Årsberetning Moss Fotballklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2003. Moss Fotballklubb"

Transkript

1 Årsberetning 2003 Moss Fotballklubb

2 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 27. februar 2004 kl Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap m/revisors kontrollkomiteens beretninger 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse av kontingent 7. Budsjett 8. Valg 9. Ansette revisor Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. Årsberetning 2003 side 1 av 50

3 HOVEDSPONSORER 2003 Domstein Enghav AS Hansa Borg Bryggerier ASA M. Peterson & Søn AS Frisør Geir A. Monge Datatilbehør Norge AS PUMA Norge Sparebank 1 Moss Hotell Refsnes Gods TEAM ØSTFOLD Amfi Moss Belanor AS Bohus Ruud Møbler Brikken RE/MAX Moss Nettbuss Svendsen & Harstad Auto AS Inter Revisjon Moss AS Moss Transportforum AS Nor Profil AS Brødrene Skolt Brødrene Skovdahl Securitas RevisjonsCompagniet AS Røntgenkontrollen AS Fellesslakteriet AL Karsten Skovly AS Th Kristiansen & Søn AS TEAM MFK Interbok Moss AS Hesselberg Truck Knut Bjerke Entreprenør AS Rockwool Adecco Skanem Moss AS MOSSINGEN Campino Pizzeria og kebab Moss Finbakeri AS Moss Elektro Varnaveien Lamper AS Draktsponsor Domstein Enghav AS Hansa Borg Bryggerier ASA M. Peterson & Søn AS PUMA Norge Sparebank 1 Moss Datatilbehør Norge AS Årsberetning 2003 side 2 av 50

4 Årsberetning 2003 Styrets beretning for tiden Ved årsmøtet 28. februar 2003 ble følgende valgt: Styret: Leder: Knut Evensen - Ikke på valg Nestleder: Geir Henæs - Ny 2 år Leder yngres: Frode Andresen - Ny 2 år Styremedlemmer: Morten Westheim - Ikke på valg Anders Fægri - Ikke på valg Evy Viken - Ny 2 år Espen Larsen - Ny 1 år Varamedlem: Carsten Johansen - Ny 1 år Geir A. Monge - Ny 1 år Dommerens representant: Oddmund Karlsen - Gjenvalg Styret Yngres avdeling: Leder: Frode Andresen - Ny 2 år Per Jørgen Johnsen - Gjenvalg Eva Snarberg - Gjenvalg Sten Stubberud - Gjenvalg Ole Olsen - Ny Christian Steiner - Ny Kjetil Moth - Ny Kontrollkomitè: Medlemmer: Tore Carlsen - Gjenvalg Arne Stenersen - Gjenvalg Varamedlemmer: Bjørn Listerud - Gjenvalg Ingar Askheim - Gjenvalg Valgkomitè: Medlemmer: Karl Fr. Stokkan - Ny Svein E. Andreassen - Ny Anne Grethe Haugsnes - Ny Varamedlemmer: Ingar Askheim - Ny Helge Thorvaldsen - Ny Janne Østberg - Ny Innstillingskomité for æresbevisninger: Medlemmer: Morten Westheim - Ikke på valg Rolf Magnussen - Gjenvalg Bjørn K. Hansen - Ikke på valg 03 Pers. varamedl.: Ingar Askheim - Ikke på valg Tore Carlsen - Ikke på valg Hans J. Henæs - Ikke på valg 03 Årsberetning 2003 side 3 av 50

5 Lovkomitè: Medlemmer: Rolf Magnussen - Gjenvalg Ivar Listerud - Ikke på valg Per Viggen - Ikke på valg 03 Pers. varamedl.: Bjørn Listerud - Gjenvalg Tore Carlsen - Ikke på valg Carl F. Gjerdrum - Ikke på valg 03 Representanter til MFK s fellesutvalg: Medlemmer: Knut Evensen - Gjenvalg Anders Fægri - Gjenvalg Husstyret for MFKs klubbhus: Leder: Bjørn H. Jensen - Ny Styremedlemmer: Per Wennersten - Ny Eva Snarberg - Ny Årsberetning 2003 side 4 av 50

6 Hovedstyret Det har blitt avholdt 13 styremøter i 2003, samt 2 medlemsmøter. Det har også vært 2 fellesmøter med Moss Fotball ASA. Økonomi Sportslig ble ikke 2003 slik vi hadde forventet. Dette resulterte i sviktende inntekter og anstrengt økonomi for Moss Fotball ASA, noe som igjen påvirket klubbens likviditet.. Klubbdriften har i hovedsak gått som budsjettert. Vi budsjetterte med et overskudd på kr ,-. Resultatet av den ordinære driften ble et underskudd på kr ,-. Da er regnskapet belastet med netto finanskostnader på kr , mot budsjettert netto finansinntekter på kr ,-. En har hatt større kostnader på enkelte områder og større inntekter på andre områder. Aksjeposten i Moss Fotball ASA er i 2003 nedskrevet til kr ,-. Verdien tilsvarer Moss Fotballklubb sin andel av egenkapitalen i Moss Fotball ASA. Klubben har økonomien under kontroll. Nedenfor er det satt opp en oversikt over budsjettert resultat år 2003 for hver avdeling, hva som ble virkelig resultat og hva som er budsjettert for år Kommentar til hver avdeling: Avdeling administrasjon budsjetterte med et overskudd på kr ,-. Resultatet ble et overskudd på kr ,-. Dette skyldes salg av spillerrettigheter som er høyere enn budsjettert. Det er ikke avskrevet noe på spillerrettighetene til Kasey Wehrman i Han er solgt til Lillestrøm i begynnelsen av året, og selv om vi i første omgang ikke fikk dekket hele beløpet regnes det som høyst sannsynlig at vi får resten ved videresalg. Avdelingen for spillerutvikling viser svakere resultat enn budsjettert. Dette har sin årsak i både lavere inntekt og høyere kostnader. Kostnadene relatert til spillerutvikling mener vi er en god investering i det spillerutviklingskonseptet klubben er i ferd med å utvikle. Junior Interkrets og junior rekrutt ligger omtrent som budsjettert. Heller ikke i år har vi hatt direkte kostnader på A-lag og R-lag. Yngres avdeling har gått med et større overskudd enn budsjettert. Dette skyldes at yngres avdeling igjen har hatt ansvar for kioskdriften som har gitt overskudd.. Driftsavtalen med kommunen for Melløs Stadion ble i 2003 sagt opp, slik at vi i 2003 har vært leietagere på stadion. Leiekostnaden er belastet Moss Fotball ASA. Underskuddet på stadiondriften er etterslep av kostnader for 2002, spesielt strømkostnader. Budsjettet for år 2004 er nøkternt satt opp og forutsetter at alle kostnader forbundet med A-lag og R-lag dekkes av Moss Fotball ASA. Utgiftsbudsjettet er nøkternt og i samsvar med de forpliktelser vi vet vi har. Nytt for 2004 er at guttelagene er blitt skilt ut som egen avdeling. Oversikt over fordeling mellom de forskjellige avdelingene i MFK. Avdeling Budsjett 2003 Virkelig 2003 Budsjett 2004 Administrasjon Spillerutvikling Junior Interkrets Junior rekrutt Guttelag A-lag 0 0 R-lag 0 0 Stadiondrift Yngres Totalt MFK Årsberetning 2003 side 5 av 50

7 Sportslig Trenere og støtteapparat Rune Tangen var engasjert som klubbens hovedtrener. I utgangspunktet skulle ikke Rune spille selv, men han måtte i store deler av vinter og vårsesongen fungere som spillende trener. Inge Nygård ble ansatt som hjelpetrener, Roar Johansen fortsatte som keepertrener, og Ole Johnny Henriksen fungerte som hjelper rundt trening og kamp. 10. september ble L-O Mattsson engasjert som ny hovedtrener ut sesongen 2003, og Rune Tangen ble hjelpetrener sammen med Inge Nygård. Fysioterapeut Rene Lindem har vært klubbens koordinator for det medisinske teamet som for øvrig har bestått av lege Jens T. Ekelund, kiropraktor Hans Jørgen Sørensen og diverse ortopeder ansatt ved Idrettsklinikken i Fredrikstad. Materialforvalterfunksjonen har i løpet av sesongen blitt ivaretatt av Thomas Johansen, Roar Johansen, Frode Andresen og Ola Guttulsrød. Målsetting og resultater. Både klubben og A-stallen valgte å gå offensivt ut med tanke på målsetting for sesongen. Opprykk til tippeligaen var det endelige resultatmålet, noe som midtveis i vårsesongen visste seg å være vanskelig å oppnå. Dette faktum resulterte i flere nye tilstander, hvor både mismot, følelse av å være i et vakuum og delvis handlingslammelse synes å prege oss alle, både på og utenfor banen. Ulike grep ble forsøkt, men vi nærmet oss stadig nedrykks-striden. Skal en klubb rykke direkte opp igjen til Tippeligaen etter den enorme skuffelsen et nedrykk gir i alle ledd i organisasjonen, er det noen forutsetninger som må være tilstede: 1. Kontinuitet i spillergruppen, der særlig stammen i laget må beholdes. Samtidig må ikke spillerstallen reduseres nevneverdig verken i kvalitet eller kvantitet. 2. En forutsetning for å klare dette er at det økonomiske fundamentet og satsningsevne er i nærheten av Tippeliganivå. Disse forutsetningene vil være med på å gi arbeidsro for de aktive, både trenere og spillere, samtidig som entusiasme og optimisme kan gjenoppstå i hele organisasjonen etter skuffelsen over nedrykket. Utover vinteren visste det seg umulig å gjennomføre disse forutsetningene. Derfor burde kanskje resultatmålet vært tatt opp til ny drøftelse blant alle impliserte før seriestart. Etter at L-O Mattsson ble klubbens hovedtrener skaffet A-laget seg 17 poeng på 9 kamper. På de første 21 seriekampene hadde vi tatt 18 poeng! Her ligger det mye både idrettspsykologi og pedagogikk begravet. Positivt: Noen punkter fra sesongen bør nevnes. 1. Vi hadde en utrolig lojal og klubbtro spillergruppe. 2. Mange unge spillere fra klubbens egen ungdomsavdeling har markert seg svært bra i seniorsammenheng. Bla har Amin Askar deltatt i de fleste av klubbens seriekamper i Moss FK er den klubben som hadde nest flest spillere på de aldersbestemte landslagene i løpet av Årsberetning 2003 side 6 av 50

8 4. 14 av spillerne i A-stallen var under 22 år. 5. Hospiteringsordning for klubbens lovende gutte- og juniorspillere til periodevis trening med A-stallen, ble gjennomført på en vellykket måte. Negativt: 1. Generelt for dårlige i avslutningsfasen, med mangel på goalgettere. 2. Altfor dårlige resultater på bortebane, kun 1 seier på 15 seriekamper. 3. Altfor mange gule kort resulterte i for mange karantener. For mange kort kom på kjeftbruk på dommertrio og bortsparking av ballen etter at dommeren hadde blåst. Den frustrasjonen som mange følte gav seg utslag i mangel på disiplin. Spillerstall. Etter 2002-sesongen forsvant følgende spillere fra Melløs. Terje Høsøien, Morten Moldskred, Kjell Olofsson, Bård Erik Olsen, Jan Tore Ophaug, Hans Erik Ramberg, Thomas Solberg, Øyvind Storflor, Kasey Wehrman, Kjetil Wæhler og Kristian Østli. I løpet av sesongen forsvant også Magnus Riis og Clas Andre Guttulsrød, samtidig som Rune Tangen la støvlene på hylla til ferien. Vår førstekeeper i 2002-sesongen Per Morten Kristiansen var langtidsskadet til etter sommerferien, og gjorde comeback 10/ Derfor var klubbens fysioterapeut Rene Lindem også keeper i A-stallen. Denne avgangen på spillersiden gir ikke den nødvendige stabilitet og kontinuitet etter nedrykk. Nye spillere som kom til Melløs. Patrice Bernier, Mike Dumbaya, Rob Friend, Tom Reidar Haraldsen, Rashid Mohamed, Håvard Sakariassen og John Arvid Skistad. I tillegg fikk Amund Grøvle fra Råde, og Amin Askar, Per Kristian Fylling, Andreas Johansen og Terje Tangen fra eget juniorlag kontrakt som lærlinger. Etter sommerferien ble Lars Bo Larsen hentet inn til A-stallen for resten av 2003-sesongen. Denne store utskiftningen i spillergruppen, og det faktum at noen overganger skjedde kort tid før seriestart, vanskeliggjorde også kontinuitetsarbeidet Sesongavslutningen bar bud om bedre tider. Bare hardt og samlende arbeid i alle ledd og på alle nivå i klubben kan gi oss håp og tro på at dette vil kunne fortsette i 2004-sesongen. La oss alle se framover med optimisme, ekte engasjement og stor arbeidslyst. Vi er en klubb, sammen er vi sterke nok til å utfordre alle de andre 15 klubbene i 1. divisjon kommende sesong. Slutt-tabell 1. Divisjon 2003 Lag S V U T Mål P 1 Ham-Kam Fredrikstad Sandefjord Fotball Raufoss Hønefoss BK Haugesund Mandalskameratene Skeid Start Strømsgodset Hødd Moss Bærum Oslo Øst Ørn-Horten Alta Årsberetning 2003 side 7 av 50

9 Arrangement Arrangementsansvarlig har i sesongen 2003 vært Morten Westheim, og har hatt god hjelp av Frode Andresen fra administrasjon og yngres avdeling. Det blir ikke samme trykket på kampene i 1.divisjon, i forhold til Tippeligaen. Vi har allikevel kjørt etter samme mønster som vi har gjort i Tippeligaen og føler at arrangementene våre gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Vi fikk jo en virkelig eksamen i den siste hjemmekampen mot Fredrikstad FK, hvor det var over mennesker innenfor portene. Etter gode forberedelser og et nært samarbeid med arrangementsansvarlig i FFK, ble denne kampen helt utmerket gjennomført. Vi takker alle berørte parter for et godt gjennomført arbeid. I sesongen 2003 har det ikke blitt lagt noen landskamper til Melløs stadion. I løpet av 2003 har det blitt avholdt 2 medlemsmøter, samt 3-4 sosiale tilstelninger og den tradisjonsrike merkemannsfesten som holdes i april med Einar J Aas som primus motor. Vi avsluttet i år sesongen noe senere enn vanlig, i og med at arrangementsmedlemmene ble invitert til å delta på eldres avdelings julebord. Kunstgress og Nye Melløs Stadion Moss Fotballklubb inviterte i fjor Sportsklubben Sprint/Jeløy og Kambo IL til et samarbeidsprosjekt for å løse de prekære baneforholdene i Moss, legge kunstgress på grusbanen på Melløs, samt omlegging av gressbanene på Refsnes og Nøkkeland. Klubbene ønsker gjennomføring av de to første i 2004, mens omlegging av Nøkkeland med undervarme gjennomføres i Det ble nedsatt en prosjektgruppe med Hans Jacob Henæs i spissen. I store deler av landet er fotballsesongen vesentlig lenger enn vekstsesongen for gress. Det innebærer at brukstiden for en naturgressbane er beregnet til om lag 200 timer i fotballsesongen, mot 720 timer for kunstgress. Med lys økes brukstiden på kunstgressbanene radikalt. Det er viktig å være klar over at vi her snakker om den nye type generasjon kunstgress, som kvalitetsmessig er fullt på høyde med naturgress. Denne kuntsgresstypen har så mange fordeler at Norges Fotballforbund har satt seg som mål at det skal bygges 50 nye baner i Norge i løpet av neste 3 års periode. Fordelene med kunstgress er mange: Ingen avlyste kamper uansett regnmengde Ubegrenset trening på banene Alltid topp forhold Alltid ferdig merket bane Lavere kostnader per brukstime Vesentlig større økonomiske bidrag fra spillemidlene Banesituasjonen i Moss er lite tilfredsstillende. For lite kapasitet og nedslitte baner skaper uholdbare forhold. Melløs med sin nye hovedbane, tre gressbaner og en grusbane har alt for liten kapasitet til alle de klubber som har tilhørighet til dette anlegget. Erfaringer fra de som har bygget nye kunstgressbaner, er en revitalisering av hele klubbmiljøet. Barn og unge bruker banen på dagtid, enten gjennom skolen og skolefritidsordningen eller egen organisert aktivitet. Tidlig på ettermiddagen kan barn og unge drive organisert fotballaktivitet gjennom klubben, mens de eldre spillerne trener på kveldstid. Legger man kunstgress på Melløsgrusen uten undervarme, vil det i ekstreme snø og kuldeperioder kunne være problematisk å benytte den som vinterbane. Alternativet er da å bruke grusbanene på Ørejordet og Reier slik som det gjøres i dag. Sommerstid ligger Melløsgrusen stort sett ubenyttet. Kunstgress vil med andre ord resultere i en betydelig kapasitetsøkning for Melløsanlegget i den ordinære kampsesongen. Torsdag 15. januar i år måtte søknad fra Moss kommune om tilskudd av tippemidler være oversendt til fylkeskommunen. Det var rimelig stor aktivitet fra Moss Fotballklubb, Sprint/Jeløy, Moss Idrettsråd og Moss kommune for å få dette i havn. Fylkeskommunen har nå videre en frist til å oversende Årsberetning 2003 side 8 av 50

10 søknader til departementet innen 15.mars. I løpet av juni vil vi få vite hvilke beløp som blir tildelt den enkelte søker. Kostnadsrammen er ca for banen uten undervarme og nærmere med undervarme. Dette finansieres tredelt, hvor dugnad, spillemidler og låneopptak står med ca like store deler. Vi har et håp om at vi også klarer å finansiere et undervarmeanlegg som vil gjøre bruksfrekvensen enda større og bredere, samt gi et bedre grunnlag for utleie. Det finnes ikke undervarme på noen anlegg i Oslo eller sørover for Oslo og Østfold. Går alt som det skal, kan vi ha en ferdig kunstgressbane på Melløs i løpet av høsten Nye Melløs Stadion Etter årsmøtet i fjor ble det innkalt til et møte med bla Dag Hegerstrøm MKE, Per A. Bakke, Niels Wiig, MFK ASA, Knut Evensen og Geir Henæs. Bakgrunnen for møtet var at Nye Melløs hadde stoppet opp. Det nye styret i Moss Fotballklubb så det som en klar nødvendighet at vi måtte på banen i forhold til Moss kommune og politikerne. Kravene til ny stadion er klar fra FIFA og NFF. Flere sitteplasser, lysanlegg, ny bane med undervarme osv. I desember presenterte vi et forslag til utbygging av Melløs til ordfører Paul Krogsvold. I korte trekk følgende: 1. Utvidelse og forbedring av dagens hovedtribune a. Hovedtribunen trekkes ut til cornerlinje b. Det bygges sponsor-/kursfasiliteter øverst på tribunen c sitteplasser under tak. Dette finansieres som følger: a. Salg av rettigheter for bygging av leiligheter b. Salg/utleie av sponsor-/kursfasiliteter Tidsplan: a. Oppstart reguleringsarbeide og politisk behandling januar/februar b. Ferdigbehandlet august c. Byggestart høsten 2004 I grove trekk vil utbyggingen bestå av følgende: Ca 55 mindre leiligheter over 3 plan Utvidelse av tribunekapasiteten Utvikling av sponsor-/kursfasiliteter Ingen utbygging av De 2 nederste etasjene, reguleres til næring eller annen idrettslige formål avventes til leietakere er på plass Dagens lokaler opprettholdes av dagens brukere Garderober og tilhørende fasiliteter består Dette er kostnadsberegnet til ca kroner. Etter foreløpige beregninger foretatt av vår samarbeidspartner Multikonsult AS er det realistisk å tenke seg dette finansiert ved salg av rettigheter og leie/salg av sponsor-/kursfasiliteter. Vårt ønske er at de nye fasilitetene skal benyttes vesentlig mer enn rundt kampene på Melløs. Vi ønsker at kursfasilitetene skal benyttes daglig av våre samarbeidspartnere og eventuelt andre som ønsker å leie seg inn. Det forutsettes at driften av disse fasiliteter settes bort fra Moss kommune og håndteres av Moss Fotballklubb eller dets samarbeidspartnere. Eierforholdet av Melløs Stadion blir ikke berørt av dette, og Moss FK ser gjerne at Melløs Stadion forblir et kommunalt anlegg. Vi ønsker videre at Melløs Stadion blir et samlingspunkt for idretten i Årsberetning 2003 side 9 av 50

11 Moss og har en mer langsiktig visjon om at de ubebygde arealene under leilighetene (2 etasjer) kan bli arealer til nytte for idretten i Moss. Eventuelt kan disse benyttes til næring. 2. Banedekke, lys og undervarme Fase 2 er nytt banedekke (kunstgress med undervarme) samt lys (1200 lux). Dette må senest være på plass når Moss FK er tilbake i Tippeligaen. Dette er forhold som vi bør utrede sammen med Moss kommune i løpet av En del av finansieringen bør være øket leie for brukerne av anlegget. 3. Løken-svingen/Løpebaner Moss FK mener med anbefaling fra NFF, at stadion på sikt bør stå frem som en ren fotballarena. Dette innebærer at man på sikt må løse løpebaneproblematikken for MIL. Når Melløs Stadion fremstår med 2 kunstgressbaner (hovedbane + treningsbane/søkt 2004) bør man kunne se alternativutnyttelse av det såkalte Løkenfeltet. Dette har ingen hast for Moss FK slik at drøftelsene vil kunne tas med politiske organer, Moss Idrettsråd og Moss Idrettslag de neste årene. 4. Ståtribunen Det vil i en overgangsfase kunne lages provisoriske sitte-/ståtribune. Dette bør kunne gjøres uten store kostnader. Moss FK har vært i kontakt med eiendomsaktører i nærområdet som svært gjerne vil se på et fellesprosjekt rundt denne ståtribunen. Det forutsettes imidlertid en omregulering av området slik at det blir et attraktivt område igjen. Vi mener at det ikke er riktig å utvikle et nytt tribuneprosjekt før dette er avklart. Finansieringen av dette prosjektet er avhengig av samordningen av forventet utvikling i området. 5. Klokkesvingen Vår tanke er en tribune som både går inn mot hovedtribune og ny kunstgressbane (dagens grusbane). Dette er foreløpig verken tidsfestet eller vurdert økonomisk og vil kunne strekke seg en god stund fremover i tid. Med disse planer mener vi at Moss FK i samarbeid med Moss kommune og impliserte brukere av anlegget kan diskutere en naturlig fremdrift av sunne og gode økonomiske rammer. Moss FK er åpen for å diskutere hvordan Melløs Stadion i fremtiden skal driftes og eies. Årsberetning 2003 side 10 av 50

12 Spillerutvikling I 2003 har Moss Fotballklubb fortsatt det målbevisste arbeidet med å utvikle spillere i egen klubb. Amin Askar, Per Kristian Fylling, Andreas Johansen, Terje Tangen, alle i 2003 juniorspillere av alder, var innlemmet i vår A-lagsstall. Per Kristian spilte på vårt U-17 landslag. Hyggelig var det også å registrere at jevngamle Steffen Lilleng viste så fin sportslig utvikling at han ble funnet god nok også han til å spille landslagsfotball. Ett år eldre Amin Askar ble i løpet av vinteren funnet sportslig god nok til en plass i vår A-lagsstall. Ikke bare var han god nok for stallen, men viste i sesongen 2003 at han har et stort potensiale og spilte flere A-lagskamper i 1. divisjon. Det ble lagt merke til. I løpet av sesongen kunne han også trekke på seg landslagsdrakta. Tar vi også med at Moss FK var representert med Simen Brenne, Per Morten Kristiansen og Vidar Martinsen på U-21 landslaget samt Fredrik Eliassen på U- 16 landslaget, er det en klar indikasjon på at Moss FK er på riktig vei når det gjelder spillerutvikling. Elitesatsing på guttesiden Etter at sesongen 2003 var ferdigspilt, har Moss FK gått til det skrittet å etablere et gutt elitelag. Allerede i sesongen 2003 spilte vi i interkretsserien med vårt guttelag med meget gode sportslige resultater. Interkretserien er mye tøffere enn gutteserien i Østfold. Dermed får våre beste guttespillere meget verdifull matching der de møter tøffe utfordringer i hver eneste guttekamp. Senhøsten 2003 startet en møtevirksomhet med klubber som geografisk ligger i eller i nærheten av Moss by. Intensjonen er å få til retningslinjer for overganger av primært de aller mest lovende 15-åringene (5 10 hvert år) i en god og fornuftig dialog med klubber/spillere/foreldre. Spillerne skal spille for gutt elitelaget. De samme spillerne vil MFK i utgangspunktet gi et 5 års utviklingsperspektiv på når vi henter de til vår klubb. Tiden vil vise om de er gode nok til en plass i vår A-stall når de går over i seniorenes rekker. Trening på dagtid Mange av våre juniorspillere er elever ved Wang Toppidrett Fotball avdeling Kirkeparken videregående skole her i Moss. Toppidrettslinja fikk sin start i august Nå er to årstrinn etablert. Det gir mange av våre juniorspillere god og verdifull trening på teknisk/taktiske ferdigheter samt fysisk trening på dagtid. Til sammen 6 timers trening hver uke fordelt på tre dager. Etableringen av Toppidrettslinja er og vil bli en meget viktig faktor i å videreutvikle våre fotballtalenter i årene som kommer. Det er viktig at Moss FK Årsberetning 2003 side 11 av 50

13 har en link inn til en skole hvor kombinasjonen fotballtrening og skole er godt tilrettelagt. Fokus på ferdigheter Skoleringsplanen i vår egen ungdomsavdeling er med på at trenerne våre har mer fokus på at spillerne utvikler sine ferdigheter enn tidligere. Med ivrige trenere og spillere som ønsker å utvikle seg gir det spillerutvikling et løft. I løpet av sesongen 2003 hadde vi bl. annet en rekke spillere som deltok på kretslag for gutter 1987, 1988 og Fremtid Mange steiner er nå lagt for en fremtidig god utvikling i Moss FK. For at klubben skal bli et permanent godt Tippeligalag er det viktig at det satses på flere fronter. Nye Melløs Stadion, kunstgressbane, spillerutvikling og klubbutvikling er saker som må gå hånd i hånd med klubbens sportslige satsing for øvrig. Vi mener å se resultater av dette arbeidet og håper at dette gir en ekstra giv for hele klubben. Alle disse forhold må avstemmes mot klubbens og Asa s økonomi. Det foregår en intern drøfting om organiseringen av klubb og ASA. Det vil i løpet av 2004 måtte tas en avgjørelse om ASA skal leve videre som nå eller om det finnes andre måter å se helheten på. Uansett må markedsapparatet styrkes og tilpasses de nye og økte kraven til inntjening. I tillegg må vi etter hvert styrke den sportslige organiseringen slik at de administrativt faglige valg og daglige gjøremål overføres en stilling. Vi blir sterke når alle drar sammen, og det varmer når gamle gode spillere og medlemmer ønsker å bidra i dette arbeidet. Det er plass til flere mange oppgaver krever frivillige på alle nivåer, og hvis noen ønsker å bidra med mye eller lite håper vi at det blir etablert kontakt med styret eller ansatte. Kombinasjonen profesjonalitet og frivillighet er vanskelig, men slett ikke umulig. Det er medlemmene som styrer den sportslige utviklingen gjennom generalforsamling og styre. Spillerutvikling er viktig for Moss FK. I budsjettet for 2004 satses det betydelig både på spillerutvikling og aktiviteter for våre gutt / Jrlag. Vi er overbevist om at dette vil gi effekter for våre sportslige resultater for A-laget fremover. Vi har nå klart en helhetlig utvikling av fotballspillere fra de kommer til klubben som 6-7 åringer til de blir A-lagsspillere som åringer. Det er verd å merke seg at MFK også tar et stort ansvar for vår region og ikke bare egen klubb. Samarbeid om spiller-/ trenerutvikling i regionen er meget viktig. Vi går inn i et tiår hvor det er mange og gode fotballspillere i regionen. Til slutt en takk til alle dere som har støttet klubben sist år vi håper at dere fortsetter med det og at mange flere kommer til. Styret Moss FotballKlubb Årsberetning 2003 side 12 av 50

14 Rekrutt Den opprinnelige årsberetningen fra rekruttlaget er blitt borte på klubbhuset på Melløs, så vi har laget et intervju med lagleder Ingar Askheim hvor han oppsummerer sesongen Det nye av året er at Moss FK valgte å ikke ha egen rekruttstall i Det resulterte i at det kun ble en treningskamp, som vi for øvrig vant 5-2. Årsaken til at det ikke ble flere treningskamper og at vi ikke hadde noen egen treningsleir, var fordi at A-lagsspillerne og juniorspillerne fikk den nødvendige matchingen og treningen i sine respektive grupper. Vi startet vårsesongen bra med tre strake seire. Etter hvert meldte skadene seg på A-lagsspillerne, og juniorspillerne ble veldig opptatt med eksamener og russeavslutninger. Dette gjorde seg utslag i resultatene på vårparten. Det ble veldig varierende på grunn av at for mange spillere ble benyttet. Hele høsten var det varierende prestasjoner. Høydepunktet var seieren over FFK II som kjempet om opprykk da vi slo de 5-0 på Fredrikstad stadion. Det er nødt til å variere i prestasjoner når vi bruker over 30 spillere på 20 kamper! Jeg vil berømme unggutta som stilte opp uansett, selv på kort varsel. Jeg kan takke Thomas Johansen for den hjelpen han gav. Uten Thomas ville vi i enkelte kamper slitt med å stille lag, da det var som verst med skader og suspensjoner på A-laget. Thomas ringte rundt og skaffet spillere til rekruttlaget helt frem til kampstart mange ganger. Når jeg skal takke, må jeg få lov til å trekke frem Bjørn Tangen. En bedre hjelper enn han har jeg aldri hatt. Bjørn er enestående og jeg er glad for at han er med rundt laget også kommende sesong. Jeg retter også en takk til Kråkevingen for at de stilte med bussjåfør til samtlige av kampene. Og jeg takker dem også for støtten de gav oss fra tribunen på kampene. Spesielt kampen mot FFK II borte var veldig morsom å være med på. Jeg skulle ønske at vi kunne ha vår egen rekruttstall. Vi så utover høsten da juniorlaget kjempet for å overleve i Interkretsserien hvor prekært det var med spillere. Slitasjen på enkelte ble altfor stor. Det vises på resultatene til slutt. Vi brukte til og med guttelagsspillere på rekruttlaget på høsten. Kommunikasjonen mellom trenere/lagledere oppover i klubben er totalt fraværende. Rekruttlaget lever litt midt mellom ingenting. Det må fra styrehold prioriteres annerledes. Klubben må vise større engasjement rundt rekruttlaget. Det skal være en utstillingsplass for de beste juniorspillerne og de nest beste A-lagsspillerne. Det er på denne arenaen de skal vise at de er gode nok til en plass på A- laget. Det er her de skal kvalifisere seg. I år har dette blitt totalt neglisjert. Det har virket som om rekruttlaget er en belastning, og at det ikke er noen prestisje å spille rekruttkamper. Det må ledelsen ta ansvar for. Rammene rundt laget må være bedre, og klubben må profesjonalisere seg på alle punkter, og ikke bare tenke A-lag. Til sist vil jeg få ønske alle spillere og hele MFK lykke til med 2004-sesongen. 3.div.2003 S U T Mål P. Asker Fossum Fr.stad II Fagerborg Moss II Lisleby Kjelsås II Røa St.Hanshaug Greåker Tistedalen Årsberetning 2003 side 13 av 50

15 JR Interkrets Trener: Ass.trener: Thomas Johansen Svein Arne Dahlbom Treningen startet opp i månedsskiftet oktober/november 2002 med 2-3 treninger per uke. Fra januar 2003, trente vi 4-5 ganger i uken pluss treningskamper. Mange av spillerne trente også 3-4 ukentlige økter på Wang, og for disse spillere var det meget viktig at vi snakket med dem og Wang om nok hvile og restitusjon. Vi trente 2-3 ganger på Melløsgrusen og 1 gang inne på Malakoff VGS med hurtig spill samt koordinasjon, spenst og hurtighetstrening. Vi trente også en gang i uken på Ekholt kunstgress under ledelse av Jan Erik Audsen. Resultatene i treningskampene varierte i og med at en del av spillerne våre var med rundt A-laget. Men når vi stilte med de beste, spilte vi bra fotball. I oppkjøringsfasen hadde vi en firedagers tur til Gøteborg sammen med Stabæk. I Gøteborg spilte vi treningskamper mot Elfsborg og Västra Frölunda. Vi deltog også på turneringer i Mjøndalen i januar og Odd Grenland i mars. Resultatene fra de kampene var tilfredsstillende. Junior Interkretsserien holdt et meget høyt nivå i Dette preget serien etter hvert, hvor kampene ble mer en kamp for å kapre nok poeng til å overleve, enn en arena for spillerutvikling. Klubbene var også med på å gjøre om vedtaket om at fire lag skulle rykke ned. Det endte opp med to, det reddet plassen for oss i Moss Fotballklubb. Takk til guttetrenerne Kjetil Roer og Øistein Olsen som stilte opp på slutten av sesongen under Thomas Johansens sykefravær. En stor takk også til Terje Tangen, Andreas Johansen og Lars Herbert Nordgård som kom hjem fra militæret ens ærend for å spille den siste og avgjørende kampen for oss mot Stabæk. En stor takk til alle spillere som var med hele dette vanskelige året. Spillerne viste en kjempemoral og ytet sitt beste hele tiden. Vi ble belønnet med å beholde plassen til slutt. I stedet for JET turneringen på Hamar, valgte vi å dra sammen med guttelagene i klubben til Skaw Cup i Danmark. Alle fra MFK bodde sammen denne uken. Det sammensveiset spillere og trenere/laglederne på tvers av aldersgrenser. Juniorene som var flyttet opp i A-stallen fikk være med her. Amin Askar, Terje Tangen og Andreas Johansen var med på å løfte laget og med nesten samtlige juniorspillere i klubben på plass, gjorde vi våre saker meget bra og vi endte til slutt på en flott tredjeplass i Cupen. I NM tapte vi mot Follo i tredje runde 4-2. Det kan samtidig nevnes at vi tok fire av seks poeng mot det samme laget i serien. Til slutt vil jeg si at Moss FK har mange gode juniorspillere. Junior Interkretslaget i fjor ble etter hvert meget ungt. De fleste spillerne på laget besto av førsteårs juniorer, hjulpet av guttespillere og opptil tre sisteårs juniorer. Da Amin Askar ble flyttet opp i A-stallen, hadde vi ingen andreårs juniorer igjen på laget. 85-årgangen i Moss er borte. Men Det er nødt til å være et bredt og sterkt støtteapparat rundt juniorlaget. I 2003 var det kun to stk, og det er altfor lite. Vi fikk hjelp på slutten av sesongen. Neste år må apparatet rundt laget være på plass allerede under sesongoppkjøringen. Det er positivt at juniorspillere blir flyttet opp i A-stallen og at de får prøve seg der. Problemet i fjor var at vi hadde for få spillere til å fylle opp junior-, rekrutt- og A-laget med spillere. Alt i alt var det nok for få spillere i juniorstallen og A-lagsstallen til å betjene de tre øverste lagene i klubben. Belastningen på juniorspillerne ble derfor i overkant stor i fjor. Dette bør bli annerledes neste sesong. Jeg vil også foreslå at innholdet på juniortreningene etter hvert blir mer lik de treningene A-laget kjører. Det gjør det enklere for spillerne som hospiterer på og alternerer mellom lagene. Odd Grenland har lykkes med dette gjennom flere år, og de har jo etter hvert fått frem mange gode unge spillere. Årsberetning 2003 side 14 av 50

16 Avslutningsvis vil jeg si at vi hadde en veldig hyggelig avslutning på Pizzarelli, hvor vi gikk gjennom sesongen på godt og ondt. Der ble det delt ut noen priser. Steffen Lilleng fikk innsatspremien. Geir Breivik fikk prisen for årets spiller, mens Håkon Dahlbom fikk toppscorer premien. Jr-Interkrets S U T Mål P Lyn Follo Nordstrand Skeid Vålerenga Lillestrøm KIL Toppf Fr.stad KFUM Moss Stabæk Borg Fotb Årsberetning 2003 side 15 av 50

17 Junior Sprint/Moss II Vi startet opp med de første treningene i oktober. Vi var totalt oppe spillere. Da vi kom til månedskifte januar februar innså vi at vi hadde over for få spillere. Selv om antallet i seg selv skulle holde til å stille lag i kretsserien var treningsframmøte for dårlig. Vi sjekket derfor mulighetene for å slå sammen junior II med et annet juniorlag i distriktet. Valget falt på juniorlaget til Sprint/Jeløy som slet med det samme problemet hos seg. Mange spillere men for dårlig oppmøte. Støtteapparatet vi hadde skapt rundt junior II med Frode Andresen, Anders Juliussen, Henning Bredesen og undertegnede ble oppløst. Jeg valgte å bli med mossespillerne inn i samarbeide med Sprint. Det nye laget fikk navnet Sprint/Moss II. Det var nok merkelig både for opprinnelige Moss- og Sprintspillere og plutselig skulle spille for samme lag. Vi så det imidlertid slik at Moss som by fikk et lag framfor at vi skulle miste to juniorlag slik spiller situasjonen var. Samarbeidet med junior Interkretslaget fungerte ikke på en tilfredsstillende måte. Ideen med å skulle samarbeide om spillere, treningsleir osv. gikk ikke bra. Jeg valgte som sagt å bli med Sprint/Moss II. Det nye laget så dagens lys først en måned før serien startet. Noe spillet også bar preg av. Vi hadde store sportslige utfordringer. En herlig innstilling og fightervilje blant gutta gjorde allikevel sitt til at vi spilte oss stort opp i løpet av sesongen. Undertegnede har aldri vært borte i mer stang ut i løpet av en sesong som sesongen Gutta mistet ikke troen og gav heller ikke opp. Vi spilte jevnt og bedre enn mange av motstanderne våre som var eldre enn oss. Vårt lag bestod stort sett av første års juniorspillere. Så all honnør til spillerne som spilte seg stort opp. Under fotballskolen i sommerferien stilte juniorlaget opp som instruktører. Her gjorde de en kjempejobb Avslutningsvis synes jeg MFK bør tenke seg om når de lenge før sesongen er ferdig går ut i media med at de kun skal ha et lag neste år. Hvilke tanker gjør man seg da. Verken trener eller spillere var informert før nyheten kom ut. Dette synes jeg er alt for dårlig. Takk for innsatsen gutter. Lykke til videre. Torger Willadssen Trener junior II Kvik Halden FK Sarpsborg FK Drøbak/Frogn Ås Lisleby Sparta Mysen Gresvik Askim FK Ekholt Sprint/Jeløy Årsberetning 2003 side 16 av 50

18 Nedenfor følger en oversikt, som viser hvor mange kamper de enkeltespillere har hatt på Moss FK `s A - lag, i inneværende sesong. A - laget har spilt 45 kamper, fordelt på: Serie=30, Cup=3, Privat=12. Målforskjellen ble: (Serie 34-39, Cup 7-2, Priv Spiller Cup Totalt Serie Privat Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål i år. Pr.utg.03 i år. Brenne Simen Juliussen Anders Kristiansen Gard Sakariassen Håvard Martinsen Vidar Ødegaard Jon Eirik Bernier Patrice Friend Rob Fredriksen Jon Andre Askar Amin Guttulsrød Claes Skistad Jon Arvid Haraldsen Tom R Evensen Robert Fylling Per Kr Tangen Rune Kristiansen Per M Larsen Lars Bo Grøvle Amund Askheim Anders Johansen Andreas Tangen Terje Ophaug Jan Tore Dumbuya Mike Mohamed Rashid Lindem Rene Høsøien Terje Nordgård Lars H Storflor Øivind Wehrman Kasey Breivik Thomas Skjærvolden Mats 1 1 Årsberetning 2003 side 17 av 50

19 2003 Moss FK. 1 - div.kamper. Haugesund Alta Bærum Mandalskam Sandefjord Strømsgodset Oslo Øst Raufoss Hødd Ørn/Horten Start HamKam Hønefoss Fredrikstad Skeid Haugesund Alta Bærum Mandalskam Sandefjord Strømsgodset Raufoss Oslo Øst Hødd Ørn/Horten Start HamKam Hønefoss Fredrikstad Skeid Nr. Resultat: Lindem Rene` Kristiansen Per M Guttulsrød Clas A = innb. 3 Martinsen Vidar = mål 6 Juliussen Anders = gult k. 9 Evensen Robert = rødt k. 4 Mohamed Rashid stå over 5 Skistad John A Bortek. 51 Tangen Rune Tangen Terje Ødegaard Jon E Askar Amin Dumbaya Mike 2 Grøvle Amund A. 27 Fredriksen Jon A Kristiansen Gard Bernier Patrice Haraldsen Tom R Larsen Lars Bo Askheim Anders Brenne Simen Friend Rob Fylling Per Kr Sakariassen Håvard Johansen Andreas B = Årsberetning 2003 side 18 av H= Tilskuere x= 2282 Selvmål 1

20 2003 Moss FK. Fredrikstad HamKam Vålerenga Kvik/Halden Ørn/Horten Hønefoss Sandefjord Aalesund(La Manga) Tromsø (La Manga) Privatkamper Hacken Fredrikstad V.Frølunda Tot. Kamp Nr. Resultat: Mål Lindem Rene Kristiansen Per M Guttulsrød Claes = innb Juliussen Anders = gult k Ophaug Jan Tore = rødt k Mohamed Rashid = mål 4 8 Ødegaard Jon Eirik Evensen Robert Martinsen Vidar Tangen Rune Høsøien Terje Kristiansen Gard Grøvle Amund Fredriksen Jon A Wehrman Kasey 1 1 Dumbuya Mike Bernier Patrice Brenne Simen Sakariassen Håvard Storflor Øivind Fylling Per Kr Askheim Anders Friend Rob Tangen Terje Johansen Andreas Selvmål 1 1 Årsberetning 2003 side 19 av 50

21 Privatkamper 2003 Moss FK. Fr 24. ed 01. rik 03 st ad Ha m Ka m (La (La Vå Kv Ør ler ik/ Hø Sa Ma Ma Fr ng n/ 02. ne nd a 11. ng 14. Ha a) ed en 03 Ha03 Ho03 fo 03 efj 03 Aa ga ld ck 03 Tr rik 03 rte ss or les en en o st n d un m ad d sø V. Fr øl un da Nr. Resultat: Mål Skjærvold Mats 1 1 Breivik Thomas 1 1 Nordgård Lars Herb. 1 1 Askar Amin Haraldsen Tom R Skistad John Arvid 1 1 Årsberetning 2003 side 20 av 50

22 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde Kvart- Finale Semifinale Finale Nr Moss FK. Tollnes Sprint/Jeløy Stabæk Mål Resultat: Kristiansen Per M Lindem Rene 1 30 Guttulsrød Clas A Martinsen Vidar Juliussen Anders Haraldsen Tom Reidar Skistad John Arvid Tangen Rune 1 28 Tangen Terje 8 Ødegaard Jon Eirik Mohamed Rashid 12 Askar Amin Dumbaya Mike 9 Evensen Robert Grøvle Amund 1 27 Fredriksen Jon Andre Bernier Patric Kristiansen Gard Askheim Anders 10 Brenne Simen Friend Rob Fylling Per Kr Sakariassen Håvard Johansen Andreas Tilskuerantall: Selvmål Totalt = 7 = mål Bortek. = gult kort = rødt kort = stå over 1 = innbytter Årsberetning 2003 side 21 av 50

23 Styret i Yngres avdeling Styrets sammensetning: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Styremedlem utstyr : Styremedlem sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Frode Andresen Eva Snarberg Per Jørgen Johnsen Kjetil Moth Christian Steiner/Brynjel Johnsen Sten Stubberud Ole Olsen Styret har avholdt 10 styremøter. Per Jørgen Johnsen har fungert som sportslig leder for yngres avdeling i samarbeid med Frode Andresen. Vi har hatt 13 lag i aksjon i løpet av 2003-sesongen. Inntektsbringende arbeid: Vi har hatt noen dugnadsjobber eksternt, men hovedvekten av jobbingen har foregått på Melløs Stadion i forbindelse med A-lagets hjemmekamper. Vi har i år hatt ansvaret for kiosksalget. Det ga oss et lite overskudd. Vi har også hatt ansvaret for parkeringen og salg av programmer. Vi overlot salget av supporterutstyr til Kråkevingen. Styret retter en stor takk til foreldrekontaktene på hvert enkelt lag og til alle spillere og foreldre som har bidratt med en betydelig innsats her. Vi har også i år solgt rabattkort, som ga et bra overskudd. Vår årlige innendørsturnering i Mossehallen ga som vanlig et meget bra overskudd. I denne forbindelse takker vi foreldre og alle andre som var med og bidro til en fin gjennomføring av turneringen. En spesiell takk rettes til Jan Enger, Irene Bakke og Carl Gjerdrum som trofast stiller opp med sin ekspertise. Økonomi: Likviditeten har gjennom hele året vært god. Enkelte budsjettposter er overskredet mens vi på andre har spart noe inn. Totalt ender vi med overskudd. Sportslig: Vi var med i Interkretsserien med vårt guttelag for første gang. De klarte seg meget bra og endte til slutt på en tredjeplass etter sluttspill. Andre laget vårt gjorde også sine saker meget bra i kretsserien. Det er mange unge lovede talenter på vei frem og opp i klubben. Det er viktig at vi i yngres avdeling legger forholdene til rette for de slik at veien ikke blir så tung. Trenerapparatet i yngres avdeling er bra. Vi jobber langsiktig med utviklingsplaner, som følges opp av sportslig leder i yngres og spillerutvikler Jan Erik Audsen. Målet for oss i yngres avdeling må våre å få frem som mange A-lagsspillere som mulig. For å klare det må vi ha en plan på det vi holder på med. Det være seg spillere, trenere og ledere i klubben. Jeg mener at vi er på riktig vei, men vi har fortsatt et stykke igjen å gå før alt er optimalt. For å oppnå suksess må vi skynde oss langsomt. Vi har i år ikke tatt noe kretsmesterskap, men har i flere årsklasser vært blant avdelingens beste. Vi gratulerer alle lag, spillere, trenere og lagledere med fin innsats gjennom hele sesongen. For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert enkelt lag. Trenere og lagledere på LG 91, sto for arrangementet av vår årlige interne barnas dag for alle de lagene som hører til under barneidretten, 8-12 år. Arrangementet var svært vellykket. Årsberetning 2003 side 22 av 50

24 Utfordringene: Vi i Moss Fotballklubb må hele tiden søke nye utfordringer for å forbedre oss. Det er viktig å være løsningsorientert. Vi har stor rekruttering i klubben, og det er viktig at vi tar vare på alle som ønsker å spille fotball i Moss FK. Vi har en utfordring i forhold til guttelagene våre og elitesatsing. Vi skal være best i Østfold på guttesiden, men eliten skapes i form av bredden. Det er viktig for oss ledere å tenke inkluderende istedenfor ekskluderende. Det er viktig å ha en plan for egne spillere og spillere utenfra. Vi skal ikke hente spillere for å fylle opp en guttestall. De som kommer skal være forsterkninger til lagene vi har. Dette har Jan Erik laget et skriv på som samtlige trenere og lagledere i klubben blir informert om. Utfordringene er som sagt mange. Vi gleder oss til å ta fatt på de sammen med hele yngres avdeling. En av de største utfordringene vi står overfor i 2004 er å skape mer aktivitet rundt klubblokalet vårt på Melløs for medlemmene våre. Melløs Stadion bør være et samlingspunkt utenfor fotballbanen også. Vi takker trenere, lagledere, spillere og øvrige samarbeidspartnere for inneværende sesong og ønsker dere alle lykke til videre. Styret i yngres avdeling Årsberetning 2003 side 23 av 50

25 Gutter 1 Ledere og trenere for MFKs gutt 1 i 2003 har vært: Jan Enger, leder Øistein T. Olsen, trener Kim Andersen, assistenttrener Vi startet treningene i november 2002 med to økter fram til midten av desember. I denne perioden plukket vi ut en storstall på 32 utespillere og to keepere. Denne stallen ble delt i et 1-lag og et 2-lag etter nyttår. Nytt av året var at vi plukket ut bare de beste til å være i guttesatsningen. Dette førte til at seks spillere ikke kom med, og disse ble styrt til andre klubber. Årsaken til denne utplukkinga var at vi definerte Moss FK som en eliteklubb, og at det er naturlig for klubben vår å satse som en eliteklubb. Denne prosessen gikk smertefritt. En eliteklubb bør også satse mer elitepreget, og i samsvar med NFF s holdninger ønsket vi også å øke aktivitetsnivået. Vi trente fire-fem ganger per uke, og i løpet av vintersesongen deltok vi også i fire innendørscuper. Dette for å bedre teknikken og hurtigheten på små flater. Vår erfaring er at basisferdighetene hos hver enkelt bedret seg veldig i løpet av vinteren. Resultatene i innercupene er underordnet klubbens og lagets langsiktige målsetning, men vi fikk etter hvert mange gode prestasjoner. Etter hvert som teknikken ble bedre ble også resultatene bedre. Dette er hvordan vi resultatmessig hevdet oss inne: Citroën Cup Gøteborg: 87-laget tapte i kvartfinalen, mens 88-laget tapte i finalen. Lillehammer Cup: 1-laget vant! 2-laget tapte i 8-dels finalen. 3-laget utslått i gruppespillet, og 4-laget tapte mot 1-laget i kvartfinalen. MFK Cup 1-laget og 2-laget utslått i semifinalen tapte i semifinalen, mens 88-2 ble utslått i kvartfinalen. Sprint Cup 1-laget tapte i kvartfinalen og 2-laget tapte i 8-dels finalen. 3-laget tapte i 8-dels finalen. Vi reiste på treningsleir til Sæby i Danmark i påsken med begge guttelagene. Det ble en perfekt treningsleir med gode økter og flotte baner. Vi deltok i eliteturnering på Rjukan i slutten av april. Der ble vi slått ut av Viking som vant turneringen. Her ledet vi 2-0 på Viking til pause, men vi tapte 2-3 Vi deltok også i Skaw Cup på Skagen i juli. Her ble vi slått ut på straffekonkurranse av Øster i semifinalen. Øster kom for øvrig til semifinalen i det svenske mesterskapet. De hadde også tre landslagsspillere. I Norway Cup tapte vi 32-dels finalen mot Frankfurt Babes fra Ghana, et lag som neppe vil bli husket for fair play I seriespillet deltok vi i Interkretsserien. Det var første gang Moss FK stilte lag i Interkretsserien for gutter, og vi startet med noe skepsis. Vi hadde nemlig hatt store problemer i treningskampene frem mot seriestarten. Men serien gikk glimrende, og vi havnet på en 4. plass i serien. De seks beste gikk til sluttspill og her havnet vi på 3. plass. Det førte til flotte bronsemedaljer til hver enkelt spiller. Interkretsserien var veldig vellykket og våre prestasjoner er vi veldig godt fornøyd med. I flere av kampene spilte vi strålende fotball. Det kan også nevnes at vi slo Vålerenga to ganger i serien, og de vant til slutt hele greia! Alt i alt en flott gjennomført sesong av gutta. Ledere, trenere og foreldre har gjort en fin jobb med laget, og vi håper klubben satser videre på denne gjengen. Her er det mange talenter å bygge videre på. Følgende spillere spilte for 1-laget i 2003-sesongen: John Anders Terland, Sharjeel Rehman, Marius Gjestrumsbakken, Stian Enger, Julian Stolanowski, Ole Christian Johnsen (overårig), Espen Pettersen, Jonas Randin, Fredrik Eliassen, Henning Johannessen, Martin Reier, Morten Jacobsen, Orhan Karais, Stian B. Lund, Espen Halvorsen, Hien Le Van, Preben Karlsen, Thor-Erik Clausen, Alexander Carnel, Truls Steinsvik, Thomas Skaiaa, Qui Ho Phouc, Mats Stolinski (smågutt), Stefan Utne (smågutt). Årsberetning 2003 side 24 av 50

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.01 31.12.01 m/revisors

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

Årsmelding2013. Rosenborg Ballklub

Årsmelding2013. Rosenborg Ballklub Årsmelding2013 Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Innhold 3. Dagsorden 4. Forslag til forretningsorden 5. Styrets beretning 8. Organisasjon 9. A-laget 13. A-stall 2013 14. Kampene

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid Årsmelding 2007 Stolt fortid - Stor fremtid Hovedsamarbeidspartner: Samarbeidspartnere: Innhold Dagsorden s. 3 Styrets beretning s. 4 Styret, administrasjon og sportslig ledelse i RBK s. 7 Årsmelding for

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere

Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Innhold Innhold 3. Dagsorden 4. Forretningsorden 5. Styrets beretning 9. Organisasjonen 10. Sportslig avdeling 22. Samfunnsansvar 26. Årsmelding

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING VISJON: Idrett og aktivitet i et utviklende miljø til beste for medlemmene 2012 går inn i historebøkene som ett år preget med ekstrem god

Detaljer

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr104 2014 Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr. 104. 2014 Onsdag 25.02.2015 kl. 19.00 i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene

Detaljer

Årsmelding2014 Rosenborg Ballklub

Årsmelding2014 Rosenborg Ballklub Årsmelding2014 Rosenborg Ballklub Tegning: Leif Otto Furseth Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Innhold 4. Dagsorden 5. Forslag til forretningsorden 6. Styrets beretning 10. Organisasjon 11. A-laget

Detaljer

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning)

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) DAGLIG LEDER HAR ORDET Kjære Brann-medlem Du har nå fått årsmeldingen fra klubben og styrets årsberetning med regnskap for 2013. Styrets årsberetning tar for seg

Detaljer

Notodden Fotballklubb 2014

Notodden Fotballklubb 2014 Årsberetning 2014 Notodden Fotballklubb 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Dagsorden.. 2 Administrasjonsberetning.. 3 Adelskalenderen for Notodden Fotballklubb pr.

Detaljer

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012 Årsmelding Trøgstad/Båstad FK Sesongen 2012 Leder En ny sesong står for døren etter at fjoråret endte opp med både oppturer og nedturer rent sportslig sett. Gutter 14 endte opp som avdelingsvinnere i en

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 1. STYRET Styret i FL Fart har i 2007 bestått av: Leder: Kasserer og regnskapsfører: Sekretær: Leder sportsavdeling: Leder økonomiavdeling:

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer