Innhold. Kapittel 1 Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund Referanser... 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kapittel 1 Digitale skritt og sprang i skolens hverdag... 13 Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund Referanser... 21"

Transkript

1 Innhold Kapittel 1 Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund Referanser Kapittel 2 Faktaorientering og forståelsesorientering i elevers bruk av nettbaserte læringsomgivelser Anniken Furberg og Ingvill Rasmussen Innledning Forskning på elevers bruk av nettbaserte læringsomgivelser Teori og metode Diskusjon og konklusjon Referanser Kapittel 3 Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett Tove Stjern Frønes og Eva Kristin Narvhus Innledning Digital lesing Kunnskapsløftet og digital lesing Kildevurdering: håndverk og leseforståelse PISAs digitale leseprøve Norsk profil resultater fra den digitale leseprøven Kildevurdering i PISAs digitale leseundersøkelse Egnethet Nettvett Troverdighet Trekk ved elevbesvarelsene Avslutning Referanser... 83

2 Kapittel 4 Veni, vidi, wiki: samarbeidslæring i praksis Andreas Lund Er to hoder bedre enn ett? Ulike typer samarbeid Samarbeidslæring i praksis Wiki i klasserommet Diskusjon: fire utfordringer Nye teknologier nye oppgaver Aktiviteter lokal og global produksjon Nettverksteknologier Vurdering og samarbeidsteknologier Samspill og overskridelse Konklusjon Referanser Kapittel 5 Skolen som brobygger mellom digital lek og læring Om hvordan elever på barnetrinnet opplever likheter og forskjeller med bruk av datamaskin i overgangene mellom fritid og skole Anne Mette Bjørgen Innledning Om digitale praksiser i overganger mellom læringskontekster Digitale praksiser og digitale kompetanser i et sosiokulturelt perspektiv Om Goffmans rammebegrep Om læringskontekster som noe vi aktivt produserer i sosiale praksiser Om datamaskiner som medierende ressurser Teknologi i tre klasserom om datainnsamling og metode Analyse og drøfting av elevenes fortolkninger av digitale praksiser i skolen Dataspill: «Man lærer jo ikke så mye av å bruke dataspill» Digital kommunikasjon: «Vi bruker ikke Nettby og chat på skolen» Håndtering av informasjon: «På fritida får vi gjøre hva vi vil, og på skolen må vi finne fakta» Digital produksjon «for gøy» på fritid og for å lære på skolen Digitale kompetanser i skole og fritid noen betraktninger Referanser

3 Kapittel 6 Meningsskaping i digital medieproduksjon et dobbelt blikk Øystein Gilje Innledning Perspektiver og problemstillinger Digital medieproduksjon i klasserommet Analytiske perspektiver på filmproduksjon i klasserommet Teori og metodologiske betraktninger Metode og data Forhandling og fortolkning i digital medieproduksjon Redigeringsverktøyets rolle i et sosiokulturelt perspektiv Analyse av multimodale tekster i digitale redigeringspraksiser Coda: Digitale redigeringspraksiser i et historisk perspektiv Referanser Kapittel 7 Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom Kenneth Silseth, Kristin Vasbø og Ola Erstad Innledning Hvordan ungdom bruker sosiale medier Sosiale medier i et læringsperspektiv Om prosjektet Space2cre Space2cre8 i en norsk skole Forskningsmetode Space2cre8 i et multietnisk klasserom Posisjonering med vekt på «røtter» Posisjonering med vekt på «føtter» I spennet mellom «røtter» og «føtter» Et dobbeltblikk på en elevs «røtter» og «føtter» Space2cre8 et nytt sted å lære Konklusjon Referanser Kapittel 8 Digitalt lærersamarbeid over nett bruk av online-samtaler som profesjonelt samarbeidsverktøy Thomas de Lange Innledning Online-samtaler i uformelle og profesjonelle kontekster Bakgrunn og metode

4 En aktivitetsteoretisk analyse av det digitale lærersamarbeidet Empirisk case: Nettbasert samarbeid om fagrapporter Diskusjon om teknologiens rolle Konklusjoner Referanser Kapittel 9 Lærerutdanning, teknologi og identitet Eli Ottesen Innledning Identitet Metode Institusjonell identitet Veiledning: samspill og motspill Verktøy som virker? Diskusjon Konklusjon Referanser Kapittel 10 Teknologi som verktøy for å forandre undervisning og ledelse Trond Eiliv Hauge, Svein Olav Norenes og Gunn Vedøy Innledning Teknologi og praksisendringer i skolen Empiriske studier Fra klasserom til institusjonsledelse Ledelse og teknologiutnyttelse Teknologier som endringsverktøy Konklusjon Referanser Kapittel 11 IKT i skolen med lærerne på sidelinja kritiske blikk på skolens grunnlagsdokumenter Geir Haugsbakk Innledning Bakgrunn sprik mellom forventninger og resultater Studier av hvordan mening konstrueres Det pedagogiske skjønnet settes til side Lærerne fra aktive premissleverandører til mottakere av ferdige løsninger

5 Ny teknologi fra undervisningshjelpemiddel til læringsverktøy Skolen som del av de nasjonale teknologivisjonene Diffuse honnørord og generelle argumenter Økt avstand til klasserommet og de daglige pedagogiske utfordringene Glimt av det nye samfunnet industrisamfunnets briller Tid for ettertanke Behov for nyorientering Referanser Kapittel 12 Förväntningar och realiteter: Om digitala teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor Göran Fransson, J. Ola Lindberg, Anders D. Olofsson och Trond Eiliv Hauge Inledning Om policy som formulering och glappet mot realisering Några nordiska nationella satsningar kring digitala teknologier policy och utvärderingar Policy några nordiska nedslag Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering i relation till forskning om spridning och användning Forskning om digitala teknologier i skolan en översikt mellan Teman i forskning om digitala teknologier i skolan Diskussion Spänningen mellan formuleringsarenor och realiseringsarenor Konstruktionerna av förväntningar och förgivettaganden Referenser Om forfatterne

IKT og ett steg videre

IKT og ett steg videre IKT og ett steg videre Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Foto: HaywireMedia/fotolia.com av trond eiliv hauge Digitale teknologier og medier siger langsomt inn i de ulike hjørnene av skolens virksomhet,

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Tematisk satsing: Fremtidens læringsomgivelser

Tematisk satsing: Fremtidens læringsomgivelser Tematisk satsing: Fremtidens læringsomgivelser 1. Bakgrunn, perspektiver og utfordringer ITUs nye tematiske forskningssatsing Fremtidens læringsomgivelser har som hovedmål å utvikle forskningsbasert kunnskap

Detaljer

Innhold. 3. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Innføring av IKT: den nye revolusjonen... 51

Innhold. 3. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Innføring av IKT: den nye revolusjonen... 51 Innhold Forord................................................ 13 1. IKT i helsefaglig utdanning og praksis................... 15 IKT i et større helsefaglig felt............................. 15 Hvordan

Detaljer

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Odd Arnold Skogsholm Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Masteroppgave i skoleledelse Vår 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for lærerutdanning Samarbeidsnettverket for

Detaljer

Visjoner!og!realiteter!!!

Visjoner!og!realiteter!!! !! Geir!Ottestad!!! Visjoner!og!realiteter!!! Bruk!av!IKT!i!matematikk!og!naturfag!på!åttende!trinn.!! IEA!SITES!2006.!Norsk!rapport!! Forsknings- og kompetansenettverk for IT i Utdanning Universitetet

Detaljer

DIGITAL SJANGERLEK PÅ NYE LÆRINGSARENAER En evaluering av mzoon, et medieverksted på nett

DIGITAL SJANGERLEK PÅ NYE LÆRINGSARENAER En evaluering av mzoon, et medieverksted på nett ITU UTREDNINGSSERIE NR 4 DIGITAL SJANGERLEK PÅ NYE LÆRINGSARENAER En evaluering av mzoon, et medieverksted på nett FORFATTER Universitetet i Oslo Øystein Gilje Forsknings- og kompetansenettverk for IT

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Nettbrett i kunst og håndverk. Muligheter og utfordringer MASTERSTUDIUM I ESTETISKE FAG, STUDIERETNING KUNST OG DESIGNDIDAKTIKK

Nettbrett i kunst og håndverk. Muligheter og utfordringer MASTERSTUDIUM I ESTETISKE FAG, STUDIERETNING KUNST OG DESIGNDIDAKTIKK Nettbrett i kunst og håndverk Muligheter og utfordringer MASTERSTUDIUM I ESTETISKE FAG, STUDIERETNING KUNST OG DESIGNDIDAKTIKK EMNEKODE: MEST5900 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FAKULTET FOR TEKNOLOGI, KUNST

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Jørund Høie Skaug Karoline Tømte Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg

Detaljer

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1. Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.4 Disponering av masteroppgaven...8 1.5 Oppsummering...8 2 Teori...9

Detaljer

Fritt fram eller faglig enighet? Hvordan kan vurderingskriterier hjelpe elevene å skape sammensatte tekster med bruk av digitale verktøy?

Fritt fram eller faglig enighet? Hvordan kan vurderingskriterier hjelpe elevene å skape sammensatte tekster med bruk av digitale verktøy? HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Fritt fram eller faglig enighet? Hvordan kan vurderingskriterier hjelpe elevene å skape sammensatte tekster med bruk av digitale verktøy? Mastergrad IKT i læring Norskfaglig profil

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003 Ola Erstad og Trude Haram Frølich 1 Bakgrunn PILOT står for Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi.

Detaljer

Onenote - et læringsfremmende verktøy i arbeid med kilder og skriving?

Onenote - et læringsfremmende verktøy i arbeid med kilder og skriving? Onenote - et læringsfremmende verktøy i arbeid med kilder og skriving? Åsne Hestnes Innledning Dette er en prosjektoppgave skrevet i forbindelse med studiet: Skolebibliotekarens rolle i elevenes læringarbeid

Detaljer

IKT i ungdomskolen. Tor-Even Kirkeby-Garstad. Master i informatikk. En studie av ungdomsskolene i Trondheim. Hovedveileder: Terje Rydland, IDI

IKT i ungdomskolen. Tor-Even Kirkeby-Garstad. Master i informatikk. En studie av ungdomsskolene i Trondheim. Hovedveileder: Terje Rydland, IDI En studie av ungdomsskolene i Trondheim Tor-Even Kirkeby-Garstad Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren

Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren Av Åsne Hestnes Eksamensbesvarelse fra studiet «Skolebibliotekarenes rolle i elevenes læringsarbeid» våren 2015 Oppgave

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår «Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår Gunnar Engvik Artikkelens hovedtema er læreres videreutvikling av profesjonell kompetanse i første yrkesår

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

Digitale utfordringer i høyere utdanning

Digitale utfordringer i høyere utdanning Forfattere: Janne Wilhelmsen Hilde Ørnes Tove Kristiansen Jens Breivik Digitale utfordringer i høyere utdanning Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2009 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer