Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45"

Transkript

1 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45 Møtedeltakere Hovedstyret Eirik Solli Haukaas Leder Fraværende Marianne Riksheim Nestleder Tilstede Inger Lise Kittelsen Sekretær Tilstede Carl-Erik Kullmann Hovedkasserer Tilstede Helene Sundheim Regnskapsfører Tilstede Amund Høsøien Markedsansvarlig Tilstede Ole Marius Steinkjer Informasjonsansvarlig Tilstede Ole Daniel Nitter PR ansvarlig Tilstede Sondre Bjørnvold Bakken Styremedlem Tilstede Oda Wesche Fossheim Styremedlem Tilstede Vi går ned på Idrettsbygget etter at budsjettopplæringsmøtet er ferdig. Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat fra Hovedstyremøte 21 Marianne Amund; hvis du ikke har gjort det, send dokumentet (med referat fra forrige møte) som ligger på skrivebordet på laptopen din til Ole M. så han får lagt ut referatet! Kommentar: Amund sier at det burde være en påminnelse. Amund legger ut fortløpende. Sak 2: Frisk-forsikring - Er et samarbeid med Frisk-forsikring noe vi vil satse på? Amund Kommentar: Er bare sparebank1 som har denne ordningen til idrettslag. (Vervekampanje) Personlig forsikring, som startet mellom Sparebank 1 og NSI. Dette er et tilbud til NTNUIs medlemmer, og vil kunne gi billigere forsikring. Sparebank 1 bruker NTNUI som samarbeidspartnere. Og får en logo på hjemmesiden. 1 (6) - Vi gjør norsk idrett bedre!

2 HS vil ha mer informasjon om hva NTNUI får ut av denne avtalen, i tillegg kontakte NSI for å høre hva avtalen innebærer. HS stiller seg kritisk til Friskforsikring avtalen. Som et tilbud til medlemmene er HS positivt innstilt, men ønsker en bedre avtale og ønsker et eksklusivt tilbud til NTNUIs medlemmer. Amund kontakter Frisk Sak 3: SL Hva er status? Oda Kommentar: Oda kommer tilbake til dette Sak 4: Status på diverse prosjekter Alle Alle forbereder en kort presentasjon av det de jobber/har jobbet med de siste ukene. Tas på neste HS møte Kommentar: Alle skriver et lite referat/rapport på hva de har drevet med og hva de driver med til neste møte. Sak 5: Bekymringsmelding ang. rådmannens budsjettforslag for 2009 Marianne Bekymringsmelding ang rådmannens budsjettforslag 2009 I forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 2009 som ble lagt fram fredag ser vi i NTNUI svømming at dette budsjettforslaget kan falle særdeles dårlig ut for NTNUI og da kanskje spesielt for svømmegruppen. Rådmannen foreslår i sin økonomiplan og årsbudsjett at det igjen innføres hall- og baneleie for bruk av kommunale idrettsanlegg og haller. Dette vil slik vi ser det gjelde alle NTNUI grupper som bruker kommunale anlegg. Det være seg svømmehall, fotballbaner, tennishall osv som de i dag får full eller delvis støtte til fra kommunen. I dag får NTNUI svømmegruppen tildelt 210 halltimer a kr 730 fra Trondheim kommune. Totalt er dette i 2008 en støtte som er verdt kr Jeg har ikke oversikt over hvilken grad av støtte de andre gruppene i NTNUI får, men med tanke på omfanget av aktivitet og bruk av kommunale anlegg i NTNUI ser jeg fort at dette kan bli snakk om mye penger for NTNUI. Vi i svømmegruppen mener derfor at dette er en politisk sak som NTNUI, SIT og NTNU bør engasjere seg i og legge et press ovenfor kommunen. I tillegg til innføring av hall- og baneleie ønsker rådmannen å legge ned Husebybadet som er en av de to svømmehallene i Trondheim. Per i dag er kapasiteten i begge hallen sprengt. Slik vi ser det vil det gå ut over alle som benytter svømmehallene for sitt 2 (6) - Vi gjør norsk idrett bedre!

3 treningstilbud. Konkret i NTNUI vil dette i alle fall gjelde svømmegruppen og undervannsrugby samt til dels også dykking og padling. Ettersom NTNUI ikke driver med barneidrett er det her også en viss fare for at dette vil gå ekstra hardt utover oss ved at vi settes i 2. rekke når det gjelder prioritering av halltid. Med dette budsjettforslaget bryter også kommunen en vesentlig forutsetning fra den gangen kommunen la ned sitt eget bad (Sentralbadet) og satte ut denne oppgaven til private aktører i Pirbadet. Den gangen ble det lovet at alle lag og foreninger som hadde halltid i Sentralbadet, ikke skulle få et dårligere tilbud av kommunen når Sentralbadet ble lagt ned og Pirbadet åpnet (både kapasitetsmessig og økonomisk). Dette var for frivillige lag og foreninger en vesentlig forutsetning uavhengig av alderssammensetningen i organisasjonen. Dette viser at NTNUI, NTNU og SIT bør tenke seriøst over hva de prioriterer når de nå arbeider med et nytt idrettsbygg. Etter vår mening bør en prioritere å være mest mulig selvforsynt når det gjelder anleggskapasitet til studentidretten. Under ligger en oppsummering av rådmannens forslag til trondheimsbudsjett for 2009, hvor jeg har klippet ut de punktene jeg mener er viktigst for NTNUI. MVH NTNUI Svømming Knut Ove Stenhagen Leder Trondheimsbudjsettet for 2009 kan en finne her: Følgende er hentet fra Innledning - Økonomiplan og årsbudsjett Under 3 Ending av reglementer, økonomireglmentet punkt heter det i dag: Formannskapet fastsetter i henhold til bystyrets forutsetninger fra budsjettvedtaket, priser for følgende tjenester/leveranser: etterfulgt av en oppramsing av en rekke kommunale tjenester. I forslaget til nytt økonomireglement foreslår rådmannen at hall- og baneleie legges til under dette punktet. Under 4. Sammendrag av forslaget til budsjett- og økonomplan nevnes det under punkt 2.4 Kultur at I de siste årene har det vært en betydelig fokus på idrettsområdet i kommunen. Det er stor avstand mellom idrettens forventninger til kommunale tilskudd og anleggsutbygging og det kommunen klarer å følge opp. Videre heter det at; Med utgangspunkt i disse utfordringene, har jeg i budsjettet for 2009 valgt å foreslå at hoveddelen av reduksjonen skjer med en økning i inntektene ved innføring av hall og baneleie og reduserte driftsutgifter knyttet til nedlegging av Husebybadet. For de fleste områdene blir det mindre reduksjoner i 2009, men flere områder sliter med økte utgifter de ikke får kompensert. Totalt sett vil det derfor bli redusert aktivitet og tilbud. Under 9 Tjenestenivå og forslagt til innstrammingstiltak nevnes redusert støtte til idretten igjen under: Punkt 2 Innstramningstiltak i 2009 og 2010: 3 (6) - Vi gjør norsk idrett bedre!

4 Husebybadet foreslås nedlagt I tillegg gjeninnføres egenbetalinger på trygghetsalarm og hall- og baneleie. Punkt 5.2 innsparingstiltak innenfor kulturområdet: Innenfor idrettsområdet foreslår rådmann gjeninnføring av ordningen med hall- og baneleie. Dette anslås å medføre en netto inntekt for kommunen på 2,5 millioner kroner både i 2009 og Rådmannen foreslår videre at Husbybadet stenges, hvilket vil medføre en innsparing på 50 millioner kroner i investering og en netto innsparing på drift på 1,2 millioner kroner i 2009, økende til 2,8 millioner kroner i Rådmannen foreslår også en reduksjon i overføringer til kommunale og private idrettsanlegg, samt en reduksjon av leie av halltid i private haller og at midler overføres til drift av Munkvollhallen Kommentar: Eirik og Oda tar denne saken videre. Sak 6: Samarbeid med Omega Sport & Spill Marianne Hei! Jeg tar kontakt på vegne av Omega Sport & Spill. Vi har lenge tenkt på å ha et nærmere forhold til NTNUI, enn det vi har i dag. Sport & Spill har som formål å øke den sportslige aktiviteten blandt Omegas, nesten 1500, medlemmer.(se vedtekter: Vi ønsker derfor at flest mulig av medlemmene melder seg inn i NTNUI, som leverer et utrolig godt og mangfoldig sportslig tilbud. Dette går jeg ut fra er en interesse vi deler:) Omega Sport & Spill arrangerer diverse aktiviteter gjennom hele året. I fjor hadde vi bl.a. volleyball-(fadderperioden), kanonball-, innebandy- og fotballturnering. På disse arrangementene var det mellom 40 og 120 deltakere. Nytt av året er tur til alpinsenteret i Åre, der vi hadde påmelding i dag. 140 billetter gikk på 5-10 min. Om vi kan synliggjøre NTNUI på våre arrangementer, vil det være ønskelig fra vår side også. Vi skal, om ikke lenge, trykke opp t-skjorter til medlemmer av Sport & Spill, som vil bli brukt på våre arrangementer. I den sammenheng kunne det kanskje vært aktuelt å trykt NTNUI sin logo i tillegg, om det er ønskelig. I forbindelse med tur til Åre i januar, så skal vi også trykke opp 140 t-skjorter til de som skal være med. Informasjonskanalene er gode i Omega, både gjennom forum, hjemmeside, facebook og mailinglister. Med andre ord, det er nok av muligheter til å synliggjøre NTNUI, og bringe ut informasjon om treningstilbud, evt. kurs dere holder eller andre arrangementer. Håper vi kan ha en dialog om dette. Om dere har mulighet til å gi oss disponering av haller 2-3 ganger i året, selge oss gammelt/nytt utstyr 4 (6) - Vi gjør norsk idrett bedre!

5 eller gi oss andre tilbud, så er dette også noe vi er interesserte i. Ser frem til å høre fra dere. Mvh Hands Athletheed Sportsmanden Eivind Gravdal, Omega Sport & Spill Kommentar: I utgangspunktet har ikke NTNUI behov for mer profilering blant studenter. HS stiller seg negativ til et slikt samarbeid. Marianne sender mail til Omega Sak 7: Støtte til til deltagelse på idrettskonferanse Carl-Erik Hei Eirik, I forbindelse med at Norges Roforbund arrangerer årets ting i Bergen har jeg lagt opp til å bli værende der den påfølgende uken. Det gjør at jeg har mulighet til å være med på "Fylkeskonferansen - fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008" som arrangeres av fylkeskommunen torsdag 20.november. Jeg lurte derfor på om det er mulig å søke HS om å få dekket påmeldingsavgiften på 500 kr. Nærmere informasjon om konferansen finnes her: n%20-%203%20oktober% pdf Med vennlig hilsen Sjur Øyen leder NTNUI Roing Kommentar: Ønsker ikke at dette er noe som gruppeledere skal delta på. HS stiller seg negativ. 5 (6) - Vi gjør norsk idrett bedre!

6 Sak 8: Eventuelt Alle Kommentar: TV2 kommer opp i uke 46, og vi ønsker å vise dem NTNUI. Med dette ønsker HS å gi gruppene tilgang til Idrettshallen (halltiden til Håndballgruppa) for alle grupper som har lyst å vise seg frem. Dagen det er snakk om er fredag 14. november. Tech Nutrition ønsker samarbeid med NTNUI, og HS er skeptisk, men blir dette tilfelle ønsker HS å oppnå et realistisk men bra tilbud denne saken blir tatt opp på et senere HS-møte. 6 (6) - Vi gjør norsk idrett bedre!

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Agenda: Møre Holder på som vanlig

Agenda: Møre Holder på som vanlig Hovedstyremøte, Vormsund fredag 25 27 april Tilstedeværende: Roar Moslet(Nord), Eirik Lunde(Rog), Birger Thorsen(Midt), Gunnar Eggen(økonomiansvarlig), Jarle Flaktveit(Hord), Odd Arne Langeland(Møre),

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer