Dok.dato: Klassering: FBA/JTZ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 24.02.2014. Klassering: FBA/JTZ"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, tatus: J,A Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudiene - Maria Aurora Kalmari FBA 2014/ / FBA/TAB Mottaker Maria Aurora Kalmari niversitetet i Nordland FBA/JTZ var på søknad om overflytting fra Bachelor Økonomi og Ledelse (HHB) til Bachelor i eksportmarkedsføring (FBA) tudiene - iri chjelderup Opsahl - HHB / FBA / / FBA/TAB Mottaker iri chjelderup Opsahl niversitetet i Nordland FBA/TAB Høring - ny arkivnøkkel for H-sektoren rosjekt for revidering / reetablering av arkivnøkkel og bevarings- og kassasjonsbestemmelser 2013/ / ARK/RNY 666 Mottaker ninett A niversitetet i Nordland ARK/RNY ide: 1 av 143

2 Approval of training component - Carlo Lazado - FBA hd i akvakultur - Carlo C. Lazado FBA 2013/ / FBA/GFB 621 Mottaker Carlo Lazado niversitetet i Nordland FBA/JTZ Mål i praksis tudiene - Ako Karimi FV 2014/ / FV/LML Mottaker Ako Karimi niversitetet i Nordland FV/LML Fullmakt til generalforsamlingen i Norkveite A mai 2014 Norkveite A ( Her legges aksjebrev - møteinnkallinger - protokoller m.m. ) 2006/ / ØKON/AER 660 Mottaker Norkveite A niversitetet i Nordland ØKON/AER Tilbud om tilsetting i stilling som universitetslektor i kunst og håndverk - st.nr H/LKK tilling som førsteamanuensis/førstelektor i kunst og håndverk - st.nr H/LKK 2014/ / H/OLM nntatt etter Off.loven 25 (1) Mottaker Anita Bertheussen niversitetet i Nordland ER/BOA ide: 2 av 143

3 var på søknad om godkjenning av emne H tudiene - ngrid Michaelsen H 2013/ / FA/FNB nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker ngrid Michaelsen niversitetet i Nordland FA/CLJ var på søknad om å skrive ny bacheloroppgave YK180H, samt skrive alene tudiene - Maja Christensen H 2013/ / FA/ Mottaker Maja Christensen niversitetet i Nordland FA/ var på søknad om ytterligere utsatt innleveringsfrist på Y300H Masteroppgave tudiene - Espen Bergli H 2012/ / FA/ Mottaker Espen Bergli niversitetet i Nordland FA/ Tildeling av tilbud Anskaffelse - KK - nformasjonsfilm 2014/ / KK/E 054 Mottaker News on Request niversitetet i Nordland KK/E ide: 3 av 143

4 Avlysning av konkurranse Anskaffelse - KK - nformasjonsfilm 2014/ / KK/E 054 Mottaker pætt media Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Grape film News on Request Filmverftet Aurora Borealis Jab film Kubimedia Mørketid e-nor Tundra film Yesbox niversitetet i Nordland KK/E Tilbudsinvitasjon Runde 2 Anskaffelse - KK - nformasjonsfilm 2014/ / KK/E 054 Mottaker pætt media Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Grape film News on Request Filmverftet ab film Jab film Kubimedia Mørketid e Nor Tundra film Yesbox niversitetet i Nordland KK/E ide: 4 av 143

5 Midlertidlig svar på søknad om forhåndsgodkjenning av emner H tudiene - Mari nildal Nordsæther H 2012/ / FA/FNB nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Mari nildal Nordsæther niversitetet i Nordland FA/CLJ Tilbud om forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat - st. nr HHB ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / ER/AE nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker June Helen Borge niversitetet i Nordland ER/GBR Tilbud om midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i bedriftsøkonomi - st. nr HHB Helgeland ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ER/AE nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker Krister alamonsen niversitetet i Nordland ER/GBR var på søknad om gjenopptak som student - Bachelor i førskolelærerutdanning, kull 2012H tokmarknes tudiene - Nina Renø H 2014/ / FA/ nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Nina Renø niversitetet i Nordland FA/ ide: 5 av 143

6 var på søknad om utsettelse på innlevering av KR209L Grunnleggende metode og statistikk - idrett tudiene - Geir Einar olvang H 2012/ / FA/ Mottaker Geir Einar olvang niversitetet i Nordland FA/ var på søknad om utsettelse på innlevering av M303 masteroppgave tudiene - Carina Ottesen H 2014/ / FA/ Mottaker Carina Ottesen niversitetet i Nordland FA/ var på søknad om å levere ny bacheloroppgave YK180H, samt søknad om å levere individuell oppgave tudiene - Andreas karet H 2013/ / FA/ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 Mottaker Andreas karet niversitetet i Nordland FA/ ***** Bachelor i sykepleie tudiene - Therese Louise Hamlot (tidligere. olberg) H 2013/ / FA/ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 Mottaker Therese Hamlot niversitetet i Nordland FA/ ide: 6 av 143

7 Application papers in return - position as professor of philosophy - pos.nr H/K tilling som professor i filosofi - st.nr H/K 2012/ / H/OLM Mottaker To the applicants niversitetet i Nordland ER/BOA Retur av søkerdokumenter - stilling som professor i filosofi - st.nr H/K tilling som professor i filosofi - st.nr H/K 2012/ / H/OLM Mottaker Til søkerne niversitetet i Nordland ER/BOA nnvilget søknad om ammefri ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker Natalia Andreassen niversitetet i Nordland ER/RM nnvilget søknad om endring i permisjon ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** - tudentservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker ynne ettersen niversitetet i Nordland ER/ON ide: 7 av 143

8 Tilbud om forlengelse av midlertidig tilsetting i bistilling som professor - st. nr H/K ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / ER/GMT nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker Viggo Helge Rossvær niversitetet i Nordland ER/BOA Tilbud om midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i naturfag - st.nr H/LKK ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / ER/WLN nntatt etter Off.loven 25 (1) 221 Mottaker Leonie Johann niversitetet i Nordland ER/BOA Regulering av fondskonto Norges Bank pr mai 2014 Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank 2008/ / ØKON/KFL 123 Mottaker parebank 1 Nord-Norge niversitetet i Nordland ØKON/CVR var på søknad om utsatt innlevering av Y262H Demens og alderspsykiatri 2 tudiene - Julie Tangen H 2014/ / FA/ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 Mottaker Julie Tangen niversitetet i Nordland FA/ ide: 8 av 143

9 Tilbud om midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat i mediesosiologi, st. nr FV tlysing av to stipendiatstillinger i mediesosiologi, st. nr og st. nr FV 2013/ / ER/WLN nntatt etter Off.loven 25 (1) Mottaker Malene aulsen Lie niversitetet i Nordland ER/GBR var på søknad om utsett innlevering av masteroppgave M303 tudiene - Tor kulbru H 2014/ / FA/ Mottaker Tor kulbru niversitetet i Nordland FA/ var på søknad i forhold til Master i klinisk sykepleie tudiene - Rita Wærness H 2013/ / FA/ nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Rita Wærness niversitetet i Nordland FA/ Delvis underskrevet oppdragsavtale mellom niversitetet i Nordland v/kk og Whitefox A Anskaffelse - Logo og design til Bodøpiloten 2014/ / KK/E 050 Mottaker Whitefox A niversitetet i Nordland KK/E ide: 9 av 143

10 var på søknad om utsettelse på masteroppgave tudiene - Einar Bjørn HHB 2014/ / HHB/AKN Mottaker Einar Bjørn niversitetet i Nordland HHB/AKN var på søknad om utsettelse på innlevering av masteroppgave - MBA luftfart tudiene - Jo Bjørn katvold HHB 2014/ / HHB/AKN Mottaker Jo Bjørn katvold niversitetet i Nordland HHB/AKN Bekreftelse på tilsettingsforhold ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / ER/GMT nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker Til den det måtte angå niversitetet i Nordland ER/BOA Oversendelse av offentlig søkerliste- ostdoktor i internasjonal markedsføring og handel - st. nr HHB tilling som postdoktor i internasjonal markedsføring og handel - st. nr HHB 2014/ / HHB/ 216 Mottaker Til søkerne niversitetet i Nordland ER/GBR ide: 10 av 143

11 Tilbud om midlertidig tilsetting i 15% stilling som professor i nautikk - st.nr HHB ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / ER/GBR nntatt etter Off.loven 25 (1) 221 Mottaker Norvald Kjerstad niversitetet i Nordland ER/GBR ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / HHB/EAB X nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Mottaker ***** niversitetet i Nordland TD/LTA Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet høsten 2014 ved Leeds Metropolitan niversity tudiene - Robin ettersen HHB 2014/ / HHB/GKN Mottaker Robin ettersen niversitetet i Nordland HHB/GKN Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet høsten 2014 ved Leeds Metropolitan niversity - Kjetil Fjellgaard tudiene - Kjetil Fjellgaard HHB 2014/ / HHB/GKN Mottaker Kjetil Fjellgaard niversitetet i Nordland HHB/GKN ide: 11 av 143

12 var på søknad om permisjon H tudiene - Maren Flaat Ekker H 2012/ / FA/FNB nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 Mottaker Maren Flaat Ekker niversitetet i Nordland FA/CLJ tkast til beretning til Riksrevisjon om forvaltningen av statens eierinteresser i Norkveite A 2013 Norkveite A ( Her legges aksjebrev - møteinnkallinger - protokoller m.m. ) 2006/ / ØKON/AER 660 Mottaker Kunnskapsdepartementet niversitetet i Nordland ØKON/AER Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet høsten 2014 ved einan Gaukin niversity, Japan tudiene - Martin Alexander Vik Aunmo HHB 2014/ / HHB/GKN Mottaker Martin Alexander Vik Aunmo niversitetet i Nordland HHB/GKN Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet høsten 2014 ved einan Gaukin niversity tudiene - Kjersti Grøholt Buseth HHB 2014/ / HHB/GKN Mottaker Kjersti Grøholt Buseth niversitetet i Nordland HHB/GKN ide: 12 av 143

13 var på søknad om godkjenning av emne H tudiene - Lars Tore Olsen ( Bolte-Olsen ) H 2014/ / FA/CLJ nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Lars Tore Olsen niversitetet i Nordland FA/CLJ var vedrørende spørsmål om å levere ny Bacheloroppgave YK180H våren 2015 tudiene - Tore Marius Brennodden H 2013/ / FA/ nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Tore Brennodden niversitetet i Nordland FA/ ensjonsmelding - opptrapping 90 % ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker tatens pensjonskasse niversitetet i Nordland ER/BJ Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet høsten 2014 ved einan Gaukin niversity - Japan tudiene - Elias Wilhelm Lønseth HHB 2014/ / HHB/GKN Mottaker Elias Wilhelm Lønseth niversitetet i Nordland HHB/GKN ide: 13 av 143

14 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet høsten 2014 ved einan Gaukin niversity, Japan - Martin Fremo Lefdal tudiene - Martin Fremo Lefdal HHB 2014/ / HHB/GKN Mottaker Martin Fremo Lefdal niversitetet i Nordland HHB/GKN ensjonsmelding - hel AF ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** B 2006/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker tatens pensjonskasse niversitetet i Nordland ER/BJ KT nformasjonsinnhenting regnskapssystem tsatt offentlighet rr lov 18 (2) Riksrevisjonen - revisjon av regnskap / / ØKON/AER Offl. 5 (3) tsatt offentlighet 134 Mottaker Riksrevisjonen niversitetet i Nordland ØKON/KFL Opphør av midlertidig tilsetting i deltidsstilling som prosjektmedarbeider (rådgiver) - st.nr HHB ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker Camilla Helgesen niversitetet i Nordland ER/RM ide: 14 av 143

15 nnvilget søknad om redusert stilling ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / ER/GMT nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker iv Rossvik niversitetet i Nordland ER/WLN Tilbud om utvidelse av stillingsprosent i fast stilling som professor i organisasjon og ledelse, st. nr FV ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ) 2008/ / ER/WLN nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker tig Ole Johannessen niversitetet i Nordland ER/GBR Rapport om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker ***** Mottaker ***** niversitetet i Nordland ER/TMM Nytt tilbud om tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid st.nr FV tillinger som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st. nr og st. nr FV 2013/ / FV/GMT nntatt etter Off.loven 25 (1) Mottaker Hilde Berit Moen niversitetet i Nordland ER/WLN ide: 15 av 143

16 Angående oppstart etter permisjon og overføring til nytt kull tudiene - Monica Heggli Belbomo FV 2012/ / FV/LRH 531 Mottaker Monica Heggli Belbomo niversitetet i Nordland FV/LRH ensjonsmelding - delvis AF 20 % ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker tatens pensjonskasse niversitetet i Nordland ER/BJ Klage på sensurvedtak - YK180H - kand 037 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Lisa Lång Larsen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Morten Westgård Mottaker Anne Kristine ørstrøm niversitetet i Nordland TD/AND Klage på sensurvedtak - 203L - kand 007 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Harald Elden Gundem / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker atrik Bye Mottaker Andreas Lieng Veimo niversitetet i Nordland TD/AND ide: 16 av 143

17 Bekreftelse på tilsettingsforhold ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ER/ON 221 Mottaker Til den det måtte angå niversitetet i Nordland ER/RM Tilleggsinformasjon vedrørende vårt svar på søknad om gjenopptak av studie - bachelor i førskolelærerutdanning H tudiene - ilje Kristoffersen H 2009/ / FA/ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 Mottaker ilje Kristoffersen niversitetet i Nordland FA/CLJ Bekreftet mottatt oppsigelse av stilling som professor st.nr FV ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ER/WLN nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker var Jonsson niversitetet i Nordland ER/WLN Klage på sensurvedtak - 203L - kand 004 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Mattheus Knudtsen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Andreas Lieng Veimo Mottaker atrik Bye niversitetet i Nordland TD/AND ide: 17 av 143

18 Klage på sensurvedtak ME118 - kand 081 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Matilde Gaard ( Olsen ) / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker issel Eriksen Mottaker Hanne Thommesen niversitetet i Nordland TD/AND Tilbudsinvitasjon - Omdømmeundersøkelse for niversitetet i Nordland Anskaffelse - Gjennomføring av omdømmeundersøkelse / / TD/AWD 050 Mottaker psos MM Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Respons Analyse TN Gallup Rambøll Management Consulting Nordlandsforskning Kunnskapsparken Bodø niversitetet i Nordland TD/AWD nnvilget søknad om foreldrepermisjon ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker Jeanett Kreutzmann niversitetet i Nordland ER/ON ide: 18 av 143

19 Oppnevning som visedekan - Bekreftelse på B-tillegg ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker er-bjarne Ravnå niversitetet i Nordland ER/WLN Tibud om tilsetting i stilling som rådgiver - st.nr FV tlysing av 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver, st. nr FV 2014/ / FV/GMT nntatt etter Off.loven 25 (1) Mottaker Ellisiv Flatval niversitetet i Nordland ER/GBR var på søknad om godkjenning av emne tudiene - Marianne Lien Wennersberg HHB 2014/ / HHB/VK nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Marianne Lien Wennersberg niversitetet i Nordland HHB/VK varbrev fra klagekommisjonen - EX151 - kand 216 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Anita Lundsvoll / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Anita Lundsvoll niversitetet i Nordland TD/AND ide: 19 av 143

20 varbrev fra klagekommisjonen - EN311E - kand 137 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Jeanette Eliassen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Jeanette Eliassen niversitetet i Nordland TD/AND nderskrevet avtale - An urban future for ápmi? ámi youth organizing and networking in a context of indegnous urbanization rosjekt - An urban future for ápmi? ámi youth organizing and networking in a context of indegnous urbanization 2014/ / FV/MNN 666 Mottaker Norsk institutt for by- og regionsforskning - NBR niversitetet i Nordland FV/HTH Bekreftet mottatt oppsigelse av stilling som universitetslektor st.nr H/LKK ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / ER/GMT nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker igurd Hareide niversitetet i Nordland ER/WLN ide: 20 av 143

21 Endring av forhåndsgodkjenning av emner tudiene - Lisa Karlsen ( tidl. Elizaveta Lebedeva ) FV 2013/ / FV/LRH Mottaker Lisa Karlsen niversitetet i Nordland FV/LRH Tilbud " Ferskfisktransporter fra Norge til Kontinentet " rosjekt - Transport av fersk fisk fra Norge til kontinentet 2014/ / HHB/GO 663 Mottaker tatens Vegvesen Vegdirektoratet niversitetet i Nordland HHB/GO Følgebrev vedrørende tilbud om " Transport av fersk fisk fra Norge til kontinentet " rosjekt - Transport av fersk fisk fra Norge til kontinentet 2014/ / HHB/GO 663 Mottaker tatens Vegvesen Vegdirektoratet niversitetet i Nordland HHB/GO Bekreftelse på støtte til deltagelse på European nnovation Academy tøtte til deltakelse i European nnovation Academy ( EA ) 2014/ / HHB/EAB 341 Mottaker tart Norge niversitetet i Nordland HHB/EAB ide: 21 av 143

22 nnvilget permisjon uten lønn ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker Anders Flåm niversitetet i Nordland ER/RM Doctoral defence - Ann Heidi Hansen hd i bedriftsøkonomi / HHB - Ann Heidi Hansen / / HHB/GKN 621 Mottaker rofessor James Fitchett, hd Mottaker Mottaker Associate rofessor Diane M. Martin, hd Lektor hd,er Østergaard niversitetet i Nordland HHB/GKN var på e-poster og 29.05: hd Candidate at Nordland niversity h.d. i sosiologi - Valerie aville / / FV/MJ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Mottaker Valerie aville niversitetet i Nordland FV/MJ ide: 22 av 143

23 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker ***** Mottaker ***** niversitetet i Nordland ER/TMM var på melding om avvikling av studie GL H tudiene - Tone ren Breistrand H 2014/ / FA/ nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Tone ren Breistrand niversitetet i Nordland FA/CLJ Delvis underskrevet oppdragsavtale - Nettbasert arbeidsmiljøopplæring FBA - EV - Havbruksdrift - HBR Finnmark H14 - HM-kurs 2014/ / FBA/CHR 421 FBA/CHR TO Laksefjord A øknad om permisjon fra stilling som universitetslektor ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / ER/WLN nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/WLN B 30 Berit Mosseng jølie ide: 23 av 143

24 nformasjon vedrørende dine studier H tudiene - Linda Loe H 2013/ / FA/CLJ Mottaker Linda Loe niversitetet i Nordland FA/CLJ var på søknad om utsettelse på innlevering av masteroppgave i M303 tudiene - Gerd Eilertsen H 2014/ / FA/FNB Mottaker Gerd Eilertsen niversitetet i Nordland FA/ var på søknad om ***** ***** ***** YK180H ***** ***** ***** tudiene - man alehi H 2013/ / FA/ nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker man alehi niversitetet i Nordland FA/ nderskrevet arbeidsavtale - midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i naturfag - st.nr H/LKK ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / ER/WLN nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/BOA Leonie Johann ide: 24 av 143

25 Vedtak om godkjenning av emner tudiene - Axel tentun FV 2011/ / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Axel tentun niversitetet i Nordland FV/TJA Avslutning av studiene tudiene - Anders Bergh Johansen HHB 2014/ /2014 HHB/BRA Mottaker Anders Bergh Johansen niversitetet i Nordland HHB/BRA Avslutning av studie tudiene - ngrid-lovise Albinussen H 2014/ / FA/ FA/ TE ngrid-lovise Albinussen øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2013/ / TD/AJH TD/KLH B 17 Clare McEnally ide: 25 av 143

26 øknad om utsatt innlevering av masteroppgave og fremdriftsplan mai 2014 tudiene - Rolf Liland HHB 2014/ /2014 HHB/AKN HHB/AKN B 2 Rolf Liland øknad om utsatt innlevering av masteroppgave tudiene - Frode Jensen HHB 2014/ /2014 HHB/AKN HHB/AKN B 2 Frode Jensen nderskrevet kontrakt ekstern sensor - B220F Bacheloroppgave i biologi amlemappe - kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - FBA 2013/ / FBA/A FBA/A TO Øystein Varpe nderskrevet kontrakt ekstern sensor - M115L Musikk amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - H ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 70/ FA/ nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl. 13 FA/ TE Trond tåle Mathisen ide: 26 av 143

27 øknad om permisjon fra studiene og bytte av kull tudiene - tina Beate. parby H 2013/ / FA/ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 FA/ B 4 tina Beate. parby Rapport fra bedømmelseskomitè - vurdering av søkere til stilling som professor i miljøsosiologi- st.nr FV tilling som professor i sosiologi, st. nr , st. nr og st. nr / / FV/GMT nntatt etter Off.loven 25 (1) ER/GBR TE Jan - nge Hanssen Katarina Eckerberg Erling Berge nderskrevet kontrakt ekstern sensor - KR310L Masteroppgave, 60stp amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - H ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 73/ FA/ FA/ TE Tor Oskar Thomassen ide: 27 av 143

28 var på søknad om utsatt innlevering av masteroppgave tudiene - Rolf Liland HHB 2014/ /2014 HHB/AKN Mottaker Rolf Liland niversitetet i Nordland HHB/AKN Høringsbrev - Varsel av berørte private parter - Forslag til detaljregulering for niversitetet i Nordland, Mørkved Offentlig ettersyn og høring - Varsel av berørte private parter - Forslag til detaljregulering for niversitetet i Nordland, Mørkved 2014/ / TAB/TAL 008 TAB/TAL Bodø kommune nnkalling til dialogmøte ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / ER/GMT nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/TMM TE NAV Bodø øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2013/ /2014 TD/AJH TD/AJH B 18 Marlin Elvseth ide: 28 av 143

29 nderskrevet kontrakt ekstern sensor - 210H sykisk helsearbeid - felles innholdsdel amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - H ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 79/ FA/ nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl. 13 FA/ TE er Kristian Roghell Klage på sensurvedtak i TM100L - TM100L - kand 068 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Hilde Ekeberg kaugvold H 2014/ / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) TD/AND TE Hilde Ekeberg kaugvold Klage på sensurvedtak i O202 - kand 021 Klage, anke i forbindelse med eksamen - ål Harald Lilleengen / / TD/AND TD/AND TE ål Harald Lilleengen var på søknad om utsatt innlevering av masteroppgave tudiene - Frode Jensen HHB 2014/ /2014 HHB/AKN Mottaker Frode Jensen niversitetet i Nordland HHB/AKN ide: 29 av 143

30 nderskrevet kontrakt ekstern sensor - A233 osialt arbeid amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - FV 2013/ / FV/CLE nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl. 13 FV/CLE teinulf everinsen var på søknad om utsettelse på innlevering av masteroppgave tudiene - Hallvard Cock HHB 2014/ /2014 HHB/AKN Mottaker Hallvard Cock niversitetet i Nordland HHB/AKN Høringsbrev - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge Høring Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge 2014/ / FV/HTH 008 FV/HTH Justis- og beredskapsdepartementet ide: 30 av 143

31 Klage på sensurvedtak - ME118 - kand 066 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Kjersti Grøholt Buseth / /2014 TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker issel Eriksen Mottaker Hanne Thommesen niversitetet i Nordland TD/AND øknad om bytting av praksissted tudiene - ilje Mari edersen H 2013/ / FA/ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 FA/FA B 4 ilje Mari edersen Rapport fra bedømmelseskomité - vurdering av søkere til stilling som professor i sosiologi - komite A - velferdssosiologi - st. nr FV tilling som professor i sosiologi, st. nr , st. nr og st. nr / / FV/GMT nntatt etter Off.loven 25 (1) ER/GBR TE Jon Olav Myklebust rene Bele Lennart vensson ide: 31 av 143

32 Lisa Lång Larsen Ønsket praksisregion H11 amlemappe - Kull Høst Tildeling av praksisregion for Bachelor i sykepleie ak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 7546/2014 FA/FA 426 FA/FA TE Lisa Lång Larsen Oversendelse kontrakt til underskrift Anskaffelse - BiN - RFD brikker m/ tilhørende lese og sikringsutsyr 2014/ /2014 ØKON/TEK 0 Mottaker Axiell Danmark A/ niversitetet i Nordland B/BL nderskrevet kontrakt ekstern sensor - NA168L Naturfag 1 del 1 amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - H ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7549/ FA/ nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl. 13 FA/ TE Radoslav lavchev Borissov nderskrevet kontrakt ekstern sensor - EN301E The Geopolitics of etroleum and Natural Gas amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - HHB 2013/ / HHB/BRA HHB/BRA TE Julia Loe ide: 32 av 143

33 nderskrevet kontrakt ekstern sensor - EN313E Arctic Dialogue amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - HHB 2013/ / HHB/BRA HHB/BRA Julia Loe nderskrevet arbeidsavtale - stilling som førsteamanuensis - st nr FV ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ /2014 ER/OLM nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/GBR TE Hilde Berit Moen nderskrevet arbeidsavtale - Midlertidig stilling som stipendiat st nr HHB ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / ER/AE nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/GBR TE June Helen Borge Klage på sensurvedtak i FL200L - kand 133 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Ketil Bergersen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) TD/AND TE Ketil Bergersen ide: 33 av 143

34 T- veileder - Kryptering av e-postoverføring Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende handlingsplan 2013/ /2014 ER/ARB 002 A/EGA Kunnskapsdepartementet Høring - utredningsrapport om Norsk Kulturråd Høring - Gjennomgang av Norsk Kulturråd 2014/ /2014 ØD/JAJ 008 ØD/JAJ Kulturdepartementet ignert kontrakt - Transport av fersk fisk fra Norge til kontinentet - Oppdatering av ib rapport 2/2009 rosjekt - Transport av fersk fisk fra Norge til kontinentet 2014/ /2014 HHB/GO 663 Mottaker tatens vegvesen niversitetet i Nordland HHB/GO tdanningskvalitetsprisen Oversendelse av søknad fra niversitetet i Nordland tdanningskvalitetsprisen - ris for fremragende arbeid med og utdanningskvalitet i norsk høgre utdanning / /2014 TD/AVR 436 Mottaker Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen niversitetet i Nordland TD/JAT ide: 34 av 143

35 øknad om å få endret emnekode tudiene - Arnold kimelid H 2014/ / FA/ nntatt etter Off.loven 26 (1) FA/CLJ B 2 Arnold kimelid Klage på sensurvedtak i Ek323E - kand 109 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Gunn Bloch / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) TD/AND TE Gunn Bloch Klage på sensurvedtak i Ek323E - kand 148 Klage,anke i forbindelse med eksamen - Tove Cecilie Kristensen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) TD/AND TE Tove Cecilie Kristensen Oversendelse av offentlig søkerliste- 2 stipendiater - nge i Risiko- st. nr og FV tlysing av 2 stillinger som stipendiat, st. nr og og 2 stillinger som postdoktor, st. nr og FV 2014/ / FV/GMT 216 Mottaker Til søkerne niversitetet i Nordland ER/GBR ide: 35 av 143

36 Avbrytning av siste praksisperiode tudiene - Heidi M. Nilssen H 2011/ / FA/ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 FA/ TE Heidi M Nilssen Rådsforsamling i Bodø Nordnorsk lederutvikling 2006/ / LED/FO LED/FO Nordnorsk lederutvikling Kopi av søknad - sendt fra Fylkesmannen i Nordland til tdanningsdirektoratet om midler for " Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere " Veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere - tildeling av midler Kap. 231 og / / /EL ØD/JAJ Fylkesmannen i Nordland Trine Lise Breivik ønsket praksisregion - V11 amlemappe - Kull Vår 2011 nettbasert - Tildeling av praksisregion for Bachelor i sykepleie 2012/ / FA/FA nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl FA/FA Trine Lise Breivik ide: 36 av 143

37 nderskrevet kontrakt ekstern sensor - YK306H Masteroppgave i klinisk sykepleie amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - H ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7586/ FA/ FA/ TE Ole Greger Lillevik nderskrevet kontrakt ekstern sensor - EK129F Markedskommunikasjon og medier amlemappe - kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - FBA 2013/ / FBA/A nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl. 13 FBA/A TO Tarje Gaustad Orientering om arbeidet med innføring av en totalkostnadsmodell for forskningsprosjekt (TD-modellen) TD-modellen = Tid, Direkte kostnader og ndirekte kostnader - Beregningssmodell vedrørende kostnader i forskningsprosjekter 2012/ / TD/RO 630 Mottaker tyret ved niversitetet i Nordland niversitetet i Nordland ØKON/KFL ide: 37 av 143

38 nderskrevet kontrakt ekstern sensor - M115L Musikk amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - H ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7590/ FA/ FA/ TE Finn Robert Olsen nderskrevet kontrakt ekstern sensor - A357 Master's thesis amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - FV 2013/ / FV/CLE nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl. 13 FV/CLE Åse Elisabeth Vagli nvitasjon til åpning av studieåret ved niversitetet i Nordland Åpning av studieåret / / TAB/EH Mottaker Finansminister iv Jensen niversitetet i Nordland TAB/EH ide: 38 av 143

39 øknad - Liudmila Kalashnikova - Tyumen nternasjonal studentmappe - HHB - Liudmila Kalashnikova - H / / TD/MEK nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl TD/MEK Liudmila Kalashnikova øknad - Margarita ogosyan -Tyumen nternasjonal studentmappe - HHB - Margarita ogosyan - H / / TD/MEK nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl TD/MEK Margarita ogosyan øknad - Anna Tsunskaia - etrozavodsk nternasjonal studentmappe - FBA - Anna Tsunskaia - High North - H / / TD/MEK nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl TD/MEK Anna Tsunskaia Dokumentasjon i forbindelse med praksisperiode tudiene - Renate Jørgensen undsfjord H 2014/ / FA/ nntatt etter Off.loven 26 (1) FA/ TE ***** ide: 39 av 143

40 Klage på sensurvedtak i RG209E - kand 164 Klage, anke i forbindels emed eksamen - abina Beslija / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) TD/AND TE abina Beslija Klage på sensurvedtak i MA106E - kand 109 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Marianne K Jensen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) TD/AND TE Marianne K Jensen Dialogmøter mellom Forskningsrådet og universitetenes rektorater Dialogmøter mellom universitetssektoren og Forskningsrådet / / TD/RO 612 Mottaker Norges forskningsråd niversitetet i Nordland TAB/EH øknad - Anastasiia lianina - Tyumen nternasjonal studentmappe - FV - Anastasiia lianina - H / / TD/MEK nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl TD/MEK Anastasiia lianina ide: 40 av 143

41 øknad om overgang fra campus til nettbasert - Grunnskolelærerutdanningen 1-7 (kull 2011) tudiene - igrid Victoria Wangsvik H 2013/ / FA/ FA/CLJ B 4 igrid Victoria Wangsvik nvitasjon til å besøke MGMO Honorary certificate of appreciation - MGMO 2014/ / HHB/ 340 LED/E MGMO niversity v/ Valery. alygin øknad om forhåndsgodkjenning av emner tudiene - Kristoffer Bolsø FBA 2013/ / FBA/MA FBA/TAB TE Kristoffer Bolsø Klage på sensurvedtak - BE204E - kand 639 Klage, anke i forbindelse med eksamen - tig Berntsen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Levi Gårseth-Nesbakk Mottaker Gowindage C.J. Kuruppu niversitetet i Nordland TD/AND ide: 41 av 143

42 Klage på sensurvedtak - TM100L - kand 026 Klage, anke i forbindelse med eksamen - tian Bech-Hansen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker May Liss Tobiassen Mottaker Mottaker Marit ettersen Marit undelin niversitetet i Nordland TD/AND Klage på sensurvedtak - TM100L - kand 068 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Hilde Ekeberg kaugvold H 2014/ / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Marit undelin Mottaker Mottaker Marit ettersen May Liss Tobiassen niversitetet i Nordland TD/AND Klage på sensurvedtak - TM100L - kand 019 Klage, anke i forbindelse med eksamen - ilje F. rheim Rasmussen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Marit ettersen Mottaker Mottaker Marit undelin May Liss Tobiassen niversitetet i Nordland TD/AND ide: 42 av 143

43 Tilbud om midlertidig tilsetting i stilling som avdelingsingeniør FBA ersonalmappe - Anjana alihawadana FBA 2014/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Mottaker Anjana alihawadana niversitetet i Nordland ER/ON Høringssvar - Kvoter for universitetene på emner ved N Høring - nnføring av kvoter for partene i samarbeidsavtalen med N 2014/ / TD/BRJ 008 Mottaker niversitetssenteret på valbard niversitetet i Nordland TD/BRJ nderskrevet avtaledokument mellom in og Cyprus niversity of Technology amarbeidsavtale mellom in og Cyprus niversity of Technology 2014/ / TD/MOB 351 TD/MOB TE Cyprus niversity of Technology nvitasjon til møte i Kunnskapsdepartementet 11. juni 2014 Ekspertgruppe for kunst og kultur i skolen 2014/ / H/FRT 400 Mottaker Kunnskapsdepartementet niversitetet i Nordland TAB/EH ide: 43 av 143

44 Dokumentasjon i forbindelse med permisjonssøknad / praksis tudiene - Regine Rønning Wessel H 2012/ / FA/AME nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 FA/ ***** Takker nei til tilbud om stilling som universitetslektor tilling som førsteamanuensis/førstelektor i kunst og håndverk - st.nr H/LKK 2014/ / H/OLM nntatt etter Off.loven 25 (1) ER/WLN TE Anita Bertheussen Delvis underskrevet avtale - VR Nordland : atsingsområde Leverandørindustri sjømatnæring i 2014 rosjektsamarbeid VR Nordland : atsingsområde Leverandørindustri sjømatnæring i / / FBA/NEL 666 FBA/NEL Nordland Fylkeskommune nderskrevet arbeidsavtale - stilling som universitetslektor - st nr HHB ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ER/AE nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/GBR TE Krister alamonsen ide: 44 av 143

45 Klage på sensurvedtak i B105F - kand 004 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Henriette Folgerø / / TD/AND TD/AND TE Henriette Folgerø Lillian E Bergstrøm Ønsket praksisregion - V11 amlemappe - Kull Vår 2011 nettbasert - Tildeling av praksisregion for Bachelor i sykepleie 2012/ / FA/FA 426 FA/FA Lillian E Bergstrøm Delvis underskrevet avtale oppdragsavtale Anskaffelse Dronning Mauds Minne 2014/ / KK/K KK/K DMMH v/ FE nderskrevet arbeidsavtale - Driftsteknikerassistent i tidsrommet Drift amlemappe Kortere tilsettingsforhold - Drift - Renhold - tudentservice - Biblioteket - tud 2014/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/GBR TE Andreas tensvik Karlsen ide: 45 av 143

46 nderskrevet kontrakt ekstern sensor - R400H Den praktiske kunnskapens teori amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - H ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7651/ FA/ nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl. 13 FA/ TE Adrian Ratkic Klage på sensurvedtak - YK104H - kand 121 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Rune Larsen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Annie Grethe Karlsen Mottaker Wivi-Ann Tingvoll niversitetet i Nordland TD/AND nderskrevet arbeidsavtale - forlengelse av 20% midlertidig stilling som professor - st nr H/K ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / ER/GMT nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/BOA TE Viggo Helge Rossvær ide: 46 av 143

47 Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/ON TE NAV Bodø ndersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal 2014 RA-0678 Kvartalsvis undersøkelse om ledige stillinger 2011/ / ER/LEB nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl ER/ON TE tatistisk sentralbyrå ndersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal 2014, RA-0678 Kvartalsvis undersøkelse om ledige stillinger 2011/ / ER/LEB nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl ER/ON TE tatistisk sentralbyrå ide: 47 av 143

48 øknad om godkjenning av emner tudiene - Lars Tore Olsen ( Bolte-Olsen ) H 2014/ / FA/CLJ FA/CLJ B 4 Lars Tore Olsen nderskrevet kontrakt ekstern sensor - RG200E Revisjonsteori- og metode amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - HHB 2013/ / HHB/BRA HHB/BRA TE Torhild øberg Klage på sensurvedtak i VT308E - kand 007 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Zelim angar / / TD/AND TD/AND TE Zelim angar Oppsigelse av stilling som rådgiver ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / ER/AE nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/RM TE Vegard kar ide: 48 av 143

49 nvitasjon til spørreundersøkelse om autonomi, kontroll og koordinering i staten pørreundersøkelse om autonomi, kontroll og koordinering i staten 2014/ / ER/ARB 005 ER/ARB niversitetet i Bergen Klage på sensurvedtak i EK233E - kand 154 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Ruben Want / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) TD/AND TE Ruben Want nderskrevet kontrakt ekstern sensor - RG205E Årsregnskap / god regnskapsskikk amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - HHB 2013/ / HHB/BRA HHB/BRA TE ngrid Hansen Bekreftelse - behov for tilrettelegging ved eksamen - Guro Regine Dypvik amlemappe ærordning / tilrettelegging til eksamen ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7668/ TD/RRO nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl TD/RRO TE Guro Regine Dypvik ide: 49 av 143

50 Cecilie Celius ønsket praksisregion - V11 amlemappe - Kull Vår 2011 nettbasert - Tildeling av praksisregion for Bachelor i sykepleie 2012/ / FA/FA 426 FA/FA TE Cecilie Celius nderskrevet kontrakt ekstern sensor - A349 Masteroppgave i sosialt arbeid amlemappe kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - FV 2013/ / FV/CLE FV/CLE Agnete Wiborg Bedømmelse av søkere til stilling som stipendiat innenfor teknologibasert entreprenørskap tipendiatstilling innenfor teknologibasert entreprenørskap - st. nr HHB Helgeland 2014/ / HHB/ nntatt etter Off.loven 25 (1) 216 ER/GBR TE Gry Agnete Alsos Konstantin Timochenko nderskrevet arbeidsavtale - Midlertidig 15% stilling som professor - st nr HHB ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / ER/GBR nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/GBR Norvald Kjerstad ide: 50 av 143

51 øknad om utsatt innlevering av masteroppgave tudiene - Tom Giertsen HHB 2014/ / HHB/AKN nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 HHB/AKN B 2 Tom Giertsen øknad om overflytting og godkjenning av emner Overflytting - Molly ddenberg 2014/ / FA/FNB FA/FNB Molly ddenberg Klage på sensurvedtak - O202 - kand 021 Klage, anke i forbindelse med eksamen - ål Harald Lilleengen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Baard Herman Borge Mottaker Kjell Risa niversitetet i Nordland TD/AND Klage på sensurvedtak - FL200L - kand 133 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Ketil Bergersen / / TD/AND nntatt etter Off.loven 26 (1) Mottaker Anne Grethe Baustad Mottaker Anita M. Berg-Olsen niversitetet i Nordland TD/AND ide: 51 av 143

52 Klage på sensurvedtak i EK323E - kand 157 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Knut Wedde / / TD/AND TD/AND TE Knut Wedde nderskrevet arbeidsavtale - midlertidig stilling som stipendiat - st.nr FV ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / ER/WLN nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/GBR Malene aulsen Lie Oppsigelse av stilling som studieleder ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ER/LJN nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/WLN B 8 Elsa Fagervik Kommedahl øknad om redusert stilling i en tidsavgrenset periode ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/WLN Camilla Risvoll Godø ide: av 143

53 øknad om midlertidig redusert stilling ersonalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ER/ON nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ER/WLN Thomas Benson øknad om permisjon fra studiene tudiene - Heidi M. Nilssen H 2011/ / FA/ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 FA/ B 14 Heidi M. Nilssen nderskrevet avtale - Tjeneste for ensitive data - TD - samle-abonnementsavtale for organisasjoner i H-sektoren ( unntatt io ) TD - Tjeneste for sensitive data - behandling av personopplysninger 2014/ / TD/MH 600 TD/MH niversitetet i Oslo nderskrevet avtale om behandling av personopplysninger - lagring av forskningsdata i Tjeneste for ensitive Data TD TD - Tjeneste for sensitive data - behandling av personopplysninger 2014/ / TD/MH 600 TD/MH niversitetet i Oslo ide: 53 av 143

54 øknad om studieveiledning - sammensatt bachelor tudieveiledning - Endre J. Wågø 2014/ / HHB/AKN 541 HHB/VK B 2 Endre J. Wågø øknad om bytte av praksisregion tudiene - Kathrin Moen Jensen H 2013/ / FA/ nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl. 13 FA/FA Kathrin Moen Jensen Angående godkjenning av ansvarshavende - Hilde Ribe Forsøksdyravdeling ved Høgskolen i Bodø - FBA Mørkvedbukta 2010/ / FBA/REL FBA/REL Forsøksdyrutvalget Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen for 2013 Riksrevisjonen - revisjon av regnskap / / ØKON/AER T nntatt etter off.loven 5 andre ledd 134 ØKON/KFL TE Riksrevisjonen ide: 54 av 143

55 Kontrakt ekstern sensor - B220F - Bacheloroppgave i biologi amlemappe - kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - FBA 2013/ / FBA/A nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl. 13 FBA/A TO Bengt Finstad Certificate of Admission 2014/ TMAT tudiene - Kristoffer Bolsø FBA 2013/ / FBA/MA FBA/TAB TO Kristoffer Bolsø nderskrevet kontrakt ekstern sensor - B307F - ndividuelt spesialpensum master amlemappe - kontrakt ekstern sensor - H13 - V14 - FBA 2013/ / FBA/A nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl. 13 FBA/A TO Katerina Kousoulaki ide: 55 av 143

Dok.dato: 04.12.2006. Klassering: PHS/MSA

Dok.dato: 04.12.2006. Klassering: PHS/MSA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.1.2012-31.1.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.06.2014 øknad om delvis permisjon fra førskolelærerutdanningen Kristoffer Johansen - førskolelærerutdanning

Detaljer

Offentlig journal. Interimrapport for Erasmus mobilitetsmidler studieåret 13/14

Offentlig journal. Interimrapport for Erasmus mobilitetsmidler studieåret 13/14 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 29.10.2014 nterimrapport for Erasmus mobilitetsmidler studieåret 13/14 ocrates / Erasmus - studieåret 2006 / 2007

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.8.2013, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 06.09.2013 Godkjenning av gamle P emner på bachelorprogrammet - ak

Detaljer

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-22.6.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 08.07.2014 Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015 H Fakultetsinterne Fo-søknader 2014-2015

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. Sykepermisjon. ***** ***** ***** Personalmappe 2007/23-3 1525/2007 07.06.2007 12.06.2007 PERSØK/ASO. Retur av arbeidsavtalen

Offentlig journal. Sykepermisjon. ***** ***** ***** Personalmappe 2007/23-3 1525/2007 07.06.2007 12.06.2007 PERSØK/ASO. Retur av arbeidsavtalen Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.6.2007-17.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 18.06.2007 ykepermisjon ***** ***** ***** ersonalmappe 2007/23-3 15/2007 07.06.2007 ERØK/AO 221 Retur av arbeidsavtalen

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

30.09.2012 01.10.2012 01.10.2012

30.09.2012 01.10.2012 01.10.2012 Kontrakt timelønn PED 314 Timelønnskontrakter nstitutt for pedagogikk 2011 P 2012/250-1 13222/2012 kke publisert 14.11.2012 30.0.2012 2.3.4 krav fra leder Personalmappe P 2007/357-20 1280/2012, Fvl. 13.

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering:

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 31.12.2013, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 02.01.2014 øknad om permisjon ***** ***** ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** N 2006/1041-59 14850/2013

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer