Jul. - lys i mørket. Innhold: Menighetsblad for St. Petri. Biskopens juleandakt...s. 2. Profilen: Kamilla Eikeland Bergstrøm...s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jul. - lys i mørket. Innhold: Menighetsblad for St. Petri. Biskopens juleandakt...s. 2. Profilen: Kamilla Eikeland Bergstrøm...s."

Transkript

1 Petriposten Menighetsblad for St. Petri Nr. 4 - Des Årgang 57 Innhold: Jul - lys i mørket Biskopens juleandakt...s. 2 Profilen: Kamilla Eikeland Bergstrøm...s. 3 Diakoniens mange ansikter...s. 4 Gudstjenester i St. Petri kirke hver søndag kl Velkommen! Se gudstjenesteplan side 7

2 Håpet kom! St. Petri menighet Menighetens kontor / besøksadresse: Klubbgaten 1, 4013 Stavanger Postadresse: Postboks 201, Sentrum, 4001 Stavanger Åpningstider tirsdag til fredag kl Telefon Fax Bankgiro nr St. Petri menighetshus: Tlf Menighetsrådsleder: Tone Kristin Meling Bugge Tlf Staben: Kamilla Eikeland Bergstrøm Daglig leder, Tlf Tor Magne Nesvik Sokneprest, Tlf Gard K. Svendsen Barne- og ungdomsarbeider Tlf / Vidar Vikøren Kantor, Tlf Anne Ma Granås Barne- og ungdomsarbeider Tine Bertelsen Diakon, Tlf Kåre Wathne Vaktmester/kirketjener, Tlf Einar Furuly Kulturkonsulent, Tlf Redaksjonen: Bente Gunnarshaug, Ellen B. Klausen, Tine Bertelsen og Bent Inge Ask (fotograf). Forsidebilde: Foto: B. I. Ask Neste nummer kommer i mars 2015 I juli satt jeg i Stavanger Rådhus under ledelse av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, sammen med jøder fra Netanya og kristne palestinere og muslimer fra Nablus, Stavangers to vennskapsbyer. Det var midt i den anspente konflikten, og vi skulle lete etter håpstegn ut fra våre ulike trosutgangspunkt. Det var organisasjonen Chefs for Peace, Kokker for fred, muslimske, kristne og jødiske stjernekokker, som hadde brakt oss sammen. Midt i de vanskelige forhandlingene sier en av lederne for denne lille fredsorganisasjonen til meg: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord! Det er derfor vi aldri må gi opp arbeidet for fred! Ordene har sittet i meg siden, i et år da terror og grusom voldsutøvelse fra Syria, Irak og Ukraina har preget nyhetsbildet. Og jeg er ikke alene om å være berørt av de mange barneansiktene på flukt fra terroren. Det er ganger da håpløsheten over krigens ondskap vil ta overhånd. Da må jeg ta frem ordene fra den armenske kristne fredsaktivisten: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord. Og jeg ser dybden i Bjørn Eidsvågs vakre julesalme i vår nye salmebok: I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor, i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord. Gud bringer håpet til oss i et sårbart, ubeskyttet menneskebarn, utlevert til Marias og Josefs omsorg og kjærlighet. Han kom ikke med militær makt, men i det mest sårbare av alt: det nyfødte barnet. Derfor gjør jeg ordene til Bjørn Eidsvåg til min hilsen i denne adventstiden, der vi skal få lov til å tro på det trassige håpet: I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred. Og han kommer, da som nå, fra sin himmel til oss ned. Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom. Evig er han her til stede. Nå står grav og krybbe tom! Velsignet advents- og juletid! Erling J. Pettersen Biskop Stavanger 2 Petriposten Nr

3 VELKOMMEN TIL NY DAGLIG LEDER, Kamilla Eikeland Bergstrøm! Alder: 27 år Fra: Kristiansand Bakgrunn: Fagbrev delelager lastebil før studiespesialisering Utviklingsstudier ved Universitetet i Agder, bodde ½ år på Mauritius Bachelor personalledelse ved Universitetet i Stavanger Mastergrad i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Hvilken jobberfaring har du fra før? Jobben som daglig leder i St. Petri menighet er min første jobb som nyutdannet. Hvilke forventninger har du til jobben? Jeg har forventninger om å ha det gøy på arbeidsplassen. Utdanningen min er administrativ. Jeg har forventninger om å kunne bruke utdannelsen min til å legge til rette for at de andre i menigheten skal kunne gjøre en god jobb. Det å jobbe for Kirken er motiverende for meg. Jeg har troen på Kirken og syns det er spennende med administrasjon. Ved å jobbe for Kirken, ønsker jeg å bidra til at vi som Kirke ivaretar vår oppgave blant barn og unge, samt opprettholder det diakonale arbeidet. I tillegg må jeg innrømme at det er behagelig å tjene penger etter å ha levd på studielån i syv år. Hvordan har oppstarten i ny jobb vært? Det har vært en veldig bra oppstart. Tidligere leder, Bjørg, er en ryddig dame. Hun har laget oversikter og årshjul, her står permene på rad og rekke. Alle ansatte her har vært flinke til å ta godt i mot meg, jeg har følt meg velkommen. Som daglig leder er alt nytt, på en måte, men jeg har vært frivillig i Kirken og kjenner mye igjen fra den erfaringen. Har du noen mål for arbeidet ditt? Først og fremst har jeg et mål om å få oversikt over mine oppgaver, å komme inn i alle oppgaver. Deretter ønsker jeg å besøke alle aktivitetene i menigheten og se hva alle driver på med. Det jeg ser til nå, er at det ikke er så mye arbeid rettet mot studenter og unge voksne. Jeg har noen tanker om å se på eventuelle behov hos disse gruppene. Hva er ditt inntrykk av menighetsarbeidet til nå? Jeg ser at menighetsarbeidet er mangfoldig og at det er veldig mye som skjer. Samarbeidet med andre, som Kirkens bymisjon, virker veldig spennende. Det er også spennende med en kirke i sentrum og menighetshus på Våland. Jeg har allerede klart å møte på feil sted til menighetsrådsmøte. Det er spennende med menighetsarbeidet i menighetshuset og kirken i sentrum, som så mange har et forhold til. Jeg gleder med til å bli mer kjent med menigheten. PETRIPOSTEN Fra 2015 blir det noen endringer i «Petriposten». Redaksjonen er den samme, men oppsett, produksjon og distribusjon blir annerledes. En person i menigheten vil sette opp layout. Bladet vil bli lagt ut på vår hjemmeside og på Facebook i pdf-fil. I tillegg vil det ligge trykkede blader i kirken, på menighetshuset og på menighetskontoret. For de av våre lesere som ønsker å få bladet tilsendt i posten, er det også mulig ved henvendelse til menighetskontoret på telefon Petriposten Menighetsblad for St. Petri Nr. 4 - Des Årgang 57 Innhold: Juleandakt...s. 2 Jul - lys i mørket Profilen: Kamilla Eikeland Bergstrøm...s. 3 Diakoni...s. 4 Gudstjenester i St. Petri kirke hver søndag kl Velkommen! Se gudstjenesteplan side 7 Petriposten Nr

4 Diakoni et begrep alle i menigheten Godt fellesskap, god mat. Petriposten ønsket å finne utav begrepet, og tok derfor en prat med diakon Tine Bertelsen i de nye lokalene i Klubbgaten 1. Tine er utdannet sykepleier, men fant fort ut at hun hadde for lite tid til å snakke med folk om det som var bakenfor sykdommen. Dette førte til at hun tok videreutdanning i diakoni ved Menighetssøsterhjemmet. I dag er dette et to-årig masterstudie i diakoni og teologi ved Diakonova eller ved Diakonhjemmet høgskole. Tine forteller om diakoni før og nå, og hun har mange tanker om fremtiden. Ordet diakon kommer av det greske ordet diakonos, som betyr tjener. Tidligere var definisjonen på diakoni «kirkens medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid og den tjeneste som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød.». Den gang handlet det først og fremst om å hjelpe folk i nød. Diakoniarbeidet har de senere år utviklet seg i takt med samfunnsutviklingen. I dag omfatter diakoni hele kirkens omsorgstjeneste, det vil si evangeliet i praktisk handling. Diakoni står på fire føtter: 1) nestekjærlighet, 2) inkluderende fellesskap 3) vern om skaperverket og 4) kamp for rettferdighet. Felles for begrepet før og nå, er at rollemodellen er Jesus. Fortellingen om den barmhjertige samaritan viser oss hvordan vi skal vise nestekjærlighet for våre medmennesker. Det kan være hverdagshjelp, leksehjelp, sosialhjelp, hjelp i sorg, solidaritetsarbeid eller forebyggende arbeid. Tine forteller at arbeidet er veldig forskjellig fra menighet til menighet. Ulikhetene viser seg mellom land- og bymenigheter, mellom menigheter med store andeler unge eller eldre mennesker, eller sentrumsmenigheter med stor minoritetsbefolkningen. Det spesielle med St. Petri er at det er en bymenighet med en lavkirkelig profil. Derfor er det naturlig å samarbeide med Kirkens bymisjon, eksempelvis om Mandagsfrokostene og Torsdagsmiddagene. Beskytt det som spirer frem. Tine forteller engasjert om det viktige samarbeidet som foregår mellom de 17 menighetene i Stavanger. Menighetene samarbeider blant annet innenfor fire områder: 4 Petriposten Nr

5 kjenner godt, men hva betyr det egentlig? 1) Sorgarbeid. Kirken har til alle tider hatt god kompetanse i sorgarbeid. Samarbeid på tvers av menighetene er viktig, for på den måten er det mulig å samle folk med samme type sorg. Dessuten er det viktig å utnytte forskjellig kompetanse og å spille på lag. Sorgarbeid handler blant annet om sorggrupper, tilbud til etterlatte, oppfølging og individuelle samtaler. 2) Samlivsarbeid. Mange par har vansker med å leve sammen. Derfor omfatter diakoniarbeidet å arrangerer samlivskurs, hensikten er å forebygge samlivsbrudd. 3) Alternativmessen. I åtte år har menighetene samarbeidet om å delta på Alternativmessen. Etter hvert har dialogen fått større oppmerksomhet i menighetsarbeidet. Alternativmessen er en god arena for å komme i dialog med søkende mennesker. Her møter kirken alle typer mennesker, oftest er tilbakemeldingen: så godt at dere er her. 4) Besøkstjeneste privat og i institusjon. Ensomhet er et voksende problem i vårt samfunn. Mange mennesker er isolert og alene, og synes det er vanskelig å bli kjent med folk. Besøkstjeneste handler om å være tilgjengelig og om å oppsøke folk som har behov for kontakt. Besøkstjenesten i institusjon i St. Petri betyr andakt 2 ganger i måneden på Vålandstunet og Sparekassen syke hjem og St. Petri aldershjem. Nye tider utfordrer diakoniarbeidet Arbeidsinnvandring, mennesker som lever ute og tiggere utfordrer diakoniarbeidet, spesielt i sentrumsmenigheter. Det er så lett å være fordomsfull og gjøre seg opp meninger om en bestemt gruppe, før vi blir kjent med det enkelte mennesket. Ofte forandrer vi vår oppfatning av andre når vi kommer tettere på. Vi kan ikke nødvendigvis fikse alle utfordringer og problemer til de vi møter, men vi kan gjøre noe. Derfor samler vi i St. Petri menighet inn sove poser, klær og sko til de som går en hard vinter i møte utendørs. Ta gjerne kontakt med menighetskontoret hvis du har noe å gi bort. Diakon, Tine Bertelsen. Diakoni er et felles ansvar. «Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!». Tekst: Bente Gunnarshaug. Foto: Bent Inge Ask, Anne Ma Granås, RIA og Tine Bertelsen. Kjemp for de undertrykkede. Utdeling av klær til de som fryser. Petriposten Nr

6 VI OVER 60 Velkommen til hyggetreff i høyblokka på Tasta mandag 2. mars kl lørdagskafé på Menighetshuset kl følgende dato: 17. januar, 7. februar og 7. mars tirsdagskafé i St. Petri menighetshus. Siste tirsdag i måneden: 27. januar, 24. februar, OBS 24. mars Kl Et sted for god prat, godt felleskap og vaffelspising. VELKOMMEN! «SYNG, FOR GUDS SKYLD!» Allsangmesser siste søndag i måneden kl i St. Petri kirke: 25. januar, 22. februar og 29. mars Ynglingen er arrangør. Vi toner julen inn Tradisjonen tro blir det også i år julekonsert/kirkesangkveld med korene «Hå dur og moll», dirigert av Tor Gilje og «St. Svithun Sangforening av 1895», dirigert av Vidar Vikøren. Vi skal lytte til, og selv være med å synge kjente og kjære julesanger fra fjern og nær. Operasangeren Tor Gilje deltar både som dirigent og solist og Bjørn Terje Bertelsen deltar som akkompagnatør. Det blir liturgisk avslutning ved Sile Trym Mathisen. Sangkvelden begynner kl og det er gratis adgang. LYST TIL Å PRATE MED NOEN? Diakonen og presten er tilgjengelige for deg! STILLE ÅPEN KIRKE i St. Petri kirke Onsdager fra Venter du gjester? LA OSS HJELPE DEG MED MATEN! Diverse kaker fra kr 200,- Smørbrød kr 25,- Enkle varmretter. Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon. St. Petri Aldershjem, Erichstrupsgt. 19, 4012 Stavanger Tlf./fax / Vår erfaring - din trygghet Til tjeneste hele døgnet Tlf.: Tine Bertelsen Diakon Tlf stavanger.kommune.no Tor Magne Nesvik Sokneprest Tlf stavanger.kommune.no 6 Petriposten Nr

7 GUDSTJENESTER i St. Petri kirke Etter gudstjenestene er det kirkekaffe. 30. nov. / 1. søn. i advent Familiegudstjeneste. D. Lys våken og barnekor deltar. 7. des. / 2. søn. i advent Gudstjeneste. G-gjengen synger. D. N. 14. des. / 3. søn. i advent Gudstjeneste. D. N. Silje Trym Mathiassen. 21. des. / 4. søn. i advent Felles med Dom i Domkirken. Gudstjeneste. N. 24. des. / Julaften Julaftengudstjeneste kl Våland skolekorps deltar. 25. des. / Juledag Høytidsgudstjeneste. Solomusikk. N. 28. des. / Romjulssøndag Felles med Dom i St. Petri. Romjulsgudstjeneste. D/N. Anne Lise Ådnøy. 4. jan. / Kristi åpenbaringsdag Fam.gudstjeneste. D/N. 11. jan. / 2. søndag i åpenbaringstiden Gudstjeneste. N. Per Arne Tengesdal. 18. jan. / 3. søndag i åpenbaringstiden Misjonsgudstjeneste. D/N. Tomas Drønen/ 25. jan. / 4. søndag i åpenbaringstiden Tårnagenter 3 klasse Silje Trym Mathiassen. 1. febr. / Såmannssøndag Fam.gudstjeneste. N. Utdeling av NT til 5. klassinger. 8. febr. / Kristi forklarelsesdag 15. febr. / Fastelavnssøndag Silje Trym Mathiassen. 22. febr. / 1. søndag i fastetiden Felles med Dom i Domkirken. Gudstjeneste. N. 1. mars / 2. søndag i fastetiden 8. mars / 3. søndag i fastetiden GOSPELmesse kl mars / 4. søndag i fastetiden Fam.gudstj. D/N. Silje Trym Mathiassen. 22. mars / Maria budskapsdag Felles med Dom i St. Petri. D/N. Prest fra Domkirken menighet. 29. mars / Palmesøndag 2. april / Skjærtorsdag Konsert og messe kl Vidar Vikøren. 4. april / Påskenatt Påskenattsmesse kl Anne Lise Ådnøy. 5. april / Påskedag Felles med Dom i Domkirken. Gudstjeneste. N. 6. april / 2. påskedag Jubelmesse for hele byen i St. Petri kl Se ellers annonse i Stavanger Aftenblad hver fredag. Fra kirkebøkene DØPTE Matilde Abrahamsen-Lund St. Petri kirke Isolde Helbak Philbert St.Petri kirke Mari Elise Rosså St. Petri kirke Morten Elia Bergsagel St.Petri kirke Oda Sofie Berstad Hesjedal Dale kirke, Vaksdal Sannabelle Egeland St. Johannes kirke DØDE Ruth Jørmeland Leif Sigmund Amble Olav Karlsen Solveig Hansson Inge Rognøy Ruth Kristine Jansen Eli Margareth Løschbrandt SORGGRUPPER STØTTEGRUPPER FOR MENNESKER I SORG Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg - og samtidig lytte til andres erfaringer. Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen forventer vi at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon. Vi har tilbud om ulike typer støttegrupper ved sorg. Ved tap av ektefelle/samboer Ved tap av foreldre/søsken Ved tap av barn, ungdom eller voksne barn. Ved tap som skyldes selvmord, eller rusproblematikk i nær familie Dersom du ønsker en samtale og/eller bli med i en sorggruppe kan du henvende deg til Diakon Tine Bertelsen Tlf Petriposten Nr

8 Dåp og dåpsglede Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet, skriver salmedikter Svein Ellingsen. Og om det som skjer når vi bærer det mest dyrebare vil eier til dåpen, skriver han: Det at vi får bære et hjelpeløst barn inn i kirken, der det er ventet, er et sterkt vitnesbyrd om hva det kristne evangelium vil si oss: Det finnes et sted i verden hvor vi blir tatt imot, uansett hvor svake vi er, uansett prestasjoner og posisjoner. På en sterk og talende måte forkynner barnedåpen at vårt menneskeverd ikke har sin grunn i hva vi har eller hva vi gjør, men i hva vi er: skapt av Gud elsket av Gud oppsøkt av Gud Dåpens første ord er GAVE. Dåpen handler om ufortjent nåde, om guddommelig godhet. Hver dåpshandling er en demonstrasjon av Guds frelse: troen er ikke noe vi selv kan prestere, men noe Gud gir. For 90 år siden ga Ludvig Hope ut en bok som beskriver dåpen som gave på en måte som fortjener å bli tatt fram igjen. I kapitlet Dåp skriver han i Mot målet: Mitt personlige syn er dette: Jeg er en kristen. Jeg har gitt mitt liv til Kristus og vil være hos ham, i livet, i døden og i all evighet. Da så Gud ga meg barn, sa jeg til ham: Jeg takker deg for barnet du gav meg, jeg vet det er en stor og ansvarsfull gave. Nå vil jeg gi barnet til deg, likedan som jeg har gitt meg selv til deg. Jeg kan ikke frelse barnet, men du kan, og her det, Herre. Du har sagt at vi skal gjøre folk til dine disipler ved å døpe dem og lære dem, og det vil jeg nu gjøre med mitt barn. På ditt ord vil jeg døpe det til deg inn i ditt rike, der hvor også jeg av nåde er, og ved den samme nåde vil jeg prøve å LÆRE barnet mitt din vilje. Jeg lærte dette på nytt da jeg skulle døpe vårt tredje barnebarn i fjor høst, og tenkte: Så enkelt kan også jeg si det i dåpssamtalen. Og så enkelt sa jeg det! Jeg fikk i mars 1950 min dåp uten å ha gjort noe for å fortjene den, og uten å forstå den der jeg lå i mors armer. Som en gave fikk jeg den. Den første gaven vi alle har fått uten å gjøre noe for det, er livet vårt. Vi fikk livet, fordi Gud ville det slik. Dåpen del i Guds frelse handler om å få del i Guds kjærlighet, i det nye livet. Dåpen er kjærlighetens første sakrament. Gud vil det slik! Dåpen er en radikal Gudsgjerning med mennesket: Jeg blir døpt inn i Kristi kropp, inn i min lokale menighet og i den universelle kirke. Derfor er det jeg stemmer ekstra sterkt i når jeg aner dette perspektivet ved hver dåpsfest: Og ved tidens grense lever fortsatt dine løftes-ord ved døpefonten, dåpens lys forblir når livet slukner. Dét er den dypeste grunn til min dåpsglede. Erling J. Pettersen Stavanger biskop St. Petri menighet Postboks 201, 4001 Stavanger Besøksadr.: Klubbgaten 1, 4013 Stavanger E-post: Tlf.: Fax: Lura Trykkeri AS

KIRKE TORGET. God jul til alle på Tjensvoll. Håpet kom - biskopens julehilsen. Julens gudstjenester. Menighetens misjonsprosjekt

KIRKE TORGET. God jul til alle på Tjensvoll. Håpet kom - biskopens julehilsen. Julens gudstjenester. Menighetens misjonsprosjekt KIRKE TORGET I Kristus - nær livet Utgitt av Tjensvoll menighet Kirketorget nr. 4 desember 2014-48 årgang God jul til alle på Tjensvoll Håpet kom - biskopens julehilsen Side 2 Menighetens misjonsprosjekt

Detaljer

Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr 4 2014. Olav Bjørgaas hedret Side 6-7

Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr 4 2014. Olav Bjørgaas hedret Side 6-7 Menighetsblad nr 4 2014 Hillevåg Olav Bjørgaas hedret Side 6-7 Huskestue på Bergåstjern? Side 13 Min salme side 12 Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november Famililen Fjeld er tilbake i Hillevåg.

Detaljer

Nytt liv. Innhold: Menighetsblad for St. Petri. Domprostens påskehilsen...s. 2. Profilen: Marianne Aarre...s. 3

Nytt liv. Innhold: Menighetsblad for St. Petri. Domprostens påskehilsen...s. 2. Profilen: Marianne Aarre...s. 3 Petriposten Nr. 1 - Mars 2014 - Årgang 57 Menighetsblad for St. Petri Innhold: Nytt liv Domprostens påskehilsen...s. 2 Profilen: Marianne Aarre...s. 3 Fire i farten...s. 5 Gudstjenester i St. Petri kirke

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. (N13-nr.18) Foto: Geir Egeland

Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. (N13-nr.18) Foto: Geir Egeland FRA HINNA OG GAUSEL MENIGHET - NR. 6 - NOVEMBER - 2014-49. ÅRGANG Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent (N13-nr.18) Foto: Geir

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for. Nr 6-2014

Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for. Nr 6-2014 Menighetsblad for Nr 6-2014 Gjesdal & Ålgård Kantor Ragnhild på orgelkrakken i Oltedal 1.søndag i advent. I februar begynner hun i ny jobb i Nærbø. Les side 12 og 13. Menighetsbladets redaksjon: Bente

Detaljer

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff Nr. 5/2014 Menighetsbladet for ØYANE med bydelsstoff Leder Er det mulig? Brit Lyngnes Broberg Man lærer så lenge man lever heter det, og det er meg en glede å meddele at det faktisk er mulig å overraske

Detaljer

Grønn, engasjert idealist

Grønn, engasjert idealist Petriposten Menighetsblad for St. Petri Nr. 2 - Juni 2014 - Årgang 57 Innhold: Grønn, engasjert idealist Prestehjørnet...s. 2 Profilen: Gabriele Brennhaugen...s. 3 KIA SecondHand...s. 4 Gudstjenester i

Detaljer

ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21.

ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD GUD GIR VI DELER SATSING PÅ SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SIDE

Detaljer

LEIAR. Innhold. Side 2 - Leiar. Side 3 - Info. Side 4 og 5 - Juletrefest-tradisjoner

LEIAR. Innhold. Side 2 - Leiar. Side 3 - Info. Side 4 og 5 - Juletrefest-tradisjoner 2 Innhold Side 2 - Leiar Side 3 - Info Side 4 og 5 - Juletrefest-tradisjoner Side 6 og 7 - Det merkelegaste mennesket som er fødd på Jæren, del 1. Side 8 og 9 - Bebudelsen i kunsten Side 10 og 11 - HalloVenn

Detaljer

menighetsblad Tommel opp for menighetsweekend menighet på Vaulali Nr. 5 november/desember 2014 56. årgang

menighetsblad Tommel opp for menighetsweekend menighet på Vaulali Nr. 5 november/desember 2014 56. årgang sola Nr. 5 november/desember 2014 56. årgang menighetsblad Tommel opp for menighetsweekend for Sola menighet på Vaulali Mye kjekt som skjer i førjulstiden i Sola. Stikkord denne gang er julemarked, julemesse,

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2012 for Sørum Blaker Frogner God 43. årgang jul! Maleri av Carl bloch Ord til deg: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Arve Fitjar med hjerte blant undommene - Knut Arild Hareide om politikk og tro - Da damene dro... Kjøreplan: Frist for stoff 01. febr. 25. apr. 29. aug. 07. nov. Ut ca.

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro?

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? HASLUM Menighetsblad Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? v/henrik Syse 3 Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6 Kjære leser! «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og

Detaljer

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15 HVA SKJER I PÅSKEN? KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA NR. 1 APRIL 2009 side 16 Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. 1 MARS 2012 side 4 Om Dåpen! side 8 Påskeprogrammet! side

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsblad for Gjerpen, Valebø og Luksefjell

Menighetsblad for Gjerpen, Valebø og Luksefjell Menighetsblad for Gjerpen, Valebø og Luksefjell Nr. 5 Julen 2014 årgang 64. Fra den unike allehelgen-konserten Gudstjenester Kristi kongedag/domssøndag - 23. november kl. 11.00 Gudstjeneste Dåp Sollie

Detaljer