Bedrifter som satser på sponsing har større vekst. Uvisst om Telenor fortsetter med Stabæk. Moods of Norway med i Sponsor- og Eventforeningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifter som satser på sponsing har større vekst. Uvisst om Telenor fortsetter med Stabæk. Moods of Norway med i Sponsor- og Eventforeningen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 Nyhetsbrev 14/2011 Midt i blinken for skiskytterne Norges Skiskytterforbund melder seg inn i foreningen og vil bruke medlemskapet til å få ideer og faglig påfyll for å videreutvikle forbundets kommersielle produkt. Les mer Uvisst om Telenor fortsetter med Stabæk Internasjonal innovasjonskonferanse inn i foreningen Bedrifter som satser på sponsing har større vekst Moods of Norway med i Sponsor- og Eventforeningen Telegiganten vurderer å kutte sponsingen av både fotballklubben og arenaen på Fornebu, skriver Dagens Næringsliv. Les mer Sponsoransvarlig i InnoTown Innovation Conference, Gro Linn Gamst, fikk nyss om Sponsor- og Eventforeningen av tidligere Sponsorprisvinner. Les mer Ny forskning viser at bedrifter som investerer i sponsing leverer høyere nettoresultat enn virksomheter som ikke sponser. Les mer Sponsor & Event Sjef i Moods of Norway, Marcus Håkonsen, sier det var på tide at selskapet ble medlem i det gode selskap. Les mer Sponsor- og Eventforeningen, Huitfeldtsgate 29, 0253 Oslo Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

2 1. Rapport fra styreleder 1.1. Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet 16. januar Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde. Bakgrunn for stiftelsen av Sponsor- og Eventforeningen Etter årstusenskiftet var det tydelig at sponsing som fagområde fikk stadig mer fokus og ble en mer benyttet kommunikasjonskanal blant norske virksomheter. Et økende behov for fagkompetanse med informasjon-, kunnskapsutveksling og nettverksbygging ble avdekket og derav ble Sponsorforeningen stiftet i 2001 som en tverrfaglig og sosial arena for å dekke dette behovet. Foreningen valgte i 2005 å utvide foreningen til også å inkludere events, da dette var blitt en stadig mer integrert del av markedskommunikasjonen og foreningen anså dette som et naturlig fagfelt og supplement til foreningen. Foreningen endret dermed navn til Sponsor- og Eventforeningen. 2 Foreningens formål Sponsor- og Eventforeningen skal være et forum for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og inspirere til økt forståelse for og innsikt i bruk av sponsing og event som fagområde. Foreningen har ideell karakter og kan ikke engasjere seg kommersielt i sponsing og event. Sponsor- og Eventforeningen er en forening for bedrifter, byråer og organisasjoner i Norge med interesse for sponsing og event som fagområde. Sponsor- og Eventforeningen ledes av et styre bestående av 8 medlemmer; leder, nestleder og 6 styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer, 1. og 2. varamedlem, med møterett, men ikke stemmerett ved fulltallig styre Styret Styret har i perioden, til , bestått av følgende personer: Styreleder: Lasse Gimnes, GimCom AS Nestleder: Kristine Lund, DnB NOR/DNB Styremedlemmer: Astrid Giskegjerde, Mediaedge:cia/MEC Access Øystein Tynning, Just Cruzin Production Camilla Bredesen, Gyro Wanja Sanfelt, Stiftelsen Norsk Luftambulanse tom Linnéa Svensson, Øyafestivalen og Eyeworks Dinamo Sverre Meinich-Bache, Norges Skiforbund og Sponsor Marketing Varamedlem: Fredrik Geelmuyden, Manitu (1. varamedlem) Gunnar Nybø, Norges Håndballforbund (2. varamedlem) Det er gjennomført 7 styremøter i 2011 og 114 saker er blitt behandlet. Valgkomiteen har, i samme periode, bestått av Bente Rasmussen/Nordea - leder av komiteen, Vegar Hellgren/Eqology og Martin Fransson/Thinking. Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

3 Sponsor- og Eventforeningen i 2011 Det er blitt foretatt en del endringer i foreningens prioritet av oppgaver. Dette er også blitt synliggjort i foreningens nye strategiplan. Foreningen har valgt å fokusere mer på informasjonsoppgaven enn hva som tidligere er gjort. Den daglige lederen skal ha ansvaret for informasjonsvirksomheten samt ikke minst benytte internett og nyhetsbrev for å sette dagsorden med saker og artikler som angår medlemsmassen. Med dette skal foreningen sette dagsorden hver eneste dag og ikke bare i forbindelse med årlige eventer. På denne måten skal foreningen bli en levende merkevare nesten hver dag året rundt. Gjennom kommunikasjon som blant annet frokostmøter, seminar, internett og nyhetsbrev, skal foreningens medlemmer bli informert om vesentlige saker innen foreningens marked samt kunne bidra til debatter som gir faglig påfyll. Men foreningen ønsker ikke bare å sette dagsorden ved bruk av egne kanaler for kommunikasjon. Foreningen ønsker også å være mer synlig i andre medier enn tidligere. Dette har også ført til at foreningen er mer i nyhetsbildet enn før, med både daglig leder og styreleder. Salg og inntekter har også en høy prioritet. Det dreier seg her først og fremst om inntektsstrømmen medlemsinntekter. Men digitale inntekter i form av ulike reklameprodukter vil også bli prioritert høyere etter som trafikken på foreningens nettsted vokser i antall unike brukere og nedlastinger. Både sponsing og event er blitt store og voksne kanaler for kommunikasjon innen mediemarkedet. Skal kanalene fortsette å vokse trenger man stadig påfyll av faglig kompetanse. Ikke bare om de respektive to kanaler, men også andre kanaler for kommunikasjon. Det legges derfor vekt på faglig påfyll bredt definert innen området kommunikasjon, og ikke bare rendyrket kompetanse innen sponsing og event. Sponsing og event er viktige deler innen kommunikasjonsindustrien! Nåværende ansvarsområder, fordelt per styremedlem, er: Sponsor/økonomi/medlemsverving Ansvarlig: Wanja Sanfelt Verve medlemmer til foreningen Sponsorer til foreningens aktiviteter og gjøremål SPOT-Fagdag 2012 Hovedansvarlig: Kristine Lund Delansvarlig: Camilla Bredesen Delansvarlig: Sverre Meinich-Bache 1 Fagdag som avsluttes med utdeling av SPOT-Prisene på kvelden SPOT-arrangement 2012 Hovedansvarlig: Camilla Bredesen Delansvarlig: Sverre Meinich-Bache Gjennomføring av hele SPOT, så vel Fagdag som Prisutdeling & Fest Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

4 Studietur Ansvarlig: Øystein Tynning Antall: 1 gang per år Møtekomité inkl. stunt Hovedansvarlig: Gunnar Nybø Delansvarlig: Fredrik Geelmuyden 4 frokost møter (2 om våren og 2 på høsten) 2-4 stuntmøter i frokostformat (1-2 om våren og 1-2 om høsten) SPOT-Prisen 2012 og jury Ansvarlig: Linnéa E. Svensson Opprettelse av jury, fremdrift og kåring av prisvinnere Prisvinnerdag Ansvarlig: Linnéa E. Svensson Arrangere Prisvinnerdagen innen ca 2 måneder etter SPOT Seminarkomité Hovedansvarlig: Astrid Giskegjerde Delansvarlig: Linnéa E. Svensson 1 seminar om våren (med sosialt aspekt) 1 kurs om høsten (uten sosialt aspekt) PR/myndigheter/web Ansvarlig: Lasse Gimnes Sikre synlighet i bransjen, i det offentlige rom og overfor statlige instanser. Vi viser her til kommunikasjonsstrategi hvor nettstedet er blitt en vesentlig kanal for kommunikasjon med våre medlemmer samt kommunikasjon mellom medlemmer. Det er jobbet iherdig med profesjonalisering på området i 2011, og dette arbeidet fortsettes i Det blir lagt betydelig vekt på innholdsproduksjon samt det å aktivere medlemmene til debatt og meningsutveksling Administrasjon og daglig drift Foreningen har i perioden hatt en fulltidsansatt, og da med hjemmekontor. I 2012 ser man på muligheter i forhold til det å få et fast kontor i Oslo. Det jobbes med saken og kostnader er implementert i budsjettet for Daglig leder har i perioden nesten daglig hatt kontakt med styreleder. Foreningens daglige leder har også fått endringer hva arbeidsoppgaver angår i løpet av Ikke minst har informasjon/pr samt skriving av innhold til foreningens nettsted økt betraktelig. Dette er en bevisst prioritering og handler om at stadig flere medlemmer og potensielle medlemmer skal oppdage at foreningen jobber hardt og driftig hver dag året rundt. Nesten i alle fall. Ser man bort i fra satsingen på web og informasjon/pr har daglig leder jobbet med stort sett de samme oppgaver som tidligere. Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

5 1.4. Aktiviteter Styret jobber aktivt med ulike former for kommunikasjon for å realisere sine mål om faglig påfyll og faglig debatt. I 2011 har vi arrangert SPOT med tilhørende Fagdag. I tillegg til 4 Frokostmøter, har vi hatt Prisvinnerdagen, Årsmøte, ett Stuntmøte, Studietur og det har blitt invitert til ett samarrangement med Reiselivsmessen og ett med Norges Markedshøyskole. Sponsorkonferansen ble justert til et Frokostmøte og ProsjektLederSkolen 2011 ble ikke igangsatt grunnet for få påmeldte. Dessuten er det blitt produsert en artikkel daglig til nettstedet vårt siden våren Foreningen har dermed hatt mye kommunikasjon med sine medlemmer samt potensielle medlemmer. Dette skal fortsette i 2012 og mye positivt er på gang når det gjelder foreningens aktiviteter innen området kommunikasjon. Totalt har det vært påmeldt 750 deltakere til egne arrangementer i løpet av året. Dette er en økning på 13% i forhold til året før. Våre arrangementer i 2011: Reiseliv 13/ Antall påmeldte: 45 Sted: Norges Varemesse Tema: Utvikling, kommersialisering og samarbeid SPOT 3/2-2011, Fagdag Antall påmeldte: 110 Sted: Fabrikken/Vulkan Tema: Sponsing og event som kommunikasjonsverktøyer SPOT 3/2-2011, Prisutdeling & Fest Antall påmeldte: 160 Sted: Fabrikken/Vulkan Tema: SPOT-Prisene og Ærespris Prisvinnerdagen 3/ Tema: Presentasjon av vinnercasene SPOT- Antall påmeldte: 47 Prisen 2011 Sted: Château Neuf Stuntmøte 10/ Antall påmeldte: 75 Sted: VG-auditoriet Frokostmøte 29/ Antall påmeldte: 75 Sted: D/S Louise Tema: Rollebytte sponsing, merkevarebygging og samfunnsansvar Tema: Blogging og tvitring Årsmøte 29/ Påfølgende Frokostmøte samme dag Antall påmeldte: 23 Sted: D/S Louise Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

6 Seminar 5/ Halv dag Antall påmeldte: 60 Sted: Campus Kristiania Frokostmøte 15/ Antall påmeldte: 42 Sted: D/S Louise Studietur 29-31/8, 2011 Antall påmeldte: 9 Sted: Stockholm Frokostmøte 7/ Antall påmeldte: 44 Sted: D/S Louise Frokostmøte 9/ Antall påmeldte: 60 Sted: D/S Louise Tema: Seiersrus eller bakrus? Etter Ski-VM Tema: Sponsing eller flotte gaver? Tema: Branschforum Tema: Hva skiller kultursponsing fra de andre kategoriene? Tema: Det Svette Gull potensialet i treningsøkonomien I henhold til den nye arbeidsformen med styreansvar og komiteer ble alle komité medlemmer invitert på felles Julelunsj med styret, valgkomiteen og juryen til SPOT som takk for innsatsen i løpet av året. Foreningen hadde 133 medlemmer per , mot 106 på samme tid året før, dvs en økning fra 2010 på 25%. Av disse 133, var 37 stk nye medlemmer. Frafallet var på 9 stk, hvilket tilsvarer en netto økning fra 2010 på 28 medlemmer. Styret er fornøyd med denne utviklingen. Medlemmer per : 6.sans event Concept Communication Filmkraft Rogaland 62 grader Nord Connecting First Securities Advokatfirmaet Selmer Creative Elv8ion Fokus Bank Aktiv mot kreft CREO Communication Fursetgruppen Arena Group Dagbladet Getty Images Asker og Bærum Budstikke Den Norske Opera & Ballett Gjensidige Bedre og Bedre Det Norske Studentersamfund Gyro AS Bertel O. Steen Dinamo Story Hafslund Birkebeinerrittet DNB Handelshøyskolen BI Bitmill AS Egmont Serieforlaget Handshake Marketing Bjerknes Racing Entertainment AS Heia de som vinner Byen Vår Kongsvinger Festspillene i Bergen Helly Hansen Confiro AS Fieldwork Norge Huysman Nystuen Partners Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

7 Forts medlemmer per : Ikea AS Norges Snowboardforbund Stiftelsen Norsk Luftambulanse IMG Norges Svømmeforbund Strømsgodset Fotball AS InnoTown Inspiration Conference Norsk Folkehjelp Synovate Inspiration Event og Kommunikasjon Norsk Toppfotball Telenor Interbooking Norsk Topphåndball TINE SA Just Cruzin' Production North Face Event TNS Gallup KNS Nova Vista Turbine Agency Kommunal Landspensjonskasse NRK Aktivum TV 2 Kreftforeningen NSB AS Tyria Lantmännen Mills OBOS Unicef LHL OKTAN Ad Hoc Ide og Design Unique Contribution Logic Event Management Olavsfestdagene Universitetet i Oslo MEC Access Orkla ASA VG Miljøagentene Perduco Kultur Vålerenga Fotball Molde International Jazz Festival Plan International Norge Vålerenga Ishockey Moods of Norway Publisering og lederutvikling World Event Nammo AS Red Bull Norway Øyafestivalen Nationaltheatret Redd Barna Xpo NE Kunnskap Nobels Fredssenter Nordea Nordic Arena Sponsoring Norges Bedriftsidrettsforbund Norges Blindeforbund Norges Cykleforbund Norges Fotballforbund Norges Friidrettsforbund NorgesGruppen Norges Håndballforbund Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Kampsportforbund Norges Orienteringsforbund Norges Padleforbund Norges Roforbund Norges Røde Kors Norges Skiforbund Norges Skiskytterforbund Norges Skøyteforbund Redningsselskapet Riksteatret Sana Pharma SAS BA Scan Trade Skiforeningen SkiStar Snøfjell AS SOS-barnebyer Sparebank 1 Oslo-Akershus Sparebanken Øst Sponsor Insight Sponsorteam Stabburet Stabæk Fotball Stageway Event Statkraft Statnett Statoil Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

8 Det er i 2011 lagt ned en betydelig innsats på foreningens nettsted med tilhørende nyhetsbrev som distribueres hver fredag. Det er foretatt flere tekniske endringer på nettstedet. I tillegg er det blitt jobbet med utseende på foreningens nettside. Ny nettside ble lansert dagen etter SPOT, det vil si 4. februar Den største endringen fra 2010 er likevel på området for innholdet. I vår 2011 ble en ny innholdsstrategi lagt og det ble da bestemt at det skal produseres en nyhetssak hver eneste dag. Denne innholdsproduksjonen vil bli økt i Som en konsekvens av økt fokus på nettstedet og ukentlig Nyhetebrev har så godt som alle invitasjoner til foreningens aktiviteter blitt innlemmet her, fremfor i spesifikke epostutsendelser per arrangement. For øvrig har også nettstedet og digital innholdsutvikling en betydelig plass i foreningens strateginotat som ble skapt og besluttet i Internasjonalt samarbeid Det har vært et nært og godt samarbeid med søsterorganisasjoner, spesielt med tilsvarende organisasjon i Sverige og i England (ESA). ESA er dessuten pådriver for å opprette en felles europeisk sponsorforening, med sete i Bruxelles. Det arbeides her også med blant annet opprettelsen av en felles europeisk sponsorpris. Sponsor- og Eventforeningen støtter dette initiativet. Ærespris/Hederpris Styret besluttet å endre navnet på Æresprisen til heretter å hete Hederspris, i desember 2011, men med samme statutter: Styret har mulighet til å dele ut en hederspris hvert år. Prisen skal gå til en navngitt person eller bedrift/institusjon/organisasjon som har gjort noe ekstraordinært bra over tid for å fremme sponsing og/eller event som fagområde. Æresprisen 2011: Denne gikk til en meget overrasket Lars Martin Kaupang, foreningens styreleder gjennom ti år, og prisen ble overrakt på SPOT Hedersprisen 2012: Medlemmene i foreningen ble forespurt om innspill til aktuelle kandidater og styret arbeidet med aktuelle navn på kandidater for overrekkelse på SPOT i De ulike aktivitetsområdene til foreningen er beskrevet nærmere med egne rapporter i Årsberetningen, se beretningens pkt Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

9 1.5. Økonomi Administrasjonen har hatt betydelig fokus på økonomistyring. I tillegg til at man har jobbet godt med inntektssiden, har man også hatt fokus på risiko samt fordelingen av faste og variable kostnader. Egenkapitalen fra 2010 pålydende ,- er økt til NOK i Det ble levert et resultat i 2011 som var betydelig bedre enn budsjettert. Dette er blitt overført til egenkapital i foreningen. Administrasjonen har fortsatt et sterkt fokus på å få inn utestående fordringer og et godt samarbeid med inkassobyrå. Foreningen har en økende medlemsmasse. Samtidig er foreningen forberedt på tøffere tider dersom en ny finanskrise skulle bli en virkelighet. Totale inntekter ble kr Driftskostnadene ble kr Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr ,- og et årsresultat på kr ,-. Regnskapsfører er Institutt for Bedriftssikring as, v/harald Vingerhagen. Revisjon er gjort av Revisjon Sør AS, v/ Rolf Einar Lunde. Oslo, 6. mars 2012 Lasse Gimnes Styreleder 2. Rapport fra aktivitetsområdene I 2009 ble det besluttet innført å ha ansvarlige styremedlemmer med definerte ansvarsområder og oppgaver. Nedenforstående rapporter er fra de respektive styreansvarlige Møtekomiteen Frem til Årsmøtet, 29. mars, hadde Øystein Tynning hovedansvaret for denne komiteen. Etter 29. mars overtok Gunnar Nybø dette ansvaret. 13. januar: Lunsjmøte Utvikling, kommersialisering og samarbeid Reiselivsmessen/bransjedag Foredrag fra Trude M Alnæs i Coca-Cola, Turid Viken og Sondre Andahl fra Ski Star Trysil og fra Petra Rundquist, filmstrateg i Ystad kommune. 45 påmeldte + ordinære gjester på reiselivsmessen. Ble gjennomført på Norges Varemesse på Lillestrøm. 10. mars: Stuntmøte Rollebytte sponsing, merkevarebygging Korte foredrag av Olaf Thommesen, partner i Etheco, Stein Rømmerud, kommunikasjonsdirektør Coca-Cola og Jomar Selvaag, partner Gyro. Deretter var det en paneldebatt styrt av Fredrik Geelmuyden med følgende deltakere: Olaf Thommesen, Partner i Etheco, Stein Rømmerud, Coca-Cola, Jomar Selvaag, Gyro, Esten O. Sæther Dagbladet, Søren Eriksen VIF. Stuntmøtet ble gjennomført hos VG og det var 75 påmeldte. NRK var tilstede, intervjuet og filmet. Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

10 Fra Stuntmøtet 10. mars mars: Frokostmøte Blogging og Tvitring, kan vi sponse en blogger? Foredrag fra Thomas Moen fra Creo, Heidi Nordby Lunde, bloggeren Vampus og Rafiq Charania fra blogg.no. Frokostmøtet ble gjennomført på D/S Louise og det var 75 påmeldte. Gruppen som har jobbet med frokostmøtene har, etter årsmøtet, bestått av Gunnar Nybø (Norges Håndballforbund og styret i Sponsor- og Eventforeningen, Fredrik Geelmuyden (Manitu og styret i Sponsor- og Eventforeningen), Ingunn Wiig, (UiO), Ole Engstrøm, (Creo), Lars Erik Oterhals, (VG), Linda Linnebo, (Norges Skiskytterforbund) Eva Amine Wold Engeset, (en periode i Sponsor Insight) og Tone Aursnes, (Arena Group). Gruppen startet sitt arbeid med et strategimøte 1.juni Det var enighet om at frokost- og stunt møtene skal være en møteplass som fungerer som et nav i alt hva Sponsor- og Eventforeningen jobber med. Møtene skal videreutvikles som den viktigste møteplassen i bransjen og bidra til at alle involverte bedrifter og mennesker sparer tid ved å prioritere disse møtene. Vi skal jobbe for at temaene er aktuelle for alle involverte i bransjen og dekke: Objekter innen, kultur- idrett og sosiosponsing Jobber med Events Jobber med strategi eller annen form for kommunikasjon Gruppen var enig om fortsatt å ha D/S Louise, som en fast base for Frokostmøtene og Hege Mauroy forhandlet frem en god avtale. Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

11 15.juni: Frokostmøte Retningsløse gavepakker og Julekort? Eller verdioverføringer og strategisk kommunikasjon? Innledning fra styreleder Lasse Gimnes med påfølgende innlegg fra Microsoft ved samfunnskontakt Kjetil Thorvik Brun og TINE ved kommunikasjonssjef Kari Raunedokken. Tilslutt var det en oppsummering av rådgiver i Geelmuyden.Kiese Torbjørn Urfjell. Det var 42 påmeldte. 7. september: Frokostmøte Hva skiller kultursponsing fra de andre kategoriene? Og hvorfor? Innledning fra Vizeum ved Hanne Vaagen med påfølgende innlegg fra Norwegian Wood ved festivalsjef Jørgen Roll, Matstreif ved partnerne Jorun Ruud og Hege Bækkelund fra Tyria. Deretter var det noen refleksjoner fra DNB ved leder for samfunnskontakt, Dag Arne Kristensen. Det var 44 påmeldte. 9. november: Utvidet Frokostmøte "DET SVETTE GULL - potensialet i treningsøkonomien". Innledning av Isobar ved research manager Ingeborg Volan med påfølgende innlegg fra DN Aktiv ved redaksjonssjef Brynjar Haukli og produktsjef Ola Bustad, Jølstad ved personalsjef Marit Gaupås, og Atle Hunstad, Fit2perform, Norwegian Property ved markedssjef Herman Dyrø, Valhall treningssenter ved styremedlem Rune Hansen. Det var 60 påmeldte. Møtet kom i stand i samarbeid med Seminarkomiteen i foreningen. Frokost- og stuntmøter koster ingenting for medlemmer, men henholdsvis kr 950,- og 495,- for ikke-medlemmer. Oslo, 6. mars 2012 Gunnar Nybø Fredrik Geelmuyden Øystein Tynning 2.2. Prisvinnerdagen Prisvinnerdagen er et halvdagsseminar hvor alle kategorivinnerne av SPOT-Prisen presenterer sine vinnercase. Hensikten med dagen er å gå i dybden på hva vinnerne gjør som resulterer i at akkurat disse vinner fra strategi til gjennomføring og evaluering av prosjektene. Prisvinnerdagen 2011 fant sted på Château Neuf, 3. mars. Konferansier for prisvinnerdagen var styreansvarlig for Prisvinnerdagen, Linnéa Svensson. Det faglige programmet fikk bra evaluering fra de fremmøtte. Antall påmeldte var til tross for at det var midt under Ski-VM 47 stykker, hvorav 2 ikke-medlemmer. Deltakeravgiften for medlemmer var satt opp med 100 kroner fra året før til kr 650,- og uendret for ikke-medlemmer, kr 1.550,-. Ansvarlig for Prisvinnerdagen i 2011 var styremedlem i Sponsor- og Eventforeningen, Linnéa Svensson. Det ble opprettet en liten komité relatert til avviklingen av dette arrangementet, bestående av Tone Aursnes fra Arena Group. Alle foredragsholderne fikk en skriftlig brief med anbefaling relatert til struktur på foredraget. Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

12 Arbeidet med Prisvinnerdagen 2012 ble startet høsten 2011 og bestod i å finne dato og egnet lokale. Styreansvarlig Linnéa E. Svensson samarbeidet med daglig leder om dato slik at det ble et passe opphold mellom SPOT og Prisvinnerdagen. Det er positivt at vinnerne er friskt i minne. Vi valgte å fortsette arrangementet på Château Neuf og valgte igjen å legge arrangementet til Lillesalen. Arrangementet vil finne sted 8. mars Oslo, 6. mars 2012 Linnéa E. Svensson 2.3. SPOT-Prisen SPOT-Prisen består av følgende fem kategorier: Årets Sponsor, Årets Sponsorobjekt, Årets Event, Årets Kampanje og Årets SPOT. Alle kategorier kan ha opptil fem nominerte, mens Årets SPOT verken er søkbar eller har nominerte kun en vinner. Det har vært og er fortsatt gratis å søke. SPOT-Prisen 2011, ansvarlig Kristine Lund: Vinnerne ble utropt på SPOT 3. februar Årets Sponsor Telenor Årets Event Hafslund Årets Kampanje Vi Menn Årets Sponsorobjekt Vålerenga Fotball Årets SPOT Aker Vinnerne 2011 fikk godt med PR på og i diverse medier. Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

13 Det er verdt å bemerke at Vi Menn vant den nye Ultimat-prisen, som er hele mediebransjens pris i regi av Kampanje og Mediaforum, i juni SPOT-Prisen 2012, ansvarlig Linnéa Svensson: Det kom totalt inn 52 søknader og juryen fikk en spennende og utfordrende jobb. Juryen begynte sitt arbeide i oktober og hadde ett møte, samt to intervjudager hvor 25 av kandidatene fikk presentert seg nærmere. Av disse 25, ble 20 kandidater nominert. Utfallet av nominasjonsprosessen ble bekjentgjort overfor alle søkere på slutten av Årets Sponsorobjekt: Nobels Fredssenter, Norges Skiforbund langrenn, Norges Håndballforbund, Slottsfjell Festival, Norges Snowboardforbud. Vinner: Nobels Fredssenter Årets Sponsor: VG, Hafslund, DNB, SpareBank 1, Gjensidige Vinner: VG Årets Event: Trigger/Stabburet, Ski-VM 2011, JCP/Moods of Norway, Hafslund, Fieldwork/Anti/Trigger. Vinner: Trigger/Stabburet for kokkeklar suppe Årets Kampanje: IKEA/WWF/Trigger, SpareBank1/Kitchen, DNB, Statoil/Gambit Hill&Knowlton, Kreftforeningen/foreningen for brystkreftopererte. Vinner: SpareBank1/Kitchen for sammen får vi ting til å skje Årets SPOT: Ski-VM 2011 Vinnerne ble bekjentgjort på SPOT 1.februar Det ble sendt ut pressemeldinger om hvem som satt i juryen og juryprosessen. I 2012 fulgte pressemeldinger om de nominerte og dernest om vinnere. Dette skjedde i tillegg til hyppig bruk av foreningens egen nettside som nyhets- og informasjonskanal. Juryen bestod av: Juryens leder: Karen Onsager, Hafslund Jurymedlemmer: Linnéa E. Svensson, Eyeworks Dinamo Rune G. Hansen, Statnett Thomas Tveteraas Helgø, Emergence School of Leadership Øistein Mjærum, Røde Kors Morten Paus, Komon-Stageway Daglig leder Hege Mauroy og Sara Lossius, var sekretærer for juryen. Nominasjons- og vinnertekstene ble skrevet av Sara Lossius i samarbeid med juryen. Oslo, 6. mars 2012 Linnéa E. Svensson Kristine Lund Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

14 2.4. SPOT SPOT 2011: Fagdag, Prisutdeling & Fest, ansvarlig Sverre Meinich-Bache SPOT 2011 markerte Sponsor- og Eventforeningens 10 års jubileum. Av den grunn hadde styret godkjent en ekstrabevilgning på maksimum kr til arrangementet. SPOT 2011 ble gjennomført på Vulkan 3. februar hvor man hadde valgt å gjennomføre fagseminar på dagen, etterfulgt av prisutdeling, middag og fest på kvelden. Prisstrukturen var lagt opp slik at det fantes tre påmeldingsmuligheter for medlemmer og tre for ikke-medlemmer; hhv kun Fagdag, kun Pristudeling & Fest eller alt dvs både Fag og Fest. Just Cruzin Production stod for all teknisk gjennomføring. Fagdag: Komiteen hadde flere diskusjoner rundt hvilke temaer som på best mulig måte skulle kunne engasjere og tilføre foreningens medlemmer kunnskap og perspektiver. Man besluttet å se nærmere på sponsing og eventmarkedsføring i et helhetsperspektiv gjennom å høre mer om hvordan den enkelte part og aktøren i bransjen tenker. I tillegg så komiteen det som helt avgjørende at foredragsholder og/eller casene måtte være maksimalt attraktive og stimulere til økt påmelding. Fagdagen besto av følgende sammensetning og perspektiv: Gerhard Heiberg, IOC: Sponsing i verdensklasse Jan Hillesland, BigBlue&Company: Norsk sponsing gammeldags og sidrumpa? Magnus Anshelm, IRM: Sponsing og event i den totale mediemiksen Arne-Inge Christophersen, Marketing Toolbox: Sponsing og event som mediekanal? Jan Blichfeldt, Bates United: Sponsing eller reklame? Ja takk, begge deler Jan Bjørneboe, ISS Facility Services: Event som strategisk virkemiddel En del av foredragene skapte temperatur i salen, noe som også var hensikten. Det ble ikke foretatt evaluering blant deltagerne i etterkant. Man hadde 110 påmeldte til fagdagen. Lokaler og all teknikk fungerte optimalt. Mellom fagdag og middag/prisutdeling forflyttet deltakerne seg til etasjen under, der det ble servert apéritif. Mingleområdet fungerte godt og det ble tatt pressebilder for senere utsendelse og dokumentasjon. SPOT middag, prisutdeling og fest Arrangementet er foreningens største og viktigste og markerte samtidig et viktig 10 års jubileum. Denne gang valgte man å integrere prisutdeling og middag. Dette for å skape mer flyt i gjennomføringen og gi vinnerne det fokus de fortjener. Det skulle deles ut fem priser, samt en ærespris. Man valgte en løsning med runde bord, da dette bidrar til en svært sosial setting og at lokalene var optimalt tilpasset antallet deltakere. Både scene, lyd og lys var svært tilfredsstillende. Alle bord hadde god sikt og det var begrenset behov for kameraproduksjon. Til middag fikk alle deltakerne servert tapas med drikke. Mellom serveringene ble det delt ut priser i de nye kategoriene. Kvelden hadde følgende kategorier og vinnere: Årets Sponsor Telenor Årets Event Hafslund Årets Kampanje Vi Menn Årets Sponsorobjekt Vålerenga Fotball Årets SPOT Aker Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

15 I tillegg valgte styret i foreningen med 100% enighet, uten avtroppende styreleders viten, å tildele æresprisen til ham selv: foreningens styreleder gjennom ti år, Lars Martin Kaupang. Konferansier for både dag kveld var Ivar Dyrhaug fra GYRO. Han styrte programmet på en svært profesjonell måte. Etter prisutdeling og middag var det lagt opp til uformell fest og noen kulturelle innslag frem til midnatt. Totalt hadde man 160 deltakere under kveldsarrangementet. Evaluering: All gjennomføring, teknikk, mat og logistikk fungerte optimalt. Tidsskjemaer ble holdt og det påløp ingen forsinkelser eller andre hendelser som påvirket deltakernes opplevelse. En utfordring man så i etterkant er å få stimulert medlemmer og aktører i bransjen som ikke er nominert til å delta. Man kan i tillegg se nærmere på å berike programmet med ytterligere kulturelle innslag eller andre elementer, hvis ressursene tilsier dette. Det ble satt ny deltakerrekord, både på fagdag og kveld. Den største suksessen for SPOT 2011 var etter all sannsynlighet å integrere prisutdeling, middag og fest. SPOT 2012: Fagdag, Prisutdeling & Fest, ansvarlig Camilla Bredesen og Kristine Lund Komiteen for SPOT 2012 kom tidlig i gang med arbeidet. Komiteen har bestått av Camilla Bredesen (hovedansvarlig SPOT arrangement), Kristine Lund (hovedansvarlig for SPOT Fagdag) og Sverre Meinich-Bache (delansvarlig for både arrangement og Fagdag). Komiteen knyttet etter hvert til seg Ann-Kristin Schram i TNS Gallup og Sara Lossius. Budsjettet for 2012 ble satt til maksimalt kr ,- i kostnader slik at SPOT på bakgrunn av estimerte inntekter minimum skulle gå i kr 0,-. Foreningens daglige leder, Hege Mauroy, har sammen med SPOT komiteen jobbet frem en avtale med Fursetgruppen om å benytte Grilleriet som venue for SPOT Avtalen spesifiserer bruk av stedet inkludert mat og drikke. Videre valgte komiteen Just Cruzin Production (JCP) som eventbyrå, etter anbudsrunde. JCP bidro også med å få sponsing og gode priser på alt i fra teknikk, konferansierer og underholdning. På bakgrunn av spørreundersøkelse ble Fagdagens tema tidlig besluttet og arbeidet igangsatt med overskriften Oppvåkningen Et vekkelsesmøte for deg som bruker, vil ha eller formidler markedskroner. Følgende foredragsholdere kom på plass og stiller gratis: Trond Bentestuen, DNB Magnus Anshelm, IRM Siv Skard, NHH Henrik Reichel Bartholdy, MEC Access Kathrine Mo, Statoil Robert D. Butazzoni Leinders-Krog, BITE I tillegg ble det planlagt en paneldebatt under overskriften; Sponsing Stebarn eller gullunge? Her kom følgende på plass: Trond Blindheim, Markedshøyskolen Elizabeth Hartmann, Siste Skrik Kommunikasjon Daniel Cordona, SpareBank 1 Henrik Reichel Bartholdy, MEC Access Rune Garborg, DNB Ordstyrer: Fredrik Geelmuyden, Manitu Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

16 Programleder Fagdag: Bård Brende Programleder Prisutdeling og Fest: Ørjan Burøe Komiteen valgte en ny prisstruktur for SPOT 2012, der deltakerne betaler for både dag og kveld under ett. Det vil si kun to priskategorier; kr 1950,- medlem/kr 2950,- ikke medlem. Videre ble det for medlemmer en rabatt på kr 500,- fra og med nummer tre som meldte seg på fra samme bedrift. Altså 500 kr avslag for nummer tre, fire, fem, osv (men fullpris for nummer 1 og 2). Beslutningen om kun å ha to priskategorier ble tatt av flere årsaker, hvorav hovedgrunnen var at komiteen mente SPOT er å anse som ett arrangement samt at prisnivået ikke er spesielt høyt i forhold til liknende arrangementer. Komiteen tok dessuten et bevisst valg på å skille mellom medlem og ikke-medlemsprisen på SPOT. Mens forskjellen i 2011 lå på snaut kr 500 ble denne oppjustert til kr 1000 for Det har vært arbeidet med å innhente sponsorer og fire stykker takket ja til dette på høsten: Nordea, Telenor, Statnett og TNS Gallup. Teaser på dato og sted ble sendt ut i 16. november. Invitasjonen ble planlagt utsendt rett over nyttår, nøyaktig fire uker før selve SPOT som gikk av stabelen onsdag 1. februar Komiteen har i påmeldingsøyemed tatt høyde for at flere kan melde seg på samtidig, hvilket ikke var mulig for SPOT I løpet av hele høsten har det vært sluppet nyheter om SPOT på nettstedet til foreningen. Oslo, 6. mars 2012 Camilla Bredesen Kristine Lund Sverre Meinich-Bache 2.5. Studietur Hensikten med å arrangere studietur for foreningens medlemmer er to-delt: faglig påfyll og sosialt mingle, mellom våre medlemmer og eksterne aktører. Målsettingen er å få flest mulig av våre medlemmer til å benytte seg av tilbudet om studietur gjennom vår forening. Turen er også åpen for ikke-medlemmer, men til annen pris. Den august gikk foreningens tredje studietur til Stockholm, da vi var med på Branschforum Vi var 9 stykker som reiste til Stockholm, 8 medlemmer og en som ikke var medlem. Faglig sett så var fokusområdene arena, sport, kreativitet og underholdning med foredragsholdere fra blant annet USA, Nederland, England og selvfølgelig Sverige. Det var mange interessante temaer som ble tatt opp og vi fikk en god dose med faglig påfyll. Kvaliteten på det faglige var stort sett bra. Det var også den sosiale delen av turen. Den første kvelden var vi som reiste fra Norge ute på restaurant på Söder i Stockhom og dagen etter var det galla middag med påfølgende fest på Cafe Opéra. Vi mener det bør være mulig å få med flere deltakere på en slik tur. Vi vil jobbe med dette for studieturen i Oslo, 6. mars 2012 Øystein Tynning Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

17 2.6. Sponsor/økonomi/medlemsverving Sponsor- og Eventforeningen sin målsetning med dette arbeidet er å sikre inntekter som grunnlag for foreningens viktige aktiviteter. Inntektene baseres på medlemmer og sponsorer. Foreningen har hatt et ønske om flere medlemmer og de siste årene har det vært en jevn økning i antall medlemskap. I 2011 har vi imidlertid opplevd et rekord-år med mange nye medlemmer. Markeds- og verveaktiviteter rettet inn mot potensielle medlemmer og utvikling av gode medlemsfordeler de siste årene har gitt resultater. Aktivitetene har primært bestått i e- post- og vervekampanjer, annonsering og markedsføring på egne nettsider. Det har også blitt utarbeidet en digital presentasjon av foreningen som kan benyttes i foredrag og på nettet. Lansering av nyhetsbrev med link til nyhetsaktuelle saker på vårt internett har også bidratt til en større interesse for medlemskap i foreningen. Våre arrangementer har i år også blitt brukt som vervearena. Med økt trafikk på foreningens internettsider mener vi det er en mulighet for salg av nettannonser. Forberedende arbeid rundt dette ble påstartet i 2011 og vil videreføres i I løpet av 2011 har foreningen hatt en medlemsvekst på 40%. Styremedlem Wanja-H. Sanfelt har ledet arbeidet i komiteen og har samarbeidet med daglig leder Hege Mauroy og komité medlemmet Lene Kristensen (salgskonsulent i 62 Grader Nord AS). Oslo, 6. mars 2012 Wanja-H. Sanfelt 2.7. Seminarkomiteen Seminarkomiteen har som ansvar å arrangere seminarer/kurs som gir mulighet for faglig fordypning. Disse skal vare minst en halv dag og ha flere foredragsholdere og ulike faglige vinklinger. ProsjektLederSkolen og Sponsorkonferansen ble arrangert for første gang i ProsjektLederSkolen ble ikke gjennomført i 2011 pga for liten påmelding. Sponsorkonferansen ble gjennomført, men i annen form, i Sponsorkonferansen 2011 Sponsorkonferansen var påtenkt gjennomført 9. november på Ingeniørenes Hus, med tittelen Det Svette Gull potensialet i treningsøkonomien. Lokaler, konferansier og de fleste foredragsholdere var på plass, men en drøy måned før seminaret manglet sponsorer og siste finpuss på det faglige. Basert på en økonomisk vurdering, ble konferansen gjennomført med samme tema som et forlenget frokostseminar. Seminaret ble holdt på D/S Louise med et utvalg av foredragsholderne og med Gunnar Nybø (Håndallforbundet/styremedlem) som konferansier. Følgende personer delte sine tanker og erfaringer: Ingeborg Volan, Research Manager i Isobar, Brynjar Haukli (redaksjonssjef) og Ola Bustad (produktsjef) - begge i DN Aktiv, Marit Gaupås, personalsjef i Jølstad, og Atle Hunstad, Fit2perform, Herman Dyrø, markedssjef i Norwegian Property og Rune Hansen, tidligere markedsdirektør i Vålerenga fotball og styremedlem i Valhall treningssenter. Seiersrus eller bakrus? Etter Svi-VM 5. april inviterte vi til halvdagsseminar i samarbeid med Markedshøyskolen på Campus Kristiania. Det faglige programmet så slik ut og 60 personer var påmeldt: Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

18 Sponsorspending under VM ved Lars Brockstedt Svendsen, Sponsor Insight OL Vancouver, sponsing og effekter - ved Eric MacIntosh, Associate professor, University of Ottawa VM s personlighet og visualitet et fundament for effektiv kommunikasjon ved Egil Storaas, Markedssjef, Ski-VM 2011 Gildes rolle som pølseleverandør til Ski VM 2011 og aktivisering i sisteledd ved Jon Tomassen, kategoridirektør, Nortura Sponsoravtaler og kommunikasjonseffekter ved Siv Skard, førsteamanuensis ved NHH Spons som fremtidig kommunikasjonsverktøy ved Jacob Lund, DnB NOR Oppkjøring til VM i Aker systemet ved Stine Lise Hattestad Bratsberg, Pure CSR/Aker Achievements Rollen som Hotelleverandør og samarbeidspartner med Ski VM 2011 ved Liv Kindem, Nordic Choice Hotels TINE som sponsor av Norges Skiforbund og produktleverandør til Ski VM 201, kampanjeeffekter ved Brit Græsholt Seiersrus eller bakrus etter Ski VM 2011? Ferske tall innsamlet i samarbeid med TNS Gallup ved Hans M. Thjømøe, Førsteamanuensis, Markedshøyskolen Rune Bjerke, Førsteamanuensis, Markedshøyskolen Medlemmer i seminarkomiteen 2011 I 2011 har seminarkomiteen bestått av: Hanne Vaagen fra Vizeum (fungerende leder høst 2011), Daniel Holm fra Holm EPF, Henning Handå fra Heia de som vinner, Marcus Dahlquist fra Eyeworks Dinamo, Christin Lillegrend fra Linkt og Astrid Giskegjerde fra MEC (styremedlem og leder av komiteen). Komiteen har avholdt 4 møter, i tillegg til utstrakt mailkorrespondanse. Oslo, 6. mars 2012 Astrid Giskegjerde 2.8. PR og myndigheter PR Foreningen har valgt å prioritere informasjon og PR langt høyere enn tidligere. Dette gjelder både intern og ekstern informasjon. Kommunikasjonen internt i foreningen har økt, ikke minst takket være langt mer innhold på foreningens nettsted. Også i eksterne medier har foreningen vært mye på dagsorden, og da spesielt medier som Kampanje, NA24, E24, Finansavisen med flere. Også i lokale og regionale medier har foreningen satt dagsorden med kommentarer av faglig karakter på ulike problemstillinger. Det er også slik at andre nettsteder følger med på Det har også ført til at foreningen er blitt sitert flere ganger og da spesielt på nettstedet Kampanje. I 2012 håper foreningen å utvikle seg ytterligere på nevnte område. Myndigheter Også når det gjelder politisk kommunikasjon, satser foreningen på å være tilstede på de problemstillinger som anses som viktig for foreningen. Flere ganger i 2011 har saken knyttet til sosiosponsing og skattefradrag vært på dagsorden, med kommentarer fra foreningens styreleder. Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

19 I 2012 kommer saken med Skagen-fondene opp i Høyesterett. Dette vil være en viktig sak for foreningen. Foreningen vil prioritere kontakt med relevante departementer i tiden fremover. Det være seg Finansdepartementet samt Kulturdepartementet. Siden 2009 har Sponsor- og Eventforeningen hatt møter og ført dialog med Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Skattedirektoratet i den hensikt å liberalisere den rigide tolkningen av regelverket så vel som den ulike praksis i bruken av skattebestemmelsene knyttet til sponsorater. Det er spesielt forhold knyttet til internutnyttelse og aktivering, kundepleie og sponsorturer som har blitt belyst: For eksempel gjennom idrettsarrangementer, seminarer, teater, middager, reiser eller gaver. Kommunikasjon skal være i høysetet for Sponsor -og Eventforeningen i 2012, det vil si videreutvikle det foreningen har satset på i Både intern og ekstern kommunikasjon vil bli høyt prioritert, og ulike kanaler for kommunikasjon kommer til å bli benyttet, ut i fra hva som er hensiktsmessig for målgruppen i den definerte situasjon. Sponsor- og Eventforeningen tar konsekvensene av at vi har to kanaler for kommunikasjon som blir stadig viktigere og som nå er definert som en del av medieindustrien. Dette gir klare forventninger og utfordringer som foreningens styre ønsker å forvalte på en best mulig måte også i tiden fremover. Oslo, 6. mars 2012 Lasse Gimnes Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

20 3. Økonomi 3.1. Årsregnskap 2011 Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

21 Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

22 NOTER TIL REGNSKAPET Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

23 3.2. Revisjonsberetning 2011 Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

24 Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

25 Sak 04/12 og sak 05/ Årsmøte 27. mars 2012

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. www.sponsorogeventforeningen.no

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. www.sponsorogeventforeningen.no ÅRSBERETNING 2014 www.sponsorogeventforeningen.no Sak 04/15-1 - Årsmøte 25. mars 2015 1. Rapport fra styreleder 1.1. Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 SPOT 2013. Foto: Roger Fosaas. www.sponsorogeventforeningen.no

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 SPOT 2013. Foto: Roger Fosaas. www.sponsorogeventforeningen.no ÅRSBERETNING 2013 SPOT 2013 Foto: Roger Fosaas www.sponsorogeventforeningen.no Sak 04/14 og sak 05/14-1 - Årsmøte 20. mars 2014 1. Rapport fra styreleder 1.1. Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport fra PR

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Tirsdag 9. juni 2015, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær Norges Interne Revisorers Forening 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten 2014/2015 NIRF

Detaljer

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen 09 Årsberetning 2009 Salgs- og Reklameforeningen i Bergen BErgen Markedssymposium 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2009 6 medlemsmøter og arrangementer 2009 10 årsregnskap, balanse 2009 og

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

INNHOLD 2 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09. Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: 200

INNHOLD 2 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09. Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: 200 Årsmelding 2009 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten i 2009 Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2009 Side 5 Aktiv klubb Side 5 Vekst og rekrutteringsarbeid Side 6 Informasjon

Detaljer

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett. LANDSMØTE 2015 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles

Detaljer

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008 Sak 1 Faglig årsrapport Faglig årsrapport 2008 Faglig årsrapport for 2008 Innledning Årsrapporten for faglig virksomhet i Tekna dekker både en rapportering om den politiske del av aktiviteten ved Fagutvalget,

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer