SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest"

Transkript

1 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct:

2 (A)urskog sparebank, etablert i 1846 Source: Aurskog sparebank, private photos, Pareto Securities Equity Research. 2

3 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet 3M NIBOR (%) Rentenivå 1.30 okt'12 mar'13 aug'13 jan'14 jun'14 nov'14 Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. Basels tårn 3

4 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet Basels tårn Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. 4

5 Enorm endring i bruken av bank-filialer 4% bruker bankfilialen hver 14. dag eller oftere Bruk av bankfilialer for befolkningen over 15år % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hver 14. dag eller oftere Hver måned Hvert halvår eller sjeldnere Aldri Kun 6% av bankkunder bruker nå kun bank-filialen, mot 24% for 10 år siden. Hos SPV signeres nå 8 av 10 lån elektronisk. Fordrer og muliggjør endringer i distribusjon. Med størst effekt for sparebankene! Rådgivere blir viktigere i sin rolle som akkurat det. Source: TNS Gallup / Finans Norge Dagligbankundersøkelsen 2014, Pareto Securities Equity Research. 5

6 Begge bankene har startet bearbeidingen av egen distribusjon SMN fra 56 til 49 kontorer Branches (#) Cost/Income (%) Branches Cost/Income - Parent Bank SPV fra 59 til 48 kontorer Branches (#) Cost/Income (%) Branches Cost/Income - Parent Bank Begge bankene har tatt nødvendige gjennomganger av kontor-nettet over de siste årene. Resultatet har blitt færre kontorer, og også endrete åpningstider og funksjoner på de gjenværende kontorene. SPV har lagt ned flest kontorer, noe som er naturlig etter sammenslåinger. Det samme har vi sett for DNB, som har redusert antall kontorer med 25% over de siste 2 årene. K/I for PM har blitt redusert til 47% fra 54% i Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 6

7 IT-kostnadene øker men investeringene virker svært lønnsomme IT-kostnader ift inntjening IT expenses' share of total income (%) e 2016e 2017e MING SVEG IT investeringer og andre kostnader øker naturligvis, men økningen virker begrenset ift muligheten og ser fra utsiden ut som svært gode investeringer. IT-kostnadene i DNB har økte mer enn for sparebankene over de siste årene, pga. integrering og bytte av kjernesystemer. IT-kostnadene for SMN virker å ligge på et lavere nivå enn for SPV. Det er naturlig å tenke at dette kan knyttes til SpareBank 1 Alliansen, der ITkostnadene kan fordeles på flere og dermed skape stordriftsfordeler, og de felleseide selskapene som bidrar til inntjeningen. Source: TNS Gallup / Finans Norge Dagligbankundersøkelsen 2014, Pareto Securities Equity Research. 7

8 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet Basels tårn Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. 8

9 Lave lånetap har styrket avkastningen på egenkapitalen SMN har hatt høy lønnsomhet, delvis pga tap.. Return on Equity (%) mens SPV sine tap har redusert avkastningen Return on Equity (%) RoE - No loan losses RoE - Actual RoE - No loan losses RoE - Actual På tross av sterk kapitalakkumulering har bankene klart å styrke kapitalavkastningen over de siste årene. Men lønnsomheten har delvis blitt løftet av endringer av pensjon og andre engangseffekter som salget av Nets. Videre har lånetapene siden finanskrisen vært lave, spesielt over de siste årene. Faktisk kan mye av forskjellen i kapitalavkastning over de siste tre årene mellom SMN og SPV forklares med lånetap. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 9

10 Høy lønnsomhet og lave tap i personmarkedet Historiske tap på personkunder SMN og SPV Retail loan losses (bps) SVEG - Retail loan losses MING - Retail loan losses Til tross for en signifikant posisjon i de respektive lokale næringsliv, er kreditteksponeringen til bankene størst mot privatkunder. Dette er fordelaktig regionbankene kontra DNB, ettersom lønnsomheten på privatområdet er såpass mye høyere. SPV har 76% av lånene til privatkunder og SMN har 62%. Det er således en fordel for SPV kontra SMN, etter vårt syn, og bør mer enn kompensere for historisk sett litt høyere tap på privatkunder. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 10

11 SPV eksponert mot shipping, SMN mot oljeservice i bedriftsmarkedet SMN Mer eksponert mot oljeservice LGD (%) 50 SPV mer eksponert mot shipping LGD (%) PD (%) Eiendom Jordbruk og fiske Oljeservice Bygg og anlegg Forretningsmessig tjenesteyting 30 PD (%) Eiendom Shipping Varehandel Bygg og anlegg Fiskeindustri 38% av utlånsboka til SMN består av lån til bedriftsmarkedet. Tradisjonelle næringer som eiendomsdrift og jordbruk/fiske er bankens største eksponeringer. SMN er også relativt godt eksponert mot oljeservice kanskje mer enn det som vanligvis er persepsjonen. SPV har en vesentlig mindre andel lån til bedriftsmarkedet, totalt 24% av bankens totale utlånsportefølje. Eiendom er også SPVs største eksponering på bedriftssiden. I tillegg er SPV blant de mest eksponerte mot shipping. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 11

12 Fremover forventer vi en normalisering av lånetapene SMN lånetapene kommer trolig opp Loan losses (bps) e 2016e 2017e Historical Estimated SPV lånetapene skal noe ned fra de siste årene Loan losses (bps) e 2016e 2017e Historical Estimated Vi forventer at tapene øker fremover, men dette vil være svært avhengig av det økonomiske klimaet kan fortsatt være et år med lave tap, og våre estimater for 2015 avhenger av hvilke gruppevise avsetninger som tas. For SPV forventer vi et redusert lånetapsnivå. 2015/16 kan bli lavere, spesielt med tanke på mulige reverseringer. På lang sikt bør SPV også ha potensiale for lavere lånetap enn SMN, gitt vekten på boliglån. I følge banken selv kan lånetapene falle ned mot 10bps. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 12

13 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet Basels tårn Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. 13

14 Konkurranse og lavere renter kan press marginene DNB Utlånsmarginer Interest rates (%) Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Lending margin Retail pricing** NIBOR Policy rate Credit spread* New lending rate SMN Netto rentemargin NIM (%) e 2016e 2017e DNB Innskuddsmarginer Deposit rates (%) Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Deposit margin 3M NIBOR Deposit rate New deposit rate SPV Netto rentemargin NIM (%) e 2016e 2017e Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 14

15 De har gjort om app en til en bank! Økt økonomisk usikkerhet Basels tårn Source: SpareBank 1; Pieter Bruegel de Oude, De Toren van Babel, ca. 1565; Oslo Børs, private photos. 15

16 Basel III: Økende krav vil trolig redusere kapitalavkastningen SMN Økende kjernekapital (CET1) CET1 (%) e 2016e 2017e Reported CET1 Est. CET1 CET1 target (13.5%) SMN Egenkapitalavkastning (ROE) ROE (%) 15 SPV Økende kjernekapital (CET1) CET1 (%) e 2016e 2017e Reported CET1 Est. CET1 CET1 target (13.5%) SPV Egenkapitalavkastning (ROE) ROE (%) * 2015e 2016e 2017e Reported ROE Adj. ROE (13.5% CET1) * 2015e 2016e 2017e Reported ROE Adj. ROE (13.5% CET1) *2014 numbers adjusted for Nets. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 16

17 Framtida er normal Forventet utvikling i lønnsomhet for SMN ROE (%) Forventet utvikling i lønnsomhet for SPV ROE (%) * 2015e 2016e 2017e Min. norm loan losses 13.5% CET1 Adj. ROE * 2015e 2016e 2017e Min. norm loan losses 13.5% CET1 Adj. ROE Fremover ser vi for oss at det blir vanskelig for bankene og opprettholde lønnsomheten over de siste par årene. For det første har vi hatt ekstraordinære inntekter, bl.a. knyttet til pensjon og salgs av Nets. Selv justert for dette forventer vi lavere egenkapitalavkastning, pga høyere kapital, høyere lånetap i de neste årene og et lavere rentenivå. Likevel tror vi bankene vil levere en avkastning like over 11%, i tråd med SPVs målsetning, men like under SMNs. *2014 numbers adjusted for Nets. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 17

18 Økende inntjening med vekst, men trolig litt ned i 2015 MING Inntjening og utbytter per EKB 10 EPEC/DPEC (NOK) e 2016e 2017e EPEC DPEC SVEG Inntjening og utbytter per EKB EPEC/DPEC (NOK) e 2016e 2017e EPEC DPEC Det vil bli vanskelig for bankene å opprettholde inntjeningen per EKB i 2015, men vi tror at utbyttene vil holde seg på det samme nivå som i I 2017 vil bankene være godt nok kapitalisert (i alle fall etter dagens mål), og utbetalingen vil trolig øke betraktelig. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. For MING vil tilsi et utbytte per EKB på kr, noe som på dagens kurs tilsier en direkteavkastning på rundt 8%. SVEG betaler allerede et utbytte på over 50% av inntjeningen, men 50% er ikke noen grense for verken SVEG eller MING. 18

19 Utbytter må justeres for utvanning SVEG utbytte justert for utvanning Dividend Yield (%) 8% 8% 7% 6% Norske Banker utbyttter justert for utvanning SPOG SVEG MORG 5% NONG 4% 3% 2% 1% 3% MING SADG SRBANK Dividend Yield (%) 0% D.Y Change EC share Adj. DY Dividend Yield - No dilution Dilution effect Og selv om svingfaktoren for SVEG ikke er på direkteavkastningen, vil et høyere kapitalnivå tilsi mindre utvanning og dermed liknende verdieffekt. Justerer vi for dette er direkteavkastningen fra SVEG m.fl. mindre, noe vi må ta hensyn til i verdsettelsen. SPV setter av ulikt til samfunnskapitalen og EKBbevis eierne, og dette utvanner EKB-eierne kontinuerlig. NB! Her kalkulert med 0.9x BPEC 14. Siden SVEG nå handler på 0.95x BPEC 14 er effekt noe større. Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research. 19

20 Attraktiv oppside i begge EKB vi anbefaler å kjøpe Attraktive verdsettelse av sparebanker P/B'15e (x) 2.1 Handelsbanken SWED SEB Nordea Danske Bank DNB 1.1 SPOG MORG 0.9 MING SRBANK SVEG NONG 0.7 ROE'15e (%) Det er en attraktive verdsettelse av EKbevisene generelt og også spesifikt for MING og SVEG. Vi har en kjøpsanbefaling for MING med et kursmål på NOK 69 og ser dermed 14% oppside. Vi har en kjøpsanbefaling for SVEG, med et kursmål på NOK 65 og ser 17% oppside der. Source: Factset, company accounts, Pareto Securities Equity Research. 20

21 APPENDIX 21

22 Valuation table Nordic Banks Market P/E adj. (x) P/B (x) Dividend yield (%) ROE adj. (%) Total return (%) Nordic Large Cap Banks Ticker Cur. Sh. price Rec. TP cap. (EURm) 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 1M 6M 12M DNB DNB NO NOK Buy , SpareBank 1 SR-Bank SRBANK NO NOK 56.3 Buy 73 1, Nordea NDA SS SEK , SEB SEB.A SS SEK , Handelsbanken SHB.A SS SEK , Swedbank SWED. A SS SEK , Danske Bank DANSKE DC DKK , Jyske Bank JYSKE DC DKK , Sydbank SYD DC DKK , Average Market cap-weighted average Market P/E adj. (x) P/B (x) Dividend yield (%) ROE adj. (%) Total return (%) Savings Banks Ticker Cur. EC price Rec. TP cap. (EURm) 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 1M 6M 12M SpareBank 1 SMN MING NO NOK 60.5 Buy Sparebanken Møre MORG NO NOK Buy SpareBank 1 Nord-Norge NONG NO NOK 41.2 Buy Sandnes Sparebank SADG NO NOK Buy Sparebanken Øst SPOG NO NOK 58.0 Hold Sparebanken Vest SVEG NO NOK 55.5 Buy Average Market cap-weighted average Market P/E adj. (x) P/B (x) Dividend yield (%) ROE adj. (%) Total return (%) Savings banks not under coverage Ticker Cur. EC price Rec. TP cap. (EURm) 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 1M 6M 12M Aurskog Sparebank AURG NO NOK Høland og Setskog SparebankHSPG NO NOK Helgeland Sparebank HELG NO NOK Indre Sogn Sparebank ISSG NO NOK Klepp Sparebank KLEG NO NOK Melhus Sparebank MELG NO NOK Skue Sparebank SKUE NO NOK SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG NO NOK SpareBank 1 BV SBVG NO NOK SpareBank Nøtterøy-Tønsberg NTSG NO NOK SpareBank 1 Ringerike Hadeland RING NO NOK Sparebanken Sør SOR NO NOK Totens Sparebank TOTG NO NOK Average Market cap-weighted average Market P/E adj. (x) P/B (x) Dividend yield (%) ROE adj. (%) Total return (%) Other traded banks Ticker Cur. Sh. price Rec. TP cap. (EURm) 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 2015e 2016e 2017e 1M 6M 12M Pareto Bank PARB NOK 1,400 Buy 1, Bank Norwegian BANK NOK Komplett Bank ALFAB NOK Ya Holding YAHO NOK Source: Pareto Securities Equity Research 22

23 Earnings estimates MING SpareBank 1 SMN (MING) NOKm Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15e Q2'15e Q3'15e Q4'15e e 2016e 2017e P&L Net interest income " ,790 1,841 1,890 1,974 Net fee and commission income " ,165 1,195 1,246 1,297 Net gains on items at fair value " Income from associates " Other income " Non-interest income " ,226 2,060 2,189 2,282 Operating income " 1,055 1, ,016 3,901 4,079 4,256 Personnel expenses " ,001-1, ,030 Other expenses " Operating expenses " ,788-1,798-1,810-1,857 Profit before loan losses " ,228 2,102 2,269 2,399 Net loan losses " Profit before tax " ,138 1,882 2,040 2,161 Tax expense " Net profit " ,775 1,497 1,624 1,719 Minority interest " Net profit attributable " ,770 1,493 1,620 1,715 Net interest income adj. " ,217 2,271 2,345 2,457 Net fee and commission income adj. " Exceptional items NOKm Non-recurring items " Adjusted net profit " ,677 1,493 1,620 1,715 Per Equity Certificate data m Average number of equity certificates " Number of equity certificates " EC share of total equity (e.o.p.) % EPEC NOK EPEC adj. " DPEC " BPEC " TBPEC " Key ratios % Net interest margin excl. Boligkreditt " Net interest margin adj. incl. Boligkreditt " Gross lending growth incl. Boligkreditt y/y " Gross retail lending growth incl. Boligkreditt y/y " Gross corporate lending growth incl. Boligkreditt y/y " Cost/Income " Cost/Income adj. " Cost/Income adj. less MTM items " Net loan losses incl. Boligkreditt bps ROE % ROE adj. " Common Equity Tier 1 ratio (CET1) % Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research 23

24 Earnings estimates SVEG Sparebanken Vest (SVEG) NOKm Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15e Q2'15e Q3'15e Q4'15e e 2016e 2017e P&L Net interest income " ,320 2,407 2,518 2,636 Net fee and commission income " Net gains on items at fair value " Income from associates " Other income " Non-interest income " , Operating income " ,373 3,233 3,380 3,535 Personnel expenses " Administrative expenses " Other expenses " Operating expenses " ,470-1,476-1,499-1,531 Profit before loan losses " ,903 1,757 1,881 2,005 Net loan losses " Profit before tax " ,493 1,536 1,635 1,732 Tax expense " Net profit " ,188 1,121 1,194 1,264 Minority interest " Net profit attributable " ,188 1,121 1,194 1,264 Exceptional items NOKm Non-recurring items " Adjusted net profit " ,121 1,194 1,264 Per Equity Certificate data m Average number of equity certificates " Number of equity certificates " EC share of total equity (e.o.p.) % EPEC NOK EPEC adj. " DPEC " BPEC " TBPEC " Key ratios % Net interest margin " Net interest margin adj. " Gross lending growth y/y " Cost/Income " Cost/Income adj. " Cost/Income adj. less MTM items " Net loan losses bps ROE % ROE adj. " Common Equity Tier 1 ratio (CET1) " Source: Company accounts, Pareto Securities Equity Research 24

25 Disclaimers and disclosures V Origin of the publication or report This publication or report originates from Pareto Securities AS ( Pareto Securities ), reg. no (Norway), Pareto Securities AB, reg. no (Sweden) or Pareto Securities Limited, reg. no , (United Kingdom) (together the Group Companies or the Pareto Securities Group ) acting through their common unit Pareto Securities Research. The Group Companies are supervised by the Financial Supervisory Authority of their respective home countries. Content of the publication or report This publication or report has been prepared solely by Pareto Securities Research. Opinions or suggestions from Pareto Securities Research may deviate from recommendations or opinions presented by other departments or companies in the Pareto Securities Group. The reason may typically be the result of differing time horizons, methodologies, contexts or other factors. Basis and methods for assessment Opinions and price targets are based on one or more methods of valuation, for instance cash flow analysis, use of multiples, behavioral technical analyses of underlying market movements in combination with considerations of the market situation and the time horizon. Key assumptions of forecasts, price targets and projections in research cited or reproduced appear in the research material from the named sources. The date of publication appears from the research material cited or reproduced. Opinions and estimates may be updated in subsequent versions of the publication or report, provided that the relevant company/issuer is treated anew in such later versions of the publication or report. Credit ratings are based on the same rating scale as international rating agencies and represent the opinion of Pareto Securities Research as to the relative creditworthiness of securities. A credit rating on a standalone basis should not be used as a basis for investment operations. Pareto Securities Research may also provide credit research with more specific price targets based on different valuation methods, including the analysis of key credit ratios and other factors describing the securities creditworthiness, peer group analysis of securities with similar creditworthiness and different DCF-valuations. All credit ratings mentioned in this publication or report are Pareto Securities Research s own credit rating estimates unless otherwise mentioned. All descriptions of loan agreement structures and loan agreement features are obtained from sources which Pareto Securities Research believes to be reliable, but Pareto Securities Research does not represent or warrant their accuracy. Be aware that investors should go through the specific complete loan agreement before investing in any bonds and not base an investment decision based solely on information contained in this publication or report. Pareto Securities Research has no fixed schedule for updating publications or reports. Unless otherwise stated on the first page, the publication or report has not been reviewed by the issuer before dissemination. In instances where all or part of a report is presented to the issuer prior to publication, the purpose is to ensure that facts are correct. Validity of the publication or report All opinions and estimates in this publication or report are, regardless of source, given in good faith and may only be valid as of the stated date of this publication or report and are subject to change without notice. No individual investment or tax advice The publication or report is intended only to provide general and preliminary information to investors and shall not be construed as the basis for any investment decision. This publication or report has been prepared by Pareto Securities Research as general information for private use of investors to whom the publication or report has been distributed, but it is not intended as a personal recommendation of particular financial instruments or strategies and thus it does not provide individually tailored investment advice, and does not take into account the individual investor s particular financial situation, existing holdings or liabilities, investment knowledge and experience, investment objective and horizon or risk profile and preferences. The investor must particularly ensure the suitability of an investment as regards his/her financial and fiscal situation and investment objectives. The investor bears the risk of losses in connection with an investment. Before acting on any information in this publication or report, we recommend consulting your financial advisor. The information contained in this publication or report does not constitute advice on the tax consequences of making any particular investment decision. Each investor shall make his/her own appraisal of the tax and other financial merits of his/her investment. 25

26 Disclaimers and disclosures Sources This publication or report may be based on or contain information, such as opinions, recommendations, estimates, price targets and valuations which emanate from Pareto Securities Research analysts or representatives, publicly available information, information from other units or companies in the Group Companies, or other named sources. To the extent this publication or report is based on or contains information emanating from other sources ( Other Sources ) than Pareto Securities Research ( External Information ), Pareto Securities Research has deemed the Other Sources to be reliable but neither the companies in the Pareto Securities Group, others associated or affiliated with said companies nor any other person, guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the External Information. Ratings Equity ratings: Buy Pareto Securities Research expects this financial instrument s total return to exceed 10% over the next six months Hold Pareto Securities Research expects this financial instrument s total return to be 0-10% over the next six months Sell Pareto Securities Research expects this financial instrument s total return to be negative over the next six months Credit ratings: AAA Best Quality AA+ / AA / AA- Strong ability for timely payments A+ / A / A- Somewhat more exposed for negative changes BBB+ / BBB / BBB- Adequate ability to meet payments. Some elements of protection. BB+ / BB / BB- Speculative risk. Future not well secured B+ / B / B- Timely payments at the moment, but very exposed to any negative changes CCC+ /CCC/ CCC- Default a likely option Analysts Certification The research analyst(s) whose name(s) appear on research reports prepared by Pareto Securities Research certify that: (i) all of the views expressed in the research report accurately reflect their personal views about the subject security or issuer, and (ii) no part of the research analysts compensation was, is, or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views expressed by the research analysts in research reports that are prepared by Pareto Securities Research. The research analysts whose names appears on research reports prepared by Pareto Securities Research received compensation that is based upon various factors including Pareto Securities total revenues, a portion of which are generated by Pareto Securities investment banking activities. Limitation of liability Pareto Securities Group or other associated and affiliated companies assume no liability as regards to any investment, divestment or retention decision taken by the investor on the basis of this publication or report. In no event will entities of the Pareto Securities Group or other associated and affiliated companies be liable for direct, indirect or incidental, special or consequential damages resulting from the information in this publication or report. Neither the information nor any opinion which may be expressed herein constitutes a solicitation by Pareto Securities Research of purchase or sale of any securities nor does it constitute a solicitation to any person in any jurisdiction where solicitation would be unlawful. All information contained in this research report has been compiled from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, express or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents, and it is not to be relied upon as authoritative. Risk information The risk of investing in certain financial instruments, including those mentioned in this document, is generally high, as their market value is exposed to a lot of different factors such as the operational and financial conditions of the relevant company, growth prospects, change in interest rates, the economic and political environment, foreign exchange rates, shifts in market sentiments etc. Where an investment or security is denominated in a different currency to the investor s currency of reference, changes in rates of exchange may have an adverse effect on the value, price or income of or from that investment to the investor. Past performance is not a guide to future performance. Estimates of future performance are based on assumptions that may not be realized. When investing in individual shares, the investor may lose all or part of the investments. 26

Morgenrapport Norge: Renteprognose i dag ville gitt sannsynlighet for null rente

Morgenrapport Norge: Renteprognose i dag ville gitt sannsynlighet for null rente Morgenrapport Norge: Renteprognose i dag ville gitt sannsynlighet for null rente Nordea Research, 25 February 2016 Erik Johannes Bruce Oljeprisen bra opp igjen og god stemning IMF vil ha mer offentlig

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Morgenrapport Norge: Hva sier du nå Yellen?

Morgenrapport Norge: Hva sier du nå Yellen? Morgenrapport Norge: Hva sier du nå Yellen? Nordea Research, 06 June 2016 Erik Johannes Bruce Glem juni økning- men antyder Yellen fortsatt økning senere på sommeren? Fortsatt nullvekst i Norge? Nei, økning

Detaljer

Morgenrapport Norge: Hva finner Norges Bank på denne gangen?

Morgenrapport Norge: Hva finner Norges Bank på denne gangen? 19 June 2017 Morgenrapport Norge: Hva finner Norges Bank på denne gangen? Kjetil Olsen Vi tror Norges Bank beholder nedsidebias Men en renteøkning er rykket nærmere Taler kan gi mer detaljer om Feds syn

Detaljer

Morgenrapport Norge 19. august

Morgenrapport Norge 19. august Morgenrapport Norge 19. august Nordea Research, 19 August 2015 Steinar Juel Fortsatt lav amerikansk inflasjon Fed-referat, renteøkning i år Britisk inflasjon litt høyere enn ventet Viktig i dag Igjen falt

Detaljer

Morgenrapport Norge: Fortsatt signaler om rentekutt i september fra Norges Bank?

Morgenrapport Norge: Fortsatt signaler om rentekutt i september fra Norges Bank? Morgenrapport Norge: Fortsatt signaler om rentekutt i september fra Norges Bank? Nordea Research, 09 May 2016 Kjetil Olsen Payroll fra USA litt svakere enn ventet, vi kan glemme en renteøkning i juni BoE

Detaljer

Morgenrapport Norge: Oljeprisoppgangen fortsetter, nye rekorder på amerikanske børser

Morgenrapport Norge: Oljeprisoppgangen fortsetter, nye rekorder på amerikanske børser Morgenrapport Norge: Oljeprisoppgangen fortsetter, nye rekorder på amerikanske børser Nordea Research, 16 August 2016 Kjetil Olsen Oljepris over USD 48/fat Fokus på amerikansk inflasjon i dag Viktig i

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Morgenrapport Norge: En uke preget av manglende inflasjon internasjonalt

Morgenrapport Norge: En uke preget av manglende inflasjon internasjonalt Morgenrapport Norge: En uke preget av manglende inflasjon internasjonalt Nordea Research, 12 October 2015 Steinar Juel Norsk inflasjon som NB ventet En uke preget av manglende inflasjon internasjonalt

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

Morgenrapport Norge: Oljepris over USD 51, Fed har begynt å snakke rentene opp

Morgenrapport Norge: Oljepris over USD 51, Fed har begynt å snakke rentene opp Morgenrapport Norge: Oljepris over USD 51, Fed har begynt å snakke rentene opp Nordea Research, 19 August 2016 Kjetil Olsen Små effekter av Brexit så langt Oljeprisen løftes av nye spekulasjoner om produksjonsfrys

Detaljer

Morgenrapport Norge:Tør Fed dra noen klare konklusjoner?

Morgenrapport Norge:Tør Fed dra noen klare konklusjoner? Morgenrapport Norge:Tør Fed dra noen klare konklusjoner? Nordea Research, 25 July 2016 Erik Johannes Bruce Fredagens PMI-tall for UK viste et stort fall, men i euroområdet var tallene bedre enn ventet

Detaljer

Morgenrapport Norge 18. august

Morgenrapport Norge 18. august Morgenrapport Norge 18. augt Nordea Research, 18 Augt 2015 Erik Johannes Bruce Svak BNP-vekst i eurosonen Inflasjonen trolig fortsatt lav i USA Nyvalg i Hellas kan komme snart Viktig i dag Børsene i USA

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Morgenrapport Norge: Inflasjon i fokus denne uken

Morgenrapport Norge: Inflasjon i fokus denne uken Morgenrapport Norge: Inflasjon i fokus denne uken Nordea Research, 11 April 2016 Kjetil Olsen Norsk inflasjon holder seg høy, men vi er nær toppen Inflasjonsutviklingen i USA kan bli avgjørende for Fed

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Morgenrapport Norge:Alle øyne på Yellen i dag

Morgenrapport Norge:Alle øyne på Yellen i dag Morgenrapport Norge:Alle øyne på Yellen i dag Nordea Research, 26 August 2016 Erik Johannes Bruce Vi tror Yellen vil sikte inn mot å få opp forventningene om en renteøkning senere i år Mange ble skremt

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Morgenrapport Norge:BoE vil spare på kruttet til målet er tydligere

Morgenrapport Norge:BoE vil spare på kruttet til målet er tydligere Morgenrapport Norge:BoE vil spare på kruttet til målet er tydligere Nordea Research, 14 July 2016 Thina Margrethe Saltvedt BoE vil by på lettelser i dag, men ikke et rentekutt det kommer først i august

Detaljer

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Nordavind fra alle kanter Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Fire globale trender Avmatning og gjeldsvekst i Kina Svak produktivitetsvekst Lave realrenter Politisk usikkerhet 2 Globalt bakteppe

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Morgenrapport Norge 31. august

Morgenrapport Norge 31. august Morgenrapport Norge 31. august Nordea Research, 31 August 2015 Steinar Juel Lav euro-inflasjon gjør ECB litt mer bekymret Renteøkning fra Fed i september er fortsatt mulig. Nøkkeltallene blir viktige Svenske

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 53 High Risk SMN Ta plass! Dørene lukkes! Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures at the

Detaljer

DNB Markets Anbefalinger. Kristian Tunaal November 2011

DNB Markets Anbefalinger. Kristian Tunaal November 2011 DNB Markets Anbefalinger Kristian Tunaal November 2011 Anbefalinger: Opera Fortsetter å vise til sterk vekst i antall aktive brukere av Opera Mini, anslått til ca 130m ved utgangen av September Bra forventet

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Kraftig oljenedtur. Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015

Kraftig oljenedtur. Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015 Kraftig oljenedtur Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015 Globalt bilde Valutauro 2 Globalt bilde Valutauro: Noen verre enn andre 3 Globalt bilde Bakteppe: Olje- og råvarepriser faller 4 Globalt

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Shells energiscenarier frem til 2050

Shells energiscenarier frem til 2050 Shells energiscenarier frem til 2050 EnergiRike konferansen, Haugesund 11.-12. August 2009 Nina Holm Viste, A/S Norske Shell Copyright: Shell International BV Disclaimer statement This presentation contains

Detaljer

Tilbake til fundamentale drivere i boligmarkedet

Tilbake til fundamentale drivere i boligmarkedet 14 September 2017 Tilbake til fundamentale drivere i boligmarkedet Joachim Bernhardsen Det norske boligmarkedet har kjølnet betydelig. Etter flere år med kraftig vekst spør flere nå om vi står overfor

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Bjørn Roger Wilhelmsen / brw@first.no Resesjonen er over! Hurra! Men økonomien er fortatt i elendig forfatning 2 2 Deflasjon

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Marius Gonsholt Hov Mars 2016

Makroøkonomiske utsikter. Marius Gonsholt Hov Mars 2016 Makroøkonomiske utsikter Marius Gonsholt Hov Mars 2016 Globalt bilde Kina avmatningen går sin gang 2 Globalt bilde Olje- og råvarepriser faller uten at verden jubler 3 Globalt bilde Kina påvirker verden:

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Paretos favorittaksjer for 2016

Paretos favorittaksjer for 2016 9 November 1 Paretos favorittaksjer for 1 AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last pages of this document Jon D. Gjertsen Direct: +7 1 1 78 Email: jon@paretosec.com Hvordan har tipsene

Detaljer

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet?

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 13 juni 2013 Agenda 1. Motivering av problemstillingen 2. Resultater fra

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 Olje og offshore Utviklingstrekk på kort og lang sikt Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 pn@fondsfinans.no 1 Helt i bunnen ligger: Demografi Det blir stadig flere mennesker på jorden og energibehovet

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 SSB Energivekst AS Tøffe tider Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 Thousands Økende arbeidsledighet Oljebremsen har kostet nærmere 37 000 jobber i Norge 200 180-20% Direct

Detaljer

Storaksjekveld Oslo - anbefalinger Kristian Tunaal. Oktober 2014

Storaksjekveld Oslo - anbefalinger Kristian Tunaal. Oktober 2014 Storaksjekveld Oslo - anbefalinger Kristian Tunaal Oktober 2014 Fjorårets anbefalinger: Oppsummering 100% Anbefalinger 2013 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NHY SALM HLNG Average OSEBX 2 Det Norske

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Norge: Gode muligheter for at inflasjonsmålet senkes til 2 %

Norge: Gode muligheter for at inflasjonsmålet senkes til 2 % 31 May 2017 Norge: Gode muligheter for at inflasjonsmålet senkes til 2 % Erik Johannes Bruce Kjetil Olsen Regjeringen kan senke inflasjonsmålet i den kommende moderniseringen av den pengepolitiske forskriften.

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

DnB NOR Markets Nøkkeltall. Kristian Tunaal 25 oktober 2011

DnB NOR Markets Nøkkeltall. Kristian Tunaal 25 oktober 2011 DnB NOR Markets Nøkkeltall Kristian Tunaal 25 oktober 2011 Fundamentalanalyse "In the short run, the market is a voting machine. In the long run, its a weighting machine" Benjamin Graham 2 Nøkkeltall Makro

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR Basisvalg når man forvalter finansiell kapital 1. Hvor høy risiko? 2. Relasjon eier / forvalter 3. Hvor stort omfang

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Swedbank Oslo; 12. november 2008

Swedbank Oslo; 12. november 2008 Swedbank Oslo; 12. november 2008 Obligasjonsforetakene I og II ville i et normalt markedsklima være svært solide, og er fortsatt relativt solide sammenlignet med mange andre investeringer i det nåværende

Detaljer

Fiskeaksjer fortsatt muligheter?

Fiskeaksjer fortsatt muligheter? Fiskeaksjer fortsatt muligheter? Kolbjørn Giskeødegård Director, Seafood Food, Beverages & Ingredients sector coordinator kolbjorn.giskeodegard@nordea.com + 47 22 48 79 83 / + 47 90 04 42 15 Laks et ekte

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

En robust liten økonomi. Eller? Ida Wolden Bache 19. juni 2012

En robust liten økonomi. Eller? Ida Wolden Bache 19. juni 2012 En robust liten økonomi. Eller? Ida Wolden Bache 19. juni 2012 Agenda 1. Annerledeslandet Norge 2. SSBs vs Handelsbankens referansebane 3. Alternativbane I: Hard landing i Kina 4. Alternativbane II: Hardere

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

10.12.2014. Norge etter oljen Priser, lønninger og arbeidsvilkår. Knut Anton Mork Desember 2014. På den grønne gren. Knapt nok berørt av finanskrisa

10.12.2014. Norge etter oljen Priser, lønninger og arbeidsvilkår. Knut Anton Mork Desember 2014. På den grønne gren. Knapt nok berørt av finanskrisa Norge etter oljen Priser, lønninger og arbeidsvilkår Knut Anton Mork Desember 2014 Innledning På den grønne gren Klart sterkeste BNP-vekst i Norden Klart laveste arbeidsledighet Knapt nok berørt av finanskrisa

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

DNB Markets Anbefalte aksjer

DNB Markets Anbefalte aksjer DNB Markets Anbefalte aksjer September 2014 Sindre.holm.dalen@dnb.no Portefølje anbefalte aksjer 2005-2014 (YTD) YTD 2014 S&P 32% OSEBX 12% 140 130 120 110 100 90 80 Avkastning 2014 Anbefalte aksjer /

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Svak vekst risiko for nye stormer 07-5 Gradvis bedring i USA ØMU, i bestefall svak resesjon i år Noe svakere i Kina, men ikke svakt God vekst i

Detaljer

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

Aksjeanalyse for den private investor Kristian Tunaal Aksjestrateg. September 2015

Aksjeanalyse for den private investor Kristian Tunaal Aksjestrateg. September 2015 Aksjeanalyse for den private investor Kristian Tunaal Aksjestrateg September 2015 Fundamentalanalyse Fundamentalanalyse ANALYSE Fundamental Teknisk Adresserer økonomiske forhold Makro Bransje Selskap Adresserer

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 12.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Råoljeprisen fra 1988 Kostnadssjokk Finanskrise Oversvømt med olje 2 Dyrere norsk

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer