GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning"

Transkript

1 GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

2 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) eller (800) Faks. (913) Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia Tlf. +44 (0) (til Storbritannia) (i Storbritannia) Faks. +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/ Faks. 886/ Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde ( for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter. Garmin er et varemerke fra Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GHP, GHC, GMI, Shadow Drive og mygarmin er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. NMEA 2000 er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Juni 2008 Delenummer Rev. A Trykt i Taiwan

3 Introduksjon Autopilotsystemet GHP 10 justerer styringen av båten kontinuerlig slik at båten holder styrekursen. I tillegg til den vanlige styrekursholderfunksjonen, kan autopilotsystemet GHP 10 brukes til manuell styring og flere modi med automatiske styrefunksjoner og - mønstre. Betjen autopilotsystemet GHP 10 ved hjelp av kontrollenheten GHC 10. Med kontrollenheten GHC 10 kan du aktivere, styre, sette opp og tilpasse autopilotsystemet GHP 10. Følg de medfølgende installeringsinstruksjonene for å installere autopilotsystemet GHP 10 og kontrollenheten GHC 10. GHP 10 og GHC 10 er sertifisert i henhold til NMEA Advarsler Du er ansvarlig for at fartøyet blir brukt på en sikker og forsvarlig måte. GHP 10-enheten er et verktøy som øker mulighetene til å betjene båten. Enheten fratar deg ikke ansvaret fra å bruke båten på en sikker måte. Unngå hindringer i forbindelse med navigering, og la aldri roret stå ubetjent. Du må alltid være forberedt på å ta manuell kontroll over båten raskt. Lær deg å bruke GHP 10-enheten under rolige værforhold i åpent farvann uten hindringer. Vær forsiktig når du bruker GHP 10 i høy hastighet i nærheten av hindringer i vannet, for eksempel brygger, påler og andre båter. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning 1

4 Standarder i brukerveiledningen I denne håndboken omtales autopilotsystemet GHP 10 som autopiloten, og kontrollenheten GHC 10 som GHC 10. Når du får beskjed om å velge et element på GHC 10-enheten, bruker du valgtastene ( ) nedenfor skjermen for å velge hvert element. Små piler (>) i teksten angir at du skal velge elementene i den viste rekkefølgen. Hvis du for eksempel ser velg Meny > Oppsett, trykker du på skjermtasten under Meny og trykker på skjermtasten under Oppsett. Skjermbildet Styrekurs hovedskjermbildet på GHC 10-enheten. Skjermbildet Styrekurs viser statusen for autopiloten og styrekursen. Menyskjermbildene skjermbilder som brukes til å aktivere og justere styremønsteralternativene, og til å tilpasse GHC 10-enheten. Tips og snarveier Trykk på STBY fra en av skjermene for å sette autopiloten i standbymodus og gå tilbake til skjermbildet Styrekurs. Trykk på og slipp raskt av/påknappen for å justere visningsinnstillingene på GHC 10-enheten (baklys og fargemodus). Trykk på og hold nede av/påknappen for å slå autopiloten av eller på. Hurtigkoblinger Grunnleggende bruk: side 4 Justere styrekursen heading: side 6 Bruke mønsterstyring: side 7 Bruke GPS-styring: side 9 Tilpasse GHC 10-enheten: side 11 GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

5 Oversikt over GHC 10-enheten Bruk knappene på GHC 10-enheten til å styre autopiloten. Standby Av/på Skjermtaster Av/på trykk på og hold nede for å slå autopiloten av eller på. Trykk på og slipp for å justere visningsinnstillingene (side 11). Soft Keys used to steer the autopilot, navigate the menus, and select items on the GHC 10. Trykk på en skjermtast for å utføre handlingen som vises rett ovenfor den. Vanligvis bruker du den venstre skjermtasten til å slå på autopiloten eller å gå ett skjermbilde tilbake, den høyre skjermtasten til å navigere gjennom menyskjermbildene og den midterste skjermtasten til å velge merkede elementer og åpne menyen. STBY (Standby) brukes til å sette autopiloten i standby-modus. Trykk på STBY for å stoppe autopiloten fra en av menyskjermbildene når som helst. Forsiktig: Vær klar til å ta kontroll over båten manuelt når du setter autopiloten i standby-modus. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

6 Bruke GHC 10-enheten Bruk GHC 10-enheten til å aktivere og styre autopiloten manuelt. I tillegg til å styre autopiloten kan du bruke GHC 10-enheten til å bruke automatiske styrefunksjoner og til å tilpasse autopiloten. Grunnleggende bruk Skjermbildet Styrekurs viser status for autopiloten og styrekursen. Bruk skjermtastene til å aktivere autopiloten og til å justere styrekursen manuelt fra skjermbildet Styrekurs. Forstå skjermbildet Styrekurs med autopiloten i standbymodus Når du slår på autopiloten, starter systemet i standby-modus. Skjermbildet Styrekurs vises på GHC 10-enheten. I standby-modus er det ikke autopiloten som styrer båten du er ansvarlig for roret. I standby-modus står det Du har roret i gult øverst i skjermbildet Styrekurs. Styrekursen vises midt på skjermen. I standby-modus kan du bruke autopiloten, justere innstillingene fra menyen eller spesifisere senderetningen på båten (fremover eller bakover) ved å bruke skjermtastene. Autopilotstatus Styrekurs Skjermtastfunksjoner Skjermbildet Styrekurs med autopiloten i standby-modus Slik aktiverer du autopiloten: Trykk på skjermtasten merket Aktiver. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

7 Forstå skjermbildet Styrekurs med autopiloten aktivert Når du aktiverer autopiloten, tar autopiloten over styringen av roret og styrer båten etter den fastsatte styrekursen. Meldingen Autopilot aktivert vises øverst i skjermbildet Styrekurs, og styrekursen vises midt på. Du kan bruke skjermtastene til å justere autopilotens styrekurs manuelt eller til å justere innstillingene fra menyen. Du kan styre båten manuelt med roret mens autopiloten er aktivert. Autopiloten styrer ikke båten mens du bruker roret og meldingen Du har roret blinker gult øverst på skjermen. Hvis du manuelt holder en bestemt styrekurs i noen sekunder, overtar autopiloten styringen av den nye styrekursen. Meldingen Autopilot aktivert vises øverst på skjermen. Autopilotstatus Styrekurs Skjermtastfunksjoner Skjermbildet Styrekurs med autopiloten aktivert Merk: Når autopiloten styrer etter et mønster (side 7), vises formen og rekkevidden til mønsteret på den høyre delen av skjermbildet Styrekurs. Noen av skjermtastene kan være annerledes hvis du har aktivert trinnvis svinging. Hvis du vil ha mer informasjon om trinnvis svinging, kan du se på side 11. Slik setter du autopiloten i standbymodus: Trykk på knappen STBY (standby) på GHC 10-enheten. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

8 Justere styrekursen manuelt Når autopiloten er aktivert, bruker du venstre ( ) og høyre ( ) skjermtast til å justere styrekursen manuelt. Når du justerer styrekursen manuelt, viser styrekursviseren i skjermbildet Styrekurs den faktiske styrekursen mens autopiloten styrer båten mot den planlagte styrekursen. Den planlagte styrekursen vises med en gul markør på styrekursviseren og med tall midt i skjermbildet Styrekurs. Styrekursviser Faktisk styrekurs Planlagt styrekurs Justere styrekursen manuelt Merk: Hvis autopiloten styrer etter et mønster (side 7), avbrytes mønsteret ved manuell justering av styrekursen. Åpne menyen Ved å trykke på den midterste valgtasten i skjermbildet Styrekurs åpner du menyen hvor du kan starte mønsterstyring, tilpasse GHC 10-enheten og konfigurere autopiloten. Når du velger Meny fra skjermbildet Styrekurs, er det første alternativet som vises, avhengig av den gjeldende tilstanden til autopiloten: Hvis du har roret eller autopiloten styrer etter styrekursen, er det første menyvalget en snarvei til å aktivere det sist brukte mønsteret. Hvis autopiloten styrer etter et mønster, er det første menyalternativet en snarvei til å justere innstillingene for det gjeldende mønsteret. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

9 Bruke mønsterstyring Autopiloten kan styre båten i forhåndsdefinerte mønstre for fisking, og den kan også utføre andre spesialmanøvre, for eksempel U-svinger og mann over bord-henting. Bruk GHC 10-enheten til å starte mønsterstyringen. Styrekurs Mønsternavn Mønsteropplysninger Skjermbildet Styrekurs med mønsterstyring aktivert Mønsterstyringen er ikke basert på GPS, og kan brukes uten at det er koblet en GPS-enhet til autopiloten. Hvis du vil avbryte mønsteret, kan du fysisk styre båten, bruke skjermtastene til å styre styrekursen manuelt eller trykke på STBY-knappen. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning Forsiktig: Du er ansvarlig for sikkerheten i båten. Ikke begynn på et mønster før du er sikker på at farvannet er fritt for hindringer. Slik starter du mønsterstyring: 1. Fra menyen Styrekurs velger du Meny > Mønsterstyring og velger et mønster. 2. Velg Aktiver for å begynne mønsteret med standardverdier. ELLER Velg Oppsett for å justere verdiene i mønsteret. 3. Velg en retning for mønsteret hvis du blir bedt om det. Merk: Hvis mønsteret har bare én innstilling, vises innstillingsnavnet i stedet for Oppsett. Hvis det ikke er noen tilgjengelige innstillinger for mønsteret, er ikke Oppsett tilgjengelig.

10 Sikksakk Sikksakk-mønsteret styrer båten fra babord til styrbord og tilbake igjen over en viss tid og med en viss vinkel, på tvers av den gjeldende styrekursen. Standardverdiene er 1,5 minutter og 30. Sirkler Sirkelmønsteret styrer båten i sirkel i en gitt retning og med et gitt tidsintervall. Standardverdien lager en sirkel som tar 5 minutter å fullføre. Autopiloten plasserer båten slik at sirkelens sentrum er det punktet hvor mønsteret ble aktivert. U-sving U-svingmønsteret snur båten rundt 180 og opprettholder den nye styrekursen. MOB Mann over bord-mønsteret snur båten rundt med tanke på å kjøre opp på siden at det punktet som mann over bord-mønsteret ble aktivert på. Båten må ikke kjøres raskere planingshastighet når dette mønsteret skal brukes. Advarsel: Mann over bordmønsteret avgjøres ikke av GPS-en og påvirkes av vind, strømmer og hastighet. Vær klar til å justere gasspaken og ta roret for å unngå å skade personen i vannet. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

11 Bruke GPS-styring Autopiloten kan styre båten etter en rute som GPS-enheten har definert, eller etter forhåndsinnstilte mønstre på grunnlag av en GPS-posisjon (veipunkt). Du må ha en valgfri GPSenhet tilkoblet autopiloten for å bruke GPS-styring. Du finner mer informasjon om å koble til en valgfri GPS-enhet i installeringsinstruksjonene for GHP 10- enheten. GPS-styremønstrene er basert på et GPSveipunkt som du aktivt navigerer til ved hjelp av den valgfrie GPS-enheten. Dette veipunktet kalles det aktive veipunktet. Når du for eksempel begynner på et søk GPS-mønster, kjører autopiloten først båten til det aktive veipunktene og sirkler rundt det aktive veipunktet i spiralmønster. Hvis du vil avbryte GPS-styremønsteret, kan du fysisk styre båten, bruke skjermtastene til å styre styrekursen manuelt eller trykke på STBY-knappen. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning Slik starter du et GPS-mønster: 1. Begynn å navigere til et veipunkt på GPS-enheten. 2. Fra menyen Styrekurs velger du Meny > GPS-styring og velger et GPS-mønster. 3. Velg Aktiver for å begynne mønsteret med standardverdier. ELLER Velg Oppsett for å justere innstillingene for GPS-mønsteret (hvis det er tilgjengelig). 4. Velg en retning for mønsteret hvis du blir bedt om det. Merk: Hvis mønsteret har bare én innstilling, vises innstillingsnavnet i stedet for Oppsett. Hvis det ikke er noen tilgjengelige innstillinger for mønsteret, er ikke Oppsett tilgjengelig. Forsiktig: Du er ansvarlig for sikkerheten i båten. Ikke begynn på en GPS-rute eller et GPS-mønster før du er sikker på at det ikke er noen hindre i vannet.

12 Bane GPS-mønsteret Bane styrer båten i en kontinuerlig sirkel rundt det aktive veipunktet. Størrelsen på sirkelen defineres av avstanden fra det aktive veipunktet når du aktiverer GPS-mønsteret Bane. Det er ingen innstillinger å justere. Kløverblad GPS-mønsteret Kløverblad styrer båten slik at den passerer over et aktivt veipunkt gjentatte ganger. Når du aktiverer kløverbladmønsteret, kjører autopiloten båten mot det aktive veipunktet og starter GPSmønsteret Kløverblad når det passer. Standardinnstillingene lager et kløverbladmønster som snur båten med en avstand på 300 m fra det aktive veipunktet. Søk Søk GPS-mønsteret styrer båten i stadig større sirkler (et spiralmønster) utover fra det aktive veipunktet. Når du aktiverer søk GPS-mønsteret, kjører autopiloten til det aktive veipunktet og begynner på mønsteret. Standardinnstillingen har en avstand på 20 m mellom sirklene. Rute til Autopiloten styrer båten i henhold til en rute som er definert på Garminkartplotteren, eller en annen kompatibel GPS-enhet. Slik følger du en GPS-rute: 1. På kartplotteren eller GPS-enheten lager du en rute. Naviger etter ruten i henhold til anvisningene som fulgte med kartplotteren eller GPS-enheten. 2. På GHC 10-enheten velger du Meny > GPS-styring > Rute Til fra skjermbildet Styrekurs. 10 GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

13 Tilpasse GHC 10-enheten Du kan tilpasse visningsinnstillingene, den manuelle styremetoden og de andre systeminnstillingene. Endre visningsinnstillingene Trykk på og slipp raskt av/påknappen for å tilpasse visningsinnstillingene. Fargemodus velg dag- eller Nattfarger. Baklys angi baklysnivået ved å bruke valgtastene til å justere glidebryteren. Nettverksdeling velg dette alternativet for å dele fargemodus- og baklysinnstillinger med andre GHC 10-enheter (og GMI 10-enheter) over NMEA nettverket. Endre manuell styremodus Du kan styre autopiloten manuelt på to måter, enten med roret eller trinnvis. Rorstyringsmodusen (standard) snur båten med en økning på 1 når du trykker på og slipper valgtasten for styring, og styrer båten når du holder nede valgtasten. Den trinnvise styringsmodusen snur båten med en økning på 1 når du trykker på og slipper valgtasten for styring, og styrer båten når du holder nede valgtasten. Rorstyringsmodus Trinnvis styremodus Slik endrer du den manuelle styremodusen: 1. Fra skjermbildet Styrekurs velger du Meny > Styremodus. 2. Velg Styremodus for å veksle mellom Ror og Trinnvis styremodus. Slik justerer du økningene under trinnvis styring: 1. Fra skjermbildet Styrekurs velger du Meny > Styremodus. 2. Velg Trinnvis snuøkning. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning 11

14 Endre systemalternativene i GHC 10-enheten Velg Meny > Oppsett > System for å endre systemalternativer på GHC 10-enheten fra skjermbildet Styrekurs. Enheter angir måleenheten som brukes til å vise forskjellige verdier på skjermen til GHC 10-enheten. Systemenheter velg Britisk (mi, ft), Metrisk (km, m) eller Nautisk (nm, ft) for å definere måleenhetene. Rorforflytning velg Kubikktommer (cu in) eller Kubikkcentimeter (cc). Styrekurs angi referansen som brukes ved beregning av styrekursinformasjon. Magnetisk angir magnetisk nord som styrekursreferanse. Sann angir geografisk nord som styrekursreferanse. Variasjon tilgjengelig bare hvis styrekursen er satt til Sann. Du kan justere variasjonen fra geografisk nord. Auto angir automatisk sann nord som styrekursreferanse. Endre magnetisk variasjon manuelt justere styrekursreferanse. Piper står på når GHC 10-enheten avgir hørbare lyder. Automatisk på velg om enheten skal slå seg på samtidig med NMEA 2000-nettverket. Språk velg språket som skal vises på skjermen. Systeminformasjon vis programvareinformasjon for enheten. Fabrikkinnstillinger tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingene. Merk: Hvis GHC 10-enheten står i demomodus, vises denne innstillingen som Avslutt demo. Velg Avslutt demo for å vise fabrikkinnstillingene. 12 GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

15 Konfigurere en GHC 10- fjernkontroll Velg Meny > Oppsett > Fjernkontroll for å konfigurere en valgfri fjernkontroll på GHC 10-enhet. Du kan koble én valgfri GHC 10- fjernkontroll til en GHC 10-enheten. Søk etter fjernkontroll la GHC 10- enheten søke etter en valgfri GHC 10- fjernkontroll. Koble fra fjernkontroll (bare tilgjengelig når en fjernkontroll er koblet til) kobler fra en tilkoblet fjernkontroll. Knappehandling (1 3) definer funksjonen til de tre dynamiske knappene på en tilkoblet fjernkontroll. Velg blant alternativene som vises i tabellen Knappehandlinger for fjernkontrollen. Knappefunksjon Sidereferanse Sikksakk Side 8 Sirkler Side 8 U-sving Side 8 Rute til Side 10 Bane Side 10 Kløverblad Side 10 Søk Side 10 Senderetning Side 4 Knappehandlinger for fjernkontrollen Merk: Hvis du tilordner Senderetning til en knapp på fjernkontrollen, må autopiloten stå i standby-modus for å endre retningen (fremover eller bakover). Hvis du tilordner et mønster til en knapp på fjernkontrollen, må du huske at du er ansvarlig for at båten styres på en sikker måte. Ikke begynn på et mønster før du er sikker på at farvannet er fritt for hindringer. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning 13

16 Konfigurere GHC 10-enhetens brukerinnstillinger Selv om autopiloten blir konfigurert til båten under installering, kan det være nødvendig å justere den noe avhengig av forholdende til sjøs. Du kan også deaktivere Shadow Drive hvis du ønsker. Velg Meny > Oppsett > Brukerdef. autopilotkonfigurasjon. Shadow Drive aktiver eller deaktiver Shadow Drive. deaktiverer autopiloten ordentlig når du tar roret, kan det hjelpe å øke denne verdien. Filtrering av vanntilstand juster denne innstillingen for å senke styrekursresponsen og redusere roraktiviteten. La denne innstillingen stå på 0 % under vanlige driftsforhold, og øk den igjen når autopiloten brukes i krapp sjø ved lav hastighet. Det blir mindre slitasje på autopilotsystemet hvis du øker innstillingen på filtreringen av vanntilstand i krapp sjø. Forsiktig: Hvis du deaktiverer Shadow Drive på autopiloten, må du sette autopiloten på standby (STBY) for å styre roret manuelt. Vær forsiktig når du deaktiverer Shadow Drive. Shadow Drive-følsomhet juster denne innstillingen hvis Shadow Drive aktiveres når den ikke skal, eller hvis den ikke blir aktivert ordentlig. Hvis autopiloten deaktiveres mens roret er stødig, kan det hjelpe å senke denne verdien. Hvis Shadow Drive ikke 14 GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

17 Tillegg Konfigurere autopiloten Autopiloten konfigureres for båten under installeringsprosessen, og hovedinnstillingene for autopiloten trenger normalt ikke å justeres ofte. Hvis autopiloten ikke fungerer ordentlig, må du ta kontakt med montøren. Du finner informasjon om avansert konfigurering av autopiloten i installeringsinstruksjonene for GHP 10-enheten. Forsiktig: Endringer i konfigurasjonen av autopiloten påvirker autopilotens virkemåte, og skal foretas av en godkjent montør. Unødvendige justeringer av autopilotens konfigurasjon kan gjøre autopiloten ubrukelig. Produktregistrering Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til webområdet vårt på Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted. Kontakt Garmin Kontakt Garmin hvis du har spørsmål om bruk av autopiloten. USA: Kontakt Garmins produktstøtte på telefon (913) eller (800) , eller gå til Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) (utenfor Storbritannia) eller (i Storbritannia). GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning 15

18 Lisensavtale for programvare VED Å BRUKE GHP 10 OG GHC 10 GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET TIL FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE. Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av programvaren som følger med denne enheten ( Programvaren ), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin. Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover. Samsvarserklæring Garmin erklærer herved at denne GHP 10-enheten samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt Garminprodukt: /products/ghp10/. Klikk på Manuals (brukerveiledninger), og velg deretter Declaration of Conformity (samsvarserklæring). 16 GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

19

20 Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins webområde på Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Delenummer Rev. A

GHC 20 Brukerveiledning

GHC 20 Brukerveiledning GHC 20 Brukerveiledning Mai 2013 190-01610-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

GHC 10 brukerveiledning

GHC 10 brukerveiledning GHC 10 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

Approach Series brukerveiledning

Approach Series brukerveiledning Approach Series brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Faks (913)

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brukerveiledning Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy Referanseveiledning VIB 10/11 (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy 2006-2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151st Street, Olathe,

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 2,1-liters hydrauliske pumpen fra Garmin, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Rådfør deg alltid

Detaljer

Konfigurasjonsveiledning for hydrauliske GHP Compact Reactor Hydraulic

Konfigurasjonsveiledning for hydrauliske GHP Compact Reactor Hydraulic Konfigurasjonsveiledning for hydrauliske GHP Compact Reactor Hydraulic Autopilotsystemet må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk. Du bruker Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser til å konfigurere autopiloten.

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200 eller

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

GNX 20/21 Brukerveiledning

GNX 20/21 Brukerveiledning GNX 20/21 Brukerveiledning Februar 2014 190-01659-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo-enheten GPS-antenne Av/på-knapp: Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på. Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen.

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig informasjon

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

APPROACH X10. Brukerveiledning

APPROACH X10. Brukerveiledning APPROACH X10 Brukerveiledning 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 1,2-/2,0-liters hydrauliske pumpen fra Garmin slik at du oppnår best mulig ytelse

Detaljer

Fishfinder 300C hurtigstartveiledning

Fishfinder 300C hurtigstartveiledning Fishfinder 300C hurtigstartveiledning 2007, 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

GNX Wind. Brukerveiledning

GNX Wind. Brukerveiledning GNX Wind Brukerveiledning Februar 2016 190-02003-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GNX 20/21. Brukerveiledning

GNX 20/21. Brukerveiledning GNX 20/21 Brukerveiledning Mars 2016 190-01659-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NO 2 3 4 1 5 8 10 11 IN PLOT MARK GO TO VESSEL MOB 1 2 3 GHI JKL MNO 4 5 6 TUV 7 PQRS 8 9 WXYZ STBY AUTO 0 OUT 6 7 9 12 13 CHART RADAR ECHO NAV INFO PAGES 14 1 2 3 4 Direkteknapper:

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan FR70 hurtigstartveiledning Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse GO XSE Hurtigguide NO Betjening fremside 1 Nr. Funksjon Beskrivelse 1 Av/på-knappen Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. Hold inne for å slå enheten PÅ/AV. System-kontroll beskrivelse

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Varia Vision. Brukerveiledning

Varia Vision. Brukerveiledning Varia Vision Brukerveiledning Februar 2016 190-02013-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm NSS evo3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 1 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v.iduner og oppsett-meny.

Detaljer

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT hurtigstartveiledning November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Innledning advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com ZC2-kontroller Brukerveiledning NORSK bandg.com Kabling CAN-BUSS (NMEA 2000) A B C 1,8 m (6 fot) Micro-Cdroppkabel med hannkontakt Micro-C T-kontakt CAN-nettverksbuss (NMEA 2000) A C B C ¼¼ Merk: NMEA

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Garmin Swim Brukerveiledning

Garmin Swim Brukerveiledning Garmin Swim Brukerveiledning September 2012 190-01453-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

echo 200-, 300- og 500-serien Brukerveiledning

echo 200-, 300- og 500-serien Brukerveiledning echo 200-, 300- og 500-serien Brukerveiledning Desember 2013 190-01709-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

brukermanual for MapSource kartprogramvare

brukermanual for MapSource kartprogramvare brukermanual for MapSource kartprogramvare Copyright 2008 Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tlf. 913/397.8200 eller 800/800.1020

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten for -en Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet, slik at du oppnår best mulig ytelse. Hvis du har problemer med å installere en, kan du kontakte Garmin Produktsupport

Detaljer

echo 100-serien Brukerveiledning

echo 100-serien Brukerveiledning echo 100-serien Brukerveiledning Desember 2013 190-01708-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN FORERUNNER 50 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1174278

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN FORERUNNER 50 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1174278 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN FORERUNNER 50. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN FORERUNNER 50 in

Detaljer

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE brukerveiledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE 2010-2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK Outboard pilot for HDS Touch og HDS Gen3 Brukerhåndbok NORSK Outboard motor autopilot Lowrance SmartSteer interface (Autopilot betjeningskontroller) sørger for styring og kontroll av utenbordsmotor. Autopiloten

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten Installeringsinstruksjoner for GMI 10-en Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet GMI 10, slik at du oppnår best mulig ytelse. Hvis du har problemer med å installere en,

Detaljer

Approach G10. Brukerveiledning

Approach G10. Brukerveiledning Approach G10 Brukerveiledning Februar 2016 190-01986-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning Det tas forbehold om endring av informasjon i dette dokumentet uten forvarsel. Innholdet representerer ikke en bindende forpliktelse på vegne av HeartSine

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge nüvi hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge Komme i gang Hva inneholder esken? nüvi-enheten Sugekoppbrakett for å montere nüvi-enheten på frontruten Strømkabel for å lade/bruke

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

vívomove Brukerveiledning

vívomove Brukerveiledning vívomove Brukerveiledning April 2016 190-02027-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer