Nytt fokus på alkoholfri kulturutvikling s. 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fokus på alkoholfri kulturutvikling s. 6"

Transkript

1 Organ for DNT - Det Norske Totalavholdsselskap 152. årgang - Nr Hamar avholdslag ønsker velkommen til landsmøte i Brukshuset Nytt fokus på alkoholfri kulturutvikling s. 6

2 INNHOLD Intervju med ny generalsekretær... 3 Ny giv for Solbakken folkehøgskole... 4 Landsmøtet på Hamar... 6 Friidrettsesset Jørgen Austnes... 8 Delta på Knarvikmila... 8 Idrett uten alkohol - konferansen... 9 Kulturprisen til Arna/Bergen fråhaldslag Fakta: Europa drikker mindre Organ for Det Norske Totalavholdsselskap Utgåve Nr Dato 15. juni 2013 Utgjevar: Det Norske Totalavholdsselskap Postadresse: Postboks 8885 Youngstorget 0028 Oslo Den nye generalsekretæren Tekst og foto: Harald Dyrkorn Marit Barene er tilsett som ny generalsekretær i DNT. Ho byrjar i jobben 1. september og har ein overlappingsperiode fram til nyttår saman med Harald Dyrkorn. Ho har brei kjennskap til fråhaldsrørsla, både som tilsett og som tillitsvald på alle plan i ulike organisasjonar. Marit Barene trur ikkje at fråhaldsarbeidet er ei tapt sak på noko vis. Ho viser til samfunnskostnadene og skadene ved alkoholbruken og trur folk no legg merke til dette, noko dei siste undersøkingane om folks oppfatning av alkoholpolitikken viser. Ho fortel om erfaringar med å stå på stand på «Rusfri dag» den 8. juni. Der møtte ho fleire som var glade for tiltaket og hadde klare og tydelege historier å fortelje om eigne erfaringar med alkohol. Rett nok er der ei sterk forteljing om dei positive sidene ved drikkinga, men fleire og fleire melder at dei kjenner seg plaga av fylla. - Vi vil tene på å vere meir synlege på gata, ikkje berre den 8. juni, men jamnt gjennom heile året, seier ho. Det starta i barnelosjen - Eg byrja i barnelosje Yggdrasil som jentunge, fortel ho. Torstein Torbjørnsen og Oddvar Vorra var barneleiarar. Her var det hobby annankvar onsdag og rituelt møte med regalier dei andre onsdagane, så kvar onsdag gjennom barneåra var venninnene mine og eg å finne på IOGT-huset i Kopervik. Det blei starta ungdomslag i Kopervik då eg var i tenåra, og eg blei den første leiaren i Macken GU-lag. Vi var veldig aktive; deltok med program på lokalradioen og passa ungar kvar laurdag for folk som skulle handle i Kopervik sentrum. Vi reiste på kurs og leirar, hadde ølkjøpsaksjonar, og samstundes var vi aktive i DNTUlaget i kjellaren på Totalen i Haugesund. Marit kom fort med i styre og stell. Ho vart tidleg styremedlem i Rogalands Krets av NGU, og engasjerte seg også som kursleiar i prosjektet Holdning mot rusgift (HMR), som det heitte den gongen. NGU og DNTU hadde mykje samarbeid, mellom anna felles nyttårsleir i Sveio i 1985, og under leiren var det stor aksjonsdag mot alkohol i Haugesund sentrum. - Når ein først sette beina innafor denne rørsla, tvinna det fort på seg, seier ho. Det skjedde noko heile tida: Sommarleirar, politiske seminar og kulturaktivitetar. I 1986/87 gjekk eg på Åsane folkehøgskule og vart «prosjektil», som var NGU si satsing på prosjektleiarutdanning. Familie og juniorarbeid Marit byrja å studere, stifta familie og trappa litt ned på fråhaldsfeltet i om lag eit tiår. Medan barna var små, var ho barneleiar i IOGTs Juniorforbund. Ho starta Hylkje juniorklubb i 1998 og sette i gong ei teatergruppe med «Astrid Lindgrens Verden». Ved tusenårssskiftet stod Norsk Læraravholdslag for tur til å nyte godt av kreftene hennar. Snart var ho leiar der for ein tiårsperiode, der ho mellom anna fekk skifta namn på organisasjonen til Rusfri Oppvekst. - Eg er glad for at vi fekk den nye barneorganisasjonen JUBA, seier ho. Der var ho styremedlem i to år. Ho har også hatt å gjere med hyttene til organisasjonane IOGT og Norsk Jernbane Avantgarde (NJA). Ho gifta seg med Frank Henriksen i 2008 og feira bryllaup i det flotte DNT-lokalet Ljoshall i Indre Arna. Etter sju år som prosjektleiar for foreldreprosjektet «Sterk & Klar, som IOGT driv, har ho no vore prosjektleiar eit års tid i «Idrett utan alkohol». Det er såleis ingen nybyrjar på rusfeltet som no blir generalsekretær i DNT. Spent på arbeidsplanen - Eg gler meg til landsmøtet, både til å treffe folk og til å diskutere framtid og arbeidsplanar. Eg har merka meg at DNT vil satse på kulturutvikling. Mange ønskjer seg eit alkoholfritt sosialt fellesskap, ikkje berre dei som har eller har hatt rusproblem. - Og så må vi ikkje vere redde for å gjere dristige og utradisjonelle ting. Eg likar Kristine Koht, som fortel at ho kosar seg med eit stort og godt kakestykke og vel bort vinen. Då får ho mange og forundra reaksjonar, for vin skal det gjerne vere, men store kakestykke er fy, fy for mange. Det er ikkje dumt å gjere noko som folk kan undre seg over, kanskje gløymer dei lett alkoholen, då, seier Marit. Trur på samarbeid - Eg ville nok sett positivt på ei samanslåing mellom DNT og IOGT, men no får vi samarbeide. Vi må definere konkrete oppgåver vi kan samarbeide om. Det som vart utvikla i dokumentet «Samfunnsoppdraget» gjennom forhandlingane, er eit godt grunnlag, både for eigen verksemd og for samarbeid. Internajonalt engasjert Marit er glad for at DNT er i dialog med medlemorganisasjonane i bistandsorganisasjonen FORUT om medlemskap der. FORUT gjer ein kjempeinnsats på fleire felt og i mange land. Sjølv har ho vore med dei på studietur til India, og det gjorde sterkt inntrykk. Ho peikar også på den store innverknaden FORUT har på alkoholpolitikken i nokre land i sør. Ho trur at om DNT engasjerer seg i arbeidet til FORUT, vil det også kunne stimulere og styrke det lokale arbeidet i DNT. Det vil vere meiningsfylt for mange å få høve til å støtte opp om slikt som tiltak for gatebarn i Nepal og alkoholpolitikk i Malawi. - Det er mykje å lære av det, som kan kome til nytte her heime også; det skjer mykje på det internasjonale rusfeltet, som vi kan ha glede av å studere nærare, seier ho. Bli meir synlege Marit har ambisjonar om at DNT skal bli meir synleg, sjølv om ho har inntrykk av at det ikkje er like lett å sleppe til med fråhaldssaka i media. - Kan hende vi skulle bli meir tydelege med å seie frå kva vi vil for vår eigen del, ikkje berre snakke på vegne av andre. Ho kjem attende til dette med å stå på stands eit par gonger i månaden med tydeleg bodskap. Kjendisar som ikkje drikk alkohol må også kunne hjelpe oss, meiner ho. Og så vil ho vere meir dristig med å finne fram til gode samarbeidspartnarar, gjerne utanfor dei tradisjonelle krinsane vi leiter etter slike i. Slik vi kjenner Marit er ho ei av desse som er der når det trengst. No er det DNT som får glede av den smittande entusiasmen, pågangsmotet og smilet hennar. Besøksadresse: Torggata Oslo E-post: Tlf: Ansvarleg redaktør Harald Dyrkorn E-post: Tlf: Redaksjonssekretær Mari-Marthe Apenæs E-post: Tlf: Grafisk utforming Mari-Marthe Apenæs E-post: Tlf: Trykk Nr1Trykk AS E-post: Tlf: Menneskevennen Menneskevennen Opplag 2500 Nettsider Forsidefoto Magne Rydland foran Brukshuset Foto: NRK, Mett Finborud Børresen Illustrasjonsfoto istockphoto

3 Fra hvit til gul: Vi valgte å skifte farge, så det blir skikkelig synlig at vi fornyer oss, sier rektor Rune Sødal, som gleder seg over at Asbjørn Kloster-bygningen males for første gang siden Ny giv for Solbakken folkehøgskole Endelig oppgraderes Solbakken folkehøgskole. Sør-Odal kommune har ikke hatt ressurser til å vedlikeholde skolen, som tidligere var i DNTs eie. Men 1. juli i år overtok skolens egen stiftelse eiendommen og er i full gang med oppussing. Tekst og foto: Norunn Kosberg I dag er en merkedag for oss. 1. juli 2013 overtar vi formelt eiendommen fra kommunen, smiler rektor på Solbakken folkehøgskole, Rune Sødal. Vi vil drive en god skole, det er vår visjon, forklarer Sødal. Målet er å skape utvikling hos unge mennesker. Da må vi selvsagt ha bygg som fungerer, engasjerte lærere og god mat, for å nevne noe. Vi møter Sødal på det som altså er en merkedag for skolen. 1. juli er flott sommerdag, og håndverkere jobber med maling og vedlikehold. Formålet med folkehøgskolen er allmenndannelse og folkeopplysning, forklarer han. Dette har han god greie på, ettersom han tidligere var ansatt på folkehøgskolekontoret i Oslo. Sødal har bakgrunn som pedagog og har jobbet mye med ungdom. Han ser den gode effekten av at elevene ikke blir vurdert i tradisjonell forstand, med karakterer. Han savner slett ikke eksamener. Jeg elsker friheten som folkehøgskolekonseptet gir, her er det ikke karakterpress som driver de unge til å yte ekstra. De vokser utrolig og har en fin refleksjon. Folkehøgskolekonseptet er fantastisk, og det går mer og mer på tvers av storsamfunnet, som i økende grad er preget av prestasjonspress, mener Sødal. Ikke alkohol Rune Sødal tok på seg rektoroppdraget for tre år siden og flyttet fra Oslo til Skarnes med familien. Med bolig på folkehøgskolen, blir det ikke mye privatliv. Når elever banker på døra om kvelden er det mye forskjellig de har på hjertet. Alt fra en lyspære som har gått, til at de trenger noen å snakke med, eller at de vil ha skyss til sentrum fordi de plutselig har funnet ut at de skal bake noe. Men det er veldig hyggelig, altså, forsikrer han, selv om han kunne tenke seg å skjerme barnas leggetid. Elevene bor tett sammen på tomannsrom. Standarden er meget enkel. Det er ikke mye plass til personlige eiendeler og de må lære å ta hensyn til hverandre. Sødal er fornøyd med at det er lite disiplinære problemer han som rektor må ta tak i. Elevene lager selv regler på begynnelsen av skoleåret. Blant annet så bestemmer de fleste av elevkullene at det ikke er tillatt med alkohol på skolens område. De ønsker å ha regler, forklarer Sødal. Dette er ungdom som er faglig interessert, og i teaterfag er man avhengige av hverandre. Dersom en elev ikke møter opp, går de andre og henter dem, forteller han. Alle på en linje Folkehøgskolekonseptet har alltid vært populært, 11 prosent av 18-årskullet velger fortsatt folkehøgskole. Folkehøgskolene i Norges deles inn i enten kristne eller frilynte. Solbakken har alltid vært frilynt er ønskelig elevtall på Solbakken, og vi nærmer oss det tallet, sier Sødal. Den beste markedsføringen er jungeltelegrafen - fornøyde elever som forteller venner om en flott opplevelse. Konseptet på Solbakken er unikt, sier Sødal. Her er det ikke delt opp i ulike linjer, derimot går alle elevene på en linje, hvor de får prøve seg i ulike sjangere, både dans, sang, teater og revy. Han forteller at de har jobbet hardt for å drive lønnsomt ved blant annet kursvirksomhet utenom det ordinære skoleåret og ved å leie ut lokalene til ulik virksomhet. Både yogakurs og eldredans er tilbud til lokalbefolkningen på Skarnes. Lokalbefolkning og skoleklasser blir invitert på forestillinger, og vi samarbeider med kommunen på mange områder. Vi håper at vi er et tilskudd til lokalmiljøet på Skarnes, sier Sødal. Vi tjener ikke penger, det er heller ikke hensikten med det vi driver med her, men vi må tjene nok til at vi kan ha råd til drift og vedlikehold. Han ønsker flere elever velkommen. Vi synes jo at vi har et fryktelig godt konsept, smiler Sødal. T.h: Staselig bygning får en sårt tiltrengt oppgradering. Taket har vært lekk og det har strømmet vann inn, sier Sødal. Historien bak Solbakken folkehøgskole Fra vikingegård til revyskole Solbakken folkehøgskole har tilhørt gården Os, som har historie tilbake til tidlig vikingtid. Gården har også vært lensmannsgård. I 1946 ble gården DNTs eie. Da overførte ekteparet Dramstad gården til DNT på betingelse av at det skulle drives folkehøgskole der. Dermed ble Solbakken folkehøgskole etablert i Siden har det vært drevet folkehøgskole der, med unntak av ett år midt på femtitallet da det var for få søkere til å drive skole. Det har blitt undervist i en rekke fag som ble ansett som nyttige for ungdom. Skolen har hatt idrettslinje, sosialfaglig linje og skogsdrift med hest. Etter en periode med mange elever med sosiale vansker, la styret om planene i 1990 til folkehøgskole med revy, eller Revyskolen, som skolen da ble kalt. I 2007 ble skoledriften gjort om til en selveiende stiftelse, og Sør-Odal kommune kjøpte eiendommen av Det Norske Totalavholdsselskap for 15 millioner kroner. Men i 2012 la kommunen eiendommen ut for salg, da de ikke hadde råd til å vedlikeholde eiendommen. Ett år senere, og etter mye avisskriverier og diskusjoner i kommunestyret, var overtagelsen et faktum: 1. juli i år overtok skolens stiftelse bygningene, som de betalte kommunen 1,5 millioner for. Dersom skolen legges ned, har kommunen forkjøpsrett på eiendommen til samme pris. Med eiendommen som sikkerhet har skolens stiftelse endelig råd til å påkoste nødvendig vedlikehold, og oppgraderinger av bygningene er nå påbegynt. 4 Menneskevennen Menneskevennen

4 Siste landsmøte som generalsekretær: Dyrkorn vil jobbe for at DNT skal bli en spennende organisasjon som tenker i nye baner. - Viktig landsmøte på Hamar! Alkoholspørsmålet handler om mer enn kontrollpolitikk. Harald Dyrkorn er klar for landsmøtet på Hamar, der han ønsker at DNT kommer på kjøl som en organisasjon som tar kulturperspektivet ved alkohol på alvor. Tekst og foto: Norunn Kosberg Avholdsstandpunktet mitt er først og fremst politisk, sier Dyrkorn. For meg handler det ikke bare om skader på levra eller hjernen. Jeg møter Harald Dyrkorn en sommerdag i Oslo. Han snakker engasjert om avholdsbevegelsen, om landsmøtet og hva han mener blir viktig frem over. Etter å ha vært generalsekretær i DNT siden 1993 (med to års permisjon) går han snart av med pensjon. Nye krefter står klar til å ta over general sekretærstolen. Men Dyrkorn håper å kunne jobbe videre med det som skal bli DNTs nye profil: Alkoholfri kultur utvikling. Han gleder seg til å drive utviklingsarbeid på deltid innenfor dette feltet. Du må ikke drikke alkohol, for det følger så mye tull med det, sa Haralds bestemor da han var liten. Harald illustrerer ideene sine med å fortelle historier også om hvordan det var før. Med foreldre som ikke brukte alkohol, og medlemskap i et aktivt NGU-lag, fikk han med seg verdifulle erfaringer. Jeg føler at jeg har en solid ballast med meg fra ungdomstiden på hjemstedet. Der var det et svært aktivt ungdomslag hvor de fleste av ungdommene var med. Å bli medlem i NGU-laget var som vår andre konfirmasjon, sier Dyrkorn. Vi som vokste opp i dette miljøet, fikk med oss mye, ikke bare at det var alkohol fritt, men det var også spennende rent kulturelt og var del av et organisert internasjonalt nettverk. De sosiale fellesskapene vi fikk delta i gjennom dette miljøet var veldig stimulerende, både sosialt, kulturelt og politisk. Harald forteller at et par unge fiskere fra øya hans deltok i et utviklings prosjekt på Ceylon (nå Sri Lanka) allerede på 1970-tallet. Dette prosjektet var spiren til opprettelsen av bistandsorganisasjonen FORUT, som DNT nå er i forhandlinger om å bli medlem i. FORUT vil være til stede på landsmøtet og informere om virksomheten sin. Kan alkoholpolitikk bli kulturpolitikk? Nå er Dyrkorn opptatt av å ta avholdsarbeidet inn på en retning som egentlig har vært der hele tiden, men som nå skal få en mer omfattende og systematisk oppmerksomhet fra DNTs side. Det er alkoholfri kulturutvikling. Men det betyr ikke at vi skal legge bort den tradisjonelle alkoholpolitikken. Den har vist seg å være vellykket, både i Norge og Norden. Nylig har en undersøkelse vist at Vinmonopolet har 74 % oppslutning i folket. Vi har et utvalg som jobber med et særskilt program for aktiv, lokal alkoholpolitikk. Det vi vil gjøre nå, er å utvide perspektivet til også å omfatte de kulturelle og rituelle sidene ved alkoholen i samfunnet. Og her må vi også lage ny politikk, en politikk som virker til at alkoholen ikke får en naturlig plass der den ikke hører hjemme, sier Dyrkorn. Han håper landsmøtet vil legge mye vekt på å diskutere strategi og konkrete arbeidsplaner. Vi har mye bra materiale med oss fra et strategiutvalg som har vært i arbeid, og fra forhandlinger med IOGT om sammenslåing. Sammenslåing ble det ikke, men enighet om fortsatt godt samarbeid. Det gode materialet som kom fram gjennom forhandlingene kommer til nytte uansett. Dyrkorn forteller også om et vellykket prosjekt i Kristiansand: God helgestart. Dette er tilrettelegging av en alkoholfri samværsarena for alle, som er åpen hver fredagskveld. Det foregår i lokalet til Kristiansand avholdslag. I arbeidsplanen er det tatt inn at DNT skal formidle dette prosjektet ut til andre lokallag og steder. Landsmøtet vil også bli informert om programmet Idrett uten alkohol. Hvordan kan lokale idrettslag skape alkoholfrie idretts- og tribunemiljøer og skape et oppvekstmiljø der idretten virkelig kan være stolt av sin posisjon som en av de viktigste sosialiseringsfaktorene i norske lokalsamfunn? Kulturell intervensjon Harald Dyrkorn gir ikke så lett slipp på kulturperspektivet han snakker så varmt om. Det er flere tilnærminger til det å jobbe for en alkoholfri kultur. For eksempel kulturkritisk debatt, å legge til rette for andre måter å hygge seg på uten alkohol gi mennesker alkoholfrie erfaringer. Men også kulturell intervensjon å utfordre alkoholkulturen på dens egen banehalvdel. DNT lager nå opplæringsprogram for det de kaller kulturentreprenører. En kulturentreprenør lager kanskje arrangementer og skaper møter som får oss til å tenke over de kulturelle kodene. Hvilke rekvisitter trenger vi når vi møtes i hverdagen? Kaffedrikking har andre koder for sosial atferd enn alkohol over en kaffe kan man også snakke om hva som helst. Dyrkorn er kunstinteressert og fascinert av eksperimentering med gatekunst som performancekunst og aktiviteter på store skjermer urban screens i byrommene. Dette gjøres for eksempel i Australia. Skjermene ligger på gata eller henger på husvegger, men viser ikke reklame som man kunne forvente. Dette skaper oppmerksomhet og reaksjoner blant menneskene rundt som kan interagere med skjermene plutselig begynner de å prate sammen og de ser kanskje byen og mulighetene til nye sosiale fellesskap på en ny måte. Alkoholfri kulturutvikling handler nettopp å skape gode plasser for møter med andre og sette i gang samtaler. Derfor er slik bruk av gatekunst interessant å utforske nærmere som en del av det vi kan kalle kulturell intervensjon, mener Dyrkorn. Men, legger han til, det er også dristig og spennende kulturell intervensjon og god forebygging når lekmannspresten Jon Ytrehorn i Hornindal inviterer russen fra Stryn sentrum opp til garden sin natt til 17. mai og leser Prøysen for dem. Harald Dyrkorn er opptatt av byutvikling og hvordan vi bruker det offentlige rom. Landsmøte i Brukshuset DNT-landsmøtet 2013 vil foregå i Brukshuset for Gud og hvermann på Hamar august. Deltakerne skal bo på Hedmarktoppen folkehøgskole. Det blir satt opp buss mellom skolen og Brukshuset, og bussen vil kjøre ved behov. Landsmøtet åpnes kl torsdag 8. august. Da ønskes deltakerne velkommen til Hamar av ordføreren, og styreleder Kjell Knutsen holder åpningstale. Det er ventet at debatten om strategi, langtidsplan og konkret arbeidsplan for de to neste år vil ta mye tid og sette sitt preg på møtet. Landsstyret legger også opp til å styrke bemanningen i organisasjonen med en utviding fra i underkant av fire til sju årsverk. Som vanlig ved DNT-landsmøter arrangeres det også denne gangen en tur. Og arrangørene, Hamar avholdslag, har lovet deltakerne en skikkelig landsmøtefest med overraskende innslag. Søndag formiddag avsluttes landsmøtet med gudstjeneste i de overbygde ruinene på Domkirkeodden. Harald Dyrkorn håper på oppslutning fra rundt delegater. Han understreker at landsmøtet er viktig for å stake ut ny kurs og samle krefter til innsats framover. 6 Menneskevennen Menneskevennen

5 Friidrettsesset Jørgen Austnes Tekst: Marit Barene - Foto: friidrett.no I hverdagen er Jørgen skoleelev på teknisk allmennfaglig studieretning på Knarvik videregående skole. Han går på skole tre dager i uken og arbeider for entreprenørfirmaet Obas de andre to dagene. - Jeg har akkurat fullført tredje året, og har dermed bare ett år igjen. Kombinasjonen teori og praktisk arbeid er midt i blinken for meg, for når jeg avslutter skolen neste år, går jeg ut med både studiekompetanse og fagbrev, forteller Jørgen entusiastisk og fornøyd. Skolen, leksene og jobben tar mye tid, likevel har Jørgen tid til både trening og kjæreste. - Treningen hver dag er like naturlig for meg som å spise og sove, og hver uke trener jeg mellom 15 og 20 timer. Det er ikke tid til så mye mer, for til det har døgnet for få timer. Jørgen er sin egen trener, men han har fått god hjelp til å legge opp et tilpasset treningsopplegg, og det er stort sett det samme treningsopplegget som gjennomføres hver uke. - Jeg har lært å sette meg mål og å takle stress, kunne yte maksimalt og samtidig være rolig og fokusert. På den måten kan man si at idretten også er en skole, for mye av det man lærer der får man bruk for nesten hver eneste dag, sier Jørgen. - Å gjøre det bra under EM i Italia neste uke er mitt viktigste mål akkurat nå. Jeg håper å komme blant topp 12, men helst vil jeg komme til superfinalen, det vil si blant de åtte beste. Jørgen har også langsiktige mål, med både VM og OL på tapetet. - Jeg ligger meter under A-kravet for herrer senior, men jobber hardt for å nå målet. Drømmen er ikke uoppnåelig, og jeg mener det er innen rekkevidde å komme både til VM og OL, sier han med optimistisk stemme som overbeviser meg. Et godt miljø er avgjørende for å prestere godt. - Jeg synes det er viktig at man selv velger hva man vil, og ikke lar venner eller andre Idrett Utan Alkohol har inngått sponsoravtale med friidrettstalentet Jørgen Austnes som trener slegge i IL Fri i Arna utenfor Bergen. Det er ingen selvfølge at Jørgen fortsatt er aktiv innen idretten. For en tid tilbake fikk han en idrettsskade som resulterte i at han ødela håndleddet, og måtte tenke alternativt hvis han skulle fortsette. Dermed endte kasteesset opp med slegge, som ikke krever samme teknikk som kule og spyd. Her har Jørgen funnet sin plass, samtidig som han har gjort seg svært gjeldende i sleggekastermiljøet. Jeg synes det er viktig at man selv velger hva man vil, og ikke lar venner eller andre avgjøre det Useriøse idrettsfolk drikker gjerne litt i ny og ne, men jeg tror at de seriøse ikke drikker avgjøre det. Heldigvis har jeg foreldre som følger meg godt opp. Jeg har også gode venner som påvirker meg positivt, og har ikke opplevd drikkepress. Det vil si, jeg har opplevd at noen har tilbudt meg øl, men de godtar et nei til svar, så jeg kan være med venner og ha det gøy uten alkohol, og jeg har aldri opplevd det som noe problem. Jørgen fylte 19 år i april, og den unge mannen har hatt en klar og tydelig holdning til alkohol i flere år. - Noen ser fram til attenårsdagen fordi de endelig kan kjøpe alkohol på lovlig vis. For meg var ikke det viktig i det hele tatt. Jeg mener man blir dårligere idrettsutøver av å drikke alkohol, så det er helt naturlig for meg å la være. Jørgen tenker litt før han fortsetter: - Useriøse idrettsfolk drikker gjerne litt i ny og ne, men jeg tror at de seriøse ikke drikker, og i denne gruppen finner du meg, sier han overbevisende med stolthet i stemmen. IDRETT UTAN ALKOHOL id rett u ta n alk o h ol.n o Vi har valgt å portrettere friidrettsesset i denne utgaven av Menneskevennen fordi Jørgen er en av ungdommene som Idrett Utan Alkohol har valgt å sponse i Nittenåringen er en bevisst avholdsungdom med klare mål innen idretten. DNT og Idrett Utan Alkohol er stolt sponsor av Jørgen, og ønsker ham lykke til med trening og konkurranser i tiden som kommer! I neste nummer av Menneskevennen vil vi pres entere en av de andre ungdommene som sponses av Idrett Utan Alkohol. Da får leserne bli kjent med Frode Fyllingsnes fra Hordvik. Vil du delta på Idrett Utan Alkohol dekker startkontingent for DNT-medlemmer som vil delta på Knarvikmila og som vil springe mila eller halvmila med Idrett Utan Alkohol-reklame på skjorta! Gratis T-skjorte til alle medlemmer som deltar! 1. september? Påmelding til prosjektleder Marit Barene på tlf eller via e-post: Idrett Utan Alkohol-konferansen 2013 Mandag 26. august kl på Nordhordland Folkehøgskule, Frekhaug Målgruppe: Frivillige, ansatte og utøvere innen idrettssektoren, samarbeidspartnere, foreldre og andre interesserte Foredragsholdere: Oddvar Bjørnestad Arne Johannessen Jan De Lange Påmelding: E-post: - ev. bruk skjema. SMS: Pris: 50,- per deltaker inkl. enkel servering. Påmelding: Navn på deltaker(e): Arbeidssted/evt. idrettslag: E-post / Telefon: Evt. fakturaadresse: Sendes til Idrett Utan Alkohol, Hylkjeneset 114a, 5109 Hylkje Jeg/vi har betalt direkte til bankkonto Jeg/vi vil ha faktura tilsendt. Betalingsinformasjon: Ved direkte betaling til bankkonto : Merk innbetalingen Avd.600; IUA-konferanse og skriv navn på deltaker(e). 8 Menneskevennen Menneskevennen

6 SMÅSTOFF KRYSSORD OPPSKRIFT San Fransisco 5 cl appelsinjuice 5 cl sitronsaft 5 cl ananasjuice 3 dråper grenadin 1 eggehvite eventuelt soda ALKOHOLFRITT TAKK! Rist alle ingrediensene unntatt sodaen med is og sil opp i et glass. Dekorer med appelsinskive og cocktailbær. Fyll ev. opp med soda. VISSTE DU AT Europa drikker mindre Alkoholforbruket i Europa sank med 12,4 % fra 1990 til Voksne i EU drikker nå 10,2 liter ren alkohol per år. Når Norge, Sveits og søkerlandene inkluderes, synker snittet til 9,4 liter. Den viktigste forklaringen på nedgangen er reduksjonen i alkoholforbruk i Sør-Europa, der forbruket har falt med 28,2 % i løpet av 20-årsperioden. Økonomisk krise har ikke gitt mer drikking De siste årenes økonomiske krise ser ikke ut til å ha resultert i noen økning i alkoholkonsumet. Selv i de søreuropeiske landene som er hardest rammet, har den langsiktige nedgangen fortsatt. Svak økning i Norden De nordiske landene har hatt en en svak økning på 1,6 % i 20-årsperioden. Gjennomsnittsforbruket i de nordiske landene er nå på samme nivå som i middelhavsland som Italia, Spania og Hellas. Fortsatt høy dødelighet Alkoholdødeligheten er fremdeles høy. WHO anslår at 1 av 7 dødsfall blant menn og 1 av 13 dødsfall blant kvinner i alderen år skyldes alkohol. Det store flertallet av alkoholrelaterte dødsfall skyldes kreft, levercirrhose og skader og ulykker. Dette kan vi lese i WHOs nye statusrapport om alkohol i Europa. De skriver at den høye dødeligheten fortsatt gir grunn til bekymring, og påpeker at alkohol også kan føre til skader på tredjepart. Disse skadevirkningene er vanskeligere å tallfeste enn skader som rammer drikkeren selv. WHO peker på økte avgifter, redusert tilgjengelighet, forbud mot reklame og markedsføring samt flere i behandling for alkoholproblemer som de viktigste tiltakene for å redusere alkoholrelaterte skader ytterligere. Arna / Bergen Fråhaldslag vann Kulturprisen i Arna for 2012! "Arna / Bergen Fråhaldslag har i meir enn 130 år vore ein viktig faktor for kulturlivet i Arna. Organisasjonen eig og driftar Indre Arna sitt uoffisielle kulturhus Ljoshall." Grunngjeving for tildeling av Kulturprisen i Arna for 2012 Arna / Bergen Fråhaldslag har i 20 år arrangert "Tirsdagstreffen" ein gong i månaden. Dette er eit populært tilbod for utviklingshemma og deira støttekontaktar. Kulturprisvinnaren arrangerer kulturkveldar, der først og framst lokale krefter, men òg dyktige aktørar frå andre plassar, deltek. Publikum får oppleva konsertar og førelesningar av høg klasse på desse kulturkveldane. Programma til Arna / Bergen Fråhaldslag viser at dei har 2-3 kulturarrangement kvar månad. Styreleiar Dagfinn Boge og kultursjef John Kristian Øvrebø Menneskevennens kryssord Har du løst kryssordet? Send løsningsordet til DNT, PB Youngstorget, 0028 Oslo, eller Vi trekker tre vinnere som får hver sin overraskelse i posten. Alkotest 1. Hvilken dato er verdens rusfrie dag? 2. Hvor mye alkohol forbrenner en gjennomsnittlig person i timen? 3. Hva feiler det et barn som får diagnosen FAS? 4. Av og til er en kampanjeorganisasjon som jobber for å redusere alkoholbruken der det kan være farlig eller gå ut over andre. Hvilke syv hovedområder fokuserer de på i sine kampanjer? 5. Hvem skal ut: Stylisten Jan Thomas Mørch Husby, fotballspiller David Beckham, programleder Fredrik Skavland, komiker Christine Koht, artist Lene Alexsandra Øien eller politiker Knut Arild Hareide. 6. Hvor mange mennesker i Norge drikker i snitt mer enn 10 cl ren alkohol hver dag? Kryssordløsning og vinnere Løsningen på kryssord i nr 1/13 var Vervestand for avholdssaken er viktige tiltak Leif Hovde fra Ålesund og Leiv Eidsnes fra Eikangervåg fikk 3 flakslodd hver. Fasit: avholdsfolk. - 6) Ca drikker nesten hver dag. De andre regner seg som innrømmer til det svenske magasinet Cafe at han barn og unge samt trafikk. - 5) Fredrik Skavland og friluftsliv, konflikter, livskriser, samvær med 4) Arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett veksthemmet og har påviselig hjerneskade. tilstandene der fosteret har fått endret utseende, er svangerskapet. FAS er betegnelsen på de alvorligste person som skyldes at moren har drukket alkohol under alkoholsyndrom. Et medfødt syndrom/tilstand hos en 1) 8. juni. - 2) Ca 0,15 promille. - 3) FAS = Føtalt 10 Menneskevennen Menneskevennen

7 Avsender: DNT, Boks 8885 Youngstorget, 0028 Oslo DNT er på Facebook: DNT har en egen side på Facebook der vi deler artikler og annet vi tenker kan være av interesse for avholdsfolk. Vi håper du vil trykke liker på siden vår, og på det vi deler. Det er supert om du deler innholdet vårt videre med dine venner, slik at vi kan nå ut til flere. Kanskje fører det til at en av dine venner også vil støtte oss. Sosiale medier gir oss en mulighet til å snakke med dere, og ikke bare til dere gjennom medlemsblad og nyhetsbrev. Det gir også dere en mulighet til å kommunisere med andre avholdsfolk. Kommenter på artikler, eller del meninger på siden vår. Ta kontakt med oss, og bruk denne muligheten aktivt. DNT-Edru livsstil delte en lenke Vil ha søkelys på alkoholfritt samvær - Problemet er at det er så få sosiale settinger der det ikke serveres alkohol. Alkoholen er så innsauset i vår sosiale være - måte - det er det jeg vil sette søkelyset på, sier Elin Ørjaseter Storm i vinglass Elin Ørjasæter mottok en storm av reaksjoner da hun kritiserte kvinners forhold til vin. Selv unngår hun venner og sosiale lag når hun vil slippe drikkepress. Verv en venn! DNT jobber for det gode samværet og driver alkoholfri kulturutvikling. Det er det sikkert flere som vil være med på. Flere medlemmer gir oss større tyngde, bedre økonomi og mulighet for mer aktivitet. Den viktigste grunnen til at folk melder seg inn, er at noen spør dem om de vil være med? Jeg ønsker å delta i kampen for en edru livsstil ved selv å avstå fra å bruke og servere alkohol. Medlemskapet koster 20,- kr det første året, deretter 300,- per år. Adressaten betaler for sending i Norge Navn: Adresse: Postnr./Sted Fødselsdato: Telefon: E-post: Kjønn: Mobil: DNT Svarsending Oslo Jeg vil være i lokallag: - e-post:

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NR. 1 - NOVEMBER 2014 LES MER OM:

NR. 1 - NOVEMBER 2014 LES MER OM: NR. 1 - NOVEMBER 2014 LES MER OM: Vår nye styreleder presenterer seg Ny forebyggingsplattform i Actis Altakonferansen Skikøyrar med pappaperm Vinterkurs 2015 REDAKSJONEN: Erling Vevatne og Tone Teppen

Detaljer

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf God jul NR. 2-1. DESEMBER 2011 & god nyttår! Les mer om Strategikonferansen Europeisk ruspolitikk nyere trender De usynlige heltene Les om: asdfasdf s. 6 - asdfasdf Vinterkurs og landsmøte 2012 INNHOLD:

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

Motiv. Godt nyttår! Medlemsblad for ungdomsorganisasjonen Juvente

Motiv. Godt nyttår! Medlemsblad for ungdomsorganisasjonen Juvente Motiv Medlemsblad for ungdomsorganisasjonen Juvente Godt nyttår! 2007 ga oss tidenes største ølkjøpsaksjon, nytt forbundsstyre og historiens lengste landsmøte og sommerleir. Hva har vi i vente for 2008?

Detaljer

Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk»

Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 104. årgang nr. 3/4 2014 «Do everything» A handbook for the World`s White Ribboners Landsmøtekoret Frances Willard synger 175 i års Ishavskatedralen

Detaljer

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg Nytt fra Møre August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange lengtar etter ein indre fred, men det er altfor få som er villige til å bli gudsrikemedarbeidar. Oddmund Måseide 11 MØRE 8 2

Detaljer

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Nr. 4-2013 77. årgang Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Side 11 Vellykket kurs for kjøkkensjefer og kokker Side 14 Folkehøgskolene i partiprogrammene Side 17 Et sommermøte med Erna

Detaljer

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 3-2013. Kaldt øl til folket. Snart vin i butikk Travle dager i Bergen Time-out til forargelse ISSN 1890-2553

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 3-2013. Kaldt øl til folket. Snart vin i butikk Travle dager i Bergen Time-out til forargelse ISSN 1890-2553 accent Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 3-2013 Kaldt øl til folket Snart vin i butikk Travle dager i Bergen Time-out til forargelse ISSN 1890-2553 0 3 9 771890 255009? accent Medlemsblad for IOGT i Norge

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

tidende nr. 4-2012 167. årgang Katastrofen som rammet Trengs norsk misjon i Japan? Beste jobben (p)å HA

tidende nr. 4-2012 167. årgang Katastrofen som rammet Trengs norsk misjon i Japan? Beste jobben (p)å HA japan misjon s tidende nr. 4-2012 167. årgang Katastrofen som rammet Trengs norsk misjon i Japan? Beste jobben (p)å HA 4 10 18 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012. Alkoholavhengig. kulturliv? ISSN 1890-2553

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012. Alkoholavhengig. kulturliv? ISSN 1890-2553 accent Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012 ISSN 1890-2553 0 1 Alkoholavhengig kulturliv? 9 771890 255009 2 INNHOLD accent nr. 1, 2012 3 14 IOGT arbeider for at menneskene skal få et rikere, friere

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Tema: Norsk/svensk hverdagsmat. Dette har jeg aldri prøvd før. Herre, gje meg dine auge. Side 4-10. Nr. 2-2011 75. årgang

Tema: Norsk/svensk hverdagsmat. Dette har jeg aldri prøvd før. Herre, gje meg dine auge. Side 4-10. Nr. 2-2011 75. årgang Nr. 2-2011 75. årgang Norsk/svensk hverdagsmat Side 14-15 Dette har jeg aldri prøvd før Side 16 Herre, gje meg dine auge Side 17 Tema: Side 4-10 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt Einar Nielsen.

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 ÅPEN OG INKLUDERENDE? Leder Stabssamling i Asker Landsleirstaben var samlet på Vettre skole første

Detaljer

tidende Barn & unge Åpne dører for alle Når elefantene sloss Tema nr. 1-2014 169. årgang misjonstidende 1-2014 1

tidende Barn & unge Åpne dører for alle Når elefantene sloss Tema nr. 1-2014 169. årgang misjonstidende 1-2014 1 barn & unge misjon s tidende nr. 1-2014 169. årgang Tema Barn & unge Åpne dører for alle Når elefantene sloss 4 10 misjonstidende 1-2014 1 Kjære leser Etter å ha jobbet i NMS i bortimot halvannet år, vet

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Nr. 2-2007 22. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Velg det beste

Nr. 2-2007 22. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Velg det beste Nr. 2-2007 22. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Velg det beste Leder Tema: Velg det beste Grunnvoll som står I de siste ukene har klimautfordringene satt politisk

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. ungdomsprosjekt. Ha det gøy uten alkohol! en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr.

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. ungdomsprosjekt. Ha det gøy uten alkohol! en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 4 2011 Ha det gøy uten alkohol! Landsmøtekoret Vårt rusfrie synger ungdomsprosjekt i Ishavskatedralen Redaktørens hilsen Det

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer