"NORSKE" KOLARCTIC-PROSJEKTER dvs med medsøker eller hovedsøker fra Nordnorge, pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""NORSKE" KOLARCTIC-PROSJEKTER dvs med medsøker eller hovedsøker fra Nordnorge, pr 31.12.06"

Transkript

1 MINSTEKRAV FOR KOLARCTIC-PROSJEKTER: 1: PART BÅDE I RUSSLAND OG NORDKALOTTEN 2: UTVIKLING PÅ NORDKALOTT-SIDA (f.eks utfra kompetanseoverføring fra Russland) 3: ATSKILTE BUDSJETTER MELLOM PARTEN I RUSSLAND OG NORDKALOTTEN "NORSKE" KOLARCTIC-PROSJEKTER dvs med medsøker eller hovedsøker fra Nordnorge, pr TILTAKSOMRÅDE 3.1 -FORRETNINGSSAMARBEID FP = "forprosjekt" grønt = godkjent i 2006 Petroleumsforening og konferanse Avsluttet 2003 Prosjektet bidro til utvikling av Euroarktisk petroleumsforening og oljekonferanse Norsk hovedsøker: Euroarktisk petroleumsforening, Kirkenes. Norske INTERREG-midler kr av totalt kr 2 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett, epost: Interprise Prosjektet gjennomførte for- og etterarbeid i forbindelse med et "partnersøk" mellom foretak fra Norge og Russland våren Norsk hovedsøker Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat. Norske INTERREGmidler kr av totalregnskap 1,8 MNOK. Prosjektleder: Svein Kristiansen, epost: Oppdrett på Kola Prosjektet forberedte oppdrettsvirksomhet med norsk interessent på Kolahalvøya. Norsk hovedsøker: Barents Sea Farm AS, Andenes. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 2,8 MNOK. Prosjektleder: Hugo Olsen, epost: Crystal PSZ Prosjektet utviklet i samarbeid med ZAO PSZ Russia i Murmansk materialet Crystal PSZ for bruk i mikroskalpeller i legeindustrien. Materialet er nytt i skjæreredskaper, og man har forventninger til lansering bl.a i USA, med norsk part Zirconium Norway DA. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 0,5 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett. epost: FP Bio-pellets i Arkhangelsk Forprosjekt la grunnlag for utvikling av forbrennings- og varmeanlegg i Arkhangelsk, og bidro til engasjementer for norsk part, som var Storvik&co AS. Norske INTERREG-midler kr av totalt 0,6 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett, epost: FP Internasjonal web-design Forprosjektet undersøkte mulighetene for et hovedprosjekt innen bruk av datakompetanse ved det tekniske universitetet og øvrige miljøer i Murmansk, for utvikling av bl.a nye internettbaserte betalingsløsninger. Norsk hovedsøker: Webcronize AS, Tromsø. Norske INTERREG-midler er bevilget kr av totalt 0,4 MNOK. Prosjektleder: Sigurd Larsen, epost: FP Teriberka fisk Prosjektet undersøker formaliteter for etablering av fiskeindustri med norsk interessent i Teriberka. Norsk hovedsøker: Russnor sea ltd., Tromsø. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 1 MNOK. Fung. prosjektleder: Hans-Christian Methi, epost: "Image"/Turismens nordlige dimensjon Prosjektet gjør i samarbeid med reiselivsorganisasjoner i Finnmark, Lappland og Murmansk Finnmark, Nord- Lappland og Nordvest-Russland mer interessant for turister fra Midt-Europa og Storbritannia, med bl.a fokus på markedsføring. Norsk medsøker Finnmark Fylkeskommune, og i fase 2 Finnmark reiseliv AS. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 9 MNOK. Prosjektleder norsk side: Sinikka Ruotsalainen, epost:

2 Interprise Barents 2006 Prosjektet gjennomfører for og etterarbeid i forbindelse med en bedriftsmøteplass i Arkhangelsk i 2006 innen olje- og gassindustrien, med svensk hovedsøker. Norsk medsøker VINN i Narvik. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Geir Frantzen, epost: FP Leveranser til olje- og gassindustrien Prosjektet skal sette nordnorske foretak i bedre stand til å konkurrere om internasjonale oppdrag innen olje og gass i Barentshavet, med norsk hovedsøker D&F Arctic AS. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Torbjørn Pedersen, epost: Energiøkonomiske trehus for Nordvest Russland Prosjektet bidrar til å gjenopplive den tradisjonelle nordrussiske trehusbygginga fra "pomortida", med vekt på i første omgang Arkhangelsk. Det andre innovative momentet i prosjektet er bruk og lansering av norsk miljø- og energiteknologi i husene. I dette ligger interessen fra nordnorske forretningsinteresser, som også er medaktører i prosjektet. Norsk part Høyskolen i Narvik. Norsk godkjent Interreg-finansiering i prosjektet kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Eigil Roaldset, epost: Partner Point -pilotprosjekt og hovedprosjekt Prosjektet som er et samarbeid mellom handelskamrene i de fire deltakerlandene gjennomfører sektorvise forretningsmøter i landene. En sentral del av kompetansedelen foregår gjennom internettbasert registrering og automatisert sammenkobling av foretak over grensene. Nordnorsk effekt måles i etablering av kontakter og samarbeidskonstellasjoner mellom nordnorske og russlandske foretak. Norsk medsøker Troms handelskammer, Tromsø. Norske INTERREG-midler til alle tre faser kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Grete Kristoffersen, epost: FP Oljekompetanse Prosjektet skal bidro til oversikt over aktuelle opplæringstiltak for bedrifter som satser på følgeaktivitet i forbindelse med kommende olje- og gassaktivitet i Barentshavet, herunder blant annet kjennskap til russlandske forhold. Norsk hovedsøker Noodt&Reiding AS. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder: Kurt Johnsen, epost: FP Satelittbasert havovervåkning Prosjektet skal bidra til økt miljøsikkerhet ved oljetransporten i Barentshavet, gjennom planlegging av et system for satelittbasert havovervåkning av Barentshavet. Norsk hovedsøker er Kongsberg Satellite AS, Tromsø. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 0,5 MNOK. Prosjektleder: Line Steinbakk, epost: FP Konseptutvikling og investeringer Forprosjektet skal utvikle og lansere et patentert og helhetlig helsekostprodukt, ved bruk av russlandsk kompetanse og overføring av denne til nordnorsk side. Norsk hovedsøker er NatuVita AS. Norske INTERREGmidler: kr av totalbudsjett 1,5 MNOK. Prosjektleder: Hugo Olsen, epost: FP Biobrendsel i Lovozero Forprosjektet skal forberede utvikling av bruk av biomasse i sentralvarmeanlegget i Lovozero. Budsjettet for utvikling på norsk side skal bidra til at nordnorske foretak får oppdrag, gjennom kompetanseoverføring på området fra russlandsk side. Norsk hovedsøker er Asplan Viak AS. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder: Tore-Jan Gjerpe, epost: TILTAKSOMRÅDE 3.2 -BEDRIFTSOPPLÆRING Raduga Prosjektet bidro til etablering av elektronikkproduksjon i Murmansk, men bidrar samtidig til såvel sysselsettingseffekt der, som grunnlag for lønnsomhet for norsk foretak, og representerer et pionerprosjekt innen flytting av produksjon ut av Norge til et nært, konkurransedyktig lavkostland; nabolandet Russland. Norske INTERREG-midler kr av totalregnskap kr 1,5 MNOK. Prosjektleder: Geir Torbjørnsen, epost:

3 MAKOMP 1 og 2 (Maritim kompetanseutvikling i forbindelse med Snehvit m.m) Prosjektet satte gjennom kompetanseutveksling verfsnæring og tilknytta nettverk på nordnorsk side i bedre stand til å handtere olje- og gassrelaterte oppgaver i forbindelse med utbygginger i Barentshavet, såvel på norsk som russlandsk side. Norsk prosjektpart Tromsø skipsverft AS m.fl. Norske INTERREG-midler: kr av 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Åge Hansen, epost: Kongekrabbe Vardø/Linihaamari Prosjektet etablerte landbaserte oppdrettsanlegg for kongekrabbe på norsk side i Vardø og gjorde forsøk på russlandsk side i Linihaamari, og overførte oppdrettskompetanse fra ekspertise i Russland. Norsk hovedsøker Contrace AS, Bodø, seinere Vardø. Norske INTERREG-midler: kr av totalregnskap 4 MNOK. Prosjektleder: Hans Nordgård, epost: FP TIL fotball Prosjektet utviklet fotballmiljøet på Nordkalotten, ved at i første omgang Tromsø Idrettslag (TIL) la grunnlag for å rekruttere talentfulle fotballspillere fra Nordvest-Russland. Forprosjektet siktet mot et hovedprosjekt med EU-part som på bredere basis utveksler fotballkompetanse i Barentsregionen. Norsk hovedsøker:fotballinvestering AS i Tromsø. Norske INTERREG-midler kr av totalt 0,6 MNOK. Prosjektleder: Sigurd Larsen, epost: Barn og unges psykososiale velferd Prosjektet utvekslet i samarbeid med EU-parter kompetanse på barn og unges psykososiale tilpassing, med blant annet betydning for produksjonssektoren. Norsk medsøker: Høyskolen i Finnmark. Norske INTERREG-midler: kr av totalregnskap 5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Ole Martin Johansen, epost: FP Utvikling av kvalitetsstandarder Forprosjektet rekrutterer bedrifter til opplæring innen kvalifisering av eksportbedrifter, og kan sette nordnorske bedrifter i stand til å oppfylle kvalitetskravene som stilles på det russlandske markedet, for å minimere problemer som eksempelvis norsk fiskeeksport har hatt med å tilfredsstille renhetskravene. Norsk hovedsøker er NHO Finnmark. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 0,3 MNOK. Prosjektleder: Sylvi-Jane Husebye, epost: YU -Unge entreprenører Prosjektet skal i samarbeid med EU-parter bidra til innovasjon og forretningsidéer blant unge forretgningsfolk i Barentsregionen, gjennom møter og nettverksbygging som kan videreutvikle idéer i samråd med andre. Det vil også bli lagt opp til messedeltakelser for markedsføring av sluttprodukter. Nordnorsk effekt måles i antall iverksatte idéer som fremmer nordnorske forretningsinteresser og utvikler ungt entreprenørskap. Norsk hovedsøker er Det norske Barents-sekretariatet. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Laila Dahlhaug, epost: IKT-kompetanse fra Russland til Nordnorge Prosjektet skal i første fase utrede grunnlaget for bruk av IKT-kompetanse fra Russland i nordnorske foretak, herunder formaliteter for fiberkabel mellom nabofylkene Murmansk og Finnmark. Norsk hovedsøker er S.I.K.T Tromsø AS. Norske INTERREG-midler til fase 1: kr av totalbudsjett begge faser 2 MNOK, fase 2 kr Prosjektleder: Robert Reinholdsen, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.1 -UTDANNING Grunnskolesamarbeid Prosjektet utvekslet pedagogiske og faglige kunnskaper mellom grunnskolene i Sør-Varanger og bl.a Petsjenga, med fokus på hva norsk skole kan lære av dannelsesnivået i Russland, for bl.a å redusere problemene som russiske elever får i møte med norsk skoleverk. Norsk part er Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREGmidler: kr for fase 1 og 2 av totalt 2 MNOK. Prosjektleder: Torgeir Johansen, epost:

4 Videregående skole-samarbeid Prosjektet koordinerte på regionalt nivå det lokale samarbeidet mellom tre norske videregående skoler, og få innsikt i organisering og innhold i videregående utdanning i Nordvest-Russland. Skolene på norsk side er i Honningsvåg, Vardø og Kirkenes. Norsk hovedsøker: Finnmark Fylkeskommune. Norske INTERREG-midler: kr av totalregnskap 4 MNOK. Prosjektleder: Jarl O. Store, epost: Samarbeid Senja-Arkhangelsk videregående skoler Prosjektet utvekslet kunnskap, metoder og lærere innen landbruksfaget med Arkhangelsk landbrukssskole, og la grunnlag for privat, småskale landbruk i Arkhangelsk oblast, med norsk part Senja videregående skole. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Oddny Asbøl, epost: Barentsspesialister (fase 1 og 2) Prosjektet utvikler kompetanse- og forskernetverk i Barentsregionen for å styrke nordnorske institusjoners russlandskompetanse, med norsk part Høyskolen i Finnmark, og EU-hovedsøker Lapplands universitet. Norske INTERREG-midler fase 1 kr , og fase 2 kr av totalbudsjett 15 MNOK. Prosjektleder norsk side: Per Møller, epost: Barents arbeidsmarked fase 1 og 2 Fase 2 avslutning 2007 Prosjektet samordner i samarbeid med EU-parter arbeidsmarkedstiltak over grensene ved å utveksle informasjon for å bidra til å skape et felles arbeidsmarked, med norsk part NAV Finnmark. Norske INTERREG-midler: inntil kr av totalbudsjett 6 MNOK. Prosjektleder norsk side: Kristian Johansen, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.2 -FORSKNING OG UTVIKLING Akvakultur i Murmansk Prosjektet utarbeidet helhetlig akvakulturplan for Kolahalvøya, ved oppdragstaker Akvaplan Niva AS, og styrket dermed norske akvakulturmiljøer. Norsk medsøker: Troms fylkeskommune. Norske INTERREG-midler kr av totalt 1,3 MNOK. Prosjektleder: Kristin Sæther, epost: Barents Agro Forum Prosjektet utvekslet ulik jordbrukskompetanse, og for norsk part bidro til mer effektivt landbruk i nord. Norsk medsøker: Holt forskningsstasjon i Tromsø. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 2,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Olaug Bergset, epost: Pasvik miljøovervåkning (norsk side: fase 1+2+3) Avsluttet 2007 Prosjektet følger opp et tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn, og har som mål å kartlegge og følge opp miljøsituasjonen i Pasvik-vassdraget, med finske og russlandske samarbeidsparter. Norsk part Fylkesmannen i Finnmark. Norske INTERREG-midler er bevilget til fase 1, 2 og 3, kr av totalbudsjett 10 MNOK. Prosjektleder norsk side: Amund Beitnes, følgeansv.: Bente Christiansen, "Margaritifiera" (elvemusling) 1 og 2 Prosjektet kartlegger i samarbeid med EU-parter elvemuslingsforekomsten i Pasvik-vassdraget, og utfra innhentede data fremme tiltak for forbedring av bl.a miljøsituasjonen, som elvemuslingen er indikasjon på. Norsk medsøker: Svanhovd miljøsenter. Norske INTERREG-midler av totalt 2 MNOK. Prosjektleder norsk side: Paul E. Aspholm, epost: Naturturisme Inari/Pasvik Prosjektet har i samarbeid med EU-parter som mål å utvikle konsept for bærekraftig naturturisme i Pasvikområdet. Norsk medsøker: Fylkesmannen i Finnmark. Norske INTERREG-midler er bevilget til fase 1, 2 og 3, kr av totalbudsjett 10 MNOK. Prosjektleder norsk side: Gunhild Lutnäs, epost:

5 FP Sektorprogram olje/gass Forprosjektet skal i samarbeid med EU-parter gjennom seminarer og møter mellom næringsliv og offentlige myndigheter, på sikt søke å optimalisere underleveranser fra regionen til olje- og gassindustrien. Forprosjektet viderefører et annet utrednings- og nettverkprosjekt; INTERREG-prosjektet "Barents2010". Norsk medsøker er Finnmark fylkeskommune. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Sylvi-Jane Husebye, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.3 -KULTUR Biblioteksamarbeid Prosjektet bidro til å gjøre russisk litteratur tilgjengelig i Nord-Norge, med parter Sør-Varanger bibliotek, Finnmark fylkesbibliotek og bibliotek i Murmansk fylke. Norsk hovedsøker: Finnmark fylkesbibliotek. Norske INTERREGmidler kr av totalt kr 2,8 MNOK. Prosjektleder: Hildur Eikås, epost: "Migration" Prosjektet synliggjorde kunst i Barentsregionen gjennom utstillinger på flere steder, i forbindelse med 10- årsjubileet for Barentssamarbeidet i Prosjektet var det første i det grenseregionale Interreg-samarbeidet med Russland som hadde norsk prosjektledelse og samtidig EU-part med Interreg-finansiering, bl.a Ajtte Sameog fjellmuseum i Øvre Soppero. Norsk medsøker: Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREG-midler kr av totalt 2 MNOK. Prosjektleder: Hilde Methi, epost: Unge skrivere i Barentsregionen Prosjektet utviklet gjennom litteraturleirer skriveferdigheter utfra ulike forutsetninger blant ungdom år i Barentsregionen, og derigjennom bl.a utviklet kontaktnettverk over statsgrenser. Alle land i regionen var representerte. Norsk medsøker Troms fylkesbibliotek. Norske INTERREG-midler kr av totalt 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Aud Tåga, epost: Pomormuseet fase 1 og 2 Fase 2 avsluttet 2006 Prosjekte utviklet ei pomorutstilling i Brodtkorb-sjåene i Vardø, og dokumenterte ved dette betydninga som pomorhandelen har hatt i kystgrenseområdene. Norsk hovedsøker: Vardømuseene. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 5 MNOK. Prosjektleder: Ane Dalen Ringheim, epost: Ortodokse stier Prosjektet utviklet turismekonsept i nabokommunene Sør-Varanger og Inari med grunnlag i den kristne ortodokse kulturarven, som har nedslagsfelt inntil dette området, og sånn bidro til verdifokusering i dobbel forstand for nevnte kommuner. Norsk medsøker: Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREG-midler kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: May Griff Bye, epost: PUK 2005 Prosjektet arrangerte folketradisjonsutstillinger for å markedsføre og utvikle og synliggjøre felles og ulike tradisjoner i Barentsregionen, såvel identitetsmessig som delvis kommersielt på sikt. Norsk medsøker: Duodjeinstituhtta i Kautokeino. Norske INTERREG-midler kr av totalt 0,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Inga Hermansen Hætta, epost: Fellestrekk kirkelig arbeid Prosjektet synliggjør 10 års kirkelig samarbeid gjennom markering i oktober 2006, samt videreutvikler samarbeidet på ulike områder i tilknytning til og som oppfølging av dette. Utvekslingene av teori og praksis vil kunne øke nordnorsk innsikt i Den Ortodokse Kirke og dens kulturelle betydning i nordområdene. Norsk hovedsøker er Nord-Hålogaland bispedømme. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder: Oddgeir Stenersen, epost: Naturfenomner på DVD Prosjektet utarbeider i samarbeid med EU-parter presentasjon av ulike naturopplevelser i regionen på DVD, som ledd i markedsføring innen turismeutvikling. Norsk medsøker: Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREGmidler kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: May Griff Bye, epost:

6 Grensesprengende sport Prosjektet oppsummerer det grensekryssende idrettssamarbeidets betydning, og videreutvikler samarbeidet innen vinteridrett for ungdom mellom fylkene Finnmark og Murmansk. Kompetanseutveksling om hverandes treningsmetoder er en del av prosjektet, som for nordnorsk side kan medføre forbedret treningseffekt. Norsk hovedsøker er Finnmark fylkeskommune. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder: kultursjef Marianne Pedersen, epost: TILTAKSOMRÅDE 5.1 -INFRASTRUKTUR (utelatt: 1 anullert) Forretningsutvikling mot større industriprosjekter Prosjektet bidro til å kanalisere forretnings- og prosjektinnsats rundt Kirkenes servicehavn, som ledd i grenseoverskridende samarbeid med Russland i lys av blant annet Snehvit-utbygginga. Norsk hovedsøker Kirkenes servicehavn AS. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 2 MNOK. Prosjektleder: Arve Tannvik, epost: Oljevernberedskap Prosjektet utnyttet samarbeidet mellom lokale og regionale oljevernmyndigheter i Norge og Russland, til å styrke beredskapen i forbindelse med økt transport av oljeprodukter langs kysten i nord, med norsk part Kirkenes havnevesen. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder: Arnt Martinussen. Følgeansvarlig: havnesjef Oddgeir Danielsen, epost: "Northern opportunities" Prosjektet fungerte som en kunnskapsbase og bidragsyter til informasjon overfor næringslivet i grensenære områder av Norge og Russland, og påvirket norske sentralemyndigheter til lettelser i grensehindrene. Norsk part: Finnmark Fylkeskommune, Vadsø. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 3,1 MNOK. Prosjektleder: Thor Robertsen, epost: Redningssamarbeid Prosjektet utviklet samarbeidet mellom redningstjenestene på Nordkalotten og Nordvest-Russland for å imøtekomme raskere handtering av ulykker, med norsk part Hovedredningssentralen i Bodø. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 3,7 MNOK. Prosjektleder norsk side: Anne Gundersen, epost: Den Nordlige Fiskerute Prosjektet bidrar til å etablere ei foretrukket transportrute for nordnorsk fersk fisk til de kjøpesterke markedene i Russland, spesielt Moskva-området. Prosjektperioden inneholder pøvepartier fra leverandør til mottaker, og bidrar bidra til lettelser i de gjensidige grensehindrene over den eneste lokale grense mellom Norge og Russland; Storskog. Norsk hovedsøker: Troika seafood AS. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 1,5 MNOK. Prosjektleder: Arne Geirulv, epost: Barents vei/barents road Ny fase Prosjektet viderefører satsinga på tilretteegging av turistruta Bodø-Haparanda-Murmansk, med norsk part Salten regionråd,og EU-part Barents väg internationella förening. For inneværende prosjektfase gjelder det i hovedtrekk markedsføring og markedsanalyser av rutetrafikk. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett kr 5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Heidi Robertsen, epost: Trafikksikkerhet i Barentsregionen Prosjektet skal utvikle nettverket mellom trafikkmyndighetene i Barentsregionen, med praktiske og koordinerte tiltak for å begrense trafikkdødelighet, med INTERREG-godkjente tiltak på norsk side. Norsk medsøker er Statens vegvesen Nord, Bodø. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Randulf Kristiansen, epost:

7 entrans Prosjektet skal i samarbeid med EU-parter utveksle kompetanse innen opplæring innen tungtransporten, for effektivisering og sikkerhet. Norsk medsøker: Alta videregående skole. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Bjørnar Mjøen, epost: TILTAKSOMRÅDE 5.2 -INFORMASJONSTEKNOLOGI Avsluttet 2003 Prosjektet utviklet en internett-nyhetsportal i Barentsregionen, som kontakt- og servicepunkt mellom bedrifter og det offentlige, informasjonsspredning på fem språk. Norsk medsøker: Finnmark Net AS. Norske INTERREGmidler: kr av totalt 0,8 MNOK. Prosjektleder: Tor Schulstad, epost: Internett: BIS Prosjektet Barents Information Service ble i samarbeid med EU-parter en del av den totale informasjonsstrategien for Barentsregionen, og utviklet en felles internett-basert informasjonskanal med vekt på institusjoner innen regionen. Norsk medsøker: Barentssekretariatet i Norge, Kirkenes. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 4,3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Thomas Nilsen, epost: Næringsmiddelteknologi-samarbeid Prosjektet utvekslet kompetanse innen næringsmiddelteknologi mellom videregående skoler og Murmansk tekniske universitet, med vekt på faginnsikt i Russland. Norsk hovedsøker: Vardø videregående skole. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 1,2 MNOK. Prosjektleder: rektor Sandtrøen, epost: Barents GIT Prosjektet videreførte tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn i utvikling av digitale kart over Barentsregionen, og hadde i denne omgangen større anvendt fokus på bl.a turismeutvikling. Norsk medsøker: Statens Kartverk i Troms, Tromsø. Norske INTERREG-midler: inntil kr av totalt inntil 16,9 MNOK. Prosjektleder norsk side: Håkon Bartnæs, følgeansvarlig: Kartsjef Troms/Finnmark Arne-Olav Berg, epost: euroarctic.com Prosjektet skal utveksle kompetanse innen journalistikk og utveksle nyheter over landegrensene, samt bygge opp kompetanse på Nordkalott-sida om russlandske forhold, gjennom bl.a internettjenester. Norsk medsøker: NRK Troms/Finnmark. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 2 MNOK. Prosjektleder norsk side: Bård Wormdal, epost: Fra Forskning til Faktura Prosjektet skal med delvis bakgrunn i de gode erfaringene i fiskerisamarbeidet mellom landene overføre kompetanse til norsk side om hva som kan skape økonomisk vekst også her, med grunnlag i teoretisert erfaring fra forretningsinnovasjonene i Nordvest-Russland de siste årene. Prosjektets norske part er Fiskeriforskning i Tromsø, med Kola vitenskapssenter som bl.a russlandsk medaktør. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 2,4 MNOK. Prosjektleder norsk side: Frode Nilssen, epost: Internett i skolesamarbeidet Prosjektet skal utvikle samarbeidet mellom skoler i Sør-Varanger og Petsjenga med hovedsaklig bruk av internett. Norsk hovedsøker: Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 0,5 MNOK. Prosjektleder: Unni Sildnes, epost: elibrary Prosjektet skal i samarbeid med EU-parter utvikle grenseoverskridende bibliotektjenester mellom Nordkalotten og Russland. Utviklingsarbeidet er i stor grad internettbasert. Norsk medsøker er Finnmark fylkesbibliotek. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder: Kirsti Riesto, epost:

Naboskapsprogram Kolarctic

Naboskapsprogram Kolarctic Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN-96101 ROVANIEMI Tlf. +358163301227 www.interregnord.com EU:

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Kap. 118 Nordområdetiltak mv. (i 1 000 kr) Regnskap 2007. Sum kap. 118 256 154 300 318 310 618

Kap. 118 Nordområdetiltak mv. (i 1 000 kr) Regnskap 2007. Sum kap. 118 256 154 300 318 310 618 Kap. 118 Nordområdetiltak mv. (i 1 000 kr) Post Betegnelse Regnskap 2007 Saldert budsjett 2008 Forslag 2009 70 71 76 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres Fred- og demokratitiltak,

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Nordland Fylkeskommunes Nordområdeutvalg. Nordland motor i nord

Nordland Fylkeskommunes Nordområdeutvalg. Nordland motor i nord Nordland Fylkeskommunes Nordområdeutvalg Nordland motor i nord Innstilling fra Nordland Fylkeskommunes Nordområdeutvalg 28. april 2006 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Sammensetning og mandat...

Detaljer

Det internasjonale Finnmark

Det internasjonale Finnmark Sentraladministrasjonen Politisk avdeling Vår dato: 20.4.2006 Arkivkode: 07;X80;&80 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01193-7/LAEL Deres referanse: Utenriksdepartementet v/ Nordområdekoordinator Robert

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regionalt utviklingsprogram for Troms

Troms fylkeskommune. Regionalt utviklingsprogram for Troms Troms fylkeskommune Regionalt utviklingsprogram for Troms 2004-2007 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2004-2007 Utgiver: Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00.

Detaljer

Finnmark fylkeskommune ÅRSPLAN 2007. Ressurs RIK Region Finnmark

Finnmark fylkeskommune ÅRSPLAN 2007. Ressurs RIK Region Finnmark Finnmark fylkeskommune ÅRSPLAN 2007 Ressurs RIK Region Finnmark Behandlet av fylkesutvalget 4. desember 2006 Finnmark på tvers av samfunn og næringer... 5 1.1 Bolyst... 5 1.1.1 Markedsføring av Finnmark...

Detaljer

Helsesamarbeid i Nordområdene

Helsesamarbeid i Nordområdene Helsesamarbeid i Nordområdene Rapport fra Nordområdeutvalget helse, Et utvalg under Helse Nord RHF 1. september 2006 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 4 2.1. Anbefalinger:...4 3. Utvalgets sammensetning,

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur Havnerådet 12. oktober 2009 Innledning Nordkapp og Porsanger havn IKS er kommunalt havnefaglige

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

Sametingets plenum Møtebok 04/10

Sametingets plenum Møtebok 04/10 Sametingets plenum Møtebok 04/10 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 30. november - 3. desember 2010 Sted:

Detaljer

Barentssekretariatet Postboks 276 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 70 50 www.barents.no. Landsdelsutvalget 8002 Bodø Tlf. 75 50 34 20 www.landsdelsutvalget.

Barentssekretariatet Postboks 276 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 70 50 www.barents.no. Landsdelsutvalget 8002 Bodø Tlf. 75 50 34 20 www.landsdelsutvalget. 1 2 Barentssekretariatet Postboks 276 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 70 50 www.barents.no Landsdelsutvalget 8002 Bodø Tlf. 75 50 34 20 www.landsdelsutvalget.no 3 Forord Regjeringen besluttet i mars 2003 å opprette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0093/06 05/02070 KOMMUNALT TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER - ENDRINGER

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0093/06 05/02070 KOMMUNALT TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER - ENDRINGER VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.08.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE 18. 10. 2010 Prosjektbeskrivelse: DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE Utarbeidet av: Nord i samarbeid med Handelshøyskolen i Bodø og Narvik Norut Org.nr 988 215 864, PB 613, N-8508 Narvik Innhold 1. SAMMENDRAG...

Detaljer

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Eksisterende internasjonale

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 I. BESKRIVELSE... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2. Målsetting... 1 1.2.1. Formål...

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer