Finansiering av småkraft Med fokus på rentemarkedet og rentesikringsprodukter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av småkraft Med fokus på rentemarkedet og rentesikringsprodukter"

Transkript

1 Finansiering av småkraft Med fokus på rentemarkedet og rentesikringsprodukter Jon Arild Hellebust, Bransjeansvarlig Fornybar Energi Haugesund 16. mars 2010

2 Agenda Presentasjon av Sparebanken Vest Rentemarkedet Rentesikringsprodukter Kraftmarkedet Finansiering av kraftverk Økonomi / inntjeningsanalyse Utviklingsrisiko Driftsrisiko Sikkerhet Case Finansiering av et småkraftverk 2

3 Vi satser på Vestlandet Vi er herfra det gjør en forskjell Primærmarked Vestlandet Hovedkontor i Bergen 826 medarbeidere 63 kontorer Tredje største norskeide bank og nest eldste sparebank 97 mrd i forvaltningskapital pr.fjerde kvartal 2009 SVEG egenkapitalbevis, børsnotert siden 1995 Spennende knoppskyting gjennom Frende Forsikring, Sparebanken Vest Boligkreditt og Norne Securities 3

4 Tall og fakta Bedriftsmarked Enkeltengasjement mill Fokus på SMB Alle bransjer - 11 bransjeansvarlige Antall årsverk ca

5 Hvordan vurderer Sparebanken Vest utsiktene for noen sentrale Vestlandsnæringer? Bransje Energi (småkraft) Fiskeri/fiskeindustri Jord- og skogbruk Fiskeoppdrett Industri Bygg & anlegg Varehandel Hotell & restaurant Landbasert transport Shipping Verftsindustri Eiendom 5

6 Kundeteam småkraft - ledet av kundeansvarlig: 6

7 Finanshuset Sparebanken Vest Betalingsformidling Finansiering Valuta og renteinstrumenter Pensjon og forsikring Frende Verdipapirhandel Eiendomsmegling Egenkapital Norne Securities 7

8 Kontrastenes år Første del Preget av negative utsikter nasjonalt og internasjonalt Stor usikkerhet Politiske finansielle tiltak i inn- og utland for å motvirke finanskrisen kraftig rentenedsettelse ekspansiv finanspolitikk spesifikke tiltak for finansinstitusjoner Svekket realøkonomi Andre del Normalisering av finansmarkedene Boligmarkedet tar fart Bransjemessige utfordringer i enkelte sektorer, men positiv utvikling Lavere arbeidsledighet enn forventet Intensivert konkurranse 8

9 Rentemarkedet Hva påvirker renteutviklingen? 1,75% 9

10 Sikre seg mot renteoppgang - hva er en Renteswap? En rentebytteavtale er en gjensidig bindende avtale mellom to parter om å bytte rentestrømmer knyttet til et hovedstolsbeløp Dette innebærer at den ene parten får byttet sin flytende rente mot fast rente, mens den andre parten får flytende i bytte mot sin faste rente Sikrer lån og/eller fordringer mot renteendringer. Kan brukes som rentesikringsinstrument 10

11 Utvikling SWAP 3år, 5 år, 7år og 10 år 11

12 12 5 års renteswap i det lange bilde

13 NIBOR Forward mot SWAP

14 Typer Renteopsjoner Rentetak Ved å kjøpe et rentetak sikrer man seg at renten ikke overstiger avtalt rentetak. Rentegulv Ved å kjøpe et rentegulv sikrer man seg at renten ikke blir lavere enn gulvrenten. Rentekorridor En kombinasjon av et rentetak og et rentegulv. 14

15 Rentetak Eksempel: En kunde har et lån på 10 mill. kroner. Lånet forrentes med 3 mnd NIBOR med tillegg av en margin. Kunden ønsker å sikre at renten på lånet de neste årene ikke kommer over 5 % + margin, og kjøper dermed et rentetak på 5 %. Dersom 3 mnd NIBOR ved neste renteregulering er 5,5 % vil kunden betale 5,0 % + margin på lånet. Kunden vil da motta differansen på 3 mnd NIBOR og rentetaket, dvs. 0,5 %. Nettorentebetaling blir dermed 5,5 % -0,5 % + margin. 15

16 Rentetak 5,00% 16

17 Rentekorridor En innskyter vil kjøpe et rentegulv og selge et rentetak, mens en låntaker vil kjøpe et rentetak og selge et rentegulv. Kunden oppnår en god kombinasjon mellom flytende og fast rente. Rentekorridoren kan både struktureres som en null kost korridor, premien en betaler for å kjøpe rentetaket er lik premien en får for å selge rentegulvet, eller en delfinansiert løsning. 17

18 KRAFTMARKEDET PRISDANNELSE KORT SIKT: - Temperaturforhold - Nedbørsmengde - Størrelse på magasin - Forventinger om fremtidig pris - Generelt aktivitetsnivå LANG SIKT: - Utvikling i forbruk - Produksjonskapasitet - Investeringskostnad for ny kraft 18

19 19 KRAFTPRISER OG PRODUKSJON

20 NØYTRALT MARKEDSBILDE FOR KRAFT I NORDEN: Dagens utvikling av kraftpriser viser en endring av prisnivået som gir et inntrykk av et systematisk løft -> Økt overføringskapasitet vil jevne ut prisforskjellen mellom det nordiske og det høyt prisede europeiske kraftmarkedet (som har andre energibærere). Redusert etterspørsel fra kraftintensiv industri / generelt redusert aktivitet i Norden. Trekker kraftprisene ned. I europeisk sammenheng ser man at skatter innføres for energiproduksjon som ikke er fornybar, eller er forurensende (kvotepris CO2), Innføring av det grønne sertifikatmarked fra 1.januar 2012 vil føre til økte kraftpriser. Endringer i olje- og gasspriser påvirker kullpriser. Pristrend for oljeprodukter er snudd til økning igjen. Gass- og kulkraft har en høyere produksjonskostnad enn snitt på vannkraft. Det nordiske markedet er avhengig av produksjon fra andre energibærere og det er hovedsakelig gass- og kullkraft som klarerer prisen i det nordiske markedet. Dermed er konklusjonen at småkraftverk med moderat belåning vil fortsatt få en god inntjening, spesielt de anlegg som har hatt byggestart etter 7. september

21 FINANSIERING Økonomi - inntjeningsanalyse 1. Utbyggingsrisiko fra planarbeid til produksjon: Organisering Kompetanse Produksjonsgrunnlag Leverandører Offentlige godkjenninger Kontrakter / Avtalegrunnlag Linjenettet Prosjektledelse 21

22 FINANSIERING 2. Driftsrisiko få lønnsomhet i kraftverkets levetid: Salgsavtale Rentekostnad Nedbetalingsprofil Likviditetsbuffer Vannføring årlig produksjon som planlagt? Kapitalstruktur / soliditet Forsikring Daglig drift Verdijustert egenkapital: Viktig nøkkeltall: Gjeld pr. GWh Kredittpolicy: Maksimalt 2,5 MNOK i gjeld pr. årlig produsert GWh ( 2,5 kr/kwh) Krav til høyere egenkapital i byggefasen: Verdijustert EK 25% Verdivurdering = Netto langsiktig kraftpris - fallrettsleie * med faktor 10 22

23 23 Avtalegrunnlag og etablering av sikkerhet for långiver

24 DD CASE FINANSIERING SMÅKRAFTVERK Årlig produksjon 10 GWh. Kraftpris: 35 øre/kwh Fallrettsleie 5% Rentebærende gjeld: 25 MNOK (2,5 kr kwh) Rentekostnad 6% Nedbetalingstid 30 år annuitet -> Leieperiode minimum 40 år År Inntekt Grønne sertifikat Fallrettleie Driftskost. pr. 4 øre kwh Faste driftskostnader Rentekostnad Avdrag Skatt PENGESTRØM AKKUMULERT

25 Simulering av kontantstrøm Salgskontrakt Produksjon/år % Kraftpris volumsikring øre / kwh til 21,69 øre KWh. Resten i selges i spotmarkedet til 35 øre KWh. Årlig produksjon GWh 5,932 % GWh Lån 6, MNOK. Annuitet år. Rente simulert med 9% Gjeld pr 11 GWh er 1, Fallrettsleie 10 8% Kraftpris 30 øre/kwh Produksjon/år Endring rentebærende gjeld GWh % 4 % 6 % 8 % 10 %

26 Oppsummert: Anbefalinger for et nytt småkraftverk: Långivere stiller krav til god betjeningsevne Ettersom markedet er flyktig bør utbygger søke å inngå flest mulig avtaler på samme tidspunkt (spesielt med anlegg belåning > 2,25 kr/kwh) Utbyggingsavtaler -> kontroll på investering Driftsgrunnlag -> kontroll på produksjon Kraftpris -> sikring de første år ved høy belåning Rente -> sikre en god start => Dette sikrer størst mulig forutsigbarhet 26

27 Møt oss på stand nr. 4!

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Høring NOU 2005:4 Industrien mot 2020 Kunnskap i fokus

Høring NOU 2005:4 Industrien mot 2020 Kunnskap i fokus Høring NOU 2005:4 Industrien mot 2020 Kunnskap i fokus Dette er en høring hvor flere enn de tradisjonelle industriforbunda bør komme med sine innspill. En del av omstillinga i industrien skjer ved at de

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer