TEEx-transduser. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEEx-transduser. Brukerhåndbok"

Transkript

1 TEEx-transduser Brukerhåndbok 0086

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tlf.: eller Faks: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 OAP Storbritannia Tlf.: Faks: Forsiktig: Føderale lover i USA krever at dette utstyret bare selges av lege eller etter rekvisisjon fra lege. M-Turbo, MicroMaxx, S Series, SonoSite og SonoSite-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører SonoSite, Inc. Produktnavn som ikke tilhører SonoSite, kan være varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. SonoSite ultralydsystem(er) som omtales i dette dokumentet, kan være dekket av én eller flere av følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D samt følgende tilsvarende patenter i utlandet: AU727381, AU730822, CA , CA , CN ZL , CN ZL , CN ZL , CN ZL , DE , DE , DE , DE , DE , DE , DE , FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Patenter er patentanmeldt. P /2010 Opphavsrett 2010, SonoSite, Inc. Med enerett. ii

3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Oversikt Om brukerhåndboken... 1 Konvensjoner... 1 Om TEEx-transduseren... 1 Beregnet bruk... 2 Kontraindikasjoner... 3 Garantierklæring... 3 Teknisk støtte... 3 Kapittel 2: Slik kommer du i gang Utpakking... 5 Inspeksjon av innholdet... 6 Transduser- og systemgrensesnitt... 7 TEEx-transduserens styreinnretning:... 8 Spissdefleksjon... 8 Spissdefleksjonsbremse...10 Avsøkingsplanrotasjon...11 Kapittel 3: Undersøkelse Inspeksjon før undersøkelsen...15 Forholdsregler...16 Bitevern...16 Sterilt overtrekk...17 Nøduttrekking...18 Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring Rengjøring og desinfisering...19 Lagring...20 Transduser...20 Spissovertrekk...20 Transport...21 Avhending...21 Kapittel 5: Sikkerhet Overholdelse av standarder...23 Årlig inspeksjon...23 Sikker bruk...24 Sikkerhet mot overoppheting...25 Varmegrenser...25 Slik reduserer du temperaturen...25 Temperaturkalibreringstest...26 iii

4 Elektrisk sikkerhet Elektrisk lekkasjestrømtest Slik påviser du bitehull Akustisk utgang Kapittel 6: Transduserspesifikasjoner TEEx-/8-3 MHz-transduser iv

5 Kapittel 1: Oversikt Les denne brukerhåndboken før du bruker transduseren for transøsofagealt ekkodiagram (TEEx/8-3 MHz eller TEEx) for ultralydsystemet SonoSite M-Turbo, S Series eller MicroMaxx. Oversikt Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om TEEx-transduseren. Den er utformet for å gjøre leseren kjent med riktige ultralyd- og endoskopiteknikker, men gir ingen opplæring i sonografi, kardiologi eller kliniske rutiner. Informasjon om ultralydsystemet finnes i brukerhåndboken for ultralydsystemet og annen relevant litteratur. For å verne om pasienten og sikre pålitelig transduserdrift, anbefaler SonoSite at denne brukerhåndboken alltid er tilgjengelig når TEEx-tranduseren benyttes. Konvensjoner Brukerhåndboken følger disse konvensjonene: ADVARSEL beskriver forholdsregler som er nødvendige for å avverge personskade eller tap av liv. Forsiktig beskriver forholdsregler som er nødvendige for å beskytte produktene. De nummererte trinnene i prosedyrene må utføres i riktig rekkefølge. Ett-trinnsprosedyrer begynner med. Elementer i punktlister trenger ikke utføres i en bestemt rekkefølge. Informasjon om merkesymbolene som benyttes, finnes i brukerhåndboken for ultralydsystemet. Om TEEx-transduseren ADVARSEL! For at pasienten ikke skal skades, skal TEEx-transduseren kun brukes av en lege som har fått formålstjenlig opplæring i endoskopiteknikker (som foreskrevet for gjeldende, relevant medisinsk praksis) og i bruk av ultralydsystemet og transduseren. Forsiktig: For å unngå at TEEx-transduseren skades, må du lese brukerhåndboken før du håndterer og rengjør den. TEEx-transduseren er en elektronisk styrt transduserenhet for ultralyd basert på fasestråle, og er montert i en forseglet spiss i enden av et konvensjonelt endoskop. TEEx-transduseren brukes for å generere et sett med ultralydbilder eller tynne skiver i en kjegle fra samme posisjon i øsofagus. Rotasjonen av avsøkingsplanet drives av en motor i styrehåndtaket. Kapittel 1: Oversikt 1

6 Du kan velge å begynne avsøkningen i et av tverrplanene for å forenkle orienteringen (f.eks. standardmonoplanet, som er angitt som 0 på systemskjermen). Etter at avsøkingsplanet er rotert 90, foregår avsøkingen i det langsgående planet og sveiper gjennom to motsatte kvadranter av kjeglen. Når avsøkingsplanet roteres ytterligere 90 i samme retning, foregår avsøkingen speilvendt i forhold til det første tverrplanet. De eneste to planene som er ekvivalente, er de to tverrplanene, ettersom det ene er et speilbilde av det andre. Som vist i figur 1 fylles alle fire kvadranter av det koniske avbildningsvolumet ved en rotering på 180 av avsøkingsplanet. Retningen på endoskopspissen kan lett styres med defleksjonsstyrehjulene på transduserens håndtak slik at transduseren kan plasseres helt nøyaktig i øsofagus Figur 1 Avbildning i flere plan 1 90 rotering sagittalt i forhold til speilbilde av tverrplan 2 90 rotering på tvers i forhold til langsgående plan 3 Konisk avbildningsvolum 4 Kvadranter fylt ved første 90 rotering 5 Kvadranter fylt ved andre 90 rotering Beregnet bruk TEEx-transduseren er utviklet for 2D, M-modus, Color Doppler (Color) (fargedoppler), Pulsed Wave (PW) Doppler (pulset bølgedoppler) og Continuous Wave (CW) Doppler (kontinuerlig bølgedoppler) ved å tilføre ultralydenergi gjennom pasientens øsofagus eller mage og inn i hjertet. TEEx-transduseren er kun beregnet for bruk på voksne. Ultralydenergi som kastes tilbake fra pasientens hjerte, brukes til å danne bilder av hjertet for å registrere unormal struktur eller bevegelse, for å evaluere blodets strømningshastighet i hjertet og for å få en avbilding i farger av blodets strømningshastighet i hjertet. 2 Kapittel 1: Oversikt

7 Kontraindikasjoner ADVARSEL! Legen må ta alle mulige faktorer i betraktning før undersøkelsen startes. Kontraindikasjoner for bruk av TEEx-transduseren: fosteravbildning pediatrisk avbildning avbildning når pasienten viser tegn på følgende eller lignende tilstander: øsofageal forsnevring, spasmer, laserasjoner og vanskeligheter med å svelge (dysfagi) øsofagusdivertikler, øsofagusvariser (utvidede vener) blødning i fordøyelsessystemet peptisk magesår, hiatushernie, øsofageale hinner og ringer nylig strålebehandling i øsofagus manglende evne til å svelge eller for liten plass til transduseren tidligere sykdommer i fordøyelsessystemet Oversikt Garantierklæring Garantien på TEEx-transduseren dekker bare materialer og utførelse, og er gyldig i 12 måneder fra utsendelsesdatoen fra SonoSite. Garantien dekker ikke skader som skyldes pasientbitt, misbruk fra sluttbrukerens side, feil desinfisering/sterilisering, desinfisering/sterilisering med kjemikalier som ikke anbefales av SonoSite, eller omstendigheter utover det som betraktes som normale for produktets tilsiktede bruk. Teknisk støtte Du kan bestille overtrekk, bitevern, spissovertrekk og annet tilbehør på Hvis du ønsker teknisk støtte fra SonoSite, kan du ta kontakt på følgende måte: Teknisk støtte hos SonoSite Telefon (USA eller Canada): (utenfor USA og Canada): Du kan også kontakte din lokale representant. Faks: E-post: Nettsted: Klikk på Support Kapittel 1: Oversikt 3

8 Servicesenter i Europa Telefon: +44-(0) E-post: Servicesenter i Japan Telefon: E-post: 4 Kapittel 1: Oversikt

9 Kapittel 2: Slik kommer du i gang Det er viktig å fastsette og bruke en kontrollprosedyre for å være sikker på at transduseren er trygg å bruke og fungerer korrekt før hver bruk. Ikke bruk TEEx-transduseren dersom du oppdager eller har mistanke om uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold. Ring SonoSite eller den lokale representanten umiddelbart. Utpakking Riktig behandling og vedlikehold er svært viktig. Følg fremgangsmåten for utpakking. Ta øyeblikkelig kontakt med SonoSite eller den lokale representanten for å rapportere eventuell skade eller uregelmessigheter. Slik kommer du i gang ADVARSEL! Se nøye over alt utstyret etter at det er mottatt og før hver bruk for å unngå at pasienten eller operatøren skades. Pakk ut 1 Se over emballasjen, transportesken og TEEx-transduseren. Kontroller om det finnes skader. 2 Legg merke til ev. brudd eller andre tydelige skader. Ta vare på bevisene, og underrett budet eller transportfirmaet. 3 Kontroller at transportesken inneholder delene som er oppført på pakkseddelen: TEEx-transduser Brukerhåndbok for TEEx-transduser Vedlikehold av TEEx-transduser Bitevern (3) Ikke-sterile spissovertrekk (3) Kapittel 2: Slik kommer du i gang 5

10 Spissovertrekk (3) Bitevern (3) TEEx-transduser Figur 1 Transporteske med TEEx-transduser ADVARSEL! Slik unngår du pasientskade: Korrekt behandling og vedlikehold er viktig for sikker drift av TEEx-transduseren. Legen som utfører undersøkelsen, må velge pasienter for denne transduseren etter forsvarlig medisinsk vurdering. Forsiktig: For å unngå permanente skader på transduserens interne styreledninger, skal transduserspissen ikke bøyes ved å trykke direkte på den med fingrene. For å unngå at TEEx-transduseren skades, må du lese brukerhåndboken før du håndterer og rengjør den. Inspeksjon av innholdet Etter at du har pakket ut innholdet, skal du foreta følgende inspeksjoner av TEEx-transduseren: Visuell og taktil inspeksjon. Se Visuell og taktil inspeksjon på side 8. Inspeksjon av spissdefleksjon. Se Inspeksjon av spiss- defleksjon på side 10. Bremseinspeksjon. Se Inspeksjon av spiss- defleksjons- bremsen på side 10. Inspeksjon av avsøkingsplanets rotasjon. Se Inspeksjon av avsøkingsplanrotasjon på side 13. Lekkasjetest. Se Elektrisk sikkerhet på side 27. Ta øyeblikkelig kontakt med SonoSite eller den lokale representanten for å rapportere eventuelle skader eller uregelmessigheter. Se Teknisk støtte på side 3. ADVARSEL! Hvis du oppdager uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold, skal ikke TEEx-transduseren brukes for å unngå å skade pasienten. 6 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

11 Transduser- og systemgrensesnitt TEEx-transduseren består av en elektronisk styrt transduserenhet for ultralyd basert på fasestråle, som er montert i en forseglet spiss i enden av et konvensjonelt endoskop. Den er tilkoblet ultralydsystemet med en kabel og kobling. Se figur 2. 1 Slik kommer du i gang Figur 2 TEEx-transduser: 1 Fleksibelt endoskopiskaft 7 Transduserkabel 2 Artikuleringsseksjon 8 Transduserkobling 3 Transduserspiss med skannehode 9 Betjeningsknapper for avsøkingsplan 4 Defleksjonsbrems 10 Festering 5 Hjul for defleksjonsstyring 11 Håndtak 6 Nøytral markør Kapittel 2: Slik kommer du i gang 7

12 TEEx-transduserens styreinnretning: Endoskopet er utformet for at styreinnretningene for defleksjon og avsøkingsplan skal betjenes med én hånd. figur 3 viser brukeren som holder endoskophåndtaket i venstre hånd. Tommelen, peke- og langfingeren betjener styreinnretningene for defleksjon og avsøkingsplan. Kontroller den mekaniske driften og fysiske integriteten til transduseren både etter at den er tatt ut av esken og før hver undersøkelse. Figur 3 Transduser i venstre hånd ADVARSEL! Slik unngår du pasientskade: Ikke bruk TEEx-transduseren dersom du har oppdaget eller har mistanke om uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold. Ikke bruk TEEx-transduseren dersom du oppdager metall som stikker ut, hull, ujevnheter, sprekker eller hakk. Visuell og taktil inspeksjon Du bør foreta en visuell og taktil inspeksjon av TEEx-transduseren både etter at du har tatt den ut av boksen og før hver undersøkelse. 1 Se over og ta på hele overflaten til det fleksible skaftet og defleksjonsdelen både når transduseren er i rett og bøyd stilling. 2 Undersøk om det er hull eller hakk i transduserspissen. Spissdefleksjon TEEx-transduserens endoskop har to hjul for å styre defleksjonen av transduserspissen. Hjulene styrer anterior/posterior og høyre/venstre spissdefleksjon. figur 4 viser defleksjonshjulene i nøytral (ubøyd) stilling. (Det er ingen brems for høyre/venstre defleksjon.) Det nedre hjulet har bremsemodus og modus for fri bevegelighet. I bremsemodusen er bevegelsene til defleksjonshjulet begrenset. Dette er for å holde spissen i en bestemt posisjon. Vær svært forsiktig når du setter inn og tar ut transduseren. Forsiktig: For å unngå å skade transduseren må du ikke bøye den distale transduserspissen med makt. Bruk defleksjonshjulene til denne oppgaven. 8 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

13 Slik kommer du i gang Figur 4 Styreinnretninger for defleksjon. Du forenkler orienteringen dersom du holder transduseren slik at den peker bort fra deg med styrehjulene opp. Det fleksible skaftet skal stå i rett stilling. 1 Vri det øvre hjulet mot klokken for å flytte spissen mot venstre. Bevegelsen er 50 (innenfor 10 ). 2 Vri det øvre hjulet med klokken for å flytte spissen mot høyre. Bevegelsen er 50 (innenfor 10 ). 3 Vri det nedre hjulet mot klokken for å flytte spissen posteriort. Bevegelsen er 50 (innenfor 10 ). 4 Vri det nedre hjulet med klokken for å flytte spissen anteriort. Bevegelsen er 125 (innenfor 10 ). 5 Nedre styrehjul for defleksjon 6 Øvre styrehjul for defleksjon ADVARSEL! For å unngå at pasienten skades skal du ikke bruke transduseren dersom du ser at transduserspissen gjør en skarp U-sving under defleksjonstesten (dvs. at vinkelen til transduserspissen overskrider de maksimale defleksjonsvinklene som er oppgitt ovenfor). Kapittel 2: Slik kommer du i gang 9

14 Inspeksjon av spissdefleksjon Inspiser spissdefleksjonen til TEEx-transduseren både etter at du tar den ut av boksen og før hver undersøkelse. 1 Bøy spissen i alle fire retninger, og kontroller at vinkelen er innenfor verdiområdet som er angitt i figur 2 på side 7 (mht. endoskopskaftet). 2 Kontroller at defleksjonsstyringene fungerer jevnt. 3 Kontroller at transduserspissen også er i nøytral stilling (ikke bøyd) når defleksjonsstyringene er i nøytral stilling. Spissdefleksjonsbremse Friksjon kan brukes på anterior/posterior defleksjonsstyring for å holde spissen i bøyd stilling. Bremsen for anterior/posterior defleksjon er et håndtak under defleksjonshjulet (se figur 5). Det er ingen brems for høyre/venstre defleksjon Figur 5 Slik virker spissdefleksjonsbremsen 1 Transduserspiss 4 Markør for nøytral stilling 2 Spisstyring i fri stilling (bremsen er av) 5 Hjulstillingsmarkører 3 Spisstyring i låst stilling (bremsen er på) Inspeksjon av spissdefleksjonsbremsen Inspiser spissdefleksjonsbremsen på transduseren både etter at du tar transduseren ut av boksen og før hver undersøkelse. 1 Kontroller at bremsen er i ulåst stilling. 2 Bøy spissen i anterior retning. 3 Flytt bremsen til den låste stillingen. 4 Kontroller at spissen er låst i bøyd stilling. 5 Frigjør bremsen og kontroller at spissen retter seg ut med letthet. 6 Gjenta trinn 1 5 for posterior retning. 10 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

15 Avsøkingsplanrotasjon Avsøkingsplanet roteres av en motor i transduserens håndtak, og styres ved hjelp av knapper på håndtaket (se figur 6). 1 Figur 6 Rotasjonsstyring for avsøkingsplan Slik kommer du i gang 1 Transduserspiss 2 Knapp mot klokken (øker vinkelen) 3 Biplanknapp (roterer vinkelen til ortogonalt biplan) 4 Knapp med klokken (reduserer vinkelen) En avsøkingsplanindikator på systemskjermen viser orienteringen. Avsøkingsplanvinkelen indikeres med en markør og en verdi. Se figur 7. Vinkelen på skjermen vises i forhold til standardmonoplanet, vist som 0. Området til avsøkingsplanvinkelen er 0 til 180. Vinkel Markør Figur 7 Avsøkingsplanindikator Forsiktig: Ikke la fremmedlegemer trenge inn i transduserkoblingen. Dette kan ødelegge den. Kapittel 2: Slik kommer du i gang 11

16 Kalibrering av avsøkingsplanet 1 Koble til transduseren og slå på ultralydsystemet. (Instruksjoner finnes i brukerhåndboken for ultralydsystemet.) En kalibreringstest for stillingen til avsøkingsplanet starter automatisk. Denne kalibreringssyklusen varer i 5 10 sekunder. Deretter aktiveres transduserens temperatursensor. Transduseren er klar for bruk når transdusertemperaturen vises. 2 Trykk på avsøkingsplanets rotasjonsknapper. Hvis kalibreringstesten mislykkes (ingen respons fra knappene på avsøkingsplanet etter kalibrering), kobler du transduseren til igjen for å gjenta kalibreringstesten. Rotering av avsøkingsplanet Endring av biplan Trykk på de ytre knappene på transduserhåndtaket: Knappen nærmest transduserspissen roterer avsøkingsplanet mot klokken (vinkelen på avsøkingsplanet øker). Knappen lengst fra transduserspissen roterer avsøkingsplanet med klokken (vinkelen på avsøkingsplanet minsker). Avsøkingsplanet roterer 180 fra et standard tverrgående plan (kort akse) til det langsgående planet (lengdeakse), og slutter ved speilbildet av det første tverrgående planet (kort akse). Vinkelens stilling vises på systemskjermen. 0 -referanseposisjonen for kort akse defineres på følgende måte: Når du ser transduseren gjennom det akustiske vinduet til transduserspissen, er transduseren dreid helt rundt med klokken. Trykk på biplanknappen (den midtre knappen) på endoskophåndtaket. Se figur 6. Avsøkingsplanet roterer med full hastighet fra gjeldende stilling til den ortogonale stillingen. (Eksempel: Hvis gjeldende stilling er 22, roteres avsøkingsplanet til 112. Hvis gjeldende stilling er 162, roteres avsøkingsplanet til 72.) Hvis du trykker på knappen igjen, vil avsøkingsplanet rotere tilbake til utgangsstillingen. 12 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

17 Inspeksjon av avsøkingsplanrotasjon Inspiser avsøkingsplanrotasjonen på transduseren både etter at du tar transduseren ut av boksen og før hver undersøkelse. 1 Koble TEEx-transduseren til ultralydsystemet. 2 Få frem et bilde uten å sette inn transduseren. Du kan f.eks. legge transduseren på en flate og justere forsterkningen slik at du ser bildet på skjermen. 3 Trykk på avsøkingsplanknappene på håndtaket for å rotere avsøkingsplanet mot klokken (0 til 180 ) og med klokken (180 til 0 ). Se figur 6. 4 Kontroller at bildet på skjermen endres i forhold til tallene på avsøkerplanets indikator. Se figur 7. Når du trykker på avsøkingsplanets rotasjonsknapper, skal transdusermotoren gå etter hvert som bildet endres. Merk: Ikke stol utelukkende på avsøkingsplanindikatoren på skjermen når du skal kontrollere at avsøkingsplanet roterer. Slik kommer du i gang Kapittel 2: Slik kommer du i gang 13

18 14 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

19 Kapittel 3: Undersøkelse Selv om ekkokardiografer fra transøsofageal eller transgastrisk posisjon vil gi viktige kliniske data som ikke er tilgjengelig fra andre synsvinkler, må legen som utfører undersøkelsen ta hensyn til en rekke forhold når han/hun velger pasient, slik at transduseren kan brukes på en trygg måte. Listen over kontraindikasjoner og hensyn utgjør ikke en fullstendig liste over alle mulige faktorer legen som utfører undersøkelsen må vurdere før undersøkelsen startes. De er bare ment som eksempler. Se Kontraindikasjoner på side 3. ADVARSEL! For å unngå traumer i pasientens buk eller øsofagus, må du ikke bruke for stor kraft når du setter inn, plasserer eller trekker ut utstyret. Når transduseren føres inn eller trekkes ut, skal styrehjulet være i en fritt bevegelig, nøytral stilling uten bremse. Se figur 5 på side 10. Inspeksjon før undersøkelsen Gjør følgende før hver undersøkelse: Visuell og taktil inspeksjon. Se Visuell og taktil inspeksjon på side 8. Inspeksjon av spissdefleksjon. Se Inspeksjon av spiss- defleksjon på side 10. Bremseinspeksjon. Se Inspeksjon av spiss- defleksjons- bremsen på side 10. Inspeksjon av avsøkingsplanets rotasjon. Se Inspeksjon av avsøkingsplanrotasjon på side 13. Lekkasjetest eller inspeksjonstest for bitehull. Se Elektrisk lekkasjestrømtest på side 27 eller Slik påviser du bitehull på side 28. Rengjør og desinfiser transduseren. Se Rengjøring, desinfisering og oppbevaring på side 19. Ta kontakt med SonoSite eller den lokale representanten for å rapportere eventuelle skader eller uregelmessigheter. Se Teknisk støtte på side 3. Undersøkelse ADVARSEL! Slik unngår du pasientskade: SonoSite anbefaler at prosedyrene ovenfor blir utført før hver undersøkelse. Ikke bruk transduseren dersom du finner oppdager metall som stikker ut, hull, ujevnheter, sprekker eller hakk. Ikke bruk transduseren dersom du ser at transduserspissen gjør en skarp U-sving under defleksjonstesten (dvs. at vinkelen til transduserspissen overskrider de maksimale defleksjonsvinklene). Kontakt den lokale SonoSite-forhandleren. Noen typer gel og steriliseringsmidler kan fremkalle allergiske reaksjoner hos enkelte personer. Kapittel 3: Undersøkelse 15

20 Forholdsregler Bitevern Teknikkene for å føre TEEx-transduseren inn i pasienten er ikke omtalt i denne brukerhåndboken. Det finnes mange medisinske tekster og artikler som beskriver dette emnet grundig. Vær oppmerksom på følgende forebyggende tiltak når du utfører en undersøkelse. Luftveiene skal holdes frie. Dette er den viktigste faktoren som det skal tas hensyn til for alle pasienter. Langvarig trykk på øsofagus med transduserspissen kan gi en tilstand av trykknekrose. Når utstyret brukes ved overvåking på operasjonsstuer, skal spissen derfor fjernes fra øsofagusveggen når det ikke foregår avsøking. Dette gjør du ved å ha den i nøytral stilling. Flytt transduserspissen ofte hvis kontinuerlig overvåking er påkrevd. Langvarig ultralydeksponering bør reduseres mest mulig. Selv om det aldri er påvist bioeffekter ved TEEx-transduserens akustiske utgangsnivåer, er det klokt å redusere ultralydeksponeringen som pasienten utsettes for. Følg ALARA-prinsippet (As Low As Reasonably Achievable). Se brukerhåndboken for ultralydsystemet. Du bør fryse bildet for å redusere ultralydeksponeringen. Dette slår av strømmen til transduseren, og gjør det mulig å koble ut styreinnretningene for endoskopdefleksjon når aktiv skanning ikke er ønskelig. Grundig forberedelse av pasienten er avgjørende for vellykkede undersøkelser. Dette innebærer restriksjoner for mat- og væskeinntak. Forklar undersøkelsesprosedyren og andre instruksjoner grundig slik den bestemte situasjonen krever. For å beskytte transduseren mot mulig skade er det obligatorisk å bruke bitevern under alle TEEx-undersøkelser. Det anbefales å bruke beskyttelseshansker under undersøkelsen. Se den medisinske advarselen for lateksprodukter fra U.S. Food and Drug Administration (FDA 1991). I tillegg til det høye desinfiseringsnivået kan et beskyttende overtrekk gi enda bedre beskyttelse mot kontaminering av proben. Ta kontakt med CIVCO for beskyttende overtrekk og applikatorer for beskyttende overtrekk. Forsiktig: For å unngå at transduseren skades skal det brukes bitevern under alle TEEx-undersøkelser. Biting på endoskopet kan forårsake alvorlige og permanente skader på transduseren slik at det blir utrygt å bruke den senere. Skader på transduseren som skyldes manglende bruk av bitevern, gjør garantien på transduseren ugyldig. Alle TEEx-transdusere fra SonoSite leveres med tre bitevern. Bruk av bitevern er obligatorisk. Ta kontakt med den lokale SonoSite-representanten hvis du trenger hjelp til å bestille flere bitevern. Gjenbruk, rengjøring og sterilisering av bitevern skal utføres i samsvar med instruksjonene fra bitevernprodusenten. 16 Kapittel 3: Undersøkelse

21 Figur 1 Bitevern: Sett fra siden (venstre) og forfra (høyre). Sterilt overtrekk Det finnes forskjellige sterile overtrekk som hindrer direkte kontakt mellom pasienten og endoskopet. Følg bruksanvisningen for det aktuelle overtrekket når det skal settes på eller tas av TEEx-transduseren. Ta kontakt med CIVCO for å bestille beskyttende overtrekk og applikatorer for sterile overtrekk. Forsiktig: For å unngå at TEEx-transduseren skades, må du kontrollere at transduserspissen er rett når overtrekket settes på eller tas av. Pass på at du ikke bruker for mye makt på transduserspissen når du tar overtrekket av. Hvis ikke kan TEEx-transduseren påføres varig skade. SonoSite anbefaler at du bruker en steril gel for å gi passende akustisk kobling i overtrekket. Undersøkelse Sett på transduserovertrekket Merk: SonoSite anbefaler bruk av markedsgodkjente transduserovertrekk for intrakavitær bruk. Reduser risikoen for kontaminering ved å sette overtrekket på først når du er klar til å utføre prosedyren. 1 Påfør gel på innsiden av overtrekket. 2 Sett transduseren inn i overtrekket. 3 Trekk overtrekket over transduseren og kabelen til det er helt trukket ut. 4 Fest overtrekket ved hjelp av båndene som følger med. 5 Kontroller og fjern eventuelle bobler mellom overtrekket og transduserens stråleavtrykk. Bobler mellom overtrekket og transduserens stråleavtrykk kan påvirke ultralydbildet. 6 Kontroller at det ikke finnes huller eller rifter i overtrekket. Kapittel 3: Undersøkelse 17

22 Nøduttrekking Hvis transduserspissen skulle bli fastklemt i bøyd stilling inne i pasienten, og alle forsøk på å løsne den bøyde spissen mislykkes, følger du fremgangsmåten under Trekk ut transduseren for å trekke ut transduseren på en sikker måte. Trekk ut transduseren 1 Koble transduseren fra ultralydsystemet. 2 Kutt hele endoskopskaftet, inkludert alle interne ledninger, med en kraftig avbitertang eller annet egnet verktøy på et tilgjengelig sted mellom transduserens håndtak og pasienten. Defleksjonsmekanismen er nå frigjort, og transduseren kan trygt trekkes ut. 18 Kapittel 3: Undersøkelse

23 Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring Rengjøring og desinfisering TEEx-transduseren må rengjøres og desinfiseres før hver undersøkelse. Desinfeksjonsmiddelet du velger skal både være sikker for transduseren og beskytte pasienter og ansatte mot smittsomme sykdommer. SonoSite prøver fortløpende ut nye, medisinske desinfeksjonsmidler med materialene som brukes i transduserhuset, kablene og linsen. Oppdatert informasjon om kompatible desinfeksjonsmidler finnes i Vedlikehold av TEEx-transduser, som følger med transduseren. Følg produsentens instruksjoner og anbefalinger for klargjøring og bruk av middelet nøye. Forsiktig: For å unngå at transduseren skades, må du ikke senke systemets kobling eller transduserhåndtak i noen form for væske. Transduseren SKAL IKKE bløtlegges eller gjennomvætes med løsninger som inneholder alkohol, blekemiddel, ammoniakkloridsammensetninger eller hydrogenperoksid. Rengjør transduseren Rengjør TEEx-transduseren umiddelbart etter at den er trukket ut av pasienten. Ikke la kroppsvæskene tørke på den. 1 Gjør følgende dersom du ikke bruker overtrekk: a Skyll endoskopiskaftet umiddelbart i ett minutt i store mengder lunkent ferskvann (f.eks. 8 liter). Hvis det ikke er mulig å rense endoskopiskaftet umiddelbart, tørker du det med en klut som er fuktet med vann. b Rengjør transduseren med et enzymatisk rengjøringsmiddel iht. oppgitt bløtleggingstid. Følg produsentens instruksjoner og blandingsforhold. Bruk en plastbeholder eller et veggstativrør for det enzymatiske rengjøringsmiddelet. 2 Skyll endoskopiskaftet i ett minutt i store mengder lunkent ferskvann (f.eks. 8 liter) for å fjerne rester etter gel eller rengjøringsmiddel. 3 Tørk endoskopiskaftet med et mykt håndkle. Rengjøring, desinfisering ADVARSEL! Følg desinfeksjonsmiddelprodusentens anbefalinger for skylling for å unngå at pasienten blir skadet. Bruk bare desinfeksjonsmidler som er oppført i Vedlikehold av TEEx-transduser, som følger med transduseren. Se også lokale og nasjonale forskrifter. Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring 19

24 Forsiktig: Slik unngår du skade på kateteret: Ikke eksponer transduseren for desinfeksjonsmiddelet lenger enn det som er angitt for å oppnå ønsket virkning. Tiden skal aldri overskride én time. Ikke steriliser transduseren vha. autoklave eller etylenoksid (ETO). Ikke drypp transduseren i en etanolholdig oppløsning. Desinfiser transduseren 1 Følg produsentens instruksjoner nøye og desinfiser skikkelig. Overhold blandingsforholdet og bløtleggingstiden. Senk endoskopiskaftet i desinfeksjonsmiddelet mens transduserhåndtaket er plassert i veggstativet. Bruk et veggstativrør for desinfeksjonsmiddelet. 2 Gjør følgende tre ganger: Skyll endoskopiskaftet med store mengder drikkevann og/eller sterilt vann (f.eks. 8 liter) i minst ett minutt (maks. fem minutter). 3 Tørk transduseren med et mykt håndkle. Lagring Transduser Forsiktig: For å unngå at transduseren skades, må du ikke bruke transportesken til annet enn kortvarig lagring eller forsendelse. Når du sender transduseren i transportesken, skal ingen deler av transduseren stikke ut av esken. Du må aldri oppbevare TEEx-transduseren i transportesken når den er fuktig. Oppbevar transduseren 1 Rengjør og desinfiser transduseren. Se Rengjøring og desinfisering på side Tørk transduseren grundig med en ren klut. 3 Oppbevar TEEx-transduseren i vertikal stilling på et veggstativ. Unngå direkte sollys og eksponering for røntgenstråler. Anbefalt temperaturområde for oppbevaring: 0 45 C. Når du oppbevarer transduseren i et veggstativ, må du kontrollere at det er ordentlig festet, at oppbevaringssporene ikke vansirer skopet og at de har riktig størrelse slik at transduseren ikke faller ned ved et uhell. Spissovertrekk Spissovertrekket omgir og beskytter endoskopets distale ende / skannehode fra støt og mekanisk påkjenning under transport og oppbevaring. Forsiktig: For å unngå å skade transduseren må du kaste spissovertrekket etter bruk. Spissovertrekket er engangsutstyr. 20 Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring

25 Transport Sikkerhetsreglene nedenfor må følges nøye for å redusere risikoen for å spre sykdommer. ADVARSEL! Transporttemperatur: 40 C til +70 C Transportesken som TEEx-transduseren leveres i, skal aldri komme i kontakt med ikke-desinfiserte transdusere. For å desinfisere en transduser følger du fremgangsmåten Desinfiser transduseren på side 20. Du skal alltid desinfisere transduseren før den returneres til SonoSite eller den lokale representanten. Denne desinfiseringen skal dokumenteres på renslighetserklæringen Certificate of Cleanliness og festes på pakkseddelen. Avhending ADVARSEL! Transduseren skal ikke tilintetgjøres ved destruering eller forbrenning. Transduserkoblingen inneholder et batteri som kan eksplodere hvis det utsettes for svært høy temperatur. Returner transduseren til SonoSite eller den lokale representanten for avhending. Rengjøring, desinfisering Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring 21

26 22 Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring

27 Kapittel 5: Sikkerhet Pasientens sikkerhet er bare garantert så lenge det brukes et velutformet produkt på en trygg og ansvarlig måte. Det er viktig at brukeren fastsetter og bruker en kontrollprosedyre for å være sikker på at transduseren er trygg å bruke og fungerer på riktig måte før hver bruk. Hvis du oppdager eller har mistanke om uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold, skal du ikke bruke TEEx-transduseren. Ta kontakt med SonoSite eller den lokale forhandleren umiddelbart. Overholdelse av standarder TEEx-transduseren er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF for medisinsk utstyr. Den er et medisinsk utstyr i klasse IIA. Symboler og terminologi som brukes på transduseren, er forklart i ultralydsystemets brukerhåndbok. TEEx-transduseren er dessuten i overensstemmelse med kravene i følgende standarder: CAN/CSA C22.2, No M90:1990, Canadian Standards Association, medisinsk elektrisk utstyr del 1. Generelle sikkerhetskrav. Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. IEC medisinsk elektrisk utstyr, del 1. Alminnelige sikkerhetskrav. EN : 1990, European Norm (europeisk standard), medisinsk elektrisk utstyr, del 1. Alminnelige sikkerhetskrav. IEC 1157/EN61157: 1994, Krav for deklarering av den akustiske effekten av medisinsk, diagnostisk ultralydutstyr. EN : 2001, medisinsk elektrisk utstyr, del 2. Samordnet standard; elektromagnetisk kompatibilitet, krav og tester. EN : 2001, European Norm (europeisk standard), særlige sikkerhetskrav til ultralyd for medisinsk diagnostisering og overvåkingsutstyr. UL :2003, Underwriters Laboratories, medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Alminnelige sikkerhetskrav. Årlig inspeksjon I tillegg til de regelmessige inspeksjonene som beskrives i dette dokumentet, skal det utføres følgende årlige tester av TEEx-transduseren: Temperaturkalibreringstest. Se Temperaturkalibreringstest på side 26. Lekkasjestrømtest. Se Elektrisk lekkasjestrømtest på side 27. Sikkerhet Kapittel 5: Sikkerhet 23

28 Sikker bruk ADVARSEL! Slik unngår du pasientskade: Slå opp i den medisinske litteraturen om teknikker, komplikasjoner og farer før transøsofageale prosedyrer utføres. Studer denne brukerhåndboken nøye før du utfører transøsofageale prosedyrer. TEEx-transduseren er utformet for å brukes av en lege som har fått formålstjenlig opplæring i endoskopiteknikker (som foreskrevet for gjeldende, relevant medisinsk praksis) og i bruk av ultralydsystemet og transduseren. Kontroller transduseren hver gang før bruk for å være sikker på at den er trygg og fungerer som den skal. Hvis du oppdager eller har mistanke om uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold, skal du ikke bruke TEEx-transduseren. Kontakt den lokale SonoSite-forhandleren. Se Inspeksjon før undersøkelsen på side 15. Hvis transduserspissen skulle bli fastklemt i bøyd stilling inne i pasienten, og alle forsøk på å løsne den bøyde spissen mislykkes, følger du fremgangsmåten under Trekk ut transduseren på side 18 for å trekke transduseren ut på en sikker måte. Defleksjonsmekanismen er utformet slik at den gir sikker drift under normal bruk. Foreta en inspeksjonstest for bitehull på transduseren etter hver desinfeksjonsperiode eller før hver undersøkelse. Se Slik påviser du bitehull på side 28. Ikke bruk konvensjonell koblingsgel som er beregnet på utvortes bruk. Unngå kraftig press ved intubasjon, fordi dette kan forårsake rifter eller perforeringer i fordøyelsessystemet. Ta transduseren ut av pasienten ved bruk av en defibrillator. SonoSite anbefaler at du alltid rengjør og desinfiserer transduserne etter bruk. Se Kapittel 4, "Rengjøring, desinfisering og oppbevaring.". Bruk bitevern under alle transøsofageale undersøkelser for å unngå at pasienten og transduseren skades. For å opprettholde passende sterilitetsnivå, kan bruk av et beskyttende overtrekk, i tillegg til det høye desinfiseringsnivået, gi en enda bedre beskyttelse mot kontaminering av transduseren. Enkelte transduserovertrekk inneholder naturgummi, lateks og talkum som kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte personer. Se 21 CFR , brukermerking for enheter som inneholder naturgummi. Forsiktig: For å unngå at utstyret skades må du kun følge de anbefalte prosedyrene når du rengjør og desinfiserer transduseren. For å unngå at TEEx-transduseren skades, skal den kun håndteres av kvalifisert personell. TEEx-transduseren er et presisjonsinstrument og kan skades ved et uhell. 24 Kapittel 5: Sikkerhet

29 Sikkerhet mot overoppheting For å unngå at kroppsvevet som eksponeres lenge skal ta skade, er eksperter flest enige om at temperaturen på transduserspissen som er i kontakt med vevet, skal være under 43 C. Et varmesikkerhetssystem i ultralydsystemet viser transduserens driftstemperatur på en skjerm, og hindrer at den overskrider de angitte grensene. Hvis temperatursensoren ikke fungerer på rett måte når du kobler transduseren til systemet, vil bildet fryse og du vil se en melding. Varmegrenser Systemet har to nivåer for øvre overopphetingsgrense: 41,0 C og 42,5 C. Hvis temperaturen på transduserspissen når 41,0 C, vil temperaturen utheves på skjermen. Bildet fryser, og det dukker opp en advarsel. Denne advarselen vises bare én gang per undersøkelse. Trykk OK for å fortsette. Hvis temperaturen når 42,5 C, vil bildet fryse, og det kan ikke frigis før temperaturen har sunket under 42,0 C. Trykk på FREEZE (frys)- eller UNFREEZE (frigi)-knappen for å gjenoppta avbildingen. Systemets nedre temperaturgrense er 17,5 C. Dersom temperaturen på transduserspissen når 17,5 C, vil temperaturen utheves på skjermen. Bildet fryser og kan ikke frigis før temperaturen stiger over 18,0 C. Trykk på FREEZE (frys)- eller UNFREEZE (frigi)-knappen for å gjenoppta avbildningen. Temperatur Figur 1 Temperaturen til transduserspissen på skjermen: innenfor grensen (venstre) og utenfor grensen (høyre). Slik reduserer du temperaturen Dette er generelle retningslinjer for å redusere temperaturen i 2D- eller dopplermodus: Bruk av 2D-avbildning (2D-avbildning gir vanligvis lavest temperatur på transduseroverflaten) I 2D-modus velger du optimaliseringsinnstillingene Res eller Gen og øker bildedybden. I PW Doppler-modus reduserer du PRF og/eller plasserer dopplerens prøveport på en grunnere dybde. I CW Doppler-modus øker du dybden til CW-dopplerens prøvelinje (2D-bildedybde før aktivering av modusen for doppler-sporing). Temperaturen på transduseroverflaten reduseres midlertidig når bildet fryses i alle avbildingsmodusene. Ved fargeavbilding vil ingen avbildningsendringer redusere temperaturen på transduseroverflaten. Sikkerhet Kapittel 5: Sikkerhet 25

30 Temperaturkalibreringstest Temperaturmålingsfunksjonen skal kontrolleres i forhold til spesifikasjonene minst én gang i året. Se Sikkerhet mot overoppheting på side 25. Testoppsett Temperaturkalibreringstest Finn frem følgende gjenstander for testen: temperaturstabilisert vannbad temperaturmåler med en nøyaktighet på +/ 0,1 C 1 Juster vannbadtemperaturen til 41,8 C +/ 0,1 C og følg med på temperaturen med måleren. Hvis et nøyaktig og stabilt vannbad ikke er tilgjengelig, må du ta hensyn til den ekstra unøyaktigheten når temperaturen avleses fra ultralydsystemet. Avvik på mer enn +/ 0,5 C godtas ikke. Det kan være vanskelig å opprettholde nøyaktigheten uten temperaturregulering. 2 Koble TEEx-transduseren til ultralydsystemet, eller velg det hvis du bruker Triple Transducer Connect. 3 Trykk på FREEZE (frys). 4 Sett transduserspissen i vannbadet. Minst 10 cm av den distale enden må være nedsenket. 5 Følg med på temperaturen som angis på systemskjermen. 6 Vent til temperaturvisningen stabiliseres på 41,8 C +/ 0,5 C pluss/minus eventuelle avvik i vannbadtemperaturen. 7 Legg merke til at advarselvinduet vises. Hvis temperaturen slås av som beskrevet i Sikkerhet mot overoppheting på side 25, har transduseren bestått testen. Hvis ikke, tar du kontakt med SonoSite eller den lokale SonoSite-representanten. 26 Kapittel 5: Sikkerhet

31 Elektrisk sikkerhet Du bør utføre lekkasjestrømtesten av TEEx-transduseren når du tar den ut av esken. Du bør også utføre testen enten før hver undersøkelse eller, hvis du utfører inspeksjonstesten for bitehull før hver undersøkelse, minst én gang i året. Elektrisk lekkasjestrømtest SonoSites ultralydsystemer med tilbehør er utformet for å møte kravene for pasientsikkerhet som beskrevet i IEC :1988 medisinsk elektrisk utstyr Del 1. Alminnelige sikkerhetskrav. Det er viktig å ha en lav elektrisk strømlekkasje i produktet for å opprettholde pasientsikkerheten. Endoskopskaftet har ingen elektrisk ledende overflater, og er dekket med et lag materiale som er ugjennomtrengelig både for væske og elektrisitet. Transduserens elektriske sikkerhet ivaretas ved at dette materialet bevares intakt. Hver TEEx-transduser testes for elektrisk isolasjon og lekkasjestrøm før den sendes til kunden. ADVARSEL! For å unngå at pasienten skades, skal du ikke bruke transduseren hvis isolasjonsmaterialet er punktert eller skadet på annen måte. Visuelle kontroller er ikke alltid tilstrekkelig for å garantere at isolasjonsmaterialet er intakt. Det bør etableres et program for regelmessig måling av elektrisk lekkasjestrøm. I henhold til EN / IEC skal lekkasjetester utføres minst én gang i året, eller som angitt i lokale forskrifter. Lekkasjegrensene knyttet til bruk av type BF-del, må oppfylles. Testen krever tilgang til ultralydsystemet og standardisert testutstyr. Transduseren skal senkes ned i en normal saltvannsoppløsning (9g NaCl per liter vann) til over 40 cm-merket (men under håndtaket). SonoSite anbefaler at det føres en skriftlig logg over resultatene. ADVARSEL! Målingen av lekkasjestrømmen bør bare utføres av kvalifisert personale. Ta alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontakt med uisolerte, strømførende deler. Sikkerhet Kapittel 5: Sikkerhet 27

32 Slik påviser du bitehull Bitehull eller skader på endoskopets overflate kan påvises ved isolasjon- eller lekkasjestrømtester som beskrevet i EN Dersom du ikke har tilgang til ultralydsystemet, kan du utføre den forenklede testen som beskrives nedenfor. Denne testen er sikker og lett å utføre. Testutstyret er avbildet i figur 2. >10M OK Ω 4 5 Ω V/Ω Com g NaCl/1 liter H 2 O 1 >25 cm 2 Cu 2 Figur 2 Utstyr for å påvise bitehull i endoskopskaftet: 1 Vannbad 4 TEEx-transduser 2 Kobber eller aluminiumsplate 5 Positiv ledning 3 Universalmåler 6 Negativ ledning Testoppsett Samle sammen følgende gjenstander for testen: vannbad med en saltvannsoppløsning på 1 normal (9g NaCl/1 liter vann) kobber- eller aluminiumsplate med et areal på minst 25 cm 2 digital universalmåler med en skala på 40 MOhm (kalibrert til NIST) 28 Kapittel 5: Sikkerhet

33 Bitehulltest 1 Dypp TEEx-transduseren med endoskopskaftet i væske til ovenfor 40 cm-merket (men nedenfor håndtaket). 2 Koble ledningene til universalmåleren. Se figur 2. Merk: Universalmåleinstrumentet kan kobles til transduseren og kobber- eller aluminiumsplatene med alligatorklips. Koble den positive ledningen til det nakne metallet hvor kablene går inn i transduserkoblingen. Koble den negative ledningen til kobber- eller aluminiumsplaten i saltvannsbadet. 3 Still inn universalmåleren til å måle motstanden (verdiområde > 40 MOhm). 4 Vent minst 2 sekunder og kontroller at motstanden er akseptabel (over 10 MOhm). Merk: Hvis det er et bitehull, kan motstanden variere betraktelig under målingen og mellom forskjellige universalmålere. ADVARSEL! For å unngå at pasienten skades, skal du ikke bruke transduseren hvis motstandsverdien er mindre enn 10 MOhms. Endoskopets isolasjon kan være skadet og bør kontrolleres av en SonoSite-representant. Akustisk utgang Informasjon om akustisk utgang finnes i ultralydsystemets brukerveiledning. Sikkerhet Kapittel 5: Sikkerhet 29

34 30 Kapittel 5: Sikkerhet

35 Kapittel 6: Transduserspesifikasjoner TEEx-/8-3 MHz-transduser Biokompatibilitet Elektrisk sikkerhet Endoskopiskaft Grenseverdier for miljø ved lagring og transport Kabellengde Maksimum defleksjon Skannevinkel Transduseren skanner bilder på alle plan innenfor en 180-graders kjegle (nominelt) fra et tverrgående plan til det langsgående planet, og slutter ved speilbildet av det første tverrgående planet. Roteringen av avsøkingsplanet er motordrevet, og hastighet og retning velges med knappene på endoskophåndtaket. Maksimum hastighet: 180 på ca. 5 sekunder. Alle materialer på TEEx-transduseren/endoskopet som kommer i kontakt med pasienten, samsvarer med ISO Transduseren inneholder ikke lateks. Samsvarer med gjeldende UL-, CSA- og IEC-krav for klasse BF. Utvendig diameter: 10,5 mm Lengde: 110 cm Temperatur: Transport: 35 C til +65 C Lagring: 0 45 C Fuktighet: % relativ fuktighet Trykk: hpa (0,7 1,05 ATM) 2 m Anterior: 120 minimum, 130 maksimum Posterior: 40 minimum, 60 maksimum Høyre og venstre: 40 minimum, 60 maksimum 90 maksimum Styreretning Temperaturgrenser for transduserspiss Avsøkingsplanrotasjon Temperaturnøyaktighet Spissen dreies anteriort når du vrir det nedre defleksjonsstyrehjulet med klokken. Spissen bøyes posteriort når du vrir det nedre defleksjonsstyrehjulet mot klokken. Spissen bøyes mot høyre når du vrir det øvre defleksjonsstyrehjulet. Spissen bøyes mot venstre når du vrir det øvre defleksjonsstyrehjulet. Øvre: 42,5 C Nedre: 17,5 C ±0,5 C innenfor et verdiområde på C Spesifikasjoner Transduser 5,0 MHz senterfrekvens Kapittel 6: Transduserspesifikasjoner 31

36 Transduserspissen mål Lengde: 35 mm* Maksimum for tverrsnitt: 14 mm x 12,5 mm * Definert som lengden av den ubøyelige distale delen av transduseren. 32 Kapittel 6: Transduserspesifikasjoner

37

38 P *P *

P15207-01 10/2011 Opphavsrett 2011, SonoSite, Inc. Med enerett 0086

P15207-01 10/2011 Opphavsrett 2011, SonoSite, Inc. Med enerett 0086 BRUKERHÅNDBOK SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP

Detaljer

NanoMaxx ultralydsystem. Brukerhåndbok

NanoMaxx ultralydsystem. Brukerhåndbok NanoMaxx ultralydsystem Brukerhåndbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Faks: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Detaljer

SSeries ultralydsystem. Brukerhåndbok

SSeries ultralydsystem. Brukerhåndbok SSeries ultralydsystem Brukerhåndbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 F: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin

Detaljer

Ultralydsystemet M-Turbo. Brukerhåndbok

Ultralydsystemet M-Turbo. Brukerhåndbok Ultralydsystemet M-Turbo TM Brukerhåndbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 F: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way

Detaljer

Volcano Revo-tillegg

Volcano Revo-tillegg Volcano Revo-tillegg For bruk med systemer i Volcano s5 /s5i -serien Brukerhåndbok Programvareversjon nivå 3.3.X Samsvarer med rådsdirektivet 93/42/EØF Volcano-systemet overholder TUVs sikkerhetskrav Obs!

Detaljer

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING X-Porte Ultralydsystem Brukerveiledning Juridiske merknader Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: (888) 482-9449 eller (425) 951-1200 F: (425)

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8 Innledning: FREEDOM60 sprøyteinfusjonssystem er flyttbart og lettanvendelig, og krever verken batterier eller elektrisk tilkobling. Det er bare to betjeningsknapper, og spesielle presisjonsslangesett brukes

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Brukerhåndbok Norsk 129 Total Temperature Management System Innholdsfortegnelse Innledning 133 Beskrivelse av Total Temperature Management -systemet

Detaljer

CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok

CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B Teknisk håndbok Innhold 1 Beskrivelse av ledningen 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og forholdsregler 3 5 Mulige bivirkninger 5 6 Bruksanvisning 5 7 Detaljert

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BIS VISTA monitoreringssystem

BIS VISTA monitoreringssystem BIS VISTA monitoreringssystem BRUKERHÅNDBOK Kun Rx EC REP Aspect Medical Systems, Inc. Aspect Medical Systems International B.V. One Upland Road Rijnzathe 7d2 Norwood, MA 02062 3454 PV De Meern USA Nederland

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe!

Detaljer

3 Bair Hugger Temperaturadministrasjonsenhet modell 775 Brukerveiledning

3 Bair Hugger Temperaturadministrasjonsenhet modell 775 Brukerveiledning 3 Bair Hugger Temperaturadministrasjonsenhet modell 775 Brukerveiledning Norsk 157 Norsk 202525A 159 Table of Contents Innledning 161 Beskrivelse av systemet Total Temperature Management 161 Indikasjoner

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

USB Ultralyd Blæreskanner. Bruker- og Servicemanual Versjon 3.0.0.

USB Ultralyd Blæreskanner. Bruker- og Servicemanual Versjon 3.0.0. VitaScan LT USB Ultralyd Blæreskanner Bruker- og Servicemanual Versjon 3.0.0. Dato: 20. Des.2010. Informasjonen i denne bruker- og servicemanual eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder.

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer