljer

Anette Stien Schreiner Bossmo og Ytteren IL Anne-Sofie Mellingen Grane IL Ellen Kristine Hauan Halsøy IL Hanne Kråkstad Johansen Bossmo og Ytteren IL

Anette Stien Schreiner Bossmo og Ytteren IL Anne-Sofie Mellingen Grane IL Ellen Kristine Hauan Halsøy IL Hanne Kråkstad Johansen Bossmo og Ytteren IL Ungdomssprinten 2010 Mosjøen 17.04.2010 Sprint, fristil Arrangør: Helgeland Event, Drevja IL,, Herringen IL, Kjær TD: Dag J. Pedersen, Utskarpen IL Jenter 8 år, 360 m (ikke rangert) Anette Stien Schreiner

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bardu IL 85 Erlend Nyhus Menn 17år 10km 12:42.30 91 Eivind Krane Heimdal Menn 18år 10km 12:45.30 126 Erik Olsen Gutter 16år 5km 13:03.00 Antall: 3 etiming versjon 3.6 09.12.2011 14:15:36 Side:1 Bossmo

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK.

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK. Øvelser.økt, lør. 3.04.203 kl 0:00 Øvelsenr: 400 Fri K Sandra Johansen Harstad Svømmeklubb 02 2002 0.22.54 2 Magdalene Lind Sortland SLK 02 2002.59.78 3 Julie Kristine Beril Vikki Tverlandet IL 99 999.48.87

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Romfordeing Nordland Skikrets Hovedlandsrennet 2014

Romfordeing Nordland Skikrets Hovedlandsrennet 2014 Romfordeing Nordland Skikrets Hovedlandsrennet 2014 Rom nr Klubb Ankommer Adresse epost Navn på boende Even-Johan Kaspersen (Utøver) 1 Bossmo & Ytteren IL 27.2.14 Engliveien 30 mart-kas@online.no Martin

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017 3.6 Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse G8 320 meter 0 Marius Strømstad Grane IL 0 Aleksander Engås Halsøy IL 0 Johannes B Øvereng Mosjøen IL 0 Lars Eriksen Bossmo & Yt 0 Benjamin Aufles Drevja IL J8 230 meter 0 Emma Aarnes Leirfjord IL 0 Sandra

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Nordlandscup 2 Fristil NC2-Fristil Skillevollen 18.02.2007

Nordlandscup 2 Fristil NC2-Fristil Skillevollen 18.02.2007 Nordlandscup 2 Fristil NC2-Fristil Skillevollen 18.02.2007 Rennleder: Terje Alterås Løypesjef: Bjørn Einhaug Teknisk delegert: Pål Homnes Resultat Gutter 10 år 1km 0001 Even Einhaug Gruben IL Ski 0005

Detaljer

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Østfold Fotballkrets Overordnet føring for Dommerutvalget Kretstinget i Østfold Fotballkrets har vedtatt Dommerrekruttering som prioritert satsingsområde i planperioden.

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

J 13 år. Poengskala Nordlan2013/14

J 13 år. Poengskala Nordlan2013/14 J 13 år Poengskala Nordlan213/14 Klass Fri Fri Klass Fri Klass Fri Klass Navn Klubb Lørdag Poeng Søndag Poeng Lørdag Poeng Søndag Poeng Lø Poeng Sø Poeng Fredag Poeng Lørdag Poeng Sum totalt Plass Andrine

Detaljer

Årsmøte i BIL Fotball, 2016

Årsmøte i BIL Fotball, 2016 Årsmøte i BIL Fotball, 2016 Tid: 23.02.17 Kl. 1900 Sted: Klubbhuset 1. Åpning ved leder 2. Godkjenne de stemmeberettigete. Antall.., antall fremmøtte.. 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Detaljer

Innstrandarennet i Misvær

Innstrandarennet i Misvær G 8 år 1 km klassisk Edvard Megård Olsen Fauske IL Ski 6 07:29 J 9 år 1 km klassisk Ingrid Bentsen Vinger IL 11 06:39 Ingrid Fagnastøl Kaski 12 07:09 Frida Elisabeth Haugland 10 06:18 Fullførte: 3 Påmeldte:

Detaljer

Vesterfjellrennet 2018

Vesterfjellrennet 2018 Vesterfjellrennet 208 20.0.208 Gutter 8 år Markus Steinmo Bossmo og Yttern IL 05:30 Fullførte: Påmeldte: Startende: Jenter 8 år Karen Larsen Hattfjelldal IL 2 09:8 Marie Larsen Hattfjelldal IL 4 08: Elvira

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Navn Klubb Kleivamila Criterium Spenst-Tempoen Myskoxrittet Kjemsås tempoen Marka trillern Sammelagtpoeng Antall ritt Premie Menn Hugo Strand Rana SK 12 10 12 12

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

4 Sander Hagfors Haustreis Mosjøen IL - Ski meter. 5 Petter Tangstad Nordtug Innstrandens IL - Ski meter. Johannes Fagerbakk

4 Sander Hagfors Haustreis Mosjøen IL - Ski meter. 5 Petter Tangstad Nordtug Innstrandens IL - Ski meter. Johannes Fagerbakk Løype HSB Craftbuen HSB ca 640 : RESULTATLISTE 11 år NR Navn Klubb Klasse 1 Andrine Bjørkmo Åga J 11 år 480 2 Emma Knudtson Åga J 11 år 480 3 Hanne Mellemsether Nidelv J 11 år 480 4 Marte Skog Nidelv J

Detaljer

Åpningsstevne Nordkjosbotn Idrettspark

Åpningsstevne Nordkjosbotn Idrettspark Åpningsstevne Nordkjosbotn Idrettspark 07.06.2014 Arr: Nordkjosbotn IL - friidrett Gutter 11 60 meter Vind: -0.2 1 373 Georg Olsen Urdal IL i BUL-Tromsø, Friidrett 9,67 765 2 404 Johannes Myrvang Hagen

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:30 151 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 152 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 19:01:00 153 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:01.00 154 Startnr Ledig Gutter

Detaljer

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016 Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016 Her følger oversikt over hjemmekamper i Sømnahallen for høsten 2016. Vi prøver å fordele oppgavene slik at foreldrene til alle spillere blir benyttet

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Protokoll nominasjonsmøte

Protokoll nominasjonsmøte Side 1 av 6 Protokoll nominasjonsmøte Tid (dato, fra kl til kl): 20. september 2014 kl 1300-1500 Sted: Rica hotell, Narvik 1. Konstituering Leder i Nordland Venstre, Anja Johansen ønsket velkommen til

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 5.5.2015 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Odin Eikeland 1:28:09 115 4 2 Trond Kristoffersen 182 2 3 Hans-Are Ovanger 245 1 4 Snorre Sollid 241 Helljar Juliussen 342 Morten Jensen 124 Pål R.

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen vår 2017

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen vår 2017 Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen vår 2017 Her følger oversikt over hjemmekamper i Sømnahallen for vår 2017. For at vi skal få «kabalen» til å gå opp må kanskje noen av foreldrene stille flere

Detaljer

Deltagerliste. Nordkjosbotn Idrettspark Dato: Side 1 av 6

Deltagerliste. Nordkjosbotn Idrettspark Dato: Side 1 av 6 1 Iver Koppen Hind, IK - Friidrett Gutter 16 100 meter 1999 1 Iver Koppen Hind, IK - Friidrett Gutter 16 200 meter 1999 2 Jørgen Mejland Hansen Hind, IK - Friidrett Gutter 16 100 meter 1999 2 Jørgen Mejland

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

1 Odin Iselvmo 2003 Målselv IL - Friidrett 6,57 Nikolai Mejland Hansen 2006 Hind, IK - Friidrett DNS

1 Odin Iselvmo 2003 Målselv IL - Friidrett 6,57 Nikolai Mejland Hansen 2006 Hind, IK - Friidrett DNS Stevne: Åpningsstevne Stevnested: Nordkjosbotn Idrettspark Stevnedato: 07.06.2014 Arrangør: Nordkjosbotn IL - friidrett Kontaktperson: Erklæring*: J Telefon: Epost: Utendørs: Kommentar: Resultatliste:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august Plassering Vind Gutter 11år 200m (-97) (-2.6) 1 Henning Bentzen Brunes, BUL 31.64 2 Nikolai Skaue, BUL 32.61 - Sigbjørn Edøy u/konk. 35.83 Jenter 11år 200m

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

STATUTTER FOR TILDELING AV BESTEPREMIENS / GULLSMED MIDLINGS BRAGDPREMIE.

STATUTTER FOR TILDELING AV BESTEPREMIENS / GULLSMED MIDLINGS BRAGDPREMIE. STATUTTER FOR TILDELING AV BESTEPREMIENS / GULLSMED MIDLINGS BRAGDPREMIE. Følgende statutter ble vedtatt på styremøte i NSK 06.09.92. 1. Premien settes opp i følgende grener og klasser: - Alpint jenter/damer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

NIL-stevnet Nordkjosbotn Idrettspark

NIL-stevnet Nordkjosbotn Idrettspark NIL-stevnet Nordkjosbotn Idrettspark 06.06.2015 Arr: Nordkjosbotn IL - friidrett Rekrutt Gutter 60 meter Vind: +0.2 92 Even Rene Einan Nordkjosbotn IL - Friidrett 10,08 77 Mathias Furumo Røyken UIL - Friidrett

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer