Helse- og sosialfag. Videregående skole Voksenopplæring Fagskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og sosialfag. Videregående skole Voksenopplæring Fagskole"

Transkript

1 Helse- og sosialfag Videregående skole Voksenopplæring Fagskole

2 Helse- og sosialfag Gyldendal Undervisning har et stort utvalg av læremidler innenfor helse- og sosialfag for videregående skole, voksenopplæring og fagskole. Vi legger vekt på å utvikle lærebøker som differensierer og motiverer, med gode oppgaver og mange praktiske eksempler fra yrkeslivet. Fagnettstedene supplerer bøkene og gjør undervisningen mer variert. Kontakt oss! Gyldendal Undervisning Sentralbord: E-post: Kari Raustøl forlagsredaktør Tlf: Torild Eldevik markedskonsulent Tlf: Randi Ulven Hushovd forlagsredaktør Tlf: Birgit Bakken markedskonsulent Tlf: Gjør deg kjent med våre nettsteder for helse- og sosialfag Motta nyhetsbrev! Nyhetsbrevene inneholder informasjon om læremidler, kurstilbud, fagstoff m.m. Gå inn på

3 Innhold Vg1 Helse- og sosialfag 2 Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag 6 Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag 8 Vg2 Helseservicefag 10 Vg3 Helsesekretær NY 11 Vg2 og Vg3 Ambulansefag 12 Aktuell litteratur for helse- og sosialfag 13 Bøker utgitt før Kunnskapsløftet 15 VK1 og VK2 Hudpleier VK1 og VK2 Fotterapi VK1 og VK2 Helsesekretær Fagskole 16

4 2 Vg1 Helse- og sosialfag Vg1 Helse- og sosialfag Aktiv læring for mestring og glede BOK + NETT Bok = HS-serien er slik mange lærere og elever ønsker at lærebøker skal være. Elevene liker de varierte startaktivitetene, som også får fram hva de kan om temaet fra før. Alle kapitlene er skrevet ut fra kompetansemålene i læreplanen, og er revidert ut fra tilbakemeldinger fra hele landet. De tre bøkene dekker lære planen for felles programfag for Vg1 Helse- og sosialfag. Vi samarbeider vektlegger bl.a. sosial kompetanse, kommunikasjon og konflikthåndtering. Det blir fokusert på empati og på de etiske utfordringene vårt flerkulturelle samfunn byr på. Om helse viser sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. På jobben gir innblikk i de ulike utdanningene innenfor helse- og sosialfag, og tar opp begreper som brukermedvirkning og veiledning. Kjennetegn ved serien: Elevvennlige og friske, med ryddig design Den markerte gule teksten gir leseren en god oversikt over basisstoffet Bøkene er lettleste, og vanskelige ord er forklart i tekst og «ordforklaringer» Case og eksempler belyser praksis og de ulike utdanningene, og gjør fagstoffet levende Mange oppgaver med ulik vanskelighetsgrad = HS-serien bygger opp under nøkkel prinsippene for alle læringsstrategier: Klare mål Aktivisering av forkunnskaper Forventninger til innhold Struktur, oversikt og forenkling Aktiv og variert innlæring Organisering av kunnskap Kontroll av egen forståelse synliggjør egen kompetanse Forfatterne Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem og Marit Volden er selv lærere og kjenner elevgruppen godt. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem, Marit Volden Vi samarbeider = HS, 2. utg. 2009, 271 s , Om helse = HS, 2. utg. 2009, 448 s , På jobben = HS, 2. utg. 2009, 252 s , = HS Nett. Elevlisens 125, = HS Nett. Lærerlisens 600, Arbeidsbok = HS, 1. utg. 2007, 152 s , Tidligere utgaver (2006) av = HS-serien er fortsatt i salg.

5 Vg1 Helse- og sosialfag 3 Vg1 Helse- og sosialfag Nett Nettstedet er bygd opp etter kapitlene i bøkene og gir mulighet til fordypning, opplevelse og aktivitet Kryss av for enig eller uenig i påstandene: Påstand Enig Uenig a Empati er det samme som innlevelse b På seg selv kjenner en andre c Før du kan forstå andre, må du lære å kjenne deg selv d Det er viktig å kunne lytte til hvordan andre har det e Det er umulig å sette seg inn i hvordan andre har det, hvis du ikke har opplevd det samme selv f Antipati er det motsatte av sympati g Medlidenhet og innlevelse er det samme h Medfølelse og innlevelse er det samme 2 Sett ring rundt de ordene du mener har sammenheng med å vise empati: profesjonell glad interessert sulten sint hyggelig høflig omgjengelig beskjeden omtenksom spontan lytte fortelle undersøke spørre vente søt 3 Empati Fra læreplanen: K7 Eleven skal kunne gjøre greie for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren K8 Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv kunne vise empati i væremåten sin 3 Sett strek mellom de ordene som hører sammen: empati synes synd på velvilje tanker medlidenhet sympati fornuft antipati motvilje innlevelse Under hvert kapittel på nettstedet finner du: Oppgaver : Test deg selv, Snakke/ Skrive og Gjøre Aktuelle lenker for temaene i kapitlet Mer om Bilder fra kapitlene i boka Lyd filer Filmer Under Hjem-knappen finner du: Aktuelt, fagnyheter Digital fortelling, podcast, søk m.m. Aktuelle lenker Ordbøker og oppslagsverk bl.a. lexin.no, som er Ordbok for innvandrere Læreplaner PTF-skjema Tverrfaglige oppgaver Årsplaner

6 4 Vg1 Helse- og sosialfag Vg1 Helse- og sosialfag Helse- og sosialfag i levende samspill Yrke Helse Samspill Kjennetegn ved serien: Kunnskap, motivasjon og refleksjon er sentrale stikkord Høy faglig kvalitet Et enkelt og presist språk Tekst, bilder og oppgaver innbyr til refleksjon Mange eksempler er hentet fra yrkeslivet og er lette å kjenne seg igjen i Enkle ordforklaringer er satt i rammer, og finnes også alfabetisk bakerst i boka Hvordan differensiere stoffet? Stikkordene i margen gir en ryddig oversikt over hvert avsnitt «Les mer» og «Visste du» er ekstrastoff for de som ønsker noe mer Sammendrag til slutt i hvert kapittel egner seg for repetisjon og overblikk Grublespørsmål bryter opp teksten og gir elevene rom for refleksjon Gjennom egne repetisjonsoppgaver kan elevene gjengi det de har lært Vis hva du kan!, Quiz, Tverrfaglige oppgaver Lillevi Berg Kristoffersen er faglitterær forfatter og sykepleier. Hun har allsidig erfaring fra helsesektoren og lang erfaring med formidling av fagstoff til ungdom og voksne. På nettstedet finner du oppgaver i ulike kategorier: videooppgaver, åpne oppgaver og interaktive oppgaver for Vg1 Helse- og sosialfag (bl.a. sekvenser fra programmet Puls (NRK), med tilhørende oppgaver). Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Lillevi Berg Kristoffersen Yrke, 1. utg. 2006, 264 s , Helse, 1. utg. 2006, 356 s , Samspill, 1. utg. 2006, 279 s ,

7 Vg1 Helse- og sosialfag 5 Prosjekt til fordypning for helse- og sosialfag PTF-boka for helse- og sosialfag PTF-boka innleder med et kapittel om å velge yrke, søke jobb og hva det innebærer å være arbeidstaker. Boka gir eksempler på arbeidsoppdrag der elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker innenfor helse- og sosialfag. Elevene trenes i gode arbeidsvaner med planlegging, gjennom føring og vurdering, og de bevisstgjøres i forhold til etikk, kommunikasjon og observasjon. PTF-boka er laget som en arbeidsbok. Her kan elevene samle dokumentasjonen for praksis opplæringen. PTF-boka vil vise hva de har jobbet med og sin faglige utvikling. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne PTF-boka for helse- og sosialfag. Prosjekt til fordypning for helse- og sosialfag, 1. utg. 2008, 96 s , PTF-boka for helse- og sosialfag og opplæringsbøkene Opplæringsbok for helsefagarbeideren og Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren: Forbereder eleven/lærlingen til å bli arbeidstaker og gir grunnlag for gode arbeidsvaner Knytter PTF og opplæring i bedrift sammen til en 4-årig opplæring fra å gjøre et yrkesvalg til å gå opp til fag prøven Viser sammenheng og helhet i opplæringen i skole og bedrift med utgangspunkt i Vg3- læreplanene og i forhold til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering Synliggjør kompetansemålene fra Vg3- læreplanen med konkrete arbeidsoppdrag som en fagarbeider bør mestre Se side 7 og 9 for mer informasjon om opplæringsbøkene.

8 6 Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag Knytter teori og praksis sammen til en helhet Gjennom fortellinger og eksempler fra praksisfeltet inviteres elever uansett alder inn i hverdagen til helsefagarbeideren. Framstillingen i bøkene vektlegger bruker medvirkning og det viktige møtet mellom helsefagarbeider og pasient, og kontakten med pårørende og kolleger. Det å jobbe profesjonelt, være bevisst egen kompetanse, kunne kommunisere med mennesker i alle aldre og med ulik kulturell bakgrunn, og samtidig ha evnen til å vise omsorg og empati, er satt i sentrum. Til sammen gir dette et solid fundament for arbeidsglede og yrkesstolthet. Kjennetegn ved serien: Praktiske eksempler belyser fagstoffet Fotoopptak fra praksisfeltet understreker yrkesrollen Aktivt språk med ordforklaringer og oppsummeringer gjør fagstoffet tilgjengelig Refleksjon og bevisstgjøring gjennomsyrer framstillingen Mange og varierte oppgaver med ulik vanskelighetsgrad gjør differensiering mulig

9 Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag 7 Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag God læring Arbeidsbok for helsearbeiderfag Vg2 og Vg3 Binder fagstoffet i de 4 bøkene sammen Inneholder: Studieteknikk og arbeids metoder 25 situasjonsbeskrivelser med varierte oppgaver Tester hva kan du? Fasit til testene Opplæringsbok for helsefagarbeideren Vg3 / opplæring i bedrift En nyttig bok for praksiskandidater og lærlinger Konkretiserer Vg3-målene i arbeidsoppdrag Gjør kandidaten kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene Gjennom samtaler med veileder får kandidaten hjelp til å se helheten i yrket Legger grunnlaget for gode arbeidsvaner Inneholder skjema til loggføring av arbeidsoppdrag, refleksjon, planlegging gjennom føring dokumentasjon vurdering Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne God helse 1, 1. utg. 2007, 368 s , Agnes Brønstad, Ragnhild D. Ulvestad, Hanna Hånes God helse 2, 1. utg. 2007, 384 s , Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad, Hilde Eide God kommunikasjon, 1. utg. 2007, 172 s , Ingvild Skjetne, Agnes Brønstad God yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 173 s , Agnes Brønstad, Trude Jægtvik, Ingvild Skjetne, Unni Bjarkøy God læring. Arbeidsbok for helsearbeiderfag, 1. utg. 2008, 160 s. Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne , Opplæringsbok for helsefagarbeideren Vg3, 1. utg. 2008, 96 s ,

10 8 Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag Oppvekst-serien oversiktlig og motiverende Å arbeide med barn og unge er et meningsfullt og inspirerende yrke. Det å legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse, være en god rollemodell og utvikle samarbeids evner, er viktige mål for faget. Læreverket Oppvekst knytter kunnskaper, ferdigheter og holdninger sammen til en helhet, som bidrar til å gi barne- og ungdoms arbeideren kompetanse til å utføre dette viktige yrket. Bøkene er oversiktlige og lette å finne fram i: Temabasert etter læreplanen Ett kompetansemål per kapittel Mange eksempler fra yrket Omsetter teorien til praksis Margtekster oppsummerer fagstoffet Mange ulike typer oppgaver i hvert kapittel: Test deg selv I praksis Refleksjon og diskusjon Oppgaver rettet mot Vg3/ fagopplæring Over 350 skoler har siden våren 2004 vært med i et prosjekt «Fysisk aktivitet og måltider i skolen», der oppgaven har vært å utvikle ulike modeller for fysisk aktivitet og gode rammer for sunne måltider. En evaluering i 2007 viser mer aktive og sunne barn, dessuten mer konsentrerte elever og mindre mobbing. Ettersom alle barn i skolepliktig alder tilbringer store deler av sin hverdag på skolen, er skolen en viktig arena for å etablere gode kostog aktivitetsvaner og sikre sunne måltider og daglig fysisk aktivitet. På denne måten nås også nasjonale målsettinger om å utjevne sosiale ulikheter sikre like muligheter for alle, uavhengig av evner og funksjonsnivå. Kilde: Fysisk aktivitet og måltider i skolen, 2007 Kroppen vår er konstruert for bevegelse, og evnen til bevegelse er grunnleggende i barn og unges oppvekst. Allerede fra spedbarnsalderen er læring av bevegelser en viktig del av barnets totale utvikling. Her legges grunnlaget for et godt og funksjonelt bevegelsesmønster, som er grunnlaget for et velfungerende barn både fysisk og psykisk. I de første leveårene er motorisk

11 Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag 9 Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag Oppvekst. Idébok En praktisk-pedagogisk arbeidsbok og verktøy kasse for lærere, elever, praksiskandidater, lærlinger og barne- og ungdomsarbeidere Barn og unge lærer best gjennom konkrete opplevelser og varierte metoder. Boka gir et vell av ideer til aktiviteter for barn 0 18 år Har struktur som målene i Vg3-læreplanen og knyttes både til grunnleggende ferdigheter, Ramme plan for barnehagens innhold og oppgaver og Kunnskapsløftet Aktivitetene per mål er inndelt i Drama, Forming, Musikk, Fysisk aktivitet, Litteratur og media, Arrangement og Prosjekt Boka innleder med litt teori om de praktisk- estetiske fagene i opplæringen Boka gir grunnlag for og trening i å lage egne planer Opplæringsbok for barneog ungdomsarbeideren Vg3 / opplæring i bedrift En nyttig bok for praksiskandidater og lærlinger Konkretiserer Vg3-målene i ulike arbeidsoppdrag Gjør kandidaten kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene Gjennom samtaler med veileder får kandidaten hjelp til å se helheten i yrket Legger grunnlaget for gode arbeidsvaner Gir god trening i å planlegge aktiviteter for barn og unge Inneholder skjema til loggføring av arbeidsoppdrag, refleksjon, planlegging gjennomføring dokumentasjon vurdering Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Gry Ilje Tveit, Gunn Malmstrøm, Ingunn Fjørtoft, Per Egil Mjaavatn Oppvekst. Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 334 s , Bente Vetland Thorkildsen Oppvekst. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 320 s. Bente Vetland Thorkildsen (red.) , Oppvekst. Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 352 s , Vibecke Nordbø, Sissel Riis Oppvekst. Idébok, 1. utg. 2007, 160 s , Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren Vg3, 1. utg. 2008, 104 s ,

12 10 Vg2 Helseservicefag Vg2 Helseservicefag Praksis, kunnskap og refleksjon Serien skal bidra til å utvikle elevens evne til å reflektere over sin yrkesutøvelse og å skape kompetente helsearbeidere. Det er viktig at elevene får god forståelse for hva som kreves for å jobbe som helsearbeidere, enten de skal utdanne seg som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. Kjennetegn ved serien: Lærestoffet er praktisk rettet Kapitlene inneholder relevante eksempler fra arbeidslivet Fagstoffet brytes opp av grublespørsmål i form av «Tenk deg om» Bøkene har varierte og yrkesrelaterte oppgaver som knytter praksis og teori sammen Oppgavene egner seg til å fremme elevenes etiske refleksjon og egner seg godt med tanke på differensiering Fagterminologi forklares, og enkelte kapitler har skjemaer der elevene utfordres til å repetere faguttrykk som er brukt i kapitlet Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Ingvild Skjetne, Karen Marie D. Ulvestad, Ragnhild D. Ulvestad Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 392 s , Anne Line Heen Skibrek Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 279 s , Rosaline Schaug, Else Solheim Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 229 s ,

13 Vg3 Helsesekretær 11 Vg3 Helsesekretær NY SERIE! Profesjonelle helsesekretærer Gyldendal utgir tre nye bøker for Vg3 Helsesekretær, ut fra læreplanen i programfagene Helse fremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøving. Bøkene vekt legger de arbeidsoppgavene helsesekretærene har, enten de skal jobbe på legekontor, helsesenter, bedriftshelsetjeneste, sykehus eller andre steder. Elevene lærer å jobbe profesjonelt, yte god pasientservice og utføre prosedyrer ut fra gjeldende standarder. De lærer også hvordan de skal veilede pasienten, fremme helse og oppmuntre til sunn livsstil. Administrative oppgaver, samarbeid med andre yrkesgrupper og ergonomiske prinsipper er temaer som tas opp. Hovedforfattere på de tre bøkene er Agnes Brønstad, Heidi Hansen, Magdalena Hernes, Elin Rivrud og Ingvild Skjetne. De har alle bred erfaring fra undervisning på videregående skole, helse- og sosialfag, flere av dem også innenfor Vg3 Helse sekretær. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne Helsefremmende arbeid, 1. utg fellesutgave Magdalena Hernes m.fl. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg fellesutgave Heidi Hansen, Elin Øvrum Rivrud Yrkesutøving, 1. utg fellesutgave

14 12 Vg2 og Vg3 Ambulansefag Vg2 og Vg3 Ambulansefag Komplett oversikt over basiskompetansen i ambulansefaget Serien består av fem bøker som dekker alle programfagene i læreplanen for Vg2 og Vg3 Ambulansefag. De egner seg også godt som utdypende faglitteratur innenfor førstehjelp og i forhold til beslektede fagområder innenfor helsesektoren. Forfatteren Jon Richardsen er anestesi sykepleier og ambulansearbeider med videre utdanning, og jobber som fagutvikler og instruktør i ambulansefaget i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Bøkene bygger på 20 års erfaring innenfor prehospital akutt medisin i Norge. Grunnleggende helsefag omhandler basiskunnskaper som det er nødvendig å inneha for å kunne ta vare på pasientene på best mulig måte i transportfasen, deriblant etikk, omsorg, normalanatomi og fysiologi, pato fysiologi, hygiene og medikamentlære. Ambulansemedisin 1 omhandler generelle, akuttmedisinske emner med fokus på kunnskap om ambulanseoppdrag og pasient undersøkelsen. Ambulansemedisin 2 omhandler håndteringen av akutte sykdomstilstander og fødende, deriblant spesielle vurderinger og tiltak. Ambulansemedisin 3 omhandler håndteringen av skadesituasjoner, deriblant spesielle vurderinger og tiltak. Ambulanseoperative emner omhandler håndteringen av oppdrag ut fra et operativt ståsted. Viktige stikkord er kommunikasjon, navigasjon, sikkerhet, organisering, taktikk på stedet og transport. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Jon Richardsen Grunnleggende helsefag, 1. utg. 2008, 432 s , Ambulansemedisin 1, 1. utg. 2008, 335 s , Ambulansemedisin 2, 1. utg. 2009, 413 s , Ambulansemedisin 3, 1. utg. 2009, 439 s , Ambulanseoperative emner, 1. utg. 2009, 376 s ,

15 Aktuell litteratur for helse- og sosialfag 13 Aktuell litteratur for helse- og sosialfag Førstehjelp Moderne akuttmedisin Førstehjelpsserien er laget i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd og baserer seg på moderne akuttmedisin. Førstehjelp Førstehjelp kan redde både liv og helse. Førstehjelpsboka retter seg mot førstehjelpere både på grunnleggende og kvalifisert nivå og er basert på moderne akutt medisin. Den er oppdatert i henhold til medisinsk forskning og dokumentasjon og egner seg til bruk på høgskoler, av frivillige organisasjoner og av andre som underviser i første hjelp. Den vil også være aktuell for elever som ønsker fordypning i emnet på videregående skole, helse- og sosialfag. Boka retter oppmerksomheten mot tre sentrale spørsmål førstehjelperen må stille seg: Hva skal du se etter? Hva gir pasienten uttrykk for? Hva skal du gjøre? Førstehjelp veiledning for instruktører og lærere Tidlig forstått faresignal og alarm - for å hindre hjertestans Kjeden som redder liv Tidlig HLR - for å vinne tid Tidlig defibrillering - for å starte hjertet Medisinsk etterbehandling - for å bevare god livskvalitet Førstehjelp veiledning for instruktører og lærere er et nyttig hjelpemiddel for deg som bruker læreboka Førstehjelp. I veiledningsheftet blir man kjent med oppbygningen, filosofien og metodikken i læreboka Førstehjelp. Informasjon om faglige nyheter i læreboka står i et innledende kapittel. Gjennom nøkkelfaktaspørsmål styres elevene inn i en interaktiv rolle med lærestoffet i læreboka. De tydelige sidehenvisningene viser hvor man finner svar og viktig faktastoff. Veiledningsheftet inneholder bakgrunnskunnskap, praktiske og virkelighetsnære eksempler og forslag til øvings- og diskusjonsoppgaver. En aktiv førstehjelpsopplæring med varierte metoder vil motivere og stimulere elevenes egen læringsprosess, der diskusjoner og praktiske øvelser er en viktig del av opplæringen. Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Norsk Førstehjelpsråd Førstehjelp, 6. utg. 2007, 176 s , Førstehjelp veiledning for instruktører og lærere, 3. utg. 2009, 77 s , Høgskolen i Lillehammer, Norsk Førstehjelpsråd, Universitetsforlaget Livreddende førstehjelp CD-ROM, 1. utg , * * Veil. pris er inkl. mva.

16 14 Aktuell litteratur for helse- og sosialfag Aktuell litteratur for helse- og sosialfag Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris Espen Dietrichs, Petter Hurlen, Kari C.Toverud Den forunderlige kroppen Grunnbok, 4. utg. 2002, 112 s , CD-rom 1-pakning, 1. utg , * CD-rom 4-pakning, 1. utg , * CD-rom 16-pakning, 1. utg , * Tove Irene Fjeldstad, Odd Toralf Hushovd Arbeidsbok, 3. utg. 1997, 208 s , Odd Toralf Hushovd Aktivitetsbok, 1. utg. 2002, 172 s , Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Lillevi Berg Kristoffersen Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s , Mattilsynet, Helsedirektoratet, Universitetet i Oslo Matvaretabellen, 3. utg. 2008, 89 s , Kjell Andreas Nøkleby Medisinske ord og uttrykk, 2. utg. 2004, 229 s , Åse Brinchmann-Hansen Prosjekt- og problembasert læring, 2. utg. 1999, 117 s , Læringsstiler i praksis Hvordan gjennomføre tilpasset opplæring? Vi mennesker er forskjellige, og bruker ulike metoder for å tilegne oss ny kunnskap. Noen liker å være i aktivitet, mens andre liker å lese og studere i stillhet for seg selv. De fire sansene som betyr mye for læring er den visuelle (syn), den auditive (hørsel), den kinestetiske (kroppen i bevegelse) og den taktile (bruke hendene). Pakkene inneholder: Aktivitetskort, spillekort, bingobrett, domino, loop og mange andre oppgaver på laminerte ark (noen skal klippes opp). Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Liv Elisabeth Johansen, Siri Gjellebæk Nilsen Læringsstiler i praksis Helsefremmende arbeid, 1. utg , Kommunikasjon og samhandling, 1. utg , Yrkesutøving, 1. utg , * Veil. pris er inkl. mva.

17 Bøker utgitt før Kunnskapsløftet 15 Bøker utgitt før Kunnskapsløftet Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris VK1 og VK2 Hudpleier Liv Karin Larsen (red.) Hudpleieren 1, 1. utg. 1997, 208 s fellesutgave 456, Torhild Hagfonn Devold, Liv Karin Larsen Hudpleieren 2, 1. utg. 1998, 312 s fellesutgave 690, Torhild Hagfonn Devold, Wenche Fjeld, Liv Karin Kaltvedt (red.) Hudpleieren 3, 1. utg. 1999, 256 s fellesutgave 626, Kjell H.S. Jensen Bedriftslære for hudpleiere, 2. utg. 2002, 176 s fellesutgave 434, Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris VK1 og VK2 Fotterapi Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø Fotterapeuten 1, 1. utg. 1997, 212 s fellesutgave 555, Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø, Kjell H.S. Jensen Fotterapeuten 2, 1. utg. 1998, 263 s fellesutgave 570, Bitten Graasvoll, Terje Haugaa Fotterapeuten 3, 1. utg. 1999, 102 s fellesutgave 282, Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris VK1 og VK2 Helsesekretær Nye bøker for Vg3 Helsesekretær kommer til skolestart Se side 11. Anne-Gunn Thyrum Nilsen, Ann-Jorid Storjord, Ragnhild Boye Laboratoriearbeid for helsesekretærer, 1. utg. 2003, 171 s * 398, Veslemøy Eidsgaard Akre-Aas, Gro Melander Jacobsen, Helmer Westlund Helsesekretærarbeid 1, 1. utg. 1997, 316 s fellesutgave 527, Jorunn Mathisen (red.) Helsesekretærarbeid 2, 1. utg. 1998, 271 s fellesutgave 483, Marit Haugset, Karin Herudsløkken, Gunn Helene Svanquist, Brit Urfjell Helsesekretærarbeid i praksis, 1. utg. 1998, 208 s fellesutgave 359, * Bestilles på

18 16 Fagskole helse- og sosialfag Fagskole Fellesmodulen, Psykisk helsearbeid og Eldreomsorg Gyldendal Undervisning har utviklet pensumlitteratur for Fellesmodulen, Psykisk helse arbeid og Eldreomsorg. Kompendiene dekker læreplanene for fagskole helseog sosialfag. Innholdet er satt sammen av aktuelle kapitler/bøker fra Gyldendal Akademisk. Kompendiene kan kun bestilles på: Bøkene produseres/trykkes når bestillingen er lagt inn. Leveringstiden er ca 4 5 virkedager fra mottatt bestilling. Bøker og faktura leveres fra Pensumtjeneste. Tittel Veil. pris Fagskole Felles innholdsdel. Modul 1. Del 1, 473 s. 595, Fagskole Felles innholdsdel. Modul 1. Del 2, 336 s. 400, Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 2. Grunnlagstenkning og lovverk, 321 s. 380, Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 3. Teorier og arbeidsmåter, 659 s. 744, Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 4. Kommunikasjon og samarbeid utvikling og utøvelse av relasjons kompetanse, 512 s. Fagskole Eldreomsorg. Modul 2, 3 og 4, 435 s. 650, Bestilling kompendier: 543, Faglitteratur Gyldendal Akademisk har et stort utvalg av fagbøker innenfor helse- og sosialfag: Sykepleie, medisin, psykiatri, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, helsefag m.m. Mange av fagbøkene er også aktuelle for fagskolen. Under ser dere et lite utvalg av aktuelle bøker. Se Gyldendal Akademisk for mer informasjon: Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris Hilde Eide, Tom Eide Kommunikasjon i relasjoner, 2. utg. 2007, 443 s , Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie, 1. utg. 2008, 519 s , Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke Perspektiver på psykisk lidelse, 3. utg. 2009, 414 s , Jan Kåre Hummelvoll Helt ikke stykkevis og delt, 6. utg. 2004, 614 s , Asbjørn Ulvestad, Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth, Tor Fjeldstad Klienten den glemte terapeut, 1. utg. 2007, 387 s , Kristin Heggdal Kroppskunnskaping, 1. utg. 2008, 350 s , Rolf Kåresen, Erik Wist (red.) Kreftsykdommer, 3. utg. 2009, 441 s , Anne-Lise Rygvold, Terje Ogden (red.) Innføring i spesialpedagogikk, 4. utg. 2008, 414 s ,

19

20 18 Fagskole helse- og sosialfag Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon , Faks e-post: BOKMÅL Foto side 1: 62 Nord / Scanpix

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Velkommen til fagdagen for HO 2016

Velkommen til fagdagen for HO 2016 Velkommen til fagdagen for HO 2016 =HO Yrke Helse Kommunikasjon Den profesjonelle eleven Fra Reform 94 til 2016 hva har skjedd i synet på elevrollen og på læring? Fra fokus på eget liv (Reform 94) til

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

TIP-SERIEN I NY UTGAVE

TIP-SERIEN I NY UTGAVE TIP-SERIEN I NY UTGAVE Vg1 Teknikk og industriell produksjon 2012 2013 2 Ny utgave av TIP-serien Vi har beholdt konseptet fra de forrige utgavene i alle bøkene, men har lagt stor vekt på å få oppdatert

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Dok.id.: 2.14.4.1.6 O-S-11-HSHSF1 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 05.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 6 LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 (=gjentakelser) (=gjentakelser) (=gjentakelser) Uke Helse Yrke KOS PTF Prosjekt 33 Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart/ Samtaler

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Årsplanen er satt opp med totalt 38 uker. Vi anbefaler at dere lager detaljerte ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil dere hele tiden

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 Uke Helse Yrke Kos PTF Prosjekt 2 4 H3 Mobbing: Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak 5 7 H5 Seksualitet Drøfte

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET Formål med programfaget Samfunnet har behov for tydelige og kompetente voksne. Barn og unges hverdag er i stadig endring og fagarbeideren må være bevisst sin rolle

Detaljer

Hvordan yrkesrette programfagene på HO? Fagkonferanse 14-15. mars 2016 Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen?

Hvordan yrkesrette programfagene på HO? Fagkonferanse 14-15. mars 2016 Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen? Hvordan yrkesrette programfagene på HO? Fagkonferanse 14-15. mars 2016 Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen? Dagens tema Målet med yrkesopplæringen Nasjonale føringer knyttet til yrkesretting

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Denne årsplanen må justeres hvert år i forhold til ferier og andre fridager. Lag ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil du hele tiden

Detaljer

AMBULANSEARBEIDERFAGET

AMBULANSEARBEIDERFAGET AMBULANSEARBEIDERFAGET PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål/ Kompetansemål solid fagkunnskap, og kan knytte denne til kompetansemålene i læreplanen.

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring Presentasjon av Ny agenda Samfunnsfag for videregående opplæring Komponentenes sammenheng Ny agenda Ny agenda Arbeidsbok Innhold Del 1 INDIVID OG SAMFUNN Del 2 KULTUR Del 3 POLITIKK OG DEMOKRATI Del 4

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring

Presentasjon av Ny agenda. Samfunnsfag for videregående opplæring Presentasjon av Ny agenda Samfunnsfag for videregående opplæring Komponentenes sammenheng Ny agenda Ny agenda Arbeidsbok Innhold Del 1 INDIVID OG SAMFUNN Del 2 KULTUR Del 3 POLITIKK OG DEMOKRATI Del 4

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Lesing i yrkesfag. Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan. Kompetanse. Model 1

Lesing i yrkesfag. Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan. Kompetanse. Model 1 Lesing i yrkesfag Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan Kompetanse Model 1 Et viktig begrep i norsk utdanningssystem i dag er kompetanse. Hvilke føringer ligger i dette begrepet? Utvalget

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

Velkommen til kurs. Kunnskapsløftet - Læringsstrategier, modul 1,

Velkommen til kurs. Kunnskapsløftet - Læringsstrategier, modul 1, Velkommen til kurs Bakgrunn for prosjektet Kommunal satsing med eget prosjekt i læringsstrategier som en del av kunnskapsløftet Prosjektleder skoleåret 07/08 Felles innføring Litteratur, bokpakke Arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie. www.aftenskolen.

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie. www.aftenskolen. Fjernundervisning Videregående skole Kunnskapsløftet Brevkurs Internettkurs Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie Region 1: Peder Myhres

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Samarbeid skole og lærebedrift Vurdering og læreplaner Utgangspunkt i prosjekt til fordypning BA, EL, TIP og HS Tirsdag 13.03.12 Parallellsesjon 5

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG2 OG VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT - AMBULANSEFAG

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG2 OG VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT - AMBULANSEFAG LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG2 OG VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT - AMBULANSEFAG Formål med felles programfag Opplæringen i felles programfag skal medvirke til å sikre en ambulansetjeneste med høy faglig standard

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål Holder ikke mål: 1 3 Middels måloppnåelse: 4 8 Høy måloppnåelse: 9 10 1.Tilberede måltid

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. I hvilken grad har spesielle forhold i livet ditt hatt betydning for at du ønsket å ta en sykepleierutdanning? Bestemte personer (utenom

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for Ambulansepersonellets. yrkesorganisasjon

Yrkesetiske retningslinjer for Ambulansepersonellets. yrkesorganisasjon Yrkesetiske retningslinjer for Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon Yrkesorganisasjonen AMPY organiserer: AMPY organiserer autoriserte ambulansearbeidere og andre medarbeidere innen ambulansefaget.

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere

Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere Yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta organiserer: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter som jobber med pasienter og andre

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende helsefag Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og pasienters fysiske

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer