SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest"

Transkript

1 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct:

2 (A)urskog sparebank, etablert i 1846 Source: Aurskog sparebank, private photos, Pareto Securities Equity Research. 2

3 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet 3M NIBOR (%) Rentenivå 1.30 okt'12 mar'13 aug'13 jan'14 jun'14 nov'14 Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. Basels tårn 3

4 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet Basels tårn Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. 4

5 Enorm endring i bruken av bank-filialer 4% bruker bankfilialen hver 14. dag eller oftere Bruk av bankfilialer for befolkningen over 15år % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hver 14. dag eller oftere Hver måned Hvert halvår eller sjeldnere Aldri Kun 6% av bankkunder bruker nå kun bank-filialen, mot 24% for 10 år siden. Hos SPV signeres nå 8 av 10 lån elektronisk. Fordrer og muliggjør endringer i distribusjon. Med størst effekt for sparebankene! Rådgivere blir viktigere i sin rolle som akkurat det. Source: TNS Gallup / Finans Norge Dagligbankundersøkelsen 2014, Pareto Securities Equity Research. 5

6 Begge bankene har startet bearbeidingen av egen distribusjon SMN fra 56 til 49 kontorer Branches (#) Cost/Income (%) Branches Cost/Income - Parent Bank SPV fra 59 til 48 kontorer Branches (#) Cost/Income (%) Branches Cost/Income - Parent Bank Begge bankene har tatt nødvendige gjennomganger av kontor-nettet over de siste årene. Resultatet har blitt færre kontorer, og også endrete åpningstider og funksjoner på de gjenværende kontorene. SPV har lagt ned flest kontorer, noe som er naturlig etter sammenslåinger. Det samme har vi sett for DNB, som har redusert antall kontorer med 25% over de siste 2 årene. K/I for PM har blitt redusert til 47% fra 54% i Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 6

7 IT-kostnadene øker men investeringene virker svært lønnsomme IT-kostnader ift inntjening IT expenses' share of total income (%) e 2016e 2017e MING SVEG IT investeringer og andre kostnader øker naturligvis, men økningen virker begrenset ift muligheten og ser fra utsiden ut som svært gode investeringer. IT-kostnadene i DNB har økte mer enn for sparebankene over de siste årene, pga. integrering og bytte av kjernesystemer. IT-kostnadene for SMN virker å ligge på et lavere nivå enn for SPV. Det er naturlig å tenke at dette kan knyttes til SpareBank 1 Alliansen, der ITkostnadene kan fordeles på flere og dermed skape stordriftsfordeler, og de felleseide selskapene som bidrar til inntjeningen. Source: TNS Gallup / Finans Norge Dagligbankundersøkelsen 2014, Pareto Securities Equity Research. 7

8 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet Basels tårn Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. 8

9 Lave lånetap har styrket avkastningen på egenkapitalen SMN har hatt høy lønnsomhet, delvis pga tap.. Return on Equity (%) mens SPV sine tap har redusert avkastningen Return on Equity (%) RoE - No loan losses RoE - Actual RoE - No loan losses RoE - Actual På tross av sterk kapitalakkumulering har bankene klart å styrke kapitalavkastningen over de siste årene. Men lønnsomheten har delvis blitt løftet av endringer av pensjon og andre engangseffekter som salget av Nets. Videre har lånetapene siden finanskrisen vært lave, spesielt over de siste årene. Faktisk kan mye av forskjellen i kapitalavkastning over de siste tre årene mellom SMN og SPV forklares med lånetap. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 9

10 Høy lønnsomhet og lave tap i personmarkedet Historiske tap på personkunder SMN og SPV Retail loan losses (bps) SVEG - Retail loan losses MING - Retail loan losses Til tross for en signifikant posisjon i de respektive lokale næringsliv, er kreditteksponeringen til bankene størst mot privatkunder. Dette er fordelaktig regionbankene kontra DNB, ettersom lønnsomheten på privatområdet er såpass mye høyere. SPV har 76% av lånene til privatkunder og SMN har 62%. Det er således en fordel for SPV kontra SMN, etter vårt syn, og bør mer enn kompensere for historisk sett litt høyere tap på privatkunder. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 10

11 SPV eksponert mot shipping, SMN mot oljeservice i bedriftsmarkedet SMN Mer eksponert mot oljeservice LGD (%) 50 SPV mer eksponert mot shipping LGD (%) PD (%) Eiendom Jordbruk og fiske Oljeservice Bygg og anlegg Forretningsmessig tjenesteyting 30 PD (%) Eiendom Shipping Varehandel Bygg og anlegg Fiskeindustri 38% av utlånsboka til SMN består av lån til bedriftsmarkedet. Tradisjonelle næringer som eiendomsdrift og jordbruk/fiske er bankens største eksponeringer. SMN er også relativt godt eksponert mot oljeservice kanskje mer enn det som vanligvis er persepsjonen. SPV har en vesentlig mindre andel lån til bedriftsmarkedet, totalt 24% av bankens totale utlånsportefølje. Eiendom er også SPVs største eksponering på bedriftssiden. I tillegg er SPV blant de mest eksponerte mot shipping. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 11

12 Fremover forventer vi en normalisering av lånetapene SMN lånetapene kommer trolig opp Loan losses (bps) e 2016e 2017e Historical Estimated SPV lånetapene skal noe ned fra de siste årene Loan losses (bps) e 2016e 2017e Historical Estimated Vi forventer at tapene øker fremover, men dette vil være svært avhengig av det økonomiske klimaet kan fortsatt være et år med lave tap, og våre estimater for 2015 avhenger av hvilke gruppevise avsetninger som tas. For SPV forventer vi et redusert lånetapsnivå. 2015/16 kan bli lavere, spesielt med tanke på mulige reverseringer. På lang sikt bør SPV også ha potensiale for lavere lånetap enn SMN, gitt vekten på boliglån. I følge banken selv kan lånetapene falle ned mot 10bps. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 12

13 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet Basels tårn Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. 13

14 Konkurranse og lavere renter kan press marginene DNB Utlånsmarginer Interest rates (%) Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Lending margin Retail pricing** NIBOR Policy rate Credit spread* New lending rate SMN Netto rentemargin NIM (%) e 2016e 2017e DNB Innskuddsmarginer Deposit rates (%) Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Deposit margin 3M NIBOR Deposit rate New deposit rate SPV Netto rentemargin NIM (%) e 2016e 2017e Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 14

15 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet Basels tårn Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. 15

16 Basel III: Økende krav vil trolig redusere kapitalavkastningen SMN Økende kjernekapital (CET1) CET1 (%) e 2016e 2017e Reported CET1 Est. CET1 CET1 target (13.5%) SMN Egenkapitalavkastning (ROE) ROE (%) 15 SPV Økende kjernekapital (CET1) CET1 (%) e 2016e 2017e Reported CET1 Est. CET1 CET1 target (13.5%) SPV Egenkapitalavkastning (ROE) ROE (%) * 2015e 2016e 2017e Reported ROE Adj. ROE (13.5% CET1) * 2015e 2016e 2017e Reported ROE Adj. ROE (13.5% CET1) *2014 numbers adjusted for Nets. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 16

17 Framtida er normal Forventet utvikling i lønnsomhet for SMN ROE (%) Forventet utvikling i lønnsomhet for SPV ROE (%) * 2015e 2016e 2017e Min. norm loan losses 13.5% CET1 Adj. ROE * 2015e 2016e 2017e Min. norm loan losses 13.5% CET1 Adj. ROE Fremover ser vi for oss at det blir vanskelig for bankene og opprettholde lønnsomheten over de siste par årene. For det første har vi hatt ekstraordinære inntekter, bl.a. knyttet til pensjon og salgs av Nets. Selv justert for dette forventer vi lavere egenkapitalavkastning, pga høyere kapital, høyere lånetap i de neste årene og et lavere rentenivå. Likevel tror vi bankene vil levere en avkastning like over 11%, i tråd med SPVs målsetning, men like under SMNs. *2014 numbers adjusted for Nets. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 17

18 Økende inntjening med vekst, men trolig litt ned i 2015 MING Inntjening og utbytter per EKB 10 EPEC/DPEC (NOK) e 2016e 2017e EPEC DPEC SVEG Inntjening og utbytter per EKB EPEC/DPEC (NOK) e 2016e 2017e EPEC DPEC Det vil bli vanskelig for bankene å opprettholde inntjeningen per EKB i 2015, men vi tror at utbyttene vil holde seg på det samme nivå som i I 2017 vil bankene være godt nok kapitalisert (i alle fall etter dagens mål), og utbetalingen vil trolig øke betraktelig. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. For MING vil tilsi et utbytte per EKB på kr, noe som på dagens kurs tilsier en direkteavkastning på rundt 8%. SVEG betaler allerede et utbytte på over 50% av inntjeningen, men 50% er ikke noen grense for verken SVEG eller MING. 18

19 Utbytter må justeres for utvanning SVEG utbytte justert for utvanning Dividend Yield (%) 8% 8% 7% 6% Norske Banker utbyttter justert for utvanning SPOG SVEG MORG 5% NONG 4% 3% 2% 1% 3% MING SADG SRBANK Dividend Yield (%) 0% D.Y Change EC share Adj. DY Dividend Yield - No dilution Dilution effect Og selv om svingfaktoren for SVEG ikke er på direkteavkastningen, vil et høyere kapitalnivå tilsi mindre utvanning og dermed liknende verdieffekt. Justerer vi for dette er direkteavkastningen fra SVEG m.fl. mindre, noe vi må ta hensyn til i verdsettelsen. SPV setter av ulikt til samfunnskapitalen og EKBbevis eierne, og dette utvanner EKB-eierne kontinuerlig. NB! Her kalkulert med 0.9x BPEC 14. Siden SVEG nå handler på 0.95x BPEC 14 er effekt noe større. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 19

20 Attraktiv oppside i begge EKB vi anbefaler å kjøpe Attraktive verdsettelse av sparebanker P/B'15e (x) 2.1 Handelsbanken SWED SEB Nordea Danske Bank DNB 1.1 SPOG MORG 0.9 MING SRBANK SVEG NONG 0.7 ROE'15e (%) Det er en attraktive verdsettelse av EKbevisene generelt og også spesifikt for MING og SVEG. Vi har en kjøpsanbefaling for MING med et kursmål på NOK 69 og ser dermed 14% oppside. Vi har en kjøpsanbefaling for SVEG, med et kursmål på NOK 65 og ser 17% oppside der. Source: Factset, company accounts, Pareto Securities Equity Research. 20

21 APPENDIX 21

22 Valuation table Nordic Banks Market P/E adj. (x) P/B (x) Dividend yield (%) ROE adj. (%) Total return (%) Nordic Large Cap Banks Ticker Cur. Sh. price Rec. TP cap. (EURm) 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 1M 6M 12M DNB DNB NO NOK Buy , SpareBank 1 SR-Bank SRBANK NO NOK 56.3 Buy 73 1, Nordea NDA SS SEK , SEB SEB.A SS SEK , Handelsbanken SHB.A SS SEK , Swedbank SWED. A SS SEK , Danske Bank DANSKE DC DKK , Jyske Bank JYSKE DC DKK , Sydbank SYD DC DKK , Average Market cap-weighted average Market P/E adj. (x) P/B (x) Dividend yield (%) ROE adj. (%) Total return (%) Savings Banks Ticker Cur. EC price Rec. TP cap. (EURm) 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 1M 6M 12M SpareBank 1 SMN MING NO NOK 60.5 Buy Sparebanken Møre MORG NO NOK Buy SpareBank 1 Nord-Norge NONG NO NOK 41.2 Buy Sandnes Sparebank SADG NO NOK Buy Sparebanken Øst SPOG NO NOK 58.0 Hold Sparebanken Vest SVEG NO NOK 55.5 Buy Average Market cap-weighted average Market P/E adj. (x) P/B (x) Dividend yield (%) ROE adj. (%) Total return (%) Savings banks not under coverage Ticker Cur. EC price Rec. TP cap. (EURm) 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 1M 6M 12M Aurskog Sparebank AURG NO NOK Høland og Setskog SparebankHSPG NO NOK Helgeland Sparebank HELG NO NOK Indre Sogn Sparebank ISSG NO NOK Klepp Sparebank KLEG NO NOK Melhus Sparebank MELG NO NOK Skue Sparebank SKUE NO NOK SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG NO NOK SpareBank 1 BV SBVG NO NOK SpareBank Nøtterøy-Tønsberg NTSG NO NOK SpareBank 1 Ringerike Hadeland RING NO NOK Sparebanken Sør SOR NO NOK Totens Sparebank TOTG NO NOK Average Market cap-weighted average Market P/E adj. (x) P/B (x) Dividend yield (%) ROE adj. (%) Total return (%) Other traded banks Ticker Cur. Sh. price Rec. TP cap. (EURm) 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 1M 6M 12M Pareto Bank PARB NOK 1,400 Buy 1, Bank Norwegian BANK NOK Komplett Bank ALFAB NOK Ya Holding YAHO NOK Source: Pareto Securities Equity Research 22

23 Earnings estimates MING SpareBank 1 SMN (MING) NOKm Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15e Q2'15e Q3'15e Q4'15e e 2016e 2017e P&L Net interest income " ,790 1,841 1,890 1,974 Net fee and commission income " ,165 1,195 1,246 1,297 Net gains on items at fair value " Income from associates " Other income " Non-interest income " ,226 2,060 2,189 2,282 Operating income " 1,055 1, ,016 3,901 4,079 4,256 Personnel expenses " ,001-1, ,030 Other expenses " Operating expenses " ,788-1,798-1,810-1,857 Profit before loan losses " ,228 2,102 2,269 2,399 Net loan losses " Profit before tax " ,138 1,882 2,040 2,161 Tax expense " Net profit " ,775 1,497 1,624 1,719 Minority interest " Net profit attributable " ,770 1,493 1,620 1,715 Net interest income adj. " ,217 2,271 2,345 2,457 Net fee and commission income adj. " Exceptional items NOKm Non-recurring items " Adjusted net profit " ,677 1,493 1,620 1,715 Per Equity Certificate data m Average number of equity certificates " Number of equity certificates " EC share of total equity (e.o.p.) % EPEC NOK EPEC adj. " DPEC " BPEC " TBPEC " Key ratios % Net interest margin excl. Boligkreditt " Net interest margin adj. incl. Boligkreditt " Gross lending growth incl. Boligkreditt y/y " Gross retail lending growth incl. Boligkreditt y/y " Gross corporate lending growth incl. Boligkreditt y/y " Cost/Income " Cost/Income adj. " Cost/Income adj. less MTM items " Net loan losses incl. Boligkreditt bps ROE % ROE adj. " Common Equity Tier 1 ratio (CET1) % Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research 23

24 Earnings estimates SVEG Sparebanken Vest (SVEG) NOKm Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15e Q2'15e Q3'15e Q4'15e e 2016e 2017e P&L Net interest income " ,320 2,407 2,518 2,636 Net fee and commission income " Net gains on items at fair value " Income from associates " Other income " Non-interest income " , Operating income " ,373 3,233 3,380 3,535 Personnel expenses " Administrative expenses " Other expenses " Operating expenses " ,470-1,476-1,499-1,531 Profit before loan losses " ,903 1,757 1,881 2,005 Net loan losses " Profit before tax " ,493 1,536 1,635 1,732 Tax expense " Net profit " ,188 1,121 1,194 1,264 Minority interest " Net profit attributable " ,188 1,121 1,194 1,264 Exceptional items NOKm Non-recurring items " Adjusted net profit " ,121 1,194 1,264 Per Equity Certificate data m Average number of equity certificates " Number of equity certificates " EC share of total equity (e.o.p.) % EPEC NOK EPEC adj. " DPEC " BPEC " TBPEC " Key ratios % Net interest margin " Net interest margin adj. " Gross lending growth y/y " Cost/Income " Cost/Income adj. " Cost/Income adj. less MTM items " Net loan losses bps ROE % ROE adj. " Common Equity Tier 1 ratio (CET1) " Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research 24

25 Disclaimers and disclosures V Origin of the publication or report This publication or report originates from Pareto Securities AS ( Pareto Securities ), reg. no (Norway), Pareto Securities AB, reg. no (Sweden) or Pareto Securities Limited, reg. no , (United Kingdom) (together the Group Companies or the Pareto Securities Group ) acting through their common unit Pareto Securities Research. The Group Companies are supervised by the Financial Supervisory Authority of their respective home countries. Content of the publication or report This publication or report has been prepared solely by Pareto Securities Research. Opinions or suggestions from Pareto Securities Research may deviate from recommendations or opinions presented by other departments or companies in the Pareto Securities Group. The reason may typically be the result of differing time horizons, methodologies, contexts or other factors. Basis and methods for assessment Opinions and price targets are based on one or more methods of valuation, for instance cash flow analysis, use of multiples, behavioral technical analyses of underlying market movements in combination with considerations of the market situation and the time horizon. Key assumptions of forecasts, price targets and projections in research cited or reproduced appear in the research material from the named sources. The date of publication appears from the research material cited or reproduced. Opinions and estimates may be updated in subsequent versions of the publication or report, provided that the relevant company/issuer is treated anew in such later versions of the publication or report. Credit ratings are based on the same rating scale as international rating agencies and represent the opinion of Pareto Securities Research as to the relative creditworthiness of securities. A credit rating on a standalone basis should not be used as a basis for investment operations. Pareto Securities Research may also provide credit research with more specific price targets based on different valuation methods, including the analysis of key credit ratios and other factors describing the securities creditworthiness, peer group analysis of securities with similar creditworthiness and different DCF-valuations. All credit ratings mentioned in this publication or report are Pareto Securities Research s own credit rating estimates unless otherwise mentioned. All descriptions of loan agreement structures and loan agreement features are obtained from sources which Pareto Securities Research believes to be reliable, but Pareto Securities Research does not represent or warrant their accuracy. Be aware that investors should go through the specific complete loan agreement before investing in any bonds and not base an investment decision based solely on information contained in this publication or report. Pareto Securities Research has no fixed schedule for updating publications or reports. Unless otherwise stated on the first page, the publication or report has not been reviewed by the issuer before dissemination. In instances where all or part of a report is presented to the issuer prior to publication, the purpose is to ensure that facts are correct. Validity of the publication or report All opinions and estimates in this publication or report are, regardless of source, given in good faith and may only be valid as of the stated date of this publication or report and are subject to change without notice. No individual investment or tax advice The publication or report is intended only to provide general and preliminary information to investors and shall not be construed as the basis for any investment decision. This publication or report has been prepared by Pareto Securities Research as general information for private use of investors to whom the publication or report has been distributed, but it is not intended as a personal recommendation of particular financial instruments or strategies and thus it does not provide individually tailored investment advice, and does not take into account the individual investor s particular financial situation, existing holdings or liabilities, investment knowledge and experience, investment objective and horizon or risk profile and preferences. The investor must particularly ensure the suitability of an investment as regards his/her financial and fiscal situation and investment objectives. The investor bears the risk of losses in connection with an investment. Before acting on any information in this publication or report, we recommend consulting your financial advisor. The information contained in this publication or report does not constitute advice on the tax consequences of making any particular investment decision. Each investor shall make his/her own appraisal of the tax and other financial merits of his/her investment. 25

26 Disclaimers and disclosures Sources This publication or report may be based on or contain information, such as opinions, recommendations, estimates, price targets and valuations which emanate from Pareto Securities Research analysts or representatives, publicly available information, information from other units or companies in the Group Companies, or other named sources. To the extent this publication or report is based on or contains information emanating from other sources ( Other Sources ) than Pareto Securities Research ( External Information ), Pareto Securities Research has deemed the Other Sources to be reliable but neither the companies in the Pareto Securities Group, others associated or affiliated with said companies nor any other person, guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the External Information. Ratings Equity ratings: Buy Pareto Securities Research expects this financial instrument s total return to exceed 10% over the next six months Hold Pareto Securities Research expects this financial instrument s total return to be 0-10% over the next six months Sell Pareto Securities Research expects this financial instrument s total return to be negative over the next six months Credit ratings: AAA Best Quality AA+ / AA / AA- Strong ability for timely payments A+ / A / A- Somewhat more exposed for negative changes BBB+ / BBB / BBB- Adequate ability to meet payments. Some elements of protection. BB+ / BB / BB- Speculative risk. Future not well secured B+ / B / B- Timely payments at the moment, but very exposed to any negative changes CCC+ /CCC/ CCC- Default a likely option Analysts Certification The research analyst(s) whose name(s) appear on research reports prepared by Pareto Securities Research certify that: (i) all of the views expressed in the research report accurately reflect their personal views about the subject security or issuer, and (ii) no part of the research analysts compensation was, is, or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views expressed by the research analysts in research reports that are prepared by Pareto Securities Research. The research analysts whose names appears on research reports prepared by Pareto Securities Research received compensation that is based upon various factors including Pareto Securities total revenues, a portion of which are generated by Pareto Securities investment banking activities. Limitation of liability Pareto Securities Group or other associated and affiliated companies assume no liability as regards to any investment, divestment or retention decision taken by the investor on the basis of this publication or report. In no event will entities of the Pareto Securities Group or other associated and affiliated companies be liable for direct, indirect or incidental, special or consequential damages resulting from the information in this publication or report. Neither the information nor any opinion which may be expressed herein constitutes a solicitation by Pareto Securities Research of purchase or sale of any securities nor does it constitute a solicitation to any person in any jurisdiction where solicitation would be unlawful. All information contained in this research report has been compiled from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, express or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents, and it is not to be relied upon as authoritative. Risk information The risk of investing in certain financial instruments, including those mentioned in this document, is generally high, as their market value is exposed to a lot of different factors such as the operational and financial conditions of the relevant company, growth prospects, change in interest rates, the economic and political environment, foreign exchange rates, shifts in market sentiments etc. Where an investment or security is denominated in a different currency to the investor s currency of reference, changes in rates of exchange may have an adverse effect on the value, price or income of or from that investment to the investor. Past performance is not a guide to future performance. Estimates of future performance are based on assumptions that may not be realized. When investing in individual shares, the investor may lose all or part of the investments. 26

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

The CCCTB Proposal and Norway

The CCCTB Proposal and Norway The CCCTB Proposal and Norway Profit shifting, investments and implications for Norwegian Government behaviour Ingeborg Skjerpe Master Thesis Cand.Merc. International Business Department of International

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Rapport Rapportom omgrensehinder grensehindrei handel i handel med med varer varer og ogtjenester tjenester Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Finland, Åland, Sverige og Norge 21.

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer