Det umuliges kunst? Om utdanningsledelse og litt om administrasjonens rolle i utdanningsledelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det umuliges kunst? Om utdanningsledelse og litt om administrasjonens rolle i utdanningsledelse."

Transkript

1 Det umuliges kunst? Om utdanningsledelse og litt om administrasjonens rolle i utdanningsledelse. Nasjonalt studieadministrativt seminar Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland

2 Utdanningsledelse! Utdanningsledelse: Et ganske nytt begrep i UH-sammenheng. KD utfordrer lærestedene på å bli bedre på utdanningsledelse (jf. i styringsdialogmøtene) UHR har fått SAK-midler for å jobbe med utdanningsledelse stor konferanse om utdanningsledelse i Trondheim i forrige uke.

3 Ledelse og UH-institusjoner Ledelse som målformulerende, problemløsende og språkskapende samspill i organisasjoner (Erik Johnsen). UH-ene som fagbyråkratiske organisasjoner (Henry Mintzberg). Mer vekt på ledelse i UH-sektoren gjennom kvalitetsreformen spenninger i systemet.

4 Utdanning en kompleks virksomhet Undervisnings- og læringsaktivitet (inkludert studentens egenlæring og refleksjon). Faglig innhold ( pensum ). Gradsstruktur (emner og program) Vurdering/eksamen. Dokumentasjon av læringsutbytte og prestasjoner (vitnemål).

5 Tre typer utdanningsledelse Utdanningsledelse som strategisk ledelse. Utdanningsledelse som faglig og pedagogisk ledelse. Utdanningsledelse som studieadministrativ ledelse. De tre typene har ulike slags utfordringer.

6 Strategisk utdanningsledelse Beslutninger om utvikling av studieporteføljen og fagprofilen på institusjons- og fakultetsnivå. Utvikling av fagmiljøer for å bære studietilbudet, opp- og nedprioritering av fagmiljøer. Definering av faglige nisjer, plassering i utdanningsmarkedet, konkurranse- og samarbeidsprofil.

7 Administrasjonens rolle i strategisk utdanningsledelse Administrasjonen har en viktig rolle i å utarbeide beslutningsgrunnlaget for vedtak om studieportefølje, etablering eller nedlegging av studier, faglig profilering og etablering av faglig samarbeid. Dette gjelder bl.a. utarbeiding av analyser av behov, etterspørsel, konkurransebilde, og ut fra dette utforming av saksframlegg til styrende organer.

8 Faglig og pedagogisk ledelse Beslutninger om faglig innhold i emner og program, opplegg for undervisning og veiledning, vurderingsformer, opplegg for kvalitetssikring. Den ensomme rytter som hovedmodell? Typisk med kollegiale ledelsesformer snarere enn styringshierarki?

9 Faglig/pedagogisk utdanningsledelse: Hva gjør administrasjonen? Administrasjonen har her kanskje en mer tilbaketrukket rolle bl.a.: a) Administrativ tilrettelegging for undervisning, organisering av kvalitetssikringsaktiviteter. b) Veiledning og informasjon til studentene.

10 Studieadministrativ ledelse Beslutninger om utforming av faglig substans/innhold til studietilbud med struktur i henhold til lov- og regelverk: Studieplan som kontrakt mellom student og lærested. Gjelder gradsstruktur, studieplaner, opptakskrav, vurderingsformer etc. Involverer både faglig og administrativ side Betydelig krav om samspill.

11 Studieadministrativ ledelse og administrasjon Dette er studieadministrasjonen sitt hovedfelt! Bl.a.: Studieplanarbeid, rekruttering, studieinformasjon og veiledning av søkere, opptak, registrering av studenter, timeplanarbeid, eksamensplanlegging og -gjennomføring, vitnemålsproduksjon, klage- og fuskesaker.

12 Utfordringer: Strategisk utdanningsledelse Godt nok beslutningsgrunnlag? For treg responshastighet i forhold til kompetansebehov i samfunnet? Sterk stiavhengighet i en desentralisert organisasjonstype: Vanskelig å om- eller nedprioritere.

13 Utfordringer: faglig og pedagogisk ledelse Individualisme, kollegiale ledelsesformer og de formelle ledernes autoritet. Å sette strek for diskusjonen og fatte vanskelige beslutninger. Lederkompetanse og lederroller blant faglige like- (eller over-) menn. Personalledelse i en individualistisk kultur.

14 Utfordringer: Studieadministrativ ledelse Kompleksitet og mangel på helhetsforståelse. Koordineringsutfordringer: når noe går galt, noen å skylde på? Manglende entusiasme fra fagsiden for kunnskap om lover, reglement og de formelle systemkravene til utdanning. Fleksibilitet vs. stabilitet i et kontraktsbasert system.

15 Noen konklusjoner Utdanningsledelse er et komplekst felt med mange ulike aktører og roller. Behov for økt bevissthet og forståelse for de ulike lederrollene som er involvert og samspillet mellom de ulike aktørene. Gode utdanningsledere og gode utdanningsadministratorer må ha et helhetlig blikk på sammenhengen mellom de ulike sidene ved utdanning, sammenhengen mellom utdanning og forskning og samspillet mellom fag og adm.

16 Flere konklusjoner Viktig å se strategisk utdanningsledelse og forskningsledelse i sammenheng (to sider av samme sak?) Forskningsbasert undervisning : Også faglig og pedagogisk utviklingsledelse må ses i sammenheng med forskningsledelse. Spesiell utfordring på mange nivå: Mer heterogene studentgrupper, ny teknologi, satsing studiekvalitet, herunder relevanskvalitet: Hva innebærer dette av utfordringer for strategisk, faglig/pedagogisk og administrativ utdanningsledelse og hva betyr dette for administrasjonens rolle?

17 Enda flere konklusjoner (jeg lover at dette er det siste) Vi har ennå en vei å gå for å øke kompetansen innenfor utdanningsledelse, kanskje særlig på nivåene under institusjonenes toppledernivå. Lett å føle at fremtiden står foran oss som en mur av muligheter (jf. en av tristessene til Nils-Fredrik Nielsen). Viktig første skritt: At det nå settes fokus på ledelse i og av høyere utdanning i Norge. TAKK!

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011

Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011 Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011 Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland Todelt opplegg Noen mer generelle refleksjoner

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Evalueringsrapport. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009. Høgskolen i Finnmark

Evalueringsrapport. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009. Høgskolen i Finnmark Evalueringsrapport Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009 Høgskolen i Finnmark Evaluering Forord Høgskolen i Finnmark har gjennomført en evaluering av studieprogrammet boligsosialt arbeid 2008-2009.

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

SIRKULASJONSSAK STUDIEUTVALGET

SIRKULASJONSSAK STUDIEUTVALGET SIRKULASJONSSAK STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: Saker sendt på sirkulasjon 27.03.14, erstatter møtet 01.04.14. Sted: Sirkluasjonssak Tid: 12.15-14.00 SIRKULASJONSSAKER SAKSLISTE 4/2014 Årsrapport om Studiekvalitet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus)

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus) NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus) Fagskolen Telemark Desember 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets

Detaljer

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Kap. 3 NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning 23 Kap. 3 NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Ole Jacob Skodvin, NOKUT I denne artikkelen redegjøres det for NOKUTs forståelse av begrepet

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

En evaluering av Strategi for fleksibel læring ved Universitetet i Oslo

En evaluering av Strategi for fleksibel læring ved Universitetet i Oslo ARBEIDSNOTAT 52/2006 Berit Lødding, Inge Ramberg og Bjørn Stensaker En evaluering av Strategi for fleksibel læring ved Universitetet i Oslo NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Oktober 2013 Godkjent av styret for HCK i møte 25.10.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning Kvalitet i alle ledd Revidert 2015 Innhold Forord s 3 Introduksjon s 4 Kvalitet i nettbasert utdanning s 5 KVALITETSNORMER s 7 1 Kvalitetsledelse og kvalitetsarbeid

Detaljer