Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL"

Transkript

1 Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL

2 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for arrangementer Dette dokumentet beskriver retningslinjer for interne og eksterne arrangementer i regi av LHL. Målet med retningslinjene er at medarbeiderne på tvers av organisasjonen har de samme rammene for hva de kan invitere til i regi av LHL. Retningslinjene skal også være retningsgivende for hva medarbeidere selv kan takke ja til og delta på i kraft av sin stilling. Retningslinjene er utformet slik at de gir rammer og hovedregler for hva vi kan tillate. Eventuelle unntak må godkjennes av enhetens øverste leder. LHLs ledere må sørge for at medarbeiderne gis anledning til å sette seg inn i retningslinjene. HR sjef i LHL er ansvarlig for at retningslinjene utarbeides, gjøres tilgjengelig og revideres. HR lokalt er ansvarlig for å øke kunnskap og bevissthet rundt retningslinjene. Generelle retningslinjer Arrangementer i regi av LHL skal preges av nøkternhet, og ha relevant faglig innhold. Med arrangementer menes eksempelvis konferanser, seminarer, møter og sosiale tilstelninger. Dersom arrangementet medfører reise og overnatting for de som inviteres, skal dette dekkes av de inviterte (enten direkte eller gjennom deltakeravgift). LHL kan imidlertid dekke reise- og oppholdsutgifter for de inviterte dersom formålet med arrangementet er å bidra med innhold. Ansatte i LHL som inviteres til seminarer eller lignende, skal få sine reise- og oppholdsutgifter dekket av arbeidsgiver. Dersom formålet med invitasjonen er å bidra med innhold, kan imidlertid reise- og oppholdskostnadene dekkes av den eksterne part. Ved noen anledninger er det hensiktsmessig og forsvarlig å invitere ektefelle/ følge med på arrangementet. Når det er tilfelle skal dette forhåndsgodkjennes av virksomhetens øverste leder. Utgifter til medfølgende ektefelle/ følge skal i sin helhet dekkes av ektefelle/ følge selv. Av kostnads,- tids og miljøhensyn skal arrangementer i regi av LHL så langt som mulig legges til steder som ikke medfører mye reising. Godkjenning Alle arrangementer skal forhåndsgodkjennes av leder.

3 2 Alkoholservering Som hovedregel skal det ikke servers alkohol på arrangementet i LHL regi. Ved spesielle anledninger og markeringer kan dette likevel tillates, dog innenfor en nøktern og begrenset ramme. Åpenhet og bevisstgjøring Kravet om åpenhet i forhold til hva vi kan invitere til og delta på er absolutt. Dette er et område hvor grensene for hva som er akseptabelt endres, og hvor det er mange situasjoner der man ikke uten videre kan svare ja eller nei. Opplæring og bevisstgjøring er derfor viktig. Det er et lederansvar å legge til rette for og gjennomføre tiltak som sikrer kunnskap og bevisstgjøring i egen avdeling. Tiltak rundt dette kan legges inn i medarbeideroppfølgingssystemet som en aktivitet i forhold til å sikre etterlevelse av prinsippene. Sanksjoner Tilsvarende til LHLs etiske retningslinjer.

4 3 Kontrollspørsmål Følgende kontrollspørsmål kan være til hjelp dersom du er usikker på hvorvidt du kan delta på et arrangement, godta en invitasjon eller ta i mot en gave. Vær oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste, men kun et retningsgivende verktøy. Er du usikker må spørsmålet tas opp med leder. 1. Tåler dette forholdet dagens lys? Er du villig til å forsvare forholdet offentlig? Er det i orden for deg å fortelle om dette til dine nærmeste? Dette kalles offentlighetsprinsippet. Hvis svaret er nei på ett eller flere av disse spørsmålene, bør det ringe en varselklokke. Det er et tegn på at du kan være i ferd med å ta en uklok og uriktig beslutning, og bør derfor snu. 2. Gis invitasjonen i full åpenhet? Dersom svaret er nei, skal du ikke delta på arrangementet/ godta invitasjonen. Du bør også orientere din leder om situasjonen. 3. Ville jeg fått tilbud om dette hvis jeg hadde en annen stilling? Dersom svaret er nei, bør du tenke deg godt om. I noen situasjoner er det helt i orden å ta imot tilbudet likevel. Det er imidlertid viktig at du er åpen om forholdet, og snakker med andre. Ved tvil bør du ta saken opp med lederen din. Du bør også stille deg selv og de andre kontrollspørsmålene. 4. Hva er formålet med invitasjonen? Her er det ingen klare regler for hva som er rett og galt. Spørsmål du bør stille deg er om det forventes gjenytelse, om invitasjonen gis direkte til deg eller til virksomheten, om invitasjonen gis skjult eller åpent, og om du er i en tilbuds- eller forhandlingssituasjon. Dersom du synes formålet med invitasjonen er problematisk, bør du takke nei. Det er viktig at du er åpen og snakker med andre. Ved tvil bør du ta opp saken med lederen din. 5. Er vi i en tilbuds-/ forhandlingssituasjon? Dersom vi er i en tilbuds-/ forhandlingssituasjon, bør du være svært forsiktig med hva du takker ja til. Å ta i mot en invitasjon fra noen vi er i en tilbuds-/ forhandlingssituasjon med, kan lett oppfattes som smøring eller såkalt påvirkningshandel. I en slik situasjon skal du alltid ta saken opp med lederen din. 6. Gis invitasjonen til en person eller til hele virksomheten? Invitasjoner som retter seg mot en spesiell person er ofte mer problematiske enn invitasjoner som går til virksomheten. Spør deg selv hvorfor invitasjonen går til deg personlig og ikke til

5 4 virksomheten? Hva er formålet med invitasjonen? I en slik situasjon bør du være åpen om forholdet og snakke med andre. Dette gjelder selv om invitasjonen går til virksomheten og ikke deg personlig. 7. Gis invitasjonen til mange eller bare til en? Dersom invitasjonen gis bare til en person, er forholdet som regel mer problematisk enn om den gis til flere. Her er det uansett viktig å være åpen om situasjonen og snakke med andre. Dersom det kun er du som mottar invitasjonen, bør du ta det opp med lederen din. 8. Forventes gjenytelse? Dersom svaret er ja, bør du takke nei til invitasjonen. Hvis du er usikker kan du ta saken opp med lederen din. 9. Betydelig ubetydelig verdi Dersom verdien er betydelig, skal du takke nei. Hvis du er usikker kan du ta saken opp med lederen din som basert på sak og situasjon vil vurdere hvorvidt du kan takke ja til invitasjonen. 10. Kunne vi gitt en tilsvarende invitasjon? Dersom svaret er nei, skal du ikke akseptere invitasjonen. Ved tvil bør du ta saken opp med lederen din. 11. Hvem betaler reise og opphold Reise i forbindelse med arbeid skal alltid dekkes av arbeidsgiver. Oppholdskostnader kan dekkes av den som inviterer dersom formålet er å bidra med innhold, men i alle andre tilfeller skal også opphold dekkes av LHL. Dersom du er i tvil bør du ta saken opp med lederen din. 12. Er faglig innhold av tilstrekkelig kvalitet og relevans? Dersom svaret er nei, skal du takke nei til invitasjonen. Ved tvil kan du ta opp saken med lederen din.

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 2 Etiske retningslinjer BDO ETISKE RETNINGSLINJER Som revisjons- og rådgivningsselskap er vi avhengig av å ha full tillit fra markedet. Det å være klar på vårt etiske ståsted er en

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Hva er etikk? Etikk (av gr. ethos, skikk) er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Sagt på en annen måte er etikk de

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen Hva er representasjon? s. 2 Tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter m.v.

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Etikk 1 2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Side 1 Innhold ETISKE RETNINGSLINJER 3 Innledning... 3 Virkeområde... 3 Etiske dilemma... 3 Navigasjonshjulet 4 Tilbakemeldingskultur... 4 Personlig ansvar og integritet... 5 Taushetsplikt

Detaljer

Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune. Revidert den 29.09.2014.

Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune. Revidert den 29.09.2014. Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune Revidert den 29.09.2014. Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Hattfjelldal kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i ulike situasjoner.

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Et praktisk opplegg for trening, diskusjon og refleksjon rundt etikk, holdninger og ledelse i avdelinger og staber i forsvarssektoren

Et praktisk opplegg for trening, diskusjon og refleksjon rundt etikk, holdninger og ledelse i avdelinger og staber i forsvarssektoren Mye som virket OK før er uakseptabelt i dag!... over streken? Et praktisk opplegg for trening, diskusjon og refleksjon rundt etikk, holdninger og ledelse i avdelinger og staber i forsvarssektoren FFI Forsvarets

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Arbeid med etikk. i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Arbeid med etikk. i Sør-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Arbeid med etikk i Sør-Trøndelag fylkeskommune August 2007 Forord Denne undersøkelsen er utført i tidsrommet april - august 2007, på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør- Trøndelag

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13) Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune () 1. Generelt Lyngdal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem 1 for August 2013 1 0. a u g u s t 2 0 1 3 www.ohregnskap.no D-OH01 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Hensikt... 4 3. Omfang... 4 4. Ansvar... 4 5. Personlig adferd...

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Veiviser TYDELIG MODIG STOLT I ETISK SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER

Veiviser TYDELIG MODIG STOLT I ETISK SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER Veiviser TYDELIG MODIG STOLT I ETISK SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER Veiviser for norsk sykepleierforbunds faggrupper Desember 2009 NSFs veiviser i etisk samhandling med kommersielle aktører 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >>

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Helse Nord RHF Hjem Større skrift SØK ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Ansatte RHF Oppdragsdokument Etikk Foretaksmøter Helseforetakene

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer