PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Mandag 25. oktober 2010 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter: Fra administrasjonen: Knut Fægri, Anders Elverhøi, Ingvild Julie Thue Jensen, Tyge Greibrokk, Annik Myhre Line Altern Halvorsen Valbø Stefan Nilsson, Eva Dugstad Ingunn Sandberg, Chloé Beate Steen Jarle Nygard, Inger-Lise Simonsen Tilstede ved sak 23/10 og 24/10: Anne Cathrine Modal, Ann Hilde Nes, tilstede ved sak 28/10: Hanne Sølna, tilstede ved E- sak 32/10: Jean Raphael Martinez. SAKSLISTE: Sak 21/10 Signering av protokoll fra møtet 21. juni 2010 Sak 22/10 Godkjenning av dagsorden Vedtakssaker: Sak 23/10 Regnskap, 2 tertial 2010 Sak 24/10 Budsjett 2011 Sak 25/10 Innfasing av sentre for fremragende forskning Sak 26/10 HMS-strategi Sak 27/10 Sak 28/10 Sak 29/10 Sak 30/10 Handlingsplan for likestilling Ny utdannings strategi Utlysning av stilling som leder ved Farmasøytisk institutt Etablering av HMS-pris Frode Olsgards minnepris

2 Orienteringssaker: Muntlig orientering: Statsbudsjett Lønnsoppgjør Life science bygget Forlik med Forskerforbundet i sak med krav om fast ansettelse Planer for nye SFF konsepter Skriftlig orientering: Studenttall Fakultetets involvering i infrastruktur-søknader Sak 31/10 Eventuelt Ny økonomileder Ann Hilde Nes ble presentert for styret (Ekstrasak 32/10 ble behandlet etter sak 25/10) Sak 21/10 Signering av protokoll fra møtet 21. juni 2010 Protokollen ble signert. Sak 22/10 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent. Vedtakssaker: Sak 23/10 Regnskap, 2 tertial 2010 Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for 2. tertial Sak 24/10 Budsjett 2011 Fakultetsstyret vedtar det framlagte forslag til budsjettfordeling for Sak 25/10 Innfasing av sentre for fremragende forskning Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til mandat for arbeidsgruppene som skal se på modeller for innfasing av SFF ene PGP og CMA med følgende endring i teksten: I pkt 4 tilføyes: Det skal også redegjøres for tilbakeføring/videreføring avteknisk/administrativt personale. Fakultetsstyret vedtar følgende sammensetning av arbeidsgruppen for innfasing av PGP: Senterleder for PGP Bjørn Jamtveit Instituttleder for Fysisk institutt Einar Sagstuen Instituttleder for Institutt for geofag Nils Roar Sælthun Forskningsdekan Anders Elverhøi Fakultetsstyret vedtar følgende sammensetning av arbeidsgruppen for innfasing av CMA: Senterleder for CMA Ragnar Winther Instituttleder for Matematisk institutt Arne Bang Huseby

3 Instituttleder for Institutt for informatikk Morten Dæhlen Fakultetsdirektør Jarle Nygard Sak 26/10 HMS-strategi Fakultetsstyret gir sin tilslutning til fremlagt strategi for HMS for perioden Fakultetsstyret vil sterkt fremheve viktigheten av å vektlegge HMS arbeidet. Fakultetsstyret ber om å bli orientert om tiltaksplan og fremdrift innen sommeren Sak 27/10 Sak 28/10 Handlingsplan for likestilling Fakultetstyret slutter seg til det fremlagte forslag til handlingsplan for likestilling mellom kjønnene for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden Dekan gis fullmakt til å innarbeide kommentarer fra diskusjonen. Ny utdannings strategi Visjon og mål Fakultetsstyret slutter seg til foreslått visjon og mål for utdanningen ved fakultetet Bredde i utdanningsprogrammene. Fakultetets udanning på bachelor- og masternivå skal ha en bred profil. Fakultetsledelsen bes iverksette en gjennomgang av emneportefølje og programmer for å sikre en slik profil og for å få en god ressursutnyttelse. Individtilpasset undervisning. Fakultetets undervisning skal ha god individtilpassing. Fakultetsledelsen bes om å utgreie hvordan dette kan gjøres og hvilke ressurser som kreves. Forskerrekrutering. Fakultetet har en særlig plikt til å sørge for rekruttering til forskning. Fakultetsledelsen bes om å foreslå hvordan dette best kan sikres. Studieinnhold nye krav. Fakultetets utdanning skal inkludere opplæring i HMS på et nivå tilsvarende dagens krav. Fakultetsledelsen bes om å utarbeide planer for HMS i utdanningen og legge dette frem for fakultetsstyret senest våren 2011 Fakultetets utdanning bør omfatte tilbud innen prosjektarbeid og formidling. Fakultetsledelsen bes legge frem forslag (med ressursanslag) til slike tilbud. Fakultetets utdanning bør bevisstgjøre studenten på etiske problemstillinger knyttet til faget både i anvendelse og forskning. Studieinnhold nye retninger. Fakultetets utdanning skal omfatte tilbud av tematisk karakter Fakultetledelsen bes arbeide videre med å etablere tilbud innen ikkeklinisk biomedisin og innen teknologiledelse Studieinnhold nye undervisningsmetoder. Fakultetets utdanning skal ligge i fronten når det gjelder bruk og utvikling av nye metoder. Fakultetsledelsen bes legge frem forslag til hvordan fremragende undervisningsmiljøer skal få bedre mulighet til å drive utviklingsarbeid. Fakultetsledelsen bes gjennomgå dagens evaluering med sikte på å komme frem til et system som gir et pålitelig grunnlag for vurderinger og videreutvikling av undervisningen.

4 Struktur og organisering. Fakultetets programstruktur skal ha en forankring og en ansvarsfordeling som best mulig støtter opp om fakultetets utdanningsstrategi. Fakultetsledelsen bes iverksette en evaluering av dagens programorganisering og legge frem forslag til eventuelle endringer for Fakultetsstyret vår Undervisningsregnskap. Fakultetets utdanningsaktivitet skal ha ett felles undervisningsregnskap. Fakultetets ledelse bes legge frem forslag til et egnet system for felles undervisningsregnskap vår Sak 29/10 Sak 30/10 Utlysning av stilling som leder ved Farmasøytisk institutt Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til betenkning for instituttlederstilling ved Farmasøytisk institutt. Dekan gis fullmakt til å innarbeide relevante kommentarer. Etablering av HMS-pris Frode Olsgards minnepris Fakultetsstyret vedtar å opprette en pris for påskjønne personer eller grupper som over år har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet. Prisen gis navnet Frode Olsgards minnepris Fakultetsstyret godkjenner forslag til statutter. Fakultetsstyret godkjenner en forenklet saksbehandling for 2010, med innstilling fra Fakultetets tilsettingsutvalg. Orienteringssaker: Muntlig orientering: Statsbudsjett v/knut Fægri Lønnsoppgjør v/knut Fægri Life science bygget v/knut Fægri Forlik i sak med krav om fast ansettelse v/knut Fægri Planer for nye SFF konsepter v/knut Fægri To av fakultetets forskere har fått tildeling fra ERC v/knut Fægri Starting grant, 1,5 MEUR Advanced grant, 2 MEUR Skriftlig orientering: Studenttall v/annik Myhre Fakultetets involvering i infrastruktur-søknader v/knut Fægri Sak 31/10 Eventuelt Ingen saker

5 Sak 32/10 Ekstrasak Refusert avhandling Fakultetstyret slutter seg til komiteens innstilling. Avhandlingen refuseres. Avhandlingen kan innleveres på nytt først seks måneder etter at fakultetstyret har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 25. oktober 2010 Knut Fægri dekan Anders Elverhøi Tyge Greibrokk Ingvild Julie Thue Jensen Stefan Nilsson Eva Dugstad Line Altern Halvorsen Valbø Ingunn Sandberg Chloé Beate Steen Jarle Nygard fakultetsdirektør

TIL ORIENTERING fakultetsstyret 27. februar 2008

TIL ORIENTERING fakultetsstyret 27. februar 2008 TIL ORIENTERING fakultetsstyret 27. februar 2008 1/1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger 2008 Kommer fra annen stilling ved UiB? Saks- Finans.-

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I OMRÅDESTYRET FOR MLS@UiO

PROTOKOLL FRA MØTE I OMRÅDESTYRET FOR MLS@UiO PROTOKOLL FRA MØTE I OMRÅDESTYRET FOR MLS@UiO MANDAG 11. MAI 2009 Til stede: Odd Stokke Gabrielsen (leder), Heidi Kiil Blomhoff (nestleder), Anders Elverhøi, Sigbjørn Fossum, Kjetill Jakobsen, Arne Klungland,

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

PROTOKOLL LUIs FAKULTETSSTYREMØTE 30. august 2012 kl. 0900-1515 Journ.nr 2012/5527 Hotell Rica Holberg, Oslo

PROTOKOLL LUIs FAKULTETSSTYREMØTE 30. august 2012 kl. 0900-1515 Journ.nr 2012/5527 Hotell Rica Holberg, Oslo PROTOKOLL LUIs FAKULTETSSTYREMØTE 30. august 2012 kl. 0900-1515 Journ.nr 2012/5527 Hotell Rica Holberg, Oslo Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Alaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 15.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic hotell Møtedato: 23.09.2015 Tidspunkt: 10.00-14.15 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 22.04.13 Dokumentdato: 15.04.13 Saksbehandler: Johnny Thorsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Oslo Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: dekan Hanne Kathrine Krogstrup,

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 6/13 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 20.02.2013 Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske

Detaljer

SAKSLISTE GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

SAKSLISTE GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 05.06.2009 FAKULTETSSTYRET innkalles til møte tirsdag 16.06. 2009 kl 12.15 i møterommet på Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg til

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor NOTAT Om: Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

STYREMØTE. Det innkalles til: 19. juni kl. 08.30 på Styrerommet, HiN. Innkallingen går til: Kopi til orientering: (UNNTATT OFFENTLIGHET)

STYREMØTE. Det innkalles til: 19. juni kl. 08.30 på Styrerommet, HiN. Innkallingen går til: Kopi til orientering: (UNNTATT OFFENTLIGHET) (UNNTATT OFFENTLIGHET) Det innkalles til: STYREMØTE 19. juni kl. 08.30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer