Kontraster i forbruk av helsetjeneseter en utfordring også i vår helsetjeneste?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontraster i forbruk av helsetjeneseter en utfordring også i vår helsetjeneste?"

Transkript

1 Kontraster i forbruk av helsetjeneseter en utfordring også i vår helsetjeneste? Barthold Vonen, Medisinsk direktør NLSH HF, Professor, Helsetjenesteforskning ISM, UiT Olav Helge Førde, Professor, Helsetjenesteforskning, UIT Hans-Johan Breidablikk, PhD, Fagdirektør, Helse-Førde HF Dialogmøte NLSH HF

2 Disposisjon Hva er overdiagnostikk og overbehandling? Hva vet vi om omfanget av overdiagnostikk og overbehandling? Kan kontraster i praksis og forbruk si noe om overbehandling? Dagkirurgi Medikamentell behandling Henvisninger Kontroller

3 Hvordan blir overdiagnostikk og overbehandling oppfattet eller opplevd? Det blir knapt opplevd eller oppfattet! av pasientane av media av politikarar av retten av tilsynsapparatet av helsearbeidarar

4 Definisjoner Overdiagnostikk er eit begrep som blir brukt når en tilstand eller diagnose blir påvist, som uten behandling ikkje vil gi symptom, helsetap eller død Overbehandling blir brukt om behandling som ikke endrer forløpet av sykdom til det bedre og som av og til gir helseskade Definisjonene er teoretiske og baserer seg på at vi, på individnivå, har informasjon om hvordan det ville gått utan diagnostikk eller behandling. Det har vi sjeldan eller aldri.

5 Hva vet vi om omfanget av overbehandling og overdiagnostikk? Svært lite både nasjonalt og internasjonalt Forklaringen er at definisjonen av over-diagnostikk og overbehandling forutsetter at vi ser inn i fremtiden at det er få eller ingen helsetjenester som ikkje har nytte for noen at overforbruk må identifiseres gjennom å sammenligne praksis med faglig dokumentasjon og retningslinjer at det som regel må studeres detaljerte pasientopplysningar opp mot retningslinjer at indikasjoner for behandling som oftest er den svakaste og minst spesifiserte delen av kliniske retningslinjer

6 Kan analyser av praksis- og forbruks- kontraster gi oss indikasjonar på overbehandling?

7 Kjønns- og aldersstandardiserte rater for skulderreseksjoner (NBK12 og NBK13), etter bohf,

8 Nyheter 70 prosent er unødvendige operasjoner Det har vært en massiv økning i skulder- og kneartroskopi i Norge. Overlege og forsker Jens Ivar Brox går ut mot det han mener er et stort omfang av unødvendige operasjoner. Dette er også dokumentert i internasjonal litteratur

9

10

11 Nyheter Operasjon ikke bedre enn placebo-operasjon En ny studie viser at pasienter som blir operert "på liksom" har like god effekt av denne som av en ordentlig operasjon. «Det er uetisk å fortsette med alt dette. Mange prosedyrer vi har trodd var kjempeeffektive viser seg å ikke være det», sier overlege og forsker Jens Ivar Brox

12 Local Hospital Area Age-related cataract Number of outpatient visits in residential areas in Northern Norway n=5 368 C V = 0.41 Public hospitals Ophthalmologists in private practice Tromsø Narvik Sandnessjøen Kirkenes Bodø Hammerfest Vesterålen Rana Harstad Lofoten Mosjøen Age- / Sex adjusted rate, number per 1000 inhabitants

13 Variasjon i forbruk etter bosted og fagområder Polikliniske konsultasjoner, befolkningen i Helse Nord, Utvalg: 48 (av 109) DRG-er. Omfatter 80 % av alle konsultasjoner. DRG N Variasjonsfaktor Min Max Max 809R Basal sårbehandling uten overnatting Mosjøen 905O Polikl kons vedrørende andre kretsløpsykdommer Sandn.sjøen 814R Andre forløsningsprosedyrer uten overnatting Lofoten 914O Polikl kons vedr svangerskap, fødsel og barseltid Mosjøen 909D Polikl kons vedr psoriasis og andre papuloskvamøse lidelser Mosjøen 701O Poliklinisk endoskopi av øvre luftveier Mosjøen 804R Lungefunksjonsundersøkelse uten overnatting Harstad 809S Annen lysbehandling uten overnatting Mosjøen 902O Polikl behandl av øyetilstand u/ signifikant prosedyre Kirkenes 909E Poliklinisk konsultasjon vedr eksem og dermatitt Mosjøen

14 Bruk av blodtrykksmidler er femdoblet på 30 år Bruk av blodtrykksmidler i Norge er nesten femdoblet på 30 år, viser to studier fra Folkehelseinstituttet. I all hovedsak brukes midlene til behandling av høyt blodtrykk Publisert , oppdatert: , 07:44 Lenke/referanse til denne artikkelen:

15 Figur 2 Fylkesvis forekomst av AD/HD i hos barn i alderen 6 12 år (AD/HD registrert som hoved- eller tilleggstilstand én eller flere ganger i løpet av perioden) Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:

16

17

18 Fylkesforskjeller i fjerning av mandler i Norge

19 Hva med kontroller?

20 Local Hospital Area Hearing aid fitting Number of outpatient visits in residential areas in Northern Norway, n= (fitting n=6111, follow up n=8532) Hearing aid fitting Follow-up care Rana Mosjøen Sandnessjøen Harstad Narvik Lofoten C V =0.38 Bodø Hammerfest Kirkenes Vesterålen Tromsø Number of outpatient visits per 1000 inhabitants

21 Hva med bestillerfunksjonen?

22 Referral rate from primary care in municipalities to University Hospital of Northern Norway. Average for N= Ibestad 1920 Lavangen 1853 Evenes 1919 Gratangen 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1911 Kvæfjord 1929 Berg 1805 Narvik 1913 Skånland 1901 Harstad 1928 Torsken 1924 Målselv 1938 Lyngen 1927 Tranøy 1926 Dyrøy 1923 Salangen 1931 Lenvik 1925 Sørreisa 1941 Skjervøy 1915 Bjarkøy 1936 Karlsøy 1943 Kvænangen 1922 Bardu 1854 Ballangen 1933 Balsfjord 1939 Storfjord 1902 Tromsø 1940 Kåfjord 1942 Nordreisa C v2008 =0.30 C v2009 =0.33 C v2010 = Age- / Sex adjusted rate, number per 1000 inhabitants

23 Samla rate av elektive tilvisingar (pr listepasientar)

24 Rate Rtg-henvisninger pr. 100 listepas. pr år B1 B3 C4 A4 C1 B2 C3 C2 A1 A2 A3 Leger Helse-Førde, utvalde kommunar 2009, v/ Fagdirektør Hans Johan Breidablikk

25 Vurderer allmennleger alle sine egne henvisninger til spesialist som medisinsk nyttige? Unni Ringberg : Phd- studie av 4370 konsultasjonar og 595 henvisningar Variasjon i henvisningsrate mellom fastlegar 4-28% gjennomsnitt 13,7 % av alle konsultasjonar Ved 27% av henvisningane venta legane liten eller ingen medisinsk nytte Legar med høge henvisningsrater hadde ein signifikant høgre andel utan forventa medisinsk nytte (40%)

26 Hva kan vi bruke påviste kontrastar i medisinsk praksis og forbruk til? I møte mellom politkk og fag i 2014 så har vi fagfolk og helseforetakene kun tall og kunnskap om virksomheten å bringe til dialogen o Som tilbakemelding til faglege ledere og praktikere o Som innspill til faglige nettverk o Som utgangspunkt for utarbeiding av faglige retningslinjer Tallmaterialet ble avvist i fylkestinget ikke fordi det var påvist feil eller ble betvilt men o Underforbruk fordi udekka det ikke behov passet med den politiske o Feilbruk virkelighetsforståelsen i 1997 o Overforbruk o Som utgangspunkt for identifikasjon av o Som informasjon til kommunal administrasjon og politisk ledelse

27 Where people live significantly affects their likelihood of being admitted to hospital with COPD and dying from it. This shows that proactive management of COPD is better is some parts of England than others For PCTs in England, the rate of COPD emergency admissions to hospital ranged from 76.9 to per 100,000 population (5-fold variation). When the five PCTs with the highest rates and the five PCTs with the lowest rates are excluded, the range is per 100,000 population, and the variation is 3.9-fold.

28 Praksisendringer starter lettest gjennom presentasjon av kvantitative analyser som er ulogiske uforklarlige ubehaglege/uønska

29 Sorgprosessen som følger etter presentasjn av vanskelige fakta...enkelte fagfolk mangler kunnsap og ferdigheter for å tolke data i detalj og noen går i forsvar... kan også gjelde andre... After the Kubler Ross bereavement cycle

30 Oppsummering Temaet kontraster i diagnostikk, behandling og kontroller er i fokus internasjonalt og er på veg inn i norsk helsedebatt Vi kan i dag påvise forbruk- og praksis-kontraster i vår region som utfordrer målsettingen om likeverdige tjenester krav til kvalitet spørsmålet om overbehandling og underbehandling Hva skal vi kalle det? Overbehandling og overdiagnostikk? Unødvendige helsetenester? Unngåelege helsetenester? Omfanget kan studeres gjennom: Samanlikninger mellom praksis og fagleg dokumentasjon ved journalgjennomgang på enkeltpasientnivå. Studier av praksis og forbrukskontrastar Studier som identifiserer praksis som ikkje er tilrådd Det er fagmiljøene som må ta tak i praksisvariasjoner og spor av overbehandling OG omgivelsene MÅ fortløpende tilføres kunnskap om feltet

31 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

32 Kanskje skulle vi utfordre fagmiljøa etter mønster av «Choosing Wisely» Choosing Wisely aims to promote conversations between physicians and patients by helping patients choose care that is: In response to this challenge, national organizations representing medical specialists have been asked to choose wisely by identifying five tests or procedures commonly used in their field, whose necessity should be questioned and discussed More than 50 specialty societies have now joined the campaign, and 30+ societies will announce new lists in late 2013 and early 2014.

33

34

35 Årsaker: Tilbodsstyrt etterspørsel Kunnskapsmangel Pasient-krav og rettigheiter Kommersielt press Biased forsking «Biased» rettningslinjer Defensiv medisin Manglande informasjon til pasientar Botemiddel: Overbehandling Frå avoiable care Tilbodsstyring reduksjon i overkapasitet av senger/behandling/diagnostikk «Shared decison-making» «Komers-frie» rettningslinjer Rammefinansiering og fastlønn

36 What can we do about unwarranted variation? Knowledge does not, unfortunately, always lead to action. Publicising the existence of unwarranted variations and their causes does not guarantee that they will be tackled 1 The narrative about unwarranted variation is the most crucial step on the pathway from data to change. The narrative helps clinicians and commissioners to understand the magnitude of the problem locally, the impact on population outcomes and the opportunity costs of not reducing unwarranted variation. 1. Appleby J, Raleigh V (2011) Variations in Health Care the Good, the Bad and the Inexplicable. The King s Fund.

37 Treng vi eit nasjonalt senter for praksis og forbruksanalyser? Eit norsk Darthmouth eller Right Care! Som kan levere praksis- og forbruksstatistikk til norske fagmiljø og styringsinformasjon til leiarskapet i norsk helseteneste

38 From: Overuse of Health Care Services in the United States: An Understudied Problem Arch Intern Med. 2012;172(2): doi: /archinternmed Flow of articles in the review. *Many articles include multiple studies of different interventions; the total number of studies is 241. Date of download: 1/9/2013 Copyright 2012 American Medical Association. All rights reserved.

39 From: Overuse of Health Care Services in the United States: An Understudied Problem Arch Intern Med. 2012;172(2): doi: /archinternmed Figure Legend: Date of download: 1/9/2013 Copyright 2012 American Medical Association. All rights reserved.

40 pr listepas Elektive henvisningsrater for fire fagområder i 2009 for kommuneleger i de tre kommunene og maksimumsrater i fylket (ulike leger) PHV Kardiologi Urologi Ortopedi 0 A-1 A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 B-3 B-4 C-1 C-2 C3 Maks. S&Fj

41 Etablere prosessar for fagleg konsensus opp mot «evidence» Utarbeiding av faglege kunnskapsbaserte retningslinjer I regi av HD I regi av dei påtenkte nasjonale spesialistråda? (N= 42?) På regionalt nivå? JFR pålegg om Mini HTA. Har fagfolka kompetanse til dette? Kven andre skal vere med? Brukarar? Politikarar?

42 The New England Journal of Medicine EDITORIAL Meniscectomy in Patients with Knee Osteoarthritis and a Meniscal Tear? Currently, millions of people are being exposed to potential risks associated with a treatment that may or may not offer specific benefit, and the costs are substantial. Rachelle Buchbinder, Ph.D. N Engl J Med 2013; 368: May 2, 2013

43

44

45

Internasjonale utviklingstrekk med konsekvensar for oss ein oversikt. Olav Helge Førde, Institutt for samfunnsmedisin Universitetet i Tromsø

Internasjonale utviklingstrekk med konsekvensar for oss ein oversikt. Olav Helge Førde, Institutt for samfunnsmedisin Universitetet i Tromsø Internasjonale utviklingstrekk med konsekvensar for oss ein oversikt Olav Helge Førde, Institutt for samfunnsmedisin Universitetet i Tromsø Disposisjon Korleis ligg vi til i internasjonale samanlikningar

Detaljer

Kommunale websider som informasjonskanal i lokal iverksetting av en nasjonal reform SJPA 16(4) Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad*

Kommunale websider som informasjonskanal i lokal iverksetting av en nasjonal reform SJPA 16(4) Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad* SJPA 16(4) Kommunale websider som informasjonskanal i lokal iverksetting av en nasjonal reform Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad* Trude Høgvold Olsen Høgskolen i Harstad Elsa Solstad Høgskolen i Harstad

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunkapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok i

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Fastlegers vurdering

Detaljer

Barnehelseatlas for Norge

Barnehelseatlas for Norge Barnehelseatlas for En oversikt og analyse av forbruket av somatiske helsetjenester for barn 0 16 år for årene 2011 2014 Foto: Shutterstock Helseatlas SKDE rapport Nr. 2/2015 Hovedforfatter Atle Moen Fungerende

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate)

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate) HELSE BERGEN HF Bergen 28. desember 2004 Report to the Health and Social Affairs (Google translate) Further need for health studies in terms of long-term effects of diving, treatment and follow-up. Prepared

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2013 Effekter av tiltak under IA-avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet Effekter av tiltak under IA- avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Unødvendige innleggelser

Unødvendige innleggelser 30 Unødvendige innleggelser finns dom? av jan emil kristoffersen hovedbudskap Det er sprikende data på forekomsten av unødvendige innleggelser, men noen forfattere anser at ambulante alternativer til innleggelse

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere

Detaljer

Målstyringsverktøy i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 19 2007 Kunnskapsoppsummering

Målstyringsverktøy i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 19 2007 Kunnskapsoppsummering Målstyringsverktøy i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 19 2007 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: For å møte nyere ledelsesutfordringer har norske sykehus tatt i bruk ulike strategiverktøy som skal

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester av Hege Gjertsen, Gisle Solvoll

Detaljer

Mammografiscreening av kvinner 40-49 år

Mammografiscreening av kvinner 40-49 år Mammografiscreening av kvinner 40-49 år Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9 2007 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: I Norge får kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om mammografiundersøkelse hvert annet år. Det

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene NF-rapport nr. 12/2012 Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester 20 15

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord

Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord Posterpresentasjon onsdag 25. mars: Electroencephalografi og event-related potentials i studiet av smerte Flaten, M.A. Aslaksen, P.M.,

Detaljer

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Svein Ingve Nødland og Anna Stephansen Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet Rapport IRIS - 2014/382 Med bidrag av Karsten Vrangbæk

Detaljer

Vedlegg 1. Avvik og avvikshåndtering

Vedlegg 1. Avvik og avvikshåndtering Vedlegg 1. Avvik og avvikshåndtering Bakgrunn og Sammendrag Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har i årets åtte første måneder mottatt til sammen 160 meldinger for UNN-området. 42 av hendelsene

Detaljer

Overdiagnostikk og overbehandling

Overdiagnostikk og overbehandling Overdiagnostikk og overbehandling Bakteppe Innenfor helsetjenesten har det i den senere tid blitt et økt fokus på mulig feilbruk av ressurser. Dette kommer til utrykk gjennom aktivitet fra tjenesteytere

Detaljer

Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi

Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi Notat fra Kunnskapssenteret september 2009 2. revidert utgave Bakgrunn: Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å vurdere

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

Hvordan har legen det som portvakt?

Hvordan har legen det som portvakt? Hvordan har legen det som portvakt? Bakgrunn. I tiltakende grad preges legenes hverdag av kontrolloppgaver. Vi undersøkte hvilken betydning denne portvaktfunksjonen har for legene. Materiale og metode.

Detaljer

Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013

Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013 Turnus i Finnmark Evaluering av særordning 2009-2013 2014 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Margrete Gaski og Birgit Abelsen / 24. juni 2014 Denne rapporten dokumenterer

Detaljer

Kreftgenomikk - vår nye kliniske hverdag

Kreftgenomikk - vår nye kliniske hverdag Rapport fra konferansen Kreftgenomikk - vår nye kliniske hverdag Losby Gods 27. og 28. mars 2014 Konferansier: Kristin Halvorsen, Bioteknologirådet 1 CLINICAL GENOMICS Cancer medicine will dramatically

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø

Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Telemedisinsk edisinsk avdeling RiTø Investeringer i videokonferanse innen dermatologi i Troms og Finnmark Elin Breivik og Trine Bergmo 14.08.00

Detaljer

Den ustyrlege helsetenesta kva driv utviklinga?

Den ustyrlege helsetenesta kva driv utviklinga? Den ustyrlege helsetenesta kva driv utviklinga? Olav Helge Førde ISM, UIT Nasjonal toppleiearutdanning 29.09.2010 Disposisjon Vi er dyrast I klassen - får vi att for pengane? Dynamikken i helsesektoren

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer