Utfordringer i verdikjedene for skogprodukter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer i verdikjedene for skogprodukter."

Transkript

1 Utfordringer i verdikjedene for skogprodukter. Hovedkonklusjoner fra prosjekt: Utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av skognæringen i Norge Erling Bergsaker Skogforum 6. november 2014

2 Utgangspunkt Prosjektpartnere: Full rapport kan lastes ned fra

3 De skogbaserte verdikjeder Analyse av de enkelte elementer fra avvirkning til sluttmarked, med hensyn til kostnadsstruktur, utvikling, skranker og muligheter.

4 Råstoffleveranse Avvirkning - kostnadsdrivere Gjennomsnittsdimensjon for virket Reparasjoner og innkjøp Produksjon pr arbeidstime Størrelse på drifter Drivstoff-forbruk og pris Kapitalkostnad (27 %) Klimaforandringer kan kreve mer planlegging og mer flytting? Mer kjøreskader og høyere kostnader? Planlegging Organisering

5 Råstoffleveranse Terrengtransport kostnadsdrivere Driftsveilengde Kjørehastighet Lasstørrelse Antall sortimenter Ellers som for hogstmaskin Skogsbilveibygging Traktorveibygging

6 Råstoffleveranse Veidekning med skogsbilveier, fordelt på fylker Lengde i km Produktiv skogareal Veilengde m/ha Østfold ,7 Akershus og Oslo ,6 Hedmark ,1 Oppland ,5 Buskerud ,9 Vestfold ,4 Telemark ,4 Aust-Agder ,6 Vest-Agder ,6 Rogaland ,7 Hordaland ,4 Sogn og Fjordane ,6 Møre og Romsdal ,8 Sør-Trøndelag ,1 Nord-Trøndelag ,1 Nordland ,7 Troms ,5 Finnmark ,1 Sum ,9

7 Nybygging av skogsbilveier er på et historisk lavmål En stor andel av skogsbilveiene er ikke bygget med kurvatur og bæreevne som tåler effektive tømmerbiler

8 Råstoffleveranse Transport velteplass -> industri bil Kostnadsdrivere Bedre standard på skogsbilveiene øker hastigheten og derigjennom produktiviteten Bedre standard på skogsbilveiene reduserer også reparasjonsbehovet, og derigjennom kostnadene Bedre standard på offentlig veinett, har samme effekt som standardheving på skogsbilveiene Bedre standard på offentlig veinett vil også bidra til aksept for høyere akseltrykk, og derigjennom høyere lass-størrelse og bedre produktivitet Fjerning av flaskehalser på offentlig og privat veinettet bidrar til økt lass-tørrelse og kapasitetsutnyttelse på bilen Økt vogntoglengde og økt totalvekt øker prestasjonene Bedre planlegging av transporten med større andel returlast

9 Utfordringer Produktivitetsutviklingen ser ut til å stagnere, - hvordan: Redusere flyttetid/kostnad Øke produksjon/time Bedre og forenkle planlegging og organisering Redusere driftsveilengde/veibyggingskostnad Råstoffleveranse Infrastruktur for virkestransport må bedres, hvordan: Fjerne av flaskehalser på skogsbilveier, til akseptabel kostnad? Optimalisere tømmerterminaler? Bedre kai-løsninger? Effektivisere omlasting fra bil til båt/tog?

10 Stigende produksjon i trelast

11 Økende import, minkende eksport av trelast og trevarer til byggeformål. Trelastindustri

12 Trelastindustri Tiltak trelastindustri Redusere transportkostnadene for ferdigvarer og biprodukter Styrke bruk av trevirke i bygg (feks TEK15) Begrense eiendomsskatt til bygninger og anlegg, redusere kommunalt skjønn 30 % avskrivingssats for produksjonsutstyr Stimulere (etablering av) virksomhet for bruk av celluloseflis/annen flis fra sagbruk

13 Treforedling med utfordringer Treforedlingsindustri

14 Treforedlingsindustri Tiltak treforedlingsindustri Tiltak for å redusere transportkostnadene for råstoff og ferdigvarer Begrense eiendomsskatten til verdi bygninger og anlegg, redusere kommunalt skjønn «grønne sertifikater» for energiproduksjon i industrianlegg 30 % avskrivingssats for produksjonsutstyr Øke støtteandelen for FoU i industrien mill kr/år Etablere ordninger som favoriserer biodrivstoff/innblanding av bio-drivstoff Heve taket for «skattefunn» til nivå som ikke er reelt begrensende, alternativt fjerne taket

15 Energiproduksjon Potensial for biomasse til energi ved avvirkning på hhv 12 og 17 mill. m 3 TWh

16 Potensial for biomasse fra skog til energi ved ulike flispriser Energiproduksjon

17 Energiproduksjon Tiltak bioenergi Styrke etterspørsel etter bioenergi til fjernvarme Byggforskrifter (TEK15) Grønne sertifikater/feed-in-ordninger Tilrettelegging av infrastruktur

18 Norsk virkeeksport med fordeling på sortiment Eksport/import

19 Råstofforsyning Trelastindustri Treforedling Tiltak/virkemidler Energiproduksjo n Virkes-eksport Andre næringer Infrastrukturtiltak Tiltak Sektor for direkte nytte Bedre veidekningen for å redusere terrengtransporten Antatt kostnad 50+ mill/år x x x x x Punktutbedring av skogsbilveier, for å fjerne flaskehalser for bruk av effektive tømmerbiler Fjerning av flaskehalser i offentlig veinett for bruk av lastebiler med 10 tonn akseltrykk og 60 tonn totalvekt Tiltakspakke for økt bruk av jernbane for virkestransport 50+ mill/år x x x x x Usikkert x x x x x x 200 mill kr x x x x x Tiltakspakke for kaiutbygging mill kr x x x x x

20 Råstofforsyning Trelastindustri Treforedling Energiproduksjo n Virkes-eksport Andre næringer Tiltak/virkemidler Kostnadsreduserende tiltak for skogindustrien Tiltak Sektor for direkte nytte Antatt kostnad Ny avtale om el-avgift for skogindustrien Usikkert x x Permanent aksept for bruk av modulvogntog 0 x x x Fjerning av eiendomsskatt for produksjonsutryr Avskrivingssatser på produksjonsutstyr på 30 % for hele avskrivningsperioden mill kr. På lang sikt 0 x x x x x x x x x

21 Råstofforsyning Trelastindustri Treforedling Energiproduksjo n Virkes-eksport Tiltak/virkemidler Andre næringer Industriutviklingstiltak Tiltak Sektor for direkte nytte Økt ramme og støtteandel for FoU til produktog produktivitets-utvikling i skogindustrien Antatt kostnad Usikkert x x Heve taket for bruk av skattefunn til et nivå som ikke virker reelt begrensende mill kr x x Mulighet for bruk av skogfond til investering i skogindustri 0 x x x x Forutsigbare regler påbud eller avgiftsmessig favorisering av biodrivstoff Byggeforskrifter som bidrar til bruk av klimanøytrale byggematerialer og klimagunstig fjernvarme Produksjon s-avhengig x x x x

22 Råstofforsyning Trelastindustri Treforedling Tiltak/virkemidler Energiproduksjo n Virkes-eksport Andre næringer Langsiktig strukturforbedrende tiltak Tiltak Sektor for direkte nytte Antatt kostnad Reduksjon i gevinstbeskatning ved eiendomssalg 0 x Fjerning av prisregulering ved kjøp av skog 0 x

23 Takk for oppmerksomheten Erling Bergsaker Skogforum 6. november

Hovedrapport fra prosjekt: Utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av skognæringen i Norge

Hovedrapport fra prosjekt: Utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av skognæringen i Norge Hovedrapport fra prosjekt: Utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av skognæringen i Norge NORSKOG Postboks 123, Lilleaker, N-0216 OSLO Tlf: +47 22 51 89 00 Fax: +47 22 51 89 10 www.norskog.no

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG SKOG22 Rapport fra arbeidsgruppe SKOG Høringsutkast Arbeidsgruppens sammensetning: Nils Bøhn - leder (Norges Skogeierforbund) Erling Bergsaker sekretær NORSKOG Reidar Bergene Holm (Treindustrien) Ole Randin

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG SKOG22 Rapport fra arbeidsgruppe SKOG Arbeidsgruppens sammensetning: Nils Bøhn - leder (Norges Skogeierforbund) Erling Bergsaker sekretær (NORSKOG) Reidar Bergene Holm (Treindustrien) Ole Randin Klokkerengen

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge ØF-notat nr. 15/2008 Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge - Delprosjekt: Bioenergi av Kjetil Løge ØF-notat nr. 15/2008 Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge - Delprosjekt:

Detaljer

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK OG VIRKEMIDLER RETTET MOT SKOGBRUKET MÅ HA SOM OVERORDNET MÅL Å ØKE VERDISKAPINGEN I SKOGBRUKET

Detaljer

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi SKOG22 Rapport Energi Arbeidsgruppe Energi Bioenergi Bakgrunn Målet for strategiarbeidet i SKOG22 er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling

Detaljer

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Ragnhild Borchgrevink, Administrerende direktør i Viken Skog SA Utfordringer 2012 Nedleggelse av treforedlingsindustri

Detaljer

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 HØRINGSUTKAST OSLO 07. APRIL 2015 Innhold KAP. 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2

Detaljer

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK SKOG22 Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK Innhold I. VISJON... 2 II. NÆRINGSMULIGHETER, UTFORDRINGER,INNOVASJONS- OG FoU-BEHOV... 3 III. TEMAER... 4 1. Rammebetingelser

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Skogeiersamvirkets strategi for økt bruk av bioenergi

Skogeiersamvirkets strategi for økt bruk av bioenergi Skogeiersamvirkets strategi for økt bruk av bioenergi Bioenergiseminar Honne 20. august 2003 Kjetil Løge Norges Skogeierforbund NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Innhold Mål, strategier og tiltak for skogeierorganisasjonens

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2014 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Industripolitikk Verdikjedene knyttet til skog og tre er en av landets viktigste produksjoner. Verdikjeden sysselsetter rundt 30.000 personer og omsetter

Detaljer

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram.

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. Kystskogbruket større konkurransekraft Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014 Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram Alf Daniel Moen, leder i styringsgruppen Kirsti Haagensli, programkoordinator Skognæringa

Detaljer

28. januar 2013. Verdiskapingsanalyse av kystskogbruket. Skogbruket fra Vest-Agder til Finnmark

28. januar 2013. Verdiskapingsanalyse av kystskogbruket. Skogbruket fra Vest-Agder til Finnmark 28. januar 2013 Verdiskapingsanalyse av kystskogbruket Skogbruket fra Vest-Agder til Finnmark For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Detaljer

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innlandets grønne gull skal vokse, bygge og varme! Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innholdsfortegnelse: INNLANDETS HANDLINGSPLAKAT 1 INNLEDNING 2 Nasjonale

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri Myndighetenes ønsker og forventninger til skogbruksnæringen

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Innhold Noen definisjoner og sammenhenger Basert på basis

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KLIMATRE

PROSJEKTRAPPORT KLIMATRE Rapport fra Skog og landskap 14/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROSJEKTRAPPORT KLIMATRE Energiforbruk og kostnader

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Utarbeidet for Energi Norge 17.3.2010 Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt TITTEL Fjernvarme og utbyggingstakt Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 P.b. 329 1301 Sandvika

Detaljer