Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS"

Transkript

1 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS

2 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Kontaktinformasjon Tlf Kulur Waldemars barnehage Darres gate 26, 0175 Oslo Daglig leder Tlf.: E-post: Våre avdelinger Glittertind Telefon: Turtlf: Snøhetta Telefon: / Turtlf: Dovrefjell Telefon: Turtlf:

3 Visjon og verdier i Kulur I Kulur har vi fokus på faglig profesjonalitet på alle områder, vi ønsker å gi barn, foresatte og ansatte en god opplevelse i barnehagene våre. Visjonen Visjonen setter rammer for valg barnehagen og den enkelte ansatte tar i sin pedagogiske virksomhet. Visjonen handler om at vi skal ta hensyn til andre, lære grunnleggende ferdigheter som respekt, samhold og samspill. Se barnet og møte barnet der hvor det er. Gi deg tid og nyte øyeblikket sammen med barna. La deg undres og beundre alle de små miraklene som vi opplever i hverdagen. Vær til stede med og for barna og SE barnet. Vi skal være lekne og bevare humoren. Verdier Verdiene beskriver hva Kulur legger vekt på i vårt daglige arbeid og omgang med hverandre. Verdiene skal være styrende for arbeidet i hverdagen og lede oss mot visjonen. Og ikke minst: De skal gi oss en felles identitet. Kulur sine verdier skal ligge til grunn for det arbeidet vi gjør. De skal være synlig i alle våre handlinger i hverdagen. Verdiene er et resultat av arbeidet med visjonen vår. Visjon og verdier skal ikke bare være ord De må bety noe for oss, og være en god årsak til at vi som jobber i Waldemars barnehage går på jobb. I barnehagen og hverdagen skal vår visjon og våre verdier være en «rød tråd» i vårt arbeid, og komme til uttrykk gjennom hvordan vi planlegger, gjennomfører og evaluerer våre aktiviteter, samt hvordan vi forholder oss i møte med barn, foresatte og kollegaer. Verdien toleranse: Toleranse er respekt for retten til at andre kan ha andre meninger og å handle annerledes enn deg selv. Alle mennesker har retten til å være seg selv så lenge man ikke krenker ikke andres menneskeverd og grunnleggende rettigheter. Verdien utvikling: Hele organisasjonen Kulur barnehager skal være utviklingsorientert. Evaluering og utvikling på alle nivå er kimen for kvalitet i barnehagen. Verdien lek: Lek er grunnlaget for barns læring. «Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling». Sitat fra Rammeplan for barnehager s. 6. Verdien latter: Trivsel er viktig uansett hva man gjør i livet. Latter er et uttrykk for glede, forundring og aksept. Vi skal ha det gøy mens vi er i barnehagen. Humoren og det gode humøret skal fylle barnehagen. Barnehagens halvårsplaner og månedsplaner viser hvordan verdiene og visjonen kommer til uttrykk. Disse planene evalueres og justeres jevnlig. Kulur Årsplan 2015/2016

4 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen mellom barnehagen og hjemmet. Når Vigilo brukes aktivt av både ansatte og foresatte styrkes kommunikasjonen. Her kan vi være sikre på at viktige beskjeder ikke går tapt og vi slipper gule post-it lapper og ferielapper som blir glemt eller forsvinner. Informasjonen om barnet ditt ligger alltid i systemet. Det er viktig at du som foreldre/foresatt setter deg inn systemet til Vigilo og bruker det aktivt. Du må gå inn og sjekke beskjeder, planer og få med deg de gøye rapportene som legges ut her minst 1 gang i uken. Det er også her du melder inn hvis barnet ditt er syk/tar en fridag. Vigilo skal ikke erstatte den daglige kommunikasjonen mellom foreldre og barnehage, men sikre kommunikasjonsflyten. Din Vigilo Mitt brukernavn: Pedagogisk planlegging Gjennom Vigilo sikrer barnehagen dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten gjennom planlegging, dokumentasjon og evaluering. Mitt passord: Har du ikke fått brukernavn og passord? Gå inn på og klikk på supportknappen nederst på siden. Fyll ut kontaktskjemaet og du vil få det tilsendt innen 24 timer.

5 August 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Kulur Årsplan 2015/2016

6 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Rammeplanens syv fagområder Fagområdene opptrer i både formelle og uformelle læringsarenaer i barnehagen. Ofte er flere områder representert i samme aktivitet/tema. Barnehagen har ansvar for å knytte fagområdene opp mot planene sine. Barnehagen skal legge til rette slik at barna får oppleve en variert og innholdsrik hverdag. De ansatte skal legge til rette for at barnet i trygge rammer får mulighet for å utvikle seg som et helt menneske og utforske sin omverden. Det skal være tid og rom for at barna kan reflektere og undres. Barna skal få muligheten til selv å kunne utrykke seg på forskjellig vis. Barna skal få oppleve å være sammen om kulturelle opplevelser. De skal få gjøre - og skape noe felles.i Kulur Waldemars barnehage jobber vi ikke med fagområdene adskilt hver for seg, men har fokus på en mer helhetlig læring. Derfor vil det alltid være flere fagområder representert i samme aktivitet/tema. Kulur Waldemars barnehage er en estetisk barnehage og fagområdet kunst, kultur og kreativitet vil derfor alltid være i første rekke. Gjennom det estetiske utforsker vi de andre fagområdene, undrer oss over og reflekterer sammen. For at barna skal få tilegne seg kunnskap og erfaringer, tas alle sansene i bruk. I barnehagens progresjonsplan vises det til progresjon innen de 7 fagområdene, i tillegg til barnehagens satsningsområder, estetiske fag og sosial kompetanse. De syv fagområdene er: Kommunikasjon, Språk og Tekst Kropp, Bevegelse og Helse Kunst, Kultur og Kreativitet Natur, Miljø og Teknikk Etikk, Religion og Filosofi Nærmiljø og Samfunn Antall, Rom og Form Brannvernuke i barnehagen I september hvert år har vi brannvernuke som avsluttes med en brannøvelse hvor barna er med. Brann kan være et skremmende tema for barn. Brannalarmen lager høy lyd, og man skal skynde seg ut uten at man får ta med seg tingene sine. Derfor snakker vi i forkant med barna om hva vi skal gjøre hvis det begynner å brenne, og hva vil skje når vi har brannøvelse. Vi besøker, om mulig, brannstasjonen.

7 September 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Personalmøte, 3 4 Planleggingsdag 5 6 kl Foreldremøte 15 Foreldremøte Snøhetta, kl Dovrefjell og Glittertind kl Generell bålforbud i skog og utmark oppheves Kulur Årsplan 2015/2016

8 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Barnehagens historie Kulur Waldemars barnehage ligger sentralt på Alexander Kiellands plass. Barnehagen ligger litt gjemt bort fra trafikkens støy og blir skjermet av boligkompleksene som rammer inn barnehagen. Selv om dette er en bybarnehage er det kort vei til grøntarealer som Kubaparken og Akerselva der barna kan leke og utfolde seg. Det er kort vei til buss og trikk som kan føre barna til alle mulige fasiliteter. Barnehagen startet opp april 2011 etter en spennende byggeprosess. Deler av bygget er opprinnelig fra Jordan børstefabrikk der store deler av fasaden er verneverdig. Da bygget ble renovert i 2010 ble det bygget på en ny, stor del, men halve fasaden er fortsatt fra det originale bygget. Vi kan se at den originale muren og vinduene er bevart. Den store fabrikkpipen står enda og har blitt gjort om til lekeskur. Bygget er delt opp i fem etasjer og interiøret er preget av store, åpne og lyse rom. Vegger og tak er hvite med store vinduer for å skape et mer åpent og luftig utrykk. Kulur Waldemars barnehage er delt inn i to småbarnsavdelinger: Dovrefjell og Glittertind og en storbarns avdeling: Snøhetta med to baser. Vi er så heldige i barnehagen å ha malerier av Frode Sirevåg og flodhesten «Ippo» i bronse laget av Vidar Mæland på lekeplassen. Barnehagen er utstyrt med to sanserom som skal være med på å utvikle og bevisstgjøre barna. Det ene sanserommet er delt inn i to deler: grønn og blå der den grønne med jungeltema er tilpasset en mer aktiv lek med klatrevegg, baller og leketunnel. Den blå delen med havtema er mer tilpasset avslapping og er utstyrt med ballbasseng, madrasser og hjernetrim leker. Det andre sanserommet er hvitt, og her kan man variere sanseopplevelsene med musikk og diverse lysartikler som boblerør, prosjektor og lysrør. Turtips: Skal barnet ditt på en lengre tur med barnehagen, sørg for å ha pakket klar sekken så godt det lar seg gjøre. På vinterstid er det alltid kjekt å ha et par ekstra votter i sekken. Send med mat som er egnet som turmat yoghurt og middagsrester passer ikke på turdagen. Sørg gjerne for å ha en ekstra vannflaske i sekken på turdager. Bruker barnet fortsatt bleier, er det alltid lurt å ha liggende en bleie eller to i sekken samt våtservietter. Klestips Rydd i kurven til barnet og tilpass klærne etter årstiden. Det går fort en del skift i barnehagen, så følg med på om det trengs påfyll. Og husk å merke klærne med barnets navn.

9 Oktober 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Personalmøte, kl FNdagen Kulur Årsplan 2015/2016

10 Kulur Årsplan 2015/2016 Våre satsingsområder WALDEMARS Språkarbeid Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. «Steg for Steg» er et pedagogisk verktøy for sosial og emosjonell læring, der følelsene barnet har står i fokus. Gjennom programmet skal vi øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Vi vil bruke samlingsstunder med eventyr, sang, bøker og drama som støtter opp de ulike temaene. Estetiske fag I barnehagen jobber vi med læring gjennom dans, musikk, drama og formgivning. Dette bringes inn som en naturlig del av hverdagen. I tillegg drar vi på tur til ulike museer og teater- og danseforestillinger. De estetiske fagene handler om å gi barna ulike sanseinntrykk, samt å gi rom for at barna kan uttrykke seg på ulike former. Vårt fokus er barnas opplevelse, derfor ønsker vi at barna skal bidra mest mulig selv i de estetiske uttrykkene. Kreativiteten er i prosessen, og ikke i det ferdige produktet Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens viktigste oppgaver. Forskning viser at barn som begynner tidlig i barnehage, har lavere risiko for forsinket språkutvikling. Systematisk arbeid med språk i barnehagen kan bedre barns språklige utvikling på viktige områder, og er et viktig fundament for å kunne utvikle god lekekompetanse og sosial kompetanse. Alle barn skal få språkstimulering tilpasset sitt eget mestringsnivå, og ekstra språkstøtte ved behov. Oslo kommune har utviklet en egen standard, «Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling». Rutinene i standarden skal følges av alle kommunale barnehager i Oslo. Kulur Waldemars Barnehage har valgt å gjøre det samme.

11 November 2015 FAU arrangerer julegrantenning søndag 29. november UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Personalmøte, kl Kulur Årsplan 2015/2016

12 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Barns medvirkning Barnehageloven ( 3) og Rammeplanen for barnehager (kap 1,5) har fokus på barns rett til medvirkning. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå (Rammeplanen, s ) Med barns medvirkning menes altså at barn skal få mulighet til å gi uttrykk for sitt syn på alt som omfatter dem i deres barnehagehverdag. Det er viktig å tenke på at medvirkning er mer enn kun medbestemmelse. Medvirkning skal gi en følelse av verdi, samt det å føle tilhørighet til et fellesskap. Det er også en del av relasjonen mellom barna og barn og voksne. Prinsipper for barns medvirkning betyr altså: Å bli lyttet til. Å få si sin mening. Få anerkjennelse. Få informasjon. Få valgmuligheter. Få litt tid til å tenke. Få føringer men ikke bli presset. Kunne få ta avgjørelser. Barnehagepersonalets bevissthet og deltakelse er avgjørende for at prinsippene for medvirkning kan realiseres. Barnehagen selv velger hvilke fremgangsmåter som benyttes for å tilnærme seg oppfølgingen. Hvordan realisere prinsippene for barns medvirkning i praksis?: De voksne respekterer barnas følelser, tanker og meninger. Bruke tid på å skape en god relasjon med barna. Skape et miljø i barnehagen som gir rom for deltakelse. La barna få erfaringer med at deltakelse er en del av et fellesskap hvor det er en rekke hensyn å ta. Tilpasse metode, setting og språk etter barnas behov. Være en betydningsfull voksen som undrer seg sammen med barna og er åpen for barnas måte å se og forstå ting på. Aktivitetstips i Oslo: Vi i Kulur Waldemars går turer gjennom hele året. Alt fra for eksempel skogsturer, tur til lekeplasser, «Hopp i Havet» og teaterforestillinger som er tilpasset barnas alder. Som foreldre her i Oslo er det et bredt utvalg av morsomme aktiviteter dere kan ta med barna på i helger og i ferier. Gå inn på Her inne finner du mye gode ideer for tur og aktiviteter for barn i alle aldre uten at det behøver å koste dere noe.

13 Desember 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Personalmøte, kl Luciamarkering Lucia Nissefest Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften Kulur Årsplan 2015/2016

14 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Barn med særskilte behov Som det står skrevet i Rammeplanen skal hvert enkelt barn oppleve seg selv som betydningsfullt og sin barnehagehverdag som meningsfull. Barnehagen skal utforme et miljø som kan møte det som er forskjellig med respekt, inkludere alle og gi alle et best mulig utbytte av barnehagehverdagen ut i fra sine forutsetninger. Forståelse fremmer toleranse. Dersom barnehagepersonalet i fellesskap med barna belyser det som er forskjellig og det som er felles kan det være en god måte å gi et grunnlag for innsikt og forståelse. «Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/ fysiske forhold i barnehagen. Foreldre og eventuelt støtteapparat rundt barnet er viktige samarbeidspartnere for barnehagen, jf. Kapittel 5». (Rammeplanen 2011, side 23.) De ansatte må være bevisst på å fange opp barn som har ulike hjelpebehov. Dette er viktig for å synliggjøre muligheter og rettigheter som barna og deres familier har. Barn med ekstra store vansker kan med en tidlig innsats forebygge sekundærvansker som kan komme av forsinket hjelp for de primære hjelpebehovene til barnet. Viktige stikkord for oppfølging av barn med særskilte behov er: God foreldredialog. Å møte hverandre med gjensidig respekt, anerkjennelse og forståelse. Å være lydhør for foreldres ønsker og behov. De aller fleste foreldre er glad for all hjelp vi kan gi barnet. Barnehagen er pliktig til å vurdere hva som er til barnets beste. Foreldrene er barnas omsorgspersoner og skal ta avgjørelser i forhold til barnet. I noen tilfeller kan samarbeid med PPT og barneverntjenesten være nyttig og nødvendig. Matpakketips En matpakke kan fort bli litt kjedelig, men med litt kreativitet, et spennende og variert innhold blir lunsjen spist hver dag. Her er noen små grep til matpakken: 1. Kutt opp grønsaker og frukt å ha i matboksen 2. Grove kornprodukter holder barnet lengre mett brødskiver, rundstykker, pitabrød, knekkebrød 3. Det er mye sunt pålegg å velge mellom fisk, kalkun, kylling og andre magre kjøttpålegg, ost og egg 4. Lag en salat i en egen boks 5. Middagsrester 6. Hektiske morgener? Lag matpakken kvelden før DETTE ØNSKER VI IKKE I MATPAKKA: Rester fra helgekos (vafler/boller/kaker/kjeks) Peanøttsmør (pga. allergi hos andre barn) Syltetøy Sjokoladepålegg Saft Matboksen til barnet behøver ikke å være kjempestor, det fins mange fine matbokser som er av en normal størrelse. Det er ikke alltid plass i en tursekk til stort mer enn matboksen om den er for stor.

15 Januar 2016 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn nyttårsdag 1 4 Planleggingsdag Kulur Årsplan 2015/2016

16 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Danning & kulturelt mangfold Bursdagsfeiring/ bursdagsmat I Waldemars barnehage blir det mange bursdagsfeiringer i løpet av et år. Barna kommer i barnehagen med ulike ønsker, behov og kulturell bakgrunn. Dette er derfor et viktig tema som vi kontinuerlig jobber med og utforsker hver dag. Målet er å kunne gi alle barna en best mulig trygg og god barnehagehverdag. «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» Vi markerer bursdagsbarnet med en liten samling hvor barnet får krone, vi synger bursdagssangen og sender opp bursdagsraketter. Bursdagskosen består av et sunt og sukkerfritt alternativ som f.eks. smoothie, fruktsalat/-spyd, popcorn el. som barnet har med seg hjemmefra. Is, kaker o.l. er ikke tillatt. De ansatte skal jobbe mot passivitet og likegyldighet hos barna, og heller lære dem at de skal engasjere seg. Det ligger stor nytteverdi i at barn lærer om ulikheter og å respektere hverandre i tidlig alder. I Rammeplan for barnehager s. 15 kan vi lese at «Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter». Dette understreker viktigheten av at barnehagen skal være et godt forbilde og representere mangfoldet i samfunnet. Vi skal ikke tolerere noen form for rasisme, diskriminering eller mobbing. Vår oppgave er å lære barna om de positive sidene ved at vi er ulike. (Barnehageloven 1 Formål, 3. ledd)

17 Februar 2016 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 5 1 Personalmøte, kl Samefolkets dag Fastelavn Karneval Kong Harald, 79 år Kulur Årsplan 2015/2016

18 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Godt språkmiljø for barn Barn lærer språk i ulike aktiviteter og i samspill med andre barn og voksne. Det er gode og nære relasjoner mellom barn og voksne som skaper grunnlaget for barns språkutvikling. I barnehagen er personalet avgjørende på kvaliteten på tilbudet til barna og språkmiljøet. Barn kan ha ulike uttrykksmåter. Dette kan være mimikk, lyder og kroppsspråk. Barn er også på ulike nivåer i forhold til det verbale språket, det kan for eksempel skyldes noe senere utvikling, flerspråklig eller en type for funksjonshemning. «Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes etter kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer ( ). Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, innforståtthet og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling.» Støttende språkstrategier i hverdagssamtaler et godt hjelpemiddel til samtaleutvikling: Følg barnets interesse Fortolk og utvid det som barnet ser Still åpne spørsmål Vent på barnets svar Hjelp barnet med å sette ord på ting Utnytt den språklige kompetansen barnet allerede har Forklar ord som barnet ikke kjenner på forhånd Ikke rett barnets feil direkte Lek med språket når det er mulig (f.eks. rim) Relater til noe som barnet kjenner Når støttende språkstrategier brukes i ulike hverdagssituasjoner som i lek, under måltid og andre aktiviteter stimuleres barnets språklige kompetanse. Når personalet er bevisste på hvordan vi snakker med barna og hvordan barna snakker med hverandre, skapes et solid fundament for et godt språkmiljø. Kulur Waldemars barnehage følger Oslostandard for godt språkmiljø i barnehager Oslo kommune har utarbeidet en egen standard for godt språkmiljø i sine barnehager. Målet er å styrke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. Standarden inneholder rutiner for egenvurdering av barnehagens språkmiljø som skal bidra til: Systematisk videreutvikling av barnehagens språkmiljø Felles forståelse for eget språkarbeid Økt kompetanse om språkutvikling og hvordan barn lærer språk

19 Mars 2016 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Personalmøte, kl Påskelunsj Palme -søndag Skjærtorsdag Langfredag 1. påske -dag Planleggingsdag påskedag Kulur Årsplan 2015/2016

20 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Pedagogisk ledelse BARNEHAGEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON Dokumentasjon og evaluering Mål: Gjennom bruk av Vigilo skal foreldrene få kjennskap til barnas hverdag Barnehagen skal være en lærende organisasjon, det vil si at barnehagen er en organisasjon der mennesker videreutvikler sine evner til å skape bestemte resultater og oppnå sine mål. En organisasjon defineres som et bevisst, stabilt og målrettet samarbeid mellom mennesker. I barnehagesammenheng menes samarbeid mellom barnehagens ansatte, barna, barnas foreldre og evt andre instanser for å målrettet jobbe for barnas beste og utvikling. Målene settes av barnehagens eiere og lederteam. Lederteamet består av daglig leder og de pedagogiske lederne tilknyttet avdelingene. De pedagogiske lederne setter gjennom året opp årsplaner og halvårsplaner, og temaene det jobbes med utdypes i avdelingenes ukeplaner. Lederteamet har også ansvar for å dokumentere og evaluere arbeidet i forbindelse med å nå organisasjonens mål. Vi jobber for å holde oss a-jour med utviklingen i barnehagesektoren og i den pedagogiske diskusjonen som fremgår. I den pedagogiske lederfunksjonen inngår også det overordnede ansvaret for det pedagogiske arbeidet og den faglige utviklingen av barnehagen. Kulur Waldemars barnehage har en linjeformet organisasjonsstruktur, som vil si at det er Kulur-administrasjonen øverst, så barnehagens daglige leder, deretter pedlederteamet og så de pedagogiske medarbeiderne. Dette er en form som gjelder for de aller fleste barnehager i dag. Elementært, Watson! Barnehagens pedagogiske arbeid skal planlegges, dokumenteres og vurderes gjennom hele året. Hensikten er å gi foreldre og personalet informasjon om hva barnas opplevelser og læring i barnehagen. God planlegging vil bidra til en gjennomtenkt og god bruk av barnehagens ressurser. Planene skal være så fleksible at det gis rom for spontanitet og barns medvirkning. Alle avdelingene i barnehagen bruker Vigilo ved planlegging, og periodeplanene legges ut på nett. Vi dokumenterer hverdagen i barnehagen ved å ta bilder av det som skjer i barnehagen. I tillegg lages det rapporter i Vigilo til å dokumentere det som skjer. Vurderingsarbeidet internt i barnehagen knyttes opp mot blant annet målformuleringene som er beskrevet i barnehagens årsplan og rammeplanens kap. 7 (fagområdene) Vi planlegger, dokumenterer og vurderer gjennom: Avdelingsmøter Personalmøter Ped. leder-møter Planleggingsdager Foreldresamtaler Daglig kontakt med foreldre Tilbakemelding fra foreldre/brukerundersøkelser Veiledning i personalgruppa

21 April 2016 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Aprilsnarr Personalmøte, kl Planleggingsdag Generelt bålforbud i skog og utmark Kulur Årsplan 2015/2016

22 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Leken Lek blir ofte definert som noe man gjør bare for moro skyld. Det er i virkeligheten mye mer enn det. Ved å leke hjelpes barnet til å utvikle en forståelse av seg selv og av verden det omgir seg med. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd) Lek er en essensiell del av barns utvikling. Den er lystbetont og tar utgangspunkt i barnets egne opplevelser. «Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse». Sitat fra Rammeplan for barnehager s.32. Gjennom lek skapes læring og modning. I leken utvikles språk, kommunikasjon, fantasi, de sosiale områdene, fysikk, intellekt og vennskap. Med lek tenker vi først og fremst på rollelek, der barna går inn i forskjellige roller og later som. Det er kun fantasien som setter grenser. Barn behersker denne lekeformen til fulle i løpet av 3-6 års alderen. Språket brukes på ulike måter i leken. Rollelek kan være vanskelig å delta i, dersom språket ikke beherskes godt nok. En av lekens viktigste egenskaper, er at den sprer trivsel og glede! Å få venner - å få bli med - er noe av det viktigste i oppveksten. Barn ønsker å bli akseptert, og å komme overens med jevnaldrende. Gjennom sosialisering tilegner de seg kodene som trengs for å etablere positive og varige forhold til andre barn. Lek er et viktig redskap for å lære dette, blant mange andre ferdigheter. Av og til trenger barn litt hjelp av oss voksne til å lære seg lekens regler. Da går vi voksne inn som deltakere i leken, hvor vi kan veilede og ta regi på lekens innhold.

23 Mai 2016 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Off. Høytidsdag Kristi Himmelfartsdag 19 9 Personalmøte, kl Pinsedag Frigjøringsdag Pinsedag Grunnlovsdag Kulur Årsplan 2015/2016

24 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Overgang barnehage og skole I st.meld 16. Tidlig innsats for livslang læring, vektlegges tilrettelegging for god kvalitet og sammenheng i utdanningssystemet. Kunnskapsdepartementet har utgitt en veileder Fra eldst til yngst samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole som inneholder rammebetingelser med regelverk og ulike læringskulturer, forutsetninger for en god overgang mellom barnehage og skole, samt anbefalinger om ulik tilrettelegging for samarbeidet mellom de ulike rollene. I Kulur Waldemars barnehage møtes barna i førskoleklubben en gang hver uke. Her har de pedagogiske aktiviteter og skoleforberedende oppgaver som ivaretar barnas ulike behov. Førskolelærer legger til rette for god kommunikasjon mellom barnehage og skole i tillegg til tett samarbeid mellom barnehage og hjem. Oslostandard for overgang mellom barnehage og skole Oslostandarden er overordnet og forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler i Oslo. Oslostandarden har som formål å skape gode rutiner for samarbeid mellom barnehager og skoler i Oslo slik at skolestart blir trygg og god for barn og deres foresatte. Ikke-kommunale barnehagene er også anbefalt å benytte planen, og Kulur Waldemars barnehage følger denne på følgende vis: Det skal utarbeides et førskoleopplegg som gjør at barna opplever sammenheng mellom barnehage og skole. Personalet utarbeider et eget skriv om innholdet i førskoleopplegget i Kulur Waldemars barnehage, som gis ut til foreldrene. På høsten blir det et foreldremøte med informasjon om overgangen barnehage til skole, og info om det pedagogiske opplegget i førskoleklubben. Personalet forbereder barna på skolest ved å snakke positivt om skolen, og gleder seg til skolestart sammen med barna. Personalet hjelper barna til å ta avskjed med barnehagen på en god måte, og gjør overgangen forutsigbar ved å starte forberedelser i god tid. Dersom barnehagen skal gi informasjon om enkeltbarn, må foreldrene gi samtykke

25 Juni 2016 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Personalmøte, sommeravslutning Sommerfest med foreldre Sankthansaften Kulur Årsplan 2015/2016

26 Kulur Årsplan 2015/2016 WALDEMARS Foreldreråd Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget, er i følge Barnehageloven 4 et lovpålagt organ. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser. Samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skal fremme et godt barnehagemiljø. Det er foreldrerådet som velger to representanter som skal sitte i Samarbeidsutvalget (SU). Samarbeidsutvalget (SU) Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldrene og to representanter fra de ansatte. Daglig leder er sekretær i Samarbeidsutvalget. Barnehagen sin eier kan ta del etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Representantene for foreldrene og de ansatte blir valgt for 1 år om gangen.

27 Juli 2016 God sommer! UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Olsok Kulur Årsplan 2015/2016

28 ALT JEG EGENTLIG TRENGER Å VITE LÆRTE JEG I BARNEHAGEN. Del med andre. Opptre realt. Ikke slå. LEGG TINGENE TILBAKE DER DU FANT DEM. Rydd opp i ditt eget rot. Ikke ta noe som ikke er ditt. VASK HENDENE FØR DU SPISER. Skyll ned etter deg på toalettet. LEV DU HAR GODT AV VARME SMÅKAKER OG KALD MELK. et balansert liv. - lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt mer hver dag. TA EN LITEN LUR HVER ETTERMIDDAG. Når du går ut i verden, så se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen. VÆR OPPMERKSOM PÅ UNDER. Husk det lille BE OM UNNSKYLDNING NÅR DU SÅRER NOEN. RØTTENE VOKSER NEDOVER OG PLANTEN VOKSER OPPOVER OG EGENTLIG ER DET INGEN SOM VET HVORDAN ELLER HVORFOR frøet som plantes. MEN SLIK ER VI ALLE SAMMEN. GULLFISK OG HAMSTERE OG HVITE MUS OG TIL OG MED DET LILLE FRØET I BOKSEN MED SKUMPLAST - ALLE DØR, DET GJØR VI OGSÅ. Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte - det største av alle ord: SE. Hold deg også oppdatert på våre nettsider

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN HET ER SPILL - O M A ET - SIKK LIT ORG - KVA S M ÅRSPLAN BARNEHAGE ntlig trenger å v Alt jeg ege ite lærte je en g i barnehag BARNEHAGE BARNEHAGE S ÅRSPLAN I KULUR KAN DU SOM BARN FORVENTE: At

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post:

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post: Årsplan 2014-2015 Telefonnummer Figgjo barnehage: Kontor: 91140294 KariOlaHålå: 91140619 Hestastampen: 91140413 Flintbyen: 91160670 Plantene: 91141024 Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Adresse:Figgjo

Detaljer

1. Barnehagens verdigrunnlag. 1.1 Barnehageloven

1. Barnehagens verdigrunnlag. 1.1 Barnehageloven 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Skarbøvika barnehage

Skarbøvika barnehage Årsplan AUGUST 2013 - AUGUST 2014 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 EVENTYRSKOGEN SOLKNATTEN Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Årsplan del 1 og 2 2015-2016 Innhold Innledning 3 Del 1 Oversikt over ulike planer 5 Verdiplattform 6 Visjon 6 Motto 6 Verdier 7 Læringssyn 8 Barnesyn

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Lysaker idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer