"NORSKE" KOLARCTIC-PROSJEKTER dvs med medsøker eller hovedsøker fra Nordnorge, pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""NORSKE" KOLARCTIC-PROSJEKTER dvs med medsøker eller hovedsøker fra Nordnorge, pr 31.12.06"

Transkript

1 MINSTEKRAV FOR KOLARCTIC-PROSJEKTER: 1: PART BÅDE I RUSSLAND OG NORDKALOTTEN 2: UTVIKLING PÅ NORDKALOTT-SIDA (f.eks utfra kompetanseoverføring fra Russland) 3: ATSKILTE BUDSJETTER MELLOM PARTEN I RUSSLAND OG NORDKALOTTEN "NORSKE" KOLARCTIC-PROSJEKTER dvs med medsøker eller hovedsøker fra Nordnorge, pr TILTAKSOMRÅDE 3.1 -FORRETNINGSSAMARBEID FP = "forprosjekt" grønt = godkjent i 2006 Petroleumsforening og konferanse Avsluttet 2003 Prosjektet bidro til utvikling av Euroarktisk petroleumsforening og oljekonferanse Norsk hovedsøker: Euroarktisk petroleumsforening, Kirkenes. Norske INTERREG-midler kr av totalt kr 2 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett, epost: Interprise Prosjektet gjennomførte for- og etterarbeid i forbindelse med et "partnersøk" mellom foretak fra Norge og Russland våren Norsk hovedsøker Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat. Norske INTERREGmidler kr av totalregnskap 1,8 MNOK. Prosjektleder: Svein Kristiansen, epost: Oppdrett på Kola Prosjektet forberedte oppdrettsvirksomhet med norsk interessent på Kolahalvøya. Norsk hovedsøker: Barents Sea Farm AS, Andenes. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 2,8 MNOK. Prosjektleder: Hugo Olsen, epost: Crystal PSZ Prosjektet utviklet i samarbeid med ZAO PSZ Russia i Murmansk materialet Crystal PSZ for bruk i mikroskalpeller i legeindustrien. Materialet er nytt i skjæreredskaper, og man har forventninger til lansering bl.a i USA, med norsk part Zirconium Norway DA. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 0,5 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett. epost: FP Bio-pellets i Arkhangelsk Forprosjekt la grunnlag for utvikling av forbrennings- og varmeanlegg i Arkhangelsk, og bidro til engasjementer for norsk part, som var Storvik&co AS. Norske INTERREG-midler kr av totalt 0,6 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett, epost: FP Internasjonal web-design Forprosjektet undersøkte mulighetene for et hovedprosjekt innen bruk av datakompetanse ved det tekniske universitetet og øvrige miljøer i Murmansk, for utvikling av bl.a nye internettbaserte betalingsløsninger. Norsk hovedsøker: Webcronize AS, Tromsø. Norske INTERREG-midler er bevilget kr av totalt 0,4 MNOK. Prosjektleder: Sigurd Larsen, epost: FP Teriberka fisk Prosjektet undersøker formaliteter for etablering av fiskeindustri med norsk interessent i Teriberka. Norsk hovedsøker: Russnor sea ltd., Tromsø. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 1 MNOK. Fung. prosjektleder: Hans-Christian Methi, epost: "Image"/Turismens nordlige dimensjon Prosjektet gjør i samarbeid med reiselivsorganisasjoner i Finnmark, Lappland og Murmansk Finnmark, Nord- Lappland og Nordvest-Russland mer interessant for turister fra Midt-Europa og Storbritannia, med bl.a fokus på markedsføring. Norsk medsøker Finnmark Fylkeskommune, og i fase 2 Finnmark reiseliv AS. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 9 MNOK. Prosjektleder norsk side: Sinikka Ruotsalainen, epost:

2 Interprise Barents 2006 Prosjektet gjennomfører for og etterarbeid i forbindelse med en bedriftsmøteplass i Arkhangelsk i 2006 innen olje- og gassindustrien, med svensk hovedsøker. Norsk medsøker VINN i Narvik. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Geir Frantzen, epost: FP Leveranser til olje- og gassindustrien Prosjektet skal sette nordnorske foretak i bedre stand til å konkurrere om internasjonale oppdrag innen olje og gass i Barentshavet, med norsk hovedsøker D&F Arctic AS. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Torbjørn Pedersen, epost: Energiøkonomiske trehus for Nordvest Russland Prosjektet bidrar til å gjenopplive den tradisjonelle nordrussiske trehusbygginga fra "pomortida", med vekt på i første omgang Arkhangelsk. Det andre innovative momentet i prosjektet er bruk og lansering av norsk miljø- og energiteknologi i husene. I dette ligger interessen fra nordnorske forretningsinteresser, som også er medaktører i prosjektet. Norsk part Høyskolen i Narvik. Norsk godkjent Interreg-finansiering i prosjektet kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Eigil Roaldset, epost: Partner Point -pilotprosjekt og hovedprosjekt Prosjektet som er et samarbeid mellom handelskamrene i de fire deltakerlandene gjennomfører sektorvise forretningsmøter i landene. En sentral del av kompetansedelen foregår gjennom internettbasert registrering og automatisert sammenkobling av foretak over grensene. Nordnorsk effekt måles i etablering av kontakter og samarbeidskonstellasjoner mellom nordnorske og russlandske foretak. Norsk medsøker Troms handelskammer, Tromsø. Norske INTERREG-midler til alle tre faser kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Grete Kristoffersen, epost: FP Oljekompetanse Prosjektet skal bidro til oversikt over aktuelle opplæringstiltak for bedrifter som satser på følgeaktivitet i forbindelse med kommende olje- og gassaktivitet i Barentshavet, herunder blant annet kjennskap til russlandske forhold. Norsk hovedsøker Noodt&Reiding AS. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder: Kurt Johnsen, epost: FP Satelittbasert havovervåkning Prosjektet skal bidra til økt miljøsikkerhet ved oljetransporten i Barentshavet, gjennom planlegging av et system for satelittbasert havovervåkning av Barentshavet. Norsk hovedsøker er Kongsberg Satellite AS, Tromsø. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 0,5 MNOK. Prosjektleder: Line Steinbakk, epost: FP Konseptutvikling og investeringer Forprosjektet skal utvikle og lansere et patentert og helhetlig helsekostprodukt, ved bruk av russlandsk kompetanse og overføring av denne til nordnorsk side. Norsk hovedsøker er NatuVita AS. Norske INTERREGmidler: kr av totalbudsjett 1,5 MNOK. Prosjektleder: Hugo Olsen, epost: FP Biobrendsel i Lovozero Forprosjektet skal forberede utvikling av bruk av biomasse i sentralvarmeanlegget i Lovozero. Budsjettet for utvikling på norsk side skal bidra til at nordnorske foretak får oppdrag, gjennom kompetanseoverføring på området fra russlandsk side. Norsk hovedsøker er Asplan Viak AS. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder: Tore-Jan Gjerpe, epost: TILTAKSOMRÅDE 3.2 -BEDRIFTSOPPLÆRING Raduga Prosjektet bidro til etablering av elektronikkproduksjon i Murmansk, men bidrar samtidig til såvel sysselsettingseffekt der, som grunnlag for lønnsomhet for norsk foretak, og representerer et pionerprosjekt innen flytting av produksjon ut av Norge til et nært, konkurransedyktig lavkostland; nabolandet Russland. Norske INTERREG-midler kr av totalregnskap kr 1,5 MNOK. Prosjektleder: Geir Torbjørnsen, epost:

3 MAKOMP 1 og 2 (Maritim kompetanseutvikling i forbindelse med Snehvit m.m) Prosjektet satte gjennom kompetanseutveksling verfsnæring og tilknytta nettverk på nordnorsk side i bedre stand til å handtere olje- og gassrelaterte oppgaver i forbindelse med utbygginger i Barentshavet, såvel på norsk som russlandsk side. Norsk prosjektpart Tromsø skipsverft AS m.fl. Norske INTERREG-midler: kr av 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Åge Hansen, epost: Kongekrabbe Vardø/Linihaamari Prosjektet etablerte landbaserte oppdrettsanlegg for kongekrabbe på norsk side i Vardø og gjorde forsøk på russlandsk side i Linihaamari, og overførte oppdrettskompetanse fra ekspertise i Russland. Norsk hovedsøker Contrace AS, Bodø, seinere Vardø. Norske INTERREG-midler: kr av totalregnskap 4 MNOK. Prosjektleder: Hans Nordgård, epost: FP TIL fotball Prosjektet utviklet fotballmiljøet på Nordkalotten, ved at i første omgang Tromsø Idrettslag (TIL) la grunnlag for å rekruttere talentfulle fotballspillere fra Nordvest-Russland. Forprosjektet siktet mot et hovedprosjekt med EU-part som på bredere basis utveksler fotballkompetanse i Barentsregionen. Norsk hovedsøker:fotballinvestering AS i Tromsø. Norske INTERREG-midler kr av totalt 0,6 MNOK. Prosjektleder: Sigurd Larsen, epost: Barn og unges psykososiale velferd Prosjektet utvekslet i samarbeid med EU-parter kompetanse på barn og unges psykososiale tilpassing, med blant annet betydning for produksjonssektoren. Norsk medsøker: Høyskolen i Finnmark. Norske INTERREG-midler: kr av totalregnskap 5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Ole Martin Johansen, epost: FP Utvikling av kvalitetsstandarder Forprosjektet rekrutterer bedrifter til opplæring innen kvalifisering av eksportbedrifter, og kan sette nordnorske bedrifter i stand til å oppfylle kvalitetskravene som stilles på det russlandske markedet, for å minimere problemer som eksempelvis norsk fiskeeksport har hatt med å tilfredsstille renhetskravene. Norsk hovedsøker er NHO Finnmark. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 0,3 MNOK. Prosjektleder: Sylvi-Jane Husebye, epost: YU -Unge entreprenører Prosjektet skal i samarbeid med EU-parter bidra til innovasjon og forretningsidéer blant unge forretgningsfolk i Barentsregionen, gjennom møter og nettverksbygging som kan videreutvikle idéer i samråd med andre. Det vil også bli lagt opp til messedeltakelser for markedsføring av sluttprodukter. Nordnorsk effekt måles i antall iverksatte idéer som fremmer nordnorske forretningsinteresser og utvikler ungt entreprenørskap. Norsk hovedsøker er Det norske Barents-sekretariatet. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Laila Dahlhaug, epost: IKT-kompetanse fra Russland til Nordnorge Prosjektet skal i første fase utrede grunnlaget for bruk av IKT-kompetanse fra Russland i nordnorske foretak, herunder formaliteter for fiberkabel mellom nabofylkene Murmansk og Finnmark. Norsk hovedsøker er S.I.K.T Tromsø AS. Norske INTERREG-midler til fase 1: kr av totalbudsjett begge faser 2 MNOK, fase 2 kr Prosjektleder: Robert Reinholdsen, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.1 -UTDANNING Grunnskolesamarbeid Prosjektet utvekslet pedagogiske og faglige kunnskaper mellom grunnskolene i Sør-Varanger og bl.a Petsjenga, med fokus på hva norsk skole kan lære av dannelsesnivået i Russland, for bl.a å redusere problemene som russiske elever får i møte med norsk skoleverk. Norsk part er Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREGmidler: kr for fase 1 og 2 av totalt 2 MNOK. Prosjektleder: Torgeir Johansen, epost:

4 Videregående skole-samarbeid Prosjektet koordinerte på regionalt nivå det lokale samarbeidet mellom tre norske videregående skoler, og få innsikt i organisering og innhold i videregående utdanning i Nordvest-Russland. Skolene på norsk side er i Honningsvåg, Vardø og Kirkenes. Norsk hovedsøker: Finnmark Fylkeskommune. Norske INTERREG-midler: kr av totalregnskap 4 MNOK. Prosjektleder: Jarl O. Store, epost: Samarbeid Senja-Arkhangelsk videregående skoler Prosjektet utvekslet kunnskap, metoder og lærere innen landbruksfaget med Arkhangelsk landbrukssskole, og la grunnlag for privat, småskale landbruk i Arkhangelsk oblast, med norsk part Senja videregående skole. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Oddny Asbøl, epost: Barentsspesialister (fase 1 og 2) Prosjektet utvikler kompetanse- og forskernetverk i Barentsregionen for å styrke nordnorske institusjoners russlandskompetanse, med norsk part Høyskolen i Finnmark, og EU-hovedsøker Lapplands universitet. Norske INTERREG-midler fase 1 kr , og fase 2 kr av totalbudsjett 15 MNOK. Prosjektleder norsk side: Per Møller, epost: Barents arbeidsmarked fase 1 og 2 Fase 2 avslutning 2007 Prosjektet samordner i samarbeid med EU-parter arbeidsmarkedstiltak over grensene ved å utveksle informasjon for å bidra til å skape et felles arbeidsmarked, med norsk part NAV Finnmark. Norske INTERREG-midler: inntil kr av totalbudsjett 6 MNOK. Prosjektleder norsk side: Kristian Johansen, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.2 -FORSKNING OG UTVIKLING Akvakultur i Murmansk Prosjektet utarbeidet helhetlig akvakulturplan for Kolahalvøya, ved oppdragstaker Akvaplan Niva AS, og styrket dermed norske akvakulturmiljøer. Norsk medsøker: Troms fylkeskommune. Norske INTERREG-midler kr av totalt 1,3 MNOK. Prosjektleder: Kristin Sæther, epost: Barents Agro Forum Prosjektet utvekslet ulik jordbrukskompetanse, og for norsk part bidro til mer effektivt landbruk i nord. Norsk medsøker: Holt forskningsstasjon i Tromsø. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 2,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Olaug Bergset, epost: Pasvik miljøovervåkning (norsk side: fase 1+2+3) Avsluttet 2007 Prosjektet følger opp et tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn, og har som mål å kartlegge og følge opp miljøsituasjonen i Pasvik-vassdraget, med finske og russlandske samarbeidsparter. Norsk part Fylkesmannen i Finnmark. Norske INTERREG-midler er bevilget til fase 1, 2 og 3, kr av totalbudsjett 10 MNOK. Prosjektleder norsk side: Amund Beitnes, følgeansv.: Bente Christiansen, "Margaritifiera" (elvemusling) 1 og 2 Prosjektet kartlegger i samarbeid med EU-parter elvemuslingsforekomsten i Pasvik-vassdraget, og utfra innhentede data fremme tiltak for forbedring av bl.a miljøsituasjonen, som elvemuslingen er indikasjon på. Norsk medsøker: Svanhovd miljøsenter. Norske INTERREG-midler av totalt 2 MNOK. Prosjektleder norsk side: Paul E. Aspholm, epost: Naturturisme Inari/Pasvik Prosjektet har i samarbeid med EU-parter som mål å utvikle konsept for bærekraftig naturturisme i Pasvikområdet. Norsk medsøker: Fylkesmannen i Finnmark. Norske INTERREG-midler er bevilget til fase 1, 2 og 3, kr av totalbudsjett 10 MNOK. Prosjektleder norsk side: Gunhild Lutnäs, epost:

5 FP Sektorprogram olje/gass Forprosjektet skal i samarbeid med EU-parter gjennom seminarer og møter mellom næringsliv og offentlige myndigheter, på sikt søke å optimalisere underleveranser fra regionen til olje- og gassindustrien. Forprosjektet viderefører et annet utrednings- og nettverkprosjekt; INTERREG-prosjektet "Barents2010". Norsk medsøker er Finnmark fylkeskommune. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Sylvi-Jane Husebye, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.3 -KULTUR Biblioteksamarbeid Prosjektet bidro til å gjøre russisk litteratur tilgjengelig i Nord-Norge, med parter Sør-Varanger bibliotek, Finnmark fylkesbibliotek og bibliotek i Murmansk fylke. Norsk hovedsøker: Finnmark fylkesbibliotek. Norske INTERREGmidler kr av totalt kr 2,8 MNOK. Prosjektleder: Hildur Eikås, epost: "Migration" Prosjektet synliggjorde kunst i Barentsregionen gjennom utstillinger på flere steder, i forbindelse med 10- årsjubileet for Barentssamarbeidet i Prosjektet var det første i det grenseregionale Interreg-samarbeidet med Russland som hadde norsk prosjektledelse og samtidig EU-part med Interreg-finansiering, bl.a Ajtte Sameog fjellmuseum i Øvre Soppero. Norsk medsøker: Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREG-midler kr av totalt 2 MNOK. Prosjektleder: Hilde Methi, epost: Unge skrivere i Barentsregionen Prosjektet utviklet gjennom litteraturleirer skriveferdigheter utfra ulike forutsetninger blant ungdom år i Barentsregionen, og derigjennom bl.a utviklet kontaktnettverk over statsgrenser. Alle land i regionen var representerte. Norsk medsøker Troms fylkesbibliotek. Norske INTERREG-midler kr av totalt 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Aud Tåga, epost: Pomormuseet fase 1 og 2 Fase 2 avsluttet 2006 Prosjekte utviklet ei pomorutstilling i Brodtkorb-sjåene i Vardø, og dokumenterte ved dette betydninga som pomorhandelen har hatt i kystgrenseområdene. Norsk hovedsøker: Vardømuseene. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 5 MNOK. Prosjektleder: Ane Dalen Ringheim, epost: Ortodokse stier Prosjektet utviklet turismekonsept i nabokommunene Sør-Varanger og Inari med grunnlag i den kristne ortodokse kulturarven, som har nedslagsfelt inntil dette området, og sånn bidro til verdifokusering i dobbel forstand for nevnte kommuner. Norsk medsøker: Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREG-midler kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: May Griff Bye, epost: PUK 2005 Prosjektet arrangerte folketradisjonsutstillinger for å markedsføre og utvikle og synliggjøre felles og ulike tradisjoner i Barentsregionen, såvel identitetsmessig som delvis kommersielt på sikt. Norsk medsøker: Duodjeinstituhtta i Kautokeino. Norske INTERREG-midler kr av totalt 0,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Inga Hermansen Hætta, epost: Fellestrekk kirkelig arbeid Prosjektet synliggjør 10 års kirkelig samarbeid gjennom markering i oktober 2006, samt videreutvikler samarbeidet på ulike områder i tilknytning til og som oppfølging av dette. Utvekslingene av teori og praksis vil kunne øke nordnorsk innsikt i Den Ortodokse Kirke og dens kulturelle betydning i nordområdene. Norsk hovedsøker er Nord-Hålogaland bispedømme. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder: Oddgeir Stenersen, epost: Naturfenomner på DVD Prosjektet utarbeider i samarbeid med EU-parter presentasjon av ulike naturopplevelser i regionen på DVD, som ledd i markedsføring innen turismeutvikling. Norsk medsøker: Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREGmidler kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: May Griff Bye, epost:

6 Grensesprengende sport Prosjektet oppsummerer det grensekryssende idrettssamarbeidets betydning, og videreutvikler samarbeidet innen vinteridrett for ungdom mellom fylkene Finnmark og Murmansk. Kompetanseutveksling om hverandes treningsmetoder er en del av prosjektet, som for nordnorsk side kan medføre forbedret treningseffekt. Norsk hovedsøker er Finnmark fylkeskommune. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder: kultursjef Marianne Pedersen, epost: TILTAKSOMRÅDE 5.1 -INFRASTRUKTUR (utelatt: 1 anullert) Forretningsutvikling mot større industriprosjekter Prosjektet bidro til å kanalisere forretnings- og prosjektinnsats rundt Kirkenes servicehavn, som ledd i grenseoverskridende samarbeid med Russland i lys av blant annet Snehvit-utbygginga. Norsk hovedsøker Kirkenes servicehavn AS. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 2 MNOK. Prosjektleder: Arve Tannvik, epost: Oljevernberedskap Prosjektet utnyttet samarbeidet mellom lokale og regionale oljevernmyndigheter i Norge og Russland, til å styrke beredskapen i forbindelse med økt transport av oljeprodukter langs kysten i nord, med norsk part Kirkenes havnevesen. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder: Arnt Martinussen. Følgeansvarlig: havnesjef Oddgeir Danielsen, epost: "Northern opportunities" Prosjektet fungerte som en kunnskapsbase og bidragsyter til informasjon overfor næringslivet i grensenære områder av Norge og Russland, og påvirket norske sentralemyndigheter til lettelser i grensehindrene. Norsk part: Finnmark Fylkeskommune, Vadsø. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 3,1 MNOK. Prosjektleder: Thor Robertsen, epost: Redningssamarbeid Prosjektet utviklet samarbeidet mellom redningstjenestene på Nordkalotten og Nordvest-Russland for å imøtekomme raskere handtering av ulykker, med norsk part Hovedredningssentralen i Bodø. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 3,7 MNOK. Prosjektleder norsk side: Anne Gundersen, epost: Den Nordlige Fiskerute Prosjektet bidrar til å etablere ei foretrukket transportrute for nordnorsk fersk fisk til de kjøpesterke markedene i Russland, spesielt Moskva-området. Prosjektperioden inneholder pøvepartier fra leverandør til mottaker, og bidrar bidra til lettelser i de gjensidige grensehindrene over den eneste lokale grense mellom Norge og Russland; Storskog. Norsk hovedsøker: Troika seafood AS. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 1,5 MNOK. Prosjektleder: Arne Geirulv, epost: Barents vei/barents road Ny fase Prosjektet viderefører satsinga på tilretteegging av turistruta Bodø-Haparanda-Murmansk, med norsk part Salten regionråd,og EU-part Barents väg internationella förening. For inneværende prosjektfase gjelder det i hovedtrekk markedsføring og markedsanalyser av rutetrafikk. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett kr 5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Heidi Robertsen, epost: Trafikksikkerhet i Barentsregionen Prosjektet skal utvikle nettverket mellom trafikkmyndighetene i Barentsregionen, med praktiske og koordinerte tiltak for å begrense trafikkdødelighet, med INTERREG-godkjente tiltak på norsk side. Norsk medsøker er Statens vegvesen Nord, Bodø. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Randulf Kristiansen, epost:

7 entrans Prosjektet skal i samarbeid med EU-parter utveksle kompetanse innen opplæring innen tungtransporten, for effektivisering og sikkerhet. Norsk medsøker: Alta videregående skole. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Bjørnar Mjøen, epost: TILTAKSOMRÅDE 5.2 -INFORMASJONSTEKNOLOGI Avsluttet 2003 Prosjektet utviklet en internett-nyhetsportal i Barentsregionen, som kontakt- og servicepunkt mellom bedrifter og det offentlige, informasjonsspredning på fem språk. Norsk medsøker: Finnmark Net AS. Norske INTERREGmidler: kr av totalt 0,8 MNOK. Prosjektleder: Tor Schulstad, epost: Internett: BIS Prosjektet Barents Information Service ble i samarbeid med EU-parter en del av den totale informasjonsstrategien for Barentsregionen, og utviklet en felles internett-basert informasjonskanal med vekt på institusjoner innen regionen. Norsk medsøker: Barentssekretariatet i Norge, Kirkenes. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 4,3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Thomas Nilsen, epost: Næringsmiddelteknologi-samarbeid Prosjektet utvekslet kompetanse innen næringsmiddelteknologi mellom videregående skoler og Murmansk tekniske universitet, med vekt på faginnsikt i Russland. Norsk hovedsøker: Vardø videregående skole. Norske INTERREG-midler: kr av totalt 1,2 MNOK. Prosjektleder: rektor Sandtrøen, epost: Barents GIT Prosjektet videreførte tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn i utvikling av digitale kart over Barentsregionen, og hadde i denne omgangen større anvendt fokus på bl.a turismeutvikling. Norsk medsøker: Statens Kartverk i Troms, Tromsø. Norske INTERREG-midler: inntil kr av totalt inntil 16,9 MNOK. Prosjektleder norsk side: Håkon Bartnæs, følgeansvarlig: Kartsjef Troms/Finnmark Arne-Olav Berg, epost: euroarctic.com Prosjektet skal utveksle kompetanse innen journalistikk og utveksle nyheter over landegrensene, samt bygge opp kompetanse på Nordkalott-sida om russlandske forhold, gjennom bl.a internettjenester. Norsk medsøker: NRK Troms/Finnmark. Norske INTERREG-midler: kr av totalbudsjett 2 MNOK. Prosjektleder norsk side: Bård Wormdal, epost: Fra Forskning til Faktura Prosjektet skal med delvis bakgrunn i de gode erfaringene i fiskerisamarbeidet mellom landene overføre kompetanse til norsk side om hva som kan skape økonomisk vekst også her, med grunnlag i teoretisert erfaring fra forretningsinnovasjonene i Nordvest-Russland de siste årene. Prosjektets norske part er Fiskeriforskning i Tromsø, med Kola vitenskapssenter som bl.a russlandsk medaktør. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 2,4 MNOK. Prosjektleder norsk side: Frode Nilssen, epost: Internett i skolesamarbeidet Prosjektet skal utvikle samarbeidet mellom skoler i Sør-Varanger og Petsjenga med hovedsaklig bruk av internett. Norsk hovedsøker: Sør-Varanger Kommune. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 0,5 MNOK. Prosjektleder: Unni Sildnes, epost: elibrary Prosjektet skal i samarbeid med EU-parter utvikle grenseoverskridende bibliotektjenester mellom Nordkalotten og Russland. Utviklingsarbeidet er i stor grad internettbasert. Norsk medsøker er Finnmark fylkesbibliotek. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder: Kirsti Riesto, epost:

Naboskapsprogram Kolarctic

Naboskapsprogram Kolarctic Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN-96101 ROVANIEMI Tlf. +358163301227 www.interregnord.com EU:

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene. Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene. Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Nord Norge en internasjonal region 69 4 3 6 8 TROMS 8 FINNMARK 5 2 1 1 2 Grenseoverganger

Detaljer

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak Plan for kultursamarbeidet mellom oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak 2014-2016 Planen definerer samarbeidet i en treårig periode, og inneholder beskrivelser av tiltak og prosjekter. Planen er forankret

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Veggbilde på Petchenga Sykehus Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF 25.januar 2009 OPPSTART OG MANDAT På bakgrunn av konklusjonene i sluttrapporten

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Litt om helse og beredskap i Barentsregionen

Litt om helse og beredskap i Barentsregionen Litt om helse og beredskap i Barentsregionen Nordisk helseberedskapskonferanse Henningsvær 20.06.2006 Henning Aanes Fylkeslege i Nordland Fylkeslegens oppgaver Leder Fylkesmannens helseavdeling (underlagt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic

EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN-96101 ROVANIEMI Tlf. +358163301227 www.interregnord.com EU:

Detaljer

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS (YLiB) Et lederprogram for ungdom i Barentsidretten SAMMENDRAG Når Barents Summer Games går av stabelen i Nordlands fylkeshovedstad Bodø, 1.-3. september 2017, gjennomfører

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Redningssamarbeid i Barentsregionen. Brannsjefkonferansen Alta 30. mai 2008

Redningssamarbeid i Barentsregionen. Brannsjefkonferansen Alta 30. mai 2008 Redningssamarbeid i Barentsregionen Brannsjefkonferansen Alta 30. mai 2008 Rådgiver Bente Michaelsen Chair Interim Joint Committee on Rescue Cooperation in the Barents Region Soria Moria-erklæringen Regjeringens

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :15:01

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :15:01 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490143 Innsendt 15.10.2011 11:15:01 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Varanger Museum IKS

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Hvilke konsekvenser får Barents 2020 for fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning?

Hvilke konsekvenser får Barents 2020 for fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning? Hvilke konsekvenser får Barents 2020 for fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning? Geir Gotaas Administrativ leder, Amundsensenteret, Universitetet i Tromsø Sekretær for Regjeringens ekspertutvalg

Detaljer

Fylkeskommunens internasjonale engasjement

Fylkeskommunens internasjonale engasjement Fylkeskommunens internasjonale engasjement Fylkestinget 12.10.2011 12.10.2011 1 Allerede for 1000 år siden ble det eksportert tørrfisk Hver 10. oppdrettslaks i verden kommer fra Nordland Utdanninger og

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Prosjektplan. utviklingsprosjekt

Prosjektplan. utviklingsprosjekt Prosjektplan utviklingsprosjekt Initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge Nord-Norsk Hestesenter, Moen Arbeidsgruppe: Kristin

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 16. Februar 2010 Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 1. Bakgrunn og formål I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

Detaljer

ORIENTERING FRA NORGE

ORIENTERING FRA NORGE NORDRED kontaktgruppemøte 21-22 oktober 2008 ORIENTERING FRA NORGE ved Avdelingsdirektør Anne Holm Gundersen Hovedredningssentralen Nord-Norge NORDRED kontaktgruppemøte 21-22 oktober 2008 NØDNETT - Uforutsette

Detaljer

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Jan R Iversen seniorrådgiver, Stab og SKA Kort om «UiT Norges arktiske universitet» som internasjonalt og nordområderelevant universitet

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

ARCTIC SKILLS 2016 SKOLEKONKURRANSE og FINNMARKSMESTERSKAP

ARCTIC SKILLS 2016 SKOLEKONKURRANSE og FINNMARKSMESTERSKAP Arctic Skills 2016 ARCTIC SKILLS 2016 SKOLEKONKURRANSE og FINNMARKSMESTERSKAP YRKES NM 2014 WORLD SKILLS - ARCTIC SKILLS I mars 2015 ble det inngått en avtale mellom regionale skolemyndigheter i Russland,

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - UiT Bakgrunn Norges fiskerihøgskole

Detaljer

GRENSEREGIONALT SAMARBEID 100 år siden: Nu: Åpne grenser Kontrakter, programmer

GRENSEREGIONALT SAMARBEID 100 år siden: Nu: Åpne grenser Kontrakter, programmer Kirkenes 23 januar 2017 100 år siden: Nu: Åpne grenser Kontrakter, programmer GRENSEREGIONALT SAMARBEID Bilateralt: Barents 1993- Multilateralt: Kolarctic 1996- Forrige periode «Kolarctic ENPI» - 51 samarbeidsprosjekter

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder «UiT Norges arktiske universitet satser på utdanning og forskning innen fornybar energi. Vårt mål er at vi også på dette området skal bidra til innovasjon og

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006 Høgskolen i Narvik onsdag 15. torsdag 16. november 2006 Tema: Fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning i forhold til nordområdene/ Barentsregionen Onsdag

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 Rica Hotel, Alta 28. og 29. april KS Finnmark, KS Troms, KS Nordland Samfunnsutvikling velferd demokrati Gå mot vinden. Klyv berg Innkalling til Felles fylkesmøte 2014

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUND

NORGES ISHOCKEYFORBUND NORGES ISHOCKEYFORBUND NORGES ISHOCKEYFORBUND Kåre Breivik medlem av forbundsstyret i NIHF leder av anleggsutvalget NIHF medlem av anleggsutvalget NIF NORGES ISHOCKEYFORBUND Tema: ISHALLER I BARENTSREGIONEN

Detaljer

Lisbeth Sandtrøen, AP varamedlem kunne ikke møte Ronny Wilhelmsen, AP varamedlem kunne ikke møte

Lisbeth Sandtrøen, AP varamedlem kunne ikke møte Ronny Wilhelmsen, AP varamedlem kunne ikke møte MØTEPROTOKOLL Møte: Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget Møtested: Rica Hotell Karasjok Møtetid: 8. 9. mars 2010 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Forfall Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning.

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning. Prosjektplan Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg - biblioteket Bakgrunn for prosjektet KKP biblioteket Stortingsmelding nr 23 om bibliotek (2008 2009) Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til Barentshovedstaden Kirkenes og til Kirkeneskonferansen!

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til Barentshovedstaden Kirkenes og til Kirkeneskonferansen! Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) Kirkeneskonferansen 2013 5. februar 2013 Deres kongelige høyhet! Deltakere fra fjern og nær! Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til Barentshovedstaden

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

PROGRAM - PLENUM. 11:00-11:30 Registrering. Pause

PROGRAM - PLENUM. 11:00-11:30 Registrering. Pause PROGRAM - PLENUM 11:00-11:30 Registrering Pause 11:30-12:30 Lunsj 14:30-15:45 Næring i Nord En nordlendings betraktninger etter tre år på hjemmebane Hans Jacob Hegge, Statoil 12:30-14:05 Vi setter tonen

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Norsk-russisk naboskap Samarbeid om miljøforvaltning

Norsk-russisk naboskap Samarbeid om miljøforvaltning Norsk-russisk naboskap Samarbeid om miljøforvaltning Forskningsrådets nordområdekonferanse 14. november 2006 Bente Christiansen, fylkesmiljøvernsjef i Finnmark Hvorfor samarbeid? Dyr og forurensning lar

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 285/15 Regdato:30.01.2015 Arkivkode:PER Saksnr: 14/579-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Allan Torres Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 409/15 Regdato:30.01.2015

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Årsmøte Norge digitalt Fylkeskartsjef Geir Mjøen Norge digitalt samarbeid 1. Organisering av Norge digitalt samarbeid i Vestfold og Telemark 2. Satsningsområder i Geodataplanen Norge digitalt Norge digitalt

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Nordområdenes kunnskapsbehov

Nordområdenes kunnskapsbehov Nordområdenes kunnskapsbehov Norges forskningsråds nordområdekonferanse 25. - 26. november 2009 Jarle Aarbakke Det meste er nord Vår satsing skal være regional, nasjonal og internasjonal. [...] Vi må få

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016

TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016 OPEN RCTIC TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016 1 For å feire den 10. Arctic Frontiers konferansen organiseres programserien Open Arctic i Tromsø sentrum. Arctic Frontiers er en arena hvor politikere, næringslivsfolk

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual?

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Trine Kvidal Ph.D., Førsteamanuensis Institutt for reiseliv og nordlige studier Finnmarkskonferansen 2014 "Varför gör hon på detta

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn FORFATTERBESØK for 6. klassetrinn Tor Erling Naas DKS Finnmark samarbeider med Finnmark fylkesbibliotek om å organisere forfatterbesøk for 6. klassetrinnet i Finnmark. Elevene får en ny vinkling til, og

Detaljer

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet Overvåkning og beredskap

Detaljer

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING 16. 17. JUNI 2008 PÅ FROSTA Til stede: 1. Frank Christiansen, Verran kommune 2. Aud Gaundal, Steinkjer kommune Bare 16.06 3. Unni Storstad, Steinkjer kommune 4. Ida Stuberg,

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Protokoll styremøte 03/ april 2017

Protokoll styremøte 03/ april 2017 Protokoll styremøte 03/2017 7. april 2017 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 3/17 Side 1 Tid: Fredag 7. april 2017 Sted: SPIRE, kommunehuset Gratangen Klokken: 11.00 14.00 Til stede: Meldt forfall: Kirstin

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer