SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no."

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Møtested: Møterom Viksjøen, Rådhuset Møtetid: 13:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. ORIENTERING VED TEKNISK SJEF: Omsorgsboliger i bokollektiv og Avlastning- og aktivitetssenter Kirkenes, Mortensen, Knut R. leder

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: Referat sak 006/15 ÅRSMELDING RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK 15/362 MANGLENDE STOLER VED APOTEKET Brev fra Sør-Varanger Revmatikerforening 15/3289 2

3 ÅRSMELDING 2014 RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK Februar, 2015

4 1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid I henhold til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsett funksjonsevne m.m. skal fylkeskommunene opprette et råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsett funksjonsevne. Finnmark fylkeskommune har valgt å kalle rådet for rådet for likestilling av funksjonshemmede. Fylkestinget har vedtatt følgende reglement for rådet: Fylkeskommunens råd for likestilling av funksjonshemmede (rådet) består av tre politikere med varamedlemmer fra fylkestinget og fem medlemmer med varamedlemmer fra de ulike organisasjoner for funksjonshemmede i fylket. Valgene er for den fylkeskommunale valgperioden. Fylkestinget velger tre politikere med varamedlemmer. Fylkesrådmannen oppnevner fem medlemmer med varamedlemmer etter innstilling fra organisasjonene. Fylkestinget velger leder og nestleder hvor leder skal være fast representant i fylkestinget. Rådet kan på eget initiativ oppnevne et arbeidsutvalg. Rådet kan på eget initiativ oppnevne observatører til rådet. Ansvar og fullmakter: Fylkeskommunens råd for likestilling av funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet arbeider etter den politiske målsettingen om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være et sentralt redskap i dette arbeidet. Rådet skal tilrettelegge for dialog mellom rådet og representanter for offentlige instanser om spørsmål av betydning for funksjonshemmede. Rådet skal holdes løpende orientert, og tas med på råd om aktuelle saker saker som er under arbeid i fylkeskommunen. Det skal legges til rette slik at rådet kan avgi uttalelse i god tid. Rådet skal se til at brukernes erfaringskunnskap tas med i saks- og planprosesser. Rådet skal gis anledning til å avgi uttalelse i saker som er viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne som behandles av øvrige fylkeskommunale organer. Dette gjelder blant annet: Fylkeskommunale plansaker Saker vedrørende funksjonshemmedes livssituasjon/levekår Arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne

5 Rådet skal gis anledning til å uttale seg før budsjett for rådet vedtas. Rådet kan drive informasjonsarbeid og samordning i og mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige etater i saker av interesse for funksjonshemmede. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som de anser som viktige for rådets arbeid. Fylkeskommunens råd for likestilling av funksjonshemmede utarbeider hvert år en årsmelding om sin virksomhet. Meldinga legges frem for fylkestinget. 2. Sittende råd Rådet for likestilling av funksjonshemmede (rådet) i Finnmark fylkeskommune er sammensatt av 3 valgt av fylkestinget og 5 representanter for funksjonshemmedes fylkesorganisasjoner. Faste rådsmedlemmer Valgt av fylkestinget AP/SV/SP/KrF Steffen Ditløvsen, leder Vera Simonsen, nestleder V/H/FrP/KP/Same Karen Inga Vars Vara medlemmer Valgt av fylkestinget AP/SV/SP/KrF Eva Lisa Robertsen Leif Birger Mækinen Høyre/Frp Staal Nilsen For brukerorganisasjonene: FFO: Nina Danielsen Stein Viggo Olsen Gerd Mikkelsen Myrvold NFU Sigrid Sandbu NHF Ole Ingvald Hansen For brukerorganisasjonene: FFO: Arnfinn Sarilla Aud Synnøve Opgård Herborg Kristoffersen Christina Wærnes Anne Karin Ingebrigtsen Rode Olsen NFU Anders Vannebo NHF Bjørg S. Pettersen Erik Lemika

6 3. Sekretariat/rådgiver Fylkesrådmannen har ansvaret for at det er avsatt ressurser i administrasjonen til å følge opp rådets arbeid. Ansvaret for dette er lagt til kultur- og folkehelseseksjonen der en rådgiver ivaretar sekretariatsfunksjonen for rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet. Stillingen sto vakant i deler av 2014, og rådets arbeid ble preget av ressurssituasjonen i administrasjonen. 4. Økonomi Rådet hadde et budsjett i underkant av 0,5 mill. kr. for Budsjettet dekker rådets aktiviteter. Sekretærressursen dekkes over rammeområde sentraladministrasjonen. 5. Rådets aktiviteter 5.1 Møter Rådet har i plenum hatt 3 møter og behandlet totalt 14 saker. Flere av sakene var høringer av fylkeskommunale planer som f.eks. regional strategi for folkehelsearbeid og regionale kulturstrategier for Finnmark Rådet behandlet også en enkeltsak knyttet til Boreal Transport Nord AS «Krav til universell utforming av nytt fartøy i Finnmark» som har fått anbudet og skal drifte ferjetjenester i perioden De skal nå bygge to nye ferjer og ble forpliktet av samferdselsavdelinga, til å ha dialog med de funksjonshemmedes organisasjoner i designfasen av fartøyet, slik at man får råd om tilrettelegging for funksjonshemmede. Rådet har også hatt besøk av Likestillingssenteret v/ rådgiver Elin Kjeldstadli Hatlestad som presenterte rapporten «Ny kunnskap om barrierer for unge med funksjonsnedsettelser», Rådets saker og protokoller er publisert på følgende side: Feltkode 5.2 Konferanse for kommunale råd Den første konferansen for kommunale råd for funksjonshemmede ble avviklet i Alta i mars. Hovedtemaet på konferansen var grunnleggende rådsarbeid. Deltasenteret hadde innlegg med utgangspunkt i lov om råd for funksjonshemmede og rådssekretær fra Fauske kommune fortalte om sitt lokale arbeid. Konferansen er både en faglig og sosial arena, og har en sentral funksjon som møtested for utveksling av erfaringer og kunnskap de kommunale råd i mellom samt mellom disse og fylkesrådet.

7 5.3 Landskonferanse Landskonferansen for fylkeskommunale råd ble avholdt i Kristiansand i august. Hovedtemaet denne gangen var «Tilgjengelighet i praksis». Finnmark var representert med 4 deltakere: leder, to medlemmer fra brukerorganisasjonene og sekretær. 5.4 Nordnorsk konferanse Troms fylkeskommune hadde ansvar for den nordnorske konferansen for fylkeskommunale råd for Den ble flyttet til januar Skolebesøk For å bli bedre kjent med forholdene og utfordringene for de funksjonshemmede i de videregående skolene tok rådet initiativ til en dialog med alle videregående skoler i fylket. Deres inngang i dette er et bredt perspektiv på universell utforming som går på allergier, syns- og hørselshemming, ulike fysiske funksjonshemminger, psykisk helse m.m. Rådet på befaring i kantina på Vadsø videregående skolen, oktober 2014

8 I løpet av høsten 2014 besøkte rådet tre videregående skoler: Vadsø, Tana og Kirkenes. I videre planlegging av besøk på de videregående skolene inviterer rådet de kommunale rådene til å delta på besøket. Det vil komme en oppsummering fra rådet etter at alle videregående skoler i fylket er besøkt. 6. Oppsummering Rådet har hatt et relativt aktivt år, der spesielt konferansen for kommunale råd og skolebesøkene var nye og viktige tiltak.

9 SAK På vegne av sør-varanger Revmatikerforening er jeg blitt bedt om å fremme følgende sak for rådet: Flere av våre medlemmer har etterlyst stoler foran disken på Apoteket. I perioder hvor enkelte har problemer med å stå/gå oppleves ventetiden lang, også mens de blir ekspedert. Ett medlem har fått til svar at de på apoteket foretrekker å ha kundene i ståhøyde foran disken, samt at de kan hente en stol når de ser at det kommer gamle folk inn på apoteket. Saken er at vedkommende er ung, og ikke kommer i kategorien "gammel dame", og hun følte at hun ikke ble tatt på alvor. Anledning til å kunne sitte ned når man har behov for det er viktig, ikke bare for revmatikere,og vi har muntlig etterlyst stoler, både på på apoteket og det nye handelssenteret uten at det er blitt tatt til etterretning. Derfor spør vi om dette er noe rådet kan ta videre. Vennlig hilsen Rigmor Øien Guvåg leder for Sør-Varanger Revmatikerforening

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan...

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015 Sakliste RFF-14/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR OG DAGLEGEVAKT RFF-15/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE RFF-16/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 09.03.2015 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19.

MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19. MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSMELDING. '?s >: ts^'s A. 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE 2008OO174-1

ÅRSMELDING. '?s >: ts^'s A. 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE 2008OO174-1 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE, -OTrc-.;ii-'*«^,.*ir>,-,^æ«!^>*'»fPJ«.' -v- "*- :_>.**.ØST i '?s >: ts^'s A Foto: Carl Peter Vikdal

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Årsrapport 2013. Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt 29.04.14)

Årsrapport 2013. Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt 29.04.14) Årsrapport 2013 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt 29.04.14) 1 Årsrapport 2013, Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Beretning / sammendrag. 2013 har vært er år hvor KRFF har merket

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer