Lende'n. i Storm og Striregn. ved Gottfred Borghammer m.flere. Utgitt ved 100 års jubileet 1 1. oktober 1 982

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lende'n. i Storm og Striregn. ved Gottfred Borghammer m.flere. Utgitt ved 100 års jubileet 1 1. oktober 1 982"

Transkript

1 Lende'n i Storm og Striregn ved Gottfred Borghammer m.flere Utgitt ved 100 års jubileet 1 1. oktober au

2 Lende'n i Storm og Stsregn

3 Gottfred Borghammer m.fl.: LENDE'N I STORM OG STRIREGN Redegjørelse for arbeidet med minnefondet og reisingen av skulpturen i «Gamle Stavanger» Fotografier, tegninger og ellers litt av hvert om samfunnsrefseren, ponnimannen, barnevennen og byoriginalen Utgitt i anledning av 100-års dagen for hans fødsel, 11. oktober 1982 av Lars H. Lendes Minnefond

4 Opplag: 2500 Omslagsbilder fra avdukingen av skulpturen: Ellingsen Foto. Jenten i sydvesten på ponnien er Lendes oldebarn, Mette. Lende i flosshatt er modellert av Hugo Wathne og bysten ble båret i prosesjonen, blomstersmykket av Unge Gartneres Forening. Copyright Lendes Minnefond ISBN Trykt av Aske Trykkeri Vs Stavanger 1982

5 Forord Til 100 års jubileet for Lars H. Lendes fødsel, 11. oktober 1982, har undertegnede lenge hatt planer om å få utgitt en Lendebok nr. 2, under tittelen «FAGAMATØREN». Boken skulle bestå av to deler, den ene med et bredt utvalg av Lendes egne artikler i bladets forskjellige utgaver opp gjennom årene. Den andre delen skulle gi en fyldig utredning om arbeidet med å reise minnefondet og skulpturen og endel annet stoff som supplement til den første boken som kom i Et lokalt forlag stilte seg imøtekommende, og alt lå til rette for at det skulle bli en stor bok, pent utstyrt - en riktig minnebok. Prekære økonomiske vansker for bedriften som forlaget var en del av, gjorde imidlertid sitt til at den opprinnelige planen må legges på is. Dette gjelder Del I, som blir arkivert sammen med alt annet Lende-stoff som er samlet, enten det nå blir i Byarkivet, eller Statsarkivet. Vil noen i framtiden påta seg utgivelsen og f.eks. ved annonser og annen støtte sørge for at det dannes et forsvarlig grunnlag rent økonomisk, ville det være fint. Del I1 utgis som et bidrag til l00 års jubileet under tittelen: ((Lende'n i storm og striregn». Blir opplaget utsolgt skulle det være realistisk å regne med et overskudd til Minnefondet. Hvis så skjer skyldes det ikke minst den velvilje og generøsitet som er lagt for dagen av våre sponsorer, som er oppført på bokomslaget, og subskribentene som er tatt med under fortegnelsen over gratulantene i «Tabula gratulatoria)). En hjertelig takk til samtlige! Takken gjelder også i høy grad Aske Trykkeri, som har vist stor imøtekommenhet.

6 Boken om «LENDE'N» som ble utgitt i 1974 på Stabenfeldt Forlag, ga forhåpentlig et tilfredsstillende bilde av mannens liv og virksomhet. Men mye stoff måtte utelates, b1.a. artikler i «Fagamatøren», der han i årevis boltret seg som frittalende sjefredaktør og stoffabrikant. Heldigvis er atskillige av utgavene kommet til rette, men en stor del er nok dessverre tapt for bestandig. Trykkeriene forsømte sin plikt til å sende de ulike nummer til Universitetsbiblioteket, så heller ikke der er noe å hente. Skulle noen privatpersoner ha blader eller bilder liggende, vil det være gildt om de henvendte seg til f.eks. Byarkivet. I den første boken ble det gitt et par feilaktige opplysninger, som herved korrigeres. Lars H. Lendes mor het Johanne (jfr. side 1 I). Under teksten til familieportrettet har hun ved en inkurie fått navnet Oline, noe som altså er galt. Johanne Lende ble født og døde , er gravlagt på Eiganes gravlund. På side 82 er det fortalt at både moren og stefaren, Torkel J. Lende, ble begravet fra Frelsesarm6ens lokale. Det faktiske forhold er at Johanne ble begravet fra «Zion», pinsemenighetens lokale, og hennes første mann, konditor Laurits Hovland, fra Frelsesarmeen. Hovland var nemlig aktivt med i «armeen», der han forøvrig traff sin Johanne. Hun var også engasjert i kristelig virksomhet, og deltok på møter forskjellige steder, der hun ofte talte, eller avla vitnesbyrd, som det heter, b1.a. på «Imslandssalen» i St. Hansgaten, i «Arken» hos Emma Nielsen Øgreid, Kongsgaten 43, og i pinsemenigheten. Det var i sistnevnte forsamling hun de senere årene hørte hjemme. Ellers var hun interessert i Storm-Monsens nattmisjonær-virksomhet. Min egen gamle mor kunne fortelle at hun husket fru Lendes forkynnelse på møter i de ulike «frie forsamlinger». Det var alltid gildt å høre hva hun hadde på hjertet når hun grep ordet. Uten tvil hadde Lars noe godt å slekte på!

7 Larr H. Lendes rette foreldre; Konditor Laurits Hovland og hu Johanne (senere gift med Torkel Lende). Lars som tenåring. Den gangen Lars H. Lende begynte å gjøre seg bemerket i 20-årene var jeg selv skolegutt. Men jeg fikk etterhvert sympati for den originale mannen, som jeg følte var besjelet av en god tankegang, et fint medmenneskelig hjertelag og en brennende trang til å gjøre noe positivt for andre. Omkring 1930, etter å ha overvært en av hans hyppige seanser på Torget, gikk jeg hjem og skrev en artikkel som det nok var meningen å søke å få anbrakt i en av stavangeravisene. Ikke huskerjeg at den ble antatt i noen av dem, men «kladden» har jeg i det minste tatt vare på. I forbindelse med 100 års jubileet kan det gjerne være passende å offentliggjøre mine refleksjoner den gangen i de harde årene med den store arbeidsledigheten og de trøstesløse utsiktene for den oppvoksende slekt.

8 Lendes ide Alle tenkende mennesker av hvilken som helst samfundsklasse er vel enige om at tanken som ligger til grunn for herr Lendes årelange og energiske arbeide med sin kjære «Fagamatør» er smukk, meget smukk. Noen mener nok at mannen har en liten krøll etsteds i hjernemekanismen, og at påfunnene er latterlige. Men heldigvis er det bare de der slett ikke er menneskekjennere som tenker slik. Riktignok virker herr Lende en smule komisk når han f.eks. plasserer sig i en tønde høit oppe -jeg hadde nær sagt under himmelhvelvet, fekter med armene og med visse mellemrum tar sig en slurk av en svær melkemugge - eller han gir sig til å slå på en ambolt midt på Torvet, lager besynderlige flyvemaskinmodeller eller uttaler de rareste ting. Vel er det komisk, men allikevel, ser man nøiere på tingene, vil man oppdage at selv om Lende er så udugelig som vel mulig til å holde foredrag og fremføre sin sak på en tradisjonell måte, og om hans «demonstrasjoner» kun er beregnet som opsiktsvekkende reklame, bør man forsøke å la det komiske fare, og heller prøve å finne kjernen i hans ide: I vår by - såvel som andre steder - går det en mengde ledige mennesker som på tross av de mest energiske anstrengelser ikke kan skaffe sig noe hederlig arbeide. Fryktelig er tilstanden for de gifte menn og deres familier - farlig for ungdommen... Den demoraliseres i stor grad - går og slenger i gatene - sitter rundt omkring i byens utkanter og spiller kort - begynner til slutt å spekulere på om det ikke vilde være det beste å gjøre en eller annen forbrydelse. For kommer de i fengsel, så får de både hus, mat, klær, arbeide, og hva gjør det så om de derved sværter sitt rykte, de lider ingen nød allikevel... Er man så «heldig» å slippe inn på Opstad - den berømte arbeidsanstalten -ja, da lever man jo omtrent som grever og baroner, har til og med timelønn. Joda, man har saktens stelt det fint for lovovertrederne! Men for de mange arbeidsvillige mennesker som ønsker å leve hederlig som samfundsgaunlige borgere, for dem finnes der ingen «arbeidsanstalt». Det er sårt, meget sårt, samtidig som det er tragikomisk. Nu, for å samle herr Lendes tanker til en: La oss få ett eller flere «Opstad'er» til - ikke beregnet for løsgjengere og forbrytere, men for den norske ungdommen som vil frem, som vil lære noe praktisk - enten det nu er jordbruk, håndverk, industri eller hvad man måtte interessere sig for. Lendes energi og handlekraft kombinert med økonomisk støtte vilde gjme underverker. Dog er det handlekraft som i første rekke skal til. Talegaver har så mange andre! G. B.

9 Lars H. Lendes «reisebok» fra 1927: Med D/S «Austri» til Oslo for å søke om audiens hos Kong Haakon En tid etter Lendes død, , fikk jeg med familiens samtykke gå igjennom noen av hans skriftlige etterlatenskaper og plukke ut enkelte ting som kunne være av interesse. Det er ikke tvil om at mannen hadde lyst til å bruke blyanten og feste på papiret sine opplevelser, tanker og ideer. Å være «amatørredaktør» og avisutgiver ga ham nok en tilfredsstillelse, selv om han hele tiden var klar over at det han presterte var såre ufullkomment. I hodet hans krydde det av mangt og mye som helst skulle føres videre til alt folket og settes ut i praktisk handling. Men det var bare så vanskelig å forme på papiret det han hadde på hjertet. Setningsbygningen var ofte håpløst klosset og ordvalget begrenset. Ikke gjorde han seg «flid» heller, rablet bare ned i en fart det han ønsket å meddele sine lesere, eller ha til eget bruk. Slik tilfellet var med beretningen om Osloturen i 1927, det året han fylte 45 år. Han kjøpte en stilebok til 20 øre og skrev utenpå permen: 4 H' &Q, /- JcL-.*/,,/FL 'y L, /L$&- : /?ZF &,L ;-, '""i,,,.&6-.1 ~~-/yl,qm i.' Det var den 10. september dette året han startet sin Osloreise. Sørlandsbanen var jo enda ikke kommet fram til Stavanger, så han måtte gjøre det som folk flest var henvist til, nemlig å ta DIS «Austri» langs kysten. Umiddelbart før avreisen holdt han et foredrag på Torget. «Her var det cirka 300 tilhørere,)) forteller han. «Jeg måtte selv oppta en kollekt til reisen, men det kom bare inn Kr. 7,54. Etterpå måtte jeg holde en avsluttende tale og takke for pengene og for meg.» Båten skulle ha gått kl. 19, men avgangen ble 31/z timer forsinket, kl ((Avreisen fra byen føltes litt ensom for meg. Riktignok talte jeg med forskjellige stavangerfolk, men ikke noen av mine kjente eller min familie var møtt opp, så enhver må tenke seg min stilling.» Men han var likevel i godt humør. Det laget seg slik at han fikk et godt reisefølge med en østerriksk valsearbeider fra Stålverket på Jørpeland, han skulle tilbake til sitt fedreland. «Det var en meget grei kar og vi ble gode venner, ikke minst fordi vi jo var i familie på jernsiden!)) Mannens

10 navn var Emil Luschnig. De spiste sammen og radlet om alt mulig som lå innenfor deres felles interesseområde. Før avreisen fikk de seg kaffe. ((Jeg måtte betale 45 øre for en kopp, pluss 5 øre i drikkepenger. Jeg syntes det var dyrt, men da kaffen var meget god, var den nok verd prisen. Senere åpnet jeg matpakken, som var så alminnelig som den kunne være, nemlig 2 brød, en mark smør og en mysost som var fire uker gammel, en hvitost, røkemakrell, 5 egg samt 6 wienerbrød fra «Alliance». Det var et herlig vær på sjøen og pent måneskinn. Etter å ha radlet på dekket med andre passasjerer gikk Lende tilkøys klokka halv to, sov godt til klokka åtte om morgenen. En time senere spiste han frokost sammen med østerrikeren, selv åt han med god appetitt, mens den utenlandske vennen ikke var særlig lysten p.g.a. sjøsyke. ((Humøret var meget bra fra min side,» heter det i referatet, til tross for min slunkne portemone, som ved avreisen ikke inneholdt mer enn Kr. 29,19, som altså var min hele beholdning.» Det må ha sett temmelig prekært ut, for alene billetten til Oslo kostct på den tiden Kr. 26,-. Lende var freidig og pruttet på prisen, med det resultat at han fikk reise for halv pris, Kr. 13,-, på 2. klasse. «Men den var meget bra. Vi var bare tre personer i lugaren, som lå helt akterut, og det skal jo være den fineste plassen.» Køyen kostct en krone. Middagen besto av lammefrikassk, med sviskegrøt. Den kostet Kr. 1,80 pluss 20 øre i «drikks». Klokka var 15 da de kom til Kristiansand. Der lå «Kong Olav», og Lende måtte naturligvis bort og hilse på den og de som var ombord. Til Oslo ankom båten kl. 11 formiddag, den tredje dagen, med andre ord 2 netter og en hel dag. asterrikeren og Lende skiltes ved Folkets Hus, da sistnevnte måtte ordne med et lokale der han kunne holde et møte. Da det ikke lyktes i Folkets Hus gikk han til Håndverkeren, men der var ikke ledig før torsdag, men det passet ikke. Sammen med sin utenlandske reisefelle gikk Lende tilbake til «Austri» om kvelden, for de hadde fått løfte om å få ligge ombord til neste dag. Det kostet bare en krone, inklussiv kaffe, og det var påkrevet å spare. De måtte forresten vente med å komme ombord, fordi «Austri» lå og losset ved siden av «Stavangerfjord», og de våget ikke å entre ned-den lange tauleideren som hang langs skipssiden. Den følgende morgen bar det til statsråd Magelsen, men kunne ikke treffe ham før en time senere, nemlig klokka 12. Lende framla sine papirer og forklarte hva hans hensikt var - å f3 audiens hos Kongen. Magelsen anviste imidlertid stavangermannen til statsråd Darre Jensen. Her ble han meget godt mottatt. ((Statsråden var forekommende og liketil og lovet meg å ordne med audiensen på Slottet. Jeg fikk lov til å komme tilbake neste morgen kl. 10, men traff ham f~rst kl. 1 l.» I mellomtiden hadde Darre Jensen konferert med Kongens adjutant, og Lende fikk

11 I Oslo medjlosshatt og dokumentmappe beskjed om at han måtte henvende seg personlig hos sistnevnte for å forevise papirene og bli underrettet om når audiensen ville finne sted. Det gikk meget bra. Dette skjedde onsdag Dagen etter kl telefonerte Lende til adjutanten på Bygdøy, og fikk da ordre om å møte på Slottet kl «Det gikk over all forventning,)) lyder kommentaren i beretningen. «Min begeistring var så stor at jeg syntes det var viktig å ofre en krone på å sende et telegram til Stavanger for å fortelle om min audiens hos Kongen.))

12 P- - CJensilige bemerkninger -- --_ ly-_ l 1 Tnxiiet = benpttes som sk~lle!rpn elter arireise, indie.it>,tq og tek*!. Tegnet t nrsliitlcr tel<~gvamrncl. Et blanilel tal angires ved det hele tal ng hrcrken hver for sig med :dminil<~li& niel!<,ii,rum, men br og erer gruppen er mellemriimmene k a. dobhdt storrelse. Unitcrslrvkning angivos red at ordet or sperrnt. De i trlrqisoimet for<-korninende tal Bndes gjeiitat med bokstaver paa foten ar te!rpr:imniei iiieliem to +, islet der for l Y O 1., - - i 9, 'er.anrrrii1t a b c d e f g. h j k 1 in n o Faksimile au Lendes telegram Om det som foregikk på Slottet den dagen har ikke Lende skrevet en stavelse i reiserapporten, men den er b1.a. skildret i boken om «Lende'n» (Stabenfeldt forlag 1974) og skal ikke gjengis her og nå. Men så var det møtet Lende ville holde i Oslo. Det viste seg svært vanskelig å få leid et passende lokale, men endelig lyktes det å få Venstres Hus til søndag Først måtte det bekjentgjøres, naturligvis. Foredragsholderen fikk ordnet med annonser i tre av Osloavisene - på kreditt til mandag da overskuddet av kollekten skulle fordeles - - Det var bare den haken ved saken, at det kom så få mennesker at møtet måtte avlyses.

13 I sin fortvilelse søkte Lende politiet om løyve til å arrangere et møte på Youngstorget. Førstebetjenten avslo søknaden, men henviste ham til Politimesteren, som lovte å se på saken og gi søkeren svar innen klokka 14. Men stakkars Lende klarte ikke å komme tilbake i overensstemmelse med avtalen, rett og slett fordi han var på jakt etter noen penger til å dekke gjelden. Portemoneen var helt tom. Han søkte sin tilflukt hos stavangermannen, skipsreder Kloster. De pratet sammen i en halv time. ((Kloster var meget interessert i min sak, og det resulterte i en gave på Kr. lo,-.» Hvordan det siden gikk under denne uken i Oslo i 1927 fortelles det ikke. Men den store begivenheten med audiensen, som siden resulterte i Kongens sjekk på Kr ,- må jo ha virket inspirerende og oppveid de mange skuffelsene som reiseboken har latt oss bli delaktig i. Idealistens vei er som oftest både knudret og tornefull. Men et halvt hundre år senere kan det utrolige skje at det blir reist en bronseskulptur under løvverket til noen eldgamle tre i en lund - - Lendelunden! Etter Heny Imslands mening burde Lars H. Lende ha konstruert sine egne sperial-oannski med uinddrevne roterende ~lindre, så ville han uere i stand til å foreta Oslo-reiser på en langt mer original og oppsiktsvekkende måte enn som passasjer ombord i «Austri».

14 Hilsen fra Argentina I 1929 fikk Lende et brev fra ein «siddis» i Argentina. Her heter det b1.a.: Eg vil 'kje hefta deg formøje, Lende, du har vel travelt du, ialfall hadde du det då eg va hjemma, då va det ikje rå å få snakka me deg i to minuttar. Ja, du lure vel, men eg har snakka med deg et par gonger, så me e kje så ukjente, og forresten då eg va liden va eg å ein aen guttongje så uheldige og renna inn me ein slee rett jønå vinduene dokkers i verkstedet. Ja du vet kor du hadde verkstaen din? Det va ein ting eg ville spørra om, kossen e det me deg og issen,* dokker har jo ikje vært nettop någen fine venner, der e eg enig me deg, ja der e kje møje me e uenige i, men nå vil eg spørra deg om du vil vera me, så tar me både Egede og kameraten han Olsen me hagå å jorr så di jore i Finland. Der tog di heila kulå av bolsjevikane og sendte øve grensen. Hvis me jore det og på sama tiå tog adle vennene dis å potta i same kassen, då, ja då sko du se der blei andre tier i Citysen. E du kje enige? Ållreit Lende, du må ha det bra og leva så godt. Har du lyst ska eg skriva te deg sidan ein gong. Mange helsingar frå ein Strannagutt. * Av en eller annen grunn kom Lende på kant med den kjente postmester Egede-Nissen. En gang ble det et ganske kraftig opp+r på Postkontoret, slik at Egede-Nissen måtte tilkalle et par av sine medarbeidere for å få lempet rabulisten ut av huset. Årsaken til kontroversen skyldes kanskje at den «røde» kommunepolitikeren ikke har verdsatt Lendes virksomhet etter fortjeneste, og derfor har fått sitt «pass» behørig påskrevet. Det er sannsynligvis den samme episoden som Carl Jess forteller om i et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad , der det b1.a. heter: «En gang i 1928 eller deromkring hadde Lende uten postmester Egede-Nissen og politimester Kvalsunds tillatelse tatt oppstilling i postgården. Der talte han ungdommens sak, om de unge og deres framtid. Han ble prompte arrestert av politiet og puttet inn i Stavangerpolitiets nyinnkjøpte «maje». Lars Lendr tok det humørfylt. Da han satt i politibilen, ropte han: «Den har goc Sører, - kjør meg te Sandnes!»

15 På loffen til J ~ren i Lende forteller: Jeg og Per og Paal tok landeveien til Sandnes den 15. mai, hvor vi stoppet den 16. og 17. mai, som vi feiret der. Kongen med følge fikk vi hilse paa. Den 17. fikk barna kjøre og more sig med ponyene hele dagen. De sang <ga, vi elsker)) og «Anna Maleria». Barna fikk god 17. mai stemning. Den 18. mai drog vi sør over til Ganddal og var der den dag. Alle barn var med. Saa bar det til Kleppekrossen torsdag, hvor barna moret sig godt. Og saa drog vi avgårde til Bryne, Rimest, Nærbø og forresten paa alle stasjoner stoppet vi en og to og tre dager, efter som det passet med sted og vær. Vi blev godt mottatt paa alle steder. Barna blev i straalende humør, og alle barn vilde ha ponyer. Alle vilde jeg skulde være lenger. Jeg maatte love aa komme snart igjen og ha med flere ponyer og meget mer. Og hvor jeg var og kom, blev jeg venner med alle barn. De bare ropte paa Lenden. Naar man har kjærligheten paa rette plass, saa blir man venn med barna. Paa veien til Egersund - ved Sirevaag - traffjeg Opstad-karene, som arbeider der. Jeg hilste paa dem og pottet litt tobakk og nogen blader til dem. De takket og smilte. Jeg var ogsaa i brakken deres og fikk kaffe og sjeva med sukker paa. Betjenten var grei og viste mig rundt, der var rent og pent. Jeg vil anbefale bilister eller andre som kjører den prektige vei aa paaskjønne disse flinke folk og gi dem en liten opmun.tring i form av tobakk eller noget annet godt knask. Muligens nogen fruer tok sig en tur ut med bil og gav dem en liten ekstraopvartning med kaker og sjokolade, 25 ponnygutter og Lende-uenner. 15

16 saa disse og kunde føle at her ennu er næstekjærlighet i Norge, for det er kjærligheten som kan redde disse og ikke tvangen. Lad oss vise vaar tro av vaare gjerninger. Der kunde være meget aa skrive og tale om denne tvangsgreiaa, men jeg faar ha det tilgode. Og saa var endelig endemaalet Egersund naadd, og her stoppet jeg i tre dager og holdt et foredrag. Selvfølgelig blev hele byen i opløp, naar jeg kom. Alle barn skulde kjøre og være med. Ja, de e jille bodden i Eigarson, ja folkaa me. Ogsaa Egerøynaa fikk mitt besøk en dags tid, saa naa kjenne di Lenden og ponyane der ogsaa. Turen kan ikke maales i penger, men i hundreder av venner og barn. Hobbyklubb En gang i sekstiårene hadde Lende stor tro på at han skulle få ungdommen med seg i sine bestrebelser for å få satt i gang et prosjekt der de unge selv skulle lede en HOBBYKLUBB. Han sendte i den anledning ut til en rekke personer dette rundskrivet: TIL ALLE GUTTER I STAVANGER Jeg vil nå samle alle gutter som har interesse av å arbeide med maskiner og verktg i alle former, jern og tre. Jeg vil også at de skal få arbeide med biler og motorer. Likeledes må det arbeides for at alle gutter får sin egen moped eller motorsykkel. Guttene skal selv Ta være med å styre og få sitt ansvar. Jeg vil overlevere til guttene en hel del verktøymaskiner som jeg har stående, på visse betingelser. Likeledes skal de få overta mitt blad «Fagamatøren» som vil bli guttenes pengepresse for driften. Der er store oppgaver å sette i gang, med nye ideer og produksjonsmidler som kan skaffe arbeide for alle gutter som ikke har arbeide. Alle som er i arbeide og vil dyrke sin hobby kan her få være med og hjelpe guttene og selv få bruke maskinene. Alle ordens og pålitelige gutter som vil fram skal hjelpes. Alle gutter må være med og hjelpe hverandre. Alle ungdommer som vil arbeide skal skaffes arbeide og hjelpes fram. Jeg innbyr dere for dette formål for deres interesse - gutter fra 15 til 25 år. Guttene må selv være med å få sine kamerater og venner med seg. De bes fylle ut talongen.

17 Springende f#dselsdagsintervju med byens st~rste original. LARS H. LENDE er 70 år i dag og feirer begirenheten i pakt med sine beste originale tradisjoner. Han holder foredrag om seg selv og sitt syn pa problemene med gratis adgang og gratis utlodning. Det er fprste gang vi hu hort om en slik form for utlodning, men den skal foregå pa den m%ten at folk får kjppe lodder uten B betale for dem og etterpå blir de heldige trukket ut. og Sår en fløtekake. Det blir altså en sjelden gebursdag og en 70-års dag som antakelig er enestående. Og det passer jo bra. Jo, Lende'n er original. Vel den stprste i byen gjennom mange Ar, og utvilsomt suveren i sin klasse. Origiilalstemplet kan fgles som en tvilsom komplemang for andre, for Lende er det en heder. Han har lagt an p& å være rioe for seg selv og han forteller uten blusel, tvertimot med stolthet at han i en av sine mange utgaver - med halvskjegg og med halvhår - er avbildet i amerikanske avkr og til og nied er vist for alt folket på film. Ja det skal visstnok være sant at lians «maske* fra hine hårde skjeggdager er sendt over Atlanteren og brukt på scenen over there. Og hvorfor all denne originalitet? - Jo, sier Lende. Mange har sagt te meg. Dii må kje g% sadden. Du m% oppfpra deg så andre folk. Kaffor sko eg de? Krrn legge merke te ein almindeligge mann? Eg huska då eg fyste gongen selde bladet mitt, «Fagamatgiren)). Eg sto der med avisa i hånnå, cin å aen kjypte de, men eg vekte ikkje oppsikt. Så satte eg et blad i hatten å då fekk pibå ein aen lyd. Då s&g di meg. Sto eg kje i Oslo selde a snakte a preikte me inskrepsjon pa ryggen a hår på halla håve skjegg på halla hag&. Der blei opplpb! De e reklamen s% gjørr de. - Ilva var arsaken til den s~esielle skjegg-fasongen? -- Fra fyst av et veddemål. I 1934 begynte eg n e heilskjegg 6 de va meiningå a gå s%dden et år. Men så klypte eg meg - ja litt på kver sia av h%ve 8, fjese % så gjekk eg der med &It p% hall åtta. Va eg kje hos sjelve Kongen i de utstyre. - Ja det var og en historie..- Ein av di mange. De gjekk godt. Eg huska eg hadde nye overall, nye sko a inskrepsjon på ryggen der de sto: «Hjelp ungdommen i arbeido. De va i di vanskeligge &rå. Kongen va rektigt fjåge, han sa han kjende meg igjen å seinuc fekk eg 1000 kroner pr. sjekk. De gjekk 6e arbeie pa Ledaal. Eg hadde verkstad der, vett du..- Du har holdt en del foredrag? - Å eg va svere ei tid. Både p% Torj% å a,ndre plasser. Et år va eg i Oslo å Bergen å heilt opp te Steinkjer & holdt foredrag å selde bladet mitt. De gjekk sobanes. Eg t,ror beint fram de e n%ge av den gjillaste ti8 eg har hatt. - Hvor er bladet blitt av? - Eg 1ia.r slutta de av. De e tri ar siden de kom ild. De va forresten synd, for de gjekk bra mod slutten, de svarte seg beintfram. Men eg har kje hatt ti. Eg har hatt mange jern i ilden, eg kan kje komma gve alt. - Hadde du ikke en sykkel med vinger på også? - Jo, jo, folk snakte mpje om den. Men sant a sei, de va kje meininga at den sko fyga. De va bare et eksperiment, akkorat så så møje aent. NBge eg gjekk i gang me for a f% ungdommen interesserte R aktive. Og her er vi kommet inn p% Lars H. Lende's ide, alfa og oniega i hans daglige strev: A hjelpe iingdommen fram. - De e for iingdommeti eg har g%tl rondt % gjort meg lpyen, de e for rien eg har holdt foredrag, lagt avis, kjypt ponniar, maskinar, satt i gang alt. - Eg tror eg kan sei, sier Lende, at eg har fatt fram iallfall 40 ungdommar, guttar så eg har lert opp. Flerne av di e maskinistar i dag B mekanikaras. Eg tidt Ila di. Eg

18 har mange venner, store og cm&. Ja eg har uvenner og, sjølsagt. Men dette å hjelpa uilgdommen, hjelpa amaqrane så di får biuga ideane sine, de har vore mitt m%l % motto. Ungdommen ska kje g% på gada Det gjør den heller ikke n% vel Nei, di har de goat p& mange mådar, me skolar å sosiale tiltak å sånn, men amatgrane s% sidde inne me idear får kje sleppa te så di sko. Di må udvikla interessene sine. Derfor har eg blant annet kjypt ein rnotorbåd - Samfunnsbåden -- hette den, å de e meiningå at interesserte gutkar skal fb potla me den, lån 'an l;e turar å ha det gildt, men samtidigt lera xiåge? Derfor e eg me å arbeide p& ein bil - ein folkevogn - s% ein amatar har lagt. JØnå eksperimenter ska de gjedna ble riåge. Ponniane? Ongane e ellevidle. Onpar e interesserte i dyr å bilar, kaffor ska eg kje hjelpa di te oppleva de di drømme om - a i% ri på ein ponni. Ja, de e bare et eksempel. Uagdommen ma fa, eksperimentera, prøva seg fram. Me skal hjelpa eiri så har cin hobby - di har ideane. Di skive så fint i avisene nå folk e dpe at «han var ei1 fliilk mann med mange idt,er og at han kanskje var etlet ti]. noe annet enn han bles. De e for seint d%, me må la di sleppa te meris di leve. Sånn snakker Lende'n ved 70-års leitet. Han har mye å se tilbake på, av strev og sut og 18tt og kanskje skjedord og. Der har hendt mye på disse årene, fra han i seks Ars alderen kom fra Haugesund til Stavanger, og ville bli snekker. - Snikker ja, de va de eg ville ble. Eg prøvde ei stonn, men så blei eg leie å s% blei de mekanikken. Eg va forskjellige plasser te eg begynde for meg sjøl i 1904 samen med stefar min. Me bygde verksted i 1908 å hadde ei stonn manri i arbeid. Men itte forrige krig gjekk de Øvestyr. Ja, ja. --- Ute i gården i Broringata står kjerrene til ponniene. Lende har laget dem selv. I et; hus tvers over har han verksted, maskiner og verktøy ellers, og ponniene Sonja og Laila. Hail har mye å henge fingrene i og er voldsomt interessert, i alt, utenom politikk. - Politikk eg? Nei. Se ude i verå. Sådden går de i politikken. Han er en sprek 70-%ring, ingen tvil om det. God helse har han alltid hatt og godt humør. - Hvis de treffe at eg e i dårligt humør, går eg bare ud å treffe ein sa ler - s% går de Øve. De å f% fram smile, f% folk te le har eg alltid hatt te mål. A gjørra andre glae. - Et Ønske p% 70 års *geil? - At folk ville forstå mine idear. - Du kommer vel til å tape penger p& gebursdagen, andre får gaver, du gir bort flgtekaker? - Pengar! De e de versta eg vett. Eg e så galer, på di pengane att. Eg seie alltid. Du kan kje ta di me deg i gravå. E kje de sant? - -- livorvidt Lenden's store fgdselsdagsgnskc blir oppfylt skal være usagt, men det er nok mange sm% og store venner som tenker med glede på ham i dag. Og et annet mindre gnske i anledning dagen kari vi gjerne bringe videre fra byens største original: - Sei at folk ska komma. P harra pa meg i dag, eg har kje manuskript fi sånt nage fint, men bare for te gjgrr meg den er&.... Lasse,

19

20 Lendes uerksted i Andabakken. (Foto: Gunnar Wareberg 1975) skrev signaturen SVEIP i Stavanger Aftenblad nedenstående fornyelige artikkel: Lenden drar nordover i sitt 74. år, med Grete som har Gtt gild kjerre Noe nytt, det er vitsen sier Lars H. Lende som ennå bobler av nye planer og gode ideer. - Kor komme du i fra? Du har kanskje kjørt med ponniane? Lars H. Lende begynner sjøl intervjuet - på dørstokken. Han bor i et slikt lite hus som autoritetene kjekler om det er pent eller helst bør rives ned. -Her e'kje så imponerandes stuer, sier Lende til unnskyldning, og glemmer helt at det er på seletøyet storfolk skal kjennes. Han takserer oss med et kvikt øyekast i skrå vinkel over brilleglasset. Ikke alle sytti-åringer har et så kvast blikk, men så er de heller ikke fag-amatører og drar landet rundt i ponnikjerre, sommerstid. Nå er det vinter og han har skjeggtuster like lange som det snauklipte håret.

21 Noe nytt - Skal du ha funkis-frisyre i år? Lende ved gatedtven til sitt hjem. Brmngt. 6 (Ellingsen Foto) - Det er for gammelt. Må finne på noe nytt. Det er vitsen. - Hvor går turen i år? -Jeg hadde tenkt meg nordover, tidligere har jeg bare vært til Innherad. Nå vil jeg lenger. Jeg hadde tenkt å ta en god tur på et par måneder. Så sant eg leve og har helså. - Hvor gammel jeg vil helst ikke vite av at jeg er gammel. Lenden smiler blygt over spisestuebordet og drar på det. men han går altså i sitt 74 år... Optimisten - Hva er oppskriften på å holde seg så sprek? - Se lyst og optimistisk på livet, og finne på noe nytt. - Har du noen flere nyhcter på lur? -Jeg arbeider med å skaffe motorbåter til guttane. Men det er vanskelig å finne de rette, han rister på sitt gråsprengte hode. I fjor haust satte jeg ti gutter i gang med en båt. Så senderjeg verktøy til gutter på landet og jeg vil gjerne gi en ponni til barnehjemmene.

22 - Dette koster mange penger? - Det blir mye offer, vet du. Bladet mitt skaffer litt penger, «Fag- Amatøren)) - du har vel sett det? Hvis det kunne nå fram i hele Rogaland ville det bli midler til å skape store ting. Lende har planlagt en ny utgave av avisen, som blir trykket i eksemplarer. Den skal komme i april måned, og blir syttende årgang. Hjulpet i vei Han leker også i tankene med det som har vært. -Jeg har hjulpet mange i vei, sier han med alvorlig ansikt. Mange seiler som maskinister i fine uniformer og er store menn i dag. De arbeidet i verkstedet mitt på Ledaal i den vanskelige mellomkrigstiden. 50 gutter har jeg hjulpet fram. Plutselig legger han hodet på skeive, og borer blikket på skrå over brillene: - Vil du se ponniane? Huset med det rare i Han snuser inn solen og luften på trammen i Brønngaten 6, og hører på snøen som drypper bort. - Det er vårlig. Rynkene i fjeset flommer over av reiselyst under en loslitt skinnlue. Den var sikkert brun for lenge siden. En guttunge har dukket opp som troll av eske utenfor uthuset med det rare i, like i nabolaget. Forlegent sparker han i snøen og nærmer seg forsiktig. - Få komma inn, Lende - -? -Ja. Ivan Malde lyser opp: - Me har vært på Museet med skolen, Lende. - Åja, du ser eg har ein fremmande mann med i dag. Døren går opp og inn til et rom med ubeskrivelig masse rart i. Noen sier det er rot - men for gutter i alle aldre er det likt gull. Ponniane Prins dukker opp ved en dreiebenk. Men det er Grete vi skal hilse på. En kullsvart pusling av en hest, som slett ikke vantrives, selv om kameraten Hans har flyttet til Bakkeba Hun har selskap med Prins, Laila, Lende og alle ungene, Grete. Ponniene Tulla og Sonja er til utlån på landet. Blant alle skattene på loftet - som er nesten utilgjengelig med sin smape trappelem - står en flunkende ny kjerre. Gild og rød i fargen. Doningen er nettopp ferdig. Grete skal ha den på Nord-Norge-turen om noen måneder.

23 Ellevilt - De ska' ble ellevidle ungane, sier Lende og veier skjekene i hånden. Så spytter han som en lama - eg e helste bare syge sjøl for å se korleis hu tar seg ut. Eg ska te byen på lørdag og prøve 'na. Kanskje blir det på fredag. Det ramler i loftstrappen. Et geitehode dukker fram i halvmørket. - Kom Maja, kom Maja, lokker Lenden. Men Maja er for sjenert og forsvinner nedenunder så lenge. Hun skal også f"a kjerre og blir kanskje med på eventyrferden i sommer. Ungene langs kysten vil juble når Lars H. Lende kommer i sin flotte habitt og inviterer på kjøretur. Der på stedet er Lenden's navn på alle lepper den dagen. Hvorfor? - Men hva er meningen med det arbeidet du driver? Dørgende stillhet. Ivan glor forskrekket så øynene nesten triller ut av hodet. En vemmelig følelse. Som om du nettopp har spurt Walt Disney hvorfor han lager tegnefilm når vi har Marilyn Monroe. -Barna må fa noe å interessere seg for, sier Lende - han har funnet noe inkjevetta å stelle med på kjerren. - De må lære å behandle dyr, Ta komme i kontakt med naturen. Vi må gjøre noe for barna. På Revheim var det en som kjøpte traktor og solgte gardshesten. Ungene ble syke av lengsel. De måtte ha seg en ponni. Det går den veien. Det blir en fin forretning med ponniene når jeg bare kommer i gang. Lende i Ådlanssnauet. Ponnystallen i trehuset

24 Arbeidet Så arbeider jeg for at guttene skal få motorbåter, og jeg har mange andre gilde planer. Politikerne sier de vil legge «forholdene til retten. Jeg vil gi ungdommen det i hendene og si: Nå står det til deg å klare resten. Det er det å arbeide, vet du. Lenden sender et nytt kvast skråblikk, stikker nevene i lommen og heiser buksene med en voldsom manøver. Ivan ser beundrende på hvor flott han spytter. - Når jeg bare kommer ordentlig i gang, hvis jeg lever, vil jeg låne ponnier ut til barnehagene. Har du sett en barnehage på tur? Jeg så det her om dagen. Alle barna var bundet sammen med tau i en lang rekke. Det er jo latterlig! Tenk om de hadde hatt en ponni? Så kunne de tatt 7-8 unger i kjerren på en gang. Vi prater om likt og ulikt, mens Ivan og Maja roter hver med sitt. Han har sine egne mål på livet, Lende - ser det fra en ganske spesiell vinkel. -Kristiansand er en fin ponniby, for der er så flatt. Bare synd der er så få ponnier. Vi prater om saker og ting som Lenden har vært borte i gjennom sitt forunderlige liv. Han hadde en hel flokk unger etter seg i Skudenes en gang, fordi han gikk i verste sølen med støvlene i nevne. - Eg e'kje galen må dokker tro, de' e' bare styvlane så e' for små, sa Lenden. Sengsasjon Den historien sto ellers i «Molboposten», det hensovnede Stavangerorgan som hadde så mange delikatesser i sine spalter, ikke minst fra Lende's meritter. Her sto han avbildet en gang sammen med Theodor Dahl og Jos. Jensen, som innbydere til ((Miskjendte geniers fagforening». Og så var det vannsykkelen. Lende hadde konstruert en flott sykket for det våte element, utstyrt med griseblærer om hjulene, fly-vinger og norsk flagg akter. I Banevigen fikk sykkelen stabelavløping. Lende hadde på seg grønn og blåstripet badedrakt. Han steg på sykkelen, tok rennefart, satte utfor - og gikk til bunns som en stein. - Me må laga litt sengsasjon i byen! Hos Kongen var Lenden også i audiens. Senere fikk han kronger til arbeidet sitt blant ungdommen. Etter kongebesøket ble Lenden forøvrig arrestert fordi han talte i Studenterlunden men det er en helt annen historie. -Jeg har mange ideer, sier Lende i døren til huset med alt det rare i. Det er mange måter å gjøre det på, og det er mange oppgaver som trenger forståelse. Men det er ikke så greitt, når en mann skal skape alt alene, vet du.

25 Den som gir seg til å sysle med fenomenet Lende vil uvilkårlig bli slått av hans aldri sviktende innsatsvilje og oppfinnsomhet for å fremme sin store samfunnssak. Alle mulige slags planer og påfunn klekket han ut i sitt hode og strevde for å få satt ut i livet. En av planene var å anskaffe en stor landeiendom sør for Stavanger, der ungdommen skulle drive sin allsidige virksomhet, en slags «Guttenes by». Han kom i det minste så langt at han formet lovene og ga eiendommen navn. «SORGEN FRI» skulle den hete. Hvor eiendommen han hadde i tankene lå i Rogaland, kan ikke sies, men utkastet til kjøpekontrakt hadde fått denne ordlyden: Denne eiendom kjøpes i Kristi navn og på Bibelens grunn for mitt arbeid for ungdom og barn. Eiendommen og Institusjonen skal omfatte Stavanger og Rogaland fylke, hvorfor den tilhører Fylket, som har eiendomsretten. Lars H. Lende står som kjøper og den administrerende.... Lover for Institusjonen eller Arbeidskolonien Sorgenfri 1. Institusjonens formål er å opplære og fremhjelpe arbeidsledige gutter fra 15 til 25 år. 2. Guttene inntages i Institusjonen ved å forelegge attester fra politi eller lensmann samt 2 kjente menn. 3. Guttene vil bli undervist i de fag og arbeid som forefaller av dyktige menn som leder og underviser dem. 4. Guttene skal forplikte seg til å være minst 3 måneder uten lønn. Etter den tid vil det gis dem arbeider som de kan utføre med akkordsystem som vil passe etter deres alder og kyndighet. 5. Guttene skal få slippe til etter som evner og interesse tillater det, med det forefallende maskineri og verktøy- 6. Guttene skal få være med i ledelse og styre og ha ansvar, så at deres interesse og evner skjerpes og får en hurtigere utvikling.

26 Med Lenden på Løvebakken Av MAG Mitt første møte med Lars H. Lende var en adventssøndag jeg sammen med mor og far var ute for å se på juleutstillingen. Det var førjeg begynte på skolen - likevel står denne søndagen friskt i minnet. For på Nytorget traff vi en merkelig mann som far kjente. Han gikk i overall og hadde nisselue på hodet. Rundt ham vrimlet det med barn. Denne merkelige nissen, som var så ulik alle de nikkende nissene jeg hadde sett i butikkvinduene, hadde to geiter med seg, to geiter som dro på en kjerre. Og ungene rundt skrek og ropte: - Nå e det min tur te å sidda oppi! Lende, Lende, få sidda oppi. -Ja, ja, ta det roligt. Adle ska få kjøra seg. Han fikk øye på far, lo tindrende og ropte: - Det e alt for lide me to jeider å ei kjerra. 100 sko eg hatt! Selvsagt fikk også jeg min kjøretur, og idet han satte meg oppi kjerra, sa han til far: - Kjøb ei skikkelige julajeid te ongen din. Bere julapresang enn vedogge dyr finnes ikkje! Det året ønsket jeg meg en geit til jul... Lars H. Lende hadde gjort et uutslettelig inntrykk på meg. Siden skulle jeg møte Lars H. Lende mang en gang opp gjennom årene, vi ble på nikk, vi ble kjente med hverandre. Minnene om barnevennen og idealisten Lende er mange og kjære. Likevel, det jeg husker best fra mitt møte med Lende, skriver seg fra Oslo en gang i 50-årene. Lende'n hadde en av sine store dager på Løvebakken foran Stortinget. Hundrevis av mennesker kranset ham, der han sto på en kasse og solgte «Fagamatøren», alt mens han slynget ut sine sannheter mot stortingsrepresentantene etter hvert som dr var på vei inn til tingets sal. Publikum lo og klappet i hendene hver gang han kommenterte de forskjellige representantene. Selv statsminister Gerhardsen fikk sin bekomst. ~Landsfaderen» stanset opp for å høre på ham, og Lende var ikke sen om å si hva han mente. - Nei, se der har me jo statsministeren: Der e'kje møje igjen av sosialisten i deg, der du står i syndagsklær å ser sluge ud. Visse te du e ein sanne sosialist, så Ta på deg overhal å still deg mc sia av meg å kjemp for barn å ongdom. Du har glømd sixpencehuå jemma siden du kom inn i huse bag meg. Kom opp på kassen å slå av ein prat me meg viss du tåre. Einar Gerhardsen ristet på hodet. - Ta å gje han ei avis, så han har någe å fundera på mens han gafle i seg goe smørbrø så me betale for an. En velvillig gutt tok en «Fagamatør» og ga statsministeren, som leende tok imot den og forsvant.

27

28 En stund etterpå: - Jøje meg, der har me ein ekta Rogalandsbonde! Ramndal, kom nærmare, så eg Tar ta deg i hånnå! Stortingsmann Lars Ramndal var sporty, han gikk fram til sin gamle venn Lende, og ga ham et kraftig håndtrykk. - Eg har bare ett råd te deg. Kutt ut heila stortinge, kjøb deg et sneis me ponnyar og reis hjem te garen din på Mosterøynå. Al di opp å je di te ongane i Ryfylke - då fyssta jørr du ein innsats for samfonne! Ramndal lo, snakket noen ord med Lende, fikk avisen og forsvant. -Han e sjebelege den maen der, eg kjenn'an jemmanfra, sa Lende til folkemengden. Og slik fikk de sitt pass påskrevet, den ene etter den andre. Til slutt kunngjorde - han at han var blitt tørr i halsen. - Eg tar ein pause nå, kom tebage om et par timar, så ska dokker få hsrra flærne sannhedar, sa han og pakket sammen. Da først gjorde jeg meg tilkjenne... og da ble det omfavnelse og håndtrykk. - Di har gått av å hørra sanningå, di så brese seg på Stortinge, e du'kje enige? Etter mange overtalelser fikk jeg ham med meg inn på selveste Grand kafe til smørbrød og kaffe. Jeg var litt engstelig om han slapp inn i overall og sixpence, ubarbert og mer lurvet i klærne enn de er, de som går på Grand. Men det gikk. Portieren slapp oss inn. Også kelneren kjente ham fra før, og slo av en lenger prat med ham, fikk avisen og takket. Et par timer senere sto Lars H. Lende på Løvebakken og fikk fritt spillerom med sine «sannheter» om dem som styrte landet.

29 Stytta te ei stytta av Ajax Tegn.: Henry Imsland Hu Johanna og 'an Broremann e' litt opptadde av denne styttå te Lenden. De likte både han og ponniane hans. Desuden va 'an løyen, og det e' någe ongar sedde pris på. - Koss e' det? spørt 'an Broremann ein dag. - Kem e' det egentligt så bestemme kem så ska få stytter her på jorå. Spørsmåle kom litt bardus på na Johanna, men itte å ha klydd seg litt på leggen, sån at fantasien begynte å virka, sa'u at det va Bestyraren. Han der oppe så treffe sånne avgjørelser. - Harr nå her, sa'u, - hvis sagen verkeligt interessere deg, ska eg fortella deg koss det foregår, men då må du kje avbryda meg, for då går det i baddel for meg. Dette e' vanskeligt forstår du. Han Broremann forsto det og tidde. - I himmelen, begynt' u Johanna, - har de greia på alt. Når det gjelde Stavanger e' det 'an Anders, sjømaen så raportere te Bestyraren. Og'an Anders e' ei pliktoppfyllanes sjel. Når an ikkje e' opptadde med å pussa stjerner elle å torka støv av månen, sidd'an i den goe øyrelapps-skyå si og holde et aua med byen. Alt ser'an. Ingen ting e' forlide. Alt hørr'an. Ja sjøl ein gode tanke når øyra hans. Folk sko bare veda kor korte ti' det tar for ein tanke å nå opp te himmelen.

30 Ein dag merk'an seg at någen har fått den ideen å reisa et minnesmerke øve Lenden. Han Anders og Lenden e' goe venner. De snakke same dialekten og Lenden e' ubegripeligt goe å ty te, hvis perleporten e' gått i vranglås elle ei slokkte stjerna må skiftas ud med ei nye. Han e' ein fiksikus Lenden. Det sama va' 'an på jorå, og han Anders har ingen ting imod ideen om å gje 'an ei stytta. Heilt sikker e' 'an aligavel ikje. Derfor oppsøg'an Bestyraren for å forelegga sagen for Han. Bestyraren har det litt travelt akkorat då. Han sidde med den stora bogå framføre seg og e' opptadde med å sletta ud sia itte sia med synder. Enkelte tettskrevne blar riv'an ud og plokke de i tusen bedar og drysse de ner øve jorå. Folk trur det e' snø, når de komme dalanes. Så kvide e' de. - Nå? sei'an og slår bogå igjen med et tilgivanes lide klask. - Ka gjelde det idag? - Det gjelde Lenden, sei'an Anders. - Någen nere på jorå har fått den ideen å gje 'an et minnesmerke. - Forkjen'an det? Bestyraren legge den stora bogå fra seg på ei sky så e' så stødige at 'u tåle trykke. - Han gjorde møje godt, sei'an Anders. - Han va gla i bådden og han lod de få kjøra med ponniar så 'an sjøl hadde betalt. Desuden ga 'an ongdommen verkty og satte de i sving med nyttige ting. - Det va' pent gjort, seie Bestyraren. - Eg har forresten lagt merke te 'an. Han virke litt masitte ennå, men det jabne seg vel itte kvert. Bare la 'an få et minnesmerke. Du veid du har follmakt te å stytta ein kver goe tanke så når opp te himmelen. Ein aen ting e' om Stavanger har plass te flærne minnesmerker. Byen e' jo så fodle av bilar og parkometer og oljepalasser at det snart ikkje e' plass te eiri smørblomst. - Plass sko det vel alltid ble rå med, sei'an Anders. - Det e' kje det så gjørr meg betenkte. - Ka e' det då? Bestyraren kasta et blikk ud i himmelen og smile litt av Lenden, så kom trekkanes med ei sky pikkfodle av småenglar. Han blåse i ein trompet av gull, og det e'kje godt å sei kem så har det kjekkast, han sjøl elle småenglane så seie hypp te skyå. - Det e' gjedna stygt å sei det. Han Anders bødde håve, - men på jorå blei Lenden ansidde for å vera litt av ein klovn. - Ingen e'kloven for Vår Herre. Bestyraren fekk det strenga udtrykke så 'an ellers bare får når folk forsage å trenga seg inn i himmelen med et flyttelass av jordiske ting og forlange ei spesielle sky te henga ordenar og medaljer og aent hennesløysa på. - Ingen e' klovn for Vår Herre, gjentog 'an. - Det e' ånnå det komme an på. E' ånnå ydmyge, e' menneske stort, og det stora forkjene alltid et minnesmerke. - Så e' det i orden då? Han Anders smilte.

31 - Heilt i orden, sa Bestyraren. - Bare finn ein sjikkelige plass for monumente, og sei te han så fekk ideen, at det ikkje må komma så mange stytter i Stavanger at folk får forståelsen av at det eviga live e' å ble støypte i bronse. - Heilt i orden. Han Anders trykkte Bestyraren i hånnå. - Nå tenk 'eg Lenden ska ble glae. Bestyraren smilte lunt. - Eg e'kje så sikker på det, sa 'an. - Men hvis det kan gjørra andre gla, så kaffor ikkje.

32 Lende-stubber Ved Sigurd Rygh Kongegaven. Da Lars Lende søkte Kongen om støtte til arbeidet ble borgermester Middelthon avesket en uttalelse. Han skrev noe såsom «at her i Stavanger har vi ikke mange forlystelser, herre konge... men vi har Lars Lende...» Og Kongegaven var sikret. Mopedsqerner. - Eg lige så godt damer på moped, erklærte Lars Lende. Derfor ska Stavangers unge damer få kjangs til å tjene seg en moped. De utvalgte får en moped gratis hvis de klarer å selge 1000 «Fagamatøren». Alder mydlå IS20 år -jenter som vil någe! Hatteholdere. I forsamlingslokaler 0.1. har mannfolk det vanskelig med å få anbragt hattene sine. Lende og hans amatører leverte holdere av bøyd stiv ståltråd til å feste under stoler og benker. I Filmteatret ble prøver montert og fikk en meget god omtale. Billigsalg. I tidens løp hadde det hopet seg opp store lagre av gamle «Fagamatøren». Lageret ble porsjonert med 3 stk. i hvite papirposer og falbudt på strøket for 1 krone posen. De som betalte med en ti-kroner fikk vekslepengene tilbake i langsom kino med et bønnligt blikk og denne kommentaren: «Hu e' så lidå kronå nå!» - Og så møttes en gjerne på halveien. Teologi. Lars Lende (resignert): Der står ein plass i Bibelen, at ingen bler profet i Stavanger!» Læregutten: Nei, der står ikkje någe om Stavanger i Bibelen, men... Lende: Ka står der då? Læregutten: Der står at ingen bler profet i sitt eget land! Lende: Ja, e 'kje det omtrent det sama? En av guttene som var ute og kjørte med en av Lendes ponnier ble stanset av et par vennlige damer som klappet dyret og pratet en hel del om det. «Men du må si til Lende at han ikke må fore ponnien så meget, for da... blir han altfor fet!» formante den ene av damene. «Hø!» blåste gutten. «For de' fyssta e' de' ikkje någen han, og for de' andra så ska hu ha ongar!~

33 Lars H. Lende Av Gunnar M. Roalkvam Di sa du va ein løyen mann, men du hadde mest forstand, for i alt det løgna du gjor, va der alvor i budskabe ditt. Samfunnets støtter, di måtte le av alt det løgna du stelte te, men di ville ikkje se alvore i budskabe ditt. Om kjerlighed agiterte du mest, an va 'kje te brug te helg og fest, det va så ubehageligt sant, alvore i budskabe ditt. Adle di små, di kom i flokk, av legen din fekk di aldri nok, di blei for glae te forstå alvore i budskabe ditt. Arbeid måtte ongdommen få, adle må ha någe å bygga på, meiningsfyllt arbeid te adle, va alvore i budskabe ditt. Ka samfunn behandle ongdommen sånn? Uden arbeid går menneske te bånn, her e oppgaver nok, va alvore i budskabe ditt. Du talte di små og fattiges sag, du måtte kjempa så mange slag, for ingenting får me gratis, va alvore i budskabe ditt. Du 6 dse, men me huske deg nå, serligt det løgna så du fant på, men la me aldri glømma alvore i budskabe ditt.

34 Lenden va adle sin Av Per Inge Torkelsen Lørdags formiddag har eg alltid gått te byn for å handla. Då e der alltid møje folk i byen, å då e alltid folk i godt humør. Skjønt humøret har det gjerna gått litt nerøve med i de siste årå. Me har myssta den stysste gledes-spredaren vår. Me treffe ikkje Lenden i byn lenger. Lørdags formiddag i elleve-tiå. Når du kom fra Torjå, å slentra oppøve mod Provstebakken. Viss du såg ein hau med folk, å hørrte møje lått å hyling, -ja då visste du at Lenden va der. Lenden fekk aldrig gå aleina i byen, å ikkje vill'an gå aleina heller. Han opptrådte i allslags merkelige klær, å hadde med seg og på seg de merkverdigste medaljar, dingeldangel, instrumenter å oppfinnelsar. Du visste aldrig kossen Lenden såg ud på håret akkorat denne lørdagen, eller om'ari hadde heilskjegg, halvskjegg eller kvartskjegg. Du visste heller ikkje ka han kom te å finna på, - men ein ting visste du: Det kom te å ble løye, - både for ongane å de voksne. Foreldrene holdt ongane på skuldrane for at de sko se bere, å de heldige ongane holdt Lenden i hånnå. De aller heldigaste satt på ein av ponniane hans, eller oppi kjerrå. Det va umuligt å vera sure når du traff Lenden, og du kjyppte et femten år gammalt «Fagamatøren» av han, - sjøl om du hadde fira lige blader liggande hjemma fra før av. Lenden va ein klovn så der sto respekt av. Lenden va ikkje ein politikar så bare snakkte. Han va ein mann så brokte heila livet sitt på å gjørr ein skikkelige å målretta innsats for ongane, - å han klarte det. Mange fekk seg ein bra utdannelse Pjønå Lenden, å mange fekk ei kosastond å ei meiningsfylde fritid gjønå Lenden. Det e allerede mange år siden Lenden gjekk fra osser, å det e hondre år siden 'an blei fydde. Ligavel komme Lenden aldrig te å dø. Mange av osser tenke ennå på Lenden, -å mange av osser har ein liden Lende i seg. De ideane og tankane så Lenden sto for e merr aktuelle enn någen gang før, og me får håba at flerne Lender snart springe ud og tør stå fram...

«SMÅ HEFTER FRA STAVANGER OG ROGALAND* Serien vil bli fortsatt

«SMÅ HEFTER FRA STAVANGER OG ROGALAND* Serien vil bli fortsatt LENDE'N «SMÅ HEFTER FRA STAVANGER OG ROGALAND* Nr. 1 - Jens Zetlitz: Egenæs (ny utgave 1969)» 2 - Carl Lous: En Stavangersk Cicerone 1868» 3 - Jens Zetiitz: Reyse fra Stavanger til Wigedahl i Aaret 1800»

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Vekkelse ved Guds Generaler.

Vekkelse ved Guds Generaler. Del 9.B. Vekkelse ved Guds Generaler. Alma Halse. "I troens lydighet". Alma inntar sin plass i lydighet av sitt kall, etter flere år i kamp om å komme inn i Guds fullkommen vilje, så endelig, med mange

Detaljer

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2010 33. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2010 33. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

-D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER

-D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER -D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER RARITETER «Eg velsigne alt i Stavanger, endåte sorpå)). Subskribenter (Sponsorer) En hjertelig takk til samtligk - her også innbefattet nye kjøpere - fra ((Varmestuens

Detaljer

NR. 2 2005 28. ÅRGANG

NR. 2 2005 28. ÅRGANG NR. 2 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2010 33. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2010 33. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre -

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre - alvor I STAVANGERFORLAGET Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: Fra spak til alvor Den som visste - Sistemann setter sluttstrek Lende'n Meninger om mangt og mye (20 radiokåserier og 8 epistler)

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1 2006 29. ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1 2006 29. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

VANDRINGEN GÅR VIDERE -

VANDRINGEN GÅR VIDERE - VANDRINGEN GÅR VIDERE - Fotograflet på bokomslaget og tittelsiden (fra 1920) viser hovedsakelig de konsentrerte hustakene i Stavanger og tre av kirkene (St. Petri, St. Johannes og Vår Frue ( = Hetlandskirken),

Detaljer

Sistemann setter slutttitrer

Sistemann setter slutttitrer Sistemann setter slutttitrer a BOR Borghanmer, Gottfred LL\ To repriser: En uhyggelig weekend o TO REPRISER: En uhyggelig weekend og Sistemann setter sluttstrek «Grøsseren» EN UHYGGELIG WEEKEND og Slekts-romanen

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2010 33. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2010 33. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

NR. 1 2005 28. ÅRGANG

NR. 1 2005 28. ÅRGANG I N F O R M A S J O N S B L A D F O R E L D R E I S TAVA N G E R NR. 1 2005 28. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 4/2010 33. ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 4/2010 33. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 4/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

NABOEN - May Svanhild Minde. Denne gangen går turen til Mykjå, her bor May Svanhild sammen med ektemannen Rein Minde.

NABOEN - May Svanhild Minde. Denne gangen går turen til Mykjå, her bor May Svanhild sammen med ektemannen Rein Minde. VETTU KA Nå på n www.v ett! ettuka Ei lokalavis for Myklabust, Mykjå, Tuastad, Røyksund og Fosen Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område. Rolf Birkeland.com September 2013 Skråblikk fra

Detaljer

LYS Morsdag2010. Det illustrerte Morsdagsheftet Nr. 1-2010 Kr. 40,- Lys / Morsdagsheftet nr.1 2010 1

LYS Morsdag2010. Det illustrerte Morsdagsheftet Nr. 1-2010 Kr. 40,- Lys / Morsdagsheftet nr.1 2010 1 LYS Morsdag2010 Det illustrerte Morsdagsheftet Nr. 1-2010 Kr. 40,- Barnevandringene på Agder Lys / Morsdagsheftet nr.1 2010 1 LYS Morsdagen Søndag den 14.feb. 2010 Nr. 1-58. årgang Red. og eksped: Lys,

Detaljer

Orkideens hemmelighet

Orkideens hemmelighet Orkideens hemmelighet Lucinda Riley Orkideens hemmelighet Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: Hothouse Flower First published in Great Britain in the English language by Penguin

Detaljer

Den dødsdømte forkynneren

Den dødsdømte forkynneren Pris. kr. 50,- De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Julen 2008 Årgang 104 Den dødsdømte forkynneren Pavel Kalinitjenko ventet bare dommen for alt det gale han hadde gjort. Han forventet dødsstraff,

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer