Hvem er vi? Hva gjør vi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem er vi? Hva gjør vi?"

Transkript

1 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen

2 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 2 Offshoreforeningen North Atlantic Drilling ( NADL ) Hvem er vi? Offshoreforeningen i NADL ble stiftet i Foreningen har i dag rundt ca. 600 medlemmer tilsammen på flytende installasjoner i Nordsjøen og på land. Medlemstallet er stadig stigende og foreningen er den klart største fagforeningen i NADL. Vi er i dag 3 avdelinger av Industri Energi (IE). Avdelingene er delt inn i følgende grupper; offshoreansatte (avd. 80), ledende personell (avd. 431) og landansatte (Avd. 63) IE er en landsomfattende sammenslutning av alle grupper lønnstakere på de faste og flytende anlegg på norsk kontinentalsokkel, og på baser og kontorer tilknyttet denne virksomhet. Det er laget avtaler og overenskomster som dekker hele området. IE er tilsluttet Landsorga - nisa sjonen i Norge. Offshoreforeningen er representert i IE's forhandlingsutvalg. Hva gjør vi? I tillegg til å arbeide for å bedre avtaleverket, fører foreningen forhandlinger om rett forståelse av eksisterende avtaler. Dessuten bistå medlemmer i tvistesaker om lønn eller ansettelsesforhold i bedriften. Hva går kontingenten til? 12% av kontingenten går til hjemforsikring, som dekker innbo og løsøre uten noen øvre grense. 7% låses i et kampfond, mens over en tredel går til driften av forbundskontor med tillitsvalgte på heltid. Nærmere 30% av kontingenten avsettes til kurstilbud, konferanser, medlemsbladet, telefonutgifter og husleie m.m. Kontingenten er 1,3% av din bruttolønn, med kr. 475,- pr. måned som øvre grense (2013). Av dette går 10% tilbake til foreningen. Medlemskapet i Offshoreforeningen inkluderer: 1. Kollektiv hjemforsikring 2. Fritidsforsikring 3. Sykdomsforsikring m/dødsdekning ektefelle 4. Grunnforsikring Liv 5. Advokatforsikring Offshoreforeningen i North Atlantic Drilling Postboks 109, 4001 Stavanger Tlf E-post:

3 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 3 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Styret i foreningen Leder: Arild Berntsen Solvigveien Vassøy Tlf: Nestleder: Alvin Assersen Alkeveien Hellvik Tlf: Sekretær: Kenneth Drageide Arebakken Brattholmen Tlf: Kasserer: Bjørn Kjenstad Båhusgt Trondheim Tlf:

4 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 4 Styret i foreningen Styremedlem: Nils Arild Skjelbred Nyeveien Egersund Tlf: Styremedlem: Bjørn Terje Helgevold Olaf Paulusgt Stavanger Tlf: Styremedlem: Emil Fiskå Fjordtunveien Tau Tlf: Styremedlem: Petter Rosså Klovsteinveien Jørpeland Tlf:

5 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 5 Styret i foreningen Styremedlem: Terje Larsen 6518 Kristiansund Tlf Styremedlem: Øyvind Storli Hillerenveien Mathopen Tlf: Styremedlem: Robert Thomassen Hinnatunet Stavanger Tlf: Ungdomstillitsvalgt: Nikolai Thorvaldsen Lingelemveien Sandefjord Tlf

6 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 6 Industri Energi IE IE er partipolitisk uavhengig IE er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet LO. Forbundet har gjort vedtak om at det ikke kan bevilges penger til politiske partier Forbundets formål 1. Organisere medlemmer innenfor forbundets virkeområde, og opprette avdelinger blant disse. 2. Sørge for at de tilsluttede fagforeninger blir ledet etter felles retningslinjer for å styrke det solidariske samarbeidet mellom fagforeningene og skape enhet og styrke i arbeidet for å fremme sosiale, faglige, økonomiske og kulturelle interesser. 3. Opprette tariffavtaler, overenskomster eller andre avtaler for å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og gå aktivt inn for å bedre arbeidsforholdene. 4. Arbeide for å sikre ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, rettssikkerhet og bedriftsdemokrati. 5. Arbeide for at naturressursene blir utnyttet på en mest mulig fornuftig måte til beste for lønnstakerne, for landets økonomi og for samfunnet som helhet. 6. Være en fri og partipolitisk uavhengig fagbevegelse. Forbundsstyret og landsstyret kan ikke av forbundskassen yte økonomisk støtte til noe politisk parti. 7. Verne mot vilkårlige oppsigelser og støtte medlemmene ved godkjente arbeidsnedleggelser. 8. Arbeide for en best mulig teoretisk og praktisk yrkesopplæring. 9. Arbeide for at sikkerhetsforholdene og arbeidsmiljøet blir best mulig. 10. Utvikle samarbeid med fagorganiserte i andre land. IE er med å utforme norsk oljepolitikk IE er med der viktige spørsmål om oljepolitikk settes under debatt. Forbundet har opparbeidet seg anseelse og respekt hos myndigheter og oljeselskaper. Når IE uttaler seg om oljepolitiske spørsmål, lytter det norske oljemiljøet. IE har tilgang på LOs ekspertise Gjennom LO-tilslutningen sikres IEs medlemmer hjelp og bistand i juridiske, yrkesmedisinske og tariffmes - sige spørsmål. LOs juridiske avdeling har landets ledende ekspertise i arbeidstvistspørsmål. Yrkesmedisinsk avdeling tar opp saker som gjelder din helse og ditt arbeidsmiljø.

7 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 7 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Fellesskap gir oss styrke LO s utdanningsfond Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. Stipend/støtte fra utdanningsfondet skal ikke dekke utgifter som normalt dekkes av arbeidsgiver eller av offentlige finansieringsordninger. Du må i tillegg ha 3 års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet og fortsatt være på en overenskomst/ tariffområde og som var med på innbetaling til Lavtlønns fondet. Alle som tilfredstiller kravene til LOs utdanningsstipend, men mangler 3 år medlemskap i LO, likevel innvilges stipend. Dog kreves 6 måneders medlemskap i Industri Energi. Du kan søke stipend fra LOs utdanningsfond hvis du har planer om: Helårsstudium på hel- eller deltid ved universiteter og høgskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole- eller tilsvarende i voksen opplæringsorganisasjonens regi, eller Utdanning av kortere varighet til: Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i, eller omskolering til annet yrke Paragraf 20 opplæring Opplæringstiltak innenfor organisasjonsog bedriftsutvikling knyttet til bedrifter. Søknadsfrist helårsutdanning: 15 mai. Søknadsfrist kortere utdanning: Fortløpende fom. 15 mai. For mer informasjon om IE, se hjemmesider:

8 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 8 LOfavør Kollektiv hjemforsikring er etter vår mening markedets beste innboforsikring. Denne forsikringen får du automatisk som LOmedlem gjennom forbundet ditt. For mer informasjon og fullstendige vilkår se eller ring MedlemsTelefonen tlf for å få kontakt med din nærmeste SpareBank 1-bank eller Sparebanken Vest. Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret! Eneste innboforsikring i Norge uten øvre forsikringssum! Gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. Nå dekkes også typiske uhell! LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr med mer i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder Kollektiv hjemforsikring (inkl. Toppforsikring) forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. Merk at enkeltgjenstander/ samlinger er forsikret for inntil kr ,. Egenandel Egenandelen er kr 3.000,. Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr 1.000,. For sykler registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr 1.000,. Forsikringen dekker... Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade. Tyveri i forbindelse med innbrudd. Typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc. Låst sykkel hvor som helst (inntil kr , ). Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat (inntil kr , ). Matvarer i fryseboks. Flytteforsikring. Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse. Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Ansvar som privatperson. De viktigste begrensningene er:...men dekker ikke! Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen). Dekk og felger (dekkes av bilforsikringen). Tyveri av ulåst sykkel. Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent. Melde skade: Ring 02300

9 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 9 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Advokatforsikring for medlemmer i Industri Energi Som første fagforbund i Norge tilbyr Industri Energi sine medlemmer en medlemsfordel som gir nærmest ubegrenset tilgang til advokat innen de aller fleste områdene man støter på i livet. Advokatforsikringen gir deg rask og profesjonell hjelp, enten du bare trenger praktisk råd og bistand fra en advokat, eller du står overfor en mulig rettsak. Som medlem har du advokatforsikringen inkludert i medlemskapet ditt. Advokatforsikringen gir deg: 15 timer rådgivning fra advokat per år Tilgang til nærmere 100 ulike dokumenter og skjemaer Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger Ubegrenset advokatbistand ved konflikter og rettsaker innen: - Kjøpsrett - Familierett - Identitetstyveri - Arverett - Fast eiendomsforhold (ikke kjøp/salg av bolig) - Som medlem i Industri Energi betaler du ingen egenandel Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 18 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Industri Energi. Saker av arbeidsrettslig karakter dekkes direkte av Industri Energi. Forsikringen dekker: Arverett Ekteskap/samboerforhold Barn/barnefordeling/samvær Kjøp av varer og tjenester over 2000 kroner Naboforhold Identitetstyveri Kontrakter Husleieforhold Skifte Sameie Reise Unntak fra dekning: Strafferett (dekkes i hovedsak av det offentlige) Skatterett Trafikksaker/parkeringsovertredelser Kjøp og salg av fast eiendom Forsikringssaker Varer og tjenester under 2000 kroner Injurier Barnevernssaker (dekkes ofte av det offentlige) Forsikring Forholdet til det offentlige Trygdeforhold Pengekrav Plan og bygningsrett Kundeservice Mail: Faks: Åpningstider: Man - Fre

10 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 10 Fritidsforsikring Hvem ordningen gjelder for: Alle IEs medlemmer er med. Det samme gjelder de som i framtida kommer inn på overenskomsten som nye medlemmer. Forsikringen gjelder også ved sykefravær, permitteringer og for deltidsarbeidende. Medlemmer som mottar full uføre- eller alderspensjon, omfattes ikke. Forsikringen gjelder ikke under militærtjenste, fritid og permisjon i forbindelse med dette. Forsikringen gjelder for ulykker som skjer i fritiden, samt reise til og fra arbeidssted, såfremt slik reise ikke er organisert av arbeidsgiver. Gjelder ikke for skoleelever, lærlinger og studenter. Ytelsene Forsikringen gir erstatning ved død og ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade som skjer i fritiden. Død Utbetaling ved medlemmets død som følge av ulykke i fritiden. Når medlemmet på dødsfalls-tidspunktet ikke har ektefelle/samboer eller livsarvinger kr ,-. Når medlemmet på dødsfallstidspunktet har ektefelle/samboer eller livsarvinger kr ,-. Invaliditet Utbetaling ved 100% varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade, som rammer medlemmet i fritiden, forholdsmessig nedsatt ved lavere invaliditetsgrad. Erstatning for en og samme ulykkesskade kan ikke overstige 100% kr ,-. Behandlingsutgifter Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykkesskade med inntil kr ,- (5% av forsikringsbeløpet for invaliditet). Med behandlingsutgifter menes de utgifter til lege, tannlege o.l. som ikke dekkes av offentlige trygder eller fra annet hold. Egenandel ved slik erstatning utgjør kr. 1000,-. Meld skade: Ring 02300

11 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 11 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Sykdomsforsikring og ektefelleforsikring Sykdomsforsikring -Tap i fremtidig erverv ved annen sykdom Forsikringsdekningene gjennom vår arbeidsgiver dekker de fleste områder. Imidlertid er det to områder som vi pr. i dag ikke har noen dekning for, sykdom - og ektefelle. Det fleste av oss som blir ufør, blir ufør grunnet en sykdom. Sykdomsforsikringen dekker nettopp sykdom som ikke er yrkesrelatert, og som inntreffer i forsikringstiden. Et forsikringstilfelle som følge av annen sykdom er å anse som inntruffet på det tidspunkt forsikrede har vært minst 50 % ervervsufør i en sammenhengende periode av 2 år som følge av sykdommen. Grunnerstatningen er ved 100 % ervervsmessig uførhet G, som vil være avhengig av lønn og alder. Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: Forsikringsselskapet svarer ikke for ervervsuførhet som inntrer innen to år etter at forsikringsselskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom som forsikrede hadde på det tidspunkt og som det må antas at vedkommende kjente til. Ektefelleforsikring: Ektefelleforsikringen vil være en utvidelse av NDAL's eksisterende gruppelivsavtale i DNB Livsforsikring. Forsikringen vil gi erstatning til våre medlemmer (hovedforsikrede) hvis ektefelle/samboer dør. Forsikringssummen er satt til 5 G. Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: Forsikringsselskapet er fri for ansvar hvis den medforsikrede ektefelle/samboer dør innen to år etter at ektefellen/samboeren ble medforsikret og dødsfallet skyldes sykdom som ektefellen/samboeren led av eller skade som ektefellen/samboeren var rammet av da opptaket fant sted, og som det må antas at vedkommende kjente til på dette tidspunkt. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Likestillet med ektefellen - som medforsikret - er samboer som fyller følgende vilkår: Med samboer menes person av motsatt kjønn som forsikrede har levd sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste to år, eller person av motsatt kjønn som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfelle inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer hvis kravene ovenfor ikke lenger er oppfylt.

12 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 12 Grunnforsikring Liv LO favør grunnforsikring Liv er ment å være en økonomisk førstehjelp. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. LO favør Grunnforsikring Liv dekker både medlemmet og medlemmets familie. Forsikringen dekker: Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Død uansett årsak. Fritid og arbeidstid hele døgnet. Hele verden. Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med reelle utgifter begrenset oppad til kr ,-. Forsikringen dekker ikke: De viktigste begrensningene er: Samboerskap av forskjellige kjønn som har vart mindre enn 2 år, dersom det ikke er felles barn, eller lovlig ekteskap ikke kan inngås. Samboerskap av samme kjønn dersom registrert partnerskap ikke er inngått. Skoleelever, lærlinger og studenter Erstatning ved død: Alder Medlem Ektefelle Enslig Barns død (utdrag) , , , , , , ,- pr. barn , , ,- under 21 år , , ,- 67 og eldre 7.415, , ,-

13 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 13 OFFSHORE - FORENINGEN NOPEF IE FORSIKRINGER SPAREBANK - 1 Bank, fond, forsikring og eiendomsmegling alt på ett sted I din lokale SR-Bank får du råd og hjelp fra din personlige rådgiver, og du får samtidig tilgang til det aller meste du trenger av tjenester, produkter og kompetanse innenfor bank, fond, forsikring og eiendomsmegling. De gode relasjoner til fagbevegelsen og de fordeler medlemskap i LO-favør gir, har vi selvsagt tatt vare på. Fordelen med å være kunde i SpareBank 1 SR-Bank tar du med deg også andre steder i landet. Nå finner du SpareBank 1-banker over hele landet, fordelt på 410 kontorer. SpareBank 1 SR-Bank tilbyr fondssparing i ODIN Forvaltning som har et stort utvalg av nasjonale og internasjonale fond. Stadig flere av våre kunder oppdager hvor praktisk det er å ha bank og forsikring i samme hus. Våre forsikringsavtaler skal være enkle å forstå, og frie for urimelige unntak og liten skrift. I tillegg til et godt utbygget kontornett kan vi selvsagt tilby meget gode elektroniske bankløsninger. Med SR-NettBank kan du ordne mange av banktjenestene hjemmefra. Besøk gjerne våre hjemmesider - der ligger en demoversjon av SR-NettBank fritt tilgjengelig. Trenger du å snakke med en økonomisk rådgiver på telefon. SR-Kundeservice kan nå tilby deg hjelp med bank- og forsikringspørsmål helt frem til kl på hverdager - og lørdag er vi å treffe fra kl til Du treffer oss på telefon Noen medlemsfordeler i LOFavør; Medlemslån lån til bolig til gunstige vilkår. Dersom det forlanges ny takst på boligen, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales. Flytter du lånet til oss eller tar opp nytt lån, slipper du å betale etablerings- og depotgebyr (inntil kr.1.500). Medlemskonto Gunstigere rente på innskudd og utlån, Gustigere betingelser på bruks / lønnskonto. Medlemsråd Du får gratis økonomisk rådgivning. Konfliktlån Du kan søke om konfliktlån og om betalingsutsettelse på løpende lån i SpareBank 1 ved lovlig konflikt på arbeidsplassen Komplett fordelsoversikt finner du på Internett: Telefonnr. til LO favør medlemsservice: eller ta kontakt med din lokale Sparebank 1

14 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 14 Nå har vi fortalt deg litt om hvem vi er, hva vi står for, og hvilke fordeler du får ved å være medlem, så det er ingen grunn til å vente - meld deg inn i dag!

15 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 15 Innmeldingskort NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: E-POST: STILLING: PERSONNR: TELEFON: TIDLIGERE FORBUND: OVERFØRT DATO: NÅVÆRENDE ARBEIDSGIVER: RIGG: DATO: UNDERSKRIFT: NAVN PÅ VERVER: Størrelse jakke / t-skjorte etc. på det nye medlemmet: S, M, L, XL, XXL, XXXL - Sett ring rundt størrelsen.

16 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi Side 16 Adresse: P.b. 109, 4001 Stavanger Tlf.: E-post:

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes bfu@handelogkontor.no

Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes bfu@handelogkontor.no Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler Børje Furunes bfu@handelogkontor.no Antall forsikrings (områder) er inkludert i ditt HKmedlemskap? Innbo- og løsøre Sykkel Sportsutstyr

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD 14.4.00 Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Strøm Banktjenester Forsikring Bilfinansiering Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Advokat i arbeidsforholdet Kurs og konferanser NOPEF - mer enn et medlemsskap Faktafolder fra NOPEF

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT ADVOKATEN DIN PÅ TELEFON 22 99 99 99 MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATFORSIKRING SIKRER DEG IKKE BARE I TILFELLE JURIDISK KONFLIKT,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer