LEIAR. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Info. Side 4 og 5 - Ut i all verden. Side 6 og 7 -Advents- og juletradisjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIAR. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Info. Side 4 og 5 - Ut i all verden. Side 6 og 7 -Advents- og juletradisjoner"

Transkript

1

2 Innhold LEIAR 2 Side 2 - Leder Side 3 - Info Side 4 og 5 - Ut i all verden Side 6 og 7 -Advents- og juletradisjoner Side 8 og 9 - Fogden og Forgdahuset Side 10 og 11 - Ingunn og Dagfinn Skogøy drar til sjøs. Side 12 og 13 - HalloVenn Side 14 - Kirketorget Side 15 - Kirkekalender Side 16 - Andakt Opplag: 3200 Frist stoff til neste nr: 13 Jaunuar 2012 Jula 2011 nærmar seg. Då friskar me opp forteljingane om barnet som vart fødd i ein stall, om hyrdane, englane og vismennene. Forteljinga om Josef og Maria med barnet i hastig flukt til Egypt, er liksom ein litt framand juletanke. Kong Herodes ville ikkje ha nokon konkurrent til kongekruna difor sende han ut soldatane sine med ordre om å drepa. Flukt vart einaste løysing for den forsvarslause familien. Godt var det då at styresmaktene i Egypt ikkje hadde eit Utenriksdepartement som skulle vurdera om familien hadde rett på flyktningestatus.då hadde dei truleg blitt sende tilbake til Herodes for ei slik historie som Josef då måtte ha fortalt, sto nok ikkje til truande. Det var nok bare fantasioppspinn. Det er mange menneske også i dag som flyktar frå valdsmenn som står dei etter livet. Mange er dei historiene som vert fortalde til norske styresmakter. Vanskelegare oppgåver skal du leita lenge etter, for her skal avgjerast kva som er sant og kva som er løgn. Og på det grunnlaget skal asylsøkaren sin lagnad avgjerast. Noko under halvparten av dei som kjem, får lov til å vera her medan dei andre skal tilbakesendast. Men det er ikkje bare lett. Mange går her i årevis fordi dei ikkje er returnerbare som det heiter. Landet dei kjem frå, vil ikkje ta imot dei. Så bur dei her meir eller mindre bortgøymde. Til januar i år fekk dei lov til å ta seg arbeid for å livberga seg men så fann dei norske styresmaktene ut at ein måtte leggja press på dei slik at dei frivillig reiste heim, og tok frå dei løyve til arbeid. Kva skal dei så leva av? Søndag 13. november i år markerte kristne menigheiter over heile verda Søndag for dei forfylgde. Det var ei markering der me i solidaritet sto saman med alle kristne som vert undertrykka eller forfylgde. Media synes etter kvart å få augene opp for stadig aukande kristendomforfylgjingar ute i verda. Likevel har styresmaktene våre problem med å forstå kva rolle religionen spelar i desse samanhengane. Her på berget trur mange at religion er ei privatsak, og det synes difor vanskeleg for enkelte innan styringsverket vårt å forstå at andre ute i verda tenkjer annleis om den saka. Svært mange i Midtausten til dømes, kjenner det slik at det går ut over familieæra dersom ein i familien skulle gå over til ein annan religion. Denne æra må då rettast opp igjen og det skjer ofte med valdelege middel. Bare i Egypt vert det rapportert at over kristne har forlate landet sidan mars i år. Dei ser ingen annan utveg enn å flykta. Midtausten er i ferd med å tømast for kristne. Organisasjonen Åpne Dører har kontaktar i mange av dei landa der forfylgjingane er store, og dei tilkjennegir kvart år kva land det er som skil seg ut som svært vanskelege å leva i for kristne. Sju av desse landa ligg i Midtausten og då er ikkje Egypt tatt med. Sudan er eit land det blir skrive lite om sjølv om dei nettopp vart delte i to og burde vore interessante med alle dei problem som fylgjer med ei slik deling. Nord- Sudan har innført sharialover og difor har dei kristne i landet fått det svært vanskeleg. Dei er rett og slett blitt uønska i sitt eige land, og svært mange blir forfylgde. Oljerikdomane finst i det kristne Sør-Sudan og er ein del av konflikten mellom dei to landa. I skrivande stund samlar Nord-Sudan store troppekonsentrasjonar langs grensa i sør. FN er observante på det som skjer, men kan lite gjera. Konfliktområda skapar store flyktningestraumar. Flyktningar kjem også til oss her nord. Kva tenkjer me om dei - trekkjer me på skuldrene og meiner at me kan då ikkje ta imot alle? Josef og Maria med Jesusbarnet er årsaka til at dei Koptiske kristne i Egypt meiner at dei var dei aller fyrste kristne i verda! Det var jamen godt Egypt tok imot Frelsaren vår den gongen!

3 NÆRVÆR forestillingene Tirsdag 6. og onsdag 7. desember kl i Sandnes kulturhus Lura Trykkeri as Vi støtter byprestenes arbeid: D Ø P T E for 8. år på rad Overskuddet går til Nytt i år: Spennende bilde og filminnslag fra elever på linjen media / kommunikasjon. Flere hundre elever fra Vågen videregående skole fremfører forestillingen med sprudlende dans, drama, musikk og sanginnslag med band, grupper og solister. es arbeid i rusmiljøet i Sandnes Billetter kan bestilles på Sandnes kulturhus tlf , eller på Den norske kirke HANA MENIGHET Åsveien Sandnes Visjon: Å gi videre et livsnært budskap om Jesus, som gir LIVSGLEDE, LIVS- MOT og LIVSHÅP Mål: Å kjenne Gud og gjøre ham kjent! Hana Kirke Telefon: Telefon: E-post: Web: Herre, gi dem å vokse opp i din kirke som dine barn. Margrethe Refvem Magnus Bø Ims Emil Agdeppa Wik Mads Hauge William Sæle Christensen (Sandnes kirke) DØDE David Vatne Mellesdal (Julebygda kapell) Jan Inge Killingland (Julebygda kapell) Jone Årsvold Kyllingstad Matheo Koldal (Sandnes kirke) Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Ingeborg Grindvoll Magna Malde Bjørn Arne Dahl Menighetsrådsleder Bjarte Skogøy Ung Kirke: Mobil: E-post: sandnes.kriken.no Bankgiro Menighetens driftskonto Bankgiro givertjeneste lønn/men. stillinger Bankgiro menighetsblad

4 Adresser og telefoner: Daglig.leder: Torstein Skretting sandnes.kirken.no Sokneprest Arne Dag Kvamsøe sandnes.kirken.no Kapellan Synøve Roalkvam sandnes.kirken.no Martin Luther College i Dhaka Menighetsmusiker Ghislain Gourvennee Menighetspedagog, Inger Marie Franzen Buer Tlf: sandnes.kirken.no Ungdomsarbeider Rado Rabenorolahy Trosopplæringsmedarbeider Hilde Bjerga andnes.kirken.no Tripp Trapp åpen barnehage Styrer Anne Elisabeth Veggeland sandnes.kirken.no Ped. medarbeider Helga Fykse sandnes.kirken.no Hana menighet støtter gjennom sitt misjonsprosjekt en videregående skole i Dhaka, Bangladesh. Skolen er vel ett år gammel og bærer navnet Martin Luther College (MLC). Den ble etablert i 2010 i et samarbeid mellom Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo og Normisjon. Her får ungdom fra diskriminerte minoritetsfolk sjanse til å ta utdannelse utover grunnskolen. Det er en 2 årig skole som kvalifiserer for videre utdanning på høyskole, eller direkte til universitetet. Gjennom en stipendordning får fattige ungdommer fra minoritetsfolk anledning til å ta utdanning som før denne skolen ble etablert, var en uoppnåelig drøm. Alle som får stipend, kommer fra familier der utdanning på dette nivået aldri har vært en mulighet fordi foreldrene mangler økonomisk evne. Rektor Rina Das til venstre med tre av lærerne. I Bangladesh som i mange fattige land er utdanning en mangelvare. Det som er mangelvare, blir ofte svært dyrt. Myndighetene har maktet å sikre gratis utdanning til og med 5 klasse på barneskolen. All utdanning utover dette må betales privat uten offentlige stipend eller låneordninger. På Martin Luther College koster et skoleår taka eller ca 2000 kroner. Når en lærer på landsbygda tjener ca eller ca 5500 kroner i årslønn, skjønner vi at for veldig mange vil det være umulig å klare. 4

5 Derfor er det opprettet en stipendordning som elevene kan søke på, og hvor man får støtte etter behov. Dvs. ingen kan få 100% stipend prinsippet er at alle må betale noe. Men for at skoledriften skal være bærekraftig, er det viktig å få mange elever som kan betale full pris. Derfor er elever fra middelklassen i bydelen der MLC ligger, en viktig målgruppe. De har foreldre som har gode jobber og kan betale det de koster. Slik blir skolen en spennende blanding av : På den ene siden: ungdommer med minoritetsbakgrunn, fattige, fra utkanten og med et kristent livssyn og på den andre siden: Elevene koser seg med snacks - ungdommer fra middelklassen i Dhaka og for det meste med muslimsk tro. Dette er et krevende prosjekt som setter både elever, lærere og skoleledelsen på prøve. Et tiltak er at man bruker skoleuniform bevisst for å viske ut de økonomiske skillene i løpet av skoledagen. Et annet er at de bevisst markerer både muslimske, kristne og hinduistiske høytider, og jobber for å skape respekt og forståelse for hverandres religion. Skolen satser også på å skape et godt sosialt miljø gjennom ulike turneringer innen kultur, sport og debatter om samfunnstemaer. På denne skolen skal ungdommer med svært ulik bakgrunn få kjennskap og nærhet til hverandre som kan skape grobunn for livslange vennskap på tvers av alle grenser. Skolen tilbyr nå to linjer: Humanistiske fag og økonomiske/administrative fag. Elevarbeid Lærere i samarbeid MLC startet opp med 24 elever. I juli i år startet det andre kullet som har 65 elever. I løpet av en 5 års periode er målet at Martin Luther College skal ha plass til hele 700 elever For elevene fra landsbygda er det internat/ bofellesskap ett for jenter og ett for gutter. Pengene som Hana menighet samler inn, er med og betaler for stipendordningen slik at de som ikke har råd kan få gå på skolen. Takk for at du er med og støtter dette flotte prosjektet som er med å bygge fremtiden for Bangladesh! Trond Niemi 5

6 Advent- og juletradisjoner. Av: Olaug Refvem Vi går nå inn i advent. En tid med mye lystenning og kos for mange. Hva er det spesielle med denne tiden for kirken og de kristne? Advent betyr Komme, og viser til Jesus gjenkomst, Det er usikkert når man begynte å markere advent. Vi har kilder fra ca om en tre dagers faste mellom 11.november og jul. PÅ 600 tallet har man liturgiske bøker med tekster til adventsgudstjenester. På 1000 tallet ble det bestemt at advent skulle feires i begynnelsen av kirkeåret. Advent ble tidligere markert som en faste og botstid, men det ble ikke anvendt så strenge regler som før påske. I ortodokse kirker blir den ofte kalt vinterfaste. De fire søndagene i Advent forkynner at Herren kommer, og at vi må være rede til å ta imot Ham. Hvordan vi gjør det, er vel ikke så viktig. Likevel kan det nok være god bruk av tiden å kjenne etter hvordan vi har det med Jesus, og tenke over hva vi kan gjøre for han som gav sitt liv for oss. Julen er den yngste høytiden i vår kirke. Den faller på den mørkeste delen av året. Det er naturlig for oss her opp i nord å feire denne høytiden med lys og pynt. Det folk som lever i mørket skal se et stort lys står det i Jesaja Vi har mange tradisjoner som viser hvilken tid vi er inne i. Hyrdene fikk oppleve det glade budskap av Englene, og Stjernen fortalte de vise menn fra Østen at en konge var født og de fulgte denne stjernen helt fram til stallen i Betlehem. Vi henger opp stjerner med lys i vinduene våre i adventstiden og pynter i husene våre med engler. Når vi begynte å tenne adventslys, er man ikke helt sikker på. Lystenningen kommer sannsynligvis fra Tyskland og den bærer i seg trekk fra jødisk tradisjon med å tenne ett lys for hver dag i Hanukka. Jødenes historiske Hanukkastake har 8 lys. Det er syv lys som i den store staken som sto i templet, pluss en lysholder for ett lys til. Hanukkastaken har ett ekstra lys som viser til en historie om den gang templet ble plyndret og oljen som de brukte til å tenne den store staken med, gikk tapt. De hadde bare nok til en dags tenning, men på mirakuløst vis holdt det åtte dager. Da hadde de fått laget ny olje etter de gamle rette ritualene. Moderne 6

7 Hanukkastaker har ni lys, for de åtte lysene skal bare brukes i høytiden. For opplysning er det derfor praktisk med ett lys ekstra. Tempelstaken skal ikke tennes før Messias kommer. Hvor kommer så den kristne adventstaken eller kransen fra? Der refereres det til en historie om et barnehjem i Hamburg hvor de hadde en prest som laget en krans til advent med hele 28 lys. 24 små lys for hverdagene og fire store for hver søndag i advent. Hver dag tente et barn ett lys når presten holdt dagens andakt. Kransen viser til at det gamle kirkeåret går mot slutten og et nytt begynner. Ringen er sluttet, men kirkeåret starter på ny. Mange har etter hvert forenklet denne lystenningen. Det er blitt redusert til en krans med fire lys, ett lys for hver søndag i advent. Den adventstaken med syv elektiske lys, som vi ser så mye i vinduene nå for tiden, er en ny tradisjon som kommer fra Sverige. Juletreet står også sentralt i vår julefeiring. Denne tradisjonen kommer fra Tyskland sent på 1800 tallet. Grantreet er alltid grønt og symboliserer det evige. Jesus nevner seg selv som grønne tre i Lukas 23.31, og fører også tanken tilbake til livets tre i Paradisets hage. Det er nok ofte av praktiske grunner vi setter det i en fot som inneholder vann, men i gamle dager ble treet satt i en korsformet fot som skulle minne om Jesus død. Treet pynter vi med mye fint. Ser vi på hva noe av pynten skal symbolisere, kan vi finne mye forskjellig. Lysene skal symboliser at Jesus er verdens lys. Julekurvene har form som hjerter, og de skal minne om Jesus kjærlighet og fortellingen om Jesus som mettet 5000 i ørkenen, der ble det 12 kurver til overs. Kurvene kan fylles med godterier. Røde hjerter minner om Guds kjærlighet. Blanke kuler i alle farger er det som regel mange av på treet. De symboliserer jordkloden vår, som er like sårbar som de skjøre glasskulene. Julelenker kan lages i mange glade farger og viser til at evangeliet er for alle. Tradisjonen med juletreet kom samtidig med at Norge ble en selvstendig nasjon. Derfor ble det også vanlig å henge norske flagg på treet. Men det kan kanskje også minne oss om at Jesus sa: Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.. Under treet er der ofte gaver - fint innpakket med sløyfer og bånd. Vismennene som ble ledet av stjernen, tilba Barnet og gav Ham kostelige gaver. I vår julefeiring står gavene sentralt, og alle barn gleder seg til å pakke ut gavene. Vi gir barna store og små gaver, for vi vil så gjerne glede dem. Den største gleden en kan ha, det er å gjøre andre glad, er det blitt sagt, og julen handler mye om glede. Den beste gaven har vi alle fått. Og den beste gaven vi kan gi videre til våre barn, er alle fortellingene om Jesus, og på den måten vise hvilken stor gave han er til hver enkelt av oss. 7

8 Fogden og Fogdahuset Asbjørn Sørbø 8 En fogd (fut) var i gammel tid kongens mann i et distrikt som kaltes fogderi. Sandnes lå i Jæderen og Dalernes fogderi som i grove trekk dekket området fra Sogndal til Stavanger. Fogden hadde politimyndighet, påtalemyndighet og krevde inn skatt og bøter. Han ble nok ofte sett på som en brutal og ubarmhjertig håndhever av lovene. At Norge lå under Danmark ( ), førte vel heller ikke til at så mange betalte sin skatt med glede. I 1727 (eller der omkring) kjøpte Oluf Zachariassen Hana gård, og på denne tiden fikk Fogdahuset sin nåværende form. Han er vel den mest kjente av fogdene som har eid gården, og det er vel etter han huset har fått sitt navn. Hana var en stor gård, og fogden trengte arbeidskraft. Etter loven kunne han kreve at de nærmeste bøndene arbeidet noe for ham hver høst, men dette var han ikke fornøyd med. Fogdens forgjengere på Hana ser ut til å ha leid mye av arbeidskraften, fogden ville ha arbeidet utført gratis. Han ba amtmannen om å pålegge bøndene pliktarbeid på Hana både vår, sommer og høst. Og han var ikke beskjeden, han antyder behov for dagsverk. Amtmannen ser ut til å være positiv til denne søknaden, men møter motstand lenger oppe i systemet. Fogd Oluf var imidlertid en standhaftig kar, så han kjørte denne saken i flere år for forskjellige instanser, men det ser ut til at han etter hvert måtte nøye seg med mindre gratishjelp. Derimot tyder det på at han fikk tilskudd fra fogdekassen til å leie arbeidshjelp. Dagligstue I 1894 ble en ny lov om embetsverket vedtatt og fogderiene ble gradvis avviklet fra Ord som skattefogd og bidragsfogd brukes vel ennå, mens byfogden er blitt sorenskriver.

9 Etter Oluf Zachariassens død i 1752, var Hana gård eid av folk fra embetsverket til den i 1766 ble solgt til selveiende bønder. Rundt 1900 fikk det store våningshuset på gården påbygd en 2. etasje over den sørøstre delen. Dette ble senere fjernet under restaureringsarbeidet rundt Allerede i 1924 ble huset fredet. Gården var i privat eie til Boligbygging og industri i området gjorde det etter hvert tungvint å drive gård. Siste private eier, Ole Andreas A. Hana, solgte derfor eiendommen til Sandnes Aduserverk. Senere kom som kjent Hanasenteret og Havanna badeland. Men som det står i visa: Folk treng hus og hus treng folk, i all si tid. Uten folk var forfallet merkbart i Fogdahuset. Det ble også kraftig skadet i en brann i Første ledd i et omfattende restaureringsarbeid startet rundt Huset skulle tilbakeføres utvendig slik det kan ha sett ut midt på Pipa følger takvinkelen på loftet tallet. Arkitekt var Per Line, og arbeidet ble utført av elever og lærere i den videregående skolen. Kanskje huset kunne bli et samlingspunkt i Hana bydel? Kommunen kjøpte huset i 1999 og engasjerte Helge Schjelderups arkitektkontor for å videreføre restaureringsplanene. Grunnmur og kjeller ble sikret, og det ble anlagt hage og satt opp mur rundt huset. Fogdahusets Venner ble stiftet av entusiaster som lenge hadde tenkt på om dette kunne bli et samlingssted for bydelens eldre. Det første styret i foreningen besto av Arne Thidesen, Kjell Nedrehagen, Tre av dugnadsgjengen Leif Berge og Stein Rune Jakobsen. Venneforeningen jobbet aktivt for å skaffe penger fra forskjellige instanser. De innså snart at det også ville bli nødvendig med en betydelig dugnadsinnsats,for kostnadene var høye. Kommunen bevilget i 2005/2006 kr , og etter at alle formaliteter var i orden, kunne dugnadsarbeidet starte i sep- F.V: Arne Thidesen, Gabriel Gabrielsen, Tor Tostensen. tember Utgangspunktet var å restaurere 1. etg. østre del, men med en kjempeinnsats av dugnadsgjengen rakk pengene også til kjeller og 2. etg. østre del. Leder for dugnadsgjengen, Tor Tostensen, ga meg nylig en interessant omvisning i huset, som etter flere tusen dugnadstimer er blitt virkelig flott. Lørdagskaféen, som har vært i drift siden 2007, var godt besøkt. Det er for øvrig mulig å leie kaféen til diverse arrangementer. I andre etasje var det også blitt flere fine rom. Kopi av den gamle ovnen. Neste store restaureringsprosjekt blir nå tingstova i 1. etg. Dugnadsgjengen har fått tillatelse til å utføre deler av dette arbeidet, og Fjogstad-Hus AS, Øster hus AS og Skjæveland Cementstøperi AS har lovet sponsormidler til restaureringen. I tingstova står bl.a. en gammel vedovn fra 1960-tallet som skal være kopi av den originale ovnen. Det var antydet at det ville koste kr å sette denne i stand, men Gabriel Gabrielsen fra dugnadsgjengen gjorde dette for kr I dag framstår ovnen som ny, svart og fin. Vil du vite mer om Fogdahuset, kan du ta turen innom kaféen en lørdag mellom kl. 11 og 13. Da er jeg sikker på at du vil treffe noen som vet mye mer enn det jeg har fått med her. 9

10 Ingunn og Dagfinn Skogøy drar til sjøs Tekst: Karin Johnsen Presten, gründeren, menighetsbyggeren, forkynneren og sjømannen kaster loss og setter kursen for Rotterdam. Til påske neste år tiltrer Dagfinn Skogøy som prest og daglig leder i sjømannskirken sammen med sin Ingunn. Vi i menigheten vil savne dem, både som venner, men og for alt det Skogøy har betydd som menighetsbygger. Dagfinn var den første presten i Hana menighet: oppdraget var å arbeide for at Hana menighet skulle bli en realitet. Ny prestetjeneste Ingunn og Dagfinn Skogøy forteller at de gleder seg til de nye oppgavene og synes det er spennende å flytte for noen år til Rotterdam. Ingunn skal ha en halv stilling med arbeidsoppgaver innen velferden. Hun får vakttjenester på leseværelset og deltagelse i andre oppgaver som skal til for å gjøre sjømannskirken til det hjemmet den skal være. Det blir veldig annerledes enn å arbeide som apotektekniker, som hun har gjort i mange år. Rotterdam er en svært travel havn, og hvert år besøker ansatte på sjømannskirken ca 800 båter der det er nordmenn om bord. Sjømannskirka har et meget spesielt kirkebygg reist i 1914, tiden da den nye nasjonen Norge skulle bygges. Det var viktig å reise et bygg som skulle minne om norske stavkirker og som skulle ha et norsk særpreg. Data-gründeren Dagfinn Skogøy sluttet som prest i Hana i 1998 for å arbeide med dataprogram-utvikling. Han etablerte og var med og bygde opp det firmaet som nå heter Agrando. Dagfinn så tidlig datamaskinens muligheter da han var prest i Høyland menighet. Han så behovet for en programvareleverandør for kirken og fikk med seg økonomen Per Halvorsen. Sammen dannet de et selskap som har vokst til det ledende firmaet i Norge på dette feltet. De leverer dataprogramvare utviklet til kirken for å forenkle arbeidet til prester, organister og administrasjon. Dette verktøyet brukes av ca 800 menigheter i Norge, og i tillegg i flere andre land. I dette arbeidet har Dagfinn kommet i kontakt med flere kirkesamfunn over hele verden og levert programløsninger spesielt tilpasset de ulike kirkesamfunnene. Dagfinn forteller at arbeidet har gitt ham nær kontakt med andre trossøsken og har vært lærerikt både liturgisk og teologisk. Hvorfor da hoppe av fra dette firmaet? Dagfinn vil bli menighetsprest igjen, det er det han brenner for. Ingunn og Dagfinn forteller at dette er en prosess de har opplevd bli avklart gjennom de siste 2-3 årene. Hvor ferden skulle gå og hvilken tjeneste det skulle være, ble først avklart i sommer. Herdis Oftebro, som kan kalles Hana menighets jordmor, får sitt ønske oppfylt: hun har lenge ønsket at Dagfinn skulle bli prest igjen. Herdis var den som jobbet tettest sammen med Dagfinn under oppbyggingen av Hana menighet og som kulminerte med eget kirkebygg i 1997! Vi må gå tilbake til historien. 10 Menighetsbyggeren Det hele startet med et distriktsutvalg i Høyland menighet som kort fortalt skulle arbeide for et menighetstilbud i Hana bydel. Dagfinn ble ansatt som ungdomsprest i Høyland og skulle bruke halve stillingen sin til menighetsbygging i bydelen Hana. Dette skjedde i Senere ble stillingsandelen i Hana utvidet etter hvert til full stilling. Stillingen var dels lønnet av givertjenesten til han sluttet i Ildsjelen Herdis og presten Dagfinn jobbet i tospann etter valgordet underveis med Kristus mot felles mål:

11 - Samle folk til gudstjeneste - Ta oss av de som blir døpt - Drive utadrettet virksomhet Det viktigste var å samle folk til gudstjeneste. Det ble feiret gudstjenester ca. hver 14. dag i forskjellige lokaler som Bethel, Vatne skole og Vatneleiren, men mest i menighetshuset på Aspervika skole. Her, midt i skolegården, ble det opprettet et prestekontor som førte til god kontakt med elevene og lærerne. Som et eksempel på samarbeid ble det en årrekke arrangert indianer-weekend for 4.klassingene på Ognatun, ett år med over 80% deltakelse! Barnehagene ble besøkt: en anledning kunne være informasjon og invitasjon til utdelingen av 4-års-boka på gudstjenesten. Mange andre aktiviteter sammen med frivillige lag og organisasjoner kunne og ha vært nevnt, hensikten var å engasjere folk i lokalmiljøet og skape tilhørighet til menigheten. Dåp 14.april 1991 Spesielt må arbeidet for de døpte og deres familier nevnes. Dagfinn reiste på hjemmebesøk og hadde dåpsamtaler med foreldrene. Det å få barn, gjør at man tenker over livets store spørsmål på en ny måte, og samtaler om tro er lettere da. Under skinnet var en samtalegruppe ledet av Dagfinn og Helge Berge. Den ble startet nettopp som et forum for å samtale om tro og tvil og for å la folk få snakke åpent ut om det de tenker på eller har problemer med. Deltakerne var ofte foreldreparene til dåpsbarna. Ifølge Dagfinn var Helge en ressurs med store kunnskaper i litteratur og med et engasjement i samfunnsdebatten. Og Helge forteller at Dagfinn var en lyttende person som fikk folk til å føle seg vel og respektert uansett hva de kom fram med av vanskelige temaer omkring kristendommen og livet. Helge som hadde øye for dagsaktuelle temaer og Dagfinn med sine teologiske kunnskaper og gode evner til dialog, var til hjelp for mange mennesker Forkynneren I de siste årene har Ingunn og Dagfinn vært vanlige menighetsmedlemmer i Hana, og Dagfinn har og fra tid til annen bidratt som liturg og prest. Dagfinn har gode kontaktskapende egenskaper, det merker også barna. Vi har sett hvordan han bøyer seg ned og møter barna ansikt til ansikt under nattverden, hvordan han snakker til barna og visualiserer bibelfortellingene med konkrete gjenstander som ballonger og blomsterpotter i prekenen! Dagfinn forteller at for ham er barna de viktigste i gudstjenesten; de hører med og viser oss forbilledlig at vi har barnekår hos Gud: om hvordan det er å være Guds barn! Gudstjenesten er Guds barns lekestue! forklarer han og minner om at Jesus sa: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Han understreker at hovedbildet i Det Nye Testamentet om hva det er å være en troende menighet, er familie-bildet: Det er å være barn, være søsken og fremfor alt å ha fått den nåde å kunne be Fader Vår. Et annet trekk ved pedagogen og forkynneren Dagfinn er bruken av de tre strekene. Det å dele inn talen i tre markerte deler eller punkter, er et godt grep for oss som hørere for å følge med og å huske hva som blir sagt. Ingunn og Dagfinn er lidenskapelige båtfolk! I første omgang tar de ikke båten med seg til Rotterdam, men mulighetene for båtliv på Nederlands mange kanaler ligger der. Forøvrig ønsker de alle Hana-buer velkommen innom sjømannskirken i Rotterdam om anledningen skulle by seg. Vi ønsker Ingunn og Dagfinn lykke til med nye oppgaver ved sjømannskirken i Rotterdam! Gravmonumenter i stort og variert utvalg. Firma Bjarne Hov N. Hana Sandnes Telefon Geir Vølstad Rørl.Gunnar Larsen as Gravarsveien Sandnes Tel: fax: mobile: Redaksjon Menighetsblad: Helge Berge - redaktør Olaug Refvem Asbjørn Sørbø Knut Ørland R.Karin Johnsen Elisabeth R Kuvåssæter VELDE PUKK Hana Kirke Kom besøk oss på nett! 11

12 31.oktober 2011 var det klart for Hanas første HalloVenn arrangement. Tekst: Inger Marie Franzen Buer - og foto: Audun Veggeland HalloVenn er en alternativ Halloween-feiring som har vært prøvd ut med stort hell flere steder i Norge. En pinsevenn fra Hamar kom på ideen om å lage en hyggelig vri på denne litt skumle dagen, der mange unger springer rundt med de verst tenkelige masker, banker på dørene og truer med knep om du ikke har knask å dele ut. Han ønsket å gjøre noe hyggelig for barna, og peke på vennskapet som verdi, derfor navnet HalloVenn. HalloVenn-konseptet er nøytralt i forhold til livssyn og skal være åpent for alle. I år ble det arrangert HalloVenn 42 ulike steder i Norge. Da en frivillig ildsjel i Hana menighet kom med spørsmål om ikke vi også skulle 12

13 prøve ut dette, var vi ikke sene til å tenne på ideen. Vi hadde lyst å være med å understreke mottoet: Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem, og lage en stor fest for barna rundt oss. Vi ønsket at dette skulle bli et bydelsarrangement, og ville spille på lag med flere. Derfor var det ekstra kjekt at vi i år kunne arrangere HalloVenn sammen med Adventkirken på Vatneli, Aspervika Trim og Turn, Hana Skolekorps og Hana KFUK-KFUM speideren. Da klokka passerte den 31.oktober, var det allerede lang kø utenfor Hanahallen. I løpet av de to neste timene fikk ca. 450 barn springe rundt på 24 ulike aktiviteter. For hver ting de gjorde, fikk de snop i posen sin. Hva er vel 31.oktober uten snop for barna? Aktivitetene var alt fra lykkehjul, spikerkonkurranse, hoppepute, ansiktsmaling - til turn og mange andre kroppsaktiviteter. I tillegg til 450 barn var det foreldre som satte stor pris på et hyggelig alternativ til Halloween. Og ikke minst hadde vi også 110 frivillige, voksne og ungdommer, som stilte opp for barna denne dagen. De gjorde en kjempeinnsats. Et slikt arrangement er helt avhengig av mange positive og mennesker som vil jobbe litt frivillig. HalloVenn er et stort arrangement, og det koster mye penger selv om vi tar inngangspenger. Takket være noen gode sponsorer er vi snart i null. Tusen takk til Agrando, Gjesdal Bakeri, Arnt Johansen, Spar på Hana og Prix! Tilbakemeldingene har vært positive både fra de frivillige, foreldrene og ikke minst barna. Komiteen er helt enig i at dette ønsker vi å gå for igjen 31.oktober Dersom du har ansvar for et lag eller en forening i bydelen som du ønsker skal være med og arrangere dette neste år, eller du har lyst å stille opp som frivillig medarbeider, ta gjerne kontakt med en av oss i staben i Hana menighet. LURA TRYKKERI AS Gravmonumenter - Utstilling Tilbehør - Litteratur Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd 13

14 Stille natt... Hege Kristin Kjærvoll Sunde (sang) og Beth Elin Byberg (piano)inviterer til en tilbakelent time utpå julekvelden med stemningsfull musikk. Hege Kristin er av den typen som elsker jul, mens Beth Elin kan styre sin begeistring. Julen for noen er preget av idyll, glede og latter, mens andre kjenner på savn eller uoverensstemmelser. Duoen finner det derfor naturlig at konserten inneholder forskjellige typer følelser. De legger opp til en personlig, litt uhøytidelig vinkling på konserten med snakk og musikk, og de klarer nok ikke la være å slippe latteren til innimellom. VISITAS VED BISKOPEN 29. nov til 4. des er det visitas i Hana menighet ved biskop Erling Pettersen. Det er 11 ½ år siden forrige gang vi hadde offisielt bispebesøk. En visitas er biskopens tilsynsbesøk, der han møter medarbeidere og gjør seg kjent med menigheten og bydelen. Formålet med visitasen er å veilede menigheten og alle dens medarbeidere i arbeidet med å være kirke for alle som bor her. Vi ser fram til dager til inspirasjon for det videre arbeidet i Hana menighet. Program: Tirsdag 29. nov: Stabsmøte og morgensang. Biskopen møter de eldre på Alltid på en tirsdag, og barn/familier i Tripp Trapp Åpen barnehage. Samtaler med medarbeidere. Onsdag 30. nov: Besøk og samtaler: Hero mottak, Dale; Rovik Boas; Aspervika skole. Møte i Hana menighetsråd. Torsdag 1. des: Delta på familietreff. Kl. 19: Bydelskveld i Hana kirke der representanter for bydelen og kirken utfordrer hverandre på hvordan vi sammen kan bidra til at Hana blir et godt sted å leve. Biskopen innleder til samtale. Søndag 4. desember kl. 11: Visitasgudstjeneste. Etter kirkekaffe: Visitasforedrag, og eget program for barn i underetasjen. Hege Kristin synger i musikal / popstil. Det blir en blanding av kjent og kjær musikk, og noe nytt og flott. Kom innom til en avslappa og uhøytidelig time med masse flott musikk - julaften kl i Hana Kirke. PERMISJON Kapellan Synøve Roalkvam skal ha studiepermisjon fra 1. januar og ut april I denne perioden blir det vikar som overtar kapellanens arbeids- og ansvarsområder. 14

15 KirkekalenderenSe også:www.hanakirke.no VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I HANA KIRKE Søndag 27. november 11:00 Lys-Våken -gudstjeneste. Nattverd. Luk.4, 16-22a v/lysvåken deltakerne; Inger Marie F. Buer, Rado Rabenorolahy og Arne Dag Kvamsøe. Vi markerer at vi begynner på et nytt kirkeår, og tar i bruk nye tekstrekker i kirken. Offer: Menighetsarbeidet. Søndag 4. desember. 11:00 Visitasgudstjeneste. Dåp, nattverd. Biskop Erling Pettersen m.fl. Offer: Stillinger i menigheten. Luk. 21, Etter gudstjeneste og kirkekaffe: Visitasforedrag, samtidig med program for barna i underetasjen. Søndag 11. desember 11:00 SPRELL LEVENDE GUDSTJENESTE. Dåp. Synøve Roalkvam m.fl. Babysang og Luk.3, åringer deltar. Offer: Tripp Trapp. Søndag 18. desember 17:00 Vi synger julen inn. Musikere og sangere, hele menigheten. Ghislain Gourvennec, (Luk.1, 39-45) Arne Dag Kvamsøe m.fl. Offer: Menighetsarbeidet. Julaften, 24. desember 13:30 Julegudstjeneste. Kvamsøe, Offer til Kirkens Nødhjelp. Luk.2, :45 Julegudstjeneste. Kvamsøe, Offer til Kirkens Nødhjelp. 16:00 Julegudstjeneste. Kvamsøe, Offer til Kirkens Nødhjelp. Juledag 25. desember 12:00 Høytidsgudstjeneste. (NB! tidspunkt). Nattverd. Roalkvam. Joh. 1, 1-14 Offer: Stillinger i menigheten. Nyttårsdag 1. januar 17:00 Fellesgudstjeneste i Hana kirke. Hana Menighet, Sandnes Frikirke, Sandnes Baptistmenighet. Matt. 1, 20b-21 Bønn, lovsang og fellesskap inn i det nye året! Dag Eivind Noreid taler. Søndag 8. januar :00 Gudstjeneste. Dåp, nattverd. Hans Austnaberg fra Det norske misjonsselskap. Luk.2, Offer: NMS Søndag 15. januar 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole SPRELL LEVENDE Offer. Mark 1, 3-11 Søndag 22. januar 11:00 Sprell levende gudstjeneste. Dåp, nattverd. Kvamsøe. Joh. 4, 4-26 Hana KFUK-/M speiderne deltar. Offer Søndag 29. januar 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. Offer. Joh. 4, ANDRE ARRANGEMENTER Søndag 27. november 19:00 Julekonsert. Hilde Svela og Torolf Nordbø Han Innante Tirsdag 29. november 19:30 Gloria av Antonio Vivaldi og Laudate eum av Ole Karsten Sundlisæter. Stavanger oratoriekor. Torsdag 1. desember 19:00 BYDELSKVELD. Biskop Erling Pettersen. Sammen for Hana. Respons og samtale. Lørdag 3. desember Julemarked. Adventssamling i kirkerommet. Kafeteria, salg av juleartikler. Søndag 12. desember 16:00 Konsert. Sverre Sigurdssons musikkorps, Austrått skolekor. Torsdag 5. januar 17:00 Menighetens juletrefest FOR HELE FAMILIEN! Søndag 22. januar 19:30 Konsert. Anima klavertrio. Beethoven, Haaland og Ravel. Kulturutvalget arrangerer. Gamle Forusvei 6 Tlf Aspervik,tlf.: Butikk Hanavegen 8 Tlf: Installasjonsavdeling Daleveien 29. Tlf: Adr. Hanaveien SANDNES Tlf

16 Biskopens julehilsen til menighetsbladene julen 2011 Lyset skinner i mørket og mørket har ikke overvunnet det. Joh 1,5 Ordene fra Johannesevangeliets første kapittel ble sunget for første gang fra Bibel 2011 i Skåre kirke i Haugesund under den store lanseringen av bibeloversettelsen i oktober. Jeg satt og lyttet til Arne Hadlands verk Ordet ble menneske og ble grepet både av utførelsen og av den nye oversettelsen: mørket har ikke overvunnet det. Det er i én sum det vi trenger for å kunne møte de mørke dagene med håp og framtidstro. Vi har alle vært berørt av tragedien som rammet landet vårt 22. juli. I Stavanger bispedømme mistet vi tre ungdommer, og for mange familier vil denne julehøytiden bli preget av savn og sorg. En av de overlevende AUFerne sa til meg at han hadde sett ondskapen i øynene på Utøya. Men han føyde til med overbevisning at hat og ondskap ikke skulle knekke kampen for rettferdighet, fred og forsoning. Når ungdommene selv så sterkt peker på kjærlighetens eget språk, kan vi bekrefte det ut fra Bibelens samlede fremstilling om det største vi har å dele: Kjærligheten. En kjærlighet som fikk ansikt i Jesus Kristus. En kjærlighet som lyser så sterkt at en av verdenslitteraturens vakreste perler, Johannesevangeliets første kapittel, blir vårt vern mot vold og ondskap. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre gave i mørketiden enn trøsten og håpet i disse ordene: Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Velsignet julehøytid! Erling J. Pettersen Stavanger biskop

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A.

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. UKER INNHOLD KOMPETANSEMÅL KRITERIER Eleven skal uttrykke tanker om livet, tap Etikk og filosofi og sorg, godt og vondt og gi respons på Jeg kan sette ord på tanker om livet på

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

Fagplan i RLE 1. trinn

Fagplan i RLE 1. trinn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis sentrale

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

NB! HUSK PLANLEGGINGSDAG BARNEHAGEN ER STENGT

NB! HUSK PLANLEGGINGSDAG BARNEHAGEN ER STENGT Månedsplan rådyr tlf: 51786020 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 48 1. 2. Tur/utedag 49 5. Tema: Jul 6. Møtedag 7. Julegudstjeneste 8. Miljødag 9. 50 12. Tema: Jul 13. Løveklubben går i Lucia tog

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

DESEMBER Evaluering av november

DESEMBER Evaluering av november DESEMBER 2017. Evaluering av november Denne måneden har vi vært så heldige å få gå i Fjellhallen. Det var spennende. Alle løp og sparket ball. Noen syntes det var litt overveldende og måtte opp på armen

Detaljer

UKEBLADET UKE

UKEBLADET UKE UKEBLADET UKE 51 2017 Onsdag 20. desember: Julespill ved lærerne. Siste skoledag før jul. Elevene slutter kl. 11.00 Vi har hatt flere tradisjonelle juleaktiviteter ved skolen vår: Adventsspiral, julemarked,

Detaljer