Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdereguleringsplan for Vestby sentrum"

Transkript

1 Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1

2 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

3 SENTRUMSPLAN VESTBY 2 Revisjon 2 Dato 2016/06/10 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde Godkjent av Tor Lunde Beskrivelse Rapport Ref / Forside: Fv 6 Vestbyveien ved Jernbanebrua (Google Street View)

4 SENTRUMSPLAN VESTBY 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 5 2. Forutsetninger og metodikk 5 3. Foreslåtte tiltak for bedre trafikkavikling i området 6 4. Resultater Reisetid og forsinkelse bil Reisetid og forsinkelse buss Endringer i trafikkvolum ÅDT Analyse av trafikken som flyttes - volum Trafikk Kølengde Reisetid og forsinkelse - bil Reisetid og forsinkelse buss Kritiske punkter i nettverket trafikk uten avbøtende tiltak Reisetid og forsinkelse - biler Reisetid og forsinkelse buss Oppsummering 33

5 SENTRUMSPLAN VESTBY 4 FIGURLISTE Figur 1 Vestby sentrum... 5 Figur 2 Foreslåtte tiltak for å øke kapasitet på Osloveien og Kirkeveien... 6 Figur 3 Nye utforming av rundkjøring ved IKEA... 7 Figur 4 Nye gatetyper i sentrumsplanen... 8 Figur 5 Foreslått ny busstrase... 9 Figur 6 Analysestrekninger Figur 7 ÅDT 2014 (Aimsun) Figur 8 ÅDT 2025 (Aimsun) Figur 9 ÅDT 2040 (Aimsun) Figur 10 Differanseplott som viser endring i antall kjøretøy/time morgen (07:00-09:00) Figur 11 Differanseplott som viser endring i antall kjøretøy/time ettermiddag (15:00-17:00) Figur 12 Maks antall kjøretøy i kø i løpet av 2 timer, morgen 07:00-09:00 (2025) Figur 13 Maks antall kjøretøy i kø i løpet av 2 timer, ettermiddag 15:00-17:00 (2025) Figur 14 Trafikksituasjon morgen, 08:00 (2025) Figur 15 Trafikksituasjon ettermiddag, 16:00 (2025) Figur 16 Forsinkelse for busser i morgenrush (07:00-09:00) Figur 17 Forsinkelse for busser i ettermiddagsrush (15:00-17:00) Figur 18 Forsinkelse for lette kjøretøy i morgenrush (07:00-09:00) Figur 19 Forsinkelse for lette kjøretøy i ettermiddagsrush (15:00-17:00) Figur 20 Rundkjøring - Osloveien/ Garderveien uten tiltak Figur 21 Belastningsgrad for rundkjøring - Osloveien/Garderveien uten tiltak Figur 22 Buss blir forsinket på Osloveien sør Figur 23 Rundkjøring - Osloveien/ Garderveien med tiltak Figur 24 Rundkjøring Osloveien/Garderveien oppsummering av kapasitetsberegninger med tiltak... Error! Bookmark not defined. Figur 25 Belastningsgrad for rundkjøring - Osloveien/Garderveien med tiltak Figur 26 Forbedrede trafikkforhold på Osloveien sør Figur 27 Trafikksituasjon morgen, 08:00 (2040) Figur 28 Trafikksituasjon ettermiddag, 08:00 (2040)... 30

6 SENTRUMSPLAN VESTBY 5 1. INNLEDNING Rambøll utførte i 2014 en trafikkanalyse for Vestby sentrum for å kartlegge de trafikale konsekvensene av den foreslåtte utbyggingen i kommuneplanen som inkluderte Vestby senter og IKEA, og belyse trafikale konsekvenser av den. Det ble gjennomført en modellbasert trafikkanalyse med Aimsun med beregningsår 2014 og Hensikten med analysen nå er å belyse konsekvensene av et av hovedgrepene i sentrumsplanen, at broen over jernbanen mellom Vestbyveien og Garderveien er stengt for biltrafikk og åpen for buss. Dette er vist i Figur 1 nedenfor. Aimsunmodell med trafikkmatrise for dagens situasjon 2014, 2025 og 2040 år og avbøtende tiltak er analysert. Broen mellom Vestbyveien og Garderveien stengt for bil, åpen for buss. Figur 1 Vestby sentrum 2. FORUTSETNINGER OG METODIKK Aimsun er brukt i beregningene. Resultatene er gjennomsnittet av 10 beregninger med forskjellig frøtall. Resultater er vist for både morgen- og ettermiddagsrush (07-09 og 15-17). Det er lagt inn «warm-up»-periode på 20 minutter for at modellen skal fylles med trafikk før beregningen starter. Følgende endringer er gjort i modellen: - Lenkene over jernbanebrua er stengt for bil, men åpne for buss i begge retninger - Bussruter er endret i forbindelse med stengingen - Foreslåtte tiltak for bedre trafikkavvikling i området (mer beskrivelse er gitt i neste kapittel) - Oppvarmingsperiode på 20 minutter morgen og ettermiddag. - Nye sub-paths for resultatuttak tilpasset versjon 8.1.1

7 SENTRUMSPLAN VESTBY 6 3. FORESLÅTTE TILTAK FOR BEDRE TRAFIKKAVIKLING I OMRÅDET Følgende bilder viser endringer i vegnettet som ble brukt for å forbedre trafikkavvikling i området. Rundkjøring Osloveien/Kirkeveien - Breddeutvidelse på Kirkeveien mot rundkjøring Kirkeveien/Vestbybrua/avkjørselsrampa (E6) - Breddeutvidelse på Osloveien mot rundkjøring Osloveien/Kirkeveien - Et filterfelt ved rundkjøringen Kirkeveien/Osloveien fra vest mot sør Endringene er vist i Figur 2. Rundkjøring Osloveien x Kirkeveien Kirkeveien Et filterfelt fra vest til sør Figur 2 Foreslåtte tiltak for å øke kapasitet på Osloveien og Kirkeveien Rundkjøring Kirkeveien/avrampa fra E6 nord - Breddeutvidelse på avrampa fra E6 nord inn mot rundkjøring Kirkeveien/Vestbybrua Breddeutvidelse, som er ca. 65 meter lang, på avrampa fra E6 nord. Vestbrua

8 SENTRUMSPLAN VESTBY 7 Rundkjøring Osloveien/Garderveien - Utforming av denne rundkjøringen ble endret til fem armer - Breddeutvidelse 1 på Osloveien i nordgående retning inn mot ny rundkjøring Endringene er vist i Figur 3. IKEA Figur 3 Nye utforming av rundkjøring ved IKEA Breddeutvidelse, ca. 90 meter i Osloveien i nordgående retning inn mot ny rundkjøring ved IKEA I Aimsunmodellen ble det også laget nye gatetyper ifølge bildet nedenfor. I tillegg ble det kodet ny busstrase som er vist i Figur 5. 1 Basert på SIDRA-analysen er det 95 % «back of queue»- parameter 13 biler. Ifølge SIDRA-resultater testes det breddeutvidelse, ca. 90 m. Dette tiltaket vil øke kapasitet på Osloveiarmen og busser vil ikke vente lenge for å kjøre inn denne rundkjøringen.

9 SENTRUMSPLAN VESTBY 8 Figur 4 Nye gatetyper i sentrumsplanen

10 SENTRUMSPLAN VESTBY 9 Figur 5 Foreslått ny busstrase

11 SENTRUMSPLAN VESTBY RESULTATER Resultatene fokuserer på å vise konsekvensene av at store trafikkmengder flyttes når broen stenges for biltrafikk. Maksimal kølengde (i løpet av 2 timer), reisetid og forsinkelse er vist for bil i og rundt sentrum. Når det gjelder busser er det vist reisetid og forsinkelse for den nye busstraséen. 4.1 Reisetid og forsinkelse bil Beregnet reisetid er vist for følgende ruter i modellen: - E6 Kryss Garderveien/Osloveien - Vestby Stasjon- Kryss Garderveien/Osloveien - Randem - Kryss Garderveien/Osloveien o Via Vestby senter Randem Vestby senter Vestby stasjon Prestegården Kryss Garderveien/ Osloveien Figur 6 Analysestrekninger 4.2 Reisetid og forsinkelse buss Reisetid og forsinkelse er beregnet for fire nye busslinjer vist i Figur 5. Holdeplasstiden er ikke med i resultatene. Denne er satt til 25 sekunder i modellen. Resultater for morgen- og ettermiddagsrush for 2025 er vist i kapittel 5.2 og 5.3.

12 SENTRUMSPLAN VESTBY Endringer i trafikkvolum ÅDT Endringer i trafikkvolum ÅDT er vist for dagens situasjon 2014, 2025 og Figur 7 ÅDT 2014 (Aimsun) Figur 8 ÅDT 2025 (Aimsun)

13 SENTRUMSPLAN VESTBY 12 Figur 9 ÅDT 2040 (Aimsun) Høye trafikkmengder i Kirkeveien/Osloveien og i Garderveien/Osloveien i 2040.

14 SENTRUMSPLAN VESTBY Analyse av trafikken som flyttes - volum Et eksempel på hvordan trafikken flyttes når broen stenges, er presentert i Figur 10 og Figur 11. Forskjell i volum før og etter stenging vises for to timer morgen og ettermiddag for Grønne tall er trafikkreduksjon kjt/t i to timer og røde tall er trafikkøkning kjt/t. Figur 10 Differanseplott som viser endring i antall kjøretøy/time morgen (07:00-09:00) Figur 11 Differanseplott som viser endring i antall kjøretøy/time ettermiddag (15:00-17:00) Plottene viser at største endring i trafikkvolum er for kjøreretning mot nord om morgenen og mot sør om ettermiddagen. Det betyr at trafikksituasjonen vil mest bli påvirket langs Garderveien, Osloveien og Kirkeveien (øst fra rundkjøringen Osloveien/Kirkeveien). Lignende mønster er forventet for dagens situasjon og 2025.

15 SENTRUMSPLAN VESTBY TRAFIKK I dette alternativet er trafikken % av økning mellom 2014 og 2040, noe som kan representere trafikk for 2025, eller trafikkmengder mellom 2025 og 2040 med en annen reisemiddelfordeling enn vi tradisjonelt har benyttet f. eks ved at en større andel av trafikantene velger buss, sykkel og gange enn i Kølengde Figur 12 og Figur 13 viser maksimalkø i morgen- og ettermiddagsrush. Resultatene viser god trafikkavvikling for morgenrush. Det kan oppstå noen avviklingsproblemer ved rundkjøring Osloveien/Garderveien hvor største observerte kølengde i løpet av to timer er 18 kjt. Osloveien Figur 12 Maks antall kjøretøy i kø i løpet av 2 timer, morgen 07:00-09:00 (2025)

16 SENTRUMSPLAN VESTBY 15 I ettermiddagsrush kan det oppstå noe trafikkproblemer ved rundkjøring Osloveien/Garderveien i Største observerte kølengde er 21 kjt på armen i Garderveien fra nord og 13 kjt i Garderveien fra sør. Osloveien Figur 13 Maks antall kjøretøy i kø i løpet av 2 timer, ettermiddag 15:00-17:00 (2025)

17 SENTRUMSPLAN VESTBY 16 Følgende 2D bilder viser trafikkavvikling i rushtiden mens 3D bilder viser hvordan rundkjøringene fungerer i morgen- og ettermiddagsrush (2025). kl. 08:00 Noe kø ved rundkjøring Osloveien/ Garderveien i Garderveien fra nord. Trafikkproblemene er ikke alvorlige i denne armen. Figur 14 Trafikksituasjon morgen, 08:00 (2025) Noe kø i Garderveien inn mot ny rundkjøring i Osloveien.

18 SENTRUMSPLAN VESTBY 17 kl. 16:00 Rundkjøring Kirkeveien/Osloveien operer uten problemer. Ingen kø på Kirkeveien. kl. 16:00 Noe kø på Garderveien inn mot rundkjøring Osloveien/Garderveien. Denne situasjonen varer ikke lenge og køer forsvinner gjennom ettermiddagsrush. Figur 15 Trafikksituasjon ettermiddag, 16:00 (2025) Noe kø i Garderveien fra sentrum inn mot ny rundkjøring i Osloveien ved IKEA. Ved å introdusere filterfelt i rundkjøring Kirkeveien/Osloveien blir det god trafikkavvikling her.

19 SENTRUMSPLAN VESTBY 18 Simulert kø Morgen Rundkjøring Vestbyveien/ Kroerveien/ Garderveien Tidspunkt: 08:00 Rundkjøringer Kirkeveien/ Osloveien Kirkeveien/ Senterveien Tidspunkt: 08:00 Rundkjøring Osloveien/ Garderveien Tidspunkt: 08:00

20 SENTRUMSPLAN VESTBY 19 Simulert kø Ettermiddag, Rundkjøring Kirkeveien/ Vestbybrua/ avkjørsel rampa (E6) Tidspunkt: 16:00 Rundkjøringer Kirkeveien/ Osloveien og Kirkeveien/ Senterveien Tidspunkt: 16:00 Rundkjøring Osloveien/ Garderveien Tidspunkt: 16:00

21 SENTRUMSPLAN VESTBY Reisetid og forsinkelse - bil Tabell 1 viser reisetid, forsinkelse og hastighet for bil for de utvalgte strekningene mellom krysset Osloveien/Garderveien og Randem og E6 morgen og ettermiddag. Tabell 1 Reisetid og forsinkelse bil i 2025 når broen er stengt for biltrafikk og åpen for buss Reisetid total (s) Forsinkelse (s) Andel forsinkelse av total reisetid Lengde [m] Gjennomsnittlig hastighet km/t Sørgående E6 Nord- Osloveien/Garderveien % 40 % E6 Sør- Osloveien/Garderveien % 46 % Randem Osloveien/Garderveien, % 53 % via Vestby senter Randem Osloveien/Garderveien, via Garderveien Vestby Stasjon- Osloveien/Garderveien, % 46 % via Garderveien Nordgående [m] Osloveien/Garderveien E6 Nord % 35 % Osloveien/Garderveien E6 Sør % 27 % Osloveien/Garderveien Randem. Via Vestby % 24 % senter Osloveien/Garderveien - Randem. Via Garderveien Osloveien/Garderveien - Vestby stasjon % 6 % Generelt, i morgenrush, viser resultatene god avvikling for alle de analyserte strekningene. Laveste gjennomsnittshastighet er rundt 35 km/time. I morgenrush er det ikke forventet stor forsinkelse for biler. I ettermiddagsrush er det god trafikkavvikling for de fleste strekningene. Resultater viser noe køproblemer på Garderveien inn mot rundkjøring Osloveien/Garderveien. På grunn av dette vil biler som kjører langs denne strekningen fra Vestby stasjon til rundkjøringen Osloveien/ Garderveien bli forsinket ca. 90 sekunder med gjennomsnittlig hastighet av 25 km/time.

22 SENTRUMSPLAN VESTBY Reisetid og forsinkelse buss Reisetid, forsinkelse og hastighet for busser for den nye trase i 2025 er vist i Tabell 2. Tabell 2 Reisetid og forsinkelse buss, 2025 når broen er stengt for biltrafikk, men åpen for buss Reisetid total (s) Forsinkelse (s) Andel forsinkelse av total reisetid Lengde [m] Gjennomsnittlig hastighet km/t Rute Rød - Rute 540 fra Vestby til Moss Blå - Rute 530 fra Vestby til Randem Oransje - Rute 530 fra Vestby til Hvidsten via Pepperstad skog Grønn - Flybussene fra Moss til Gardermoen Rød - Rute 540 fra Moss til Vestby Blå - Rute 530 fra Randem til Vestby Oransje - Rute 530 fra Hvidsten til Vestby via Pepperstad skog Grønn - Flybussene fra Gardermoen til Moss % 29 % % 27 % % 39 % % 34 % m % 43 % % 13 % % 38 % % 35 % I morgenrush er det ikke store forsinkelse for busser. Den største forsinkelsen er ca. 1 minutt (Rød Rute 540 fra Moss til Vestby). Laveste gjennomsnittshastighet er beregnet til ca 20 km/time over en lengde på 900m (Oransje - Rute 530 fra Hvidsten til Vestby via Pepperstad skog). Forsinkelse i ettermiddagsrushet er noe større, men det blir ikke mer en 1.7 minutter (Rød - Rute 540 fra Moss til Vestby). Minste gjennomsnittshastighet er beregnet ca 20 km/time (Oransje - Rute 530 fra Hvidsten til Vestby via Pepperstad skog). Alle andre busslinjer har gjennomhastighet høyere enn 20 km/time. Generelt, for både morgen- og ettermiddagsrush har de busslinjene god fremkommelighet. Oransje busslinje operer med laveste gjennomhastighet. Denne busslinje kjører gjennom bysenter hvor rundkjøringene ligger i nærheten av hverandre og busser må ofte stoppe foran den. Figur 16 og Figur 17 viser forsinkelse for busser for morgen- og ettermiddagsrush. Som vist i morgenrush er det forsinkelse mindre enn 20 sekunder for alle lenkene som busslinjer kjører på. Det er gjennomgående god fremkommelighet for bussene i morgenrush. I ettermiddagsrush er forsinkelsen noe større. Den største forsinkelsen er på Garderveien sør armen i rundkjøringen Osloveien x Garderveien. På grunn av trafikken som kjører fra Osloveien mot Garderveien øst er det forsinkelse for busser på denne lenken ca. 56 sekunder. Alle andre har forsinkelse som er mindre enn 30 sekunder.

23 SENTRUMSPLAN VESTBY 22 Figur 16 Forsinkelse for busser i morgenrush (07:00-09:00) Figur 17 Forsinkelse for busser i ettermiddagsrush (15:00-17:00)

24 SENTRUMSPLAN VESTBY 23 Figur 18 og Figur 19 viser forsinkelse for lette kjøretøy for morgen- og ettermiddagsrush. Som vist i morgenrush er det forsinkelse ca. 10 sekunder for alle lenkene. Det er god avvikling for lette kjøretøy i morgenrush. Som forventet, er forsinkelsene noe større i ettermiddagsrush. De største forsinkelsene er på Garderveien sør, Garderveien øst og Garderveien nord armene i rundkjøringen Osloveien x Garderveien. På grunn av trafikken som kjører fra Osloveien mot Garderveien øst er det forsinkelse for lette kjøretøy på disse lenkene fra ca. 35 til ca. 45 sekunder. Figur 18 Forsinkelse for lette kjøretøy i morgenrush (07:00-09:00)

25 SENTRUMSPLAN VESTBY 24 Figur 19 Forsinkelse for lette kjøretøy i ettermiddagsrush (15:00-17:00)

26 SENTRUMSPLAN VESTBY Kritiske punkter i nettverket Som vist i Aimsunmodellen er det forsinkelser i rundkjøringen Osloveien/Garderveien ved IKEA. Denne rundkjøringen er også modellert i SIDRA for å kontrollere kapasitet. Analysen ble gjennomført for ettermiddagsrush I tillegg ble det modellert rundkjøringen Kirkeveien/ avkjøringsrampa fra E6. SIDRA beregner belastningsgrad, forsinkelse og kølengde. Belastningsgraden er et mål for avviklingsstandard, og angir forholdet mellom opptredende trafikkvolum og kapasitet. Dersom belastningsgraden er under 0,70 gir dette normalt stabil avvikling uten kø av betydning. Ved en belastningsgrad på 0,85 begynner krysset å nærme seg kapasitetsgrensen, og det vil dannes køer som innimellom løser seg opp. En belastningsgrad over 1,0 betyr at trafikken er høyere enn tilgjengelig kapasitet, og tilfarten er overbelastet. Dette vil gi en ustabil avvikling med tidvis store kødannelser. SIDRA beregner den dimensjonerende kølengden som med 95 % sannsynlighet ikke vil overskrides. I praksis vil denne kølengden sjelden oppstå fordi beregningene gjenspeiler kølengde dersom trykket hadde vært konstant høyt over tid. Trafikkmengdene inn mot krysset vil i virkeligheten som oftest variere, og åpne for reduserte køer i perioder. Rundkjøringene ble modellert med og uten tiltak. Osloveien/Garderveien ved IKEA Tabell 3 viser resultater for rundkjøringen uten tiltak. Resultatet viser at Osloveien sør og Garderveien øst har belastningsgrad som er rundt Det betyr at køer blir skapt gjennom ettermiddagsrush. Belastningsgrad blir vist visuelt i Figur 24. Tabell 3 Rundkjøring Osloveien/Garderveien - oppsummering av beregninger i SIDRA uten tiltak Figur 20 Rundkjøring - Osloveien/ Garderveien uten tiltak 2025

27 SENTRUMSPLAN VESTBY 26 Figur 21 Belastningsgrad for rundkjøring - Osloveien/Garderveien uten tiltak Figur 22 Buss blir forsinket på Osloveien sør Som vist, er belastningsgraden på Osloveien sør 0.84 med forsinkelse på 45 sekunder. På grunn av dette kan rød busslinje som kjører gjennom, blir forsinket. For å forbedre fremkommelighet for denne busslinjen ble det introdusert en breddeutvidelse på ca. 90 meter. Med dette tiltaket er det mye bedre resultater. Den er presentert i Tabell 4. På Osloveien sør er belastningsgraden redusert fra 0.84 til 0.43 mens forsinkelsen dropper fra 45 til 19 sekunder. Busser får mye bedre fremkommelighet. I tillegg ble det også bedre resultater for de andre armene. For eksempel på Garderveien øst dropper belastningsgrad fra 0.87 til 0.83 og forsinkelsen fra 22 til 16 sekunder.

28 SENTRUMSPLAN VESTBY 27 Tabell 4 Rundkjøring Osloveien/Garderveien oppsummering av kapasitetsberegninger med tiltak Figur 23 Rundkjøring - Osloveien/ Garderveien med tiltak Figur 24 Belastningsgrad for rundkjøring - Osloveien/Garderveien med tiltak Figur 25 Forbedrede trafikkforhold på Osloveien sør

29 SENTRUMSPLAN VESTBY 28 Kirkeveien/ avkjøringsrampa fra E6 Tabell 5 viser resultater for denne rundkjøringen uten tiltak. Resultater viser at avkjøringsrampa fra E6 mot runkjøringen har belastningsgrad rundt Det betyr at køer kunne blir skapt gjennom ettermiddagsrush. Belastningsgrad blir vist visuelt i Figur 32. Tabell 5 Rundkjøring - Kirkeveien/ påkjøringsrampa/avkjøringsrampa E6-oppsummering av beregninger i SIDRA uten tiltak Figur 26 Rundkjøring - Kirkeveien/ påkjøringsrampa/avkjøringsrampa fra E6 uten tiltak 2025 Figur 27 Belastningsgrad for Rundkjøring - Kirkeveien/påkjøringsrampa/avkjøringsrampa E6 uten tiltak 2025 Figur 28 Kø blir skapt på avkjøringsrampa fra E6

30 SENTRUMSPLAN VESTBY 29 Aimsun modellen viser at kø blir skapt på avkjøringsrampa, men den forplanter ikke seg til motorvei-e6. Tiltaket, som er breddeutvidelse av ca. 65 meter, kunne blir vurdert hvis man ønsker å forbedre trafikkforhold på denne avkjøringsrampen. Resultater fra SIDRA er vist i Tabell 6. Tabell 6 Rundkjøring - Kirkeveien/ påkjøringsrampa/avkjøringsrampa E6-oppsummering av beregninger i SIDRA med tiltak Figur 29 Rundkjøring - Kirkeveien/ påkjøringsrampa/avkjøringsrampa E6 med tiltak 2025 Figur 30 Belastningsgrad for Rundkjøring - Kirkeveien/påkjøringsrampa/avkjøringsrampa E6 uten tiltak 2025 Figur 31 Forbedrede trafikkforhold på på avkjøringsrampa fra E6 Som vist, med det tiltaket, er belastningsgraden på avkjøringsrampa redusert fra 0.74 til 0.48 (0.18 for bevegelser til høyre) mens forsinkelsen dropper fra 19 til 12 (7 sekunder for bevegelser til høyre). Ingen kø oppstår lenger på denne armen.

31 SENTRUMSPLAN VESTBY TRAFIKK UTEN AVBØTENDE TILTAK Tidlig i arbeidet med sentrumsplanen ble det sett på konsekvensene av stenging av broen med 2040-trafikk uten avbøtende tiltak. Beregningen viser at kapasiteten i rundkjøring Osloveien/Kirkeveien og Osloveien/Garderveien er for liten. Det er ikke kjørt beregning med de avbøtende tiltakene som ga god avvikling for 2025-trafikk. kl. 08:00 Trafikkproblemer oppstår ved rundkjøring Osloveien/Garderveien. Det blir kø på Garderveien og som tilbakeblokkerer vikepliktkryss Garderveien/ Figur 32 Trafikksituasjon morgen, 08:00 (2040) kl. 16:00 Ved siden av rundkjøring -Osloveien/ Garderveien, er det ikke nok kapasitet med rundkjøring Osloveien/ Kirkeveien. Lange køer blir skapt på flere vegarmer. Det blir skapt kø på Garderveien og som tilbakeblokkerer vikepliktkryss Garderveien/Sentrumsveien. Figur 33 Trafikksituasjon ettermiddag, 08:00 (2040)

32 SENTRUMSPLAN VESTBY Reisetid og forsinkelse - biler Tabell 7 viser oversikt over reisetid, forsinkelse og hastighet for bil for de utvalgte strekningene mellom krysset Osloveien/Garderveien og Randem og E6 morgen og ettermiddag. Tabell 7 Reisetid og forsinkelse bil, 2040 når broren blir stengt for biltrafikk og åpen for buss Andel Gjennomsnittlig Reisetid total Forsinkelse Lengde forsinkelse av hastighet (s) (s) [m] total reisetid km/h Sørgående E6 Nord- Osloveien/Garderveien % 87 % E6 Sør- Osloveien/Garderveien % 42 % Randem Osloveien/Garderveien, % 69 % via Vestby senter Randem Osloveien/Garderveien, via Garderveien Vestby Stasjon- Osloveien/Garderveien, % 81 % via Garderveien Nordgående [m] Osloveien/Garderveien E6 Nord % 33 % Osloveien/Garderveien E6 Sør % 37 % Osloveien/Garderveien Randem. Via Vestby % 27 % senter Osloveien/Garderveien - Randem. Via Garderveien Osloveien/Garderveien - Vestby stasjon % 10 % Resultatene viser at forsinkelsen for biler er størst på strekningene hvor køproblemer oppstår. Gjennomsnittlig hastighet dropper under 20 km/time.

33 SENTRUMSPLAN VESTBY Reisetid og forsinkelse buss Reisetid, forsinkelse og hastighet for buss i 2040 er vist i Tabell 8. Samme ruteopplegg som i figur 5. s 9. Tabell 8 Reisetid og forsinkelse buss, 2040 når broen er stengt for biltrafikk, men åpen for buss Reisetid total (s) Forsinkelse (s) Andel forsinkelse av total reisetid Lengde [m] Gjennomsnittlig hastighet km/t Rute Vestby stasjon - Randem % 28 % Vestby stasjon - Randem via Vestbytorget % 94 % Vestby stasjon - Prestegården % 57 % Vestby stasjon Prestegården, % 94 % via Vestbytorget m Randem - Vestby stasjon % 12 % Randem - Vestby stasjon via Vestbytorget % Prestegården Vestby stasjon % 79 % Prestegården Vestby stasjon via Vestbytorget % På grunn av køer som oppstår i Sentrumsveien, er det store forsinkelse for busser som kjører via Vestbytorget i både morgen- og ettermiddagsrush. Forsinkelse er også skapt i ettermiddagsrush for busslinjer som kjører lang Kirkeveien fra Prestegården. Gjennomsnittlig hastighet dropper under 10 km/time.

34 SENTRUMSPLAN VESTBY OPPSUMMERING Det er gjennomført en trafikkanalyse for Vestby sentrum når broen i Vestbyveien over jernbanen mellom Kirkeveien og Kroerveien er stengt for biltrafikk og åpen for buss. I tillegg er det vurdert flere avbøtende tiltak for å bedre trafikkavvikling i området etter reguleringen av broen. Analysen er gjort med trafikkmatriser for 2025 og for 2040 i morgen- og ettermiddagsrush For både morgen- og ettermiddagsrush viser resultater god trafikkavvikling for biler. For strekningen Vestby Stasjon-Osloveien/Garderveien, via Garderveien har biler gjennomsnittlig hastighet ca. 35 km/time, mens for alle andre er det høyre en 40 km/time. Når det gjelder ettermiddagsrush, er det også god trafikkavvikling på de fleste strekningene. Den laveste gjennomsnittlige hastighet er 25 km/time for - Vestby Stasjon-Osloveien/Garderveien, via Garderveien. Alle andre ruter har hastighet mer enn 30 km/time. Årsaken til noe lavere hastighet for Vestby Stasjon-Osloveien/Garderveien, via Garderveien er at noe kø blir skapt på Osloveien mot rundkjøringen Osloveien/Garderveien. Når det gjelder busser, er det vist at morgenrush ikke har problemer. Alle busslinjene har gjennomsnittlig hastighet over 20 km/time. For morgenrush er forsinkelse mindre enn 1.0 minutt. I ettermiddagsrush er resultater noe dårligere, men ikke så mye. Den laveste gjennomsnittshastighet er 18 km/time for busslinje - Oransje - Rute 530 fra Hvidsten til Vestby via Pepperstad skog, mens den største forsinkelsen er rundt 1.7 minutter. For å gi bedre fremkommelighet for rød busslinje ble det introdusert et tiltak i Osloveien fra sør i rundkjøringen Osloveien/Garderveien ved IKEA. Her ble breddeutvidelse på 90 meter lang testet. Dette tiltaket forbedret trafikkavvikling på denne armen vesentlig. Noen køer oppstår fortsatt på Garderveien fra sentrum mot rundkjøringen Garderveien/Osloveien. I ettermiddagsrushet er det belastningsgrad 0.83 etter at tiltaket i rundkjøringen ble introdusert. Det betyr at køer oppstår. I tillegg, viser SIDRA at beregnet 95% av kølengde på Garderveien armen er ca. 70 meter lang, som betyr at det er ikke stor sjanse for å tilbakeblokkere til det vikepliktsregulerte krysset Sentrumsveien/Garderveien. Det er verdt å se på Garderveien som skal avvikle all trafikk fra sentrum og som skal vike for trafikk fra IKEA og Osloveien fra sør i rundkjøringen ved IKEA. Det kan være lurt å holde av noe av området mellom Garderveien og Osloveien nord for rundkjøringen til et framtidig filterfelt for trafikk fra Garderveien til Osloveien nord, hvis trafikkøkningen blir større enn beregnet. Det er ønske fra Statens vegvesen å kunne regulere broen over jernbanen på en slik måte at kollektivfeltene kan åpnes ved omfattende behov for omkjøring. Det kan gjøres ved variabel visning og regulering og kan sette rammer for utforming av Garderveien som miljøgate. I tillegg ble det testet utbreddeutvidelse på ca. 65 meter på avkjøringsrampen fra E6 mot rundkjøringen Kirkeveien/avkjøringsrampa-E6. Dette tiltaket forbedrer trafikkforholdet på denne armen og belastningsgrad droper fra 0.74 til Med trafikk fra full utbygging av alle tiltakene i kommuneplanen, sammen med full utbygging av IKEA og andre næringstiltak, og samme reisemiddelfordeling som i 2014, vi det bli vanskelige avviklingsforhold både i Garderveien og i Kirkeveien.

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 8, Trafikkanalyse April 2015 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Vestby kommune Dokument type Rapport Dato 24.04.2015 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2015-02-03 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: KAPASITETSVURDERING ALTERNATIV 8 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge

Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge Statens vegvesen Region øst Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Statens vegvesen Region øst Oppdrag nr.: Dato: Sykkelfelt i Rådhusgata CONTRAM-beregninger Rev. Dato

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN...

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN... 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 3 Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate... 4 4 Simuleringsberegninger i AIMSUN... 5 4.1 Generelt... 5 4.2 Om Aimsun... 5 4.3 Forutsettinger...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk Notat nr.: 1 07.03.2012 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Maren Thorstensen Tromsø kommune Kopi til: Fra: Kyrre Gran / Stein Emilsen Sweco Norge AS Plan

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkavvikling ved KØ

Trafikkavvikling ved KØ Trafikkavvikling ved KØ Innlegg på møte i NVTF, 13. febr. 2013 i Oslo Kristian Wærsted Seksjon for trafikkforvaltning Vegdirektoratet Trafikkavvikling måles i kj.t/time og tidsluker (front front i sek/kjt)

Detaljer

Kryss Rektor Ørns gate - Fylkesveg 32, Skien. Trafikkvurdering rundt mulig stenging av fv 44 Mælagata

Kryss Rektor Ørns gate - Fylkesveg 32, Skien. Trafikkvurdering rundt mulig stenging av fv 44 Mælagata Kryss Rektor Ørns gate - Fylkesveg 32, Skien Trafikkvurdering rundt mulig stenging av fv 44 Mælagata Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Vestfold Dato: 6.februar 2013 Prosj 20370 Fv 44

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Trafikkberegninger Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 Notat Oslo, 27. juni 2013 OPPDRAG Fetsund - Rv. 22 x Gamle Fetvei

Detaljer

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 etoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Håndbok 127 Kapasitet i kryss

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Tomas Levin BEHANDLING UTTALELSE DATO

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Tomas Levin BEHANDLING UTTALELSE DATO SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Kjøretidsmålinger Ålesund Sentralbord: 73593000 Telefaks: 0 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948007029

Detaljer

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall 01.12.2016 MFN/ØH Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids, Tangvall Innledning Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids til et fremtidig nybygg. I den forbindelse skal det gjøres en trafikal

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya RAPPORT Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Trafikksimulering av nytt kryss med Strandveien OPPDRAGSGIVER Vestre Viken Helseforetak EMNE Trafikksimulering av nytt kryss med Strandveien DATO / REVISJON:

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet Rv. 580 Flyplassvegen et Bergen, oktober 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 5 3.1. PROSESS... 5 3.2. TRAFIKKMESSIGE PROBLEMSTILLINGER... 5 4. METODE... 8 4.1. ALTERNATIVE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst...

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst... Oppdragsgiver: Lura Utvikling AS Oppdrag: 531118 Lura Bydelssenter Forprosjekt VA og trafikkteknisk plan9.2014 Dato revidert: 04.09.2014 Skrevet av: Jenny Persson, Marte Fuglesang og Gorm Carlsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE Oppdrag YTREBYGDA. GNR 116 BNR 86 M.FL.. KNUTEPUNKT SANDSLI Kunde Notat nr. Til Bergen Tomteselskap AS 005, Rev A Fra Kopi Camilla Bjäring og Tor Lunde, Rambøll Kristian Ramstad

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for Bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Navn Arvid Aakre E-mail arvid.aakre@ntnu.no

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

FoU Næringslivets transporter. Gods- og kollektivtransport i prioriterte felt

FoU Næringslivets transporter. Gods- og kollektivtransport i prioriterte felt FoU Næringslivets transporter Gods- og kollektivtransport i prioriterte felt 1 Informasjon Prosjektet er finansiert av Statens vegvesens etatsprogram Næringslivets transporter. Deltagere i prosjektet har

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Fenomenet bilkø samt kapasitet og forsinkelse

Fenomenet bilkø samt kapasitet og forsinkelse Fenomenet bilkø samt kapasitet og forsinkelse Teknologidagene 2016 Dag Bertelsen SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Fart, kapasitet, kø og forsinkelse Når er en veg full av biler? Forsinkelser

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer