Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Miljøteknologiordningen pilot og demonstrasjonsprosjekter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Miljøteknologiordningen pilot og demonstrasjonsprosjekter."

Transkript

1 Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Miljøteknologiordningen pilot og demonstrasjonsprosjekter.

2 Innhold Innledning IFU/OFU- tjenesten Investeringer i forsking og utvikling er avgjørende for å sikre norske virksomheters frem8dige konkurranseevne. Miljøteknologiordningen Pre- kommersielle Foto: CC by NHD- INFO 2

3 Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansaie i alle fylker og i over 30 land i 2003 som særlovsselskap sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO). Hovedkontoret Distriktskontorer 3

4 Innovasjon Norges rolle Fremme bedrins- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter Gjennom å innovasjon, internasjonalisering og profilering Foto: CC by KaVass 4

5 Fra gryende idé 4l markedssuksess Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Kommersielle kilder Forskningsmidler MILJØTEK IFU - OFU INs risikolåneordning Internasjonal vekst Forny BIA Distriktsutviklingsmidler Ikke- kommersielle kilder SkaIefunn Ska?einsen8v Idé Utvikling Kommersialisering Vekst 5

6 IFU/OFU - Strategist verktøy for markedsstyrt forretningsutvikling

7 Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU) Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Kompetent norsk lev. bedrift Forpliktende samarbeid Krevende kunde SMB med vekstambisjoner Innovasjonshøyde Markedspotensial Gjennomføringsevne Utløsende Spesifikasjoner Referanse Markedskanal Uttesting 7

8 Til manges glede Leverandørbedrifter Kundebedrifter 8

9 Målsettinger OFU/IFU: Stimulere til utvikling av nye produkter, tjenester, prosesser eller metoder med et betydelig markedspotensial. Etablere nye samarbeidsrelasjoner. Styrke internasjonalisering. Modernisering og effektivisering av offentlig forvaltning (OFU). IN støtten skal være utløsende og verdiskapningen skal skje i Norge. Ingen søknadsfrist Ingen tematiske begrensninger

10 Årlige OFU/IFU bevilgninger mill. kr 400 Budsjett IFU OFU

11 Fordeling av 4lskudd i 2010 BedriNer med 50 eller færre ansaie fikk cirka 94 prosent av 11

12 Offentlig brukere av OFU-kontrakter Bevilget (mill. kr) Antall prosjekter

13 Finansiering av OFU/IFU prosjekter Den offentlige støtten gis som hovedregel til leverandørbedriften. Støtteintensiteten beregnes per bedrift og er mottatt tilskudd dividert på bedriftens kostnader. Innovasjon Norge Leverandør Krevende kunde Støtteintensiteten begrenses av statstøtteregelverket. Timepris er 1 av årslønn. Skattefunn skal utnyttes hvis mulig. OFU/IFU - tilskudd utmåles i forhold til prosjektets risiko og i hvilken grad Innovasjon Norges bidrag er utløsende

14 Regler for statsstøde Bedriftsstørrelse Små <50 Middels Store >250 Forundersøkelser / forprosjekt 50 % 50 % 40 % FoU Utvikling/prototyping 45 % 35 % 25 % FoU kan økes med 15 % dersom det er et reelt samarbeid mellom to uavhengige parter hvorav den ene er en SMB (< 250 ansaie) eller befinner seg i utlandet, og ingen av virksomhetene bidrar med mer enn 70 % av prosjektkostnadene. 14

15 Saksgangen i IFU/OFU- prosjekter 1 Utviklingstrender Ny kunnskap om brukerbehov Teknologi 2 1) SkriNlig skisse 2) Kundeansvarlig fra kunden distriktskontor 3) Forprosjekt 4) Hoved- prosjekt 3 Distriktskontor < 1,5 mill. Lokalstyret 1,5-2 mill. Rådgivende panel > 4 mill. Hovedkontoret Hovedstyret 2-10 mill. > 10 mill. 15

16 OFU-prosjekter er unntatt fra forskrift om offentlige anskaffelser Det følger av forskriften at forsknings- og utviklingstjenester er unntatt når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet, 1-3 (2)g. Samme regel gjelder i EU. Begrunnelsen er ønsket om å styrke den teknologiske basisen i europeisk industri og bruk av offentlige anskaffelser er et virkemiddel.

17 Utvikling av idé til nytt produkt/tjeneste Pre-kommersiell utvikling f. eks et OFU - prosjekt Kommersiell fase Tilskudd til et utviklingsprosjekt er begrenset av EUs regler for statsstøtte Forskrift om offentlige anskaffelser Idéfase/ forundersøkelse FoU prototyp Industriell prototyp/ nullserie Volumproduksjon

18 Vaksinerer i Vietnam Norske PHARMAQ AS blir det første selskapet som registrerer en fiskevaksine i Vietnam, verdens tredje største fiskeprodusent. Vaksinen er skreddersydd den populære manisken Pangasisus og skal å arten, blant annet ved å redusere omfaiende bruk av Innovasjon Norges IFU- prosjekt har støiet PHARMAQ i utviklingen av produktet som skal en mer bærekranig produksjon i den vietnamesiske oppdreisnæringen. Foto: Pharmaq AS

19 Flo og Jære gir lys og varme Tidevannsturbiner er små «vindmøller» på havbunnen som plasseres i trange sund og områder med stor forskjell mellom flo og sære. Hammerfest Strøm installerte verdens i sii slag, i Kvalsundet i Finnmark, og har levert 25 husstander siden Nå utvikler finnmarksbedrinen turbiner som skal utenfor kysten av SkoIland. Prosjektene i Kvalsundet og i SkoIland er realisert med IFU- finansiering. Foto: Hammerfest Strøm

20 Vannrensing blir milliardindustri For at store lasteskip skal flyte stabilt uten last, trenger de ballastvann. DeIe har et av verdens største miljøproblemer, fordi enorme mengder uønskede organismer følger med i ballastvannet og dumpes i havneområder hvor de ikke naturlig hører hjemme. OceanSavers rensesystem serner og utrydder organismene med filter, sjokkbølger, nitrogen og nedbrytbart desinfeksjonsmiddel. Med IFU- finansiering er drammensbedrinen blii en av i det som er ventet å bli milliardindustri. Foto: OceanSaver / Wikimedia Commons

21 Hva kjennetegner de bedriftene som får mest ut av IFU/OFU? q Relativt mange medarbeidere med høyere utdannelse q Formulert innovasjonsstrategi q Samarbeide med en utenlandsk bedrift q De involverer samarbeidspartnerne aktivt i utviklingsprosjektet

22 Hvorfor er IFU/OFU en suksess? q Forankret i kundebehov og markedsmuligheter. q Bygger på et forpliktende samarbeid med en krevende kunde. q Har innovasjonshøyde og nyhetsgrad. q Vektlegger kravet til god gjennomføringsevne.

23 IFU/OFU er kort vei fra idé til marked IFU/OFU

24 IFU/OFU- kontrakt i kikkerten? Foto: Innovasjon Norge 24

25 Miljøteknologiordningen Skal fremme norsk miljøteknologi og at norsk industris konkurranseevne styrkes. Finansiering av pilot- og demoprosjekter Gjelder alle bedriner i alle sektorer 257 MNOK i 2011

26 Finansiering av pilot- og demoprosjekter Utvikling og investering i Norge Stor nyhetsgrad Internasjonalt vekstpotensial Miljøeffekt skal dokumenteres BedriNens konkurransekran skal økes

27 Hva er miljøteknologi? Teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger. For eksempel: Renseteknologier av produksjon IT- løsninger Fornybar energi TransporIeknologi Miljøvennlige produkter Miljøvennlig produksjonsteknologi Ny miljøvennlig design 27

28 Hva kan stødes prosjektering og utvikling av pilot- og demoanlegget Investeringskostnader i Norge ved bygging av anlegget Kostnader med eier drinsstart Prosjekter i fase der hovedformålet er forprosjekt, konseptutvikling og prioriteres ikke Store bedriner - Mellomstore bedriner - Små bedriner - 45 På visse vilkår kan det gis høyere støiesatser

29 Før-kommersiell anskaffelse Et EU initiativ: PCP (Pre-Commercial Procurement). Samkjøre behovene til flere offentlige anskaffelsesmyndigheter. Myndighetene kan dele risiko og nytte av design, prototyping og testing av nye produkter og tjenester med leverandører. Oppnå bre kommersialisering og utnyttelse av R&D resultater gjennom standardisering/publikasjoner. WEB adresse:

30 Idékonkurranse Pre-kommersiell utvikling Kommersielt Fase 0 Forskning Fase 1 Løsningsforslag Fase 2 Prototyputvikling Fase 3 Testserie Fase 4 Nytt produkt/tjeneste Lev A Lev B Lev C Lev C Lev E Lev C Lev E A,B,C,E,X Lev D Lev E Vanlig anbud Delt risiko og nytte

31 @ FØLG OSS PÅ:

32 Vær nysgjerrig ta kontakt!

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012 Odd Ståle Dalslåen IN Troms Innovasjon Norge Særlovselskap eid av NHD og Fylkeskommunene Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Hardangerfjordseminaret 2013-21-11

Hardangerfjordseminaret 2013-21-11 Hardangerfjordseminaret 2013-21-11 Disposisjon Kort om Innovasjon Norge, målgruppe Vår verktøykasse Miljøteknologiordningen Industriell forsknings og utviklingskontrakt Horizon 2020 og andre småtips Skattefunn

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Sortland og Svolvær, mars 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU nopparit/istock/thinkstock Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

Innovasjon Norges ulike virkemidler. - muligheter for næringslivet i Ringsaker

Innovasjon Norges ulike virkemidler. - muligheter for næringslivet i Ringsaker Innovasjon Norges ulike virkemidler - muligheter for næringslivet i Ringsaker Brumunddal, 12.3.2013 Foto: Morten Brun >>> Back to index 3 >>> Back to index Innovasjon Norge skal: Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg. Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4.

IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg. Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4. IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4.februar 2009 Industriell- og Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU/IFU)

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Utviklingskontrakter en mulighet.

Utviklingskontrakter en mulighet. Utviklingskontrakter en mulighet. Refleksjon og dokumentasjon fra en konferanse Anne Sigrid Haugset Morten Stene Arbeidsnotat 2009:7 Tittel : Utviklingskontrakter en mulighet. Refleksjon og dokumentasjon

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar USUS Vinterkonferanse 26-27 januar Workshop IFU/OFU & Bedriftsnettverk Marianne von Krogh & Margit Klingen Daams Foto: CH Visitnorway, Terje Rakke/Nordic life, Nancy Bundt Agenda Tirsdag 27 januar 2015

Detaljer

Utviklingskontrakter gir muligheter

Utviklingskontrakter gir muligheter Utviklingskontrakter gir muligheter Lysark fra konferansen Utviklingskontrakter gir muligheter Rapport fra konferansen vil foreligge om noen uker. (Anne Sigrid Haugset og Morten Stene) 1 17.09.2009 Innovasjon

Detaljer

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Virkemiddelapparat og finansiering Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS og Global Fish i Florø REC wafer Vest Busscar Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no INs grønne tjenester Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen www.innovasjonnorge.no Innovasjonsaktiviteter for 16,7 mrd kroner Stortinget bevilger: 2,8 mrd. Kr. Innovasjon Norge leverer: 6,1 mrd. Kr. Næringslivet

Detaljer

Støtteordninger fra Innovasjon Norge

Støtteordninger fra Innovasjon Norge Støtteordninger fra Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Bjørn Aage Seem Holmen, 18.11.2014 Hva har jeg tenkt å snakke om? IFU/OFU-ordningen Miljøteknologiordningen Bedriftsnettverk Pluss litt til

Detaljer

Forpliktende samarbeid er lønnsomt

Forpliktende samarbeid er lønnsomt Forpliktende samarbeid er lønnsomt Veileder til samarbeid rundt krevende forskningsutviklingsprosjekter. Januar 2009 1 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et tilskuddsprogram fra Innovasjon

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS)

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) November 2009 Virkemidler for støtte til produktutvikling SkatteFunn

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan?

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Innovasjon i helsesektoren Det er store utfordringer innen helse- og omsorgsektoren og behov for innovasjon for å bidra til løsninger.

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg Foto: shutterstock.com NYE MILJØLØSNINGER I BOLIGER OG BYGG Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Husbanken Difi koordinerte aktører

Detaljer

RAPPORT. Pilotinvest. En vurdering av ordninger med statlig involvering for å stimulere til investeringer i pilot- og demonstrasjonsanlegg

RAPPORT. Pilotinvest. En vurdering av ordninger med statlig involvering for å stimulere til investeringer i pilot- og demonstrasjonsanlegg RAPPORT Pilotinvest En vurdering av ordninger med statlig involvering for å stimulere til investeringer i pilot- og demonstrasjonsanlegg MENON-PUBLIKASJON 13/2014 Av Leo A. Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 Roger Hatling, sen.rådg. www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norges oppdrag: Å fremme bedrifts- og samfunnsøk. lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere

Detaljer

Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser. Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi

Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser. Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltning og IKT Offentlige anskaffelser er viktig: Totalt ca 400 mrd kroner

Detaljer