HØYLAND I HELG OG HVERDAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYLAND I HELG OG HVERDAG"

Transkript

1 NR HØYLAND I HELG OG HVERDAG Konfaction for konfirmantene 26 av konfirmantene fra Høyland valgt å begynne konfirmasjonstiden med å reise på leir: Konfaction i Bø i Telemark. Det angrer de ikke på. Leiren ble nemlig en fartsfylt og innholdsrik opplevelse for de unge deltakerne. Side 8 og 9 Alt om kirkevalget 14. september skal det velges både sokneråd og bispedømmeråd. Vi gir en oversikt over representantene. Personer fra 15 år og oppover har stemmerett. Side 11 til 17 Menighetshuset bygges ut Menighetshuset på Høyland gjennomgår en etterlengtet utbygging. Side 7 Midler til trosopplæring Høyland menighet har fått tildelt trosopplæringsmidler. Dette vil resultere i et tilbud i opplæring i den kristne tro for barn- og ungdom. Side 2

2 og lærer dem Gled deg - Høyland sokn har fått tildelt trosopplæringsmidler. Dette er årets beste nyhet for menigheten. Vi har nå en fantastisk mulighet til å kunne sette i gang noe av alt vi har drømt om innen barne- og ungdomsarbeidet. T rosopplæringsreformen tilsier at vi skal ha et tilbud om opplæring i den kristne tro for alle medlemmer, og andre interesserte, mellom 0 18 år. For oss betyr det at vi nå skal starte arbeidet med å supplere det fine barnearbeidet som menigheten allerede har. Det er viktig for oss å finne personer som ønsker å være med i det kristne arbeidet, som ledere, hjelpeledere og støttespillere. Reformen i seg selv kan ikke utføre noe annet enn at den gir oss noen økonomiske midler, som soknerådet skal bruke til å lønne en trosopplæringsmedarbeider og ikke minst til å inspirere frivillige medarbeidere. Denne høsten ønsker vi å bruke til inspirasjon og planleggingsarbeid for å kunne starte opp med arbeid. Vi ser for oss at vi nå i første omgange ønsker å bygge noe rundt 4 års boka, noe for barn i 8-10 års alderen og lederkurs/ opplæring for potensielle fjorårskonfirmanter. Der er mye fin ungdom som går gjennom konfirmantundervisningen og ikke blir tatt vare på og gitt tilbud om videre oppfølging. Det er disse unge som er fremtidens kirke og menighet og det er her vi skal satse! Det er et kjent utsagn fra misjonsbefalingen i Bibelen at vi skal lære dem. Bibelen sier at vi skal lære den unge den veien han skal gå, så han ikke viker fra den når han blir gammel (Ordsp.22.6). Dette er det viktig å ta med seg i livet. Det grunnlaget vi legger i de unges hjerter, tar de med seg resten av livet. Så er ønsket og målet at vi skulle kunne klare å gjøre de unge glade i Jesus slik at de kan få et tillitsfullt forhold til ham. Målet må være at de skal få se ham og lære ham å kjenne som den han virkelig er en som bryr seg om den enkelte og har omsorg for menneskene. Utfordringen for menigheten er å komme i kontakt med deg som ønsker å bidra med noe i forhold til trosopplæringen. Alle som døper sine barn lover å oppdra dem i den kristne tro. Nå er muligheten her og utfordringen til deg som har barn. Vi trenger deg i medarbeiderfellesskapet. Ønsker du å bidra med noe, har du innspill i forhold til hva dine barn eller du selv kan tenke deg at fremtidens trosopplæring i bydelen skal bestå av, så for all del, ta kontakt!! SVEIN OLAV NESSE Sandnes kirkekontor tlf Åpningstider: man.-fred Eidsvollsgt. 49, Sandnes. Kontaktes for dåp, begravelse, vigsel. Høyland menighetskontor Åpningstider: mand. fred Kyrkjevn,.345, 4325 Sandnes Telefon e-post: Høyland eldresenter Tlf tirsdag og torsdag Ansatte Kantor: Viggo Fagerjord, mob e-post: Ungdomsprest: Johannes Høyvik, mob e-post: Kirketjener Høyland; Raafat Habib Ishak, mob e-post: Diakon: Sissel Lein- Mathisen, mob e-post: Daglig leder: Svein Olav Nesse, mob e-post: Fung.sokneprest: Bjarne Saltveit, mob e-post: Sokneprest: Helge Nesse, mob e-post: Menighetsprest: Odd Hanssen Matre. Mob e-post: Leder eldresenteret: Aud Sviland mob Organist Sviland kapell: Solfrid Stokka, mob Kirketjener Sviland Kapell: Roald Skjæveland, mob Høyland sokneråd Leder: Ingvar Nilsen, mob Bankkontonr Org.nr.: Menighetsbladet Redaktør: Svein Olav Nesse tlf Utkommer med 4 nr. pr. år Grafisk design: Commentum forlag a/s Gamlevn. 87, 4315 Sandnes e-post: Frist for stoff til neste utgave: 1. nov. 2

3 Karsten Isachsen - prest, foredragsholder og forfatter Karsten Isachsen er kjent som en karismatisk prest med bred appell og godt humør - av NRK kalt «Norges første stand upkomiker». I tillegg til teologien har han også pastoralklinisk utdannelse fra Modum Bad Nervesanatorium og fra USA. Isachsen har også arbeidet som timelærer på gymnas og høgskoler, og som frilanser i NRK. I 1985 startet han en lukrativ foredragsholder-karriere med livskvalitet som tema. Forfattergjerningen startet i 1978, da Isachsen ga ut den første i en lang rekke av samlinger med essays og prekener. Siden har han utgitt over tjue bøker, som er oversatt til svensk, dansk og finsk. Karsten Isachsen kommer til Høyland kirke søndag den 25. oktober kl Han vil da holde preken for oss. I tillegg vil han selge bøker som han har utgitt. Velkommen til en hyggelig og oppbyggelig kveld i Høyland kirken. NY Ungdoms- og trosopplæringsprest Johannes Høyvik slutter Det var med overraskelse vi mottok oppsigelsen fra Johannes Høyvik, ungdomspresten vår. Johannes har vært i Høyland siden 2007 som konfirmantansvarlig i halv stilling. I tillegg har han hatt halv stilling som sykehusprest på Jæren DPS, og det er her han nå skal øke stillingen sin og derfor må si opp i Høyland. Johannes har gjort et stort og godt arbeid blant konfirmantene. Han har tatt dem med på turer og weekender, han har hatt ung messe i Kirken og på bydelshuset og i tillegg hatt konfirmantundervisning om kveldene. Vi vil rette en stor takk for innsatsen du har gjort og for engasjementet du har lagt ned for konfirmantene disse årene du har vært i Høyland. Vi ønsker deg lykke til og Guds rike velsignelse over de oppgavene du nå går inn i. Det er en stor glede å kunne fortelle at John Trygve Meyer starter i stillingen som ungdoms- og trosopplæringsprest i Høyland. Meyer begynner i stillingen i begynnelsen av september. Han er gift og nylig flyttet til Austrått. John Trygve Meyer har allsidig presteerfaring fra bl.a. skolelaget, Vadsø menighet og Stavanger internasjonale kirke. Nærmere presentasjon kommer på våre nettsider når John Trygve starter opp i stillingen. Ellers vil du også treffe den nye presten på Konfirmasjonspresentasjons gudstjenesten den 13. september. Vi ønsker John Trygve velkommen til medarbeiderfellesskapet og ber om at menigheten tar han og familien med i sine bønner. Konsert med Paus Fredag 27. nov. kl i Høyland kirke. Nærmere informasjon om billettpris og salgssted kommer senere. Sett av dagen allerede nå. 3

4 Samlivskurs i Høyland menighetshus Program: to. 8.okt kjærlighetens fem språk, respekt for hverandre, ansvar pause med mat tale - lytte teknikken slutt to. 15.okt kommunikasjon og forventninger/roller, kommunikasjonshinder, pause med mat fire faresignal tale/lytte teknikken i teori og praksis slutt to. 22.okt repetisjon av tale/lytte teknikken pause med mat det egentlige problem slutt to. 5.nov problemhåndtering oppgjør/tilgivelse/forpliktelse pause med mat oppsummering evaluering slutt Nytt perspektiv PREP er et kurs for par som ønsker nye perspektiv på samlivet, og med dette har vi også sagt noe om hva et PREP kurs ikke er: Det er ikke en terapeutisk tilnærming til samliv, men et pedagogisk opplegg med undervising, video og demonstrasjon. De som deltar på et PREP-kurs, trenger ikke å fortelle andre par eller gruppa om sitt samliv. Samtalene der hele gruppa er med, er frivillige. Hvem kan ha utbytte av et PREP-kurs? Alle kan ha utbytte av et PREPkurs: Par som ikke har vært sammen så lenge, kan få hjelp til å få gode kommunikasjonsvaner fra starten av forholdet. Par som har levd sammen en god stund, kan få hjelp til å bryte med dårlige mønstre i kommunikasjonen og stimulere positive sider ved samlivet. INFORMASJON: Tid: Sted: kl torsdagene 8., 15. og 22.okt. og 5. nov Høyland menighetshus, Kyrkjevegen Sandnes Pris: kr. 600 pr.par. Dette inkluderer serveringen og studiemateriell til kurset. Hva er PREP samlivskurs? PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program. Det er et kommunikasjonskurs som er tilrettelagt for norske forhold av Modum Bads Samlivssenter med støtte fra Barne- og familiedepartementet. Påmelding: til kursleder Odd Hanssen Matre (prest og familieterapeut) mob eller på e-post til Flere opplysninger om PREP-kurs finner du på internettsidene til Modum Bads Samlivssenter. Gå inn på Arrangør: Høyland menighet sammen med Høylandshopen 4

5 Bønnefellesskap Noe for deg? Vi samles i møterommet på menighetshuset hver mandag kl og starter opp igjen etter ferien man 31.aug. De som ønsker det går tur etterpå. Ta med termos og niste. Besøkstjeneste For deg som kjenner på ensomhet. Ikke vær redd for å ta kontakt! Det gode liv En kveld til ettertanke og refleksjon I juni oppnådde Høyland menighet å bli miljø fyrtårn. Et fyrtårn viser igjen på lang avstand. Det betyr at du må ha merket forandringer i menigheten. V i var nemlig ikke noe fyrtårn for miljø tidligere, dessverre. Rent praktisk ser du nok søppelsorteringen, men ellers. Har vi forandret oss? Det gjelder ikke bare staben, men menigheten som helhet. Opplever du at dette har gått litt fort? Vet ikke helt hvordan du skal henge på? Du kan f. eks. begynne med å minske energiforbruket, kjøpe Fairtrade produkter og kjøpe brukt i stedet for nytt? Det er tankene våre hver og en av oss må jobbe med. Vi har faktisk sertifikat på at vi er en grønn menighet! Høylandhopen Velkommen til å danse i Høyland menighetshus hver første onsdag i måneden kl Den åpne gruppen, som har plass til flere, kalles Høylandhopen. Vi danser folkedans og swing og har instruktører som er gode å undervise. Her kan du komme uten forkunnskaper. Dette er mer lek/trim og latter enn vakker dans. Kvelden avsluttes med en kort andakt. Datoene er 2.sept. 7.okt. 4.nov. 2.des. Velkommen Du kan også sette av torsdag 27. aug. Da vil Ingvald Erga fra Grønn hverdag snakke om det gode liv i økologisk perspektiv på Utstein Pilegrimsgard. Foredraget er lagt inn i en samling på pilegrimsgarden som begynner kl. 17 med middag og fortsetter med tid til refleksjon, vandring i kulturlandskapet rundt pilegrimsgarden, fruktpause og stillhet. Innimellom vil det bli sang og musikk og Anne Lise Ådnøy vil utdype temaet: Himmelspeil - om å elske naturen for dens egen skyld. Olav Trømborg vil fortelle om Korsvei bevegelsen og Reidun Kyllingstad vil fortelle om Pilegrimsgarden og verdien av stillhet. Kvelden er gratis. Skal vi ikke prøve å fylle opp noen biler fra menigheten vår? Ta kontakt med diakonen eller meld deg direkte på til Påmeldingsfrist: 24. august Pensjonisttreff i Høyland Alle pensjonister, unge og gamle, ønskes velkommen til høstens pensjonisttreff. Vi samles hver siste onsdag i måneden til sang, kåseri, mat, utlodning og andakt. Unntak: Den første samlingen i høst blir onsdag 23. september. Etter det blir datoene 28.oktober og 25.november. Det blir satt opp plakater. I september kommer byprest Øyvind Andersen. Han vil fortelle om nærvær-prosjektet i Sandnes. I oktober får vi besøk av Prost Ludvig Bjerkreim og i november Guddvei og Helge Nesse. Ta med deg naboen og kom! Soknebud Dette er et tilbud til deg som er forhindret fra å delta i nattverdfellesskapet på gudstjenestene. Ring prest eller diakon. Samtale Velkommen til å snakke om det du har på hjertet. Sorgarbeid Sorggruppene starter opp etter hvert som de fylles opp. Vi har eget opplegg for barn. Ny diakoniplan Visjonen for den nye planen er å nå ut med Guds kjærlighet til alle. Diakoni er kirkens omsorgtjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Denne definisjonen viser ønsket retning for diakonien i årene framover, og sier noe om utfordringene. Diakoni skal være grunntonen i alle forhold i menigheten; i tjeneste for Gud, mennesket og skaperverket. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg! 15. april ble menigheten orientert om den nye diakoniplanen. I ettertid er det opprettet en prosjekt gruppe som er under arbeid med å utarbeide en lokal diakoniplan for Høyland menighet. Etter at menighetsrådet har vedtatt den, skal den spres til grupper og lag i menigheten. Bibelvers: Jeg har elsket dere likesom Faderen har elsket meg. Bli i min kjærlighet! Joh. 15, 9 5

6 Bønn for Den norske kirke ønsker å samle alle som ber "Bønn for Den norske kirke" er et fellesskap av mennesker som vil ta et spesielt bønneansvar for Den norske kirke. V Vi er et bønnenettverk som ønsker å be for de kirkelige valg, og om at valgene blir etter Guds vilje. Vi ønsker å be for Biskopene og Bispemøtene. Og vi ønsker å be for Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. De kirkelige valg til høsten vil bety mye for Den norske kirkes fremtid, både med henblikk på hvem som blir valgt og med tanke på at kirken fra 2012 skal få en mer fri rolle i forhold til staten, slik at den bla kan utnevne sine egne biskoper. Derfor er det viktig å be om at Den norske kirke i fremtiden må være en kirke som har Den treenige Gud som sin faktiske Herre. "Bønn for Den norske kirke" ønsker å se en kirke som frimodig følger sin Herre, slik det står på vår hjemmeside På denne hjemmesiden kan du også enkelt melde deg inn i bønnenettverket. Vi sender ut informasjon og bønneemner i forbindelse med kirkens nominasjoner og valg, Bispemøtene, Kirkemøtet, og møtene i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. Dette blir sendt på e-post. Til dem som ikke har e-post vil vi også sende ut noe på sms. Vi ønsker også fra denne høsten å sende ut bønnebrev i posten, selv om dette koster en del penger. Ønsker du dette kan du melde deg inn i nettverket med å sende navn, adresse, postnr, poststed, menighet og bispedømme til Bønn for Den norske kirke, Hortensvn. 60, 3157 Barkåker eller på sms til tlf Det kan virke komplisert å skaffe seg informasjon om den enkelte kandidat til Kirkevalget som nå skal avholdes september. Ved dette valget er det lagt opp til direkte valg av medlemmer til bispedømmerådene, som igjen utgjør Kirkemøtet. Kirkemøtet har mandat til å forandre kirkens lære ved å endre kirkens liturgier. "Bønn for Den norske kirke" ønsker å skaffe minst to-tre bønnekontakter i hver av landets 1280 menigheter i Den norske kirke. Vi vet at det er mange som ber og at det alltid er noen som ser på dette som sin tjeneste i det stille. Disse ønsker vi å komme i kontakt med, slik at vi kan stå sammen i bønn for Den norske kirke. Ingjerd og Jo Hedberg, som har tatt initiativet til "Bønn for Den norske kirke" har de to siste Kirkemøtene vært på Øyer og hatt bønnevakt for Kirkemøtet. I 2007 ble det sagt at stemningen på Kirkemøtet var bedre enn tidligere Kirkemøter, tross de vanskelige sakene som var oppe da. Vi fikk TV2 på døren, der journalistene nevnte dette og oppsøkte oss siden de trodde det måtte komme av bønn. Dette sendte de som åpningssak i TV2 nyhetene. Vi har til nå støttet oss til flere av de frikirkelige bønnenettverkene i Norge. Vi mener at det også er viktig å etablere en egen bønnetjeneste i Den norske kirke, og rundt kirkens ledere og valg av disse, som vi lett kan glemme å be for. "Bønn for Den norske kirke" er en registrert forening i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund ledes av et styre som består av: Randi Anne Skårdal, mangeårig kateket i Re, tidligere kateket og diakon på Finnsnes. Lars Godman, rådgiver Personalhuset, tidligere kallskapellan i Løten, sokneprest Beiarn og Varteig. Øystein Åsen, daglig leder i Asia Link, tidligere kateket i Froland. Harald Kaasa Hammer, forfatter og tidligere kallskapellan i Drangedal og sokneprest i Teie, amanuensis ved Høgskolen i Finnmark og skolelagsprest. Ingjerd Breian Hedberg, diakon/sivilagronom, medlem i Tønsberg kirkelige fellesråd og nestleder i Sem menighetsråd. Jo Hedberg, cand. theol., tidligere kateket i Sem menighet. Dersom vi lykkes, vil denne bønnetjenesten utgjøre et stort frivillig engasjement i kirken. Dette er noe alle kan være med på, så sant de har e-post eller kan lese sms, eller har noen som kan formidle videre bønneemner og inspirasjon. Vi oppfordrer også menighetene til å ta med bønnemnene på sine bønnemøter. Bispemøtets preses, biskop Olav Skjevesland og kirkerådsdirektør Jens- Petter Johnsen sier at de støtter og er glad for initiativet vårt. Vi håper flest mulig vil være med oss, ved å melde seg inni vårt bønnenettverk for å be for kirken vår, slik at vi sammen kan glede oss over de gode gaver som Gud vil gi oss som svar på våre felles bønner. 6

7 Velkommen til temakvelder høsten 2009 I høst vil vi ta opp utfordringer og gleder i arbeidet med ungdom. På den første samlingen blir Morten Aanonsen med oss. Han arbeider i politiet og har mye kontakt med ungdom og ungdomsmiljø. Han skal snakke om Ungdom og utfordringer. Dette blir 10. sep. På den andre kvelden skal vi ta opp temaet Ungdom og skole. Som foreldre har vi spørsmål og erfaringer som er nyttige for andre. Da blir Jorunn Rosseland med. Hun er spesialpedagog med mange års erfaring fra skolen. Nå arbeider hun som veileder i Atferdsteamet ved Altona skole- og ressurssenter i Sandnes. Dette blir 12. nov. Tredje kvelden skal vi snakke om å ha en tenåring hjemme. Her er gleder og utfordringer, og det kan være nyttig å lytte til andres erfaringer på dette området. Dette skal Fartein Haga ta opp. Han er sosionom og arbeider i Barne-, ungdomsog familieetaten som rådgiver i fagteam Stavanger. Dette blir 3. des. Temasamlingene er åpne for alle, gratis og blir i Menighetshuset som ligger nedenfor Høylandkirken (Kyrkjevegen 345, 4325 Sandnes). De starter kl og varer til kl Vi serverer pizza eller noe liknende. Søndagsskolens halvårsplan Søndagsskolen holder til i Kjellerstuen i Høyland menighetshus. Tidspunktet er søndag kl September: 13. og 27. Oktober: 11. og 25. November: 8. og 22. Desember: 6. og 27. (julefest i bydelshuset). Velkommen til søndagsskolen. Utbygging av Menighetshuset Det har vært snakket om å bygge ut menighetshuset slik at en kan få ny toalettavdeling og lagerrom. I mai startet husstyret med utgraving og sprenging av grunnen. Der var mye og hardt fjell, slik at sprengningsarbeidet ble mer omfattende enn en hadde tenkt seg på forhånd. I juni/ juli ble betongarbeidet gjort, og i august starter innredningsarbeidene. En får da tre gode toalett, gode lagerrom og en bod for plenklipper og andre redskaper. Det gode med dette er at vi får ett godt handicaptoalett, slik at det er mulig for handicappede å bruke toalettene i menighetshuset. Nye muligheter Vi ønsker at menighetshuset skal brukes mest mulig på dagtid, både til minnemøter og kursvirksomhet. Vi har allerede mange min- nemøter, men vi har plass til ennå flere. I tillegg gir dette oss nye muligheter for bruk av menighetshuset. Når fasilitetene ligger så vel til rette bygningsmessig, kan vi i ennå større grad invitere til kurs. Vi har nå anskaffet prosjektor som er montert i taket og anskaffet nye stoler. AV SVEIN OLAV NESSE 7

8 Konfaction 2009 De som skal konfirmeres våren 2010, har allerede startet opp. De har valgt forskjellige grupper å være med i, og 26 av konfirmantene fra Høyland har valgt å begynne konfirmasjonstiden med å reise på leir: Konfaction i Bø i Telemark. K onfaction arrangeres av KRIK (Kristen Idretts Kontakt). De har i flere år hatt en landsleir, Action, som konfirmanter har deltatt på. Nå har de egen leir for konfirmanter, og det var denne vi var med på. Alle overnattet i telt på en svær campingplass. Noen hadde små 2-4 mannstelt med, og andre lå i større telt sammen. Dagen startet med møte i det store KRIKteltet, så var det rett på ulike aktiviteter som ungdommene hadde valgt. Noen aktiviteter foregikk der leiren var, andre som kanopadling, sandvolleyball og vannsport ble vi kjørt til med busser. Da vi kom hjem fra disse, var det middag, og så var det bading i Badeland. På kvelden var det igjen et felles møte, og så ble dagen avsluttet med KRIKtorget. Her var det mange spennende aktiviteter, og varme vafler ble solgt til dem som ville ha det. Reisen ble foretatt med tog, og da ble det anledning til å prate med ungdommene om hva de syntes om leiren: Høyest på listen kom de ulike aktivitetene konfirmantene hadde valgt, sammen med Badeland (selv om det var litt kaldt). I Badeland kunne de være flere timer hver dag. På leiren var det rundt 1500 deltakere fra hele landet, og flere av konfirmantene sa at det var kjekt å få nye venner. Det skjedde noe hele tiden, så det ble aldri kjedelig. Kule sanger under møtene. Noe kunne vært bedre: Det var interessante møter, talerne hadde spennende ting å fortelle om, men de ble litt lange de varte nesten 1 ½ time. Det var kjipt å måtte reise så langt til aktivitetene. Snopen i butikken på campingplassen var dyr. Det kunne vært bedre pålegg til brødmåltidene. Tips til de som skal på leir neste år: Det var ikke kjekt når det ble mye rot i teltene. Ikke pakk sekken full når du reiser til leiren det blir enda mer å ta med hjem. Dette er første år Høyland har KRIK-leir som en del av konfirmantopplegget. Reaksjonene på leiren var så positive at vi sikkert gjør det samme neste år. AV ODD HANSSEN MATRE 8

9 9

10 DØDE I HØYLAND SOKN Begravelsesdato: Kirsten Haga Jacob Eie Roar Kræmer Ingvald Furenes Konrad Mathias Håland Gunnhild Synnøve Haddeland Morten Dehlie Olsen Gunnhild Ness Sven Hetland Oskar Kristoffer Hapnes Patrick Tjessem Bjørn Steinar Helgøy Ruth Solveig Hapnes Magnhild Solsvik Berit Mathilde Prestegaard DØPTE I HØYLAND SOKN 22. mars: Erik Agdestein Randeberg Sienna Lindvik Parra Kristine Malmin Angelica Nylund 5. april: Antonio Lorenzo Belo Olsen Michelle Maire Tjessem Oliver Lysø Hellevik 19. april: Alfred Todnem Embla Robertsen Eskeland 10. mai: Fredrik August Blåsternes Nicolai Fredriksen Margit Garnes Bjørnar Holiløkk Hansen Adelin Sirevåg Søyland Alma Lima 24. mai: Tonje Vigdel 31. mai: Amalie Sørskår Vetle Antonsen 7. juni: Jonatan Idsø Solbakken Andreas Mikael Strand Amalie Skadsem Klopstad Håkon Bjerkan Klopstad Aron Amdal Nygård Henrik Wold Rhine Jacobsen Lekve Erik Røyneberg Reinertsen 21. juni: Benjamin Haave Kasper Emil Hagland Charlotte Seldal Sebastian Tønnesen Lundberg 5. juli: Endre Jordal Nora Bruhn Øverland Mina Hegdal 19. juli: Sofie Mathilda Cloch 2. august: Alexander Gjesdal Larsen Marius Rørheim Johnsen Hanna In`t Veld Andreas Sagvaag Svendsen Martine Tengesdal Anfindsen Celina Tengesdal Olsen Sviland Kapell: 3. mai: Vetle Furenes Odda Kirke 7. juni: Ida Seljestad Holvik Grødem Kirke 28. juni: Ane Eritsland Utne Kirke 19. juli Hauk Brattebø Lothe Sandnes Kirke 29. mars: Julia Tønnessen Thulin 14. juni: Andreas Vik Hansen VIGDE I HØYLAND SOKN Sviland kapell 14. mars Vibeke Nordland og Bertil Nordland 23. mai Halldis Tveit og Sveinung Midtun 23. mai Maria Nevland og Lars Egil Tangen Høyland Kirke 4. april Anita Næss og Endre Overøye 9. mai Mona Linn Nødland og Kristian Odland 13. juni Tina Carlsen og Lasse Dørheim 27. juni Ingunn Sandanger og Trond Kvitvær Linda Egeland og Ole Halfdan Olsen Trine Bergsland Tangen og Arne Åsegård Ann Helen Ravndal og Terje Byberg Norunn Vasshus og Ingvar Heien 11. juli Lalia Malo Dahle og Jonatan Bevan 25. juli Gudrun Svendsdottir og Brenden O`Reilly 1. august Martha Helen Vatne og Sebastian Soltvedt Stine Svendsen og Morten Andre Olsen Monica Lea og Erlend Hognestad Seppola Silje Asheim og Aun Daniel Gundersen Søndagstekstene 10. s. e. pinse, 9. august 2009: Sal 8, Kor 3,10-17; Matt 25, s. e. pinse, 16. august 2009: Luk 19,41-48 Jer 18,1-10; Rom 9,1-5 og 10, s. e. pinse, 23. august 2009: Luk 18,9-14 Jes 2,12-17; Rom 3, s. e. pinse, 30. august 2009: Mark 7, Sam 3,1-10; 2 Kor 3, s. e. pinse, 6. september 2009: Luk 10, Mos 19,16-18; 1 Joh 4, s. e. pinse, 13. september 2009: * Sal 116, Tess 5,15-24; Luk 17, s. e. pinse, 20. september 2009: Matt 6, Kong 17,8-16; Gal 5,25-6,5 17. s. e. pinse, 27. september 2009: Joh 11, Hos 6,1-3; 2 Tim 1,9-12a 18. s. e. pinse, 4. oktober 2009: * Rom 14,1-8 Jes 1,12-17; Mark 2, s. e. pinse, 11. oktober 2009: Mark 12,28-34 Sal 73,23-28; 1 Kor 1, s. e. pinse, 18. oktober 2009: Mark 2, Mos 15,1-6; Rom 4,1-8 Bots- og bededag, 25. oktober 2009: Jes 59, Gal 5,16-24; Matt 3,7-12 Allehelgensdag, 1. november 2009: Matt 5,1-12 Jes 49,8-10; Åp 7, s. e. pinse, 8. november 2009: * Fil 1, Mos 50,15-21; Matt 18, s. e. pinse, 15. november 2009: * 1 Tim 2,1-6a Am 8,4-7; Matt 22,15-22 Siste søndag i kirkeåret (Domssøndag), 22. november 2009: Matt 25,31-46 Jes 65,17-19; Åp 20,11-13 Menighetsdager i oktober Dette året ønsker ikke Kirkering 2 å arrangere julemesse. De har i stedet lagt opp til noen menighetsdager som forhåpentligvis også kan være til inspirasjon og oppmuntring i menighetsarbeidet. Programmet blir i hovedsak slik: Søndag 25. oktober: Preken i Høyland Kirke ved prest og forfatter Karsten Isachsen. Tirsdag 27. oktober: Sang og Musikkveld med basar i menighetshuset. Chorus deltar. Onsdag 28. oktober: Pensjonisttreff i menighetshuset. Torsdag 29.oktober: Bedehuskveld m/ åretrekning, bevertning i menighetshuset, Tale v/ Sølve Salte, sang av Impuls. Lørdag 31. oktober: Hallogen fest for hele familen i bydelshuset, Austråtthallen og Sykleklubben. Sprekt program for alle. Merk deg datoene nå og sett dem inn i kalenderen din, slik at du ikke går glipp av denne fantastiske uken. 10

