BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN"

Transkript

1 266 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N- 06/ /56430 Saksbehandler: Marit Pettersen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /07 Forretningsutvalget /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Utsatt Formannskapet /07 Kommunestyret /07 STYRKET POLITISK STYRING AV STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: I handlingsprogram-perioden skal kommunen realisere et omfattende investeringsprogram, med høy grad av usikkerhet. Investeringsprogrammet omfatter byggeprosjekter, anleggsprosjekter, vedlikeholdsprosjekter, IKT-prosjekter og løpende investeringsutgifter. Det er behov for god styring og kontroll med investeringsprogrammet, både administrativt og politisk. Rådmannen foreslår i denne saken at den politiske styringen av enkeltprosjektene styrkes. Retningslinjer for overordnet styring av investeringsprosjekter ( ) presiseres og settes i verk. Fullmaktsfordelingen mellom politisk og administrativt nivå endres i samsvar med retningslinjene. Fullmakt til å fastsette og endre økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse for enkeltprosjekter med bruttoramme på under 60 mill kr legges til rådmannen. Fullmaktsfordelingen på politisk nivå klargjøres. Fullmakt til å fastsette og endre økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse for enkeltprosjekter med bruttoramme på 60 mill kr eller mer legges til formannskapet. Rådmannens forslag gjelder i prinsippet alle typer investeringer, men beløpsgrensene vil i praksis først og fremst gjelde bygningsinvesteringer.

2 267 Kommunens Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (vedtatt av kommunestyret , sak 23 / 2000) er under revisjon. Vedtak i foreliggende sak vil bli lagt til grunn for rådmannens forslag til nytt økonomireglement. Rådmannens forslag til vedtak: Følgende bestemmelser legges til grunn ved revisjon av Retningslinjer for overordnet styring av investeringsprosjekter og utarbeiding av nytt Økonomireglement: 1. Politisk styring av enkeltprosjekter Når et investeringsprosjekt har en bruttoramme på 60 mill kr eller mer skal økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse legges frem for politisk behandling som egen sak ved oppstart, ved andre viktige milepæler i prosjektet, ved endringer av prinsipiell betydning i økonomisk ramme, fremdrift og / eller prosjektbeskrivelse, og ved avslutning av prosjektet. 2. Fullmaktsfordeling fastsetting av prosjektrammer 2.1. Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for det enkelte programområde / det enkelte fellesformål fullmakt til å fastsette økonomisk ramme, fremdrift og 2.2. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å fastsette økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse for enkeltprosjekter med bruttoramme på 60 mill kr eller mer. 3. Fullmaktsfordeling endring av prosjektrammer 3.1. Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for det enkelte programområde / det enkelte fellesformål fullmakt til å endre økonomisk ramme, fremdrift og 3.2. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å endre bruttoramme på 60 mill kr eller mer Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å endre bruttoramme på 60 mill kr eller mer, når endringene ikke har prinsipiell betydning. 4. Fullmaktsfordeling omdisponering av budsjett som følge av endring av prosjektrammer eller fordeling av sekkebevilgninger på prosjekter 4.1. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å omdisponere midler mellom sektorer og programområder Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å omdisponere midler mellom programområder og sektorer, når endringene ikke har prinsipiell betydning. Elisabeth Enger

3 267 BEHANDLINGEN I FORMANNSKAPET Brit Moe (Ap) fremmet følgende forslag: Ønsker at Forretningsutvalget behandler saken før formannskapets behandling. Votering: Moes forslag ble enstemmig vedtatt. FSK-022/ Vedtak: Saken sendes til Forretningsutvalget før formannskapets behandling. BEHANDLINGEN I FORRETNINGSUTVALGET Per Arne Nyberg (Ap) fremmet følgende forslag: Forretningsutvalget ber formannskapet vurdere hvilken rolle forretningsutvalget kan ha i arbeidet med styrket politisk styring av større investeringsprosjekter. Henning Kolstad (Frp) fremmet følgende forslag: Forøvrig tas saken til orientering. Votering: Nybergs forslag ble enstemmig vedtatt. Kolstads forslag ble enstemmig vedtatt. FU-002/ Innstilling: Forretningsutvalget ber formannskapet vurdere hvilken rolle forretningsutvalget kan ha i arbeidet med styrket politisk styring av større investeringsprosjekter. Forøvrig tas saken til orientering. BEHANDLINGEN I FORMANNSKAPET Terje Akerhaug (SV) fremmet følgende endringsforslag: Alle punktene (1 til 4): Beløpet settes til 20 mill. kroner. Votering: Akerhaugs forslag fikk 2 stemmer (SV). Rådmannens forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

4 268 FSK-034/ Innstilling: Følgende bestemmelser legges til grunn ved revisjon av Retningslinjer for overordnet styring av investeringsprosjekter og utarbeiding av nytt Økonomireglement: 1. Politisk styring av enkeltprosjekter Når et investeringsprosjekt har en bruttoramme på 60 mill kr eller mer skal økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse legges frem for politisk behandling som egen sak ved oppstart, ved andre viktige milepæler i prosjektet, ved endringer av prinsipiell betydning i økonomisk ramme, fremdrift og / eller prosjektbeskrivelse, og ved avslutning av prosjektet. 2. Fullmaktsfordeling fastsetting av prosjektrammer 2.1. Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for det enkelte programområde / det enkelte fellesformål fullmakt til å fastsette økonomisk ramme, fremdrift og 2.2. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å fastsette økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse for enkeltprosjekter med bruttoramme på 60 mill kr eller mer. 3. Fullmaktsfordeling endring av prosjektrammer 3.1. Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for det enkelte programområde / det enkelte fellesformål fullmakt til å endre økonomisk ramme, fremdrift og 3.2. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å endre bruttoramme på 60 mill kr eller mer Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å endre bruttoramme på 60 mill kr eller mer, når endringene ikke har prinsipiell betydning. 4. Fullmaktsfordeling omdisponering av budsjett som følge av endring av prosjektrammer eller fordeling av sekkebevilgninger på prosjekter 4.1. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å omdisponere midler mellom sektorer og programområder Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å omdisponere midler mellom programområder og sektorer, når endringene ikke har prinsipiell betydning. BEHANDLINGEN I KOMMUNESTYRET Ordføreren fremmet følgende forslag: Saken utsettes for at formannskapet kan inkludere behandlingen av Forretningsutvalgets vedtak i innstillingen til kommunestyret. Hans Petter Skattum (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag: 5. Organisasjon av investeringsprosjekter Når et investeringsprosjekt har en brutto ramme på 60 mill kr eller mer, skal rådmannen legge fram for politisk behandling forslag til en spesifikk prosjektorganisasjon for gjennomføring av prosjektet. For prosjekter med en brutto ramme inntil 60 mill kr skal rådmannen legge fram for politisk behandling forslag til hvordan prosjektorganisasjonen(e) skal etableres.

5 269 Votering: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. For øvrig ligger Skattums forslag ved saken. KST-020/ Vedtak: Saken utsettes for at formannskapet kan inkludere behandlingen av Forretningsutvalgets vedtak i innstillingen til kommunestyret. BEHANDLINGEN I FORMANNSKAPET Ordføreren fremmet følgende forslag: 1. Forretningsutvalget er et utvalg på linje med sektorutvalgene, innenfor Forretningsutvalgets ansvarsområde. 2. Forretningsutvalget er dessuten et innstillende utvalg for prinsipper for økonomisk styring og gjennomføring av investeringsprosjekter generelt. Votering: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. FSK-052/ Innstilling: Formannskapets tilleggsinnstilling til sak 034/07: 1. Forretningsutvalget er et utvalg på linje med sektorutvalgene, innenfor Forretningsutvalgets ansvarsområde. 2. Forretningsutvalget er dessuten et innstillende utvalg for prinsipper for økonomisk styring og gjennomføring av investeringsprosjekter generelt. BEHANDLINGEN I KOMMUNESTYRET Kari Eie Moshuus (H) tiltrådte 51 representanter. Terje Akerhaug (SV) fremmet følgende forslag: Punktene 1, 2 og 3 i rådmannens forslag endres fra 60 mill. kroner til 20 mill. kroner. Kristen Damsgaard (Ap) fremmet følgende forslag: Punkt 1 i rådmannens forslag endres fra 60 mill. kroner til 30 mill. kroner. Hans Petter Skattum (H) tok opp sitt tilleggsforslag i kommunestyret : Organisasjon av investeringsprosjekter. Når et investeringsprosjekt har en brutto ramme på 60 mill kr eller mer, skal rådmannen legge fram for politisk behandling forslag til en spesifikk prosjektorganisasjon for gjennomføring av prosjektet. For prosjekter med en brutto ramme inntil 60 mill kr skal rådmannen legge fram for politisk behandling forslag til hvordan prosjektorganisasjonen(e) skal etableres.

6 270 Votering: Akerhaugs forslag ad pkt. 1 fikk 9 stemmer. Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 1 og Damsgaards forslag, ble innstillingen vedtatt med 32 mot 19 stemmer. Innstillingens pkt. 1 ble ved endelig votering vedtatt med 33 mot 18 stemmer. Akerhaugs forslag ad pkt. 2 og 3 fikk 9 stemmer. Innstillingens pkt. 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Tilleggsinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Skattums forslag ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. KST-024/ Vedtak: Følgende bestemmelser legges til grunn ved revisjon av Retningslinjer for overordnet styring av investeringsprosjekter og utarbeiding av nytt Økonomireglement: 1. Politisk styring av enkeltprosjekter Når et investeringsprosjekt har en bruttoramme på 60 mill kr eller mer skal økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse legges frem for politisk behandling som egen sak ved oppstart, ved andre viktige milepæler i prosjektet, ved endringer av prinsipiell betydning i økonomisk ramme, fremdrift og / eller prosjektbeskrivelse, og ved avslutning av prosjektet. 2. Fullmaktsfordeling fastsetting av prosjektrammer 2.1. Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for det enkelte programområde / det enkelte fellesformål fullmakt til å fastsette økonomisk ramme, fremdrift og 2.2. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å fastsette økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse for enkeltprosjekter med bruttoramme på 60 mill kr eller mer. 3. Fullmaktsfordeling endring av prosjektrammer 3.1. Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for det enkelte programområde / det enkelte fellesformål fullmakt til å endre økonomisk ramme, fremdrift og 3.2. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å endre bruttoramme på 60 mill kr eller mer Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å endre bruttoramme på 60 mill kr eller mer, når endringene ikke har prinsipiell betydning. 4. Fullmaktsfordeling omdisponering av budsjett som følge av endring av prosjektrammer eller fordeling av sekkebevilgninger på prosjekter 4.1. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å omdisponere midler mellom sektorer og programområder Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å omdisponere midler mellom programområder og sektorer, når endringene ikke har prinsipiell betydning

7 271 Forretningsutvalget er et utvalg på linje med sektorutvalgene, innenfor Forretningsutvalgets ansvarsområde. Forretningsutvalget er dessuten et innstillende utvalg for prinsipper for økonomisk styring og gjennomføring av investeringsprosjekter generelt. Odd Reinsfelt ordfører

8 272 RÅDMANNENS REDEGJØRELSE 1. Innledning I handlingsprogram-perioden skal kommunen realisere et omfattende investeringsprogram, med høy grad av usikkerhet. Investeringsprogrammet omfatter byggeprosjekter, anleggsprosjekter, vedlikeholdsprosjekter, IKT-prosjekter og løpende investeringsutgifter. Det er behov for god styring og kontroll med investeringsprogrammet, både administrativt og politisk. Rådmannen foreslår i denne saken at den politiske styringen av enkeltprosjektene styrkes. Beslutningsprosessen i større investeringsprosjekter er beskrevet i Retningslinjer for overordnet styring av investeringsprosjekter ( ). Her legges det til grunn at økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse for større prosjekter skal behandles politisk. Et prosjekt kan ikke startes opp eller gå over i ny fase før politisk godkjenning foreligger. Rådmannen foreslår at grensen for hva som skal regnes som større investeringsprosjekter settes til 60 mill kr. Forslag 1. Når et investeringsprosjekt har en bruttoramme på 60 mill kr eller mer skal økonomisk ramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse legges frem for politisk behandling som egen sak ved oppstart, ved andre viktige milepæler i prosjektet, ved endringer av prinsipiell betydning i økonomisk ramme, fremdrift og / eller prosjektbeskrivelse, og ved avslutning av prosjektet. Ulike typer prosjekter har ulike faser / milepæler. For byggeprosjekter kreves politisk godkjenning før overgangen til programmeringsfasen (oppstart), detaljprosjekteringsfasen og produksjonsfasen. Praktisering av retningslinjene forutsetter klargjøring av fullmaktsfordelingen mellom politisk nivå og rådmannen og mellom ulike organer på politisk nivå. 2. Fastsetting av budsjettrammer Kommunestyret fastsetter i handlingsprogrammet brutto årlig og samlet investeringsramme for Kommunen. Den enkelte sektor. Det enkelte programområde. Fellesformål på tvers av sektorer / programområder, til senere fordeling mellom sektorer, programområder og prosjekter. Som underlag for kommunestyrets vedtak legger rådmannen i grunnlagsdokumentet frem mer detaljert informasjon om investeringsplanene innenfor det enkelte programområde, derunder oversikt over enkeltprosjekter. Det er nødvendig å gi de politiske organene godt grunnlag for beslutninger. Samtidig kan offentliggjøring av kostnadsanslag for enkeltprosjekter virke prisdrivende, ved at anbydere tilpasser anbud til kostnadsanslag. Opplysningene kan formelt unntas offentlighet 1, men i praksis er det vanskelig å holde opplysninger hemmelige når de spres i stort opplag. Kostnadsanslagene må derfor settes lavest mulig. 1 Jf offentlighetslovens 6, 2. ledd.

9 273 Rådmannen fremmer ikke forslag til endring av gjeldende regler / praksis for fastsetting av budsjettrammer og detaljering av kommunestyrets vedtak i handlingsprogrammet. 2. Fastsetting av prosjektrammer Når fastsettes prosjektrammer? Prosjektramme (prosjektanslag) fastsettes ved oppstart av prosjektet, dvs i overgangen mellom ide- og utredningsfasen og programmeringsfasen. Investeringsbehov er definert, og det er utarbeidet alternative forslag til hvordan behovet kan dekkes. Beslutning om fremdriftsplan, prosjektbeskrivelse og prosjektanslag for det valgte alternativet danner grunnlag for programmering. Prosjektbudsjett med høyere grad av sikkerhet enn prosjektanslaget, fastsettes senere. Hvem fastsetter prosjektrammer? Myndigheten til å fastsette økonomisk ramme for enkeltprosjekter innenfor vedtatt ramme for kommunen, den enkelte sektor, det enkelte programområde eller formål er i dag ikke formelt regulert 2, men ligger i praksis til rådmannen. Det samme gjelder andre typer beslutninger om enkeltprosjekter. Rådmannen fremmer i denne saken forslag til beslutningsprosess og fordeling av beslutningsfullmakter, med sikte på sterkere politisk styring av enkeltprosjekter. Mindre prosjekter Rådmannen foreslår at beslutningsmyndigheten for mindre prosjekter legges til administrativt nivå, og at grensen for hva som skal regnes som større prosjekter settes til 60 mill kr. Rådmannens myndighet kan bare utøves innenfor vedtatt økonomisk ramme for kommunen. Forslag 2.1. Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for det enkelte programområde / det enkelte fellesformål fullmakt til å fastsette økonomisk ramme, fremdrift og Når budsjettrammen for programområdet / fellesformålet omfatter mange, mindre prosjekter (jf for eksempel IKT, vedlikehold/formuesbevaring, grønt- og idrettsanlegg, boliger, vann og avløp) forutsettes det at langsiktige planer / strategier for investeringene legges frem for de respektive sektorutvalgene til behandling. Behandlingen av planene / strategiene samordnes med handlingsprogramprosessen, slik at de inngår i kommunestyrets beslutningsgrunnlag ved fastsetting av økonomiske rammer. Større prosjekter Etter retningslinjene kan ikke større prosjekter startes opp før politisk godkjenning foreligger. Rådmannen foreslår i tråd med retningslinjene at beslutningsmyndigheten for større prosjekter legges til politisk nivå, og at grensen for hva som skal regnes som større prosjekter settes til 60 mill kr. 2 Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker har ingen bestemmelser om fastsetting av rammer for enkeltprosjekter.

10 274 Fullmakten til å fastsette prosjektramme, fremdrift og prosjektbeskrivelse (og dermed gi klarsignal til oppstart av prosjektet) kan legges til sektorutvalgene, til formannskapet eller deles mellom sektorutvalgene og formannskapet (for eksempel etter størrelse / verdi på prosjektene). Myndigheten kan bare utøves innenfor vedtatt økonomisk ramme for kommunen. Det er tjenestefaglige behov og vurderinger som ligger til grunn for at prosjektene kommer i stand og for innholdet i prosjektene (for eksempel en ny skole). Eiendomsfaglige vurderinger ligger til grunn for kostnadsanslag og tekniske løsninger. Det er behov for stram økonomisk styring av prosjektene. Både formannskapets, sektorutvalgenes og forretningsutvalgets politiske ansvar er berørt. Rådmannen anbefaler ikke at fullmakten til å fastsette økonomisk ramme skilles fra fullmakten til å fastsette fremdrift og prosjektbeskrivelse for ett og samme prosjekt. Dersom beslutningsfullmakten legges til formannskapet, slik rådmannen foreslår, bør sektorutvalgene fungere som innstillingsmyndighet. Forslag 2.2. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å fastsette bruttoramme på 60 mill kr eller mer. Prosjekter kan ikke startes opp før politisk beslutning er fattet. 3. Endring av prosjektrammer Når endres prosjektrammer? I programmeringsfasen besluttes hvilke mål som skal oppnås og hvilke funksjonalitetskrav som skal ivaretas. De viktigste prinsipielle avgjørelsene fattes i denne fasen. I forprosjektfasen utarbeides kostnadsanslag (prosjektbudsjett 1) basert på funksjons- og arealprogrammet. Beslutning om fremdriftsplan, prosjektbeskrivelse og prosjektbudsjett for det valgte alternativet danner grunnlag for detaljprosjektering. Prosjektbudsjettet justeres etter hvert som sikkerheten i anslagene øker. I de senere faser av prosjektet (deltaljprosjektering, produksjon) er det svært kostnadskrevende å gjøre prinsipielle endringer i prosjektet. Hvem endrer prosjektrammer? Endring av økonomisk ramme for enkeltprosjekter innebærer ofte endring av budsjettrammer. Myndigheten til å endre økonomisk ramme for enkeltprosjekter må derfor sees i sammenheng med myndigheten til å endre budsjettrammer. Myndigheten til å endre økonomisk ramme for enkeltprosjekter innenfor vedtatt ramme for kommunen ligger i dag formelt til formannskapet 3, men i praksis til rådmannen. Dette gjelder både når endringene gjøres innenfor fastsatte rammer og når endringene medfører endring av rammene for programområder og / eller sektorer. Når endringen medfører endring av rammen for kommunen ligger er beslutningsmyndigheten ikke delegert. 3 Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker, punkt A.2.2.4: For å sikre rasjonell fremdrift og økonomiske tilpassing til endrede forutsetninger har formannskapet fullmakt til å omdisponere bevilgninger mellom investeringsprosjekter under og mellom de enkelte sektorer for igangsatte prosjekter. Prosjektenes samlede netto investeringsutgifter må imidlertid ikke overskrides.

11 275 Fullmakter knyttet til andre typer beslutninger om enkeltprosjekter er ikke formelt regulert. Mindre prosjekter Rådmannen foreslår at fullmakten til å endre økonomiske rammer mv for enkeltprosjekter reguleres slik: Forslag 3.1. Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for det enkelte programområde / det enkelte fellesformål fullmakt til å endre økonomisk ramme, fremdrift og Uavhengig av denne bestemmelsen vil endringene av prinsipiell betydning / politisk interesse bli lagt frem for politisk behandling. Større prosjekter Etter retningslinjene kan ikke prosjektet gå over i ny fase før politisk godkjenning foreligger. Ulike typer prosjekter har ulike faser / milepæler. For byggeprosjekter kreves politisk godkjenning før overgangen til detaljprosjekteringsfasen og produksjonsfasen. Rådmannen foreslår at fullmakten til å endre økonomiske rammer mv for enkeltprosjekter gjennom å omdisponere mellom prosjekter / forskyve prosjekter innenfor fastsatte budsjettrammer reguleres slik: Forslag 3.2. Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å endre bruttoramme på 60 mill kr eller mer. Rådmannen foreslår i tråd med retningslinjene at endringer som ikke har prinsipiell betydning kan godkjennes administrativt. Forslag begge alternativer 3.3. Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å endre bruttoramme på 60 mill kr eller mer, når endringene ikke har prinsipiell betydning. Endringer av prinsipiell betydning kan ikke iverksettes før politisk beslutning er fattet. Uansett hvilket organ som behandler enkeltprosjektene er det viktig å unngå kostnadsdrivende endringer. Planleggingen i de innledende fasene skal normalt være så god at det ikke skal være behov for å foreta vesentlige endringer i den økonomiske rammen for prosjektet etter at prosjektbudsjett 1 er godkjent. Endringer som ikke har prinsipiell betydning godkjennes av rådmannen, jf rådmannens generelle beslutningsfullmakt.

12 276 4) Endring av budsjettrammer Bare kommunestyret kan endre økonomisk ramme for kommunen. Endring gjøres i forbindelse med tertialrapportering, etter forslag fra formannskapet 4. Myndigheten til å endre fastsatte budsjettrammer for programområder og sektorer innenfor vedtatt ramme for kommunen er i dag fordelt til ulike organer, avhengig av hva slags endringer det dreier seg om, og sammenhengen endringen skjer i. Rådmannen har en generell fullmakt til å foreta tekniske endringer uten prinsipiell betydning i kapitalbudsjettet 5. Endringer av vedtatte rammer for programområder og sektorer gjøres i forbindelse med Endringer av fastsatte rammer for enkeltprosjekter. Se punkt 3 ovenfor. Fordeling av fastsatte rammer for fellesformål på tvers av sektorer / programområder på enkeltprosjekter, jf punkt 2 ovenfor. Rådmannen foreslår at fullmaktene til å foreta endringer i fastsatt budsjett som følge av slike saker reguleres slik: Forslag alternativ Formannskapet har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å omdisponere midler mellom sektorer og programområder Rådmannen har innenfor vedtatt ramme for kommunen fullmakt til å omdisponere midler mellom programområder og sektorer, når endringene ikke har prinsipiell betydning. 4 Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker, punkt A.1.2: Formannskapet fremmer forslag til endringer i ( )kapitalbudsjettet for gjeldende årsbudsjett ved revideringen i økonomimelding I og II. Konsekvensene av forslagene for de øvrige år i handlingsprogramperioden innarbeides. 5 Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker, punkt A.2.4.3: Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske endringer i drifts- og kapitalbudsjettet i forhold som er av ikke-prinsipiell betydning.

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 780 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.10.2005 N-011.1 04/10160 05/31586 Saksbehandler: Marit Pettersen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.02.2015 15/121649 1 Saksbehandler: Bjørg Alver Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg eiendom

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/9188 17/74227 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2010 N-99.1 08/24499 10/209438 Saksbehandler: Tore Justad Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 617 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.05.2009 N-131.4 09/9837 09/35416 Saksbehandler: Siri Opheim Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom 26.05.2009

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.11.2015 15/153533 15/245258 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 01.12.2015

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/7 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.11.2008 N-99.1 08/24499 08/94795 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 010.1 15/150746 16/213220 Saksbehandler: Rune Snildal Saksansvarlig: Arthur Wøhni Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 08/1480-1L80 &00 Hemne kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 23.09.08 29.09.2008 07:58 1. Formål Formålet med reglementet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.01.2018 18/216 18/1891 Saksbehandler: Ove Myrvåg Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

MANDAT STYRINGSGRUPPE FOR OMRÅDEPLAN INDRE HAVN OG DETALJEREGULERING LARVIK GJESTEHAVN

MANDAT STYRINGSGRUPPE FOR OMRÅDEPLAN INDRE HAVN OG DETALJEREGULERING LARVIK GJESTEHAVN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/16 Formannskapet 09.03.2016 055/16 Kommunestyret 16.03.2016 MANDAT STYRINGSGRUPPE FOR OMRÅDEPLAN INDRE HAVN OG DETALJEREGULERING LARVIK

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: K-sal, Rådhuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Leder AP

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.03.2015 15/124214 1 Saksbehandler: Gry Folge Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg barn og unge 17.03.2015

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 174. Referatet ble godkjent.

E-post: Godkjenning av referat nummer 174. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.175 Referat fra 19. november 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.06.2017 16/23642 17/131747 Saksbehandler: Kristine Hjellup Horne Saksansvarlig: Jørn Forbord Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 14.11.2013 N-125 11/26942 13/208581 Saksbehandler: Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Funksjonshemmedes råd 02.12.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2008 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 29.01.2016 16/2346 16/11792 Saksbehandler: Christian Vegard Dahl Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.06.2015 15/135819 15/137596 Saksbehandler: Viggo Wollum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 10.06.2015

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Har kommunen rutiner for styring av byggeprosjekter- og er de gode nok?

Har kommunen rutiner for styring av byggeprosjekter- og er de gode nok? Har kommunen rutiner for styring av byggeprosjekter- og er de gode nok? Kommunalteknikk 2013 Fornebu 15.05.2013 Utbyggingssjef Kristine Hjellup Horne 1 Tall og fakta 191 kvadratkilometer 9776 netto pendler

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Investeringsreglement Bærum kommune

Investeringsreglement Bærum kommune Vedlegg til sak Investeringsreglement Bærum kommune j.post ID: 16/29133 1.3.2016 Investeringsreglement Bærum kommune 1 Investeringsreglementets omfang, formål og føringer. Reglementet gir retningslinjer

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Sist redigert

Sist redigert 27.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.01.2016 16/106 16/580 Saksbehandler: Bjørg Alver Saksansvarlig: Bjørg Alver Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.06.2015 15/134255 15/128735 Saksbehandler: Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 10.06.2015 089/15 Forvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 22.08.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 14.02.2012 009/12 BAS Formannskap 28.02.2012 017/12 BAS Kommunestyret 08.03.2012 019/12 BAS Saksansv.: Steinar Haarr

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

OPPSTARTSAK: RULLERING TEMAPLAN KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LARVIK KOMMUNE

OPPSTARTSAK: RULLERING TEMAPLAN KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LARVIK KOMMUNE ArkivsakID.: 16/1245 Arkivkode: FA - K20 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/16 Miljø- og teknikkomiteen 02.03.2016 032/16 Formannskapet 09.03.2016 054/16 Kommunestyret 16.03.2016 OPPSTARTSAK: RULLERING

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 301 16/19251 16/198742 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Erik Førland Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10.2017 17/22973 17/181419 Saksansvarlig: Grete Syrdal Saksbehandler: Grete Marie Husø Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.03.2006 FRA SAKSNR: 12/06 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 16/06 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møtedato: 03.09.2014, Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:05 Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/21 14/25 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10.2017 17/22973 17/181419 Saksansvarlig: Grete Syrdal Saksbehandler: Grete Marie Husø Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT Avgitt av oppnevnt arbeidsgruppe, den 28.06.2016 FASTSETTING/REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET FOR SØNDRE LAND KOMMUNE FORSLAG

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.10.2014 N-99.1 14/28825 14/198314 Saksbehandler: Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Eldrerådet 06.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Revidering av økonomi- og finansreglement

Revidering av økonomi- og finansreglement KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.11.2013 069/13 TOSO Kommunestyret 12.12.2013 120/13 TOSO Kommunestyret 13.02.2014 006/14 TOSO Saksansv.: Karin Nagell

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.08.2014 N-273 13/17073 14/147813 Saksbehandler: Terje Johannessen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 07.11.2008 Offentlig møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Pari Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Ragnhild O B Movinkel

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond.

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 30.09.2014 Vår ref: 07/2315-17 - 14/23800 Arkivkode: 153 Saksbeh.: Linn Reppe Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 09.10.2014 045/14 Kommunestyret 16.10.2014

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

1/5. Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm

1/5. Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm 1/5 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer