Vi rydder på boklageret! OG GIR BORT BØKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi rydder på boklageret! OG GIR BORT BØKER"

Transkript

1 Vi rydder på boklageret! OG GIR BORT BØKER Pakker på 12 bøker fulle av lokalhistorie. Det er 572 artikler. Se artikkelregisteret der Ta kontakt og avtal henting. telf: /

2 RH III 1958 s6-7 foto personer Hans Gunleiksrud Thor Hexeberg Kr. Vikne Andreas Holmsen RH III 1958 s9 Leif Jarle Sveen RAGNHILD JØLSEN art forfatter kvinne person Ekeberg Enebakk RH III 1958 s29 Rolf Fladby Lokalhistorikerne og Norsk lokalhistorisk institutt art registrering bygdebok folkeminne tradisjon RH III 1958 s33 Ola Raumar Bonde og kultur art folkeminner registrering tradisjon RH III 1958 s37 Eirik Sundli Eidsvoll Bygdetun art samling museum kart ill. foto bygninger RH III 1958 s48 Helge Refsum Folkeminner de forsvinner art kultur registrering tradisjon RH III 1958 s71 Johan Ørjasæter Nils Skjæggenes og småstubber fra Setskog art person humor stubber skikker dialekt RH III 1958 s80 Sigurd Kolsrud Ei vise av Ivar Aasen dikt om giftermål ekteskap RH III 1958 s85 Kr. Vikne Et historisk møte på Romerike i 1449 art kongevalg Erik Sæmundssøn 1400 Bolt Nielssøn Krummedike RH III 1958 s90 Aksel Sandemose Gamle graver fortelling (se s94) RH III 1958 s94

3 Øyvin Ribsskog Sandemose s slekt i Norge Lørenskog art (se s90) RH III 1958 s98 Bjørn Halland Ulvegravene på Holtermoen art ulv jakt Høland RH III 1958 s102 et forlis utenfor Udenes kirke Nes 1779 ulykke elv Glomma RH III 1958 s103 Didrik Arup Seip Østlandsk Reisning art språk dialekt Berggrav RH III 1958 s106 Johan Ørjasæter H. Sletner: Tårneby og Moseby slekten gjennom 200 år art Rømskog RH III 1958 s109 Øyvin Ribsskog Skysskaren til Asbjørnsen art Aurskog RH III 1958 foto bygning s112 Nes herredshus Lillerommen s153 Eidsvold Værk hovedgård Eidsvoll Verk personer s113 M. Røed s119 Kr. Vikne s123 Jørgen Hauglid s131 Jens Røkholt RH III 1958 s125 Enebakk graver arkeologi historie beretn RH III 1958 s131 Eidsvoll Museumslag s135 Eidsvoll Almenning historie ( Leif Ljødal ) fut Simensen Gamborg Gullverket Anker s149 Kornsiloen s151 Mathiesen Eidsvoll Verk ( Jørgen Mathiesen ) industri Mogens Lauritzøn RH VI 1966 s147 Roar A. Fjellheim LOSBY BRUK art industri verk sagbruk teglverk elektr Lørenskog Rønnaug foto bygning

4 RH VI 1966 s162 Johan Ørjasæter Tre historier fortalt av Aksel Krogh Troll Kjørka på Evenby Kråka art stubber humor RH IX 1975 s245 Skimt og glimt fra grenseskaua i Setskog RH VI 1966 s164 Johan Ørjasæter Bygdetunet på Bråte art Høland person foto Aug. Krogh Nils Skjæggenes Ida Wethal bygning RH VI 1966 s174 Johan Ørjasæter SPRANGET art håndarbeid husflid bregding knipling RH VI 1966 s192 Høstmøtet i Gjerdrum 1965 s201 Bidragsytere skribent personalia forf. Brataas Dørumsgard Faller Fjellheim Fladby Gunleiksrud Hvamstad Kirkeby Prydz Refsum Tveter Vikne Ørjasæter Østereng Østby Østerud Røed RH VII 1970 s8-15 FOTO personer Kristen Abelvik Sigrid Bjørnsen Erling Østerud Petter Koren Thor Gystad Bjørn Unneberg Lars Reinton Rolf Fladby Bjarne Larsen RH VII 1970 s16-s32 Asbjørn Dørumsgard minneord personalia bibliografi foto RH VII 1970 s33 Erling Østerud Raknehaugen landets største fornminne art grav haug funn oldtid foto RH VII 1970 s43 Olav S. Johansen foto Oldfunn fra Romerike art funn oldtid RH VII 1970 s51 T. Løken F. Jørstad S. Heiberg foto Gamle leirskred på Romerike art ras geologi ill

5 RH VII 1970 s70 Einar Faller Storverket Norske Gaardnavne av professor Oluf Rygh foto art bok navn stedsnavn RH VII 1970 s74 Helge Refsum foto Romeriksmål art dialekt talemål RH VII 1970 s80 Alf Frydenberg foto Østlandsk reisning art språk dialekt talemål RH VII 1970 s101 Øivind Askheim Noen dialektprøver art dialekt talemål RH VII 1970 s106 Sverre M. Halbo foto Kjenn dine forfedre Litt om anetavler art slekt RH VII 1970 s112 Olav Tveter foto Rugfinnene i Hurdal art finneinnvandring bygning RH VII 1970 s126 Rolf Fladby foto Sosiale reformtanker på de første amtstingene i Akershus art levekår fattigvesen forsorg politikk anstalter 1800 RH VII 1970 s133 Birger Kirkeby foto Husmannsvesenet i Nannestad før 1750 art levekår sosial RH VII 1970 s139 Skolevesenets innredning i Nes Prestegjeld 1742 art skolehistorie RH VII 1970 s147 Arvid Østby foto Jernbanestasjoner på Romerike art Eidsvoll Kløfta jernbane trafikk RH VII 1970 s152 Joh. Dammerud Romeriksgutt for år siden art levekår minne Aurskog

6 RH VII 1970 s159 Otto Nordheim foto Danebrogsmenn art personalia orden utmerkelse RH VII 1970 s163 R. Støren Myntgravør Ivar Throndsen art personalia Nes foto RH VII 1970 s167 Arthur Lodding Et menneske man aldri glemmer Sogneprest Erling Grønlund foto art personalia prest Ullensaker RH VII 1970 s170 Per Ruud En prat med Hans Evensen om historisk sans foto art kultur samlinger Nittedal bygning RH IX 1975 s166 Kristen Rønning EN DØL MÆ TRADISJONER dikt vers RH VII 1970 s173 RH IX 1975 s34 konservator Inger-Marie Lie foto Arvesølv fra Romerike RH VIII 1972 s69 Sølvkanne fra Holt i Ullensaker art sølv antikvitet ill kv RH VII 1970 s178 Anne Berit Borchgrevink Kort rapport om den antikvariske registrering i Nes kv RH VII 1970 s180 Otto Monsen foto Romerikspressen gjennom tidene art aviser presse blad Mariboe RH VII 1970 s202 Sverre Kristiansen To stolte byggverk på Romerike Skedsmo kirke Ullensaker kirke art Romeriksdomen RH VII 1970 s205 Erling Østerud Folkehøgskolen på Romerike 100 år

7 Gislevold Lillestrøm Eidsvoll Årnes Jessheim art skole foto ill. Ingvar Bøhn Jon Sørensen Jens Dagestad Olav Sletto M.G. Holsen RH VII 1970 s218 Fredsjubileum 1970 art freden monument ill. tale E. Østerud RH VII 1970 s224 Kristen Abelvik Fredede bygninger og naturforekomster på Romerike art kulturminner foto Gamle Hvam Nes Børter Enebakk Søre By Fet Gan Fet Vilberg Sørum Markerud Nittedal Hovin Ullensaker Huseby Skedsmo Bygdetun RH V 1964 s110 Biblioteket på Romerike Folkehøgskole RH VII 1970 s231 Asbjørn Langeland Romerikslitteratur utkommet etter 1966 RH IX 1975 s205 Romerikslitteratur fram til 1974 RH X 1978 s314 Lokallitteratur fram til 1977 bokliste RH VII 1970 s206-s274 foto Arnholdt Jørgensen Lars Stykket Asbjørn Langeland Jens Røkholt B.A. Butenschøn Einar Faller M.T. Kvaal Sigrid Bjørnsen Erling Morten Bjarne Ulvin Steffen Gjørvad Per Ruud John Moseby Asbjørn Hansen Magnus Røed Olav Tveter Johan Ørjasæter Kristian Hauglid Halvor Lund Halvorsen Arthur Lodding bygninger Eidsvoll Bygdetun Garsjø skysstasjon Hurdal Rælingen Bygdetun Ullensaker kommunehus RH VII 1970 s267 Johan Ørjasæter Revejakt fortalt av Heiern Leiksommår dikt RH VII 1970 s275- IN MEMORIAM foto Halvor Haavelmo Ragnar Hanneborg Magnus Brosholen Hans Gunleiksrud Ole Braaten-Hunstad Johan Medby Magnus T. Kvaal s287-

8 NYE ÆRESMEDLEMMER Hans Brataas Magnus Røed Kristoffer Vikne RH VII 1970 s313 Romerike Historielag i 50 år art foto personer ledere formann Eivind Berggrav Helge Refsum Olaf Børke E.B. Skjelmerud Øyvin Ribsskog Hans Gunleiksrud Thor Hexeberg Asbjørn Dørumsgard Erling Østerud Kristen Abelvik RH VII 1970 s336 Eivind Berggrav Romerike dikt sang RH VII 1970 s238 Eidsvoll Museumslag Eidsvoll Bygdetun kart RH VII 1970 FOTO personer s8 Kristen Abelvik s152 Joh. Dammerud s246 Einar Faller Sigrid Bjørnsen s159 Otto Nordheim s247 M.T. Kvaal Erling Østerud 167 Erling Grønland s250 Erling Morten s9 Petter Koren s170 Hans Evensen s252 Bjarne Ulvin s10 Thor Gystad s173 Inger-Marie Lie s253 Steffan Gjørvad s11 Bjørn Unneberg s180 Otto Monsen s255 Per Ruud s12 Lars Reinton s181 Ludvig Mariboe s258 John Moseby s13 Rolf Fladby s208 Ingvar Bøhn s259 Asbjørn Hansen s15 Bjarne Larsen s210 Jon Sørensen s260 Magnus Røed s16 Asbjørn Dørumsgard s212 Jens Dagestad s264 Olav Tveter s43 Olav S. Johansen s213 Olav Sletto s266 Johan Ørjasæter s70 Oluf Rygh s214 M.G. Holsen s269 Kristian Hauglid s74 Helge Refsum s236 Arnholdt Jørgensen s272 Arthur Lodding s80 Alf Frydenberg s237 Lars Stykket s271 Halvor Lund Halvorsen s106 Sverre M. Halbo Asbjørn Langeland s275 Halvor Haavelmo s133 Birger Kirkeby s238 Jens Røkholt s277 Ragnar Hanneborg s147 Arvid Østby s245 B.A. Butenschøn s278 Magnus Brøstholen RH VII 1970 FOTO personer s281 Hans Gunleiksrud s282 O. Braaten-Hunstad s283 Johan Medby s284 Magnus T. Kvaal s287 Hans Brataas s291 Kr. Vikne s315 Eivind Berggrav s317 Helge Refsum s318 Olaf Børke s319 E.B. Skjelmerud s321 Øyvin Ribsskog s325 Hans Gunleiksrud Thor Hexeberg RH VIII 1972 s4 Stefan Gjørvad Rønnaug Haga Erling Morten foto

9 RH VIII 1972 s11 Arthur Lodding Femtiårsjubileet 30 august 1970 RH 50 år RH VIII 1972 s15 Georg Ruud HURDAL dikt RH VIII 1972 s16 Stevnet i Hurdal 1971 Lensmann Abelvik foto tale ill. bygdetun Garsjø RH VIII 1972 s18 driftsleder Erling Lundberg Finnene i Skrukkelia tale finneinnvandring Hurdal RH VIII 1972 s22 forlagsdir. Barthold A. Butenschøn RAGNHILD JØLSEN foto art tale forfatter kvinne Enebakk Ekeberg RH VIII 1972 s35 dr.phil. Rolf Fladby foto Asbjørnsen og romerikingene art eika forfatter Tuppenhaug RH VIII 1972 s45 vit.ass. Steinar Sørensen Raknehaugen sett fra Hovin kirke Johs. Flintoe art ill. maler tegner RH VIII 1972 s52 rektor Ole H. Vethal Bondegutter fra Romerike som ble generaler på 1700 og 1800-tallet art militær person offiser RH VIII 1972 s59 Odd Skullerud Blaker Skanse art militær anlegg ill RH VIII 1972 s65 skolestyrer Erling Morten Brevet Hurdal menighet sendte prinsregenten Christian Fredrik 1814 art militær RH VIII 1972 s68 skolestyrer Steffan Gjørvad Svenskefurua i Lørenskog kulturminne tre ill

10 RH VIII 1972 s72 Leif Ljødal Gruvedriften i Gullverket art gruve gull Eidsvoll RH VIII 1972 s80 rektor Lars Aanestad Hurdal Verk art industri glassverk ill RH VIII 1972 s86 overing Gulbr. Gulbrandsen Litt om livet ved de gamle bygdemøller art bedrifter industri mølle ill RH VIII 1972 s92 rektor Ole H. Vethal Gården Børter i Enebakk Elven Igna art Holmsen ill RH VIII 1972 s96 rektor Ole H. Vethal Gårdsdrift på Romerike i slutten av forrige århundre Husmenn og husmannskontrakter. Gamle Romeriksstabbur art bondekultur arbeid gård stabbur ill RH VIII 1972 s108 fylkesagronom Hans Trøgstad Fylkesagronom Kristen Haave foto art personalia RH VIII 1972 s110 professor Øivind Haugen MARTIN DØSEN foto art personalia Hvam landbruksskole ill RH VIII 1972 s124 rektor Erling Østerud Idrett og politikk for 60 år siden (1910) RH IX 1975 s137 MORTEN ANDREAS LEIGH AABEL art ski skytterlag RH VIII 1972 s127 red. Per Erik Nilsen Landets største organiserte ulvejakt Vaktmester Chr. Haneborg jaktberetning fra 1854 art jakt fangst ulv ill RH VIII 1972 s132 Sigmund Dehli Hurdalsangen dikt sang

11 RH VIII 1972 s134 skolestyrer Erling Morten Knaisetrene i Hurdal art seter ill RH VIII 1972 s139 Hans Brataas Gammelt fra Romerike bygdemål uttrykk ordtak dialekt talemål Lørenskog RH VIII 1972 s141 Østerud m.fl 7 Private middelskoler på Romerike art skole RH VIII 1972 s158 cand philol Johs Krogsrud SKOLEBESTYRER HANS KROGSRUD foto art lærer personalia skole RH VIII 1972 s164 tilsynsmann Stein Fossgard HÅKON WERGELAND noko om livet og livssynet hans foto art personalia skole lærer forfatter bokliste (s169) RH VIII 1972 s170 Ingebjørg Mælandsmo WILHELMINE WERGELAND foto art personalia skole lærer Skedsmo kv RH VIII 1972 s173 rektor Erling Østerud OLAV SLETTO foto art personalia skole lærer forfatter RH VIII 1972 s176 rektor Ole H. Vethal JON SØRENSEN art personalia skole folkehøgskole RH VIII 1972 s180 Skoler bygget nedlagt omkring foto bygninger skoler RH VIII 1972 s182 sokneprest Thormod Rostad foto Kristenliv på Romerike gjennom tidene art kirkeliv ill. kirke bygninger Sørum kirke Frogner gamle kirke Enebakk kirke Nannestad kirke Eidsvoll Skedsmo se også RH IX 1975 s21 s26

12 RH VIII 1972 s190 sokneprest H.Chr. Mamen foto Øvre Romerike prostis geistlige forening art kirkeliv prester forening RH VIII 1972 s197 ob lt Viggo Krag-Rønne Var Norges siste katolske erkebiskop en romeriking? art kirke historie erkebisp Olav Engelbrektson Lasse Skjold 1500 RH VIII 1972 s205 Asbjørn Hansen foto Romerike ættehistorielag gjennom 37 år Olav Tveter foto RH VIII 1972 s208 redaktør Erling Innvik Nordmenn i Amerika art utvandringen Amerika liv språk RH VIII 1972 s212 rektor Ole H. Vethal Utvandringen til Amerika art RH VIII 1972 s225 prof Birger Myksvoll Hvordan gikk det med utflytter-norge? art utvandringen Amerika RH VIII 1972 s234 Magnus Røed Minnesmerke over Asbjørn Dørumsgard art byste person RH VIII 1972 s235 overing Gulbrand Gulbrandsen JOHAN GARDER en foregangsmann foto art personalia Eidsiva ungdomsforbund slektsgranskning presse avis RH VIII 1972 s239 rektor Erling Østerud LOUISE RIIS BØHN foto art personalia kvinnesak Nes RH VIII 1972 s241 journalist Arthur Lodding OLAF BRAATEN foto art personalia Ullensaker Bygdemuseum

13 RH VIII 1972 s244 journalist Arthur Lodding KRISTOFFER VIKNE foto art lærer personalia in memoriam RH VIII 1972 s246 Asbjørn Hansen En gammel vise om stortyven Arve Svendson Bravkarl art dikt personalia tyv forbrytelse RH VIII 1972 s250 rektor Ole H. Vethal Johannes Hanssen foto Musikerfamilie fra Romerike art personalia musikk musiker komponist ill. noter RH VIII 1972 s255 rektor Ole H. Vethal Elvetrafikken i Nes art kommunikasjon Vorma Glomma Svanfossen båt ill RH VIII 1972 s261 skolestyrer Johan Ryddingstad : Nedlagte bruk i Nannestad RH VIII 1972 s266 skolestyrer Erling Morten : Nedlagte plasser i Hurdal RH VIII 1972 s273 Trygve Værhaug : Nedlagte bruk i gamle Tærud skolekrets Skedsmo art landbruk jordbruk fraflytting husmann bosetning bolig hus RH VIII 1972 s281 journalist Arthur Lodding JOHANNE BORGEN art personalia kvinne maler kunst RH VIII 1972 s283 Maja Tosterud Prolog ved Hurdalstevnet 13. juni 1971 dikt kv RH VIII 1972 FOTO person s4 Steffan Gjørvad s250 Johannes Hanssen Ronnaug Haga s281 Johanne Borgen Erling Morten s16 Kristen Abelvik s22 Ragnhild Jølsen s110 Martin Døsen s158 Hans Krogsrud s164 Haakon Wergeland s170 Wilhelmine Wergeland s173 Olav Sletto s176 Jon Sorensen s182 Thormod Rostad s194 H.C. Cristie s205 Asbjørn Hansen s206 Olav Tveter s239 Louise Riis Bøhn s242 Olaf Braaten RH X 1978 s11 Rolf Fladby Hannibal Sehested og Romerikingene

14 art adel politikk stattholder skatt klagebrev 1600 RH X 1978 s18 Steinar Sørensen Vardesteder på Romerike s51: Liste over bygdeborger art ill. vakt forsvar Mistberget Eidsvoll Skreikampen Feiring Vardåsen Nannestad Gjelleråsen Skedsmo Hekseberg Gjerdrum Sørum Vilbergfjellet Eievarden Finholt Nes Aurskog Mork Blaker Løken Høland Vardåsen Enebakk (og mulige andre) RH X 1978 s54 L. Daae Kjeld Stub Prest og krigsmann art personalia politikk militær 1600 RH X 1978 s57 Kong Christian 7 Forskrift mot overdådighet hos almuen lov rett levnet skikk 1700 RH X 1978 s61 Karen Stovner Engen Trekk av Nittedals historie Nittedal kirke art kv RH X 1978 s66 Asbjørn Øksendal Dronning Astrid fra Ofrustadir ( Averstad?) art saga kvinne RH X 1978 s69 Fylkeskonservator Kjeld Magnussen Forsvarsanlegg på Romerike art ill. forsvar Basmo festning Nes Blaker skanse RH X 1978 s74 S.A. Fra fogedtiden på Rudsberget art fogd fut gård Rælingen RH X 1978 s77 P.O. Asak Skedsmobonden som jordeier i det 17 århundre Art slekt gård 1600 RH X 1978 s83 Ole H. Vethal Landbruksundervisning i Akershus fylke i forrige århundre art jordbruk skole Kyken Ullensaker 1800

15 RH X 1978 s89 Ingvar Seland Akershus småbruksskole art jordbruk skole Hvam RH X 1978 s95 Gunnar Kværner Fylkesagronomer ( amtsagronomer ) i Akershus fylke art landbruk jordbruk RH X 1978 s97 bonde Jakob O. Wethal Tanker etter 50 års stevne på Hvam Landbruksskole art jordbruk skole Martin Døsen RH X 1978 s100 Olaf Rønning Sæterliv i Nannestad art seter stol kvinne RH X 1978 s103 skolestyrer Erling Elverhøi Noen trekk av Skogen skolers historie art skole lærer stubber Nes RH X 1978 s116 J. Hauglid Brev fra Sagatun Folkehøiskole art skole RH X 1978 s120 Ole H. Vethal 100 års jubileum Akershus amtsskole ( fylkesskole ) Romerike folkehøgskole Follo folkehøgskole art ill. skole RH X 1978 s124 Steinar Sørensen Folkeminner fra Mogreina art ill. minner sagn Gudmunds kapell på Moen Ullensaker se Skytilen 4-98 s13 RH X 1978 s129 Kristen Rønning : Gløm itte hemmet ditt. dikt RH X 1978 s130 Ole H. Vethal Romeriksmål

16 art dialekt talemål ordtak stubber RH X 1978 s132 Johan Ørjasæter Dikt fra Romerike BORGHILD TRANUM art dikter kvinne personalia Ullensaker RH X 1978 s142 Arthur Lodding Ullensaker Kristelige Ungdomsforening art forening s145 Prolog Lillestrøm Kr Ungdf 1974 dikt RH X 1978 s148 Erling Østerud Skikretsen blir til art ski idrett RH X 1978 s155 Johan Ørjasæter Emigranter fra Høland og Setskog før 1880 art Amerika utvandring RH X 1978 s164 In memoriam Karl Bogstad Hans Evensen Martin Juel Halvorsen Hans Trøgstad personalia minneord RH X 1978 s176 professor Sivert Langholm Ullensaker undersøkelsen art sosial forskning RH X 1978 s191 Ole H. Vethal Trekk fra skysstasjonenes historie på Romerike Gjestgiveri Kro art ill. trafikk kommunikasjon reise RH X 1978 s200 museumsdir Halvard Bjørvik Landslaget for bygde og byhistorie art historie lagsarbeid RH X 1978 s204

17 overlærer Ingvar Seland Martin Døsen som museumsmann art personalia Hvam RH X 1978 s207 konservator Inger Marie Kvaal Lie Krystallproduksjon på Hurdals Glassverk art ill.industri glass antikviteter kv RH X 1978 s215 Kristian Hauglid Omkring Huseby gård i Skedsmo Prestegård i 800 år art RH X 1978 s220 Kristian Hauglid Fra dagligliv i 1800-åra Asak Østre Skedsmo art folkeminne RH X 1978 s222 Jon Hoel Nannestad almenningene i gammal tid art almenning skog RH X 1978 s226 Kristen Rønning Slekta mi dikt RH X 1978 s227 Ole H. Vethal MARTHEA. art folkeminne kvinne RH X 1978 s230 lærer Gunhild Lund Et husmannshjem art folkeminne plass kv RH X 1978 s233 lærer Anna Ihle Nielsen Om bestefar om Anders Svenske og om 1905 art folkeminne kv RH X 1978 s238 Ole Ødegård En småkårsheim i Ullensaker art folkeminne arbeid Randby småbruk RH X 1978 s259

18 redaktør Per Erik Nilssen Finnkirken på Mangen Knold i Aurskog art finne kirke RH X 1978 s264 redaktør Per Erik Nilssen Misjonæren redaktøren og salmedikteren Trygve Bjerkrheim fra Høland foto art personalia dikter kristen RH X 1978 s267 Ole H. Vethal STEINSÆTER art nedlagt gård Ullensaker RH X 1978 s271 Erling Østerud Maskin art ill. damp tresking gård arbeid RH X 1978 s276 Bekjentgjørelse om jakt og fangst 1881 hare tiur kråke skjære falk hubro RH X 1978 s277 Johan Garder foto HANS SAUTANGEN art personalia stubber original RH X 1978 s281 Trygve Christiansen Visitt hos maleren Henrik Sørensen art personalia stubber RH X 1978 s283 Einar Nyborg KVENNA en liten historie fra Lørenskog art stubber maskin antikvitet humor RH X 1978 s286 Inger Børke Fra livet i Skedsmo rundt århundreskiftet art stubber humor kv RH X 1978 s291 Lars Stokstad Hovind Skytterlag Ullensaker RH X 1978 s298 formann Steinar Skarseth Lørenskog Skytterlag historie gjennom 75 år

19 RH X 1978 s301 Nittedal Skytterlag 90 år art skyttersaken RH X 1978 s303 Erling Morten Knaiseter stevnene art seter Hurdal RH X 1978 s306 Erling Morten Harde tider lov rett forbrytelse kvinne 1800 RH X 1978 s308 Erling Morten Hurdal oldtid funn bosetning foto RH X 1978 s311 Birger Kirkeby Nittedalsmarka Lillomarka art stedsnavn navn RH X 1978 s314 Lokallitteratur fram til 1977 liste lokal historie bok RH X 1978 s331 Museet i dagens kulturbilde ( møteref ) art museum kultur RH X 1978 FOTO person s4 Leif Willumstad Rønnaug Haga Eirik Sundli s165 Karl Bogstad s173 Hans Trøgstad s193 Ole H. Vethal s205 Martin Døsen s261 Kristian Mangen Karl A. Værvågen s265 Trygve Bjerkrheim s309 Ola Opperud RH XI 1980 s15 Rolf Fladby Et klagebrev fra 1635 art klage skatt 1600 RH XI 1980 s24

20 P.O. Asak Lokalhistorie fra Frogner sogn på 1600 tallet art sosial bumerker segl Sørum moral lov rett kvinne RH XI 1980 s31 Olav Tveter Bygdenavnet Rælingen art stedsnavn RH XI 1980 s35 Steinar Sørensen Fra gullalderen i Romerikes fortid art oldtid funn penger RH XI 1980 s46 K. Huseby Gravminner fra Huseby i Blaker art oldtid graver funn RH XI 1980 s49 Johan Ørjasæter SETSKOG namnet art stedsnavn RH XI 1980 s52 Karen Stovner Engen Fra Søndre Nittedal Litt nytt og litt gammelt art folkeminne fyrstikkfabrikk Markerud kv RH XI 1980 s58 Steinar Sørensen For fedrelandets bedre flor Det danske Landhusholdningsselskab art jordbruk fjøs skog industri jakt husflid premie medalje utvikling forening 1800 RH XI 1980 s73 Inger Marie Lie Hva skifteprotokoller forteller om brudesølv og annet draktsølv på Romerike art drakt sølv antikviteter tradisjon kultur kvinne kv RH XI 1980 s80 Gunnar Thuesen Feiring Jernverk art ill. gruve industri Eidsvoll verk Baumann masovn Anker bilde kart RH XI 1980 s119 Leif Ljødal

21 Holtåa var en viktig energikilde for nordbygda i Eidsvoll art ill elv sag tegl kvern mølle RH XI 1980 s124 Per Erik Nilssen Bjørkelangen et handelssenter med tradisjoner art tettsted virksomhet handel Aurskog Høland RH XI 1980 s129 Forpaktningskontrakt angående Sørum Prestegård art jordbruk kontrakt RH XI 1980 s138 Gunhild Lund Liv og arbeid på en Romeriksgard art gård jordbruk sosial kvinne 1900 kv RH XI 1980 s142 Ole H. Vethal foto person Skolevesenet i Ullensaker på 1700 og 1800 tallet art skole RH XI 1980 s152 Erling Elverhøi Den faste skolen på Skogen art skole Nes 1800 RH XI 1980 s159 Kjersti Knutsen-Borgen Fra Årnes folkehøgskole til Romerike ungdomsskole på Sørumsand art skole fylkes amts kv RH XI 1980 s165 Ida Wethal Skoledager i 1896 art skole folkeminne kv RH XI 1980 s167 Ole H. Vethal Noe om gammel folkemedisin art medisin igler legeråd RH XI 1980 s170 Ole H. Vethal Bygdemål art dialekt talemål stubber ordtak navn RH XI 1980 s176 Steinar Sørensen Middelalderkirken på Furuset

22 art kirke Ullensaker RH XI 1980 s182 Sigurd Stenslett Frogner gamle kirke Sørum art RH XI 1980 s187 Odd Skullerud Blaker gamle kirke art ill RH XI 1980 s192 redaktør Per Erik Nilssen 100 år siden Høland s første misjonær Johan Kjelvei ble født art personalia kristen RH XI 1980 s197 Terje Gudbrandson Kilder og kildebruk i slektsgransking art slekt RH XI 1980 s215 Ove H. Eggum Det fornemme bryllup på Toten 8 september 1549 art slekt 1500 RH XI 1980 s228 Johan Ørjasæter Lærer og klokker Ole Johannesen fra Setskog art personalia RH XI 1980 s236 Ole H. Vethal JAKOB LARSEN IHLER Husmann på Store Onsrud og altmuligmann art ill. gård arbeid personalia RH XI 1980 s241 Nina Barhaughogda Kvinnens folkedrakt og bunad på Romerike art ill. kvinne drakt dikt Vågslid kv RH XI 1980 s254 Erling Østerud JOHAN HOLTER in memoriam personalia minneord RH XI 1980 s255 Erling Østerud

23 LAURA TONBERG foto person in memoriam personalia kvinne minneord RH XI 1980 s256 Arne Kristiansen PAUL ASBJØRN BALTERUD foto person in memoriam personalia minneord RH XI 1980 s258 Stein Fossgard ERLING ØSTERUD foto person in memoriam minneord RH XI 1980 s263 Erling Østerud Skikongen fra Romerike art ski idrett Paul Braaten personalia foto person RH XI 1980 s265 Erling Østerud Ski idrett på Romerike for Romerike Skikrets ble til art RH XI 1980 s268 Erling Nygård Skyttersaken i Nes art RH XI 1980 s276 Erling Morten Bollstykket Hurdal art plass RH XI 1980 s278 fylkeskonservator Kjeld Magnussen Gamle Hvam museum art ill RH XI 1980 s284 Ingvar Seland Hvamsfolk i eldre tid art Hvam Nes slekt RH XI 1980 s290 Ingvar Seland Ole Tomter og barna hans art folkeminne Hvam Nes RH XI 1980 s293 Dagmar Busterud

24 Bare en rusten dørlås dikt kv RH XI 1980 s294 Ole H. Vethal Raumnes Historielag 25 års jubileum art ill sølv utstilling RH XI 1980 s301 Tore Pryser Thranitterbevegelsen på Nedre Romerike En foreløbig skisse s314 Thranittledere i Ullensaker Tre biografier Abraham Jørgensen Borgen Lars Olsen Langbak ( Qverner ) Ole Olsen Randbye art Thrane sosial politikk RH XI 1980 s339 Hans Kværner Romeriksmusikere med Hamar Orkesterforening til Midt-Vesten USA art musikk reise Amerika RH XI 1980 s344 Knut A. Nadheim Tunnerud i Fet der tiden har stått stille i 100 år art ill gård jakt RH XI 1980 FOTO person s2 Leif Willumstad Eirik Sundli Rønnaug Haga RH XII 1982 s14 Eldbjørg Arnesen Sudrheimsætten og Romerike art slekt middelalder kv RH XII 1982 s29 Olav Tveter Om fogder og deres arbeide art stat admin fut trafikk skog gjestgiver 1700 RH XII 1982 s35 Steinar Sørensen En barnegrav fra vikingtiden art ill. oldtid grav haug funn Ullensaker RH XII 1982 s47

25 Rolf Fladby Birgit Asak Nesøyfuten og futen på Romerike En tvist om hals og håndrett art fogd rett lov kvinne 1500 RH XII 1982 s50 Ingvar Seland Hollenderen på Hvam art sagn Funtin 1500 RH XII 1982 s54 Steinar Sørensen Ramloftstua på Onsrud art ill. bygning hus gård Ullensaker 1600 RH XII 1982 s59 Olav Tveter Den gamle veien over Rælingsåsen art veg RH XII 1982 s60 Magnus P. Ranheim Romeriksreiser og slektsreiser til en svunnen tid art turist reise kommunikasjon skyss bok bøker RH XII 1982 s63 Borghild Tranum Røer ROMERIKE dikt kv RH XII 1982 s64 Ove Bjørningstad Bondesønner fra Ullensaker ble skipsredere og trelasteksportører i Brevik art handel trelast RH XII 1982 s66 Sigurd Stenslet Nordli i Sørum art ill. gård hus herredshus RH XII 1982 s70 Anne Fossnes Gansbruket art ill. Gan Fet Egeberg sag trelast museum kv RH XII 1982 s78 Per Knutsen Seter rettigheter og havnerett i Losbyskogen art Lørenskog almenning

26 RH XII 1982 s83 Sven T. Arneberg Om Rognlisaga i Dalsberga i Hurdal art ill. Anker RH XII 1982 s90 Kirsten Dag Lindaas Gruvedrift etter smaragd på Byrud Minnesund art geologi gruve kv RH XII 1982 s94 Odd Skullerud Urskog Hølandsbanen art kart ill. kommunikasjon jernbane Aurskog Tertitten museum RH XII 1982 s106 Erling Elverhøi Glimt fra Baronskogen i Nes art plass folkeminne jakt stubber RH XII 1982 s111 Steffan Gjørvad Lørenskog kirke gjennom 800 år art ill RH XII 1982 s127 Rønnaug Haga Prester i Nannestad art ill. foto prest kv RH XII 1982 s132 Ole H. Vethal foto Utvandringen til Amerika Wisconsin art ill RH XII 1982 s153 Hans Kværner To bygdemusikere på Romerike art ill. musikk Ursin Schelle 1800 RH XII 1982 s160 Plan for Nannestad Fattigvesens styre art sosial 1900 RH XII 1982 s167 Ole H. Vethal Skyttersaken før Skytterlagene på Romerike art skytterlag 1800

27 RH XII 1982 s172 Erling Elverhøi Samlet skole art skole lærer folkeminne RH XII 1982 s176 Ida Wethal EGGE-HANS folkeminne person original Enebakk kv RH XII 1982 s178 Ole H. Vethal Gamle varsler s179 Rønnaug Haga Ordtak s180 Hulder nissen og de underjordiske s181 Gammalt fra Ullensaker dialekt sagn stubber overtro RH XII 1982 s183 Georg Ruud Hurdal i gamle dager art dialekt talemål stubb RH XII 1982 s186 Jan E. Horgen Nesbumål og Romerikseventyr En kommentar til to eventyr skrevet ner av Anna Monrad art dialekt RH XII 1982 s195 Birger Kirkeby Ulv og bjørn i Nittedal og Hakadal art jakt RH XII 1982 s199 Johan Ørjasæter Naturvitenskap fra en tom kateterskuff art Setten sjø Setskog stubb RH XII 1982 s202 IN MEMORIAM Ingebjørg Mælandsmo Kristen Abelvik foto art personalia minneord kv RH XII 1982 s203 Kirsten Stanger God morgen!

28 dikt kv RH XII 1982 s206 Teodora Tangen Avduking av Hellig Olav monument i Nannestad ill kv RH XII 1982 s209 Markus Thrane Petition av 1851 til Oscar 1 petisjon bønneskrift brev handel toll husmann brennevin skole stemmerett rettsvesen verneplikt RH XII 1982 s232 Tore Pryser Thranittene på Borgen i Ullensaker art Thrane RH XII 1982 s263 Magnus B. Ranheim Ve ve over deg Romerike art kultur tap RH XII 1982 s267 Inger Børke MARGEN dikt kv RH XII 1982 s268 Slektslitteratur og kildemateriale slekt Romerike bokliste RH XII 1982 s276 P.O. Asak Slektshistorien for gården Hønsi i Sørum art slekt bumerke segl RH XII 1982 s286 Offisers slekten Remmen Fremming art militær slekt våpen skjold RH XII 1982 s293 Steinar Sørensen En oldsak samler på Romerike art ill. grav funn samling Sommer RH XII 1982 s301 Ulf Oppegaard Huset Børter i Enebakk art ill. hus bygning

29 RH XII 1982 s310 Avduking minnerelieff Jens Røkholt ill RH XII 1982 FOTO bygninger steder ting s40 barnegrav fra vikingtiden tegning snitt s67 68 Nordli gård Sørum gamle kommunehus s71 Gan gård i Fet s95 Urskog-Hølandbanen kart s97 Skulerud stasjon Høland s99 Kvevli stasjon s123 Lørenskog kirke s303 Huset Børter RH XII 1982 FOTO person s4 Astrid Bjerkek Eirik Sundli Leif Willumstad Trond K. Westby Kristen Rønning s127 Svend Stenersen s129 Torgeir Bræk Abraham Borch Aksel Smith Sinding Per Winsnes Frithjof Egidius Stabel Thor Grøner RH XIII 1984 s14 Steinar Sørensen Ås med sine lunder art ill. Ullensaker oldfunn ødegård bosetning middelalder RH XIII 1984 s33 Rolf Fladby Bønder i onnearbeid på prestegarden art plikt arbeid prestegård RH XIII 1984 s37 Ole H. Vethal Gammelt dokument fra Nes art salg skifte RH XIII 1984 s39 Birger Kirkeby Hekseprosesser og rettsforhold art heks trolldom lov rett kvinne RH XIII 1984 s48 Lensmann Erichsen Gardermoen Utskriving av mannskaper evt hester fra Ullensaker forordning militære forsvar Ullensaker

30 RH XIII 1984 s51 Det var en gong dialekt stubb Ullensaker RH XIII 1984 s53 Sigurd Rødsten Høland Sogneselskap Almuebiblioteket art bibliotek RH XIII 1984 s58 Barthold A. Butenschøn Collettene og Flateby godset art ill.enebakk trelast sag skog jakt RH XIII 1984 s86 Ole H. Vethal Fjøsdrift på en større Romeriksgård art økonomi gård fjøs ku kyr melk RH XIII 1984 s89 Håkon Bjørnstad Seterliv i Feiring gjennom tidene art seter stol Eidsvoll RH XIII 1984 s93 Sven T. Arneberg Oppmerking av setervanger i Hurdal art ill. seter stol vang registrering RH XIII 1984 s96 Fred Steinar Nordrum og Asbjørn Spigset Kobberverket i Feiring art ill gruve malm verk industri Eidsvoll RH XIII 1984 s105 Jørgen Klaseie Et minne om to husmannsplasser på Eidsvoll Verk art plass RH XIII 1984 s109 Ole H. Vethal Øvre Romerike Brannkasse art forsikting RH XIII 1984 s114 Ole H. Vethal Sagbruksvirksomhet i Østbygda i Ullensaker art sag trelast drift industri RH XIII 1984 s124

31 Ole H. Vethal KRISTIAN HOVIND Tanker og opplevelser gjennom et langt liv art folkeminne gård arbeid bok stubber Nes RH XIII 1984 s129 Hans Kværner OLE BJERKE En romeriksmusiker til minne art personalia musikk foto person Eidsvoll RH XIII 1984 s132 sogneprest Johannes Gulbranson Minner og tradisjoner om Henrik Wergeland art personalia RH XIII 1984 s151 Karen Stene Bjåstad Nokon må ta vare på dikt kvern kv RH XIII 1984 s152 Ola Ljødal JERNBARDEN art ill. kommunikasjon damp båt Mjøsa RH XIII 1984 s164 Kjell Aasum Bru over Glomma forvandlet Årnes til bygdesenter i Nes art ill. bro kommunikasjon RH XIII 1984 s168 Ole H. Vethal Hvorfor dro Bestefar til Amerika? s172 Christian Nesten : Amerikafeber. ( stubb ) s175 A. Thoresen : Thoresen history ( Lars og Amalie Thoresen ). art utvandring Amerika RH XIII 1984 s178 Olav Tveter Utvandringen til Amerika fra Fet og Rælingen fram til 1902 art liste personer RH XIII 1984 s186 Olaf Linnerud foto person Trandumskogen art minnesmerke monument krigen 1940 freden 1945 RH XIII 1984 s189 Alfred Høgslund Da krigen kom til Skedsmo art 1940

32 RH XIII 1984 s194 skolestyrer løytnant Johan Ryddingstad Nannestad i krigsåra art krigen RH XIII 1984 s202 Inger- Marie Kvaal Lie En pikeskole fra 1700 årene på Vilberg i Sørum art ill. skole kvinne kv RH XIII 1984 s208 Eirik Sundli IN MEMORIAM Otto Nordheim foto person personalia minneord RH XIII 1984 s210 Ole H. Vethal Eidsvoll Folkehøiskole art skole RH XIII 1984 s212 IN MEMORIAM Olava Tronbøl Olav Tveter s266 postfører Reidar Reierstad foto person personalia minneord RH XIII 1984 s218 P.O. Asak Kommentarer til den eldste slektshistorien for garden Onsrud i Ullensaker RH XV 1988 s299 9 rettelser til denne artikkelen art slekt RH XIII 1984 s225 Birger Christoffersen Stokstad Ljødal slekten art slekt RH XIII 1984 s241 Ole H. Vethal Bodding ætten slekt bok RH XIII 1984 s242 Rolf Nordli Tatere på Romerike. Steffenfølget og etterkommere.

33 art sigøyner RH XIII 1984 s254 Et Lillestrøm i forandring Tegninger av Olaug Brinkman Vethal ill. hus bygning kv RH XIII 1984 s261 Odd Skullerud Amtmann Ole Furu foto person art personalia RH XIII 1984 s267 Odd Skullerud Blaker Skanse 300 år jubileum forsvar RH XIII 1984 s270 Studentorganet Facett med skolehistorikk Lærerhøgskolen Blaker skanse RH XIII 1984 s272 Trond Kaare Westby : Hedersbevisninger bestemmelser tildelinger RH XIII 1984 s289 Johan Ørjasæter Ordtak skikker og varsler fra Høland og Setskog art dialekt talemål jakt stubber RH XIII 1984 s291 Ida Wethal (nedskr) Spådom i gamle dager om været på Nedre Romerike værmerker kv RH XIII 1984 s292 Ole H. Vethal Forskjellig fra Ullensaker stubber kolera ulvegrav bil RH XIII 1984 s294 Tre geseller. Gærn-Olaves Fille-Hans Anders-Svenske personalia originaler stubber RH XIII 1984 s296 Karoline Grude Ein bunad blir til art drakt kultur tradisjon kv RH XIII 1984 s300 Eilert Sundt Folkedraktene på Romerike

34 drakt kultur tradisjon RH XIII 1984 s302 Stubber og målprøver dialekt talemål sagn ulv RH XIII 1984 s308 Lov om kulturminner Kommentar RH XIV 1986 s21 Johan Ryddingstad Steinsgård skole gjennom tidene art Nannestad RH XIV 1986 s26 Utdrag av Christian den femtes norske lov Budsending med budstikke Forklaring til vidners ed Om ekteskap Christian 5 rett RH XIV 1986 s31 Rolf Fladby Institusjonene på Kringsjå Riksarkivet Statsarkivet Norsk lokalhistorisk institutt Norsk privatarkivinstitutt Sekretariatet for fotoregistrering Bedriftshistorisk senter RH XIV 1986 s39 inst.leder Sofie Rogstad Lokalhistoriske samlinger art kv RH XIV 1986 s48 Rolf Petter Amdam Det kongelige Selskap for Norges vel fra Hellerud til Hellerud art forening RH XIV 1986 s57 Ole H. Vethal Ullensaker Sogneselskap art forening forbedring jordbruk bibliotek RH XIV 1986 s62 Barthold A. Butenschøn Collettenes Flateby Alf Colletts rekonstruksjon art Enebakk ill RH XIV 1986 s67eirik Sundli " Kjempehaugene " på Tynsåk i Eidsvoll

35 art ill. oldtid grav haug RH XIV 1986 s76 Borghild Tranum Røer Romeriksbunader art drakt bunad kultur tradisjon kv RH XIV 1986 s83 Ivar Sæter Kommunalt liv i Gjerdrum fra 1837 og framover art 1800 administr politikk RH XIV 1986 s87 Odd Skullerud Alexis Lieungh opptegnelser om jordbruksdriften på Melvold i Frogner art ill. industri bedrift meieri melk Sørum RH XIV 1986 s96 Jens Thori Gruvedrift i Gjerdrum art ill. gruve jern konsta Baumann RH XIV 1986 s108 Erik Aas jr Fra livet på en romeriksgård i 1930 årene art ill. jordbruk gård arbeid RH XIV 1986 s132 Leif T. Andressen Sagbruksdrift og trelasthandel langs Sagelva art ill. industri handel sag tømmer trelast plank Strømmen RH XIV 1986 s141 Johan Ryddingstad Sør - Kringler art ill. gård Nannestad RH XIV 1986 s161 En gammel bygdebeskrivelse på vers om Fet prestegjeld dikt RH XIV 1986 s170 Husmannskontrakt Enebakk prestegård 1857 dokument RH XIV 1986 s173 Johan Ørjasæter Historier fortalt av Heiern stubber Setskog foto

36 Heiern til minne Høstkveld på Heia dikt RH XIV 1986 s183 P.O. Asak Fra Sudrheimsætta til slekten Hertzenberg i Sørum art slekt RH XIV 1986 s191 Ola Ljødal Et postkort av historisk og filatelistisk interesse art ill. Amerika 1905 RH XIV 1986 s194 Jorgen Klaseie ANDREAS OLSEN BERGER foto art personalia kristen forening RH XIV 1986 s197 Ole H. Vethal Musikerfamilien Jonsbråten art musikk RH XIV 1986 s200 Rolf Fladby I far etter Asbjørn Dørumsgard art tale personalia RH XIV 1986 s207 Asbjørn Dørumsgard Jordmål omtale dikt RH XIV 1986 s211 Ola Ljødal Gerhard Munthe på Morskogen art ill maler kunst Eidsvoll RH XIV 1986 s219 Martin Dehli OLE KRISTENSEN WALSTAD art personalia politikk stortingsmann Nes RH XIV 1986 s223 lærer Anna Ihle Nielsen Gamle Ingeborg art minne kvinne personalia kv

37 RH XIV 1986 s227 Arthur Lodding GINA ANDERSEN MOEN art minne kvinne personalia RH XIV 1986 s229 Kristen Rønning De nasjonale anemoner dikt æresmedlemmmer kv RH XIV 1986 s230 Kjell Aasum Kongens gullmedalje til historiker og skolemann rektor Ole H. Vethal hedersbevisning RH XIV 1986 s232 Trond Kaare Westby Hedersbevisninger Æresmedlemmer Hederstegn RH XIV 1986 s249 IN MEMORIAM Ole H. Vethal Trygve Stanger Johanne Borgen maler minneord foto RH XIV 1986 s258 Brev hjem til Norge fra Amerika utvandring RH XIV 1986 s261 Norsk Amerikansk Historisk Selskap stiftet 1925 art utvandring Amerika RH XIV 1986 s264 Bygdelagsbevegelsen i USA art utvandring Amerika RH XIV 1986 s270 Fra tiden før og under den nord amerikanske borgerkrigen art Amerika krig utvandring 1800 RH XIV 1986 s273 Kirkelige forhold Om norske emigranter i Nord Amerika art utvandring RH XIV 1986 s282 Steinar Sørensen Om to skillingsviser skrevet av skolemester Ingebret

38 Pedersen fra Ullensaker art dikt viser krig RH XIV 1986 s294 Olaf Linnerud Forholdet fenrik Samuel Isaksen art militær krigen 1940 RH XIV 1986 s296 Sven T. Arneberg Bataillon Wittenberg går over Mjøsisen april 1940 art foto Pellengahr krigen 1940 RH XIV 1986 s303 Flyktningelos Algot Feby om flyktningeruta under krigen RH XIV 1986 s305 Marierøe Et gammelt sagn stedsnavn Eidsvoll RH XIV 1986 s307 Arthur Lodding Gamle merker tro og overtro Fortelling om Amanda på Laache huldra sagn Ullensaker RH XIV 1986 s311 Johan Ørjasæter Bjønnestein jakt bjørn Setskog RH XIV 1986 s313 P.O. Asak Om bygdeoriginaler i Frogner Kurvbindern svensk original personalia Sørum RH XIV 1986 s315 Johan Ørjasæter Da n Ole Frydenberg henta grisepinnen dialekt stubb Setskog RH XIV 1986 s316 Gammel skillingsvise RH XIV 1986 s318 Bygdemål stubber humor dialekt hulder Ullensaker RH XIV 1986 s320 Den hvite dame eller gjenferdet i Hurdal prestegård

39 art sagn RH XIV 1986 s330 Ny leder Thor W. Togstad personalia foto RH XV 1988 s15 Formannskapslovene 1837 lov RH XV 1988 s23 Johan Thesen Kirkene i Nes i tidsrommet 1780 til 1857 art ill kirke RH XV 1988 s31 Sigurd Holmedal Bispevisitas i året 1924 Fjellveien eller veien over Kongtorpfjellet art minne kirke biskop vei Setskog Høland RH XV 1988 s36 Tom Christophersen Fra omgangsskole til fast skole i Nittedal art skole 1800 RH XV 1988 s48 Stein Arild Svendsen Allmue skolen i Eidsvoll Litt om " omgangsskolelærere " art ill.skole lærer RH XV 1988 s60 Per Hernæs Fornminnene på Gardermoen art ill. oldfunn graver Ullensaker RH XV 1988 s72 Sven T. Arneberg Kjempehaugene på Tynsåk i Eidsvoll art ill fornminne graver RH XV 1988 s77 Rolf Fladby Romerikingene og arvehyllingsmøtet på Akershus i 1661 art konge valg 1600 klagebrev RH XV 1988 s84 Thor Trapness En langdryg rettssak i Hurdal

40 art lov rett Hurdal Værk glassverk sosial 1800 RH XV 1988 s95 Ellisiv Steen Litt om Augusta og Harald Wergeland art personalia kvinne Camilla kv RH XV 1988 s105 Barthold A. Butenschøn ASBJØRN DØRUMSGAARD Minneord ved hundreåret for hans fødsel art personalia RH XV 1988 s113 Marie Bundli Noen glimt fra Hans Aanrud s tid på Eidsvoll art ill. foto personalia forfatter ungdomslag Byrud kv RH XV 1988 s117 Eivind Marstein Gårdsnavnet Udenes i Nes art stedsnavn RH XV 1988 s127 Thorbjørg Ljødal Sander Habberstad musikklag i Eidsvoll art musikk kv RH XV 1988 s129 Eivind Marstein Usjøen Utsjøen art stedsnavn RH XV 1988 s132 Nils Jarmann Langs Trondhjemsveien art ill Kongeveien reise kommunikasjon hest veg vei byveien bykjøring RH XV 1988 s142 Jørgen Klaseie Gamle merker og andre ting etter vegen langs veien ferdsel reise hest RH XV 1988 s144 Knut Kinne Kjeller vår eldste flyplass art fly ill RH XV 1988 s160

41 Hans M. Faller Den gamle smia art smed Skedsmokorset foto RH XV 1988 s166 Haaken S. Mathiesen Berger Bruk i Eidsvoll art ill. gård glassverk sag industri RH XV 1988 s181 Jørgen Klaseie Teglverk i Eidsvoll art ill. tegl verk industri RH XV 1988 s188 Kristen Rønning En Bygdesang av Rolf Hansen art dikt sang Nittedal RH XV 1988 s191 Georg Jahr Jørholmen i Øyeren art ill. jordbruk Fet RH XV 1988 s205 En føderåds kontrakt art ill. gård kår Nitteberg Skedsmo RH XV 1988 s208 Ingri Winsnes Vadfisket i Svelle i gamle dager art ill. fiske Fet kv RH XV 1988 s211 Ingri Østreng Rim og regler fra Fet humor dialekt kv RH XV 1988 s213 Gudrun Bunes En skisse av gården Aamodt i Setskog art gård kv RH XV 1988 s216 Jørgen Klaseie En skifteforretning i Klaseie i 1848 art ill. gard skifte arv føderåd kår kontrakt Eidsvoll RH XV 1988 s224 Kristen Rønning

42 Med skogen som nabo dikt dialekt RH XV 1988 s226 Jørgen Klaseie Kornberging og tresking art ill jordbruk arbeid korn RH XV 1988 s229 Bjørn Sandberg Utvandringen fra Hurdal art Amerika 1800 Mathiesen glassverk RH XV 1988 s236 Lars Løberg En adelsslekt fra Holter i Nes (se XVI s266) art ill. Byting slekt våpen skjold segl Olav Amundsen ( bot Lasse Skjold ) RH XV 1988 s250 Odd Ottesen Eivind Iversen Haugrim og hans slekt tillegg om Berg Auensen Haneborg art slekt Høland RH XV 1988 s261 Svein Nafstad Er Hans Nafstad og Hans Flindrum i Ullensaker 1600-tallet samme person? art slekt RH XV 1988 s273 Svein Nafstad Nye opplysninger om Valstadætta Nes art slekt RH XV 1988 s276 P.O. Asak Plasser og ætter under gårdene Frogner og Melvold i Sørum art ill slekt RH XV 1988 s289 P.O. Asak En beretning om gamle dager Frogner i Sørum art minne gård 1800 veger veier smed smie RH XV 1988 s301 IN MEMORIAM Arthur E. Lodding foto Magnus Røed foto

43 minneord personalia RH XV 1988 s304 Helge Andreas Berg : Laurits Andersen Nes et portrett art personalia foto RH XV 1988 s309 Eirik Sundli : Oskar Ladderud hverdagsmenneske og begavelse art personalia foto RH XV 1988 s314 Engebret Johan Holt : gårdbruker Arne Tveter Hov i Fet tegning Borghild Hauglid minneord personalia RH XV 1988 s318 Ola Ljødal : Romerikinger i amerikansk felt i forrige århundre art ill. utvandring Amerika krig soldater militær 1800 RH XV 1988 s325 Kjeld Magnussen Urskog fort art ill. forsvar militær anlegg Aurskog RH XV 1988 s331 Sven T. Arneberg Hvordan Romerike ble besatt i april 1940 art krigen ill. foto RH XV 1988 s354 Olaf Linnerud Hulder og trollskap RH XV 1988 s358 Bjønn som fekk aka stubb dialekt bjørn RH XV 1988 s366 Karin Helene Knudsen : Prolog ved årsmøtet i Hurdal 1986 dikt kv RH XV 1988 s369 Trond Kaare Westby Hedersbevisninger Æresmedlemskap Hederstegn RH XV 1988 s383

44 Ingri Winsnes Aldri på en søndag dikt humor kv RH XV 1988 s388 Bidragsytere til Romerikstun XV forfattere skribenter RH XVI 1990 s16 Instruction for Degne Klokkere og Skoleholdere paa Landet i Norge to paragrafer skole instruks 1739 RH XVI 1990 s17 Trygve Eriksen Fogd Anders Simonsøn og Gjerdrum kirke art fut RH XVI 1990 s22 Ole Weng Gamle gravkors på Enebakk kirkegård art grav gravminne RH XVI 1990 s24 Elizabeth Skjelsvik Haugen ved Blesterlestykket på Bålsrud i Feiring art fornminne gravhaug registrering ill kv RH XVI 1990 s27 Jørgen Klaseie Brev fra Eidsvollinger til Riksforsamlingen art 1814 RH XVI 1990 s32 Theodor Georg von Schlanbusch testament til Eidsvoll prestegjelds skole og fattigvesen art legat jernverk segl RH XVI 1990 s38 Ellisiv Steen Kongebesøk på Eidsvoll 1835 art konge reise prestegård kv RH XVI 1990 s42 Øystein Gaukstad Henrik Wergeland og musikk art personalia Eidsvoll RH XVI 1990 s57 Ingvald Marm General Joseph Frantz Oscar Wergeland

45 art personalia offiser militær RH XVI 1990 s62 Barthold A. Butenschøn Trekk av Vestbygodsets historie Kongsemne fra Enebakk? art ill. gods gård Vestby Enebakk 1814 RH XVI 1990 s78 Tora Eid Dagboken på Toverud skysstasjon i Aurskog Avdukingen av Toverud- bautaen art reise skyss kommunikasjon minnestein kv RH XVI 1990 s82 Gunhild Birkeland Stadnamninnsamling i Rælingen art stedsnavn registrering kv RH XVI 1990 s90 Eivind Marstein Måra-myra et " morsomt " stedsnavn art hest RH XVI 1990 s94 Tora Eid Minner fra to kongebesok art reise Toverud Aurskog kv RH XVI 1990 s97 Eirik Sundli Gamle reiseskildringer fra Romerike art reise turist bok bøker ill RH XVI 1990 s117 Erik Aas jr Romerike anno 1817 sett gjennom en gjestende tysk teologiprofessors øyne art reise turist Finckenhagen Nes RH XVI 1990 s134 Nils Jarmann Treskoning og slådd slep og hjulslede art hestekjøretøy slede transport ill RH XVI 1990 s138 Nils H. Lundberg Engebret Soot - pioneren art Aurskog personalia kanal sluse vannvei ill RH XVI 1990 s145

46 Ingri Winsnes Den gang det ikke var frysebokser til art mat is isbinge ill kv RH XVI 1990 s147 Nils Jarmann Jessheim hotell og skysstasjon art reise lokal skyss RH XVI 1990 s151 Sigurd Holmedal Flismaskinen på Nymoen i Setskog art takflis maskin bedrift produksjon RH XVI 1990 s153 Håkon Bjørnstad Tømmerfløtinga i Mjøsa og Vorma art tømmer trelast lense fløting arbeid RH XVI 1990 s160 Knut Røst Hagen Rånåsfoss kraftanlegg art vannkraft elektro Glomma RH XVI 1990 s167 P.O. Asak Historisk geografi og et gammelt kart over Skedsmo art landskap bosetning RH XVI 1990 s175 Per Frantzen Dagbok fra året 1866 skrevet på Fjeldstad i Gjerdrum art gård arbeid RH XVI 1990 s196 Erik Aas jr Jordfallet på Holum i Ullensaker i november 1883 dagbok ras Holumsraset Leirelva leirras RH XVI 1990 s199 Hans M. Faller Livet på Fattiggården art fattig Huseby Skedsmo RH XVI 1990 s202 Trond Burud Litt om kjente og ukjente setre i Rausjø skog Gamle kart som lokalhistorisk kildemateriale art seter drift almenning rettighet Enebakk

47 RH XVI 1990 s212 P.O.Asak Litt om kilder og kildekritikk til slektsforskningen på Romerike art slekt RH XVI 1990 s222 Svein Nafstad Kjølstadætta Nes på Romerike art slekt segl RH XVI 1990 s237 Odd Ottesen Hans Madsen Stalsberg og hans slekt art slekt segl RH XVI 1990 s257 Jerry Solberg og P.O. Asak Familien Solberg i Norge og USA art slekt utvandring Amerika RH XVI 1990 s266 Ove H. Eggum Litt mer om deltagerne i Det fornemme bryllup på Toten 8 sept 1594 (se XV s236) art slekt RH XVI 1990 s272 Elsa Svendsen Ida Wethal synger og forteller art personalia kvinne sang kv RH XVI 1990 s281 Johan Ørjasæter Karl den tolvte i Høland art krig Sverige Karl 12 Kruse RH XVI 1990 s300 Helge A. Berg Gulltransporten art krigen 1940 gull RH XVI 1990 s303 Sven T. Arneberg og Niels Juel Den 25 tyske panserdivisjon på Romerike art krigen 1940 ill RH XVI 1990 s318 Kåre Syltevik Militær etterretning i Ullensaker og Øvre Romerike Avdeling XU

48 art krigen 1940 RH XVI 1990 s330 Truls Nygaard Øyeren skulle hatt kanonbåteskadre i 1905 art båt kanon forsvar RH XVI 1990 s338 Fire små historier fra Nannestad flom bjørn hest stubber RH XVI 1990 s342 Eivind Marstein Ord og ordstø særlig fra Eidsvoll art ordspråk ordtak dialekt talemål RH XVI 1990 s353 Trond Kaare Westby Hederstegn RH XVI 1990 s364 Bidragsytere til Romerikstun XVI Korte biografiske data RH XVI 1990 FOTO TEGNING HUS BYGNINGER HANDEL TING s17 Gjerdrum kirke s41 arbeid jernbane s67 Mari kirke Enebakk s93 gammel buss s103 halling pols dans musikk tegning s113 norske bønder folk bonde tegning s129 Ullensaker gamle kirke s mai s280 Nittedal gamle kommunehus s317 landhandleri handel s363 gamle Kløfta skole Ullensaker RH XVII 1992 s9 Jofre Stortrøen Romerikssangen dikt sang RH XVII 1992 s13 Fredrik Neuman Sundet art Eidsvoll trafikk tettsted RH XVII 1992 s31 P.O. Asak Frogner meieri og dannelsen av et bygdesentrum art Sørum tettsted bedrift RH XVII 1992 s47

49 Michael Hammer Aursmoen et lite sted men med ei historie art tettsted Aurskog Høland Tertitten RH XVII 1992 s57 Nils Lund Fetsund sentrum art tettsted Fet RH XVII 1992 s66 Hans M. Faller Skedsmokorset art tettsted Skedsmo RH XVII 1992 s72 Einar Meyer Wigo Skråmm En dag på Skedsmosaga i 1912 art bedrift sag plank arbeid RH XVII 1992 s79 Einar Meyer Wigo Skråmm Å sanke torv på Måsan art arbeid torvstrøfabrikk RH XVII 1992 s85 Magnus Jonsbråten Tilbakeblikk fra en utflyttet Lillestrømling art minner Lillestrøm Lille Strøm gård RH XVII 1992 s92 Bjørn Bjørklund Øvre Rælingen et bygdesamfunn som forsvant art tettsted RH XVII 1992 s98 Tom Christophersen Rotnes i Nittedal art tettsted RH XVII 1992 s104 Bodil Moum Børsting Stasjonsmester på Strømmen Ole Jensen aner og etterkommere art slekt personalia kv RH XVII 1992 s121 Odd Ottesen Bondesegl i Høland art segl RH XVII 1992 s141

50 Odd Ottesen Noen hølandske slekter på 1600 tallet art slekt segl Eid Gukil Nes Skrepstad Høland RH XVII 1992 s160 Svein Nafstad Kristen Nordre Vågstad Nes Romerike noen etterkommere NB se rettelse i Skytilen 2-92 s 18 og 3-92 s13 art slekt RH XVII 1992 s168 Torkel Rønold Bråthen Slektshistoriske studier av bondeslekter med opprinnelse på Romerike art slekt segl Lystad Åmot Aurskog Kvevli lille Gulbrand Rom Jaer Fet Flogstad i Sørum Erpestad RH XVII 1992 s226 Tore Pryser De store endringene på 1800 tallet Noen romerikingers liv og lagnad art sosial personalia Ole Randby Christopher Grøndahl Ludwig Wiese Ole Amundsen Hans Furulund N.W. Thoresen Ida Cecilie Thoresen kvinnesak Ullensaker-undersøkelsen RH XVII 1992 s246 Nils Jarmann På ridestellet skal storfolk kjennes art riding hest kavalleri Gardermoen RH XVII 1992 s257 Nils Jarmann I lukket sledevogn får Frida reise art kjøretøy hest RH XVII 1992 s263 Ingrid Winsnes Gamle glimt om veakjøring kjøring hest arbeid kv RH XVII 1992 s265 Tor Laache Hva gamle regnskapsbøker kan fortelle art landbruk priser lønninger RH XVII 1992 s272 Kristian Hauglid Velassorterte landhandlerier art landhandel handel butikk

51 RH XVII 1992 s275 Johan Svendsen Erindringer og fortellinger fra Skedsmo minner kirke RH XVII 1992 s277 Steinar Sørensen Husebygårdene på Romerike art stedsnavn funn gravhauger RH XVII 1992 s311 lærer klokker Johan Ørjasæter Bjørn ga støtet til at Setskog fikk bygge sin egen kirke 1654 art RH XVII 1992 s320 Kåre Holmgren Martin Døsen og Hvam art lærer landbruksskole personalia RH XVII 1992 s329 Tone Stidahl Historien om Losby art bruk gods tømmer trelast planker sagbruk vasshjul kv RH XVII 1992 s347 En husmannskontrakt 1764 fra Vestre Aas i Eidsvoll dokument RH XVII 1992 s349 Gullgruben i Mistberget og meget annet gruve smaragd RH XVII 1992 s351 Ukjent Henrik Wergeland på hattehylla dikt eventyr RH XVII 1992 s355 Nes kirke på Øvre Romerike 1851 art RH XVII 1992 s361 Ragnhild Jølsen Den tolvte i stua fortelling novelle kv RH XVII 1992 s366 Per Ruud Med Romerike Historielag gjennom 40 år Minner og meninger

52 art ledere personalia RH XVII 1992 s374 Trond Kaare Westby HEDERSTEGN personalia Thor Trapness Elin Sandaker Håkon Bjørnstad Aslaug Lieungh Jens Kristian Lieungh Torfinn Knai Reidun Glømmi RH XVII 1992 s386 Bidragsytere til Romerikstun XVII 1992 forfattere skribenter RH XVII 1992 FOTO TEGNINGER s15-24 Sundet Eidsvoll s26-28 Jessheim stasjon Ullensaker kommunehus s29 landhandel s47-55 Aursmoen s66-69 Skedsmo Leirsund stasjon s85-91 Lillestrøm tegninger s93 Øvre Rælingen s99 Rotnes Nittedal s105 Strømmen stasjon s234 Eidsvoll stasjon 1854 tegning s hest kjøretøy ridning kavalleri s gravhauger funn s Losby bruk RH XVIII 1995 s9 Jan E. Horgen Romerike Historielag 75 år art RH XVIII 1995 s12 Eirik Sundli Raumarike art oldtid Romerike RH XVIII 1995 s19 Reidar J. Holmedahl Minner fra gamle dager som gårdsgutt på Toverud art gård arbeid Aurskog RH XVIII 1995 s36 Ingeborg Oppegård Livet i Skrukkelia først i dette århundret art minner levekår gård arbeid Hurdal kv RH XVIII 1995 s46 Karly Nitteberg Skaar

Artikler i årbøkene (Oppdatert til og med Årbok 49 av Svein Wilhelmsen, medlem av styret i Asker og Bærum Historielag. 12.02.2009)

Artikler i årbøkene (Oppdatert til og med Årbok 49 av Svein Wilhelmsen, medlem av styret i Asker og Bærum Historielag. 12.02.2009) Artikler i årbøkene (Oppdatert til og med Årbok 49 av Svein Wilhelmsen, medlem av styret i Asker og Bærum Historielag. 12.02.2009) 1814 og årene omkring Gårdshistorie Mål og vekt Arbeidsfolk Helse Navneskikk

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer.

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. Arboknemnd: ASBJØRN DØRUMSGARD MAGNUS RØED KR. VIKNE R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 FOR ROMEHII(E HISTORIELAG BIND VI Redaktør: ASBJØRN DØRUMSGARD Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. UTGITT

Detaljer

'1908 - Torvet 6, Lillestr~m

'1908 - Torvet 6, Lillestr~m '1908 - Torvet 6, Lillestr~m Innhold: Gammel zttehistorie fra Enebakkneset. "Andelva, treforedlingsindustrien og Nygård" Familien Faen. Angående artikkel i Skytil nr. 4 2005. Romerikskortet. 5 Etterlysinger.

Detaljer

Landingen, 1976-, Register

Landingen, 1976-, Register Land Museum Landingen, 1976-, Register Årgang Side Forfatter Tittel Stikkord 1976 7 Lands Museum Om årboksiden Artikkel 1976 9 Kulturstyret, N. og S. Land Hilsen til "Landingen" Artikkel 1976 11 Schou,

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Nummer 4 2012 18. årgang

Nummer 4 2012 18. årgang Sørum-Speilet Nummer 4 2012 18. årgang STORT BIDRAG TIL HISTORIELAGSBEVEGELSEN I 1977 tiltrådte Trond Kaare Westby, 27 år gammel, som lagets leder, og var det i de neste 11 år. Det var en viktig periode

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR GAMLE MODUM 1986-2014.

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR GAMLE MODUM 1986-2014. Modum Historielag INNHOLDSFORTEGNELSE FOR GAMLE MODUM 1986-2014. I Gamle Modum 2003 hadde Kristian Linnerud en oversikt over alle artiklene i bladet fram til 2002-utgaven. Den er alfabetisk på tema og

Detaljer

Innholdsfortegnelse i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1983 2015.

Innholdsfortegnelse i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1983 2015. Innholdsfortegnelse i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1983 2015. Norsk Slektshistorisk Forening har inngått en avtale med Vestoppland Slektsthistorielag om salg av deres tidsskrifter Tidsskriftene

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Fra innholdet: Romerikseventyr og Anna Monrad nok en gang. Hvordan telefonen kom til Ullensaker. Årsmøtesaker /Sommertur

Fra innholdet: Romerikseventyr og Anna Monrad nok en gang. Hvordan telefonen kom til Ullensaker. Årsmøtesaker /Sommertur Skytilen Medlemsblad for Romerike Historielag Nr. 2-2003 21. årgang Fra innholdet: Romerikseventyr og Anna Monrad nok en gang. Hvordan telefonen kom til Ullensaker. Årsmøtesaker /Sommertur ADRESSE: Historielagets

Detaljer

Artikler nr. 5 2000 6. årgang

Artikler nr. 5 2000 6. årgang Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike I Håkon Håkonssons saga er bygda Skaun nevnt to ganger, begge i forbindelse med kongens kamp mot ribbungene. Det var islendingen Sturla Thordarson (29.07.1214-30.07.1284)

Detaljer

Juelsen på Drømtorp Bruk. Lagets møter høsten 2002: Medlemsblad for Ski Slektshistorielag Nr 2 2002 Årgang 1

Juelsen på Drømtorp Bruk. Lagets møter høsten 2002: Medlemsblad for Ski Slektshistorielag Nr 2 2002 Årgang 1 Medlemsblad for Ski Slektshistorielag Nr 2 2002 Årgang 1 Lagets møter høsten 2002: Onsdag 21. august Onsdag 18. september Onsdag 16. oktober Onsdag 27. november Onsdag 20. januar 27. november møtes vi

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Emneregister, Årbok for Helgeland, 1970-2014.

Emneregister, Årbok for Helgeland, 1970-2014. Emneregister, Årbok for Helgeland, 1970-2014. Kort om utarbeideren av dette emneregister: Jeg heter Torbjørn Uppstad, født 1955, har cand. mag.-utdanning fra universitet med bl. a. historie mellomfag,

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Lillian Mobæk: Lokal melproduksjon og minner fra Slora mølle. Intervju med Odd Skullerud Svein Sandnes: Glomma gjennom Sørum Marte Brakestad Ihlebæk: Gardsnavn i Blaker

Detaljer

Nummer 1 2013 19. årgang

Nummer 1 2013 19. årgang Sørum-Speilet Nummer 1 2013 19. årgang GODT NYTT ÅR TIL ALLE SØRUM-SPEILETS LESERE! Blaker og Sørum Historielag møter den nye tid med forventning, og vi er overbevist om at betydningen av vårt arbeid øker

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

Vestby Historielag 25 år

Vestby Historielag 25 år Vestby Historielag 25 år Mariakirken i Vestby ca. 1200-1884 1980-2005 Historien er vår lærer i livets kunst (Cicero 106-43 f.kr.) Utgitt av Vestby Historielag 2009 Gitt ut av Vestby Histoielag 2009 Opplag:

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Lederen har ordet... 2. Kjell Dagfinn Karlsen utnevnt til æresmedlem... 3. Årsberetning 2009 4. Bokprisene 2009 16

ØSTFOLD HISTORIELAG. Lederen har ordet... 2. Kjell Dagfinn Karlsen utnevnt til æresmedlem... 3. Årsberetning 2009 4. Bokprisene 2009 16 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2010 Årgang 34 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 15. mai Lederen har ordet... 2 Kjell Dagfinn Karlsen utnevnt til æresmedlem... 3 Årsberetning 2009 4 Bokprisene 2009 16 Vårvandring

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008. Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. nov/des.

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008. Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. nov/des. ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008 Formannens spalte... 2 Årsberetning... 3 Bøenseter... 5 Tidsskriftene... 8 Komiteene...9-10 Arbeidsplan 08.. 11

Detaljer

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag Nr. 1-2003 21. årgang. Fra innholdet:

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag Nr. 1-2003 21. årgang. Fra innholdet: Skytilen Medlemsblad for Romerike Historielag Nr. 1-2003 21. årgang Fra innholdet: Skytterstevne i Skedsmo søndagen 8. september 1861. Smånytt fra tingbøkene på 1600 tallet. Fellesprosjekt om karleggingen

Detaljer

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV PA ROMERIKE Av konservator Inger Marie Kvaal Lie. På gården Holt i Ullensaker har de en fin samling av gammelt sølv, som de har tatt vel vare på gjennom generasjoner. Tidligere

Detaljer

Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011

Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011 Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Oppdatert 11. april 2011. De ordinære katalogene vår inneholder bare en brøkdel av bøkene vi har i hyllene. Men registrering

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Odd Skullerud: Nordlis nyere historie (1) Lars T. Stenson: Återbesøk i Sörumsand Kristian Lieungh: Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 71: Finnelønn Odd

Detaljer

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag Nr. 4-2003 21. årgang

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag Nr. 4-2003 21. årgang Skytilen Medlemsblad for Romerike Historielag Nr. 4-2003 21. årgang ADRESSE: Historielagets Hus Vestvollvn 54 2019 Skedsmokorset POSTADRESSE: Romerike Historielag Postboks 175 2021 Skedsmokorset TELEFON:

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen

Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen Andreas Faye: Følgie eller vardøgl Johan Vibe: Topografisk-historiskstatistisk beskrivelse over Sørum Leif Mathisen: Sørvald det første kommunehuset

Detaljer

Feiring bygdebok Solberg

Feiring bygdebok Solberg Solberg Høgt og fritt ligger garden - helt oppe på åsen. Der er et utsyn så fagert at en må leite langt for å finne slikt. Enten en står nere på garden og ser mot sør og øst og har fjorden djupt nere og

Detaljer