Årsberetning Styrets beretning for tiden Ved årsmøtet 22. februar 2002 ble følgende valgt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2002. Styrets beretning for tiden 01.01.02 31.12.02 Ved årsmøtet 22. februar 2002 ble følgende valgt:"

Transkript

1 Årsberetning 2002 Styrets beretning for tiden Ved årsmøtet 22. februar 2002 ble følgende valgt: Styret: Leder: Knut Evensen - Ny 2 år Nestleder: Magnar Nilsen - Ikke på valg Leder yngres: Evy Viken - Ikke på valg Styremedlemmer: Morten Westheim - Gjenvalg 2 år Anders Fægri - Ny 2 år Vegard Kristiansen - Ikke på valg Geir Henæs - Ny 2 år Varamedlem: Gunnar Listerud - Ny 1 år Lars Erik Eriksen - Ny 1 år Dommerens representant: Oddmund Karlsen - Ny Styret Yngres avdeling: Leder: Evy Viken - Ikke på valg Nestleder: Craig Mathisen - Ny 2 år Sekretær: Eva Snarberg - Ny Styremedl/utstyr Ole Kråkøy - Ny Styremedl/barn Christian Johansen - Gjenvalg Styremedlem: Sten Stubberud - Ny Sportslig leder: Wiggo Karlsen - Utpekt senere Kontrollkomitè: Medlemmer: Tore Carlsen - Ny Arne Stenersen - Ny Varamedlemmer: Bjørn Listerud - Ny Ingar Askheim - Ny Valgkomitè: Medlemmer: Kjell Olofsson - Ny Per Ivar Snarberg - Ny Janne Ø. Jensen - Ny Varamedlemmer: Thorolf Johnsen - Ny Karl Fr. Stokkan - Ny Helge Thorvaldsen - Ny

2 Innstillingskomitè for æresbevisninger: Medlemmer: Morten Westheim - Ny 02 Rolf Magnussen - Gjenvalg Bjørn K. Hansen - Ikke på valg Pers. varamedl.: Ingar Askheim - Ny 02 Tore Carlsen - Gjenvalg Hans J. Henæs - Ny Lovkomitè: Medlemmer: Rolf Magnussen - Ikke på valg 02 Ivar Listerud - Gjenvalg Per Viggen - Ikke på valg Pers. varamedl.: Bjørn Listerud - Ikke på valg 02 Tore Carlsen - Ny Carl F. Gjerdrum - Ikke på valg Representanter til MFK s fellesutvalg: Medlemmer: Knut Evensen - Ny Anders Fægri - Ny Husstyret for MFKs klubbhus: Leder: Per Wennersten - Gjenvalg Styremedlemmer: Steinar Viken - Gjenvalg Bjørn H. Jensen - Ny Hovedstyret Det har blitt avholdt 14 styremøter i 2002, samt 2 medlemsmøter. Det har også vært 2 fellesmøter med Moss Fotball ASA, samt 1 dags seminar i forbindelse med strategiutvalget.

3 Økonomi De vanskelige økonomiske tidene i toppfotballen fortsatte også i 2002 og Moss Fotballklubb merket dette spesielt godt da vi hadde en sportslig vanskelig sesong som endte med nedrykk til 1. divisjonen. Hovedsakelig rammet dette Moss Fotball ASA. Moss Fotballklubb har merket dette likviditetsmessig i Klubbdriften har i hovedsak gått som budsjettert. Vi budsjetterte med et overskudd på kr ,-. Årsregnskapet viser et overskudd på kr ,-. En har hatt en del større kostnader på enkelte områder og større inntekter på andre områder. Klubben har økonomien under kontroll og etter at en fikk på plass 15 gruppen er situasjonen også betydelig lysere for Moss Fotball ASA. Nedenfor er det satt opp en oversikt over budsjettert resultat år 2002 for hver avdeling, hva som ble virkelig resultat og hva som er budsjettert for år Kommentar til hver avdeling: Klubben som sådan budsjetterte med et overskudd på kr ,-. Resultatet ble et overskudd på kr ,-. Det er ikke avskrevet noe på spillerrettighetene til Kasey Wehrman i Han er solgt til Lillestrøm i begynnelsen av 2003, og selv om vi i første omgang ikke fikk dekket hele beløpet regnes det som høyst sannsynlig at vi får resten ved videresalg. Avdelingen for spillerutvikling viser noe svakere resultat enn budsjettert. Dette har sin årsak i både litt lavere inntekt og noe høyere kostnader. Junior Interkrets og junior rekrutt ligger omtrent som budsjettert. Heller ikke i år har vi hatt netto kostnader på A-lag og R-lag utover det som er nevnt ovenfor. Yngres avdeling har i år gått med et lite overskudd i år og har solid egenkapital. Moss Fotball ASA har som sagt hatt et tøft år økonomisk. Også i år har de hatt noe sviktende kampinntekter og betydelig lavere reklameinntekter enn budsjettert. Også posten salg av spillerrettigheter har gjennom året vært betydelig lavere enn budsjettert. Dette er rettet opp ved dannelsen av 15 gruppen. Driften av Melløs koster og det viser seg igjen å være umulig med nåværende driftsavtale å kunne drive med overskudd. Underskuddet ble på kr ,- mot budsjettert kr ,-. Hovedårsaken til større underskudd er etterslep av kostnader for 2001, spesielt strømkostnader. Likviditeten har gjennom stort sett hele året vært anstrengt, noe som har sammenheng med at Moss Fotball ASA har hatt det samme. Budsjettet for år 2003 er nøkternt satt opp og forutsetter at alle kostnader forbundet med A-lag og R-lag dekkes av Moss Fotball ASA. Utgiftsbudsjettet som er søkt dekket er nøkternt og i samsvar med de forpliktelser vi vet vi har. Oversikt over fordeling mellom de forskjellige avdelingene i MFK. Avdeling Budsjett 2002 Virkelig 2002 Budsjett 2003 Klubben Spillerutvikling Junior Interkrets Junior rekrutt A-lag R-lag Stadiondrift Yngres Totalt MFK

4 Sportslig Målsetting og resultater. La oss konkludere umiddelbart: Målsettingen om å utvikle laget til fortsatt Tippeligaspill ble ikke innfridd, og sluttresultatet ble dessverre nedrykk. Ny trenerduo for 2002-sesongen var Erik Brakstad og Erland Johnsen. Treningsmengden ble økt fra dag èn, og M.F.K. skulle framstå i en bedre fysisk utgave enn tidligere årganger. Som vanlig varierte prestasjoner og resultater i forberedelsesperioden; uten at noen varselklokke ringte. La oss ikke dvele for lenge ved historien. Den er allerede godt beskrevet og debattert både på klubbhuset, i media, på ulike arbeidsplasser og i diverse Mossehjem. Noen punkter bør likevel nevnes: 1. Langt fra optimalt samarbeids- og kommunikasjonsklima mellom spillerstall og trenerduo ble etter hvert tydelig. Dette resulterte i at partene ikke klarte å få maksimalt ut av hverandre. 2. Langtidsskader på flere sentrale spillere, og samtidig manglende økonomisk mulighet til i nødvendig grad å forsterke laget gjennom sesongen. 3. For lite og for tilfeldig støtteapparat rundt spillere og trenere, både administrativt og rent praktisk. Her spilte både sykdom og redusert økonomisk handlefrihet inn. 4. Den viktigste årsaken er likevel erkjennelsen av at nedrykket skyldes at vi vel egentlig ikke var gode nok verken som lag eller klubb sesongen sett under ett. Hadde vi vært det, hadde vi fortsatt spilt i Tippeligaen sesongen 2003! Spillestall. Etter 2001 sesongen og i løpet av 2002 sesongen forsvant følgende spillere fra Melløs: Rino Hansen, Johan P. Winsnæs, Neil Masters, Lars Habberstad, Christian Petersen, Øyvind Svenning, Hasse Palmquist, Magnus Amundsen, Benjamin Bruun og Kent Bergersen. Nye spillere var Morten Moldskred, Claes A. Guttulsrød, Thomas Solberg, John Andrè Fredriksen og fra rekruttstallen ble Anders Askheim, Robert Evensen og Magnus Riis flyttet opp. I løpet av sesongen ble Kjetil Wæhler, Bård Erik Olsen og Vidar Martinsen hentet inn. Trenere og støtteapparat Trenerduoen Erik Brakstad og Erland Johnsen ble på våren supplert med Roar Johansen som keepertrener. 28/08-02 sluttet Erik Brakstad og Erland Johnsen som trenere og ble erstattet med A-lagets kaptein Rune Tangen som spillende trener, rekrutt-trener Wiggo Karlsen og styremedlem Geir Hænes som medtrenere. Plassen i Tippeligaen lot seg allikevel ikke redde.

5 Fysioterapeut Renè Lindem har vært koordinator for det medisinske teamet som for øvrig har bestått av Trygve Kase, Jens Ekelund og Hans Jørgen Sørensen. Materialforvalterfunksjonen har i løpet av sesongen vært ivaretatt av Thomas Johansen, Ola Guttulsrød og Pål Halvorsen. La oss nå se framover med optimisme, engasjement og arbeidslyst. Vi er èn klubb; vi vinner og vi taper sammen. Vi rykket ned samme og vi skal rykke opp igjen sammen. Sammen er vi sterke! Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Rosenborg Molde Lyn Viking Stabæk Odd Grenland Lillestrøm Vålerenga Bryne Bodø/Glimt Sogndal Brann Moss Start

6 Arrangement Morten Westheim har også i år vært arrangementsansvarlig og har hatt med seg Vegard Kristiansen som sikkerhetssjef. Stein Even Nybjerkan fra politiet har nok en gang vært en god støttespiller i forbindelse med våre arrangementer. Gjennom kamprapportene fra kampinspektørene har våre hjemmekamper blitt avviklet på en tilfredsstillende måte. Moss FK sto også som arrangør av to landskamper i forbindelse med EM-sluttspillet for U Spania - Tsjekkia Tyskland - Nord Irland Dette var et meget tidkrevende arrangement som vi arrangerte i nært samarbeid med Norges Fotballforbund og Østfold Fotballkrets. Vi takker samtlige frivillige funksjonærer som brukte flere dager av ferien for å gjøre en jobb for MFK. Det ble avholdt et sosialt samvær 19. mars på Pizzarelli for samtlige styremedlemmer i MFK og Moss Fotball ASA, samt A-stallen, trenere, støtteapparat og ansatte i MFK. 15. februar 2003 avholdt vi en medlemsfest på klubbhuset. Her kunne vi ønsket oss en mye større oppslutning fra medlemmene. I tillegg ble det arrangert sommerfest for spillere og støtteapparat på Lystbåten. Det har blitt avviklet 2 medlemsmøter i perioden, hvor aktuelle saker har blitt behandlet. Som avslutning på sesongen arrangerte vi også i år skalldyraften i samarbeid med eldres avdeling. En spesiell takk til Per Wennersten for god hjelp både ved dette arrangementet og ved merkmannsfesten som ble avholdt i april i regi av Einar Jan Aas. Vi benytter anledningen til å takke samtlige medlemmer som bidrar både til at vi kan gjennomføre våre hjemmekamper og øvrige arrangementer i Moss FK s regi.

7 Melløs Stadion Det har gjennom hele 2002 vært jobbet med å utrede mulighetene for å overta og bygge ut Melløs Stadion til en eksklusiv og fullverdig fotballstadion ble det besluttet i bystyret at en skulle utrede dette og rådmannen fikk i oppdrag å gjøre dette. Det ble nedsatt en prosjektgruppe som forestod denne utredningen med representanter fra Moss Kommune Moss Fotballklubb og et konsulentfirma. Denne prosjektgruppen vurderte to alternativer; å videreutvikle dagens anlegg eller å bygge en eksklusiv fotballarena og leverte sin innstilling våren Anbefalingen var å videreutvikle alternativet med en eksklusiv fotballarena og dette ble. Bystyret besluttet at en skulle jobbe videre med dette alternativet. Det ble samtidig stilt krav til finansiering og sikring av Moss Idrettslags interesser, samt noen andre krav. Samtidig ble det gitt beskjed om at en slik detaljutredning måtte Moss Fotballklubb selv stå for da Moss Kommune ikke hadde midler til en slik utredning. Utover høsten har det vært jobbet med å finne mulige finansieringsformer og hvordan en kan bygge og utnytte et slikt stadionanlegg. En periode så det nokså lyst ut da en fikk signaler om at en kunne bygge gymsaler til en utvidet Melløs Skole. Dette er i ettertid skrinlagt og en står nå overfor en betydelig vanskeligere oppgave. Dersom en skal kunne realisere stadionplanene vil det kreve at Moss Fotballklubb og Moss Fotball ASA forplikter seg til å leie betydelige arealer med tilsvarende leiekostnader. Stadionplanene er i høyeste grad levende og det jobbes og må fortsatt jobbes med å realisere disse da det uten tvil vil være en forutsetning for å igjen spille toppfotball på Melløs.

8 Strategiutvalget Utvalgets arbeid har pågått fra nedsettelsen høsten 2001 og frem til medio februar Strategiutvalget har i 2002 bestått av styremedlemmer fra MFK og ASA; Vidar Jensen (ASA), Bjørn Sonny Christiansen (ASA), Helge Thorvaldsen (ASA), Magnar Nilsen (MFK), Evy Viken (MFK) og Vegard Kristiansen(MFK). Cato Haug har vært innleid som konsulent for å lede og koordinere arbeidet. Han har bakgrunn fra ØFK, NFF og det private næringsliv. Det fremgikk av årsberetningen for 2001 at utvalgets mål var at mye av arbeidet med den nye planen burde være gjort i løpet av våren 2001, slik at hele klubben og styrene kunne ta stilling til planen tidlig i Dette viste seg vanskeligere enn først antatt, og arbeidet har således pågått helt til tidlig Det har vært avholdt 3 møter i strategiutvalget i 2002, og i tillegg ble det arrangert et seminar 9. november 2002 på klubbhuset. Seminaret ble ledet av Cato Haug og Per-Matthias Høgmo. Deltakere på seminaret var foruten styrene i MFK og ASA, representanter fra klubbens administrasjon, samt enkelte tillitsvalgte. Det ble invitert ca. 35 personer til seminaret, og 26 av disse deltok. Strategiutvalget fremla sin innstilling til ny strategiplan i perioden for styrene i MFK og ASA medio februar Innstillingen er lagt ut på Moss Fotballklubbs hjemmesider og har vært tilgjengelig for klubbens medlemmer på klubbhuset fra medio februar Utvalgets forslag til hovedmålsetting er at Moss Fotballklubb innen 2007 skal ha vært norsk Cupmester og ha tatt medalje i øverste serie. For en nærmere redegjørelse for de ulike delmål innenfor de definerte hovedområdene (sportslig, organisasjon/administrasjon, anlegg, økonomi/marked og forretningsutvikling) vises det til innstillingen. Et fellestrekk ved de ulike forslag til visjon er at klubben skal fremstå som fargerik. De verdier som etter utvalgets syn bør kjennetegne Moss Fotballklubb er: M iljøet O pplevelsen S pillerutviklingen S oliditeten F argerikheten K ontinuiteten For å nå de mål innstilling til strategiplan legger opp til er det hevet over tvil at det må nedlegges et betydelig arbeid fra alle som er involvert i klubben; spillere/trenere, administrasjonen, styrene, supporterne og alle andre som har sitt hjerte i Moss Fotballklubb. Vi håper og tror at strategiplanen, slik den vil foreligge i sin vedtatte versjon, vil utgjøre det nødvendige redskap for å nå de mål klubben har satt seg.

9 Spillerutvikling For unge og håpefulle spillere som har et genuint ønske om å bli gode og en gang etablere seg på Moss FKs A-lag, er det ingen tvil. Ferdighetsutviklingen må bli den store hovedsaken og konsentrere seg om å arbeide målbevisst med over tid. Derfor er det utarbeidet, i samarbeid med våre ungdomstrenere, en skoleringsplan som vi nå har satt ut i livet i aldersgruppa år i vår egen ungdomsavdeling. Dette er en plan både for utespillere og keepere og som er et viktig arbeidsverktøy for våre egne trenere. Denne planen vil følge spilleren fra fylte 11 år og opp på juniornivå i MFK. Planen er også med på å kvalitetssikre at våre egne spillere får en god teknisk og taktisk skolering i årene de spiller i ungdomsavdelingen. Fotballskole året rundt MFK er såkalt soneklubb for hele region Moss (fra Råde i sør til Drøbak). I samarbeid med Østfold Fotballkrets er vi ansvarlig for å sette ut i livet tiltak for ca. de 20 beste i aldersgruppa 13 og 14 år. Etter ønske fra mange klubber endret vi på dette. Vi har derfor gitt langt flere gutter en mulighet for å delta på en fotballskole som strekker seg fra november 2002 til høsten I overkant av 100 spillere deltar på disse tiltakene. Deriblant en rekke spillere fra vår egen ungdomsavdeling. Ca. 80 spillere i aldersgruppa 15 og 16 år tar imot samme tilbud på guttesiden. Keepermiljø Veldig gledelig er det at rundt 20 keepere har meldt seg på. Et keepermiljø er i ferd med og skapes. Alle keeperne får verdifull keeperveiledning fra fire keeperinstruktører. 20 tiltak vil gjennomføres på kunstgresset på Ekholt. De 10 siste tiltakene vil gjennomføres senere når seriespillet tar til. Derfor er vi med på å sette fokus på tre viktige forutsetninger for å utvikle gode fotballspillere: Spille mer fotball over lang tid God veiledning (kvalitet på trenerne) Godt underlag å trene på året rundt Internt spillerutvikling I løpet av de 2-3 siste årene har spillerutvikling fått mer og bedre rotfeste i egen ungdomsavdeling. Gledelig er det derfor at vi i dag har en rekke lovende spillere i vår klubb. I fjorårets sesong etablerte Per Kristan Fylling (født 1986) seg på U-16 landslaget. Det er veldig lenge siden vi produserte en landslagsspiller fra egen ungdomsavdeling. I kjølevannet av Per Kristian utvikles det nå en rekke andre lovende spillere som vi på sikt ser på som aktuelle spillere til vår egen A-stall. I så måte er opprettelsen av Toppidrett Fotball Wang Moss høsten 2002 et meget verdifullt etablering i målet å produsere egne A-lagsspillere. Her får ungguttene en unik mulighet til å kombinere skolegang og en ytterligere satsing på å utvikle seg som spillere.

10 Fremtid Utfordringene står i kø for hele klubben. Samtidig som vi skal rykke opp i tippeligaen igjen må vi prioritere klubbutvikling, anleggsituasjonen, spillerutvikling og strategi med mer. Alle disse forhold må avstemmes mot Klubbens og ASA s økonomi. Vi vet at det er et stort ønske blant alle at klubben skal raskt opp igjen, og vi er takknemlige for alle som støtter oss i dette arbeidet. Vi blir sterke når alle drar sammen, og det varmer når gamle gode spillere og medlemmer ønsker å bidra i dette arbeidet. Det er plass til flere mange oppgaver krever frivillige på alle nivåer, og hvis noen ønsker å bidra med mye eller lite håper vi at det blir etablert kontakt med styret eller ansatte. Kombinasjonen profesjonalitet og frivillighet er vanskelig, men slett ikke umulig. Det er medlemmene som styrer den sportslige utviklingen gjennom generalforsamling og styre. Styret er av den oppfatning at noe av det viktigste vi kan gjøre i denne situasjonen er å være i front av utviklingen når det gjelder spillerutvikling. Samtidig må vi være tålmodige og ikke forvente oss at resultatene oppnås umiddelbart. Treningsfasiliteter må bli bedre, og vi har et håp om at vi kan få opp en kunstgressbane klar til neste sesong. Vi må alle gjøre vårt slik at klubben vår snarest mulig er på plass der den hører hjemme i eliteserien! Til slutt en takk til alle dere som har støttet klubben sist år vi håper at dere fortsetter med det og at mange flere kommer til. Styret

11 Rekrutt Trener: Wiggo Karlsen Oppmann: Ingar Askheim Spillerstall: Før sesongen 2002 besluttet MFK å ha en mye større rekruttstall enn tidligere år. Da treningen startet opp i midten av november hadde vi 16 spillere av disse var det 10 som fortsatt var juniorer. Treningskamper: Tidlig i januar ble treningsmengden øket til 5 økter, på en etter forholdene meget god grusbane I tillegg hadde spillerne regelmessig egentrening og styrketrening på SATS. Fremmøtet og iveren var meget god gjennom en lang oppkjøring frem mot seriestart. Det ble i denne perioden spilt 5 treningskamper pluss noen internkamper. Treningsleir: I skolefridagene før påske hadde vi en fin treningsleir her på Melløs. Sammen med resten av MFKs juniorspillere trente vi 2 økter per dag. Vi spiste god mat på klubbhuset mellom øktene. Takk for bevertningen Kent. Samlingen var meget vellykket i motsetning til de to forrige års regntunge dager i Gøteborg. Denne gangen sparte MFK mange penger, men spørsmålet er om dette opplegget er nok med tanke på utvikle fremtidige A-spillere? Vårsesongen: Serieåpningen den 6. mai var i år borte mot nyopprykkede Skjeberg SK. Kampen endte 1-1. Deretter ble det tre strake tap og vi hadde fått en bedrøvelig start. Det bedret seg noe utover forsommeren, men vi var aldri med i toppen - noe som var målsettingen. Da laget endelig begynte å fungere litt bedre, ble de to siste seriekampene før ferien utsatt på grunn av NISO s spillerstreik. Etter vårsesongen hadde spillerne tre uker fri med ansvar for egentrening. Høstsesongen: Før høstsesongen tok til var det fire spillere som forlot stallen på grunn av militærtjeneste eller studier. MFK valgte da å fylle opp med unge og lovende juniorspillere. Avslutningen av sesongen ble både resultat- og spillemessig mange ganger bedre enn forsesongen. Hele åtte seire mot fire på våren. Så i fra å ha ligget faretruende nær bunnen, havnet vi til slutt på en fjerdeplass. Spillerne skal ha ros for en fin avslutning på sesongen, selv om målsettingen ikke ble nådd. Gisle Andre Unum var lagets kaptein inntil han tok fatt på studier i Trondheim, Lykke til med studiene Gisle. Anders Askheim tok over som kaptein etter Gisle. Anders ble for øvrig lagets toppscorer med 15 mål i serien.

12 Som avslutning vil jeg få komme med noen bemerkninger og ønsker: Sesongen må forlenges i begge ender. Vi starter ca to uker etter og avslutter fire-fem uker før A-laget. Det er meget uheldig for våre A-lagsspillere og ikke minst våre håpefulle yngre spillere. Det er lov for styremedlemmer og ikke minst A-trener/hjelpetrener til å besøke garderoben etter kamp. Rekruttspillerne og apparatet rundt laget trenger oppmuntring og ros fra styre og trenere de også!!! Dette var fullstendig fraværende sist sesong. Kommunikasjon mellom styre, trenere og oppmenn må også bli mye bedre med regelmessige møter. Jeg ønsker også at de beste juniorspillerne bare spiller rekruttkamper. Det blir altfor mye med både junior- og rekruttkamper. Fire-fem kamper på åtte til ti dager hører ingen steds hjemme. Hva med trening, hvile og ikke minst skolegang? Rammen rundt våre hjemmekamper kan også bli langt bedre. Hva med litt musikk, innmarsj for lagene og en lagoppstilling på et A4 ark?! Noen av de andre klubbene klarer dette. Det kreves bare at noen flere medlemmer tar i et lite tak. Til sist vil jeg få takke lagets trener Wiggo Karlsen for samarbeidet i flere år og for den gode jobben han har gjort i MFK. Tusen takk også til Morten Westheim, Per Wennersten, Aud og Tormod Rønning, samt Bjørn Tangen for all hjelp ved våre hjemmekamper. Så vil jeg få ønske alle spillere og hele MFK lykke til i 2003-sesongen. Sportslig hilsen Ingar Askheim Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Mercantile Trøgstad/Båstad KFUM Moss Drøbak/Frogn Follo Spydeberg Greåker Bækkelaget Nordstrand Rygge Skjeberg SK

13 JR Interkrets Trener: Lagleder: Kjetil Roer Svein-Arne Dahlbom Sesongforberedelser Forberedelsene til sesongen 2002 startet i november 2001 med mye nytt. Nye trenere og ny organisering av spillerne i U-stall og junior treningsgruppe. I desember 2001 ble 10 junior-spillere tatt ut til å trene med Wiggo Karlsen i U-stallen. 22 spillere ble tatt ut til å trene med Kjetil Roer og Roar Johansen i Junior treningsgruppa. 9 av disse spillerne fikk status som junior interkretsspillere. 4 spillere var oppflyttede guttespillere sammen med en guttespiller som kom rett inn i U-stallen. Kjetil Roer var hovedtrener for juniorgruppa og ledet junior interkretslaget i kamp. Roar Johansen var medtrener og ledet Østfoldlaget i kretsserien. I tillegg til dette var det rullering av spillere fra juniorgruppa til U-stallen samt fra guttelaget til juniorgruppa. Dette var nok en vanskelig organisering både for spillere og trenere og krever vel flere trenere for å fungere optimalt. Som eksempel kan nevnes at treneren for junior interkretslaget til daglig trente andre spillere enn første elveren vi stilte til kamp med. Spillerne måtte forholde seg til mange forskjellige arenaer og trenere. På denne måten mistet nok både spillere og trenere noe av det vi kaller tilhørighet, samhold og miljø. Likevel gikk forberedelsesperioden fram til seriestart rimelig greit. Nytt av året var innetrening en gang pr. uke på Malakoff. I midten av januar vant da også J I laget en inneturnering for 7er-lag i Mjøndalens fine treningsanlegg. For å spare penger til en avslutningstur på høsten, ble treningsleiren i påsken lagt til Melløs-grusen med felles bespisning i kafeterian. Dette fungerte bra både sportslig og sosialt. Men da det likevel ikke ble noen avslutningstur på høsten grunnet dårlig økonomi, var naturligvis skuffelsen blant spillerne stor. Treningskampene var variable. Men den siste treningskampen mot Odd`s gode juniorlag i april var meget god. Vi vant 2-0, og optimismen før første seriekamp var stor. Serien Vi startet serien med to stygge tap, men kjempet oss til seier i den tredje seriekampen. Det gikk litt opp og ned i vårsesongen. Men sett over tid, gikk det oppover. Vi avsluttet vårsesongen med å spille ut serieleder Skeid i en kamp der alt gikk vår vei. Spillemessig startet vi høstsesongen bedre enn vårsesongen. Likevel ble det bare 1 poeng på de tre første kampene. Fra nå av var 8 av 11 siste års juniorer borte av ulike årsaker. Men laget sanket poeng som aldri før. På de 8 siste kampene fikk vi 7 seire og ett tap. Tapet kom mot Fredrikstad som toppet laget for å holde seg i interkretsserien. P.g.a. kollisjon med en U-kamp, avsluttet vi denne kampen med 2 juniorspillere og resten guttespillere. Og dette laget holdt følge i 70 minutter. Alt i alt spilte vi en god høstsesong med et ungt lag. Lagånden ble bedre, og mange unge spillere fikk prøve seg. Målet vårt var å beholde plassen i interkretsserien som en kamparena for utvikling av unge spillere. Målet ble nådd med en god 5. plass i serien med samme poengsum som Follo på 4.plass. På høsten slo vi alle lagene foran oss på tabellen bortsett fra serievinner Stabæk. Der tapte vi 0-1, men burde minst hatt uavgjort.

14 JET-turneringen Junior-Elite-Turnringen ble arrangert på Hamar første uka i juli. Og etter den fine avslutningen av vårsesongen mot Skeid i serien, hersket det igjen optimisme i laget på vei til Hamar. Første kampen mot Strømsgodset vant vi da også 1-0. Men så skulle det vise seg at vi fremdeles var ustabile. Vi tapte først 0-2 mot Haugesund. Deretter ble Molde et nummer for store. Det ble altså bare 3 fotball-kamper på Hamar så lenge det ikke arrangeres B-sluttspill. Det blir dyre fotball-kamper. For fremtiden bør man veie det sportslige utbyttet mot hva det koster å delta i turneringen i dens nåværende form. NM Historien igjentok seg fra fjoråret. Vi ble slått ut i 2. runde. I 1. runde spilte vi en god kamp mot et ikke altfor sterkt Askim-lag. Vi vant 7-0 på en god dag. I 2. runde møtte vi et godt KFUM-lag på Ekeberg i Oslo. Etter hvert ble vi nærmest utspilt. KFUM hadde et mye bedre pasningsspill enn oss. Vi fikk låne ballen svært lite og tapte til slutt 1-6. Dette forgikk i mai måned da laget fremdeles var ganske ustabilt. Konklusjon Klubben`s organisering av juniorspillere gjorde forholdene til tider vanskelig og krevende for både spillere og trenere. Junior interkretslaget var relativt ustabilt første del av sesongen. Men laget hadde en stigning utover sesongen og presterte en god høstsesong. Dette til tross for at laget etter hvert bestod av yngre spillere. Moss FK har helt klart mange gode juniorspillere. Men for at disse skal utvikle seg optimalt,må klubben satse mye mer på bedre treningsforhold og treningsinnhold. Vi holder følge med de beste lagene reint fysisk sett. Men når det gjelder pasningsferdigheter og samhandling har vi nok en del å hente i forhold til de aller beste. For å få trent nok på dette, bør nok treningsforholdene forbedres, spesielt på vinteren. Vil det for Moss FK være en god investering å bruke mye mer ressurser på trening i for eksempel Mossehallen, på Ekholt og i Østfoldhallen vinterstid? Svein-Arne Dahlbom Lagleder Jr.Int.krets. Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Stabæk Lyn Skeid Follo Moss Vålerenga Fredrikstad KIL Toppfotb Nordstrand Skjetten Elverum Drøbak/Frogn

15 Junior 1 Under vinterhalvåret hadde laget seks treningsøkter i uken. Gjennom sesongen har laget trent 5 økter i uken. Totalt utover januar, februar og mars spilte laget ca. 1 treningskamp pr. uke. I tillegg deltok vi sammen med en del Interkrets spillere i en turnering arrangert av Borg i Østfoldhallen. Motstandere her var IFK Gøteborg, Borg og Sarpsborg. Serien startet i slutten av april og vi var med på Avdeling 1 i Østfold serien. Selv med 4 utsatte kamper i vårsesongen, hang laget godt med i avdelingen. Høstsesongen startet langt svakere, og det var tydelig at belastningen på enkeltspillere, med flyt av spillere mellom junior 1 og interkrets, og hospitering av guttespillere gjorde seg gjeldene. Laget stilte med svært mange guttespillere i brorparten av kampene. Laget fikk likevel et løft på slutten av høstsesongen, og endte til slutt på 4. plass. I ettertid kan man se at denne flyten av spillere skapte en langt svakere gruppetilhørighet hos spillerne. Treningsforholdene og spilleforholdene på Melløs har som vanlig vært under en hver kritikk. Baneforholdene har gjennom hele sesongen vært svært dårlige, og det er ingen overdrivelse å betegne Junior 1`s hjemmebane som avdelingens dårligste. Det fleste av spillerne har vist positiv utvikling, og ikke minst gode holdninger, både på og utenfor banen. Det ble i forkant jobbet en del med holdninger og fremtreden i kampsituasjoner, og laget viste god moral og språkbruk både i medgang og motgang. Laget har hatt som fast oppgave å være Tippeliga-segl bærere på A-lagets hjemmekamper. Dag-Werner Svendsen Oppmann Roar Johansen Trener Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Borg Kvik Halden FK Askim FK Moss Sarpsborg FK Drøbak/Frogn Lisleby Ås Ekholt Vansjø/Svinndal Borgen Gresvik

16 Styrets sammensetning: Styret i Yngres avdeling Leder : Evy Viken Nestleder : Craig Mathisen Styremedlem fotball : Wiggo Karlsen Styremedlem utstyr : Ole Kråkøy Styremedlem sekretær: Eva Snarberg Styremedlem: Sten Stubberud Styremedlem frem til mai: Christian Johansen Styremedlem etter mai : Per Jørgen Johnsen Styret har avholdt 10 styremøter. Wiggo Karlsen har vært trenerkoordinator for gutte og småguttelagene. Christian Johansen/Per Jørgen Johnsen har hatt hovedansvaret for de yngste lagene som ligger inn under barneidretten. Vi har hatt 14 lag i aksjon i vårsesongen og 13 i høstsesongen. Inntektsbringende arbeid: Vi har hatt noen dugnadsjobber eksternt, men hovedvekten av jobbingen har foregått på Melløs Stadion i forbindelse med A-lagets hjemmekamper. Vi har i år ikke hatt ansvaret for kiosksalget, men har solgt våre tjenester til Moss Varmmat i form av vaffelstekere, kioskselgere og tribuneselgere. Videre har vi tatt oss av parkeringen, solgt programmer og en del supporterutstyr. Styret retter en stor takk til foreldrekontaktene på hvert enkelt lag og til alle spillere og foreldre som har bidratt med en betydelig innsats her. Vi har også i år solgt rabattkort, som ga et bra overskudd. Vår årlige innendørsturnering i Mossehallen ga som vanlig et meget bra overskudd. I denne forbindelse takker vi foreldre og alle andre som var med og bidro til en fin gjennomføring av turneringen. En spesiell takk rettes til Trond Svenning, Carl Gjerdrum og Aud og Tormod Rønning som trofast stiller opp med sin ekspertise. Økonomi: Likviditeten har gjennom hele året vært god. Enkelte budsjettposter er overskredet mens vi på andre har spart noe inn. Totalt ender vi med et lite overskudd. Sportslig: Nytt i år har vært at de to årskullene som gutteklassen består av ble slått sammen og fordelt på 3 lag. Før sesongen startet ble 5 guttespillere flyttet permanent opp på juniorlaget og i løpet av høsten ble ytterligere 7 spillere flyttet opp. Disse spilte både gutte- og juniorkamper utover høsten. I tillegg har andre guttespillere hospitert på juniorlaget. Pga stor oppflytting av guttespillere til juniorlaget måtte vi trekke 3.laget for høstsesongen. Tidlig oppflytting av spillere er et ledd i klubbens satsning på å få frem egne talenter.

17 Et av talentene som ble flyttet opp, Per Kristian Fylling er i dag kaptein på gutter U 16 - landslaget. Godt gjort Per Kristian, lykke til videre! Vi har i år ikke tatt noe kretsmesterskap, men har i flere årsklasser vært blant avdelingens beste. Vi gratulerer alle lag, spillere, trenere og lagledere med fin innsats gjennom hele sesongen. Følgende spillere født i 1986 har vært med på kretslaget: Per Kristian Fylling, Håkon Dahlbom, Geir Breivik, Leander Eggen og Steffen Lilleng Av spillere født i 1987 har disse vært med: Morten Jacobsen, Fredrik Eliassen, Henning Johannessen, Julian Stolanowski, Hien le Van, Ohran Karais, Truls Steinsvik, Jon Anders Terland, Fredrik Kråkøy og Tor Erik Clausen. PÅ høsten ble kretslag for spillere født i 1988 tatt ut og her fikk vi med Alexander Carnell, Stian Enger og Marius Gjestrumbakken. Per Kristian Fylling ble tatt ut til å være med på talentleiren i regi av NFF i Porsgrunn, og har etter uttak der spilt fast på gutter 16-landslaget. For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert enkelt lag. Anders Syversen, Kari Olsen og Karsten Jørgensen henholdsvis trener og lagledere på LG 90, sto for arrangementet av vår årlige interne barnas dag for alle de lagene som hører til under barneidretten, 8-12 år. Arrangementet var svært vellykket. Utfordringene: Vi står hele tiden ovenfor nye utfordringer som vi prøver å løse på best mulig måte. Vi føler at vi er meget godt rustet på den sportslige siden med dyktige trenere med de rette kvalifikasjonene. På alle lag har vi gode og engasjerte lagledere som legger ned mye arbeid. I tillegg har vi et godt apparat med spillerutvikler Jan Erik Audsen i spissen som veileder og følger opp trenerne. På grunn av vår satsning på spillerutvikling kommer det gode spillere fra andre klubber som ønsker å spille fotball i Moss. Vår utfordring her blir å integrere disse i klubben og samtidig ta vare på de spillere vi har fra før. Nytt i år er at en av våre trenere, Petter Stølen sammen med en pappa, Kjetil Palmquist har tatt initiativ til å videreutvikle våre internett sider. Meningen er at dette skal bli et attraktivt informasjons- og kommunikasjonsmedie. Starten på prosjektet så vi under MFK-Cup 2003 hvor internettsidene fortløpende ble oppdatert med lagbilder og resultater. Vi venter spent på resten! Vi takker trenere, lagledere, spillere og øvrige samarbeidspartnere for inneværende sesong og ønsker dere alle lykke til videre. Styret i yngres avdeling

18 Gutter 1 MFK s Gutter 1 har deltatt i 5 turneringer. MFK og Sprint Jeløys innendørs turneringer, eliteturnering i Rukan, Dana Cup i Frederikshavn, Norway Cup i Oslo. Det ble seier til 2 lag i MFK innendørsturnering. Vi vant B-finalen i Dana Cup. På våren vant vi gruppe 1 og kvalifisert oss til sluttspill i KM avdelingen. Der fikk vi 21 poeng og havnet på en 2. plass. Vi har gjennomført 37 kamper totalt inkl. turneringer. Sesongen har vært spesiell da laget delvis har blitt delt på grunn av oppflytting til juniorlaget. Det ble flyttet 2 spillere tidlig på våren og senere 5 spillere etter ferien. Det har godt ut over treningsgruppen, som ble noe liten etter ferien. Tilbakemeldingen fra spillerne var også noe negativ. Vi håper klubben tar dette til lærdom. Laget har bestått av følgende spillere Jonas Fjeld (keeper) Fredrik Kråkøy Jon Anders Terland (keeper) Orhan Kararis Dag Caspersen Henning Johannessen Anders Westad Martin Reier Egil Horgmo Henrik Karlstad Ole C. Johnsen Truls Steinsvik Morten Halvorsen Mahad Mohamed Julian Stolanowski Hien Van Le Fredrik Henriksen Henrik Viken Morten Jacobsen Fredrik Eliassen Hovedtrener: Bjørn Erik Carlsen Hjelpetrener: Trond Bjerketvedt Lagleder: Terje Karlstad G 16 KM avdeling Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Ås Moss Kvik Halden FK Greåker Gresvik Selbak Begby Sarpsborg FK Borgen Vestby

19 GUTTER 2 Trener : Finn Kraft Oppmann : Bendix Plesner Laget besto av ca 16 spillere fordelt på 2. laget og 3. laget. På kamper så fikk vi fra 3 til 6 spillere fra gruppe 1 noe som fungerte etter forholdene bra. På andre lagets kamper ble det brukt ca 16 spillere, overskytende spillere fikk spille på 3. laget. 2. laget spilte i pulje 2, mens 3. laget spilte i pulje laget kvalifiserte seg til spill i KM serien og på høsten spilte vi i pulje 2 og havnet på en 4. plass. 3. laget måtte vi trekke fra serien på høsten. Guttene spilte mye bra fotball men var dessverre ikke helt samspillet siden det alltid kom nye spillere fra 1. laget. Laget deltok i Mossecupen, Sprintcupen og Danacup i Fredrikshavn og kom til sluttspillet i alle cupene. Det har vært god lagånd og mye moro med guttene som har hatt stor treningsiver. Bendix Plesner Lagleder G 16 avdeling høst Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Ås Askim FK Drøbak/Frogn Trosvik Moss Sprint/Jeløy Mysen Kvik Halden FK Rapid Tistedalen

20 Smågutt 88 Det var 2 lag i sesongen laget var med i KM, og gikk videre etter innledningen. Dessverre ble det bunnplassering. 2. laget var med i den vanlige serien, og endte midt på tabellen. På sommeren ble lagene uten trener, men dette løste seg utover høsten. De var med på 2 cuper, Dana Cup og Norway Cup. Begge lagene ble slått ut tidlig i Dana Cup. Lagene var til Danmark uten trener, men foreldrene var veldig flinke til å ta ansvar. Dette gjorde sitt til at guttene og jentene fikk en kjempefin uke og ble en fin sammensveiset gjeng! I Norway Cup stilte også foreldrene veldig bra opp. Der vant de gruppa si og gikk videre. Dessverre ble de slått ut i fortsettelsen. Vi stilte kun med 1 lag, slik at alle spillerne fikk spille minst 2 kamper hver seg. Sesongen ble avsluttet på Bowling 1, med god mat og litt lek på bowlingbanen. De beste spillerne fikk premie. Lagleder Heidi Haglund G 14 KM avdeling Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Sprint-Jeløy hvit Berg Trosvik hvit Sarpsborg FK blå Rygge Drøbak/Frogn Trøgstad/Båstad Moss Selbak G 14 avdeling 3 Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Mysen Vestby Ekholt Spydeberg Moss Eidsberg Askim FK Ås rød Sprint/Jeløy blå Smågutter 89

21 Året startet med treninger to dager pr uke, og det var bra fremmøte stort sett hele tiden. Vi tok og delte gruppen i to i forhold til at vi skulle delta i Mosse Cup og Sprint Cup med bare noen ukers mellomrom. I Mossecupen stilte vi med to lag, hvorav vi toppet det ene. Begge lag gjorde en fin innsats, og det var på nippet at ikke begge lag gikk videre til sluppspillet. Uansett så gikk vårt toppede lag videre, og de spilte bedre og bedre for hver kamp. Enden på det var finale, hvor guttene gikk seirende av banen med 2-1 seier over Sprint Jeløy. Sprint Cup ble en tro kopi av Mossecupen, men her måtte guttene bite i det sure eplet i semifinalen, med 2-1 tap for, ja akkurat, Sprint Jeløy. Vi fortsatte sesongen med to treninger og en kamp i uka, men i årets serie gikk starten helt feil for oss. Vi tapte i åpningen, og fortsatte med et tap til før vi fikk en uavgjort kamp. Hele forsommeren slet vi med å få jevne matcher over på vår side. Sommeren kom, og vi tok ferie på bunn av tabellen, med kun 3 poeng. I feriens siste fase deltok vi i Norway Cup, hvor vi hadde 2 tap og en uavgjort i innledende gruppespill. Dette var akkurat nok til B-sluttspillet. Nå fikk guttene en helt ny giv, som de også tok med seg utover i høstsesongen. Vi spilte oss helt frem til kvartfinale. I 1. omgang kom ikke motstanderne over midten av banen, og i 2. startet vi med det samme presset. Men så skjedde det som ofte skjer i fotball, motstanderne fikk en sjanse og kontret, hvor også kampens eneste mål ble scoret. Guttene var lettere sagt knust, men vi trakk fram alt det positive vi hadde sett, og etter hvert steg humøret sakte men sikkert. I serien spiller vi god fotball med mye innsats i de påfølgende kampene. Resultatet ble en 5. plass i serien med 17 poeng. Summa summarum en sesong hvor vi lærte mye, og kom meget styrket ut av etter en svak start. Årets avslutningstur gikk som vanlig til Uvdal ( hytta til Sten). Det ble ikke noen kamp mot det lokale laget i år, da snøen allerede hadde gjort sitt inntog. Takk til alle i gruppa, dere er en herlig gjeng. Vi ser frem til neste sesong, dette er et spennende lag. Trener Christian Steiner Smågutt 13 avdeling 1 Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Trosvik rød Sarpsborg FK blå Kvik Halden FK Åvangen Moss sort Sprint-Jeløy hvit Drøbak/Frogn Trøgstad/Båstad Askim FK

22 Lillegutt 90 Gjennom sesongen 2001/2002 har 90-laget hatt 2 treninger i uka, samt seriekamper og cuper. I serien spilte vi 14 kamper og fasiten ble 12 seire og 2 tap. All honnør til gutta for en flott sesong. Vi deltok i Norway Cup, Horten cup, og innendørsturneringene til både Moss FK og Sprint/Jeløy i Mossehallen. Også her hadde laget gjennomgående mye bra spill og mange tette oppgjør. Spillerne som deltok i sesongen er som følger: Markus Bakken Fehrat Taymur Kåre Le Robin Olsen Kristoffer Eliassen Bjørn Åge Olsen Thomas Funk Daniel Nygård Alexander Hansen Johannes Jørgensen Emil Halvorsen Davut Kivrak Øyvind Hem Martin Jensen Trener Anders Syversen Lagleder Kari Olsen Lillegutt 91 gul Vi startet treningen på Verket skole i november. Har deltatt i MFK Cup i februar, SpareBank1 Cup (Sprint/Jeløy) i mars. Juni deltok vi i Kanalcup i Horten. Månedskifte juli/august deltok vi i Norway Cup. 18 august deltok vi på Barnas dag på Melløs Stadion. Begynte ute trening i Melløsparken i april, var der til vi kunne begynne på Løken. Hadde en trening på Løken og en trening i Melløsparken ukentlig i hele sommer med godt frammøte. Har spilt 14 kamper i Østfold Fotballkrets regi. Med varierende resultat, men med god innsats av alle. Spillerne har hatt god utvikling i løpet av sesongen. Følgende spillere er benyttet: Hasnen Lateef Alaa Al-Jabali Fabian Markussen Anders Rodal Stian Haga Andresen Ole Martin Snuggerud Daniel Nicolas Thømt Andreas Skiri Refsdal Ali Øzbal John Olav Berg Valdrin Sadiku Aleksander Thers Jacobsen Thomas Økern har vært trener, Anders Thømt hjelpetrener og Roar Andresen lagleder.

23 Lillegutt 91 sort 91 Sort startet sesongen 2002 med 12 spillere. Ved sesongslutt var det 13 spillere, 1 ny. Trener har vært Torgeir Olsen, Hjelpetrener/Lagleder har vært Lars Moen. Foreldrekontakt Stein Olsen. Fadder har vi ikke sett noe til. Kampene i sesongen har vært gjennomført med god innsats og varierende resultater. Laget har vært med på Knøtteturnering i Sarpsborg, samt MFK`s egen handikapturnering på Melløs. Og MFK og Sprint Cup i Mossehallen. Videre har vi hatt både sommer og vinteravslutning, og det er et godt miljø i laget uten konflikter spillerne i mellom av større karakter, i den tiden vi har hatt dem på trening og kamper. Ingen skader registrert i løpet av sesongen. Lars Moen Minigutt 92 Trenere og lagledere har også i år vært de samme. På det gule laget har det vært Odd Martin Mikalsen, Petter Stølen og Per Amundsen. Dag Grønstad, Per Engebretsen og Jim Johansen for det sorte laget. Martin har også i år sammen med Petter hatt hovedansvaret for å legge opp treningen for begge lag. Vi satt i år opp en årsplan som skulle følges, samt månedsplaner hvor det ble spesifisert hva det skulle trenes på og hvordan. Dette kan vi med stolthet si har hjulpet oss alle sammen mye, både trenere og spillere. Spillerne viste for hver gang hva vi skulle i gjennom slik at det ikke gikk bort mye tid på fjas og tull. Vi startet opp igjen med trening rett etter nyttår. Vi har trent hver for oss, en dag i uken, gjennom hele vinteren (gul og sort) i gymsalen på Melløs skole. Da vi har vært innendørs hele vinteren la vi mye vekt på den tekniske biten i år. Kjørt veldig mye på pasning og mottak samt føring av ball. Vi hadde tester etter hver måned slik at spillerne selv kunne se at det nyttet. Vi gjorde dette for å få opp motivasjonen hos hver enkelt, og det fungerte veldig bra. Vi gjennomførte også månedsvise turneringer hvor vi førte tabell og poeng. Etter hver måned byttet vi på lagene slik at stort sett alle fikk spille sammen. På denne måten fikk vi opp intensiteten og gløden hos hver spiller. De lærte også at med så få spillere er det viktig at alle jobber sammen og for laget. Etter påske begynte vi å trene ute. Disse treningene har vært felles for begge lag. Vi økte treningsmengden frem mot seriestart med to ganger i uken, men etter at kampene begynte gikk vi tilbake til en gang i de ukene som vi hadde kamp.

24 Vi har i år deltatt i Coca-Cola knøtteserie i hver våres avdeling. Etter de foregående årene hvor lagene har gjort det meget godt var vi også i år spente på hvordan det skulle gå. Vi visste at vi hadde 2 gode lag, men at vi skulle være så overbevisende var det ingen av oss som kunne tenke seg. Vi har til sammen spilt 24 kamper. Det har endt med 2 tap til hvert av lagene mens resten endte med seier. Lagene sto frem som 2 spillende lag som spilte fotball sammen og ikke hver for seg. Vi så tidlig at vi hadde fått igjen for den tekniske treningen gjennom vinteren. Pasningsviljen og bevegelsene lå langt foran de fleste lag. Vi har også i år stilt opp i tre turneringer. En innendørs turnering i Sarpsborg og to utendørs på Lisleby og i Råde. Vi har til sammen spilt 18 kamper og kun tapt 3. Noen av våre spillere har også gjennom sesongen deltatt i serien og Norway Cup for 91 laget. Det viste seg at ingen hadde problemer med å være med på dette nivået, snarere tvert i mot. De fikk mye skryt av innsatsen sin fra laglederne på dette laget. Tre av våre spillere var sågar med på 90 laget under innendørs turneringen i Mossehallen, uten at det var noen stor svakhet for laget. Vi håper at vi også kan få lov til dette neste år, da dette er med på og utvikle våre spillere til bedre fotball spillere. Spillerne har også gjennom dette året utviklet seg til å bli bedre lagspillere samt mye bedre teknisk. Vi har også fortsatt å jobbe med grenser og regler for hvordan vi skal oppføre oss ovenfor hverandre og hva slags språkbruk som vi tolererer. Vi legger stor vekt på at spillerne skal trives og at laget skal være et forankringspunkt i hverdagen. Dette er ting som vi kontinuerlig jobber med da vi mener at dette er viktig. Oppmøte gjennom sesongen har vært meget bra og vi endte sesongen med å være totalt 31 spillere fordelt på begge lag. Foreldrene har som tidligere år vært veldig flinke til å møte opp på kamper for å heie på lagene. Dette har vi satt stor pirs på alle sammen. Utfrodringer neste år Vi har sett gjennom denne sesongen at vi har med mange gode spillere å gjøre. Vi håper at de fortsatt skal utvikle seg i den retning som vi ønsker og vi har som målsetting å holde hos ett steg foran de andre. Dette skal vi klare gjennom konsentrert trening hvor vi skal fokusere på det fotballmessige. Det vil fortsatt bli lagt mye vekt på teknisk trening og det å fungere som et lag både på og utenfor banen. Vi vil ovenfor neste sesong allerede starte opp treningen i midten av Oktober og vil fortsette gjennom sesongen med to økter i uken i tillegg til kamper når disse begynner. Odd Martin Mikalsen Trener

25 93 sort og gul De to lagene kan se tilbake på en flott sesong med stor fremgang. Både individuelt og som lag. Begge lagene har deltatt på turnering i Øreåsen og Sarpsborg (innendørs) og Råde-turneringen og MFKs internturnering (utendørs). Når det gjelder treningsforholdene, har det ikke vært av de aller beste. Begge lag har slitt med et overfylt Løkenfelt i perioder. Særlig etter sommerferien. På høstsesongen var det også mye flytting av våre hjemmekamper fra den lille banen på vollen på Løken og til de store banene på andre siden av Melløs. Vårt råd til klubben må være at de minste i hvert fall får en trening hvor nok plass og to mål er tilgjengelig. Det kan med fordel plasseres ut flere mål på Løken når banen deles mellom mange lag i treningsarbeidet. Vi er de første til å forstå at vi må vike når det er kamper. Slik det var i høst, var det imidlertid at alt for mange trente på en gang som var det største problemet. Ved sesongslutt telte Moss gul 12 spillere, Moss sort 16 spillere. Begge lag har et veldig godt treningsoppmøte og ivrige foreldre som støtter opp. Det er vil glade for. For 93-lagene Lars Norsted Minigutt laget startet å trene i januar Første kamp var på turnering i april i Ryggehallen. Første kamp i knøtteserien ble spilt 2. mai 2002 på hjemmebane. Laget har spilt mot; Kambo IL, Åvangen, Soon Hvit, Råde Blå, Ekholt, Vang og Rygge Hvit. Ved et par anledninger har vi etter kamp hatt sosialt samvær med kaker og saft/brus. Vi var med på handicap-turneringen som MFK s 90-lag arrangerte i midten av august, og Råde IL s Minitreff i slutten av august. Den hadde vi avslutning med pølsefest og premieutdeling. Premieutdelingen var det Gard Kristiansen fra A-laget som sto for. De som har vært med på laget i år, er; Jakob Ryen Amundsen, Eskil Arntsen, Sondre Eek, Edwin Floberg, Anders Furset, Lise Lotte Halvorsen, Christoffer Jahren, Mona Therese Johansen, Marius J. Johannessen, Mats Johannessen, Mats Werner Håmo Lunde, Edvard Gulliksrud Nilssen, Susanne Nordahl, Kristian Dahle Olsborg, Herman Johan Olsen og Eirik Smith. Trener : Lars Smith Hjelpetrener : Nils Tore Håmo Lagleder : Anja Gulliksen Foreldrekontakt : Ole Olsen Miljøet Det har stort sett gått greit i år, men det er en tøff gjeng. Konflikter som barna har i skolesituasjon, har vi også hatt på fotballtreningen. Dersom Lars Smith velger å gi seg som trener, har Ole Olsen sagt seg villig til å ta hans plass. Fortsetter Lars, vil Olsen likevel hjelpe til på treningene.

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.01 31.12.01 m/revisors

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning)

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) DAGLIG LEDER HAR ORDET Kjære Brann-medlem Du har nå fått årsmeldingen fra klubben og styrets årsberetning med regnskap for 2013. Styrets årsberetning tar for seg

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012 Årsmelding Trøgstad/Båstad FK Sesongen 2012 Leder En ny sesong står for døren etter at fjoråret endte opp med både oppturer og nedturer rent sportslig sett. Gutter 14 endte opp som avdelingsvinnere i en

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmelding2013. Rosenborg Ballklub

Årsmelding2013. Rosenborg Ballklub Årsmelding2013 Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Innhold 3. Dagsorden 4. Forslag til forretningsorden 5. Styrets beretning 8. Organisasjon 9. A-laget 13. A-stall 2013 14. Kampene

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport)

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport) Årsmelding 2014 (uten styrets årsrapport) A-laget: 2014 var spådd til å bli en opptur, men endte med verst tenkelige utgang, nemlig nedrykk til 1. divisjon. Da laget tok fatt på forberedelsene til 2014-sesongen

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde) Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte 21.05.2015 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid Årsmelding 2007 Stolt fortid - Stor fremtid Hovedsamarbeidspartner: Samarbeidspartnere: Innhold Dagsorden s. 3 Styrets beretning s. 4 Styret, administrasjon og sportslig ledelse i RBK s. 7 Årsmelding for

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

TIL-avisa. Tar sats for å bli best JUNI 2015. Fra topp til flopp. Olé, Olé Andersen. Har en plan for opprykk

TIL-avisa. Tar sats for å bli best JUNI 2015. Fra topp til flopp. Olé, Olé Andersen. Har en plan for opprykk JUNI 2015 Fra topp til flopp Tar sats for å bli best Side 22 og 23 Olé, Olé Andersen Har en plan for opprykk Side 4 Side 2 og 3 Tverrelvdalen IL har som mål at det skal skinne av rekrutteringsarbeidet.

Detaljer

Notodden Fotballklubb 2014

Notodden Fotballklubb 2014 Årsberetning 2014 Notodden Fotballklubb 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Dagsorden.. 2 Administrasjonsberetning.. 3 Adelskalenderen for Notodden Fotballklubb pr.

Detaljer

Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere

Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Innhold Innhold 3. Dagsorden 4. Forretningsorden 5. Styrets beretning 9. Organisasjonen 10. Sportslig avdeling 22. Samfunnsansvar 26. Årsmelding

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G ÅRSBERETNING 2012 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Navn Pål Morten Hjulstad Andreas H. Jørgensen Freddy Larsen John Mohus Harald Lien Hege Hvidsten Janne Marit Stakset Jannicke Andersen Mats

Detaljer