TEEx-transduser. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEEx-transduser. Brukerhåndbok"

Transkript

1 TEEx-transduser Brukerhåndbok 0086

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tlf.: eller Faks: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 OAP Storbritannia Tlf.: Faks: Forsiktig: Føderale lover i USA krever at dette utstyret bare selges av lege eller etter rekvisisjon fra lege. M-Turbo, MicroMaxx, S Series, SonoSite og SonoSite-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører SonoSite, Inc. Produktnavn som ikke tilhører SonoSite, kan være varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. SonoSite ultralydsystem(er) som omtales i dette dokumentet, kan være dekket av én eller flere av følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D samt følgende tilsvarende patenter i utlandet: AU727381, AU730822, CA , CA , CN ZL , CN ZL , CN ZL , CN ZL , DE , DE , DE , DE , DE , DE , DE , FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Patenter er patentanmeldt. P /2010 Opphavsrett 2010, SonoSite, Inc. Med enerett. ii

3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Oversikt Om brukerhåndboken... 1 Konvensjoner... 1 Om TEEx-transduseren... 1 Beregnet bruk... 2 Kontraindikasjoner... 3 Garantierklæring... 3 Teknisk støtte... 3 Kapittel 2: Slik kommer du i gang Utpakking... 5 Inspeksjon av innholdet... 6 Transduser- og systemgrensesnitt... 7 TEEx-transduserens styreinnretning:... 8 Spissdefleksjon... 8 Spissdefleksjonsbremse...10 Avsøkingsplanrotasjon...11 Kapittel 3: Undersøkelse Inspeksjon før undersøkelsen...15 Forholdsregler...16 Bitevern...16 Sterilt overtrekk...17 Nøduttrekking...18 Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring Rengjøring og desinfisering...19 Lagring...20 Transduser...20 Spissovertrekk...20 Transport...21 Avhending...21 Kapittel 5: Sikkerhet Overholdelse av standarder...23 Årlig inspeksjon...23 Sikker bruk...24 Sikkerhet mot overoppheting...25 Varmegrenser...25 Slik reduserer du temperaturen...25 Temperaturkalibreringstest...26 iii

4 Elektrisk sikkerhet Elektrisk lekkasjestrømtest Slik påviser du bitehull Akustisk utgang Kapittel 6: Transduserspesifikasjoner TEEx-/8-3 MHz-transduser iv

5 Kapittel 1: Oversikt Les denne brukerhåndboken før du bruker transduseren for transøsofagealt ekkodiagram (TEEx/8-3 MHz eller TEEx) for ultralydsystemet SonoSite M-Turbo, S Series eller MicroMaxx. Oversikt Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om TEEx-transduseren. Den er utformet for å gjøre leseren kjent med riktige ultralyd- og endoskopiteknikker, men gir ingen opplæring i sonografi, kardiologi eller kliniske rutiner. Informasjon om ultralydsystemet finnes i brukerhåndboken for ultralydsystemet og annen relevant litteratur. For å verne om pasienten og sikre pålitelig transduserdrift, anbefaler SonoSite at denne brukerhåndboken alltid er tilgjengelig når TEEx-tranduseren benyttes. Konvensjoner Brukerhåndboken følger disse konvensjonene: ADVARSEL beskriver forholdsregler som er nødvendige for å avverge personskade eller tap av liv. Forsiktig beskriver forholdsregler som er nødvendige for å beskytte produktene. De nummererte trinnene i prosedyrene må utføres i riktig rekkefølge. Ett-trinnsprosedyrer begynner med. Elementer i punktlister trenger ikke utføres i en bestemt rekkefølge. Informasjon om merkesymbolene som benyttes, finnes i brukerhåndboken for ultralydsystemet. Om TEEx-transduseren ADVARSEL! For at pasienten ikke skal skades, skal TEEx-transduseren kun brukes av en lege som har fått formålstjenlig opplæring i endoskopiteknikker (som foreskrevet for gjeldende, relevant medisinsk praksis) og i bruk av ultralydsystemet og transduseren. Forsiktig: For å unngå at TEEx-transduseren skades, må du lese brukerhåndboken før du håndterer og rengjør den. TEEx-transduseren er en elektronisk styrt transduserenhet for ultralyd basert på fasestråle, og er montert i en forseglet spiss i enden av et konvensjonelt endoskop. TEEx-transduseren brukes for å generere et sett med ultralydbilder eller tynne skiver i en kjegle fra samme posisjon i øsofagus. Rotasjonen av avsøkingsplanet drives av en motor i styrehåndtaket. Kapittel 1: Oversikt 1

6 Du kan velge å begynne avsøkningen i et av tverrplanene for å forenkle orienteringen (f.eks. standardmonoplanet, som er angitt som 0 på systemskjermen). Etter at avsøkingsplanet er rotert 90, foregår avsøkingen i det langsgående planet og sveiper gjennom to motsatte kvadranter av kjeglen. Når avsøkingsplanet roteres ytterligere 90 i samme retning, foregår avsøkingen speilvendt i forhold til det første tverrplanet. De eneste to planene som er ekvivalente, er de to tverrplanene, ettersom det ene er et speilbilde av det andre. Som vist i figur 1 fylles alle fire kvadranter av det koniske avbildningsvolumet ved en rotering på 180 av avsøkingsplanet. Retningen på endoskopspissen kan lett styres med defleksjonsstyrehjulene på transduserens håndtak slik at transduseren kan plasseres helt nøyaktig i øsofagus Figur 1 Avbildning i flere plan 1 90 rotering sagittalt i forhold til speilbilde av tverrplan 2 90 rotering på tvers i forhold til langsgående plan 3 Konisk avbildningsvolum 4 Kvadranter fylt ved første 90 rotering 5 Kvadranter fylt ved andre 90 rotering Beregnet bruk TEEx-transduseren er utviklet for 2D, M-modus, Color Doppler (Color) (fargedoppler), Pulsed Wave (PW) Doppler (pulset bølgedoppler) og Continuous Wave (CW) Doppler (kontinuerlig bølgedoppler) ved å tilføre ultralydenergi gjennom pasientens øsofagus eller mage og inn i hjertet. TEEx-transduseren er kun beregnet for bruk på voksne. Ultralydenergi som kastes tilbake fra pasientens hjerte, brukes til å danne bilder av hjertet for å registrere unormal struktur eller bevegelse, for å evaluere blodets strømningshastighet i hjertet og for å få en avbilding i farger av blodets strømningshastighet i hjertet. 2 Kapittel 1: Oversikt

7 Kontraindikasjoner ADVARSEL! Legen må ta alle mulige faktorer i betraktning før undersøkelsen startes. Kontraindikasjoner for bruk av TEEx-transduseren: fosteravbildning pediatrisk avbildning avbildning når pasienten viser tegn på følgende eller lignende tilstander: øsofageal forsnevring, spasmer, laserasjoner og vanskeligheter med å svelge (dysfagi) øsofagusdivertikler, øsofagusvariser (utvidede vener) blødning i fordøyelsessystemet peptisk magesår, hiatushernie, øsofageale hinner og ringer nylig strålebehandling i øsofagus manglende evne til å svelge eller for liten plass til transduseren tidligere sykdommer i fordøyelsessystemet Oversikt Garantierklæring Garantien på TEEx-transduseren dekker bare materialer og utførelse, og er gyldig i 12 måneder fra utsendelsesdatoen fra SonoSite. Garantien dekker ikke skader som skyldes pasientbitt, misbruk fra sluttbrukerens side, feil desinfisering/sterilisering, desinfisering/sterilisering med kjemikalier som ikke anbefales av SonoSite, eller omstendigheter utover det som betraktes som normale for produktets tilsiktede bruk. Teknisk støtte Du kan bestille overtrekk, bitevern, spissovertrekk og annet tilbehør på Hvis du ønsker teknisk støtte fra SonoSite, kan du ta kontakt på følgende måte: Teknisk støtte hos SonoSite Telefon (USA eller Canada): (utenfor USA og Canada): Du kan også kontakte din lokale representant. Faks: E-post: Nettsted: Klikk på Support Kapittel 1: Oversikt 3

8 Servicesenter i Europa Telefon: +44-(0) E-post: Servicesenter i Japan Telefon: E-post: 4 Kapittel 1: Oversikt

9 Kapittel 2: Slik kommer du i gang Det er viktig å fastsette og bruke en kontrollprosedyre for å være sikker på at transduseren er trygg å bruke og fungerer korrekt før hver bruk. Ikke bruk TEEx-transduseren dersom du oppdager eller har mistanke om uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold. Ring SonoSite eller den lokale representanten umiddelbart. Utpakking Riktig behandling og vedlikehold er svært viktig. Følg fremgangsmåten for utpakking. Ta øyeblikkelig kontakt med SonoSite eller den lokale representanten for å rapportere eventuell skade eller uregelmessigheter. Slik kommer du i gang ADVARSEL! Se nøye over alt utstyret etter at det er mottatt og før hver bruk for å unngå at pasienten eller operatøren skades. Pakk ut 1 Se over emballasjen, transportesken og TEEx-transduseren. Kontroller om det finnes skader. 2 Legg merke til ev. brudd eller andre tydelige skader. Ta vare på bevisene, og underrett budet eller transportfirmaet. 3 Kontroller at transportesken inneholder delene som er oppført på pakkseddelen: TEEx-transduser Brukerhåndbok for TEEx-transduser Vedlikehold av TEEx-transduser Bitevern (3) Ikke-sterile spissovertrekk (3) Kapittel 2: Slik kommer du i gang 5

10 Spissovertrekk (3) Bitevern (3) TEEx-transduser Figur 1 Transporteske med TEEx-transduser ADVARSEL! Slik unngår du pasientskade: Korrekt behandling og vedlikehold er viktig for sikker drift av TEEx-transduseren. Legen som utfører undersøkelsen, må velge pasienter for denne transduseren etter forsvarlig medisinsk vurdering. Forsiktig: For å unngå permanente skader på transduserens interne styreledninger, skal transduserspissen ikke bøyes ved å trykke direkte på den med fingrene. For å unngå at TEEx-transduseren skades, må du lese brukerhåndboken før du håndterer og rengjør den. Inspeksjon av innholdet Etter at du har pakket ut innholdet, skal du foreta følgende inspeksjoner av TEEx-transduseren: Visuell og taktil inspeksjon. Se Visuell og taktil inspeksjon på side 8. Inspeksjon av spissdefleksjon. Se Inspeksjon av spiss- defleksjon på side 10. Bremseinspeksjon. Se Inspeksjon av spiss- defleksjons- bremsen på side 10. Inspeksjon av avsøkingsplanets rotasjon. Se Inspeksjon av avsøkingsplanrotasjon på side 13. Lekkasjetest. Se Elektrisk sikkerhet på side 27. Ta øyeblikkelig kontakt med SonoSite eller den lokale representanten for å rapportere eventuelle skader eller uregelmessigheter. Se Teknisk støtte på side 3. ADVARSEL! Hvis du oppdager uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold, skal ikke TEEx-transduseren brukes for å unngå å skade pasienten. 6 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

11 Transduser- og systemgrensesnitt TEEx-transduseren består av en elektronisk styrt transduserenhet for ultralyd basert på fasestråle, som er montert i en forseglet spiss i enden av et konvensjonelt endoskop. Den er tilkoblet ultralydsystemet med en kabel og kobling. Se figur 2. 1 Slik kommer du i gang Figur 2 TEEx-transduser: 1 Fleksibelt endoskopiskaft 7 Transduserkabel 2 Artikuleringsseksjon 8 Transduserkobling 3 Transduserspiss med skannehode 9 Betjeningsknapper for avsøkingsplan 4 Defleksjonsbrems 10 Festering 5 Hjul for defleksjonsstyring 11 Håndtak 6 Nøytral markør Kapittel 2: Slik kommer du i gang 7

12 TEEx-transduserens styreinnretning: Endoskopet er utformet for at styreinnretningene for defleksjon og avsøkingsplan skal betjenes med én hånd. figur 3 viser brukeren som holder endoskophåndtaket i venstre hånd. Tommelen, peke- og langfingeren betjener styreinnretningene for defleksjon og avsøkingsplan. Kontroller den mekaniske driften og fysiske integriteten til transduseren både etter at den er tatt ut av esken og før hver undersøkelse. Figur 3 Transduser i venstre hånd ADVARSEL! Slik unngår du pasientskade: Ikke bruk TEEx-transduseren dersom du har oppdaget eller har mistanke om uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold. Ikke bruk TEEx-transduseren dersom du oppdager metall som stikker ut, hull, ujevnheter, sprekker eller hakk. Visuell og taktil inspeksjon Du bør foreta en visuell og taktil inspeksjon av TEEx-transduseren både etter at du har tatt den ut av boksen og før hver undersøkelse. 1 Se over og ta på hele overflaten til det fleksible skaftet og defleksjonsdelen både når transduseren er i rett og bøyd stilling. 2 Undersøk om det er hull eller hakk i transduserspissen. Spissdefleksjon TEEx-transduserens endoskop har to hjul for å styre defleksjonen av transduserspissen. Hjulene styrer anterior/posterior og høyre/venstre spissdefleksjon. figur 4 viser defleksjonshjulene i nøytral (ubøyd) stilling. (Det er ingen brems for høyre/venstre defleksjon.) Det nedre hjulet har bremsemodus og modus for fri bevegelighet. I bremsemodusen er bevegelsene til defleksjonshjulet begrenset. Dette er for å holde spissen i en bestemt posisjon. Vær svært forsiktig når du setter inn og tar ut transduseren. Forsiktig: For å unngå å skade transduseren må du ikke bøye den distale transduserspissen med makt. Bruk defleksjonshjulene til denne oppgaven. 8 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

13 Slik kommer du i gang Figur 4 Styreinnretninger for defleksjon. Du forenkler orienteringen dersom du holder transduseren slik at den peker bort fra deg med styrehjulene opp. Det fleksible skaftet skal stå i rett stilling. 1 Vri det øvre hjulet mot klokken for å flytte spissen mot venstre. Bevegelsen er 50 (innenfor 10 ). 2 Vri det øvre hjulet med klokken for å flytte spissen mot høyre. Bevegelsen er 50 (innenfor 10 ). 3 Vri det nedre hjulet mot klokken for å flytte spissen posteriort. Bevegelsen er 50 (innenfor 10 ). 4 Vri det nedre hjulet med klokken for å flytte spissen anteriort. Bevegelsen er 125 (innenfor 10 ). 5 Nedre styrehjul for defleksjon 6 Øvre styrehjul for defleksjon ADVARSEL! For å unngå at pasienten skades skal du ikke bruke transduseren dersom du ser at transduserspissen gjør en skarp U-sving under defleksjonstesten (dvs. at vinkelen til transduserspissen overskrider de maksimale defleksjonsvinklene som er oppgitt ovenfor). Kapittel 2: Slik kommer du i gang 9

14 Inspeksjon av spissdefleksjon Inspiser spissdefleksjonen til TEEx-transduseren både etter at du tar den ut av boksen og før hver undersøkelse. 1 Bøy spissen i alle fire retninger, og kontroller at vinkelen er innenfor verdiområdet som er angitt i figur 2 på side 7 (mht. endoskopskaftet). 2 Kontroller at defleksjonsstyringene fungerer jevnt. 3 Kontroller at transduserspissen også er i nøytral stilling (ikke bøyd) når defleksjonsstyringene er i nøytral stilling. Spissdefleksjonsbremse Friksjon kan brukes på anterior/posterior defleksjonsstyring for å holde spissen i bøyd stilling. Bremsen for anterior/posterior defleksjon er et håndtak under defleksjonshjulet (se figur 5). Det er ingen brems for høyre/venstre defleksjon Figur 5 Slik virker spissdefleksjonsbremsen 1 Transduserspiss 4 Markør for nøytral stilling 2 Spisstyring i fri stilling (bremsen er av) 5 Hjulstillingsmarkører 3 Spisstyring i låst stilling (bremsen er på) Inspeksjon av spissdefleksjonsbremsen Inspiser spissdefleksjonsbremsen på transduseren både etter at du tar transduseren ut av boksen og før hver undersøkelse. 1 Kontroller at bremsen er i ulåst stilling. 2 Bøy spissen i anterior retning. 3 Flytt bremsen til den låste stillingen. 4 Kontroller at spissen er låst i bøyd stilling. 5 Frigjør bremsen og kontroller at spissen retter seg ut med letthet. 6 Gjenta trinn 1 5 for posterior retning. 10 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

15 Avsøkingsplanrotasjon Avsøkingsplanet roteres av en motor i transduserens håndtak, og styres ved hjelp av knapper på håndtaket (se figur 6). 1 Figur 6 Rotasjonsstyring for avsøkingsplan Slik kommer du i gang 1 Transduserspiss 2 Knapp mot klokken (øker vinkelen) 3 Biplanknapp (roterer vinkelen til ortogonalt biplan) 4 Knapp med klokken (reduserer vinkelen) En avsøkingsplanindikator på systemskjermen viser orienteringen. Avsøkingsplanvinkelen indikeres med en markør og en verdi. Se figur 7. Vinkelen på skjermen vises i forhold til standardmonoplanet, vist som 0. Området til avsøkingsplanvinkelen er 0 til 180. Vinkel Markør Figur 7 Avsøkingsplanindikator Forsiktig: Ikke la fremmedlegemer trenge inn i transduserkoblingen. Dette kan ødelegge den. Kapittel 2: Slik kommer du i gang 11

16 Kalibrering av avsøkingsplanet 1 Koble til transduseren og slå på ultralydsystemet. (Instruksjoner finnes i brukerhåndboken for ultralydsystemet.) En kalibreringstest for stillingen til avsøkingsplanet starter automatisk. Denne kalibreringssyklusen varer i 5 10 sekunder. Deretter aktiveres transduserens temperatursensor. Transduseren er klar for bruk når transdusertemperaturen vises. 2 Trykk på avsøkingsplanets rotasjonsknapper. Hvis kalibreringstesten mislykkes (ingen respons fra knappene på avsøkingsplanet etter kalibrering), kobler du transduseren til igjen for å gjenta kalibreringstesten. Rotering av avsøkingsplanet Endring av biplan Trykk på de ytre knappene på transduserhåndtaket: Knappen nærmest transduserspissen roterer avsøkingsplanet mot klokken (vinkelen på avsøkingsplanet øker). Knappen lengst fra transduserspissen roterer avsøkingsplanet med klokken (vinkelen på avsøkingsplanet minsker). Avsøkingsplanet roterer 180 fra et standard tverrgående plan (kort akse) til det langsgående planet (lengdeakse), og slutter ved speilbildet av det første tverrgående planet (kort akse). Vinkelens stilling vises på systemskjermen. 0 -referanseposisjonen for kort akse defineres på følgende måte: Når du ser transduseren gjennom det akustiske vinduet til transduserspissen, er transduseren dreid helt rundt med klokken. Trykk på biplanknappen (den midtre knappen) på endoskophåndtaket. Se figur 6. Avsøkingsplanet roterer med full hastighet fra gjeldende stilling til den ortogonale stillingen. (Eksempel: Hvis gjeldende stilling er 22, roteres avsøkingsplanet til 112. Hvis gjeldende stilling er 162, roteres avsøkingsplanet til 72.) Hvis du trykker på knappen igjen, vil avsøkingsplanet rotere tilbake til utgangsstillingen. 12 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

17 Inspeksjon av avsøkingsplanrotasjon Inspiser avsøkingsplanrotasjonen på transduseren både etter at du tar transduseren ut av boksen og før hver undersøkelse. 1 Koble TEEx-transduseren til ultralydsystemet. 2 Få frem et bilde uten å sette inn transduseren. Du kan f.eks. legge transduseren på en flate og justere forsterkningen slik at du ser bildet på skjermen. 3 Trykk på avsøkingsplanknappene på håndtaket for å rotere avsøkingsplanet mot klokken (0 til 180 ) og med klokken (180 til 0 ). Se figur 6. 4 Kontroller at bildet på skjermen endres i forhold til tallene på avsøkerplanets indikator. Se figur 7. Når du trykker på avsøkingsplanets rotasjonsknapper, skal transdusermotoren gå etter hvert som bildet endres. Merk: Ikke stol utelukkende på avsøkingsplanindikatoren på skjermen når du skal kontrollere at avsøkingsplanet roterer. Slik kommer du i gang Kapittel 2: Slik kommer du i gang 13

18 14 Kapittel 2: Slik kommer du i gang

19 Kapittel 3: Undersøkelse Selv om ekkokardiografer fra transøsofageal eller transgastrisk posisjon vil gi viktige kliniske data som ikke er tilgjengelig fra andre synsvinkler, må legen som utfører undersøkelsen ta hensyn til en rekke forhold når han/hun velger pasient, slik at transduseren kan brukes på en trygg måte. Listen over kontraindikasjoner og hensyn utgjør ikke en fullstendig liste over alle mulige faktorer legen som utfører undersøkelsen må vurdere før undersøkelsen startes. De er bare ment som eksempler. Se Kontraindikasjoner på side 3. ADVARSEL! For å unngå traumer i pasientens buk eller øsofagus, må du ikke bruke for stor kraft når du setter inn, plasserer eller trekker ut utstyret. Når transduseren føres inn eller trekkes ut, skal styrehjulet være i en fritt bevegelig, nøytral stilling uten bremse. Se figur 5 på side 10. Inspeksjon før undersøkelsen Gjør følgende før hver undersøkelse: Visuell og taktil inspeksjon. Se Visuell og taktil inspeksjon på side 8. Inspeksjon av spissdefleksjon. Se Inspeksjon av spiss- defleksjon på side 10. Bremseinspeksjon. Se Inspeksjon av spiss- defleksjons- bremsen på side 10. Inspeksjon av avsøkingsplanets rotasjon. Se Inspeksjon av avsøkingsplanrotasjon på side 13. Lekkasjetest eller inspeksjonstest for bitehull. Se Elektrisk lekkasjestrømtest på side 27 eller Slik påviser du bitehull på side 28. Rengjør og desinfiser transduseren. Se Rengjøring, desinfisering og oppbevaring på side 19. Ta kontakt med SonoSite eller den lokale representanten for å rapportere eventuelle skader eller uregelmessigheter. Se Teknisk støtte på side 3. Undersøkelse ADVARSEL! Slik unngår du pasientskade: SonoSite anbefaler at prosedyrene ovenfor blir utført før hver undersøkelse. Ikke bruk transduseren dersom du finner oppdager metall som stikker ut, hull, ujevnheter, sprekker eller hakk. Ikke bruk transduseren dersom du ser at transduserspissen gjør en skarp U-sving under defleksjonstesten (dvs. at vinkelen til transduserspissen overskrider de maksimale defleksjonsvinklene). Kontakt den lokale SonoSite-forhandleren. Noen typer gel og steriliseringsmidler kan fremkalle allergiske reaksjoner hos enkelte personer. Kapittel 3: Undersøkelse 15

20 Forholdsregler Bitevern Teknikkene for å føre TEEx-transduseren inn i pasienten er ikke omtalt i denne brukerhåndboken. Det finnes mange medisinske tekster og artikler som beskriver dette emnet grundig. Vær oppmerksom på følgende forebyggende tiltak når du utfører en undersøkelse. Luftveiene skal holdes frie. Dette er den viktigste faktoren som det skal tas hensyn til for alle pasienter. Langvarig trykk på øsofagus med transduserspissen kan gi en tilstand av trykknekrose. Når utstyret brukes ved overvåking på operasjonsstuer, skal spissen derfor fjernes fra øsofagusveggen når det ikke foregår avsøking. Dette gjør du ved å ha den i nøytral stilling. Flytt transduserspissen ofte hvis kontinuerlig overvåking er påkrevd. Langvarig ultralydeksponering bør reduseres mest mulig. Selv om det aldri er påvist bioeffekter ved TEEx-transduserens akustiske utgangsnivåer, er det klokt å redusere ultralydeksponeringen som pasienten utsettes for. Følg ALARA-prinsippet (As Low As Reasonably Achievable). Se brukerhåndboken for ultralydsystemet. Du bør fryse bildet for å redusere ultralydeksponeringen. Dette slår av strømmen til transduseren, og gjør det mulig å koble ut styreinnretningene for endoskopdefleksjon når aktiv skanning ikke er ønskelig. Grundig forberedelse av pasienten er avgjørende for vellykkede undersøkelser. Dette innebærer restriksjoner for mat- og væskeinntak. Forklar undersøkelsesprosedyren og andre instruksjoner grundig slik den bestemte situasjonen krever. For å beskytte transduseren mot mulig skade er det obligatorisk å bruke bitevern under alle TEEx-undersøkelser. Det anbefales å bruke beskyttelseshansker under undersøkelsen. Se den medisinske advarselen for lateksprodukter fra U.S. Food and Drug Administration (FDA 1991). I tillegg til det høye desinfiseringsnivået kan et beskyttende overtrekk gi enda bedre beskyttelse mot kontaminering av proben. Ta kontakt med CIVCO for beskyttende overtrekk og applikatorer for beskyttende overtrekk. Forsiktig: For å unngå at transduseren skades skal det brukes bitevern under alle TEEx-undersøkelser. Biting på endoskopet kan forårsake alvorlige og permanente skader på transduseren slik at det blir utrygt å bruke den senere. Skader på transduseren som skyldes manglende bruk av bitevern, gjør garantien på transduseren ugyldig. Alle TEEx-transdusere fra SonoSite leveres med tre bitevern. Bruk av bitevern er obligatorisk. Ta kontakt med den lokale SonoSite-representanten hvis du trenger hjelp til å bestille flere bitevern. Gjenbruk, rengjøring og sterilisering av bitevern skal utføres i samsvar med instruksjonene fra bitevernprodusenten. 16 Kapittel 3: Undersøkelse

21 Figur 1 Bitevern: Sett fra siden (venstre) og forfra (høyre). Sterilt overtrekk Det finnes forskjellige sterile overtrekk som hindrer direkte kontakt mellom pasienten og endoskopet. Følg bruksanvisningen for det aktuelle overtrekket når det skal settes på eller tas av TEEx-transduseren. Ta kontakt med CIVCO for å bestille beskyttende overtrekk og applikatorer for sterile overtrekk. Forsiktig: For å unngå at TEEx-transduseren skades, må du kontrollere at transduserspissen er rett når overtrekket settes på eller tas av. Pass på at du ikke bruker for mye makt på transduserspissen når du tar overtrekket av. Hvis ikke kan TEEx-transduseren påføres varig skade. SonoSite anbefaler at du bruker en steril gel for å gi passende akustisk kobling i overtrekket. Undersøkelse Sett på transduserovertrekket Merk: SonoSite anbefaler bruk av markedsgodkjente transduserovertrekk for intrakavitær bruk. Reduser risikoen for kontaminering ved å sette overtrekket på først når du er klar til å utføre prosedyren. 1 Påfør gel på innsiden av overtrekket. 2 Sett transduseren inn i overtrekket. 3 Trekk overtrekket over transduseren og kabelen til det er helt trukket ut. 4 Fest overtrekket ved hjelp av båndene som følger med. 5 Kontroller og fjern eventuelle bobler mellom overtrekket og transduserens stråleavtrykk. Bobler mellom overtrekket og transduserens stråleavtrykk kan påvirke ultralydbildet. 6 Kontroller at det ikke finnes huller eller rifter i overtrekket. Kapittel 3: Undersøkelse 17

22 Nøduttrekking Hvis transduserspissen skulle bli fastklemt i bøyd stilling inne i pasienten, og alle forsøk på å løsne den bøyde spissen mislykkes, følger du fremgangsmåten under Trekk ut transduseren for å trekke ut transduseren på en sikker måte. Trekk ut transduseren 1 Koble transduseren fra ultralydsystemet. 2 Kutt hele endoskopskaftet, inkludert alle interne ledninger, med en kraftig avbitertang eller annet egnet verktøy på et tilgjengelig sted mellom transduserens håndtak og pasienten. Defleksjonsmekanismen er nå frigjort, og transduseren kan trygt trekkes ut. 18 Kapittel 3: Undersøkelse

23 Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring Rengjøring og desinfisering TEEx-transduseren må rengjøres og desinfiseres før hver undersøkelse. Desinfeksjonsmiddelet du velger skal både være sikker for transduseren og beskytte pasienter og ansatte mot smittsomme sykdommer. SonoSite prøver fortløpende ut nye, medisinske desinfeksjonsmidler med materialene som brukes i transduserhuset, kablene og linsen. Oppdatert informasjon om kompatible desinfeksjonsmidler finnes i Vedlikehold av TEEx-transduser, som følger med transduseren. Følg produsentens instruksjoner og anbefalinger for klargjøring og bruk av middelet nøye. Forsiktig: For å unngå at transduseren skades, må du ikke senke systemets kobling eller transduserhåndtak i noen form for væske. Transduseren SKAL IKKE bløtlegges eller gjennomvætes med løsninger som inneholder alkohol, blekemiddel, ammoniakkloridsammensetninger eller hydrogenperoksid. Rengjør transduseren Rengjør TEEx-transduseren umiddelbart etter at den er trukket ut av pasienten. Ikke la kroppsvæskene tørke på den. 1 Gjør følgende dersom du ikke bruker overtrekk: a Skyll endoskopiskaftet umiddelbart i ett minutt i store mengder lunkent ferskvann (f.eks. 8 liter). Hvis det ikke er mulig å rense endoskopiskaftet umiddelbart, tørker du det med en klut som er fuktet med vann. b Rengjør transduseren med et enzymatisk rengjøringsmiddel iht. oppgitt bløtleggingstid. Følg produsentens instruksjoner og blandingsforhold. Bruk en plastbeholder eller et veggstativrør for det enzymatiske rengjøringsmiddelet. 2 Skyll endoskopiskaftet i ett minutt i store mengder lunkent ferskvann (f.eks. 8 liter) for å fjerne rester etter gel eller rengjøringsmiddel. 3 Tørk endoskopiskaftet med et mykt håndkle. Rengjøring, desinfisering ADVARSEL! Følg desinfeksjonsmiddelprodusentens anbefalinger for skylling for å unngå at pasienten blir skadet. Bruk bare desinfeksjonsmidler som er oppført i Vedlikehold av TEEx-transduser, som følger med transduseren. Se også lokale og nasjonale forskrifter. Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring 19

24 Forsiktig: Slik unngår du skade på kateteret: Ikke eksponer transduseren for desinfeksjonsmiddelet lenger enn det som er angitt for å oppnå ønsket virkning. Tiden skal aldri overskride én time. Ikke steriliser transduseren vha. autoklave eller etylenoksid (ETO). Ikke drypp transduseren i en etanolholdig oppløsning. Desinfiser transduseren 1 Følg produsentens instruksjoner nøye og desinfiser skikkelig. Overhold blandingsforholdet og bløtleggingstiden. Senk endoskopiskaftet i desinfeksjonsmiddelet mens transduserhåndtaket er plassert i veggstativet. Bruk et veggstativrør for desinfeksjonsmiddelet. 2 Gjør følgende tre ganger: Skyll endoskopiskaftet med store mengder drikkevann og/eller sterilt vann (f.eks. 8 liter) i minst ett minutt (maks. fem minutter). 3 Tørk transduseren med et mykt håndkle. Lagring Transduser Forsiktig: For å unngå at transduseren skades, må du ikke bruke transportesken til annet enn kortvarig lagring eller forsendelse. Når du sender transduseren i transportesken, skal ingen deler av transduseren stikke ut av esken. Du må aldri oppbevare TEEx-transduseren i transportesken når den er fuktig. Oppbevar transduseren 1 Rengjør og desinfiser transduseren. Se Rengjøring og desinfisering på side Tørk transduseren grundig med en ren klut. 3 Oppbevar TEEx-transduseren i vertikal stilling på et veggstativ. Unngå direkte sollys og eksponering for røntgenstråler. Anbefalt temperaturområde for oppbevaring: 0 45 C. Når du oppbevarer transduseren i et veggstativ, må du kontrollere at det er ordentlig festet, at oppbevaringssporene ikke vansirer skopet og at de har riktig størrelse slik at transduseren ikke faller ned ved et uhell. Spissovertrekk Spissovertrekket omgir og beskytter endoskopets distale ende / skannehode fra støt og mekanisk påkjenning under transport og oppbevaring. Forsiktig: For å unngå å skade transduseren må du kaste spissovertrekket etter bruk. Spissovertrekket er engangsutstyr. 20 Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring

25 Transport Sikkerhetsreglene nedenfor må følges nøye for å redusere risikoen for å spre sykdommer. ADVARSEL! Transporttemperatur: 40 C til +70 C Transportesken som TEEx-transduseren leveres i, skal aldri komme i kontakt med ikke-desinfiserte transdusere. For å desinfisere en transduser følger du fremgangsmåten Desinfiser transduseren på side 20. Du skal alltid desinfisere transduseren før den returneres til SonoSite eller den lokale representanten. Denne desinfiseringen skal dokumenteres på renslighetserklæringen Certificate of Cleanliness og festes på pakkseddelen. Avhending ADVARSEL! Transduseren skal ikke tilintetgjøres ved destruering eller forbrenning. Transduserkoblingen inneholder et batteri som kan eksplodere hvis det utsettes for svært høy temperatur. Returner transduseren til SonoSite eller den lokale representanten for avhending. Rengjøring, desinfisering Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring 21

26 22 Kapittel 4: Rengjøring, desinfisering og oppbevaring

27 Kapittel 5: Sikkerhet Pasientens sikkerhet er bare garantert så lenge det brukes et velutformet produkt på en trygg og ansvarlig måte. Det er viktig at brukeren fastsetter og bruker en kontrollprosedyre for å være sikker på at transduseren er trygg å bruke og fungerer på riktig måte før hver bruk. Hvis du oppdager eller har mistanke om uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold, skal du ikke bruke TEEx-transduseren. Ta kontakt med SonoSite eller den lokale forhandleren umiddelbart. Overholdelse av standarder TEEx-transduseren er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF for medisinsk utstyr. Den er et medisinsk utstyr i klasse IIA. Symboler og terminologi som brukes på transduseren, er forklart i ultralydsystemets brukerhåndbok. TEEx-transduseren er dessuten i overensstemmelse med kravene i følgende standarder: CAN/CSA C22.2, No M90:1990, Canadian Standards Association, medisinsk elektrisk utstyr del 1. Generelle sikkerhetskrav. Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. IEC medisinsk elektrisk utstyr, del 1. Alminnelige sikkerhetskrav. EN : 1990, European Norm (europeisk standard), medisinsk elektrisk utstyr, del 1. Alminnelige sikkerhetskrav. IEC 1157/EN61157: 1994, Krav for deklarering av den akustiske effekten av medisinsk, diagnostisk ultralydutstyr. EN : 2001, medisinsk elektrisk utstyr, del 2. Samordnet standard; elektromagnetisk kompatibilitet, krav og tester. EN : 2001, European Norm (europeisk standard), særlige sikkerhetskrav til ultralyd for medisinsk diagnostisering og overvåkingsutstyr. UL :2003, Underwriters Laboratories, medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Alminnelige sikkerhetskrav. Årlig inspeksjon I tillegg til de regelmessige inspeksjonene som beskrives i dette dokumentet, skal det utføres følgende årlige tester av TEEx-transduseren: Temperaturkalibreringstest. Se Temperaturkalibreringstest på side 26. Lekkasjestrømtest. Se Elektrisk lekkasjestrømtest på side 27. Sikkerhet Kapittel 5: Sikkerhet 23

28 Sikker bruk ADVARSEL! Slik unngår du pasientskade: Slå opp i den medisinske litteraturen om teknikker, komplikasjoner og farer før transøsofageale prosedyrer utføres. Studer denne brukerhåndboken nøye før du utfører transøsofageale prosedyrer. TEEx-transduseren er utformet for å brukes av en lege som har fått formålstjenlig opplæring i endoskopiteknikker (som foreskrevet for gjeldende, relevant medisinsk praksis) og i bruk av ultralydsystemet og transduseren. Kontroller transduseren hver gang før bruk for å være sikker på at den er trygg og fungerer som den skal. Hvis du oppdager eller har mistanke om uregelmessigheter, nedsatt funksjon eller utrygge forhold, skal du ikke bruke TEEx-transduseren. Kontakt den lokale SonoSite-forhandleren. Se Inspeksjon før undersøkelsen på side 15. Hvis transduserspissen skulle bli fastklemt i bøyd stilling inne i pasienten, og alle forsøk på å løsne den bøyde spissen mislykkes, følger du fremgangsmåten under Trekk ut transduseren på side 18 for å trekke transduseren ut på en sikker måte. Defleksjonsmekanismen er utformet slik at den gir sikker drift under normal bruk. Foreta en inspeksjonstest for bitehull på transduseren etter hver desinfeksjonsperiode eller før hver undersøkelse. Se Slik påviser du bitehull på side 28. Ikke bruk konvensjonell koblingsgel som er beregnet på utvortes bruk. Unngå kraftig press ved intubasjon, fordi dette kan forårsake rifter eller perforeringer i fordøyelsessystemet. Ta transduseren ut av pasienten ved bruk av en defibrillator. SonoSite anbefaler at du alltid rengjør og desinfiserer transduserne etter bruk. Se Kapittel 4, "Rengjøring, desinfisering og oppbevaring.". Bruk bitevern under alle transøsofageale undersøkelser for å unngå at pasienten og transduseren skades. For å opprettholde passende sterilitetsnivå, kan bruk av et beskyttende overtrekk, i tillegg til det høye desinfiseringsnivået, gi en enda bedre beskyttelse mot kontaminering av transduseren. Enkelte transduserovertrekk inneholder naturgummi, lateks og talkum som kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte personer. Se 21 CFR , brukermerking for enheter som inneholder naturgummi. Forsiktig: For å unngå at utstyret skades må du kun følge de anbefalte prosedyrene når du rengjør og desinfiserer transduseren. For å unngå at TEEx-transduseren skades, skal den kun håndteres av kvalifisert personell. TEEx-transduseren er et presisjonsinstrument og kan skades ved et uhell. 24 Kapittel 5: Sikkerhet

29 Sikkerhet mot overoppheting For å unngå at kroppsvevet som eksponeres lenge skal ta skade, er eksperter flest enige om at temperaturen på transduserspissen som er i kontakt med vevet, skal være under 43 C. Et varmesikkerhetssystem i ultralydsystemet viser transduserens driftstemperatur på en skjerm, og hindrer at den overskrider de angitte grensene. Hvis temperatursensoren ikke fungerer på rett måte når du kobler transduseren til systemet, vil bildet fryse og du vil se en melding. Varmegrenser Systemet har to nivåer for øvre overopphetingsgrense: 41,0 C og 42,5 C. Hvis temperaturen på transduserspissen når 41,0 C, vil temperaturen utheves på skjermen. Bildet fryser, og det dukker opp en advarsel. Denne advarselen vises bare én gang per undersøkelse. Trykk OK for å fortsette. Hvis temperaturen når 42,5 C, vil bildet fryse, og det kan ikke frigis før temperaturen har sunket under 42,0 C. Trykk på FREEZE (frys)- eller UNFREEZE (frigi)-knappen for å gjenoppta avbildingen. Systemets nedre temperaturgrense er 17,5 C. Dersom temperaturen på transduserspissen når 17,5 C, vil temperaturen utheves på skjermen. Bildet fryser og kan ikke frigis før temperaturen stiger over 18,0 C. Trykk på FREEZE (frys)- eller UNFREEZE (frigi)-knappen for å gjenoppta avbildningen. Temperatur Figur 1 Temperaturen til transduserspissen på skjermen: innenfor grensen (venstre) og utenfor grensen (høyre). Slik reduserer du temperaturen Dette er generelle retningslinjer for å redusere temperaturen i 2D- eller dopplermodus: Bruk av 2D-avbildning (2D-avbildning gir vanligvis lavest temperatur på transduseroverflaten) I 2D-modus velger du optimaliseringsinnstillingene Res eller Gen og øker bildedybden. I PW Doppler-modus reduserer du PRF og/eller plasserer dopplerens prøveport på en grunnere dybde. I CW Doppler-modus øker du dybden til CW-dopplerens prøvelinje (2D-bildedybde før aktivering av modusen for doppler-sporing). Temperaturen på transduseroverflaten reduseres midlertidig når bildet fryses i alle avbildingsmodusene. Ved fargeavbilding vil ingen avbildningsendringer redusere temperaturen på transduseroverflaten. Sikkerhet Kapittel 5: Sikkerhet 25

30 Temperaturkalibreringstest Temperaturmålingsfunksjonen skal kontrolleres i forhold til spesifikasjonene minst én gang i året. Se Sikkerhet mot overoppheting på side 25. Testoppsett Temperaturkalibreringstest Finn frem følgende gjenstander for testen: temperaturstabilisert vannbad temperaturmåler med en nøyaktighet på +/ 0,1 C 1 Juster vannbadtemperaturen til 41,8 C +/ 0,1 C og følg med på temperaturen med måleren. Hvis et nøyaktig og stabilt vannbad ikke er tilgjengelig, må du ta hensyn til den ekstra unøyaktigheten når temperaturen avleses fra ultralydsystemet. Avvik på mer enn +/ 0,5 C godtas ikke. Det kan være vanskelig å opprettholde nøyaktigheten uten temperaturregulering. 2 Koble TEEx-transduseren til ultralydsystemet, eller velg det hvis du bruker Triple Transducer Connect. 3 Trykk på FREEZE (frys). 4 Sett transduserspissen i vannbadet. Minst 10 cm av den distale enden må være nedsenket. 5 Følg med på temperaturen som angis på systemskjermen. 6 Vent til temperaturvisningen stabiliseres på 41,8 C +/ 0,5 C pluss/minus eventuelle avvik i vannbadtemperaturen. 7 Legg merke til at advarselvinduet vises. Hvis temperaturen slås av som beskrevet i Sikkerhet mot overoppheting på side 25, har transduseren bestått testen. Hvis ikke, tar du kontakt med SonoSite eller den lokale SonoSite-representanten. 26 Kapittel 5: Sikkerhet

31 Elektrisk sikkerhet Du bør utføre lekkasjestrømtesten av TEEx-transduseren når du tar den ut av esken. Du bør også utføre testen enten før hver undersøkelse eller, hvis du utfører inspeksjonstesten for bitehull før hver undersøkelse, minst én gang i året. Elektrisk lekkasjestrømtest SonoSites ultralydsystemer med tilbehør er utformet for å møte kravene for pasientsikkerhet som beskrevet i IEC :1988 medisinsk elektrisk utstyr Del 1. Alminnelige sikkerhetskrav. Det er viktig å ha en lav elektrisk strømlekkasje i produktet for å opprettholde pasientsikkerheten. Endoskopskaftet har ingen elektrisk ledende overflater, og er dekket med et lag materiale som er ugjennomtrengelig både for væske og elektrisitet. Transduserens elektriske sikkerhet ivaretas ved at dette materialet bevares intakt. Hver TEEx-transduser testes for elektrisk isolasjon og lekkasjestrøm før den sendes til kunden. ADVARSEL! For å unngå at pasienten skades, skal du ikke bruke transduseren hvis isolasjonsmaterialet er punktert eller skadet på annen måte. Visuelle kontroller er ikke alltid tilstrekkelig for å garantere at isolasjonsmaterialet er intakt. Det bør etableres et program for regelmessig måling av elektrisk lekkasjestrøm. I henhold til EN / IEC skal lekkasjetester utføres minst én gang i året, eller som angitt i lokale forskrifter. Lekkasjegrensene knyttet til bruk av type BF-del, må oppfylles. Testen krever tilgang til ultralydsystemet og standardisert testutstyr. Transduseren skal senkes ned i en normal saltvannsoppløsning (9g NaCl per liter vann) til over 40 cm-merket (men under håndtaket). SonoSite anbefaler at det føres en skriftlig logg over resultatene. ADVARSEL! Målingen av lekkasjestrømmen bør bare utføres av kvalifisert personale. Ta alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontakt med uisolerte, strømførende deler. Sikkerhet Kapittel 5: Sikkerhet 27

32 Slik påviser du bitehull Bitehull eller skader på endoskopets overflate kan påvises ved isolasjon- eller lekkasjestrømtester som beskrevet i EN Dersom du ikke har tilgang til ultralydsystemet, kan du utføre den forenklede testen som beskrives nedenfor. Denne testen er sikker og lett å utføre. Testutstyret er avbildet i figur 2. >10M OK Ω 4 5 Ω V/Ω Com g NaCl/1 liter H 2 O 1 >25 cm 2 Cu 2 Figur 2 Utstyr for å påvise bitehull i endoskopskaftet: 1 Vannbad 4 TEEx-transduser 2 Kobber eller aluminiumsplate 5 Positiv ledning 3 Universalmåler 6 Negativ ledning Testoppsett Samle sammen følgende gjenstander for testen: vannbad med en saltvannsoppløsning på 1 normal (9g NaCl/1 liter vann) kobber- eller aluminiumsplate med et areal på minst 25 cm 2 digital universalmåler med en skala på 40 MOhm (kalibrert til NIST) 28 Kapittel 5: Sikkerhet

33 Bitehulltest 1 Dypp TEEx-transduseren med endoskopskaftet i væske til ovenfor 40 cm-merket (men nedenfor håndtaket). 2 Koble ledningene til universalmåleren. Se figur 2. Merk: Universalmåleinstrumentet kan kobles til transduseren og kobber- eller aluminiumsplatene med alligatorklips. Koble den positive ledningen til det nakne metallet hvor kablene går inn i transduserkoblingen. Koble den negative ledningen til kobber- eller aluminiumsplaten i saltvannsbadet. 3 Still inn universalmåleren til å måle motstanden (verdiområde > 40 MOhm). 4 Vent minst 2 sekunder og kontroller at motstanden er akseptabel (over 10 MOhm). Merk: Hvis det er et bitehull, kan motstanden variere betraktelig under målingen og mellom forskjellige universalmålere. ADVARSEL! For å unngå at pasienten skades, skal du ikke bruke transduseren hvis motstandsverdien er mindre enn 10 MOhms. Endoskopets isolasjon kan være skadet og bør kontrolleres av en SonoSite-representant. Akustisk utgang Informasjon om akustisk utgang finnes i ultralydsystemets brukerveiledning. Sikkerhet Kapittel 5: Sikkerhet 29

34 30 Kapittel 5: Sikkerhet

35 Kapittel 6: Transduserspesifikasjoner TEEx-/8-3 MHz-transduser Biokompatibilitet Elektrisk sikkerhet Endoskopiskaft Grenseverdier for miljø ved lagring og transport Kabellengde Maksimum defleksjon Skannevinkel Transduseren skanner bilder på alle plan innenfor en 180-graders kjegle (nominelt) fra et tverrgående plan til det langsgående planet, og slutter ved speilbildet av det første tverrgående planet. Roteringen av avsøkingsplanet er motordrevet, og hastighet og retning velges med knappene på endoskophåndtaket. Maksimum hastighet: 180 på ca. 5 sekunder. Alle materialer på TEEx-transduseren/endoskopet som kommer i kontakt med pasienten, samsvarer med ISO Transduseren inneholder ikke lateks. Samsvarer med gjeldende UL-, CSA- og IEC-krav for klasse BF. Utvendig diameter: 10,5 mm Lengde: 110 cm Temperatur: Transport: 35 C til +65 C Lagring: 0 45 C Fuktighet: % relativ fuktighet Trykk: hpa (0,7 1,05 ATM) 2 m Anterior: 120 minimum, 130 maksimum Posterior: 40 minimum, 60 maksimum Høyre og venstre: 40 minimum, 60 maksimum 90 maksimum Styreretning Temperaturgrenser for transduserspiss Avsøkingsplanrotasjon Temperaturnøyaktighet Spissen dreies anteriort når du vrir det nedre defleksjonsstyrehjulet med klokken. Spissen bøyes posteriort når du vrir det nedre defleksjonsstyrehjulet mot klokken. Spissen bøyes mot høyre når du vrir det øvre defleksjonsstyrehjulet. Spissen bøyes mot venstre når du vrir det øvre defleksjonsstyrehjulet. Øvre: 42,5 C Nedre: 17,5 C ±0,5 C innenfor et verdiområde på C Spesifikasjoner Transduser 5,0 MHz senterfrekvens Kapittel 6: Transduserspesifikasjoner 31

36 Transduserspissen mål Lengde: 35 mm* Maksimum for tverrsnitt: 14 mm x 12,5 mm * Definert som lengden av den ubøyelige distale delen av transduseren. 32 Kapittel 6: Transduserspesifikasjoner

37

38 P *P *

TEE-transducer Brukerhåndbok

TEE-transducer Brukerhåndbok TEE-transducer Brukerhåndbok TEE-transducer Brukerhåndbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 F: 1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

TEExp-transduser. Brukerhåndbok

TEExp-transduser. Brukerhåndbok TEExp-transduser Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant Emergo

Detaljer

Brukerhåndbok for LAP-transducer

Brukerhåndbok for LAP-transducer Brukerhåndbok for LAP-transducer SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 F: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med kjøpet,

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

TEExi Transduser. Brukerveiledning

TEExi Transduser. Brukerveiledning TEExi Transduser Brukerveiledning Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 Faks: 1-425-951-1201 EU-autorisert representant Emergo

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Brukerhåndbok e f g d h b a c i j k Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

PlayStation Move-bilratt. Brukerveiledning CECHYA-ZWA

PlayStation Move-bilratt. Brukerveiledning CECHYA-ZWA PlayStation Move-bilratt Brukerveiledning CECHYA-ZWA1 7019810 Delenavn Vist forfra venstre utløserspak -knapp -knapp høyre-knapp øvre holder opp-knapp venstre-knapp ned-knapp høyre utløserspak f-knapp

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Invacare H160. Images. Fig. 1 Fig. 2. Badekarhåndtak Bruksanvisning

Invacare H160. Images. Fig. 1 Fig. 2. Badekarhåndtak Bruksanvisning Invacare H160 no adekarhåndtak ruksanvisning Images ig. 1 ig. This manual MUST be given to the user of the product. OR using this product, read this manual and save for future reference. Invacare H160

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer