Nanoteknologi HMS aspekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nanoteknologi HMS aspekter"

Transkript

1 Nanoteknologi HMS aspekter Definisjon Historie Eksisterende og fremtidig bruk/muligheter Hva vet vi om risikoen i dag? Behov for særskilte reguleringer? Avslutningsvis

2 Definisjon Nano er en prefiks for 10-9 Nano kommer av det greske ordet for dverg En regndråpe inneholder ca atomer Ti atomer utgjør 1 nanometer i størrelse Forholdet mellom en nanometer og en vanlig meter er det samme som forholdet mellom en klinkekule og jordkloden.

3 Definisjon Nano er en størrelse som svarer til typiske avstander og størrelser i den atomære og molekylære verden. Nano er så lite at om bokstavene var 10 nm høye, kunne skrive mange hundre romaner på et område som ikke er større enn punktumet etter en setning.

4 Effekter av redusert partikkelstørrelse på henholdsvis partikkelantall og total overflate Partikkeldiameter, nm Antall partikler per vektenhet, forholdstall Totalt overflateareal, cm 2 /g (gitt kulerunde partikler)

5 Historie Forskjellige typer nanomaterialer Naturlig forekommende Antropogene (utilsiktede) Antropogene (konstruerte) Skogbranner Sjøsprøyt Mineraler Vulkansk aske Virus Stekerøyk Diesel eksos Sveiserøyk Industriutslipp Sandblåsing "Buckyballs (fullerener) Kvanteprikker Nanorør Nanokapsler Pigmenter (solkrem) Nanoteknologi

6 Eksisterende og fremtidig bruk Atomic Force Microscopy (AFM, utviklet av IBM på 1980-tallet) kan utnytte tiltrekningskraften mellom enkeltatomer og kan lage overflatebilder med presisjon helt ned til atomnivå, det vil si omtrent ganger mer presist enn tradisjonelle lysmikroskop. Spissen på AFM kan plukke opp og flytte på atomer for å kombinere dem på andre måter enn naturen selv. Top-Down: river stoff fra hverandre Bottom-Up: setter sammen stoff

7 Eksisterende og fremtidig bruk Sølvion-teknologien (30 nm) brukes også i tannbørster, vaskemaskiner, airconditionanlegg og kjøleskap Nanokatalysatorer - bygges opp målrettet atom for atom, stor overflate og høy reaksjonsevne. Lønnsomt å omdanne kull til flytende drivstoff? Betydelig konkurranse for oljen?

8 Eksisterende og fremtidig bruk Nanobehandling til kroppen - kosmetikk - fullerener som antioksidanter - også titandioksid og sinkoksid i solkrem Fulleren C60 Ising i tennene tennene kan repareres med nanopartikler av kalsium fosfat (apatitt) 10 ganger raskere enn med konvensjonelle apatittforbindelser

9 Eksisterende og fremtidig bruk ipod Nano fra Apple Computer - halvledermaterialer med en presisjon på under 100 nm (muliggjør ipod Nanos 4 GB NAND flash memory)

10 Eksisterende og fremtidig bruk Nanoteknologien kan hjelpe på alle punkter, fra fremstilling og oppbevaring av hydrogen til utviklingen av mer effektive brenselsceller. Hydrogen fremstilles vha sollys fra vann, og i brenselscellene blir det igjen omdannet tilbake til vann - eneste avfallsprodukt: Vann!

11 Eksisterende og fremtidig bruk Nano-skjermer - millionvis av karbon nanorør som virker som små elektronkanoner mot en fosforbelagt skjerm Selvrensende glass som skyr vann og renser seg selv under sollys Bukser og skjorter som ikke er mottakelige overfor skitt og møkk Golfballer med bedre flyegenskaper Våpen og tennisracketer (karbon nanorør er 10 X sterkere og 10 X lettere enn stål) Computere og kommunikationsteknologi økt hastighet og lagringskapasitet, the end of the Silicon road" Solcellepaneler ("nanolag på nanolag")

12 Eksisterende og fremtidig bruk Nanostrukturer i verdens lengste heis - seriøse planer i NASA (NB; planene er skrinlagt)

13 Eksisterende og fremtidig bruk En bandasje eller et plaster av fibrinogentråder (ca nm) du aldri behøver ta av. Brukes på alt fra mindre kutt, til store skader på slagmarken og under operasjon. Forskerne har tidligere brukt en tilsvarende teknikk til å lage syntetiske blodkar som er seks ganger mindre enn de som er tilgjengelig for leger i dag.

14 Eksisterende og fremtidig bruk nu. Lab-on-a-chip systemer vil avløse virkelige laboratorier og være i stand til å stille hurtige diagnoser

15 Eksisterende og fremtidig bruk Drug-delivery Innkapsle medisinen. Når den har kommet til målorganet får kapselen "beskjed" om frigi medisinen. Mindre bivirkninger og mindre medisin.

16 Eksisterende og fremtidig bruk En ny type luftrenser - laget av et nett av fiberglass coatet med 40 nm store titandioksidkrystaller. Aktiveres av UV-lys som gjør krystallene sterkt oksiderende og i stand til å bryte ned luftbårne bakterier og andre organiske stoffer til vann og CO 2. Erstatter filtere.

17 Oversikt over mulige bruksområder (Tysklands Departement for utdanning og forskning, (2009))

18 Eksisterende og fremtidig bruk Malingsprodukter Nanopartikler kan gjøre malingsprodukter mer vannavvisende, UV-bestandige, ripefaste, antimikrobielle, selvrensende og selvreparerende.

19 I malingsindustrien har det blitt brukt kjemikalier i nano-størrelse i uminnelige tider. Eksempler er titandioksid (f.eks. panellakker), amorf silika (fortykker i mange ulike produkter), carbon black (pigment), akryl emulsjoner (polyakrylat, bindemiddel) og jernoksid (pigment i f.eks. beiser). Disse inngår i varierende grad i svært mange produkter. Vi definerer ingen av produktene som inneholder disse stoffene som nanoteknologiske produkter.

20 Jotun har p.t. to "nanoteknologiske" produkter Bruk av nye "engineered" nanomaterialer som karbon nanorør, fullerener eller andre "designede" nanomaterialer vil vi måtte vurdere case by case før eventuell fremtidig bruk. Vi følger derfor godt med på hva som skjer innen "nanotoksikologi". Foreløpig har vi bestemt oss for å unngå bruk av slike stoffer.

21 Nanoteknologi på markedet Bakgrunn VOC-krav fra 2010 Teknologien Et multifunksjonelt bindemiddel basert på en organisk-uorganisk hybrid polymer. Jotun har patent. Hva er oppnådd? Bedre herdeprosess, som kortere tørretid og høyere hardhet

22 Organisk-uorganisk polymer hybrid Modifiserte partikler Før modifisering Kjerne: Uorganisk (hard, inert) Overflate: Organiske grupper kovalent bundet til uorganisk kjerne Organiske grupper på partikkeloverflaten deltar i den oksidative kryssbindingsprosessen i malingsfilmen I den herdete filmen er det ingen frie nanopartikler Er kovalent bundet i herdet film

23

24

25 Hva vet vi om risikoen i dag? Det er store kunnskapshull når det gjelder eksponering og opptak av nanopartikler via hud, inhalasjon, svelging og øyet.

26 Hva vet vi om risikoen i dag? Situasjonen for cellulære studier kan summeres som følger: Dannelse av reaktive oksygenforbindelser (ROS) i cellene (jo større overflateareal desto mer ROS), og en effekt på celledeling og cellenes levedyktighet In vitro studier (validaterte og ikke-validaterte) er p.t. ikke tilgjengelige for formålstjenlige risikovurderinger. Nanopartikler diffunderer, settler og agglomorerer i cellekulturmedier som en funksjon av miljø (mediet, ionisk styrke, surhet og viskositet) og partikkelegenskaper (størrelse, form og tetthet).

27 Hva vet vi om risikoen i dag? Situasjonen for hud kan summeres som følger: Det er noe bevis for hudpenetrasjon i levende vev (hovedsaklig i stratum spinosum i epidermis, men også til dermis) for meget små partikler (< 10 nm), f.eks. fullerener. Det er ingen klare bevis for hudpenetrasjon i levende vev for partikler > 20 nm (som brukt i f.eks. solkremer) i aksepterte hudpenetrasjonsstudier (intakt hud). Det mangler informasjon om penetrasjon for skadet hud (f.eks. atopisk eller solbrent hud). Mekaniske effekter (bevegelse av albuer, knær osv) kan ha en effekt på hudpenetrasjon av nanopartikler. Nanopartikler > 20 nm går dypt ned i hårsekkene, men ingen penetrasjon til levende vev er observert.

28 Hva vet vi om risikoen i dag? Situasjonen for inhalasjon kan summeres som følger: Nanopartikler i området nm havner hovedsaklig i alveolene. Nanopartikler < 10 nm havner hovedsaklig i de øvre luftveiene. Nanopartikler kan krysse epitelbarriæren og gå over til interstitiale rom (mellom lungecellene). Nanopartikler kan translokeres til ulike organer og kan krysse blod-hjerne barriæren. Inhalasjon av ultrafine partikler har blitt knyttet til trombotiske effekter (blod koagulering, via direkte effekter eller via betennelser i lungene.

29 Hva vet vi om risikoen i dag? Situasjonen for inhalasjon kan summeres som følger: Fjerning ( clearance ) fra lungene kan være treg, grunnet - lavere fagocytisk aktivitet fra makrofager - dårligere clearance fra alveolene - retensjon (tilbakeholdelse) i interstitium og nanomaterialer kan derfor forbli i lungene over lengre tid. Mulige lokale effekter i lungene er - oksidativt stress, indusert av partikkelen selv og/eller ved aktivering av fagocytter og epitelceller - betennelsesreaksjoner - mutagenisitet/gentoksisitet: bevis for slik effekt i dyrkede lungeceller, men ingen data om gentoksisitet in vivo (dvs ved inhalasjon) - cytotoksisitet (celleskade)

30 Nanopartikler mellom 10 og 100 nanometer deponeres i hovedsak langt nede i lungene. Her kan de passere over i blodet og spres til andre deler av kroppen, men i hvor stort omfang dette skjer er mye diskutert. De minste nanopartiklene (< 10 nm), avsettes hovedsakelig i øvre deler av luftveiene, blant annet nesehulen. Avsetning i nesa reiser på sin side spørsmål om partiklene kan tas opp i luktnerven og vandre derfra til hjernen.

31

32 Hva vet vi om risikoen i dag? Situasjonen for svelging og øye kan summeres som følger: Informasjon mangler

33 Hva vet vi om risikoen i dag? Oppsummert; vi vet relativt lite Det vi vet er at; det knyttes størst usikkerhet/bekymring til uløselige engineered nanopartikler nanopartikler oppfører seg forskjellig overflatearealet trolig spiller en større rolle enn vekt når det gjelder dose det er en sammenheng mellom overflateareal og betennelsesreaksjoner i lungene (ROS; frie radikaler) innånding av ultrafine partikler muligens har trombotiske effekter, enten direkte eller via betennelse i lungene (fibrinogen) nanopartikler kan tas opp i blodbanen og bli fraktet til andre organer nanopartikler lett aggregerer (slår seg sammen) det synes ikke å være noen forskjell mht nanopartikler i slipestøv fra nanomaling eller annen maling

34 Hva vet vi om risikoen i dag? Vi trenger mer informasjon om; Farene (fareidentifisering) Mulige eksponeringer Hvordan nanopartikler distribueres i organismene (inkl kroppen) og i miljøet Opptak (inkludert skadet og intakt hud) Hvilken rolle de fysisk-kjemiske egenskapene spiller ved absorpsjon og transport over membranene i tarmen og lungene Hvilken rolle de fysisk-kjemiske egenskapene spiller i blodbanen hva angår biokinetikk og akkumulering i sekundære målorgan Mulige helseeffekter (inkludert sårbare individer) Translokasjon ( overføring ) av nanopartikler via morkake til foster Og sist, men ikke minst; metoder for å undersøke the safety of nanomaterials

35 Behov for særskilte reguleringer? Dette har vært mye diskutert og diskusjonene pågår fremdeles. For øyeblikket kan dette spørsmålet besvares med at risikoen ved nanoproduktene må diskuteres case by case. De rammer som er gitt i eksisterende lovverk er trolig tilstrekkelig i de aller fleste sammenhenger. "Den eksisterende lovgivning tar høyde for de fleste problemer, og man er særlig oppmerksom på de spesielle egenskaper ved nanoproduktene" (professor Herman Autrup, internasjonalt anerkjent toksikolog og risikovurderer ved Århus Universitet)

36 Avslutningsvis Nanoteknologien gir oss et vell av muligheter på mange fronter, men også mange utfordringer etikk ("Storebror ser deg" (tag), ukjent risiko?, ) mangelfull kunnskap om mulig risiko - ( alerts ; CNT, Kina ) mangelfull regulering?

37 Nano - tohodet Min nano dings er NY! SPENNENDE! ULIKT ALT ANNET! Reguleringer? Disse tingene har eksistert alltid. (Eller???) Forbruker Samfunnet Lovgiver

Årgang 16 Nr. 2 september 2006

Årgang 16 Nr. 2 september 2006 Årgang 16 Nr. 2 september 2006 Innhold: Leder... 3 Av Steinar Øvrebø På mitt skrivebord... 4 Av Jørgen Stenersen Insulinresistens i humane skjelettmuskelceller i kultur: Gunstige metabolske effekter av

Detaljer

Trygg håndtering av nanomaterialer

Trygg håndtering av nanomaterialer Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 616 Trygg håndtering av nanomaterialer For arbeidsplasser som produserer, importerer, bruker eller bearbeider nanomaterialer Forsidefoto: Krystallstruktur av nanopartikler

Detaljer

Strategi. Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021

Strategi. Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 Strategi Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 Strategi Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 4 Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 Hanne Bjurstrøm Arbeidsminister

Detaljer

Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn

Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn Nasjonale forsknings- og kompetansebehov Store programmer En utredning utført av en uavhengig arbeidsgruppe oppnevnt i samarbeid mellom

Detaljer

En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer

En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer Silje Therese Skau Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Fredrikstad, 19. august 2005 AR.01.05

Detaljer

Årsrapport 2012. Ingen tegn til klimagassbedring side 6. Askevarsling snart en realitet side 18

Årsrapport 2012. Ingen tegn til klimagassbedring side 6. Askevarsling snart en realitet side 18 Årsrapport 2012 Ingen tegn til klimagassbedring side 6 Askevarsling snart en realitet side 18 Innhold Internasjonalisering av forskningen.............................3 Bioetanol - løsning eller blindspor?............................

Detaljer

FFI RAPPORT. NANOTEKNOLOGI - En innføring. VAN RHEENEN Arthur D.

FFI RAPPORT. NANOTEKNOLOGI - En innføring. VAN RHEENEN Arthur D. FFI RAPPORT NANOTEKNOLOGI - En innføring VAN RHEENEN Arthur D. FFI/RAPPORT-2005/02017 NANOTEKNOLOGI - En innføring VAN RHEENEN Arthur D. FFI/RAPPORT-2005/02017 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Norwegian

Detaljer

Er kreftgåten løst? 1. Frie radikaler (oksidanter): Cellene blir skadet av frie radikaler (oksidanter) - grunnet for lite inntak av antioksidanter.

Er kreftgåten løst? 1. Frie radikaler (oksidanter): Cellene blir skadet av frie radikaler (oksidanter) - grunnet for lite inntak av antioksidanter. Er kreftgåten løst? Hva er de grunnleggende årsakene til kreft - og hvordan kan man forhindre at stadig flere får denne fryktede sykdommen? I denne artikkel vil vi belyse kreftårsaker og hva man selv kan

Detaljer

Kvante- medisin. apparater. Helseprodukter. kvantemedisin? behandlingen. gjøre selv? hva er. kvantemedisinske. før& etter.

Kvante- medisin. apparater. Helseprodukter. kvantemedisin? behandlingen. gjøre selv? hva er. kvantemedisinske. før& etter. hva er kvantemedisin? kvantemedisinske apparater før& etter behandlingen hva kan jeg gjøre selv? www.kvantemedisin.no Helseprodukter Kvante- medisin Kvantemedisin Hva er kvantemedisin? Kvantemedisin er

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Bilag til Nysgjerrigper, 4 2003. 10. årgang. Nanoteknologi. fantastiske muligheter med universets byggeklosser

Bilag til Nysgjerrigper, 4 2003. 10. årgang. Nanoteknologi. fantastiske muligheter med universets byggeklosser Bilag til Nysgjerrigper, 4 2003. 10. årgang Nanoteknologi fantastiske muligheter med universets byggeklosser Nanoteknologi handler om å flytte på atomer og molekyler slik at vi kan bygge opp nye stoffer

Detaljer

Ultrafiolett stråling, sol og solarier

Ultrafiolett stråling, sol og solarier Ultrafiolett stråling, sol og solarier Strålevern HEFTE 19 ISSN 0804-4929 Referanse: Ultrafiolett stråling, sol og solarier. Strålevern hefte 19. Østerås: Statens strålevern, 1999. Nøkkelord: Ultrafiolett

Detaljer

Ekstremvær verden over

Ekstremvær verden over NR. 5 2007 Ekstremvær verden over Verdens miljøverndag Klimautslipp fra vannkraft Vaskemaskin sprer tungmetaller Innhold Chartertur med tog Verdens miljøverndag 3 Ekstremvær verden over 4 Miljøstudier

Detaljer

Kalddusj. Vegard Bell

Kalddusj. Vegard Bell 1 2 Kalddusj En ukjent vei til bedre helse, bedre forbrenning, og en vakker hud. Vegard Bell (C) 2015 Bell forlag 3 Kapittel 1: Varmdusj eller kalddusj? Det er uenigheter om hva som er best; kalde dusjer

Detaljer

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang juni 2003. Fotografi og etikk flere dilemmaer

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang juni 2003. Fotografi og etikk flere dilemmaer FORSKNINGSETIKK 3. årgang juni 2003 Nr. 2-03 Fotografi og etikk flere dilemmaer FORSKNINGSETIKK UTGIS AV DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEER I REDAKSJONEN Lise Ekern (ansv. redaktør) lise.ekern@etikkom.no

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Kreft årsaker og behandling

Kreft årsaker og behandling 140 Kreft årsaker og behandling 141 Kreft årsaker og behandling Øyvind S. Bruland Etter mange år som forsker og lege ved Radiumhospitalet, har jeg til fulle fått erfare hvor lumsk og uforutsigbar en kreftsykdom

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT Mars 20 03 BIOTEKNOLOGINEMNDA. Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr

DISKUSJONSNOTAT Mars 20 03 BIOTEKNOLOGINEMNDA. Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr DISKUSJONSNOTAT Mars 20 03 BIOTEKNOLOGINEMNDA Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda 1. opplag: 24. mars 2003,

Detaljer

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning Ny kunnskap for bedre pasientbehandling Program Stamcelleforskning DEL XX / seksjonstittel Program for stamcelleforskning Forskning på stamceller har vært et prioritert satsingsområde siden 2002. Program

Detaljer

UV-doser til psoriasispasienter og behandlingseffekt i løpet av tre ukers klimabehandling på Gran Canaria

UV-doser til psoriasispasienter og behandlingseffekt i løpet av tre ukers klimabehandling på Gran Canaria UV-doser til psoriasispasienter og behandlingseffekt i løpet av tre ukers klimabehandling på Gran Canaria Vivian Aagesen Grøm Master i fysikk og matematikk Oppgaven levert: Juli 2011 Hovedveileder: Tore

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Biologisk kjemi Vårsemesteret, 2012. Åpen Forfatter: Mette Figenschou (signatur forfatter) Fagansvarlig: Grete Jonsson

Detaljer

Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi!

Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi! Sivilingeniørstudiet nanoteknologi Ta en utfordring - studer Nanoteknologi! SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN - SKAPELIGE FAG LÆRERUTDANNING I MEDISIN I PSYKOLOGI

Detaljer

RAPPORT FOR GRAFISK UTDANNINGSFOND TRYKKBAR ELEKTRONIKK RUNE BJØRNESETH CECILIA BREIVOLD

RAPPORT FOR GRAFISK UTDANNINGSFOND TRYKKBAR ELEKTRONIKK RUNE BJØRNESETH CECILIA BREIVOLD RAPPORT FOR GRAFISK UTDANNINGSFOND TRYKKBAR ELEKTRONIKK RUNE BJØRNESETH CECILIA BREIVOLD Høgskolen i Gjøvik April 2014 Sammendrag De siste årene har det vært stadig større interesse for å se på mulighetene

Detaljer

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese.

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. 1 Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. Men den burde kanskje være obligatorisk lesning med etterfølgende eksamen for enhver som søker etter et verv som politiker? FRIHET - STYRING En

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 23.april 1997 Genteknologi og havbruk

Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 23.april 1997 Genteknologi og havbruk Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 23.april 1997 Genteknologi og havbruk 1 Innhold: Forord s.3 Program for møtet s.4 Introduksjon til møtet: Wiktor Sørensen. Bioteknologinemnda s.5 Tarald Sivertsen.

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Digital mobbing Cyberbullying Å forebygge digital mobbing gjennom en god skolestruktur To prevent cyberbullying through a good school structure Forfatter: Lena Bjørnes Hansen GLU360

Detaljer