ST-nytt. DIPS er innført. Pasientsikkerhet. Hyllet Olav Gjernes. Ny operasjonsstue. Årets sykepleierleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. DIPS er innført. Pasientsikkerhet. Hyllet Olav Gjernes. Ny operasjonsstue. Årets sykepleierleder"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 juni 2013 DIPS er innført STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Innføringen av DIPS har vært utfordrende og krevende for mange sykehusansatte. Tre uker etter oppstart er imidlertid DIPS i bruk ved samtlige enheter og den tøffeste delen av innføringsperioden går mot slutten. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Pasientsikkerhet - Fokus på pasientsikkerhet er ikke et kortsiktig stunt. Det er kommet for å bli, oppsummerte fagdirektør Halfrid Waage på fagdag for smittevern. ST er ikke i mål, men flere tiltak - fra trygg-kirurgi-sjekklister og rutiner som skal redusere infeksjonsrisiko, viser oppløftende resultater. -Takket være en solid innsats fra oppstartsstøtte, ansatte og ledere ser vi nå at de aller fleste er godt i gang med å bruke DIPS. Mange av de største problemene er løst, pågangen til oppstartsstøtte er redusert og stadig flere gir tilbakemelding på at systemet nå fungerer slik det skal, sier prosjektleder i DIPS Hovedprosjekt, Benedicte Børge-Ask. Hyllet Olav Gjernes Ny operasjonsstue Årets sykepleierleder Olav Gjernes- en bauta i ST-psykiatrien ble behørig feiret av sine kolleger.. Notodden klarer fler fedmeoperasjoner etter at de fikk en ny operasjonsstue. Kristin Berre feiret som årets sykepleier-leder i Telemark- av sine kolleger.

2 Ny operasjons-stue En ny operasjonsstue med nytt utstyr til to millioner har vært i bruk ved Notodden sykehus siden 15. september Dette gir muligheter for å øke operasjonskapasiteten. I år øker vi fra 100 til 200 postbariatriske operasjoner. Så langt har vi gjort 84 operasjoner, fastslår May Britt Liøkel. Enhetslederen med ansvar for operasjonene er naturlig nok glad for at lokalsykehuset nå har utvidet fra tre til fire operasjonsstuer. Det var i forbindelse med ambisjonene om at STHF skulle øke kapasiteten på post-bariatri- kroppsformende operasjoner i fjor - at det ble gitt klarsignal for nyinvesteringene. Operasjonene gjøres ikke på den nye stua som hovedsakelig utnyttes til dagkirurgi. Men den er nødvendig for å få operasjonsprogrammet på Notodden til å fungere godt.et rom i 2.etasjen på operasjonsavdeling en er bygget om og utstyrt med nytt operasjonsbord, anestesiutstyr, operasjons-lamper og annet medisinsk-teknisk utstyr. Notodden sykehus har hatt en ny operasjonsstue i bruk siden september Den nye operasjonsstua bidrar til at lokalsykehuset klarer åøke antall post-bariatriske operasjoner fra 100 i 2012 til 200 i I fjor klarte operasjonsmiljøet med hjelp av plastikk-kirurg fra Skien å gjennomføre 100 kroppsformende operasjoner. Strammer overflødig hud Et team med operasjonssykepleiere, anestesisykepleier, anestesilege, assistentkirurg og overlege fra Notodden deltar i de krevende operasjonene. Her blir overflødig hud strammet opp på overvekts pasienter som f. eks har vært gjennom slankeoperasjon i Tønsberg i forkant. Det er fremdeles lang ventetid for å få utført operasjonene som for mange er viktig for å leve et normalt liv. Bare de som har så store plager at de kan få utført inngrepetpå medisinsk indikasjon, blir henvist til STHF for operasjon. Ny kompetanse på Notodden -Det er bra at Notodden får nyinvesteringer og mulighet til å få ny kompetanse. To av våre operatører og flere operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere, har hospitert i Skien for å trene på kroppsformende operasjoner. Det er positivt, synes May Britt Liøkel. Den nye operasjonsstua er i bruk fire av fem ukedager. Henvisningsøkning til BUPS Barne og ungdomspsykiatrisk seksjon i Skien merker en klar økning i forhold til barn og unge som trenger hjelp. I en seks måneders periode målt fra oktober 2012 til utgangen av mars 2013 har det vært en økning på vel 16 prosent sammenlignet med samme periode året før. -I dagens samfunn har barn og unge store utfordringer: Det kan noen ganger handle om å mestre en kronglete familiesituasjon, kanskje mindre støtte fra familie og annet nettverk når det butter imot, og press i forhold til skoleprestasjoner og det å være vellykka generelt. Vi merker også at kommuner har redusert tiltak som kunne gitt dem hjelp i kommunen. I tillegg ser vi at skoler og barnehager nå er blitt flinkere til å fange opp de som sliter tidligere 2 enn før. Det er bra at vi nå ser ut til å få inn flere av de yngre barna, fordi vi vet at tidlig innsats er den beste måten å hjelpe barn og unge på. Dette er en ønsket utvikling. Barnevernet melder også om en sterk økning i tilmeldinger generelt. Utfordringen vår blir å klare f. eks 10-dagers-fristen for vurdering og kravet om at behandling skal være i gang innen maksimum 65 dager fra vurderingen ble gjort, påpeker leder for barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon Anlaug Johre Kaasin. For de minste barna med alvorlig bekymring er fristen 4-6 uker til igangsatt behandling. Får stadig flere yngre pasienter Også i årene 2008, 2009 og 2010 kom det en betydelig økning i nyhenviste pasienter som imidlertid flatet litt ut i Nå øker henvisningene igjen: Kaasin er glad for at de i løpet av de siste årene ved rekruttering og midler fra opptrappingsplanen stort sett har fått fylt opp de ca 65 budsjetterte fagstillingene i BUPS. Men samtidig er hun bekymret i forhold til utfordringene med å klare å holde fristene og å gi et godt behandlingstilbud, nå når budsjettsituasjonen i klinikken og på sykehusnivå krever innsparinger. Det er i barne- og ungdoms psykiatrien igangsatt tiltak som å fryse stillinger og stillingsstopp. Arrangert illustrasjonsbilde fra en terapeut - pasient-situasjon.

3 Utreder ny driftsmodell 22. mai vedtok ST-styret tidsplanen for arbeidet med Utviklingsplanen Et forslag til samlet plan for drift og organisering skal presenteres for styret tidlig i desember. Deretter skal plandokumentet ut på en bred høring, før endelig vedtak skal fattes i mars Mandatet for prosjektet ble vedtatt av styret allerede 29. januar i år. Der stiller styret krav om at sykehuset skal innfri konkrete mål når det gjelder kvalitet og pasientsikkerhet, utvikling av en robust og god organisasjon samt drift og ressurs utnyttelse i tråd med STs økonomiske langtidsplan. Nye krav og rammer Det krevende arbeidet som skal tilpasse Sykehuset Telemark til nye krav og rammer er organisert i et prosjekt ledet av prosjektleder for utviklingsplanarbeidet Frank Hvaal. Her er det opprettet seks delprosjekter. (Prosjektleder er her oppført i parentes:) 1.Samarbeidet i sykehusområdet Vestfold/Telemark. (Bess Frøyshov) 2. Del-regionale oppgaver innenfor plastikkirurgi, fertilitetsbehandling, arbeidsmedisin og genetikk. (Frank Hvaal) Frank Hvaal lover åpenhet og løpende informasjon i utviklingsprosjektet. Styret for STHF vedtok tidsplanen for planen som skal ut på høring før vedtak i mars Rus og psykiatri. (Arne Johannesen) 4.Beredskap og akutte somatiske tjenester. (Jørgen Einerkjær) 5.Funksjonsfordeling av planlagt pasient-behandling. (Ivar Dahl) 6.Plan for fremtidsrettet bruk av areal. (Einar Ramsli) Delprosjekt-gruppene er bemannet med nøkkelpersoner for å sikre at de ulike delene av utviklingsplanen blir best mulig utredet. 80 deltar i utredningsarbeidet Nesten 80 ST-ansatte og eksterne ressurs personer er med i delprosjekt-gruppene De består av erfarne ledere, tillitsvalgte, brukere og fagpersonell. Her er det lagt stor vekt på legedeltagelse i arbeidsgruppene som nå ligger nær 40 prosent. For å gi litt ekstra kraft i arbeidet er det planlagt et oppstartsmøte for delprosjektene og utviklingsplanarbeidet på Kongsberg den 30. og 31. mai. - I sum skal delplanene gi grunnlag for å få fram en helhetlig plan for behandlingsaktivitet og organisering av Sykehuset Telemark. Det løpet som styret nå har godkjent, legger opp til at utviklingsplanen skal settes ut i livet stegvis i løpet av årene 2014, 2015 og 2016, understreker Frank Hvaal. - Hvordan skal ansatte sikre seg informasjon om det som skjer framover? Vil informere løpende - Vi vil legge vekt på å være åpne undervegs og legge ut arbeidsdokumenter og rapportere fortløpende på Pulsen der vi også skal opprette et eget arbeidsrom for utviklingsprosjektet. I tillegg vil ST-Nytt følge opp med nyhetsstoff for å bidra til at ansatte kan følge med på det som skjer undervegs. Jeg kan også kontaktes direkte dersom noen har spørsmål eller innspill, understreker Frank Hvaal. Forslag til sparing er lagt fram Administrende direktør har lagt fram for ledergruppa ved ST et forslag til hvordan 100 millioner kroner skal spares i Klinikksjefene og stabsdirektørene har fått konkrete forslag til hvor det kan spares penger. Bess Frøyshov har bedt om en tilbakemelding over sommeren på hvilke konsekvenser de ulike forslagene får.-dette er ikke en endelig fasit, men det forteller noe om hvilke grep som må gjøres for å komme i havn økonomisk, sier Frøyshov. Tillitsvalgte og andre har bedt om at det ikke kuttes mer med ostehøvel. Da må vi se på tiltak som monner. Lederne jobber videre med forslagene Direktøren går ikke i detalj på forslagene, og vil at de som blir berørt av forslagene skal få høre det fra sin leder. Hun er også klar på at klinikkene og stabsavdelingene står fritt til å komme med andre forslag som de mener vil være mer riktig å gå for. -Det er helt forståelig at forslagene nå skaper en viss uro og at mange har spørsmål. Det er også mange som spør om ikke Utviklingsplanen skal gi svarene på framtidas tilbud, bekrefter direktøren. Må jobbe med sparetiltak -Til det sier jeg at vi må jobbe med sparetiltak parallelt med Utviklingsplanen. Hvis ikke vi gjør det, forsterker vi bare utfordringene i årene som kommer, og de er store nok som de er, avslutter Bess Frøyshov. 3

4 Hyllet Olav Gjernes 24. april ble en faglig dyktig sliter i tungpsykiatrien og en bauta i Psykiatrisk klinikk takket av med blomster, hedersmedalje, og lovtaler. Olav Gjernes beskrives av kolleger som en psykiater som har et hjerte som banker for de tyngste pasientene.en av dem som stilte opp i helg og fritid uten å kreve noe for det. Det var smørbrød Evert Taube-solosang og en kø av kolleger som hyllet 76-åringen som nå er en levende legende i telemarkspsykiatrien. Alle var der for å hylle psykiateren med en mannsalder bak seg i arbeid for de alvorligst rammede psykiatriske pasientene. Eilif Vesterhus og Britt Tveiten Fjeld beskrev Gjernes som en god støttespiller i de tunge årene før opptrappingsplanen da Telemarkspsykiatrien lå på bånn i ressursbruk. Faglig sterk- hjerte for pasientene Den gang ledet Gjernes både voksen-og barne-og ungdomspsykiatrien. Tveiten- Fjeld tegnet et bilde av en faglig dedikert legespesialist og et profesjonelt medmenneske som ikke lot seg distrahere av systemers eller maktpersoners krav til lydighet og underkastelse, før hun overrakte Gjernes hedersmedaljen i krystall. Jostein Todal trakk fram Gjernes som sentral i endringene på 80-tallet da de Feil i legemiddelhåndteringen er en av de største truslene mot pasientsikkerheten både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. -Dette krever styring og kontroll. Det siste året er det lagt stor innsats i en omfattende revisjon av prosedyrer, sjekklister, maler m.m innen legemddel-området. Målet er å sikre at de styrende dokumentene er brukandes i praksis, samtidig som de tilfredsstiller nye lovkrav. Mange ressurspersoner har bidratt i dette viktige arbeidet, med 4 Eilif Vesterhus, Britt Tveiten Fjeld Olav Gjernes og Lydia Vøllestad.(Bilde til venstre : Alle unnet Gjernes hedermedalsje og lovtaler under feireingen 24. april. store sentralinstitusjonene ble lagt ned og pasientene ble utskrevet til hjemkommunene. Ditt rolige og ivaretagende vesen har sammen med tung psykiatrifaglig kompetanse bidratt til å skape et trygt arbeidsmiljø. Når du er til stede, evner de ansatte å gå inn i de meste krevende situasjoner, sa lederen for Psykiatrisk klinikk. Hjalp tidligere pasienter på fritida Det vanket blomster både fra Porsgrunn og Bamble - og her var Bamble kommunes utsending særdeles imponert over at Gjernes fortsatte å gi råd på telefon om pasienter han ikke lenger hadde noe ansvar for.. Enhetsleder Lydia Vøllestad tegnet et sterkt portrett av sin mentor og kollega fra han startet som overlege på Bamble psykiatriske senter i 1990: Hun beskrev dr. Gjernes som en helt spesiell lege som fløy rask fra post til post, men som også tok seg tid til å stoppe opp og møte pasientene der de var. Det hendte også at Gjernes jobbet skulder ved skulder leger, sykepleiere og farmasøyter i spissen. I tillegg har vi både fått og lånt fra andre HF, sier kvalitetssjef Elisabeth Hessen. Alle som har oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering inviteres nå til å delta i en høringsrunde i juni som vil bli annonsert på Pulsen. Trenger innspill fra klinisk miljø -Vi oppfordrer deg til å bidra med din kunnskap og erfaring inn i høringen. Høringsdokumentene finner du på den nye legemiddelsida på Pulsen, der du med miljøarbeiderne på posten når sykefraværet var høgtog han kunne kontaktes på fritida hvis de trengte råd og bistand. - Olav minnet oss ofte om at det vi gjør på posten, samarbeid med pårørende og kommunene, var nødvendig for å lykkes med å gi pasienten bedre livskvalitet. Han møtte alle på det nivået de var og lærte oss at det ikke finnes vanskelige pasienter- bare pasienter i en utfordrende livssituasjon, framholdt Lydia Vøllestad. Hjalp i trang DPS-oppstart Hun trakk spesielt fram verdien i at Gjernes hadde hjulpet dem i en vanskelig oppstartsperiode for det nye DPSet der den erfarne psykiateren har jobbet på fulltid fra 2008 til han nå slutter i en alder av Gjernes var en uvurderlig trygghet for oss ansatte og de mest trengende pasientene. Det er med stor sorg vi må forholde oss til at han slutter på posten, avsluttet Lydia Vøllestad hyllesten til Gjernes. Si fra om nye legemiddelprosedyrer enkelt kan gi dine høringsinnspill elektronisk. Enheter og grupper kan også gi sine innspill samlet. Vi håper på stor oppslutning om høringsprosessen og de nye prosedyrene, og at dette vil gi et løft til kvalitet og pasientsikkerhet innen legemiddelområdet, sier Hessen. Heidi Kristin Knarrum, Ellen Kristoffersen og Kristin Abrahamsen håper på innspill til høringen.

5 Skal løfte Akuttmottaket ST-direktør Bess Frøyshov har iverksatt et prosjekt som skal se på hvordan STHF skal sikre bedre lege- og sykepleierkompetanse ved akuttmottaket i Skien. Det er flott av vi nå er i gang med et felles prosjekt her på ST, sier leder ved Seksjon akuttmottak og intensiv Jan Berg. 23. april var det første inspirasjonsmøtet i Vestfløyen i Skien der prosjektleder i Helse Sør-Øst, Torunn Janbu og avdelingssjef Kåre Løvstakken ved Ahus sørget for å gi et skikkelig løft for det viktige prosjektarbeidet. Fokus på bedre kompetanse Målet er at det i høst skal legges fram forslag til hvordan STHF skal sikre riktig akuttkompetanse blant leger og sykepleiere i akuttmottaket. Norsk selskap for akuttmedisin og Helse Sør Øst har også satt akuttkompetanse høyt på dagsorden. Nylig sørget TV2 for å dramatisere problemstillingen da de satte fokus på en pasient som døde; angivelig fordi en turnuslege sendte mannen til feil avdeling med uriktig diagnose. Kraftig mediefokus på akuttmottak TV2 fulgte opp med en undersøkelse som viste at åtte av ti leger som tar imot pasienter på norske akuttmottak er uerfarne turnusleger. Løvstakken er nyansatt avdelingssjef ved akuttmottaket i Akershus og kunne fortelle hvordan de nå jobber. De omorganiserte mottaket etter en periode med store problemer, og nå er det en erfaren lege som tar imot og vurderer pasientene - ikke uerfarne turnusleger. Det som er positivt nå er at vi har satt i gang et felles prosjekt internt ved ST i Skien som ser på hvordan vi skal sikre bedre akuttkompetanse. Berg understreker at ST må finne en løsning som gir best mulig akuttmottakskompetanse innenfor de ressursrammene et sykehus som STHF rår over, samt å benytte personell med interesse og iver for akuttmottaks- Bilde øverst fra venstre. Kristian Heldal, Anne Augestad Larsen, Annie Kittilsen og Jan Berg: Oppstart for nytt prosjekt. Nederst-arkivbilde fra traumeøvelse i Akuttmottaket. medisin. Slutt for ACT-team etter tre års drift Skien kommune og Sykehuset Telemarks samarbeidsprosjekt - ACT-teamet- blir lagt ned med virkning fra utgangen av mai i år. -Erfaringene etter to års drift er meget positive. Skien kommune har imidlertid vurdert at de ikke har råd til å øremerke så mye ressurser på en liten gruppe innbyggere. De ønsker at medarbeiderne deres skal ivareta mange flere brukere. Derfor har de trukket seg ut av prosjektet, sier klinikksjef for Psykiatrisk klinikk Jostein Todal. Beklager nedleggelsen Klinikksjefen beklager at ACT-teamet nå blir lagt ned, men er samtidig tydelig på at han respekterer at kommunen må gjøre sine prioriteringer når kommunen nå er inne i en krevende periode med betydelige budsjettkutt for å komme i balanse. Sykehuset Telemark som også er inne i en krevende budsjettkuttfase har ikke sett seg råd til å drifte hele ACTteamet av egne budsjettmidler etter at Skien kommune nå trekker seg ut av samarbeidsprosjektet. Slutt etter drøyt to års drift ACT-teamet startet driften våren 2010 med statlige tilskudd, og til sammen ni medarbeidere. Kommunen og STHF finansierte to stillinger hver. De ansatte som hovedsakelig har holdt til i 6.etasjen i Citybygget i Skien sentrum, er ivaretatt ved at de to medarbeiderne fra Skien kommune, går tilbake til stillinger i kommunen. Medarbeiderne fra DPS Nedre Telemark går inn i kliniske stillinger i DPS Grenland. ACT-team er etablert mange steder i Norge og bygger på en amerikansk modell som har hatt gode resultater å vise til gjennom 30 år. Den går ut på å drive oppsøkende behandling og oppfølging til de aller svakeste: Mennesker med psykoselidelser og tilleggsproblemer som for eksempel rus, bostedsløshet, økonomiske problemer, lite sosialt nettverk etc. Arkivbilde fra åpning av ACT-teamet i Citybygget i Nå er det slutt for samarbeidsprosjektet Skien- STHF. 5

6 Krevende innføring av DIPS Tre uker etter oppstart har nærmere 3000 ansatte ved STHF og Betanien tatt i bruk DIPS. Mange oppstartsutfordringer er håndtert og en krevende innføringsperiode er tilbakelagt. Av Kristine Mellefoss Helgen - Innføringen av DIPS innebærer ikke bare at man skal lære seg et nytt datasystem, men også en helt ny måte å jobbe på. Mange av utfordringene skyldes derfor at det er mye som er nytt og annerledes for mange. Utfordringene i innføringsperioden har i stor grad vært knyttet til tilganger og arbeidsflyt. Enkelte av disse var ventet, men omfanget ble større enn først antatt. Takket være solid innsats fra oppstartsstøtte, ansatte og ledere ved sykehusene ser vi nå at de aller fleste er godt i gang med å bruke DIPS. Mange av de største problemene er løst, pågangen til oppstartsstøtte er redusert og stadig flere gir tilbakemelding på at systemet fungerer slik det skal, sier prosjektleder i DIPS Hovedprosjekt, Benedicte Børge- Ask. Oppstartshelgen Under nedetiden i dagene før oppstart var det flere enheter som hadde utfordringer som gjaldt tilgang til nødjournal. Tilgangsproblematikken gikk hovedsakelig på at behov for tilganger ikke var meldt inn. Mange prosjektmedarbeidere jobbet i denne perioden døgnet rundt for å få løst tilgangsproblematikk fortløpende. Dagen før oppstart satt 30 personer klare for å etterregistrere informasjon fra nødjournal inn i DIPS. Denne jobben var større og mer tidkrevende enn forventet, men alle innlagte pasienter var registrert ved oppstart. D-dagen Oppstart ble som planlagt mandag 13. mai kl Benedicte Børge-Ask. - Som ventet var det mye tilgangsproblematikk denne dagen. Tilgangsproblemene var for mange reelle. For andre gikk det på at deres tilganger var endret som en følge av innføringen. Det gikk forholdsvis raskt å håndtere hver enkelt av disse henvendelsene, men omfanget var svært stort. På oppstartsdagen var det på det meste 922 ansatte inne i DIPS samtidig. Oppstartsstøtten mobiliserte alle mulige ressurser og løste innmeldte saker fortløpende. Den store pågangen resulterte i at det de første dagene var mange som dessverre opplevde at det var vanskelig å få tilstrekkelig bistand raskt nok, sier Børge-Ask. D-dag for DIPS-innføring bl.a fra Intensivenheten og Akuttmottaket i Skien Mye frustrasjon ved oppstart Frustrasjonen i dagene etter oppstart handlet i stor grad om manglende tilgang, endret arbeidsflyt og manglende kjennskap til bruk av systemet. -Prosjektet forsøkte å møte utfordringene og tilpasse oppstartsstøtten underveis. Ambulerende teams gangplaner ble fortløpende justert og ressursene fordelt etter hvor behovet var størst. Det ble også satt opp ekstra temamøter for leger og kontorpersonell hvor de største utfordringene ble gjennomgått. I tillegg jobbet prosjektets DIPS-eksperter mye ute i klinikkene. Tiltakene har gitt resultater og vi får nå færre henvendelser til oppstartsstøtte og flere tilbakemeldinger på at DIPS fungerer, sier Børge-Ask. Teknisk stabilt Systemet DIPS og de tilhørende integrasjonene mot andre fagsystemer har vært svært stabile. Det har kun vært noen få kortvarige utfordringer. - Elektronisk sending og mottak ut av sykehuset er stabilt. Vi vil likevel fortsette å sende epikriser og motta henvisninger på papir ettersom en del fastleger ikke er oppdatert. Ytelsen på DIPS har, med noen få unntak, vært tilfredsstillende gjennom hele oppstarten. En av de største tekniske utfordringene har gått på skriverproblematikk. Skriverproblematikken har berørt både etikettskrivere og printscript og vedvart til tross for diverse tiltak. Det er nå bestilt nye skrivere som fortløpende installeres på de aktuelle enhetene, sier prosjektlederen. Fortsatt utfordringer Tre uker etter innføring er det fortsatt utfordringer som gjenstår, og feil og mangler som fortløpende må rettes opp. - Innføringen av DIPS er en stor og langsiktig investering for sykehusene. Videreutvikling, optimalisering og rett bruk av DIPS vil derfor være i fokus når prosjektet i midten av juni går over i fase 2, sier Benedicte Børge-Ask. 6

7 Videre forvaltning av DIPS Når DIPS Hovedprosjekt avsluttes 14. juni tar Enhet for funksjonell forvaltning DIPS (FFD) over forvaltningsansvaret for DIPS. Enheten skal bidra til at DIPS blir et enda bedre verktøy for Sykehuset Telemark og Betanien Hospital i tiden som kommer. Sykehuspartner eller på telefon: på samme måte som i dag.i tillegg til Sykehuspartner brukerstøtte vil 135 superbrukere i DIPS håndtere den daglige brukerstøtten i klinikkene. En av FFDs oppgaver vil være å følge opp superbrukerne. Av Kristine Mellefoss Helgen -Vi vil ha felles superbrukersamlinger og legger opp til tett dialog for å sikre at superbrukerne har tilstrekkelig DIPS-kompetanse. I tillegg til superbrukerne vil vi også ha modulansvarlige som skal sikre at de enkelte modulene i DIPS fungerer optimalt. For at vi skal kunne utvikle systemet videre er det viktig at utfordringer og forslag til tiltak formidles til disse personene, understreker Midtbøen. Systemansvarlig for STHF, Linda Midtbøen, har de siste månedene jobbet for fullt med å få på plass ressurser og rutiner som skal ivareta behovet for videre brukerstøtte og opplæring i DIPS etter 14. juni. - Behovet for brukerstøtte og videre opplæring vil være ekstra stort en god stund fremover. Vi har vært igjennom en krevende oppstartsfase med mange utfordringer. Prosjektets oppstartstøtte har til tider jobbet døgnet rundt for å håndtere brukerspørsmål og rette opp feil og mangler. Tilbakemeldingene er at de aller fleste ansatte nå er godt i gang med å bruke DIPS. Vi er likevel forberedt på at det vil være saker som ikke er løst 14. juni, og at det vil kunne oppstå nye utfordringer. Vår enhet vil bestå av betraktelig færre personer enn oppstartsstøtten. Det er derfor viktig at vi ved overtagelse har klare rutiner for hvordan saker skal meldes inn, prioriteres og håndteres videre, sier Linda Midtbøen. Forvaltnings hovedoppgaver Enheten jobber derfor nå med organisering og rutiner for den nyetablerte enheten. Enhetens hovedoppgaver vil være: Å bedre styring og kontroll med bruk av systemet Å optimalisere bruk av systemet Å øke organisasjonens kompetanse om systemet Å følge opp feil og endringsønsker fra brukerne Å realisere definerte mål og gevinster Videre brukerstøtte Feil og mangler i DIPS skal meldes til Sykehuspartners brukerstøtte via Min Videreutvikling av DIPS Et viktig mål for enheten er å bidra til å optimalisere bruken av systemet. - Å optimalisere DIPS innebærer hovedsakelig to ting. Det ene er å sikre at den tekniske løsningen fungerer optimalt ved at feil og mangler fortløpende blir rettet opp, og at nye funksjoner blir vurdert og etablert. Det andre er å bidra til at ansatte bruker DIPS på riktig måte. Det er svært viktig at de nye arbeidsprosedyrene blir fulgt og at eventuelle feil og forslag til tiltak blir meldt inn og iverksatt på riktig måte. Vi er derfor helt avhengig av at forslag til forbedringer blir meldt inn slik at superbrukerne og de modulansvarlige kan ta dette videre. Månedlig DIPS-opplæring FFD vil være ansvarlig for videre opplæring i DIPS. - Det vil etter overlevering til FFD bli opplæring av nyansatte og andre som ikke har fått DIPS-opplæring første onsdag hver måned, og vedlikeholdskurs hver tredje onsdag i måneden. I tillegg ønsker Systemansvarlig for STHF, Linda Midtbøen vi å tilby fleksible kurspakker og spesialkurs, sier Midtbøen. Det er nå jobben begynner Innføringen og den videre forvaltningen av DIPS innebærer store endringer som vil kreve mye av linjeledelsen og ansatte en lang stund fremover. - Det vil ta tid før alle de nye arbeidsprosessene er innarbeidet, og det er på mange måter først etter overlevering at den virkelige jobben begynner. Det er nå systemet skal tas i bruk og videreutvikles slik at vi får en løsning som er mest mulig optimal for våre sykehus. For å få dette til er vi avhengig av at ansatte gir tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke. Vi vil også jobbe tett sammen med DIPS-prosjektet i Fase 2, og regner med at mange av gevinstene først vil kunne tas ut når DIPS Fase 2 er avsluttet, sier 7

8 Oppløftende resultater I Pasientssikkerhetskampanjens siste år var det målbare resultater for STHF som ble løftet fram under smittevernets fagdag: Halfrid Waage konstaterte at Trygg-kirurgi sjekklistene nå er innført ved alle sykehusene. Selv om om ST ikke når alle kampanjemål, kunne fagdirektøren vise til flere oppløftende resultater på områder som er viktig for pasientsikkerheten ved ST. Best ut kom Skien/Porsgrunn der pasientene har fått antibiotika for å forebygge infeksjon i 100 prosent av operasjonene som ble sjekket. Et annet tiltak for å få ned infeksjonsrisiko er kravet om hårfjerning med maskin i stedet for høvel, før operasjon. Her lå oppslutningen om tiltaket på ca 80 prosent: Målet er å oppnå 100 prosent... -Det er høgt selv om målet vårt er at vi skal opp på 100 prosent. Disse tallene viser at det er gjort mye godt arbeid rundt om på STHF, oppsummerte Waage under foredraget om pasientsikkerhetskampanjen på fagdag for smittevern den 30. april. Urinveisinfeksjoner er også et eget innsatsområde, som vil God håndhygiene-og trygg kirurgi-sjekklistene, er noen av tiltakene som skal bedre pasientsikkerheten. Fagdag for smittvern trakk fram hva som er oppnådd i kampansjensav resultater på ST. På bildet til høyre. Kristin Broch Dahl og Halfrid Waage. bidra til lavere infeksjonstall totalt sett. -Vi utarbeider nå nye retningslinjer for bruk av permanente blærekateter basert på tiltakspakken fra pasientsikkerhetskampanjen og en ny veileder fra folkehelseinstituttet. Det håper vi kan bidra til å redusere forekomst av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner med 50 prosent, sier rådgiver Heidi Kristin Knarrum. Anestesioverlege Kristin Hauss hadde foreløpig ikke tall, men kunne fortelle hvor langt arbeidet for å redusere risiko for infeksjon i forbindelse med innsetting av sentrale venekateter, er kommet på ST. Også dette er et av kampanjemålene som skal bidra til at færre pasienter får infeksjoner når de er inne på sykehus. Waage påpekte dessuten at ST har fokusert spesielt på smittevern. Det begynner nå å bære frukter: - I løpet av det siste året er det utplassert et stort antall spritdispensere på sengeposter og utenfor kantiner og fellesområder rundt om på ST. Vi har også innført forbud mot at ansatte som er i kontakt med pasienter har på seg arm- eller håndsmykker. Og vi har endret prosedyrene for arbeidsantrekk, forklarte fagdirektøren. Smykkeforbudet blir fulgt opp... Hun var særs fornøyd da hygienesykepleier Kristin Broch Dahl kunne supplere med ferske tall som viser at 94 prosent av ansatte i en telling fra april respekterer forbudet mot arm-og håndsmykker. Det er også innført krav om at alle med pasientkontakt skal ta e-læringskurs i håndhygiene og basalt smittevern. Langsiktig kvalitetsarbeid - Fokus på pasientsikkerhet er ikke et kortsiktig stunt i Helse-Norge. Det er kommet for å bli, fastslo fagdirektør Halfrid Waageunder smittevernfagdagen. Der presenterte hun den nye lederen av pasientsikkerhetskampanjen på STHF, Heidi Kristin Knarrum. Operasjonssykepleieren, som for tiden er kvalitetsrådgiver, skal sikre at pasientsikkerhetskampanjen fortsetter intert på STHF etter at den nasjonale kampanjen er ferdig ved utgangen av Myndighetene ønsker at helseforetakene fortsetter et sterkt og vedvarende fokus på kampanjemålene 8 når pasientsikkerhetskampanjen går over i et 5-årig program.-det er faktisk inspirerende å jobbe med å sette pasientsikkerhetskampanjen ut i livet. Det er klangbunn i miljøene - ingen er imot pasientsikkerhet. Dette er garantert ikke et tema som kom kommer til å gå over, lovet fagdirektøren. Forankret tungt blant Helse-toppene Hun viste til at arbeidet er forankret helt på topp i Regjeringen ved helseministeren og hos engasjerte RHF-direktører. Også HSØ-styreleder Per Anders Oksum som selv har erfaring fra industrien, er en utålmodig toppsjef som ønsker å se raske dokumenterbare resultater når det gjelder bedre pasientsikkerhet: - Det er gjennomført pasientsikkerhetskampanjer i de fleste land. Her er det forsket så mye at vi faktisk vet hvilke tiltak som gir bedre pasientsikkerhet. I Norge har vi valgt de fem områdene som gir mest sikkerhet ved hjelp av relativt små grep, understreket fagdirektøren. For STHF som for resten av sykehusene i Norge er det Trygg-kirurgi-sjekklistene, samstemming av legemidler, tiltak mot urinveisinfeksjoner, infeksjonsforebygging ved sentralt venekateter, fallforebygging, behandling av hjerneslag, tiltak mot trykksår, forebygging av overdosedødsfall og selvmord som har det sterkeste fokuset.

9 Enklere å få medikamenter I samarbeid med Sykehusapotekene har SiV og STHF i ti år vært pionerer på elektronisk medikamentbestilling. Tøn-Sys - et nytt program som nå utprøves først ved STHF -gjør det enklere å sikre seg medikamenter fra andre sengeposter eller sykehus - når det haster -Det nye systemet fungerer veldig bra bl.a fordi det gjør det enklere å finne ut hvor vi kan få tak i medikamenter utenom apotekets åpningstider. Nå slipper vi dessuten å lete etter en lege som kan godkjenne medikamentbestillingen, oppsummerer ass. enhetsleder på intensivenheten Kjersti Holmer. SiV og ST i front i ti år -Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark har de siste ti årene vært alene om å bestille medikamenter elektronisk. De andre helseforetakene bestiller ved hjelp av gamlemåten- papir og telefax. Det gjelder også Rikshospitalet og Ullevål, konstaterer apotektekniker ved Sykehusapoteket i Skien Thor Alexander Haugstad. Tøn-SyS- et program som bl.a åpner for at ansatte kan gå inn og sjekke hvilke sengeposter eller sykehus som har det medikamentet de trenger på en sen nattevakt, er nå installert på det meste av STHF. Skien, Porsgrunn, Betanien og Notodden sykehus er allerede inne i folden, mens Rjukan skal rulle ut det nye programmet til høsten. Elektronisk medikamentbestilling har vært daglig praksis med alle sine fordeler både ved SiV i Tønsberg og ved ST i Skien de siste ti årene. Den nye løsningen som STHF nå prøver ut er utviklet i et samarbeid mellom sykehusapoteket i Tønsberg og SiV Nå blir STHF først ut med en videreutvikling som gir flere fordeler. Helse Sør Øst vil innføre systemet for medikamentbestilling ved alle HF i regionen:og Haugstad er klar på at Tøn-Sys-programmet har flere fordeler: Thor Alexander Haugstad slår fast at ST og SiV er i front på elektronisk medikamentbestilling. ST tester et nytt program som gjør det enklere å få tak i medikamenter fra andre avdelinger. Praktisk når apoteket er stengt - Kommer en pasient inn seint på kvelden, kan sykepleierne sjekke om en av de andre sengepostene har medikamentet inne. De kan også via dataprogrammet se om andre sykehus f. eks Tønsberg har medikamentet. Haster det kan det sendt i taxi, forklarer Haugstad. Han ser det samtidig som en fordel at sykepleierne slipper å skaffe en legesignatur når de bestiller via Tøn-Sys. Programmet som ligger tilgjengelig på Internett, kan også nyttes av apotekansatte som utstyres med I-padnår de f. eks er oppe på intensivenheten i Skien for å fylle opp medikamentlageret. Vikarsenteret klarer 90 prosent Et drøyt år etter oppstart oppsummerer STs vikarsenter: - Vi klarer å dekke ca 90 prosent av de ledige vaktene. Og vi har bidratt til å redusere antall AMLbrudd betydelig. Fra 1.juni skal vi dekke opp også for Akuttmottak-intensivenheten, oppsummerer Sigrid Christie. Lederen for vikarsenteret som sammen med sine 15 medarbeidere feiret 1.årsdagen med kake og kaffe 16. april har en drøy måned seinere dekket inn drøyt 7000 vakter på sengepostene i Skien. Hensikten med nyetableringen er å sikre kvalifiserte sykepleiere til ledige vakter på de sengepostene som er hjertet i sykehuset og som trenger bemanning døgnet rundt 365 dager i året. Et annet viktig moment er at de skal avlaste hardt pressede ledere fra den krevende jobben med å fylle hull i vaktlistene. Tar ansvar for feriedekningen For første gang skal Vikarsenteret også overta ansvaret for å dekke opp med fagfolk til å holde unna driften i fellesferien: - Vi har fått vikaravtaler med mange medisin og sykepleierstudenter, men vi ønsker oss flere ferdigutdannede sykepleiere, understreker vikarsenterlederen. Men de vet at de har avlastet ledere rundt om ettersom de har kjørt hele rekrutteringsprosessen med intervjuer, referanse-sjekk og arbeidskontrakter for 180 søkere. Så langt har ca 80 fått tilbud om sommervikariat. På ett område, mener Christie Vikarsenteret har bidratt til å få ned tall alle ønsker å redusere: Bruddene på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser: Får ned AML-brudd - Etter at vikarsenteret ble opprettet har AML-bruddene gått betydelig ned. Vi er nøye med å sjekke ut at de som skal dekke opp vakter ikke bryter med antall timer pr. døgn, pr. uke eller regelen om at du ikke skal jobbe to søndager på rad, understreker Sigrid Christie. Sigrid Christie med noen av de 15 som jobber i Sts vikarsenter.

10 Må unngå blokkering Roger Hallgren, Kathrine Broby og Unn Ståland tror bedre internt samarbeid vil løse problemet med senger som blokkerer sengeheisen i Vestfløyen.(Innfelt bilde ) Senger som skal til vask ved ST i Skien blokkerer stadig vekk sengeheisene i kjelleren ved Akuttmottaket. Nå satser brannvernleder, portørene og leder for forsyningsenheten Unn Ståland på at informasjon og tett samarbeid med sengepostene skal få bukt med sengeproblemene.. - Vi skjønner at det er en utfordring for mange når aktiviteten er så høg som den er rundt om på huset. I helgene har vi satt på flere folk for å få rengjort sengene raskt nok. Men her er det viktig at vi samarbeider internt slik at ikke transporten via sengeheisene blokkeres, understreker Unn Ståland. Både hun og Kathrine Broby- koordinator for portørene- håper at de som setter fra seg senger, plasserer dem side ved side på det arealet som er avsatt til det slik at heisene unngår å bli innesperret. I verste fall må de ta sengen med tilbake på sengepost, mener Kathrine Broby. Hun ser at sengene gjerne sendes til vask i vaktskiftet. Nå håper hun at de kunne få sengene levert til vask fordelt over hele skiftet. I så fall kan opphopningen av senger unngås. Portørene leverer ut 85 rene senger pr.døgn. Og hvis så mange sendes til vask i løpet av et par timer rundt vaktskiftet, så fører det til at heisene blir blokkert. Også brannvernleder Roger Hallgren er klar på at det må samarbeides om å unngå at senger blokkerer heisene. - Ethvert objekt som befinner seg i korridorer eller andre rømningsveier kan utgjøre en hindring og redusere framkommeligheten ved evakuering. Det er derfor viktig at vi ikke skaper situasjoner der antall senger utgjør en risiko med tanke på fri passasje. Et ferdselsområde skal aldri blokkeres enten det dreier seg om en korridor, kulvert eller et heisområde, understreker brannvernlederen. Fordel senger til vask over hele skiftet Kathrine Broby snakker på vegne av kollegene om en utfordring som ikke er av ny dato: Mer enn en gang har en portør som kommer med en pasient i sengeheisen i kjelleretasjen i Vestfløyen, opplevd at gangen er blokkert av senger som venter på sengevask. -Det er ikke bra at vi må la pasienten ligge i heisen, mens vi rydder rommet for å komme fram.slik kan det ikke være når vi kommer med en pasient fra Moflata som skal opp på intensivenheten, understreker Kathrine Broby. Portørene gjør en viktig jobb - Nå trenger vi et bedre samarbeid om å få ryddigere forhold, sier Unn Ståland. Hun understreker at De som triller pasientene mellom avdelingene og til og fra undersøkelser gjør en viktig jobb. Og de trenger selvsagt å komme fram uten hindringer- for pasientens skyld. Farvel til den gamle ST-logoen Sykehuset Telemark har i ti år hatt et godt og detaljert designprogram med den unike og gjenkjennelige figuren foran navnet. -Det skal godt gjøres å erstatte det detaljerte og gode hjelpemiddelet designhåndboka har vært i ti år, sier Else Jorunn Saga. Vemodig for mange Hun utelukker heller ikke at mange vil oppleve det som trist og leit å erstatte dagens design med de fem prikkene. 10 -Medarbeiderne våre har definitivt fått et eierforhold til logoen. Men vi har ingen målinger som sier noe om i hvor stor grad den har betydning for pasientene våre, presiserer kommunikasjonssjefen. På veg over til nasjonal logo Planleggingen av overgangen til den nasjonale logoen på alle områder er i gang, men vil fortsatt ta noe tid. Det skal legges en plan for omleggingen og det skal lages gode verktøy for alle som trenger det. Oppfordringen til alle som skal produsere eller bestille varer der logo skal brukes, kontakter kommunikasjonssjefen for å finne ut om det er hensiktsmessig å bruke gammel eller ny logo.-det er viktig at alle medarbeidere er klar over at begge logoene er i bruk, slik at de kan svare på spørsmål dersom pasientene undrer seg. Vi vil også informere om dette på nettsida vår og Pulsen, forteller Saga.

11 Årets sykepleierleder Leder for intensivenheten på ST i Skien - Kristin Berre - er tildelt lederprisen til Norsk Sykepleierforbund avdeling Telemark under en tildeling i Skien den 13. mai. Dette var veldig hyggelig, sier Kristin Berre. Prisvinneren gir medarbeidernes kompetanse og innsats mye av æren for det avdelingen lykkes med. Det er verdt å merke seg at en annen ST-leder- Medisin 2s seksjonsleder Anlaug Botnen var den andre nominerte kandidaten. Det var under den årlige fagdagen i Ibsenhuset 13. mai at Berre ble tildelt NSFs lederpris: Hyggelig å få NSFs lederpris -Det er hyggelig å få en slik oppmerksomhet for den jobben du gjør i det daglige over mange år. Det betyr veldig mye for meg å bli verdsatt på denne måten, sier prisvinneren før hun typisk snur oppmerksomheten tilbake mot medarbeiderne sine: -Mine medarbeidere på intensivenheten er en utrolig gjeng med god kompetanse og innsatsvilje som virkelig gjøre en forskjell for pasientene. Det går an å være leder for en så fantastisk gjeng, sier Kristin Berre. Fylkesstyret valgte Berre som årets leder Kristin Berre- leder for intensivenheten i Skien- her omkranset av sine medarbeidere, ble tildelt NSF Telemarks lederpris nylig. Bildet under: Sigrunn Øygarden Gundersen mellom de to prisvinnerne under selve prisutdelingen i Ibsenhuset. etter skriftlig begrunnelse fra kollegene og overordnede, samt referanse slik statuttene krever. Bidrar til et lærende miljø Ut fra en helhetsvurdering kom vi fram til at Kristin Berre skulle få årets lederpris. Hun har fokusert på helhetlig og tverrfaglig samarbeid med alle i organisasjonen hun leder. Berre legger til rette for utvikling, fagutvikling, sertifisering og kompetanseheving hos personalet. Som leder satser hun på et lærende miljø og informerer aktivt gjennom Intensiv- Nytt i tillegg til at hun legger til rette for prosjekter i den grad ressursene tillater. Det er utfordrende å lede en intensivavdeling. Men medarbeiderne oppgir at hun ser dem, er tydelig og ikke minst at hun er konstruktiv i møte med kritikk. Det er også en viktig egenskap å ha for en leder, mener NSF-lederen i Telemark Sigrunn Øygarden Gundersen. To logoer for samme sykehus I en tid framover vil det finnes to logoer for Sykehuset Telemark. Bakgrunnen er departementets pålegg til alle helseforetak i hele landet om å endre logo til de fem prikkene. Innføringen av DIPS har fremskyndet bruken av den nasjonale logoen på en rekke skjemaer og blanketter for Sykehuset Telemark. DIPS la inn nasjonal logo -Det var riktig å legge den nasjonale logoen inn i DIPS fra første stund selv om det ikke er heldig at vi får to logoer en god stund fremover, sier kommunikasjonssjef Else Jorunn Saga. Alternativet var å gjøre omfattende endringer på skjemaene bare noen få måneder etter DIPSinnføringen. Pasientene skal kjenne igjen et offentlig sykehus Hensikten med at sykehusforetakene skal legge om til den nasjonale profilen, er at pasientene skal kjenne igjen et offentlig eid og drevet sykehus når de ser det. Nasjonalt pålegg Pålegget om å ta i bruk den nasjonale profilen ble gitt i Det ble ikke satt noen absolutt tidsfrist for når logoen skal være i bruk, men det ble oppfordret til en hensiktsmessig innføring. Det følger ingen penger med pålegget. -Sykehusforetakene har kommet veldig ulikt i gang med omleggingen. Noen har brukt penger på en rask og effektiv endring av alt fra trykksaker, skilt, nettdesign og alle andre områder logoen dukker opp. Andre har tatt seg bedre tid. Vi tilhører den siste kategorien, sier kommunikasjonssjefen. Kommunikasjonssjef Else Jorunn Saga 11

12 Gikk tvers over Grønland 14 damer som jobber på operasjon Dagenheten i Porsgrunn har klart det kunststykke å gå tvers over Grønland- på jobb.. Fleip aller fakta? - Flere avdelinger burde gjøre som oss. Det er moro! Dessuten blir vi litt sprekere av det og får lyst til å fortsette, kommer det muntert fra en av de 14 operasjonssykepleierne som har vært med på en nasjonal aktivitetskampanje i regi av Dytt.no-aksjonen skritt pr. dag - I snitt klarte hver av oss å gå skritt pr dag i aksjonsperioden fra 15. februar til 15.april. Lederen vår Agnete sponset 300 kroner i påmelding som betød at vi fikk hver vår skritteller. Den E-post er en fin innretning. Noen ganger dumper det ned en ST-Nytt-vits i e-posten som redder det lille, men viktige hjørnet for humor, smil og latter. En dag ligger et ark med vitser på pulten når jeg kommer på jobb. En annen dag plinger en e-post fra kjente og ukjente kolleger i inn-boksen med en vits som passer inn i bladet: Utfordringen er at de skal være morsomme- godlynte og ikke for lange for denne lille spalten.. Det var på en barneskole i Oslo Frøken som var Vålerenga- supporter, ba barna som var Vålerenga- supportere rekke opp handa.alle sammen utenom har vi brukt hver dag på jobb. Vi så jo etterhvert at vi går ganske mye selv om vi stort sett er på operajsonstua, sier ildsjel og operasjonssykepleier Astrid Solli. Så ivrige har dytt-deltakerne vært for å klare minstekravet på skritt at de har bedt pent om å få hente noe på lageret, for å øke antall skritt på telleren.. Vant fleecejakker Nasjonalt har de konkurrert med 1700 lag som alle har klart kravet. Og i en loddtrekning ble operasjonsdamene fra Porsgrunn belønnet med hver sin flotte fleecejakke for innsatsen. I tillegg har de fått et plastplaminert diplom som viser at hver eneste en faktisk har gått en distanse på 450 km fra vestsiden til østsiden av Grønland i løpet av 36 aksjonsdager - Vi har virkelig dytta hverandre for å klare dette. Men det har vært moro også, forsikrer Henny Norborg muntert. ST- Nytt kniper hele gjengen før åtte og alvoret starter inne på operasjonsstuene... - Noen har til og med gått en ekstra tur med bikkja for å få nok skritt på telleren, røper Tone Brattekleiv med et smil. De 14 har i alle fall dokumenterten ting til gangs: At operasjonssykepleiere og renholdere går langt i løpet av jobbhverdagen sin.. Lise vil være supporter lille Lise rakk opp hånda. Og du da Lise, hvem holder du med? Jeg er Odd-supporter. Hvorfor det da? Mamma og pappa støtter Odd Mamma og Pappa er fra Skien og de er Odd-supportere. Jammen du trenger ikke være Odd- supporter fordi mammaen og pappaen din er fra Skien og holder med Odd. Du trenger ikke være enig med dem i alt og mene det samme som dem. Hva med hvis mora di var prostituert og faren din kriminell hva ville du vært da? Lise: Vålerenga- supporter. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Tre vant trimgavekort på ST STs lille trimaksjon som frister deltakerne med at de er med i et gratis-loteri, har ikke tatt ferie. Her er vinnerne av gavekort til 2000 kroner for de siste månedene.i januar var det Anne Mette Eriksensekretær på rehab-poliklinikken i Porsgrunn som vant. Notodden vant også I februar stakk Oddny Steen Hansen ved kir-med-avdelingen på Notodden av med de 2000 kronene. I april var vinneren Liv Hungnes Aastad ved Nyfødt-intensiv-enheten. Og i april var det Eva Undall i smerteenheten som vant loddtrekningen blant de mange hundre som deltar i aksjonen, opplyser Hege Kongsgard i HR-avdelingen. TV er må registreres Også gave-tver må kjøpes inn og registreres slik at ST kan betale lisensen. Jørn Rune Andersen i enhet for teknisk drift i Skien har oppdaget TVer på avdelinger som han ikke har hatt kjennskap til og som derfor ikke er registrert i forhold til sykehusets lisenser. Tver må registreres - Jeg tror dette handler om at avdelingen har fått TV-apparatene direkte av pårørende eller andre. Det er nok ikke godt nok kjent rundt om på huset at gaver må mottas i form av penger. Også gaver må kjøpes inn etter vanlige rutiner ved sykehuset. Bestillingen må gå via meg og innkjøpsavdelingen bl.a av hensyn til registrering i forhold til at sykehuset må betale lisens, understreker Jørn Andersen. Ansvarlig utgiver: Adm. dir. Bess Margrethe Frøyshov Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Ingress:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm

Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm Selvfølgeligheter Pasienter og brukere skal være i trygge hender når de trenger hjelp i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 09.30 14.00 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00)

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark HF, Skien. Tilstede: Idar Grotle Thyra Giæver Ingrid Venanger Ann Kristin

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen Endringsoppgave Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger Nasjonalt topplederprogram Gro Jensen Tromsø, 2.11.2015 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven I styrevedtak

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 13.03.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 Årsmelding Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 1 Årsmelding for Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF 2016 Oppgaver: Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved Sørlandet

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET kl 10:00 til 14:00

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET kl 10:00 til 14:00 PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 06.10.2016 kl 10:00 til 14:00 Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom Tilstede: Idar Grotle Thyra Giæver Ann Kristin Semb Tor Strømme Egil Rye Hytten Else Kari

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 9. juni 2011 Tid og sted: 09.00-13.00, undervisningsrom, bygg5, Gaustad Offentl.: Referent: Tilstede: Forfall: Ja Kirsten Krogh Hansen Anne-Grethe Terjesen,

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket i Ålesund og Ålesund Sjukehus.

Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket i Ålesund og Ålesund Sjukehus. Utviklingsprosjekt: Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket i Ålesund og Ålesund Sjukehus. Nasjonalt topplederprogram kull 10, 2011 Åse Bakkerud Østrem Avdelingsleder Sjukehusapoteket i Ålesund 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttmedisinsk klinikk. Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre.

Utviklingsprosjekt: Akuttmedisinsk klinikk. Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre. Utviklingsprosjekt: Akuttmedisinsk klinikk Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre. Jørgen S Hansen Nordlandssykehuset HF, Bodø Bakgrunnsinformasjon og organisatorisk

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Erfaringer. fra pilot 2012 FAGPERSONER

Erfaringer. fra pilot 2012 FAGPERSONER Erfaringer fra pilot 2012 FAGPERSONER Navn Yrke eller stilling Arbeidssted, enhet, avdeling Kjære kolleger! Takk for at dere bidrar til gjennomføringen av pilotprosjektet «God skolestart»! Vi ser frem

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark Nasjonalt topplederprogram Gro Elisabeth Aasland Skien, 27/10-2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Prosesser og resultater for innsatsområdet Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

LILLESTRØMKLINIKKEN. En samlet tjeneste. - et forsøk på å organisere og integrere tilbud innen rus-, voksen- og barne- og ungdomspsykiatri

LILLESTRØMKLINIKKEN. En samlet tjeneste. - et forsøk på å organisere og integrere tilbud innen rus-, voksen- og barne- og ungdomspsykiatri En samlet tjeneste - et forsøk på å organisere og integrere tilbud innen rus-, voksen- og barne- og ungdomspsykiatri Litt historikk: - allklinikkene opprettet av Akershus fylkeskommune - operativ fra 01.01.98

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer