Helse- og sosialfag. Videregående skole Voksenopplæring Fagskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og sosialfag. Videregående skole Voksenopplæring Fagskole"

Transkript

1 Helse- og sosialfag Videregående skole Voksenopplæring Fagskole

2 Helse- og sosialfag Gyldendal Undervisning har et stort utvalg av læremidler innenfor helse- og sosialfag for videregående skole, voksenopplæring og fagskole. Vi legger vekt på å utvikle lærebøker som differensierer og motiverer, med gode oppgaver og mange praktiske eksempler fra yrkeslivet. Fagnettstedene supplerer bøkene og gjør undervisningen mer variert. Kontakt oss! Gyldendal Undervisning Sentralbord: E-post: Kari Raustøl forlagsredaktør Tlf: Torild Eldevik markedskonsulent Tlf: Randi Ulven Hushovd forlagsredaktør Tlf: Birgit Bakken markedskonsulent Tlf: Gjør deg kjent med våre nettsteder for helse- og sosialfag Motta nyhetsbrev! Nyhetsbrevene inneholder informasjon om læremidler, kurstilbud, fagstoff m.m. Gå inn på

3 Innhold Vg1 Helse- og sosialfag 2 Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag 6 Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag 8 Vg2 Helseservicefag 10 Vg3 Helsesekretær NY 11 Vg2 og Vg3 Ambulansefag 12 Aktuell litteratur for helse- og sosialfag 13 Bøker utgitt før Kunnskapsløftet 15 VK1 og VK2 Hudpleier VK1 og VK2 Fotterapi VK1 og VK2 Helsesekretær Fagskole 16

4 2 Vg1 Helse- og sosialfag Vg1 Helse- og sosialfag Aktiv læring for mestring og glede BOK + NETT Bok = HS-serien er slik mange lærere og elever ønsker at lærebøker skal være. Elevene liker de varierte startaktivitetene, som også får fram hva de kan om temaet fra før. Alle kapitlene er skrevet ut fra kompetansemålene i læreplanen, og er revidert ut fra tilbakemeldinger fra hele landet. De tre bøkene dekker lære planen for felles programfag for Vg1 Helse- og sosialfag. Vi samarbeider vektlegger bl.a. sosial kompetanse, kommunikasjon og konflikthåndtering. Det blir fokusert på empati og på de etiske utfordringene vårt flerkulturelle samfunn byr på. Om helse viser sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. På jobben gir innblikk i de ulike utdanningene innenfor helse- og sosialfag, og tar opp begreper som brukermedvirkning og veiledning. Kjennetegn ved serien: Elevvennlige og friske, med ryddig design Den markerte gule teksten gir leseren en god oversikt over basisstoffet Bøkene er lettleste, og vanskelige ord er forklart i tekst og «ordforklaringer» Case og eksempler belyser praksis og de ulike utdanningene, og gjør fagstoffet levende Mange oppgaver med ulik vanskelighetsgrad = HS-serien bygger opp under nøkkel prinsippene for alle læringsstrategier: Klare mål Aktivisering av forkunnskaper Forventninger til innhold Struktur, oversikt og forenkling Aktiv og variert innlæring Organisering av kunnskap Kontroll av egen forståelse synliggjør egen kompetanse Forfatterne Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem og Marit Volden er selv lærere og kjenner elevgruppen godt. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem, Marit Volden Vi samarbeider = HS, 2. utg. 2009, 271 s , Om helse = HS, 2. utg. 2009, 448 s , På jobben = HS, 2. utg. 2009, 252 s , = HS Nett. Elevlisens 125, = HS Nett. Lærerlisens 600, Arbeidsbok = HS, 1. utg. 2007, 152 s , Tidligere utgaver (2006) av = HS-serien er fortsatt i salg.

5 Vg1 Helse- og sosialfag 3 Vg1 Helse- og sosialfag Nett Nettstedet er bygd opp etter kapitlene i bøkene og gir mulighet til fordypning, opplevelse og aktivitet Kryss av for enig eller uenig i påstandene: Påstand Enig Uenig a Empati er det samme som innlevelse b På seg selv kjenner en andre c Før du kan forstå andre, må du lære å kjenne deg selv d Det er viktig å kunne lytte til hvordan andre har det e Det er umulig å sette seg inn i hvordan andre har det, hvis du ikke har opplevd det samme selv f Antipati er det motsatte av sympati g Medlidenhet og innlevelse er det samme h Medfølelse og innlevelse er det samme 2 Sett ring rundt de ordene du mener har sammenheng med å vise empati: profesjonell glad interessert sulten sint hyggelig høflig omgjengelig beskjeden omtenksom spontan lytte fortelle undersøke spørre vente søt 3 Empati Fra læreplanen: K7 Eleven skal kunne gjøre greie for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren K8 Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv kunne vise empati i væremåten sin 3 Sett strek mellom de ordene som hører sammen: empati synes synd på velvilje tanker medlidenhet sympati fornuft antipati motvilje innlevelse Under hvert kapittel på nettstedet finner du: Oppgaver : Test deg selv, Snakke/ Skrive og Gjøre Aktuelle lenker for temaene i kapitlet Mer om Bilder fra kapitlene i boka Lyd filer Filmer Under Hjem-knappen finner du: Aktuelt, fagnyheter Digital fortelling, podcast, søk m.m. Aktuelle lenker Ordbøker og oppslagsverk bl.a. lexin.no, som er Ordbok for innvandrere Læreplaner PTF-skjema Tverrfaglige oppgaver Årsplaner

6 4 Vg1 Helse- og sosialfag Vg1 Helse- og sosialfag Helse- og sosialfag i levende samspill Yrke Helse Samspill Kjennetegn ved serien: Kunnskap, motivasjon og refleksjon er sentrale stikkord Høy faglig kvalitet Et enkelt og presist språk Tekst, bilder og oppgaver innbyr til refleksjon Mange eksempler er hentet fra yrkeslivet og er lette å kjenne seg igjen i Enkle ordforklaringer er satt i rammer, og finnes også alfabetisk bakerst i boka Hvordan differensiere stoffet? Stikkordene i margen gir en ryddig oversikt over hvert avsnitt «Les mer» og «Visste du» er ekstrastoff for de som ønsker noe mer Sammendrag til slutt i hvert kapittel egner seg for repetisjon og overblikk Grublespørsmål bryter opp teksten og gir elevene rom for refleksjon Gjennom egne repetisjonsoppgaver kan elevene gjengi det de har lært Vis hva du kan!, Quiz, Tverrfaglige oppgaver Lillevi Berg Kristoffersen er faglitterær forfatter og sykepleier. Hun har allsidig erfaring fra helsesektoren og lang erfaring med formidling av fagstoff til ungdom og voksne. På nettstedet finner du oppgaver i ulike kategorier: videooppgaver, åpne oppgaver og interaktive oppgaver for Vg1 Helse- og sosialfag (bl.a. sekvenser fra programmet Puls (NRK), med tilhørende oppgaver). Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Lillevi Berg Kristoffersen Yrke, 1. utg. 2006, 264 s , Helse, 1. utg. 2006, 356 s , Samspill, 1. utg. 2006, 279 s ,

7 Vg1 Helse- og sosialfag 5 Prosjekt til fordypning for helse- og sosialfag PTF-boka for helse- og sosialfag PTF-boka innleder med et kapittel om å velge yrke, søke jobb og hva det innebærer å være arbeidstaker. Boka gir eksempler på arbeidsoppdrag der elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker innenfor helse- og sosialfag. Elevene trenes i gode arbeidsvaner med planlegging, gjennom føring og vurdering, og de bevisstgjøres i forhold til etikk, kommunikasjon og observasjon. PTF-boka er laget som en arbeidsbok. Her kan elevene samle dokumentasjonen for praksis opplæringen. PTF-boka vil vise hva de har jobbet med og sin faglige utvikling. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne PTF-boka for helse- og sosialfag. Prosjekt til fordypning for helse- og sosialfag, 1. utg. 2008, 96 s , PTF-boka for helse- og sosialfag og opplæringsbøkene Opplæringsbok for helsefagarbeideren og Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren: Forbereder eleven/lærlingen til å bli arbeidstaker og gir grunnlag for gode arbeidsvaner Knytter PTF og opplæring i bedrift sammen til en 4-årig opplæring fra å gjøre et yrkesvalg til å gå opp til fag prøven Viser sammenheng og helhet i opplæringen i skole og bedrift med utgangspunkt i Vg3- læreplanene og i forhold til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering Synliggjør kompetansemålene fra Vg3- læreplanen med konkrete arbeidsoppdrag som en fagarbeider bør mestre Se side 7 og 9 for mer informasjon om opplæringsbøkene.

8 6 Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag Knytter teori og praksis sammen til en helhet Gjennom fortellinger og eksempler fra praksisfeltet inviteres elever uansett alder inn i hverdagen til helsefagarbeideren. Framstillingen i bøkene vektlegger bruker medvirkning og det viktige møtet mellom helsefagarbeider og pasient, og kontakten med pårørende og kolleger. Det å jobbe profesjonelt, være bevisst egen kompetanse, kunne kommunisere med mennesker i alle aldre og med ulik kulturell bakgrunn, og samtidig ha evnen til å vise omsorg og empati, er satt i sentrum. Til sammen gir dette et solid fundament for arbeidsglede og yrkesstolthet. Kjennetegn ved serien: Praktiske eksempler belyser fagstoffet Fotoopptak fra praksisfeltet understreker yrkesrollen Aktivt språk med ordforklaringer og oppsummeringer gjør fagstoffet tilgjengelig Refleksjon og bevisstgjøring gjennomsyrer framstillingen Mange og varierte oppgaver med ulik vanskelighetsgrad gjør differensiering mulig

9 Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag 7 Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag God læring Arbeidsbok for helsearbeiderfag Vg2 og Vg3 Binder fagstoffet i de 4 bøkene sammen Inneholder: Studieteknikk og arbeids metoder 25 situasjonsbeskrivelser med varierte oppgaver Tester hva kan du? Fasit til testene Opplæringsbok for helsefagarbeideren Vg3 / opplæring i bedrift En nyttig bok for praksiskandidater og lærlinger Konkretiserer Vg3-målene i arbeidsoppdrag Gjør kandidaten kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene Gjennom samtaler med veileder får kandidaten hjelp til å se helheten i yrket Legger grunnlaget for gode arbeidsvaner Inneholder skjema til loggføring av arbeidsoppdrag, refleksjon, planlegging gjennom føring dokumentasjon vurdering Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne God helse 1, 1. utg. 2007, 368 s , Agnes Brønstad, Ragnhild D. Ulvestad, Hanna Hånes God helse 2, 1. utg. 2007, 384 s , Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad, Hilde Eide God kommunikasjon, 1. utg. 2007, 172 s , Ingvild Skjetne, Agnes Brønstad God yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 173 s , Agnes Brønstad, Trude Jægtvik, Ingvild Skjetne, Unni Bjarkøy God læring. Arbeidsbok for helsearbeiderfag, 1. utg. 2008, 160 s. Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne , Opplæringsbok for helsefagarbeideren Vg3, 1. utg. 2008, 96 s ,

10 8 Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag Oppvekst-serien oversiktlig og motiverende Å arbeide med barn og unge er et meningsfullt og inspirerende yrke. Det å legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse, være en god rollemodell og utvikle samarbeids evner, er viktige mål for faget. Læreverket Oppvekst knytter kunnskaper, ferdigheter og holdninger sammen til en helhet, som bidrar til å gi barne- og ungdoms arbeideren kompetanse til å utføre dette viktige yrket. Bøkene er oversiktlige og lette å finne fram i: Temabasert etter læreplanen Ett kompetansemål per kapittel Mange eksempler fra yrket Omsetter teorien til praksis Margtekster oppsummerer fagstoffet Mange ulike typer oppgaver i hvert kapittel: Test deg selv I praksis Refleksjon og diskusjon Oppgaver rettet mot Vg3/ fagopplæring Over 350 skoler har siden våren 2004 vært med i et prosjekt «Fysisk aktivitet og måltider i skolen», der oppgaven har vært å utvikle ulike modeller for fysisk aktivitet og gode rammer for sunne måltider. En evaluering i 2007 viser mer aktive og sunne barn, dessuten mer konsentrerte elever og mindre mobbing. Ettersom alle barn i skolepliktig alder tilbringer store deler av sin hverdag på skolen, er skolen en viktig arena for å etablere gode kostog aktivitetsvaner og sikre sunne måltider og daglig fysisk aktivitet. På denne måten nås også nasjonale målsettinger om å utjevne sosiale ulikheter sikre like muligheter for alle, uavhengig av evner og funksjonsnivå. Kilde: Fysisk aktivitet og måltider i skolen, 2007 Kroppen vår er konstruert for bevegelse, og evnen til bevegelse er grunnleggende i barn og unges oppvekst. Allerede fra spedbarnsalderen er læring av bevegelser en viktig del av barnets totale utvikling. Her legges grunnlaget for et godt og funksjonelt bevegelsesmønster, som er grunnlaget for et velfungerende barn både fysisk og psykisk. I de første leveårene er motorisk

11 Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag 9 Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag Oppvekst. Idébok En praktisk-pedagogisk arbeidsbok og verktøy kasse for lærere, elever, praksiskandidater, lærlinger og barne- og ungdomsarbeidere Barn og unge lærer best gjennom konkrete opplevelser og varierte metoder. Boka gir et vell av ideer til aktiviteter for barn 0 18 år Har struktur som målene i Vg3-læreplanen og knyttes både til grunnleggende ferdigheter, Ramme plan for barnehagens innhold og oppgaver og Kunnskapsløftet Aktivitetene per mål er inndelt i Drama, Forming, Musikk, Fysisk aktivitet, Litteratur og media, Arrangement og Prosjekt Boka innleder med litt teori om de praktisk- estetiske fagene i opplæringen Boka gir grunnlag for og trening i å lage egne planer Opplæringsbok for barneog ungdomsarbeideren Vg3 / opplæring i bedrift En nyttig bok for praksiskandidater og lærlinger Konkretiserer Vg3-målene i ulike arbeidsoppdrag Gjør kandidaten kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene Gjennom samtaler med veileder får kandidaten hjelp til å se helheten i yrket Legger grunnlaget for gode arbeidsvaner Gir god trening i å planlegge aktiviteter for barn og unge Inneholder skjema til loggføring av arbeidsoppdrag, refleksjon, planlegging gjennomføring dokumentasjon vurdering Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Gry Ilje Tveit, Gunn Malmstrøm, Ingunn Fjørtoft, Per Egil Mjaavatn Oppvekst. Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 334 s , Bente Vetland Thorkildsen Oppvekst. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 320 s. Bente Vetland Thorkildsen (red.) , Oppvekst. Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 352 s , Vibecke Nordbø, Sissel Riis Oppvekst. Idébok, 1. utg. 2007, 160 s , Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren Vg3, 1. utg. 2008, 104 s ,

12 10 Vg2 Helseservicefag Vg2 Helseservicefag Praksis, kunnskap og refleksjon Serien skal bidra til å utvikle elevens evne til å reflektere over sin yrkesutøvelse og å skape kompetente helsearbeidere. Det er viktig at elevene får god forståelse for hva som kreves for å jobbe som helsearbeidere, enten de skal utdanne seg som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. Kjennetegn ved serien: Lærestoffet er praktisk rettet Kapitlene inneholder relevante eksempler fra arbeidslivet Fagstoffet brytes opp av grublespørsmål i form av «Tenk deg om» Bøkene har varierte og yrkesrelaterte oppgaver som knytter praksis og teori sammen Oppgavene egner seg til å fremme elevenes etiske refleksjon og egner seg godt med tanke på differensiering Fagterminologi forklares, og enkelte kapitler har skjemaer der elevene utfordres til å repetere faguttrykk som er brukt i kapitlet Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Ingvild Skjetne, Karen Marie D. Ulvestad, Ragnhild D. Ulvestad Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 392 s , Anne Line Heen Skibrek Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 279 s , Rosaline Schaug, Else Solheim Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 229 s ,

13 Vg3 Helsesekretær 11 Vg3 Helsesekretær NY SERIE! Profesjonelle helsesekretærer Gyldendal utgir tre nye bøker for Vg3 Helsesekretær, ut fra læreplanen i programfagene Helse fremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøving. Bøkene vekt legger de arbeidsoppgavene helsesekretærene har, enten de skal jobbe på legekontor, helsesenter, bedriftshelsetjeneste, sykehus eller andre steder. Elevene lærer å jobbe profesjonelt, yte god pasientservice og utføre prosedyrer ut fra gjeldende standarder. De lærer også hvordan de skal veilede pasienten, fremme helse og oppmuntre til sunn livsstil. Administrative oppgaver, samarbeid med andre yrkesgrupper og ergonomiske prinsipper er temaer som tas opp. Hovedforfattere på de tre bøkene er Agnes Brønstad, Heidi Hansen, Magdalena Hernes, Elin Rivrud og Ingvild Skjetne. De har alle bred erfaring fra undervisning på videregående skole, helse- og sosialfag, flere av dem også innenfor Vg3 Helse sekretær. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne Helsefremmende arbeid, 1. utg fellesutgave Magdalena Hernes m.fl. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg fellesutgave Heidi Hansen, Elin Øvrum Rivrud Yrkesutøving, 1. utg fellesutgave

14 12 Vg2 og Vg3 Ambulansefag Vg2 og Vg3 Ambulansefag Komplett oversikt over basiskompetansen i ambulansefaget Serien består av fem bøker som dekker alle programfagene i læreplanen for Vg2 og Vg3 Ambulansefag. De egner seg også godt som utdypende faglitteratur innenfor førstehjelp og i forhold til beslektede fagområder innenfor helsesektoren. Forfatteren Jon Richardsen er anestesi sykepleier og ambulansearbeider med videre utdanning, og jobber som fagutvikler og instruktør i ambulansefaget i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Bøkene bygger på 20 års erfaring innenfor prehospital akutt medisin i Norge. Grunnleggende helsefag omhandler basiskunnskaper som det er nødvendig å inneha for å kunne ta vare på pasientene på best mulig måte i transportfasen, deriblant etikk, omsorg, normalanatomi og fysiologi, pato fysiologi, hygiene og medikamentlære. Ambulansemedisin 1 omhandler generelle, akuttmedisinske emner med fokus på kunnskap om ambulanseoppdrag og pasient undersøkelsen. Ambulansemedisin 2 omhandler håndteringen av akutte sykdomstilstander og fødende, deriblant spesielle vurderinger og tiltak. Ambulansemedisin 3 omhandler håndteringen av skadesituasjoner, deriblant spesielle vurderinger og tiltak. Ambulanseoperative emner omhandler håndteringen av oppdrag ut fra et operativt ståsted. Viktige stikkord er kommunikasjon, navigasjon, sikkerhet, organisering, taktikk på stedet og transport. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Jon Richardsen Grunnleggende helsefag, 1. utg. 2008, 432 s , Ambulansemedisin 1, 1. utg. 2008, 335 s , Ambulansemedisin 2, 1. utg. 2009, 413 s , Ambulansemedisin 3, 1. utg. 2009, 439 s , Ambulanseoperative emner, 1. utg. 2009, 376 s ,

15 Aktuell litteratur for helse- og sosialfag 13 Aktuell litteratur for helse- og sosialfag Førstehjelp Moderne akuttmedisin Førstehjelpsserien er laget i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd og baserer seg på moderne akuttmedisin. Førstehjelp Førstehjelp kan redde både liv og helse. Førstehjelpsboka retter seg mot førstehjelpere både på grunnleggende og kvalifisert nivå og er basert på moderne akutt medisin. Den er oppdatert i henhold til medisinsk forskning og dokumentasjon og egner seg til bruk på høgskoler, av frivillige organisasjoner og av andre som underviser i første hjelp. Den vil også være aktuell for elever som ønsker fordypning i emnet på videregående skole, helse- og sosialfag. Boka retter oppmerksomheten mot tre sentrale spørsmål førstehjelperen må stille seg: Hva skal du se etter? Hva gir pasienten uttrykk for? Hva skal du gjøre? Førstehjelp veiledning for instruktører og lærere Tidlig forstått faresignal og alarm - for å hindre hjertestans Kjeden som redder liv Tidlig HLR - for å vinne tid Tidlig defibrillering - for å starte hjertet Medisinsk etterbehandling - for å bevare god livskvalitet Førstehjelp veiledning for instruktører og lærere er et nyttig hjelpemiddel for deg som bruker læreboka Førstehjelp. I veiledningsheftet blir man kjent med oppbygningen, filosofien og metodikken i læreboka Førstehjelp. Informasjon om faglige nyheter i læreboka står i et innledende kapittel. Gjennom nøkkelfaktaspørsmål styres elevene inn i en interaktiv rolle med lærestoffet i læreboka. De tydelige sidehenvisningene viser hvor man finner svar og viktig faktastoff. Veiledningsheftet inneholder bakgrunnskunnskap, praktiske og virkelighetsnære eksempler og forslag til øvings- og diskusjonsoppgaver. En aktiv førstehjelpsopplæring med varierte metoder vil motivere og stimulere elevenes egen læringsprosess, der diskusjoner og praktiske øvelser er en viktig del av opplæringen. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Norsk Førstehjelpsråd Førstehjelp, 6. utg. 2007, 176 s , Førstehjelp veiledning for instruktører og lærere, 3. utg. 2009, 77 s , Høgskolen i Lillehammer, Norsk Førstehjelpsråd, Universitetsforlaget Livreddende førstehjelp CD-ROM, 1. utg , * * Veil. pris er inkl. mva.

16 14 Aktuell litteratur for helse- og sosialfag Aktuell litteratur for helse- og sosialfag Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Espen Dietrichs, Petter Hurlen, Kari C.Toverud Den forunderlige kroppen Grunnbok, 4. utg. 2002, 112 s , CD-rom 1-pakning, 1. utg , * CD-rom 4-pakning, 1. utg , * CD-rom 16-pakning, 1. utg , * Tove Irene Fjeldstad, Odd Toralf Hushovd Arbeidsbok, 3. utg. 1997, 208 s , Odd Toralf Hushovd Aktivitetsbok, 1. utg. 2002, 172 s , Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Lillevi Berg Kristoffersen Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s , Mattilsynet, Helsedirektoratet, Universitetet i Oslo Matvaretabellen, 3. utg. 2008, 89 s , Kjell Andreas Nøkleby Medisinske ord og uttrykk, 2. utg. 2004, 229 s , Åse Brinchmann-Hansen Prosjekt- og problembasert læring, 2. utg. 1999, 117 s , Læringsstiler i praksis Hvordan gjennomføre tilpasset opplæring? Vi mennesker er forskjellige, og bruker ulike metoder for å tilegne oss ny kunnskap. Noen liker å være i aktivitet, mens andre liker å lese og studere i stillhet for seg selv. De fire sansene som betyr mye for læring er den visuelle (syn), den auditive (hørsel), den kinestetiske (kroppen i bevegelse) og den taktile (bruke hendene). Pakkene inneholder: Aktivitetskort, spillekort, bingobrett, domino, loop og mange andre oppgaver på laminerte ark (noen skal klippes opp). Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Liv Elisabeth Johansen, Siri Gjellebæk Nilsen Læringsstiler i praksis Helsefremmende arbeid, 1. utg , Kommunikasjon og samhandling, 1. utg , Yrkesutøving, 1. utg , * Veil. pris er inkl. mva.

17 Bøker utgitt før Kunnskapsløftet 15 Bøker utgitt før Kunnskapsløftet Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris VK1 og VK2 Hudpleier Liv Karin Larsen (red.) Hudpleieren 1, 1. utg. 1997, 208 s fellesutgave 456, Torhild Hagfonn Devold, Liv Karin Larsen Hudpleieren 2, 1. utg. 1998, 312 s fellesutgave 690, Torhild Hagfonn Devold, Wenche Fjeld, Liv Karin Kaltvedt (red.) Hudpleieren 3, 1. utg. 1999, 256 s fellesutgave 626, Kjell H.S. Jensen Bedriftslære for hudpleiere, 2. utg. 2002, 176 s fellesutgave 434, Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris VK1 og VK2 Fotterapi Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø Fotterapeuten 1, 1. utg. 1997, 212 s fellesutgave 555, Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø, Kjell H.S. Jensen Fotterapeuten 2, 1. utg. 1998, 263 s fellesutgave 570, Bitten Graasvoll, Terje Haugaa Fotterapeuten 3, 1. utg. 1999, 102 s fellesutgave 282, Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris VK1 og VK2 Helsesekretær Nye bøker for Vg3 Helsesekretær kommer til skolestart Se side 11. Anne-Gunn Thyrum Nilsen, Ann-Jorid Storjord, Ragnhild Boye Laboratoriearbeid for helsesekretærer, 1. utg. 2003, 171 s * 398, Veslemøy Eidsgaard Akre-Aas, Gro Melander Jacobsen, Helmer Westlund Helsesekretærarbeid 1, 1. utg. 1997, 316 s fellesutgave 527, Jorunn Mathisen (red.) Helsesekretærarbeid 2, 1. utg. 1998, 271 s fellesutgave 483, Marit Haugset, Karin Herudsløkken, Gunn Helene Svanquist, Brit Urfjell Helsesekretærarbeid i praksis, 1. utg. 1998, 208 s fellesutgave 359, * Bestilles på

18 16 Fagskole helse- og sosialfag Fagskole Fellesmodulen, Psykisk helsearbeid og Eldreomsorg Gyldendal Undervisning har utviklet pensumlitteratur for Fellesmodulen, Psykisk helse arbeid og Eldreomsorg. Kompendiene dekker læreplanene for fagskole helseog sosialfag. Innholdet er satt sammen av aktuelle kapitler/bøker fra Gyldendal Akademisk. Kompendiene kan kun bestilles på: Bøkene produseres/trykkes når bestillingen er lagt inn. Leveringstiden er ca 4 5 virkedager fra mottatt bestilling. Bøker og faktura leveres fra Pensumtjeneste. Tittel Veil. pris Fagskole Felles innholdsdel. Modul 1. Del 1, 473 s. 595, Fagskole Felles innholdsdel. Modul 1. Del 2, 336 s. 400, Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 2. Grunnlagstenkning og lovverk, 321 s. 380, Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 3. Teorier og arbeidsmåter, 659 s. 744, Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 4. Kommunikasjon og samarbeid utvikling og utøvelse av relasjons kompetanse, 512 s. Fagskole Eldreomsorg. Modul 2, 3 og 4, 435 s. 650, Bestilling kompendier: 543, Faglitteratur Gyldendal Akademisk har et stort utvalg av fagbøker innenfor helse- og sosialfag: Sykepleie, medisin, psykiatri, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, helsefag m.m. Mange av fagbøkene er også aktuelle for fagskolen. Under ser dere et lite utvalg av aktuelle bøker. Se Gyldendal Akademisk for mer informasjon: Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Hilde Eide, Tom Eide Kommunikasjon i relasjoner, 2. utg. 2007, 443 s , Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie, 1. utg. 2008, 519 s , Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke Perspektiver på psykisk lidelse, 3. utg. 2009, 414 s , Jan Kåre Hummelvoll Helt ikke stykkevis og delt, 6. utg. 2004, 614 s , Asbjørn Ulvestad, Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth, Tor Fjeldstad Klienten den glemte terapeut, 1. utg. 2007, 387 s , Kristin Heggdal Kroppskunnskaping, 1. utg. 2008, 350 s , Rolf Kåresen, Erik Wist (red.) Kreftsykdommer, 3. utg. 2009, 441 s , Anne-Lise Rygvold, Terje Ogden (red.) Innføring i spesialpedagogikk, 4. utg. 2008, 414 s ,

19

20 18 Fagskole helse- og sosialfag Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon , Faks e-post: BOKMÅL Foto side 1: 62 Nord / Scanpix

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer

Helse- og omsorg INNHOLD

Helse- og omsorg INNHOLD Helse og omsorg 1 2 Helse og omsorg Gyldendal kurs og kompetanse utvikler og arrangerer kurs og seminarer for skole, arbeidsliv, organisasjoner, offentlig sektor og næringslivet. Vi tilbyr: - å lage hele

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014. Læremidler

NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014. Læremidler NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014 Læremidler Voksenopplæring spor nivåer norskprøver ALFABETISERING BEGYNNEROPPLÆRING BEGYNNEROPPLÆRING BEGYNNEROPPLÆRING ORD 1 og 2 Ganske enkelt norsk Her bor vi 1 og 2 På vei

Detaljer

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Mai 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. 2 pa s i e n t s e rv i c e 21 Alle yrkesgrupper innenfor helsesektoren yter på en eller annen måte service til andre mennesker. Når du nå har valgt å arbeide som helsesekretær, innebærer det automatisk

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Helhetlig og praksisnær opplæring Hvordan kan det tilrettelegges for en helhetlig og praksisnær opplæring i hudpleiefaget, som utvikler

Detaljer

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss Nyheter 2010 Sykepleie Medisin, psykiatri Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Tverrfaglige emner Sosial- og helsejuss 1 8 15 18 22 Sykepleie Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (red.)

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Sosialt arbeid og helsefag

Sosialt arbeid og helsefag Sosialt arbeid og helsefag Nyheter Sosialt arbeid og helsefag 2 Innhold Sosialt arbeid Barnevern Vernepleie Tverrfaglige titler 3 6 9 12 Sosialt arbeid Gurid Aga Askeland, Olav Molven Dokument i klientarbeid

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Voksnes læring på arbeidsplassen: Veiledet opplæring som fører frem til fagbrev i helsearbeiderfaget

Voksnes læring på arbeidsplassen: Veiledet opplæring som fører frem til fagbrev i helsearbeiderfaget Voksnes læring på arbeidsplassen: Veiledet opplæring som fører frem til fagbrev i helsearbeiderfaget Fagartikkel skrevet av: Lucie Furulund, yrkespedagog og prosjektleder Forsøk med opplæring på arbeidsplassen

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

vfk.no Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert samarbid Nærhet NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE

vfk.no Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert samarbid Nærhet NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE vfk.no EN M OM LK VE Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert samarbid Nærhet NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE NØTTERØY VIDEREGÅENDE Innhold Velkommen! Rektor har ordet Presentasjon av skolen Studiespesialisering

Detaljer

Læremidler Ungdomstrinnet 2014

Læremidler Ungdomstrinnet 2014 Læremidler Ungdomstrinnet 2014 cdu.no alt på ett sted Registrer deg i dag og få tilgang til: vurderingseksemplarer digitale ressurser enkel administrering av brukere 2 innhold side 6 Norsk Faktor side

Detaljer