11 Ikke bare for de store anledninger Kirken er mer enn et sted du kan oppsøke ved livets høytideligheter og kirkelige høytidsdager. I det store rommet kan alle medlemmene føle tilhørighet. Din tro kan stimuleres og rotfestes. Menigheten er et åpent fellesskap som ikke stiller krav til måten du deltar på. I din kirke får du innflytelse blant annet ved å benytte stemmeretten din ved høstens kirkevalg. Bli med og bygg kirken sammen med andre som er glad kirken sin! Kirken din er kanskje et moderne murbygg eller en staselig gammel trekirke? Uansett er det engasjerte mennesker som gjør kirkene til mer enn tomme skall. I din menighet er det behov for engasjement av mange slag, - både "fromme" og praktiske. Noe av det store med Guds menighet på jorda er nettopp at alle har en plass å fylle og en oppgave å utføre der. Omtrent 3,1 millioner nordmenn vil ha rett til å avgi sin stemme september i år. Men hvem skal du stemme på? Kanskje er svaret på det deg selv! Ved å sitte i menighetsrådet er du med og former kirkens viktige arbeid og posisjon på ditt hjemsted. Hvis du har bestemte meninger om hvordan nettopp kirken din skal virke, kan det være vel investert tid å engasjere seg i menighetsrådets arbeid. Kirkevalget 2009: Hvem får din stemme? Samtidig med stortingsvalget til høsten blir det kirkelig valg. Du som er medlem av Den norske kirke har stemmerett. Ved de kirkelige valgene kan også 15- åringene stemme! T o råd skal velges: Ditt lokale menighetsråd og ditt bispedømmeråd. Hver menighet ledes av et menighetsråd. Menighetsrådet har fokus på alt som skjer i kirken der du bor. Det har ansvar for barneog ungdomsarbeid, for arrangementer i kirken og for alle aktiviteter i menighetens regi. Det samarbeider med de kirkelig ansatte om gudstjenester, konfirmantundervisning og kirkelig omsorg for mennesker, natur og samfunn. Bruk stemmeretten! Din stemme gir innflytelse, skriver Geir Skårland, som er valgansvarlig i Stavanger bispedømme. Et aktivt menighetsråd kan bety mye for et lokalsamfunn. De som sitter i menighetsrådet får både innflytelse og viktige erfaringer. Bispedømmerådet leder den regionale delen av kirkens arbeid i Stavanger bispedømme. Det ansetter prester, fordeler økonomi, uttaler seg om viktige saker og legger strategier og planer. Det arbeider for å styrke lokalmenighetene og representere kirken utad. Medlemmene av bispedømmerådet i Stavanger blir også medlemmer av Kirkemøtet. Kirkemøtet er kirkens øverste folkevalgte organ og vedtar ordninger og planer som gjelder hele kirken. I perioden har alle de politiske partiene og kirkens ledelse sammen bestemt at det kirkelige demokratiet skal styrkes. Det betyr blant annet at i Stavanger bispedømme skal bispedømmerådet velges direkte av kirkemedlemmene. Det har kommet ny mulighet for folk på grasrotnivå til å gå sammen om å foreslå kandidater til bispedømmerådet, og kirken både nasjonalt, regionalt og lokalt vil satse på god informasjon til velgerne. Blant annet vil alle velgere få tilsendt valgkort med informasjon om valget. Fram til 15. mai arbeidet menighetenes nominasjonskomitéer med å finne og foreslå kandidater til menighetsrådet. Det var også mulig for andre enn nominasjonskomitéen å levere inn lister. Både lokalmenighetene og bispedømmekontoret har folk som kan svare på spørsmål om ordningene for kirkevalget. Fra 10. august er det mulig å forhåndsstemme. Fra da av vil også kandidat- presentasjoner være tilgjengelige på og Selve valget skjer samtidig med stortingsvalget, 14. september, i et lokale i nærheten av kommunens valglokale. Bruk stemmeretten! Din stemme gir innflytelse! AV GEIR SKÅRLAND VALGANSVARLIG, STAVANGER BISPEDØMME 11

12 Valg av bispedømmeråd og medlemmer til Kirkemøtet Another Place av Antony Gormley- foran Stavanger Domkirke. Skåre kirke Kirkedør, Skåre 13. og 14. september er det kirkevalg. Alle kirkemedlemmer over 15 år kan være med å stemme. Det skal velges menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte. Det blir til sammen to valg, siden Kirkemøtet består av de som sitter i de elleve bispedømmerådene i Norge. For første gang skal Stavanger bispedømmeråd velges direkte av kirkens medlemmer. Sammen med en prest, en annen kirkelig ansatt og biskopen sitter sju representanter for kirkemedlemmene i bispedømmerådet. Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste folkevalgte organ. Bispedømmerådet leder kirkens virksomhet i Stavanger bispedømme, som har samme grenser som Rogaland fylke. Både bispedømmerådet og Kirkemøtet tar avgjørelser som preger kirken. Dine ønsker og din stemme kan komme til uttrykk ved å delta i kirkevalget. På de neste sidene kan du lese om hvem du kan stemme på og hvordan du stemmer. Informasjon fra valgrådet i Stavanger bispedømme 12

13 Valg av bispedømmeråd og medlemmer til Kirkemøtet Leif Christian Andersen (23) Skjold menighet Erfaring: Sykepleiestudent, Stavanger bispedømmes ungdomsråd. Vil arbeide for: åringer, trosopplæring og gudstjenester med lokal variasjon. Ingvill Hagesæther Foss (43) Sørnes menighet Erfaring: Sjefingeniør i Petroleumstilsynet, bispedømmerådet (vara), MF-styret. Vil arbeide for: Frivillighet, trosopplæring, gudstjenesten som inkluderende fellesskap. Thor Bjarne Bore (71) St. Petri menighet Erfaring: Redaktør, div. styreverv, kirkerådsleder. Vil arbeide for: Utbygging av trosopplæring, en kirke som i bevissthet om egen tro er positivt synlig i kultur og samfunn. Kristin Wallem Hagen (18) Skåre menighet Erfaring: Student. Ungdomsting, trosopplæring, kor, musikk og ungdomsgudstjenester. Vil arbeide for: Trosopplæring og ungdomsgudstjenester. Kjartan Djønne (35) Høyland menighet Erfaring: Høyland men. råd, Skaarlia menighetsutvalg, ITkonsulent, lærer i v.g.s. Vil arbeide for: Stedstilpassede menigheter, stedstilpassede gudstjenester. Menighetsplanting Wenche H. Havrevoll (50) Suldal kyrkjelyd Erfaring: Lærar, kyrkjeblad, mållag, rettferdig handel, politikk. Vil arbeida for: Ei kyrkje som er medviten si eiga tru og tradisjon og er aktivt til stades i kulturen vår, lokalt og nasjonalt. Bernhard Engedal (62) Skåre menighet Erfaring: leder i attføringsbedrift, arb. leder i Kirkens Bymisjon, KFUK-KFUM, politikk, menighetsråd. Vil arbeide for: Frivillighet, trosopplæring og fornyelse i gudstjenesten. John Ludvik Hollen (64) Tasta menighet Erfaring: Forfatter, kulturarbeid og kirkelig engasjement. Vil arbeide for: At vi i stedet for å snakke om "kirken ut til folket" fokuserer på "folket inn i kirken". Vi må våge variasjon og bredde i det som skjer i kirkerommet. Gyrid Espeland (55) Eigerøy menighet Erfaring: Seksjonssjef i Mattilsynet. Menighetsråd, bispedømmeråd, div. styreverv. Vil arbeide for: Trosopplæring, diakoni, kirke for alle, frivillighet, lederutvikling, kirkeøkonomi. Solveig Lindaas Haaland (38) Vardeneset menighet Erfaring: Spes.konsulent organisasjon og endring, StatoilHydro, menighetsråd Vil arbeide for: Rett prest til rett menighet, god organisering så tro og liv kan vokse. Informasjon fra valgrådet i Stavanger bispedømme 13

14 Valg av bispedømmeråd og medlemmer til Kirkemøtet Einar O. Iversen (62) Stokka menighet Erfaring: Adm. dir., KFUK- KFUM, Men. råd, kirkelig fellesråd, div. styreverv. Vil arbeide for: gudstjeneste for dagens mennesker, satsing på ungdomsarbeid, lokalmenigheten. Johannes Leiknes Nag (30) Torvastad menighet Erfaring: Lektor, nettjournalist, menighetsblad, menighetsråd, politikk, styre- og lederoppgaver. Vil arbeide for: Trosopplæring, gudstjenestefornyelse, frivillighet og engasjement, kirkelig selvstyre. Anndi L. Jacobsen (68) Stokka menighet Erfaring: Rektor, barne- og ungdomsarb., politikk, Naturvernforbundet, Nablusforeningen Vil arbeide for: Dåpsopplæring, miljø- og fredsarbeid, rom for menneskers erfaringer i ritualer, bønn og religiøs praksis. Laura Seltveit (59) Sauda kyrkjelyd Erfaring: Ordførar i Sauda. Tillitsvalgt, Trygdeetaten. Arb. m. kulturkveldar, kyrkje og samfunn. Vil arbeida for: Meir midlar til kyrkja. Samarbeid kyrkje-samfunn. Breitt forankra folkekyrkje. Bente Meling Kjosavik (49) Sandnes menighet Erfaring: Lærer, kirkekor, menighetsråd. Vil arbeide for: Trosopplæring, kirkemusikk. En kirke som er nær Gud og nær mennesker. Kari Austerheim Silde (68) Sunde menighet Erfaring: Barne/ungd.arb., menigh.råd/fellesråd, politikk, interkulturelt arbeid Vil arbeida for: Oppfylgjing av barn og foreldre ved dåp og ungdom rundt konfirmasjon. Inkludering av innvandrarar. Berit Kopren (65) Tjensvoll menighet Erfaring: Menighetsråd, nasjonalt hovedtillitsvalgt i Telenor. Vil arbeide for: lokalmenighetene, samarbeid ansatte-frivillige, kirke synlig i lokalsamfunnet. Svein Arne Lindø (56) Riska menighet Erfaring: Omsorgssjef i Gjesdal. Santalmisjonen, Norge og Bhutan. Men.råd, bisped.råd, Kirkerådet. Vil arbeide for: Trosopplæring, attraktive gudstjenester, kirken friere ift. staten, at menighetene skal ha mye å si ved ansettelser. Rune Skagestad (43) Tasta menighet Erfaring: Rådgiver, Misjonshøgskolen. Fotballeder, menighetsrådsleder, teolog. Vil arbeide for: En varm og samtidig radikal kirke, menighetsutvikling, ny valgordning for biskoper Tor Soppeland (60) Årdal kyrkjelyd Erfaring: Bonde. Sokneråd og fellesråd. Aktiv på bedehuset. Politikk og diverse styreverv. Vil arbeida for: Klar forkynning av Guds ord. Barn, ungdom, konfirmantar og unge foreldre. Meir kyrkjeleg sjølvstyre. Informasjon fra valgrådet i Stavanger bispedømme 14

15 Valg av bispedømmeråd og medlemmer til Kirkemøtet Ingrunn V. Særheim (53) Klepp menighet Erfaring: Miljøterapeut, men.råd, Ungdom i oppdrag. Vil arbeide for: Menighetsplanting, en tydelig og Kristus-sentrert kirke. Tor Sven Utvik (20) Avaldsnes menighet Erfaring: Sivilarbeider i menighet, ten-sing, speider, ungd.arb., kretsstyre KFUK/M. Vil arbeide for: Inkluderende menigheter, trosopplæring, fokus på de yngre og gudstjenesten. Inger Kari Søyland (48) Mosterøy menighet Erfaring: Personalsjef i NMS. Bispedømmerådsleder. Men. råd. Barne- og ungd.arb. Politikk. Vil arbeide for: En levende og livsnær kirke for alle, trosopplæring, lederutvikling, misjon, diakoni. Andreas Veggeland (23) Sunde menighet Erfaring: Journalist, mangeårig leder av diverse barne- og ungdomsarbeid. Vil arbeide for: Barne- og ungdomsarbeid. Kjetil Tjessem (45) Gand menighet Erfaring: Leder Crux Oppfølgingssenter, menighetsdiakon. Vil arbeide for: Diakoni, gode arbeidsforhold for ansatte, frivillig medarbeiderskap, fokus på å være en inkluderende folkekirke i vår tid. Rune Øygard (49) Randaberg menighet Erfaring: Frivillig menighetsarbeid, strategi- og org.konsulent, div. styreverv. Vil arbeide for: Trosopplæring, Tydelig, frigjørende kirke. Org. med definerte roller, klart ansvar og tilhørende myndighet SLIK STEMMER DU 1. Finn ut hvem kandidatene er og hva de står for, her eller på Der finner du fyldig informasjon om kandidatene. 2. Finn ditt valglokale. De som står i manntallet har fått tilsendt valgkort der tid og sted for valget står. Dette blir også annonsert i avisene. 3. Du kan stemme på én til fem kandidater. På stemmeseddelen krysser du av for hvilken kandidat som er førstevalg, andrevalg og tredjevalg, og så videre. Vil du vite mer om kirkevalget? Informasjon fra valgrådet i Stavanger bispedømme 15

16 KIRKEVALGET 14. SEPTEMBER 2009 I HØYLAND SOKN Ved Kirkevalget 2009 skal det velges menighetsråd og 7 leke medlemmer til Stavanger bispedømmeråd. Valget finner sted: Sviland skule Høyland ungdomsskole Trones skole Stremmelokalet er åpent kl alle steder. Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i Opplysninger om kandidatene finnes på KIRKEVALGET 2009 I HØYLAND SOKN FORHÅNDSSTEMMING, VALGKORT, ETTERSYN AV MANNTALL Ved Kirkevalget 2009 skal det velges menighetsråd og et antall leke medlemmer til bispedømmerådet. Valget finner sted 14.september Forhåndsstemming: Det vil være anledning til å forhåndsstemme i perioden 10. august september Sandnes Kirkekontor kl Adresse: Eidsvollsg. 49. Valgkort: Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett vil motta valgkort og nærmere informasjon i løpet av uke 32. Den som er medlem i Den norske kirke, og ikke mottar valgkortet, bes kontakte Sandnes kirkekontor, for å få rettet opp opplysningene i Den norske kirkes medlemsregister. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall. Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske kirke, kan gå fram som beskrevet på valgkortet for å bli slettet av medlemsregisteret. Ettersyn av manntall: Kirkelig manntall for Høyland sokn er lagt ut for ettersyn på Sandnes Kirkekontor, Eidsvollsgt. 49, og er tilgjengelig for ettersyn i kontorets ordinære åpningstid i perioden 10. august til 11. september. Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Les mer om valget på HVA SLAGS KIRKE VIL DU HA? 16

17 Kandidater til Soknerådsvalget i Høyland sokn 1. Ingvar Nilsen 65 år, Pensjonist, Sviland: Gift med Ingrid i 43 år, 3 barn 2 gjenlevende, 4 barnebarn. Yrke/ stilling: bestyrer Coop Høle i 12 år disponent Sørlandets Samvirkelag ca 5 år divisjonssjef Boligen A/S Betong ca 10 år bestyrer Gyland samvirkelag ca 8 år avd. bestyrer Lund Samvirkelag ca 2 år Kirkelige verv: Leder Høyland Sokneråd Medlem Sandnes Kirkelige Fellesråd Leder Høyland Menighetspleie Offentlige verv: Medlem Sviland bydelsutvalg Varaformann Sandnes Handelsforening 2 år Formann Sandnes Handelsforening 2 år Varaformann Sandnes handel, håndverk og industrifor. 2 år Varaformann Flekkefjord Skolestyre 1, 5 år Satsingsområder: Ønsker å arbeidet for Soknets visjon: Levende Jesustro i livsnære fellesskap. Satse videre på søndagsskolearbeid og ungdomsarbeid. Fremheve søndagen som hviledag og naturlig kirkedag. 2. Bjørnar Andrè Haug 37 år, Overingeniør, Austrått: Satsingsområder: Ønsker å arbeide for videreføring av gudstjenesteform tilpasset familier. Ønsker å bedre informasjonen i det som skjer i soknet. Ønsker større engasjement i lokalmiljøet. Har tidligere vært engasjert i Skaarlia menighet. Var med på å starte KRIK Høyland/ Skaarlia i 2005 og har siden vært leder. 3. Ragnhild Sæter Karlsen 43 år, Adjunkt, Høyland Ønsker å prioritere arbeidet med barn- og unge i menigheten. Prosjekter og seminarer, Menighetsuke/ menighetsweekend. Sang og musikkarbeid 4. Garmann Auklend 56 år, Gardsbestyrer, Høyland: Medlem i Sviland Menighetsutvalg. 5. Berit Junker Kjosavik 66 år, Pensjonist, Austrått: Utdannet Adjunkt og arbeidet som lærer i 39 år. Først på Karmøy og deretter 38 år ved Hana skole. Kirkelige verv: Medlem i Høyland sokneråd i 4 perioder fra Satsingsområder: Skulle ønske vi hadde et mer aktivt ungdomsarbeid i menigheten, et tilbud til unge etter konfirmasjonsalder. 6. Laila Jane Brødsjømoen Landa 49 år, Apotektekniker, Austrått: Yrke: Apotektekniker ved Allianceapotek Samarit. Tidligere ansatt som bandagist/ apotektekniker ved Samaritt helse og sykepleieartikler og ved Løveapoteket i Stavanger. Kirkelige verv: Konfirmantmedarbeider i Høyland menighet. Satsingsområder: Få til en inkluderende kirke der alle er velkommen. Annet: Født og oppvokst i Drangedal kommune i Telemark. Flyttet til Rogaland i Gift og bosatt på Sandnes. Har to voksne barn som er flyttet ut. 7. Marianne Svihus 50 år, Gardbruker, Sviland Yrke: Gardbruker i 19 år, Tannhelsesekretær i 17 år i USA og Norge. Kirkelige verv: Leder Sviland MU Søndagsskoleleder og lærer Tveit Søndagsskole i 19 år. Satsingsområder: Barnearbeid og søndagsskole. Ønsker å få flere til å gå til gudstjenestene i kirken. 8. Marit Ollestad Jensen 68 år, Pensjonist, Austrått: Yrke: Sekretær ved Kvinneklinikken SUS Kontorfullmektig Riskatun bo og rehab. Senter Adm.leder Høyland menighet Klokker og menighetssekr. Høyland menighet Kirkelige verv: Medlem Høyland MU Medlem Høyland sokneråd flere perioder tidligere. Satsingsområder: Eldreomsorg og eldresenteret. Omsorg for svake Omsorg for ansatte. Annet: Er pliktoppfyllende, kreativ, ordensmenneske og Positiv. Ønsker å bidra til at folk i menigheten ønsker å gå i kriken og føle seg hjemme der. 9. Jan Robert Moen 57 år, Sivilingeniør, Høyland: Yrke: Sivilingeniør hos StatoilHydro siden 1982 Satsingsområder: Bidra til et godt miljø og samarbeid internt i Høyland sokn. Annet: Gift og har en voksen datter. Er født på Østlandet men har hatt forankring i Sandnes siden Medlem i Husfelleskap de siste 20 årene. 10. Jorunn Dybesland Auklend 29 år, Veileder, Sviland: Yrke: Arbeider som arbeidsveileder i NAV siden Annet: Gift. 11. Erling Nordland 63 år, Selvstendig næringsdrivende, Sviland: Yrke: Bonde og forskalingssnekker. Kirkelige verv: Medlem Sviland MU Varamedlem i Høyland sokneråd 17

18 Hva er nåde? Det er tid for innhøstning. Noen av oss har kansk je frukt trær i hagen. Det er alltid spennende om det er godt med bær på bærbuskene, eller om det blir frukt å høste inn på epletrærne. Jesus forteller en gang om en mann som eide en stor frukthage. I denne hagen hadde han et fikentre stående. Mannen kom for å se etter frukt på det, men fant ingenting. Han sa til gartneren sin at han ville han skulle hogge det ned. Gartneren svarte: Herre, la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke, får du hogge det ned. Gartneren ville ikke hogge det ned. Han ville gi det en ny sjanse. Ikke bare det - han vil stelle det og gi treet næring. Men vi kan komme til å spørre oss selv: Hva vil gartneren si neste år hvis det heller ikke da gir frukt? Vil gartneren tale treets sak da også? Jeg møtte en gang en afroamerikansk kvinnelig prest. Hun var spontan og hadde ofte en litt annen synsvinkel på tingene. Hun sa til dette spørsmålet: Gartneren vil helt sikkert si det samme neste år også. Denne gartneren vil definitivt aldri hogge det ned. Gartneren vil aldri gi det opp og alltid gi treet en ny sjanse. Igjen og igjen - hvert eneste år. Jeg tror min prestekollega i Chicago har rett. Det er slik denne gartneren er. Denne gartneren vil aldri gi opp treet, men hvert år vil han si Herre la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Det te forteller nemlig noe om hva Guds nåde er. Gud gir oss aldri opp. Gud gir oss alltid en ny sjanse. Gud viser oss omsorg og k jærligheten som utholder alt og tåler alt. Gud gir vårt liv næring. Om vi ikke alltid ser de store resultatene, så kan vi ikke annet enn å takke for hans store nåde. Dette er kanskje den største og beste frukt. Den som spirer og vokser ut av takknemligheten for denne nåden som gir oss nye muligheter igjen og igjen. AV BJARNE SALTVEIT Kyrkjeveien 158, 4325 Sandnes Åpent man-ons tir-tor-fre lørdag Humørbussene bringer begeistring! Bestill turen på tlf Bestill turen på tlf Her kan DIN annonse stå! Her kan DIN annonse stå! Kontakt Byggefirma LEIF Kontakt Svein RØNNEBERG Rut Høllesli Olav Nesse ved A/S ved Ålgårdsvn. menighetskontoret menighetskontoret 165, 4325 Sandnes for Tlf for 72 bestilling. 51 bestilling. Faks Mobil tlf Alt i nybygg og reparasjoner Avd. Bogafjellsenteret tlf Her kan DIN annonse stå! Kontakt Svein Olav Nesse ved menighetskontoret for bestilling. Tlf Faks

19 Har du lyst til å gjøre noe meningsfylt? Bli støttekontakt! Kan du tenke deg å bruke noen timer i uken sammen med et barn, en ungdom eller en voksen som har en psykisk helseplage eller en fysisk/psykisk funksjonshemming og som trenger støttekontakt i Sandnes kommune? Gjesdalveien Sandnes bokforlaget Liker du fotball, svømming, fisketur eller sykling? Liker du kino, kafe eller å gå tur? Liker du rolige aktiviteter som håndarbeid, lesing eller data m.m.? Da er du den vi trenger Du må ha fylt 18 år og ha en stabil livssituasjon Det kreves vandelsattest for å arbeide med barn under 18 år Timelønnen er for tiden 115,- kr pr time Det blir også dekket utgifter til kjøring og ulike aktiviteter til et visst beløp pr. mnd Det er en fordel at du disponerer bil For mer informasjon, ta kontakt med Terese S.Mellemstrand på tlf Søknadsskjema finnes på (elektronisk selvbetjening) AUT. RØRLEGGERFORRETNING Telefon: Hana, 4306 Sandnes Graverveien 51 Thrane Gård Galleri Austråttvn. 10 billedkunst, sølvsmykker, keramikk, glasskunst,strikk, etc. Åpningstider; tirsdag onsdag fredag Krogedal K B Begravelsesbyrå Oalsgt. 75, 4316 Sandnes Solbakken Sandnes DØGNVAKT - Tlf DØGNVAKT Tlf Mob Vi står til tjeneste ved begravelser, kremasjoner, minnesamvær Vi står til tjeneste ved begravelse, kremasjoner, og gravmonomenter. minnesamvær og gravmonomenter Har du føttene, har vi skoene Langgt. 2 B, Sandnes. Tlf Kvadrat-senteret, Sandnes. Tlf Amfisenteret,Vågen, Sandnes. Tlf Bryne Torg Senter, Bryne. Tlf M44-senteret, Bryne. Tlf Stasjonen, Ålgård. Tlf Tlf søndag Her kan DIN annonse stå! Kontakt Høyland Menighetskontor for informasjon! Tlf Torkel Haabethsv. 45, 4325 Sandnes Vi skreddersyr: Garderobe - Kjøkken - Baderomsinnredning HOVEVEIEN 104, 4306 SANDNES TELEFON: Planter og dyr i skjønn forening. En koselig shopping opplevelse for hele familien! Tlf. Martin: Foto-Sentralen Langgt SANDNES Tlf Bilder på nett: Langgt Sandnes - Tlf Campingutstyr på nett! Buggeland Vaskeri Karl Hodnefjell Buggeland Sandnes Mob Tlf Matteservice Vask av arbeidstøy TRONSHOLEN HAGESENTER Tronsholen, 4325 Sandnes. Gravmonumenter i stort og variert utvalg Firma Bjarne Hov Gravarvn. 49, 4306 Sandnes Tlf

20 Velkommen til kirken! Høyland Kirke 16. august kl Gudstjeneste, Odd Hanssen Matre, Dåp, Kirkekaffi, Offer menighetsarbeidet 23. august kl Høymesse, Bjarne Saltveit, Nattverd, Offer Menighetsfakultetet 30. august kl Familiegudstjeneste, Bjarne Saltveit, Dåp, Kirkekaffi, Offer Norsk Lærerakademi 6. september kl Diakonisøndag, Bjarne Saltveit, Lein Mathisen, Nattverd, elever fra kulturskolen deltar, Offer Diakoniarbeidet. 13. september kl Gudstjeneste m/ konfirmantpresentasjon, Johannes Høyvik, Dåp, Kirkekaffi, Offer ungdomsarbeidet i menigheten. 20. september kl Høymesse, Odd Hanssen Matre, Nattverd, Offer menighetsarbeidet 27. september kl Høymesse, Bjarne Saltveit, Dåp, 50 års konf.deltar, kikrekaffi, Offer Lønn egne ansatte. 4. oktober kl Eldresgudstjeneste, Bjarne Saltveit, Lein-Mathisen, Nattverd, Offer Israelsmisjonen 11. oktober kl Høymesse, Odd Hanssen Matre, Dåp, Kirkekaffi, Offer Menighetsarbeidet 18. oktober kl Høsttakkefest, Bjarne Saltveit, Dåp, barnekoret Sangsus, Kirkekaffi, Offer Misjonsprosjektet 25. oktober kl Høymesse m/ skriftemål, Bjarne Saltveit, Nattverd, Offer Lønn egne ansatte. 25. oktober kl Prest og forfatter Karsten Isachsen taler i kirken. 1. november kl Høymesse, Bjarne Saltveit, Nattverd, Offer Menighetsarbeidet 1. november kl Minnestund i Kirken, Lein- Mathisen. 8. november kl Gudstjeneste, Bjarne Saltveit, Dåp, Kirkekaffi, Offer Menighetspleien 15. november kl Familiegudstjeneste, Odd Hanssen Matre, Nattverd, Barnekoret Sangsus deltar, Kirkekaffi, Offer Menighetsarbeidet. / Austrått bydelshus 23. august kl Gudstjeneste, Odd Hanssen Matre Tema: Å sette andre høyt 6. september kl Gudsteneste, Odd Hanssen Matre, nattverd Tema: Prioritering 20. september kl Gudstjeneste, Odd Hanssen Matre Tema: Fasaden sprekker 4. oktober kl Gudstjeneste, Odd Hanssen Matre, nattverd Tema: En fortvilet far 18. oktober kl MERK KLOKKESLETT! Gudstjeneste ute, Odd Hanssen Matre, eget program Tema: Kaos og kosmos 31. oktober (lørdag) Hallogenfest for hele familien 15. november kl Gudstjeneste, Odd Hanssen Matre, nattverd, Tema: Siste test Sviland kapell 23. august kl Høymesse, Helge Nesse, Nattverd, Offer Misjonsprosjektet 6. september kl Familiegudstjeneste, Helge Nesse, Offer Menighetsarbeidet 20.september kl Høymesse, Helge Nesse, Konfirmantpresentasjon, 50 års konfirmanter deltar, Offer Konfirmantarbeidet 4. oktober kl Høsttakkefest, Helge Nesse, Nattverd, Offer Galim/ Gadjivan Prosjektet 18. oktober kl Familiegudstjeneste, Helge Nesse, utdeling av 6 års boka, Offer Søndagsskolearbeidet 01 november kl Alle helgensdag, Helge Nesse, Offer Menighetspleien 15. november kl Sang og musikkveld, Helge Nesse, Offer menighetsarbeidet

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull!

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull! NR 3-2011 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Herlig KonfAction! Side 8 og 9 Side 3 Du er verdifull! Side 5 Paus om bibelen Kirke i endring Side 2 En kirke i forandring Vi opplever mange spennende saker i Den norske

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago NR. 2-2008 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Jesus kommer... Dette er det sentrale i advent- og juleevangeliet. Ordet advent betyr vente eller forberedelsestid. Vi skal vente og forberede oss på at Jesus skal

Detaljer

Levende Jesustro i livsnære fellesskap

Levende Jesustro i livsnære fellesskap Levende Jesustro i livsnære fellesskap NR 3-2015 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hjernetrim på eldresenteret Side 5 Guds kjærlighet Side 2 Smakte fjellkaffe Side 6 Ny ettåring Side 3 Gud favner deg i kjærlighet!

Detaljer

Høye hopp på konfaction

Høye hopp på konfaction NR 3-2010 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Høye hopp på konfaction Side 8 og 9 Side 4 På historisk grunn Side 3 Klar for innsats Bli med til Thailand Side 12 og 13 Austrått menighet en realitet Høyland menighet

Detaljer

På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder

På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder NR 2-2012 HØYLAND I HELG OG HVERDAG På friluftsgudstjeneste Side 6 og 7 Gøy med småbarnssang Side 8 og 9 Side 4 Revidert om gravferder Du er tegnet i herrens hender! Side 3 Fra statskirke til folkekirke

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Glimt fra dåpsskolen. Side 9. Møt Ragna Skårland Side 3. Et forvandlende møte. Side 5 Døpefont med historie.

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Glimt fra dåpsskolen. Side 9. Møt Ragna Skårland Side 3. Et forvandlende møte. Side 5 Døpefont med historie. NR 2-2013 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Glimt fra dåpsskolen Side 9 Møt Ragna Skårland Side 3 Side 5 Døpefont med historie Et forvandlende møte Side 2 Et forvandlende møte I Joh. 4 leser vi om at Jesus drar

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Sør for elva. Et historisk kirkevalg

Sør for elva. Et historisk kirkevalg Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 3-2009 Et historisk kirkevalg Samlivskurs Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Redaktøren har ordet: Du er

Detaljer

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 2 2009 ANDAKTEN

Detaljer

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget 3/15 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET NR 3 2015 ÅRGANG 98 Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget www.sandvikenmenighet.no

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang Olsvik kirke VALGEKSTRA 2015-31. årgang Kandidatene til Olsvik menighetsråd Yngve Jørgensen (59), rektor Lærerutdannet, skoleleder, fagforeningsleder, ungdomsleder, medlem i menighetsrådet. Gudstjenesten,

Detaljer

Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil

Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 86 NR. 2 2015 Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil Bli med og påvirk kirkens hverdag DRØBAK OG FROGN MENIGHETSBLAD Utgiver

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Nr 3/2015 56. årgang. menighetsblad JAG ETTER VIND. Kandidater til kirkevalget Speiderne har vært på leir

Nr 3/2015 56. årgang. menighetsblad JAG ETTER VIND. Kandidater til kirkevalget Speiderne har vært på leir Nr 3/2015 56. årgang LANDÅS menighetsblad JAG ETTER VIND Kandidater til kirkevalget Speiderne har vært på leir 1 1 LANDÅSPROFILEN Nr 3/2015 56. årgang LANDÅS menighetsblad NAVN: Kjetil Almenning ALDER:

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12 KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Nr. 3. september 2009 60. årgang Trosopplæringsplan s. 7 Babysang s. 6 Konserter i Lillesand Kirke s. 12 Den nye presten fem år etter s. 5 En åpen kirke

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 70. årgang I dette nummeret kan du blant annet lese om: Kirkevalget, s. 3 11 Loppemarked 28. 29. august i Ås arbeidskirke.

Detaljer