Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)"

Transkript

1 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse og kapasitet på tvers av skolene i nettverket og mellom de ulike nettverkene Plangruppe 0-6 sentrum KOMPETANSE PPT fellesmøter fellesmøter Videreutvikle kompetanse innen organisasjonsutvikling/ endringsledelse Videreutvikle kompetanse innenfor utredning og tilrettelegging for flerspråklige elever Videreutvikle kompetanse innenfor utredning og tilrettelegging for elever med matematikkvansker Videreutvikle fagnettverk for kompetanseutvikling og kompetansespredning Videreutvikle kompetanse innenfor områder hvor psykisk helse er en del av vanskebildet nord øst SYSTEMARBEID Formalisere systemarbeidet, internt og eksternt Bidra i utvikling av gode læringsmiljø Delta i tverrfaglig team og basisteam

2 SAMARBEID Videreutvikle samhandlingen med våre mest sentrale samarbeidspartnere GOD SAKSBEHANDLING Sørge for sakkyndig vurdering der loven krever det God kontroll i forhold til ventetid Skriftliggjøre rutiner Utvikle hensiktsmessige maler Å være oppdatert på lover og forskrifter Opprustning av kartleggingsverktøy Handlingsmål: PPT utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det Redusere ventetid på våre tjenester (målsetting: løpende inntak) o Rådgivning til skolens personale ev. foresatte, i forkant av henvisning o Kapasitet og kompetanse utnyttes mer fleksibelt internt i nettverkene og mellom nettverkene o Gi tjenester til Værøy og Røst i tråd med vertskommuneavtale / Sikre samarbeidet rundt overganger o Bistå med informasjon ved overganger ved barnehage skole og øvrige skoleslag. Prosedyrer o Sørge for at det utarbeides sakkyndige uttalelse for elever i 10. Desemberfebruar Fagperson for elever på 10. trinn

3 trinn som søker videregående opplæring der loven krever det. o Årlige møter med fylket og PPT vgs skole, samarbeid og informasjon. Evaluere og ved behov, revidere rutiner. Vår og høst og Mie Ferdigstilt Handlingsmål: Systemrettet arbeid Styrke det systemrettede arbeidet for å redusere behovet for spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp o Utarbeide og påse at rutinene for å melde systemarbeid blir fulgt o Kartlegging av læringsmiljø o Drøfte hvilken betydning de kontekstuelle forholdene i skolen har for den enkelte, før en søker etter årsaker hos individet. o Ved forespørsel, veilede skoleadministrasjonene i ressursbruk o Delta i skolens samarbeidsteam/ressursteam o Systemrettet veiledning i barnehagen Ved behov / fellesnettverk / fagnettverk Samarbeid med grunnskolekontor og barnehagekontor PPT 0-6 Handlingsmål: Møterutiner Samarbeid og utveksling av kompetanse innen områdenettverk o PPT- områdenettverk (A-møte) o Kollegaveiledning i saksarbeid Annenhver uke. Koordinatorer Koordinator

4 Samarbeid og utveksling av kompetanse mellom områdenettverk o PPTs fellesmøter (C-møte) o Presentere prosjekter det arbeides med for hverandre. o Felles kompetanseheving o PPT planmøte(b-møte) Månedlig Annenhver uke Samarbeid mellom barnehagestyrere/rektorer og PPT o Delta på fellesmøter ved behov Videreutvikle fagnettverk/utvikle kurspakker o Danne nettverk innenfor ulike tema o Utarbeide forslag 2015 / er I startfasen Handlingsmål: Satsningsområder for kompetanseutvikling Styrke hele tjenesten på observasjon i kartleggingsarbeidet o Opplæring i bruk av ulike observasjonsteknikker o Utveksle erfaringer om hvordan bruke observasjon i kartleggingen / Koordinatorer Utvikle tjenestens kompetanse rundt samspillsvansker o Bygge opp kompetanse i tjenesten som helhet Kompetanse i håndtering av mobbeproblematikk o Bygge opp kompetanse om forebygging, prosedyrer og tiltak Videreutvikle kompetanse o Bidra til at arbeidet videreføres som /

5 på psykiske vansker, deriblant angst og skolevegring etablert praksis. o Opplæring i psykologisk førstehjelp o Bygg opp kompetanse om forebygging, prosedyrer og tiltak i forhold til angst og depresjon blant skolebarn og barnehagebarn. o Kognitiv atferdsterapi (KAT) o Samarbeid med kommunepsykologene vedr psykisk helse Bente, Vivian, Mie, Janne, Siv, Anette Pågår Bidra i utvikling av gode læringsmiljøer for (ulike program/prosjekt) o Veiledning i forhold til læringsmiljø o Nettverkssamarbeid PPT og Autismeteamet o Tidlig intervensjon - Mestrende barn/ samarbeidsprosjekt mellom R-BUP Øst og Sør, RKBU Midt Norge og RKBU Nord. Gunn, Bente, Vivian, Mie ++ Janne, Bente, Lill-Anita, Vivian Gjennomført høst 2014 Vår 2014/ vår 2015 Videreutvikle kartleggings og utredningskompetanse Kollegabasert veiledning (drøfte Case, profiler, rapporter) o Kartleggingskompetanse i forhold til minoritetsspråklige o Rutiner for kvalitetssikring o Rapportskriving i nettverk / vår 2015

6 Handlingsmål: Videreutvikling og opprettholdelse av rutiner Utarbeide rutiner ved lengre sykefravær o Utvikle rutiner i samarbeid med rektorer og PPT-medarbeidere. Høst 2014 Ikke gjort Gode saksbehandlingsrutiner o Gode rutinebeskrivelser o Funksjonelle maler Vår 2015 Koordinatorene /fagleder Oppstart vår 2015 Få godt tallmateriale på PPTs saksmengde. o Føring av års - statistikk for hver enkelt PPT-medarbeider i HKdatasystemet o Rydding i saker i HK-data. juni aug. fortløpende fagleder Utvikle hjemmeside o Utarbeide forslag fagleder / Vår 2015 Utarbeide rutiner for opplæring av nytilsatte i PPT o Utarbeide rutinebeskrivelser for PPtjenesten og er Vår 2015 Handlingsmål: Brukermedvirkning Sikre medvirkning på individnivå o Samtale med foreldre o Samtale med/utredning av barnet

7 Handlingsmål: Tverrfaglig samarbeid og samhandling Styrke samarbeidet med BUPA o Felles fagdag o Gjensidig informasjon på internmøter o Halvårlige samarbeidsmøter o Samarbeid rundt kompetanseheving o Prosjekt «Vær i skole» Årlig / Samarbeid leder ved BUP Ikke gjort Bistå i oppvekstarbeidet i kommunen o Bidra i Barne- og Familieenheten (BFE) o Samarbeid med grunnskolekontor og barnehagekontor. o Samarbeid med Innsatsteamet Informasjon om interne og eksterne samarbeidspartnere o Invitere aktuelle samarbeidspartnere til å informere på fellesmøter o Legge ut informasjon på hjemmeside/mail/fronter

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING

3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING 3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING 3.1 OPPGAVER PÅ KOMMUNENIVÅ - RÅDMANNEN 1. RÅDMANNEN har et overordnet ansvar for arbeidet med tilrettelegging og kvalitetssikring av spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL BIDRA TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTE SINE RESSURSER OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKOLE 4 hovedområder for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904855 : E: B00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 KVALITETSPLAN FOR

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Planen bygger på: Kommuneplan Føringer i HØP (Handlings- og økonomiplanen) Evaluering av virksomhetsplan 2013 Innspill fra ansatte, ledere og stab Signal fra Oppvekst og levekårstab

Detaljer

Interpellasjon om Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland.

Interpellasjon om Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland. Interpellasjon om Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland. Konsekvenser for Bodø kommune ved avvikling av Spesialpedagogisk senter i Nordland (SSN) og Logopedisk senter i Nordland

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner Samarbeid mellom: Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Et overordnet styringsdokument... 5 2.2 Visjon og verdigrunnlag... 5 3. Satsningsområder oppvekst 2014-2019...

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 6/14 13/02937-23 8/14 14/01835-2 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016 www.laeringsledelse.no Om Aktivitetsplanen Planen er laget for at vi som jobber i lierskolen skal få en felles oversikt over kurs, aktiviteter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455223 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE Revidert oktober 2010 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE Revidert oktober 2012 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn og

Detaljer

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Midtveisevaluering av Haugalandsløftet Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Dette er et sammendrag av rapporten for midtveisevalueringen av Haugalandsløftet. Fullstendig rapport finnes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Mai 2015 2 Sammendrag Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Haugesund kommune, sak 35/14, gjennomført

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid?

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid? Helen L. Bargel har mastergrad i endringsarbeid, MPA, og har lang erfaring fra arbeid med skolespørsmål i den regionale stat. Arbeidet hos fylkesmannen omfatter bl.a. feltet spesialundervisning med klagesaksarbeid,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE Nettadresse Nes kommune nes-ak.kommune.no/ostgardskole dato: 02.02.15 1 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan... 3

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer