Hvem er vi? Hva gjør vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem er vi? Hva gjør vi?"

Transkript

1 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen

2 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 2 Offshoreforeningen North Atlantic Drilling ( NADL ) Hvem er vi? Offshoreforeningen i NADL ble stiftet i Foreningen har i dag rundt ca. 600 medlemmer tilsammen på flytende installasjoner i Nordsjøen og på land. Medlemstallet er stadig stigende og foreningen er den klart største fagforeningen i NADL. Vi er i dag 3 avdelinger av Industri Energi (IE). Avdelingene er delt inn i følgende grupper; offshoreansatte (avd. 80), ledende personell (avd. 431) og landansatte (Avd. 63) IE er en landsomfattende sammenslutning av alle grupper lønnstakere på de faste og flytende anlegg på norsk kontinentalsokkel, og på baser og kontorer tilknyttet denne virksomhet. Det er laget avtaler og overenskomster som dekker hele området. IE er tilsluttet Landsorga - nisa sjonen i Norge. Offshoreforeningen er representert i IE's forhandlingsutvalg. Hva gjør vi? I tillegg til å arbeide for å bedre avtaleverket, fører foreningen forhandlinger om rett forståelse av eksisterende avtaler. Dessuten bistå medlemmer i tvistesaker om lønn eller ansettelsesforhold i bedriften. Hva går kontingenten til? 12% av kontingenten går til hjemforsikring, som dekker innbo og løsøre uten noen øvre grense. 7% låses i et kampfond, mens over en tredel går til driften av forbundskontor med tillitsvalgte på heltid. Nærmere 30% av kontingenten avsettes til kurstilbud, konferanser, medlemsbladet, telefonutgifter og husleie m.m. Kontingenten er 1,3% av din bruttolønn, med kr. 475,- pr. måned som øvre grense (2013). Av dette går 10% tilbake til foreningen. Medlemskapet i Offshoreforeningen inkluderer: 1. Kollektiv hjemforsikring 2. Fritidsforsikring 3. Sykdomsforsikring m/dødsdekning ektefelle 4. Grunnforsikring Liv 5. Advokatforsikring Offshoreforeningen i North Atlantic Drilling Postboks 109, 4001 Stavanger Tlf E-post:

3 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 3 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Styret i foreningen Leder: Arild Berntsen Solvigveien Vassøy Tlf: Nestleder: Alvin Assersen Alkeveien Hellvik Tlf: Sekretær: Kenneth Drageide Arebakken Brattholmen Tlf: Kasserer: Bjørn Kjenstad Båhusgt Trondheim Tlf:

4 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 4 Styret i foreningen Styremedlem: Nils Arild Skjelbred Nyeveien Egersund Tlf: Styremedlem: Bjørn Terje Helgevold Olaf Paulusgt Stavanger Tlf: Styremedlem: Emil Fiskå Fjordtunveien Tau Tlf: Styremedlem: Petter Rosså Klovsteinveien Jørpeland Tlf:

5 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 5 Styret i foreningen Styremedlem: Terje Larsen 6518 Kristiansund Tlf Styremedlem: Øyvind Storli Hillerenveien Mathopen Tlf: Styremedlem: Robert Thomassen Hinnatunet Stavanger Tlf: Ungdomstillitsvalgt: Nikolai Thorvaldsen Lingelemveien Sandefjord Tlf

6 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 6 Industri Energi IE IE er partipolitisk uavhengig IE er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet LO. Forbundet har gjort vedtak om at det ikke kan bevilges penger til politiske partier Forbundets formål 1. Organisere medlemmer innenfor forbundets virkeområde, og opprette avdelinger blant disse. 2. Sørge for at de tilsluttede fagforeninger blir ledet etter felles retningslinjer for å styrke det solidariske samarbeidet mellom fagforeningene og skape enhet og styrke i arbeidet for å fremme sosiale, faglige, økonomiske og kulturelle interesser. 3. Opprette tariffavtaler, overenskomster eller andre avtaler for å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og gå aktivt inn for å bedre arbeidsforholdene. 4. Arbeide for å sikre ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, rettssikkerhet og bedriftsdemokrati. 5. Arbeide for at naturressursene blir utnyttet på en mest mulig fornuftig måte til beste for lønnstakerne, for landets økonomi og for samfunnet som helhet. 6. Være en fri og partipolitisk uavhengig fagbevegelse. Forbundsstyret og landsstyret kan ikke av forbundskassen yte økonomisk støtte til noe politisk parti. 7. Verne mot vilkårlige oppsigelser og støtte medlemmene ved godkjente arbeidsnedleggelser. 8. Arbeide for en best mulig teoretisk og praktisk yrkesopplæring. 9. Arbeide for at sikkerhetsforholdene og arbeidsmiljøet blir best mulig. 10. Utvikle samarbeid med fagorganiserte i andre land. IE er med å utforme norsk oljepolitikk IE er med der viktige spørsmål om oljepolitikk settes under debatt. Forbundet har opparbeidet seg anseelse og respekt hos myndigheter og oljeselskaper. Når IE uttaler seg om oljepolitiske spørsmål, lytter det norske oljemiljøet. IE har tilgang på LOs ekspertise Gjennom LO-tilslutningen sikres IEs medlemmer hjelp og bistand i juridiske, yrkesmedisinske og tariffmes - sige spørsmål. LOs juridiske avdeling har landets ledende ekspertise i arbeidstvistspørsmål. Yrkesmedisinsk avdeling tar opp saker som gjelder din helse og ditt arbeidsmiljø.

7 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 7 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Fellesskap gir oss styrke LO s utdanningsfond Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. Stipend/støtte fra utdanningsfondet skal ikke dekke utgifter som normalt dekkes av arbeidsgiver eller av offentlige finansieringsordninger. Du må i tillegg ha 3 års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet og fortsatt være på en overenskomst/ tariffområde og som var med på innbetaling til Lavtlønns fondet. Alle som tilfredstiller kravene til LOs utdanningsstipend, men mangler 3 år medlemskap i LO, likevel innvilges stipend. Dog kreves 6 måneders medlemskap i Industri Energi. Du kan søke stipend fra LOs utdanningsfond hvis du har planer om: Helårsstudium på hel- eller deltid ved universiteter og høgskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole- eller tilsvarende i voksen opplæringsorganisasjonens regi, eller Utdanning av kortere varighet til: Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i, eller omskolering til annet yrke Paragraf 20 opplæring Opplæringstiltak innenfor organisasjonsog bedriftsutvikling knyttet til bedrifter. Søknadsfrist helårsutdanning: 15 mai. Søknadsfrist kortere utdanning: Fortløpende fom. 15 mai. For mer informasjon om IE, se hjemmesider:

8 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 8 LOfavør Kollektiv hjemforsikring er etter vår mening markedets beste innboforsikring. Denne forsikringen får du automatisk som LOmedlem gjennom forbundet ditt. For mer informasjon og fullstendige vilkår se eller ring MedlemsTelefonen tlf for å få kontakt med din nærmeste SpareBank 1-bank eller Sparebanken Vest. Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret! Eneste innboforsikring i Norge uten øvre forsikringssum! Gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. Nå dekkes også typiske uhell! LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr med mer i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder Kollektiv hjemforsikring (inkl. Toppforsikring) forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. Merk at enkeltgjenstander/ samlinger er forsikret for inntil kr ,. Egenandel Egenandelen er kr 3.000,. Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr 1.000,. For sykler registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr 1.000,. Forsikringen dekker... Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade. Tyveri i forbindelse med innbrudd. Typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc. Låst sykkel hvor som helst (inntil kr , ). Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat (inntil kr , ). Matvarer i fryseboks. Flytteforsikring. Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse. Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Ansvar som privatperson. De viktigste begrensningene er:...men dekker ikke! Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen). Dekk og felger (dekkes av bilforsikringen). Tyveri av ulåst sykkel. Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent. Melde skade: Ring 02300

9 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 9 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Advokatforsikring for medlemmer i Industri Energi Som første fagforbund i Norge tilbyr Industri Energi sine medlemmer en medlemsfordel som gir nærmest ubegrenset tilgang til advokat innen de aller fleste områdene man støter på i livet. Advokatforsikringen gir deg rask og profesjonell hjelp, enten du bare trenger praktisk råd og bistand fra en advokat, eller du står overfor en mulig rettsak. Som medlem har du advokatforsikringen inkludert i medlemskapet ditt. Advokatforsikringen gir deg: 15 timer rådgivning fra advokat per år Tilgang til nærmere 100 ulike dokumenter og skjemaer Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger Ubegrenset advokatbistand ved konflikter og rettsaker innen: - Kjøpsrett - Familierett - Identitetstyveri - Arverett - Fast eiendomsforhold (ikke kjøp/salg av bolig) - Som medlem i Industri Energi betaler du ingen egenandel Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 18 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Industri Energi. Saker av arbeidsrettslig karakter dekkes direkte av Industri Energi. Forsikringen dekker: Arverett Ekteskap/samboerforhold Barn/barnefordeling/samvær Kjøp av varer og tjenester over 2000 kroner Naboforhold Identitetstyveri Kontrakter Husleieforhold Skifte Sameie Reise Unntak fra dekning: Strafferett (dekkes i hovedsak av det offentlige) Skatterett Trafikksaker/parkeringsovertredelser Kjøp og salg av fast eiendom Forsikringssaker Varer og tjenester under 2000 kroner Injurier Barnevernssaker (dekkes ofte av det offentlige) Forsikring Forholdet til det offentlige Trygdeforhold Pengekrav Plan og bygningsrett Kundeservice Mail: Faks: Åpningstider: Man - Fre

10 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 10 Fritidsforsikring Hvem ordningen gjelder for: Alle IEs medlemmer er med. Det samme gjelder de som i framtida kommer inn på overenskomsten som nye medlemmer. Forsikringen gjelder også ved sykefravær, permitteringer og for deltidsarbeidende. Medlemmer som mottar full uføre- eller alderspensjon, omfattes ikke. Forsikringen gjelder ikke under militærtjenste, fritid og permisjon i forbindelse med dette. Forsikringen gjelder for ulykker som skjer i fritiden, samt reise til og fra arbeidssted, såfremt slik reise ikke er organisert av arbeidsgiver. Gjelder ikke for skoleelever, lærlinger og studenter. Ytelsene Forsikringen gir erstatning ved død og ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade som skjer i fritiden. Død Utbetaling ved medlemmets død som følge av ulykke i fritiden. Når medlemmet på dødsfalls-tidspunktet ikke har ektefelle/samboer eller livsarvinger kr ,-. Når medlemmet på dødsfallstidspunktet har ektefelle/samboer eller livsarvinger kr ,-. Invaliditet Utbetaling ved 100% varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade, som rammer medlemmet i fritiden, forholdsmessig nedsatt ved lavere invaliditetsgrad. Erstatning for en og samme ulykkesskade kan ikke overstige 100% kr ,-. Behandlingsutgifter Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykkesskade med inntil kr ,- (5% av forsikringsbeløpet for invaliditet). Med behandlingsutgifter menes de utgifter til lege, tannlege o.l. som ikke dekkes av offentlige trygder eller fra annet hold. Egenandel ved slik erstatning utgjør kr. 1000,-. Meld skade: Ring 02300

11 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 11 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Sykdomsforsikring og ektefelleforsikring Sykdomsforsikring -Tap i fremtidig erverv ved annen sykdom Forsikringsdekningene gjennom vår arbeidsgiver dekker de fleste områder. Imidlertid er det to områder som vi pr. i dag ikke har noen dekning for, sykdom - og ektefelle. Det fleste av oss som blir ufør, blir ufør grunnet en sykdom. Sykdomsforsikringen dekker nettopp sykdom som ikke er yrkesrelatert, og som inntreffer i forsikringstiden. Et forsikringstilfelle som følge av annen sykdom er å anse som inntruffet på det tidspunkt forsikrede har vært minst 50 % ervervsufør i en sammenhengende periode av 2 år som følge av sykdommen. Grunnerstatningen er ved 100 % ervervsmessig uførhet G, som vil være avhengig av lønn og alder. Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: Forsikringsselskapet svarer ikke for ervervsuførhet som inntrer innen to år etter at forsikringsselskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom som forsikrede hadde på det tidspunkt og som det må antas at vedkommende kjente til. Ektefelleforsikring: Ektefelleforsikringen vil være en utvidelse av NDAL's eksisterende gruppelivsavtale i DNB Livsforsikring. Forsikringen vil gi erstatning til våre medlemmer (hovedforsikrede) hvis ektefelle/samboer dør. Forsikringssummen er satt til 5 G. Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: Forsikringsselskapet er fri for ansvar hvis den medforsikrede ektefelle/samboer dør innen to år etter at ektefellen/samboeren ble medforsikret og dødsfallet skyldes sykdom som ektefellen/samboeren led av eller skade som ektefellen/samboeren var rammet av da opptaket fant sted, og som det må antas at vedkommende kjente til på dette tidspunkt. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Likestillet med ektefellen - som medforsikret - er samboer som fyller følgende vilkår: Med samboer menes person av motsatt kjønn som forsikrede har levd sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste to år, eller person av motsatt kjønn som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfelle inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer hvis kravene ovenfor ikke lenger er oppfylt.

12 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 12 Grunnforsikring Liv LO favør grunnforsikring Liv er ment å være en økonomisk førstehjelp. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. LO favør Grunnforsikring Liv dekker både medlemmet og medlemmets familie. Forsikringen dekker: Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Død uansett årsak. Fritid og arbeidstid hele døgnet. Hele verden. Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med reelle utgifter begrenset oppad til kr ,-. Forsikringen dekker ikke: De viktigste begrensningene er: Samboerskap av forskjellige kjønn som har vart mindre enn 2 år, dersom det ikke er felles barn, eller lovlig ekteskap ikke kan inngås. Samboerskap av samme kjønn dersom registrert partnerskap ikke er inngått. Skoleelever, lærlinger og studenter Erstatning ved død: Alder Medlem Ektefelle Enslig Barns død (utdrag) , , , , , , ,- pr. barn , , ,- under 21 år , , ,- 67 og eldre 7.415, , ,-

13 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 13 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Bank, fond, forsikring og eiendomsmegling alt på ett sted I din lokale SR-Bank får du råd og hjelp fra din personlige rådgiver, og du får samtidig tilgang til det aller meste du trenger av tjenester, produkter og kompetanse innenfor bank, fond, forsikring og eiendomsmegling. De gode relasjoner til fagbevegelsen og de fordeler medlemskap i LO-favør gir, har vi selvsagt tatt vare på. Fordelen med å være kunde i SpareBank 1 SR-Bank tar du med deg også andre steder i landet. Nå finner du SpareBank 1-banker over hele landet, fordelt på 410 kontorer. SpareBank 1 SR-Bank tilbyr fondssparing i ODIN Forvaltning som har et stort utvalg av nasjonale og internasjonale fond. Stadig flere av våre kunder oppdager hvor praktisk det er å ha bank og forsikring i samme hus. Våre forsikringsavtaler skal være enkle å forstå, og frie for urimelige unntak og liten skrift. I tillegg til et godt utbygget kontornett kan vi selvsagt tilby meget gode elektroniske bankløsninger. Med SR-NettBank kan du ordne mange av banktjenestene hjemmefra. Besøk gjerne våre hjemmesider - der ligger en demoversjon av SR-NettBank fritt tilgjengelig. Trenger du å snakke med en økonomisk rådgiver på telefon. SR-Kundeservice kan nå tilby deg hjelp med bank- og forsikringspørsmål helt frem til kl på hverdager - og lørdag er vi å treffe fra kl til Du treffer oss på telefon Noen medlemsfordeler i LOFavør; Medlemslån lån til bolig til gunstige vilkår. Dersom det forlanges ny takst på boligen, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales. Flytter du lånet til oss eller tar opp nytt lån, slipper du å betale etablerings- og depotgebyr (inntil kr.1.500). Medlemskonto Gunstigere rente på innskudd og utlån, Gustigere betingelser på bruks / lønnskonto. Medlemsråd Du får gratis økonomisk rådgivning. Konfliktlån Du kan søke om konfliktlån og om betalingsutsettelse på løpende lån i SpareBank 1 ved lovlig konflikt på arbeidsplassen Komplett fordelsoversikt finner du på Internett: Telefonnr. til LO favør medlemsservice: eller ta kontakt med din lokale Sparebank 1

14 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 14 Nå har vi fortalt deg litt om hvem vi er, hva vi står for, og hvilke fordeler du får ved å være medlem, så det er ingen grunn til å vente - meld deg inn i dag!

15 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 15 Innmeldingskort NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: E-POST: STILLING: PERSONNR: TELEFON: TIDLIGERE FORBUND: OVERFØRT DATO: NÅVÆRENDE ARBEIDSGIVER: RIGG: DATO: UNDERSKRIFT: NAVN PÅ VERVER: Størrelse jakke / t-skjorte etc. på det nye medlemmet: S, M, L, XL, XXL, XXXL - Sett ring rundt størrelsen.

16 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 16 Adresse: P.b. 109, 4001 Stavanger Tlf.: E-post:

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag 2008 Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer