ÅRSPLAN LØNNÅS BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN LØNNÅS BARNEHAGE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning Evaluering av året Barnehagens pedagogiske plattform med mål og visjon Satsingsområder Arbeidsmetoder Litt fra hver avdeling Vettegruppen. Overgang barnehage/skole Tradisjoner og merkedager Praktisk informasjon

3 Innledning Barnehagene i dag er i stor grad en del av både familien og samfunnet. Så å si alle barn går i barnehage, og familiene legger opp sin hverdag i forhold til barnehagens rammer og tilbud. Politikere i Bærum satser på barn og unge, og mener det er viktig med tidlig innsats. I Budstikka 29. april i år står leder for sektorutvalget barn og unge frem og sier noe om viktigheten av gode barnehager. Anne Lene Hojem sier at startskuddet for et godt liv starter ikke på skolen, men på helsestasjonen og i barnehagen. Hun tror at en stor dose sosial kompetanse gir evnen til å sette seg inn i andre menneskers sted og at dette bidrar til at vi både utdannes med hjerne og hjertet. Barnehagen er et sted hvor læring foregår, læring både om seg selv, andre og omgivelsene. Barn er nysgjerrige og undrende, og bruker undringen sin til å lære å lære. (sitat slutt) I Lønnås har vi i mange år sett barns nysgjerrighet på livet gi grunnlag til å skape det gode liv. Det å finne ut av hvem jeg er, er viktig for å skape en identitet og danne en personlighet. Det å finne ut av eget følelsesregister betyr at latter og gråt går hånd i hånd. Det å bli kjent med andre, gir rom for anerkjennelse og respekt overfor mennesker og områder ulikt fra en selv. Og hvis undringen og nysgjerrigheten får blomstre, slik at kunnskap erverves på en god måte, vil det å lære og utvikle seg bli positivt og givende. Personalet i Lønnås skaper gode rammer for barna, hvor lek, vennskap og undring står i sentrum. Dette legger grunnlaget for en god barnehagetid. Barna vil også lære å gjøre gode valg for seg selv senere i livet. Gode rammer betyr også en trygg hverdag, hvor en kan være seg selv, stole på at det pedagogiske personalet er der for en, og ikke opplever erting/mobbing. Et romslig medmenneskelig miljø er grunnlaget for glade og trygge barn. Å arbeide mot mobbing er en kontinuerlig oppgave, som barnehage og hjem må samarbeide om. Dette er derfor også i år en av satsingene våre. Lønnås barnehage har en årsplan som går over 5 år. ( ). Her står det om rammebetingelser, satsingsområder og pedagogisk plattform. Vi endrer ikke på vår pedagogikk fra år til år, men spisser noen av satsingsområdene, slik at det ene året ikke blir helt likt det andre. Den grunnleggende pedagogikken ligger som en rød tråd gjennom mange år. Vi har også Rammeplanen som førende dokument, og den endrer seg heller ikke fra år til år. Alle våre dokumenter ligger ute på nettsiden vår via Bærum kommune. Velkommen til et nytt barnehageår.

4 Evaluering av barnehageåret Forrige barnehageår bar preg av et stort fokus på et godt miljø for barna, hvor ingen skal oppleve å bli mobbet eller holdt utenfor. Vi har lenge tenkt at vårt arbeid med sosial kompetanse og positiv vinkling på vennskap og lek er nok til å forhindre, og ikke minst, forebygge mobbing. Det viser seg kanskje at det ikke er nok. Vi også må legge merke til barns adferd i gruppen. Her kan det være snakk om å holde noen utenfor i lek, himling med øynene, to som går sammen mot en osv. Dette skjer i barnehagen, selv om kanskje ikke barna mener så mye med det. En mobbelignende adferd er viktig å avdekke så tidlig som mulig. Vi som jobber på Lønnås må samtale med barna slik at de vet hvilken adferd vi ønsker å ha i barnehagen, en adferd som gjør andre godt, i motsetning til en adferd som gjør andre vondt. Ikke minst har dette årets fokus på mobbing gitt oss ansatte noen vinklinger og refleksjoner som vi ikke hadde tenkt på tidligere. Arbeidet mot mobbing vil fortsette også i Nå er de yngste barna på full fart inn i barnehagen. Vi ser at ett og toåringer har behov som best ivaretas på egne avdelinger. Vi ønsket å omorganisere høsten 2015 på en slik måte at 1-3 åringer er nede i første etg. på egne avdelinger og 3-5 åringer er oppe i annen egt.. Denne omorganiseringen ble forberedt våren 2015, slik at alt skulle stå klart til nye barn kom i august Alle avdelinger har gjennom året arbeidet med samme tema; Språk og språkmiljø, barns danning og barnehagen som en lærende organisasjon. Vi har hatt felles mål og delmål på de tre områdene. Disse ble evaluert våren Avdelingene har brukt ulike virkemiddel for å komme frem til målet. Det er meningen at avdelingene arbeider individuelt her, da f eks de yngste barna har andre måter å gjøre ting på enn vettene. Noen har brukt tur og uteliv for å arbeide med vennskap, mens andre har brukt teater, stasjonslek, forskning og undring på realfag, samtaler og bøker. Vi er enige om at dette er en god arbeidsmetode, men at vi også gjennom året har noen felles prosjekt for hele huset. Avdelingsmøtene og kveldsmøtene våre blir mye brukt til faglig refleksjon. Dette ønsker personalet å fortsette med og også ha enda mere av. Tradisjonene våre gjennom hele året er opprettholdt. Vi gjør en evaluering i etterkant, slik at vi kan lære av feil og gjøre det enda bedre neste gang. Vi er fornøyd med de aktivitetene vi har som tradisjoner her. Vi har hatt fire SU møter i løpet av året, og personalet har opplevd ett godt samarbeid med foreldre, både i SU, men også i møtet hver dag.

5 Barnehagens pedagogiske plattform med mål og visjoner. Satsingsområder I barnehagens årsplan del 1 har vi beskrevet barnehagens pedagogiske plattform og hvorfor vi har denne. Vi har også sagt noe om hvilke satsingsområdet vi har for femårsperioden Disse satsingene står i sammenheng men statlige og kommunale føringer. (Lov om barnehager, Rammeplanen, kommunale satsinger og Barnehagemeldingen) Hvert år velger vi ut to-tre satsinger som vi har ekstra fokus på. Fortsatt vil den pedagogiske plattformen og føringene fra stat og kommune være gjeldene, men vi ønsker å si noe om hva vi vil ha et ekstra engasjement rund i år. For barnehageåret vil vi ha disse tre satsingene; 1) De yngste barna. Det blir flere av de yngste barna i barnehagen. Vi må legge til rette for de yngste på en slik måte at deres behov dekkes. I Lønnås barnehage har vi ekstra fokus på trygg tilknytning, omsorg og medvirkning for de yngste barna. Personalet i Lønnås barnehage er aktivt tilstede, de trøster og inspirerer, og blir kjent med barna slik at de kan tolke og forstå hvert enkelt barns uttrykk. Barna opplever en trygg og forutsigbar atmosfære. Målet er at barna etablerer en trygghet i barnehagetilværelsen, slik at de kan bruke sin energi til å oppleve, lære og utforske omgivelsene. 2) Lek, vennskap og sosial kompetanse med vekt på antimobbearbeid. Leken og vennskapet med andre barn er den viktigste delen av en barnehagedag for barna. Barna skal, gjennom sosiale praksiser, bli kjent med seg selv, andre og omgivelsene. Vi skal ha fokus på et godt miljø, hvor ingen opplever mobbing eller utestengning. Barnehagen er en arena for både læring og lek. Gjennom undring og nysgjerrighet skal vi utvikle små og store prosjekter i samarbeid med barna selv. Her vil vi komme innom alle fagområdene. 3) Pedagogisk ledelse Alle ansatte i barnehage, med og uten utdannelse, leder barna hver dag. Dette skal vi gjøre på en pedagogisk god måte. Her vil vi ha fokus på refleksjon, observasjon og veiledning oss personalet i mellom. Barna skal møte varme, engasjerte og ansvarlige ansatte. Barna fortjener det aller beste, og personalet gjør sitt ytterste for at de skal få det! Hvordan vi arbeider med satsingsområdene våre vil komme tydelig frem i avdelingens planer og barnehagens metodevalg.

6 Vettegruppen 2015/2016 I år er det 27 vetter i Lønnås barnehage. Vetter er det vi kaller de som har siste året i barnehagen før de begynner på skolen. Barna kommer fra 5 ulike avdelinger. Vettene møtes hver torsdag fra kl Vettegruppen er delt i 2 etter hvilken skole de skal begynne på. I år er det en gruppe på ca. 14 barn som skal til Eikeli skole og en gruppe på 14 barn som skal til Hosle, Stabekk eller Bekkestua skole. Vi ønsker å ha barna i disse gruppen ut ifra hvilken skole de skal begynne på slik at de har mulighet til å knytte vennskapsbånd med barn fra andre avdelinger som de møter på skolen. Vi er 4 faste voksne på vettegruppen som samarbeider tett om barna og om utvikling av vettegruppen. Vettegruppen er også barnehagens representanter for et byggeprosjekt og samarbeid mellom barnehagen og tømrerlinja på Nesbru vgs. De skal snekre et nytt leke hus/bensinstasjon med butikk til barnehagen. Dette er noen som vil skje sporadisk i dette barnehageåret. ÅRSHJUL FOR VETTEGRUPPEN 2015/2016 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Torsdager er det vettegruppe. Vi er mye på tur de første månedene. Målet med turen er at barna skal bli kjent på tvers av avdelinger, bli trygge på hverandre og vi forsker og undrer oss i naturen. Vi har også mye spennende lek på disse turene. Hva finner vi og hva skjer med naturen? Hvordan er det i nærmiljøet vårt? Vi har med forstørrelsesglass, bøker, spikkekniver og bokser til å samle materiale. Voksne undrer seg sammen med barna, og vi leter etter sammenhenger og årsaker. Undringen og utforskingen tar vi med hjem til barnehagen, hvor vi kan fortsette undersøkelsene. I forlengelse av det barna er opptatt og nysgjerrige på, vil vi tilrettelegge for prosjektarbeider i barnehagen. Vi fyller på med kunnskap fra litteratur, internett og eventuelt et museumsbesøk. Vettene har en felles julesamling i lavvoen. Vi går opp til lavvoen, har på oss nisselue, spiser grøt og leser julehistorie. På veien opp er det en rebusløype. I desember er det forberedelser til den store lucia-konserten som er i fokus. 13. desember er det Lucia, og det markeres fredag 11.desember i barnehagen. Da går Vettene i Lucia tog i barnehagen, og de har en liten konsert for resten av barnehagen på felles. Etterpå er det lussekatter og pepperkaker til alle. Vi går også Lucia tog på Lønnås bo- og behandlingssenter. Vi inviterer til en Luciafeiring om ettermiddagen for vetteforeldrene. Ellers er dette en måned med mye juleforberedelser på avdelingen.

7 JANUAR, FEBRUAR MARS APRIL,MAI OG JUNI Dette er en tid vi håper det er snø og kaldt ute. Da har vi vinteraktiviteter for vettene. Er det skiføre, øver vi på skigåing og har skilek. Vi har ikke fokus på hvor langt de går på ski, men det å kunne ha det gøy med ski på bena, ta av og på ski, falle og reise seg og utfordre seg selv litt i bakker! Ellers går vi på skøyter, aketurer og lek ute. Dette gir barna fysisk utfoldelse og de lærer ferdigheter som bør kunnes til skolestart. Det er gøy, og alle får utfordringer ut ifra sitt eget behov. Vettene møtes i et eget prosjekt. Vi har som hovedtema for vettene at vi skal drive med utforsking og undring. Barn i denne aldersgruppen har mange spørsmål, og undrer seg over både konkreter og abstrakter. Vi ønsker å skape kunnskap og læring gjennom barnas interessefelt, og gi de noen kunnskapsverktøy som de kan bruke senere. Temaet innenfor forskning og undring, varierer fra år til år. Vi hører med barna, og finner ut hva de synes er spennende å lære mer om. Flere er nå mer og mer interessert i å lære konkrete ting. Vi gir de anledning til å øve seg på ting de møter på skolen. Vi har også noen skolerettede aktiviteter. Med det mener vi typiske leker som lekes i friminuttene i skolegården. Vi går til skolegården på bl.a. Hosle og Eikeli for å bli kjent. Der får barna leke og bli litt kjent på utemiljøet. Vi har skolebesøk, hvor vi får komme inn i klassen og hilse på og ha en «miniskoledag». Og noen fra skolen kommer også hit og hilser på oss. I løpet av mai har vi overnatting i barnehagen for Vettene, og det er spennende! Tradisjonen tro, synger vettene på sommerfesten i barnehagen. Ansvarlige voksne i år er: Wivi Eik Elin Hassel Benedicte Bjørk Christin Selje

8 Avdeling Store-Eik I år består avdelingen av 16 store barn. Det er 8 barn som har siste året i barnehagen og vi har 8 barn som er født i Kjønnsfordelingen er 8 gutter og 8 jenter. Eik vil i år legge vekt på satsingsområdene «Lek, vennskap og sosial kompetanse med vekt på antimobbearbeid» og «pedagogisk ledelse» Lek, vennskap og sosial kompetanse, med vekt på antimobbearbeid. Personalet på avdelingen er opptatt av at barna skal få tid og rom til lek. Vi skal gi plass til kreativitet og fantasi i leken, inkludering i lek og etablering av trygge gode vennskapsbånd. Vi ønsker at de eldste kan være gode rollemodeller for de yngre; både i lek og sosial kompetanse. De ansatte har hørestyrken på slik at vi kan oppfatte hva som sies mellom barna, og vi skal aktivt veilede barna dersom uønsket kommunikasjon oppstår. Vi bruker tid på å snakke med barna og gjennom handlinger sette fokus på positiv adferd. Pedagogisk ledelse. Personalet som jobber på avdelingen er aktive i det å lede barna i hverdagen. Vi skal på en god måte være der for barna, lytte til dem, og delta aktivt i hverdagen deres. Vi skal være tilgjengelige og veilede barna i lek, samtaler, overgangssituasjoner og ellers når barna har behov for en voksen. Personalet har ett aktivt og tett samarbeid om hva som er til det beste for det enkelte barnet. Dagliglivet på Eik Ellers på store eik jobber vi i små og store prosjekter. I starten av barnehageåret var mange av barna opptatt av hva som er inni kroppen. Vi grep tak i det og har da kroppen som prosjekt og da fortrinnsvis hva som er inni kroppen. Barna er med på å finne frem bilder og fakta, de tegner og vi lager tankekart over de ulike organene. Vi plasserer organene på en stor figur vi har laget. Dette vil vi holde på med utover høsten. I løpet av året vil andre prosjekter komme, ut i fra hva barna interesserer seg for og ønsker å lære mer om. På eik har vi mange barn som er glad i å prate. Vi har et aktivt språkmiljø og har en del språkleker og språkspill hvor vi har fokus på ord, lyder og uttale. Vi har laget vårt eget språkspill med ord og bilder, vi leser for barna, vi samtaler mye og vi er også opptatt av at barna skal lytte til andre og det de sier. Sang, musikk, rim og regler preger også hverdagen vår. Vi kommer til å legge vekt på språk og språkmiljø gjennom hele året. Vi har en turdag i uken, samt at vi har gym en dag i uken. De fleste små barn er glad i å bruke kroppen sin og være i aktivitet. Vi ønsker å gi barna erfaring i å være ute i all slags vær og oppdage nye ting i nærmiljøet, samtidig se utviklingen av naturen gjennom året. Gym har vi inne på fellesrommet med løping, dans og hinderløype blant annet. Fysisk utfoldelse både i skog og mark, samt i gymmen inne, bidrar til at barna kroppsbeherskelse og mestring av både grov- og fin motorikk.

9 Avdeling Lønn: Barna på Lønn: De voksne på Lønn: 2013: 1 barn Charlotte : Pedagogisk leder 100% 2012: 5 barn Laila: Fagarbeider 80% 2011: 7 barn Nina: Assistent 100% 2010: 3 barn Morten: Pedagogisk leder 20% Satsingsområdene som er relevante for vår avdeling i år er: Lek, vennskap og sosial kompetanse, med vekt på antimobbearbeid. Pedagogisk ledelse Lønn er en avdeling med uteprofil, og vi er på tur tre dager i uken. Turene vil variere både i avstand og innhold, men med en lekende tilnærming. Vi ønsker å følge barnas initiativ og interesser, så ingen tur vil være lik en annen. Ved bare å gå utenfor gjerdet åpner det seg en verden med meitemark, blomster eller spor i snøen. Gjennom å undre oss sammen om disse naturens fenomener og sette ord på det vi ser, lærer vi nye begreper, artsnavn, øver på språk og får ny kunnskap. Dette gir også muligheter for barna å være med på å påvirke sin egen hverdag, og deres interesser vil være utgangspunkt for videre arbeid på avdeling gjennom året. På lengre turer blir vi også kjent med nærområdet. Vi kan kjenne en tilhørighet til det, men også en trygghet til naturen, og kanskje et ønske om å verne om den. Naturen med dens variasjon i årstider, landskap og tilgang på flyttbart materiale, byr på muligheter for å være kreativ og utforskende. Samtidig gir den utfordringer og kunnskap om en selv. Her kan vi forme egne steder under trær og busker, kjenne på kroppslige utfordringer ved å klatre, rulle, krype og gå, og på den måten bli kjent med egen kropp og følelsesregister. Å bli kjent med seg selv gir en trygghet og et godt grunnlag for sosial kompetanse og nye vennskap. Lek er hovedmålet gjennom året. Gjennom denne leken både på avdeling og på tur får barna erfaringer og kunnskap om seg selv og andre. Dette vil vi jobbe aktivt med. Vi vil sørge for at alle har noen å leke med, lære å ta hensyn og være en del av en gruppe. Gjennom å dele inn i grupper på avdeling som for eksempel formingsgrupper, lekegrupper eller prosjektarbeid, kan vi også tilpasse barnas modningsnivå og alder. På den måten kan også de minste lettere føle at de kan hevde seg selv, og de vil få hjelp til å lære spillereglene i lek samt øve seg i kommunikasjon med andre. Dette legger grunnlag for en hverdag hvor alle er av betydning og et ledd i antimobbearbeid. For å oppnå dette er vi avhengige av gode voksne. Voksne som lytter, ser og bryr seg. Det kreves også struktur, forutsigbarhet og varme noe vi er bevisste på og stadig har fokus på både på avdelingsmøter, nettverk og personalmøter. Vi på Lønn gleder oss til å være med på denne reisen sammen med barna deres.

10 AVDELING BJØRK Barna på Bjørk: Voksne på Bjørk: 2010: 5 barn Elisabeth pedagogisk leder 80 % 2011: 6 barn Morten pedagogisk leder 100 % 2012: 6 barn Benedicte assistent 90 % 2013: 3 barn Joanna assistent 100 % Katrine assistent 50 % Vi har i år 12 jenter og 8 gutter. Vi har i år tre hovedfokus i barnehagen, og de er «Lek, vennskap og sosial kompetanse med fokus på antimobbe-arbeid», «De yngste barna» og «Pedagogisk ledelse». Lek, vennskap og Sosial kompetanse er ord som går inn i hverandre, fordi barna igjennom leken stifter vennskap og tilegner seg sosial kompetanse. Vi jobber blant annet igjennom veiledet lek hvor vi hjelper barn å knekke lek-koder og får i gang gode leksituasjoner, og igjennom samtaler med barna hvor vi tar opp forskjellige tema med barnegruppen i plenum. På den måten kan vi lære barna hvordan de kan gjøre for å løse konflikter, hjelpe og støtte hverandre eller våge å stå i mot gruppepress. Gjennom å styrke barns selvfølelse, der barna aksepterer seg selv og har en indre styrke, tror vi at synet på andre mennesker blir mer positiv. Vi har også et fokus på å forsterke positiv adferd for å fremme statusen til positiv adferd i gruppen. «Det man får oppmerksomhet på gjør man mer av.» Et fokus på positiv adferd sammen med tydelige rammer gjør at vi får barn som sosialt og emosjonelt er trygge og ønsker å være gode mot andre. Med dette håper vi å kunne motvirke mobbing både her i barnehagen og senere i skolen. Med de yngste barna har vi et samarbeid med Hassel og Selje, hvor 2013-barna på avdelingene er samlet i kjernetiden. Her får de rom og tid til å leke sammen i rolige og trygge omgivelser, og samtidig er de sammen med avdelingen ved dagens start og slutt, så de får en trygg og fin overgang fra småbarn til storebarn. Vi har også valgt å jobbe med Pedagogisk ledelse. Pedagogikken skal være grunnlaget i det vi gjør. Da vi har et ekstra fokus på det skal vi reflektere rundt måten vi jobber med barna på, på avdelingsmøter og lignende. Der drøfter vi observasjoner vi har gjort og ser på vår samhandling med barna med faglige øyne. Slik sikrer vi at barna får varme, engasjerte og ansvarsfulle voksne.

11 AVDELING HASSEL Vi er en gruppe på 17 barn hvor 6 er gutter og 11 er jenter. Vi har fire aldersgrupper. 2010: 5 barn Pedagogisk leder: Nina 100 % 2011: 4 barn Pedagog: Morten 40 % 2012: 5 barn Assistent: Elin 80 % 2013: 3 barn Assistent: Sirous 100 % Satsningsområdene våre i år er: De yngste barna: Assistent: Fredrik 60 % I vår avdeling skjermer vi de yngste barna fra det å være sammen med alle barna hele dagen. De yngste barna trenger mer ro, bedre tid til å tilnærme seg det å være i en stor barnegruppe i barnehagen. Vi ønsker å legge til rette for at de skal etablere gode relasjoner den første tiden i barnehagen. Trygghet og forutsigbarhet er en viktig faktor i denne alderen. Her kan det pedagogiske personalet hjelpe barn å lære turtaking, det å se andre, øve på rollelek. Vi har i år et samarbeid med to andre avdelinger, Selje og Bjørk. Gruppen har fått navnet «konglene» og de vil være sammen ute, hvil/sove sammen og ha felles aktiviteter etter sovetiden. Det kommer ut en egen plan for «konglene». Faglig veileder Vibeke følger opp denne gruppen. Lek, vennskap og sosial kompetanse, med vekt på antimobbearbeid: På avdeling Hassel vil vi jobbe med at barn skal ha en god lekearena. Vi har jobbet med det vi kaller stasjonslek tidligere og sett god effekt av å involvere alle i et felles prosjekt. Vi snakker med barna om hva de ønsker å leke. Og ut i fra det lager vi stasjoner/plasser som for eksempel, slott, butikk, verksted, brannstasjon. Det er opp til barnas fantasi og hva vi klarer å gjennomføre. Barna er med i hele prosessen når vi lager til stasjonene og hjelper til med å lage og finne frem rekvisitter. Vi kan også lese en fortelling, eventyr som kan være med på å inspirere til og i lek. Vi deler barna inn i grupper. Vi legger også stor vekt på hvordan barna henvender seg til hverandre i leken. Og hvordan de inkluderer hverandre. Vi reflekter og samtaler om temaer som omtaler sosial kompetanse. Her bruker vi kort med «pinnsvin og kanin» som hjelpemiddel. Vi vet at leken fremmer språket og sosial kompetanse. Vi ser også at barna lærer mange nye begreper, og finner mye godt vennskap i leken. Pedagogisk ledelse: Vår oppgave er å fremme det pedagogiske i det vi planlegger, det vi gjør, hvordan vi observerer, hvordan vi er med barna. Vi bruker avdelingsmøtene våre til å reflektere over hva vi ser og hvordan vi opplever at barnas trivsel og trygghet. Alle ansatte på Hassel har i oppgave å lede pedagogiske prosesser, for å fremme det viktige arbeidet med enkeltbarn og gruppen. Vårt mål på Hassel er at barna skal være i en flytsone, hvor det er trygge og glade barn som liker å leke.

12 Avdeling Selje Barn: Personalet: 2010: 6 barn Grethe, pedagogisk leder 100 % 2011: 3 barn Christin, barne- og ungdomsarbeider 90 % 2012: 5 barn Tove, assistent 60 % 2013: 4 barn Aileen, assistent 100 % Morten, barnehagelærer 20 % Malin, lærling 100 % Hovedsatsingen på Selje i år er lek, vennskap og sosial kompetanse med vekt på antimobbearbeidet. Det er grunnleggende viktig for barn å få leke og derfor har barnehagen lek som satsing. Vi legger til rette for at barna skal få tid og rom til leken, hvor personalet er tilstede og støtter hvert enkelt barn. Noen ganger deler vi barna inn i lekegrupper, hvor barna øver seg på samhandling og fantasi lek ved å samarbeide i den lille gruppen. Vi lærer barna hvordan vi tar kontakt med hverandre og hvordan vi snakker sammen. Vi skal lage grønne/gule/røde skilt, som barna bruker i kommunikasjonen og i leken. Vi snakker om «Stopp-regelen», hvor barna respekterer hverandre i det de sier og gjør. Vi har «ukens barn». Ukens barn har spesielle oppgaver, som å dekke tralle, velge sanger i samlingsstunden, eller få skalken under måltidet! Dette gjelder både de små og de store. Ukens barn får med seg Viktor (bamse) hjem i helgen. Vi legger også vekt på et godt språkmiljø. Alle barn skal ut i fra sine egne forutsetninger ha muligheten til å utvikle språk, språkforståelse, ordforråd og kommunikasjonsevner. Noen ganger har vi små språk grupper hvor vi spiller spill, forteller, leser eller snakker om begrep. På avdelingen synger vi mye, forteller for barna, leser bøker, og lytter når barna har noe å fortelle. Malin, som er vår lærling i år, vil også ha sine prosjekter med barna. Pedagogisk ledelse Personalet på Selje lytter, støtter og utfordrer hvert enkelt barn. Hvert barn er unikt, slik at barna vil få individuell behandling. De ansatte har et ansvar her for at hvert barn blir ivaretatt. Dagliglivet I løpet av året vil små og store prosjekter se dagens lys. Vi fanger opp hva barna er opptatt av. For øyeblikket er det naturen og skogen som står i fokus. Vi har en vegg inne på avdelingen hvor materiale, bilder, blader fra skogen blir hengt opp. Vi har et sted i skogen som vi kommer til å følge gjennom hele året.

13 FURU Furu er en av to småbarnsavdelinger i Lønnås barnehage. Her er det 12 barn og 4 ansatte, to pedagoger, en barne- og ungdomsarbeider og en assistent. Vi har store lokaler med god plass. Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for god og hensiktsmessig lek og aktivitet på avdelingen. Høsten 2015 er hele barnegruppen ny. Det betyr at de aller fleste barna skal ut i verden på egenhånd for aller første gang. Vi vet at trygghet og tilknytning er viktig for at barna skal ha en god hverdag, derfor vil vi bruke mye tid på å bli kjent med barna, og de med oss. Personalet på Furu sitter på gulvet, i sandkassa, under et tre, og er der barna er hele dagen. Vi legger vekt på at alle barna skal ses, høres og tas hensyn til ut fra individuelle behov og ønsker. Vi vil den første tiden bli godt kjent, for siden å kunne tilrettelegge for hvert enkelt barn når aktiviteter planlegges. I tillegg til trygghet og nærhet til barna er vi opptatt av språk. Vi prater mye med barna, setter ord på hva som skjer rundt dem, på følelser og konkreter. Vi tenker at barna føler seg sett og at språket utvikles ved at det stadig er i bruk i deres omgivelser. Vi skal samtidig også lytte til barna. Vi skal gjøre vårt ytterste for å forstå hva barnet ytrer, enten det er verbalt, med kroppsspråk eller mimikk. Vi vil ofte gjenta det barnet sier, for enten å bekrefte det de sier eller finne ut av misforståelser. To av personalet har tegn til tale kurs og dette er tidligere brukt aktivt på avdelingen. Vi kommer til å fortsette med å bruke dette, da vi ser at det er et godt verktøy for å understøtte det som blir sagt. Når vi spør et barn om det vil leke, vil vi for eksempel understreke «leke» med tegn. Barnet vil både høre og se hva vi mener og kan etter hvert uttrykke selv med både tegn og tale. Vi har også sett at barn uten verbalspråk har nytte av å kunne gjøre seg forstått med tegn. Vi vet at barn lærer gjennom erfaring og gjennom kroppen. På Furu er vi opptatt av at barna skal få sanse seg til erfaring. Gjennom lek og utforskning i både ute og innemiljøet vil barna gjøre seg erfaringer de kan bygge videre på og glede seg over der og da. Lek er barns uttrykksform, den er meningsskapende, gledesfylt og frivillig. Barns mål med å leke, er leken i seg selv. Personalets oppgave er å se hva hvert enkelt barn og barnegruppen samlet har glede av og behov for. Barns sosiale kompetanse er tilstede allerede fra fødselen. Det kan handle om å utveksle blikk med en nær tilknytningsperson, snu hodet mot eller fra noen ut fra om barnet ønsker kontakt eller ikke, babling, turtaking osv. På Furu vil barna få erfaring med å samhandle med andre barn og voksne. De vil prøve og utforske hva som er hensiktsmessig adferd i forskjellige situasjoner. Personalet vil veilede og sette ord på det som skjer. Barna utvikler sin sosiale kompetanse gjennom prøving og feiling i trygge omgivelser.

14 Presentasjon av Lille-Eik Lille Eik består av 3 barn født i 2013 og tre barn født i 2014 Pedagogisk leder: Henriette 100 % Assistent: Silje 100 % I år er barnehagens satsingsområder: De yngste barna i barnehagen Lek, vennskap og sosial kompetanse Pedagogisk ledelse Lille Eik er en liten eksklusiv gruppe hvor 6 barn får muligheten til å bli kjent i liten gruppe. Samtidig har vi både Furu og Eik som vi strekker oss mot når vi vil være sammen med flere barn, eller eldre barn. Grunnlaget for videre trivsel og læring i barnehagen legges nå. Vi ønsker oss trygge og glade barn, og ser på dette første halvåret som en investering for barnets kanskje første tilknytning til nye barn og voksne utenfor hjemmet. De erfaringer som blir gjort nå, vil barnet kunne bruke neste gang det skal knytte nye relasjoner. Vi bruker derfor god tid på å trygge barna i de nye relasjonene som oppstår i en ny gruppe. Vi vil at alle barn skal føle tilhørighet og trygghet i barnehagen. Barna skal behandles med respekt og likeverd av nærværende og engasjerte voksne. Ved å gi barna omsorg og rutiner, tenker vi at barna får en forutsigbar hverdag med kjente voksne og aktiviteter på Lille-Eik. Barna på Lille-Eik har mye og variert språk. Alle barna er aktive både sendere og mottakere av språket, hele dagen. Det er mye kroppsspråk på vår avdeling, og vi øver oss hele tiden på å motta og tolke barnas uttrykk. Hvis vi er i tvil om vi forstår dem riktig, spør vi eller bekrefter vi det vi oppfatter med ord og setninger. Vi mener at vi gjennom å bruke det verbale språket aktivt med barna gjennom tale, samtaler og sang, utvider ordforråd og barnas språkforståelse. Vi bruker også tydelig kroppsspråk, som understreker det vi sier. Vi bruker også aktivt tegn til tale, og innfører tegn etter behov i barnegruppen. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor. De blir trøstet når de er lei seg, le og tøyse når de er glade. Vi toner oss inn på barnas følelsesmessige tilstand og bekrefter barnas følelser. I tillegg til fokus på trygghet, omsorg og trivsel vil vi fremover fokusere på lek og sosial kompetanse. Gjennom lek lærer barna seg selv og andre å kjenne. Vi opplever allerede mye god sosial kompetanse blant barna. De er åpne for hverandre, opptatt av hverandres følelser, vi vil bygge videre på dette gjennom lek, gode relasjoner og nære voksne. Lille Eik er også en gjeng med aktive barn. Både ute på formiddagen og inne på fellesrommet er det mye fysisk aktivitet. Grov- og fin motoriske aktiviteter vil stå i sentrum gjennom hele året.

15 Arbeidsmetoder Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s.53) Opplevelser, oppdagelser og læring gjennom hele dagen Gjennom barnehagedagen setter vi oss ned i barnehøyde og lytter til barna. Vi observerer, gir respons, ser det enkelte barn og deres behov, veileder, råder og oppdrar. De gode samtalene mellom barn og det pedagogiske personalet bidrar til at vi blir godt kjent med hvert enkelt barn, og dermed kan gi positive innspill tilbake. Arbeidsmetodene våre bærer preg av en holdning til barn og voksne som likeverdige, og av individuelle tilbakemeldinger tilpasset det enkelte barn. Lønnås barnehage planlegger, dokumenterer og vurderer kontinuerlig pedagogiske prosesser på individ-, gruppe-, avdelings- og barnehagenivå. Dette gjør vi for å gi hvert barn, og hver barnegruppe, en god barnehagehverdag. Anerkjennende kommunikasjon og en modell for konfliktløsning er nøkkelelementer i arbeidet vårt. Med dette som grunnelementer blir barna speilet i et positivt bilde og det pedagogiske personalet framstår som gode rollemodeller. Effekten, slik vi ser det, er at barna tar etter. Væremåten til de ansatte kommer i retur fra barna. Dette vitner om at arbeidet med sosial kompetanse er en kontinuerlig prosess som krever en sensitiv og bevisst personalgruppe. På bakgrunn av dette har Lønnås barnehage veiledning og opplæring av ansatte høyt opp på prioriteringslisten, for å sikre stadig endring og utvikling i personalgruppen. Barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning). I Lønnås barnehage jobber vi aktivt med barns medvirkning. Barns medvirkning handler ikke om at barn skal velge, men at barn har rett til å uttrykke egne intensjoner. Dette krever tid og rom for å lytte og samtale. Vi er opptatt av at hvert enkelt barn skal få støtte i å uttrykke seg og få frem sine synspunkter, slik at de er likeverdige deltakere og medskapere av egen hverdag. Barna skal erfare at deres mening blir tatt på alvor, og at deres stemme har virkning i fellesskapet. Samtidig som barna skal bli gitt valgmuligheter og påvirkningskraft i sin hverdag, skal de ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til, eller har forutsetninger for å ta. Det pedagogiske personalet tar ansvar for avgjørelser i situasjoner der barna, på grunn av modenhet, ikke skal bestemme. I slike situasjoner blir barnas uttrykk og følelser anerkjent, samtidig som det følger en kort begrunnelse for hvorfor de ansatte tar ansvar for dette. For å sikre barns medvirkning i Lønnås barnehage har vi systematisert hvordan vi innhenter barnas synspunkter. Gjennom ulike typer dokumentasjon som barneintervjuer, praksisfortellinger og et av våre viktigste satsningsområder; prosjektarbeid, kvalitetsikrer vi at hvert barn setter spor i barnehagen. I tillegg til denne systematiserte dokumentasjonen er vi opptatt av å ha barna med på små og store avgjørelser i hverdagen.

16 Prosjektarbeid I Rammeplanen for barnehager står det: ( ) barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at det danner grunnlaget for læringsmiljøet. Videre står det at barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser i barnehagen. Alle kommunale barnehager i Bekkestua har deltatt i arbeidet med å utvikle prosjektarbeid som en arbeidsform i hverdagen, og vi mener at denne måten å jobbe på er en god måte å møte kravene fra Rammeplanen. Prosjektarbeid er en måte å arbeide på som ivaretar barns medvirkning i hverdagen, og som stimulerer barnas nysgjerrighet og lærelyst. For oss handler prosjektarbeid om å få tak i hva barna er opptatt av, for deretter å inspirere, motivere og legge til rette for aktiviteter, lek, undring og forskning. Målet vårt er å dokumentere dette på en måte som gjør at også foreldrene får ta del i hele prosessen; undring, forberedelser, selve arbeidet og refleksjonene i etterkant.

17 Tradisjoner og merkedager August September Tilvenning nye barn. Planleggingsdager 13 og 14. august Foreldremøter: 7. sept: Furu og Lille Eik 8. sept: Bjørk 9. sept: Selje 10. sept: Eik, Hassel og Lønn kl sept: Vetteforeldremøte kl Oktober November Desember Gjensynstreff med vettene som sluttet til sommeren; 6. okt Foreldrekaffe (eller nov) FN- dagen 23. (Er den 24, men det er lørdag) Teater i barnehagen for alle; 12 nov. Karius og Baktus Foreldrekaffe (eller okt) Foreldresamtaler Juletretenning med foreldre. 30 november Lucia for barna barnehagen og Vette foreldre. 11. des. Nissefest. 15. des. Kirkebesøk for 4 åringene. Ikke dato enda. Januar Planleggingsdag 4. januar 2015 Februar Mars April Mai 5 feb. Barnehagen 8 år 5. feb. Karneval 11. mars: Planleggingsdag Foreldrekaffe på hver avdeling 13. mai: 17. mai samling på felles for alle barna 6 mai: Planleggingsdag Foreldresamtaler 27. mai: aktivitetsdag 15. juni: Sommerfest barn og foreldre Juni Sommerturer på hver avdeling Juli Stengt 3 uker (28,29 og 30) NB! Planleggingsdager for august 2016: 18 og 19. august 2016! Sett av disse datoene allerede nå!

18 Praktisk informasjon Telefon og mail adresser. Hoved nummer: Hver avdeling har sitt eget telefonnummer til avdelingen. Eik: Furu: Selje: Hassel: Lønn: Bjørk: Husk å lagre telefon nummeret til din avdeling, så kommer du direkte frem! Hvis dere ikke kommer en dag, så er det fint om dere ringer innen For å ta vare på spontaniteten, kan det være at vi finner på noe som ikke alltid står i planen. Mail adresse til barnehagen: Eller (heter unn først, men bruker Tonje i det daglige) Mobil til Tonje er Lønnås barnehage er en barnehage som tar i mot førskolelærerstudenter fra Høyskolen i Oslo. Vi har pr. i dag en øvingslærer på huset. Vi tar også i mot elever fra videregående i ulike praksisordninger. Vi kan også ha personer her med behov for arbeidstrening. Ordningene er ment som en hjelp til de som trenger det, men også en berikelse for barnehagen og barna her. Skulle det vise seg at slik utpasseringen ikke fungerer for barna, så vil den avvikles. Forsikringer: Barna er ulykkesforsikret i gjensidige forsikring. Forsikringen gjelder på vei til og fra barnehagen, i barnehagen og på turer med barnehagen. NB: Forsikringen er ingen fullverdiforsikring for ditt barn! Sykdom: Smittefaren er stor i barnehagen. Hold derfor syke barn hjemme. Gi oss beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen. Skulle barnet bli sykt i løpet av dagen kontakter vi foresatte. Dersom barnet blir akutt sykt eller skulle utsettes for uhell, kontakter vi alltid lege, samt foresatte.

19 Klær: Vi ønsker at barna skal ha innesko/sandaler/tøfler til innebruk. Barna har sin egen kurv med skiftetøy på plassen som foreldrene har ansvar for. Vi er ute i all slags vær, og barnet ditt må derfor ha hensiktsmessige klær for lek ute i varierende vær. Alt tøy må være navnet. Mat: Barna i Bærums kommunale barnehage er på selvkost, det vil si at oppholds avgiften ikke dekker den maten de spiser i barnehagen. Foreldrene på Lønnås har valgt å betale inn et fast beløp i måneden, slik at personalet kan kjøpe inn mat til barna. Pengene dekker melk og to måltider om dagen, fire dager i uken og frukt hver dag, bursdags»mat» og mat til festdager og varm mat en gang i blant. Barna som spiser frokost i barnehagen må ha med egen mat til dette måltidet. Det er da regnet med at barna har med matpakke og drikke den dagen vi går på tur. (Den 5. dagen. Så selv om det ikke er tur, så skal barna ha med mat) Ferie: Barnehagen har sommeråpent fra St. Hans og til ca. 15. august. I disse ukene har barn og personalet sin hovedferie. Disse ukene må foreldrene, med bindende påmelding, si fra når barnet skal være i barnehagen og når de skal ha fri. I følge vedtektene skal barna ha fri minst fire uker i løpet av året, tre av disse skal tas om sommeren. Barnehagen er stengt tre uker hver sommer. Det hender at vi samarbeider med andre barnehager i distriktet deler av sommeren. Planleggingsdager: Barnehagen har fem planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt. Disse dagene blir brukt til faglig påfyll og planlegging av barnehagevirksomheten, og er svært verdifulle dager for personalet. ( Se oversikt over merkedager for eksakte datoer)

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 Hei! Da er barnehageåret på Loppekassa godt i gang, og nå er snart alle barna er på plass. Tobias og Casper starter i starten av september, og da er gruppa fulltallig.

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen April juni 2010 Innledning Nå har vi lagt 3 snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. De dagene vi har hatt

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Periodeplan for ekornbarna august og september 2016

Periodeplan for ekornbarna august og september 2016 Periodeplan for ekornbarna august og september 2016 Velkommen! Først vil vi ønske alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår i Øverland barnehage, fylt med lek, omsorg, vennskap og morsomme

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE BORKENHAGEN-HUSET Borkenveien 45 Vøyenenga SKUI-HUSET Ringeriksveien 238 Skui INSTITUSJONALISERING AV PROSJEKTET LIKE MULIGHETER Prosjektet «Like muligheter» ble avsluttet

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Halvårsplan våren 2010

Halvårsplan våren 2010 Jesper Halvårsplan våren 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 16 barn. Av disse er det vi 8 jenter og 8 gutter. 13 født i 2004 og 3 født i 2005. De voksne i år er : Anette Anfinrud

Detaljer